Hvorfor mislikes ‘jøder’ og jesuitter?

12.9K visninger
10 minutter lesetid
133

Kjære Jens Stoltenberg, er du ‘jøde’ spurte jeg i en artikkel for noen år siden, i blod eller mentalitet, et spørsmål som fremdeles er ubesvart. 2) Jeg oppfordret videre til dialog med Norges urbefolkning; Oss. Det skjedde ikke. Du er for høyt hevet over oss folket. Hvorfor er du alltid så sint på oss som er innfødte i Norge ? Hvorfor assimileringen av oss?

Og når nordmenn sier ifra, så er de egoistiske og vanskelig mener vel du og dine venner (?).

Skal ikke meg og andre kunne bli misfornøyd og tildels sint, når du lurer oss for penger vi har betalt inn på en forsikringsordning som kalles Folketrygden, og når vi skal ha utbetaling så kommer aldri pengene, fordi du trenger dem til andre av dine ‘gode formål’? Hva var den ‘lille skriften’ i forsikringsvilkårene vi ikke er opplyst om? Hadde et privat forsikringsselskap gjort dette, så hadde det blitt kalt bedrageri, men du bestemmer at ditt byråkrati skal gjøre det slik, så kalles det politikk… med et korrupt rettsvesen, dommere uten lovlig embete som nekter å erklære seg uavhengig av deg og din statsmakt, så har du satt oss sjakk matt. Vi er rettsløse, fritt vilt.

MEN, husk at gjennom hele historien så har den Høyeste Dommer, ALLTID gjenopprettet rettferdigheten… på noe lengre sikt straffet de urettferdige og lovløse. Kun dårer, kjenner ikke den Rettferdighet som er på tvers av dimensjoner, transcenderer tid og rom.

Hvorfor skal du ødelegge vår kultur, assimilere oss i en babylonsk galskap – har vi godkjent dette? Har du noen gang tenkt over det at vi en gang blir i mindretall i vårt fedreland ? Ja, kanskje du til og med er rasende på oss fordi vi ikke stilltiende godtar det (?). Vi er mange som ikke deler dine aspirasjoner om noe slags Verdensrike. Det er med sorg jeg registrerer at du synes alltid å ha vært sint eller opprørt over oss for det. Aldri fornøyd.

Vi liker ikke EU, vi liker ikke FN, stegene på vei til Verdensriket Sion – det verdslige Sion, for Kristus sa “Mitt Rike er ikke av denne verden“. Jeg personlig liker ikke Babylon heller. Alt du gjør går imot Norge, og Norges folks beste, – og til og med imot Kristus sine visjoner, det verdensriket fantasier han knuste og la i grus for 2000 år siden, som Barrabas var en bedre kriger for, og måtte få amnesti. Aspirasjoner, motivasjoner og handlinger som i effekt utgjør anti-krist.

En dag er det den brutale undertrykkelsen av hottentotter vi gjøres ansvarlig for, og opprører deg, og en annen dag nordmenns manglende skattemoral som gjør deg sint, fordi du skal få helliget ditt navn og få internasjonal prestisje, bli initiert i den internasjonale kabal. En dag var det rasismen til det norske folk, at folk flest ikke støttet innvasjonen din i Libya, og den kommende Syria-invasjonen til NATO, alt for Israel (det nye Khazaria), og før det var det at noen klaget på ‘Arbeit Mach Frei’ politikken din hos NAV, det var Afghanistan-krigen, til opiumens fremme og frie flyt – til bruk for å paralysere og deaktivere ungdommen, dine venner i psykofarma- og famasiindustrien som mottar statsstøtte på milliarder for unyttige ofte dødelige piller, for samme formål, nedsløving av hjerner som er født skarpe, men som må dopes ned til amøber – som Hitler som hadde fluor i drikkevannet, til prisen for manglende veibygging og skikkelig helsefremmede tiltak for det norske folk.

NAV hater oss, og dreper et utall antall per år av depresjoner de påfører folk. Folk dør i sjukehuskø, og når de en gang kommer dit, så blir de effektivt ekspedert med dødelige piller til de evige jaktmarker fortest mulig for å spare statens pensjonskasse, penger du finner bedre anvendt, og som du trenger for å kjøpe deg internasjonal posisjon.

Det ser ut til at hver gang Norges folk sier hva de mener, og dermed deltar i demokratiet, så ergrer dette deg. Du kaller dem hatefulle med det, og når de kjemper i studiene og etterforskningen med å forstå lederskapets merkelige motivasjoner, så kalles de konspirasjonsteoretikere.

Lenge før det fantes en uavhengig presse hvor de kunne lufte sine frustrasjoner, ergret vi nordmenn deg. Du ergret deg over folkesnakket som aldri kom frem i den kjøpte og statstøttede media, som er livredd for å miste 1.1 million i pressestøtte per journalist. Norske folk blir daglig pumpet full av hat og løgn om nordmenn og Norge om hvor elendige de er, alle andre er bedre og mer verdt enn dem, av en media du kontrollerer med å korrumpere dem.

Vi ergret tyskerne som ble lokket med fagre ord til å velge seg jesuitten Hitler for å ødelegge den protestatiske bastion Tyskland innenfra, som AP valgte seg deg for å ødelegge vårt land. Vi ergrer Russerne som valgte seg Bronstein, og EU som hilste Jagland velkommen til Strabourg. Vi ergret alle de slaviske nasjoner som sender sine kriminelle hit for å ødelegge oss innenfra : Polen, Latvia, Litauen, Ukraina, Russland, Ungarn, Romania, fordi våre forfedre har vært flinke, har jobbet pietistisk og samvittighetsfullt og bygget opp vårt land – du vil ha alle dine slaviske brødre hit nå, for å ødelegge vårt land, og dele godene, vi får ikke det vi har rett på engang.

De andre som kommer til ditt Nye Babylon her i vårt land, dine blodsbrødre, de får alt de vil ha, de får til og med seg trygden hjem. Splitt og hersk. Nordmenn i Thailand sulter ihjel fordi du tar fra dem pensjonene deres, for å omdisponere dem til ditt eget folk. Det blir vel samarbeid med internasjonal mafia som med Bronstein (Trotsky) og Lenin (Berg/Blank) at de slipper kjeltringene fri fra fengslene, gir dem amnesti, tar dem inn i landet som medarbeidere, for at de brukes til å ta ut og kaldblodig myrde de som snakker imot dem, når den tid kommer, fordi vi er så hatet, siden antisemittismen er så EKSTREM mot oss av Benjamin stamme her i det høye nord. Kains merke er ikke vanskelig å få øye på.

Hvis vi går lengre tilbake i tiden så har i århundrer vi kristne jøder, senere protestanter, ergret også katolikkene og den katolske kirke med sine jesuitter, som har lenge vært forbudt i Norge, som alltid har gjort sitt beste for å innfiltrere oss, – utslette oss. Og nå har dere khazarer og jesuitter i felles hat mot protestantismen lyktes å desimilere oss. Selveste Martin Luther ergrer deg sikkert, slik at du gjerne vil brenne ned alle kirkene  – og gjerne protestantene inne i dem, – makt demonstrert for verden i den sanne khazarske religiøse ånd som beskrevet i Esters Bok. De som før var forbudt i Kongeriket etter Grunnloven av 1814, jesuitter og ‘jøder’, er nå de eneste lovlige.

Men siden vi “ergrer” deg så mye, kjære Jens, anbefaler vi og foreslår at du drar og bosetter deg i et annet land, hvor du kan nyte ditt skattefrie otium som Jagland og Gro gjør. Gjerne i din egen egen khazarske stat Israel. 2)

Grunnen til dette er vi må bare innrømme at vi ikke kan leve ilag, fordi våre verdier er så forskjellige. Vi nordmenn blir som fremmede i vårt eget Fedreland, hva fedrene og G-d i sin store nåde gav oss, med manna fra havbunnen, i dette land du og dine like på Stortinget skaper i Norge. Vi forstyrrer deg og ergrer deg alltid. Vi kan vel like godt bestemme oss for at det er like godt du reiser hjem til det landet Khazaria hvor dere ble tvangskonvertert til den jødiske religion for 1273 år siden – som vi forøvrig også ergret, og som Rus Vikingene beseiret den gang.

Hevnen er søt tenker du kanskje? Etter at dere har tatt kristne Russland i 1917-, Tyskland, protestantismens krybbe i  39-45, og Norge 2012. 3) …. og endelig, kanskje også USA 2013…. men vikinger og khazarer er 100% ukompatible Jens. Vi passer ikke sammen, heller ikke i den Nye Verdensorden dere vil ha. Vi vil heller bli som Gallia, eller som Gallilea (Region of the Heathens), som Jesus selv kom fra.

Vi kan like godt innrømme det, ta konsekvensene, og skilles. Du og flere i din familie, som jeg ikke nevner navnet på i respekt for de døde, er jo slike store tilhengere av skilsmisser som ødelegger familieinstitusjonen i Norge, bevisst og planlagt destruksjon av våre verdier …. kvinnefrigjøringen din ble visst mest frigjøring fra sine barn, slik at de kan bli statens barn… kanonføde for dens agendaer, husinkvisjoner ala Herodes er dere heller ikke fremmed for, med frykt som våpen skal folket dresseres, god marxisme og til dels satanisme det.

Kjære Jensemann, du er en meget destruktiv leder for dette landet. Etter at vi gav deg tillit, sviktet du oss, etter alt snakket om ‘mer kjærlighet’, var det eneste vi fikk mer pogromer, mindre ytringsfrihet, mer harsellas med annerledestenkende, mindre demokrati, med dine veltimede korstog mot våre tradisjonelle verdier og den protestantiske religion her i landet. Vi vet du har vært på jakt etter Kongen lenge. 3)

Selv om vi brøt ut og og etablerte vår egen lille stat i Norge, fordi vi er lei tyranniet og demokratimangelen, for eksempel Hålogaland, en norsk stat med verdier Det Høyeste Forsyn ville velsigne, og Baal og Mammon hate, ville vi vel ergret deg fortsatt, når den stat kunne blitt mer suksessfull enn den del du leder, som går under i umoral og perversiteter, så hadde du vel innvadert oss med bomber og granater ganske fort for å tak i pengekisten.

Nå er du ergerlig fordi vi “undertrykker” innvandrere som deg selv. Du er samtidig sint på oss fordi vi ikke gir fra oss stadig flere områder av vårt land til Mammons ære, om det er monstermaster i Hardanger eller i sunnmørsfjella, eller giftige oppdrettanlegg langs den vidstrakte kysten, aksepterer ikke kvikksølv ved ubåten på Fedje, slik at du ikke trenger bruke penger, men kan få inn mer skatter som du skal strø som en nordens mor theresa til dine brødre og familie i utlandet; slike som helt misforstått tror de er utvalgt både til det ene og hint.

Vi nordmenn har ikke tradisjonelt hatt noe forhold til hverken Mammon eller Molok, som guddom, spesielt ikke når de forgifter matfatet vårt. Dette er ukompatibelt med Kvitekrist sine verdier.

Alle verdens folk er sint på oss for at du blander oss i alle andre lands indre anliggender, bomber folk som aldri har gjort oss noe, vi fredelige lille samfunn i et lite hjørne av verden, et slags Gallia. Det var sikkert verdt det for deg, som fikk møte Obama til slutt, som fortalte deg hvor flink du er, din initiering i ondskapens akse, men for oss fredelige nordboere i sjel og sinn er dette en skam.

