Toppfoto hentet fra: https://www.veteranstoday.com/2022/03/10/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

Den skjulte historie om Rotschild, Khazarmafia og jøder som ikke er jøder

5.7K visninger
32 minutter lesetid
55

Skulle du kunne gripe inn i virkeligheten, skulle din innsats kunne forandre tingenes tilstand, måtte du ihvertfall vite hvor “hendelsen” hadde sine røtter, hvem som var i den samme familie, hva de snakket for slags språk og hva deres egentlige motiver var. Visste du ikke det, var du temmelig hjelpeløs…


artikkel-forfatter

Jeg tvilte personlig lenge på eksistensen av Khazaria, til tross for at både Rudolf Steiner og Alexandr Solzhenitsyn hadde gått god for dette. Var jeg forvirret av alle bedrag og løgn omkring dette, fordi jødene egentlig hadde hatt sine boliger i Palestina og Babylon, mens dette var folk som kalte seg jøder, men som ikke var det og heller ikke hadde røttene sine i jødeland? Selv om jeg i første omgang ikke begrep dette, hadde jeg for lengst forstått at ondskap, løgn og terror var en realitet og fant sted midt iblant oss. Jeg var tvunget til å ta det på alvor.

Men hvor kom det egentlig fra? Hvem utøvde dette? Hvem var dem som ved løgnens hjelp sto skjult bak bedrageri og forsøkte å tvinge igjennom blodtørst, begjær etter makt og profitt, men ble holdt i tømme av at vi var på vakt og hadde kunnskap om dem og deres hensikter?


Den skjulte historie om Khazar-mafiaen, Rotschild og jøder som ikke er jøder

av Preston James og Mike Harris, 10. mars 2022

Et usedvanlig ondskapsfullt samfunn dukker opp i Khazaria (100-800 e.Kr.): De utviklet seg til å bli en nasjon styrt av en ondskapsfull konge som rådde over gamle babylonske svartekunster, også behersket av oligarker som var ved hans hoff. I løpet av denne tiden ble khazarere kjent i de omkringliggende land som tyver, landeveisrøvere og mordere, men også beryktet for å stjele identiteten til reisende de hadde myrdet.

Ultimatum ble levert av Russland og andre omkringliggende nasjoner (800 e.Kr.): Lederne, særlig fra Russland, hadde i mange år hatt klager fra sine innbyggere; de sendte derfor et ultimatum til den khazariske kongen. Kunngjøringen lød at han måtte velge en av de tre abrahamske religionene for sitt folk, gjøre den til sin offisielle statsreligion. Den krevde at alle khazariske borgere skulle praktisere den.

Den khazariske kongen fikk valget mellom islam, kristendom og jødedom. Den khazariske kongen valgte jødedommen og lovet å holde seg innenfor kravene fastsatt av de omkringliggende nasjoner ledet av den russiske tsar. Men til tross for hans avtale og løfte, fortsatte den khazariske kongen og hans indre krets av oligarker å praktisere gammel babylonsk svart magi, også kjent som hemmelig satanisme. Denne hemmelige satanismen involverte okkulte seremonier med barneofringer, barnas ble drept under ritualer, deres blod samlet i kar og drukket og hjertene deres ble spist.

Den dype, mørke hemmeligheten til de okkulte seremoniene var at de alle var basert på en gammel Baal-tilbedelse, også kjent som tilbedelse av Uglen. For å lure de samarbeidende nasjoner ledet av Russland, smeltet den khazariske kongen denne luciferiske svartmagiske virksomhet sammen med jødedommen og skapte en hemmelig satanisk-hybrid religion, kjent som babylonsk talmudisme. Dette ble gjort til Khazarias nasjonale religion og næret den samme ondskap som Khazaria var kjent for før. Khazarene fortsatte sine ondsinnede overfall av reisende, ranet og myrdet de som kom fra omkringliggende land og skulle reise gjennom Khazaria. Khazariske røvere tok ofte de reisendes identiteten etter at de myrdet dem, og ble etterhvert mestere av forkledninger og falske identiteter – en praksis de har fortsatt frem til i dag, sammen med de okkulte barneofrings-seremonier, som faktisk er en gammel Ba’al-tilbedelse.

1200 e.Kr. – Russland og de omkringliggende nasjonene har fått nok og tar grep: Ledet av russerne invaderer en gruppe nasjoner rundt Khazaria landet for å stoppe de khazariske forbrytelsene mot deres folk, som inkluderte kidnapping av små barn til sine blodofringsseremonier til Baal. Men de khazariske lederne hadde et velutviklet spionnettverk. De fikk forhåndsvarsel og rømte fra Khazaria til europeiske nasjoner i vest, og tok med seg sin enorme formue i gull og sølv. De la seg lavt i terrenget og omgrupperte seg mens de antok nye identiteter. I hemmelighet fortsatte de sitt sataniske barneblods- og offerritualer og stolte på at Baal ville gi dem hele verden og all dens rikdom, slik de hevdet at han hadde lovet dem, så lenge de fortsatte å blø ut og ofre barn og spedbarn for ham. Den khazariske kongen og hans hoffmafia planla evig hevn mot russerne og de omkringliggende nasjonene som hadde invadert Khazaria og drevet dem fra makten.


City of London, foto New York Times, foto her.

Den khazariske mafiaen invaderer England etter å ha blitt utvist i hundrevis av år: For å fullføre invasjonen, hyret de Oliver Cromwell til å myrde kong Charles 1 og gjøre England trygt for sin bankvirksomhet igjen. Dette startet de engelske borgerkrigene som raste i nesten et tiår, og resulterte i drap av kongefamilien og hundrevis av den genuine engelske adel. Dette er hvordan City of London ble satt opp som bankenes hovedstad i Europa og lanserte begynnelsen av det britiske imperiet. Engelskmannen David Icke var den første noensinne som modig avslørte Rothschilds offentlig. Dette gjør ham selvfølgelig til en internasjonal helt, og vi trenger flere av hans slag mot for å avdekke skjulestedene til den khazariske mafiaen og få en slutt på deres verdensomspennende illegitime makt.

Den khazariske mafiaen bestemmer seg for å infiltrere og kapre all verdensbankvirksomhet ved å bruke Babylonian Black-Magic, også kjent som babylonsk penge-magi eller den hemmelige kunsten å tjene penger på ingenting, også ved å bruke kraften til ødeleggende åger for å tjene på renter: KM brukte sin enorme formue til å lage et nytt banksystem, basert på hemmelig babylonsk svart-magi-pengemagi som de hevdet å ha lært av de onde åndene til Ba’al. Det hadde de fått til gjengjeld for deres mange barneofringer. Denne babylonske pengemagien innebar erstatning av papirkreditt-sertifikater med innskudd av gull- og sølv, noe som tillot reisende å reise med pengene sine og som tilbød eierne en enkel erstatning dersom de skulle miste sertifikatene eller få dem stjålet. Interessant hvordan selve problemet som ble startet av khazarene også hadde en løsning gitt av dem. Til slutt infiltrerte den khazariske kongen og hans lille hoff Tyskland med en gruppe som valgte navnet «the Bauers». De skulle representere dem og fortsette deres Ba’al-drevne system av ondskap. The Bauers of the Red Shield, som representerte deres hemmelige blodbaserte barneofre, endret navn til Rothschild (aka “klippens barn, Satan”).


Rotschilds falske penger og åger

Familien Rothschild opprettet et privat papirpenge-system (fiat banking system) som spesialiserte seg på å tjene falske penger utav ingenting – og belastet det britiske folket med ødeleggende åger ved å bruke det som burde vært deres egne penger. Dette var den svarte kunsten til babylonsk pengemagi; de hevdet overfor innsidere at slik teknologi og hemmelig pengemakt ble gitt dem av Baal, på grunn av deres hyppige blod- og ofringsritualer til Baal. Etter at de hadde infiltrert og kapret det britiske banksystemet, blandet de seg med de britiske kongelige gjennom avl og infiltrerte og kapret hele England og alle dets store institusjoner fullstendig. Noen eksperter mener at Rothschilds fjernet kongefamiliens medlemmer gjennom å iscenesette hemmelig utroskapelig avl med sine egne khazariske menn for gjennom frekk svindel å erstatte de kongelige med sine egne pretendanter til tronen.

Den khazariske mafia hadde over lengere tid prøvd å utrydde konger som styrte ved Gud den allmektiges guddommelige rett: Dette fordi mafiaen mente å inneha en guddommelig rett i sitt partnerskap med Baal fordi de hadde ofret til ham over lang tid. De avskydde konger som regjerte ut fra Guds allmektiges autoritet og følte et ansvar for at deres eget folk var beskyttet mot infiltratører og forræderiske «fiender innenfor sine egne porter». På 1600-tallet myrdet mafiaen de britiske kongelige og erstattet dem med sine egne forfalskninger. På 1700-tallet myrdet de de franske kongelige. Rett før Første verdenskrig myrdet de den østerrikske erkehertug Ferdinand for å få startet den store krigen.


Abraham Lincoln (1809-1865) og John F. Kennedy (1917-1963) måtte begge bøte med livet, myrdet av den khazariske mafia, foto her.

I 1917 samlet de sin mafia-hær, bolsjevikene, og infiltrerte og kapret Russland, myrdet tsaren og familien hans med kaldt blod, bajonetterte favorittdatteren hans gjennom brystet og stjal alle russiske gull-, sølv- og kunstskatter. Rett før Andre verdenskrig myrder de de østerrikske og tyske kongelige. Så kvitter de seg med de kinesiske kongelige og avsatte den japanske herskeren. Den khazariske mafiaens intense hat mot alle som bekjente troen på en annen gud enn deres gud Baal, motiverte dem til å myrde konger og kongelige og sørge for at de aldri kunne regjere. De har gjort det samme med amerikanske presidenter – gjennomførte avanserte hemmelige operasjoner for å fjernet dem fra makten. Hvis ikke dette fungerte, myrdet mafiaen dem, slik de gjorde mot McKinley, Lincoln og JFK. Mafiaen ønsker å eliminere alle sterke herskere eller folkevalgte som våger å opponere mot deres babylonske pengemagi-makt eller deres skjulte makt oppnådd gjennom bevisst utbygging av et forræderiske nettverk.


