Et åpent brev til Erik Solheim om kompromisser og antagelser

3.3K visninger
8 minutter lesetid
72

Din TV-opptreden fra klimaforhandlingene i København får meg til å skrive dette åpne brevet. Som storpolitiker med et stort ansvar har du også et ansvar for å håndtere budskap på en måte som reflekterer visdom og sannheten.

Jeg har et problem med flere sider av de budskapene du fremmer  her på TV. La oss ta dette med kompromisser først. Etterpå må vi snakke om sannheten.

Jeg minnes en av dine politiske kolleger,  Steinar Bastesen, som ble intervjuet etter sin kamp for å overleve sine nesten dødelige  helseproblemer.  Han ble så spurt om hva disse opplevelsene hadde lært ham. Til det svarte han, ”Jeg har bestemt meg for å leve et enda mer kompromissløst liv!” Den mannen har forstått betydningen av kompromisser – de utvanner intensjoner og gjør at ingenting blir fullt og helt.

Det finnes mennesker som mener at kompromisser er en viktig måte å løse konflikter på. Og jeg er sikker på at deres intensjoner er gode. Problemet er at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.

I løpet av mitt lange liv har jeg lært meg en del spesialferdigheter innen kommunikasjon, systemtenkning og konfliktløsning. Jeg skulle ønske at dere innen politikken kunne det samme som jeg kan. Når det gjelder konfliktløsning på sitt beste, så ønsker man å ende opp med følelsen av at begge sider vinner noe viktig. Når vi bruker kompromisser for å løse konflikter oppnår vi det motsatte – begge sider føler de taper noe. Konflikter er en betydningsfull del av livet og som politiker er jeg sikker på at du er enig i at det er noe vi ikke kan unngå. Derfor er vi tjent med å vite litt om hvordan vi best kan takle disse utfordringene. Noe av det som er mest viktig når det gjelder konflikter er å forstå at uansett innhold, har de alltid den samme strukturen. Vi har to eller flere ønsker som går i veien for hverandre. Hver av disse ønskene skjuler en bakenforliggende og mer abstrakt intensjon. Til slutt har begge, eller flere, en felles interesse i å løse konflikten. Vi kan kalle det et felles mål. Først når vi tegner konflikten ned på papir og kartlegger ønsker, intensjoner og felles mål er det mulig å studere konfliktens struktur. Hos begge sider av en konflikt er det alltid en hel del antatte sannheter i tenkningen mellom felles mål og intensjon – så vel som mellom intensjon og ønske.

Jeg har lært meg å forstå at alle konflikter er konflikter fordi det er feil i vår tenkning om de antatte sannhetene som ligger bak, og som gjør konflikten mulig. Kunsten med god, ekte konfliktløsning er å oppdage de falske antagelsene som gjør konflikten mulig. Det er en har prosess, men dersom begge sidene er villige til å oppdage forskjellen mellom hva som er sant og ikke sant, vil konflikten løse seg. Begge sidene vil finne løsninger uten kompromisser.

Denne tilnærmingsmåten er ikke mye i bruk i dag, men der den brukes fungerer den glimrende. Grunnen til at flere ikke bruker metoden, er at mange mennesker nekter å vurdere de antagelsene som styrer deres atferd, holdninger og responser. Antatte sannheter som ikke blir utfordret har en tendens til å leve sitt eget liv som ”sannheter”. Om vi mennesker vil utvikle oss i en positiv retning er vi programforpliktet til å brette opp ermene og utfordre de antatte sannhetene der vi kommer over betydningsfulle konflikter.

Klimaforhandlingene i København er et utmerket eksempel på konflikter som er basert på antagelser som er uavklarte. Istedenfor å stupe inn i konflikten om hvilket land skal betale for hva og hvordan, la oss tre noen skritt tilbake og se på noen av de antagelsene som selve klimaforhandlingene bygger på. Det er her vi må håndtere sannheten og ikke antagelser.

