Hvorfor mislikes ‘jøder’ og jesuitter?

12.9K visninger
10 minutter lesetid
133

Kjære Jens Stoltenberg, er du ‘jøde’ spurte jeg i en artikkel for noen år siden, i blod eller mentalitet, et spørsmål som fremdeles er ubesvart. 2) Jeg oppfordret videre til dialog med Norges urbefolkning; Oss. Det skjedde ikke. Du er for høyt hevet over oss folket. Hvorfor er du alltid så sint på oss som er innfødte i Norge ? Hvorfor assimileringen av oss?

Og når nordmenn sier ifra, så er de egoistiske og vanskelig mener vel du og dine venner (?).

Skal ikke meg og andre kunne bli misfornøyd og tildels sint, når du lurer oss for penger vi har betalt inn på en forsikringsordning som kalles Folketrygden, og når vi skal ha utbetaling så kommer aldri pengene, fordi du trenger dem til andre av dine ‘gode formål’? Hva var den ‘lille skriften’ i forsikringsvilkårene vi ikke er opplyst om? Hadde et privat forsikringsselskap gjort dette, så hadde det blitt kalt bedrageri, men du bestemmer at ditt byråkrati skal gjøre det slik, så kalles det politikk… med et korrupt rettsvesen, dommere uten lovlig embete som nekter å erklære seg uavhengig av deg og din statsmakt, så har du satt oss sjakk matt. Vi er rettsløse, fritt vilt.

MEN, husk at gjennom hele historien så har den Høyeste Dommer, ALLTID gjenopprettet rettferdigheten… på noe lengre sikt straffet de urettferdige og lovløse. Kun dårer, kjenner ikke den Rettferdighet som er på tvers av dimensjoner, transcenderer tid og rom.

Hvorfor skal du ødelegge vår kultur, assimilere oss i en babylonsk galskap – har vi godkjent dette? Har du noen gang tenkt over det at vi en gang blir i mindretall i vårt fedreland ? Ja, kanskje du til og med er rasende på oss fordi vi ikke stilltiende godtar det (?). Vi er mange som ikke deler dine aspirasjoner om noe slags Verdensrike. Det er med sorg jeg registrerer at du synes alltid å ha vært sint eller opprørt over oss for det. Aldri fornøyd.

Vi liker ikke EU, vi liker ikke FN, stegene på vei til Verdensriket Sion – det verdslige Sion, for Kristus sa «Mitt Rike er ikke av denne verden«. Jeg personlig liker ikke Babylon heller. Alt du gjør går imot Norge, og Norges folks beste, – og til og med imot Kristus sine visjoner, det verdensriket fantasier han knuste og la i grus for 2000 år siden, som Barrabas var en bedre kriger for, og måtte få amnesti. Aspirasjoner, motivasjoner og handlinger som i effekt utgjør anti-krist.

En dag er det den brutale undertrykkelsen av hottentotter vi gjøres ansvarlig for, og opprører deg, og en annen dag nordmenns manglende skattemoral som gjør deg sint, fordi du skal få helliget ditt navn og få internasjonal prestisje, bli initiert i den internasjonale kabal. En dag var det rasismen til det norske folk, at folk flest ikke støttet innvasjonen din i Libya, og den kommende Syria-invasjonen til NATO, alt for Israel (det nye Khazaria), og før det var det at noen klaget på ‘Arbeit Mach Frei’ politikken din hos NAV, det var Afghanistan-krigen, til opiumens fremme og frie flyt – til bruk for å paralysere og deaktivere ungdommen, dine venner i psykofarma- og famasiindustrien som mottar statsstøtte på milliarder for unyttige ofte dødelige piller, for samme formål, nedsløving av hjerner som er født skarpe, men som må dopes ned til amøber – som Hitler som hadde fluor i drikkevannet, til prisen for manglende veibygging og skikkelig helsefremmede tiltak for det norske folk.

NAV hater oss, og dreper et utall antall per år av depresjoner de påfører folk. Folk dør i sjukehuskø, og når de en gang kommer dit, så blir de effektivt ekspedert med dødelige piller til de evige jaktmarker fortest mulig for å spare statens pensjonskasse, penger du finner bedre anvendt, og som du trenger for å kjøpe deg internasjonal posisjon.

Det ser ut til at hver gang Norges folk sier hva de mener, og dermed deltar i demokratiet, så ergrer dette deg. Du kaller dem hatefulle med det, og når de kjemper i studiene og etterforskningen med å forstå lederskapets merkelige motivasjoner, så kalles de konspirasjonsteoretikere.

Lenge før det fantes en uavhengig presse hvor de kunne lufte sine frustrasjoner, ergret vi nordmenn deg. Du ergret deg over folkesnakket som aldri kom frem i den kjøpte og statstøttede media, som er livredd for å miste 1.1 million i pressestøtte per journalist. Norske folk blir daglig pumpet full av hat og løgn om nordmenn og Norge om hvor elendige de er, alle andre er bedre og mer verdt enn dem, av en media du kontrollerer med å korrumpere dem.

Vi ergret tyskerne som ble lokket med fagre ord til å velge seg jesuitten Hitler for å ødelegge den protestatiske bastion Tyskland innenfra, som AP valgte seg deg for å ødelegge vårt land. Vi ergrer Russerne som valgte seg Bronstein, og EU som hilste Jagland velkommen til Strabourg. Vi ergret alle de slaviske nasjoner som sender sine kriminelle hit for å ødelegge oss innenfra : Polen, Latvia, Litauen, Ukraina, Russland, Ungarn, Romania, fordi våre forfedre har vært flinke, har jobbet pietistisk og samvittighetsfullt og bygget opp vårt land – du vil ha alle dine slaviske brødre hit nå, for å ødelegge vårt land, og dele godene, vi får ikke det vi har rett på engang.

De andre som kommer til ditt Nye Babylon her i vårt land, dine blodsbrødre, de får alt de vil ha, de får til og med seg trygden hjem. Splitt og hersk. Nordmenn i Thailand sulter ihjel fordi du tar fra dem pensjonene deres, for å omdisponere dem til ditt eget folk. Det blir vel samarbeid med internasjonal mafia som med Bronstein (Trotsky) og Lenin (Berg/Blank) at de slipper kjeltringene fri fra fengslene, gir dem amnesti, tar dem inn i landet som medarbeidere, for at de brukes til å ta ut og kaldblodig myrde de som snakker imot dem, når den tid kommer, fordi vi er så hatet, siden antisemittismen er så EKSTREM mot oss av Benjamin stamme her i det høye nord. Kains merke er ikke vanskelig å få øye på.

Hvis vi går lengre tilbake i tiden så har i århundrer vi kristne jøder, senere protestanter, ergret også katolikkene og den katolske kirke med sine jesuitter, som har lenge vært forbudt i Norge, som alltid har gjort sitt beste for å innfiltrere oss, – utslette oss. Og nå har dere khazarer og jesuitter i felles hat mot protestantismen lyktes å desimilere oss. Selveste Martin Luther ergrer deg sikkert, slik at du gjerne vil brenne ned alle kirkene  – og gjerne protestantene inne i dem, – makt demonstrert for verden i den sanne khazarske religiøse ånd som beskrevet i Esters Bok. De som før var forbudt i Kongeriket etter Grunnloven av 1814, jesuitter og ‘jøder’, er nå de eneste lovlige.

Men siden vi «ergrer» deg så mye, kjære Jens, anbefaler vi og foreslår at du drar og bosetter deg i et annet land, hvor du kan nyte ditt skattefrie otium som Jagland og Gro gjør. Gjerne i din egen egen khazarske stat Israel. 2)

Grunnen til dette er vi må bare innrømme at vi ikke kan leve ilag, fordi våre verdier er så forskjellige. Vi nordmenn blir som fremmede i vårt eget Fedreland, hva fedrene og G-d i sin store nåde gav oss, med manna fra havbunnen, i dette land du og dine like på Stortinget skaper i Norge. Vi forstyrrer deg og ergrer deg alltid. Vi kan vel like godt bestemme oss for at det er like godt du reiser hjem til det landet Khazaria hvor dere ble tvangskonvertert til den jødiske religion for 1273 år siden – som vi forøvrig også ergret, og som Rus Vikingene beseiret den gang.

Hevnen er søt tenker du kanskje? Etter at dere har tatt kristne Russland i 1917-, Tyskland, protestantismens krybbe i  39-45, og Norge 2012. 3) …. og endelig, kanskje også USA 2013…. men vikinger og khazarer er 100% ukompatible Jens. Vi passer ikke sammen, heller ikke i den Nye Verdensorden dere vil ha. Vi vil heller bli som Gallia, eller som Gallilea (Region of the Heathens), som Jesus selv kom fra.

Vi kan like godt innrømme det, ta konsekvensene, og skilles. Du og flere i din familie, som jeg ikke nevner navnet på i respekt for de døde, er jo slike store tilhengere av skilsmisser som ødelegger familieinstitusjonen i Norge, bevisst og planlagt destruksjon av våre verdier …. kvinnefrigjøringen din ble visst mest frigjøring fra sine barn, slik at de kan bli statens barn… kanonføde for dens agendaer, husinkvisjoner ala Herodes er dere heller ikke fremmed for, med frykt som våpen skal folket dresseres, god marxisme og til dels satanisme det.

Kjære Jensemann, du er en meget destruktiv leder for dette landet. Etter at vi gav deg tillit, sviktet du oss, etter alt snakket om ‘mer kjærlighet’, var det eneste vi fikk mer pogromer, mindre ytringsfrihet, mer harsellas med annerledestenkende, mindre demokrati, med dine veltimede korstog mot våre tradisjonelle verdier og den protestantiske religion her i landet. Vi vet du har vært på jakt etter Kongen lenge. 3)

Selv om vi brøt ut og og etablerte vår egen lille stat i Norge, fordi vi er lei tyranniet og demokratimangelen, for eksempel Hålogaland, en norsk stat med verdier Det Høyeste Forsyn ville velsigne, og Baal og Mammon hate, ville vi vel ergret deg fortsatt, når den stat kunne blitt mer suksessfull enn den del du leder, som går under i umoral og perversiteter, så hadde du vel innvadert oss med bomber og granater ganske fort for å tak i pengekisten.