Rothschild skapte en internasjonal narkotikahandel på vegne av mafiaen: Det var Rothschilds som deretter i det skjulte driftet det britiske imperium og laget en ondsinnet plan for å få tilbake de enorme mengdene gull og sølv britene hadde betalt til Kina for silke og krydder av høyeste kvalitet som ikke var tilgjengelig noe annet sted. Familien Rothschild hadde gjennom sitt internasjonale spionnettverk hørt om tyrkisk opium og dets vanedannende egenskaper. De gjennomførte en hemmelig operasjon for å kjøpe det tyrkiske opium og selge det i Kina. Gjennom dette ødela de livet for millioner av kinesere, noe som brakte gull og sølv tilbake til Rothschild-kassen, men ikke til det britiske folket. Opiumsavhengigheten skapt av Rothschilds opiumsalg til Kina skadet Kina så mye at Kina gikk til krig ved to anledninger for å stoppe dette.

Disse krigene ble kjent som Boxer Rebellions eller opiumskrigene. Pengene Rothschilds tjente på salget av opium var så store at de ble enda mer avhengige av de letttjente pengene enn de opiatavhengige var av opium. Rothschilds var også finansieringskilden bak etableringen av de amerikanske koloniene. Ved å innlemme Hudson Bay Company og andre handelsselskaper kunne de få mest mulig profitt ut av den nye verdenen. Det var også Rothschilds som beordret masseutryddelse og folkemord på urbefolkningen i Nord-Amerika for å få tillatelse til å utnytte de enorme naturressursene på dette kontinentet. Familien Rothschild fulgte den samme forretningsideen i Karibia og på det asiatiske subkontinentet i India, noe som resulterte i drap på millioner av uskyldige mennesker.

De forferdeligste forhold: Rotschild var stor på slavehandel, men også norske Ludwig Holberg hadde aksjer i dette, danskene var ivrige, København bys rikdom skal etter sigende komme fra slavehandel…mon tro om ikke også Mellomeuropas store havnebyer som Hamburg, Rotterdam, Antwerpen og Londons rikdom også var knyttet til den samme slavehandel. Om ikke deres etterkommere kan kreve eierskap til dette? (foto, her).

Rothschilds bygget opp den internasjonale slavehandelen, et foretak som så på disse kidnappede menneskene som simple dyr – et syn som khazarerne ønsket å påtvinge alle verdens mennesker som ikke var en del av deres onde sirkel, av noen kalt “den gamle svarte adelen”. Rothschilds neste store prosjekt var å starte den verdensomspennende slavehandelen, kjøpe slaver fra kriminelle stammehøvdinger i Afrika som i samarbeid med Rotschilds kidnappet medlemmer av konkurrerende stammer for salg som slaver.

Rothschild-slavehandlerne tok deretter disse kidnappede slavene og fraktet de i små og trange skipsceller til Amerika og Karibia hvor de ble solgt. Mange omkom til sjøs på grunn av dårlige forhold. Rothschild-bankfolkene lærte tidlig at krig var en fin måte å doble pengene sine på kort tid ved å låne dem ut til begge krigførende sider. Men for å være garantert innkreving, måtte de få vedtatt skattelover, som kunne brukes til å tvinge frem betaling. Rothschilds private falskpenge-bankfolk planlegger evig hevn mot de amerikanske kolonistene og Russland som sørget for at de tapte den amerikanske revolusjonen.

Da beskyldte de den russiske tsaren og russerne for å ha hjulpet kolonistene ved å blokkere britiske skip og sverget evig hevn på de amerikanske kolonistene, akkurat som de gjorde da russerne og deres allierte knuste Khazaria i 1000 e.Kr.

Rothschilds og det engelske oligarkiet som sto dem nær planla måter å gjenerobre Amerika, og dette ble en besettelse for dem. Deres favorittplan var å få opprettet en amerikansk sentralbank, med babylonsk pengemagi og falske papirpenger. Rothschilds khazarmafia forsøkte å gjenerobre Amerika i 1812, men mislykkes nok en gang på grunn av russisk innblanding. Denne fiaskoen gjorde khazarmafiaen rasende, og de planla nok en gang evig hevn mot både russerne og de amerikanske kolonistene og ville infiltrere og kapre begge nasjoner og strippe, tyrannisere og deretter massemyrde de gjeldende nasjoners befolkning. Khazarmafiaens forsøk på å opprette en privat amerikansk sentralbank ble blokkert av president Andrew Jackson, som kalte dem sataniske og sverget å gjøre alt for å få dem ut av business ved hjelp av den allmektige Guds nåde og kraft. Rothschild-banksterne omgrupperte seg og fortsatte sine skjulte forsøk på å få installert sin egen babylonske pengemagi-bank i Amerika.

Rotschilds får igjennom Federal Reserve Act 1913

Til slutt i 1913 lykkedes Rothschilds Khazarmafia å etablere et betydelig brohode i Amerika – det var som en ond fiende av alle amerikanere var kommet inn gjennom portene til Amerika: Rothschilds kunne etablere en festning ved å bestikke kriminelle, forræderiske medlemmer av kongressen til å vedta den ulovlige, grunnlovsstridige Federal Reserve Act på julaften, og uten det påkrevde quorum. Loven ble deretter signert av en kriminell president, en forræder av Amerika, liksom kongressmedlemmene som hadde stemt for den. Rothschilds khazarmafia opprettet deretter et ulovlig skattesystem i Amerika: Khazarmafiaen innførte et ulovlig, grunnlovsstridig skattesystem for å sikre at amerikanere måtte betale for de høye US-Government-utgiftene, godkjent av en korrupt, kriminell Kongress og president, innsatt i sine posisjoner av en mafia-finansiert valgkampanje.

Det var lett for Mafiaen å skaffe nok penger til å velge hvem de ville, for når du kontrollerer en bank som bak de lukkede dører driver med forfalsknerier, har du alle pengene du ønsker. Omtrent samtidig som de opprettet sitt ulovlige skattesystem i Amerika, bestakk de også medlemmer av Kongressen for å godkjenne Internal Revenue Service, som er deres private inkassobyrå registrert i Puerto Rico.

Like etterpå opprettet de Federal Bureau of Investigation (FBI) for å beskytte sine bankfolk, for å tjene deres behov for å kunne gå i dekning og forhindre at de noen gang blir straffeforfulgt for sine sine pedofile nettverk og barne-ofrings-ritualer; men også tjene som en skjult Intel-operasjon på deres vegne. Merk at FBI ikke har noe offisielt regelverk, ifølge Library of Congress, FBI har ingen rett til å verken å utstede sjekker eller å eksistere. Rothschilds khazarmafia gjennomførte den bolsjevikiske revolusjonen i Russland for å ta en vill og blodig hevn på uskyldige russere, noe de hadde planlagt i mange år, helt siden Khazaria ble ødelagt: Rothschilds khazarmafia iscenesatte og konstruerte den russiske revolusjonen ved å bruke sentralbankene til å betale for den bolsjevikiske infiltrasjonen av Russland og deres revolusjon på vegne av den khazariske mafiaen.


Oversetters bemerkning: Den russiske revolusjonen var noe meget verre enn kun en blodig hevn. Et visst miljø har den Onde som sin kilde, det var dem, de khazarske rabbier som sørget for å få myrdet de kristne russere. Var det fordi de kristne kunne forstå dimensjonene av det som var i ferd med å skje? Den Ondes skyver alltid bedrageri og løgn foran seg, helt inntil hans venner får ham på verdens trone, om det var dette som var The New World Order? Får vi da se hans virkelige åsyn? Krigen har forlengst begynt, den spirituelle krig som kan erkjennes gjennom sannhetens lys, lyset den Onde avviser.


Henrettelser av klassefiender under den russiske revolusjon i Ljublankafengselet, Moskva, her fra filmen The Checkist, (film, Youtube, her)

Bolsjevikene ble faktisk skapt og utplassert av den khazariske mafiaen som den essensielle delen av deres lenge planlagte hevn på den russiske tsaren og det uskyldige russiske folket for å ha brutt opp Khazaria omkring år 1000 e.Kr. for dets gjentatte ran, drap og identitets-tyveri av reisende fra land rundt Khazaria. Dette lite kjente faktum forklarer den ekstreme volden som ble utført mot Russland som den langvarige hevn av den Rothschild-kontrollerte Khazarian Mafia. I en godt planlagt vill og umenneskelig blodtørst som forbløffet verden, ble bolsjevikene sluppet løs i fullt raseri på vegne av khazarmafiaen for å ta hevn på russerne.

Dette hadde vært planlagt siden ødeleggelsen av Khazaria. Bolsjevikene voldtok, torturerte og massemyrdet omtrent 100 millioner russere, inkludert kvinner, barn og spedbarn. Noe av torturen og blodutgytelsene var så ekstreme at vi ikke egner seg å beskrive. Men lesere som ønsker å vite det, kan gjøre noen dyptgående internettundersøkelser om “Red Terror” eller “Bolshevik Cheka” eller se den klassiske filmen “The Checkist (1992)”.

Khazarmafiaen bestemte seg nok en gang for i forkledning å opptre som intelligensia og infiltrerte og kapret all jødedom. De utviklet en masterplan for å kontrollere jødedommen på alle mulige måter. Det var slik Rothschild kapret jødedommen, formet den etter den babylonsk talmudisme (luciferianisme eller satanisme), og fikk etterhvert kontroll over bank- og Wall Street-profesjonene generelt, Kongressen, de store massemediene; samt hadde tilgang til ubegrensede økonomiske midler til å kunne oppnå suksess.

Dermed kunne khazarmafiaen dele ut rikdom og suksess til de jødefolkene som drakk deres magiske drikk og bruke dem som nikkedukker, som sine egne slaver og Sayanims (Mossads ulønnende hjelpere). På denne måten kapret Rothschild jødedommen. Deres finansiering av det israelske Knesset og byggingen av det ved hjelp av frimurer-okkult arkitektur viste deres forpliktelse til den babylonske okkulte talmudisme og alt det onde som fulgte med den, inkludert barneofring til deres hemmelige gud Baal.

De satte opp et New World Order-system kalt Verdenssionisme som lærte og innprentet mottakelige jøder med en paranoid vrangforestilling om rasemessig overlegenhet, som lærte at alle hedninger var innstilt på å massemyrde alle jøder. Frimurerarkitektur ble brukt i bygningen av Knesset og man kunne skue den israelske høyesterett utenfra. De kalte denne raseparanoide masse-jødiske villfarelsen om verdens erobring, “verdenssionisme”, som egentlig er en form for skjult babylonsk talmudisme eller luciferianisme som til da hadde vært ukjent for mainstream-jødedommen.

Systemet ble designet for å bruke jødedommen som skalkeskjul, men også for å salve dem med babylonsk pengekraft, for å bruke dem som slaver, for senere å bli ofret til Lucifer i to trinn. Den første fasen ville være deres planlagte Andre verdenskrig i nazistiske arbeidsleirer, avskåret fra forsyninger, noe som resulterer i dødsfall til rundt 200 000 jøder av sult og sykdom, sammen med rundt 90 000 ikke-jødiske innsatte av samme årsaker, ifølge en respektert Røde Kors-tjenestemanns tall. Dette tallet er 5 % av hva Khazarian Mafia (også kjent som verdenssionistene) hevder.