Primært har vi følgende:

  1. Global oppvarming er et faktum
  2. Global oppvarming er en trussel for liv på planeten
  3. Global oppvarming er noe som mennesket er i stand til å stanse
  4. Global oppvarming er hovedsakelig et resultat av menneskets aktiviteter på jorden
  5. Global oppvarming styres av mengden med CO2 gass produksjon
  6. Vitenskapsforskningen rundt disse antagelsene bekrefter disse antatte sannheter som sannheter og umiddelbar handling må til for å redde liv på denne planeten.

Med slike sannheter er det ikke rart at organisasjoner som FN organiserer land til å møtes for å diskutere faste, forpliktende avtaler for å møte denne stor felles utfordringen. Det er heller ikke rart at særlig unge mennesker er meget engasjerte i miljøbevegelsen da det handler om deres fremtid. Som du sikkert har sett, står parolene klare med at denne generasjons ettermæle bestemmes av hvordan vi kan forenes for å løse dette problemet som vi selv har skapt.

Så var det sannheten – utfordring av antatte sannheter

Jeg og mange andre mennesker på denne planeten er i konflikt med de grunnleggende antagelsene som klimaforhandlingene er bygget på  – hver eneste av de. Et veldig stort antall mennesker har nå lagt seg til på denne siden av konflikten som følge av frigjort informasjon som setter punkt seks på denne listen i et meget dårlig lys. På folkemunne heter denne skandalen ”ClimateGate”.

Ordet ”vitenskap” har fått et troverdighetsproblem etter at 61 megabite med fortrolige filer fra University of East Anglia’s Climate Research Unit blitt sluppet ut først til BBC og så på Internett bare noen uker før klimakonferansen i København. De som har gjennomgått innholdet i de 1,079 E-poster og 72 dokumenter forstår hvorfor forskningsgruppen hadde foretrukket at informasjonen var hemmelig. Mange mener at skandalen som holder på med å bli rullet opp, kanskje er den største i moderne vitenskap. Disse brevene, skrevet av noen av de mest fremtredende ”klimaforskerne”, viser det mange kunne bare spekulere i tidligere, og det er at ideen om menneskeskapt global varming er en konspirasjon. Klimaforskerene i denne gruppen støttet av FN har  manipulert data som ikke stemmer med deres teorier. Data med temperaturmålinger som kunne brukes til å kontrollere deres resultater har vært ulovlig tilintetgjort. Det har vært organisert motstand for å avsløre sanne klimatall. Forskere avslører at de er selv skeptisk til modellene de bruker, til tross for at de sier det motsatte offentlig. De har også stoppet forskningsresultater som går i mot menneskeskapte klima endringer fra å bli publisert i vitenskapelige journaler. Peer Review systemet for kvalitetssikring ble fullstendig sabotert – kuppet av FN-støttet klimaforskning.

For den som stiller spørsmål om hvorfor noen ville gjøre noe slikt, så må vi se på to ting. Den ene er FN’s bakenforliggende agenda med rådføring fra Club of Rome der menneskeskapt global oppvarming var det problemet de foreslo å å bruke for å forene en global bevegelse styrt av FN. Med sitt eget vitenskapsakademi er det ikke noe problem å finansiere forskere som var villig til å gå med på å bevise at mennesket er sin egen største fiende på denne planeten. Jo mer FN hauser opp under global oppvarming som myte, desto mer penger strømmet til forskningssentre som skulle endelig avgjøre om det var sant eller ikke.

Det er ca 30,000 forskere som sier de ikke støtter ideen om CO2 drevet global oppvarming. Der er det større enighet om at CO2 er av liten betydning når det gjelder global oppvarming. Det er faktisk solid evidens for at CO2 øker når klimaet blir varmere og det er et etterslep på mellom 200 og ett tusen år. Den store klimagassen på denne planeten er vann i form av skyer. Det store flertallet av disse forskere er også enig om at solen vår spiller en meget avgjørende rolle for klimaendringer den ene eller andre veien. Sammen med faktorer som vulkanske utbrudd, er dette de virkelig klimaformende faktorene som det bokstavelig talt er utenfor  vår evne å influere.

