USA på vei mot diktatur?

15K visninger
10 minutter lesetid
266

Senatet i USA har nå med 93 mot 7 stemmer vedtatt en lov som gir presidenten autoritet til sende ut militært personell for å arrestere og internere hvem som helst hvor som helst i verden (Senate bill 1867- The National Defence Authorization Act). Uten tiltale, uten rettergang, uten appellmulighet – på ubestemt tid. Loven tillater også militære å internere eller drepe ”anti-government” demonstranter i amerikanske byer, eller hvem som helst som ellers måtte tillate seg å mene noe ufordelaktig om makthaverne i Det Fjerde Riket som nå viser sitt heslige ansikt stadig tydeligere i det som engang var The Land of the Free.

At USA nå innfører åpent despoti burde – i alle sammenhenger – være brennhett nytt øverst på plakaten i alle politiske kommentarfelt – i trykkete, kringkastede og nettbasert medier. Har dette blitt rapportert i norske media…?

Kjennetegnet på en moderne rettstat, med alle sine hull og mangler som er gjenstand for mange andre artikler og debatter her på nyhetsspeilet, er at alle har en rett til å få prøvd saken sin for en domsstol etter et demokratisk lovverk.

I et demokrati har man rett til å ha andre politiske meninger en dem makthaverne har uten å bli forfulgt. Slik er det ikke lengre i USA. Det burde være gjenstand for offentlig ettertanke. Er det nå tydelig nok hva som foregår, til at vi kan øyne håp om at de våkner, de av Europas politikere og journalister som ikke er aktive femtekolonister, fra tornerosesøvnen?

Neppe. Men det er lov å håpe.

 

Politi og militære blir i økende grad misbrukt mot sine egne borgere - på oppdrag fra den lille globale makteliten som det snart er bare Aftenposten som ikke har fått med seg at trekker i diverse tråder

 

Mike Adams fra Natural News sier:

”Right now, every history teacher in America should be absolutely outraged about all this, as they know what always comes next in the history of nations. Once any government “legalizes” the murder of its own citizens, it is inevitably followed by a mass- murder holocaust style event.” 

(Forøvrig har Mike Adams flyttet fra USA til Ecuador)

Seward Rhodes, grunnleggeren av Oathkeepers, sier at ”denne loven bør ses som en krigserklæring mot det amerikanske folk” i et nyhetsoppslag fra Infowars.

Hvor lenge er det til slike lover finner veien til Europa? Europa som sammen med USA allerede praktiserer slik politikk i land etter land ved å avsette både populære og upopulære regenter og innsette kaos, despoti og sharia, mens vestlige massemedier enn masse kringkaster den propaganda makthaverne måtte finne for godt.

Mange vil hevde at jeg overdriver nå. Tar av litt. Lefler med konspirasjonsteorier. Dette er bare USA. De mener det ikke slik – og det har i alle fall ikke noe med oss å gjøre. Hmm…

Adolf Hitler var lovlig valgt til å tjene som statsoverhode i Tyskland. Så ble lovene endret en etter en. Konsentrasjonsleirene ble bygd. For å si det med Martin Niemöller:

When the Nazis came for the communists,
I remained silent;
I was not a communist.

When they locked up the social democrats,
I remained silent;
I was not a social democrat.

When they came for the trade unionists,
I did not speak out;
I was not a trade unionist.

When they came for the Jews,
I remained silent;
I wasn’t a Jew.

When they came for me,
there was no one left to speak out.

Adolf Hitler ble lovlig valgt. Han samlet med propaganda og dårlig skjult intern forfølgelse Tyskland til Det Tredje Riket. Med loven i hånd – den loven han og hans kumpaner smidde. Den som ikke kjenner historien er dømt til å gjenta den. Noen ganger holder det med A4 historie: ”The Nazis – a worning from history” av Laurence Rees.

Er dette bare et amerikansk problem?

Neppe. Lovverket i den vestlige verden ”harmoniseres” på tvers av landegrenser og koordineres av overnasjonale entiteter – uten demokratisk forankring.

Vi har tatt det som en selvfølge at man også rett til å ivareta eget liv og egen helse etter beste evne. Det burde være en selvsagt menneskerett. Til å for eksempel spise den maten man måtte ønske uten politisk eller militær innblanding. Til å velge hvem man selv vil stole på relativ til å ivareta egen helse. Dette blir nå forbudt ved lov i land etter land. Noen ganger mer åpenbart, andre ganger langsommere i det skjulte. Koordinert fra FN under Codex Alimentarius. Hvorfor?

