Mystery Babylon, foto herfra: http://mscorley.blogspot.com/2013/09/mystery-babylon-cover.html

Den farlige dagen 22.07.22, hvem skal ofres?

4.3K visninger
46 minutter lesetid
43

At så mange ungdommer måtte bøte med livet på Utøya, var et traumatisk hardtslående sjokk. Men kanskje var det nettopp meningen, slik at det skulle forhindre oss fra å tenke igjennom det som hadde skjedd? Forhindre oss i å forstå hva beveggrunnene kunne være? Forhindre oss i å forstå gjerningsmennenes motiv? Ville en slik innsikt være et sprang, et sprang inn i det ukjente?

Men ville det ikke være et langt større sprang å forstå hva planleggerne ville? Kan det tenkes at det er helt andre rammebetingelser for hva de tenkte enn hva som er vanlig? Det synes meg som om vedkommende anonyme skribent har forstått mye av dette. Vedkommende omfavner kjensgjerningene som ingen tidligere jeg har sett. Det synes meg å ligge mange års livserfaring og nøyaktige iakttagelser bak, kan det være observasjoner fra en høy posisjon? For hvem kan ha utbytte av å ta livet av et så stort antall ungdommer?


Forfatter anonym


Den farlige dagen 22.07.22, hvem skal ofres?

Bare Gro Harlem Brundtland vet hvor farlig denne dagen kan bli for den som tråkker feil. Fredag 22. juli 2022 er ekstremt viktig for alle kabbalist-okkultister som har en rolle i Utøya-fortellingen om den lange fredagen 22. juli 2011. Neste fredag markeres 11-årsjubileet for dette største False Flag i Norges historie, og 11-tallet står sentralt for satanistene som organiserte Utøya. Deres kolleger i USA viste sin forkjærlighet for 11-tallet da de gjennomførte den største amerikanske False Flag 11. september 2001.

Vi skal se på noen av sammentreffene som holder på å konvergere mot denne datoen fredag 22. juli 2022, for å vurdere om disse er til fordel eller ulempe for Gros ondskapsfulle klikk. Sammentreff i tid og rom som involverer nøkkeldatoer og mønstre i tall og bokstaver er ufattelig viktig for disse demondyrkerne. Siden det kreves sammentreff i fortid for å samle tilstrekkelig med demonkraft i framtid, er satanistene nidkjære i sin kontroll over historien. De vil for enhver pris unngå at vi skal få studere hendelser hvor satanistene trøster hverandre med at «vi fikk det meste til å klaffe».

Mange fakta omkring Utøya og den merkelige patsyen Anders Behring Breivik (ABB) er derfor strengt tabubelagt. Den offisielle myten er at «mammadalten» ABB egenhendig sprengte regjeringsbygget 22.07.2011 i Oslo for deretter å dra til Utøya og egenhendig skyte 69 mennesker der, for det meste norske tenåringer. Vi vet at ABB satt og sonet sin straff i Skien fengsel fram til sommeren 2019, og så vet vil at han dukket opp igjen under ankesaken i Skien fengsel som ble avsluttet 1. februar 2022, på heksesabbaten Imbolc (mer om Breivik og fengselsopphold, se nrk.no, her).

Grønn teknologi for ABB i Skien

Det var ikke overraskende at ABB ble offisielt overflyttet til Ringerike fengsel etter at han «tapte ankesaken». Vi tror nemlig at han var blitt fløyet ut av landet fra Geiteryggen dypstat-flyplass allerede høsten 2019. ABB var den gangen utstyrt med en ny offisiell identitet Fjotolf Hansen, velegnet for ikke å vekke oppsikt på utenlandske kontrollposter. Fjotolf-navnet som han benytter der ute, var som blåst vekk da ABB dukket opp til jus-omkamp i gymsalen til Skien fengsel denne vinteren. Det er mange problemer forbundet med å ha en innsatt som plutselig blir vekk fra et fengsel uten at vanlige ansatte og innsatte skal registrere det. Trivielle rutiner rundt rengjøring og søppeltømming blir truende. Gro visste at det var umulig å foreta en slik Magica-borttrylling av patsy-Anders to ganger på samme sted.

Ringerike fengsel ligger i en grei kjøreavstand 2-3 mil unna Eggemoen dypstat-flyplass, og der oppe kunne ABB flys nesten rett ut av landet uten at noen savner ham som innsatt. Det lå i kortene at ABB måtte ut av Skien etter ankerettsaken i fengselet, hvor ingen media fikk spørre om han overnattet på cellen sin, og hvor den befant seg. Eggemoen er Gros egen dypstats-flyplass noen få mil unna Harlem-klanens hyttefestning nede ved Mylla-vannet. Det finnes mange små bygdeveier rundt Eggemoen flyplass, som gjør det enkelt å foreta diskret transport av enkeltpersoner inn og ut av landet. Helt vekk fra Skien ble likevel ikke ABB, da den største bedriften i Skien heter ABB. Opprinnelig svensk, men nå sveitsisk kontrollert, med hovedkvarter i Zurich.

Normale mennesker synes det er helt Donald Duck å henge seg opp i slike ting som at Skiens største bedrift og Skiens mest omtalte innbygger (etter Henrik Ibsen) hadde identiske initialer ABB. Men ABB er et ekstremt viktig firma, og helt siden starten under navnet ASEA har firmaet vært verdensledende på elkraft-systemer i de fleste av verdens land. ABB står bak teknologien til de fleste lands «blodomløp av energiforsyning», hvor alle de tre blodrøde logo-bokstavene er spaltet med et hvitt «sveitsisk pluss-tegn eller kors». Sveits tok kontrollen over dette svenske Wallenberg-firmaet. Når vi inverterer sveitsiske ABBs logo og plasserer kopien bakerst, så vil det dukke opp en enda mer kjent svensk merkevare ABBA. Plutselig innser vi at den inverterte B-en i ABBA-logoen er en satanistisk inversjon.

Initialene ABB er viktige i «feiringen av False Flag 2011», som den norske dypstaten håper å få til 22. juli, uten at det norske folk skal begripe at satanister gjennomfører en Satan-fest. Slike fester regnes aldri som vellykket uten strategiske menneskeofringer. Ofringene er ment å spre frykt hos alle interne folk som vet for mye, og hos alle eksterne folk som forsøker å utfordre narrativet rundt «denne farlige enkeltpersonen ABBs angrep mot Norges land og multikulturelle folk».

Gro Harlem Brundtland har forsøkt å forberede seg veldig nøye til denne for henne ultra-magiske datoen 22.07.22. Vi skal se på noen av de konkrete forberedelsene hun har gjort og vurdere om det ligger kynisme eller panikk bak tiltakene. Gro trenger å foreta en større menneskeofring i Norge for å feire 11-årsjubileet for 2011 uten å tape Corona-ansikt internasjonalt. Å forberede menneskeofringer etter to fulle somre med meningsløs Gro-sabotering av samtlige nordmenns ferieopplevelser 2020 og 2021 er meget farlig for Gro. Tør hun gamble på at det ikke er hun selv som blir hengende i den galgen hun forsøker å lage for ærlige norske borgere 22.07.22?

Hekseri knyttet til det magiske årstallet 1961

La oss ta et historisk tilbakeblikk til det mest satanistiske årstallet i tidsregningen etter Kristus – 1961. Årstallet er det samme snudd opp ned, og har en unik kombinasjon av numerologiske egenskaper som er etterspurt av Babylons trollmenn og trollkvinner. 1961 var dette året da 22 år gamle Gro Harlem Brundtland inderlig håpet på å få en datter, men hun fikk en sønn Knut Brundtland. En datter født i 1961 ville ha vært perfekt for Gro for å skape sin «Magica fra Tryll» i egen blodslinje: En heksedatter født i -61 ville ha fylt 61 år i 2022, og kunne ha vært i posisjon for å vende ryggen til de fleste av verdens menn.

Magica fra Spell (spell kan også bety forbannelse eller “å kaste gann” som samene sier), kort sagt, en ekte heks, foto, “in plain sight”, se her.

Disney-konsernets viktigste tegner Carl Barks gjorde derimot jobben sin i dette magiske året: Han skapte heksa «Magica de Spell» i 1961. Måten hun introduserer seg på i tegneserieruta er verdt et studium. Disney forsøker her å skjule ting i full åpenhet – «hide in plain sight!»

De to Duck-mennene framstår som små engstelige speilbilder av hverandre, med Donald kledd i svart matros-dress. Han ser med forskrekkelse på stjerten til den selvsikre Magica med svart dekkende kjole. Hun er arrogant og viser stjerten, men går ikke med resten av stumpen bar slik som de vanlige fugle-folkene i Andeby er nødt til. Bestemor Duck sitter i resepsjonen og slipper inn Magica uten å trenge å konferere med disse utmanøvrerte ande-mennene.

I et intervju med Klaus Strzyz i 1980 husket Barks: «Jeg trodde på den tiden Disney alltid har hatt hekser som var stygge og frastøtende. Hvorfor skulle jeg ikke tegne en som ikke er stygg, men direkte sexy? Det er derfor hun er italiensk og selvfølgelig veldig populær blant lesere i Italia. “Hun vet at hvis hun tok en tønne av Joakims penger, om en liten stund ville den være borte, men hvis hun hadde den gamle nummer 1-kronen og gjorde den til denne veldig heldige amuletten, ville hun ha mange egne fat penger og ville være den mektigste personen i verden. Hun ville også vært den rikeste.” Foto, se her.

Populærlitteraturen er mye viktigere enn vi tror når det gjelder å påvirke folks følelser og tanker. Verdens maktelite bruker Donald Duck-teknikker oftere enn vi tror – før vi ser det ved selvsyn. Gro Harlem Brundtland har siden 1981 forsøkt å forføre verden på Magica-vis med bærekrafts-svindel og giftige globalist-institusjoner i Geneve. Gro Harlem Brundtland har siden 1980 vært det nærmeste vi kommer Disneys «Magica» – verdens mest innflytelsesrike heks. Gro skaffet seg denne posisjonen som et resultat av den store norske menneskeofringen «Alexander Kielland» 27.03.1980, hvor plattformen som ble sprengt til sjødemoners applaus hadde et velvalgt navn. Et mannsnavn i resonans med Alexandra Kollontaj, 1900-tallets verste heks og Gros forbilde. Gros svenske mormor og mor var begge personlige disipler av Alexandra, og de sørget for at Gro tilbrakte sine spede barneår under krigen med lange opphold inne på Alexandras sovjetiske ambassade i Stockholm.

Gro fikk inn med morsmelken sin initiering i Alexandras demonfamilier av sjødemoner og meksikanske Xibalba-demoner. Men hun trengte en stor menneskeofring til sjøs i 1980 for å kunne utøve organisatorisk ondskap på et globalt nivå. Før Gro startet sin verdensomspennende organisering av ondskap, måtte hun få en innføring i galskapen av den mer internasjonalt drevne Klaus Schwab, som grunnla sitt private super-onde Geneve-firma World Economic Forum (WEF) allerede i 1971. Donald-tegneren Carl Barks ble intervjuet av en Klaus S i 1980, hvor han forklarte forhistorien bak figuren «Magica fra Tryll»

Gro Harlem Brundtland hadde allerede bommet på Magica-årstallet 1961 da hun fikk sin eneste datter Kaja i 1963. Da Kaja skulle påbegynne sin utdannelse i 1981, erkjente Gro at det ikke fantes hekse-materiale i datteren. Gro trengte midlertidige og avsvekkede erstatninger for Kajas manglende hekseri, og hun valgte å «outsource» skapelsen av en perifer «sorceress» Erna Solberg. Gros venninne oppvokst i Bergen påtok seg ansvaret for å framskaffe denne uattraktive lokale figuren, svakere på alle måter enn hva Gros egen blodslinje kunne ha frambrakt i Magica-året 1961.

Erna Solberg født 24. februar 1961 er blottet for Magica-attributter. Etternavnet Solberg kan gi rom for en dose babylonsk soldyrkelse. Ernas nokså vanlige slektsbakgrunn mangler hekseri, og det vil ikke stå noe slikt igjen etter henne. Å plassere seg selv med en blodrød galge over hodet tegner ikke godt for Erna. Hun er sluttkjørt som den maktutøveren hun heller aldri var, instruert «til bare å prate» i følge Gros venner som holder Erna-puppet-trådene innenfor bolsjevik-Høyre. Det onde nasjonsnedbrytende skyggepartiet bak den konservative partifasaden. Et misfoster skapt av Carl Joachim Hambro, som vokste fra innsiden inntil det kuppet hele partiet ved Jan P. Syses død i 1997 (Erna Solbergs hjemmeside, her).

Erna Solberg, en pratedukke
Er Erna en veloppdragen pratedukke med på- og avknapp? Foto, her.

Erna deltok ikke i Utøya-forberedelsene for 2011 og holder seg langt unna enhver 11-års- feiring. Erna Solberg er for Gro en harmløs figur uten slektsbakgrunn som gir henne styrefart utenfor Norge. Derfor syntes Gro at hun passet som «blå» statsminister, for å nøytralisere det som måtte være igjen av frustrerte nasjonalister og selvstendige næringslivsfolk innenfor partiet Høyre. Erna har studert «politiske anekdoter» ved Universitetet i Bergen under flåkjeften Frank Aarebrot, og var kjæreste med en afrikaner i sin ungdom. Ordblinde Erna har ingen tellende yrkesbakgrunn utenfor politikken, for alt hun har å vise til er engasjementer som sekretær for Operasjon Dagsverk ved siden av sine studier 1983-1985.

Slike Erna-figurer uten jobb-erfaring er akkurat hva Arbeiderpartiets dypstat foretrekker som «motmakt» mot seg selv. Ikke engang innenfor den lille Solberg-kjernefamilien ble det plukket fra øverste hylle for «å lede staten Norge»: Erna har en atskillig dyktigere storesøster Marit Solberg – født på en magisk dato 11.11.1956. Hun er utdannet biolog med solid karriere innenfor norsk sjømatnæring, pensjonert siden 2019. Tilfellet Erna viser at Gro Harlem Brundtland ikke tillater andre etnisk norske lederskikkelser i politikken enn ufattelig svake figurer. «Kvalifikasjonskravene» er mangel på enhver egentenkning og erfaringsbasert kompetanse som knytter dem mot ærlige folk utenfor politikken.

Har Gro norsk slekt?

