Christiania blir Oslo, er ikke det et merkelig navneskifte?? Var dette en del av det verdenskommunistiske prosjekt, NWO, Den nye verdensorden? https://lokalhistoriewiki.no/images/Faksimile_Aftenposten_1925_Oslo-merket.JPG

Gro og Gro Eva Jolys demonjakt 17.03.2022

2.9K visninger
23 minutter lesetid
8

Innledning: Et nytt bidrag i serien om enkeltaktører i den norske dypstats indre liv, har blitt meg tilsendt i et anonymt brev. Jeg har selv ingen formening om innholdet, verken i den ene eller andre retning, jeg dømmer ikke og fordømmer ikke heller, men synes det er spennende å få være vitne til så skarpe formuleringer om og interessante beskrivelser av mennesker blandt oss som står frem i lys av å ha den største betydning.

Iver Haugen Nordsleive


Forfatter anonym

Gro Harlem Brundtland har den feig-modige «korrupsjonsjegeren» Eva Joly (født 1943) som sin nærmeste venninne utenfor Norge. Gro Eva Farseth het hun før hun giftet seg inn i illuminati-familien til Joseph Levy (forkortet til Joly) i Paris. Gro kunne ikke ha opprettet sin Frankrike-base uten Gro Eva Jolys assistanse.

Folkesvikeren Gros virksomhet for å undergrave vår norske nasjonalstat har i de siste 30 år vært koordinert via Geneve. Denne ondskaps-breddfulle globalist-byen grenser mot Frankrike og ligger lengst vest ved Genfer-sjøen (Geneve-sjøen eller Lac Leman). Den avlange innsjøen er spaltet på langs ved at den sørlige halvdelen tilhører Frankrike, og den er i årenes løp blitt verdens mest demon-infinserte innsjø. Maktkvinner på Gros nivå trenger kontinuerlig krafttilførsel fra visse familier av onde ånder (demoner) for i det hele tatt å kunne puste. Men for å fatte hvorfor Gro og Gro Eva jakter på demoner midt i Oslo nå midt i mars 2022, må vi se på historien til vår hovedstad. Byen med kongenavnet Kristiania som fra 1925 fikk det merkelige navnet Oslo, et navneskifte som etter å ha blitt bestilt fra London måtte markedsføres tungt internasjonalt, på engelsk. Men før den tid måtte vår utenrikspolitikk bli diktert fra London, noe som kom på plass i 1901.

Norsk utenrikspolitikk, styrt fra London via Geneve

I over 200 år har vi i Norge følt oss spesielle, men vi vet ikke hvorfor og hvordan vi er blitt det. Norge er påført spesialbehandlingen utenfra, ved internasjonale milepæler siden 1814.

  • Wiener-kongressen 1814-1815 etter Napoleonskrigene. Norge ble her løsrevet fra København, etter å ha vært dansk lydrike i 434 år. Norge ble en anerkjent stat med egen grunnlov, men med svensk konge, og den svenske regjeringen ble pålagt å drive en «nøytral utenrikspolitikk» på våre vegne.
  • Revolusjonsåret i Europa 1848. Kristiania-avdelingen av Hambro-bankvesenet (Norges Bank) påtok seg å bygge opp og deretter rigge ned verdens første kontrollerte marxist-bevegelse, kalt thranittene. Bankdirektørens sønn Marcus Thrane (født 1817) ble tildelt æren for å skape den første marxistiske test-organisasjonen. Marcus Thrane ble merkverdig rik av å sitte i fengsel, og etter fullført soning reiste han rett til Tyskland for å treffe internasjonale finansfyrster som både Thrane og den ett år yngre Karl Marx ble sponset av.

  • Nobelprisene 1901. Kristiania ble av Londons finansfyrster tildelt oppgaven med å dele ut verdens viktigste utenrikspolitiske pris, Nobels Fredspris. I ly av svenske Alfred Nobels død ble Norges «nøytrale utenrikspolitikk» under Stockholm rigget ned. Gradvis fikk vi påprakket en London-diktert utenrikspolitikk. Den første Nobel-sekretæren Christian Lous Lange hadde som Londons håndplukkede lakei kontroll over utdelingene 1901-1905. Sveits-bankenes egne teatralske fredsposører ble tildelt Oslo/Londons fredspriser de første årene.
  • Norge som «selvstendig stat» 1905 ble etablert via Karlstad-konferansen som ble avsluttet 23. august 1905. Vårt London-assisterte selvstendighetsprosjekt var samkjørt med den mislykte mensjevik-revolusjonen i Russland 1905. Nobel-pris-utdeleren Chr. Lous Lange og den uekte nasjonalhelten Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen påtok seg både å etablere og erodere denne «norske selvstendigheten».
  • Christiania blir Oslo, er ikke det et merkelig navneskifte?? Var dette en del av det verdenskommunistiske prosjekt, NWO, Den nye verdensorden? Se merket, her.