 

Codex alimentarius - som kommer fra Illuminati-organet FN innebærer en betydelig trussel mot vår helse pga. redusert tilgang på sunn og naturlig mat. Påskuddet for å innføre codex? "Av hensyn til vår mat-sikkerhet". Nytale (sort blir hvitt osv.) er i ferd med ikke bare å bli patetisk, men simpelthen latterlig

Hvorfor kan mat inneholde hva som helst av sprøytemiddelrester, og syntetiske tilsetninger – hvor av svært mye er kjente giftige og sykdomspotenserende substanser? Hvorfor er det forbudt å kjøpe slike urter og matvarer som jeg vet er ubetinget bra for min helse når det lovlig falbys en Orwellsk vista av prefabrikkert gjennomkonservert smaksforsterket oversminket næringsfattig vomfyll som ikke en gang fluene tør våge seg på?

I USA, Norge, England, Frankrike og så videre, forteller forvaltningsapparatet oss at vi ikke lengre har rett til å velge hvilken mat vi skal spise – vi får kun velge i det utvalget som staten har godkjent – uten at dette faktum debateres i det offentlige rom – det skrives kun om dette i alternative medier. Hvorfor?

 

Nå kommer også lovene som forbyr folk å dyrke sin egen mat. Her med USA og New Zealand i bresjen, mens rævedilterne nok kommer løpende etter så raskt de tror de kan slippe unna med det. Det å dyrke mat til eget forbruk i egen hage er blitt et privilegium som staten med et pennestrøk kan ta bort. Hvorfor?

 

Sist vi var i en historisk parallell til den utviklingen vi nå ser i verden rev arbeiderpartiet ned landets forsvar og la kongeriket åpent for tyskernes føtter i forkant av 1940. Med vitende og vilje, begikk regjeringen Nygaardsvold landsforræderi. Regjeringen nektet forsvaret å mobilisere i begynnelsen av april 1940 – gang på gang, til tross for gjentatte innstendige anmodninger fra forsvarets generalstab om øyeblikkelig mobilisering for å møte en umiddelbart forestående Tysk invasjon. (Ref: Les bøkene til Millorg Major Oliver H. Langeland ”Dømmer ikke” og ”For at I ikke skal dømmes”).

Hva skjer med forsvaret i dag? Det vingeklippes, radbrekkes og moderniseres vekk. Heimevernet har ikke lengre skarpe våpen tilgjengelig. Forsvarsministeren vil ha sivile våpen under lås og slå i offentlige lagre. Hvorfor?

Jeg kondolerer USA med Det Fjerde Rikets fødsel. Jeg håper av hele mitt hjerte at folk nå våkner. Med det overlater jeg ordet til Arnulf Øverland, og nedenfor finner du et knippe lenker til relevante kilder.

Du må ikke sove

Jeg våknet en natt av en underlig drøm,
det var som en stemme talte til mig,
fjern som en underjordisk strøm –
og jeg reiste mig op: Hvad er det du vil mig?

– Du må ikke sove! Du må ikke sove!
Du må ikke tro, at du bare har drømt!
Igår blev jeg dømt.
I natt har de reist skafottet i gården.
De henter mig klokken fem imorgen!

Hele kjelleren her er full,
og alle kaserner har kjeller ved kjeller.
Vi ligger og venter i stenkolde celler,
vi ligger og råtner i mørke hull!

Vi vet ikke selv, hvad vi ligger og venter,
og hvem der kan bli den neste, de henter.
Vi stønner, vi skriker – men kan dere høre?
Kan dere absolutt ingenting gjøre?

Ingen får se oss.
Ingen får vite, hvad der skal skje oss.
Ennu mer:
Ingen kan tro, hvad her daglig skjer!

Du mener, det kan ikke være sant,
så onde kan ikke mennesker være.
Der fins da vel skikkelig folk iblandt?
Bror, du har ennu meget å lære!

Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves.
Og nu har vi gitt det – forgjeves, forgjeves!
Verden har glemt oss! Vi er bedratt!
Du må ikke sove mer i natt!

Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap
og tenke på hvad der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!
De puster på hatets og ondskapens glør!
De liker å drepe, de frydes ved jammer,
de ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!