Enhver selvtenkende nordmann har nå oppfattet at Gro ikke har etniske nordmenns ve og vel som sin prioritet. Olga Haug ble født i Spydeberg 25. juli 1887 og var farmoren som Gro ikke husker. Olga døde i Oslo under krigen i 1942, men på en ukjent dato. Olgas unge sønn Gudmund Harlem og svenske svigerdatter Inga befant seg i Oslo den siste tiden Olga levde, men etter at hun var død reiste de til Stockholm i 1943, hvor Ingas mor hadde tatt seg av de to småbarna Gro (født 1939) og Erik (født 1940). Var Olga Haug etnisk norsk? Da kan Gros slekt være kvart norsk, neppe mye mer enn det. Hvilket oppdrag var det Gros unge foreldre hadde i det nazi-okkuperte Oslo, som var så viktig at deres to småbarn måtte fraktes av en yrkesaktiv mormor over til Stockholm før de hadde lært å snakke rent? Olga Haugs siste år på denne jord er knyttet til svigerdatteren Ingas opphold i Oslo, men hvordan?

En kvinners familieklan, 4 generasjoner mor-datter-linje: Oldemor Inga Margareta Elisabet Brynolf født 1918. Mormor Gro Harlem født 1939. Mor Kaja Brundtland født 1963. Datter Oda Brundtland Sæveraas født 1987. Oda var blitt 18 år da oldemoren Inga døde, så det hadde ikke vært noe problem å få fotografert et magisk kvinnelinjebilde (montasje privat).

Olga Haug hørte til Sveaas-slekten. Dette betyr at OL-vinner Johann Olav Koss er Gro Harlem Brundtlands slektning, via skøyteløperens mor Karen Sofie Sveaas. Det satanistiske Kistefos-museet rett ved Gros bakgård-flyplass Eggemoen er eid av Gros og Johanns slektning Christen Sveaas. Den bortførte fruen Anne-Elisabeth Hagen må ha kjent Karen Sofie Koss, siden fru Koss administrerte sønnens private skøyteklubb SK94, som ble finansiert av Anne-Elisabeths ektemann Tom Hagen.

Alt henger sammen med alt, og Gro vet det meste om Fru Hagen-saken. Denne bortføringen markerte NATO-øvelsen Trident Juncture på dens høydepunkt, heksesabbaten Samhain (Halloween) 31.10.2018. Øvelsen medførte store materiell- og troppe-transporter langs Strømsveien noen få hundre meters gangavstand fra Tom Hagens hus. Bortføringen kan sees i sammenheng med at Gros slektning Johann Olav Koss fylte 50 år 29.10.2018, og flyttet tilbake til Norge på den tida. Krim-forfatteren Jørn Lier Horst har hatt en hånd med i Fru Hagen-farsen hele veien, for å bekrefte at den offisielle Donald-historien fungerer som krim-føljetong i media. Fru Hagen-saken peker diskret tilbake mot Gros farmor Olga Haug, som døde under ukjente omstendigheter 54 år gammel. Vi aner hvordan Gro Harlem Brundtland tåkelegger alle fakta omkring sin egen norske slektsbakgrunn. Fru Hagen-fortellingen er en plagsom sak for dypstaten, fordi ingen troverdig avslutning kan tilbys. Saken ligger an til å sprekke ukontrollert, kanskje rundt 22.07.22.

Gro-klanens bolsjevikiske likestillingsbløff

Alle reelle maktmenn har alltid visst at kvinnelig lederskap er en illusjon. Bare menn kan være ledere med en naturlig autoritet som utvikler seg organisk innenfor et fellesskap som praktiserer eksklusjon av utenforstående. Toppkvinners skjebne er å være sjefer, ensomme dronninger eller hekser. Vi må skille skarpt mellom begrepene leder og sjef. En sjef blir utplassert for å herske, og det finnes alltid bakmenn som en kvinnelig sjef må rapportere til. Alle vet at det finnes mektige mannslinjer, fra far til sønn, som opprettholder sin posisjon gjennom hundrevis av år. Ikke bare i politikk og næringsliv, men også innenfor media, rettsvesen, akademia, kunst og kultur. Mannslinjer ble robuste gjennom århundrene fordi deres egne kvinner støttet dem, vel vitende om at de selv hadde fordel av det. Kvinnene er på ingen måte mindreverdige der de oppdrar og dyktiggjør sine egne sønner til å videreføre mannslinjen.

Robuste kvinnelinjer fra maktmor til maktdatter over flere generasjoner er så godt som ikke-eksisterende, i hele verden og på alle felter. Det finnes mange eksempler på to generasjoner maktkvinner, men maktmor og maktdatter er aldri likeverdige i posisjon. Tre generasjoner med maktkvinner forekommer også, men de ender alltid med en form for mageplask. Dette er en forutsigbar flause, som rutinemessig må gjemmes bort innenfor det større klansamfunnet av maktmenn som de falmende maktkvinnene må søke dekning i. Maktkvinne-klaner i flere ledd fra mor til datter kan ikke opprettholdes over tid, fordi mennene som de så sårt trenger for å stå varig oppreist blir dyttet til siden. Det er tvingende nødvendig at menn overtar stafettpinner fra enhver kortvarig kvinneklan, ellers vil hele klanen kollapse og ikke ha noe videre liv utenfor falmende minnebøker.

Lucky Gro Harlem, se intervju, video her.

Gro Harlem Brundtland fordreide virkeligheten da hun kom med dette utsagnet: “I am a lucky person to have been raised in a family where boys and girls were treated equally, which was not normal, not the regular thing” (Se intervju, youtubevideo, her). Slike likestillings-eksperimenter som Gro viste til, var jo ikke «oppdragelse» men en søknad om at det skulle gå galt med familien.

Det bikket forbi likestilling i Gros bolsjevikiske familieklan, ved at kvinnene i klanen forsøkte seg på en mannsforakt som ikke har bærekraft. Den eneste viktige mannspersonen i Gros oppvekst var hennes egen far Gudmund Harlem (1917-1988). Bortsett fra Gudmund, forsøkte Gro-klanen å praktisere en konsekvent kvinnemakt som satte menn til side. Gro erfarte denne kvinnemakten allerede i 1943, før hun fylte 4 år i Stockholm.

Hennes mormor Margareta Sandberg tok da ene-ansvar for Gro det meste av året 1943. Så kom moren Inga til Stockholm senere dette året, og passet på sin datter Gro i hele 62 år, fra 1943 til 2005. Hele Gros internasjonale maktkarriere med eksekutive posisjoner fra 1986 til 2003 skjedde med moren Inga som hekse-initiert rådgiver. Faren Gudmund var uten betydning for topp-politikeren Gro, for han døde allerede i 1988. Hadde Gros farfar gamle-Gudmund noen betydning for Gro? Nei, han døde lenge før hun ble født. Hadde Gros morfar noen betydning for Gro? Nei, han var ute av bildet før Gro ble født, for da var Gros mormor Margareta Sandberg enslig advokat i Stockholm. Det forekom ingen likestilling, men det var i stedet dominerende kvinner på alle kanter før Gro i hennes klan.

Gros egen mann Arne Olav Brundtland er en grei skyggefigur, omtrent som prins Philip var for dronning Elizabeth i Storbritannia. Gro har hatt og har uvurderlig nytte av sin egen bror Erik Harlem (født 1940) og sin egen sønn Knut Brundtland (født 1961). Uten deres sterke karrierer ville ikke Gro ha kunnet klare seg etter morens død i 2005. Men det er full enighet innad i klanen om at broren og sønnen ikke skal gis inntrykk av å ha politisk innflytelse. Gro vet av egen erfaring at alle maktkvinner må støtte seg på menn, men utad fastholder hun sine marxist-ideologiske løgner om at kjønnene skal være helt likestilte.

Kvinnene som biter på Gros groveste feminisme-løgner blir til «candles in the wind», som ofrer hele sitt lokale fotfeste slik at de kan blafre spektakulært på en internasjonal scene en stakket stund. Gro vet at hun lyver når hun snakker om likestilling mellom kjønnene som bærekraftig. Hun har selv smertelig erfart etter 2005 at dette ikke er tilfelle, der hun følte seg som en ensom og forlatt maktdronning etter moren Ingas død. Gros liv innenfor egen klan 2005-2022 bygger på at broren Erik og sønnen Knut har trådt til som skikkelige mannfolk, i stand til å kompensere for kvinnemakt-illusjonen der den forsvinner mellom fingrene på Gro.

Thorvalds Stoltenbergs store sorg
Smuldret maktlinjen opp til ingenting hos familien Stoltenberg? Foto, her.

Thorvald Stoltenberg var ingen feminist, for han ønsket å skape seg en sterk mannslinje. Han trodde kanskje at han skulle få det til ved å gifte seg inn i en enda sterkere maktslekt enn sin egen, nemlig Heiberg. Den sterkeste familieklanen av alle i Norge, som Karin Heiberg ble født inn i.

Men Thorvald fikk bare en sønn med henne, Jens Stoltenberg. Og Jens fikk bare en sønn, Axel Schulerud Stoltenberg, som ikke er noe hersker-emne. På frimurersk vis markeres hele mannslinjen med familieportretter, og gamlefar Emil Stoltenberg er med på det eldste bildet.

Thorvalds store sorg var at denne 4-generasjoners mannsrekken han markerte da Axel var nyfødt, aldri ble noen maktklan. Thorvald selv ble den eneste reelt mektige, og klanens maktnedtur begynte allerede med Jens. Thorvald nektet å erkjenne realitetene, så han tok seg sammen og skapte egenhendig en profilert teaterfigur: «Den internasjonalt mektige og selvstendig handlekraftige» Jens Stoltenberg.

Dypstatens menighetsblad VG stiller opp nesten hver uke for å rose Jens Stoltenbergs bragder som NATO-generalsekretær, men vi begriper ikke helt hva disse går ut på. Gro Harlem Brundtland forsøkte parallelt med Thorvald å skape en maktklan fra mor til datter over flere generasjoner. Gro kan ha tenkt at hun hadde et bedre utgangspunkt enn Thorvald, med svensk overklasse-mormor Margareta Sandberg og svensk overklassemor Inga Margareta Elisabet Brynolf. Men det er meget vanskelig å gjøre noe som ingen har klart før, for å si det mildt. 4-generasjoners maktklaner av kvinner fra mor til datter er et helt ukjent fenomen i verdenshistorien. Gro fikk kun en sjanse til å forsøke på dette kunststykket. Gros eneste datter Kaja Brundtland ble født i 1963.

Det er liten tvil om at Gro forsøkte å gjøre sin datter til en makt-aktør, fra og med 1981 da Gro ble statsminister og datteren skulle begynne å studere. Jørgen Randers ble rektor på Bedriftsøkonomisk Institutt samme år 1981. Alt lå til rette for at rektor Randers skulle bli Kaja Brundtlands mentor innenfor prosjektet New World Order. Et ondskapsfullt NWO-univers i regi av FN, som Gro og Jørgen utviklet i fellesskap med «bærekraft» som buzz-ord. Kaja Brundtland Edrén måtte overlate til moren Gro å forme karrieren. Hun sitter i dag med sin lille flik av morens NWO-prosjekt i Utenriksdepartementet. Kaja bedriver litt bærekraft på sitt kontor som UD-byråkrat. Gro er overbærende med datterens trøstesløse bærekraftbæring ved å få plassert henne utenfor Bygdøy, på den velmente adressen Bloksbergstien i Asker. Men Gros datter Kaja blir ikke heks ved å bo på en adresse som gir assosiasjoner om å ri til Blokksberg på et kosteskaft.

Den babylonske mysteriereligionen til Gro Harlem Brundtland

Mange tror at maktmenneskene blant oss er ikke-religiøse, men det er fullstendig feil. Gro Harlem Brundtlands religion heter på engelsk «Mystery Babylon». Dette er en fem tusen år gammel religion med opphav i området mellom de to elvene Eufrat og Tigris (dagens Irak). Gros religion har sine helt bestemte og uforanderlige regler. Bedrageriet er for sakrament å regne i denne demoniske snyltereligionen, der alle begreper inverteres og alle åndelige og materielle verdier uthules. En grunnregel i Gros religion handler om å skjule i full åpenhet («hide in plain sight») for å unngå å få «dårlig karma», som er blitt et begrep i hinduismen, en avlegger-religion fra Babylon.

Ethvert stort bedrageri må ledsages av diskrete signaler som røper sannheten bak bedrageriet, slik at vi andre har muligheter for å gripe inn. Dersom de babylonske bedragerne unnlater å legge ut noe som helst av sine onde planer, vil de høste fruktene av sitt eget bedrageri og gå til grunne. De babylonske magikerne forsøker å lempe dårlig karma over på oss andre, noe som kan skje når vi ikke makter å tolke de diskrete advarslene som bedragerne gir mot sitt eget bedrageri, gjerne rett før det foretas.

Det var maktpåliggende for Gro å få plassert den ondskapsfulle institusjonen CEPI på adressen Marcus Thranes gate 2 i Oslo. CEPI skulle med sin «magiske adresse» få samkjørt vaksineforgiftningen til WHO/GAVI og næringslivskollapsen til WEF/BIS, i håp om å fullføre det marxist-despotiske verdensprosjektet NWO som startet med Marcus Thrane i 1849. Men CEPIs lyssky virksomhet er nå blitt eksponert, og hovedkvarteret på Torshov ble rigget ned i løpet av våren 2022.

Gro utplasserte sin egen datter Kaja på Bloksbergstien i Asker, i håp om å forbedre sin egen dårlige karma. Gro tøyde strikken litt for langt ved knytte datteren til heksefjellet Blocksberg. Gro trengte ikke å røpe at hun selv er en initiert babylonsk heks, for det har vi visst i mange år

Det finnes bare en offisiell religion i verden som promoterer hekseri forholdsvis åpent. Det er den falske babylonske talmud-jødedommen, som avviker sterkt fra den ekte Torah-jødedommen. Talmud bruker kvinnelinjen fra mor til datter som definisjon på å være etnisk jøde, og det er hekseriet som ligger til grunn for en slik definisjon. Hekseriet når likevel ikke til topps i synagogenes maktpyramider, fordi rabbiner-posisjonen er forbeholdt menn. Talmud-jødedommen gir oss derfor den nyttige informasjonen at alt hekseri er en ondskapsvirksomhet på menns premisser.

Hekseri går ut på å dyrke demoner, som i himmelrommet er symbolisert ved heksagrammet – et sekskantet Satan-stjernesymbol for den 6. planeten Saturn. Individuelt hekseri er det verste som kvinner i denne verden kan drive med, men denne galskapen overgår likevel ikke de kollektive mannsorgiene i dype skjelettkjellerne. Heksagrammet i Israels flagg er en synlig promotering av babylonsk hekseri.

Vanlige mennesker fatter ikke hvordan folk med umettelig behov for makt og penger taper sitt sjelsliv. At et familiært hekseri går tapt burde jo feires med en gledesfest som danner starten på et nytt og bedre familieliv. I sitt begrensede sjelsliv føler Gro sorg over at hennes egen hekselinje ikke videreføres. Gros bisarre sorgopplevelser er de samme som Thorvald Stoltenberg gjennomgikk: Det blir ingen gjenværende familiære maktlinjer etter Thorvald og Gro i form av far-sønn-sønnesønn eller mor-datter-datterdatter.