    Versaillestraktaten 1919, og Folkeforbundets opprettelse 1920. Dette var krigsprofitørenes etterspill etter menneskeslaktingen og nedriggingen av fire monarkier i Øst-Europa. Våre to «frigjøringshelter» fra 1905, Chr. Lous Lange og Fridtjof W.L. Nansen fikk lov til å røpe hvor de hadde sin lojalitet: Lange førte i pennen traktaten for Folkeforbundet, et kynisk forsøk på å lage en bankstyrt verdensregjering fra Sveits. I bunnen for Folkeforbundet i Geneve ligger et forretningskonsept for krigsutbytte, kalt Røde Kors. Nansen påtok seg å drive veldedighet for det Geneve-baserte Folkeforbundet, for å gjenskape en balanse mellom svart og hvitt. Altså å lindre noen av krigstraumene som krigsprofitørene – folkene bak Folkeforbundet – selv hadde skapt ved trusler og bestikkelser. Globalistene Lange og Nansen forsynte seg med London-styrte Nobel-fredspriser i Oslo etter at oppdragene deres for Folkeforbundet var fullført. Norges to fredspriskremmere fikk sine havresekk-bukk-priser i 1921 (Lange) og 1922 (Nansen). Samme år 1922 ble Sovjetunionen formelt opprettet ved krigsprofitørene som utrustet Leon Bronstein (Trotskij) med ressursene for revolusjonen i 1917. Geneve-festningen bakenfor kriger (Røde Kors) ble løftet fram og tildelt Nobels fredspris i Kristiania 1917, i takt med at deres egen krig var på det heteste. London og Geneve ønsket å feire at Russland noen uker tidligere hadde havnet under kommunismens åk. «Av respekt» for krigsprosjektet kunne ingen andre enn Røde Kors’ krigsprofitører få tildelt fredspris fra det «nøytrale Kristiania» i krigsårene 1914-1918. Norge fikk vist verden hva et lands «forbilledlig nøytrale rolle» er under en storkrig: Å skaffe ressurser og medieplattformer til begge sider, for å smøre bakmennenes totalregi av krigens menneskeslakting. Moderne kriger kunne ikke og kan fortsatt ikke føres uten denne felles-nøytrale rollen som Sveits og Sverige har innehatt siden 1815.

  • Oslo som slaveby under London fra 1925, ved navneskiftet hvor de to vokalene OO symboliserte soldyrkelsen «O-sol», de samme to vokalene som London har. Norge fikk aldri noen selvstendig utenrikspolitikk, den har jo siden 1901 vært diktert fra London. Et strengt diktat som har pågått i samfulle 121 år og gjerne blir kalt for «konsensus om norsk utenrikspolitikk». Det er ikke enkelt å protestere når MI6 geværmunninger stiller seg bak dette London-diktatet. Vi har nå fått en MI6-lojal trojansk hest Taraldrud for å styrke denne fjernkontrollen over Oslo, en hovedstad ribbet for fysisk forsvar innenfra.
  • Oslo etter 9. april 1940. En London-dekorert mann – Vidkun Quisling – stod i Oslo og ropte over til London, fordi noen hadde tildelt ham Londons egen propaganda-kanal NRK. Så fikk han svar tilbake fra radioheltene i kontrollert landflyktighet: «Stemmen fra London». Bare ett land i hele verden hadde både sitt kongehus (uten dronning Maud – hun døde på et London-operasjonsbord i 1938) og sin regjering plassert som helter/gisler inne hos krigsprofitørene i London. Krigsprofitørene likte svært dårlig at professor Halvdan Koht var Norges utenriksminister, og fikk byttet ham ut med en løgnhals fra Grorud (Gros egen rydning): «My name is a Lie, Trygve Lie». James Bond ble aldri FN-generalsekretær, men akkurat det ble The Crowns uferdige Bond-kladd Trygve Lie. FN-Gros vanvittige bærekraft-sprøyt som har tåkelagt vårt klima i 30 år kan spores tilbake til 1945, da FN-Gro-ruds tjukkas Trygve Lie kom på plass som FN-generalsekretær i New York. En halvt svensk seksåring med unorsk/norsk farsslekt, Gro Harlem, reiste samtidig i 1945 fra Stockholm til Oslo for å lære seg fremmedspråket norsk, slik at hun kunne begynne på skolen året etterpå.

Dr. Gro Harlem Brundtland, tidligere styreleder av GMPB, se foto og GPMBs hjemmeside, her.

Norge forble et meget spesielt land etter WW2, med en Lie-puppet som leder for «Folkeforbundet 2» i New York fra 1945. Enda viktigere var det at krigsorganisatoren i Norge, Carl Joachim Hambro tok hånd om «Folkeforbundet 1» under krigen, og sørget for at det ble videreført helt til 1946. Deretter skiftet Folkeforbundet i Geneve ut sin fasade, med nesten uendret innhold. Røde Kors lå fast som grunnmuren i Geneve, og så fikk FN i New York lov til å holde seg med noen «datter-organisasjoner» i Geneve, på Røde Kors’ nåde. World Health Organization (WHO) er den verste, og prateklubben FN i New York har aldri hatt noen innflytelse over den. Gro-somme WHO er involvert i samtlige gro-fulle globalist-NGOs som er blitt etablert i og omkring Geneve. De tre verste slike er WEF, GAVI, CEPI med paraplyen GPMB i bakhånd. Hele verdens Corona-hoax siden mars 2020 er styrt fra dette rottereiret hvor Klaus Schwab og Gro Harlem Brundtland er de to seniorene.

Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) er krim-kartellets paraply hvor Gro HB sitter synlig med styreverv, og den private Verdensbanken til bystaten Washington D.C. er også involvert. Gro har sin Oslo-base på Bygdøy noen hundre meter utenfor Quislings Villa Grande, men hun reiser ikke lenger så mye. Hun er derfor avhengig av at Corona-navet CEPI på Torshov i Oslo fortsatt fungerer, men det gjør det faktisk ikke, noe vi skal komme tilbake til.

Viktige London-sertifiserte aktører i Norge fra 1925

Frida Kahlo med dødskrans, selvportrett, her, var dette kommunistenes dødskult (?), video om henne, her.

Det var først i 1925 at Oslos underordning under London ble sementert. To litt fordekte London-agenter steg fram i Oslo: (1) Sovjet-statens ambassadør i Norge fra 1923 – Alexandra Kollontaj. (2) Læregutten til de to agentene for utenrikspolitikk Lange og Nansen, nemlig Vidkun Quisling. Hva han ble fra 1933 kan diskuteres, men hva han var midt på 1920-tallet kan ikke diskuteres:

Vidkun Quisling var prestesønn fra Vest-Telemark prosti (Fyresdal), militært utdannet i Norge. Quisling var Nansens betrodde medarbeider i Folkeforbund-prosjektet, og han ble på grunn av denne virksomheten dekorert av Londons krigsprofitører som kommandør i den britiske imperieorden.

Fra 1930 til 1938 ble denne pent London-dekorerte Vidkun Quisling gradvis bygd opp til å kunne «rope til London» fra Oslo som en slags okkupert statsleder 1940-1945, via det samme London-tro «gjallarhornet» NRK som London gav oss som monopol-radiogave i 1925. «Rikskringkasting» er et merkelig ord, skapt fra Londons «broadcasting» for å markere det like merkelige navneskiftet fra Oslo til Kristiania i 1925. Londons finansfolk krevde at deres egen radiostasjon fra 1925 måtte tildeles et absolutt etermonopol i kongeriket Norge i minst 50 år. Ufattelig nok gikk en «fri nasjons stolte befolkning» med på det. Utelukkende fordi NRK selv gjentok uavbrutt at dets eter-enetale var perfekt i et ytringsfritt land, kjemisk fritt for farlige ytringer. Londons propagandakanal NRK holdt stand med sitt snill-stalinistiske etermonopol for norsk radio og TV i over 56 år, helt til 17. desember 1981. Da hadde Gro HB allerede rukket å være statsminister noen måneder, men hun var det ikke lenger. London-monopolet til NRK kunne hun ikke ta belastningen med å røre.

Alexandra Kollontaj (1872-1952) er nøkkelfiguren for å begripe hvem Gro Harlem Brundtland er, åndelig, psykologisk så vel som politisk. Alexandra var Leon Trotskijs elskerinne, for hun var vakker som ung, men ble synlig nedslitt og herjet av sine onde krefter med årene. Hun var den viktigste kvinnen under mensjevik-revolusjonen i 1905, men da den mislyktes flyktet hun til Skandinavia. Så kom hun tilbake til Russland i 1917 da hun skjønte at bolsjevik-revolusjonen lyktes det året, og ble den første kvinnelige statsråden i Sovjet-regimet. Men som Trotskijs allierte kom hun seg ut av landet i 1923, og ble Sovjetunionens ambassadør i Oslo 1923-1930. Stalin var ikke i stand til å forhindre at hans maktrival Trotskij beholdt et grep om ambassaden i Oslo.

Aleksandra Kollontaj (1872-1952)

Sovjet-kommunismens eksklusive heks Alexandra Kollontaj hadde finsk mor, og hun tilbrakte somrene ute på det karelske nes. Under 2. verdenskrig leide hun det nifse steinslottet Villa Kassman ute i Stockholms skjærgård som sommerbolig. Hun demonstrerte sin avhengighet av sjødemoner. Alexandra var den internasjonale kommunismens maktkvinne, og var verdens verste heks på 1900-tallet. Alexandra fant ut at hun trengte tilskudd av de meksikanske Xibalba-døds-demonene, og måtte ta en pause fra Oslo for å «færra te Mexico» 1926-1927. Der traff hun den unge malerinnen Frida Kahlo (1907-1954) som Trotskij ønsket seg som elskerinne, og som også overleverte et sterkt ønsket demonknippe til Alexandra Kollontaj. Fridas dødsdemon-feiring viser seg i alle maleriene og fotografiene av henne med blomsterkranser oppå hodet. Hun forhåndsfeiret sin egen begravelse for å få demon-styrke til å overleve! Alexandra selv var i Sovjet-tiden blitt altfor gammel for denne Bronstein-bukken – hun nærmet seg slutten av 50-årene da Leon Trotskij ble landsforvist av Stalin 1929. Da Trotskij kom til Norge i 1935 hadde Alexandra Kollontaj forflyttet seg fra Oslo til Stockholm for å være Stalins ambassadør der, noe hun forble til 1945.

Xibalba, oversatt med fryktens plass, er navnet på underverdenen i mayas mytologi, behersket av mayas dødsguder og deres hjelpere.