Du vet jo, at skolebarn er soldater,
som stimer med sang over torv og gater,
og opglødd av mødrenes fromme svig,
vil verge sitt land og vil gå i krig!

Du kjenner det nedrige folkebedrag
med heltemot og med tro og ære –
du vet, at en helt, det vil barnet være,
du vet, han vil vifte med sabel og flag!

Og så skal han ut i en skur av stål
og henge igjen i en piggtrådsvase
og råtne for Hitlers ariske rase!
Du vet, det er menneskets mening og mål!

Jeg skjønte det ikke. Nu er det for sent.
Min dom er rettferdig. Min straff er fortjent.
jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred,
på arbeid, på samhold, på kjærlighet!
Men den som ikke vil dø i en flokk
får prøve alene, på bøddelens blokk!

Jeg roper i mørket – å, kunde du høre!
Der er en eneste ting å gjøre:
Verg dig, mens du har frie hender!
Frels dine barn! Europa brenner!

Jeg skaket av frost. Jeg fikk på mig klær.
Ute var glitrende stjernevær.
Bare en ulmende stripe i øst
varslet det samme som drømmens røst:

Dagen bakenom jordens rand
steg med et skjær av blod og brand,
steg med en angst så åndeløs,
at det var som om selve stjernene frøs!

Jeg tenkte: Nu er det noget som hender. –
Vår tid er forbi – Europa brenner!

Arnulf Øverland
-1937-

 

Vi ønsker med dette NRK (nrk.no) og Aftenposten.no velkommen etter. De har omsider raportert loven og hentet inn et par relevante norske kommentarer.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7936585
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Obama-sa-ja-til-ubegrenset-fengsling-av-amerikanere-uten-dom-6732210.html

Artiklene er brukbar gjennomsnittsjournalistikk, men i sakens anledning er dette i svakeste laget – for å si det mildt.

Det gis forholdsvis mye plass til retferdigjøringen fra den amerikanske administrasjonen. Det finnes historisk belegg for å trekke slike ullene politiske begrunnesler i tvil. Dette amerikanske regimet er gang etter gang er tatt i løgn, presidenten har brutt omtrent alle sine valgløfter, og USA er fior tiden et land som konsekvent vedtar lover som går i samme retning som den over omtalte, uansett galionsfigur, mens politiet blir mer og mer unødvendig og systematisk hardhendte i sin alminnelige opptreden. Vi har en konkret, krystallklar, historisk paralell til det som nå utspiller seg i USA – 1930-tallet i Tyskland under nasistenes maktkonsolidering.

Har noen sett denne saken omtalt på mainstream TV, hørt om den i mainstream radio eller sett den omtalt i trykkte tabloider?
Er denne saken gravd ned ved å kun publisert i nettutgaven? Er den virkelig ikke verd plass i NRK Dagsnytt? Denne saken er så viktig at den burde stå øverst på plakaten i enhver anstendig journalistisk publikasjon!

Vi bruker å omtale USA som våre venner. Hvilke venn er Norge som tier der vår venn gjør en åpenbart hårreisende brøler? En slik «venn» er ingen venn men en rævedilter. En venn sier fra og setter grenser der det er påkrevet. Klart og tydelig. En virkelig venn burde sporenstreks sagt fra i det øyeblikk konturene av denne loven ble synlige i det offentlige rom. En virkelig venn vil varsle når en ser at ens venn påfører seg ubotelig skade. Jens Stoltenberg – Du er ingen god venn. Du etterlyser i din nyttårstale «gode digitale nabokjærringer» – men hvor var du da din venn Barack Obama innførte diktaturet i USA? Var du da en venn, ei god og våken «nabokjerring» – eller en lydig lakei?

Det begynner etterhvert å bli betimelig å stille seg selv spørsmålet om hvem man er venn med i USA. Det er nå så stort sprik mellom det amerikanske regimet av hensynsløs pengemakt i seng med korrupte politikere og innbyggerne i landet USA. Er Norge venn med regimet i USA som stadig opptrer mer despotisk, eller er Norge venner med det amerikanske folket? Det er knappest mulig å være venner med begge samtidig uten å bli scizofren.

Som en nasjon som er venn med USA er det nå maktpåliggende at vi sier klart fra til styresmaktene i USA at de nå har gått over grensen for hva vårt vennskap kan tåle. Like klart må vi si i fra til det amerikanske folket at vi står ved deres side, skulder ved skulder. De har vår fulle støtte for å nedkjempe det janus-tyrraniet (ettpartistaten med et republikansk og et demokratisk ansikt) som nå er i ferd med å vise sitt sanne ansikt gjennom en lang serie målbevisste steg som går snorrett inn i diktaturet.