Filmen The Checkist: https://www.youtube.com/watch?v=X_RSDqBn0bA

Se hvordan gamle Khazaria strekker seg inn i vår tids Ukraina; mon tro om Ukrainas problemer idag henger sammen med en eldgammel hatsk og morderisk khazariansk kultur? Foto se, her.

Det andre store offer ville være det siste, når deres kommende verdensordens luciferiske konge ville komme til makten, og når alle de tre Abrahamske religionene ville bli utryddet – spesielt jødedommen, som ville få skylden for alle krigene og ødeleggelsene av verden.

Da ville Rothschilds igjen forvandle seg til en helt ny identitet som ikke er forbundet med jødedommen i noen form, ikke engang med verdenssionismen.

Det er viktig å innse at Rothschilds Khazarmafia tok Tyskland ned til ingenting etter Første verdenskrig, skapte et vakuum for fascismen, og deretter gjenoppbygde de det, skapte nazismen og installerte Hitler som en motkraft til deres russiske bolsjevisme.

Hitler ble et problem for khazarmafiaen da han skildte seg ad fra dem og begynte å handle i interessene ikke bare til det tyske, men også til verdens frie folk, og utviklet sitt eget banksystem uten å spørre Rothschilds.

Adolf Hitler forbød åger

For Hitler innførte et finanssystem som var fritt for åger og gunstig for arbeiderklassen. Dette ga mandat til fullstendig ødeleggelse av Tyskland og det tyske folk fordi Rothschilds og khazarene aldri ville kunne tillate et økonomisk system som ikke var avhengig av åger for å eksistere. Vi ser det samme i dag med den kazariske krigen mot islam fordi islam forbyr åger. Dette er hovedgrunnen til at Israel er så høyrøstet og aggressivt når det gjelder å ødelegge de islamske folk rundt omkring i verden. Khazarmafiaen forventet at dette skulle kunne bli en stor Andre verdenskrig, og når de støttet begge sider, kunne dette samtidig brukes til å industrialisere hele verden og maksimere bankster-pengemakten deres.

Senkning av Lusitania utenfor Irland i 1915 skulle få USA med i Første verdenskrig, mange hevder at dette var en falsk-flagg-aksjon med nettopp USAs krigsdeltagelse som mål, legg merke til hvordan tyske myndigheter advarte reisende i New York-aviser under Notice! Hadde de fått tips (les Notice, her)? 1,193 av 1,960 reisende ombord ble drept, først senere ble man kjent med at det var ammunisjon ombord som hadde eksplodert, det var ingen torpedo fra en tysk ubåt, se artikkel False Flags an American Tradition hos www.rense.com, her; se foto, her.

Som en fortsettelse av deres velprøvde mønster for å finansiere begge sider i enhver krig for å maksimere profitt, anskaffelse av flere føderale skattepenger og økt internasjonal makt, bestakk, utpresset og overtalte khazarene nok en gang medlemmer av Kongressen til å erklære krig mot Tyskland i 1917.

Dette ble tilrettelagt av et Khazarmafia-organisert falskt flagg-angrep med forliset av Lusitania. Rothschilds kharzarmafia har siden utviklet et mønster med å iscenesette falskt flagg-angrep som en standard operasjonsprosedyre for å få amerikanerne til å kjempe for den khazariske mafiaen.

Etter at Andre verdenskrig var fullført, fant Rothschild KM opp den kalde krigen og brukte dette som en unnskyldning for å bringe nazistiske forskere og tankekontrolleksperter til Amerika under Operation Paperclip. Dette tillot dem å sette opp et verdensomspennende spion- og spionasjesystem som langt overgikk noen av deres tidligere prosjekter.

Infiltrerte amerikanske institusjoner

Under dette nye systemet fortsatte de å infiltrere og overta amerikanske institusjoner, inkludert de forskjellige amerikanske kirker, frimureri (spesielt Scottish Rite og York Rite), det amerikanske militære, US Intelligence, rettsvesen, og byråene i US-Goverment, inkludert de fleste statlige myndigheter, men også begge store politiske partier. Khazarmafiaen satte opp under Andre verdenskrig de nazistiske arbeidsleirer som et påskudd for senere å manipulere de allierte til å gi dem sin egen private koloni i Palestina, ved å bruke land stjålet fra palestinerne: Rothschilds khazarmafia kunne ta ibruk sin egen forfalskede etikett, det såkalte “holocaust” som skulle tjene som en av- og påbryter for tankekontroll for å motstå og forhindre enhver kritikk av de sionistiske handlinger.

Sannheten i saken var at Rothschilds khazarmafia opprettet de nazistiske arbeidsleirene for å hente inn store fortjenester for selskapene som drev arbeidsleirene og forsynte nazistenes krigsmaskin. Da Rothschilds khazarmafia fikk sitt eget private hjemland i Israel i 1947 gjennom sine skjulte politiske manipulasjoner, begynte de i all hemmelighet å se på hele Palestina som deres nye Khazaria, og begynte å planlegge hvordan de, skjult bak bedragerier skulle kunne gjennomføre folkemord på alle palestinerne og stjele hele Palestina for seg selv. Planene deres inkluderte fantasien om å bygge et “større Israel” (Great Israel) ved å ta over hele Midtøsten og manipulere dumme amerikanske Goyim til å kjempe og dø på deres vegne, og kunne ta alle de arabiske landene for Israel og den khazariske mafiaen, slik at de kunne stjele deres rikdom og naturressurser, særlig deres råolje.

Nylig fagfellevurderte Johns Hopkins genetiske forskning av en respektert jødisk medical doctor som viste at 97,5% av jødefolket som bor i Israel ikke har noe gammelt hebraisk DNA, og derfor ikke er semitter; de har ingen blodsbånd til Palestina i det hele tatt. Derimot bærer 80 % av palestinerne eldgammelt hebraisk DNA og er derfor ekte semitter, og har eldgamle blodsbånd til palestinsk land. Dette betyr at de virkelige antisemittene er israelerne som stjeler palestinske landområder for å bygge israelske bosetninger, og det er israelerne som tyranniserer og massemyrder uskyldige palestinere.

Rothschilds khazarmafia bestemte seg igjen for å iføre seg forkledning og utvide rekkene: De innså at de ikke kunne holde seg skjult mye lenger for offentligheten med mindre de forandret seg på nytt og utvidet sitt hemmelige lederskap. Derfor arbeidet de hardt for ytterligere å infiltrere og kapre frimureriet og dets hemmelige avleggere og innlemmet toppmedlemmer i deres pedofile nettverk og barneofringsritualer. Også sentrale medlemmer av Kongressen ble innlemmet i deres hemmelige sataniske nettverk ved å gi dem utvidet makt, høye US-Government-, militære- og Intel-stillinger, ledsaget av store pengebelønninger og høy status. Det ble innrettet spionasjefronter som brukte israelsk-amerikanske «Israeli-first» dobbeltborgere som ledere. Disse ble satt opp i Amerika for å kanalisere de khazariske bankers forfalskede penger til politikere for valgkampene, men bare for å eie og kontrollere dem når de ble valgt.

“De utnytter de menneskelige svakheter, gjør business ut av det, kjøper sin mektige innflytelse gjennom massemedia; vi kan aldri få en levedyktig samfunnsøkonomi basert på organisert kriminalitet, for det er det de holder på med. De oppfører seg som parasittiske rovdyr, har full kontroll over bl.a. alkohol- og narkotikahandel, gambling og menneskehandel (human traficking, organhandel) og ikke minst, prostitusjon. De skaper ingenting av verdi, ingenting vi andre kunne bygge på, ikke på noen måte.” Mike Harris intervjues av Sarah Westall, se video del 1, her (fra 49:46), del 2, her, del 3, her.

Rothschild Khazarmafia bestemte seg for å mind-kontrollere de amerikanske massene for å gjøre det lettere å manipulere dem til å godkjenne deres ulovlige, grunnlovsstridige, uerklærte, uvinnelige, evigvarende kriger som de måtte ha for å tjene sine store overskudd og få mer verdensmakt. De bestemte seg for å få full kontroll over all offentlig utdanning ved å sette opp utdanningsdepartement og lage globalistiske og sosialistiske læreplaner basert på politisk korrekthet, mangfold og “perversjon er normalt”- læren. Fluor ble tilsatt det offentlige drikkevann og tannkrem, og tannleger ble tankekontrollert til å tro at fluor forebygde hull, og var ikke skadelig for hjernefunksjon eller skjoldbruskkjertelfunksjon, som det i virkeligheten er.

Tilsetningen av fluor i den offentlige vannforsyningen og til tannkrem fordummet amerikanere ved å senke den operasjonelle IQ. Dette gjorde folk mye mer føyelige enn de normalt ville ha vært. Programmer for å utvikle og distribuere vaksinasjoner til dumme barn og skape et stort antall fremtidige kroniske helseproblemer ble satt i gang. Leger som hadde blitt mentalt kontrollert og villedet av partisk forskning som ble lagd for for anledningen, ignorerte alle studier som ikke var dem tjenlige – dessverre gjaldt dette de fleste av dem. I tillegg hadde alle vaksiner blitt kontaminert med SV-40, et kjent langsomtvirkende kreftfremkallende virus.

Khazarmafiaen brukte sin pengemakt til å få kontroll over alle de allopatiske medisinskolene, opprettet og kontrollerte American Medical Association og andre medisinske foreninger for å sikre at deres agenda basert på løgner og bedrag ble videreført. En del av denne massive planen å fordumme og tankekontrollere de amerikanske massene var at de kjøpte opp og konsoliderte alle amerikanske massemedier til seks kontrollerte store massemedier, eid og kontrollert av deres egne ansatte.

Det kontrollerte massemedia fungerte som et ulovlig nyhetskartell, og det skulle ha blitt satt en stopper for slikt gjennom antitrust-lover da dette medførte bruk av ulovlig spionasje og ulovlig propaganda som krigsvåpen mot det amerikanske folket. Rothschilds khazarmafia-sjefer bestemte at nå var tiden kommet for å fullføre den totale overtagelse av US Amerika, samtidig skulle hele verden okkuperes ved å sette i gang et stort False-Flag-angrep i Amerika for siden å skylde på islamistene: De tok ibruk sine topp israelsk-amerikanske “Israeli-first” dobbeltborgere som bodde i Amerika (aka, PNACers og topp NeoCon-utvalgte) for å planlegge et stort atomangrep på Amerika 9-11-01.