Jeg ønsker å slenge ut en påstand foreløpig, og den går ut på at det ikke finnes noen konflikter egentlig. Du ser aldri noen konflikter i naturen. Konflikter oppstår mellom mennesker fordi de lever med antagelser som ikke holder mål. Menneskets rasjonelle forutsetninger er rett og slett for svake til å la dem styre våre liv uten å bli utfordret. Hver gang mennesket kommer over en konflikt er det alltid usanne antagelser på vift – som lager problemet. Ekte konfliktløsning er jakten på disse usanne antagelser. Det er ikke alltid enkelt, eller lett, men når disse er oppdaget så forsvinner konflikten som tåke for solen. Jeg lover deg det er sant. Om du vil, så skal jeg demonstrere det for deg.

I vitenskapen (ekte vitenskap som verdsetter sannheten fremfor politikken) løser man aldri konflikter med kompromisser. Dersom et naturfenomen oppdages som er i konflikt med gjeldende forståelse, må vitenskapsforskeren gå tilbake til tenkningen som ligger til grunn i den vitenskapelige modellen som omhandler naturfenomenet. Dersom vitenskapsforskeren var så lite omtenksom at konflikten ble forsøkt forløst gjennom kompromiss, så ville vi ende opp med et univers fult av konflikter. Som kjent er det alltid virkeligheten som vinner konflikter.

Hvor lenge kan løgnen fortsette å leve?

Jeg er i økende grad lei av å måtte høre Al Gore og nå Jonas Gahr Støre stå sammen og påstå at havnivået vil øke med minst 2 meter om vi ikke øyeblikkelig reduserer forbruk av CO2. Gore vet han er nå jaget vilt. Han er klar over at han er avslørt. Men så er det hans egen fornektelsesprosess som kanskje kommer i veien. Han har investert ikke bare i sin globale oppvarmingsmytologi, men også i ”carbon trading”, et økonomisk byttehandelsystem som gjør at folk betaler seg fri for å slippe ut CO2.  Karbonskatter, Cap and Trade, er alle økonomiske modeller som er beregnet til å skvise mer og mer penger ute av deg og meg. Dersom de innrømmer sine løgner faller også deres fremtidige økonomiske grunnlag i ruiner.

FN og Club of Rome har også en enorm investering i global oppvarming -mytologien. De vil aller helst fortsette å servere løgner, sverte sannheten og late som ingenting har skjedd. De har også en hel generasjon av hjernevasket ungdom som løper deres ærend i kampen om å redde verden.

Problemet er at katten er ute av sekken. Den kan ikke komme inn igjen. Folk er ikke helt stupide og du kan ikke lenger lyve til en som har forstått hva sannheten faktisk er. Derfor, Erik Solheim, om du ønsker å komme ut av dette med noe mindre egg på ansiktet, stikk fingeren ned i jorden og be om tilgivelse. Nå har du en ny konflikt. Skal du fortsette med å leve som om du ikke visste at løgnen var en løgn, eller vil du gå for sannheten og leve med den? Dette er en konflikt du ikke kan løse med kompromisser. Det samme gjelder for alle de andre norske politikere som har engasjert seg i menneskeskapt global oppvarming. Om dere ønsker å ivareta deres integritet – er det på høy tid å tre ned fra den menneskeskapt global oppvarmingsplattformen før den brenner opp av seg selv.

Dette brevet er også sendt som e-post til Erik Solheim

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

72 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Mole
Mole
Abonnent
13 år siden

Er det på tide med en global skatte^dugnad^innkrevning igjen.
Folk har sikkert glemt første bølge nå.

Unmistakable signs of a warming worldi
Sentific evidence that our world is warming is unmistakable has been released today in the ‘2009 State of the Climate’ report, issued by US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

http://www.metoffice.gov.uk/corporate/pressoffice/2010/pr20100728.html
http://www.ncdc.noaa.gov/bams-state-of-the-climate/2009.php

Forhåpentligvis biter fler på Co2 skade trikset nå, tenkes det vel i enkelte rekker,
etter at HAARP har gjort jobben sin for å vise menneskene den `globale oppvarmingens vrede`…?

