Noen utvalgte av familien Rothschilds store familie, de som har trukket og fortsatt trekker i trådene for manipulasjonen av Vestens mange millioner innbyggere, foto her: https://caknowledge.com/business/rothschild/

Jødiske bankfolk (sionister) finansierte nazistene

896 visninger
9 minutter lesetid
7

Skrevet av Henry Makow

Artikkelforfatter Dr. Henry Makow, foto, her.

Å forstå 2. Verdenskrig byr på mange utfordringer fordi det i bunnen av den ligger lag på lag av løgn og bedrag. Det er nesten ikke til å fatte, vi ble alle løyet for, store og små, rike og fattige. Vi ble alle lurt ved hjelp av deres aviser, deres bokforfattere, radiojournalister og senere fjernsynsfolk til å tro at tyskerne var fienden, mens engelskmennene var heltene som reddet menneskeheten fra den visse undergang.

Mens bak sto noen ganske få, styrtrike folk, men ganske få som hadde helt andre gjerninger på samvittigheten, de sørget for den skjebnesvangre utvikling, mens de infiltrerte innenfra. Og det skal ikke mye skraping til i den glatte lakkoverflate, før andre sammeheng begynner å dukke frem. Den samme bakgrunn gjelder naturligvis for Netanyahu og hans brutale behandling av Palestinerne i Gaza og Vestbredden, det er fortsatt det samme maktmønster bak.

Tysklands jøder ble tildelt en viktig rolle i krigen, mens de internasjonale såkalte jøder, hadde en helt annen rolle, de ene var ofre, mens de andre var gjerningsmenn. Henry Makow bor i Kanada, er opprinnelig av polsk jødisk avstamming, men er ikke politisk sionist, og har arbeidet for å forstå disse historiske sammenheng i snart en menneskealder. Jeg mener han har rett. Hans artikkel viser sentrale tyngdepunkt som kan inspirere lesere til å forske videre på egen hånd.


Sionistiske bankfolk finansierte nazistene

Fra 8. november 2023

Båten het opprinnelig Polynesia, men ble kjøpt inn til formål å frakte jøder fra Tyskland til Palestina, under navnet Tel Aviv, sammen med en mengde andre båter organisert til samme formål, ikke alle var like luksuriøse (foto, her).

I 1935 foretok dampbåten «Tel Aviv» sin jomfrureise fra Nazi-Tyskland til Haifa med hebraiske bokstaver på baugen og et naziflagg flagrende fra masten. Kapteinen på det sionist-eide skipet var medlem av nazistpartiet. En passasjer beskrev opptoget som en «metafysisk absurditet». Egentlig ga det perfekt mening.

Jødiske bankfolk hadde gitt nazistene den politiske makten for å tvinge sine fattigsligere brødre til å opprette Israel som et instrument for sin satanistiske New World Order og Den 3dje verdenskrig (The Jewish Plot to Destroy Christian civilization). De brukte Holocaust for å traumatisere jøder til å tro at de trengte et nasjonalt hjemland da de jødiske bankfolkene allerede kontrollerte de fleste land.

Flyktningeskip Tel Aviv, Tyskland – Palestina 1935, her.

Jeg klandrer ikke Rothschilds, heller ikke nazistene, for drapet på mine besteforeldrene. Vi begriper ikke at det Netanyahu nå gjør mot Gaza-Palestinerne, gjorde han også mot de 1400 israelerne. Hamas-angrepet ble arrangert og orkestrert for å rettferdiggjøre folkemord og en verdenskrig. Netanyahu kalte det til og med «vår 9-11». Hadde vi allerede glemt det? Disse satanistene prøvde å lemleste og drepe oss med vaksiner. I en kommende verdenskrig vil de utryddde oss. Vi er ikke Hamas, men vi er alle palestinere.

Båten “Tel Aviv” fraktet tyske jøder som hadde deltatt i «Haavara»-programmet, som tillot dem å bytte pengene sine mot samme verdier av tyske produkter i Palestina. Som et resultat mottok den nye jødiske kolonien rundt 70 000 høyt utdannede tyske jøder og tysk industriutstyr verdt 140 millioner Reichmarks. Dette la grunnlaget for Israels infrastruktur.

Ordningen styrket også den nazistiske økonomien i en tid da jøder over hele verden boikottet tyske produkter (min hovedkilde er «The Secret Contacts» av Klaus Polkehn, en fremtredende tysk journalist. Denne forefinnes i Olivia O’Gradys The Beasts of the Apocalyse, 2001, 421-447.) Hvorfor gjenfortelle denne historien om sionistisk-nazistisk samarbeid nå?