Det reddet ikke Gros og Thorvalds maktklaner at Jørgen Brundtland døde på et loft i 1992, ei heller at Nini Stoltenberg døde på en stol i 2014. Det ble gitt pussige fornavn til disse Gros og Thorvalds barn «av feil kjønn» innenfor familiemakten. Når vi tenker på at en annen Jørgen – Jørgen Randers – var Gros NWO-konspiratør i Norge på 1980-tallet. Og når vi vet at Thorvald overtok den bakerste dypstatsmakten i 1999, et okkult årstall ni-ni, i perfekt samklang med fornavnet Nini til Thorvalds Beograd-fødte datter.

Gro innså at hun måtte instruere en annen kvinne i hekseaktiviteter etter at datteren Kaja som 25-åring inngikk ekteskap med en vanlig norsk mann Njaal Sæveraas (1960-2020). Gro måtte fra 1987 velge seg en undersått i det norske dypstatshekseriet. Vi tror at dypstatens lederfigur Jens Chr. Hauge hadde fått håndplukket en setesdalskvinne for Gro. Grete Faremo født 1955 ble gradvis formet som den utvalgte kvinnen som Gro lot klatre nærmest seg selv i demonbasert makt og posisjon. Gro Harlem ble født inn i dette babylonske hekseriet via sin mor og mormor. Grete Faremo er ikke født inn i det, og har måttet gjennomgå en læringsprosess over fire tiår.

Hvem er pappas jente, Grete Faremo?

Jens Chr. Hauge kjente den unge setesdalskvinnen Grete Faremo, fordi han hadde jobbet tett med hennes far Osmund Faremo helt siden krigen. Gro er meget paranoid i forhold til alt som ligner rivaliserende klaner av norske maktkvinner. Gro godkjente Grete fordi hun var sin fars datter og ikke hadde noen maktmor. Tora Aamlid (født 1921) heter Gretes mor, og ser ut til å være en rotnorsk bygdekvinne. Dermed kunne Grete ikke videreføre en eksisterende mor-datter-maktklan, noe som Gro ville ha stanset for enhver pris.

Boken til Emil av Osmund Faremo, Samlaget 1997, foto, Nasjonalbiblioteket, her.

Vi kjenner ikke til en eneste kvinnelig maktklan i likestillings-Norge. Gros jevnaldrende «slankedronning» Grete Roede (1939-2019) forsøkte kanskje på det, der hun gjemte bort sitt egentlige navn Margareta Schultz. Men hennes datter Jeanette fyller ikke Grete Roedes pumps. Gros servile venninne Toppen Bech (født 1939) har klart å skaffe sin datter Alexandra Bech Gjørv en viss makt. Dypstats-journalisten Toppen har i likhet med Grete Roede klart å gjemme bort sitt egentlige navn Ellen Åse Fagernæs.

For å forstå hvem Grete Faremo er, må vi granske hennes opphav. Grete er ikke datteren til en maktkvinne, men tvert imot en pappajente. Gretes karriere kan sees i lys av farens bok «Takk for livet, Emil». Milorg-mannen Osmund Faremo ble tatt til fange av tyskerne bare 21 år gammel. Han var Nacht und Nebel-fange i Tyskland fra 1943 til 1945.

Osmund Faremo ventet hele 52 år før han utgav sin bok med minner fra krigen, hvor han i tittelen takket en medfange og olympisk bryter fra Luxembourg med jødisk-klingende navn – Émile Frantz – for at han overlevde konsentrasjonsleirene i Tyskland og Østerrike. «Emil» Frantz overlevde krigen og ble gammel, men Osmund ventet til året etter at Emil var død med å utgi sin bok i 1997. Jernbanemannen Osmund Faremo fikk en lang politisk karriere i Arbeiderpartiet, og satt på Stortinget for Aust-Agder i 20 år, fra 1965 til 1985. Det mest interessante med hans stortingskarriere er hans iver etter å komme med i delegasjoner til FN og Den Interparlamentariske Union (IPU). Osmund Faremo klatret til å bli nestleder for Stortingets delegasjon til IPU i Geneve i sin siste stortingsperiode 1981-1985.

Setesdølen Osmund Faremo kunne ikke ha skaffet seg denne posisjonen i Sveits uten sitt toårige opphold i Tyskland og Østerrike 1943-1945. Rett nok var han fange i konsentrasjonsleirer, men det var bare baksiden av medaljen. Geneve er byen hvor krigsprofitørene har bygd stein på stein av onde non-governmental organizations (NGOs). Selve basis-organisasjonen heter Røde Kors, og den har aldri vært underlagt noen form for folkevalgt kontroll. IPU ble skapt så tidlig som i 1889, og framstår i 2022 som internasjonale oligarkers første bestikkelsesforum for nasjonale politikere. IPU danner sammen med Røde Kors grunnmuren for Folkeforbundet i Geneve og alle FN-relaterte kreftsvulster som har vokst fram i denne byen etter 1946.


Folkeforbundet ble den gangen kosmetisk nedlagt, for det ble i realiteten konvertert til FN-organisasjonen World Health Organization (WHO).


Grete Faremo ble i en alder av 35 år håndplukket til å være Gros nærmeste klatrekvinne nasjonalt og internasjonalt. Grete fikk i rekkefølge tildelt viktige departementer for bærekraftsvindel under statsminister Gro 1990-1996: Bistandsminister, justisminister og olje- og energiminister. Gro skreddersydde Gretes karriere hele veien, noe som ble tydeliggjort 1996 – 1997. Statsminister Thorbjørn Jagland mottok Gros undersått Grete Faremo som statsråd høsten 1996, men hun hoppet av etter to måneder. Dermed fikk hun tilbrakt vinteren og våren 1997 på Stortinget. Dette ble Grete Faremo eneste erfaring som folkevalgt. Hun tilbrakte dette halvåret som Oslo-representant for Arbeiderpartiet under vingene til Gro, mens Gro avsluttet sin tid som folkevalgt.

Grete Faremo ble i 2014 direktør for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS). Hun måtte slutte i mai 2022, offisielt sett på grunn av økonomiske uregelmessigheter. Hun hadde fått videreutviklet Gros skandaløse farmasiallianse GAVI ved at hun i 2004 fikk jobb i GAVI-hovedsponsoren Bill Gates’ private firma Microsoft. Grete Faremo var direktør for lovgivning og samfunnskontakt for Microsoft i Nord- og Vest-Europa fram til 2008, ved siden av en rekke styreverv i offentlige og private nøkkelbedrifter.

Grete har fungert som Gros forlengede arm etter at Gro sluttet med eksekutive posisjoner i 2003. Gretes karriere i Norge skjøt fart etter brannen på Scandinavian Star 1990. Hennes offisielle karriere i Norge sluttet med hennes etterarbeid etter Utøya som justisminister 2011-2013. Fergen som brant i 1990, var blitt bygd i 1971 som Massalia, for å gå i ferge- og cruise-trafikk 1971-1983 mellom Marseille og Afrika. Marseille er kjent for å utdanne muslimske patsies og levere skarpskyttere til Gladio-aksjoner.

Det er ikke usannsynlig at slike skyttere til Utøya ble fløyet fra Marseille inn til Norge via Eggemoen og Sentralanlegget på Hole, under Grete Faremos kontroll som forsvarsminister 22.07.2011. Allerede i 1984 fikk Massalia sitt nye astrologiske navn Scandinavian Star, men fergetrafikken startet først i april 1990, slik at det ble ganske få turer mellom Norge og Danmark.

Grete Faremo viser i FN med det internasjonalt kjente tegnspråk at hun er av den reneste uskyld, foto, se her.

Scandinavian Star gikk som cruise-skip da det ble rammet av brann utenfor Cancun i Mexico 1988, to år før den store brannen. Hentet skipet med seg meksikanske Xibalba-demoner og sjødemoner fra Middelhavet? Denne store menneskeofringen fra 1990 la grunnen for at Grete Faremo fikk sin internasjonale maktkarriere.

Grete ble demon-sertifisert for makt i 1990, som en repetisjon av hvordan Gro ble demon-sertifisert for makt i 1980, ved sprengningen av plattformen Alexander Kielland. Gretes demonbaserte makt er nå rigget ned, illustrert ved dette bildet.

Konvergensen som nå skjer mot 22. juli 2022 må nødvendigvis involvere Grete Faremo, ut fra hvilke nøkkelposisjoner hun hadde for 11 år siden. Hun framstod med et merkelig umenneskelig utseende da hun trakk seg fra sine posisjoner i mai 2022. Her påkalles usynlige makter i klimaets vanhellige navn.

Gros evakuering av CEPI-basen på Torshov vinteren 2022

Gro Harlem Brundtland var maktkvinnen bak Corona-trakasseringen som hele verdens befolkning ble utsatt for, fra mars 2020 til mars 2022. Men hun har i mange tiår vært avhengig av å støtte seg på to jevnaldrende menn – nemlig Tore Godal (født 1939) og Klaus Schwab (født 1938).

WHO er farmasi- og finansgigantenes maktinstitusjon for helse, historisk bygd oppå fundamentet Røde Kors i Geneve. Da Gro ble WHO-sjef i Geneve 1998, fikk hun Thorvald Stoltenberg som sin medhjelper i Oslo 1999, som president for Norges Røde Kors. Thorvald gjorde ikke slike ting uten gjenytelser, så Gro måtte hjelpe ham med å gjøre sønnen Jens Stoltenberg til statsminister 17.03.2000 til 19.10.2001.

Dette var en ren AP-regjering, noe som var viktig både for Gro og Thorvald: Gro benyttet anledning til å etablere den super-korrupte vaksinealliansen GAVI i Geneve, med Tore Godal som organisator og Bill Gates som den første sponsoren. Thorvald på sin side bistod sin gamle venn George Bush med å arrangere «Thorvalds frokost i Amerika» 11. september 2001, som deres to sønner «statslederne» profiterte på. Baby-Bush fikk derved startet den meningsløse «krigen mot terror», og Jensemann fikk markert seg som «den trygge statslederen» etter smellet i USA, til tross for at han selv gikk på en stygg valgsmell dagen før – ved Stortingsvalget 10. september 2001.

Den private Geneve-kreftsvulsten for vaksiner (GAVI) stod igjen etter 2000, og vokste videre, inntil koordinerings-organet CEPI ble stiftet i 2015-2016 og lansert i 2017 under Klaus Schwabs årlige Davos-møte. Tore Godal var den organisatoriske grunnleggeren av både GAVI i 2000 og CEPI i 2017. Han fikk sørget for å plassere CEPIs internasjonale hovedkvarter i Oslo fram til vinteren 2022.

CEPI startet i 2017 som en markering av 200-årsfeiringen av Marcus Thranes fødsel i 1817, og ble «naturlig nok» plassert i Marcus Thranes gate 2 på Torshov i Oslo. Dette bygget var ment å gå under radaren som internasjonalt knutepunkt for å koordinere de globale Corona-tiltakene. Vi vet ikke om CEPI i Oslo fortsatt fungerer som internasjonalt hovedkvarter etter en dramatisk flytteprosess vekk fra Torshov-lokalene. Vi opplever i Norge en pussig kontrast mellom de ukentlige strenge Corona-tiltakene som ble forkynt for det norske folk fram til mars 2022 og den bemerkelsesverdige snillheten etterpå.

Gro Harlem Brundtland ble etter hvert livredd for at vanlige folk i Oslo skulle begynne å aksjonere mot det ubeskyttede CEPI-slangehodet i Marcus Thranes gate 2, omgitt av vanlige boligblokker på både sørsiden og nordsiden. Gro hadde gamblet på at folk ikke ville skjønne at et søvnig ubevoktet bygg rett ved Akerselva på Torshov var stedet hvor den sentrale globale koordineringen av vaksinegalskapen til WHO/GAVI og nedstengnings-galskapen til WEF/BIS ble foretatt.

Folk i utlandet skjønte ikke hvordan det kunne ha seg at Corona-tiltakene Norge skiftet hver uke og var ulike fra kommune til kommune. Dette lot seg gjøre fordi CEPI lå på Torshov med Folkehelse-instituttet (FHI) rett bakenfor, med tunnel-gangvei mellom byggene. Her fikk man ved fysisk nærhet samkjørt FHIs helsepåbud med CEPIs krav om nedstengning av samfunnet. CEPI testet hele tiden befolkningens lydighet uten å behøve å bruke noen form for gatevold fra politistyrker.

Fra Regnskapsregisteret, CEPI, med den gamle og den nye adresse.

Gro føler seg nå Corona-avkledd, og tør ikke lenger forsøke på denne CEPI-styringen fra dag til dag. Gro har i løpet av vinteren 2022 fått evakuert hele bygget i Marcus Thranes gate 2 og flyttet CEPI ned til Askekroken 11 på Skøyen, rett innenfor Bestumkilen vest for Bygdøy. Men dermed har Gro oppgitt sin egen heksedrøm om å fullføre det verdenskommunistiske Oslo-prosjektet «Marcus Thrane 2» der oppe på Torshov ved Akerselvas bredd. Et prosjekt som startet i 1848-49 med «Marcus Thrane 1», nemlig verdens første organiserte kommunistbevegelse thranittene. CEPI kunne ikke ha rikket seg fra sin okkulte adresse Marcus Thranes gate 2 dersom Gros NWO-prosjekt skulle ha vært drevet videre der oppe ved Akerselva. CEPI leverte sitt årsregnskap for 2020 til Brønnøysundregistrene fra sin Torshov-base 16. april 2021. Etter panikk-flyttingen av CEPI ned til Skøyen tok det en måned ekstra å fullføre årsregnskapet for 2021: Det ble levert fra CEPI på Skøyen 24. mai 2022.

Hekse-Gro drømmer sikkert likevel om nye Corona-runder til å plage det norske folk fra høsten 2022, men det tror jeg hun kan legge vekk: Du flytter ikke din studievenn på 83 år (Tore Godal) fra en rolig koordinator-rolle på Torshov ned til en støyende Skøyen-base med trafikkmaskiner og togskinner på alle kanter, og tror han kan fortsette som før. Å lete etter brillene på et nytt ukjent kontor er ikke å styre verdens koordinering av vaksinegifter og lockdown. Her er de to lederfigurene for CEPI på Torshov avbildet mens de hadde suksess: GAVI/CEPI-grunder Tore Godal i forgrunnen, med den daglige CEPI-lederen Frederik Kristen Ole Kristensen i bakgrunnen.

Godal og Kristensen, hodene i CEPI, men vet de egentlig hva de holder på med? Foto, her.