Dine nye landsmenn forstår deg sikkert mye bedre enn oss, vant som de er å krige med hverandre til alle av dem er gjensidig utryddet. De “radikale” araberne er sinte og de “moderate” egypterne er sinte, Israel er sinte, alt for mye antisemittisme i Norge sier de, så de sender oss ABB, for de blir aldri fornøyd samme hvor mange atombomber Arbeiderpartiet ved din navnefar Jens Christian Hauge skjenker dem på sølvfat. Men vi er jo semittene (?).

Syvende basunen runger gjennom sfærene. Vi er legioner. Forvent oss!

legions

Vi mangler Obelix og styrkedrikken som de hadde i Gallia, men istedenfor kommer en ennå sterkere; Kristus kommer snart ‘i skyene’ og skal gi sin flokk styrke, mot og kraft, med milloner av sin englehær i sine karjoler. DA, skal det bli sving på sakene. Da er der slutt på løgn og fanteri, da skal rettferdighet, sannhet, ærlighet og moral gjenopprettes i vårt land, som ble ødelagt som følge av det korrupte lederskapets prioriteringer. Da skal vi igjen bli et land som Kristus kan være stolt av, og rapportere hjem til Faderen, Abba, at vi som land er på rett vei igjen, den smale vei. Det ber jeg om skjer helst snarest, heller enn senere.

Du og dine har våpnene og makten Jens. Dere har kan  drepe og myrde kroppen, og verdens allikevel  temporære liv. Vi andre har Kristus! Han har makt over det evige livet, også for deg.

angels
He is Abrahams rootseed, ….. the King of Israel, and Redeemer, the LORD of hosts:. Without Him there is no justice in the World.

En dag kan det bli nødvendig for FN å hjelpe oss israelittene hjem, til vårt Norge, det lovede landet, som fløt av melk og honning, men som ble trådt under voldelig fot av hedninger.

Å betale sin gjeld er et moralsk imperativ Jens. Sørg for at jeg får pengene mine du og ditt system er skyldig meg, før du roter dem bort på alt annet tull. Om ikke, farvel Jens. Dra hjem. Vi kommer ikke til å savne deg. Vi Løvefolket av Benjamins stamme, vi som husker hvem vi er, vi kan styre oss selv, uten både deg og Brussel, og uten det verdslige Sion med. Vi hadde vårt åndelige Sion her, før dine folk kom til makten etter andre verdenskrig, og hvis agenda du viderefører.

Hvorfor mislikes både ‘jøder’ og jesuitter? Historisk har de vært kjent for å infiltrere, å lyve, å bedra, og robber statskassene for sin klan når de kommer til makten, ved avansert tyveri, – ved renkespill ødelegge de samfunn som har vært snill med dem og invitert dem inn, til og med gitt dem topp posisjoner, pulveriserer de samfunnenes verdier, – splitt og hersk. Kaos følger. Derfor var de forbudt i Norge i Grunnloven av 1814.

Vi er et fredelig folk vi nordens israelitter Jens. Vi liker ikke for mye planlagt krig, nød og elendighet. Vi er for fred. Vi har INGEN som representerer oss i norsk politikk.

Nå MÅ i hvert fall dette hatet og antisemittismen mot oss av Israels Benjamins stamme ta slutt!

PS: For å være rettferdig med Jens Stoltenberg, så vil jeg bekjenne at jeg ikke har noen større tro på Erna Solberg eller Siv Jensen heller. De tilhører samme utopiske ‘familie’.

1) Khazar hypotesen er vitenskapelig bevist, Rhineland hypotesen tilbakevist, faktisk av en Israel-amerikaner; Dr. Eran Elhaik. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4339595,00.html

2) https://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/er-stoltenberg-j%C3%B8de/

3) https://www.nyhetsspeilet.no/2012/05/21-mai-forkaster-stortinget-protestantismen/

4) https://www.nyhetsspeilet.no/2013/01/algerie-ikke-tro-pa-statsministerens-omsorg/

 

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

133 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

Det er underlig å lese kommentaren å se hvor farget tankene er av dogmer og kulturelle tradisjoner. Tiden for slikt gammelt tankegods er over. Det er smertfult å gi slipp, men skal vi komme videre personlig og kollektivt er det få andre muligheter.
Angel Of Orion
https://www.youtube.com/watch?v=47gHAbfRTmA

Tradition

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Uffda:
Kristendom er en svært enkel sak – tro eller ikke tro. Og for dem som tror er det viktig at troen er trygt forankret. Jesus liv og lære sorterer hverken under dogmer eller tradisjoner, men er faktisk høyt hevet over sådant.
Respekt for andres syn er viktig om man krever respekt tilbake. Enhver må sørge for at sitt eget hjerte får fred med det man tror på, ellers vil man vandre hvileløst omkring som vinden på jakt etter et holdepunkt i livet.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Bjarne
10 år siden

“Kristendom er en svært enkel sak – tro eller ikke tro” – Deri ligger problemet. Tro er ingen garanti for fred I hjerte, men det motsatte. Tro gir en rett til å hevde sitt syn om nødvendig med makt, – uten engang å få dårlig samvittighet. Tro er en emosjonell faktor og motvekt til frykt så lenge man befinner seg i en religiøs adskilt tilstand.
Jeg krever ingenting ikke engang respekt, men hevder uforbeholdent at tro er en destruktiv mental tilstand fremkalt som selvpåført kompensasjon for frykt ved god hjelp av indoktrinerte tradisjoner og dogmer.
Forøvrig er din kommentar basert på fordommer og dogmer, som å hevde at man må tro for å ha fred i hjerte – det er et dogme. Fred basert på tro er en syntetisk fred – ikke virkelig.

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Hei Uffda.
Jeg vil tro jeg som troende har et utmerket utgangspunkt for å uttale meg om at Jesus Kristus gir hjertet fred, enn de som ikke har opplevd dette. Jeg har aldri brukt makt for å omvende andre mennesker, og det er da heller aldri meningen ifølge Jesus. Gud kaller på alle, men det er jo ikke alle som med sin frie vilje velger å invitere Jesus i sitt hjerte. Din påstand om at tro på Jesus ikke gir fred i hjertet har et grunnlag som jeg ikke vet noe om siden jeg hverken kjenner deg og langt mindre hva du har i ditt hjerte. Jeg ønsker deg uansett fred med både deg selv og de du omgir deg meg.

Vi er alle åndsvesen som lengter etter vårt opphav. Jeg skriver ikke om fred i motsetning til krig, men som ro i motsetning til frykt i forhold til fremtiden og evigheten. Livet er så uendelig kort i forhold til evigheten, og våre valg i så måte er derfor faktisk viktigere enn alt annet – slik jeg ser det.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Hei. Å invitere Jesus inn i sitt hjerte er ikke det samme som å tro. Hvordan skal Jesus komme seg inn i hjerte? Hva er så hjerte, og hva er så Jesus? Hva er så vi? Svar på disse spørsmål og du finner fred på selvstendig grunnlag fri fra troens trengsel.

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Tro meg – jeg har sett på nært hold hvordan mennesker som i utgangspunktet søkte Gud av et rent hjerte fikk oppleve hva det vil si å få svar fra Gud. Den følesemessige innvendige reaksjonen kommer til utrykk på en slik måte at argumenter blir fullstendig overflødige. De som opplever dette vet hva det dreier seg om, og ord blir fattige for å beskrive. Mennesker kan ikke omvende noen, og kan ikke rose seg av noen ting i så henseende – vi er kun redskap for Gud

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Jeg har alltid syntes Jesus lære har vært veien å gå. Jeg ser bort fra personen og holder på læren. Det er det han selv ville. Sånn sett burde kristne og jeg vært på samme lag, men slik er det ikke. Noen av de er desperat etter å plassere meg i en new age-bås. Jeg vet ikke hva det er. Jeg snakker ut i fra erfaringer i møte med Gud, det handler ikke en gang om tro. Jeg har ikke noen tro.

Jeg har vel søkt natt og dag i det åndelige i snart 10 år. Jeg hadde skikkelig problemer med å se at en Gud var til stede. Jeg søkte og fikk se. I ettertid har jeg forsøkt å forstå hvordan Gud ville jeg skulle leve. Det er hva jeg nå har kommet fram til. Det blir et liv uten bibel og religion, for jeg hørte ikke hjemme der.

Gud veide meg fysisk og psykisk. Jeg prøvde å riste av meg en skygge som var like sterk som meg. Vi var begge utmattet og reiste oss like raskt. Så brakte Gud kjærligheten inn i mitt liv. For første gang ekte. Jeg knuste min egen skygge. Gud har vært hard mot meg, men jeg kan se tilbake og takke for elendigheten. Det meste dreier seg om frykt og møte med frykten. Har du tanker om at det finnes en jævel, må du møte den, men innse at det var bare frykt hele tiden. Det eneste jeg hørte mens hjertet hoppet ut av kroppen var at jeg hadde et sterkt hjerte. Så jeg ville tåle påkjenningene ogdet var greit å vite.
Kanskje litt rart å lese dette, men slik var det. Jeg kunne fortalt så mye mer.
Jeg vet hvorfor Moses aldri fikk se landet Gud hadde lovet. Det var fordi han var blind og så ikke hva han hadde rundt seg. Det lovede land som Jesus også snakket om og om alle hadde hatt en bevissthet som Jesus hadde, så ville man se at man trasket rundt i Paradis. Gi slipp på det materielle og drømmer som er plantet av hollywood og annen råtten kultur.Jeg synest filmen the beatiful green passer godt inn i bildet. Jeg så den første gang igjennom Nyhetsspeilet.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Jeg kan forklare mine erfaringer med “skyggen”
Det er en forhistorie her, men dette er skyggen:
Skyggen kommer fram når jeg bøyer knærne. Føttene går av seg selv. Det begynte sakte og forsiktig, men økte til et tempo som jeg hadde problemer med. Det gikk fremover, bakover og i ring. I mange timer holdt det gående. Etter jeg slo kropp og hode gjentatte ganger ble jeg forbannet og mente at hvis dette var å tjene Gud, var jeg feil mann. Jeg brøt av og hoppet til sengs. Jeg våknet av at en usynlig hånd tok meg i hånda og forsiktig ba meg om å fortsette. Jeg fortsatte til jeg var utmattet og det hadde gitt seg. Etterhvert ble jeg lei av denne skyggen, jeg oppfattet det slik at jeg måtte prøve å bli kvitt den. Jeg ønsket meg en ny sjanse og jeg fikk flere sjanser over tre år. Jeg holdt på flere dager i strekk. Hver gang ble jeg utmattet og skyggen kom tilbake for å vise at den var der. Så kom en dame inn i livet mitt. Jeg innså ikke hva hun betydde for meg før hun dro avgårde. Jeg var ikke veldig interessert i A4 livet akkurat da. Men fraværet av kjærlighet og at hun dro motiverte meg ihvertfall til å knekke skyggen. Jeg fortsatte og fortsatte lenge etter skyggen var borte.
Jeg hadde begått mitt livs største tabbe. Trøsten var at jeg fritt kunne jobbe videre med ånden, sjelen og Gud i fred og uforstyrret. Det er bare at å la kjærligheten gå og samtidig tjene Gud er umulig. Gud trenger ikke meg som tjener, Gud ville bare hjelpe meg å finne kjærligheten. Jeg er litt usikker på om det var jeg som forlot kjærligheten og ofret den… Jeg tenkte ihvertfall at det ikke ville knekke meg, for jeg hadde alltids Gud. Jeg har ihvertfall fått en smertefull lærdom. Og jeg hadde ikke forstått dette uten Moses, Salomo og Jesus. For de dro alle fra kjærligheten for å tjene Gud. Jeg innså ikke dette før jeg så linken til Gudfrid om Jesus siste fristelser. Jeg husker så mye av samtalene her på Speilet, det er fantastisk. Jeg har blitt kald og sær. Jeg må prøve å mykne opp litt og gi litt av meg selv.Man må være som lammet i åpenbaringen. Løp uredd opp foran de som kneler med nesa ned i sanden og rive pergamentrullen til seg. Gud elsker fryktløse lam og uskyldige barn. Seierherren er den som velger kjærligheten fremfor å tjene Gud, for det er da man virkelig tjener Gud. Man trenger ikke lese lenger enn Abraham og Isak for å forstå dette og jeg er bare dum.
Dette er bakgrunnen for at jeg finner meg til rette under fruktbarhetskult.
Hvor jeg endelig har forstått hva jeg har gått glipp av. Jeg skal jobbe hardt skaffe overflod og dele med andre i takknemlighet. Kanskje sette ut restene av grøten til nissen på låven og til og med dyrke agurk.
De store vitenskapsmenn trodde på Gud, de var små mennesker som stod i kraften og fikk innsyn. Vi må bli kvitt oljen og stå i kraften for å finne nye veier og ny teknologi. Jeg vil konsentrere meg rundt dette nå.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Was Jesus a Myth