Nå er du ergerlig fordi vi «undertrykker» innvandrere som deg selv. Du er samtidig sint på oss fordi vi ikke gir fra oss stadig flere områder av vårt land til Mammons ære, om det er monstermaster i Hardanger eller i sunnmørsfjella, eller giftige oppdrettanlegg langs den vidstrakte kysten, aksepterer ikke kvikksølv ved ubåten på Fedje, slik at du ikke trenger bruke penger, men kan få inn mer skatter som du skal strø som en nordens mor theresa til dine brødre og familie i utlandet; slike som helt misforstått tror de er utvalgt både til det ene og hint.

Vi nordmenn har ikke tradisjonelt hatt noe forhold til hverken Mammon eller Molok, som guddom, spesielt ikke når de forgifter matfatet vårt. Dette er ukompatibelt med Kvitekrist sine verdier.

Alle verdens folk er sint på oss for at du blander oss i alle andre lands indre anliggender, bomber folk som aldri har gjort oss noe, vi fredelige lille samfunn i et lite hjørne av verden, et slags Gallia. Det var sikkert verdt det for deg, som fikk møte Obama til slutt, som fortalte deg hvor flink du er, din initiering i ondskapens akse, men for oss fredelige nordboere i sjel og sinn er dette en skam.

Dine nye landsmenn forstår deg sikkert mye bedre enn oss, vant som de er å krige med hverandre til alle av dem er gjensidig utryddet. De «radikale» araberne er sinte og de «moderate» egypterne er sinte, Israel er sinte, alt for mye antisemittisme i Norge sier de, så de sender oss ABB, for de blir aldri fornøyd samme hvor mange atombomber Arbeiderpartiet ved din navnefar Jens Christian Hauge skjenker dem på sølvfat. Men vi er jo semittene (?).

Syvende basunen runger gjennom sfærene. Vi er legioner. Forvent oss!

legions

Vi mangler Obelix og styrkedrikken som de hadde i Gallia, men istedenfor kommer en ennå sterkere; Kristus kommer snart ‘i skyene’ og skal gi sin flokk styrke, mot og kraft, med milloner av sin englehær i sine karjoler. DA, skal det bli sving på sakene. Da er der slutt på løgn og fanteri, da skal rettferdighet, sannhet, ærlighet og moral gjenopprettes i vårt land, som ble ødelagt som følge av det korrupte lederskapets prioriteringer. Da skal vi igjen bli et land som Kristus kan være stolt av, og rapportere hjem til Faderen, Abba, at vi som land er på rett vei igjen, den smale vei. Det ber jeg om skjer helst snarest, heller enn senere.

Du og dine har våpnene og makten Jens. Dere har kan  drepe og myrde kroppen, og verdens allikevel  temporære liv. Vi andre har Kristus! Han har makt over det evige livet, også for deg.

angels
He is Abrahams rootseed, ….. the King of Israel, and Redeemer, the LORD of hosts:. Without Him there is no justice in the World.

En dag kan det bli nødvendig for FN å hjelpe oss israelittene hjem, til vårt Norge, det lovede landet, som fløt av melk og honning, men som ble trådt under voldelig fot av hedninger.

Å betale sin gjeld er et moralsk imperativ Jens. Sørg for at jeg får pengene mine du og ditt system er skyldig meg, før du roter dem bort på alt annet tull. Om ikke, farvel Jens. Dra hjem. Vi kommer ikke til å savne deg. Vi Løvefolket av Benjamins stamme, vi som husker hvem vi er, vi kan styre oss selv, uten både deg og Brussel, og uten det verdslige Sion med. Vi hadde vårt åndelige Sion her, før dine folk kom til makten etter andre verdenskrig, og hvis agenda du viderefører.

Hvorfor mislikes både ‘jøder’ og jesuitter? Historisk har de vært kjent for å infiltrere, å lyve, å bedra, og robber statskassene for sin klan når de kommer til makten, ved avansert tyveri, – ved renkespill ødelegge de samfunn som har vært snill med dem og invitert dem inn, til og med gitt dem topp posisjoner, pulveriserer de samfunnenes verdier, – splitt og hersk. Kaos følger. Derfor var de forbudt i Norge i Grunnloven av 1814.

Vi er et fredelig folk vi nordens israelitter Jens. Vi liker ikke for mye planlagt krig, nød og elendighet. Vi er for fred. Vi har INGEN som representerer oss i norsk politikk.

Nå MÅ i hvert fall dette hatet og antisemittismen mot oss av Israels Benjamins stamme ta slutt!

PS: For å være rettferdig med Jens Stoltenberg, så vil jeg bekjenne at jeg ikke har noen større tro på Erna Solberg eller Siv Jensen heller. De tilhører samme utopiske ‘familie’.

1) Khazar hypotesen er vitenskapelig bevist, Rhineland hypotesen tilbakevist, faktisk av en Israel-amerikaner; Dr. Eran Elhaik. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4339595,00.html

2) https://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/er-stoltenberg-j%C3%B8de/

3) https://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

4) https://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/algerie-ikke-tro-pa-statsministerens-omsorg/

 

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

133 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Per Vidar Johansen
Skribent
10 år siden

Du er en Benjamin sin stamme sin sterke kriger, Jarle Johansen. Gratulerer med nok en storslått artikkel, for israelittenes (oss) sin fremtid.

Lefor
Lefor
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Hvorfor denne hang til å være noe stort JJ? Er du som Benjamin, som Saul, som din mor og far siden din avstamning stadig profileres? Og hvorfor dette veldige brennende hat mot myndighetspersoner? Vil du ike gi keiseren hva keiserens er, og heller konsentrere deg om åndelig vekst og kjærlighet? Ikke engang Jesus i sin førjordiske tilværelse hadde myndighet til å refse den store motstande, ref. http://www.bibel.no/Nettbibelen/Bibeltekstene?query=XZgpWIBYdHEevh+QcaIHqQOx4hEzCWaDZe1Pr6xRLYey5+Gtob7M6OuJURhfCzph

Hvem er du, som renner over av hat mot de verdslige og stiller deg opp i solen som Benjamins etterkommer? Jeg synes du, slik Ikaros fløy høyt, snart nærmer deg brannsår og mister dine vinger om du fortsetter å stå frem som en Røst fra oven.

Per Vidar Johansen
Svar til  Lefor
10 år siden

Hvorfor en hang til å informere om fortiet og forfalsket informasjon, ville jeg skrevet Lefor. Sannhet er større en hovmodhet. Jarle Johansen er en sannhetsøker, og få har så store kunnskaper som Jarle Johansen om det han involverer seg i, som spesialfelt. Lefor du burde takke , i stedet for å rakke ned på sannhetsøkere.

I Åp. kap.18 finner vi også en usedvanlig kraftig advarsel og appell, med en henstilling om å kalle mennesker ut fra Babylon. ”Gå ut fra henne mitt folk”. Det er som en bønn fra Frelseren selv, om at hans trofaste må forlate en skute (Den Katolske Kirke), som er ved å synke.

http://www.mensviventer.no/mvv49/fallenkvinne.html

Jarle og andre sannhetsøkere, er gitt myndighet til å fortelle sannheten i følge bibelen, og advare alle «for å komme ut fra den store skjøgen». Martin Luther sa det rett ut om Pavekirken: “Jeg vet med sikkerhet at pavekirken er Babylon, med den makt Nimrod, den mektige jegeren, hadde”. (1.Mos. 10:8-9).”
Kilde: Martin Luther’s The Babylonian Captivity of the Church (1520)

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  Lefor
10 år siden

Nytter ikke si slikt her inne..her er det hat, frykt og skremselspropaganda som skal til, og hvis det sies noe imot, er det bare tegn på at vi er fordervet og mindcontrolled av en elite. De får just det de fokuserer sin oppmerksomhet på, og er de mørke konspirasjoner topptankene, vil de bli presentert alle de bevis som støtter opp under deres mistanker..og deres argumentasjon vises det til youtube videoer og bibelsitater, av mangel på egne argumenter.
Men ingen her inne hviler på noen sannhet, men jeg tror på 1 sannhet, og det er at alle her inne og «der ute», søker kjærlighet i en eller annen form..det er svaret på ethvert spørsmål tenker jeg:)

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  Lefor
10 år siden

Svaret mitt under/over, var ment til deg Lefor..jeg er helt enig med deg

Lefor
Lefor
Abonnent
Svar til  Lefor
10 år siden

Kjell L., takk for syn på sak, men dette ligger dypere enn som så. Jeg har stor sans for JJ., men ikke for hat mot enkeltmennesker, ei heller for markedsføring av egen storhet. Per Vidar, hverken Jarle eller du selv er gitt myndighet til å dømme medmennesker. Kun Gud kjenner hjerter og nyrer, hva i all verden har fått deg til å gjøre dere til likebyrdige skaperen og Sønnen? Hvorfor et mennesk blir politiker, prest eller politi, det er det sammensatte årsaker til, og ikke opp til dere å fordømme. Hold dere til fakta og ikke døm enkeltmennesker. Hva Luther angår – han var bare nok et feilslått menneske, om enn inspirert til å protestere mot urett. Men han betyr ikke sannheten, da han var et barn av katolisismen som oss alle andre moderne kristne, og bare nok et menneske med feil og mangler.

Per Vidar Johansen
Svar til  Lefor
10 år siden

Igjen Lefor og Kjel dette handler ikke om hat men om viktigheten av å informere om «den store skjøgen» og dets tilhengere som stadig vekk dag for dag overtar dette landet. I henhold til Bibelen så skal mennesker gies rett til å advare og «be alle komme ut fra henne, den strore skjøgen» (den katolske kirke).

Ingen er vel plettfrie, hverken jeg, Jarle Johansen eller Martin Luther for den del, men i Luthers ånd så ser vi viktigheten av å advare slik at flest mulig «kommer ut fra den store skjøgen» og søker rettferdighet, kjærlighet og sannhet. Den store skjøgen forsøker i det skjulte, effektivt å ødelegge moralske verdier i land som hun ikke fullstendig har tatt over enda, via sine smarte Jesuitter som infiltrerer og oppfordrer til umoral, hat og adskillelse fra Kristus, slik at når dette er fullbyrdet, så vil Jesuittenes «Modus Operandi» tre i kraft og «orden ut av kaos» skal være Jesuittenes tilbud. Dette advarer vi mot.