Schwab-slavene fra «Young Global Leaders» – kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit – har lagt ut dette bildet av Oslo-basen til Schwab-smiskerne Godal og Kristensen. Her følger en beskrivelse av CEPIs to siste årsrapporter: Det er typisk norsk at denne Kristensen bor med åpent tilgjengelig adresse og telefon-nummer på Frogner. Han er nestleder for CEPI internasjonalt, denne innerste kreftsvulsten som har gjort det mulig å trakassere hele verdens befolkning i sammenhengende to år ved å kombinere vaksinepress med nedsmelting av fritt næringsliv. Svineinfluensaen var også en slik ufarlig sykdom med farlige «vaksiner» som ble forsøkt presset på befolkningen, men uten noen form for nedstengning av arbeidsplasser. Den gangen fantes ikke det ondskapsfulle CEPI (opprettet ved det årlige globalist-superkorrupte Davos-møtet 2017) for å koordinere forgiftning med lockdown for å presse næringslivet inn i pandemi-narrativet. Les i Dagens Medisin hva Kristensen mener om pandemien, her.

Det norske «tillitssamfunnet» har latt en slik CEPI-skurk Frederik Kristensen gå fritt rundt blant oss, men dette blir det nok slutt på. Hvorfor skal vi gi enveis tillit til folk som svarer tilbake med å utsette 7 milliarder mennesker for døgnkontinuerlig trakassering i to år? Pandemier er ikke noe problem å forhindre, dette vet mange vanlige afrikanere som er kjent med de billige medisinene som er blitt tabubelagt hos oss. Disse voldsomme tiltakene «mot pandemi» forutsetter kostbare og langvarige løgnkampanjer for å etablere et ikke-eksisterende problem i folks sinn.

CEPI nede på Skøyen kan aldri bli særlig effektivt, langt unna alle vaksine-pushende institusjoner. Er det for å trøste Gros falmende bære- og trøste-kraft-prosjekt at hovedkvarteret er blitt haste-flyttet ned til veikrysset nærmest Bygdøy hvor Gro bor? NWO-slangens hode for å slavebinde hele verdens befolkning med verdenskommunismen, skal i følge rykter ha befunnet seg i Oslo, men finnes kanskje ikke lenger i vår hovedstad?

Ouroboros-slangens hode kan muligens ha blitt lydløst spiddet på Torshov, av Guds engler. Tanken var at NWO-prosjektet skulle fullføres på Torshov ved at Marcus Thrane 1 – prosjektet fra 1849 skulle fullendes ved at Marcus Thrane 2 – prosjektet fra 2017 (CEPI, som feiret Thranes 200 års fødselsår) skulle sluke sine egne hale-rester fra 1849, men dette kommer altså ikke til å skje!

Gro lever på Gretes nåde
Ouroboros-slangen, se her.

Gro Harlem Brundtland har nå fått plassert sin hekseundersått Grete Faremo ytterst på Sørengkaia hvor Akerselvas bredd er blitt kunstig forlenget utover i Oslofjorden. Dypstats-viktigheten som Grete på kaia har, vil Gros egen datter Kaja aldri kunne få. Grete Faremo var nemlig den viktigste forvalteren av operativ statsmakt under False Flag 2011, noe hun demonstrerte på vår tids mest okkulte dato 11.11.2011. Akkurat den dagen skiftet Grete Faremo beite fra å være Utøya-forsvarsminister til å bli Utøya-justisminister. Grete gikk over fra å koordinere Forsvarets skandaløse «gå-sakte-aksjon» 22. juli 2011 til å kontrollere det jukse-juridiske etterspillet etter 22. juli 2011. Etter at CEPI ble flyttet fra Torshov vinteren 2022, går det ikke lenger noen vannstrøm fra CEPI-kontoret og ned til Akerselvas utløp.

Hva har dette å si for den sjødemon-bevoktede plasseringen av Grete Faremo på Sørengkaia? Hva har det å si for Gretes påtvungne taushetsplikt om 22. juli – prosjektet fra 2011? Det var kun to kvinner som trengte å undertegne prosjektet, nemlig Gro og Grete. Gro Harlem Brundtland er smertelig klar over at 11 års-jubileet for 22.07.2011 ikke kunne legges i hendene på Grete Faremo. Med sin egen 11-talls-okkultisme fra 11.11.2011 og sin rikholdige False Flag-CV representerer Grete den ytterste fare for dypstaten. Ingen har mer/mindre å fortelle enn Grete Faremo om hvordan Forsvaret ble nedbemannet og passivisert i sommerferien 2011, for det var jo forsvarsminister Grete som sørget for det.


Ingen har mer å fortelle enn Grete Faremo om det jukse-juridiske etterspillet etter False Flag 2011. Hvordan rettsoppgjøret ble gjort til en farse av narrespill og bortgjemt dokumentasjon. Det var jo henne selv – justisminister Grete Faremo – som koordinerte dette etterspillet fra 11.11.2011 og til oktober 2013.


En sønn og en bror vil berge Gro
Erik Harlems eiendom på Bygdøy ved sjøkanten, se her.

Gro Harlem Brundtland er ikke jurist og har attpå til fått sin eneste drevne jurist-sønn Knut til å frasi seg advokatbevillingen 2005. Hvorfor tok Gro denne sjansen? Trolig fordi hun ville vekk-definere sin sønn fra Tønne-avlivingen 2002 hvor advokathuset BA-HR stod sentralt, og hvor Knut Brundtland var ansatt. Men derved ble Gro enda mer avhengig av juristen Grete Faremo, i takt med at det tynnes i rekkene blant Gros dypstatsjurister, hvor Ketil Lund (født 1939) er den nærmeste. Gros bror Erik Harlem (født 1940) hører til i dette nettverket, men samtidig har han en besynderlig rolle i Gros sjødemondyrking. Fra Erik Harlems hytteliv, Nettavisen, her.

Både ved innsjøen Mylla og ytterst på halvøya Bygdøy har sukkerbroren Erik Harlem påtatt seg en rolle som portvokter mellom Gros boliger og innsjøen eller fjorden. Gro er svakere enn vi ante i forhold til selektiv demonstøtte. Hun tåler nok de fleste sjødemoner, men er ikke kompis med alle. Menn har sine lukkede kjellerfelleskap og er ikke underordnet demoner på samme måte som de «imponerende» men ensomme maktkvinnene. Derfor kan broren Erik påta seg å avvise de få sjødemonene som Gro ikke tåler å møte. Trolig er det derfor Erik Harlem har både sin bolig på Bygdøy og sin hytte på Mylla plassert tett på sjøkanten, nærmere enn slangesjelen Gros krypinn.

Erik Harlems hage ut mot fjorden er formet som en demon-kjeft. Bygdøys eneste elv renner fra demonkjeften og ut i fjorden, og det er et friareal med adgang for allmennheten på vestsiden av utløpet. Erik Harlems hage rekker ut til brua hvor denne smale og helt rette elva har sitt utløp, og på hver side av elva er det et demon-øye i form av en 8-kantet hagepaviljong, som markerer de 8 heksesabbatene i Wheel of the Year. Erik Harlems hage er ikke noe slangehode for hele verdens NWO. Hagen kan ikke utrette mer enn å skjerme storesøster Gro mot ubudne gjester, noe han må være veldig bevisst på en sommernatt 22.07.22 ved fjorden.

En matematisk kabal fra 2002 kan gå opp 22.07.22
Mesopotamia, Babylons vugge, se her.

Matematikk har vært viktig helt siden Babels tårn ble bygd i Babylon. Babylon lå lengst vest i Mesopotamia, landområdet mellom elvene Eufrat og Tigris (les mer, her). Dette området befinner seg i dagens Irak og kalles for sivilsasjonens vogge.  Mesopotamia kan også kalles for den organiserte avgudsdyrkelsens vogge. Sola dyrkes som guddom året rundt. I det flate landområdet mellom de to elvene er det aldri tørkekatastrofer. Vann og gjødsel fra elveslammet kan tas for gitt. Sola oppfattes som guddomskraften som gir menneskene alt de trenger for å leve. Ved Babylons Eufrat-bredder er det nok sol og nok vann til å dyrke mat hele året.

Matematikkens algebra ble oppfunnet i Babylon. I geometrien er kvadratroten av 2 og π (pi) viktige tall som babylonerne beregnet med ikke altfor stor nøyaktighet. Solas «guddommelighet» gir π en dypt religiøs betydning. Tallet π defineres som solas omkrets dividert med solas diameter. Babylonerne var fornøyd med å sette π = 25/8 = 3.125, men grekerne fant en mye bedre tilnærmelse π = 22/7 = 3.142857. Dette tallet er fortsatt nøyaktig nok for håndregning, og for utøvelsen av elitereligionen «Mystery Babylon», noe som ble markert i Oslo og på Utøya 22/7 – 2011.

Matematikken er en slags religion, noe de fleste matematikere misliker å høre. La meg oppsummere matematikkens religiøse kjennetegn: Matematikken setter navn på usynlige fenomener som ikke har noe naturlig navn. Matematikken benytter symboler som tillegges kraft og som utstyres med strenge regler for bruk. Dette er religiøse ritualer som ikke kan brytes. Matematikken etterstreber basisutsagn (dogmer eller aksiomer) som ikke kan betviles. Det eneste kravet at aksiomene lager en matematikk uten indre motsetninger. Matematikken opererer med metafysiske nivåer, kalt abstraksjonsnivåer, som gjør matematikkens symbolspråk utilgjengelig for alle som er uinnvidde i symbolenes hierarkier. Matematiske beviser er aldri helt objektive, men bygger på konsensus hos de høyest respekterte aktørene. Det svakeste punktet her er overgangen fra et lavere abstraksjonsnivå til et høyere, noe man i religiøs sammenheng kan kalle trossprang. Innenfor et gitt abstraksjonsnivå er det mulig å gjøre matematikken mer objektiv, men fullstendige kan matematikkens lærebygninger aldri bli.

Oslos byvåpen, byen Oslo skapt i 1925, se her.

Babylons soldyrkere bygde Babels tårn, men dette falt i grus slik at menneskene ble spredt utover kloden med ulike språk. Matematikken trengte en norsk prestesønn – Niels Henrik Abel (1802-1829) – før matematikken igjen kunne løftes til en metafysisk virksomhet på global-religiøst nivå. Abel var den første som gjennomførte matematiske beviser ved hjelp av abstraksjonsnivåer, mens det før Abels tid var mest konkrete beregninger som drev matematikkens utvikling. Kunne man bygge et Babels matematikk-tårn eller dele ut Babel-matematikkpriser straks Abel døde som ung i 1829? Nei det kunne man ikke, men et frø var blitt sådd.

Norges nest største matematiker Sophus Lie (1842-1899) foreslo å opprette en Abel-pris sammen med Nobel-prisene, men han fikk ikke gjennomslag. Ting måtte skje i Europa først, blant annet måtte en verdenskrig avholdes 1914-1918. Da krigsprofitørene fikk summet seg nok å planlegge neste krig, etablerte de Bank for International Settlements (BIS) i Basel 17. mai 1930. Her begynte ting å konvergere mot en revitalisering av Babylons soldyrkelse – via Babels tårn, Basels bank og Nobel-prisene. Men fortsatt manglet viktige elementer før matematikken kunne innta en global-religiøs posisjon: Gro Harlem Brundtlands religion – «Mystery Babylon» – trengte en soldyrkelsesby for å løfte matematikken til det øverste okkulte nivået.

Denne byen ble skapt i 1925 – da Kristiania skiftet navn til Oslo – og dagens versjon av byvåpenet var blitt utformet i 1924. Oslos soldyrkelsestempel Vigelandsparken ble påbegynt i 1925 og fullført i 1950. Oslo markerte et merkelig 900-årsjubileum 1950, da byen fikk et nytt rådhus. Det tok enda 50 år før ting virkelig konvergerte mot Oslo som matematisk-religiøs hovedstad, ved et enda merkeligere byjubileum i år 2000 enn hva 900-årsjubileet 50 år tidligere hadde vært. Oslo feiret 1000 år i år 2000.

Corona er den lysende solatmosfæren vi ser ved full solformørkelse. Se her.

Elendig historiekunnskap ble her kombinert med hjelpeløs matematikk. Oslo ble offisielt 100 år eldre i løpet av eksakt 50 år! Helt Donald Duck, noe som paradoksalt-logisk åpnet for at Oslo skulle bli verdens satanist-religiøse matematikk-hovedstad fra og med det magiske året 2002:

Niels Henrik Abels 200 års fødselsdag ble markert i 2002 ved at Abel-prisen i matematikk ble lansert i Oslo. Prisen deles ut av Det Norske Videnskaps-Akademi. Den første utdelingen skjedde i 2003. Abel- prisen i matematikk oppnådde raskt å bli verdensledende, da den fylte et vakuum som Alfred Nobels priser hadde etterlatt seg. «Nobel og Abel» lyder i sum nesten like nobelt som et minnesmerke om Abel som ble drept av sin bror Kain.

Nobel ble i likhet med Abel avlivet, ikke av en bror men av de krigskåte bankoligarkene, i Middelhavsbyen San Remo. At samme by San Remo fikk avholde konferansen i 1920 som avrundet seierherrenes krigsgevinster etter første verdenskrigs menneskeofring, er jo bibelsk avslørende:


“Lik hunden som vender tilbake til sitt eget spy, er en dåre som kommer igjen med sin dårskap”, fra Salomos ordspråk 26:11.


Logo DNVA, her.

Slike babelske Nobel/Abel-priser må jo ha en draps-signatur dersom de skal være gode nok for den babylonske hekse-Gro. Gro Harlem Brundtland har klart å snike seg inn som ordinært medlem i dette mest eksklusive av alle norske akademier, ansvarlig for å dele ut Abel-prisen. Barndomsvennen Lars Walløe har ført i pennen en del vitenskapelige artikler med Gro som medforfatter, dessuten har Knut Liestøl hjulpet Gro.

Dette er i alt 7 arbeider, publisert mellom 1973 og 1982. De handler om endringer i alderen for første menstruasjon til Oslos ungpiker. Gros egen far Gudmund var sosialminister 1955-1961, altså statsråd for helsesaker. Gro fikk derved testet i hvor stor grad farens vaksineprogram hadde skadet Oslos kvinnelige befolkning. Dette er alt Gro har å vise til av vitenskapelig arbeid, og det bygger på statistikk som hun ikke har samlet inn eller klassifisert selv.

Gro lærte utvilsomt at «vaksiner er nyttige», men vil ikke fortelle oss hvem de er mest nyttige for og hva de er mest nyttige til. Hennes to norske venner Lars og Knut etablerte egenhendig illusjonen «Gros vitenskapelig tyngde». Den brukte hun til å surfe inn på verdens fremste medisinske arenaer fra 1973 til 2022.