Hvem har i dag vurdert hva som skulle på dagsrevyen i NRK? Hvem vil de nærmeste dagene bestemme hva som skal trykkes i Norske aviser? Hvem avgjør hvorvidt denne nyheten – som burde være førstesidestoff i dagevis – smugles under offentlighetens radar med et par nettartikler?

 

http://www.amazon.co.uk/Nazis-Warning-History-Laurence-Rees/dp/056349333X/ref=sr_1_sc_3?ie=UTF8&qid=1323336181&sr=8-3-spell

 

Infowars.com:

http://www.infowars.com/terrorist-congress-declares-war-on-american-people/

http://www.infowars.com/yes-americans-will-be-targeted-as-terrorists-under-the-ndaa/

 

Natural News:

http://www.naturalnews.com/034291_SB_1867_war_on_terror.html

http://www.naturalnews.com/034302_indefinite_detention_National_Defense_Authorization_Act.html

 

Sign of the Times:

http://www.sott.net/articles/show/238121-Senators-Demand-the-Military-Lock-Up-American-Citizens-in-a-Battlefield-They-Define-as-Being-Right-Outside-Your-Window#comments

http://www.sott.net/articles/show/238134-US-Senate-To-Vote-On-Legislation-That-Allows-U-S-Military-to-Detain-Americans-Without-Charge-or-Trial

http://www.sott.net/articles/show/238478-The-Return-of-the-Great-Depression-and-The-Establishment-of-a-Police-State

http://www.sott.net/articles/show/238370-US-How-Much-More-Tyranny-Can-Americans-Take-from-Their-Government-

 

Washington’s Blogg:

http://www.washingtonsblog.com/2011/11/congress-to-vote-next-week-on-explicitly-creating-a-police-state.html

 

Oathkeepers:

http://oathkeepers.org/oath/2011/12/02/brandon-smith-when-governments-go-rogue/

Lars-Roger Moe

Etter 20 år i helsevesenet begynnte jeg i 2005 å jobbe på heltid med alternativ medisin og energiarbeid. Det handler om å hjelpe folk å ta tilbake full styring i eget liv og så finne tak i de ubrukte ressursene - for så å bruke alle kreftene på å skape en verden der frihet, glede og overflod er livets orden.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

266 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Demokrati har det vel kanskje aldri heller vært i USA.

Men egentlig så ville jeg komme med et ønske :-) Kan ikke du skrive en artikkel om orgonitter? Også en om Bachs blomstermedisin?

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Jeg glemte det største ønsket mitt, jeg vil ha en artikkel om Vladimir Megrés Anastasia. Du er den eneste jeg vet om som har lest bøkene og i tillegg kan skrive!

Carolineseterdal
Carolineseterdal
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Hva er det med Bachs blomstermedisin?
Har selv 4stk av dette, men har ikke brukt det så mye. Ble anbefalt denne av en person som jobber på helsekost i stedet for piller for å dempe flyangst, trøtthet, tanker som ikke gir seg. osv..

Nå skal det sies at hun jeg kjøpte dette av også er Reikimaster, og driver eget firma innen regresjon, healing og energiforløsning.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Jeg vil ha en veldig god anbefaling av bøkene, slik at alle nyhetsspeilets lesere vil lese dem!
Feks, Anastasias ideér er de beste for å:
1.Redde jorda vår
2.Vinne over/gjøre oss uavhengige av makteliten
3.For å bli lykkelige mennesker.

Kanskje skrive noe om at millioner av russere har skaffet seg sine 10 mål med jord og at Russland er på vei til å bli et blomstrende paradis.

Veldig bra om du har ideér til hvordan skaffe seg 10 mål jord. Anastasia foreslår at vi må få en lov hvor det er påbudt å skaffe ethvert par som ønsker det denne jorda gratis, denne skal gå i arv og ingen skatter skal pålegges.

Dette er den beste julepresangen du kan gi, nytt håp!

Kanskje er det mulig å legge ut alle bøkene her på pdf?

jegeryo
jegeryo
Abonnent
11 år siden

Hadde det ikke alltid vært diktatur i USA? Jeg trodde det.

spaceman
spaceman
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

har vel altid vært snakk om makten bak makten i USA. dette gjelder selvklart også Norge og andre land i verden.