Hvordan kan man mene at de som advarer mot den store skjøgen og dets maktbegjær og onde handlinger, kan ansees å løpe Vatikanets ærend indirekte? Jesuittene ønsker jo stillhet og ingen opposisjon til deres onde planer, slik at hatet kan bryte ut. De ønsker jo å få til hat og umoral, og det klarer de etterhvert om ingen advarer mot disse demonene. For demoner er de, ikke mennesker, selv om de er i en menneskeskikkelse. Og det har intet med hat å gjøre fra vår side, det er simpelthen fakta at disse er svært onde.

Audhild Østgård
Svar til  Lefor
10 år siden

Per Vidar; Er du nå helt bombesikker på at «Den store Skjøge» direkte henspeiler på Vatikanet/Den Katolske kirke?

Kan det finnes en «ørliten» mulighet for at du kan ha blitt forledet ved direkte kopiering av en kilde som du nødvendigvis ikke tilhører….!?

Du sier; «Og det har intet med hat å gjøre fra vår side, det er simpelthen fakta at disse er svært onde»

Jeg tenker at det er lurt å la Ham som kommer i sin fullstendige OppLysthet få lov til å avgjøre hva ondskap virkelig er. Fordi han kjenner Skaperverket som sin egen Bukselomme!

En Gordisk knute, kan være nyttig å finne ut av ;)

millennium
millennium
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

For å bli del av Israelsfolket må man konvertere til Jødedommen, ikke til kristendommen. Å sammenligne jøder med jesuitter er i beste fall historieløst, i verste fall ren og skjær antisemittisme.

Når du da går ut og kaller jøder for Khazarer og derved prøver å de-legitimere jødenes tilbakekomst til Israel må jeg rett og slett spørre hva som feiler deg. At det er ting ved dagens Israel som ikke er bibelsk korrekt kan vi være enig om, menneskebud, altså demokrati har ikke noe i det hellige land å gjøre, loven i landet er eldre enn landet selv -> Torah.

Og Torah er rimelig klar på hvem som tilhører folket, nemlig vi som holder pakten. Selv jøder som er jøder av blod vil være utelukket av folket som om de bryter pakten. Det samme gjelder omvendt, holder man loven og inngår pakten -> omskjærelsen den 8. dag og Shabbaten ja så er mann fullverdig Israelitt med absolutt alle rettigheter og plikter. Det er i alle fall loven.

Så der faller hele din fine konspirasjonsteori om jødene i grus for blod er tynnere enn Ånd i denne sammenheng.

Ellers sier du mye bra men du går fem på i Vatikanets felles om du beskylder oss jøder for det pavens agenter -> jesuittene gjør. Vatikanet er jødenes største fiende og Sions vises protokoller er skrevet av dem, ikke av oss. De kalte sin onde plan for nettopp dette fordi de ventet på deg, de visste du ville gå fem på og skylde deres ugjerninger og onde planer på oss jøder.

Bruk nå hodet ditt litt, tror du virkelig at jesuittene ville gått i konsentrasjonsleir for å kunne kalle seg jøder i etterkant? Høres det sannsynlig og rimelig ut for deg?

Da ble du altså likevel en god agent av paven, grunnet uvitenhet og dumskap..

MAJA
Abonnent
10 år siden

En helt fantastisk artikkel, Jarle, denne burde sendes til samtlige politikere selv om de muligens gremmer seg . Etterhvert har vel de fleste politikere som elsker sitt eget land blitt byttet ut med utro globalister .
Når jeg ser denne vidoen om hvordan folk som er innflytett til Norge skryter av hvordan de har bygget opp Norge , blir jeg rasende, jeg er flasket opp på historier om hvordan mine foreldre og andre kom tilbake til Finnmark etter krigen til en nedbrent bygd og om hvordan de sammen bygde opp hus og samfunn igjen.
Her er videoen om hvordan olle-nordmenn vil få en bedre alderdom enn de som har betalt skatt i alle «år»:https://www.youtube.com/watch?v=BbbEddBQ1OE

Mike Cechanowicz
Forfatter
10 år siden

Så langt jeg husker, står det i Bibelen om at Jesus reddet en hore fra å bli steinet av presteskapet ved å si, «Den som aldri har gjort noe feil, får kaste den første steinen.» Det vil si praktiser tilgivelse. Jesus skal også ha sakt – «Den som «hermer» etter meg (praktiserer tilgivelse, m.m.) vil kunne utføre slik som meg og enda mer…»

Problemet om «Elske å hate» er utbredt gjennom familier, stammer, landsdeler, nasjoner og kontinenter, raser, kulturer, og selvfølgelig religioner. Selv rådgivningsorganet for FN – The Club of Rome – med Gro Harlem Bruntland – fremmer råd for lage en fiende som allierer oss alle – og mennesket er fienden. Det kalles selvutslettelse og er slik som enkelte tenker.

Veien som er å herme etter «Jesus» – er en sjelden reist – også av Kristne. Jesus var ikke en Kristen – han var Jesus. Hva skjedde med det budskapet som faktisk har vitenskapelig intelligens – om at «konkurranse» ånden er selvutslettende og må erstattes med samarbeidsånden om vi skal ha sjans for å nå felles vitalitet.

Audhild Østgård
Svar til  Mike Cechanowicz
10 år siden

Mike; Jesus sa; Himmelriket er i eder! Han forklarte at for å nå denne himmelen måtte mennesket søke innover mot sin kjerne. Når de gjorde det og fant «hjem» igjen til seg selv fant de også igjen ham. Da ble de istand til å kunne gjøre som ham og mere til, som han sa.

I dette ligger tydelig at Jesus ikke opphøyde seg selv. Tvertimot. Han satte seg selv ned på det planet hvor han ble tilgjengelig for menneskene….Han viste seg som ett eksempel til etterfølgelse.

Det er verdens makthavere og kirka som har gjort ham «uoppnåelig» for oss mens Jesus gjorde seg tilgjengelig i høgste grad! Slik har de kuppet Jesus for å beholde sin egen makt og posisjon og slik holde verdens mennesker fanget i ett nett av løgner, bedrag og grusomheter!

Audhild Østgård
Svar til  Audhild Østgård
10 år siden

Makthaverne og kirka har vært godt hjulpet av den «forbannede kompakte, liberale majoritet» Ibsen var Visjonær og langt forut for sin tid. Han beskriver dette godt slik;

”Sannheten og frihetens farligste fiender i blant oss, det er den kompakte majoritet. Ja den forbannede kompakte, liberale majoritet.”

Thomas Stockmanns siste replikk i dramaet; ”Saken er den, ser dere, at den sterkeste man i verden, det er han som står mest alene.”
Fra en Folkefiende som utkom i 1882 og er like aktuell i dag, 130 år etterpå! ;)

Det er von i hengande Snøre ;) Er ikke Jesus også kalt; Menneske-fiskeren, tro!?

Per Vidar Johansen
Skribent
10 år siden

Det samiske ordet for mamma er «Edni», og Israelittene sa «Embi» som ordet mamma. Litt rart hva? Samene som folk, har mesteparten av sine gener fra fjellkjeden Pyrineene i sør-Frankrike (dit noen av israelittene vandret), der villreinen overvintret, før den vandret helt fra sydlige Frankrike til Norden, ved å svømme over sundet fra Danmark til Sverige og videre opp til Røros og Hardangervidda og videre til Finnmark. Har du tenkt på hvorfor samene er så sterke helbredere? Og hvorfor folket i Kvitsjøen (Murmansk) ser ut som oss i Nord-Norge, lyse vakre blondiner? Det er fordi de også er av Benjamin sin stamme, som de fleste i Nord-Norge.

Hålogaland, er israelittenes land som flyter av melk og honning. Det er bare å se på ressursene våre. Ingen av Vatikanets maktinstanser, hverken kommunistene, eller Nazistene har klart å holde oss nede over tid. Vi har alltid stått imot og kommet oss videre som folk.

Stalin prøvde i 1953 å okkupere vårt elskede Hålogaland, men de khazarske kommunistene klarte ikke å komme over grensen i Pasvik. En gruppe israelitter av Benjamin sin stamme, dro opp til grensen i Pasvik og startet å be. Mellom våre egne soldater og de khazarske kommunistene til Vatikanet, så kom 2 engler til syne, og ingen russisk kommandant turte å gå over grensen.

Det pussige er at Khazar kommunistene til Vatikanet, sin leder Stalin, dør plutselig i samme periode. INGEN angriper Benjamin sin stamme ustraffet, la det være en lærepenge, for de som sikler etter vårt land, fylt av melk og honning. Kom som du er så skal vi dele med deg, men kommer du med sverd, så vil du ikke lykkes!