Det gamle Babels tårn, som skulle vokse seg rett inn i himmelen, akkurat som pengemassene til askenaziene, et onkel-skrue-syndrom…se her.

Logoen til akademiet DNVA (Det Norske Videnskaps-Akademi) er babylonsk-okkult. Innerst finner vi symbolet «as above so below» formet som en sekskantet stjerne (heksagram) uten tverrbjelker. Utenpå der er det to solsymboler, altså har vi soldyrkernes tall π representert ikke bare en, men to ganger. Gro har i perioden 2020-2022 plaget oss med sine stygge Sveits-institusjoner WHO og GAVI, som har skapt Corona-mytene om et farlig virus. Corona har en astronomisk betydning, nemlig den lysende solatmosfæren som vi ser rundt månen når den dekker sola ved full solformørkelse. Soldyrkernes tall π er i Corona-fotografiet representert to ganger, ved månen innerst og ved solringen utenpå.

Denne Corona-dobbeltheten av tallet π skaper problemer for Gro Harlem Brundtland, i møte med Utøya-datoen 22.07.22, fordi 22 kommer både før og etter tallet 7, og 22 dividert med 7 er lik π. Problemene for Gro blir ikke mindre når vi tenker over at Babels tårn ble forsøkt gjenreist i Basel 1977. Da fikk «Privat-sentralbankenes privat-sentralbank» BIS sin hovedbygning utformet etter inspirasjon fra Brueghel-maleriet «Babels tårn»

BIS-banken er jo Gro-kompisen Klaus Schwabs finansielle verktøy for å forsøke å påtvinge oss digital slavevaluta etter at Corona-skremslene og forgiftningspresset har lagt seg. Gro ønsker at den norske Abel-prisen skal bli forvandlet til Babel-Basel-prisen ved at den norske krona forsvinner. Hva da med Nobel-prisen? Prisen som fortsatt hefter Norge sammen med det fortsatt krigsnøytrale Sverige hvor Gro har minst halvparten av sin slekt fra. Hvordan kan halv-svenske hekse-Gro sitte i et norsk akademi som deler ut Abel-prisen til matematikere uten at prisen danner en ondskapsfull babylonsk balanse med de svenske Nobel-prisene? Skal kabbalah-spiller Gro få sin matematiske kabal til å gå opp 22.07.22 så må en slik balanse finnes, og det gjør den.

John Forbes Nash 1928-2015, foto, se her.

John Forbes Nash ble i 1994 tildelt Nobels minnepris i økonomi for sin spillteori. Dette er en pris som ble påtvunget Kungliga Vetenskapsakademien utenfra i 1968, fra de samme oligark-familiene som fikk avlivet Nobel i 1896 og skapte den globalistiske BIS-banken i Basel 1930. Økonomi-prisen bør egentlig hete Basel-Nobel-prisen, for den har aldri vært svensk-kontrollert. John Forbes Nash var glad da han satte kursen til Oslo våren 2015 for å hente Abel-prisen i matematikk. Han er den eneste som har fått denne babelske kombinasjonen av priser: Basel-Nobel-Abel. Her kan vi gå bakenfor Babylon-materialet og til Adam og Evas sønner Kain og Abel, når vi skal se på omkostningene. Nash ikke bare fikk Abel-pris i 2015, men han betalte samtidig Babel-Basel-Nobel-Abel-Kain-prisen.

En nattsvart pris bakenfor Babylon ventet på John Forbes Nash (1928-2015) da han hadde tatt fly hjem fra Oslo 23. mai 2015. Sammen med sin kone satte seg i en drosje på Newark flyplass for å reise til sin bolig i New Jersey. Ekteparet Nash ble på mystisk vis kastet ut av drosjen og havnet på den mørkegrå asfalten, drept momentant. Sjakkspillets svarte og hvite felter satte spillteoretiker Nash matt. Usynlige krefter lurer bak hver busk for den som søker menneskelig makt og ære, og som mangler Guds englebeskyttelse. Finnes det mer for Gro å hente av den falske æren som hun aldri mettes av? Mer englebeskyttelse for henne er ikke å oppdrive.

Hva vil det si å være nøytral under en storkrig?

Ingen etniske nordmenn har egentlig fattet hva det vil si å være nøytral under en storkrig. Dette moderne begrepet ble spikret under Wienerkongressen i 1815, hvor de tre statene Sverige, Sveits og San Marino ble pålagt en nøytralitet som de har etterlevd. Denne nøytraliteten er siden 1815 blitt strengt beskyttet av overnasjonale NGOs, så det har ikke vært mulig for andre stater i hele verden å melde seg inn i klubben til disse tre S-statene.

Norge lå under svensk kongemakt i 1815 og ble automatisk inkludert i nøytraliteten til Sverige. Norge er det eneste landet i verden som har skiftet rolle fra være nøytralt til ikke å være det, og derfor burde vi kunne begripe begrepet bedre enn alle andre nasjoner i hele verden. Denne muligheten har vi hatt siden vi lå under nøytral svensk kongemakt i perioden 1815-1905, mens vi i perioden 1905-2022 har hatt en kongemakt løsrevet fra den svenske.


Vi må ikke gå i den fella å tro at nøytralitet er å være passiv tilskuer til en krig. Å være nøytral betyr å være en form for krigsutøver uten å få lov til å ha egne styrker for å opptre for en av sidene på en krigsarena.


Men det er ikke en enkel prosess å skifte fra å være nøytral krigsutøver og til å bli aktiv på en av sidene. Norges fulle nøytralitet under Sverige varte derfor bare i 86 år – fra 1815 til 1901. Deretter fulgte 24 år hvor Norge hadde en løsrevet og midlertidig nøytralitet, knyttet mot «The Crown» som finansierer kriger. Fra og med 1925 er Norges rolle omdefinert til å bli en aktiv part knyttet til «krigenes vinnere» 1925-2022, altså 97 år, som er elleve år forbi perioden vi hadde som nøytralt krigsland under Sverige.

For å etterleve krav om nøytralitet under en krig, kreves det institusjoner som ivaretar denne nøytraliteten og selv etterlever den konsekvent. Denne kontinuitetsbærende institusjonen heter Røde Kors og ligger i Geneve. Røde Kors er egentlig uttrykk for en meget kynisk business-ide om langsiktig krigsprofitt. Profitten inndrives i form av krigsskadde menneskers historiefortellinger 60-70 år etter at de skadet seg på slagmarken. Dermed får den offisielle løgnhistorien om krigens bakerste realiteter en markedsføring den ikke ville ha kunnet oppnå dersom alle skadde soldater hadde dødd.

Nøytralitet under en krig er altså et kynisk business-konsept. Den som er nøytral, gis plikt til å skaffe krigsprofitørene infrastruktur til å betjene begge sider. For Sveriges vedkommende, har nøytraliteten gått ut på å skape begge krigførende parter jern til krigsmateriell, og sørge for infrastruktur for sterkstrøm og for telefonsystemer, ved de to Wallenberg-firmaene ASEA og Ericsson.

Sverige som NATO-medlem fortoner seg som en historisk absurditet i dette brede perspektivet. Store kriger og revolusjoner siden år 1900 hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten Sveriges aktive nøytralitet hvor begge sider skaffes jernmalm og infrastruktur for kraftforsyning og telecom.

Når sprekker ondskapsbyllen Gro?
Det nye Babels tårn, BIS i Sveits, Bank for International Settlements, se her.

Unge Jørgen Randers profeterte i 1972 om sin egen globalist-klans gjeldspengebyll, at den kom til å sprekke etter 50 år: «The Limits to Growth» ble denne selvoppfyllende FN-profetien kalt, hvor læregutten Jørgen ble løftet til verdensberømmelse med sitt medforfatterskap. Etter at gullstandarden ble fjernet i 1971, ble verdens nåværende pengesystem skapt: Et strengt gjeldsbasert system med petrodollaren som riset bak speilet, hvor oljeprodusenter med voldsmakt blir tvunget til å gi dollaren en kunstig verdi.

Den 50 år etterpåklokere Jørgen Randers røpet våren 2022 at han vil komme med ny en bok høsten 2022 som forteller «vi fikk rett i 1972». Randers vandrer full sirkel, der han gjentar som 77-åring det samme som han sa som 27-åring for et halvt århundre siden. Men Randers snakker rundt grøten og vil ikke presisere hva han fikk rett i:

Den forførende bærekrafts-retorikken fra hans forfatter-team i 1972 skulle kamuflere at Jørgens egne oligarker bakenfor FN lanserte sitt eget plyndringstokt den gangen. I løpet av 50 år satset disse bank-kartellene alt på å skape en globalt kvelende boble av finansnæring og statlig byråkrati. Slik at den produktive middelklassen i verdens land ikke lenger ville ha tilgang på realverdier, men bli kvalt i et finansielt rente/skatte-helvete, bevisst skapt av Randers’ oppdragsgivere innenfor FN i 1972.

Den blå siden i politikken fikk som hovedoppgave å hegne om rentehelvetet. Den røde siden i politikken fikk som hovedoppgave å hegne om skattehelvetet. Blå-røde «motsetninger» akkurat som kroppens høyre og venstre hånd, designet for å grafse til seg menneskehetens realverdier på vegne av de private bank-kartellene med base i Basel (BIS).

«The Great Reset», en pervertert utgave av det bibelske jubelår

Etter bærekrafts-starten i 1972 ble politiker-boblen Gro Harlem Brundtland skapt i 1974 for å lede den norske greinen av plyndringstoktet, ved å narre våre «likestilte kvinner» inn i det. Gro har i nærmere 50 år fått blåst opp sin maktpolitiske ondskapsboble, helt parallelt med at FNs Randers-gjeng har blåst opp en global gjeldsboble. Disse satanistene er ikke kreative, da dette prosjektet «The Great Reset» er en pervertert utgave av det bibelske jubelår:

Etter hver periode på 50 år visste Skaperen at israelsfolkets profitører ville ha fått plyndret arbeidsfolkene, husdyrene og naturen så kraftig at alt måtte nullstilles. All gjeld skulle slettes, jorda skulle ligge brakk og hvile ett år, slik at et naturlig liv ble restartet. Alle kunne juble over åket som ble løftet av alles skuldre. Selv disse som hadde vært snyltere, ville få det bedre, ved at de slapp å frykte at folket som de hadde undertrykt ville reise seg mot dem.


“Så skal du telle frem syv sabbatsår, syv ganger syv år, så tiden for de syv sabbatsår blir ni og firti år. Og i den syvende måned, på den tiende dag i måneden, skal du la basunen lyde gjennem landet; på soningsdagen skal I la basunen lyde gjennem hele eders land.Og I skal holde det femtiende år hellig og utrope frihet i landet for alle dem som bor der; det skal være et jubelår for eder, og I skal komme tilbake, enhver til sin eiendom og enhver til sin slekt. Et jubelår skal dette femtiende år være for eder; ikke skal I så, og ikke skal I høste det som vokser av sig selv i det år, og ikke skal I sanke druene av de ustelte vintrær i det år.For det er jubelår, hellig skal det være for eder; av marken skal I ete det den bærer.I dette jubelår skal I komme tilbake, enhver til sin eiendom. Når du selger noget til din næste, eller du kjøper noget av din næste, da skal I ikke gjøre hverandre urett” ( 3. Mosebok 25: 8-14).


Det bibelske jubelåret førte til at alle fikk full eiendomsrett over sin guddommelig tilmålte del, og dette gav ikke overfladisk lykke, men arbeidsglede og gjensidig tillit. Hva tenker Gro Harlem Brundtland og hennes to nærmeste bærekraftsvindlere Jørgen Randers og Klaus Schwab om dette store sluket de ser foran seg? Avgrunnen av kontrast mellom det bibelske jubelår og et påtenkt Gro-Randers-Schwab-jubelår? De eneste jubel-stemmene som vil høres i et Jørgen/Klaus-pervertert jubelår er de hule mammonrøstene fra demon-korenes gjenklang i dype skjelettkjellere.

Men der nede vil Gro ikke være til stede: «Men only» står det på inngangsporten. Jørgen lover oss at jubelåret skapes ved å beskatte «de rike» mye mer, altså at den gjeldsplagede middelklassen utraderes. Klaus går videre og lover at jubelåret skal føre til at alle som ikke er superrike skal «eie ingenting og være lykkelige».

Linn Madelen Bråten med en politimann i sivil, foto fra overvåkningskamera, se Dagbladet her.

Vi vet ikke hva som kan komme til å skje med grotte-jublerne rundt Jørgen og Klaus når de skal «samle seg i bånn». Men vi vet at gjeldspengesystemet som de så nidkjært hegner om, ble gjeldsmettet under svineinfluensa-bankkrisen 2008/2009, slik at det nå holdes kunstig i live. Gro Harlem Brundtlands liv er blitt ondskapsmettet, nokså parallelt med at pengesystemet ble gjeldsmettet. Vi vet ikke når Gro Harlem Brundtlands personlige ondskapsboble vil sprekke, men vi vet en del om hvordan den vil sprekke. Det finnes egentlig bare to muligheter for Gro til å forlate denne verden. Etter at en dobbelt profeti om Gros sorti ble levert fra Breviksbrua lørdag 3. august 2013.


En uskyldig lokal kvinne i den for Gro magiske alderen 33 år – Linn Madelen Bråthen – ble ofret på Jesabel-vis ved å bli kastet ut fra den høye brua, av en dypstatsinnleid politimann. Da hun traff vannflaten, møtte hun både ferskvannsdemoner og saltvannsdemoner i Breviks brakkvann. Gros familier av onde ånder lå der og ventet (se Dagbladet, her).


Dette drapet var Gros måte å forlenge sitt eget ondskapsmettede liv et godt stykke forbi svineinfluensa-bankkrisen 2008/2009. Men det gjør framtidsutsiktene enda verre for Gro at hun har fått etablert en privat NGO for global koordinering av Gros ondskap og Klaus’ ondskap i 2017. Samkjørings-senteret CEPI, som holdt til på Torshov i Oslo under hele den norske Corona-galskaps-epoken fra mars 2020 til mars 2022.

Holistiske Whitney Houston i opptak fra Dublin, hun og datteren ble tatt av dage i 2015, konsertklipp fra video, her.

Gro kan ha tenkt at hun ved å få foretatt en komplett menneskeofring i 2013 på både Jesabel-vis og til sjødemoner fikk gjort opp for seg ved en stedfortreder. Gro har sannsynligvis oppnådd at hun fortsatt kan velge mellom en spektakulær Jesabel-ofring av seg selv fra en høy avsats, og en stille ofring ved vannkanten der hun blir svelget av sjødemoner eller går opp i røyk. Vi tror ikke at norske media tør være ærlige om en nært forestående Gro-avgang fra denne verden. Norske mediefolk tør i 2022 ikke å være ærlige om noe som helst av viktige hendelser og årsaker. Det kan slett ikke tolereres i verdens-marxismens teatralske fortelling at Gro blir borte fra scenen før ødeleggelsen av vanlige folks liv og frihet er fullført.

