USA på vei mot diktatur?

15K visninger
10 minutter lesetid
266

Senatet i USA har nå med 93 mot 7 stemmer vedtatt en lov som gir presidenten autoritet til sende ut militært personell for å arrestere og internere hvem som helst hvor som helst i verden (Senate bill 1867- The National Defence Authorization Act). Uten tiltale, uten rettergang, uten appellmulighet – på ubestemt tid. Loven tillater også militære å internere eller drepe ”anti-government” demonstranter i amerikanske byer, eller hvem som helst som ellers måtte tillate seg å mene noe ufordelaktig om makthaverne i Det Fjerde Riket som nå viser sitt heslige ansikt stadig tydeligere i det som engang var The Land of the Free.

At USA nå innfører åpent despoti burde – i alle sammenhenger – være brennhett nytt øverst på plakaten i alle politiske kommentarfelt – i trykkete, kringkastede og nettbasert medier. Har dette blitt rapportert i norske media…?

Kjennetegnet på en moderne rettstat, med alle sine hull og mangler som er gjenstand for mange andre artikler og debatter her på nyhetsspeilet, er at alle har en rett til å få prøvd saken sin for en domsstol etter et demokratisk lovverk.

I et demokrati har man rett til å ha andre politiske meninger en dem makthaverne har uten å bli forfulgt. Slik er det ikke lengre i USA. Det burde være gjenstand for offentlig ettertanke. Er det nå tydelig nok hva som foregår, til at vi kan øyne håp om at de våkner, de av Europas politikere og journalister som ikke er aktive femtekolonister, fra tornerosesøvnen?

Neppe. Men det er lov å håpe.

 

Politi og militære blir i økende grad misbrukt mot sine egne borgere - på oppdrag fra den lille globale makteliten som det snart er bare Aftenposten som ikke har fått med seg at trekker i diverse tråder

 

Mike Adams fra Natural News sier:

”Right now, every history teacher in America should be absolutely outraged about all this, as they know what always comes next in the history of nations. Once any government “legalizes” the murder of its own citizens, it is inevitably followed by a mass- murder holocaust style event.” 

(Forøvrig har Mike Adams flyttet fra USA til Ecuador)

Seward Rhodes, grunnleggeren av Oathkeepers, sier at ”denne loven bør ses som en krigserklæring mot det amerikanske folk” i et nyhetsoppslag fra Infowars.

Hvor lenge er det til slike lover finner veien til Europa? Europa som sammen med USA allerede praktiserer slik politikk i land etter land ved å avsette både populære og upopulære regenter og innsette kaos, despoti og sharia, mens vestlige massemedier enn masse kringkaster den propaganda makthaverne måtte finne for godt.

Mange vil hevde at jeg overdriver nå. Tar av litt. Lefler med konspirasjonsteorier. Dette er bare USA. De mener det ikke slik – og det har i alle fall ikke noe med oss å gjøre. Hmm…

Adolf Hitler var lovlig valgt til å tjene som statsoverhode i Tyskland. Så ble lovene endret en etter en. Konsentrasjonsleirene ble bygd. For å si det med Martin Niemöller:

When the Nazis came for the communists,
I remained silent;
I was not a communist.

When they locked up the social democrats,
I remained silent;
I was not a social democrat.

When they came for the trade unionists,
I did not speak out;
I was not a trade unionist.

When they came for the Jews,
I remained silent;
I wasn’t a Jew.

When they came for me,
there was no one left to speak out.

Adolf Hitler ble lovlig valgt. Han samlet med propaganda og dårlig skjult intern forfølgelse Tyskland til Det Tredje Riket. Med loven i hånd – den loven han og hans kumpaner smidde. Den som ikke kjenner historien er dømt til å gjenta den. Noen ganger holder det med A4 historie: ”The Nazis – a worning from history” av Laurence Rees.

Er dette bare et amerikansk problem?

Neppe. Lovverket i den vestlige verden ”harmoniseres” på tvers av landegrenser og koordineres av overnasjonale entiteter – uten demokratisk forankring.

Vi har tatt det som en selvfølge at man også rett til å ivareta eget liv og egen helse etter beste evne. Det burde være en selvsagt menneskerett. Til å for eksempel spise den maten man måtte ønske uten politisk eller militær innblanding. Til å velge hvem man selv vil stole på relativ til å ivareta egen helse. Dette blir nå forbudt ved lov i land etter land. Noen ganger mer åpenbart, andre ganger langsommere i det skjulte. Koordinert fra FN under Codex Alimentarius. Hvorfor?

