Toppfoto hentet fra: https://www.veteranstoday.com/2022/03/10/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

Den skjulte historie om Rotschild, Khazarmafia og jøder som ikke er jøder

5K visninger
32 minutter lesetid
55

Skulle du kunne gripe inn i virkeligheten, skulle din innsats kunne forandre tingenes tilstand, måtte du ihvertfall vite hvor «hendelsen» hadde sine røtter, hvem som var i den samme familie, hva de snakket for slags språk og hva deres egentlige motiver var. Visste du ikke det, var du temmelig hjelpeløs…


artikkel-forfatter

Jeg tvilte personlig lenge på eksistensen av Khazaria, til tross for at både Rudolf Steiner og Alexandr Solzhenitsyn hadde gått god for dette. Var jeg forvirret av alle bedrag og løgn omkring dette, fordi jødene egentlig hadde hatt sine boliger i Palestina og Babylon, mens dette var folk som kalte seg jøder, men som ikke var det og heller ikke hadde røttene sine i jødeland? Selv om jeg i første omgang ikke begrep dette, hadde jeg for lengst forstått at ondskap, løgn og terror var en realitet og fant sted midt iblant oss. Jeg var tvunget til å ta det på alvor.

Men hvor kom det egentlig fra? Hvem utøvde dette? Hvem var dem som ved løgnens hjelp sto skjult bak bedrageri og forsøkte å tvinge igjennom blodtørst, begjær etter makt og profitt, men ble holdt i tømme av at vi var på vakt og hadde kunnskap om dem og deres hensikter?


Den skjulte historie om Khazar-mafiaen, Rotschild og jøder som ikke er jøder

av Preston James og Mike Harris, 10. mars 2022

Et usedvanlig ondskapsfullt samfunn dukker opp i Khazaria (100-800 e.Kr.): De utviklet seg til å bli en nasjon styrt av en ondskapsfull konge som rådde over gamle babylonske svartekunster, også behersket av oligarker som var ved hans hoff. I løpet av denne tiden ble khazarere kjent i de omkringliggende land som tyver, landeveisrøvere og mordere, men også beryktet for å stjele identiteten til reisende de hadde myrdet.

Ultimatum ble levert av Russland og andre omkringliggende nasjoner (800 e.Kr.): Lederne, særlig fra Russland, hadde i mange år hatt klager fra sine innbyggere; de sendte derfor et ultimatum til den khazariske kongen. Kunngjøringen lød at han måtte velge en av de tre abrahamske religionene for sitt folk, gjøre den til sin offisielle statsreligion. Den krevde at alle khazariske borgere skulle praktisere den.

Den khazariske kongen fikk valget mellom islam, kristendom og jødedom. Den khazariske kongen valgte jødedommen og lovet å holde seg innenfor kravene fastsatt av de omkringliggende nasjoner ledet av den russiske tsar. Men til tross for hans avtale og løfte, fortsatte den khazariske kongen og hans indre krets av oligarker å praktisere gammel babylonsk svart magi, også kjent som hemmelig satanisme. Denne hemmelige satanismen involverte okkulte seremonier med barneofringer, barnas ble drept under ritualer, deres blod samlet i kar og drukket og hjertene deres ble spist.

Den dype, mørke hemmeligheten til de okkulte seremoniene var at de alle var basert på en gammel Baal-tilbedelse, også kjent som tilbedelse av Uglen. For å lure de samarbeidende nasjoner ledet av Russland, smeltet den khazariske kongen denne luciferiske svartmagiske virksomhet sammen med jødedommen og skapte en hemmelig satanisk-hybrid religion, kjent som babylonsk talmudisme. Dette ble gjort til Khazarias nasjonale religion og næret den samme ondskap som Khazaria var kjent for før. Khazarene fortsatte sine ondsinnede overfall av reisende, ranet og myrdet de som kom fra omkringliggende land og skulle reise gjennom Khazaria. Khazariske røvere tok ofte de reisendes identiteten etter at de myrdet dem, og ble etterhvert mestere av forkledninger og falske identiteter – en praksis de har fortsatt frem til i dag, sammen med de okkulte barneofrings-seremonier, som faktisk er en gammel Ba’al-tilbedelse.

1200 e.Kr. – Russland og de omkringliggende nasjonene har fått nok og tar grep: Ledet av russerne invaderer en gruppe nasjoner rundt Khazaria landet for å stoppe de khazariske forbrytelsene mot deres folk, som inkluderte kidnapping av små barn til sine blodofringsseremonier til Baal. Men de khazariske lederne hadde et velutviklet spionnettverk. De fikk forhåndsvarsel og rømte fra Khazaria til europeiske nasjoner i vest, og tok med seg sin enorme formue i gull og sølv. De la seg lavt i terrenget og omgrupperte seg mens de antok nye identiteter. I hemmelighet fortsatte de sitt sataniske barneblods- og offerritualer og stolte på at Baal ville gi dem hele verden og all dens rikdom, slik de hevdet at han hadde lovet dem, så lenge de fortsatte å blø ut og ofre barn og spedbarn for ham. Den khazariske kongen og hans hoffmafia planla evig hevn mot russerne og de omkringliggende nasjonene som hadde invadert Khazaria og drevet dem fra makten.


City of London, foto New York Times, foto her.

Den khazariske mafiaen invaderer England etter å ha blitt utvist i hundrevis av år: For å fullføre invasjonen, hyret de Oliver Cromwell til å myrde kong Charles 1 og gjøre England trygt for sin bankvirksomhet igjen. Dette startet de engelske borgerkrigene som raste i nesten et tiår, og resulterte i drap av kongefamilien og hundrevis av den genuine engelske adel. Dette er hvordan City of London ble satt opp som bankenes hovedstad i Europa og lanserte begynnelsen av det britiske imperiet. Engelskmannen David Icke var den første noensinne som modig avslørte Rothschilds offentlig. Dette gjør ham selvfølgelig til en internasjonal helt, og vi trenger flere av hans slag mot for å avdekke skjulestedene til den khazariske mafiaen og få en slutt på deres verdensomspennende illegitime makt.

Den khazariske mafiaen bestemmer seg for å infiltrere og kapre all verdensbankvirksomhet ved å bruke Babylonian Black-Magic, også kjent som babylonsk penge-magi eller den hemmelige kunsten å tjene penger på ingenting, også ved å bruke kraften til ødeleggende åger for å tjene på renter: KM brukte sin enorme formue til å lage et nytt banksystem, basert på hemmelig babylonsk svart-magi-pengemagi som de hevdet å ha lært av de onde åndene til Ba’al. Det hadde de fått til gjengjeld for deres mange barneofringer. Denne babylonske pengemagien innebar erstatning av papirkreditt-sertifikater med innskudd av gull- og sølv, noe som tillot reisende å reise med pengene sine og som tilbød eierne en enkel erstatning dersom de skulle miste sertifikatene eller få dem stjålet. Interessant hvordan selve problemet som ble startet av khazarene også hadde en løsning gitt av dem. Til slutt infiltrerte den khazariske kongen og hans lille hoff Tyskland med en gruppe som valgte navnet «the Bauers». De skulle representere dem og fortsette deres Ba’al-drevne system av ondskap. The Bauers of the Red Shield, som representerte deres hemmelige blodbaserte barneofre, endret navn til Rothschild (aka «klippens barn, Satan»).


Rotschilds falske penger og åger

Familien Rothschild opprettet et privat papirpenge-system (fiat banking system) som spesialiserte seg på å tjene falske penger utav ingenting – og belastet det britiske folket med ødeleggende åger ved å bruke det som burde vært deres egne penger. Dette var den svarte kunsten til babylonsk pengemagi; de hevdet overfor innsidere at slik teknologi og hemmelig pengemakt ble gitt dem av Baal, på grunn av deres hyppige blod- og ofringsritualer til Baal. Etter at de hadde infiltrert og kapret det britiske banksystemet, blandet de seg med de britiske kongelige gjennom avl og infiltrerte og kapret hele England og alle dets store institusjoner fullstendig. Noen eksperter mener at Rothschilds fjernet kongefamiliens medlemmer gjennom å iscenesette hemmelig utroskapelig avl med sine egne khazariske menn for gjennom frekk svindel å erstatte de kongelige med sine egne pretendanter til tronen.

Den khazariske mafia hadde over lengere tid prøvd å utrydde konger som styrte ved Gud den allmektiges guddommelige rett: Dette fordi mafiaen mente å inneha en guddommelig rett i sitt partnerskap med Baal fordi de hadde ofret til ham over lang tid. De avskydde konger som regjerte ut fra Guds allmektiges autoritet og følte et ansvar for at deres eget folk var beskyttet mot infiltratører og forræderiske «fiender innenfor sine egne porter». På 1600-tallet myrdet mafiaen de britiske kongelige og erstattet dem med sine egne forfalskninger. På 1700-tallet myrdet de de franske kongelige. Rett før Første verdenskrig myrdet de den østerrikske erkehertug Ferdinand for å få startet den store krigen.


Abraham Lincoln (1809-1865) og John F. Kennedy (1917-1963) måtte begge bøte med livet, myrdet av den khazariske mafia, foto her.

I 1917 samlet de sin mafia-hær, bolsjevikene, og infiltrerte og kapret Russland, myrdet tsaren og familien hans med kaldt blod, bajonetterte favorittdatteren hans gjennom brystet og stjal alle russiske gull-, sølv- og kunstskatter. Rett før Andre verdenskrig myrder de de østerrikske og tyske kongelige. Så kvitter de seg med de kinesiske kongelige og avsatte den japanske herskeren. Den khazariske mafiaens intense hat mot alle som bekjente troen på en annen gud enn deres gud Baal, motiverte dem til å myrde konger og kongelige og sørge for at de aldri kunne regjere. De har gjort det samme med amerikanske presidenter – gjennomførte avanserte hemmelige operasjoner for å fjernet dem fra makten. Hvis ikke dette fungerte, myrdet mafiaen dem, slik de gjorde mot McKinley, Lincoln og JFK. Mafiaen ønsker å eliminere alle sterke herskere eller folkevalgte som våger å opponere mot deres babylonske pengemagi-makt eller deres skjulte makt oppnådd gjennom bevisst utbygging av et forræderiske nettverk.


Rothschild skapte en internasjonal narkotikahandel på vegne av mafiaen: Det var Rothschilds som deretter i det skjulte driftet det britiske imperium og laget en ondsinnet plan for å få tilbake de enorme mengdene gull og sølv britene hadde betalt til Kina for silke og krydder av høyeste kvalitet som ikke var tilgjengelig noe annet sted. Familien Rothschild hadde gjennom sitt internasjonale spionnettverk hørt om tyrkisk opium og dets vanedannende egenskaper. De gjennomførte en hemmelig operasjon for å kjøpe det tyrkiske opium og selge det i Kina. Gjennom dette ødela de livet for millioner av kinesere, noe som brakte gull og sølv tilbake til Rothschild-kassen, men ikke til det britiske folket. Opiumsavhengigheten skapt av Rothschilds opiumsalg til Kina skadet Kina så mye at Kina gikk til krig ved to anledninger for å stoppe dette.

Disse krigene ble kjent som Boxer Rebellions eller opiumskrigene. Pengene Rothschilds tjente på salget av opium var så store at de ble enda mer avhengige av de letttjente pengene enn de opiatavhengige var av opium. Rothschilds var også finansieringskilden bak etableringen av de amerikanske koloniene. Ved å innlemme Hudson Bay Company og andre handelsselskaper kunne de få mest mulig profitt ut av den nye verdenen. Det var også Rothschilds som beordret masseutryddelse og folkemord på urbefolkningen i Nord-Amerika for å få tillatelse til å utnytte de enorme naturressursene på dette kontinentet. Familien Rothschild fulgte den samme forretningsideen i Karibia og på det asiatiske subkontinentet i India, noe som resulterte i drap på millioner av uskyldige mennesker.