Per Vidar Johansen
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Her er en blogg fra en Jan Johansen, som regnes som et ikon på samenes historie og han viser til de genetiske arven fra Sør-Frankrike, for samene. http://samenes-historie.origo.no/

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Hvilken dom da? Tilbe meg eller du sendes til Helvete? Ærlig talt, er ikke mennesket kommet lenger, enn å ty til en bok for 2000 år siden, som enkelt oppsummert beskriver en grusom Gud som skal tilbes, ellers en evighet i mørke? Vi er vesner som sammenligner oss mot mye på mange måter, og Guder tok antagelig form engang som arketyper av de idealer mennesket strevde etter..Gudene var på den motsatte siden av aksen så og si. Religion har tjent en ting, og det er at mennesket har brukt den, bevisst eller ikke, til å søke sitt Gudommelige vesen, vårt sanne Jeg og Våre sanne indre kvaliteter. Vi skapte religion, den ble ikke gitt oss av en allmektig Gud. Når mennesket husker sin indre essens, hva vi er, hvor vi egentlig kommer ifra, mister religion all hensikt. Nå skal jeg sitere..jeg husker Jesus sa» Jeg og Faderen er En». Virkelig, dette mennesket hadde realisert sitt indre potensiale, han visste at den Universelle kreative Kraft, Gud eller hva du enn velger kalle det, bodde i ham og hvert enkelt menneske..ikke som en separert Gud, men en Gud som hvilte i hver en celle, i alle ting…før ham var Buddha, Rumi, og utallige andre vi ikke vet om engang…milloner.. Det er mange av slike nå på Jorden som er selvrealisert, og hver en av dem kunne vandret som Jesus og lært andre om menneskets indre kvaliteter.men det må uansett til syvende og sist realiseres selv, selv om alle kan være gnister som tenner noe i alle. Jeg oppdaget som veldig ung denne kraften, jeg visste jeg var Gud, og jeg så den Guden reflektert i alle jeg møtte, ergo, jeg så meg selv. Jeg ser også meg selv i deg, og vet du også er den kraften, men foreløpig ser du den som en ekstern kraft utenfor deg, som dømmende, som noe personlig du frykter litt..det er ingenting å frykte i livet, Ingenting, det er uendelig vakkert, og det eksisterer ingen dom eller undergang for noe eller noenting, aldri..aldri

Audhild Østgård
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Knele ned…som en underkastet slave!?
Den opprinnelige gode Gud/Jesus sitt største Mål var Frihet og Kjærlighet.
Det harmonerer ikke med underkastelse.

Den dagen Jesus er tilbake i «Full mundur», vil hans Lys skinne så sterkt i og over verden at det som er igjen av slør foran menneskenes øyne vil bli revet bort. Da vil alle kunne se både Ham og seg selv i Guds store plans sammenheng. The Masterplan.

At mange da FRIVILLIG kommer til å kaste seg ned foran ham, se det er en annen sak. Når mennesket SER seg selv i Guds lys, er det ikke behov for noen dom/at han skal dømme. Fordi mennesket feller sin egen dom over seg selv; Ser seg selv og alle sine gjerninger evt misgjerninger.

Dette blir en smertens og gledens dag. Mest glede tenker jeg :)

Audhild Østgård
Svar til  J.Johansen
10 år siden

Husk at mennesket er skapt i Guds bilde. Begge er to sider av samme sak!
Den ene kan ikke eksistere ut den andre. Menneskene er forbundet med Gud gjennom Blodsbånd; Gjennom Lammets Blod! ;)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Per Vidar Johansen
10 år siden

Hvorfor det heter «Grense Jakobselv» er vel også et mysterium…?

Per Vidar Johansen
Svar til  Uffda
10 år siden

Det har jeg også lurt på. Jakob (Israel) sin sønn Benjamin med sin stamme, spredte seg også forbi Grense Jakobselv og videre til Kvitsjøen og Arkhangelsk. Det er mer sannsynlig at israelittene av Benjamin sin stamme, bare kalte elven for Jakobselv, etter vår stamfar Jakob (Israel). Grensen mellom Norge og Russland ble gått opp i 1826 i Pasvik, da Norge var i union med Sverige. Det er derfor sannsynlig at det i da ble hetende Grense Jakobselv i 1826.

Med de russiske fiskerne (etterkommerne av Benjamins stamme i nord-øst) aksepterte ikke grensen naturlig nok, siden vi da ble splittet som broderfolk, og det var lenge strid om grensen, noe som førte til at Svenske Kong Oscar II fikk bygget sitt kapell i Grense Jakobselv, for å forsterke sin innflytelse mot Russland da.

Tror det skal være sånn sannsynlig korrekt historie.

faxluri
faxluri
Abonnent
10 år siden

HALLO, vi er ikke israelitter!!!

Det er gjort genetiske undersøkelser for å finne ut hvordan de ulike “haplogruppene” til mennesker er utbredt, Jeg har vært med på testen til IBM og National Geographic, og vet nøyaktig hvor jeg stammer fra.

Dagens nordmenn kommer fra alle kanter av verden. Likevel er det tre typiske reiseruter som kan gjenspeiles i den genetiske variasjonen for de som har bodd her i mange generasjoner. Hvis vi studerer haplogruppene til et gjennomsnitt av den norske befolkningen er det tre grupper som dominerer; R1a, R1b og I.

Rundt en tredjedel av alle nordmenn har haplogruppen R1a. Dette er en gruppe som tidlig vandret østover inn i Russland, men som har spredt seg tilbake via Nordøst-Europa. Det er prosentvis flere i Norge en i Sverige av denne gruppen mens svært få dansker har spor av den. Derimot er det mye i Polen, Russland og helt ned mot India.

R1b er sannsynligvis det mange omtaler som Cro Magnon. De fulgte isen nordover og befolket mye av Vest Europa. Det antas at disse menneskene var de som først og fremst utkonkurrerte Neandertalerne som allerede bodde i dette området. Halvparten av den danske befolkningen er i denne gruppen og ca en fjerdedel i Norge.

De som har haplogruppen I utgjør nesten en tredjedel av alle nordmenn. Dette er en gruppe det finnes mindre bakgrunnsmateriale på enn de andre store gruppene, men det antas at mennesker med haplogruppen I vandret inn i Europa fra Midtøsten for 20 til 25 000 år siden. I Sverige har nesten halve befolkningen denne haplogruppen og den er sterkt representert i Sørøst-Europa.

Per Vidar Johansen
Svar til  faxluri
10 år siden

Faxluri, er du en av Khazarene? De finnes jo nå i mengder i Norge snart. Khazarsk blod er ikke det samme som israelittisk blod etter Benjamin og Naftali. Israelittene er forfulgt helt siden Vatianets drapsmenn Olav den hellige og Olav Trygvasson, forsøkte å drepe oss alle israelitter.

Tore Hund er den gamle høvdingen i Hålogaland, en av Benjamins stamme som påførte den katolske drapsbanden nederlaget i slaget på Stiklestad. Den katolske kirke var snar med å gjøre helgener av sine godt betalte drapsmenn som hugget armene av våre blosbrødre i Naftalistammen, for at de skulle vende om til å kysse Pavens fot. Trondheim og Nidaros var så langt nord som Paven og hans drapsmenn kom med byggingen av deres tempel, den katolske Nidarosdomen som viktigste bragd.

Jeg har hyllet Tore Hund av Benjamin sin stamme, i en artikkel på bloggen min her: http://mittnord-norge.origo.no/-/bulletin/show/369973_helter-av-haalogaland-og-sapmi-ny-serie?ref=checkpoint

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Per Vidar Johansen
10 år siden

Nei, Per Vidar.
Jeg nedstammer direkte fra Frøya og er drittlei av at jødene (isralittene) skal tvinge “sin historie” på oss, samt undertrykke vår historie, og gjøre Israel til verdens midtpunkt!

Når Isralittene sprang rundt og slo hverandre i hodet med stokker så var det en høyt utviklet kultur i Europa, men alle de urgamle skrifter og bøker om dette er sytematisk ødelagt, kun for at vi skal adoptere deres falske historie. Jødene (isralittene) bruker “sin historie” for å dominere menneskene her på jorden.

Ta f. eks syndefloden, de har lett med lys og lykter i evigheter, men Jødene (isralittene) finner ingen spor av denne påståtte katastrofen i sitt område. Den eneste plassen på jorden som har hatt noe som ligner på syndeflod ligger i europa og går i dag under navnet «Nordsjølandet»! Denne falske kristendommen er den største konspirasjonen i menneskehetens historie.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  faxluri
10 år siden

Velkommen faksluri: :-) Colossians 1
26 the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord’s people. 27 To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.
Lawful Awakening: Sin and Salvation.

Per Vidar Johansen
Svar til  faxluri
10 år siden

Faxluri du misforstår. Isralittene er du og meg, ikke menneskene som lever i dagens Israel. De er i hovedsak Khazarer/sionister (som blir nevnt som jøder). Det er 1000 vis av km i forskjell bokstavelig, mellom israelitter (oss i Norden) og israelere som kalles jøder. Israelittene etter Jakob (som ble kalt for Israel) emigrerte ut av dagens Israel, og slo seg ned i Norden. Jakob (Israel) hadde 12 sønner, og 10 av sønnene hadde i utgangspunktet hver sin stamme av israelitter (etter sin far Israel), som emigrerte til de britiske øyer og til Norden. Benjamin og Naftali sine stammer dro helt opp til Norge og bosatte seg her. Naftali i sør og Benjamin sin stamme i nord. Dan sin stamme ble igjen i Danmark (derfor navnet) og Asher sin stamme dro til Sverige og slo seg ned der. Asher er synonymt med Aser eller Æser, som det skrives om i Snorre (Edda). Odin var en av Æsene fra Asher sin stamme. Som du sier så nedstammer du fra Frøya, så stemmer det nok, og Frøya (uten at jeg har 100 prosent sikkerhet for det) bosatte seg sannsynligvis i Sør-Norge, og var derfor sannsynligvis av Naftali sin stamme. Benjamin sin stamme spredte seg til Hålogaland (Nord-Norge) og videre til Island og til Kvitsjøen i Nord-Vest Russland, og skal i følge skriftene være den stammen som holdes høyest av skaperen selv.

Alt dette er beskrevet i boka «Norrønafolket i opphav og vandring» av forfatteren Kristen Døssland og boka kan lastes ned gratis her http://norgespartiet.no/images/dokumenter/norfolk.pdf

Den katolske kirke vet dette, og de har hatet oss israelitter fra tidenes morgen, og det er jo ikke rart, siden Vatikanet er antikrist, og deres Khazarer er de som i dag er sionistene (de falske jødene) og som sitter i Washinghton, London, Roma og i Jerusalem og styrer verden mot avgrunnen. Vatikanet har som du sier, forfalsket historien om israelittene, og fått de virkelige israelittene til å fremstå som kaldblodige vikinger (de ville ikke bruke vårt korrekte navn, men kalte oss vikinger) som drap og plyndret i Irland og Skottland. Men sannheten om Vikingene (skal vi ikke bare kalle dem/oss israelittene) er at de dro til Irland og Skottland og hjalp sitt broderfolk der, til å storme klostrene til den katolske kirken som alltid har hatet og drept oss israelitter (Gud folk). Israelittene av Naftali sin stamme, dro med sine langskip til Irland og Skottland, for å hjelpe sine brødre å få tilbake eiendelene som den katolske kirke hadde konfiskert fra israelittene i Irland og Skottland. Det er sannheten, som den katolske kirke har forfalsket.