 

Codex alimentarius - som kommer fra Illuminati-organet FN innebærer en betydelig trussel mot vår helse pga. redusert tilgang på sunn og naturlig mat. Påskuddet for å innføre codex? "Av hensyn til vår mat-sikkerhet". Nytale (sort blir hvitt osv.) er i ferd med ikke bare å bli patetisk, men simpelthen latterlig

Hvorfor kan mat inneholde hva som helst av sprøytemiddelrester, og syntetiske tilsetninger – hvor av svært mye er kjente giftige og sykdomspotenserende substanser? Hvorfor er det forbudt å kjøpe slike urter og matvarer som jeg vet er ubetinget bra for min helse når det lovlig falbys en Orwellsk vista av prefabrikkert gjennomkonservert smaksforsterket oversminket næringsfattig vomfyll som ikke en gang fluene tør våge seg på?

I USA, Norge, England, Frankrike og så videre, forteller forvaltningsapparatet oss at vi ikke lengre har rett til å velge hvilken mat vi skal spise – vi får kun velge i det utvalget som staten har godkjent – uten at dette faktum debateres i det offentlige rom – det skrives kun om dette i alternative medier. Hvorfor?

 

Nå kommer også lovene som forbyr folk å dyrke sin egen mat. Her med USA og New Zealand i bresjen, mens rævedilterne nok kommer løpende etter så raskt de tror de kan slippe unna med det. Det å dyrke mat til eget forbruk i egen hage er blitt et privilegium som staten med et pennestrøk kan ta bort. Hvorfor?

 

Sist vi var i en historisk parallell til den utviklingen vi nå ser i verden rev arbeiderpartiet ned landets forsvar og la kongeriket åpent for tyskernes føtter i forkant av 1940. Med vitende og vilje, begikk regjeringen Nygaardsvold landsforræderi. Regjeringen nektet forsvaret å mobilisere i begynnelsen av april 1940 – gang på gang, til tross for gjentatte innstendige anmodninger fra forsvarets generalstab om øyeblikkelig mobilisering for å møte en umiddelbart forestående Tysk invasjon. (Ref: Les bøkene til Millorg Major Oliver H. Langeland ”Dømmer ikke” og ”For at I ikke skal dømmes”).

Hva skjer med forsvaret i dag? Det vingeklippes, radbrekkes og moderniseres vekk. Heimevernet har ikke lengre skarpe våpen tilgjengelig. Forsvarsministeren vil ha sivile våpen under lås og slå i offentlige lagre. Hvorfor?

Jeg kondolerer USA med Det Fjerde Rikets fødsel. Jeg håper av hele mitt hjerte at folk nå våkner. Med det overlater jeg ordet til Arnulf Øverland, og nedenfor finner du et knippe lenker til relevante kilder.

Du må ikke sove

Jeg våknet en natt av en underlig drøm,
det var som en stemme talte til mig,
fjern som en underjordisk strøm –
og jeg reiste mig op: Hvad er det du vil mig?

– Du må ikke sove! Du må ikke sove!
Du må ikke tro, at du bare har drømt!
Igår blev jeg dømt.
I natt har de reist skafottet i gården.
De henter mig klokken fem imorgen!

Hele kjelleren her er full,
og alle kaserner har kjeller ved kjeller.
Vi ligger og venter i stenkolde celler,
vi ligger og råtner i mørke hull!

Vi vet ikke selv, hvad vi ligger og venter,
og hvem der kan bli den neste, de henter.
Vi stønner, vi skriker – men kan dere høre?
Kan dere absolutt ingenting gjøre?

Ingen får se oss.
Ingen får vite, hvad der skal skje oss.
Ennu mer:
Ingen kan tro, hvad her daglig skjer!

Du mener, det kan ikke være sant,
så onde kan ikke mennesker være.
Der fins da vel skikkelig folk iblandt?
Bror, du har ennu meget å lære!

Man sa: Du skal gi ditt liv, om det kreves.
Og nu har vi gitt det – forgjeves, forgjeves!
Verden har glemt oss! Vi er bedratt!
Du må ikke sove mer i natt!

Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap
og tenke på hvad der gir vinning og tap!
Du må ikke skylde på aker og fe
og at du har mer enn nok med det!