Fordi «jødiske» ledere har utnyttet sine «mindre bemidlede brødre» i lang tid, og gjør det den dag idag. Vanlige jøder må betale prisen og denne prisen kan stige. Etter min mening er sionisme en bevegelse for å lure jøder til å fremme målene for britisk imperialisme (se, The Jewish Conspiracy is British Imperialism”). Sionistene som har bygget sine liv på falske premisser, vil naturligvis avvise det jeg hevder. Spesielt hjalp jøder den britisk-jødiske eliten med å kolonisere det oljerike Midtøsten under påskudd av at jøder trengte et nasjonalt hjem. Til tross for tilsynelatende nøytralitet, finansierte, trente og utstyrte britene og amerikanerne, jødene. (John Coleman, Diplomacy by Deception s. 107, kan lastes ned, her.)

Amschel Mayer Rothschild 1976, han ble myrdet i Paris i 1996, etter et familiemøte. Klanen sto sterkt. Strittet du imot, var det ingen bønn lengre, foto, (her), artikkel Makow, (her), om familiens historie og makt, (her).

«Britene» er egentlig det London-baserte internasjonale bankkartellet assosiert med navn som Rothschild og Rockefeller. De har ikke med noen regjering å gjøre. Deres mål er å kolonisere verden og alle i den. Jødene er et middel til dette. Som sett i Irak, spiller sionister (Neocons) en stor rolle i koloniseringen av Midtøsten. Det som er viktig å huske er at Israel ble opprettelsen av nettopp dette kartellet; både Israel og USA er kartellets verktøy.

Nazisme, et barn av sionismen

I 1925 var Tysklands 500 000 jøder overveldende likegyldige eller aktivt fiendtlige til sionismen. Den tyske sionistbevegelsen hadde bare 9000 medlemmer. “Central Union of Germans of the Jewish Faith” representerte de fleste tyske jøder og favoriserte aktiv deltakelse i det tyske samfunnsliv. Hovedfokuset var å bekjempe antisemittisme. Sionistene, på den annen side, ønsket nazistenes antisemittiske politikk velkommen. I likhet med nazistene trodde de på rasebasert nasjonal karakter og skjebne. I likhet med nazistene trodde de at jødene ikke hadde noen fremtid i Tyskland.

Sionistene protesterte ikke mot nazistenes avskjedigelse av 2000 jødiske lærde og vitenskapsmenn fra tyske universiteter i 1933. Nazistene belønnet dette ved å la sionistene fortsette sitt arbeide uhindret. Alle andre jødiske og antifascistiske organisasjoner ble oppløst og deres ledere fengslet. Nazistene krevde at alle jøder skulle slutte seg til den sionist-ledede “Reich Union” hvis mål var emigrasjon. Jøder skulle konverteres til sionisme for enhver pris. Sionistene hadde tillatelse til å publisere bøker og aviser som var kritiske til nazistene så lenge publikum var begrenset til jøder. Samarbeidet ble utvidet til politisk, men også samfunnsøkonomisk sfære. Adolph Eichmann opprettet treningsleirer for landbruk i Østerrike for å forberede unge jøder på livet i kibbutz. Han besøkte Palestina og konfererte med sionistiske ledere som var åpne om deres sanne ekspansjonistiske mål.

Det var til og med snakk om en strategisk allianse mellom Nazi-Tyskland og jødiske Palestina. Rapporten hans er i Himmlers arkiv. [For mer om sionistisk-nazistisk samarbeid, se online Lenni Brenner «Zionism in the Age of Dictators», kan lastes ned, (her), og, Lenni Brenner, 51 Documents: Zionist Collaboration With the Nazis (2002), kan lastes ned, (her)].

Samarbeidet kan ha blitt utvidet til det jødiske Holocaust og forklarer hvorfor de fleste jøder passivt aksepterte sin skjebne. I sin bok, «The Holocaust Victims Accuse», hevder rabbiner Moshe Shonfeld at sionistledede jødiske råd («Judenrats») samarbeidet med nazistene og lurte ikke-sionistiske jøder (nedlastning, her). Se «Sionisme: obligatorisk selvmord for jøder» (“Zionism: Compulsory Suicide for Jews.”) Europas ikke-sionistiske jøder var verdt mer døde enn levende for sionistene og deres økonomiske sponsorer. Holocaust ga en politisk og moralsk begrunnelse for opprettelsen av den jødiske staten.