Mossad stjal deaktiverte amerikanske mininukes
Stjal Mossad de deaktivert mini-nukes (?), Davy Crockett, om dem, se her og foto fra video, se her.

Bibi Netanyahu, den operative sjefen for Khazarmafiaen, utplasserte Mossad og de Dual Citizens for å forberede og sette i gang dette angrepet på Amerika, massemedia skulle gi muslimene skylden. De informerte sine topprabbinere og “Friends of World Zionism” om ikke å fly den dagen og holde seg borte fra NYC, det samme gjorde “Larry Silverfish”, en av de viktigste mennene som var involvert i operasjonen.

De brukte sine utvalgte i Department Of Defence for å lokke Able Danger-etterforskerne til Pentagon Naval Intels møterom, hvor de ville bli myrdet av et Tomahawk-kryssermissil som ble avfyrt fra en israelsk Dolphin-klasse diesel-ubåt kjøpt fra Tyskland. Trettifem av Able Danger-etterforskerne som etterforsket det israelske tyveriet av 350 deaktiverte W-54 Davy Crockett atomladninger som hadde forsvunnet ut gjennom bakdøren ved Pantex i Texas ble myrdet av denne Tomahawk-treffet, hvis eksplosjon var “timet” sammen med detonasjonen av forplasserte sprengladninger.

Gordon Duff og hans verk Veterans Today får en “glimrende” omtale av Wikipedia, vi skjønner at det er som i ligningene når minus og minus blir pluss, de som skjønner seg på virkelig matematikk skjønner at Duff må ha truffet mangt og meget direkte i hvitøyet, se her.

Dette var plassert på forhånd i Naval Intel-vingen, som i tillegg nylig hadde blitt forsterket. Det israelske Mossad-frontselskapet, Urban Moving Systems, ble brukt til å transportere mini-atom-ladningene laget av de stjålne W-54 atomladninger fra Pantex (og opprinnelig laget ved Hanford prosessanlegg), disse ble lagret i den israelske ambassaden i NYC og fraktet til tvillingtårnene for detonasjon 9-11-01. Om det var Ba’al eller Moloch, Lucifer eller Satan, velg hva du vil; dette er den samme onde ånd som ønsker å massemyrde alle mennesker. I bytte for å gjøre sitt “skitne arbeid”, belønner han de som har solgt seg til ham ved å gi dem utrolige rikdommer, berømmelse og makt. Dette er den hemmelige blodkontrakten som kalles «å selge sin sjel».

Den meget ondskapsfulle, hemmelige plan til Khazarmafiaen blir nå avslørt offentlig for aller første gang av Veterans Todays egen Gordon Duff. Vi vet nå at Bibi Netanyahu gjennomførte atomangrepet på Amerika 9-11-01 og gjorde det som en del av den khazariske mafias plan. Hold deg fast i stolen din; dette er en veldig stor hemmelighet og forklarer mye av det som har foregått i Amerika, alt forårsaket av Israel og den khazariske mafiaen som har infiltrert nesten alle USAs offentlige og private institusjoner. Nå, for første gang noen sinne, kommer den helt spesifikke hemmelige, utrolig onde agendaen til den khazariske mafia til å bli avslørt, takket være et intervju som Mike Harris hadde med Veterans Today Senior Editor og Director Gordon Duff på talkshowet hans “The Short End of the Stick” på 3-10-15 (hør en annen samtale mellom Duff og Harris fra 10.1.2012, her).

Jeg har, fortalt av insiders, hørt mange sjokkerende hemmeligheter opp gjennom årene, men denne skiller seg ut og forklarer nøyaktig hva Israel og dets undersåtter i Amerika har gjort oss og ødelagt nesten alle aspekter av våre liv; skapt en dårlig økonomi, mye arbeidsledighet og undersysselsetting, massiv kriminalitet, alkoholisme og narkotika, ødelagte skolene som idag fordummer barna, lagd ulike eugenikk-programm som bl.a. fluor i offentlig drikkevann og tannkrem, samt kvikksølv i vaksiner som er en stor svindel basert på utbredt politisk korrupsjon.

Gordon Duff avslørte Bibi Netanyahu

Dette intervjuet sender nå sjokkbølger verden rundt, og når du tenker på innholdet av Gordon Duff avsløringer for første gang har funnet sted offentlig, vil du bli sjokkert. Og du vil forstå at Bibi Netanyahu er den operative sjefen for den Khazariske mafia og var den som beordret og overvåket det israelske atomangrepet på Amerika 9-11-01.

Tempelanleggets Ugle fra Bohemian Grove i Kalifornia, USA, ritualplassen for de rikeste og mektigste, foto her.

I dette intervjuet avslørte Gordon Duff fra en skriftlig utskrift av det som ble sagt på et møte mellom Bibi Netanyahu og en amerikansk forræder og noen andre spioner i 1990. Gordon Duff avslørte at Netanyahu var en KGB-spion som Jonathan Pollard. Og vi vet nå at Israel ble grunnlagt som en satellitt for det bolsjevikiske Russland, de ledende marxister i Israel var ganske ulykkelige da Sovjetunionen falt. Benjamin Netanyahu var på Finks bar i Jerusalem, et velkjent møtested for mossadfolk. Her er hva han sa hentet direkte ut fra transkripsjonene av samtalen:

“Hvis vi blir tatt, vil de bare erstatte oss med lignende folk, så det spiller ingen rolle hva du gjør, Amerika er en gullkalv og vi skal suge den tørr, kutte den opp og selge den stykke for stykke til det ikke er noe igjen annet enn verdens største velferdsstat som vi senere skal kontrollere. Hvorfor? Fordi det er Guds vilje og Amerika er stort nok til å ta slaget slik at vi kan gjøre det igjen, igjen og igjen. Dette er hva vi gjør mot land vi hater. Vi ødelegger dem veldig sakte og får dem til å lide fordi de nekter å være våre slaver.»

Dette er nøyaktig hva Rothschilds khazariske mafia har gjort mot Amerika siden den med suksess infiltrerte og kapret Amerika i 1913. Kunnskap om hva Bibi sa på vegne av dem burde gjøre oss alle rasende og motiverte til å drive disse onde skapningene ut av Amerika og ta vår store republikk tilbake. Når Bibi Netanyahu nevner Guds vilje, er guden han refererte til Baal (også kjent som den store uglen eller Moloch), guden disse Khazarians tror krever at de tilber ham ved en konstant blodutgytelse og smertefulle menneskeofringer og massemord, og at hvis de “selger sine sjeler” til Baal (Lucifer eller Satan), vil de bli belønnet med utrolig rikdom, berømmelse og stor makt.


Når de “selger sjelene sine”, er det som faktisk skjer at sjelene deres blir revet bort og de blir umenneskelige eller sjelløse og tar på seg egenskapene til Ba’al, det vil si at de blir stadig mer psykopatiske og onde.


Det Bibi Netanyahu diskuterte var det kommende atomangrepet på Amerika 9-11-01, og da han nevnte “de vil bare erstatte oss” refererte han til toppen av de såkalte Circle of Twelve, gruppen Veterans Todays egen spaltist og talkshow-verten Stew Webb avslørte ved å identifisere 11 av de 12 som kaller seg «Illuminati» eller «Satans disipler». Disse menn ofrer hvert halvår barn i Denver og spiser deres hjerter, drikker blod etter at de har utøvet pedofili.

Folkens, vi må få ut denne informasjonen til alle vi kan, for så å forene og drive disse sjelløse Ba’al-tilbedende avskum ut av hver krik og krok av Amerika og bringe dem alle til retten for lov og dom for all deres ufattelige ondskap. Alle som forstår hva Bibi Netanyahu mener om amerikanere som en gullkalv for utbløding og slakting, bør bli rasende og drevet til samfunnsorganisering og politisk handling mot israelsk spionasje i Amerika som de utøver gjennom Federal Reserve System, AIPAC, JINSA, Defense Policy Board, CFR og lignende.

Rothschilds Khazarmafia har plassert 25 atomvåpen i store amerikanske byer og Europa for å utpresse regjeringer. Dette blir referert til som deres Samson Option, og ble først oppdaget og avslørt av forfatteren Seymour Hersh: Khazarmafiaen fikk også noen S-19 og S-20 stridshoder fra et korrupt medlem av kongressen som ble tildelt oppgaven å kjøpe opp ukrainske Mirvs på vegne av US-Government for å avvikle dem. I stedet solgte han dem til israelerne og delte pengene med andre sentrale kongressmedlemmer som var involvert.

Dette er høyforræderi og en dødsforbrytelse som kan straffes med henrettelse. Rett etter deres angrep på Amerika fortalte Khazarmafiaen den amerikanske administrasjonen at de ville detonere større atomladninger for sprengning i amerikanske storbyer, inkludert Washington DC, hvis administrasjonen nektet å la Israel opprette sin egen store politistats okkupasjonsstyrke i Amerika, basert på konsolidering av all amerikansk rettshåndhevelse og alfabet under én sentral israelsk kontroll.

Israels egen hær, US Homeland security
En kriminell sjel, Michael Chertoff, født 1953, foto fra Wikipedia, her.

Denne nye israelske okkupasjonsstyrken kalt Homeland Security (DHS) ble opprinnelig drevet av to borgere som også var kjent som perverser. Tidligere DHS-direktør Janet Napolitano ble saksøkt for seksuell trakassering av menn som jobbet ved DHS; hun hadde beordret dem til å flytte kontorene sine inn på toalettene. Dual Citizen-forræder Michael Chertoff, (et navn som oversatt fra russisk betyr “djevelens sønn”) var den kriminelle hjernen som opprettet DHS, sammen med den tidligere sjefen for det østtyske Stasi, Markus Wolf (1923-2006), som ble ansatt som spesialist og konsulent. Wolf døde på mystisk vis så snart oppdraget hans var fullført. Rothschild Khazarmafia trodde aldri de ville bli avslørt for sitt atomangrep på Amerika 9-11-01, men de gjorde en av de største taktiske feilene i historien og overspilte pga sin overdrevne hybris, de erklært seg selv som de største genier, basert på for mye suksess på grunn av deres tidligere ekstreme pengemakt .