De forferdeligste forhold: Rotschild var stor på slavehandel, men også norske Ludwig Holberg hadde aksjer i dette, danskene var ivrige, København bys rikdom skal etter sigende komme fra slavehandel…mon tro om ikke også Mellomeuropas store havnebyer som Hamburg, Rotterdam, Antwerpen og Londons rikdom også var knyttet til den samme slavehandel. Om ikke deres etterkommere kan kreve eierskap til dette? (foto, her).

Rothschilds bygget opp den internasjonale slavehandelen, et foretak som så på disse kidnappede menneskene som simple dyr – et syn som khazarerne ønsket å påtvinge alle verdens mennesker som ikke var en del av deres onde sirkel, av noen kalt «den gamle svarte adelen». Rothschilds neste store prosjekt var å starte den verdensomspennende slavehandelen, kjøpe slaver fra kriminelle stammehøvdinger i Afrika som i samarbeid med Rotschilds kidnappet medlemmer av konkurrerende stammer for salg som slaver.

Rothschild-slavehandlerne tok deretter disse kidnappede slavene og fraktet de i små og trange skipsceller til Amerika og Karibia hvor de ble solgt. Mange omkom til sjøs på grunn av dårlige forhold. Rothschild-bankfolkene lærte tidlig at krig var en fin måte å doble pengene sine på kort tid ved å låne dem ut til begge krigførende sider. Men for å være garantert innkreving, måtte de få vedtatt skattelover, som kunne brukes til å tvinge frem betaling. Rothschilds private falskpenge-bankfolk planlegger evig hevn mot de amerikanske kolonistene og Russland som sørget for at de tapte den amerikanske revolusjonen.

Da beskyldte de den russiske tsaren og russerne for å ha hjulpet kolonistene ved å blokkere britiske skip og sverget evig hevn på de amerikanske kolonistene, akkurat som de gjorde da russerne og deres allierte knuste Khazaria i 1000 e.Kr.

Rothschilds og det engelske oligarkiet som sto dem nær planla måter å gjenerobre Amerika, og dette ble en besettelse for dem. Deres favorittplan var å få opprettet en amerikansk sentralbank, med babylonsk pengemagi og falske papirpenger. Rothschilds khazarmafia forsøkte å gjenerobre Amerika i 1812, men mislykkes nok en gang på grunn av russisk innblanding. Denne fiaskoen gjorde khazarmafiaen rasende, og de planla nok en gang evig hevn mot både russerne og de amerikanske kolonistene og ville infiltrere og kapre begge nasjoner og strippe, tyrannisere og deretter massemyrde de gjeldende nasjoners befolkning. Khazarmafiaens forsøk på å opprette en privat amerikansk sentralbank ble blokkert av president Andrew Jackson, som kalte dem sataniske og sverget å gjøre alt for å få dem ut av business ved hjelp av den allmektige Guds nåde og kraft. Rothschild-banksterne omgrupperte seg og fortsatte sine skjulte forsøk på å få installert sin egen babylonske pengemagi-bank i Amerika.

Rotschilds får igjennom Federal Reserve Act 1913

Til slutt i 1913 lykkedes Rothschilds Khazarmafia å etablere et betydelig brohode i Amerika – det var som en ond fiende av alle amerikanere var kommet inn gjennom portene til Amerika: Rothschilds kunne etablere en festning ved å bestikke kriminelle, forræderiske medlemmer av kongressen til å vedta den ulovlige, grunnlovsstridige Federal Reserve Act på julaften, og uten det påkrevde quorum. Loven ble deretter signert av en kriminell president, en forræder av Amerika, liksom kongressmedlemmene som hadde stemt for den. Rothschilds khazarmafia opprettet deretter et ulovlig skattesystem i Amerika: Khazarmafiaen innførte et ulovlig, grunnlovsstridig skattesystem for å sikre at amerikanere måtte betale for de høye US-Government-utgiftene, godkjent av en korrupt, kriminell Kongress og president, innsatt i sine posisjoner av en mafia-finansiert valgkampanje.

Det var lett for Mafiaen å skaffe nok penger til å velge hvem de ville, for når du kontrollerer en bank som bak de lukkede dører driver med forfalsknerier, har du alle pengene du ønsker. Omtrent samtidig som de opprettet sitt ulovlige skattesystem i Amerika, bestakk de også medlemmer av Kongressen for å godkjenne Internal Revenue Service, som er deres private inkassobyrå registrert i Puerto Rico.

Like etterpå opprettet de Federal Bureau of Investigation (FBI) for å beskytte sine bankfolk, for å tjene deres behov for å kunne gå i dekning og forhindre at de noen gang blir straffeforfulgt for sine sine pedofile nettverk og barne-ofrings-ritualer; men også tjene som en skjult Intel-operasjon på deres vegne. Merk at FBI ikke har noe offisielt regelverk, ifølge Library of Congress, FBI har ingen rett til å verken å utstede sjekker eller å eksistere. Rothschilds khazarmafia gjennomførte den bolsjevikiske revolusjonen i Russland for å ta en vill og blodig hevn på uskyldige russere, noe de hadde planlagt i mange år, helt siden Khazaria ble ødelagt: Rothschilds khazarmafia iscenesatte og konstruerte den russiske revolusjonen ved å bruke sentralbankene til å betale for den bolsjevikiske infiltrasjonen av Russland og deres revolusjon på vegne av den khazariske mafiaen.


Oversetters bemerkning: Den russiske revolusjonen var noe meget verre enn kun en blodig hevn. Et visst miljø har den Onde som sin kilde, det var dem, de khazarske rabbier som sørget for å få myrdet de kristne russere. Var det fordi de kristne kunne forstå dimensjonene av det som var i ferd med å skje? Den Ondes skyver alltid bedrageri og løgn foran seg, helt inntil hans venner får ham på verdens trone, om det var dette som var The New World Order? Får vi da se hans virkelige åsyn? Krigen har forlengst begynt, den spirituelle krig som kan erkjennes gjennom sannhetens lys, lyset den Onde avviser.


Henrettelser av klassefiender under den russiske revolusjon i Ljublankafengselet, Moskva, her fra filmen The Checkist, (film, Youtube, her)

Bolsjevikene ble faktisk skapt og utplassert av den khazariske mafiaen som den essensielle delen av deres lenge planlagte hevn på den russiske tsaren og det uskyldige russiske folket for å ha brutt opp Khazaria omkring år 1000 e.Kr. for dets gjentatte ran, drap og identitets-tyveri av reisende fra land rundt Khazaria. Dette lite kjente faktum forklarer den ekstreme volden som ble utført mot Russland som den langvarige hevn av den Rothschild-kontrollerte Khazarian Mafia. I en godt planlagt vill og umenneskelig blodtørst som forbløffet verden, ble bolsjevikene sluppet løs i fullt raseri på vegne av khazarmafiaen for å ta hevn på russerne.

Dette hadde vært planlagt siden ødeleggelsen av Khazaria. Bolsjevikene voldtok, torturerte og massemyrdet omtrent 100 millioner russere, inkludert kvinner, barn og spedbarn. Noe av torturen og blodutgytelsene var så ekstreme at vi ikke egner seg å beskrive. Men lesere som ønsker å vite det, kan gjøre noen dyptgående internettundersøkelser om «Red Terror» eller «Bolshevik Cheka» eller se den klassiske filmen «The Checkist (1992)».

Khazarmafiaen bestemte seg nok en gang for i forkledning å opptre som intelligensia og infiltrerte og kapret all jødedom. De utviklet en masterplan for å kontrollere jødedommen på alle mulige måter. Det var slik Rothschild kapret jødedommen, formet den etter den babylonsk talmudisme (luciferianisme eller satanisme), og fikk etterhvert kontroll over bank- og Wall Street-profesjonene generelt, Kongressen, de store massemediene; samt hadde tilgang til ubegrensede økonomiske midler til å kunne oppnå suksess.

Dermed kunne khazarmafiaen dele ut rikdom og suksess til de jødefolkene som drakk deres magiske drikk og bruke dem som nikkedukker, som sine egne slaver og Sayanims (Mossads ulønnende hjelpere). På denne måten kapret Rothschild jødedommen. Deres finansiering av det israelske Knesset og byggingen av det ved hjelp av frimurer-okkult arkitektur viste deres forpliktelse til den babylonske okkulte talmudisme og alt det onde som fulgte med den, inkludert barneofring til deres hemmelige gud Baal.

De satte opp et New World Order-system kalt Verdenssionisme som lærte og innprentet mottakelige jøder med en paranoid vrangforestilling om rasemessig overlegenhet, som lærte at alle hedninger var innstilt på å massemyrde alle jøder. Frimurerarkitektur ble brukt i bygningen av Knesset og man kunne skue den israelske høyesterett utenfra. De kalte denne raseparanoide masse-jødiske villfarelsen om verdens erobring, «verdenssionisme», som egentlig er en form for skjult babylonsk talmudisme eller luciferianisme som til da hadde vært ukjent for mainstream-jødedommen.

Systemet ble designet for å bruke jødedommen som skalkeskjul, men også for å salve dem med babylonsk pengekraft, for å bruke dem som slaver, for senere å bli ofret til Lucifer i to trinn. Den første fasen ville være deres planlagte Andre verdenskrig i nazistiske arbeidsleirer, avskåret fra forsyninger, noe som resulterer i dødsfall til rundt 200 000 jøder av sult og sykdom, sammen med rundt 90 000 ikke-jødiske innsatte av samme årsaker, ifølge en respektert Røde Kors-tjenestemanns tall. Dette tallet er 5 % av hva Khazarian Mafia (også kjent som verdenssionistene) hevder.

Filmen The Checkist: https://www.youtube.com/watch?v=X_RSDqBn0bA

Se hvordan gamle Khazaria strekker seg inn i vår tids Ukraina; mon tro om Ukrainas problemer idag henger sammen med en eldgammel hatsk og morderisk khazariansk kultur? Foto se, her.

Det andre store offer ville være det siste, når deres kommende verdensordens luciferiske konge ville komme til makten, og når alle de tre Abrahamske religionene ville bli utryddet – spesielt jødedommen, som ville få skylden for alle krigene og ødeleggelsene av verden.

Da ville Rothschilds igjen forvandle seg til en helt ny identitet som ikke er forbundet med jødedommen i noen form, ikke engang med verdenssionismen.

Det er viktig å innse at Rothschilds Khazarmafia tok Tyskland ned til ingenting etter Første verdenskrig, skapte et vakuum for fascismen, og deretter gjenoppbygde de det, skapte nazismen og installerte Hitler som en motkraft til deres russiske bolsjevisme.

Hitler ble et problem for khazarmafiaen da han skildte seg ad fra dem og begynte å handle i interessene ikke bare til det tyske, men også til verdens frie folk, og utviklet sitt eget banksystem uten å spørre Rothschilds.

Adolf Hitler forbød åger

For Hitler innførte et finanssystem som var fritt for åger og gunstig for arbeiderklassen. Dette ga mandat til fullstendig ødeleggelse av Tyskland og det tyske folk fordi Rothschilds og khazarene aldri ville kunne tillate et økonomisk system som ikke var avhengig av åger for å eksistere. Vi ser det samme i dag med den kazariske krigen mot islam fordi islam forbyr åger. Dette er hovedgrunnen til at Israel er så høyrøstet og aggressivt når det gjelder å ødelegge de islamske folk rundt omkring i verden. Khazarmafiaen forventet at dette skulle kunne bli en stor Andre verdenskrig, og når de støttet begge sider, kunne dette samtidig brukes til å industrialisere hele verden og maksimere bankster-pengemakten deres.