Opprinnelig kom inntil 6 av de 10 stammene til de britiske øyer, og de ble etterhvert fordrevet nord og vestover på de britiske øyer, også der av Vatikanets leiesoldater styrt av Khazarene til Vatikanet. USA i bibelbeltet og de nordlige statene er befolket av disse 6 stammene. Washington ble infiltrert av Vatikanets Khazarer/Jesuitter. Derfor styres USA av Biskopen av New York. Obama har bare kapteinsgrad, og en nikkedukke lengre ned i Vatikanets maktsystem.

I Norge likeså, der erobret den Katolske kirke og Vatikanet stadig mer territorium og ville drepe oss israelitter (Benjamin og Naftali sine stammer). De katolske leiesoldatene Olav Haraldsson (Den Hellige) og Olav Trygvasson sine morderbander, var godt utstyrt med moderne våpen betalt av Vatikanet. Benjamin og Naftali sine stammer slo tilbake i slaget på Stiklestad, og vi israelitter vant over Pavens drapsmenn (Olav Haraldsson). Vatikanet svarte med å helliggjøre Olav Haraldsson, og opphøyet han til helgenen Olav den hellige. Olav Haraldson og Olav Trugvasson (på statue og sokkeli Trondheim) var ingen helgener, kun en massemordere som Vatikanet betalte godt, for å forsøke å drepe oss israelitter. Benjamin/Naftali sine stammer, var ledet av høvdingen Tore Hund og Hårek fra Tjøtta i nord, og hæren vår var helt overlegen den romersk katolske, så det er jo litt å tenke på. Vår hær kom i langskip med inntil 5000 mann ned til Stiklestad. Israelittene seilte ned til Middelhavet og hadde forbindelser til Israel helt til Islam tok kontroll på Jerusalem. Det går historier om at Jesus skulle ha besøkt Benjamin sin stamme enten i Norden eller i Storbritannia som barn, men sin «far» Josef og flere fra Benjamin sin stamme, som ble igjen i Jerusalem. Det går entatil historier om at israelitter fra Benjamin sin stamme, reiste fra Betlehem/Jerusalem til de britiske øyer med beskjed om at Jesus nå var født, kort tid etter Jesus fødsel. De seilte sannsynligvis i langskip fra dagens Israel og opp hit, eller i andre typer båter.

Langskipene var vårt viktigste våpen, og husk israelittene var slaver i Egypt og var svært dyktige tømmermenn/snekkere, og de kunne med sin tømmerøks bygge hva som helst omtrent. Derfor bygde de langskipene av eik til kjøl, og når de kom til Norden, så fant de furu som var mykere og lettere å jobbe med enn eik, så da kunne de bygge langskip med lange planker til skrog for båtene, en mulighet de ikke hadde i Egypt, der furu ikke fantes.

Så du ser Faxluri, vi er begge av samme blod, det virkelige israelittene, ikke de falske jødene. Velkommen bror/søster:-)

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  faxluri
10 år siden

Det finnes endel litteratur om Israels ti tapte stammer, om deres skjulte eksistens og om deres framtidige tilbakevending til Israel! Det finnes også mange mennesker som påberoper seg å være etterkommere av de tapte jødiske stammene, men det finnes ingen pålitelige kilder for slike påstander.

Jødenes/Israels historie går KUN 4000 år bakover i tid, mens de eldste sporene etter mennesker i Norge er over 10 000 år. I Italia er det funnet hulemalerier som er rundt 40 000 år gamle.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  faxluri
10 år siden

Synes du skal skille mellom jøder og israelitter. Alle etterkommere av Israel er israelitter, mens det er kun etterkommerne av Judea som er jøder. Alle jøder er dermed israelitter, men alle israelitter er ikke jøder. Akkurat som alle Audier er biler, men alle biler er ikke Audier.

Hvis man tror på jomfrufødselen, ergo at Jesus ble unnfanget av Den Hellige Ånd, er ikke Jesus jøde (da Josef ikke er far), men judaner (født i Judea) med mor (Maria) av Davids ætt og levitt.

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  faxluri
10 år siden

Definisjonen på en jøde: En person som er født av en jødisk mor eller en som har konvertert til jødedommen. Tidligere var dette en enkelt, men i dag er dette litt mer problematisk. Nok om det, i dag er Israel den eneste jødiske staten på jorda og størstedelen av landets innbyggerne er jøder.

I følge Bibelen har Gud gitt Israel til jødene, Israel eies av alle jøder, og en hver jøde har rett til å dra til Israel i kraft av å være jøde! I jødedommen består menneskeheten av jøder og ikke-jøder. Jødene er Guds utvalgte folk, de er unike og dyrbare. Vi andre som bor på jorda er desverre ikke like mye verd, og når frelseren kommer skal vi fjernes fra jordas overflate for godt, slik at jødene kan ha hele jorda for seg selv.

Dette var selvsagt tungt kost for oss vanlige mennesker. Hva pokker skal vi gjøre, vi vil jo også ha en gud som gir oss evig liv.

Vel, løsningen på dette var faktisk veldig enkel, Jesus og kristendommen ble diktet opp, slik at alle mennesker på jorda kunne bli frelst! Vel, i hvert fall de som var lydige mot Kirken og staten.

Men, jødene tror ikke på Jesus.
De sier at Jesus er ikke Guds sønn og det å tro på jesus er blasfemi.
Ikke rart at jødene er upopulære.
Skjønner ikke hva jødene klager over.
De har jo evig liv….

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  faxluri
10 år siden

Det kan stemme Faxluri hvis en ser på minustomler under her, ca 1/3 ned, og alle de som trykker ned er haploer, frøyaer eller en salig blanding av hummer og kanari, eller bastarder som det også kalles for :)

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  kjemisk
10 år siden

Tenk deg litt om Kjemisk, for 100 år siden hadde ikke jødene noe land.
I dag har Jødene okupert Palestina, og Israel har blitt en av verdens største atommakter. Israel tar stadig land fra palestinerne, diskriminerer palestinere, og Israel er et av de mest brutale land som finnes. De dreper Palestinske barn, de dreper demonstranter i Internasjonalt farvann, de dreper til og med uskyldige mennesker her i Norge! Og alt dette styret for en fjollet og falsk religion. Helt utrulig. Nei, jeg er ingen Israeler og jeg vil aldri bli det. Jeg holder meg heller til Frøya!

kjemisk
kjemisk
Abonnent
Svar til  faxluri
10 år siden

Faxluri
Da har du misforstått, eller mangler kunnskap om hvem som er jøder i dag og hvor de kommer fra de som har stjålet navnet.
Man må skille mellom Israels hus, Jacobs hus, Israel, Jøder, de ti stammer etter Babylon. osv. Hvis man ikke differensierer her og sammenblander alt i en salig lapskaus, da går det galt.
Det finnes godt dokumenterte historier rundt dette, for dem som ønsker å sette seg inn i dette. Et godt sted å begynne er å lese hva kunnskapsrike forfatteren Åsmund Kaspersen skriver om dette og mye annet på sitt nettsted http://www.innsyn.com

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  faxluri
10 år siden

Israelitter er nomader, de kan gjøre hvilket som helst land til Guds land. De er lammene som Gud gjeter. De klatrer Jakobs stige høyere og høyere, trinn for trinn, de blir sterkere trinn for trinn. De vet at alle er brødre og søstre. Hvem bryr seg hvilken stamme man kommer fra? Vi kan vel alle være løver i blant? Som løver for lam. Man bygger ikke babels tårn eller stiger, man klatrer i bevissthet. Israelittene som dro fra Egypt så bare ørkensand, de så ikke Guds mirakler, nå leter de etter paradis på nye planeter :-)
Jarle brøler, vi kommer ikke lenger nord, vår kultur spises opp. JJ beskriver det godt.
If the evil spirit arms the tiger with claws Brahman provided wings for the dove.
Jakobs bevissthet. Gull av gråstein.
http://www.youtube.com/watch?v=Mb4Q2-GhfaU

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Skulle jeg vært så gal at jeg MÅTTE velge en religion, (noe jeg antagelig ikke hadde gjort da heller), hadde jeg med glede gitt liv til de gamle Norrøne Guddommer..der var det liv, latter, glede og ære, sa,t Mjød som sto og ventet på andre siden. Så kom Olav Tryggvason, og med stor oppfinnsomhet i tortur og grusomhet, var en av frontkjemperne for å kristne dette stolte landet..noe av det verste som forøvrig har skjedd i verden. RELIGION er iallfall elitens, satans verktøy for kontroll av mennesker, religion, særlig Kristendommen, er en vederstyggelighet.
Jesus var høyst sannsynlig, sammen med Buddha, Odin, Krishna, eller hvem det er, utenomjordiske besøkende..at han satt ved Gud den allmektiges høyre hånd, var antagelig høyre side i en form for cockpit…hele biblelen er en beretning i grusomhet, av en maktsyk Gud som gjennom lidelse, kontroll og drap, tvinger mennesket til underkastning..og ikke minst beretning om alle de besøkende som kom et eller annet sted fra i galaksen..

Blitt rene Bibelfeltet denne kanalen til tider. Religion er den største Illusjon, som også mesteparten av mennesker, som sauer tar til seg..vi trenger det IKKE

tralle20
tralle20
Abonnent
10 år siden

Kjell du er av den ganle sorten.
Du lukter gammelost , mjød ,svir og hor på lang vei , nei takke meg til.
Søk Jesus før han kommer på skyen.

Tilbake til artikkelen som er av det spenstige slaget , takk J Johansen for en djerv vinkling og viktig artikkel. Takk!