Snart vil mainstream-Amerika få vite at Bibi Netanyahu og hans Likudistparti planla angrepet på Amerika 9-11-01 på vegne av Rothschilds Khazarmafia. De trodde at de hadde full kontroll over massemedia og kunne forhindre at noen av de hemmelige IAEA- og Sandia Labs-undersøkelsene noen gang ble frigitt til den amerikanske offentlighet. De gjorde en alvorlig taktisk feil fordi nå blir sannheten om deres rolle i 9-11-01-angrepet publisert på det verdensomspennende internett, verdens nye Gutenberg Press. Det Rothschilds Khazarmafia ikke forsto var kraften til internett og hvordan sannhet kunne bli publisert og kringkastet på nett, at det kunne resonnere med verdens folk og spre seg som en ild i tørt gress, med lysets hastighet, spredd til massene overalt. Denne utrolige taktiske feilen fra Khazarmafiaen er så stor at den faktisk vil dømme dem til en fullstendige eksponering og kanskje den totale ødeleggelse de fortjener.

Med djevelen som partner, Bibi Netanyahu, født 1949, foto fra Times of Israel, 28/2-19, her.

Bibi Netanyahus ordre om å gjennomføre atomangrepet på Amerika den 9-11-01 vil gå inn i historien som en av Khazarmafiaens største feil, denne vil få skylden for å ha eksponert dem og fpr alle ødeleggelser de har stått for. Russerne har nå informert IAEA og Sandia Labs og Able Danger-filene er gitt til dem av Edward Snowden. Snart vil alle disse filene bli gitt til alle amerikanere og hele verden via Internett. Dette kan ikke stoppes. En rekke russere i den høye militærkommandoen i Russland, og de høyeste lederposisjonene i den russiske regjeringen innser at det var den samme krim-kabalen som organiserte bolsjevikene til å massemyrde 100 millioner uskyldige russere – og disse russiske menn ønsker å gjengjelde dette. Det er derfor de sørger for at Rothschild-banksterene blir satt ut av drift, noe som vil stoppe den khazariske mafias kriminelle ødeleggelse av pengesystemet. Dette er grunnen til at BRICS Development Bank ble opprettet – for å erstatte US Petro Dollar som verdens reservevaluta, men denne, i motsetning til US Petro Dollar, blir støttet av gull, sølv og ekte varer, forfalskninger er ikke tillatt.

Massemedia svikter, og de fleste amerikanere tror ikke lenger på noen av de nasjonale historier i beste sendetid, spesielt folk under tretti, som plukker fakta fra Internett og konstruerer sin egen tro. Mange internett-brukere avviser nå massemedia. Sannheten om israelerne som angrep Amerika 9-11-01 blir troverdigere for hver dag som går. Snart vil hele mainstream-amerika vite at Bibi Netanyahu og hans Mossad og amerikanske khazarjøder med dobbelt statsborgerskap gjennomførte 9-11-01-angrepet på Amerika. Mossad og deres lydige tjenere med dobbelt statsborgerskap angrep Amerika ved bruk av atomvåpen den 9-11-01 på vegne av Rothschilds Khazariske mafia. Ulike skjulte dekkoperasjoner blir nå gjennomført globalt for å avsløre og ufarliggjøre disse. Deres dager med anti-menneskelig makt er nå begrenset.

Det hemmelige, utrolig godt trente amerikanske teamet kalt “Nuclear Snake-Eaters” jobber nå hardt med å søke igjennom alle innkommende israelske diplomatiske forsendelser; de kjører forbi og flyr over synagoger og israelske ambassader og Mossad safe-houses med høyteknologiske gammastråle- og helium-3 nøytrondetektorer, og bruker ultra-høyteknologisk spesialinnstilte og -fokuserte satellitter for å søke etter lagrede atomsprenghoder, som i tillegg til å jobbe hardt for å gjenfinne alle stjålne atomsprenghoder, stjålet av israelerne hvor som helst i verden utenfor Israel. Dette super-elitelaget ble varslet av Michael Shrimptons telefon til MI-6 som varslet dem om at en israelsk “City Buster” hadde blitt plantet i nærheten av den olympiske stadion. Denne samtalen har feilaktig ført ham i fengsel.

En atomar City Buster ble gjenfunnet av “Nuclear Snake-eaters”, som hadde kommet til England og gjenopprettet ro og orden ved å avvæpne en stor «bybuster». Dessverre ønsket MI-6 at denne atombomben skulle detoneres for å få mer makt til Khazarian Mafia i England – deres hjemmebase er i City of London Financial District – fordi den hadde mistet mye av sin makt. Et hemmelig navn for disse Khazar-høvdingene som driver sine kriminelle prosjekter i store deler av verden utenfor City of London er Gog og Magog, til tross for at mange historikere tror dette er det hemmelige navnet på Russland, noe det ikke er. Det er det hemmelige navnet på toppene i Kkazarmafiaen og forteller hvor de opprinnelig kom fra.

Bohemian Grove i Kalifornia, var dette et moderne Ba’al tempel for ledende politikere, foto i boken av både Ronald Reagan, Richard Nixon, Jimmy Carter, begge George Bush, Dwight Eisenhower og Herbert Hoover som deltagere, ofre de mennesker, ernæret de seg av demoner? Var navnet Bohemia knyttet til Baal-dyrkelse også i Europa (Tsjekkoslovakia og Tyskland)? Foto fra bok om Bohemian Grove, Cult of Conspiracy, side 226, kan lastes ned, her.

Det hemmelige teamet av supereliten «Nuclear Snake-eaters» er klar til å bli utplassert i Israel når som helst, dersom nasjonen skulle kollapse etter at de fleste europeiske selskaper har flyttet fra landet, og USA kutter ned bistand, for å overholde amerikansk lov. Det er ulovlig å gi bistand til en nasjon som har atomvåpen, som ikke har signert den nukleære ikke-spredningsavtalen. Israel har atomvåpen som kan detekteres med satellittbaserte Helium-3-sensorer, men de har aldri innrømmet det, og har heller ikke signert den nukleære ikke-spredningsavtalen.

Vi må alle kreve at vår kongress og administrasjon adlyder loven og umiddelbart stopper all økonomisk og militær bistand til Israel, og arresterer alle israelske spionasjefrontdirektører for AIPAC, JINSA, Defense Policy Board, “Joint” i NYC, og ADL osv.

Det er ukjent, men man tror at et betydelig antall av disse stjålne atomvåpen allerede er funnet. Det har blitt rapportert av innsidere at en svært høytidelig melding ble kommunisert til Bibi Netanyahu og hans Likudister, så vel som alle toppmedlemmer av israelske spionasjetjenester i Amerika, som AIPAC, JINSA, Defense Policy Board, ADL og lignende. Hvordan lød denne alvorlige advarselen?

Hvis vi skal tro innside-rapporteringen, ble disse menneskene fortalt at hvis det skjer ett eneste israelsk-basert falskt-flagg-angrep til, vil de som beordret dette eller var involvert bli jaktet på av amerikansk nasjonal sikkerhetstjenester og eliminert, og de israelske forsvarsstrukturene knyttet til slike vil bli forvandlet til støv.

Resten av Rothschilds Khazarmafia-historien vil sannsynligvis bli bestemt av DEG og av Veterans Today-lesere og We The People som lærer den hemmelige, forbudte historien til mafiaen som ble fjernet fra historiebøkene og bibliotekene for å beskytte deres onde historie som ingen ville ha akseptert hvis dette var kjent. Så del denne historien med familie, venner og kollegaer og legg den ut på nettet.

Vær tydelig på dette – med mindre Khazarmafiaen er i stand til å operere i dyp hemmelighet, vil den bli angrepet fra alle sider og ødelagt for alltid. Så fjern deres hemmelighold ved å avsløre deres skjulte historie, slik at alle amerikanere kan få vite og forstå. Det er grunnen til at Khazarmafiaen har jobbet så hardt for å kjøpe opp og kontrollere massemedia og offentlig masseutdanning, inkludert høyskoler og universiteter, for å sikre at verdens folk aldri vil finne ut om deres hemmelige ondskap, som er så umenneskelig, så blodig og morderisk at hele verden ville slå seg sammen mot dem og angripe dem fra alle kanter på alle nivåer de eksisterer på.

Det store spørsmålet gjenstår: Var den sanne årsaken til lederne av den khazariske mafiaens utrolige ondskap mot menneskeheten et biprodukt av naturen eller av næring? Noen mener at denne grove parasittismen og tilbøyeligheten til massedrap, engasjementet i pedofili og blodstapping av barn og barneofring skyldes en giftig kultur, best beskrevet som ondartet tribalisme, preget av en paranoid gruppe rasemessig villfarelse om overlegenhet. Andre tror lederne av den Kharzariske mafia er Kains blodlinje, det vil si «Kains barn», som er djevelens egne. De har absolutt ingen sjel eller menneskelig samvittighet, men er rene rovdyr, som villdyr – mens de samtidig er utrolig tosidig, i stand til å dekke seg bak et glatt ansikt og et godt rykte, men på utsiden. Kanskje det kan være begge faktorer. Uansett er det på tide å avsløre denne ondskapen, den største ondskapen verden noen gang har opplevd. Det er på tide for verden å jobbe sammen for å utrydde dette problemet nå og for alltid, med alle nødvendige midler.


Originalartikkel av Preston James og Mike Harris, her. Boken The Khazars, A Judeo-Turkish Empire on the Steppes, 7th–11th Centuries AD, kan lastes ned, her. Boken om Bohemian Grove, Cult of Conspiracy, kan lastes ned, her. Bok av Seymour Hersch, The Samson Option: Israel’s Nuclear Arsenal and American Foreign Policy, kan lastes ned, her. Om jøder som ikke er jøder, se Johannes Åpenbaring, kpt 2, vers 9 og kpt 3, vers 9. Mike Harris intervjues av Sarah Westall, se video del 1, her, del 2, her og del 3, her. Artikkelen er oversatt og bearbeidet av Sven-Inge Johansen.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

55 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
11 måneder siden

Khazar-hypotesen om askenasenes opphav

Khazar-hypotesen går i korthet ut på at askenasene primært var de judaistiske etterkommerne av khazarene som ved Khazar-rikets kollaps hadde flyktet til Øst-Europa og der dannet sine egne grupper og småsamfunn i andres nasjoner. Askenasenes felles, internasjonale språk var (og fortsatt er) jiddisch, som i motsetning til dagens offisielle forståelse ikke er et germansk språk.

Khazar-hypotesen om askenasenes og det jiddische språkets opphav har en historie som strekker seg tilbake til tidlig på 1800-tallet. (Wiki: Khazar hypothesis of Ashkenazi ancestry). De to første dybdebehandlingene av emnet kom imidlertid først da orientalisten Hugo von Kutschera i 1909 utga boken Die Chasaren: Historische Studie, og antropologen Maurice Fishberg i 1911 utga boken The Jews: A Study of Race and Environment. Fra 1920-tallet og utover var det stadig flere som fremmet hypotesen.