Senkning av Lusitania utenfor Irland i 1915 skulle få USA med i Første verdenskrig, mange hevder at dette var en falsk-flagg-aksjon med nettopp USAs krigsdeltagelse som mål, legg merke til hvordan tyske myndigheter advarte reisende i New York-aviser under Notice! Hadde de fått tips (les Notice, her)? 1,193 av 1,960 reisende ombord ble drept, først senere ble man kjent med at det var ammunisjon ombord som hadde eksplodert, det var ingen torpedo fra en tysk ubåt, se artikkel False Flags an American Tradition hos www.rense.com, her; se foto, her.

Som en fortsettelse av deres velprøvde mønster for å finansiere begge sider i enhver krig for å maksimere profitt, anskaffelse av flere føderale skattepenger og økt internasjonal makt, bestakk, utpresset og overtalte khazarene nok en gang medlemmer av Kongressen til å erklære krig mot Tyskland i 1917.

Dette ble tilrettelagt av et Khazarmafia-organisert falskt flagg-angrep med forliset av Lusitania. Rothschilds kharzarmafia har siden utviklet et mønster med å iscenesette falskt flagg-angrep som en standard operasjonsprosedyre for å få amerikanerne til å kjempe for den khazariske mafiaen.

Etter at Andre verdenskrig var fullført, fant Rothschild KM opp den kalde krigen og brukte dette som en unnskyldning for å bringe nazistiske forskere og tankekontrolleksperter til Amerika under Operation Paperclip. Dette tillot dem å sette opp et verdensomspennende spion- og spionasjesystem som langt overgikk noen av deres tidligere prosjekter.

Infiltrerte amerikanske institusjoner

Under dette nye systemet fortsatte de å infiltrere og overta amerikanske institusjoner, inkludert de forskjellige amerikanske kirker, frimureri (spesielt Scottish Rite og York Rite), det amerikanske militære, US Intelligence, rettsvesen, og byråene i US-Goverment, inkludert de fleste statlige myndigheter, men også begge store politiske partier. Khazarmafiaen satte opp under Andre verdenskrig de nazistiske arbeidsleirer som et påskudd for senere å manipulere de allierte til å gi dem sin egen private koloni i Palestina, ved å bruke land stjålet fra palestinerne: Rothschilds khazarmafia kunne ta ibruk sin egen forfalskede etikett, det såkalte «holocaust» som skulle tjene som en av- og påbryter for tankekontroll for å motstå og forhindre enhver kritikk av de sionistiske handlinger.

Sannheten i saken var at Rothschilds khazarmafia opprettet de nazistiske arbeidsleirene for å hente inn store fortjenester for selskapene som drev arbeidsleirene og forsynte nazistenes krigsmaskin. Da Rothschilds khazarmafia fikk sitt eget private hjemland i Israel i 1947 gjennom sine skjulte politiske manipulasjoner, begynte de i all hemmelighet å se på hele Palestina som deres nye Khazaria, og begynte å planlegge hvordan de, skjult bak bedragerier skulle kunne gjennomføre folkemord på alle palestinerne og stjele hele Palestina for seg selv. Planene deres inkluderte fantasien om å bygge et «større Israel» (Great Israel) ved å ta over hele Midtøsten og manipulere dumme amerikanske Goyim til å kjempe og dø på deres vegne, og kunne ta alle de arabiske landene for Israel og den khazariske mafiaen, slik at de kunne stjele deres rikdom og naturressurser, særlig deres råolje.

Nylig fagfellevurderte Johns Hopkins genetiske forskning av en respektert jødisk medical doctor som viste at 97,5% av jødefolket som bor i Israel ikke har noe gammelt hebraisk DNA, og derfor ikke er semitter; de har ingen blodsbånd til Palestina i det hele tatt. Derimot bærer 80 % av palestinerne eldgammelt hebraisk DNA og er derfor ekte semitter, og har eldgamle blodsbånd til palestinsk land. Dette betyr at de virkelige antisemittene er israelerne som stjeler palestinske landområder for å bygge israelske bosetninger, og det er israelerne som tyranniserer og massemyrder uskyldige palestinere.

Rothschilds khazarmafia bestemte seg igjen for å iføre seg forkledning og utvide rekkene: De innså at de ikke kunne holde seg skjult mye lenger for offentligheten med mindre de forandret seg på nytt og utvidet sitt hemmelige lederskap. Derfor arbeidet de hardt for ytterligere å infiltrere og kapre frimureriet og dets hemmelige avleggere og innlemmet toppmedlemmer i deres pedofile nettverk og barneofringsritualer. Også sentrale medlemmer av Kongressen ble innlemmet i deres hemmelige sataniske nettverk ved å gi dem utvidet makt, høye US-Government-, militære- og Intel-stillinger, ledsaget av store pengebelønninger og høy status. Det ble innrettet spionasjefronter som brukte israelsk-amerikanske «Israeli-first» dobbeltborgere som ledere. Disse ble satt opp i Amerika for å kanalisere de khazariske bankers forfalskede penger til politikere for valgkampene, men bare for å eie og kontrollere dem når de ble valgt.

«De utnytter de menneskelige svakheter, gjør business ut av det, kjøper sin mektige innflytelse gjennom massemedia; vi kan aldri få en levedyktig samfunnsøkonomi basert på organisert kriminalitet, for det er det de holder på med. De oppfører seg som parasittiske rovdyr, har full kontroll over bl.a. alkohol- og narkotikahandel, gambling og menneskehandel (human traficking, organhandel) og ikke minst, prostitusjon. De skaper ingenting av verdi, ingenting vi andre kunne bygge på, ikke på noen måte.» Mike Harris intervjues av Sarah Westall, se video del 1, her (fra 49:46), del 2, her, del 3, her.

Rothschild Khazarmafia bestemte seg for å mind-kontrollere de amerikanske massene for å gjøre det lettere å manipulere dem til å godkjenne deres ulovlige, grunnlovsstridige, uerklærte, uvinnelige, evigvarende kriger som de måtte ha for å tjene sine store overskudd og få mer verdensmakt. De bestemte seg for å få full kontroll over all offentlig utdanning ved å sette opp utdanningsdepartement og lage globalistiske og sosialistiske læreplaner basert på politisk korrekthet, mangfold og «perversjon er normalt»- læren. Fluor ble tilsatt det offentlige drikkevann og tannkrem, og tannleger ble tankekontrollert til å tro at fluor forebygde hull, og var ikke skadelig for hjernefunksjon eller skjoldbruskkjertelfunksjon, som det i virkeligheten er.

Tilsetningen av fluor i den offentlige vannforsyningen og til tannkrem fordummet amerikanere ved å senke den operasjonelle IQ. Dette gjorde folk mye mer føyelige enn de normalt ville ha vært. Programmer for å utvikle og distribuere vaksinasjoner til dumme barn og skape et stort antall fremtidige kroniske helseproblemer ble satt i gang. Leger som hadde blitt mentalt kontrollert og villedet av partisk forskning som ble lagd for for anledningen, ignorerte alle studier som ikke var dem tjenlige – dessverre gjaldt dette de fleste av dem. I tillegg hadde alle vaksiner blitt kontaminert med SV-40, et kjent langsomtvirkende kreftfremkallende virus.

Khazarmafiaen brukte sin pengemakt til å få kontroll over alle de allopatiske medisinskolene, opprettet og kontrollerte American Medical Association og andre medisinske foreninger for å sikre at deres agenda basert på løgner og bedrag ble videreført. En del av denne massive planen å fordumme og tankekontrollere de amerikanske massene var at de kjøpte opp og konsoliderte alle amerikanske massemedier til seks kontrollerte store massemedier, eid og kontrollert av deres egne ansatte.

Det kontrollerte massemedia fungerte som et ulovlig nyhetskartell, og det skulle ha blitt satt en stopper for slikt gjennom antitrust-lover da dette medførte bruk av ulovlig spionasje og ulovlig propaganda som krigsvåpen mot det amerikanske folket. Rothschilds khazarmafia-sjefer bestemte at nå var tiden kommet for å fullføre den totale overtagelse av US Amerika, samtidig skulle hele verden okkuperes ved å sette i gang et stort False-Flag-angrep i Amerika for siden å skylde på islamistene: De tok ibruk sine topp israelsk-amerikanske «Israeli-first» dobbeltborgere som bodde i Amerika (aka, PNACers og topp NeoCon-utvalgte) for å planlegge et stort atomangrep på Amerika 9-11-01.

Mossad stjal deaktiverte amerikanske mininukes
Stjal Mossad de deaktivert mini-nukes (?), Davy Crockett, om dem, se her og foto fra video, se her.

Bibi Netanyahu, den operative sjefen for Khazarmafiaen, utplasserte Mossad og de Dual Citizens for å forberede og sette i gang dette angrepet på Amerika, massemedia skulle gi muslimene skylden. De informerte sine topprabbinere og «Friends of World Zionism» om ikke å fly den dagen og holde seg borte fra NYC, det samme gjorde «Larry Silverfish», en av de viktigste mennene som var involvert i operasjonen.

De brukte sine utvalgte i Department Of Defence for å lokke Able Danger-etterforskerne til Pentagon Naval Intels møterom, hvor de ville bli myrdet av et Tomahawk-kryssermissil som ble avfyrt fra en israelsk Dolphin-klasse diesel-ubåt kjøpt fra Tyskland. Trettifem av Able Danger-etterforskerne som etterforsket det israelske tyveriet av 350 deaktiverte W-54 Davy Crockett atomladninger som hadde forsvunnet ut gjennom bakdøren ved Pantex i Texas ble myrdet av denne Tomahawk-treffet, hvis eksplosjon var «timet» sammen med detonasjonen av forplasserte sprengladninger.

Gordon Duff og hans verk Veterans Today får en «glimrende» omtale av Wikipedia, vi skjønner at det er som i ligningene når minus og minus blir pluss, de som skjønner seg på virkelig matematikk skjønner at Duff må ha truffet mangt og meget direkte i hvitøyet, se her.

Dette var plassert på forhånd i Naval Intel-vingen, som i tillegg nylig hadde blitt forsterket. Det israelske Mossad-frontselskapet, Urban Moving Systems, ble brukt til å transportere mini-atom-ladningene laget av de stjålne W-54 atomladninger fra Pantex (og opprinnelig laget ved Hanford prosessanlegg), disse ble lagret i den israelske ambassaden i NYC og fraktet til tvillingtårnene for detonasjon 9-11-01. Om det var Ba’al eller Moloch, Lucifer eller Satan, velg hva du vil; dette er den samme onde ånd som ønsker å massemyrde alle mennesker. I bytte for å gjøre sitt «skitne arbeid», belønner han de som har solgt seg til ham ved å gi dem utrolige rikdommer, berømmelse og makt. Dette er den hemmelige blodkontrakten som kalles «å selge sin sjel».

Den meget ondskapsfulle, hemmelige plan til Khazarmafiaen blir nå avslørt offentlig for aller første gang av Veterans Todays egen Gordon Duff. Vi vet nå at Bibi Netanyahu gjennomførte atomangrepet på Amerika 9-11-01 og gjorde det som en del av den khazariske mafias plan. Hold deg fast i stolen din; dette er en veldig stor hemmelighet og forklarer mye av det som har foregått i Amerika, alt forårsaket av Israel og den khazariske mafiaen som har infiltrert nesten alle USAs offentlige og private institusjoner. Nå, for første gang noen sinne, kommer den helt spesifikke hemmelige, utrolig onde agendaen til den khazariske mafia til å bli avslørt, takket være et intervju som Mike Harris hadde med Veterans Today Senior Editor og Director Gordon Duff på talkshowet hans «The Short End of the Stick” på 3-10-15 (hør en annen samtale mellom Duff og Harris fra 10.1.2012, her).