Vi vet ikke om Kollontaj og Trotskij traff hverandre igjen, men at krigsprofitørene fant å måtte kvitte seg med Trotskij i 1940, er sikkert. De ønsket ikke at denne blodtørstige fyren skulle blande seg i WW2-prosjektet, og de ville slett ikke ha ham til å forstyrre den statiske kalde krigen man trengte å ha etter 1945. Derfor fikk Trotskij reise til Mexico 1936-1937 og kose seg i tre år med Frida Kahlo, formelt invitert dit av Frida Kahlos ektemann! At Stalins egen agent ble sendt hele veien til Mexico for å hogge ned Trotskij med isøks 20.08.1940 virker «over the top». Det er liten tvil om at Trotskijs ikke-russiske drapsmann Ramon Mercader måtte klareres av MI6 i London.

Det skjedde noen merkelige dødsfall i Norge også: Londons to viktigste infiltratører for utenrikspolitikk, Lange og Nansen, kunne ikke være i live etter krigsutbruddet 1939. Disse to ville i kraft av å leve ha endevendt historieskrivingen omkring den ikoniske skurkerollen som deres felles elev Vidkun Quisling ble tildelt. Nansens dødsfall i 1930 og Langes dødsfall i 1938 fortalte Quisling hvordan han skulle oppføre seg. Å forbli London-underdanig uten at noen skjønner det, er litt av en balansegang.

Nobel-grunderen Chr. Lous Langes sønn Halvard videreførte nokså sømløst både farens og Vidkuns felles London-underdanighet ved å sitte som utenriksminister 1945-1965, med et lite opphold i 1963 hvor en annen London-agent Erling Wikborg overtok noen uker. Han bygde sitt advokathus Wikborg Rein til å bli Norges største, men med London-base for effektivt å infiltrere Norge fra utsida.

Kollontaj-etterfølgeren Gro Harlem Brundtland

Kistefos museum, den åpenbare tilbedelse av demoner i forkledning av kultur. Etablert i 1996 av den norske forretningsmannen og kunstsamleren Christen Sveaas.

Gro Harlem var ingen «honningkrukke» for gutta som ungpike, for hun hadde ikke dette magnetiske mannfolkdraget til Alexandra Kollontaj selv om hun lå der i sin Stockholm-vogge med fysisk nærhet til Alexandra. I de senere årene har Gro forsøkt å skryte på seg «Me too», altså at hun fikk tilbud om å ligge seg til politisk posisjon. Men den muligheten hadde hun egentlig ikke, i Norge. Med en mektig svensk overklassemor og en dypstatsklarert lege-politiker-far som var norsk statsborger om enn med utenlandsk navn, så fantes det ikke en eneste etnisk norsk mann som Gro kunne legge seg med for å klatre maktmessig.

Tenåringen Gro hadde likevel et forhold til en norsk kjekkas, som var kortvarig og som vi ikke går inn på her. Vi nevner i forbifarten at denne «gutten i røyken» tok seg en blås poserende foran sin lekre sportsbil på tomgang utenfor hovedinngangen til høyblokka i regjeringskvartalet midt på 1990-tallet. Statsheks-Gro befant seg trolig inne i bygget, mot slutten av arbeidsdagen. Gro ble aldri noen forbruker av mannfolkhjerter, og fant seg tidlig en traust Arne Olav. Sviktet hun ham senere? Reiulf-sidespranget som noen har markedsført, virker ikke veldig troverdig. Gro Harlem Brundtland har aldri hatt selvtillit rundt det å være likt av mennesker, hverken av kvinner eller menn. Hun tapte alle stortingsvalgene i de odde årene 1981, 1985, 1989. Så gjorde hun mye rart i forkant av valget 1993 hvor hennes eneste valgseier kom, men så ønsket hun ikke å gå på enda en valgsmell i 1997.

I 1996 fikk Thorbjørn Jagland tildelt ett år av Gro for å oppnå å bli valgtaper i 1997, for det krevde hun at han forsøkte på, noe han klarte.

Gro Harlem Brundtlands makt er bygd på noe annet enn hva mennesker frivillig har gitt henne. Gro er ikke ett eneste sekund trygg, slik som hun sliter med å skape et inntrykk av. Gro er hele tida utrygg og må søke støtte i synlig voldsmakt og/eller usynlige makter. Gros makt er basert på onde ånder, primært sjødemoner fra både ferskvann og saltvann. Gro og hennes medsammensvornes håndtering av Bravo-sabotasjen 1977 (hvor ingen døde), Alexander Kielland 1980, Vassdalen 1986, Scandinavian Star 1990, Estonia 1994, Utøya 2011 er blant mange eksempler på at sjødemoner er involvert når Gro skal utøve makt med skremsler. Hva er forklaringen på makten? Hvor kommer den fra? Gro må ha fått disse kreftene overlevert fra noen – som en lovmessighet.

Eggemoen flyplass ved Kistefos museum nært Hønefoss, i den tidligere militærleirs område ligger også Forsvarets Satellittstasjon Eggemoen som ble bygget på 70-tallet og som driftes av Cyberforsvaret, foto, her.