Mange vil si at Norge er på konkursens rand åndelig talt og AP med Stoltenbergklanen nå samt de foregående har vært en mare for det vi kaller ekte nordmenn.
Vi utsettes for et stille folkemord som kalles etnisk rensing , der klanen har gått i spissen for å utrydde flest mulig fostre , samtidig som de tilater halve verden å innvadere oss mens de samtidig messer at vi trenger mere arbeidskraft.
Hvilket falskt argument.

Jens , Jonas og de foregående landsvikerene i toppen av AP har brukt en uhorvelig masse penger , ond list innstruert av Satan for å svike grunnloven å legge Norge under EUs lover mot folkets vilje på diktatorisk vis.
Slikt kaller jeg landsvik.

Disse mørkemenn som styrer landet og som aldrig har gjort et skikkelig arbeid skal fortelle oss nordmenn hva arbeid er og hva vi trenger.
Det vi trenger er å fjerne disse landsvikerene fra maktens tinde før alt rakner.
Vi har en gyllen sjanse til høsten , bruk stemmeretten så vi slipper mere fredsbombing fra firerbanden. Pol fjott og nikkedukenne by by.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  tralle20
10 år siden

Nei, jeg er nok ikke det. Jeg er bare fri..fra fra religion og fri fra dommedagstanker, om Jesus som skal komme ned å dømme sine fritt vilje utøvende mennesker, for faktisk bruk av den. Du har ikke forstått at Jesus, Buddha, alt dette er arketyper på menneskets bevissthet, vårt behov for å skape manifestasjoner på «godt» eller «ondt»…det finnes ikke i mine tanker, det finnes bare en myriade av tankeformer som er blitt materialisert i verden som hvis hensikt kanskje nettopp ble til av den grunn…så er det opp til hver enkel hva vi ønsker å skape

tralle20
tralle20
Abonnent
10 år siden

Faxlureri eller telefax lureri det er hva du og solguden jens har å komme opp med når folk er syke.
Dere dårer har ikke råd til moderne utstyr på landets sjukehus , ikke viktige medisiner heller bare giftsprøyter.
Vedlikehold av innfrastruktur i landet er fraværende , men verdens rikeste land er vi. Det eneste som vedlikeholdes er pengestrømmen ut av landet i allslags lugubre papirer.
Dere er ikke ekte nordmenn med en slik hønsehjerne med dypfryste hjerter.
Hjerterått kaller vi nordmenn det.

Maarit M. Hanssen
Forfatter
10 år siden

Jeg ønsker å sette noen grenser for det kristne opphavet. Finland ble kristnet gjennon 3 svenske korstog fra og med 1150 og seiret dermed den østlige ortodoksiske påvirkningen i landet. Men den hedenske praktiseringen i de dype skogene rakk helt til 1900.
Mine besteforeldre på begge sider var læstadianarar og eide et småbruk på Norra Østerbotten.Livet var meget sparsomt med store barneflokk, 15 barn på morsiden og 12 barn på farsiden, men troen var sterk. Spesielt bestemødrene praktiserte ordrett anger over syndene, tilgivelse og nestekjærlighet. Legehjelp var nesten fraværende og kvinnene ble meget flinke med kjærringråd,som ikke må forveksles med overtro som var fra Satan. De var medlemmer av den finsk-lutherske statskirken, men holdt sine egne gudstjenester. Jeg er fremdeles medlem av den finske kirken.
Hva angår jødene så var det mest et skjelsord om gjærrighet. Det er meget få jøder i Finland ca.1000, de fleste bor i Helsinki, hovedstaden. 1500 i Norge ,de fleste i Oslo.
Gammellæstadianarane anser Israel som sitt hjem, lengselen er stor. Sion (hebraisk) er et begrep, som viser til et fjell i nærheten av Jerusalem, datteren av Sion. Gruppen bruker en egen salmebok, Sions salmer. De har også en egen bibel, Biblia, som er skrevet på gammelfinsk. Jeg eier et eksempel.
Jeg ønsker ikke å delta i kranglingen av opphav. Synes at kristendommen har mye verdifull kultur i seg og har vært med i siviliseringen av menneskeheten gjennom bl.a. å ha avskaffet analfabetisme i løpet av historien her i Norden. Menneskerettighetene er et annet eksempel. Avkristningen tramper på disse verdiene og gjør samfunnet sårbar og åpen for en helt fremmed og ekspanderende kultur og religion, som ikke respekterer disse verdiene.
I og for seg synes jeg det er greit med en sekulær stat og at religion er en privat anliggende, da er det opp til hver enkelt å kjempe for seg, sitt og sine og finne likesinnende.

Audhild Østgård
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Hei Maarit :)
Jeg tenker at den offisielle splittingen mellom staten og den norske kirke var en nødvendighet for å få fortgang i prosessen. Statsmakten og kirkemakten styrer fortsatt i kulissene uansett hva som «skinnhelligt» vises på overflaten.
Montro når pave Frans kommer på visitas til Norge!? Isåfall får vi se spillet i kulissene tydeligere på overflaten.

Læstadianerne, ja. Jeg har aner nordpå og husker omtalen av dem som litt dystre «mørkemenn». Det var hva mitt barnesinn oppfanget. Ser at det finnes en Læstadianermenighet i Skien. Kanskje jeg skal ta meg en tur for å finne ut litt mer om dem!? Kanhende har de bevart viktige biter av opprinnelsen ;)

Da jeg leste det du skrev om Sion som et begrep som viser et fjell i nærheten av Jerusalem kom jeg i hug Draumkvedet, det gamle visjonsdiktet som så mange rundt omkring i Europa har prøvd å tolke.

Diktet forteller om Jesu tilbakekomst på «Dommens dag», og vandring mellom himmel og helvete.
Diktet skal visstnok ha sin opprinnelse i Vest-Telemark. Husker mor mi siterte deler fra Draumkvedet; Og det var han Olav Åstesson som hadde søvi så lengje…… Tror jeg må hente fram Draumkvedet og studere litt mer omkring innholdet og symbolikken ;)

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Hvis jeg tenker meg om, så var det egentlig tilreisende kjøpmenn, som brakte kristenheten til Finland, før den første korsfarende svenske biskoben Henrik ankom rundt år 1000.
Det kom fortellinger fra øst og fra vest om Kiesus (Jeesus) og mor Maria. Guttenavn og jentenavn på babyer ble nå hentet fra kirstne kilder i steden for fra naturkrefter, naturånder og annen mytologi.
Disse navnene var allerede godt etablert før den offisielle kristningen begynte.

Audhild, læstadianerne er veldig skolert på sin opprinnelse og forsker hele tiden røttene sine.De er stedbundne, flytter ikke så mye omkring, besøker kun hverandre og drar ikke på ferie utenom egen hytte eller familie. Jeg har mye av det enda i meg. Liker meg best hjemme. Man skal ikke reke rundt.

Audhild Østgård
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Det begynner å sige mer og mer inn hos meg, hvilken enorm forferdelse kristningen av Norge har medført. Kristen-Dommen knyttet til PENGESYSTEMET feks. Pengesystemet er så til de grader knyttet sammen med Makt og religion!

Vikingenes såkalte herjinger og grusomheter hadde nok ett helt annet bakteppe enn det vi har blitt fortalt gjennom den offisielle historien.

Tore Hund var tydeligvis en av de betydeligste høvdingene i Hålogaland. Han hadde gård på Bjarkøy i dagens Troms fylke heter det..

Jeg «mistenker» at hans reinkarnerte Sjel finnes midt iblandt oss i disse dager. Har lenge sett endel tegn og får mer og mer bekreftet min «mistanke».

I dag fyller min nabo Tore, 70 år. Han har vært så elsk-verdig å invitere meg ut på middag på KongensBerg ;) Jammen skal jeg lese soga om Tore Hund for ham.

Håvamål, det vil seie «den høge sin tale», der guden Odin gjev gode råd; … ”Med låkare niste du legg ikkje i veg enn med ovdrykk av øl. Inkje så godt som godt dei seier er øl for manneætta.”

I gammel tid var det pålagt bonden å brygge øl og drikke seg full sammen med sin/sine nærmeste granner minst ein gong om året. Om han ikkje gjorde så, risikerte han å miste både gård og grunn. Den «bakenforliggende» virkelige årsak til lovpåbudet, begynner å demre for meg!

«Eld han tarv som inn er komin og um kne kulsar.
Vatn og hand-duk han ventar aa faa, naar til bords han vert bedin.»
Håvamal snakker jo om akkurat det samme som Jesus gjorde ;)

2Q11
2Q11
Abonnent
10 år siden

Stoltenberg ønsker internasjonal orden
-Thorvald Stoltenberg er optimistisk for framtiden. Han viste til tsunamikatastrofen i Sørøst-Asia i 2004 og at den skapte et utrolig samhold mellom folk fra mange nasjoner:
Kanskje har tsunamien sådd et lite frø om at det er nødvendig med et globalt fellesskap. Kanskje kom det noe godt ut av katastrofen på sikt, håpet han.

”Han viste til at det gjennom historien er oppnådd internasjonal orden etter store kriger,”…
http://www.oa.no/kultur/nye_filmer/article4409595.ece

Torvald sa til en avis, så like etter massakren at mange av de drepte på Utøya ikke engang var blitt begravd: «Jeg håper nå at det kan komme noe godt ut av det som skjedde den 22. juli». Hallo…?
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/diplomaten-thorvald-stoltenberg-truet-nyhetsspeilet-journalist/comment-page-10/#comment-85157

William Wallace (2) rømte fra barnehage i Gjøvik
Publisert 13.03.2013 kl 04:00 Oppdatert 13.03.2013 kl 05:54

http://www.oa.no/nyheter/article6546838.ece
http://no.wikipedia.org/wiki/William_Wallace
(Denne siden ble sist endret 9. mar 2013 kl. 14:48.)