Jeg har, fortalt av insiders, hørt mange sjokkerende hemmeligheter opp gjennom årene, men denne skiller seg ut og forklarer nøyaktig hva Israel og dets undersåtter i Amerika har gjort oss og ødelagt nesten alle aspekter av våre liv; skapt en dårlig økonomi, mye arbeidsledighet og undersysselsetting, massiv kriminalitet, alkoholisme og narkotika, ødelagte skolene som idag fordummer barna, lagd ulike eugenikk-programm som bl.a. fluor i offentlig drikkevann og tannkrem, samt kvikksølv i vaksiner som er en stor svindel basert på utbredt politisk korrupsjon.

Gordon Duff avslørte Bibi Netanyahu

Dette intervjuet sender nå sjokkbølger verden rundt, og når du tenker på innholdet av Gordon Duff avsløringer for første gang har funnet sted offentlig, vil du bli sjokkert. Og du vil forstå at Bibi Netanyahu er den operative sjefen for den Khazariske mafia og var den som beordret og overvåket det israelske atomangrepet på Amerika 9-11-01.

Tempelanleggets Ugle fra Bohemian Grove i Kalifornia, USA, ritualplassen for de rikeste og mektigste, foto her.

I dette intervjuet avslørte Gordon Duff fra en skriftlig utskrift av det som ble sagt på et møte mellom Bibi Netanyahu og en amerikansk forræder og noen andre spioner i 1990. Gordon Duff avslørte at Netanyahu var en KGB-spion som Jonathan Pollard. Og vi vet nå at Israel ble grunnlagt som en satellitt for det bolsjevikiske Russland, de ledende marxister i Israel var ganske ulykkelige da Sovjetunionen falt. Benjamin Netanyahu var på Finks bar i Jerusalem, et velkjent møtested for mossadfolk. Her er hva han sa hentet direkte ut fra transkripsjonene av samtalen:

«Hvis vi blir tatt, vil de bare erstatte oss med lignende folk, så det spiller ingen rolle hva du gjør, Amerika er en gullkalv og vi skal suge den tørr, kutte den opp og selge den stykke for stykke til det ikke er noe igjen annet enn verdens største velferdsstat som vi senere skal kontrollere. Hvorfor? Fordi det er Guds vilje og Amerika er stort nok til å ta slaget slik at vi kan gjøre det igjen, igjen og igjen. Dette er hva vi gjør mot land vi hater. Vi ødelegger dem veldig sakte og får dem til å lide fordi de nekter å være våre slaver.»

Dette er nøyaktig hva Rothschilds khazariske mafia har gjort mot Amerika siden den med suksess infiltrerte og kapret Amerika i 1913. Kunnskap om hva Bibi sa på vegne av dem burde gjøre oss alle rasende og motiverte til å drive disse onde skapningene ut av Amerika og ta vår store republikk tilbake. Når Bibi Netanyahu nevner Guds vilje, er guden han refererte til Baal (også kjent som den store uglen eller Moloch), guden disse Khazarians tror krever at de tilber ham ved en konstant blodutgytelse og smertefulle menneskeofringer og massemord, og at hvis de «selger sine sjeler» til Baal (Lucifer eller Satan), vil de bli belønnet med utrolig rikdom, berømmelse og stor makt.


Når de «selger sjelene sine», er det som faktisk skjer at sjelene deres blir revet bort og de blir umenneskelige eller sjelløse og tar på seg egenskapene til Ba’al, det vil si at de blir stadig mer psykopatiske og onde.


Det Bibi Netanyahu diskuterte var det kommende atomangrepet på Amerika 9-11-01, og da han nevnte «de vil bare erstatte oss» refererte han til toppen av de såkalte Circle of Twelve, gruppen Veterans Todays egen spaltist og talkshow-verten Stew Webb avslørte ved å identifisere 11 av de 12 som kaller seg «Illuminati» eller «Satans disipler». Disse menn ofrer hvert halvår barn i Denver og spiser deres hjerter, drikker blod etter at de har utøvet pedofili.

Folkens, vi må få ut denne informasjonen til alle vi kan, for så å forene og drive disse sjelløse Ba’al-tilbedende avskum ut av hver krik og krok av Amerika og bringe dem alle til retten for lov og dom for all deres ufattelige ondskap. Alle som forstår hva Bibi Netanyahu mener om amerikanere som en gullkalv for utbløding og slakting, bør bli rasende og drevet til samfunnsorganisering og politisk handling mot israelsk spionasje i Amerika som de utøver gjennom Federal Reserve System, AIPAC, JINSA, Defense Policy Board, CFR og lignende.

Rothschilds Khazarmafia har plassert 25 atomvåpen i store amerikanske byer og Europa for å utpresse regjeringer. Dette blir referert til som deres Samson Option, og ble først oppdaget og avslørt av forfatteren Seymour Hersh: Khazarmafiaen fikk også noen S-19 og S-20 stridshoder fra et korrupt medlem av kongressen som ble tildelt oppgaven å kjøpe opp ukrainske Mirvs på vegne av US-Government for å avvikle dem. I stedet solgte han dem til israelerne og delte pengene med andre sentrale kongressmedlemmer som var involvert.

Dette er høyforræderi og en dødsforbrytelse som kan straffes med henrettelse. Rett etter deres angrep på Amerika fortalte Khazarmafiaen den amerikanske administrasjonen at de ville detonere større atomladninger for sprengning i amerikanske storbyer, inkludert Washington DC, hvis administrasjonen nektet å la Israel opprette sin egen store politistats okkupasjonsstyrke i Amerika, basert på konsolidering av all amerikansk rettshåndhevelse og alfabet under én sentral israelsk kontroll.

Israels egen hær, US Homeland security
En kriminell sjel, Michael Chertoff, født 1953, foto fra Wikipedia, her.

Denne nye israelske okkupasjonsstyrken kalt Homeland Security (DHS) ble opprinnelig drevet av to borgere som også var kjent som perverser. Tidligere DHS-direktør Janet Napolitano ble saksøkt for seksuell trakassering av menn som jobbet ved DHS; hun hadde beordret dem til å flytte kontorene sine inn på toalettene. Dual Citizen-forræder Michael Chertoff, (et navn som oversatt fra russisk betyr «djevelens sønn») var den kriminelle hjernen som opprettet DHS, sammen med den tidligere sjefen for det østtyske Stasi, Markus Wolf (1923-2006), som ble ansatt som spesialist og konsulent. Wolf døde på mystisk vis så snart oppdraget hans var fullført. Rothschild Khazarmafia trodde aldri de ville bli avslørt for sitt atomangrep på Amerika 9-11-01, men de gjorde en av de største taktiske feilene i historien og overspilte pga sin overdrevne hybris, de erklært seg selv som de største genier, basert på for mye suksess på grunn av deres tidligere ekstreme pengemakt .

Snart vil mainstream-Amerika få vite at Bibi Netanyahu og hans Likudistparti planla angrepet på Amerika 9-11-01 på vegne av Rothschilds Khazarmafia. De trodde at de hadde full kontroll over massemedia og kunne forhindre at noen av de hemmelige IAEA- og Sandia Labs-undersøkelsene noen gang ble frigitt til den amerikanske offentlighet. De gjorde en alvorlig taktisk feil fordi nå blir sannheten om deres rolle i 9-11-01-angrepet publisert på det verdensomspennende internett, verdens nye Gutenberg Press. Det Rothschilds Khazarmafia ikke forsto var kraften til internett og hvordan sannhet kunne bli publisert og kringkastet på nett, at det kunne resonnere med verdens folk og spre seg som en ild i tørt gress, med lysets hastighet, spredd til massene overalt. Denne utrolige taktiske feilen fra Khazarmafiaen er så stor at den faktisk vil dømme dem til en fullstendige eksponering og kanskje den totale ødeleggelse de fortjener.

Med djevelen som partner, Bibi Netanyahu, født 1949, foto fra Times of Israel, 28/2-19, her.

Bibi Netanyahus ordre om å gjennomføre atomangrepet på Amerika den 9-11-01 vil gå inn i historien som en av Khazarmafiaens største feil, denne vil få skylden for å ha eksponert dem og fpr alle ødeleggelser de har stått for. Russerne har nå informert IAEA og Sandia Labs og Able Danger-filene er gitt til dem av Edward Snowden. Snart vil alle disse filene bli gitt til alle amerikanere og hele verden via Internett. Dette kan ikke stoppes. En rekke russere i den høye militærkommandoen i Russland, og de høyeste lederposisjonene i den russiske regjeringen innser at det var den samme krim-kabalen som organiserte bolsjevikene til å massemyrde 100 millioner uskyldige russere – og disse russiske menn ønsker å gjengjelde dette. Det er derfor de sørger for at Rothschild-banksterene blir satt ut av drift, noe som vil stoppe den khazariske mafias kriminelle ødeleggelse av pengesystemet. Dette er grunnen til at BRICS Development Bank ble opprettet – for å erstatte US Petro Dollar som verdens reservevaluta, men denne, i motsetning til US Petro Dollar, blir støttet av gull, sølv og ekte varer, forfalskninger er ikke tillatt.

Massemedia svikter, og de fleste amerikanere tror ikke lenger på noen av de nasjonale historier i beste sendetid, spesielt folk under tretti, som plukker fakta fra Internett og konstruerer sin egen tro. Mange internett-brukere avviser nå massemedia. Sannheten om israelerne som angrep Amerika 9-11-01 blir troverdigere for hver dag som går. Snart vil hele mainstream-amerika vite at Bibi Netanyahu og hans Mossad og amerikanske khazarjøder med dobbelt statsborgerskap gjennomførte 9-11-01-angrepet på Amerika. Mossad og deres lydige tjenere med dobbelt statsborgerskap angrep Amerika ved bruk av atomvåpen den 9-11-01 på vegne av Rothschilds Khazariske mafia. Ulike skjulte dekkoperasjoner blir nå gjennomført globalt for å avsløre og ufarliggjøre disse. Deres dager med anti-menneskelig makt er nå begrenset.

Det hemmelige, utrolig godt trente amerikanske teamet kalt «Nuclear Snake-Eaters» jobber nå hardt med å søke igjennom alle innkommende israelske diplomatiske forsendelser; de kjører forbi og flyr over synagoger og israelske ambassader og Mossad safe-houses med høyteknologiske gammastråle- og helium-3 nøytrondetektorer, og bruker ultra-høyteknologisk spesialinnstilte og -fokuserte satellitter for å søke etter lagrede atomsprenghoder, som i tillegg til å jobbe hardt for å gjenfinne alle stjålne atomsprenghoder, stjålet av israelerne hvor som helst i verden utenfor Israel. Dette super-elitelaget ble varslet av Michael Shrimptons telefon til MI-6 som varslet dem om at en israelsk «City Buster» hadde blitt plantet i nærheten av den olympiske stadion. Denne samtalen har feilaktig ført ham i fengsel.