Gros egen slekt er sånn passe ondskapsfull, men serverer ikke Gro tilstrekkelige doser med ondskap. Forklaringen på Gros ondskap er at Gro tilbrakte mye av sin tid som spedbarn inne på Alexandra Kollontajs ambassade i Stockholm, byen som har mest brakkvann rundt seg av alle hovedsteder utenom Amsterdam. Sjødemonene fra Alexandra som Gro slites av og trenger påfyll av, gjør henne lite mobil i terrenget. Hun er livredd for Guds engler, men er heller ikke komfortabel med ansamlinger av onde demoner av feil type, slik som de særnorske Ullr-demonene. Gro takler ikke å møte disse uforberedt. Ullr representerer skisport og skyting. Stedsnavn bygd på Ullr-dyrkelsen er nok til å gjøre Gro engstelig. Gro liker seg ikke på Universitetet i Oslo (Ullevål hageby), hun liker seg ikke på Ullevål fotballstadion, ikke på Ullevål sykehus som hun helst ser nedlagt, og hun liker seg ikke i Ullensaker kommune hvor Gardermoen flyplass ligger.

Gro unngår Gardermoen og reiser sannsynligvis inn og ut av Norge fra dypstatens egen flyplass Eggemoen i Ringerike. Den ligger rett ved Randselva med et satanistisk kunstmuseum Kistefos bygd over elva noen få kilometer ovenfor flyplassen. Kistefos ligger i Jevnaker kommune. Gro-klanens hyttegrend er i nabokommunen Lunner, rett ved innsjøen Mylla, hvor hun kan sanke sjødemoner. Gro og Arne Olav har for nærmere 10 år siden flyttet sin Oslo-bopel til en mindre leilighet. Nær det store huset sitt ute på halvøya Bygdøy, omgitt av sjøen på tre kanter. Huset og gjerdet rundt var brunbeiset, passende fargevalg for en kvinne som ble født på Adolf Hitlers 50 årsdag 20.04.1939. Gro HB føler på kroppen Alexandra Kollontajs behov for meksikanske Xibalba-demoner, og nå i mars 2022 er hun i desperat behov for et påfyll av slike.

«Smoke on the water» nær Geneve og i Norge

Xibalba i Jakobskirken i Oslo, de tror kanskje det er kultur, mens det i virkeligheten er den reneste demondyrkelse, og noen sentrale folk vet det, foto, her.

Før vi går inn på Gros akutte behov for Xibalba-demoner, må vi se nærmere på hennes demon-dyrkelse i Geneve hvor Gro har stått i bresjen for å bygge noen av verdens verste institusjoner. Demoniske NGOs med Gro-signatur, som har plaget en samlet menneskehet siden mars 2020. Okkultismen i Geneve startet for fullt med dannelsen av Røde Kors via Geneve-konvensjonen for krigføring som ble grunnlagt i 1864. Dette konseptet ser på overflaten ulastelig ut. Men det er i virkeligheten en kynisk business-ide om å strekke krigsprofitten langt ut i tid, ved å ta vare på krigsskadde mennesker som kan forkynne krigens offisielle historie i mange tiår, og ellers framvise krigens redsler. Mexico var med helt fra starten i denne meget viktige globale NGO, Røde Kors, som i Norge er et utilslørt klatrestativ for kynisk politisk makt.

Røde Kors har alltid vært Geneve-basert, som krigsprofitørenes bestikkelsesprosjekt Folkeforbundet ble bygd på dette fundamentet. Folkeforbundet fikk aldri USA som medlem, men det ble heller aldri nedlagt slik som folk har inntrykk av. Folkeforbundet skiftet ham i 1946 og ble konvertert til diverse såkalte FN-institusjoner som WHO, UNICEF, UNESCO med flere. Avstanden til New York gjør denne enveis kommandolinjen fra USA til Geneve til en illusjon. Geneve-institusjonene som på papiret ligger under FN har klekket ut en rekke av svært farlige NGOs, som ikke har formelle bånd til FNs medlemsland. Den verste og viktigste sådanne er World Economic Forum (WEF) skapt 1971 under et mer nøytralt navn av Gros kjenning og jevnaldrende Klaus Schwab.

Om røykdemoner, Smoke On The Water, Frank Zappa 1971, en beskrivelse av en demonisk hendelse (kan høres, her, tekst i lyrics under audio).

I desember 1971, samme år som WEF ble skapt av Klaus Schwab under dekknavnet European Management Conference, skjedde det en tung musikalsk demonmarkering i den andre enden av Genfer-sjøen, i Montreux. Røykdemoner la seg ut over innsjøen da kasinoet med sine lokale gambling-demoner brant ned til grunnen under en konsert med Frank Zappa. En gruppe okkultist-rockere på vei opp Deep Purple skulle spille inn plate rett ved, men ble forstyrret av den voldsomme brannen. Da fant de i stedet på å lage en ny sang som beskrev demonene som de selv observerte, glødende luftdemoner og røykdemoner krypende utover den stille vannflaten: «Smoke on the water. A fire in the sky». Tidenes mest berømte gitar-riff ble skapt, for den tidlige tungrockens ikoniske låt. Teksten er ingen fantasi, men en beskrivelse av demoniske hendelser der og da. Klaus Schwab fikk tiltrengt demonhjelp av dette her, men hva med Gro og Norge?