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!

Tilgi dem ikke; de vet hvad de gjør!
De puster på hatets og ondskapens glør!
De liker å drepe, de frydes ved jammer,
de ønsker å se vår verden i flammer!
De ønsker å drukne oss alle i blod!
Tror du det ikke? Du vet det jo!

Du vet jo, at skolebarn er soldater,
som stimer med sang over torv og gater,
og opglødd av mødrenes fromme svig,
vil verge sitt land og vil gå i krig!

Du kjenner det nedrige folkebedrag
med heltemot og med tro og ære –
du vet, at en helt, det vil barnet være,
du vet, han vil vifte med sabel og flag!

Og så skal han ut i en skur av stål
og henge igjen i en piggtrådsvase
og råtne for Hitlers ariske rase!
Du vet, det er menneskets mening og mål!

Jeg skjønte det ikke. Nu er det for sent.
Min dom er rettferdig. Min straff er fortjent.
jeg trodde på fremgang, jeg trodde på fred,
på arbeid, på samhold, på kjærlighet!
Men den som ikke vil dø i en flokk
får prøve alene, på bøddelens blokk!

Jeg roper i mørket – å, kunde du høre!
Der er en eneste ting å gjøre:
Verg dig, mens du har frie hender!
Frels dine barn! Europa brenner!

Jeg skaket av frost. Jeg fikk på mig klær.
Ute var glitrende stjernevær.
Bare en ulmende stripe i øst
varslet det samme som drømmens røst:

Dagen bakenom jordens rand
steg med et skjær av blod og brand,
steg med en angst så åndeløs,
at det var som om selve stjernene frøs!

Jeg tenkte: Nu er det noget som hender. –
Vår tid er forbi – Europa brenner!

Arnulf Øverland
-1937-

 

Vi ønsker med dette NRK (nrk.no) og Aftenposten.no velkommen etter. De har omsider raportert loven og hentet inn et par relevante norske kommentarer.

http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.7936585
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Obama-sa-ja-til-ubegrenset-fengsling-av-amerikanere-uten-dom-6732210.html

Artiklene er brukbar gjennomsnittsjournalistikk, men i sakens anledning er dette i svakeste laget – for å si det mildt.

Det gis forholdsvis mye plass til retferdigjøringen fra den amerikanske administrasjonen. Det finnes historisk belegg for å trekke slike ullene politiske begrunnesler i tvil. Dette amerikanske regimet er gang etter gang er tatt i løgn, presidenten har brutt omtrent alle sine valgløfter, og USA er fior tiden et land som konsekvent vedtar lover som går i samme retning som den over omtalte, uansett galionsfigur, mens politiet blir mer og mer unødvendig og systematisk hardhendte i sin alminnelige opptreden. Vi har en konkret, krystallklar, historisk paralell til det som nå utspiller seg i USA – 1930-tallet i Tyskland under nasistenes maktkonsolidering.

Har noen sett denne saken omtalt på mainstream TV, hørt om den i mainstream radio eller sett den omtalt i trykkte tabloider?
Er denne saken gravd ned ved å kun publisert i nettutgaven? Er den virkelig ikke verd plass i NRK Dagsnytt? Denne saken er så viktig at den burde stå øverst på plakaten i enhver anstendig journalistisk publikasjon!

Vi bruker å omtale USA som våre venner. Hvilke venn er Norge som tier der vår venn gjør en åpenbart hårreisende brøler? En slik «venn» er ingen venn men en rævedilter. En venn sier fra og setter grenser der det er påkrevet. Klart og tydelig. En virkelig venn burde sporenstreks sagt fra i det øyeblikk konturene av denne loven ble synlige i det offentlige rom. En virkelig venn vil varsle når en ser at ens venn påfører seg ubotelig skade. Jens Stoltenberg – Du er ingen god venn. Du etterlyser i din nyttårstale «gode digitale nabokjærringer» – men hvor var du da din venn Barack Obama innførte diktaturet i USA? Var du da en venn, ei god og våken «nabokjerring» – eller en lydig lakei?

Det begynner etterhvert å bli betimelig å stille seg selv spørsmålet om hvem man er venn med i USA. Det er nå så stort sprik mellom det amerikanske regimet av hensynsløs pengemakt i seng med korrupte politikere og innbyggerne i landet USA. Er Norge venn med regimet i USA som stadig opptrer mer despotisk, eller er Norge venner med det amerikanske folket? Det er knappest mulig å være venner med begge samtidig uten å bli scizofren.