I 1951 utga den israelske historikeren Abraham N. Polak boken Khazaria: History of a Jewish Kingdom in Europe, der islamske kilder for første gang ble presentert. Den amerikanske politiske insideren Benjamin H. Freedman (1890-1984) skrev i 1954 et ca. 80 siders langt brev der han oppsummerte sin egen research, Facts are Facts: The Truth About Khazars (pdf-fil) (Internet Archive) (Amazon.com, 2009).

Den ungarskfødte journalist og forfatter Arthur Koestler (1905-1983) gjorde i 1976 Khazar-hypotesen almen kjent med sin populær­vitenskapelige bok The Thirteenth Tribe: The Khazar Empire and its Heritage (Wiki-omtale). Den israelsk-amerikanske genetiker Eran Elhaik har sammen med sine medarbeidere fra 2012 og utover fått publisert flere genetiske studier som støtter Khazar-hypotesen. Vi ser nærmere på deres artikkel fra 2012, The Missing Link of Jewish European Ancestry: Contrasting the Rhineland and the Khazarian Hypotheses.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
11 måneder siden

Kilden til Harris & Preston (2015) sin presentasjon av Khazar-riket og askanasene er med all sannsynlighet Benjamin H. Freedman (1890-1984) sitt 50-80 sider lange brev fra 1954 til David Goldstein, Facts are Facts: The Truth About Khazars (pdf-fil) (Internet Archive) (Amazon.com). David Goldstein (1870-1958) var en nederlansk-amerikansk jøde som i 1905 hadde konvertert fra ortodoks jødedom til katolisisme. Senere i livet organiserte han kampanjer for å konvertere andre jøder til katolisismen, og det var i den kontekst at Freedman skrev det lange brevet, som en advarsel mot ikke å være en naiv kristen i synet på hvor dagens “jøder” opprinnelig har kommet fra og hva som er essensen i jødedom. 

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
11 måneder siden

Jeg fant, jeg fant! I artikkelen til Mike Harris & James Preston (2015) om Khazar-mafiaen, manglet kilder og referanser til at jødedom-konverterte askenaser som i middelalderen holdt til i Øst-Europa, drev med makabre ritualer der de drepte kristne barn og drakk deres blod.

I 2007 kom imidlertid en bok ut på italiensk av Ariel Toaff, professor i historie ved et universitet i Israel, der han spesialiserte seg på jøder under middelalderen. Bokens tittel var “Pasque di sangue: Ebrei d’Europa e omicidi rituali” (Blood Passovers: European Jews and Ritual Murder). Pdf-filen til den engelske oversettelsen ligger her:
http://www.israelshamir.net/BLOODPASSOVER.pdf

For to meget gode (og lange) introduksjoner til boken, anbefales:

1) Hamilton, Andrew (2012): “Diabolical Passion: Ariel Toaff’s Blood Passovers”.
https://counter-currents.com/2012/04/diabolical-passion-ariel-toaffs-blood-passovers/
 
2) Israel Shamir (2007): “The Bloody Passovers of Dr Toaff”.
https://www.unz.com/ishamir/the-bloody-passovers-of-dr-toaff/
 
Dette er uhyre spennende og interessant historielesning, enten man tror på resten av historien til Harris & Preston (2015) eller ikke.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
1 år siden

 

 

  • ZetaTalk refererer til Benjamin Fulford i ZetaTalk Chat 17. oktober 2015. ZetaTalk begynte så selv å bruke termen “the Khazarian Mafia” i sine ukentlige “Chat Q&A”. ZetaTalk har siden – ut fra sine egne innsikter – både bekreftet og avvist informasjonsbiter fra Fulford om Khazar-mafiaen. ZetaTalk har også TILFØRT mye ny informasjon om historien til de Moloch-dyrkende satanister, og om deres nåværende praksis med Israels statsminister (avatar) Benjamin Netanyahu som formelt overhode.
eee
eee
Anonym
1 år siden

TRUDE ESPÅS SAKEN (Dette er ikke helt nytt, sikkert et par uker gammelt +)

Knut – Trude Espås – Hans siste vilje ble hørt –
Når jeg ser på dokumentar, så får jeg inntrykk av at han som satt og stirret er av interesse. Jeg tar inn noen små inntrykk.
“He sides his victims”
Jeg får et syn av en mann i kokkeklær.
Eid – gårdsgutt- (Eid er et stedsnavn eller etternavn?)
Noe om to som e pågrepet i samme sak.
(Noe om lagt ut på et forum, vitne i samme sak)
“Du må se på saken på nytt” (Aner ikke om den beskjeden er minst for meg eller andre der ute)
“Between the rocks” (Jeg tror det er noe bevismaterialet som var oversett, mulig nytt funn)
“His daughter knows”
“He protected her benithe the rocks so she wouldent Get Fried”
“No one knows who testet”
“8 photos looked”
Han som var politi i saken mente den burde etterforskes på nytt.
Det er nye bevis i saken,
“De endret tidspunktet for drapet” (For å fastslå når drapet ble begått)
“Han visste at hun hadde gått bort, flere timer før drapet” (LIke WTF?)
“Det var mannen som satt å så på”
“De fant ikke mannen som observerte”
“He coverd your murder”
Noe om mannen som henla saken og noe om HIV.
Noe om bestemte ord som bare Linda (Antageligvis kalken) kan forstå hva betyr.

TINA JØRGENSEN SAKEN

Hennes far ber om at du skal føre hans ord i saken.
Men han vil ikke at pårørende skal forstyrres i saken.
Noe om en DNA profil og noe med samme mann og en link til et annet drap.
Noe om skjulte lydopptak
Drept med en skrutrekker.
sensurert
sensurert
sensurert
“Politiskolen”
“Han var en stor sjarmør”
“Donor lost his Life”
Noe om en Pål og grand Canaria.
“Et siste stikk”
RESTEN ER RSENSURERT!

Får opp noe med at en som ikke er norsk, tror det er Espås saken.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
1 år siden

Får opp noe om passasjerliste.
(tidligere fått opp noe om donorkort, ved pasienters død, og noen med noens kort som ligger på colourline, det kan jo være et id kort lol)

Rettelse: (He hides his victims, ikke sides)

Kan det være Oen som bruker fake ID kanskje, da er han muligens ikke å finne lenger, kanskje han var registrert fake id på passasjerlisten og registrert som død etter men ikke er det? who knows!

eee
eee
Anonym
1 år siden

BYGDEDYRET 3

Det kom meg før øret at det foregikk en annen form for hersketeknikk og maktovergrep når det gjelder råderetten rundt vindmøllene uti Fosen med reinsætten. Jaggu er det ikke bare bare å slippe reinsdyra på beite, når de må gå der å lytte på surret fra møllevingene istedenfor suset fra fjellviddene. Det er ikke bare bare å være verken vill eller tam så lenge du er rein. Det er helt sinnsykt at disse ulovlige oppsatte møllene ikke er saget ned, eller flyttet til et annet sted, her er det ingen som lyttet til verken reinens egen råderett, eller samenes nedtegnet arverett. Her misbruker Mr. pengesluker lovens lange tarmsystem for å hale ut saken til samene trøttes ut og møllesuset har jaget rein til den er steike vill. Er vel noen som går rundt å håper på at noen der ute skal detta om, slik at det ikke er mer å tretta om. Forresten, hvem faan fant på overgrepet “overskjønn?” Snakker om galskap satt i system. Vindmøller er flott på rett sted, men de skal ikke fortrenge reinen fra sitt beitested!

En annen snutt jeg fikk nyss i, var en liten sak, hvor lovens lange arm ble altfor kort. De forsøkte å få has på dette bygdesvinet, som vrangtilsynet hadde varslet om. Men svinet var vill og stakk til skogs, og snuste rundt for å se hva faren var. For BYGDEDYRET ja det er ikke bare bare å hanskes med. Skarpere tenner skal du lete lenge etter, strammere pust finnes ikke noe sted. Jaggu hadde de tatt seg inn, for varselbrevet var så tilforlatelig hendig sendt til feil sted. Bildene fra huset ble tatt og sendt til doktor og trusene tatt for å sjekke om de var rene nok. Jammen tok ikke BYGDEDYRET med seg en suvenir, bare for å sende det rundt med et smil, i det lokale overformynderiet.

En annen snutt var nok en vill historie om en grisete romanse som kunne føre til avanse.
BYGDEDYRET fikk ferten av en hendig sak, ja det var nokså tilfeldig, midt i en annen sak. Det var en smaksbehandler som bare ville se, hva klienten bedrev tiden med. Først satte han “tore på sporet” til å finne ut av klientens pengeforbruk, som så ut til å vær ett pengesluk, i håp om å sette kjerringa på brød og vann, for smaksbehandleren hadde fått blod på tann. Klienten hadde blitt lagt for hat, etter et lite sammenstøt. Visst faan skal jeg ta a, sa n, og fulgte kjerringa rundt med handlekurven. Nåja, her var det mye pølsevev, dette stemte ikke helt med hva klienten oppgav. Her var det både fuglemat og kattemat, fysj og fysj, hysj hysj. Så ville denne smaksbehandleren bare se hva skreppa gjorde hjemme på sin pc. Bare for å sjekke lissom. Her var det mye spennende å finne alt fra rare dikt og slikt til spennende kriminalhistorie. Var skreppa synsk eller var a storspion?
Helst ville smaksbehandleren ha det til, at klienten var syk og alt var et spill. For snoken fant ut at hu brukte penger på spill. (Det var vel klientens fånyttes forsøk på å komme seg ut av NAZIKØA PÅ) Men nå skal du høre hva som kom tore for øret. (Sorry Tore på sporet, navnet passer bare så godt inn i min historie) Visst var det er romanse på gang, for gjennom veggen kunne de høre at møa hadde seg men NOEN i alle fall. Hu stønna så heftig at han trudde taket sku lette. Jaggu sa a navnet på en stut han trudd var fut, heftig sa doktor, når det kom en for øret, at det han var han som ble beskyldt for å ha pult. Men nei og nei, det var ikke nok med det, jaggu fikk en fatt i en snutt hvor klienten sa at hu hadde drept en gut. Men huff og uff, det hele var klippet til, slik at det skulle se ut som om det var slik det stod til. Smaksbehandleren ble skuffet da han fant ut at klienten ikke hora for penga, men vasket hos Knut, for å ha noe å fore kattene med. Og jaggu var den heftige romansen bare en vill historie som aldri fant sted. (Uheldligvis for skreppa for hu hadde så gjerne hoppa til køys med en viss en eller to, eller tre) Og ryktet ble satt ut, at kjerringa hadde et sinne, som skremte fanden utpå fjorden. (Han sa flatmark) For noen kort må jo enkelte ha, for å forsøke å skape en sak. Det man alltid skal ha i minnet, er at KLIPP OG LIM er en smal sak for de som (Har high Tec) og bare vil vinne. De viser frem bare ditt sinne. (Et farlig sinne? Nånei din stut, putt hue i Micron og se hvor blid du blir) De fjerner dine gode gjerninger, og plukker fra hverandre din historie, og setter sammen fragmenter til utdrag, som viser noe annet enn din egen virkelighet.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
1 år siden

INGEN kan tas fra retten til å være til stede under sin egen rettsak
INGEN kan tas fra retten til å vitne i egen rettssak.
ALLE har krav på en rettferdig rettsgang.