Gros forvokste dypstats-voldsgutt siden 1999, Robert Mood, har vokst opp som søndagsskolegutt i Kragerø pinsemenighet. Robert hadde sin voldsklo med i mange Gladio-operasjoner, særlig i ex-Jugoslavia og Afghanistan. Robert var den «perfekte president» (fullstendig voldsbasert, uten ett eneste stekt vaffelhjerte eller en times påskedugnad som kunne tilgrise hans CV) for Norges Røde Kors fra 2017 til 2020. Robert var tiltenkt å overta Thorvald Stoltenbergs posisjon som dypstatssjef ved en demonisk «frokost-seanse» inne i Kragerø Bedehus juni 2018, men Thorvald ble brått dødssyk to uker før denne festen, og Robert fikk aldri tak i Thorvalds demoner!

Montreux-demonene fra brannen 1971 har ikke lagt seg helt til ro, for dessverre har en tidligere søndagsskolegutt fra menigheten vegg i vegg med Roberts pinsemenighet blitt «Smoke on the water»-vokalist av internasjonalt format. Denne imponerende heavy-rock-vokalisten opplevde en familiær «smoke on the water» mens han drev og fyrte opp sin sangkarriere. Rett etter år 2000 døde vokalistens egen svoger i en voldsom hyttebrann rett ved Kragerøfjorden, slik at røyk la seg over den stille fjordarmen. Voldsgutt Robert Mood vokste for øvrig opp i et hus rett ved en annen arm av den samme fjorden.

Har Robert Mood både sognepresten og budskapet i seg (?), her belærer han det norske folk hvordan man skal fixe problemene…foto, her.

Ting konvergerer på en dårlig måte for Robert nå. Hans dypstatskarriere har vært full av problemer. Begge foreldrene hans har dødd de siste årene, Robert blir stresset av rockingen fra nabomenighetens vokalist, Robert lokale agent bosatt rett ved pinsemenigheten er blitt avslørt og demontert, den svart-røde satanistiske fotballpuben ved brygga som Robert ønsket seg og opptrådte på er søkk vekk, erstattet av en klesbutikk. Robert selv skled av veien på motorsykkel 9. juni 2019 og falt så stygt at han var nær ved å omkomme. Krasjet hans i Skien skjedde nøyaktig ett år etter at han ankom Kragerø bedehus i sotet bil for å holde frokost-tale på bedehuset uten Thorvald, men med Shabana Rehman som sidekvinne, denne muslimske humoristen som fikk «mulla-løftet Robert Mood vekk fra Thorvalds demoner», for å si det slik.

Hva har Roberts motorsykkelulykke med Gro HB å gjøre? At voldssjefen hennes er blitt redd i trafikken, trives hun vel ikke med? Gros betrodde minister Finn Kristensen er bosatt rett ved Kragerø bedehus som pensjonist, og han kjører fortsatt motorsykkel om sommeren, langt oppi 80-årene. Gro har en annen Kristensen i aktivitet, den merkverdige fyren Frederik Kristensen nede på Torshov hvor han i samråd med Tore Godal har drevet det globale-korrupte samordningsorganet CEPI, opprettet ved som et Thrane-2 prosjekt (i Marcus Thranes gate 2) etter Marcus Thrane-jubileet 2017 for å samordne de ondskapsfulle vaksine-framstøtene mot verdens befolkning med Klaus Schwabs forsøk på økonomisk nedsmelting av hele verdens næringsliv.

Prestesønnen Vidkun Quisling fra Vest-Telemark prosti er ikke alene. Samme prosti har framskaffet til Gro Harlem Brundtland en minst like tvilsom prestesønn Tore Godal, Gros egen studievenn som Gro har brukt til å danne sine egne to kriminelle NGOs i Geneve: Vaksinealliansen GAVI i år 2000 dannet for å forgifte verdens befolkning, og koordineringsorganet CEPI fra 2017, dannet for å samordne forgiftningen og nedstengningen til Klaus Schwab i WEF.

Tore Godals bestemor Ellen Lous Lange var ingen tilfeldig person, for hun var søsteren til Londons håndplukkede agent Chr. Lous Lange. En Folkeforbund-mentor for Quisling, den samme Lange som sørget for å slavebinde vår utenrikspolitikk til Londons bankfyrster fra 1901 og til denne dag i 2022. Voldsgutt Robert Mood har siden han pang-startet sin karriere i 1986 (rett før Gro tiltrådte som ikke-valgt statsminister) vært underordnet MI6, som en bankfyrstenes Gladio-koordinator for vold.

Gro ble brått livredd rett etter at hun hadde dannet GAVI sammen med Tore Godal i 2000. Redd for at det norske folk skulle oppdage at dette er forbryterkartellers redskap for å utøve fiendskap mot hele menneskeheten. Hun sørget i det stille for å få avlivet en rekke statsråder fra den rene AP-regjeringen i 2000, slik alle gjenlevende vet at de må tie stille om GAVI. Den første som måtte tas av dage var naturlig nok Tore Tønne, siden han stod tettest innpå GAVI-prosjektet som helseminister.

Gros traumatiske demon-teringer: Av CEPI og patsy Hadia Tajik

Frida Kahlo med Leon Trotskij, forbildene til GHB og andre sentrale personligheter i verdenskommunismen (her).