En atomar City Buster ble gjenfunnet av «Nuclear Snake-eaters», som hadde kommet til England og gjenopprettet ro og orden ved å avvæpne en stor «bybuster». Dessverre ønsket MI-6 at denne atombomben skulle detoneres for å få mer makt til Khazarian Mafia i England – deres hjemmebase er i City of London Financial District – fordi den hadde mistet mye av sin makt. Et hemmelig navn for disse Khazar-høvdingene som driver sine kriminelle prosjekter i store deler av verden utenfor City of London er Gog og Magog, til tross for at mange historikere tror dette er det hemmelige navnet på Russland, noe det ikke er. Det er det hemmelige navnet på toppene i Kkazarmafiaen og forteller hvor de opprinnelig kom fra.

Bohemian Grove i Kalifornia, var dette et moderne Ba’al tempel for ledende politikere, foto i boken av både Ronald Reagan, Richard Nixon, Jimmy Carter, begge George Bush, Dwight Eisenhower og Herbert Hoover som deltagere, ofre de mennesker, ernæret de seg av demoner? Var navnet Bohemia knyttet til Baal-dyrkelse også i Europa (Tsjekkoslovakia og Tyskland)? Foto fra bok om Bohemian Grove, Cult of Conspiracy, side 226, kan lastes ned, her.

Det hemmelige teamet av supereliten «Nuclear Snake-eaters» er klar til å bli utplassert i Israel når som helst, dersom nasjonen skulle kollapse etter at de fleste europeiske selskaper har flyttet fra landet, og USA kutter ned bistand, for å overholde amerikansk lov. Det er ulovlig å gi bistand til en nasjon som har atomvåpen, som ikke har signert den nukleære ikke-spredningsavtalen. Israel har atomvåpen som kan detekteres med satellittbaserte Helium-3-sensorer, men de har aldri innrømmet det, og har heller ikke signert den nukleære ikke-spredningsavtalen.

Vi må alle kreve at vår kongress og administrasjon adlyder loven og umiddelbart stopper all økonomisk og militær bistand til Israel, og arresterer alle israelske spionasjefrontdirektører for AIPAC, JINSA, Defense Policy Board, «Joint» i NYC, og ADL osv.

Det er ukjent, men man tror at et betydelig antall av disse stjålne atomvåpen allerede er funnet. Det har blitt rapportert av innsidere at en svært høytidelig melding ble kommunisert til Bibi Netanyahu og hans Likudister, så vel som alle toppmedlemmer av israelske spionasjetjenester i Amerika, som AIPAC, JINSA, Defense Policy Board, ADL og lignende. Hvordan lød denne alvorlige advarselen?

Hvis vi skal tro innside-rapporteringen, ble disse menneskene fortalt at hvis det skjer ett eneste israelsk-basert falskt-flagg-angrep til, vil de som beordret dette eller var involvert bli jaktet på av amerikansk nasjonal sikkerhetstjenester og eliminert, og de israelske forsvarsstrukturene knyttet til slike vil bli forvandlet til støv.

Resten av Rothschilds Khazarmafia-historien vil sannsynligvis bli bestemt av DEG og av Veterans Today-lesere og We The People som lærer den hemmelige, forbudte historien til mafiaen som ble fjernet fra historiebøkene og bibliotekene for å beskytte deres onde historie som ingen ville ha akseptert hvis dette var kjent. Så del denne historien med familie, venner og kollegaer og legg den ut på nettet.

Vær tydelig på dette – med mindre Khazarmafiaen er i stand til å operere i dyp hemmelighet, vil den bli angrepet fra alle sider og ødelagt for alltid. Så fjern deres hemmelighold ved å avsløre deres skjulte historie, slik at alle amerikanere kan få vite og forstå. Det er grunnen til at Khazarmafiaen har jobbet så hardt for å kjøpe opp og kontrollere massemedia og offentlig masseutdanning, inkludert høyskoler og universiteter, for å sikre at verdens folk aldri vil finne ut om deres hemmelige ondskap, som er så umenneskelig, så blodig og morderisk at hele verden ville slå seg sammen mot dem og angripe dem fra alle kanter på alle nivåer de eksisterer på.

Det store spørsmålet gjenstår: Var den sanne årsaken til lederne av den khazariske mafiaens utrolige ondskap mot menneskeheten et biprodukt av naturen eller av næring? Noen mener at denne grove parasittismen og tilbøyeligheten til massedrap, engasjementet i pedofili og blodstapping av barn og barneofring skyldes en giftig kultur, best beskrevet som ondartet tribalisme, preget av en paranoid gruppe rasemessig villfarelse om overlegenhet. Andre tror lederne av den Kharzariske mafia er Kains blodlinje, det vil si «Kains barn», som er djevelens egne. De har absolutt ingen sjel eller menneskelig samvittighet, men er rene rovdyr, som villdyr – mens de samtidig er utrolig tosidig, i stand til å dekke seg bak et glatt ansikt og et godt rykte, men på utsiden. Kanskje det kan være begge faktorer. Uansett er det på tide å avsløre denne ondskapen, den største ondskapen verden noen gang har opplevd. Det er på tide for verden å jobbe sammen for å utrydde dette problemet nå og for alltid, med alle nødvendige midler.


Originalartikkel av Preston James og Mike Harris, her. Boken The Khazars, A Judeo-Turkish Empire on the Steppes, 7th–11th Centuries AD, kan lastes ned, her. Boken om Bohemian Grove, Cult of Conspiracy, kan lastes ned, her. Bok av Seymour Hersch, The Samson Option: Israel’s Nuclear Arsenal and American Foreign Policy, kan lastes ned, her. Om jøder som ikke er jøder, se Johannes Åpenbaring, kpt 2, vers 9 og kpt 3, vers 9. Mike Harris intervjues av Sarah Westall, se video del 1, her, del 2, her og del 3, her. Artikkelen er oversatt og bearbeidet av Sven-Inge Johansen.

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

55 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

Mike Harris skal være den som utførte research’en her. Preston James er den som formulerer research’en.
Andre som har befattet seg med emnet har typisk blitt myrdet. KM kan settes til «power-that-be»?

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
1 år siden

– Biden is asking Congress to allocate an additional $22 billion for the fight against COVID. Congress recently debated an additional $15 billion in funding, but the measure stalled, with Republicans stating that the administration did not make a strong case that the funds are needed.

Hvordan tolke 1500 kr ekstra for hver vaksinert i USA? Effekten på COVID-19 er kort fortalt en eventyrfortelling. Media promoterer eventyr for å rettferdiggjøre vaksinering.

Min tolkning er at dette er penger til khazarisk-mafia-bedrifter … dvs. farmaindustrien. Her gjelder det å sko seg mest mulig på skattebetalerne. Verden er på det nivået, dvs. Middelalder.

KTA
KTA
Abonnent
Svar til  kjell108
1 år siden

Ja det er slik de gjør det. De tyner nasjoner for skattepenger (imperialisme). Hvor tror du pengene som Norge sender ut i bistand (50-60 mrd) ender opp ? Når Støre og Barth Eide bidrar med milliarder av kroner i grønne tiltak, hvor går de egentlig ? Og alle mrd som Erna har blitt lurt trill rundt til å bidra med til GAVI/CEPI osv. Og ikke nok med det. Oljefondet har vel investert og sendt bidrag til selskapene til Khazarene. Handlingsregelen er en eneste stor bløff. Verdens statlige gjeld er vel snart 100 trillioner USD, men ingen snakker om eieren av gjelden

Øyvind
Øyvind
Anonym
Svar til  KTA
1 år siden

Hei. Helt korrekt KTA. Klimasjefen Barth Eide er tatt med buksene nede gjentatte ganger. Dette er godt dokumentert i mange artikler hos http://www.steigan.no https://steigan.no/?s=espen+barth+eide

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Øyvind
1 år siden

Dr Shiva foklarer her hvordan Paris-avtalen skaper enorme summer for eliten ved å kjøpe folk i posisjoner:

Kina kan doble sin forurensning fra 2030 gjennom FNs Klimapanel med et kreditt-system. De som sitter med de andelene håver inn ekstreme summer. Shiva fant opp E-Mail. https://vashiva.com/this-is-the-real-system-economics-of-climate-change-a-systems-analysis/
Man kan spørre seg om Oljefondet er grunnen til at vi har hatt to direktører i WEF. Haakon Magnus som leder for Young Global Leaders. Nato-sjef og slikt. Ikke dumt å jobbe med klima og internasjonale avtaler, ser det ut til. Hvis du elsker penger og være blant «eliten». Khazar-mafiaen og ellers korrupte ledere.

https://www.newsmax.com/Newsmax-Tv/Tom-DeLay-Justice-Department-perversions/2015/06/30/id/652929/
12 perversions – Fjern religion og moral. Normaliserer sex med barn og dyr. Angrep fra alle kanter. Satanister, Khazarer, Nazi, globaliser, fascister og alt som er for å ødelegge kultur og identitet.

Netanyahu var egentlig Mileikowsky. Bibis far var sionist og Netanyahu kan jo oversettes til Gud’s gave. Benjamin var enda en gave fordi det betyr Gud’s høyre hånd, eller han som utfører Guds vilje da. Ikke dårlig navn å gi seg selv det, for en polakk. De ser vel på seg selv som gudelig, og da måtte man hete Netanyahu? Korrupt mann.

Nå vil Tyskland kriminalisere bruken av bokstaven Z. TV2 har endret navnet på et TV-program som het Tropp Z, eller noe sånt. Lauritzen-show. Mens Facebook/Meta oppfordrer til hat mot russere og fremmer Nazister som Azov. Russerne bruker bokstaven Z på sine militære kjøretøy. Et symbol som står for seier. Men vesten mener det er et Nazi-symbol. Da må man kanskje forby bokstaven N også?
De reelle Nazistene i WEF og vestlige regimer gjør som psykopater flest. Beskylder andre for det de gjør selv. Biden-regimet har vært helt ekstrem. Er ikke det også hva Satan gjør?
Man tillates ikke å gå med Let’s Go Brandon-genser. Folk blir kastet ut av fly og sportsarrangement. Er ikke dette veldig likt Røde Luer og postkort? WWII. NAZI.
https://theintercept.com/2022/02/24/ukraine-facebook-azov-battalion-russia/

Janne Haaland Matlary mener det er moralsk riktig å gå inn i Ukraina for å forsvare demokratiet. Hvilket demokrati snakker hun om? Er det Canada? Australia? USA? EU? Det norske Storting gråt for (Z)elensky. Albright mente at FNs sanksjoner som drepte 500 000 irakiske barn var verdt det. Bombama opererte fritt med droner og raketter uten at noen grep inn. Vil de kritisere Kina hvis de går inn i Taiwan?

Jeg er imot krig. Det er alltid et alternativ. Jeg har fulgt Russland gjennom dokumentarer på NRK. Jeg har spurt meg om Putin har vært på globalistenes og WEFs side. Men jeg ser propagandaen og mind control som er i dokumentarene fra NRK. De gir ikke et objektivt bilde. I stedet vil de ha meg til å velge Navalnyj. En typisk CIA-kandidat. Kurset i USA. Propaganda og bevegelser som minner om fargerevolusjon. Så det er propagandaen som får meg til å avsky vestens side. I dette tilfellet. Jeg liker ikke hva Putin gjør, men vesten satte han opp. Så ut som en skummel felle. Men tenk om Russland hadde fått en vestlig president. Da ville den NAZI- verdensorden bli lagt ut. Russland ville være borte. Global Reset kan vel ikke skje med Putin i førersetet? Så de går på befolkningen. Skaper hat mot russere. Innfører sanksjoner. Angriper oligarkene. De skal få alle til å vende seg og kaste ut Putin. Deretter komme med Navalnyj eller en annen puppet. Putin innførte lockdowns og tvangsvaksinerte han også, men det var ikke mRNA dødssprøyter. Heller ikke Kina brukte dem. Når har man gått imot befolkningen direkte tidligere? Oppfordret vesten til hat mot irakere fordi vestlige ledere ikke likte Hussein?