Synes også å huske noe om at Bush Jr, signerte en lov som gjorde det mulig for en hver president å sparke senatet og bli diktator.
dette er jo noen år siden, men kan det ha vært første store steg (offentlig) mot det vi nå ser?

OOTSP
OOTSP
Abonnent
11 år siden

Off topic:
Trenger e-post adressen til en av de som kontrollerer nyhetsspeilet. Vet ikke helt hvordan jeg skal poste en epost til de siden jeg selv ikke bruker gmail eller yahoo mail. Finner heller ikke e-post adressen til de, kun sin egen til nyhetsspeilet. Håper noen kan hjelpe meg.

OOTSP
OOTSP
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Den epost-linken er jo kun for gmail og yahoo mail som jeg nevnte ovenfor, hehe… Bruker selv hotmail.

gammelfar
gammelfar
Abonnent
11 år siden

Benjamin Fulford, December 5th, 2011: The US Senate and Obama claiming the right to murder and imprison Americans without trial was a fatal mistake.
The word is that the Pentagon, the agencies and the militias are on the brink of taking violent action against President Obama and the Senators who claimed the right to kill and/or indefinitely imprison Americans without trial.
http://www.reenagagneja.com/benjamin-fulford-december-5th

Solskinn
Solskinn
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

Weimarrepublikken.Skinnet av normalitet

Både Nazipartiet (NSDAP) og Kommunistpartiet(KPD) holdt seg med apparater som drev med overvåkning,spioneri og regelrette drap.

Det det handlet om var å vinne gate etter gate for sin sak med voldelige midler, mens i særdeleshet Hitler og Goebbels var fabelaktige til å snakke om ro og orden og fred. Som den unge Machiavelli skjønte i 28 årsalderen: de største makthaverne er de som er dyktigst i dobbeltspill og dobbeltsnakk. Vold i gatene og pensnakk i offentligheten.

Bedre ble det ikke av at Stalin klekket ut ideen om at Sosialdemokratene var «sosialfascister.»

Det Spengler påpeker som det tragiske er det tyske folkets redsel for virkelighet,for å SE,for å sette Tyskland inn i den «weltgeschichtlice Entwicklung.» I de første kapitlene er han desperat opptatt av denne flukten fra virkeligheten.Helt fortvilet.

Det slo meg da jeg begynte å se på denne enestående boka igjen,at alt dette kunne vært sagt/skrevet idag også. Og spesielt som den norske offentligheten driver og lager en slags lissom-optimistisk særnorsk virkelighet som om Norge var en øy i Barentshavet.

De tiltakene som de herskende klassene i Europa og USA nå igangsetter er en slik horribel klassekamp «nedover» fra banker og finansdynastier mot de laveste,at vi går inn i et nytt Weimar-modus. Etter at protestbevegelsene er blitt slått ned på gatene med tåregass,nervegass og køller, vil den forsvinne «under jorda» og manifestere seg med vold og aksjoner. En må også regne med at landenes etterretningstjenester (som nå med nazidrapene i Tyskland) har plantet mange agenter hvis oppgave er å frambringe provokasjoner som igjen vil bli møtt med strammere statlige inngrep.

Nå er det snakk om å forby det høyreorienterte NPD i Tyskland og såfremt dette skjer,har vi Weimar umiddelbart. Men dette er ikke noe særtyskt fenomen. I USA er nå politiet utstyrt med krigsvåpen,hæren kan slå ned «riots» og oppsamlingsleire for «terrorister» og «dissentere» gjøres istand. Fema-camps.

Alt som nå skjer i det vestlige verden aktualiserer Weimar-epoken som et lærestykke. Som kloke Spengler er inne på: motet til å SE!

Hvis ikke norskingene tar lærdom av denslags,kan også de få smake den nye harde virkeligheten rundt drømmelandet Noreg fjernt fra verdens ondskap. Bortsett fra å bombe arabiske hovedsteder da.

http://www.verdidebatt.no/debatt/post218636.zrm

OOTSP
OOTSP
Abonnent
11 år siden

Ja, det er mange som har det slik. Men da er det slik at Red@N…no virkelig er e-post adressen ja, da er det vel bare jeg som har rotet litt, og beklager for det. Da skal det gå greit og takker så mye for hjelpen :)

Bitz
Bitz
Abonnent
11 år siden

Måtte bare kommentere bildet fra toppen av artikkelen, Dette minner meg veldig om propaganda og jeg ser det altfor ofte på nyhetspeilet som ellers er en veldig flott side!
Men, når jeg ser slike «propaganda» bilder klarer jeg ikke å ta dere helt seriøst.
Er det ikke nettopp manipulasjon og propaganda dere kjemper imot? =)

Ellers, stå på!