Jeg undres om noen jeg har en spirituell tilknytning til, veldig nylig døde eller ble frigjort.
For jeg fikk se et syn med to store ørner som seilte over himmelen, det var en gjenforening, far og sønn tror jeg. Et vakkert syn. Jeg tror det var en som endelig fikk fred.
Noen av orda som kom til meg var: “Vern om vår jord”

eee
eee
Anonym
1 år siden

BYGDEDYRET 2 (Kanskje skal man kalle det for BYGDETILSYNET? BYGDERETTEN?)

Det farlige bygdedyret med sin stygge stank som kan drepe deg med sin pust, ja det er nesten verre enn dyret bibelen snakker om. BYGDEDYRET med sine løgner spinner opp historier man skulle tro var klippet ut fra film. BYGDEDYRET er en tyv, en løgner og en kjeltring. Liker du å spasere tur, så kan du være viss på at kjærring-snakket skal ha det til at du reker gatelangs, og samler flaskepant. Det liker å bruke ordet befaring for å sette folk i forvaring, hvis du har noe av verdi de vil putte i lomma si. Jeg hørte en gang en historie om en gammal mø som hadde en hormonforstyrrelse som fikk det til å se ut som hun var i Fed med å føde. Og siden møa hadde trøbbel med føa, så ble hun anbefalt å ete barnemat, i tillegg hadde hun en pappegøye, som åt det samme Grøa. Jaggu tror du ikke BYGDEDYRET begynte å spekulere, hvor ble det av alle de ungene som måtte ha skjult seg i den feite magen? Barnematen og nei og nei, og jammen tror du ikke møa hadde noen smådyr med navn som Harald og gina. Så BYGEDYRET, det satte seg til for å ta møa på fersken, for å se hvor det ble av alle brøa. BYGDEDYRET hadde kjøpt seg et instrument som kunne tirre møa og ikke frem hennes temperament, slik at de kunne frarøve hennes børn. Men overraskelsen ble stor, da Harald og Gia viste seg å være smådyr og ikke menneskebarn. Bygdedyret var slett ikke fornøyd med det, så de brukte det som påskudd for å ransake huset for å se om det var noe av verdi å sette fingra i. Og siden ting og tang ikke var ikke nok, så plantet de like så godt noe griseri for å ha noe å sette nåla i. Ja for slike dyr de er helt på styr.

En annen historie jeg hørte var om en grepa kar som hadde så trampa på tærne til det lokale overformynderiet, så tittetoen ble reint blå. BYGDEDYRET ble så rasende at det tydde til hersketeknikk og maktmisbruk. Det kledde seg ut som både mattilsynet, lensmann og fuut. For å få fatt på denne karen, ja la oss kalle han for KNUT. Det hadde faan meg ikke sett ut der hjemme hos Knut, for han hadde i lang tid vært både skrapa fant og klein som en stut. Men Gaaden hans, ja den ville de har fatt i. Det var vel noe på snei med odlesætten som det ryktes på. Og noen hadde satt ut stygge rykter, for denne karen han hadde noen informasjon som ikke alle snakker høyt om, men Selv om Knut var en stut så var han en tøff kar når det kom til stykke. Så etter ryktene, så observerte de Knut i hemmelighet, slik at de hadde noe å banke i bordet med. Doktor´n satt på snei og tittet på alt av informasjon for å finne ut om gutten var grei. Men klippe klippe sa kjerringa hans og jammen redigerte de informasjonen, sli at Knutemann skulle bli fremstilt som en enda verre stutemann. Fysjogfei for en gjeng. Sånn går det når BYGDEDYRET lusker rundt.

En annen vill historie som kom meg for øret, var og ei knerte som egentlig skulle bli nummer tretten, men som ble frarøvet retten. Ryktene gikk at hun blei sjuk for hu ikke fikk pult, mens andre sa at hu sa fra seg retten for hun var lei av all tretten omkring retten. Det var nemlig en som var så kjip at han ville finne ut om knerta hadde stått i med bror hans. For en snål historie, ja man nesten ikke tror det, men BYGDEDYRET var sikker i sin sak, her er det noen annet som ligger bak. Så BYGDEDYRET kledde seg ut, og tyvlyttet med øret i veggen, og ja du skjønner nok sikkert hvor store ørene var når jeg TJUVLYTTTET. Hvem var det egntlig som sto i? Var det kallen eller kjerringa som sto bak det å leke onkel politi? Hadde virkelig knerta noe på si? Det var noen som i sin ville sjalusi, ville stjele plassen, men slutten på historien var at tissetassen var ikke knertas kar på si, men et fabeldyr. For knerta var lur nok til å se gjennom fingrene og fant så ut at hun skulle herje litt med de som gikk langt over streken. Så leken ble knerta for å sette streken for BYGDDYRETS eventyr. Det gikk rent over styr, og steken ble enden på den leken, for alle mann.

Og tror nå ikke at dette er slutten, for jeg har hørt mange verre historier en dette. Særlig når det gjelder RÅDERETTEN, og arverekken. Ja det er det åtseleterne er ute etter.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
1 år siden

Man skal ikke misbruke mattilsynet og barnevernet og helsetilsynet for andre formål en Å HJELPE folk og fe.100 års fengsel til de som MISbruker disse via hersketeknikk og maktmisbruk og planter falsk informasjon.

Ingen har rett til å ta fra noen ens råderett og arverett. Og man må utvise vett og forstand i saker som er kjipe å klipe i. Istedenfor å TA folk, så inspirer til å legge om driften hvis det er noen som sliter med å trille hjulene på grunn av sykdom og annet. Gi driftstilskudd til omlegging av drift. Gi råd, til måter å løse alt på. Ingen skal ta Gaarden fra en mann, det finnes så uendelig mange måter å løse ting på, om en kar er sjuk, så vil han bli langt sjukere om han tas fra hjem og gård. I gamle dager så var man flinkere å hjelpe til, på dugnad hvis det måtte til. Strekk ut ei hand eller to, det er alltids plass til begge to. Gud sier at det er nok til alle. Bruk av tvang er farlig og bør unngås av alle.

BORGERVERNET bør være det øverste organ, en sterk allianse, som har innsyn i alle tilsyn og stat. Noen må strekke stats-bukken i ørene for vi kjenner jo alle til historien om bukken og havresekken.

Ikke vær redd, vi går alle over streken innimellom, noen ganger må vi bare lage litt gøy rundt noe som er et betent tema. Noen ganger er starten på en romanse, noe som kan bli en sterk allianse. Noen ganger ser alt hundre ganger verre ut enn hva det egentlig er.
Hva gjør man når man har føkka skikkelig opp og alt gikk på tverrra? Jo, man begynner på nytt. Man starter med blanke ark og nøster trådene på nytt.

eee
eee
Anonym
1 år siden

Jesus Prayer Chant

“He changed our Messages”

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
1 år siden

“Installed messeges where Taken away”

Noen som dekker over eller rydder opp i en sak?

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
1 år siden

Jeg får inn via bønn og “klarsyn” at det ble skrevet en bekymrings rapport om noens helsetilstand. Noe om en kommunelege som varsler en overlege. Noe om samme lege som …

Noe om en som endrer et program, slik at noen skal gjøre en feil, slik at de bruker det til å reportere noen. (Aner ikke om dette omhandler samme sak)

Noe om noen som ønsket eller ønsker å gå til rettslige skritt for å hindre at noen får innsyn i en sak.

Noe om noen som har brukt en bakdør i et program om (sensurert). De avtaler “Samme som sist” (Jeg får opp to navn, sensurert) For at noen skulle bli nektet innsyn i sin sak om noe. Alle som har (sensurert) har samme diagnose (Sensurert) Og noen om militært program.

None som er først opp på politiets svarteliste, enten ved en feil eller med vilje for å dekke over noe. (Noe om noen som har brukt uttrykket “ris til egen bak” men som egentlig dekker sin egen hekk. lol)

Noe om noen som tok seg godt betalt for å finne donoren.

Merknad. Noe som er litt snedig er at jeg får opp ordet (donor) i så mange saker.
Jeg tror det er snakk om organdonasjoner, sperm og egg-donasjoner, og penge-donasjoner. Det kan også bety noe annet som jeg ikke helt har forstått enda. Når jeg ber Vårherre og “englerådet” om hvem som står bak en bestemt sak, så får jeg inn inntryket at jeg må finne donoren bak. Det virker som om fellesnevneren her er “Den som står foran står bak.”

Nå må man huske noen gode ord fra et visst testamente, om at noen av de første vil bli de siste og noen av de siste vil bli de første. Det handler noen gang om å gi opp sin plass i køen, å sette andre først, og det handler også om historien fra Jesus og de to kjeltringene på korset, om tilgivelse og frigivelse for sin synd gjennom tro og barmhjertighet. Noen av de man kaller “Han var en av de verste” vil altså kunne kommer fremst i køen. Og noen av snilleste vil komme på sisteplass. Det er bare Vårherre med sine hjelpemenn som ha rett til å dømme.
Det finnes kjeltringer som har et godt hjerte og det finnes gode riddere som har et sort hjerte.

eee
eee
Anonym
Svar til  eee
1 år siden

Jeg vet ikke om noen fant mannen som ble/er brukt, som hadde fått påvist varig endret helsetilstand, sikkert noen som er utsatt for samme MC program. Om jeg har sett klart nok. (Jeg tror kanskje jeg fant han på nett, men usikker)

Jeg fikk også inn noe om en slags “underskriftskampanje”. Noen som rotter seg sammen?

Noe om noen som har gjort et lydopptak av noen, men de har løyet/holdt skjult at opptaket et et år gammelt/Fra i fjor. Et opptak som skulle brukes for å frata noen noens rett. (Om mitt grumsete klarsyn har forstått det rett)

Og noe om noen som har gjort en feil som blir blåst opp til å være noe annet enn hva det er eller verre enn hva det er. Noe som er så urettferdig fordi det i utgangspunktet var basert på en misforståelse, men så har man blitt satt opp mot hverandre. Dette tror jeg er noen som egentlig er glade i hverandre, men som er satt opp til å hate hverandre. Noen som blir holdt fra hverandre. Eller kanskje det var omvendt. LOL. Den eldgamle leken splitt og hersk?