Her tråkker Stoltenberg på Gjøvik
Se video av statsministerens besøk.
Publisert 13.03.2013 kl 14:05 Oppdatert 13.03.2013 kl 18:05
http://www.oa.no/nyheter/article6549444.ece

Tirsdag 12, Mars 2013 (Gjøvik)
Thorvald Stoltenberg: ”Det handler om mennesker»

http://pugjovik.no/thorvald-stoltenberg-det-handler-om-mennesker/

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
8 år siden

Jeg har en viss forståelse for at det er vanskelig å svelge indisiene på at det var null drepte på Utøya, at ABB nå er justis(jesuitt?)minister, og at Mette Marit en gang var Lady Di(ed?). Eller at kongen er halvbror til Støre, eller omvendt..
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/09/22-juli-serco-og-det-okkulte/comment-page-2/#comment-111630
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-12/#comment-111589

Dersom du ikke klarer å svelge den følgende sataniske seansen, så er det ikke bevis(indisie-)førselen det er noe galt med, snarere fordøyelsen:
Indikasjonen i kommentaren over, var at den nå etter sigende post Mortem Thomas Morgan, som på et sted er avbildet med Morten Skjærstad (med reptil på brystet),
er identisk med Jason Ritter. Tyler Ritter er Morten Skjærstad.
Jason Morgan Ritter (born February 17, 1980) is an American actor, son of late actor John Ritter and actress Nancy Morgan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Ritter

Håper du er med så langt. For det går så meget lenger. Samme dag som forsvinningen av Thomas Morgan på Gjøvik, havner denne okkulte blekka ned i postkassa til innbyggerne i Hed(ning)emark og det ganske Opp(lagte)land:
scan043
http://postimg.org/image/wg5sc3znh/
med drepende (deper) sataniske koder:
scan041
http://postimg.org/image/rj1eo8693/
This was directed by Nancy Morgan. The camera operator (iPhone 5) was Nancy Morgan. Technical Assistant, Tamara Morgan. The cast includes Neill Morgan as the frozen preacher, Thelma Lou as the labrador, and Lydia the Tattooed Lady as the deaf and blind mixed breed dog, and Cebu as the Skeerdy Cat.
http://neillsmorgan.com/tag/snow/
mortemfonda
http://postimg.org/image/fstv2kwkj/
MortenMFonda
http://postimg.org/image/fakyz9b25/
Satalfaromegalskap
http://postimg.org/image/9luid4qcn/
så føres vi videre, om du orker, til satan-jesuittiske påfunn i Orkdal og Skien..

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
8 år siden

Jeg ønsker ikke å gjøre det ubehagelig for noen, men legger fram mine funn, like det eller ikke. De ser ut til å vise falske, løgnaktige og bedragerske identiteter som farer med for det meste sannheter. Ja sannheter, i økende grad. Hvorfor kan du tenke deg selv. (”controlled demolition” ?)
Det vi vet er at landet som vi trodde var vårt, tappes for penger og ressurser på utspekulert vis. Bedraget pakkes inn i gode formål, regnskog vern som ett av et utall eksempler. Siden alt henger sammen, så gjør også følgende det, først nødvendig repetisjon:
Sitat: -Satalfaromegalskap
http://postimg.org/image/9luid4qcn/
så føres vi videre, om du orker, til satan-jesuittiske påfunn i Orkdal og Skien..
Sitat slutt, hentet fra:
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/hvorfor-mislikes-joder-og-jesuitter/comment-page-2/#comment-111734

-ved å modifisere ovenstående puslespillbilde er vi kastet brått og brutalt fra Gjøvik til Orkdal og Skien. Dette blir ingen engleskole. Gå videre bare dersom du setter realitetsorientering foran ønsketanker. Om din innside som skeptiker eller konspirasjonstenker ønsker å manifestere egen virkelighet, uavhengig av den som nå presenteres, så stopp her. Om du er innsider og ikke ønsker å se din egen konspirasjon bli avslørt, så stopp her.

Rockbindeledd
http://postimg.org/image/86uth6xjx/
Satalfaromegalskapt
http://postimg.org/image/m74qqcl8f/
skienorkdal
http://postimg.org/image/y9j7q69e7/
Orkdalvarg
http://postimg.org/image/6e1xcisfj/
vikingtv2
http://postimg.org/image/s8gm0dtwx/
knutsengrodinork
http://postimg.org/image/i0tm2xxi1/
siegheiltogholdent
http://postimg.org/image/40t6czsrz/
Ille
http://postimg.org/image/pp3kzfqhz/
vargmalling
http://postimg.org/image/5zrwrxmw3/
Hugtunseim
http://postimg.org/image/5cw7oibr5/
metalgaia
http://postimg.org/image/6de4nm5ib/
røisat
http://postimg.org/image/6vjan5dv3/
matlaryrøisigurd
http://postimg.org/image/npohsqhrj/
matlaman
http://postimg.org/image/vle1ts6v5/
røishen
http://postimg.org/image/xw1bgo76l/
røismonamatla
http://postimg.org/image/58gcjvujv/
newfallenengell
http://postimg.org/image/hqzlxwqzv/
Røiseland Marie Cachet
http://postimg.org/image/y3o635mft/
Røiselandmeredith
http://postimg.org/image/hpitphkdr/
3Diderik Aamodt Olsen2
http://postimg.org/image/ez0ci4m3n/
michaelertresvåg
http://postimg.org/image/izgolqoql/
stewartsånnja
http://postimg.org/image/9ru8iu7w5/
røisrock
http://postimg.org/image/9ru8iu7w5/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  2Q11
8 år siden

To siste i kommentaren ovenfor har samme url og bilde

«Det er forskjell på folkelig ansvarlig og kriminelt uansvarlig skuespill ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2014/10/alberto-riveras-avsloringer-om-jesuitt-ordenen-og-den-virkelige-historien/comment-page-3/#comment-111916

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Falcon
8 år siden
2Q11
2Q11
Abonnent
10 år siden

1488 (14, 88, 1,488) Heil(o) Hit(ler) Huge Hole Meteor or Missile

White nationalists sometimes combine the number 14 with 88, as in «14/88″ or «1488″. The 8s stand for the eighth letter of the alphabet (H), with ‘HH’ standing for «Heil Hitler».[3] ’88′ can also refer to the book 88 Precepts by David Lane,[4] and for the 88-word statement in Mein Kampf mentioned above
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Words
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/den-ukjente-historien-om-vart-solsystem/comment-page-3/#comment-96465

1488 Aura (1938 XE) is a main-belt asteroid discovered on December 15, 1938 by Vaisala, Y. at Turku.
http://en.wikipedia.org/wiki/1488_Aura

Mystisk statue av meteoritt oppdaget av nazistene
Oppdaget av nazistene i 1938 – skaper oppsikt.

”I tråd med Hollywood-element i historien, sa doktor Buchner at statuen hadde en viss aura.”
http://www.dagbladet.no/2012/09/27/nyheter/meteoritt/astronomi/nazisme/historie/23618681/

Historical Events for 15th December 1938

Events 1 – 1 of 1

– Groundbreaking begins for Jefferson Memorial in Wash DC

http://www.historyorb.com/events/date/1938/december/15

Thomas Jefferson was a Rosicrucian
http://procinwarn.com/freemasons.htm

Obama, president of the New Age:
4th July, the sun rises just above the tip of obelisk, Capitol building and Jefferson Memorial will align with the sun.

At the Winter Solstice (21st December) another interesting alignment takes place. This time when the sun has reached the height of the obelisk, it will align with both Jefferson and Lincoln Memorial. These examples clearly demonstrate the masonic influence on the design of the layout of Washington D.C. using the obelisk as the central and ultimate symbol of solar worship and symbolism
http://www.keyofsolomon.org/Obama.php

Though Masons claim he was a Mason the only group that Jefferson is a proven known member of at William and Mary is the little known Flat Hat Club that may or may not still exist at the school. Is the Flat Hat Club the «Skull and Bones» of Williamsburg? Later Jefferson became the member of scientific societies and groups that may have had some occult beliefs. The era of the mid 1770’s seems to be a banner for the creation of Masonic and occult oriented philosophies and Groups.
http://survivalcell.blogspot.no/2009/07/williamsburg-array-blackbeard-and.html

Gerald Celente Interviews Nazi on Jefferson Memorial

Germany finally approved the funding that would allow development to commence in December 2002 but at the same time cut its planned acquisition, from 1,488 to 600 missiles.
http://en.wikipedia.org/wiki/Meteor_%28missile%29

Weight: 1,488 pounds
http://en.wikipedia.org/wiki/Standoff_Land_Attack_Missile

«Selling meteorite that fell on Chelyabinsk!» one prospective seller, Vladimir, said on a popular Russian auction website. He attached a picture of a black piece of stone that on Friday afternoon was priced at 1,488 roubles
http://www.reuters.com/article/2013/02/15/us-russia-meteorite-idUSBRE91E05Z20130215

A meteor and asteroid: 1 in 100 million odds
http://edition.cnn.com/2013/02/16/opinion/urry-meteor-asteroid

Thunder sier:
16. 02. 2013, kl. 21:12
Dette er mind control på sitt beste.(verste)
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/hva-er-%e2%80%9dghost-rockets%e2%80%9d-som-nylig-er-observert-mange-steder-i-verden/comment-page-6/#comment-95301

Symbolikk, narrespill og metaforer:

”Mark-Mihal-sinkhole” (se under)

Og (!!!)

Hans Michael Mark (født 17. juni 1929 i Mannheim i Tyskland) var minister for det amerikanske flyvåpenet og en tidligere viseadministrerende direktør for National Aeronautics and Space Administration (NASA). Han er en ekspert og konsulent i luftfart og nasjonal forsvarspolitikk. Mark arbeider i en avdeling for Aerospace Engineering og Mekanics ved University of Texas at Austin.
Etter å ha blitt tildelt doktorgraden sin, arbeidet Mark i en periode ved MIT som førsteamanuensis og som fungerende leder for Neutron Physics Group Laboratory for Nuclear Science. Han returnerte til Berkeley igjen i 1955 og han ble der frem til 1958 som en fysiker ved Lawrence Radiation Laboratory som ligger i Livermore.
(Livermore has three sister cities:
• Quetzaltenango, Guatemala
• Snezhinsk, Russia
• Yotsukaido, Japan
Snezhinsk (Russian: Сне́жинск) is a closed town in Chelyabinsk Oblast, Russia
-og ringen sluttet..)
http://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Mark
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/hva-er-%e2%80%9dghost-rockets%e2%80%9d-som-nylig-er-observert-mange-steder-i-verden/comment-page-7/#comment-95319

-og så er det bare å begynne på neste ring..(Midgardsormen?)