Man må også huske at WEF skal ha oss til å leie. Det går mot økonomisk krise. Nordmenn har 4000 milliarder i gjeld. De tåler ikke rentehopp. Oljefondet er ganske stort internasjonalt. Hvor fort vil fondene og investeringene falle? Russland kjøper gull fra russiske innbyggere og handler olje i gull. Dollaren er snart død. Ukraina tillater handel i Bitcoin?! Russland selger olje for Bitcoin.

Apples nye OS kommer med ansikt ID for munnbind. Radio melder det vil komme Covid til høsten. «Eksperter vet ikke om det vil bli Omicron-varianten, men det kommer. Selvfølgelig gjør det det. Må bare lage en ny svindel-test.

Så er WEF’s Fourth Industrial Revolution også starten på det fjerde riket? Likner ikke alt på NAZI? Swastika og Aryan er hentet fra India. Aryan er et kastesystem. Er det vår såkalte elite som er übermensch, eller hva de kalte det.
Likner ikke Israel også på Aryan? Med etiopiske jøder på bunnen. De som var etterkommerne av David og Shlomo.
Mens Khazarer styrer og eier. Det lukter NAZI av disse globalistene. Synd og skam!
https://hannenabintuherland.com/usa/the-nazi-mentality-and-its-relevance-today-now-present-in-global-elites/

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Afghanistan har mineraler verdt 9000 milliarder. 1000 milliarder i lithium. For å skape 1 Teslabatteri må man ta ut over 220 tonn med masse. På 30 år vil det bety at med dagens utvikling har vi tatt ut mer fra mineralårer enn hva som er gjort på 70 000 år(SGT Report).

Fra 2026 skal biler i USA et gjennomsnittlig forbruk på max 0,58 liter per 10km.

Da ser man virkelig forskjell mellom fattig og rik. Da vil vi etter Paris-avtalen få kvoter. Befolkningen vil ikke få bruke klimagasser. Alt vil bli skattlagt og i kvoter. Rike folk kan kjøpe seg ut. Staten kan produsere mer hvis befolkningen holdes nede i denne svindelen. Du vil eie ingenting og være glad.

Pippa Malmgren sier i World Government Summit 2022 at vi er I ferd med å gå over til et sentralisert digitalt pengesystem. Med BlockChain. Det betyr at når vi gjennomfører en handel vil det være mulig å koble transaksjonen opp mot flere punkt samtidig. Slik at kontoene banken kan bli knyttet sammen en klimakonto og andre ting. Eks sosialkredittpunkt, eller hvis det er plandemi og du kan nektes å gå ut, kan de stenge kontoen din. Du kan bare få handle på din nærmeste kolonial eller begrenset radius i km. Ved «klimakrise» kan man nekte deg drivstoff. Total Kommunisme for fattige mens de rike kan more seg i frihet og luksus. Ikke utenkelig at disse får jobb i internasjonalt politi eller militære styrker. Det ser ut til at det er allerede i gang. Politi som bruker vold og ikke bryr seg om folket. Snakkes om det i Canada.

Så vi forstår hvorfor Joe Biden ga bort Afghanistan til Kina. Klimakrise er bløff. De som eier kvotene vil tjene utrolige summer. Kina kan fordoble sine utslipp og forgifte sine gater enda mer fra 2030. På bekostning av fattige land som selger sine kvoter og ikke får produsere og utvikle sine samfunn. Dette er en annen måte å skape «failed state». Å overføre eksisterende velstand blant kriminelle familier til et nytt korrupt system.

– Clinton, Obama and American Corruption – Judicial Watch – Herland Report
Norge er av de største giverne til Clinton-banden.
Spesialetterforsker Durham går etter Clinton nå. Skal ikke se bort fra at det rulles opp ting rundt Norge og Oljefondet. Hunter Biden skal ha stått bak finansiering av ukrainsk biovåpen-produksjon. Penger har blitt filtrert og vasket gjennom Latvisk bank.
I en samtale mellom Joe Biden og Petro Poroshenko sier Joe at alle var sjokkert over at Trump vant. Trump var hunden som jaget etter biler og plutselig klarte å ta bilen, men som ikke ante hva han skulle gjøre med den. Litt morsomt, men kanskje ikke hva man forventer blant ledere av verdens land. Kompiser som beriker seg selv av folkets penger. IMF og USA styrer disse. Joe Biden truet med å holde tilbake lånegarantier for Ukraina om ikke de fjernet de som etterforsket Hunter Bidens Burisma.
https://www.bitchute.com/video/zDQcSY1YmGwI/

Are We Ready For A New World Order? World Government Summit https://youtu.be/gDeyaOAkc-g
Nei, det blir ikke noe globalist NWO.
71% av USAs befolkning mener Joe Biden styrer landet i grøfta. Hunter Bidens Laptop from hell kommer ut.
50 CIA og etteretningsagenter signerte på at dette var russisk desinformasjon. Media ropte konspirasjonsteori. Nå har de bekreftet at alt er ekte. I tillegg er det hentet ut slettede bilder og dokumenterer.

Det er valg i USA til høsten. Trump er foreslått til speaker, men avviser at det er aktuelt. Hvis Biden og Harris blir fjernet er det speaker of the house som tar over. I dag er det Pelosi. Prøver de seg på a kaste Biden nå? Biden ser ut til å gå med bleie. Han vandrer rundt som en mumlende Alzheimer-pasient. Spiller han? Noen sier at det ikke er Biden. Han beveger ikke overleppen når han snakker. Det har jeg i hvert fall sett. Skal han ha krig for å skjule hans pedosønn sine spor? Biden mottok 3,4 millioner dollar fra Moskvas ordfører. Millioner også gjennom Kina. Var det derfor Kina overtok i Afghanistan?

https://www.filmsforaction.org/articles/documentaries-about-war/ – 27 documents about war US government Doesn’t want you to see

Anbefaler denne: And We Know Romans 8.28
https://rumble.com/vzdvfw-4.1.22-the-wonderful-world-of-exposure-one-drip-at-a-time-lptop-woke-jb-ban.html
God Helg

rotchild
rotchild
Anonym
Svar til  KTA
1 år siden

Skattepenger er ULOVELIG, men fungerer godt i en fiktiv verden.
rotchild mafian, selvsagt henter de inn » skatte penger «.
tar gebyrer og mva på alt mulig, og lager enda mer gebyrer og skatter av alt mulig.
dermed har man en rund-dans av penger, som til slutt ender hos rothcild mafian, uansett.

erna, er fult og helt klar over hva hun har gjort.

Oljepengen til rockefeller. han kan vel gjøre akkurat hva han vil med de.

staten norge er en stat i nwo.
Norges land har aldri eksitert. Heller ingen andre land.

Hva gjør disse satanistene :
https://brandnewtube.com/v/Csx1w5

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  rotchild
1 år siden

– Skattepenger er ULOVELIG,
Det er mange slags skatter. Jesus betalte også skatt.
Når man ikke kan skrive «ULOVELIG» bør man vende tilbake til skolen, og ikke late som man vet hvordan beregne skatt på bensin

kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

– Ukraine has been trying to interfere in the upcoming parliamentary elections in Hungary, the country’s Foreign Minister Peter Szijjarto claimed, on Tuesday,
“A few days ago, the head of the Ukrainian Foreign Ministry [Dmytro Kuleba] called the Ukrainian Embassy in Budapest to discuss the possibility of it influencing the results of the Hungarian elections,” Szijjarto asserted in a video address published on Facebook.

Det er interessant. Ukraina oppfører seg som en arm av Soros.
Når Zelensky snakker som «Ukrainsk selvråderett» … dreier det seg om å skjule at han representerer USA og Soros.

– Russia’s military operation in Ukraine, launched late last month, has resulted in international embargoes targeting the Russian economy and prominent political and business figures. Many foreign companies have been announcing a halt or suspension of operations in Russia amid the sanctions, including credit card companies Visa and MasterCard, several automakers, and tech giants including Microsoft, Apple, and Dell.

Hva skjer her? Khazarmafiaen selvfølgelig. Dette er standardprosedyre. Det er slik de styrer verden.
Microsoft, Apple, and Dell er også mafia.

«Mafia» betyr omtrent det samme som «cosa nostra» = vår sak.
«Vår sak» blir å bevare makten til Khazarmafiaen.

Hva er opphavet til den Sicilianske mafiaen? Emigranter fra Kaukasus / Ukraina selvfølgelig. De tok med seg sin kultur.

kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

– Controversial research
A study published in 2012 in Science Magazine reported on research findings that allowed for the airborne transmission of H5N1 in laboratory ferrets. The study identified the 5 mutations necessary for the virus to become airborne and immediately sparked controversy over the ethical implications of making such potentially dangerous information available to the general public. The study was allowed to remain available in its entirety, though it remains a controversial topic within the scientific community.
https://en.wikipedia.org/wiki/Avian_influenza#History

Her lærer vi at fugle-influensa, som fører til at millioner av kyllinger avlives i USA, er noe man kan skape i laboratorium.
Hvorfor avlive så mange kyllinger? For å skape matmangel.

La oss gjette: Akkurat når behovet for storfekjøtt er kritisk vil vi få munn- og klovsyke?

Kart og dokumentasjon
Kart og dokumentasjon
Anonym
1 år siden
kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Kart og dokumentasjon
1 år siden

Jeg har ikke sett noe som helst som ikke bare er anekdotal.

Max Igan
Max Igan
Anonym
1 år siden

Max Igan : The great reset phase 3 crowhouse.
https://brandnewtube.com/v/Ifv3TQ

Arne Skavlan
Arne Skavlan
Anonym
1 år siden

Blir for mye religiøst gudsbabbel for meg, lykke til med å finne veien tilbake til jorda.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Arne Skavlan
1 år siden

Ateister vil korke av virkeligheten
– som rådde over gamle babylonske svartekunster

KTA
KTA
Abonnent
1 år siden

I denne videoen kan man selv se mennesker fra Mariupol bekrefte at det er Azov-bataljonen som dreper sivile og ikke russerne. Azov er støttet av CIA og den falske Ukrainske CIA-presidenten Zelensky. Fake-news pressen i Europa har igjen vist seg fra sin verste side. Ved at Norge sender våpen til denne CIA-puppeten Zelensky beviser de at de støtter terrorister. Putin er på ingen måte uskyldig. Både russere og ukrainere blir brukt i et skittent spill. Både Putin og Zelensky jobber for bolsjevikene (kall det hva du vil Khazarene er vel et annet ord)

Målet til bolsjevikene kan være både å starte 3 verdenskrig men også å strupe korn-eksporten fra Ukraina og Russland

https://www.bitchute.com/video/2lKuphqxAfYi/

Når man ser til Norge til eksempel. La oss ta et par Eva og Per. De har samlet inntekt på 1,2 mill kroner. De har boliglån på 3,5 millioner kr.
Tenk dere hva dette paret vil få i økte utgifter pr mnd fremover pga inflasjonen. Sentralbanken har sagt de skal sette opp renta 7 ganger allerede. Med en renteøkning på 4-5 % vil Eva og Per fort få 25.000 ekstra i utgifter pr mnd (inkludert økning pris boliglån, strøm, bensin, mat). Tenk hvilken alvorlige konsekvenser dette har for mange familier. 80 % av inntekten til den ene personen nærmest «fordufter». Men dette er ønskede handlinger av den korrupte Eliten. Klaus Schwab og gjengen skal jage nordmenn ut av hus og hjem

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  KTA
1 år siden

– Både Putin og Zelensky jobber for bolsjevikene

comment image
https://www.rt.com/news/408266-putin-stalin-persecution-memorial/
Russian President Vladimir Putin with Patriarch Kirill and former Human Rights Ombudsman Vladimir Lukin attend a ceremony unveiling “The Wall of Grief” in Moscow, Russia October 30, 2017

https://www.youtube.com/watch?v=dkNXvNpU2Tg
Putin er en stor beundrer av SOLZHENITSYN.