Som en nasjon som er venn med USA er det nå maktpåliggende at vi sier klart fra til styresmaktene i USA at de nå har gått over grensen for hva vårt vennskap kan tåle. Like klart må vi si i fra til det amerikanske folket at vi står ved deres side, skulder ved skulder. De har vår fulle støtte for å nedkjempe det janus-tyrraniet (ettpartistaten med et republikansk og et demokratisk ansikt) som nå er i ferd med å vise sitt sanne ansikt gjennom en lang serie målbevisste steg som går snorrett inn i diktaturet.

Hvem har i dag vurdert hva som skulle på dagsrevyen i NRK? Hvem vil de nærmeste dagene bestemme hva som skal trykkes i Norske aviser? Hvem avgjør hvorvidt denne nyheten – som burde være førstesidestoff i dagevis – smugles under offentlighetens radar med et par nettartikler?

 

http://www.amazon.co.uk/Nazis-Warning-History-Laurence-Rees/dp/056349333X/ref=sr_1_sc_3?ie=UTF8&qid=1323336181&sr=8-3-spell

 

Infowars.com:

http://www.infowars.com/terrorist-congress-declares-war-on-american-people/

http://www.infowars.com/yes-americans-will-be-targeted-as-terrorists-under-the-ndaa/

 

Natural News:

http://www.naturalnews.com/034291_SB_1867_war_on_terror.html

http://www.naturalnews.com/034302_indefinite_detention_National_Defense_Authorization_Act.html

 

Sign of the Times:

http://www.sott.net/articles/show/238121-Senators-Demand-the-Military-Lock-Up-American-Citizens-in-a-Battlefield-They-Define-as-Being-Right-Outside-Your-Window#comments

http://www.sott.net/articles/show/238134-US-Senate-To-Vote-On-Legislation-That-Allows-U-S-Military-to-Detain-Americans-Without-Charge-or-Trial

http://www.sott.net/articles/show/238478-The-Return-of-the-Great-Depression-and-The-Establishment-of-a-Police-State

http://www.sott.net/articles/show/238370-US-How-Much-More-Tyranny-Can-Americans-Take-from-Their-Government-

 

Washington’s Blogg:

http://www.washingtonsblog.com/2011/11/congress-to-vote-next-week-on-explicitly-creating-a-police-state.html

 

Oathkeepers:

http://oathkeepers.org/oath/2011/12/02/brandon-smith-when-governments-go-rogue/

Lars-Roger Moe

Etter 20 år i helsevesenet begynnte jeg i 2005 å jobbe på heltid med alternativ medisin og energiarbeid. Det handler om å hjelpe folk å ta tilbake full styring i eget liv og så finne tak i de ubrukte ressursene - for så å bruke alle kreftene på å skape en verden der frihet, glede og overflod er livets orden.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

266 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ye
ye
Abonnent
8 år siden

Hva er Obama-care? Vil du ha en kort forklaring fra en amerikaner som har lest hele dokumentet?

Av Michael Connelly

Well, I have done it! I have read the entire text of proposed House Bill 3200: The Affordable Health Care Choices Act of 2009. I studied it with particular emphasis from my area of expertise, constitutional law. I was frankly concerned that parts of the proposed law that were being discussed might be unconstitutional. What I found was far worse than what I had heard or expected.

To begin with, much of what has been said about the law and its implications is in fact true, despite what the Democrats and the media are saying. The law does provide for rationing of health care, particularly where senior citizens and other classes of citizens are involved, free health care for illegal immigrants, free abortion services, and probably forced participation in abortions by members of the medical profession.

The Bill will also eventually force private insurance companies out of business, and put everyone into a government run system. All decisions about personal health care will ultimately be made by federal bureaucrats, and most of them will not be health care professionals. Hospital admissions, payments to physicians, and allocations of necessary medical devices will be strictly controlled by the government.

However, as scary as all of that is, it just scratches the surface. In fact, I have concluded that this legislation really has no intention of providing affordable health care choices. Instead it is a convenient cover for the most massive transfer of power to the Executive Branch of government that has ever occurred, or even been contemplated. If this law or a similar one is adopted, major portions of the Constitution of the United States will effectively have been destroyed.