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Dan Barker | God does NOT exist

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Finnes ikke Gud?
Se deg rundt – liv overalt, skapt av en allmektig Gud. Vitenskapen sier også at Gud ikke finnes. Siden de ikke vil to, må de finnes en annen forklaring på alt liv som finnes. Deres svar er TID, masse tid, nærmest uendelig mye tid. For at alt liv skal bli til og utvikle seg til stadig høyere nivå ved hjelp av uendelig mange mutasjoner og overgangsformer. Man snakker om “the missing link” – en mellomform mellom ape og menneske, men i virkeligheten skal det finnes uendelig mange missing links blant alle arter av levende organismer. Problemet er bare det at man ikke finner et eneste fossil som kan verifisere denne teorien.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Vitenskapen søker jo stadig, men noen teorier er vedtatt og hvis man påstår at disse teoriene har hull, kan man få seg en smekk av menigheten. Ekte forskere og vitenskapsmenn vil fortsette å søke nye veier. Det har alltid vært hetsing fra menighetene som leser seg opp i andres tanker og teorier. Men man blir ikke filosof av å studere filosofi. All banebrytende forskning vil bli sett på som galskap. Alle store vitenskapsfolk var galninger før de ble genier. En evolusjon kan ikke skapes uten at noe blir tilført utenfra. Lemmings vil gå utover stupet til det ikke er fler lemmings. Hvis lemmings hadde sjel, ville den døde lemmings sjel tilføre kunnskap til det kollektive åndelige lemmings og etterhvert vil det oppstå tanker om at noe må gjøres. Nemo utvikler ikke ben av å svømme på stranden og ingen vil bli tilført noe kunnskap om Nemos eksperiment om ikke de var knyttet til en åndelig del. Tesla hevdet jo at hans mor snakket til han gjennom eteren etter hennes død.

Bjarne
TID – De må stadig øke alderen på vårt univers for å få teoriene til å henge sammen. Jeg vet ikke hvem som bestemmer denne vitenskapen og hvordan de gjør det. Jeg forstår det slik at de bruker bl.a karbondateringer og sannsynlighetsberegninger. Karbondatering er dog avhengig av at atmosfæren er den samme i hele perioden. Når de samme teoretikerne hevder at dinosaurer eksisterte, må de også vite at dinosaurenes eksistens forutsetter en annen atmosfære. Fødselsdatering er derfor pseudovitenskap, det er en verdiløs ligning.Big Bang og Darwin går heller ikke sammen, så det finnes egentlig ikke vitenskap om det. Men man vet derimot at liv kan oppstå ved banging ;-)

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Menneskene har etter hvert tilegnet seg så mye kunnskap og våre observasjoner og nøyaktige måleteknikker har etter hvert stilt spørsmål om lysets hastighet er konstant. Det begynner allerede å bli klart at så ikke er tilfelle, og da må hele dagens “vitenskap” bokstavelig talt ses i ett nytt lys. Da, og først da er det mye som må revurderes og sannheter som ikke lenger tåler dagens lys.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Vi resonerer på grunnleggende områder Bjarne. Det er viktig å holde på det. I et forhold kan man skape vektløs tilstand, men om man nevner Gud kan resonansen bli borte. Friksjonen sterkere og møtene sjeldnere. Jeg sier Gud, for jeg forstår ikke hva gud er, jeg er søkende, ikke troende. Når jeg snakker om norrøn mytologi, er det bare for å vise at våre forfedre ikke var villmenn, men at den kristne tro var en myk overgang. Det var endring av maktforhold og pengestrøm som var friksjonen. Man brukte en jødisk skatteinnkreving hvor 10 % av inntekten skulle gå til kirkens ledere. Man skulle ellers betalke avlat for å få tilgang til Guds rike. Så kirken blir en skjøge. I min pakt med Gud, ønsket jeg å få oppleve et møte med kjærligheten i resonans. I gjengjeld vil jeg snakke godt om det feminine gudommelige. Det er mye Fader vår i den kristne tro mens det kvinnelige er trampet på. I mitt syn må aldri det feminine direkte bli forbundet med Babylons fall. Det er heller fraværet av det feminine som er årsaken, ubalanse. Det feminine er hva Jesus uttrykte, nestekjærlighet, omsorg, selvoppofrelse. Men vi har våre Maria-kirker, de er ofte omtalt som Vår Frues kirker. Frøya betyr frue på gammelnorsk. Det er det feminine, det er jorden, moderen. Så forskjellen er ikke så stor. Så om jeg skulle tolke Faderens ønske, så var det å stelle godt med jorden. Jeg vil sette Moderen, det feminine høyest. Det er allikevel to energier i resonans og dermed en Gud. De skapte oss. Villmenn kan være å drepe eller å kysse på åpen gate.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Bjarne
Jeg har litt problemer med å forstå hvordan man kan måle at lysets hastighet ikke er konstant.
Man kan måle styrke på lys og svingninger. Partiklene som skaper lys kan være raskere enn lyset og variere i hastighet. Lys oppstår når partikler møter motstand, men det trenger ikke nødvendigvis bety at partiklene hadde større hastighet før utladning, men det er mulig. Hastigheten vil ihvertfall bremses, men lyset blir sterkere. Lyset er vel en optisk illusjon som er avhengig av øynene som ser, om det er måleinstrument eller en katt, så er det kun din egen oppfatning som måler hastigheten. Hvor lang tid man må ha for å reagere. Det blir litt av det samme med radio. sendingen skjer på null, nix, men apparater og ører trenger tid til å omforme. Det er også spørsmål om partikler reiser igjennom rommet før det kommer frem til øyet. Det er spørsmål om om det er en resonans mellom planetene og sola som gjør at lyset er konstant. Det er først når man ser opp fra jordens overflate at man ser lys igjennom optisk illusjon gjennom sfæren. Fargene er optisk illusjon og det er heller tvilsomt at man ved månens overflate vil se jorda som blå. Bilder fra månen som viser en blå jord er helt sikkert falske. Man vil sannsynligvis når man først er innenfor månens sfære oppfatte farger. Jorda ville sannsynligvis se ut som en måne. Avstandene til sola vil etter denne teorien være ubetydelig. Det er sfæren rundt planetene som varmer opp innefor, sola sender ikke varmebølger. Spørsmålet er om partiklene spys ut eller oppstår i resonans på samme måte som i radioen, tv eller strengeinstrumenter.

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Uffda
10 år siden

Steve Lamoreaux fra LANL mener det er utelukket at lyshastigheten ikke har endret seg.
http://www.forskning.no/artikler/2004/juli/1088686676.21

Bjarne
Bjarne
Abonnent
10 år siden

Balle Clorin – dette stemmer rett og slett ikke

Enok 36:1 sier
Derfra gikk jeg mot syd ved jordens ender, og der så jeg tre himmelporter åpne. Ut derfra går sønnenvinden, dugg, regn og vind

Dan 10:21 finnes ikke i Bibelen, men Dermot 10:20 (Mikael, han som er fyrste for dere – peker tilbake på jødene beskrevet tidligere i kapitel 20)

Dan 12:1
På den tid skal Mikael stå fram, den store fyrsten som verner om ditt folks barn – peker også her tilbake på jødene som folk.

Åp 12:7
Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen

Jeg finner ikke michael som prins et eneste sted i king James Bibel.

king of kings bible er ikke noen bibel, men et meget stygt falsum, og kan lett forkastes med dødehavsrullene som bevis. Les heller Joh Åpenbaring tredje siste vers: åp 22:19 Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre …

MEN – du nevner ikke Judas brev – nest siste bok i Bibelen vers 9: Ikke engang overengelen våget å felle en spottende dom da han trettet med djevelen om Mose legeme, men sa: Må Herren (Jesus Kristus) straffe deg.
Dette beviser at Mikael og Jesus Kristus ikke er den samme.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Bjarne
10 år siden

Men til hvem av englene har han nogen tid sagt: Sett dig ved min høire hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter? Er de ikke alle tjenende ånder, som sendes ut til tjeneste for deres skyld som skal arve frelse? Hebr, 1.

I brevet til hebreerne finner vi forskjellen på englene og Jesus. Englene er tjenede ånder, soldater, noe Jesus aldri har vært. For Han er Guds Sønn, og det har han vært helt fra begynnelsen av, skapelsen. Han er Guds Ord: Alt er skapt ved Ham og til Ham.

http://wp.me/s3uvTQ-371

Jesus har alltid hatt en høyere posisjon enn samtlige engler. Bortsett fra da han levde på jorda som menneske. Da hadde han enn lavere posisjon enn englene, ifølge hebreerbrevet.

Etter oppstandelsen er Jesus Kristus gitt ALL MAKT i himmel og på jord. Alt er ham underlagt, bortsett fra Ham som overgav all makt til Jesus.

Amen.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Bjarne
10 år siden

Enoch 36:1 This is the Book of the parables, that had been given to my great grandfather Enoch by The Most High, in which Prince Michael the Archangel has inserted for me (Noah) the Signs of all secret things.

Dan 10:21 But I will shew thee that which is noted in the scripture of truth: and there is none that holdeth with me in these things, but Michael your prince.

Dan 12:1 And at that time shall Michael [the Archangel] (Eno. 20:5; 36:1; 40:8; 58:1; 59:9; 57:1-2; 70:4; Rev. 12:7) stand up, the Great Prince which standeth for the children of thy people: and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation [even] to that same time: and at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the Book [of Life] (Rev. 13:8; 17:8; 20:15; 21:27)

Rev 12:7 And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon (Lucifer),… (“Hans engler” – bare en prins har en hær). The Archangel = Michael = Saint Michael = Prince Michael = The Great Prince.

“king of kings bible er ikke noen bibel, men et meget stygt falsum…” Fordi?

“Les heller Joh Åpenbaring tredje siste vers: åp 22:19 Og dersom noen tar noe bort fra ordene i denne profetiske bok, da skal Gud ta bort hans del fra livets tre.” Ja, men det har kirken gjort, ikke mannen bak KokB.

“Dette beviser at Mikael og Jesus Kristus ikke er den samme.” Overngelen Michael trettet med Lucifer, hvor “diskusjonen” foregikk på astralplanet, ikke det jordiske. Herren (Lord) er Gud.

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

«king of kings bible er ikke noen bibel, men et meget stygt falsum…» Fordi?