Hvem var Hitler

Adolf Hitler 1889 -1963, her fra 1919, foto, her.

I 1919 var Hitler en etterretningsoffiser for den tyske hæren med oppdrag å spionere på det lille tyske arbeiderpartiet, DAP. Han ble dens leder. Max Warburg, bror til Paul Warburg, grunnlegger av den amerikanske sentralbanken, var sjefen for tysk etterretning. Begge var ledere av I.G. Farben konglomerat. Det er ingen oversikt over når Hitler sluttet å jobbe for disse Illuminati-figurene (se også Be Afraid: The New World Order’s Fascist Pedigree).

Hitler ble sponset av bankoligarkiet, og kan ha vært deres pant. Visst mottok nazistene millioner av dollar fra New York og London. Se “Hitler Didn’t Want World War.”. Ernst (“Putzi”) Hanfstaengl var nær både bankfolkene og Hitler og sendte penger til nazistene i løpet av deres oppvekstår. Se også Antony Sutton “Wall Street and the Rise of Hitler”, kapittel 8. Men da Hitler begynte å trykke sine egne penger, kan han ha irritert sponsorene. Se “Rothschild Conducts Red Symphony”.

Poenget er at både nazismen og sionismen ble sponset av det samme bankkartell og hadde komplementære mål. Fremveksten av antisemittisme i Europa tjente til å opprette staten Israel, som president Assad i Syria beskrev som en “dolk i hjertet på de arabiske nasjonene.” Tenk på det. Hitler kunne bare ha konfiskert all den jødiske rikdommen. I stedet brukte han “Haavara-programmet” for å hjelpe til med å etablere staten Israel. I følge Polkehn garanterte Hitler personlig dette programmet selv om det var merkbar politisk motstand. Dette varte til begynnelsen av krigen.


Dette kartellet (Rothschild og Rockefeller) som kontrollerer verden i dag, nølte aldri et øyeblikk med å bruke jøder (eller noen andre) som et middel for å oppnå et mål.


Bankster-agendaen, de kriminelle bankeieres plan

Alle penger skapes i form av gjeld til det privateide bankkartellet. Tenk om du kunne skape penger ut av løse luften. Tenk deg at du har kredittkortene til alle nasjonene i lommen. Din første impuls er å låne penger til de utvalgte, slik at de kan kjøpe mesteparten av verdens virkelige formue for deg. Din andre impuls er å etablere et totalitært system (verdensregjering, globalisering) for å hindre enhver nasjon fra å utfordre dette systemet eller misligholde sin gjeld til deg.

Evelyn De Rothschild (1931-2022), meget mektigere enn dengang prins Charles, det kan vi se på pekefingeren til Evelyn, en gest som sikkert ikke var ment for offentligheten.

For å få nasjoner til å akseptere «verdensregjering», må du svekke dem ved å la dem kjempe seg imellom, skaffe seg en enorm gjeld for våpen, som du selger til dem, ta livet av nasjonens manndommen og la resten bli demoraliserte og dekadente. Dette kan du oppnå gjennom ditt eierskap til politikere og presse og kontroll over MI-6, CIA og Mossad som utfører terror og attentater for deg. Dette er den virkelige historie fra de siste 300 årene.

«Verdensregjering» handler egentlig om å bruke gjeld til å slavebinde oss; de har rett og slett etablert et internasjonalt låne-innkrevings-byrå. Naturligvis gjemmer de dette bak snakk om toleranse, menneskerettigheter, bekjempelse av fattigdom og forebygging av krig. Et sitat fra en 1924-utgave av American Banker’s Association, oppsummerer det som skjer nå.

Husk dette når du stemmer. “Når vanlige folk mister hjemmene sine gjennom lovens prosess, vil de bli mer føyelige og lettere kunne styres gjennom den sterke regjeringen som brukes av en sentral makt av ledende og offentlig kjente finansfolk. Disse sannhetene er velkjente og brukes av slipskledde menn i mørke dress som nå er imperialistisk engasjert for å senere kunne styre hele verden. Ved å dele velgerne gjennom det politiske partisystemet, kan vi få dem til å bruke kreftene sine på å kjempe for intetsigende spørsmål og betydningsløse ting.”