The first thing to go will be the masterfully crafted balance of power between the Executive, Legislative, and Judicial branches of the U.S. Government. The Congress will be transferring to the Obama Administration authority in a number of different areas over the lives of the American people, and the businesses they own.

The irony is that the Congress doesn’t have any authority to legislate in most of those areas to begin with! I defy anyone to read the text of the U.S. Constitution and find any authority granted to the members of Congress to regulate health care.

This legislation also provides for access, by the appointees of the Obama administration, in direct violation of the specific provisions of the 4th Amendment to the Constitution, of all of your personal healthcare information, your personal financial information, and the information of your employer, physician, and hospital. All of this is a protecting against unreasonable searches and seizures. You can also forget about the right to privacy. That will have been legislated into oblivion regardless of what the 3rd and 4th Amendments may provide.

If you decide not to have healthcare insurance, or if you have private insurance that is not deemed acceptable to the Health Choices Administrator appointed by Obama, there will be a tax imposed on you. It is called a tax instead of a fine because of the intent to avoid application of the due process clause of the 5th Amendment. However , that doesn’t work because since there is nothing in the law that allows you to contest or appeal the imposition of the tax, it is definitely depriving someone of property without the due process of law.

So, there are three of those pesky amendments that the far left hate so much, out the original ten in the Bill of Rights, that are effectively nullified by this law. It doesn’t stop there though.

The 9th Amendment that provides: The enumeration in the Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people;

The 10th Amendment states: The powers not delegated to the United States by the Constitution, nor prohibited by it to the States, are preserved to the States respectively, or to the people. Under the provisions of this piece of Congressional handiwork neither the people nor the states are going to have any rights or powers at all in many areas that once were theirs to control.

I could write many more pages about this legislation, but I think you get the idea.

This is not about health care; it is about seizing power and limiting rights. Article 6 of the Constitution requires the members of both houses of Congress to “be bound by oath or affirmation to support the Constitution.” If I was a member of Congress I would not be able to vote for this legislation or anything like it, without feeling I was violating that sacred oath or affirmation. If I voted for it anyway, I would hope the American people would hold me accountable.

For those who might doubt the nature of this threat, I suggest they consult the source, the US Constitution, and Bill of Rights. There you can see exactly what we are about to have taken from us.

(Første gang publisert Juni 2012)

Michael Connelly
Retired attorney,
Constitutional Law Instructor
Carrollton, Texas

http://michaelconnelly.jigsy.com/

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

Brutal hudsykdom sprer seg rundt IS’ hovedsete
– Det er sant at Leishmaniasis er den vanligste smittsomme sykdommen i det nordlige Syria for tiden, og den har utvidet seg dramatisk de siste årene,…

Nest dødeligst i verden
Flere medier har den siste tiden spekulert i om IS vil blir utslettet av nettopp denne infeskjonen og på sosiale medier godter folk seg over det de anser som en straff fra Gud. Sjansene for dette er nok likevel minimale. Sykdommen kommer i flere varianter. Den mest alvorlige er visceral leishmaniasis – også bedre kjent som svartfeber. Infeksjonen angriper innvollene og tar mellom 20 til 30 000 liv årlig.
http://www.dagbladet.no/2015/04/12/nyheter/utenriks/is/krig_og_konflikter/den_islamske_stat/38570725/

Biologisk krigføring?

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

USA har “begynt” å forhandleIe med “terrorister”.
dag sier John Kerry nemlig at USA er villige til å forhandle med Assad – for å få slutt på volden. «Til slutt må vi forhandle»,
http://www.dagbladet.no/2015/03/15/nyheter/utenriks/syria/syriafirear/38179464/

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

Under en tale…..under G20-toppmøtet, hevdet Obama lørdag at USA er verdens eneste supermakt.
President Barack Obama hevder Russland med sin opptreden i Ukraina utgjør en trussel mot verden.
http://www.nettavisen.no/nyheter/obama-anklager-russland-for-a-true-verden/8509551.html

USA kommer til å treffe asfalten med nesa først, HARDT.

Et gammelt ordtak i Norge sier «hovmod står for fall» (på tysk Hochmut kommt vor dem Fall), altså at den som er hovmodig, er særlig utsatt for å falle fra sin posisjon og miste anseelse.
http://no.wikipedia.org/wiki/Hovmod

Ordspråkene 16,18. ”Stolthet fører til undergang, og hovmod står for fall.”