Fordi denne JAH har tatt seg friheten å utvide Bibelen med sine egne kapitler og vers etter eget forgodtbefinnende. Jeg er ikke tilhenger av “kirken”, men du kan ikke skylde “kirken” for Bibelens innhold. Det finnes meget seriøse dedikerte forskere som har studert dødehavsrullene iingående og det er rett og slett forbløffende hvor riktig dagens Bibel samsvarer med disse funnene. I Norge har vi Oskar Skarsaune som en meet anerkjent person på dette området, og jeg anbefaler å lese hans bøker der har også drøfter sannhetsgehalten i ulike “evangelier” som ikke er funnet verdige å være blandt Bibelens bøker – eksempelvis Thomas evangeliet.

Tilbake til denne king of kings bibel og nettstedet til JAH. Her er det svært mye politikk/religion/UFO/etc, hentet fra Bibel og Koran og ymse, mikset sammen til en aldeles uspiselig røre. Islam og kristendom er to helt forskjellige religioner som beskriver 2 totalt forskjellige guder og budskap. Begge anerkjenner Jesus Kristus som menneske: I Bibelen er han Guds sønn og den eneste veien til frelse for menneskeheten, mens Islam påbyr sine trofaste å forbanne dem som kaller Jesus Kristus Guds sønn.

http://jahtruth.net/mal4.htm
Dette nettstedet har utrolig høye tanker om seg selv og påberoper seg diverse sannheter både om ett og hint – religiøst, politisk, kulturelt, sprituelt osv. Svært sterke sekteriske tendenser spør du meg. Det vil ta svært mye spalteplass å imøtegå mange av påstandene på dette nettstedet, og det får bli opp til den enkelte leser å gjøre dette.

Det hele koker ned til hva man selv tror på. Hvis man har fått det for seg at Bibelen er et falsum som “kirken” råder over, og har endret etter eget forgodtbefinnende, så forstår jeg at skepsis og avvisning er det første man tyr til. Men da skylder man seg selv å sjekke om disse påstandene holder vann, før man støtter seg på nettsteder som http://jahtruth.net/

Sjekk heller:
http://no.wikipedia.org/wiki/Oskar_Skarsaune

*Skaperkoden og
Den ukjente Jesus: Nye kilder til hvem Jesus virkelig var? Da Vinci-koden, gralsfortellingene, Thomasevangeliet, Q-kilden, Avenir Forlag, Oslo 2005 — også utgitt bearbeidet som lyd av KABB (2006): Den ukjente Jesus : nye kilder til hvem Jesus virkelig var?

*Skaper-koden: Har moderne naturvitenskap knekket den?, Avenir, 2008, 978-82-494-0073-7

Julia
Julia
Abonnent
Svar til  Bjarne
10 år siden

Jeg må nevne Urantia-boken. Har du lest den? Den er omfattende og meget interessant. De nye kilder til hvordan verden er skrudd sammen.
Fra side 1007: Revelation is evolutionary but always progressive. Down through the ages of the worlds history, the revelations of religion are ever-expanding and successively more enlightening. It is the mission of revelation to sort and censor the successive religions of evolution. But if revelation is to exalt and upstep the religions of evolution, then must the divine visitations portray teachings which are not too far removed from the thought and reactions of the age in which they are presented. Thus must and does revelation always keep in touch with evolution. Always must the religion of revelation be limited by man’s capacity of receptivity.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Sanne kristne er ikke soltilbedere. Det er en løgn fra new age klanen. Vi kan lese om i Esekiel kapittel 8. Tilbedelse av solen var en av grunnen til at hele folket ble ført som fanger til Babylon.

Så førte han meg til den indre forgården i Herrens hus. Og der, ved inngangen til Herrens tempel, mellom forhallen og alteret, sto omtrent tjuefem mann med ryggen mot Herrens tempel og med ansiktet vendt mot øst. De bøyde seg mot øst og tilba solen. Da sa han til meg: «Har du sett det, menneske? Er det ikke nok at Judas hus driver med alt det avskyelige som de gjør her? Esek kap 8.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Å tilbe sola er som å tilbe eksempelvis en agurk, hm, undrer på om kriminelle NRKs tidligere sommerlige agurknyheter stammer fra denne klanen, fordumming XL, det gjør nok det, forøvrig er agurk en nyttig og velsmakende grønnsak

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Jeg kjenner ikke igjen din og Ezekiels gud. Kristne følger Jesus og han drev ikke med halshugging og forfølgelse. Jeg kjenner heller ikke Babylon godt nok til å forstå hatet. Om du bruker navn som Isis, Maria eller Frigg, så er det symbol på det feminime i skaperverket. Det feminime blir ikke til hore om prester misbruker religion for egen berikelse.

Jeg har ikke tenkt å tilbe solen, Sirius A eller B. Jeg har tenkt å takke og stelle godt med naturen og skapningene som finnes her. Det er etter hva jeg har forstått er hva Gud vil. Så når alt kommer til alt, har jeg funnet ut at jeg er et bra menneske allikevel. Selv om jeg ikke har dyrket religioner og overtro.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

I følge Bibelen skal man ikke tilbe noen gjenstander – naturlige eller menneskeskapte, ei heller mennesket selv, Jesus inkludert. Det er bare Gud man skal tilbe. Det vil si å tilbe solen, agurker, Maria, Frigg, paven, Justin Bieber ikke er lov, såkalt avgudsdyrkelse, som kan leses i 1. og 2. Befaling (Bud).

“Kristne følger Jesus og han drev ikke med halshugging og forfølgelse.” Som forfulgte og halshugde er det vanskelig selv å bli forfølger. Men Jesus var klar på at Guds Bud og Lover skulle følges, og det betydde steining på de som syndet. Men folk fulgte ikke Guds Lover, men menns lover. Dog er det mange som sier de er kristne som ikke oppfører seg som kristene, som ABB og paven/vatikanet.

“Jeg har tenkt å takke og stelle godt med naturen og skapningene som finnes her. Det er etter hva jeg har forstått er hva Gud vil.” I følge Bibelen vil Gud at du følger Hans Lover, Befalinger og Vilje. Det betyr at man f.eks ikke skal feire 17. mai. Å stelle godt med natur og skapninger, og takke for de gaver Gud gir er flott utgangspunkt.

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Hei Balle Clorin:
Med all respekt – det du skriver tyder på at du ikke er så vel bevandret i Bibelens tekster som du gir uttrykk for.
Bibelen sier jo selv at Jesus er Gud, og dette stemmer jo også godt med den apostoliske trosvedkjennelsen.
Om Jesus skriver apostelen Johannes: I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud og Ordet var Gud, og Ordet tok bolig blandt menneskene…osv. Jesus var sann Gud og sant menneske. Hvis det ikke var slik, var også hans stedfortredende død forgjeves. Jesus sier også om seg selv blandt annet: “Jeg og Faderen er ett.”
Jesus var absolutt ikke for steining. Han forhindret det ved en anledning med ordene: “Den som er uten synd, han kaste den første stein.”
MEN – det er riktig som du skriver at mange vil være kristne, bare de får gjøre som de vil. De som skaper sin gud i sitt eget bilde har ingen annen gud enn seg selv.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Hei Bjarne. Bibelen sier ikke at Jesus og Faderen var ett, men derimot at Kristus (Prinse Michael) og Faderen var ett, da Prinse Michael er Guds første barn. Må skille kropp og sjel, da Jesus bare var av kjøtt og blod.

“Jesus var absolutt ikke for steining.” Han var for å holde Guds Lover, jfr Torahen, ergo skal visse ting straffe med døden, som å arbeide på sabbaten (lørdag) eller homofili.

“De som skaper sin gud i sitt eget bilde har ingen annen gud enn seg selv.” Veldig bra sagt.

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Takk for det!
Jesus Kristus inkarnert som menneske var sann Gud og sant menneske. Denne dualismen må man fullt ut forstå for å skjønne hans stedfortredende lidelse og død. Denne dualisme er også avgjørende for å forstå hans utsagn ved de ulike anledninger. Jesus Kristus er født av Gud og en del av guddommen sammen med Den Hellige Ånd. Englene er i likhet med menneskene skapte vesener. Mikael er en overengel, skapt av Gud, ikke født, og en av totalt syv overengler omtalt i Bibelen. Jeg aner ikke hvor du har “Prinse Michael” fra, men dette kan du jo fortelle selv? Syvendedagsadventistene påstår gjennom deres “profet” Ellen G. White at Michael er Jesus Kristus, men dette lar seg lett motbevise ved Bibelen selv.

Angående steining og sabbat: De skriftlærde prøvde hele tiden å ta Jesus i å bryte loven, blant annet sabbaten. Jesus Kristus brøt ikke loven, selv om han hindret steining av kvinnen som ble tatt i hor, og selv om de skriftlærde påstod han og læresveinene brøt sabbatsbudet. Han oppfylte loven som kom med bud og forskrifter til punkt og prikke for at han skulle lide og dø en stedfortredende død til frelse for alle som klarer å innse at han er sannheten, veien og livet – den eneste veien til Faderen som sendte ham og ofret ham.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

“Mikael er en overengel, skapt av Gud, ikke født…” Ja, selvfølgelig, min kortslutning.

“Jesus Kristus inkarnert som menneske var sann Gud og sant menneske”. Tror egentlig vi er enige, men Jesus er navnet på kroppen Kristus/Michael fikk på jorden. Og Kristus skal komme tilbake, i ny kropp, ikke Jesus, for Jesus-kroppen er død.

“Jeg aner ikke hvor du har «Prinse Michael» fra, men dette kan du jo fortelle selv?” Etter Kongen (Gud) følger Prinsen (Michael) – det er logisk.

“Jesus Kristus brøt ikke loven”. Nei, men likevel var han ikke perfekt (i følge han selv), noe som forteller hvor trangt nåløyet til Guds Rike er.

“… selv om han hindret steining av kvinnen som ble tatt i hor,…” Ja, men det var fordi de som anklaget henne også var syndere, så hvorfor skulle noen syndere bli henrettet, mens andre gikk fri? Det skal være likhet for Loven. Dessuten skal man ikke høre på skriftlærde (advokater) og fariseere (politikere), da de har hevet seg selv over Guds Lover, ved å vedta egen lover.

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Hvor i Bibelen finner du ordet prins/prinse/prince, og hvor finner du ordene prin/prinse/princs og Mikael/Michael ???
HVIS du finner det – hvilken Bibel er det???

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Daniel 10:21 (fjernet i min norske Bibel-utgave) – fra king James A.V.

Den neste høyeste kommandanten – Michael – leder krigen for Gud mot drakten – det er det en ekte prins skal gjøre. Åp 12:7.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Enoks bok 36:1 (kJAV)

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Sorry, King of king’s Bible, skulle det vært. Kan legge til Daniel 12:1 også.

http://splashurl.com/n5fwrza

Julia
Julia
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

I Urantia-boken beskrives Jesus som en inkarnasjon av Christ Michael. Her er ikke Michael en erke-engel, men selveste overhodet av vårt lokal-univers. (Det finns mang e ifl denne boka) Han har i tillegg tittelen “The Planetary Prince of Urantia” og beæret oss med en inkarnasjon på akkurat vår planet.