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

USA dumpet 274 døde amerikanske soldater på søppelfylling
I dag skriver avisa at praksisen var langt mer utbredt enn det som tidligere er kjent.

– Hva i alle dager? Vi bruker millioner, titalls millioner, på å finne levningene etter soldater som er drept, og de er bekymret for det «enorme» arbeidet det vil være å gå gjennom dokumentene og finne ut hvor mange soldater de har vanæret på denne måten,
http://www.dagbladet.no/2011/12/09/nyheter/usa/pentagon/19356268/

lenhell
lenhell
Abonnent
11 år siden

usa er fremdeles et av verdens frieste land. Folk der er nok mer oppmerksomme på farene enn vi skandinaver er.
Pga islamsk terror osv har mye tatt helt av i USA. Dette har ført til denne forferdelige utviklingen.
Personlig har jeg hatt tilgang til informassjon som tilsier at verdensbildet er noe annerledes enn det som debatantene i Nyhetsspeilet ofte skriver.
Mye av det som skjer bunner i dumskap, som f.eks ar Hellas kunne låne så mye penger som de fikk. Eller at man gikk inn i Libya osv. Ting og besluttninger skjer stort sett fra dag til dag.
MEN PERSONLIG FRIHET ER UNDER ANGREP OG DET ER EN MEGET FARLIG UTVIKLING !
I Norge har det nåværende styret liten eller ingen respekt for personlig frihet eller enkeltindivider.
Ta f.eks. dagens latterlige opptreden fra vår statsminister i Australia. Det er vel bevis nok for at det ikke finnes noen overordnet plan ?

ola
ola
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
11 år siden

De besøker noen av konsentrasjonsleirene i USA i en av episodene av Conspiracy Theories with Jesse Ventura, ganske sjuke greier.

ares
ares
Abonnent
11 år siden

Noen tanker om sjansen for at denne loven passerer kongressen og Obama? Leste nettop at Obama truer med veto….. Hva betyr evt. et veto? Er det en del av nwo planen eller har noen utstyrt Obama med et mind control shield? Har noen av dere klarsynte noen svar her?

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  ares
11 år siden

Ares;Er poenget med denne posten noe annet en dritkasting for å radikalisere kommentarfeltet, eller er det slik at skeptikere (les marxister) har begynt å benytte klarsynte for samfunnsanalyse?

Kom med kilde og kom med sakligere spørsmål, så kanskje det blir mulig å komme med et saklig svar.

Hvorfor spør du om nwo når du ikke kan gjøre rede for hvem/hva det er?
Hva er eksempelvis old world order, eller den nåværende verdensregjering?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Sigr Huginsson
11 år siden

Ja Sigr er det ikke merkelig hvordan skeptikere, faktisk de som er de mest skeptiske til evnen klarsynthet, nå stadig oftere ber om svar fra oss som har denne medfødte evnen i behold?

Skeptikere benytter alle anledninger og midler til å stigmatisere, latterliggjøre det media, styresmakter, læreboka og vitenskapen ikke har mind controlled dem med, så disse skeptikere er en stor fare både for seg selv og alle andre i denne verden. Men det vet de ikke fordi ingen av gudene deres har fortalt dem det, så det store spørsmålet er kan skeptikerne overhodet ikke se og tenke noe som helst sjøl, svarene ligger jo inni oss og det åpebare rundt oss.

ares
ares
Abonnent
Svar til  Sigr Huginsson
11 år siden

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/white-house-threatens-veto-defense-bill-over-detainee-rules/2011/11/17/gIQAvFiwVN_story.html

Artikkelen er fra 18. november.

Om Obama tar en veto og det ikke blir noe 4.Reich, hvordan vil dette bli tolket her på ns? (sakelig nok??)