1. Peter 5,5-6.
…gud står de stolte imot,…

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

Politiet brukte bilder av svarte ungdommer som blink
…. har vakt sterke reaksjoner i USA.
http://www.tv2.no/2015/01/17/nyheter/usa/politi/6462977

Rasehatet er sterkt blant mange amerikanere ennå, akkurat som i resten av verden, men hvor dumme går det an å bli da??
Ku Klux Klan ligger dypt i amerikas blodårer….

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Jus Primae Noctis, Fleur de Lis, von Reding Bloodline & NRA Nobama Rifle Association +

Quote: THE WHITE HOUSE GATE IS FULL OF NOBILITY`S SYMBOLS, INDICATING THAT THE ARISTOCRACY RULES OVER THE USA .. * Se informasjon i youtube *

Prison for Giureh Sean Hross for making videos for truth and justice and for expressing his opinion + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1956&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Det er ingen tvil om at Norge muligens er satanistland nr 1 på kloden. Folk fleste gir i praksis bokstavelig talt blanke fanden i at andre blir ofre for kriminalitet. Er det mulig å bli mer nedrig som befolkning?

I hope they speak Norwegian in hell! http://www.elephantjournal.com/2010/09/i-hope-they-speak-norwegian-in-hell/

Seitasis
Seitasis
Abonnent
9 år siden

Kanskje mer sannhet på 8 min, enn du får med å se 1000 timer TV.
https://www.youtube.com/watch?v=ESZN_YDE-TU#t=42

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

Nok en afroamerikansk mann skutt av politiet i St. Louis
http://www.vg.no/nyheter/utenriks/usa/nok-en-afroamerikansk-mann-skutt-av-politiet-i-st-louis/a/23277727/

Dette opprøret vi ser i i ST Louis nå kan fort spre seg som en ild i tørt gress i krigstrette usa nå.
Finnes det mange afroamerikanske i usa tro?, tipper det.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
9 år siden

Kom til feil sted da de skulle redde Foley
– Vi beklager at aksjonen ikke ble vellykket, sier han.
– Det viste seg at gislene ikke var på dette stedet lengre, sier Dempsey.
http://www.dagbladet.no/2014/08/21/nyheter/utenriks/james_foley/is/isis/34906808/

Akkurat det samme skjedde i denne filmen fra 2010.

Paul is a U.S. truck driver working in Iraq. After an attack by a group of Iraqis he wakes to find he is buried alive inside a coffin. With only a lighter and a cell phone it’s a race against time to escape this claustrophobic death trap.

http://www.imdb.com/title/tt1462758/

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

BIG MOVE! Texas and California Militia Unite to Defend the Border! https://www.youtube.com/watch?v=RVSXX6SEeiY

Quote: The lack of action on border security from the Obama administration has prompted a wide variety of responses. State officials close to the situation in Texas and Arizona have called for federal assistance but have received little response, leaving them to do what they can with their own resources. Civilian protestors have coordinated to challenge the transportation of illegal immigrants throughout the country by Department of Homeland Security agents. Other civilians, organized into militia groups, have moved troops to Arizona and Texas to assist in closing a border that the federal government seems content to leave open despite the growing violence. Now California militia members have united with their comrades in Texas to support state efforts, challenge Obama’s apathy, and assist in securing the nation’s southern border.

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Border and Cryptome +

Quote: I have an update here that I considered I must put up quickly. The details are not here, but the important information is. I am seeing a convergence of activity that signals grave concern. I cover the border situation and how Petraeus is involved, and how the information on Snowden from Cryptome might be important for liberty lovers. I touch on NAFTA, the Border Patrol, Texas DPS, and the possibility of the insurgency in Mexico that I discussed in my video, “BORDERS: Mexican Drug War Or Insurgency”, now coming full bore to the U.S.

Caravan To Midnight – Episode 85 Dr. Jim Willie https://www.youtube.com/watch?v=ImguQhft5ck#t=84

Quote: http://caravantomidnight.com/product/episode-85-dr-jim-willie-dr-paul-craig-roberts/ Please Subscribe At http://caravantomidnight.com/ Episode 85 Preview — Today we are joined by Financial Sense Market Commentator Dr. Jim Willie as well as former Assistant Secretary of Treasury for Economic Policy Dr. Paul Craig Roberts. Economics, global developments and all points in between.