Også noe om noen som prøvde å hjelpe noen, noe som ble gjort i beste mening (Kanskje det hører til det som er overfor her) men som blir fullstendig misforstått.

Noen om en stor utbetaling/donasjon som er satt på vent. Eller er det snakk om organer. LOL.

Ordet “program” kan også misforstås lett, fordi det også kan være snakk om bare et dataprogram. (For jeg har fått inn noe om noen som Innstallerte feil program) Og “You/your” har variabel betydning som du, dere, deg selv, han selv, du selv, (Altså “the Messenger” eller den som beskjeden er ment for) og det later til å være rettet mot menneskeheten noen ganger. Anklager om at “Dere/Du/Your, drepte hans/your sønn” Jesus.

I will get my reward from the true lord :) Jeg ønsker ikke å ta fra noen noens arv i hvertfall. (Utakk er verdens lønn har jeg hørt) Jeg så ordet bli gitt videre til noen andre, (En mann, han som satt å sov som ble vekket opp) og jeg fikk vite at testamentet betyr også mine/noens handling. I mitt tilfelle betød det en fremtidig handling. Testamentet er hva du sier, gjør eller skriver. Jeg fikk inn noe om noen som ville gi meg noe i arv eller gave, (Noe som var ment for meg) men og noe om en sak at noe var ment for hans sønn. Det er en død etterforsker, (Eller det er en avdød far og hans sønn er en etterforsker) og noe som er ment som arv til hans sønn. (Jeg tror kanskje dette er den samme som “sa” til meg at jeg var forelsket i hans sønn, haha, artig skrømt) Jeg har også fått inn dette om å gi alt til Vårherre, så vil han lønne deg på sitt vis. (Det er en tillitserklæring, men gud hjelpe meg så vanskelig når man sitter med tenne på tørk. LOL.)

Ps.
Jeg vil minne om at hypnose og meditasjon kan være LIVSFARLIG.

Ps 2
Når jeg snakket om å selge mitt materiale snakket jeg om min bok når den er gang blir ferdig, det var IKKE IKKE IKKE snakk om dokumentet/testamnetet i seg selv eller biologisk materiale. (Jeg har ALDRI, og vil ALDRI ha gjort det eller kommet til å gjort det, jeg er IMOT, det i stor grad, men tar andre få bestemme selv)

Ps3
Jeg fikk også denne i bønn for lenge siden “Your murder was UNDONE, your responsibility to tell the world”

eee
eee
Anonym
1 år siden

ONDT ER DEN SOM ONDT GJØR. Den virkelige heksa er den som brenner dyr, mennesker eller andre krapyl.

kjell108
Abonnent
2 år siden

– DONETSK, February 28. /TASS/. The surrendered Ukrainian servicemen confirm that Kiev planned a large-scale offensive in Donbass, Deputy Head of the People’s Militia of the Donetsk People’s Republic (DPR) Eduard Basurin said in a live broadcast on the Rossiya-24 TV Channel on Monday.

The Ukrainian servicemen who have switched to the side of the Donetsk People’s Republic “confirm that they were given a command to prepare for large-scale combat operations,” Basurin said.

kjell108
Abonnent
2 år siden

– Jeg har, fortalt av insiders, hørt mange sjokkerende hemmeligheter opp gjennom årene, men denne skiller seg ut og forklarer nøyaktig hva ***Israel*** og dets undersåtter i Amerika har gjort oss

“Khazarmafia” er ikke et annet ord for “Isreal”.
“Khazarmafia” er heller ikke et annet ord for “Judaisme”.
Gordon Duff, som erklært Obama-tilhenger, representerer ikke det samme som Mike Harris og Preston James.

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden

REINER FUELLMICH HEADS ⁣SESSION 99: STAGE VICTORIES (APRIL 8, 2022)

https://brandnewtube.com/v/ZWum9p

Aradorn
Aradorn
Anonym
2 år siden
e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

Biden var fin, lol :)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Aradorn
2 år siden

GEORGE CARLIN: “BRAIN DROPPINGS” TALKING TO AVOID HAVING TO COMMUNICATE!

https://brandnewtube.com/v/OR66YO

kjell108
Abonnent
2 år siden

Intel Slava Z, a Telegram channel, reported earlier that NATO officers from Germany, France, the UK and Sweden were trapped with Azov fighters in Mariupol.

idiot-testen :D
idiot-testen :D
Anonym
2 år siden
kjell108
Abonnent
2 år siden

– The Russian army captured the
U.S Major General Roger L. Cloutier Jr. Maj. Gen. Roger L. Cloutier, the U.S. Africa Command HQ Chief of Staff in the besieged Ukrainian Azov camp in Mariupol ,
The Pentagon wanted to contact Putin, (1/x)

kjell108
Abonnent
2 år siden

Khazarmafia:
Hvordan er det mulig å miste jobben sin for å forsvare familie-verdier??
https://www.brighteon.com/4c103a3b-f185-4167-86e8-c5fba3f05b3c

Det har jeg aldri sett noe svar på.

kjell108
Abonnent
2 år siden

– At a news conference on Monday, [Mexicos president] Obrador lashed out at the Joe Biden administration for not explaining why it finances political groups in Mexico that are opposed to his Fourth Transformation.

Hvis dette er sant, det politiske USA er nå det som tilsvarer landsforrædere i Mexico.
Stalin ville ha hengt dem og kineserne vil kaste dem på sjøen.
Rett sør for Mexico finner vi Guatemala, et offer for CIA 1954. Det var massedrap i Chile 1973. Jamført med Guatemala var Chile 1973 barnemat. Både Chile og Guatemala er nazism i fullt dagslys.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
2 år siden

John Holden om Stortinget:
Det har aldri hendt at erklært nazist, fascist og diktator (Zelensky) har fått taletid i Stortinget og at de står opp unisont og gir trampeklapp.
Stortinget har tydelig vist hvem de er og hva de står for. De hyller Nazismen. De har ingenting der å gjøre og bør gå alle sammen. Det samme med Nrk Media som også hyller Nazismen. Styresmaktene er bedragere. De er handlingslammet i forhold til drivstoffpriser, men de har klart å få ned prisene i kantina på Stortinget.

Jeg har blitt fast seer til John Holden. Han har masse følgere og seere. Så bra at vi har norske youtubere som tør å stå frem for sannhet. Eller søke etter sannhet, fordi det er mye desinformasjon der ute. Håper man kan finne slike helter på Zoom-grupper også.

I Tyskland advares det mot høye matpriser nå. Prisstigning på mellom 20 og 50%. De har samtidig bevilget seg lønnsøkning. Og det samme som vi ser på Stortinget og over hele verden skjer. Overklassen stenger ned i lockdown mens de går på party selv, sånn som BoJo i UK. Politikere står uten munnbind blant småbarn som er masket opp. Dette for å gjøre oss vant til å ha en overklasse som kan gjøre hva de vil mens folket blir mer og mer en slaveklasse. De som står nære myndighetene får selvfølgelig en del av kaka. Løgnaktig media, influncere og ellers propaganda må få sitt. Biden har slettet all studiegjeld for statsansatte. De smører sitt eget system. Disse går også ut når det kreves en demonstrasjon for Woke-pedoene eller CRT. Alt er organisert på samme vis som de har sagt Iran gjør.

De har forsøkt på farge-revolusjon i Russland mot Putin tidligere. Nå skylder de på Putin for prisstigning og inflasjon. Men dette er hva de vil. De må det for å få til The Great Reset. Det vil også vi. Men vi må få vår egen gjenoppbygging. Hvis Putin ville sabotere Europa og USA ville han neppe ha åpnet for handel og konvertering av Euro for Rubler i Gazprom. De ville stenge ned gassen og la Europa lide. Nå ser vi at Tyskland prøver å provosere Russland for at de skal bryte avtalene.

Hvordan starte revolusjon – Hanne Nabintu Herland/Joaquin Flores:

Yugoslavia, Ukraine, all created revolutions:

How to create war:

Julian Assange. Afghanistan som “Failed State”. Det var aldri meningen å bygge opp Afghanistan. La landet ligge med brukket rygg for all tid mens resursene blir utnyttet av globalister.

Denne mafiaen forsyner opposisjonen i landene med våpen og skaper uro og krig. Rockefeller og Standard Oil kartla olje og resurser for mange, mange år siden. De skaper kriger for å unngå utnytting av disse og styre markedet. De splittet Ukraina og utnytter og stjeler landets resurser ved å sette inn korrupte ledere og brutale mordere regjerer gatene. Skaper frykt og torturerer sine egne. Samtidig går milliardene av dollar lett ut fra landet.

Dette er våre politikere og kongeliges kompis: https://www.bitchute.com/video/Hc8L0Kkgp4Hp/
Yuval Noah Harari. Klaus Schwab og Haakon Magnus sin rådgiver. Han sier mennesker ikke har fri vilje og my annet galskap.
En gjeng perverse satanister som ser for seg å bli guder. De skal fjerne vår spiritualitet og tro. De skal chippe våre hjerner og styre hva vi tenker og hva vi gjør. En pedo-kult som nå forsøker å normalisere sex-tortur av barn og slippe løs sine perverse drømmer. Vi må ta kontroll over galskapen og få disse kriminelle bort fra alt som er i nærheten av barn og makt. Og det vil skje. Det er helt sikkert.

kjell108
Abonnent
Svar til  Terje Engen
2 år siden

– Nå skylder de på Putin for prisstigning og inflasjon.

Biden hevder at bensinprisene i USA har steget pga Ukraina.
Denne grafen viser at bensinprisene i USA steg med 25% FØR Ukraina
https://tradingeconomics.com/commodity/gasoline

Så innfører Biden forbud mot russisk olje. Da kan vi regne med mere prisstigning på bensin.
Bensin og diesel er hva som holder USA gående. 14 dager uten bensin og diesel og vi har hungernød i USA.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Terje Engen
2 år siden

rockefeller, styrer drivstoff-prisen i verden, sammens med resten av søppla der nede, rothchild.

BUNNEN, av SØPPLA, i verden, STYRER, OSS LEVENDE MENNESKER, på toppen.

Det varer bare en tid, så snur dette.

About, SOUL LOSS :
https://brandnewtube.com/v/GXUzVy

« Forrige artikkel

Gro og Gro Eva Jolys demonjakt 17.03.2022

Neste artikkel »

WHOs snarvei til NWO; stikk kjepper i hjulene

55
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x