Chelyabinsk meteor fall viewed from Orenburg
http://www.youtube.com/watch?v=1EWD5mRkyow

27709 Orenburg Discovered 1988 Feb. 13 by E. W. Elst at the European Southern Observatory.
Established in 1743, Orenburg is a city on the Ural river that served as the frontier fortress between Russia and Kazakhstan.
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=27709%20Orenburg;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#discovery

Er det holdbarhetsdatoen som er stemplet symbolet for de rituelle galningene? At på denne datoen i 2013 opphører all okkult makt, det er håpet..
http://freedomswingspolitics.com/wp-content/uploads/skullbones322-300×263.jpg

Now you know, 3.22 miles, or 5.184 kilometers
is the real reason for the Secret
society to be named 322. It is NOT March 22, as so
me claim.
http://www.incapabledesetaire.com/edito/secretwash.pdf

jesuitter +/= nazister= NWO ?

gudfrid
gudfrid
Abonnent
10 år siden

Jeg har hele slektstavla mi ned til Odin, håper for min egen skyld at han stammer fra Venus og ikke fra jøder. :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

Glem nå ikke at egentlig er vi alle lys, som manifisterer seg fysisk litt forskjellig. I det perspektiv åpner det seg helt andre muligheter, og hvilken planet eller stamme vi tilhører blir i quantum et forbigående fenomen.
The Quantum Activist
http://www.youtube.com/watch?v=O5yHOVp2TWI

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Helt riktig, dessuten har vi vel inkarnert i både det ene og det andre, så hvilke gener man har akkurat nå spiller ingen trille.

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
10 år siden

Den dagen religion blir avskaffet, først da er det håp for fred og harmoni blandt mennesker, uansett hudfarge, legning eller etnisitet. Jeg får dessverre aldri oppleve denne dagen, men det er lov å håpe for fremtidige generasjoner.

Jeg tror ikke det eksisterer noen form for Gud, men er såpass oppegående at jeg også ser det positive i mange av de kristne verdiene. De er en del av vår kultur, og disse bør vi videreføre. Problemet er at så lenge religion eksistrer, vil mennesker bruke denne til å forsvare sine moralsk forkastelige handlinger og gjerninger. Vi går rundt å tror på et «eventyr».

At Israel er mislikt i store deler av verden, vell, det er ikke vanskelig å forstå. Nå må det bli en 2-stats-løsning i midtøsten, Israel/Palestina. Deretter kan man respektere hverandre og leve ifred.

Audhild Østgård
Svar til  Mr Oslo
10 år siden

Nå ble jeg nyskjerrig, Herr Oslo; Hvorfor skulle ikke du få oppleve dagen for religionenes Fall!?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Audhild Østgård
10 år siden

Når religionene faller står vi likevel igjen med en «naturlig religion», og det er?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Syncretism.

Audhild Østgård
Svar til  Seitasis
10 år siden

Når religionene faller er Jesus tilbake materialisert for alle, i egen person av kjøtt og blod!

Forestillingen som kalles «Dommens dag», tenker jeg kommer til å bli totalt anderledes enn det de fleste har tenkt seg. Kanhende han snur ALT på hodet, slik at de gode blir de onde, de onde blir de gode, de rettferdige blir de urettferdige og de urettferdige blir de rettferdige.

Godt og Ondt har nok en helt annen betydning for ham fordi han ser totalt igjennom illusjoner og er på det tidspunktet fullstendig Fri innerst som ytterst!
Det er derfor han også kalles Menneske-sønnen…….Sønnen til/av Menneskene :)

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Jeg regnet litt på antall forfedre vi har for så og så lenge siden. 2 foreldre som har hver 2 foreldre. man må doble for hver generasjon tilbake. Hvis vi da regner grovt 3 generasjoner per 100 år kommer jeg frem til at bare 700 år tilbake i tid så har jeg flere millioner tiptiptipmangeganger besteforeldre. Hvordan kan da noen påstå at de har kontroll over hva slags gensuppe de har i seg?

Audhild Østgård
Abonnent
10 år siden

For flere år siden mente en bekjent av meg at jeg måtte bli mer opplyst. Noe av det stoffet han kom med var om Israels tapte stammer. I det materialet han mente jeg burde lese snakket de om 12 stammer, hvorav 10 var «de falne», de frafalne som glemte sitt løfte til Gud og etterhvert levde i svir og hor. Mange av dem skulle være innbyggere av dagens Israel.

De 2 andre besto av de trofaste. De vandret nordover til Tyskland hvor noen slo seg ned. Mange dro videre til de Skandinaviske land, og slo seg ned bla i Norge på forskjellige steder i landet.

Jeg har mulig ikke fått med meg alt som har vært skrevet under artikkelen. Jeg synes alikevel å ha oppfattet at dere snakker om 10 tapte stammer ikke 12!?

Audhild Østgård
Abonnent
10 år siden

Jeg har undret meg lenge over all denne ropingen etter Dommen. Skjønner at folk lengter etter «Forløsnings-dagen» men jeg senser «noe» mer, noe som ligger bakenfor, bakenfor!

Jesus skal komme tilbake å dømme. Det er pålagt HAM å ta det ansvaret lissom!!

Synes dette minner om en gedigen ansvarsfraskrivelse! La HAM se for meg fordi jeg ikke har giddet å følge hans råd om å finne himmelriket i meg selv men bare har surfet på overflaten og sitert utvendigheter og bibelvers!!! Puh!

Herre, tilgi dem for de vet ikke hva de gjør, ropte han ut på «sin» ytterste dag!
Nå er det jaggu på tide at vi igjen blir bevisste Sjeler så vi VET hva vi gjør og HVORFOR vi gjør det!!

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for ALLE mennesker, for konger og alle dem som er i høi verdighet, forat vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet. (uten forfølgelser og trensler?)

For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, han som vil at ALLE mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav sig selv til en løsepenge for ALLE, et vidnesbyrd i sin tid, og for dette blev jeg satt til forkynner og apostel – jeg sier sannhet, jeg lyver ikke – en lærer for hedningene i tro og sannhet.

——————

Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende dig fra. For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster

og alltid lærer og A L D R I kan komme til sannhets erkjennelse.

——————
(Dette var læren Paulus overbrakte til sin etterfølger Timoteus, i et nøtteskall).

Michelle
Skribent
10 år siden

Jeg forstår ikke at folk den dag i dag, fortsatt ser ut til å tro på boksamlinger fylt av så mye frykt, hat og kontroll..

Jeg bryr meg ikke om rase eller sted, jeg velger å se bortenfor de materielle og fysiske illusjonene, bortenfor tid og rom..

Vi er Alle en del av spillet, og flere spill, og vi kan selv velge å frigjøre oss fra andres pålagte lover og reise oss opp til en egen fri tankegang der bare din egen fantasi setter dine egne begrensninger for hva som er mulig og ikke.. for deg selv..

‘Always be sceptical, investigate everything and be true to your innermost’

Audhild Østgård
Svar til  Michelle
10 år siden

Så lett er det ikke Lille Kanin. Rart at så store ører ennå ikke har blitt i stand ti å høre!

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
10 år siden

Hi hi, det kan være at det er derfor jeg har så lange ører, at jeg har hørt så mye..

Det som er så surrealistiskt for meg, er at svært mange i «konspirasjons-miljøet», såkalte Alternativt tenkende, åpenlyst og sjult tror på disse boksamlingene. Det meste blir for meg fryktbasert og splitt og hersk med dømmende løsninger. Eller passive løsninger der du forventer at en ytre kraft styrer deg, bestemmer og tar seg av ting..

Audhild Østgård
Svar til  Michelle
10 år siden

Legger ned garden min, lille kanin. Du har kanskje hørt det du trenger å høre. Kanskje har du øyne som tinntallerken også.

De som sverger til den boka uten å se til andre kanter venter på «sin» Jesus, uten å egentlig tro på at han kommer i deres levetid. Jesus gjenkomst skyves stadig framover i tid….da skal de bli vekket opp igjen fra søvnen og «Dømmes» som en av de rettferdige…….Jævla Illusjon og ansvarsfraskrivelse!!

Audhild Østgård
Svar til  Michelle
10 år siden

Michelle; dagen etter at jeg nevnte episoden hvor min venn ble utsatt for grov sjikanering, våknet jeg og kjente hat mot mannen som mobbet. DET var en meget spesiell opplevelse for meg. Jeg fikk identifisert hatet i meg selv! Hvordan kan jeg tro at jeg kan være med på livsviktige forandringsprosesser i en større sammenheng, når jeg selv bære i meg en makt som jobber imot mitt inderlige ønske!!?

Identifisering av egne indre motkrefter er første skritt på veg mot løsrivelsen fra disse kreftene. Derifra kan bevisstgjøringen fortsette!

Takk til deg du ærede Mobber! Gjennom mørket skal lyset forløses :)
Takk til deg Michelle fordi du har så store ører ;)

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
10 år siden

Woody Harrelson’s Ethos – Time to Unslave:
http://youtube.com/watch?v=bxI1skgga1U
Om hvordan jeg som forbruker har makten til å endre Alt via hvordan jeg bruker penger, hva jeg tjener penger på og hva jeg velger å kjøpe..
Nattiklem til deg Audhild :)

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

God Video Michelle Her er en veldig kort og grei beskjed fra Erik Bye

Audhild Østgård
Svar til  Rabalder
10 år siden

Erik Bye er en god Mann og reperesentant for menneskeheten. Husker ham fra «Vi går ombord» på julaftene i min barndom.
Traff ham ikke lenge før han vandret ut av denne tiden; Han hadde en utstilling på Notodden om buskfolket i Kalahari ørkenen. Jeg fikk forresten ett kort fra ham etter at jeg skrev til ham og inviterte ham til gårds ;)

Denne snakker for seg; Vårherres Klinkekule

« Forrige artikkel

Henrik Ibsen var ekte vare

Neste artikkel »

Budskap fra oldebarn og oldefar – Laura og Ike Eisenhower

133
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x