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Afghanistans «tortur-sjef»….forsvanti fire år….mystisk dukket opp i USA.
CIA benekter å være involvert,..
http://www.dagbladet.no/2014/04/29/nyheter/utenriks/afghanistan/nds/33025708/

Trroverdigheten til CIA holdes kun i live av folks uvitenhet dessverre.

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Brandon Bryant er den første drone-operatøren som har hoppet av og som offentlig kritiserer Barack Obamas bruk av droner i krigen mot terror.
http://www.tv2.no/v/808592/

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

– Våre konvensjonelle styrker er helt overlegne de russiske styrkene. (sier Obama)
President Obama tror ikke på Russlands president når Putin benekter at han støtter russiske separatister i Øst-Ukraina.
http://www.nrk.no/verden/_-russland-stotter-ukrainsk-milits-1.11672136

Det blir nok ikke siste gang i historien et slikt hovmod blir vist fra et “imperie”, men er det noe historien vser så er det at hovmod blir til forfall, ydmykhet er noe få ledere har gitt.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Pentagon: Russiske fly har krenket Ukrainas luftrom
Påstanden kommer fra Pentagon-talsmannen Steve Warren, som ikke går i detalj på når og hvor den påståtte krenkelsen av Ukrainas luftrom skal ha funnet sted.
http://www.dagbladet.no/2014/04/26/nyheter/politikk/forsvar/krig_og_konflikter/samfunn/32987143/

Ja da er det bare èn ting å gjøre da usa, ANGRIP. plankekjøring for dere det, øvelse gjør mester.

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Campet ulovlig.
James Boyd (38) ble skutt av politiet
Mens enkelte kritikere har gått så langt som til å kalle politiets voldsbruk mot Boyd for et mord, mener politiet at håndteringen var rettferdiggjort av Boyds opptreden.
http://www.dagbladet.no/2014/03/31/nyheter/utenriks/politi/32585249/

Som videoen viser så er dette ikke nødverge, fra de 3-4, politiet`s side.
Henrettelse er vel et bedre ord.

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Russland advarte USA mot Boston-bomber flere ganger
http://www.dagbladet.no/2014/03/26/nyheter/terrorisme/utenriks/boston-bombene/32493400/

Ingen skal fortelle usa hvordan de skal drive etterretning, i vårt land skal ALT GÅ ETTER PLANEN.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

Russland? USA? Dagbabbelet Disneyland Inc News. Google { boston site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=boston+site%3Aabeldanger.net }

The new globalist government in Norway greeted by the country’s sheeple https://www.youtube.com/watch?v=ZByOyeS8E7E

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

President Obama warned Russia on Friday that it should not intervene militarily in Ukraine, saying the United States will stand with the world to condemn a violation of Ukraine’s sovereignty.
http://www.nytimes.com/2014/03/01/us/politics/obama-warns-russia-not-to-use-force-in-ukraine.html?hp

Helt riktig, det er bare usa som kan ture frem på en slik måte!

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

States Are Getting Tough, Globalists Are Getting Even – Cease & Desist Demanded http://neilkeenan.com/states-are-getting-tough-globalists-are-getting-even-cease-desist-demanded/

Quote: The Globalists’ New World Order train has long-tried to leave the station, but The People of the United States just stubbornly refuse to get on board. And now the Globalists are preparing to punish the People of The United States through the fire sale and liquidation of her territories, assets, property and rights, as well as the significant and imminent devaluation of the US dollar, hatched at the February G20 meeting in Australia of corporate criminals masquerading as heads of state. The Globalists are on their heels, cornered and scared, losing control – and that’s a dangerous position for these misanthropic animals. Our property, assets and human rights are not the only thing they are moving to liquidate! | US fire sale | THE STATES ARE IN OPEN REVOLUTION AGAINST FEDERAL TYRANNY! You will not hear a peep about it in on the Globalists’ multinational corporate controlled mass media. State legislatures are boiling with laws rejecting and reversing the Federal tyranny within their territories. Currently the States having passed or are in the process of passing legislation are: ..

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Trodde sendinga var satt over til studio.