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Mole
13 år siden

Tja, Mole, skattejakt er jo yndlingshobbyen til politikernne:
Handels og næringsminister Trond Giske tror jo at folk vil godta høyere skatter dersom de er øremerket til skoler og sykehjem! Hvilket triks!!!
Det er jo en del av de ting skattepenger faktisk skal gå til!
De fornekter seg ikke; samtidig som Jonas Gahr Støhre sender ikke mindre enn 15 milliarder rett inn i EU-systemet, forventer de at deres velgere skal godta høyrere skatter.
De styrer etter prinsippet, tar du den, så tar du den også!

BelzeBob
Abonnent
14 år siden

(Magiske planter… he he.)

Ja, bare 1 kanal på radioen nå: global oppvarming. Eneste de preiker om. Like greit å bare spille inn ett program og så spille det om og om igjen… (er det det de gjør?) Al Gore ja: klimakrise er bra business. Nå kan han ha flottings villa med 200 “sparepærer” i taket.. For en hykler.

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Al Gore og Kona Tippary har kjøpt seg hus i california 9 mill dollar,virkelig tjent noen kroner på lyve den dusten…(truthseeker.com)

Monica Waade
Forfatter
14 år siden

Global oppvarming eller ny istid?

36 kuldegrader i natt
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/36-kuldegrader-i-natt-3084854.html

Varmt, sa du?
http://www.yr.no/nyheter/1.6903526

Vil ha en varmere verden
http://www.yr.no/nyheter/1.6915918

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Det er nok bare en optisk illusjon Monica :)
Ta på Shorts og solbriller og nyt været for FNs Klimapanel sier at vi har snø frie vintrer og mye varme her i landet nå :)
Hvor skulle dem lyve om noe sånt ;) ?
Håper dem få vedkubbene jeg har igjen i vedskjulet mitt bare er en optisk illusjon også :-/

Monica Waade
Forfatter
Svar til  smurfen
14 år siden

Jøss smurfen, solbriller og shorts hutre meg tu… skal du ta livet av meg på løgnene til klimapanelet? :-D
Det er svinkaldt ute jo… tenker vi må flytte til en varmere planet snart. Dette er vel nærmere sannheten enn som så, jorda går mot evig istid;
– Det er som om pasienten får hjerteinfarkt. Pip-pip-pip-piiiiiiiiip. Og så er det slutt. Det kan faktisk være at vi ender med en permanent istid, avslutter forskeren.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Med minus 27 grader her ( Onsdag morgen i Åros ) og med den kaldeste Desember mnd som er målt noensinne i Østfold så lurer jeg på hvor det blir av dem snøfrie vintrene her som FNs klimapanell lovet oss ?
Før dem fant på ideen om og skremme oss med global oppvarming var det at vi gikk inn i en ny istid dem skremte oss med
Kanskje dem prata sant første gangen alikevell ……..
Rart det med at “alle” tror at CO2 er noe skummelt
Fakta er jo at CO2 overhodet ikke fører til varmere klima men grønnere planet
Skog-grensa har økt med 80 m og planter og skog vokser som aldri før
Rundt huset til foreldra mine så må dem rydde og hogge hvert år nå så ikke alt skal gro igjen, dem forrige 100 åra har det ikke vært nødvendigt i det hele tatt
Vi er oppe i 380 PPI nå, før i tiden har vi vært oppe i over 700 PPI og da så hele planeten ut som en regnskog
Vi får øke CO2 utslippa våre så kan dem snart produsere dasspapir i U-landa også ;)

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Når jeg hadde mange magiske planter i huset mitt Smurfen, så hadde jeg en Co2 sensor, og en Co2 tank. Det så ut som plantene trivdes mer i 1400ppm, enn 300 :D