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
10 år siden

Spørsmålet blir hvilken bok/lære du foretrekker – Bibelen eller Urantiaboken?
Alle bøker/lærer som beskriver Jesus Kristus som noe annet enn Ordet – del av guddommen – er jo en del av antikristens ånd. Ifølge Bibelen er det kun en synd som ikke tilgis – kun en – og det er å spotte Den Hellige Ånd.
Matt 12,22-32
30 Den som ikke er med Meg, er imot Meg. Og den som ikke samler med Meg, sprer. 31Derfor sier Jeg dere: Hver synd og bespottelse skal menneskene bli tilgitt, men spott mot Ånden skal ikke menneskene bli tilgitt. 32 Den som taler et ord mot Menneskesønnen, får det tilgitt. Men den som taler imot Den Hellige Ånd, skal ikke få det tilgitt, verken i denne tidsalder eller i den kommende.”
Ved ganske enkelt å se på teksten blir det klart at blasfemi mot Den hellige ånd ganske enkelt er å si at Jesus utførte sine mirakler i kraft av Djevelen. Dette er utilgivelig. Men hvorfor? VI kan finne et holdepunkt ved å se tilbake på den gangen Jesus begynte sin gjerning.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
10 år siden

Hei Bjarne
Denne korte dokumentere viser hvordan stjernebildene på himmelen forteller historien om Jesusbarnet. De tre stjernene i Orions belte heter “de tre konger”. Stjernetegnet jomfruen blir Maria. Jesus er solen som henger på korset og står opp etter tre dager. Denne historien finnes i en mengde ulike land og kulturer.

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

Gudfrid.
Hvis du ønsker å vite noe om Jesusbarnet må du gå til den eneste og originale kilden – Bibelen. Du finner ikke svaret i astrologien og på YouTube.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Bjarne
10 år siden

Hvis du ønsker å vite noe om Jesusbarnet må du kjenne deg selv. De aller aller fleste anner ikke hva som manifesterer deres væren og hvordan kroppen fungerer. Bibelen har skapt mer forvirring og fordommer enn opplyst viten om vår tilhørighet til alt som er.
Do You Believe In God

Bjarne
Bjarne
Abonnent
10 år siden

Khazaria og de askenasiske jødene.
Ikke overaskende har Khazaria blitt offer for antisemittisk historieforfalskning. Man begynte å bruke det khazariske riket mot jødene politisk ved å hevde at Khazaria beviser at de lyshudedede askenasene aldri har hatt opphav i Israel, men tvert imot etterkommere fra det khazariske riket, som bestod av et semi-nomadisk tyrkisk folkeslag med jødisk religion. Altså at de europeiske jødene ikke har noen rett til landet Israel.
Den jødiske historikeren Henry Abrahamson, som er ekspert på ukranisk jødisk historie og antisemittisk ikonografi, svarer enkelt og udramatisk med å påpeke at jødisk identitet først og fremst er en religiøs identitet, deretter en identitet til landet via religionen, eller som det også finnes overveldende eksempler på; jøder med en direkte etnisk tilknytning.
Khazaria brukes også antisemittisk, ved at man i mangel av fakta, spinner myter om det onde khazariske riket. Det finnes sjokkerende mengder usaklige og usmaklige videoer av denne kategori på YouTube.
Men hvordan gikk det til at dette store riket, faktisk nesten 4 ganger større enn Norge, og i hovedsak av tyrkisk herkomst, omfavnet jødedommen i en slik grad at alle kongene etter utelukkende hadde bibelske navn? Historiene er delvis fantasifulle, men de fleste heller likevel til kildene om at khazarkongen Bulan konverterte til jødedommen omkring 750 e. Kr. Årsaken til hans konvertering er omdiskutert og det finnes dessverre ingen skriftlige kilder fra Khazaria. Faktisk er stort sett alt man vet om dette nedtegnet av omkringliggende og ofte fiendtlige stater. Flere av disse kildene hevder at den hedenske kongen Bulan valgte jødedom for å kunne motstå det islamske påtrykket fra sør og trykket fra det kristne Konstantinopel som presset på fra vest. Siden kristne og muslimer lå i krig med hverandre, skal kong Bulan ifølge kildene ha kalkulert med at den eneste måten å få fred på var ved å bli jøde og på den måten forholde seg nøytral i den islamsk-kristne krigen. Men ingen vet med sikkerhet hva som var årsaken, og hvor stor del av befolkningen som konverterte til jødedommen.
I denne regionen er det nemlig mer jødisk å ta hensyn til. De kaukasiske fjelljødene har ifølge egne muntlige overleveringer røtter tilbake til Israels tapte stammer via Syria og fra det persiske riket (570 – 33 f. Kr.) som hadde grense mot Kaukasus. Fjelljødene har tradisjonelt snakket juhuri – en dialekt av Tat-språket som tilhører den vest-persiske språkfamilein. Men disse må igjen ikke sammenblandes med de gerorgisktalende jødene som hadde et annet språk og noe annerledes religiøs praksis. Men også de georgisk jødene regnes som et av de eldste overlevende jødiske samfunn i verden. Med et så sterk jødisk nærver i Kaukasus allerede før Khazaria ble en realitet, forstår vi at det også kan ha vært svært naturlige grunner for at den hedenske kong Bulan valgte jødedommen.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Bjarne
10 år siden

Jeg bryr meg veldig lite om mitt opphav, bare så det er sagt. Om jeg har jødisk eller askenasisk ell hva det enn er. Jeg bryr meg null, niks.
Khazarer kan spores tilbake til Edom. Slik sett er de semittisk, absolutt. En edomitt stammer fra Esau. Slik sett kan aldri en edomitt tilhøre Israel. Jakob er Israel. Jødene tvangskonverterte derimot edomittene til jødedom. Esau var rødhåret og likte det røde kjøttet. Landskapet i landet var rødt, det er dette landskapet som ble Esaus land. Jakob og Esau ble delt. Israelittene på vei ut av Egypt ble nektet adgang til dette landet. Rødehavet er vel også oppkalt etter snegler som man brukte til å lage røde plagg av. Er ikke helt sikker på det. Fønikerne var kjent for dette. Om man er jøde eller Khazar, så er det vel først å fremst fruktene man må se på.

Om man konverterer til jødedom av politiske grunner er man absolutt ikke jøde. Heller ikke hvis man er tvangskonvertert. Man må praktisere jødedom for å være jøde, som du selv nevner. De må følge de jødisle lover. Man får ikke drive bankvirksomhet som jøde. Om Israel var en jødisk stat, ville det være svært få innbyggere der. Edom er vel en del av Israel i dag, men ikke under David og Salomo. Edomitter og israelitter er brødre og dømt til å leve i fred.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Nyhetsspeilet har satt fokus på fruktbarhetskult med Mona Anderssons flotte artikkel. Det er viktig å få med bibelhistorien rundt dette. Hva er et offer?
Abrahamittene var gjetere, de satte dyra sine veldig høyt. Det beste lammet kan gi rikdom til gjeteren i generasjoner. Ved høytider kan man ofre sitt kjæreste lam til festen. I et barns bryllup kan man t. eks slakte sitt beste lam for festmiddag. Da gir man av sitt kjæreste for å skape fest og vise hva det betyr.
Abrahams barn tok det litt lengre og ville ofre av sitt kjæreste for Gud. Sauene ble til mennesker. Israelittene kastet Josef i brønnen og solgte han. Disiplene ofret Jesus. Salomo ofret kjærligheten for å lede israelittene. Sønnen og arvesølvet dro fra han. Han bebreidet Gud og gikk til fruktbarhetskult som hans venner edomittene. Men aller høyst er kjærligheten, man skal aldri ofre sine barn for Gud, det er da man faller i Guds øyne. Dronningen ble båret inn som paktens ark, israelittene og kongen sendte henne tilbake med arvesølvet, barnet. Josef var Israels arvesølv, solt til Egypt. Jesus ble solgt til romerne. Abrahamittisk tro er avsporing. De hadde fruktbarhetskultur, de var gjetere. Jesus ofret heller ikke til Gud, men skaffet vin og mat til bryllup og fest. Den rike mannen hadde størst kjærlighet til pengene, den kjærligheten må ofres, ikke nødvendigvis alle pengene.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Det er først i vannmannens tidsalder vi vil oppdage hvem vi egentlig er, og følgelig også hva som menes med Bibelens mythologi/kosmologiske tekster.
Offring/dreping av dyr er ikke det disse tekster handler om, selv om hensikten tradisjonelt synes å være aldri så edel. Please>>> Throwing The Switch Turns You On.

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Uffda:

Astrologi og Kristendom er to vidt forskjellige ting. Bibelen forkaster den babylonske lære fullstendig, selv om deler av den har vunnet innpass i den katolske kirken………….

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Kristendommen som Romersk institusjon har bannlyst astrologien. Bibelen som Gresk mythologisk dokument bygger på Astrotheologisk tradisjon, og siden astrologien er utelatt i kristendommen kan Bibelen ikke forstås av en tradisjonell kristen. :-) Derfor blir det bare kaos, tull og vas ut av religion, og det vil vi vel ikke ha vil vi…

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Jeg brukte jo bibeltekster for å vise at dette ikke handlet om å drepe dyr.
Jeg går tilbake til røttene når overlevelsen var avhengig av størrelse på flokken. Gud var gavmild og gjorde gjeteren rik. I takknemlighet ofret han et dyr og skapte fest. Se på fuglene, de hamstrer ikke står det et sted i bibelen. Å ofre et kjært dyr betyr at man stoler på at Gud vil fortsette å gi rikelig. Dette gjør vi hver jul når solen dør og står opp igjen. Hver påske når vi feirer våren og solens tilbakekomst. Hver midtsommer når vi pynter til fest. Hver høst når vi takker for avlingene. Det er bare at de åndelige seremoniene rundt dette er borte. Takknemligheten og høytidligheten er borte. Nå handler det bare om å utføre drap på en måte vi kaller humant. Vi trenger ikke lenger se dyret i øynene og se redselen. Men vi er ikke lengre gjetere og det er vel også kirkens utfordring å snakke til menigheten på et moderne språk. Et offer i kirken er å gi penger under gudstjenesten.

Jeg har hatt ett ben i det åndelige og ett ben på jorde. Jeg forlater nå de åndelige spørsmål. Jeg har funnet min urkraft. Det blir fokus på teknologi og energi fremover med åndelig verktøy selvfølgelig.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Bjarne
Kristendom og astrologi er to vidt forskjellige ting for deg.
Noe av det første jeg lærte om var Betlehemstjernen. Gud plasserte stjernene på himmelen for å markere festdager står det også. Jesus mente jødene aldri ville finne tegn på himmelen, bare Jonategnet som da sannsynligvis er månen. Men de skulle se etter vannbæreren for å finne hans tilbakekomst. Moses var overgangen fra oksen, så kom væren, deretter fiskene og vannmannen.

Kristendom kan også deles opp i to vidt forskjellige ting.
– Å tro på hva Jesus sa og leve deretter
– Idoldyrking av Jesus som Guds eneste sønn.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Bjarne
De tre vise menn på himmelen er orions belte. Når du følger de tre vise menn rundt juletider står de på linje med Sirius. Sirius i kristendom er Maria. Sirius er gudinne i Babylon og alle andre Mytologier. Norrønt er det Frigg. Orion og Sirius går igjen overalt. Isis/Osiris – u name it.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Thunder
10 år siden

“Sirius i kristendom er Maria”. Ja, i den katolske delen av kristendom, ja. Men den katolske delen er vranglære og under Guds dom. Ble ikke Roma angrepet og brent i år 390, etter at keiser Konstantin i år 350 hadde skapt Babylon, den store hora? Sier ikke Åpenbaringsboken at Vatikanet vil bli ødelagt, slik at ingen kan bo der?

http://wp.me/p3uvTQ-3F

-det vil skje i vår tid-

Bjarne
Bjarne
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

Thunder:
Enhver salig i sin tro heter det, og det er heldigvis lov i lille Norge. Jeg er uenig i dine tolkninger, men respekterer at andre tror annerledes enn jeg selv.
Når du eksempelvis skriver at de tre vise menn er orions belte, blir dette langt fra min virkelighet. Det blir for meg tolkninger som ikke gir mening.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
10 år siden

De mytologiske tekster fokuserer vesentlig på å belyse livsenergien og hvordan den manifester og opprettholder våre kropper. Bibelen beskriver mange grunnleggende kroppsfunksjoner, vesentlig hvordan hjernen transformerer energi/lys/photon og forbinder menneske med kilden.
Eks. Rebuilding our temple brain

Arn
Arn
Abonnent
11 år siden

JJ, på slutten av artikkelen legger du frem greie indiser på at Khazarene (Mellomeuropas jøder eller “jøder”) er av europeisk avstamning, i hvertfall i stor grad. Jeg har alltid undret meg over hvorfor Jødene som nå er bosatt i Israel, og også jøder jeg møter i Usa er så mye lysere i huden enn f eks palestinere dersom de stammer fra midtøsten eller arabia, (Abraham kom vel fra Ur i Irak).
Et europeisk opphav kan forklare deres hudfarge/hårfarge.
Så blir det mer uklart: Du sier vi nordmenn er Isreals tapte stamme, men vil ikke en enkel gen-test avsløre noe annet? Vi er jo lyshårede og blåøyde mange av oss, og resten av oss ser ikke særlig sydlandske ut heller, faktisk enda mindre enn Khazarene. Jeg synes vi ser ut som vi er tilpasset et nordisk klima.