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  ares
11 år siden

tja, det er vell forskjell på en politistat og et politisk korrekt diktatur. Og det er vell hovedsaklig det som skiller høyresiden og venstresiden. Jeg tolker obamas blokk som det sistnevntet, og da blir jeg heller ikke overrasket om han faktisk er imot. Men på en annen side er mange republikanere og demokrater ink. Flere presidenter i samme familie, så hvor uenig de faktisk når alt kommer til alt kan jo diskuteres. Blod er tykkere enn vann, men andre verdenskrig viste oss at det finnes unntak, da adelen røk i tottene på hverandre med hver sin inkompatible ideologi som herskeverktøy. Men forbehold om feil vil jeg anta at obama har lite med dette forslaget å gjøre.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ares
11 år siden

Hørt om spill for galleriet Ares ?

Det sies at Obama vil bruke sin veto mot denne loven, men det er bare tull siden Obama foreslo denne loven allerede i 2009.

«Obama proposes prolonged detention for Pre-Crime»

http://www.youtube.com/watch?v=PLiKvSz_wX8&feature=player_embedded

Alle politikere er «mot» upopulære tiltak som de vet vil gå gjennom uansett

Man så det med DLD der FRP, SV, Venstre og KRF liksom var mot innføring av datalgringsdirektivet men da det kunne stoppes i Stortingets Presidentskap så dukker ikke representantene fra SV og FRP opp og DLD ble vedtatt

Du må prøve å bli litt skeptisk og ikke være så innmari lettlurt og naiv Ares :)

Fakta er at de krigskåte blodtørstige terroristene som styrer i USA og Vesten nå er så desperate at propagandaen den siste tiden er blitt patetisk latterlig

Alt for å få den nye Anglo-Amerikanske verdensregjingen på plass fortere en f..

Demokratiforkjemperene i Syria, Iran, Kina og Russland må få militær hjelp av NATO :)
Er ikke så vansklig og se hvilken planer rottene har siden RQ-170 dronen som Iran fikk hacket ned var utstyrt med tanker for biokjemisk krigføring

Etter at Psykopatene har krøpet ned i hulene sine så kan de sitte trygt der nede mens de styrer droner rundt hele verden og spre virus og bakterie sykdommer med 100% dødlighet

Men først skal det krigest litt så de får legitimert en evakuering til huler

I mange år har sannhetssøkere lurt på hvordan i all verden eliten skal klare å krype ned i huler med millioner av zombie-slaver uten at det blir oppdaget

Svaret har vi nå, det er vel ingenting som legitimerer en evakuering til bomberom bedre en netttopp bomber

Nå er det Russland som skal demoniseres der Amerikanske nyheter viser opptøyer i Hellas og sier det er i Russland he he

http://www.youtube.com/watch?v=c4CG9jH-OBw&feature=player_embedded

http://english.pravda.ru/russia/politics/08-12-2011/119886-fox_news-0/

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Land of confusion:)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

Følte det var nødvendig å legge denne her også

http://www.youtube.com/watch?v=nrrzHjPC9p8&feature=related

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
11 år siden

Fra ZetaTalk:
«What comes across from the passage of Senate Bill 1867 is fear, palpable fear. What are they afraid of? Losing the US to home grown terrorists? And under what circumstance would this occur? Phrases like «indefinite detention» of American citizens cast suspicion on the claim that this is a bill intended to protect the US from another 911 type attack. The US has a working court system, and Gitmo under US military rule seems without serious challenge. Under what circumstance would the US be so overwhelmed by home grown terrorists that the US court system and federal agencies would not be able to deal with the issue?

That the vote on this Senate Bill was 93-7 in favor of passage is another astonishing fact. This palpable fear crosses political boundaries! Given that the wording in the bill runs amuck of the Constitution – the right to bear arms, the right to a speedy trial, and the casual deployment of the US military of US soil – it would not withstand court challenges as it stands. What has happened to cause the US Senate to be so gripped by fear that it, as a body, runs amuck of the Constitution? Clearly it is not an economic depression or the national debt, both of which have been long running and caused no more than argument in the Senate about jobs bills and lifting the debt ceiling.

This is a panic induced by a sudden and widespread awareness of our predictions on the pending pole shift, the reality of the presence of Planet X in the inner solar system, the accuracy of our predictions in the past, and how our 7 of 10 predictions are rapidly proving correct. The New Madrid scenario has the Senate, almost to a one, in a panic. They don’t consider this hypothetical, they now consider this a pending reality. Europe, their ally, will be devastated but China, the sleeping giant, will not sustain a 7 of 10 disaster. Might China try to invade? Might the Mexican cartels attempt to overrun the southwest? Might US citizens refuse to pay taxes?