Her truer kongressmedlem tv-reporteren….
http://www.dagbladet.no/2014/01/29/nyheter/dbtv/michael_grimm/mike_scotto/kongressen/31534983/

Ja de “folkevalgte” blir mer og mer lei av media som ikke lystrer, tenk så godt det skal bli å få høre alt som blir sagt konfidensielt, om undermenneskene/ altså den vanlige mann i gata, en vakker dag.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
10 år siden

92 amerikanske atomoffiserer etterforskes for eksamensjuks

Forsvarsministeren har kalt inn til krisemøte.
http://www.dagbladet.no/2014/01/30/nyheter/utenriks/atomvapen/usa/eksamen/31568207/

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

USAs nye spionsatellitter…med omstridt blekksprut-logo

Ingenting er utenfor vår rekkevidde, proklamerer den amerikanske spionorganisasjonen.
http://www.dagbladet.no/2013/12/07/nyheter/national_reconnaissance_office/satellitter/usa/utenriks/30721935/

All the pieces falling together…..

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

USAs statsadministrasjon har alltid vært mye mer invasjon enn folkevalgt

Bonus Army: US military attacks demonstrating American War Veterans

Relatert organisasjon med globalt virksomhetsområde som ikke har blitt offentliggjort blant annet grunnet et altomfattende propagandaapparat

The beast from the Alps, stop swiss nazi templar crime against humanity, before it’s too late, again http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1917&start=1

Quote: SOMEONE STOP SWISS NAZI TEMPLAR CRIMES AGAINST HUMANITY . . . . BEFORE IT WILL BE TOO LATE . . . . . AGAIN. Watch “Octogon the Empire of Darkness”, “Pharistocracy” and “The Pharaoh Show”.

Krigsmaskineriet har stadig blitt mer fordekt globalt med total kontroll og sensur av massemedia som en av de grunnleggende forutsetningene for suksess

Assassination of Paradise – Syria: An Estimated 6,000 Children Killed – One Million Children In Syria Displaced – U.S. Inflates Causality Figures – Appalling Carnage in Syria http://www.abeldanger.net/2013/11/assassination-of-paradise-syria.html

Source: Google { syria abeldanger.net https://www.google.no/search?q=syria+abeldanger.net }

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Field McConnell, quote: Obama-Hillary-Holder given October 9th deadline to avoid CanAm Truckerer Strike

BIG RIGS STOP HAULIN’ ~ ROLLIN’ INTO D.C.!!! http://www.youtube.com/watch?v=TjJ2S6dKwSE

Quote: ATTENTION!!! TRUCKERS SITE ON FB HIJACKED BY THE LISTENERS!! YES, THEY SHUT ‘EM DOWN!! OR SO THEY THINK …. SHAME ON YOU FACEBOOK!! YOU SHUT THE DOOR ON OVER 86+ THOUSAND CONCERNED PEOPLE AND TRUCKERS!! EIGHTY SIX THOUSAND plus …. AND YOU CLOSED THE DOOR ON ‘EM!!! .. When the TRUCKS go on STRIKE October 11-13, 2013 they have opened the door for all American people to join in on the STRIKE! No need to go to the streets and face the wrath of police OUT OF CONTROL… SUPPORT THE TRUCKERS. NO LOUDER VOICE of OBJECTION CAN WE MAKE!!! How you can help: DON’T GO TO WORK!!!! Take a three day PARK … That’s right, JUST PARK… REFUSE TO BE THE SLAVE ANY LONGER… DO NOT SHOP, DRIVE, WORK or PLAY…. JUST PARK and watch the show!!! When the TRUCKERS REFUSE to haul freight, that means they haul NOTHING….. Including toilet paper…. OBAMA ARE YOU LISTENING… I DO HOPE YOU HAVE A STOCK of it BECAUSE WHEN YOU SEE THE TRUCKS ROLL IN and you REALIZE THAT WE THE PEOPLE are STRIKING WITH THE TRUCKERS…. Well ….. Let’s just say you’ll need that paper!! ..

“Tragisk at det beviselig eksisterer så mange idioter og kriminelle. Norwegian study: Biological Effects Of Geoengineering Fallout On Plant Life. Chemtrails global crime ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/08/verdensomspennende-markering-mot-chemtrails-25-august/comment-page-6/#comment-102657

“Chemtrail airplanes Trondheim Norway, October 1 2013 ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/08/verdensomspennende-markering-mot-chemtrails-25-august/comment-page-5/#comment-102646

« Forrige artikkel

Domstol administrasjonen gir Breivik skylden for ”bortkomne” dommerforsikringer

Neste artikkel »

Hva er mind control – tankekontroll?

266
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x