Gro kan med letthet holdes i live i folks sinn veldig lenge nå, da hun likevel aldri viser seg offentlig blant nordmenn. Det bør derfor spilles inn en rekke Gro-videoer hvor hun sminkes til å se enda eldre ut. Gro kan prate rundt grøten med svulstige ord, slik at intervjueren kan gjøre saken dagsaktuell med sine spørsmål. Dette kan bli virkelig bli en politisk skattkiste å øse av, for ubehjelpelige puppets som skal bestyre statsmakt via media.

Det aller smarteste vil være å sette i gang med å spille inn en rekke hologram-foredrag med Gro Harlem Brundtland, som kan vises på Davos-møtene til Klaus Schwab fra 2023 til 2030. Folkene som deltar på WEFs årlige møter, må uansett tie stille om alt de vet, og dermed kan Gro være hovedattraksjon i den lille alpebyen en årrekke framover. Korte glimt fra Gros imponerende hovedforedrag kan sendes på alle verdens ledende TV-kanaler, og seerne vil føle at de kommer enda nærmere innpå «disse velmenende beslutningstakerne våre» enn før. Teknologien som Gro trenger er på plass: Her glimt fra digitalisert Whitney Houston (1963-2012) som holdt en glimrende hologram-konsert i Dublin, med ung kropp og ung stemme fra 1990-tallet (se youtubevideo, her).


 

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

43 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hilmar Bastesen
Hilmar Bastesen
Anonym
1 år siden

Dette er mere kriminelt , bedre en noen film, fantastisk godt fortalt

Gøril W-H
Gøril W-H
Abonnent
1 år siden

Hva hvis det stemmer at Willy Brandt er Gro’s egentlige far? Hvor norsk er Gro da?

ken
ken
Anonym
1 år siden

Message to the world; Stand up for the children NOW! CHILDREN MATTERS!
“HUNT DOWN THE PAEDOPHILE’S – LURNPA’S POWERFUL MESSAGE TO THE MEN OF AUSTRALIA AND THE WORLD”
https://www.bitchute.com/video/1bPZxXZeX4iM/

https://www.dailywire.com/news/anne-heche-was-working-on-sex-trafficking-film-before-death

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Hva skjedde med Anne Heche?
https://www.bitchute.com/video/TmUZ86Jincd8/

Er det bare en distraksjon? Er det skuespill? Er det et offer Til BAAL? Er det et Diana-offer som Greg Reese sier?
Jeg leste nettopp om ‘the burning man’ og burning of the temple of Diana. Burning man er en festival ute i ørkenen. Elon Musk er en av de som er begeistret. Det er veldig dyrt å delta.
De plasseres som en halv sirkel på bakken. Festivalen starter om få dager.28 August. Black Rock City. En uke midt i ørkenen i Nevada. Så brennes mannen og tempelet og byen er borte. Leave No Trace. Symbolsk. BAAL.

Symbolsk vil det si at et gammelt regime og en ny æra, vil jeg tro. Stengt under Corona. Nytt tempel etter at det gamle brennes. Guidestones ble også smadret. Kanskje slutten på DC og til verdensregjering? Great Reset.

ken
ken
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

ALT ANNET enn “det” er en distraksjon…? Fra 25:45 – https://www.bitchute.com/video/HwXmzzgW0Tcy/

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  ken
1 år siden

Jeg hørte at hun laget en film om menneskehandel. Hun var også misbrukt av sin far. Men vår verden er blitt et verdensteater. Det er blitt et reality show. Man bør aldri stole på noe som involverer skuespillere. De er på kontrakter og spiller like gjerne utenfor Hollywood. De er influensere og helter og folk følger disse blindt. Etter Sandy Hook og Alex Jones er det liksom ikke lov å ytre sin mening. Men man kan alltids stille spørsmål. Det skal man alltid gjøre, men man skal være forsiktig med å påstå noe. Alex Jones og vennene har klart å ødelegge den ytringsfriheten.

1. man kan ikke si om det er Anne Heche ute fra bildene. Hun kan ha dødd et annet sted.
2. Det ser ut som om det er rigget med helikopter og alt på akkurat rette sted.
3. det kan være en bevisstløs person som bråvåkner i panikk.
4. Bilen viser oss ingenting. Ikke hvem det var eller hva som skjedde.
5. kan bety ligg unna etterforskning av sex traficking.
6. Filmen kommer uansett.
7. Hun skal ha vært full av alkohol og kokain.
8. Det skremmende med de nye bilene er at de kan fjernstyres. Det er en ting vi må begynne å tenke litt mer på. Se filmen The Cell. Alt kan fjernstyres i the internet of things. Man er også totalt overvåket med track & trace.

Jeg spør meg selv, er dette rigget? Det er åpenbart ikke en mann. Damer kjører ofte, men ikke alltid små biler. Så hvis jeg var reporter, ville jeg sag at det var en dame. De ville også sannsynligvis vite hvem det var. Han må liksom påpeke at det var live TV, så da er alt han sier sant. Slik er det ikke. Fake News stasjonene verden over er ikke til å stole på. Da blir det sånn at man ikke tror på noe de sier.
Bare en weird historie som jeg ikke gidder å bruke mer tid på. RIP Anne Heche. Uansett hva som har skjedd. Journalister, skuespillere og politiker er ikke til å stole på. ALDRI!! Alle vet at de lyver. Det er liksom akseptert å vri og vende på sannheten i de yrkene. Folk bryr seg ikke.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Nummer tretten går igjen i filmen. Vi hadde nettop en bro som het 13, og deretter en bro til og tretten andre broer stengt. Bare en tilfeldighet? Ja, det kan det være. Man må i hvert fall være oppmerksom på at det er klovner der ute som liker å leke guder. De vil ha oss til å tro at slike ting er koblet til Gud. Det har skjedd igjen og igjen i historien. Maya prestene laget katastrofer for å vise ‘Guds vrede’. De vil også skape et endetids scenario. Med en hevnlysten gud. Vi så en skuespiller som gjorde narr av Jesus og falt om. Lyn er blitt nevnt som årsak til Guidestones og flere andre hendelser i sammenheng med ‘ guds vrede’.

Gud ville aldri ha ødelagt en bro eller slått ned som lyn i vrede. Det er disse klovnenes tolkning og syn på Gud. Historien i Bibelen fra Exodus viser at Gud ikke hindrer ulykken, men holder hånden over de rettferdige når ondskapen raser forbi. Når de skal ofre guttebarn kan man male rødt for å lure dem til å rase forbi. Så vil raseriet legge seg og man kan gå videre. Jeg vet de vil prøve seg på Serendepity. Det at tilfeldigheter i hermetegn skal knyttes ti Guds dom. Det er tøys og tull. Gud er god. Ondskap oppstår når mennesker går bort fra Gud. Tveit bru og tretten andre bruer. Tretten og fjorten andre bruer. Heldigvis var det ikke noen som skadet seg. Ulykker skjer.

Jeg har også revet en bro, men den er metaforisk. Jeg gidder ikke følge narrativ som MSM eller såkalt independent media eller alternativ media selger. Nå er det sex traficking sauene hppper etter. Ingen blir dømt. Hele det politiske systemet pro og anti, ditt og datt er distraksjoner. Det viser også Sven Inges artikkel om 9/11. Begge sidene er kontrollert og sannheten blir skjult. Jeg så at valget var rigget. Men nå er det på tide å ta farvel med Trump og illusjonen om opposisjon og politikere som er ærlige og redelige. Alternativ media er like korrupt og fake news som MSM.

K.Johansen
K.Johansen
Anonym
1 år siden

Hva skjedde 22.7.2022?

Her info fra Steigan.no:

“For å komme tilbake til nåtid, på fredag 22. juli, var det en kontrovers som ventet på å skje da Russland avfyrte fire høypresisjons-Kalibr-missiler og ødela ukrainsk militær infrastruktur i Odessa havn bare en dag etter at kornavtalen mellom Russland og Ukraina ble undertegnet i Istanbul, en avtale som sørger for gjenopptakelsen av korneksporten fra regionen.

Zelensky ropte raskt at missilangrepet var en «barbarisk» handling. Og Blinken kom på banen for å rette anklager mot Russland; Guterres gikk «utvetydig» inn i kampen og fordømte det russiske angrepet; og Borrell skrev dovent på Twitter at missilangrepet var «spesielt forkastelig og viser igjen Russlands totale ignorering av internasjonal lov og forpliktelser.»

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  K.Johansen
1 år siden

Det virker slik at det var ukrainerne selv som angrep Odessa 23.7.2022

– BY ASSOCIATED PRESS JUL 23, 2022 2:36 PM
Turkey said it was “concerned” by attacks on the Ukrainian port of Odessa Saturday as Ukraine blamed Russia while Kremlin denied striking the port, all a day after Moscow and Kyiv penned a deal sponsored by Ankara and the United Nations to resume grain exports.

“The Russians told us that they had absolutely nothing to do with this attack and they were looking into the issue very closely,” Turkish Defence Minister Hulusi Akar said. “The fact that an incident like this happened after the agreement we made yesterday… really makes us concerned.”

The Ukrainian Foreign Ministry condemned Saturday’s onslaught.
https://www.dailysabah.com/world/europe/russia-denies-strike-on-ukraines-odessa-port-soon-after-grain-deal

Zelensky er en fake puppet, som ligger an til å bli likvidert, men ikke av russerne. De trenger han.
Media har fortsatt ikke sagt et sant ord om krigen
Eks:
– Morgan Stanley spår Russland-konkurs: – Kan skje 15. april
Ukraina-invasjonen kan være starten på slutten – ikke bare for Putin – men også for russisk økonomi, skal vi tro Morgan Stanley.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  K.Johansen
1 år siden

– Stremousov told Russian state news agency Tass that the only other crossing of the Dnieper, the dam of the Kakhovka hydroelectric plant, also came under attack from rockets launched with the weapons supplied by Washington but wasn’t damaged.
https://www.dailysabah.com/world/europe/russia-denies-strike-on-ukraines-odessa-port-soon-after-grain-deal

Dvs. ukrainerne bombarderer sitt eget kraftanlegg.
Baserer den russiske hæren seg på at strømnettet fungerer? Neppe

K.Johansen
K.Johansen
Anonym
1 år siden

Hva skjedde 22.7.2022?

Det brant vel en gigantisk bygning i Norge (hvordan tok det fyr, hva sier forsikringsselskapet, får det en videre betydning?)

Men denne fra World Hell Organization er vel sterkere, Covid-22 på gang, i det minst en strategi som kan ramme friheten osv (for å bygge NWO basert på helsefrykt: “Fear is the key”):

https://www.who.int/publications/m/item/global-covid-19-vaccination-strategy-in-a-changing-world–july-2022-update

Guide eller order?

22 July 2022
| COVID-19: Vaccines

“This strategy brief outlines updated goals, steps, targets, and operational priorities to guide countries, policy makers, civil society, manufacturers, and international organizations in their ongoing efforts through 2022. The goals are to sustain and enhance momentum to reduce mortality and morbidity, protect health systems, and resume socio-economic activities with existing vaccines, and to accelerate the development and access to improved vaccine products.”

“Towards the end of 2022, as more scientific uncertainties get resolved and more data becomes available, WHO will embark on a consultative process to develop a global Covid-19 vaccination strategy for 2023 and beyond.”

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  K.Johansen
1 år siden

IVAR ettersorteringsanlegg Forus = 123 | 123+321 = 444

Hvor mange mennesker ble brent levende av freakmurermafiaen og frimurerjihadistene/transetrollene denne gangen?

K.Johansen
K.Johansen
Anonym
1 år siden

Ole Brumm har spist mye honning.

Hvem liker å ble kikket i kortene i forkant?

Tenk på 22.7.2011 forresten. Den som ble dømt kunne ikke sette bilen i revers:

https://www.dagbladet.no/nyheter/nei-breivik-det-er-ikke-vanskelig-a-rygge-en-vw-crafter/63316232

Og les gjerne denne også – opprinnelig fra Aftenposten:
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/08/aftenposten-avslorer-utoya-som-falsk-flagg-operasjon/

Historiske falsk flagg-aksjoner:
https://www.theclever.com/the-15-most-shocking-false-flag-attacks-in-history/

Ole Brumm
Ole Brumm
Anonym
1 år siden

Så overraskende ar ikke noe skjedde den 22.. Så merkelig. Skule nesten tru alt du skrev var tøv jo

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Ole Brumm
1 år siden

D skjedde en hel del. Du venra vel på *ett stort drama av en eller annen form* energien, frekvensen ble nok engang snudd i vår retning. Dvs at vi nå våkner, og skaper *splitt* i den *mørke energien *. Så nå snur vi energien på jorden gradvis tilbake.

Tilsvarende vil skje på flere datoer utover høsten, og våren.

08/08/22. Uendelig, av noe
09/09/22. Skapelse, dobbel 9″er
11/09/22. Skapelse, utførelse, og gjennomføring, i disse tallene.
10/10/22. Ny retniing
11/11/22. Utførelse
12/12/22. Åndelige, kanskje her de viser, data-animert nedstigning av den førrste
falske Jesus.

2022, gjennomføringens år.
2023, avslutning, av *prosjekt

22/7, world hell organization, stattet, monkeypox skandalen.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Veldig bra video fra Greg Reese og Infowars. Må huske å rose også :)
https://www.bitchute.com/video/UURYL1wow6UE/

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

Castro Trudeau tvinger Kanadiere til å bruke app ArriveCan for reisende. Hvis du ikke har brukt appen ved hjemkomst blir det to uker i karantene. Papirer som beviser fullvaksinering er null verdt for Castro. Det er kun tyranni som gjelder, eller helse som de kaller det. For din egen sikkerhet.

https://www.canada.ca/en/border-services-agency/services/arrivecan.html

«Slam Dunk Win» for Pastor Arthur Pawlowski som ble arrestert mens han delte ut mat til hjemløse under Plandemien. Arrestert for å holde kirken åpen. Kastet i fengsel og torturert og med forbud om å ytre seg offentlig.

https://www.dailywire.com/news/pastor-jailed-for-holding-church-service-during-canadas-lockdown-wins-legal-victory

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
1 år siden

WEF har satt inn ny puppet-president i Sri Lanka. Innen 24 timer var gått lanserte han drivstoffpass. En QR kode og app som man må bruke og identifisere seg med, for å få sin rasjon av drivstoff.