Krigen i Syria var motivert som en humanitær aksjon mot terrorisme, hvor kristne ble henrettet av ISIS. Patriarch Kirill forlangte at Putin grep inn.

Bregrepet «CIA» er outdated. Det blir feil for eksempel å si at Biden jobber for CIA, eller til og med å si at Mossad jobber for Israel. Victor Ostrovsky røpet at ordrene til Mossad kom utenfra.

Putin beskrives som en liberaler i økonomisk politikk, og konservativ politisk. «Konservativ» betyr her vs. russiske tradisjoner. Bosjevikene ble henrettet i 1953-kuppet, deretter tok slav’erne over styret. Russland er blitt en framstående anti-LGBT-stat, og en representant for kristendom. De russiske bolsjevikene er idag vestligorienterte liberalere.

kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

https://www.bitchute.com/video/6ZHPL2pTuadJ/
Ukrainere med hvitt armbånd ble henrettet av ukrainske soldater !!!!
Dette er opplagte krigsforbrytelser.
Engelske aviser kjører den linja at russerne henrettet sivile som sympatiserte med russerne (???).
Jeg regner med at norske aviser vil følge etter. Da har vi fått nazi-media.
Først lærte vi fra videoer at ukrainerne torturerte russiske soldater. Nå skyter de sivile ukrainere.

Jo mere drap jo fortere vil Putin erklære full krig mot Ukraina. Russland er begynt å mobilisere soldatene sine. De i Ukraine er stående styrker, inkludert vernepliktige under førstegangstjeneste.
Hvem er interessert i full krig her? Neppe ukrainerne. Boris Johnson tilhører dem som håper på mere krig.

– Russia claims they left Bucha on March 30th. Ukranians officially only entered on April 2nd. This would give the CIA death squads 72 hours or at least two whole days to operate.

KTA
KTA
Abonnent
Svar til  kjell108
1 år siden

Det var som russerne sa. Scenene i Bucha var iscenesatt. Disse Azov folka er amatører. Det var aldri noen krigsforbrytelser begått av russerne mot de sivile
https://www.bitchute.com/video/nRKttFgHRvSF/?fbclid=IwAR2HN1x_SB50uI3d2NLzNaqFhchN8ns033PZXUoPdXcJANICEFJbysrR2F4

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  KTA
1 år siden

Linken er 100% feiltolkning. Det liket vi ser har et hvitt armbånd ut fra det jeg så. Ukrainerne bruker gult eller blått armbånd. Det er 400 døde i Bucka.

Nå har hele verden fokus på drapene i Bucka, også FN. Det er bare Nyhetsspeilet som ikke har fokus på drapene.

NRK framstiller saken slik at russiske diplomater benekter eksistensen av likene. Nå skjønner vi i Norge ikke russisk så hva Lavrov snakket om kan være hva som helst. Jeg tror NRK prøver seg med en feit løgn her og håper på at nordmenn flest ikke skjønner at NRK lyver om hva Lavrov snakker om. Dagsrevyen rapporterer ikke at Russland har brakt saken inn for FN. Tvert imot framstiller NRKs jurist det slik at Vesten kan bringe saken inn for FN (??)

KTA
KTA
Abonnent
Svar til  kjell108
1 år siden

«Liket» du referer til reiste seg opp etter bilen passerte. Sjekk speilet på bilen. Spiller ingen rolle hva slags farge han har på armbånd. Dette var iscenesatt av Azov

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  KTA
1 år siden

Massakren bekreftes med flere kilder.
Det pågår nå time for time et spill hvor $1 trillion står på spill. Å få pro-russere til å blånekte på at det finnes lik er en effektiv måte å diskreditere pro-russere på.

fra NRK.no
– Det russiske forsvarsdepartementet sa tidligere mandag at «ikke en eneste innbygger ble skadd» mens de var i kontroll av Butsja. Nebenzia gjentok dette.
– De har beveget seg fritt rundt i byen, de kunne lagt ut bilder på sosiale medier om det skulle vært tilfelle.
– Nebenzia la ikke fram noen dokumentasjon for sine påstander. NRKs journalister har selv dokumentert de mange døde og de voldsomme ødeleggelsene.

Legg merke til hvordan NRK+ prøver å diskreditere pro-russere som at de benekter at det finnes noen døde. Du kan se fram til å bli intervjuet av NRK.no som en representant for en nordmenn som ikke aksepterer fakta?

Hva Det russiske forsvarsdepartementet sier stemmer sikkert. Massakren skjedde i de to dagene etter at russerne hadde forlatt Butsja. Her gjelder det for NRK å holde vedlikeholde antagelsen om at den ukrainske hæren ankom Butsja en time etter at russerne forlot Butsja.

– NRKs journalister har selv dokumentert de mange døde og de voldsomme ødeleggelsene.

Som jeg skriver, NRK ønsker at vi ikke skal tenke på muligheten at noe skjedde etter at russerne forlot Butsja. NRK vil viske ut de 48+ timene. Jeg sier NRK deltar i psyop. Stoltenberg deltar selvfølgelig.

Det var vanlig under Stalin å skyte dem som var vennlig med fienden. Det er ikke noe nytt fenomen. Det skal skremme flere fra å forsøke å sympatisere med russere.
De som ikke flyktet fra Butsja ble mistenkt for å være russervennlige. Hvitt armbånd betydde garantert russervennlig.

– Ifølge reporter Morten Jentoft er det ingen tvil om at kroppene har ligget der lenge.

Så vi skal tro at Morten Jentoft personlig har begynt med å drive forensics.
Morten Jentoft kommuniserer at Butsja var full av lik i gatene og at russiske soldater ikke engang brydde seg om å plukke dem opp over 4 uker.

– Det hvite hus melder at de har konkludert i at Russland har begått krigsforbrytelser, skriver Reuters.

Mens USA saboterer FN-behandling i sikkerhetsrådet har de allerede selv konkludert hvem som er ansvarlig.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
1 år siden

https://www.nrk.no/urix/krever-nye-sanksjoner-og-folkemord-gransking-etter-drapene-i-butsja-1.15919765
Den ukrainske videoen nederst på linken sier det som er budskapet til NRK:
– Dersom man finner lik er det bevis på at russerne har drept disse innbyggerne

NRK og Reuter løser mordsaker på 1-2-3.

NRK bryr seg ikke om hva formålet med henrettelser skulle være. Dvs. NRK bryr seg ikke om om det er noen andre som hadde ønske om å henrette ukrainere.

Hva som er fakta vil bli klart når tidspunkt for død er klarlagt, hvem de døde er, og deres addresse. Russerne vil selvfølgelig ikke etterlate seg en masse lik i gatene med mindre de er helt idiot. Likene dukket opp i ettertid.
Kiev-regimet opplever en tillitskrise etter at det ble klart at russiske soldater ble torturert ut fra et lass videoer på sosiale media.

New York Times så ingenting mere enn døde soldater og 6 døde sivile etter at russerne hadde trukket seg ut

https://consortiumnews.com/2022/04/04/questions-abound-about-bucha-massacre/
– What Happened Next?
– What happened then on Friday and Saturday? As pointed out in a piece by Jason Michael McCann on Standpoint Zero, The New York Times was in Bucha on Saturday and did not report a massacre. Instead, the Times said the withdrawal was completed on Saturday, two days after the mayor said it was, and that the Russians left “behind them dead soldiers and burned vehicles, according to witnesses, Ukrainian officials, satellite images and military analysts.”
– The Times said reporters found the bodies of six civilians. “It was unclear under what circumstances they had died, but the discarded packaging of a Russian military ration was lying beside one man who had been shot in the head,” the paper said.

https://consortiumnews.com/2022/04/04/questions-abound-about-bucha-massacre/
– [Ukrainske Asov-soldater] ‘Special forces have begun a clearing operation in the city of Bucha in the Kyiv region, which has been liberated by the Armed Forces of Ukraine. The city is being cleared from saboteurs and accomplices of Russian forces.’

NRKs Morten Jentoft sier ikke et ord om dette.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
1 år siden

– Moscow will convene an extraordinary meeting of the UN Security Council over an incident in the Ukrainian town of Bucha, Russia’s deputy permanent representative to the organization, Dmitry Polyansky, said on Sunday. Ukraine has accused Russia of massacring civilians in the town, while Moscow dismissed the incident as having been staged by the Kiev forces.

I verste fall vil alle sammen unntatt Russland og Kina sabotere at sikkerhetsrådet diskuterer Bucha?
Dette er en sak vi bør følge med på, og hvordan NRK rapporterer FN-behandlingen.

– Top Western politicians were quick to back and amplify Kiev’s claims, with NATO chief Jens Stoltenberg branding the incident “a brutality against civilians we haven’t seen in Europe for decades.”
– “And it’s horrific, and it’s absolutely unacceptable that civilians are targeted and killed, and it just underlines the importance of, that this war must end. And that is President Putin’s responsibility, to stop the war,” Stoltenberg told CNN.

Da Russland la fram initiativ for våpenhvile i Ukraina av hensyn til sivile var alle i sikkerhetsrådet (minus Kina) imot det (???)

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

John Holden om Stortinget:
Det har aldri hendt at erklært nazist, fascist og diktator (Zelensky) har fått taletid i Stortinget og at de står opp unisont og gir trampeklapp.
Stortinget har tydelig vist hvem de er og hva de står for. De hyller Nazismen. De har ingenting der å gjøre og bør gå alle sammen. Det samme med Nrk Media som også hyller Nazismen. Styresmaktene er bedragere. De er handlingslammet i forhold til drivstoffpriser, men de har klart å få ned prisene i kantina på Stortinget.

Jeg har blitt fast seer til John Holden. Han har masse følgere og seere. Så bra at vi har norske youtubere som tør å stå frem for sannhet. Eller søke etter sannhet, fordi det er mye desinformasjon der ute. Håper man kan finne slike helter på Zoom-grupper også.

I Tyskland advares det mot høye matpriser nå. Prisstigning på mellom 20 og 50%. De har samtidig bevilget seg lønnsøkning. Og det samme som vi ser på Stortinget og over hele verden skjer. Overklassen stenger ned i lockdown mens de går på party selv, sånn som BoJo i UK. Politikere står uten munnbind blant småbarn som er masket opp. Dette for å gjøre oss vant til å ha en overklasse som kan gjøre hva de vil mens folket blir mer og mer en slaveklasse. De som står nære myndighetene får selvfølgelig en del av kaka. Løgnaktig media, influncere og ellers propaganda må få sitt. Biden har slettet all studiegjeld for statsansatte. De smører sitt eget system. Disse går også ut når det kreves en demonstrasjon for Woke-pedoene eller CRT. Alt er organisert på samme vis som de har sagt Iran gjør.

De har forsøkt på farge-revolusjon i Russland mot Putin tidligere. Nå skylder de på Putin for prisstigning og inflasjon. Men dette er hva de vil. De må det for å få til The Great Reset. Det vil også vi. Men vi må få vår egen gjenoppbygging. Hvis Putin ville sabotere Europa og USA ville han neppe ha åpnet for handel og konvertering av Euro for Rubler i Gazprom. De ville stenge ned gassen og la Europa lide. Nå ser vi at Tyskland prøver å provosere Russland for at de skal bryte avtalene.