By Senate Bill 1867 the Senate is asking for Martial Law to be in essence imposed casually and quickly, bypassing the need for a National Emergency excuse for an Executive Order from the President. Via Senate Bill 1867 the US military can operate on as well as off US soil, arresting citizens, upon a vague interpretation of a terrorism threat. Martial Law heretofore required the President to declare a National Emergency, but now an essential Martial Law could be called if the President declares a group of citizens to be a threat. No need to explain the threat. No need to break the cover-up over Planet X. In the minds of the senators, it could be used against looters or citizens roaming the countryside after a disaster such as the New Madrid quake.

Asked to explain themselves, the red faced Senators could not. What are they to say, that Planet X exists? That ZetaTalk is correct? That they are aware of the dangers and personally preparing but are denying the public information about the real threat? That they want the citizens to attend to their jobs, and if they attempt to prepare for a coming cataclysm instead, they will be arrested and detained indefinitely? What you are seeing here is a panic in the cover-up. This is just the tip of the iceberg, in what is coming.»

http://www.zetatalk.com/ning/10de2011.htm

Enok
Abonnent
11 år siden

«Iranske militære viste 8. desember fram bilder der de inspiserer det som angivelig skal være en amerikansk drone. Amerikanerne erkjenner at de savner en drone»
http://www.dagbladet.no/2011/12/13/nyheter/utenriks/drone/obama/iran/19397500/

Usa påstår deres drone ble kapret,grunnet tekniske feil på flyet.
Noen kilder oppgir også at det ubemannede maskinen hadde styrtet,men ser ut som de går tilbake på den teorien nå

Etter litt graving i åpne «public intelligensbases» , kunne jeg med få tastetrykk hente ut hele manualen for MQ-1B PREDATOR, MQ-1 WARRIOR A, MQ-1C ER/MP, MQ-9 REAPER, MQ-5B HUNTER og RQ-7B SHADOW.
Alle nevnt over her,er altså disse dronene vi snakker om..

http://publicintelligence.net/ufouo-u-s-army-predator-drone-pocket-guide/

Skal vel ikke se bort ifra at de har internet i Iran også?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Enok
11 år siden

I denne verden av propaganda, hvem vet som videoen som viser dronen er ekte, kan være arrangert.

Uansett,
Entrust PKI Backdoor Into Missile Guidance and Control Software – Macdonald Dettwiler and Associates from Orbital Sciences – CIA Drone In Iran http://www.abeldanger.net/2011/12/entrust-pki-backdoor-into-missile.html

777NinjaHero
Abonnent
11 år siden

HEI

Senatet i USA har nå med 93 mot 7 stemmer vedtatt en lov som gir presidenten autoritet til sende ut militært personell for å arrestere og internere hvem som helst – hvor som helst i verden (Senate bill 1867- The National Defence Authorization Act)

satt med ned å begynte å lese senate bil 1867 men den var sånn 100 sider lang å det sto så mye rart at den var nesten laget til at man skulle dette ut når man leste.. anyways det jeg lurte på er om du kunne linke eller i så fall gi et hint.. hvor dette du skrev det jeg har copy pasta øverst i grunn står henne. i senate bill 1867 ?

med vennelig hilsen 777

777NinjaHero
Abonnent
11 år siden

for vis det er tilfelle at de har inført en slik lov går jo det imot menneske rettighetene blandt annet å mye mer.. så vet ikek blir litt tvilsom på at de har innført loven på den måten du framhever i din artikkel for det ville jo verdt politisk selvmord i bann å grunn får disse gruppene som sitter å styrere stor deler av hva vi kjenner som usa.

å veldig unnødvendig når de alt sitter i de makt posisone de har i så å si alle samfuns grupper ..

men vis dette er tilfelle hadde jo det verdt genialt..ahhaha

777NinjaHero
Abonnent
11 år siden

ps skulle gått å redigere kommentarene sine.. her skjr med at det ikke går ann

ares
ares
Abonnent
11 år siden

Debatten + avstemming direkte på c-span nå http://www.c-span.org/Live-Video/C-SPAN/

« Forrige artikkel

Domstol administrasjonen gir Breivik skylden for ”bortkomne” dommerforsikringer

Neste artikkel »

Hva er mind control – tankekontroll?

266
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x