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Monica Waade
14 år siden

Ja CO2 er jo plante mat akkurat som O2 er for oss :)
Hadde noen “magiske” planter jeg og en gang, men dem fikk kunstigt lys, gjødsel og varme i tillegg :)
Dem var så magiske at dem fikk blinde til og “se” ;)

Otto
Abonnent
14 år siden

Build-a-bear: the sinister green plot to turn our kids into eco-fascist Manchurian candidates http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1569&start=51#M5095

troruud
Abonnent
14 år siden

FrP ber Støre avklare uttalelser om at havnivået kan stige med inntil to meter

Etter at utenriksminister Støres israpport har fått mye kritikk for overdrivelser og feil, mener FrPs Ketil Solvik-Olsen, det er nødvendig at statsråden avklarer om han står inne for sine tidligere uttalelser.

– Det er interessant å vite om Støre tar innover seg kritikken som fremsettes mot rapporten, eller om han står inne for alle sine tidligere utsagn, sier FrPs energi- og klimapolitiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen.

Mandag la utenriksminister Jonas Gahr Støre og USAs tidligere visepresident Al Gore fram rapporten ”Melting snow and ice: a call for action”. I den har internasjonale forskere laget en oversikt over global snø- og issmelting. Israpporten har fått hard kritikk fra mange klimaforskere. Direktør og klimaforsker Ola M. Johannessen ved Nansensenteret i Bergen, karakteriserer rapporten som venstrehåndsarbeid. Johannessen stiller sågar spørsmål ved om den er kvalitetssikret og om det faktisk er verdens fremste forskere som står bak den. Dette får Solvik-Olsen til å reagere.

– Problemstillingen rundt menneskeskapte klimaendringer er alvorlig og krever politisk oppmerksomhet og føre-var-tiltak. Men vi må unngå at politikere bruker eller overdriver vitenskapens advarsler i den hensikt å oppnå egne politiske målsetninger, sier Solvik-Olsen.

Han mener Støre må avklare blant annet sin uttalelse om at havnivået kan stige med inntil to meter, noe rapporten ikke gir støtte til.

– Det kunne vært interessant å høre om Støre tar innover seg kritikken om at det forekommer påstander som er direkte feil, og at mye er overdrevet i klimadebatten, sier Solvik-Olsen.

– FrP mener det er viktig å stimulere vitenskaplig arbeid, men det er svært uheldig når rapporter fremstår mer som et politisk dokument enn en vitenskaplig rapport. Slike dommedagsrapporter vil FrP advare mot, og det er uheldig når utenriksministeren gjør seg til del av dette. Det tilsvarer da SV-leder Kristin Halvorsen i landsmøtetalen i 2007 hevdet at alle kritiske forskere måtte være kjøpt å betale av oljeindustrien eller andre aktører, sier Solvik-Olsen.

Noe sier meg at Solvik-Olsen ikke bør holde pusten, mens han venter på Støras avklaring :-)

Kilde: http://www.frp.no/Ber+St%C3%B8re+avklare+uttalelser.d25-TwlnYWP.ips

smurfen
Redaksjonen
Svar til  troruud
14 år siden

Støre sa så fint at man umuligt kunne være skrudd riktig sammen vist man ikke tok til seg fakta-raportene som han la frem i Køben.
Kikka meg i speilet i sted men klarer ikke og finne noen deler som ikke er der dem skal være he he

ArneLo
Abonnent
Svar til  smurfen
14 år siden

Det er vel snakk om skrudd riktig sammen etter Støres og “andres” ønsker. Så det er vel et korrekt utsagn? :-)

Another trait of the psychopath is what Lobaczewski calls their special psychological knowledge of normal people. They have studied us. They know us better than we know ourselves. They are experts in knowing how to push our buttons, to use our emotions against us.
Word gets around: Twilight and the trick of the psychopaths