Gro ser til sin forskrekkelse at hennes hjertebarn CEPI på Torshov nå blir rigget ned. Eller kanskje hun selv er blitt så skrekkslagen at hun har forlangt det? Virksomheten i Marcus Thranes gate 2 hadde Gro tenkt skulle føre hele verden inn i New World Order, nesten umerkelig ved å koordinere GAVI-forgiftningen av verdens befolkning med WEF-demonteringen av middelklassens næringsliv i hele verden. Ingen skulle klare å se at dette skulle koordineres globalt fra et søvnig bygg på Torshov uten gjerder eller vakthold. Med både en musikk-butikk og en fjellsportsbutikk i første etasje, tilforlatelig omgitt av boligblokker på baksida.

Ringen skulle sluttes i det snille og uvitende Oslo, ved at Marcus Thrane 2-prosjektet i Marcus Thranes gate 2 skulle fullføre det organiserte verdenskommunistiske prosjektet som startet i 1848/1849 med det opprinnelige prosjektet Marcus Thrane 1. Reptil-ringen – også kjent som slangen Ouroboros – for å slavebinde hele verden under Gros 30 årige bære-kraft-løgner, som heretter kan kalles for «bære-og-trøstekraft».

Trøste og bære: Gro Harlem Brundtland er blitt skrekkslagen ved å se hva som skjer i Marcus Thranes gate 2 på Torshov. Klistremerker som latterliggjør vaksinepass er å finne på bakdører til bygget som tidligere huset CEPI i toppetasjene. CEPI-skiltet er fjernet fra inngangsdøra, og kontorene virker fraflyttet. Frykten for at vanlige folk bosatt rundt bygget skal innse hvor hyperkriminelle alle CEPI-aktivitetene der inne har vært, kan ha overmannet Gro fullstendig. Marcus Thranes gate 2 var adressen, og dette verdenskommunismens prosjekt lar seg rikke fra denne kabbalah-adressen uten at hele dette gro-fulle prosjektet får et banesår!

Gro har gått på enda en stygg smell de siste dagene ved at Hadia Tajik er blitt rigget så langt ned at selv Gro etter sine fylte 83 år om en måned neppe vil makte å bygge henne opp igjen.

Gro har i over 10 år møysommelig bygd opp Hadia Tajik for å kunne bli statsminister slik at nordmenn en gang for alle skal vite at vi ikke lenger har noe å si i eget land. Men nå ligger Hadia med brukket rygg politisk. Dette er tydeliggjort ved at ingen som befant seg under henne på rangstigen gidder å si at de savner henne. Ingen savner Hadia, like lite som Gro ville bli savnet av et eneste ærlig norsk menneske om det sa «poff» ute på Bygdøy. Slik at hele Gro ble til en røyksky som drev stille utover Oslofjorden. Hadia er bare blitt dratt enveis ovenfra og opp hele veien, hun har i praksis null støtte i partiet helt nedenfra. Hadias manglende arbeids-CV som arbeidsminister er himmelropende. Alt hun har av yrkesbakgrunn er noen avisinnlegg hun skrev som journalist-vikar i diverse aviser, ellers har hun en grei utdannelse, men hun har ingen yrkes-aktiviteter utenom politikken å vise til. Da vet man jo ingenting om arbeidet til de fleste man er arbeidsminister for.

Gros panikk kan ramme Eva Joly kvelden 17. mars 2022

Maktkvinner er få i antall, og de får aldri fred. Deres avhengighet av demoner og deres frykt for at folk skal oppdage hvor sårbare de er, gjør at de rømmer fra skanse til skanse når de merker at ting rakner rundt dem.

Gro gjorde en vanvittig tabbe i år 2000, da hun åpenlyst måtte «færra te Mexico» på jakt etter Xibalba-demoner samtidig med at hun stiftet GAVI. Som WHO-sjef fikk hun arrangert en konferanse i Mexico City 5. – 9. juni 2000: “The Fifth Global Conference on Health Promotion Health Promotion: Bridging the Equity Gap”. Gro låste derved sin GAVI-kriminalitet til Xibalba-demonene. Åpningsseremonien fjernet enhver tvil om Gros Xibalba-avhengighet: Av alle steder ble denne seremonien avholdt på nasjonalmuseet hvor det var flest Xibalba-masker å oppdrive: The opening ceremony was held at the National Anthropological Museum, Mexico City on Monday 5th June. The conference audience was addressed by Lic. Jose Antonio Gonzalez, Minister of Health, Mexico; Dr Gro Harlem Brundtland, Director General, World Health Organization; and Dr George A.O. Alleyne, Director, Pan American Health Organization.

Xibalba-tabben fra 2000 henger over Gros hode akkurat nå, fordi hun denne uka vil forsøke å få finkjemmet Jakob kirke nede ved Akerselva på jakt etter Xibalba-demoner etter den meksikanske Xibalba-festen samme sted 30. oktober 2021.

Eva Joly alias Gro Eva Farseth fra Grünerløkka, er førsteforhørsdommer i Paris justispalass, se foto, her.