Audhild Østgård
Svar til  Arn
11 år siden

10 tapte stammer eller var det 12 tapte stammer!? Et sps uten svar??

Rabalder
Rabalder
Abonnent
11 år siden

http://noamish.vgb.no/2011/03/16/utenriksminister-holst-d%C3%B8de-etter-vg-lekkasje/
Jeg bare spør:
Jeg har lest at Steinar Bastesen er den eneeste politiker som har turrt å spørre fra stortingets talerstol om hvem i den sal som var BILDENBERGERE og at ikke så lenge etterpå ble han lam i halve kroppen
Er det ikke lov å stille sånne spørsmål kanskje?
Jeg har lest at Ikke lenge etter at Johan Jørgen Holst spilte en stor rolle i fredsprosess for midtøsten Og etter at han lekket til dagbladet at CIA leide Nordmenn for å spionere på Nordmenn så døde han av hjerneblødning. Er det ikke lov å skape fred i midtøsten kanskje?
Jeg har lest at da Jan Henry T. Olsen ble fiskeriminister, så meldte han seg ut av frimurerlosjen, fordi han syntes ikke de to tingene passet sammen. men så ikke lenge etterpå og bare 51 år gammel så fikk han ALzheimer. Er det ikke lov å melde seg ut av frimurerlosjen kanskje?
jeg bare spør? Er Norge ett fritt land?

Audhild Østgård
Svar til  Rabalder
11 år siden

Du stiller viktige spørsmål Rabalder, og ved sps stillingen belyser du vesentlige sider ved vårt samfunn. Kroppene våre er i utgangspunktet selvregulerende enheter som inneholder alle elementer for at vi skal kunne holde oss friske.
Spørsmålene gir seg selv svarene!

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Rabalder
11 år siden

Jørgen Holst, provoserte eliten, når han var i US bestilte han russiske aviser på hotell rommet, sikkert for å provosere, ting tyder på at han ble forgiftet på toget etter midtøsten forhandlinger, men det er kun en mening, uansett lenge siden.

Audhild Østgård
Svar til  Seitasis
11 år siden

Noen må provosere fram handlinger for å belyse helt nødvendige problemområder. Johan Jørgen Holst og Osloavtalen.
Drap på og anklager mot kjente personer/personer som spiller nøkkelroller gir ledetråder videre.

Treholt saken er også en slik. Likeså Orderudsaken.

Audhild Østgård
Svar til  Audhild Østgård
11 år siden

For ikke å snakke om 22 juli og Anders Behring Breivik.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
11 år siden

Kan vi ikke heller en løvefolket kalle oss noe etter bjørn eller ulv og sønner og døtre av Tor og Odin eller noe sånt. Det ville liksom harmonere mer med Norge.Rekkr man tilbake i tid så kommer nok alle religioner fra samme opphav mer eller mindre. Men nå synes jeg ikke vi skal identifisere oss med dagens Israel. Israel representerer i dag ufred og diskreminering. Norge har til for noen år siden vert ambassadør for fred , men desverre ikke nå lenger. og her er det at JJ og Per Vidar og andre i senere artikler påpeker viktige alvårlige ting
Men de viktige poengene forsvinner inn i sånne rare problemer som hvor stammer jeg fra og hvor stammer du fra. Det må jo vere sånn at de som er født og oppvokst her i landet må få lov å vere Nordmenn: Det samme må gjelde i andre land. Jeg mener det var en av de største kriminelle handlinger som noen gang er begått, Å opprette Israel for Khazarene og Jødene i 1948. Men likevel mener jeg at Idag flere generasjonener etterpå er det for sent å omgjøre det desverre. Så for man ta det herfra både i Norge og andre land. Opp gjennom historien har det for det meste blitt gjort feil som etterkommerne må leve med.Men vi må likevel hele tiden sette søkelyset på feilene for å lære. Og da er de at det er feil at folk som er til de grader innhabile pga at de er eiere av folkehelseinstituttet som er alene om å innføre vaksiner osv og at de er bildenbergere og trilateraler osv sitter helt i toppen av styre og stell i vårt fedreland. Dette er ALVÅRLIGE OG KONKRETE problemer. Det trengs ikke prates vekk og kokes bort i kål.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
11 år siden

God Video Michelle Her er en veldig kort og grei beskjed fra Erik Bye

Audhild Østgård
Svar til  Rabalder
11 år siden

Erik Bye er en god Mann og reperesentant for menneskeheten. Husker ham fra “Vi går ombord” på julaftene i min barndom.
Traff ham ikke lenge før han vandret ut av denne tiden; Han hadde en utstilling på Notodden om buskfolket i Kalahari ørkenen. Jeg fikk forresten ett kort fra ham etter at jeg skrev til ham og inviterte ham til gårds ;)

Denne snakker for seg; Vårherres Klinkekule

Michelle
Skribent
11 år siden

Jeg forstår ikke at folk den dag i dag, fortsatt ser ut til å tro på boksamlinger fylt av så mye frykt, hat og kontroll..

Jeg bryr meg ikke om rase eller sted, jeg velger å se bortenfor de materielle og fysiske illusjonene, bortenfor tid og rom..

Vi er Alle en del av spillet, og flere spill, og vi kan selv velge å frigjøre oss fra andres pålagte lover og reise oss opp til en egen fri tankegang der bare din egen fantasi setter dine egne begrensninger for hva som er mulig og ikke.. for deg selv..

‘Always be sceptical, investigate everything and be true to your innermost’

Audhild Østgård
Svar til  Michelle
11 år siden

Så lett er det ikke Lille Kanin. Rart at så store ører ennå ikke har blitt i stand ti å høre!

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
11 år siden

Hi hi, det kan være at det er derfor jeg har så lange ører, at jeg har hørt så mye..

Det som er så surrealistiskt for meg, er at svært mange i “konspirasjons-miljøet”, såkalte Alternativt tenkende, åpenlyst og sjult tror på disse boksamlingene. Det meste blir for meg fryktbasert og splitt og hersk med dømmende løsninger. Eller passive løsninger der du forventer at en ytre kraft styrer deg, bestemmer og tar seg av ting..

Audhild Østgård
Svar til  Michelle
11 år siden

Legger ned garden min, lille kanin. Du har kanskje hørt det du trenger å høre. Kanskje har du øyne som tinntallerken også.

De som sverger til den boka uten å se til andre kanter venter på “sin” Jesus, uten å egentlig tro på at han kommer i deres levetid. Jesus gjenkomst skyves stadig framover i tid….da skal de bli vekket opp igjen fra søvnen og “Dømmes” som en av de rettferdige…….Jævla Illusjon og ansvarsfraskrivelse!!

Audhild Østgård
Svar til  Michelle
11 år siden

Michelle; dagen etter at jeg nevnte episoden hvor min venn ble utsatt for grov sjikanering, våknet jeg og kjente hat mot mannen som mobbet. DET var en meget spesiell opplevelse for meg. Jeg fikk identifisert hatet i meg selv! Hvordan kan jeg tro at jeg kan være med på livsviktige forandringsprosesser i en større sammenheng, når jeg selv bære i meg en makt som jobber imot mitt inderlige ønske!!?

Identifisering av egne indre motkrefter er første skritt på veg mot løsrivelsen fra disse kreftene. Derifra kan bevisstgjøringen fortsette!

Takk til deg du ærede Mobber! Gjennom mørket skal lyset forløses :)
Takk til deg Michelle fordi du har så store ører ;)

Michelle
Skribent
Svar til  Michelle
11 år siden

Woody Harrelson’s Ethos – Time to Unslave:
http://youtube.com/watch?v=bxI1skgga1U
Om hvordan jeg som forbruker har makten til å endre Alt via hvordan jeg bruker penger, hva jeg tjener penger på og hva jeg velger å kjøpe..
Nattiklem til deg Audhild :)

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Jeg formaner altså fremfor alle ting at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser for ALLE mennesker, for konger og alle dem som er i høi verdighet, forat vi kan leve et rolig og stille liv i all gudsfrykt og sømmelighet. (uten forfølgelser og trensler?)

For dette er godt og tekkelig for Gud, vår frelser, han som vil at ALLE mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. For det er én Gud og én mellemmann imellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav sig selv til en løsepenge for ALLE, et vidnesbyrd i sin tid, og for dette blev jeg satt til forkynner og apostel – jeg sier sannhet, jeg lyver ikke – en lærer for hedningene i tro og sannhet.

——————

Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, stortalende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, vanhellige, ukjærlige, upålitelige, baktalende, umåtelige, umilde, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, fremfusende, opblåste, slike som elsker sine lyster høiere enn Gud, som har gudfryktighets skinn, men fornekter dens kraft – og disse skal du vende dig fra. For til dem hører de som lurer sig inn i husene og fanger kvinnfolk som er tynget av synder og drives av mangehånde lyster

og alltid lærer og A L D R I kan komme til sannhets erkjennelse.

——————
(Dette var læren Paulus overbrakte til sin etterfølger Timoteus, i et nøtteskall).

Audhild Østgård
Abonnent
11 år siden

Jeg har undret meg lenge over all denne ropingen etter Dommen. Skjønner at folk lengter etter “Forløsnings-dagen” men jeg senser “noe” mer, noe som ligger bakenfor, bakenfor!

Jesus skal komme tilbake å dømme. Det er pålagt HAM å ta det ansvaret lissom!!

Synes dette minner om en gedigen ansvarsfraskrivelse! La HAM se for meg fordi jeg ikke har giddet å følge hans råd om å finne himmelriket i meg selv men bare har surfet på overflaten og sitert utvendigheter og bibelvers!!! Puh!

Herre, tilgi dem for de vet ikke hva de gjør, ropte han ut på “sin” ytterste dag!
Nå er det jaggu på tide at vi igjen blir bevisste Sjeler så vi VET hva vi gjør og HVORFOR vi gjør det!!

Audhild Østgård
Abonnent
11 år siden

For flere år siden mente en bekjent av meg at jeg måtte bli mer opplyst. Noe av det stoffet han kom med var om Israels tapte stammer. I det materialet han mente jeg burde lese snakket de om 12 stammer, hvorav 10 var “de falne”, de frafalne som glemte sitt løfte til Gud og etterhvert levde i svir og hor. Mange av dem skulle være innbyggere av dagens Israel.