Virket smooth det.
Great Reset er her!
Russel Brand

K.Johansen
K.Johansen
Anonym
1 år siden

22.7.2022 og Norge, slik artikkelen tar opp i seg.

Skjer det noe i vårt land på nevnte dato – i så fall hva da?

Noen tanker: Strømmen går mange steder, voldsmenn dukker opp, attentat, ting som går av med mer.

Vi håper alle at det ikke skjer noe som helst.

Hvis det skjer noe – hvem står bak:

Global Tour of Terror:
https://lightonconspiracies.com/age-of-truth-tv-new-terror-tools-shoes-bikes-baby-carts/

Mål er kontroll av befolkning og gjøre seg selv hellig.

Metode: Problem-reaction-solution

Frykt er kjernen.

K.Johansen
K.Johansen
Anonym
1 år siden

22.7.2022 – skjer det en aksjon da? Falsk Flagg eller fabrikkert hendelse satt i scene av det militær-industrielle kompleks?

Datoen er naturligvis den mest okkulte dette århundret. Vi har Great Reset/Covid-19-fortsettelse/Ukraina-Russland/Agenda2030.

En må være ydmyk. Men se her hva andre har skrevet tidligere denne måneden:

…and the market is now focusing on the worst case scenario: what happens if Russia cuts off all gas on July 22, the day even Bloomberg has now dubbed Europe’s “doomsday scenario.”

THE WORLD BRACES FOR EUROPE’S JULY 22 “DOOMSDAY”
As such, DB’s Jim Reid said that July 22, the day gas is supposed to come back online, could be the most important day of the year: “while we all spend most of our market time thinking about the Fed and a recession, I suspect what happens to Russian gas in H2 is potentially an even bigger story. Of course by July 22nd parts may have be found and the supply might start to normalize. Anyone who tells you they know what is going to happen here is guessing but as minimum it should be a huge focal point for everyone in markets.”
https://wearechange.org/the-world-braces-for-europes-july-22-doomsday/

https://www.redvoicemedia.com/2022/07/false-flag-blackouts-imminent-they-want-to-shut-down-the-grid-bring-in-the-great-reset-videos/

Ellers mulig er cyber-attack (nettet går ned), matlager går fløyten, London får seg en smell, Vatikanet på tur – poenget med som skjer nå er konflikt mellom Vesten og Russland-Kina. Det er meningen at Russland og Kina skal vinne, derfor alt tullet i Vesten? Kina angriper Taiwan? En atombombe i sving? Covid-22 funnet i Geneve?

K.Johansen
K.Johansen
Anonym
1 år siden

Skjer det noe 22.7.2022?

Super falsk flagg??

Hva skjedde i Oslo 25.6. (skytingen London Pub osv)? København rett etterpå? I USA?

Oslo stikkord: Rare bilder, underlig militæraktige vitner, pussig filming, et teater rett ved (for forberedelser), hotellkjede-sjef, frimurersymboler, sko og sykler, Bristol rundt hjørnet (peker på England som London gjør).

Noen sett bilder av alle ofrene, over i 20 i alt?

Nøkkelvitne fra media. Hva gjør mediene annet enn å gjengi politiets versjon – og PST fikk stenge ned hele Pride osv.

Ekte eller jukseaksjon nok en gang?

Dammegård tviler ikke (nevner litt om 22.7.2011 også): https://lightonconspiracies.com/ole-live-regarding-the-latest-falseflags-in-oslo-copenhagen/

(Hvem driver i så fall dette terrorsirkuset, City of London/MI6/Serco eller andre?)

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  K.Johansen
1 år siden

Hvilket flagg ville det være da? Hva tror du om motivet i såfall? Skoleskyting er for å få bort retten til å bære våpen. Selv om det ikke er lov å bære våpen på skoler, om noen skulle tro det.

Prideflagget ble angrepet for at vi ikke skulle kunne kritisere woke-agendaen med seksualisering av barn og få bort biologisk kjønn. Hvis vi ønsker å straffe pedofil-agendaen og drag queen story time i skolen, så sier de at det er hat mot Pride. De gjemmer seg bak lesbiske og homofile. Politikerne fremstår som beskyttende, men har som agenda å splitte og eksludere. Nå vil ingen kritisere Woke og myndigheter. De blir rødflagget og potensielle terrorister. Selv om få egentlig bryr seg. Bra at lesbiske og homofile forstår det og angrer seg på at de i det hele tatt var med. De vil ikke tillate seksualisering av barn og kjønnsbytte. Så her var det vanlige nordmenn som ble til potensielle terrorister. Og politikere som skal beskytte pedofile ved å skyve de skeive foran seg.

Falske cyber angrep under russisk flagg er for å innføre digital id og overvåkning. Det skal åpne grensene. Det skal hindre folk i å ytre seg. De skal gå etter Telegram og nettsteder som Nyhetsspeilet. Husk at Gahr Støre fikk straffet et barn som ytret seg anonymt i lukket forum på Internett. Hva sier det om veien videre?

Så hvis det kommer et super falsk flagg. Er det Supermann? Hvem skal tas og skyldes på, for hvilken agenda?

Det var en journalist eller noe som hadde en reportasje om et tenkt scenario med et atomangrep. Hva ville skje i gatene? Hva måtte folk forberede seg på?
Tror du på et angrep som vil se ut som under russisk eller kinesisk flagg? Noe som skal utløse en storkrig? Jeg tror ikke på det. Jeg har sett et atomnarrativ i mediene lenge. Tror det handler om å spre frykt. Få støtte til å drepe flere uskyldige i Ukraina. Flere milliarder. Det er vel trillioner til Pentagon og krig igjen? Godt hjulpet av Alex Jones og vennene igjen. Salg av frykt.

ken
ken
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Terje Engen – Godt skrevet! Mer utdypende her om emnet “Pride” her for de av dere som vil finne sannheten. Vannvittig morsomt og underholdende å høre på denne dama uten at det blir “boring”. LATTER-GARANTI!!!:

The Spirit of Pride & Who It Really Is – The True Story Of Gay Pride:

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  ken
1 år siden

Likte mye av det der. Jeg kjenner faktisk en del homoseksuelle. Noen vokste jeg opp med. De var absolutt ikke stolt. De likte ikke hvem de var og var heller skamfull. Så jeg tror det var det som det startet med. At de ikke skulle være skamfulle, men stolte over hvem de var. Voksne får gjøre hva de synes er riktig. Det er deres liv. Barn får de ikke røre.Men det er mye manipulasjon. Det er TV og programmering i mye av dette. Vi hadde nettopp Netflix som programmerer pedofili i folk. Folk ser det ikke.

Hun nevner også hetero. Det er like viktig. Forman skal ikke søke etter bestevenner eller sin mor eller far i ekteskapet. Det er tvillingflammen hun nevner. To som utfyller hverandre og blir én i ekteskapet. Tingen er at den flammen er sett på som maskulin. Der bommer hun fullstendig og er ikke spesielt ydmyk heller. Men overfører man dette til biologi, så er mannens rolle bare en gnist som setter livet i bevegelse i kvinnen. Det er å gjøre kvinnen til mann. Simon Peter er dum som et brød. Han fornektet og viste sin fattige tro.
Dette med at menn er prester er fordi det har vært knyttet til mannens rolle i kontekst med at de to utfyller hverandre. Men det er menn som har levd et liv som kan undervise. Derfor vil Gud tale gjennom en mann med grått langt skjegg. Men Jesus hever også kvinnen som har båret og født barn. De kn undervise andre. Paulus brev er ikke laget på den forståelsen. Det er Babylon Bibel- Babel. Det er toalettpapir.

Hun burde lære unashamed. Man skal ikke trykke seg ned eller la seg trykke ned. Bære korset med strak rygg. Man kan absolutt være stolt av å være menneske. Stolt av sine handlinger. Superbia er noe helt annet. Hedre sin mor og far. Ja man skal ære og elske livet.

Man skal ikke alltid tenke kjønn i Bibelen. Først kom mennesket og så ble det delt i kvinne og mann. Absolutt samtidig. Man må huske at Satan og ondskap er maskulin. Det er spirit. Mannen er slave til kvinnen. Uten kvinnen har ikke mannen mening i livet. Kvinnen er selvstendig. Dette er Bibel-lære. En kvinne kan absolutt være lærer, men hun må h a født barn. Mannen må ha skjegg og være gift. Men det er jo bare for å vise at man må ha levd og ha vært gjennom tunge tider. Som damen også sier så synker testosteronet med alderen. Men tradisjonelt har mannen hatt mer interesse for det spirituelle og lærepenger. Bare utfylling. Mødre trøster og fedre smeller og gir lærepenger. Ikke noe å gjøre til kjønnskamp dette. Bare gjør det som faller på plass.

Høres rart ut i Thomasevangeliet. Å gjøre kvinnen til mann, men det er bare en allegori. Lynet er maskulint og jorden er feminin. Synes ikke menn er spesielt heldig altså. Satan, Lucifer og djevler er maskuline. Demoner og djinn og alt av faenskap. Slangen er maskulin. Men Peter er stein dum, kan man si. Det er vel hva den kirken er bygget på. De syv brødene. De syv fjell. Syv solstråler.

K.Johansen
K.Johansen
Anonym
1 år siden

Spekulasjon om 22.7.2022.

En plan blir utløst?

Hva da:

Noe skjer i Rotterdam?

Noe skjer i Ukraina?

Cyber-angrep over hele linjen?

Hendelse med idiot som er inspirert av 22.7.2011?

Alien-invasjon (planlagt siden 1970-tallet, en slik “invasjon” gjør at alle forlanger verdensregjering, NWO, skjer med hemmelig teknologi slik at alle tror det er utenomjordiske)?

Nøkkelspillere vil da være:

Nato + Russland + MI6 (skyting i Oslo 25.6.) + World Economic Forum + WHO etc – mot Agenda2030/Great Reset osv…,

Tipper her:

Covid-19 er juks + krigen i Ukraina: Det handler om å trykke den vanlige mann og kvinne ned til fordel for: koronapass + sult + fattigdom

Middel:
Falske operasjoner for å skape frykt eller kaos – crises – action – solution

Sjekk det ut.

Vær våken.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  K.Johansen
1 år siden

Ukraina digitaliserer. Digital ID og pass. Hørte Norge var ute og fordømte Russland etter cyber angrep. Helt klart falsk flagg. Fordømte Huitfeldt og de andre bandittene vil ha digital reform som i Ukraina.

Panama har også opprør nå. Kan vel få følger for kanalen etterhvert. Man må huske at Klaus Schwab så for seg en angrrry world. De må skape økonomisk kaos og kollaps. Så vil de ha hat og sinne i gatene. Orden ut av kaos. Det er nå protester i 9 land. De skrur opp prisene på mat og energi. De kjøper opp dyrkbar mark og hus. BlackRock og de store investorene skal ha oss til å eie ingenting og spise insekter. De er i gang med de motbydelige influenserne og kjendisene som skal gjøre det trendy.

Jeg kommer aldri til å spise deres mat. Jeg kommer aldri til å tro på grønt skifte og klimasvindelen. Alt er totalitært tyranni og djevelskap. Manipulasjon og løgn fra a til å.

Det er gjelden som må slettes. Disse banksters og kriminelle finansakrobater er de som må fordømmes og kastes i bur. Slett all gjeld!

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Det vil komme flere og flere digital cyber angrep. Det er kun for å få oss til å akseptere digital ID og pass som vil etterhvert gi kredittscore og full overvåkning.

Fjotolfene vil a open border society. Åpne grenser sånn som i USA/Mexico. Da forstår alle at det ikke handler om sømløse grensepasseringer, men overvåkning og overgang fra land og grenser til verdensregjering. Flere land har allerede covid pass ved grensene. I USA innfører de Red Flag Laws. Som er starten på sosial kreditt score system. Hvis man ytrer seg utenfor myndighetenes narrativ får man rødt flagg. De kan jo bestemme seg for at å følge Trump er ekstremisme. Man kan hindres lån og jobb. Nå kan man bli forhindret en våpenlisens. Dette vil utvides i velkjent lockstep-stil, slik at folk vil akseptere det. Med digitale penger kan man nektes å handle slike varer. Under lockdowns vil man bare kunne handle på nærmeste butikk og innenfor visse tidsrom. Nå må vi legge inn bankkort for YouTube og slike ting. Man må være identifisert for å få tilgang på enkelte videoer. De vil knytte dette opp mot våre kontoer etterhvert og få innsyn i alt vi foretar oss. Huitfeldt og eliten kan bare spørre meg. Jeg kan fortelle akkurat hva jeg mener og gjør.
Er ikke det enklere? Bare ring!

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  K.Johansen
1 år siden

Ikke, fokuser på det *de mørke energiene * gjør. Kun observer, del, og fokuser kraftig, på det som VI Levende mann og kvinne ønsker å se og oppleve i denne virtuelle verden.

Dine tanker er XXXXXXtremt viktig, og det vet *mørket*

Fokuser på verden slik vi ønsker at den skal være.