Gro Harlem Brundtland reiser ikke selv til kirken, men har sendt ut sin venninne Eva Joly på en tåpelig demonjakt inne i Jakob kirke ved Akerselvas vestbredd 17. mars 2022. En minst like risikabel ekspedisjon som Thorvalds kjepphøye forsøk på arrangere sin Baphomet-fest inne på Kragerø bedehus juni 2018. Å lete etter demoner inne i en kirke er ikke det smarteste man kan gjøre, for det kan fort hende at Guds engler faktisk er til stede i et luthersk gudshus. Og i tillegg kan det hende at eventuelle demoner tilhører feil familie, noe som sannsynligvis er tilfelle. Jazzpianisten Tord Gustavsen skal binde sammen arrangementet til Eva Joly musikalsk, noe hun kan imøtese lammet av frykt: Tord hører jo til en solid kristen familie, men han fikk sin såre tone etter at broren Endre døde i en vanvittig møteulykke i Ullensaker kommune, hvor en kvinne kjørte rabiat mot kjøreretningen på motorveien, rett ved avkjøringen mot Gardermoen flyplass.

Skaperen tillater sannsynligvis at disse Oslo-baserte Ullr-demonene som så brutalt fikk avlivet pianistens bror, foretar jobben med å rense Jakob kirke for siste rest av Xibalba-demoner. Eva Joly vil garantert ikke klare å få tak i noe som helst av det hun er der for å finne. Nå er hun advart, og hun må kanskje gjøre som Gro og holde seg vekk fra denne massive Ullr-straffen som Gro unngikk ved å holde seg unna Ullr-dyrkeren Kåre Willochs begravelse på Ullern kirkegård rett ved Kåres egen bolig.

Eva Jolys ikoniske korrupsjonsjakt er en slags føljetong av dårlig fortalte Donald Duck-historier. Dette handler jo om at den hyperkriminelle dypstaten vil utrenske det som er av uavhengige og brysomt rivaliserende krimkarteller, med støtte av Gladio-styrkers geværmunninger. Eva Joly gjorde en slik jobb i Norge:

In 2002, Joly was asked by the Norwegian Minister of JusticeOdd Einar Dørum, to accept a three-year position as a special advisor on corruption. The Anti-Corruption and Money Laundering project involved cooperation between the Ministry of Justice and Police, and the Ministry of Foreign Affairs in Norway

Bondevik-2-regjeringens syke justisminister Dørum som er så herjet av demoner at han vandrer i permanent angst, hyret inn Eva Joly i sitt departement til å rigge ned minst en norsk bande. Jolys nettverk klarte å narre en slik bande til å foreta det dumme NOKAS-ranet i Stavanger. Patsyen David Toska var trolig hyret inn, for etter endt soning har han fått en flott mediepremie som sjakkekspert på TV, sikkert andre premier også. Å lese opp dommen i denne dypstatssaken juni 2007 ble en tung jobbsøknad for NOKAS-ranets dommer Toril Marie Øie. Hun ble nemlig høyesterettsjustitiarius i 2016 som takk for NOKAS-jobben. «Helt tilfeldig» var hun blitt utnevnt av Odd Einar Dørum (med Eva Joly ringside) som høyesterettsdommer bare noen uker før ranet ble utført i 2004. At det meste av ransutbyttet på totalt 57 millioner kroner er på avveie, bryr ingen seg om, selvsagt. Når Gros venner lager juridisk teaterfest, så er det en bagatell for dem at rettssaken koster skattebetalerne 300 millioner kroner.


Festen er over for både Gro og Eva Gro, så nå gjenstår en skrubbing med stålbørster og deretter grundig oppvask hvor nordmenn får se. Se hva de falskeste av alle kvinner som har kalt seg norske har foretatt seg, med en demonstøtte som de ikke lenger har. Demon-krykkene deres er under demontering og driver vekk med vinden som røykskyer.

 

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

8 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Anonym
Anonym
Anonym
4 måneder siden

Veldig spennende lesning, og det forundrer meg ikke… Håper avsløringene kommer på løpende bånd snart!

Detaljene snakker
Detaljene snakker
Anonym
1 år siden

Ser ut som en udkyldig Z-film av kvalitet, men den gir informasjon.

Se detaljene ….

e
e
Anonym
Svar til  Detaljene snakker
1 år siden

Bra film/historie. Men trist ending. Heldigvis kan man endre utkomme med bønn i virkeligheten … noen ganger.
Morsomt det der med spooky action, fikk noen om det via meditasjon for lenge siden. What love can do. Love is stronger than death.

“The right turn at the right time”

“Be on time”

ps. Mer filmtips :)

ken
ken
Anonym
1 år siden

Iver Haugen Nordsleive – Hva tenker du om denne artikkelen? “Gro Brynolf Brundtland Harlem Sandberg”: https://www.jostemikk.com/den-skjulte-slekt-og-de-hviskede-navn-gro-brynolf-brundtland-harlem-sandberg-ohlin/

e
e
Anonym
1 år siden

The incredible inventions of intuitive AI | Maurice Conti

The augmented people …

e
e
Anonym
Svar til  e
1 år siden

Neuralink Reveals Shocking Truth About Artificial Intelligence

Aradorn
Aradorn
Anonym
1 år siden

Sabla bra skrevet. Utmerket innsikt i makt-undergrundens-sataniske-elite.

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
1 år siden

Smily face

« Forrige artikkel

Bill Gates og den villede utryddelse av den hvite kristenheten

Neste artikkel »

Den skjulte historie om Rotschild, Khazarmafia og jøder som ikke er jøder

8
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x