De 2 andre besto av de trofaste. De vandret nordover til Tyskland hvor noen slo seg ned. Mange dro videre til de Skandinaviske land, og slo seg ned bla i Norge på forskjellige steder i landet.

Jeg har mulig ikke fått med meg alt som har vært skrevet under artikkelen. Jeg synes alikevel å ha oppfattet at dere snakker om 10 tapte stammer ikke 12!?

Rabalder
Rabalder
Abonnent
11 år siden

Jeg regnet litt på antall forfedre vi har for så og så lenge siden. 2 foreldre som har hver 2 foreldre. man må doble for hver generasjon tilbake. Hvis vi da regner grovt 3 generasjoner per 100 år kommer jeg frem til at bare 700 år tilbake i tid så har jeg flere millioner tiptiptipmangeganger besteforeldre. Hvordan kan da noen påstå at de har kontroll over hva slags gensuppe de har i seg?

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
11 år siden

Den dagen religion blir avskaffet, først da er det håp for fred og harmoni blandt mennesker, uansett hudfarge, legning eller etnisitet. Jeg får dessverre aldri oppleve denne dagen, men det er lov å håpe for fremtidige generasjoner.

Jeg tror ikke det eksisterer noen form for Gud, men er såpass oppegående at jeg også ser det positive i mange av de kristne verdiene. De er en del av vår kultur, og disse bør vi videreføre. Problemet er at så lenge religion eksistrer, vil mennesker bruke denne til å forsvare sine moralsk forkastelige handlinger og gjerninger. Vi går rundt å tror på et “eventyr”.

At Israel er mislikt i store deler av verden, vell, det er ikke vanskelig å forstå. Nå må det bli en 2-stats-løsning i midtøsten, Israel/Palestina. Deretter kan man respektere hverandre og leve ifred.

Audhild Østgård
Svar til  Mr Oslo
11 år siden

Nå ble jeg nyskjerrig, Herr Oslo; Hvorfor skulle ikke du få oppleve dagen for religionenes Fall!?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Audhild Østgård
11 år siden

Når religionene faller står vi likevel igjen med en “naturlig religion”, og det er?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Seitasis
11 år siden

Syncretism.

Audhild Østgård
Svar til  Seitasis
11 år siden

Når religionene faller er Jesus tilbake materialisert for alle, i egen person av kjøtt og blod!

Forestillingen som kalles “Dommens dag”, tenker jeg kommer til å bli totalt anderledes enn det de fleste har tenkt seg. Kanhende han snur ALT på hodet, slik at de gode blir de onde, de onde blir de gode, de rettferdige blir de urettferdige og de urettferdige blir de rettferdige.

Godt og Ondt har nok en helt annen betydning for ham fordi han ser totalt igjennom illusjoner og er på det tidspunktet fullstendig Fri innerst som ytterst!
Det er derfor han også kalles Menneske-sønnen…….Sønnen til/av Menneskene :)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Jeg har hele slektstavla mi ned til Odin, håper for min egen skyld at han stammer fra Venus og ikke fra jøder. :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Glem nå ikke at egentlig er vi alle lys, som manifisterer seg fysisk litt forskjellig. I det perspektiv åpner det seg helt andre muligheter, og hvilken planet eller stamme vi tilhører blir i quantum et forbigående fenomen.
The Quantum Activist
http://www.youtube.com/watch?v=O5yHOVp2TWI

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Helt riktig, dessuten har vi vel inkarnert i både det ene og det andre, så hvilke gener man har akkurat nå spiller ingen trille.

2Q11
2Q11
Abonnent
11 år siden

1488 (14, 88, 1,488) Heil(o) Hit(ler) Huge Hole Meteor or Missile

White nationalists sometimes combine the number 14 with 88, as in «14/88″ or «1488″. The 8s stand for the eighth letter of the alphabet (H), with ‘HH’ standing for «Heil Hitler».[3] ’88′ can also refer to the book 88 Precepts by David Lane,[4] and for the 88-word statement in Mein Kampf mentioned above
http://en.wikipedia.org/wiki/Fourteen_Words
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/den-ukjente-historien-om-vart-solsystem/comment-page-3/#comment-96465

1488 Aura (1938 XE) is a main-belt asteroid discovered on December 15, 1938 by Vaisala, Y. at Turku.
http://en.wikipedia.org/wiki/1488_Aura

Mystisk statue av meteoritt oppdaget av nazistene
Oppdaget av nazistene i 1938 – skaper oppsikt.

”I tråd med Hollywood-element i historien, sa doktor Buchner at statuen hadde en viss aura.”
http://www.dagbladet.no/2012/09/27/nyheter/meteoritt/astronomi/nazisme/historie/23618681/

Historical Events for 15th December 1938

Events 1 – 1 of 1

– Groundbreaking begins for Jefferson Memorial in Wash DC

http://www.historyorb.com/events/date/1938/december/15

Thomas Jefferson was a Rosicrucian
http://procinwarn.com/freemasons.htm

Obama, president of the New Age:
4th July, the sun rises just above the tip of obelisk, Capitol building and Jefferson Memorial will align with the sun.

At the Winter Solstice (21st December) another interesting alignment takes place. This time when the sun has reached the height of the obelisk, it will align with both Jefferson and Lincoln Memorial. These examples clearly demonstrate the masonic influence on the design of the layout of Washington D.C. using the obelisk as the central and ultimate symbol of solar worship and symbolism
http://www.keyofsolomon.org/Obama.php

Though Masons claim he was a Mason the only group that Jefferson is a proven known member of at William and Mary is the little known Flat Hat Club that may or may not still exist at the school. Is the Flat Hat Club the “Skull and Bones” of Williamsburg? Later Jefferson became the member of scientific societies and groups that may have had some occult beliefs. The era of the mid 1770’s seems to be a banner for the creation of Masonic and occult oriented philosophies and Groups.
http://survivalcell.blogspot.no/2009/07/williamsburg-array-blackbeard-and.html

Gerald Celente Interviews Nazi on Jefferson Memorial

Germany finally approved the funding that would allow development to commence in December 2002 but at the same time cut its planned acquisition, from 1,488 to 600 missiles.
http://en.wikipedia.org/wiki/Meteor_%28missile%29

Weight: 1,488 pounds
http://en.wikipedia.org/wiki/Standoff_Land_Attack_Missile

“Selling meteorite that fell on Chelyabinsk!” one prospective seller, Vladimir, said on a popular Russian auction website. He attached a picture of a black piece of stone that on Friday afternoon was priced at 1,488 roubles
http://www.reuters.com/article/2013/02/15/us-russia-meteorite-idUSBRE91E05Z20130215

A meteor and asteroid: 1 in 100 million odds
http://edition.cnn.com/2013/02/16/opinion/urry-meteor-asteroid

Thunder sier:
16. 02. 2013, kl. 21:12
Dette er mind control på sitt beste.(verste)
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/hva-er-%e2%80%9dghost-rockets%e2%80%9d-som-nylig-er-observert-mange-steder-i-verden/comment-page-6/#comment-95301

Symbolikk, narrespill og metaforer:

”Mark-Mihal-sinkhole” (se under)

Og (!!!)

Hans Michael Mark (født 17. juni 1929 i Mannheim i Tyskland) var minister for det amerikanske flyvåpenet og en tidligere viseadministrerende direktør for National Aeronautics and Space Administration (NASA). Han er en ekspert og konsulent i luftfart og nasjonal forsvarspolitikk. Mark arbeider i en avdeling for Aerospace Engineering og Mekanics ved University of Texas at Austin.
Etter å ha blitt tildelt doktorgraden sin, arbeidet Mark i en periode ved MIT som førsteamanuensis og som fungerende leder for Neutron Physics Group Laboratory for Nuclear Science. Han returnerte til Berkeley igjen i 1955 og han ble der frem til 1958 som en fysiker ved Lawrence Radiation Laboratory som ligger i Livermore.
(Livermore has three sister cities:
• Quetzaltenango, Guatemala
• Snezhinsk, Russia
• Yotsukaido, Japan
Snezhinsk (Russian: Сне́жинск) is a closed town in Chelyabinsk Oblast, Russia
-og ringen sluttet..)
http://no.wikipedia.org/wiki/Hans_Mark
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/hva-er-%e2%80%9dghost-rockets%e2%80%9d-som-nylig-er-observert-mange-steder-i-verden/comment-page-7/#comment-95319

-og så er det bare å begynne på neste ring..(Midgardsormen?)

Chelyabinsk meteor fall viewed from Orenburg
http://www.youtube.com/watch?v=1EWD5mRkyow

27709 Orenburg Discovered 1988 Feb. 13 by E. W. Elst at the European Southern Observatory.
Established in 1743, Orenburg is a city on the Ural river that served as the frontier fortress between Russia and Kazakhstan.
http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=27709%20Orenburg;orb=1;cov=0;log=0;cad=0#discovery

Er det holdbarhetsdatoen som er stemplet symbolet for de rituelle galningene? At på denne datoen i 2013 opphører all okkult makt, det er håpet..
http://freedomswingspolitics.com/wp-content/uploads/skullbones322-300×263.jpg

Now you know, 3.22 miles, or 5.184 kilometers
is the real reason for the Secret
society to be named 322. It is NOT March 22, as so
me claim.
http://www.incapabledesetaire.com/edito/secretwash.pdf

jesuitter +/= nazister= NWO ?

2Q11
2Q11
Abonnent
11 år siden

Stoltenberg ønsker internasjonal orden
-Thorvald Stoltenberg er optimistisk for framtiden. Han viste til tsunamikatastrofen i Sørøst-Asia i 2004 og at den skapte et utrolig samhold mellom folk fra mange nasjoner:
Kanskje har tsunamien sådd et lite frø om at det er nødvendig med et globalt fellesskap. Kanskje kom det noe godt ut av katastrofen på sikt, håpet han.

”Han viste til at det gjennom historien er oppnådd internasjonal orden etter store kriger,”…
http://www.oa.no/kultur/nye_filmer/article4409595.ece

Torvald sa til en avis, så like etter massakren at mange av de drepte på Utøya ikke engang var blitt begravd: «Jeg håper nå at det kan komme noe godt ut av det som skjedde den 22. juli». Hallo…?
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/diplomaten-thorvald-stoltenberg-truet-nyhetsspeilet-journalist/comment-page-10/#comment-85157

William Wallace (2) rømte fra barnehage i Gjøvik
Publisert 13.03.2013 kl 04:00 Oppdatert 13.03.2013 kl 05:54

http://www.oa.no/nyheter/article6546838.ece
http://no.wikipedia.org/wiki/William_Wallace
(Denne siden ble sist endret 9. mar 2013 kl. 14:48.)