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ArneLo
14 år siden

Du har et godt poeng der Arne ;)
Bare synd det er mer en et ønske lenger, det er blitt en realitet.
Var vel i aftenposten det stod en artikkel i høst om at dem hadde bygd menneskefabrikker der dem produserte mennesker kun utifra noen hudceller fra en person.
Sperm og Egg er avlegs
I 60 min på TV2 på lille julaften så handla ene inslaget om at dem nå dyrker frem alle kropsdeler en trenger og vi alle kan bli 150 år nå vist vi vil.
Forskerene var taknemlige for at dem fikk tusenvis av krigsskada soldater hjem fra Afganistan og forske på, soldatene var og veldig taknemlige for og få dem avrevne kropsdelene sine tilbakers
Dem psykopatiske halvgudene er nå begynt og blir guder som kontrolerer skaperkraften
Hipp Hurra for vitenskapen…….not
Får ikke håpe dem 3 Psykopatene Storberge, Støre og Stoltenberg ser filmen jeg så i natt, det ville nok ha satt dem på en del ideer…
Terminator 4 ;) he he

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  ArneLo
14 år siden

Enig smurf!
Vet ikke om du har sett filmen “Day The Earth Stood Still”, der Matrix-helten “Keanu Reeves” (Alien) argumenterer mot en professor i matematikk. Professoren mente at menneskene manglet “teknologi” til å løse verdensproblemene. Så svarte Reeves: “Your problem is not the technology, but the will to change!” :D
Hvis du bare ser på utvikilingen i den moderne vitenskapen, vil du merke sterkt innblanding av makt, profitt og galskap. Ta noen eksempler: Tesla / Edison kranglet om AC / DC. Einstein / Planck kranglet om ulike fysisketeorier, og begge var bevisst på at den “andre” var feil. Teknologi som kunne ha vært svært nyttig for hele menneskeheten blir dermed, enten kjøpt / dratt av forsvaret, eller forsvinner i bunker av patentkrig… :)
Det er akkurat derfor menneskeheten sliter ennå, selv om vi ligger nå på en så høy teknologisk, der “alt” er mulig…

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ArneLo
14 år siden

Du har så rett så rett Arif :)
Har sett den filmen seff og den har et flott budskap til og komme fra Hollywood
Alle filmer og dokumentarer som handler om utenomjordiske, megakatastofer, det overnatulige, historie, profetier, spådommer, konspirasjonsteorier og dommedagsfilmer er svært god smurfemat og jeg tiltrekkest av det som maur til honning :D
Som så alltid så er forskere, politikere, vitenskap og professorer mer opptatt av og bevise at andre har feil en at dem selv har rett.
det er jo noe som hemmer oss i utviklingen seff…
Nå har dem komt så langt at dem rett og slett ikke har bruk for oss dødlige lenger siden dem kan produsere ny befolkning akkurat sånn som dem vil ha den så det er nok ikke lenge til vi terminert så dem kan bygge opp en ny verden med supermennesker
Samme som Hitler prøvde på og fler med han, men da uten den “fantastiske” teknologien som man har i dag
Men det blir nok litt frem i tid enda siden dem trenger en del av oss til og bygge samfunnet for dem :)

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Obama har med den måten han har forhandlet på, fjernet all forskjell mellom ham og Bush! tordnet sudaneseren.
Denne konferansen feiler fordi de rike landene ikke aksepterer demokrati. Regelbruddene som er gjort mot åpenhet og deltakelse for alle land, er de verste jeg har sett i utviklingen av klimaforhandlingene, sa Sudans Lumumba d’Aping på vegne av G77

Ha Ha og når ble noe vedtatt via demokratiske prosesser i I-Landa ??
Køben konferansen handla kun om og få lov til og overvåke og kontrolere andre land.
Jeg trodde virkligt at en stor statsleder som Lumumba d’Aping hadde skjønt det for lenge siden.
Velkommen ettter :)

http://www.abcnyheter.no/node/101713

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Hurra!
“Avtalen er en stor skuffelse”
“KØBENHAVN / OSLO (Dagbladet): Klimatoppmøtet i København endte ikke med en ambisiøs avtale, slik målet var. I stedet ble det en mellometappe på veien til en global avtale for å kutte klimagassutslippene. Det ble et forlik i 25-landsgruppen som består av de mest innflytelsesrike landene og noen utvalgte u-land.”
http://www.dagbladet.no/2009/12/19/nyheter/klima/klimaendringer/miljo/obama/9586308/

Da får nikkedukkerne prøve igjen neste år i Mexico med nye drømmer om en global regjering!