Peaceful and beautiful

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
1 år siden

Beautiful soul :)

nicolaila
nicolaila
Anonym
Svar til  Aradorn
1 år siden

Ja nettopp, fordi “Thoughts become things, focus on the good ones”…. (tut.com)

K.Johansen
K.Johansen
Anonym
1 år siden

Skjer det noe 22.7.2022? En dato som kan friste de som står bak slike ting.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  K.Johansen
1 år siden

Det er noe helt spesielt med datoen. 22/7 = π. Det er den andre pi-dagen. 22/7=3,14 til infinite. Så Babylonsk tro er dette i kjøtt og blod ved deres monark. Så dronning Elizabeth har to bursdager. Du kan se disse monarkene er ofte avbildet med rokker. Kvinner som spinner. Commonwealth er knyttet til 14 mars som er PI dagen og 22/7, den andre PI-dagen, er Ghandi-dagen. Han som sitter og spinner ved hjulet. Det er altså flagget til India. Chakra er disse hjulene. π leder selvfølgelig til frimurere. Frimureriet var uberørt da India ble forvandlet. Derfor er det viktig å huske at opprør og bevegelser i folkemassene ofte er organisert og noen har en hånd på styringen. Vi har dette fra vår egen mytologi som også stammer fra Babylon. Det er Friggs rokk og det er solvognen som blir dratt rundt i året. Jeg har akkurat lest om dette. Jeg merket meg samtidig at mars-roveren hadde en stein i hjulet. Det wobbly wheel. Da kan man søke opp Fortuna og hennes hjul. Det er altså på en slik dag som 22/7 at hjulet kan gå begge veier. Så derfor er det at dagen må være så viktig. De snakker om Great Reset nå, så de er spente på hvilken vei hjulet triller. De har en hånd på det meste av det som skjer. Det er nå skjebnetime. De blir jo gruset, men det vet jo ikke de. De må være blinde. Man fikk også se Hoover Dam eksplosjonen. En demning har også vannhjul, ikke sant? Hjulet fikk en stopp og nå vil vi få se hvordan vei det vil spinne videre. De legger altså en stein på hjulet og ser hvilken retning det går. En hump. Rock n’ Roll. Rolling Stones. Rock the Cradle. Spin the Wheel. Dronningen ved rokken. G i senter – infinite. De vil stå igjen uten en tråd. Seven Hills. Heller ikke glem Capitol Hill og Capitoline Hill. Solkongene og kvinnene bak. Babylon er en gjenganger.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Super bra skrevet

Numerology :

22/7/2011
7 | prosjekt klart
11
22

22+7
29 – > 11 | master tall | start prosjektet
11+22
33 master tall | avsluttet prosjekt

Tallene fungerer som frekvenser

11/ 09/2001

00 – > avsluttende, og starten på en ny *epoke f. Eks

1 / starten på noe nytt

9./ skapelse av noe *nytt
11 / gjennomføre prosjekt

9+11 tallet 18 som sies å være veldig viktig
Tilsvarer 9+9
Dobbel energi i skapelsen

I år.
11/11-2022
Kanskje årets sterkeste tall
Dobbel 11 og 22
Tallet 44, kraftig energisk tall

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Aradorn
1 år siden

Perioden i mellom er i hvert fall viktig, for noen. Den første PI-dagen er 14. mars. Skrevet på amerikansk eller gammelt vis er det 3.14
Det er PI
Den andre er 22/7. 22 delt på 7 er 3.14
Det er PI

Hjulet representerer bla skjebnen. Skjebnehjulet går og går. Så jeg merket meg rundt den tiden at mars roveren hadde fått en stein i hjulet. Det har symbolsk verdi. Man kaster en sten under hjulet og ser hvor det lander. Det blir som lykkehjulet. Man kaster sten på 3.14 den første og ser hvor det lander 3.14 den andre PI.

Så dette er solhjulet. Det er mye symbolikk rundt dette. I Bibelen også. Det er dette hjulet som dronningen har en hånd på. Frimurerne har en hånd på alt altså. Det er 3.14 alt er bygd rundt i deres hellige geometri. 3.14 er uendelig. Det er infinite. Friggs rokk er det samme. De tror de er guder. Det er bare å Google queen Victoria eller Elizabeth and the spinning wheel. Søk på Sonja. Søk på eventyrene. Søk på Mahatma Gandhi and the spinning wheel. Da ser du at datoen for Indias nye flagg var 22/7 som er 3.14
Et hjul/chakra i flagget. Det var ikke lenger UK, men Gandhi som hadde hånden på hjulet. Symbolikk. Bak alt sammen var frimurerne. Frimurere og sionister som vil bygge Babylons tempel. Altså et hus som når inn i himmelen. Babylon er nettopp en verdensorden og når de har gjennomført den vil de bringe gullkalven inn i tempelet. Symbolikk med den røde kvigen som aldri har båret en bør, altså en i gull. Zombiene tror det er en levende kvige. Sprengningen av Georgia Guidestones var enden av den gamle verdensorden.så regn med at frimurere og kongelige har en hånd på hjulet i protester og hendelser fremover.

Smurfen
Smurfen
Anonym
1 år siden

Wow… noen har vist sluppet fri fra psykiatrisk avdeling ved en feil…

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Smurfen
1 år siden

Litt enig der. Det var mye rart. Hvorfor har du stjålet nicket til Smurfen? Teit! Må være en slags sykdom det også. Hva gjør du her i det hele tatt? Skal du kommentere noe av innholdet?

Jeg kom ikke lenger enn til «kabbalist-okkultister». Jeg kan kalles kabbalist. Det er en måte å tenke på som gir en dypere forståelse. Parabler og lignelser er nettopp kabbalistisk. Du har en okkult mening. Okkult som i skjult. Det er altså mange måter få økt forståelse på. Økt bevissthet. Jeg kan ikke hebraisk, men man bruker ofte nummer og gematri. Da for å sette ord i samme nummer sammen for å få en kontekst. For eksempel det populære ordet «nephalim». Det er i samme gruppe med ord som beskriver noe umodent og barnlig. Man kan si at det er barn som lærer seg å gå, men faller. Litt på samme måte som artikkelen her. Den mangler grunnlag. Den er ikke skrevet med kunnskap og forståelse. Det er som et barn som bruker fantasi til å knytte historier sammen. Da faller alt sammen. Jeg lurer på om slike artikler er skrevet for å sette hele miljøet i dårlig lys og mislede lesere. Noe sannhet og masse oppspinn for å lede bort fra sannheten?

Jesus brukte masse parabler. Kabbalist. Det er mange som ikke vil at sannheten skal komme ut. Men det er dette som er blindhet i Bibelen. Der man må søke Gud for å få økt forståelse og mening. Det er altså symboler og metaforer samt lesing mellom linjene.
Et eksempel er når Jesus helbreder en spedalsk. Han er uren og har syndet. Han må gå i tempelet for å bli renset. Han gir mannen beskjed om å ikke fortelle om helbredelsen, eller hvem som gjorde det. Men han fortalte det, og Jesus måtte gjemme seg. Det er fordi man gjør et offer til Gud. Man gjør helbredelsen i Guds navn. Hvis man gjør det for å skryte eller opphøye seg selv, teller det ikke. Så det er dette som er en del av tiendedelen. Noe av de gode gjerningene skal være skjult for andre enn Gud. Å tilgi hat er et annet offer til Gud.

Babylon og Israel er egentlig ikke fysiske og geografiske steder. Det er to forskjellige tenkemåter og forståelser. Israel er ikke hvor, men når. Dagens land i Israel er bygd på babylons tradisjoner. Men det virkelige Jerusalem er et land der rettferdighet regjerer. Dagens Israel er et byggverk av sionister og frimurere. Den globale verdensregjering er Babylon. Gud ville ikke ha en globalt maktsentrum. Kulturer og språk ble skapt og spredd over hele verden. Nå vil disse globalistene ødelegge kulturer og språk. De fjerner kjønn og identitet. De forvirrer og er i opposisjon til Gud. Det er dette som er anti-Gud. Politikere, journalister og andre dom har solgt sjelen sin for penger, utfører den anti-Gud agendaen. Noen av disse har en forståelse av at ondskap er et verktøy skapt av Gud som man kan bruke for å skape orden. Men det er kunnskap om ondskapen som vi skal bruke. Vi må være kloke som slanger. Vi må lære oss slangens natur og handle deretter. Ikke gjøre ondskap. Men det er slik manglende forståelse som Babylon faller av. Det kan ikke lykkes. Bak dette er det en energi som vi kaller demoner og kjenner som 666. Ofre som gjøres i blod er til deres ære. Til gjengjeld får disse menneskene makt og penger. Dettte er jo djevelens strenger på marionetter. Hvis menneskene ledes av makt, penger, grådighet, hat, frykt og vold, bygger de djevelens verk. Gode gjerninger bygger Guds hus. Da ofrer man penger, som den rike mannen måtte, for å se Guds Rike. Det er det som er Jerusalem. Alle folkeslag samlet i fred. Ikke i Midtøsten, men i sitt indre. Da manifesterer man det selvfølgelig i det fysiske. Tilbake til da stammene gikk i oppløsning. Da er vår frie vilje brukt til å gjøre Guds vilje.

Terje Engen
Terje Engen
Anonym
Svar til  Terje Engen
1 år siden

Det er så mye disinfo om Kabbalah. Tenker på å skrive en artikkel. Det er altså visdom som de holder bort fra massene. En av virkemidlene er å skape frykt og sladder.
Jeg kan gi et eksempel på tolkning av en kabbalist. Det er fra Malaki i Bibelen.

Det handler om offer og tiendedelen. Tiendedelen er noe som folk kanskje ikke er klar over, men rikfolk gir gjerne en tiendedel eller en sum til veldedighet. Jøder gir en tiendedel til presteskapet i Israel. Levitter og Kohanim som er slekta til Aron, Mirjam og Levi. Moses måtte snakke gjennom sine søsken for å bli hørt. Men det er en annen sak.

I Malaki er Gud skikkelig forbannet på presteskapet. De har stjålet tiendedelen og brutt pakten med Levi. Gud vil ikke ha offer fra disse folkene. Dette betyr at deres undervisning og prekener er usann. Tiendedelen er som Jesus beskriver ved helbredelsen av den urene, syndige og spedalske mannen. Han må løpe og gjemme seg. Man gjør ikke slik for andre enn Gud, man tar ikke æren selv. Så blinde og krøplinger av offerdyr er av absolutt null verdi. Levittene har gjort dette til inntekt for seg selv i penger. Men det går mer på å tilgi fiender og barmhjertighet som vi lærer om. Slikt arbeid kan man absolutt gjøre på hviledagen. Pengegaver til veldedighet er jo et blindt offer. Absolutt ikke sjel i slikt. En gang i tiden fikk de ligge nære kirken på kirkegården med fine støtter og store ord. Men det er jo helt fjernt fra eksemplene i Bibelen som ble gitt av Jesus.

Gud forbanner velsignelsen gitt til prestene fordi de ikke har lagt den på hjertet. Lunkne prester altså.
Juda har handlet troløst og ektet en fremmed datter. Dette er Babylon. En fremmed lære. I Salomos ordspråk lærer vi at Torah er visdom som vi lengter etter som en vakker kvinne. Babylon er en fremmed kvinne. Det er en uren hore. Vi lærer også at å frykte Gud er det samme som å hate ondskap. For kvinner blir det jo en mann. Den Samaritanske kvinnen ved brønnen hadde fem menn. Torah er de fem Mosebøkene og dette møtet er en parallell til Jakob’s møte med Rakel ved brønnen. En samaritaner er søskenbarn med jødene. Det skal gi mening til Jesus møte med kvinnen. Samaritanere skiller seg ut ved blant annet blodoffer, men det gjør jo de babylonske jødene i Israel også. De er etter min mening ikke jøder. Fordi de har ektet en fremmed hore-kvinne. Med offerslakt og pengevekslere i tempelet. Man er utro mot sin ungdoms brud. De har gått bort fra Moses og Levi’s opprinnelige lære.

Man må huske at sjelen er som en flamme i våre kropper. Å gjøre offer er å tilføre oksygen til den flammen. Det gjør man ved å bruke hjertet. Tilgi fiender. Dele broderlig/søsterlig. Gjøre gode handlinger som bare du og Gud kjenner til. Holde budene. Jeg ser man snakker om karma som en babylonsk lære her i artikkelen. Men hva er den gylne regel? Hva sier Gud her i Malaki? Hans eget folk klager på at det går godt for dem som gjør ondskap. Men Gud sier at det skal skrives minnebok og når Gud viser seg vil det igjen betale seg å være rettferdig.

Dette leder til Passover. Det er når ondskap raser og farer forbi i gatene og Guds hånd beskytter de som har fortjent det. Han vil sende Elia før den skremmende dagen. Altså at man vil vende bort fra ondskap fordi som vi husker er å frykte Gud det samme som å hate ondskap. Man vil ikke tørre å gjøre ondskap og snu. Repent som de sier. Og det skal føre til at Gud slipper å brenne ned jorden. Rettferdighetens sol skal stige for de som har vendt om. Altså at rettferdige skal seire og overleve ondskapen.

Det er mange som tror at Malaki handler om slakting, blod og brenning av dyr. Men det handler om hjertelige handlinger. Men de gamle gjeterne og bøndene måtte gi av sitt for å lage fest. Det er også et offer. Invitere til bryllup og fest, og ære livet og skaperen. Men man drar jo ikke inn stakkarene inn i et tempel. Å slakte et lam er jo også ekstra betydningsfullt fordi det kunne ha vokst opp og gitt masse rikdom. Men Babylonerne er bokstavelig talt på viddene. Det kan alle sammen se. Og når folk lærer seg den forståelsen som er skjult i tekstene, så forstår man hvorfor disse har skjult læren ved å manipulere gjennom frykt og tull. Ser dette mystisk ut? Er det ikke det eneste som gir tekstene mening? Tror vi på mennesker som blir slukt av hvaler og spyttet på land etter tre dager? Folket så at Jona snakket sant og stilnet stormen. Folket vendte om. I allegorien og symbolikken var Jona sønn av solen. Da han gikk i havet stilnet vinden. Ser du parallellen til Jesus og fisken. Solen går i vannet og speiler solstrålene som om de går på vannet. Det handler om metaforer i historier om moral. Det er ikke Bal eller soldyrkelse. Men det speiler at noen taler og til slutt får gehør. Jona hoppet i havet og Jesus ofret på korset. Solkors og død i tre dager. Sier ikke noe annet enn at de er profeter som får folk til å høre og vende om. Han delte altså fem brødbiter og mettet tusener, og i tiden etter millioner. Det er det daglige brød. Manna fra himmelen. Jesus var det levende brød fra himmelen. Men vokt dere for surdeigsbrødet til fariseerne. Surdeig er altså en lære som blir samlet på i generasjoner. Sånn som at vi har soldyrking og ofring i Vatikanet. Det er surdeig fra Babylon – Hvordan kan dere tro at det er brød jeg snakker om, sa han.
Det eneste tegnet de ville få var Jona-tegnet. At de innser at Jesus snakker sant og vender om i frykt. Altså ikke frykt, men vender seg fra onde handlinger ved å se sannheten.

Så Kabbalah sier at ondskapen på jorden skal vende om i frykt for Gud. Å hate ondskap er å frykte Gud. Elia skal altså markere slutten på Baal. Det ser man i Malaki. Ordet gjenoppstår til slutt og folk vender om. Ikke kjøtt, men Guds ord og forståelse av Jesus sine handlinger.
Forfatteren har null peiling. Var det noe å være redd for?

e
e
Anonym
Svar til  Smurfen
1 år siden

Hender det går andre veien også …

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Smurfen
1 år siden

Hvir eømte DU fra??
Hvor er DU, så du kan bli satt inn igjen?

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
1 år siden

Rampegutten er tilbake og jammen er han frekk i tillegg. Jeg har noe god gammeldags såpe her så du kan få vaske munnen med ;)

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  e
1 år siden

D var et svar til den falske frekkas smurfen

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
1 år siden

Jaja, gamle damer klarer ikke å henge helt med i trådene vettu :)
Nyt denne du:

Ikke så greit å bli gammal og glemsk. Noen glemmer med vilje, andre får slettet sin hukommelse og glemmer ufrivillig. Minner er dyrebare, ikke la noen stjele dem :)

« Forrige artikkel

Statsfinansiert terror i Oslo, overlever Pride?

Neste artikkel »

Bruk av stråleteknologi som dødelig våpen

43
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x