Tenk nå på det iluminati-avhopperen, Illuminati defector, Svali fortalte:

“Konflikten i Midtøsten er kun til fordel for illuministene. De hater Israel, og håper en dag å se det ødelagt fordi det stjeler deres tid. En av olivengrenene som tilbys av FN når det tar over, er at de vil forhindre krig i Midtøsten, og dette vil av mange bli møtt med glede. Samtidig leverer Illuminati i det skjulte våpen og penger til begge sider for å holde konflikten glovarm. Dette er meget svikefulle mennesker … De elsker sjakkspillet, og ser på krigføring mellom nasjoner som å skape en orden ut av kaos.”

I en personlig e-post la hun til: “Jeg har alltid lurt på hvorfor noen av de høyest rangerte finansfamiliene i gruppen (Baron Rothschild fra Frankrike er en av de 13 europeiske herrene, eller “kongene” som styrer gruppen i Europa, og sitter i verdensrådet ) er jødiske, for gruppen støtter oppildning av hat mot sin egen rase.”

Konklusjon

Ben Hecht sa at å se de daglige nyhetene for å forstå aktuelle hendelser er som å si hva klokka er ved å se på din venstre hånd. Du må studere tiårs- og århundrehendelser for å forstå hva som egentlig skjer i verden. Rothschild-Rockefeller bankkartellet står bak de fleste politiske og kulturelle trender. Målet er å ødelegge nasjonalstatene, de ekte demokratier, religionene, kultur, ekteskap og familie, for å degradere menneskeheten ned til dyrestatus, for i det rette øyeblikk å innføre et totalitært styret, et fullkomment diktatur på sitt laveste nivå.

I “krigen mot terror” har de skapt en bogeyman for å etablere et undertrykkelsessystem som skal brukes når de tilbakekaller sine “lån”.

Jeg var en gang en sionist som trodde at jødene trengte et hjemland på grunn av antisemittisme. Jeg innser nå at, som det meste av den kjente historien, var dette også konstruert. Antisemittisme er rett og slett skapt fordi mange jøder tjener (bevisst eller ubevisst) bankfolkets destruktive agenda. Sionisme, kommunisme og feminisme er noen få eksempler. De fleste jøder identifisert seg fullstendig med Israel, som er et verktøy for Rothschilds demente megalomani, stormannsgalskap. Og hvis fortiden bare er forordet, kan ikke dette ende godt for verken jøder eller andre.


Originalartikkel, her.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

4.2 5 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

7 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Russia Today
Russia Today
Abonnent
5 måneder siden

Hvor lenge skal vi tillate vestens og andre korrupte ledere se opp i ræva disse zoonistene og danse etter dems jævla pipa? “sivilisert verden” har allerede drept verdens hav og er langt på vei med drap av Jorda.
Denne lederen Lukashenko, kalt av zoonister for diktator, minner om at tobente debiler ikke har annen plass i universet enn denne lille klumpen.
Han forteller hvor “siviliserte” land skal ta penger til redning av planeten de selv har ruinert. Stopp alle kriger NÅ!

Han er kvalm av bekymrings-uttalelser zoonister dikterer sine marionetter.
Denne talen må bli hørt av hver eneste tobent skapning, spesielt i vesten.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
5 måneder siden

Muslimenes profet har sagt: Som dere, så over dere. Ingen folk kan klage på sine ledere fordi sistnevnte er værhaner og snuser hvor vinden blåser fra. Vestlige masser er fornøyd med urett på Jorden, de nekter å ta hensyn til andres interesser på en fredelig måte, da blir det på denne måten:

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
5 måneder siden

Det finnes uavhengige politikere med ryggrad og egen posisjon blant råtne i korrupte vesten også.
Etter vestens endelig fall sammen med judar og kriminelle zoonister
blir Ireland det eneste jewropeiske landet BRIKS vil omgås med.
De andre horeland blir satt på ignor og boikott:

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
5 måneder siden

Vet ikke hvilket land er denne mannen fra (jude-tryne til prime-minister vises i slutten av video), men han snakker helt klart og tydelig fordi han er levende, ikke biorobot som jewropeere flest:

Judar og vesten har konsolidert mot sin vilje alle mennesker med levende sjel.

« Forrige artikkel

Bedrag, løgn og falsk flagg er deres kjennetegn, men også pengene; om Israel og om jødene som ikke er jøder

Neste artikkel »

LEVIATHAN’S BAKGÅRD

7
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x