Arcturus
Arcturus
Abonnent
14 år siden

Jaja. Enige blir vi nok ikke, det hadde jeg vel heller ikke ventet. Men nå som resultatet fra København tross alt bringer litt håp, er dette et passende tidpunkt for exit Arcturus. (Og selv om Arcturus riktignok er en stjerne, tenkte jeg vel mer på husmodellen da jeg valgte nicket. Nordbohus, tror jeg.)

Nå er det i alle fall juleferie! Riktig god jul alle!

Ståle Johansen
Abonnent
14 år siden

Denne har ikke noe med avtalen å gjøre, men folkene bak den.
Og hvorfor de vil kontrollere internett.
Benyttes helt vanlig taktikk.
Ikke noe Fredagsunderholdning akkurat!
Ble helt kvalm.
Nedereste linken på siden er en times dokumentarfilm.

http://www.franklinscandal.com/

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Ståle Johansen
14 år siden

“- Nær klimaløsning”
“De viktige gruppene USA, Kina, EU og de afrikanske landene skal nå ha blitt enige om utkast til en klimaavtale, melder det tyske nyhetsbyrået DPA.”
http://www.dagbladet.no/2009/12/18/nyheter/klima/miljo/klimatoppmotet_2009/9584672/

Lykketil med å komme enda et steg nærmere den totale slaveri-NWO-orden.

Dan H. Slettevolden
Skribent
14 år siden

COPENHAGEN FASCISTS – WHAT HAPPENED TO FREE SPEECH?

http://www.youtube.com/watch?v=zKQ8Vsjhl1E&feature=player_embedded

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  Dan H. Slettevolden
14 år siden

Kan man demonstrere fredligere enn ved å sitte ned på gata?
Kan man bli feigere enn å slå folk som ligger nede med batonger? Eller spøyte dem med radioaktiv CS gass?
Kan man som folkevalgt politiker advare folk mot å demonstrere enda det er eneste muligheten til å vise at det finnes alternative meninger om ting som påvirker alle menneskers fremtid?
Jeg skjønner taktikken, mot en sånn overmakt som får tyrannisere med loven i ryggen, vil bare snikangrep “terrorisme” ha noen virkning.
Men dette fører igen til flere fracking feige nazi politilakeier.
Er det derfor dere ikledde dere uniform? For å undertrykke alle som står for menneskeretslige verdier, for sannhet og rettferdighet?
For endelig å kunne slå tilbake etter at dere ble mobbet på skolen!
Dere er en skam for uniformen deres, dere har dratt den dypt ned i driten, dere er ikke værdt EN av messingknappene på den!
Spar Youtube videoen over så dere kan vise den til barna deres, de vil bli meget stolte over dere!
Så synger vi inn Julen innhyllet i Coca Cola`s Santa Clause og Nazi Roman Catholic kirkens kapitalistiske løgner!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Dan H. Slettevolden
14 år siden

Den video fortjener egen artikkel!

Hvor skammløst er det ikke å slå ihjel uskyldige mennesker som SITTER?

For en syk verden vi lever i… Det her er jo værre enn prestestyret i Iran.

Folk blir slått for å ikke tro på Al Gore.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Armin Bahrami
14 år siden

Herregud. Er det mulig ??
Er ikke Danmark verdens lykligeste land ?
I Hellas tok mellom 50-60 000 til gatene og kjeppjaga purk jævlene i ukevis etter at dem skjøt og drepte en uskyldig 15 åring.
I Norge tenker man. Jeg er glad det ikke var meg som satt på gata der.
Blir bare rasende når jeg ser sånn som det der og får bare mest lyst og fylle bilen med dynamitt og kjøre den inn i purkhuset og sprenge møkka til helvette!
Foreløbig så får jeg nøye meg med og spre videoen rundt på MSN og Facebook osv så folk får se at Danmark stort sett består av psykotiske sadister.