Her tråkker Stoltenberg på Gjøvik
Se video av statsministerens besøk.
Publisert 13.03.2013 kl 14:05 Oppdatert 13.03.2013 kl 18:05
http://www.oa.no/nyheter/article6549444.ece

Tirsdag 12, Mars 2013 (Gjøvik)
Thorvald Stoltenberg: ”Det handler om mennesker»

http://pugjovik.no/thorvald-stoltenberg-det-handler-om-mennesker/

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Jeg har en viss forståelse for at det er vanskelig å svelge indisiene på at det var null drepte på Utøya, at ABB nå er justis(jesuitt?)minister, og at Mette Marit en gang var Lady Di(ed?). Eller at kongen er halvbror til Støre, eller omvendt..
http://www.nyhetsspeilet.no/2014/09/22-juli-serco-og-det-okkulte/comment-page-2/#comment-111630
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-12/#comment-111589

Dersom du ikke klarer å svelge den følgende sataniske seansen, så er det ikke bevis(indisie-)førselen det er noe galt med, snarere fordøyelsen:
Indikasjonen i kommentaren over, var at den nå etter sigende post Mortem Thomas Morgan, som på et sted er avbildet med Morten Skjærstad (med reptil på brystet),
er identisk med Jason Ritter. Tyler Ritter er Morten Skjærstad.
Jason Morgan Ritter (born February 17, 1980) is an American actor, son of late actor John Ritter and actress Nancy Morgan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Jason_Ritter

Håper du er med så langt. For det går så meget lenger. Samme dag som forsvinningen av Thomas Morgan på Gjøvik, havner denne okkulte blekka ned i postkassa til innbyggerne i Hed(ning)emark og det ganske Opp(lagte)land:
scan043
http://postimg.org/image/wg5sc3znh/
med drepende (deper) sataniske koder:
scan041
http://postimg.org/image/rj1eo8693/
This was directed by Nancy Morgan. The camera operator (iPhone 5) was Nancy Morgan. Technical Assistant, Tamara Morgan. The cast includes Neill Morgan as the frozen preacher, Thelma Lou as the labrador, and Lydia the Tattooed Lady as the deaf and blind mixed breed dog, and Cebu as the Skeerdy Cat.
http://neillsmorgan.com/tag/snow/
mortemfonda
http://postimg.org/image/fstv2kwkj/
MortenMFonda
http://postimg.org/image/fakyz9b25/
Satalfaromegalskap
http://postimg.org/image/9luid4qcn/
så føres vi videre, om du orker, til satan-jesuittiske påfunn i Orkdal og Skien..

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

Jeg ønsker ikke å gjøre det ubehagelig for noen, men legger fram mine funn, like det eller ikke. De ser ut til å vise falske, løgnaktige og bedragerske identiteter som farer med for det meste sannheter. Ja sannheter, i økende grad. Hvorfor kan du tenke deg selv. (”controlled demolition” ?)
Det vi vet er at landet som vi trodde var vårt, tappes for penger og ressurser på utspekulert vis. Bedraget pakkes inn i gode formål, regnskog vern som ett av et utall eksempler. Siden alt henger sammen, så gjør også følgende det, først nødvendig repetisjon:
Sitat: -Satalfaromegalskap
http://postimg.org/image/9luid4qcn/
så føres vi videre, om du orker, til satan-jesuittiske påfunn i Orkdal og Skien..
Sitat slutt, hentet fra:
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/hvorfor-mislikes-joder-og-jesuitter/comment-page-2/#comment-111734

-ved å modifisere ovenstående puslespillbilde er vi kastet brått og brutalt fra Gjøvik til Orkdal og Skien. Dette blir ingen engleskole. Gå videre bare dersom du setter realitetsorientering foran ønsketanker. Om din innside som skeptiker eller konspirasjonstenker ønsker å manifestere egen virkelighet, uavhengig av den som nå presenteres, så stopp her. Om du er innsider og ikke ønsker å se din egen konspirasjon bli avslørt, så stopp her.

Rockbindeledd
http://postimg.org/image/86uth6xjx/
Satalfaromegalskapt
http://postimg.org/image/m74qqcl8f/
skienorkdal
http://postimg.org/image/y9j7q69e7/
Orkdalvarg
http://postimg.org/image/6e1xcisfj/
vikingtv2
http://postimg.org/image/s8gm0dtwx/
knutsengrodinork
http://postimg.org/image/i0tm2xxi1/
siegheiltogholdent
http://postimg.org/image/40t6czsrz/
Ille
http://postimg.org/image/pp3kzfqhz/
vargmalling
http://postimg.org/image/5zrwrxmw3/
Hugtunseim
http://postimg.org/image/5cw7oibr5/
metalgaia
http://postimg.org/image/6de4nm5ib/
røisat
http://postimg.org/image/6vjan5dv3/
matlaryrøisigurd
http://postimg.org/image/npohsqhrj/
matlaman
http://postimg.org/image/vle1ts6v5/
røishen
http://postimg.org/image/xw1bgo76l/
røismonamatla
http://postimg.org/image/58gcjvujv/
newfallenengell
http://postimg.org/image/hqzlxwqzv/
Røiseland Marie Cachet
http://postimg.org/image/y3o635mft/
Røiselandmeredith
http://postimg.org/image/hpitphkdr/
3Diderik Aamodt Olsen2
http://postimg.org/image/ez0ci4m3n/
michaelertresvåg
http://postimg.org/image/izgolqoql/
stewartsånnja
http://postimg.org/image/9ru8iu7w5/
røisrock
http://postimg.org/image/9ru8iu7w5/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  2Q11
9 år siden

To siste i kommentaren ovenfor har samme url og bilde

“Det er forskjell på folkelig ansvarlig og kriminelt uansvarlig skuespill ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2014/10/alberto-riveras-avsloringer-om-jesuitt-ordenen-og-den-virkelige-historien/comment-page-3/#comment-111916

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden
Maarit M. Hanssen
Forfatter
11 år siden

Jeg ønsker å sette noen grenser for det kristne opphavet. Finland ble kristnet gjennon 3 svenske korstog fra og med 1150 og seiret dermed den østlige ortodoksiske påvirkningen i landet. Men den hedenske praktiseringen i de dype skogene rakk helt til 1900.
Mine besteforeldre på begge sider var læstadianarar og eide et småbruk på Norra Østerbotten.Livet var meget sparsomt med store barneflokk, 15 barn på morsiden og 12 barn på farsiden, men troen var sterk. Spesielt bestemødrene praktiserte ordrett anger over syndene, tilgivelse og nestekjærlighet. Legehjelp var nesten fraværende og kvinnene ble meget flinke med kjærringråd,som ikke må forveksles med overtro som var fra Satan. De var medlemmer av den finsk-lutherske statskirken, men holdt sine egne gudstjenester. Jeg er fremdeles medlem av den finske kirken.
Hva angår jødene så var det mest et skjelsord om gjærrighet. Det er meget få jøder i Finland ca.1000, de fleste bor i Helsinki, hovedstaden. 1500 i Norge ,de fleste i Oslo.
Gammellæstadianarane anser Israel som sitt hjem, lengselen er stor. Sion (hebraisk) er et begrep, som viser til et fjell i nærheten av Jerusalem, datteren av Sion. Gruppen bruker en egen salmebok, Sions salmer. De har også en egen bibel, Biblia, som er skrevet på gammelfinsk. Jeg eier et eksempel.
Jeg ønsker ikke å delta i kranglingen av opphav. Synes at kristendommen har mye verdifull kultur i seg og har vært med i siviliseringen av menneskeheten gjennom bl.a. å ha avskaffet analfabetisme i løpet av historien her i Norden. Menneskerettighetene er et annet eksempel. Avkristningen tramper på disse verdiene og gjør samfunnet sårbar og åpen for en helt fremmed og ekspanderende kultur og religion, som ikke respekterer disse verdiene.
I og for seg synes jeg det er greit med en sekulær stat og at religion er en privat anliggende, da er det opp til hver enkelt å kjempe for seg, sitt og sine og finne likesinnende.

Audhild Østgård
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Hei Maarit :)
Jeg tenker at den offisielle splittingen mellom staten og den norske kirke var en nødvendighet for å få fortgang i prosessen. Statsmakten og kirkemakten styrer fortsatt i kulissene uansett hva som “skinnhelligt” vises på overflaten.
Montro når pave Frans kommer på visitas til Norge!? Isåfall får vi se spillet i kulissene tydeligere på overflaten.

Læstadianerne, ja. Jeg har aner nordpå og husker omtalen av dem som litt dystre “mørkemenn”. Det var hva mitt barnesinn oppfanget. Ser at det finnes en Læstadianermenighet i Skien. Kanskje jeg skal ta meg en tur for å finne ut litt mer om dem!? Kanhende har de bevart viktige biter av opprinnelsen ;)

Da jeg leste det du skrev om Sion som et begrep som viser et fjell i nærheten av Jerusalem kom jeg i hug Draumkvedet, det gamle visjonsdiktet som så mange rundt omkring i Europa har prøvd å tolke.

Diktet forteller om Jesu tilbakekomst på “Dommens dag”, og vandring mellom himmel og helvete.
Diktet skal visstnok ha sin opprinnelse i Vest-Telemark. Husker mor mi siterte deler fra Draumkvedet; Og det var han Olav Åstesson som hadde søvi så lengje…… Tror jeg må hente fram Draumkvedet og studere litt mer omkring innholdet og symbolikken ;)

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Hvis jeg tenker meg om, så var det egentlig tilreisende kjøpmenn, som brakte kristenheten til Finland, før den første korsfarende svenske biskoben Henrik ankom rundt år 1000.
Det kom fortellinger fra øst og fra vest om Kiesus (Jeesus) og mor Maria. Guttenavn og jentenavn på babyer ble nå hentet fra kirstne kilder i steden for fra naturkrefter, naturånder og annen mytologi.
Disse navnene var allerede godt etablert før den offisielle kristningen begynte.

Audhild, læstadianerne er veldig skolert på sin opprinnelse og forsker hele tiden røttene sine.De er stedbundne, flytter ikke så mye omkring, besøker kun hverandre og drar ikke på ferie utenom egen hytte eller familie. Jeg har mye av det enda i meg. Liker meg best hjemme. Man skal ikke reke rundt.

Audhild Østgård
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Det begynner å sige mer og mer inn hos meg, hvilken enorm forferdelse kristningen av Norge har medført. Kristen-Dommen knyttet til PENGESYSTEMET feks. Pengesystemet er så til de grader knyttet sammen med Makt og religion!

Vikingenes såkalte herjinger og grusomheter hadde nok ett helt annet bakteppe enn det vi har blitt fortalt gjennom den offisielle historien.

Tore Hund var tydeligvis en av de betydeligste høvdingene i Hålogaland. Han hadde gård på Bjarkøy i dagens Troms fylke heter det..

Jeg “mistenker” at hans reinkarnerte Sjel finnes midt iblandt oss i disse dager. Har lenge sett endel tegn og får mer og mer bekreftet min “mistanke”.

I dag fyller min nabo Tore, 70 år. Han har vært så elsk-verdig å invitere meg ut på middag på KongensBerg ;) Jammen skal jeg lese soga om Tore Hund for ham.

Håvamål, det vil seie «den høge sin tale», der guden Odin gjev gode råd; … ”Med låkare niste du legg ikkje i veg enn med ovdrykk av øl. Inkje så godt som godt dei seier er øl for manneætta.”

I gammel tid var det pålagt bonden å brygge øl og drikke seg full sammen med sin/sine nærmeste granner minst ein gong om året. Om han ikkje gjorde så, risikerte han å miste både gård og grunn. Den “bakenforliggende” virkelige årsak til lovpåbudet, begynner å demre for meg!

“Eld han tarv som inn er komin og um kne kulsar.
Vatn og hand-duk han ventar aa faa, naar til bords han vert bedin.”
Håvamal snakker jo om akkurat det samme som Jesus gjorde ;)

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Faxlureri eller telefax lureri det er hva du og solguden jens har å komme opp med når folk er syke.
Dere dårer har ikke råd til moderne utstyr på landets sjukehus , ikke viktige medisiner heller bare giftsprøyter.
Vedlikehold av innfrastruktur i landet er fraværende , men verdens rikeste land er vi. Det eneste som vedlikeholdes er pengestrømmen ut av landet i allslags lugubre papirer.
Dere er ikke ekte nordmenn med en slik hønsehjerne med dypfryste hjerter.
Hjerterått kaller vi nordmenn det.

« Forrige artikkel

Henrik Ibsen var ekte vare

Neste artikkel »

Budskap fra oldebarn og oldefar – Laura og Ike Eisenhower

133
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x