Hvordan starte revolusjon – Hanne Nabintu Herland/Joaquin Flores:

Yugoslavia, Ukraine, all created revolutions:

How to create war:

Julian Assange. Afghanistan som «Failed State». Det var aldri meningen å bygge opp Afghanistan. La landet ligge med brukket rygg for all tid mens resursene blir utnyttet av globalister.

Denne mafiaen forsyner opposisjonen i landene med våpen og skaper uro og krig. Rockefeller og Standard Oil kartla olje og resurser for mange, mange år siden. De skaper kriger for å unngå utnytting av disse og styre markedet. De splittet Ukraina og utnytter og stjeler landets resurser ved å sette inn korrupte ledere og brutale mordere regjerer gatene. Skaper frykt og torturerer sine egne. Samtidig går milliardene av dollar lett ut fra landet.

Dette er våre politikere og kongeliges kompis: https://www.bitchute.com/video/Hc8L0Kkgp4Hp/
Yuval Noah Harari. Klaus Schwab og Haakon Magnus sin rådgiver. Han sier mennesker ikke har fri vilje og my annet galskap.
En gjeng perverse satanister som ser for seg å bli guder. De skal fjerne vår spiritualitet og tro. De skal chippe våre hjerner og styre hva vi tenker og hva vi gjør. En pedo-kult som nå forsøker å normalisere sex-tortur av barn og slippe løs sine perverse drømmer. Vi må ta kontroll over galskapen og få disse kriminelle bort fra alt som er i nærheten av barn og makt. Og det vil skje. Det er helt sikkert.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Terje Engen
1 år siden

– Nå skylder de på Putin for prisstigning og inflasjon.

Biden hevder at bensinprisene i USA har steget pga Ukraina.
Denne grafen viser at bensinprisene i USA steg med 25% FØR Ukraina
https://tradingeconomics.com/commodity/gasoline

Så innfører Biden forbud mot russisk olje. Da kan vi regne med mere prisstigning på bensin.
Bensin og diesel er hva som holder USA gående. 14 dager uten bensin og diesel og vi har hungernød i USA.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

rockefeller, styrer drivstoff-prisen i verden, sammens med resten av søppla der nede, rothchild.

BUNNEN, av SØPPLA, i verden, STYRER, OSS LEVENDE MENNESKER, på toppen.

Det varer bare en tid, så snur dette.

About, SOUL LOSS :
https://brandnewtube.com/v/GXUzVy

kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

– At a news conference on Monday, [Mexicos president] Obrador lashed out at the Joe Biden administration for not explaining why it finances political groups in Mexico that are opposed to his Fourth Transformation.

Hvis dette er sant, det politiske USA er nå det som tilsvarer landsforrædere i Mexico.
Stalin ville ha hengt dem og kineserne vil kaste dem på sjøen.
Rett sør for Mexico finner vi Guatemala, et offer for CIA 1954. Det var massedrap i Chile 1973. Jamført med Guatemala var Chile 1973 barnemat. Både Chile og Guatemala er nazism i fullt dagslys.

kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

Khazarmafia:
Hvordan er det mulig å miste jobben sin for å forsvare familie-verdier??
https://www.brighteon.com/4c103a3b-f185-4167-86e8-c5fba3f05b3c

Det har jeg aldri sett noe svar på.

kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

– The Russian army captured the
U.S Major General Roger L. Cloutier Jr. Maj. Gen. Roger L. Cloutier, the U.S. Africa Command HQ Chief of Staff in the besieged Ukrainian Azov camp in Mariupol ,
The Pentagon wanted to contact Putin, (1/x)

idiot-testen :D
idiot-testen :D
Anonym
1 år siden
kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

Intel Slava Z, a Telegram channel, reported earlier that NATO officers from Germany, France, the UK and Sweden were trapped with Azov fighters in Mariupol.

Aradorn
Aradorn
Anonym
1 år siden
e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
1 år siden

Biden var fin, lol :)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
1 år siden

GEORGE CARLIN: «BRAIN DROPPINGS» TALKING TO AVOID HAVING TO COMMUNICATE!

https://brandnewtube.com/v/OR66YO

Aradorn
Aradorn
Anonym
1 år siden

REINER FUELLMICH HEADS ⁣SESSION 99: STAGE VICTORIES (APRIL 8, 2022)

https://brandnewtube.com/v/ZWum9p

kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

– Jeg har, fortalt av insiders, hørt mange sjokkerende hemmeligheter opp gjennom årene, men denne skiller seg ut og forklarer nøyaktig hva ***Israel*** og dets undersåtter i Amerika har gjort oss

«Khazarmafia» er ikke et annet ord for «Isreal».
«Khazarmafia» er heller ikke et annet ord for «Judaisme».
Gordon Duff, som erklært Obama-tilhenger, representerer ikke det samme som Mike Harris og Preston James.

kjell108
kjell108
Abonnent
1 år siden

– DONETSK, February 28. /TASS/. The surrendered Ukrainian servicemen confirm that Kiev planned a large-scale offensive in Donbass, Deputy Head of the People’s Militia of the Donetsk People’s Republic (DPR) Eduard Basurin said in a live broadcast on the Rossiya-24 TV Channel on Monday.

The Ukrainian servicemen who have switched to the side of the Donetsk People’s Republic «confirm that they were given a command to prepare for large-scale combat operations,» Basurin said.

eee
eee
Anonym
4 måneder siden

ONDT ER DEN SOM ONDT GJØR. Den virkelige heksa er den som brenner dyr, mennesker eller andre krapyl.

eee
eee
Anonym
4 måneder siden

Jesus Prayer Chant

«He changed our Messages»

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
4 måneder siden

«Installed messeges where Taken away»

Noen som dekker over eller rydder opp i en sak?

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
4 måneder siden

Jeg får inn via bønn og «klarsyn» at det ble skrevet en bekymrings rapport om noens helsetilstand. Noe om en kommunelege som varsler en overlege. Noe om samme lege som …

Noe om en som endrer et program, slik at noen skal gjøre en feil, slik at de bruker det til å reportere noen. (Aner ikke om dette omhandler samme sak)

Noe om noen som ønsket eller ønsker å gå til rettslige skritt for å hindre at noen får innsyn i en sak.

Noe om noen som har brukt en bakdør i et program om (sensurert). De avtaler «Samme som sist» (Jeg får opp to navn, sensurert) For at noen skulle bli nektet innsyn i sin sak om noe. Alle som har (sensurert) har samme diagnose (Sensurert) Og noen om militært program.

None som er først opp på politiets svarteliste, enten ved en feil eller med vilje for å dekke over noe. (Noe om noen som har brukt uttrykket «ris til egen bak» men som egentlig dekker sin egen hekk. lol)

Noe om noen som tok seg godt betalt for å finne donoren.

Merknad. Noe som er litt snedig er at jeg får opp ordet (donor) i så mange saker.
Jeg tror det er snakk om organdonasjoner, sperm og egg-donasjoner, og penge-donasjoner. Det kan også bety noe annet som jeg ikke helt har forstått enda. Når jeg ber Vårherre og «englerådet» om hvem som står bak en bestemt sak, så får jeg inn inntryket at jeg må finne donoren bak. Det virker som om fellesnevneren her er «Den som står foran står bak.»

Nå må man huske noen gode ord fra et visst testamente, om at noen av de første vil bli de siste og noen av de siste vil bli de første. Det handler noen gang om å gi opp sin plass i køen, å sette andre først, og det handler også om historien fra Jesus og de to kjeltringene på korset, om tilgivelse og frigivelse for sin synd gjennom tro og barmhjertighet. Noen av de man kaller «Han var en av de verste» vil altså kunne kommer fremst i køen. Og noen av snilleste vil komme på sisteplass. Det er bare Vårherre med sine hjelpemenn som ha rett til å dømme.
Det finnes kjeltringer som har et godt hjerte og det finnes gode riddere som har et sort hjerte.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
4 måneder siden

Jeg vet ikke om noen fant mannen som ble/er brukt, som hadde fått påvist varig endret helsetilstand, sikkert noen som er utsatt for samme MC program. Om jeg har sett klart nok. (Jeg tror kanskje jeg fant han på nett, men usikker)

Jeg fikk også inn noe om en slags «underskriftskampanje». Noen som rotter seg sammen?

Noe om noen som har gjort et lydopptak av noen, men de har løyet/holdt skjult at opptaket et et år gammelt/Fra i fjor. Et opptak som skulle brukes for å frata noen noens rett. (Om mitt grumsete klarsyn har forstått det rett)

Og noe om noen som har gjort en feil som blir blåst opp til å være noe annet enn hva det er eller verre enn hva det er. Noe som er så urettferdig fordi det i utgangspunktet var basert på en misforståelse, men så har man blitt satt opp mot hverandre. Dette tror jeg er noen som egentlig er glade i hverandre, men som er satt opp til å hate hverandre. Noen som blir holdt fra hverandre. Eller kanskje det var omvendt. LOL. Den eldgamle leken splitt og hersk?

Også noe om noen som prøvde å hjelpe noen, noe som ble gjort i beste mening (Kanskje det hører til det som er overfor her) men som blir fullstendig misforstått.

Noen om en stor utbetaling/donasjon som er satt på vent. Eller er det snakk om organer. LOL.

Ordet «program» kan også misforstås lett, fordi det også kan være snakk om bare et dataprogram. (For jeg har fått inn noe om noen som Innstallerte feil program) Og «You/your» har variabel betydning som du, dere, deg selv, han selv, du selv, (Altså «the Messenger» eller den som beskjeden er ment for) og det later til å være rettet mot menneskeheten noen ganger. Anklager om at «Dere/Du/Your, drepte hans/your sønn» Jesus.

I will get my reward from the true lord :) Jeg ønsker ikke å ta fra noen noens arv i hvertfall. (Utakk er verdens lønn har jeg hørt) Jeg så ordet bli gitt videre til noen andre, (En mann, han som satt å sov som ble vekket opp) og jeg fikk vite at testamentet betyr også mine/noens handling. I mitt tilfelle betød det en fremtidig handling. Testamentet er hva du sier, gjør eller skriver. Jeg fikk inn noe om noen som ville gi meg noe i arv eller gave, (Noe som var ment for meg) men og noe om en sak at noe var ment for hans sønn. Det er en død etterforsker, (Eller det er en avdød far og hans sønn er en etterforsker) og noe som er ment som arv til hans sønn. (Jeg tror kanskje dette er den samme som «sa» til meg at jeg var forelsket i hans sønn, haha, artig skrømt) Jeg har også fått inn dette om å gi alt til Vårherre, så vil han lønne deg på sitt vis. (Det er en tillitserklæring, men gud hjelpe meg så vanskelig når man sitter med tenne på tørk. LOL.)

Ps.
Jeg vil minne om at hypnose og meditasjon kan være LIVSFARLIG.

Ps 2
Når jeg snakket om å selge mitt materiale snakket jeg om min bok når den er gang blir ferdig, det var IKKE IKKE IKKE snakk om dokumentet/testamnetet i seg selv eller biologisk materiale. (Jeg har ALDRI, og vil ALDRI ha gjort det eller kommet til å gjort det, jeg er IMOT, det i stor grad, men tar andre få bestemme selv)

Ps3
Jeg fikk også denne i bønn for lenge siden «Your murder was UNDONE, your responsibility to tell the world»

« Forrige artikkel

Gro og Gro Eva Jolys demonjakt 17.03.2022

Neste artikkel »

WHOs snarvei til NWO; stikk kjepper i hjulene

55
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x