Ståle Johansen
Abonnent
14 år siden

Fra Benjamin Fulford`s blogg 18/12-09

More about the Emperor’s trip to the US

The Japanese Emperor visited the US this week to sign some 1930’s Chinese imperial gold backed bonds. The Black Dragon Society had the funds frozen again for the following reasons: First of all the Imperial family signed a secret agreement at the end of World War 2 making them subservient to the Rockefeller family. Secondly, the money was going to be used to fund the phony “global warming” campaign being run by George Soros, Al Gore and that lot. Furthermore a very senior Chinese official was offered the job of “world emperor” for going along with this. We cannot allow the symbol of the Japanese people to be misused by a malevolent foreign power. The money does not belong to a small clique of foreign power brokers, it belongs to the people of the world.

On a related note we can confirm from multiple reliable sources that Nazi power broker Henry (Heinz) Kissinger has been missing for several days. He could be either dead or hiding in an underground base.

Selv-for-syn
Selv-for-syn
Abonnent
14 år siden

Hoerte Solheim paa nyheter paa tv idag. Han snakket om at klima-moetet handlet om en ny oekonomisk verdens-orden. Han brukte faktisk ordene “en ny oekonomisk verdensorden.” Kan noen av topp- politikere snart definere hva disse ordene de bruker innebaerer? Som vi skjoenner handler ikke klima moetet om klima, men om penger, makt og mer. Er det en verdensregjering han peker mot ogsaa hvor demokratiet er forsvunnet og aller rettigheter er vekk?

Er redd Solheim har bind for oeynene. Godt forsoek, Mike.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
Svar til  Selv-for-syn
14 år siden

Hvor er leken til den, snakket slaven på nrk eller?

Selv-for-syn
Selv-for-syn
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Husker ikke om det var tv2 eller nrk, det var i et radio-studio og Solheim var intervjuet pr. tlf. fra Koeben. Jeg har slatt opp “ny oekonomisk verdens orden” i e-leksikon. Det er visst intet nytt. Her staar foelgende:

ny økonomisk verdensorden, NØV, bet. på kravet fra u-landene om en omfordeling av de økon. vilkårene for verdenshandelen. Kravet om n. ble særlig reist av de alliansefrie statene fra 1973 og dreide seg om heving av råvareprisene, bedre vilkår for industriutvikling i den tredje verden, minsket avhengighet av de multinasjonale selskapene og bedre kontroll med teknologien. Tross verbal støtte fra industrilandene har kampen for n. stort sett mislyktes.

Hoeres bra ut naar man ikke vet hva som foregaar bak kulissene.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Nøkkelen ligger i å finne en måte å få verdens frie,eller noenlunde,frie media til å omtale snusket i den daglige presse,både på nett og papir.Folk tror det ikke om det ikke blir omtalt der.Pressen må innse at det vil være en stor fordel for dem om de kan vise at de er uredde,og at de sto på rett side da det gjaldt! Mesteparten er allerede omtalt allerede,i mindre artikler og notiser,så det er forsåvidt ikke det at det ikke har vært skrevet om,men blir det ikke slått opp som viktigheten foreskriver,så går det inn det ene øyet og ut det andre hos folk flest.
Svinepelsene bak NWO passer på at det lekker ut akkurat nok til at de kan si etterpå at; “jammen,det har da stått i avisene det! Dere klaget ikke da,og nå er det for sent,- det er allerede vedtatt”.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Siste utspill fra hoax-avtalen er nå lekket ut:
“• Tidligere i dag lå det inne en forpliktelse om en juridisk bindende avtale innen 2010. Nå er dette fjernet. Det blir sett på som et stort tilbakeskritt.

• I dokumentet står det at den globale temperaturen bør holdes under to grader. Det er en imøtekommelse av kravet fra de lavtliggende øystatene.

• Det er en henvisning til FNs klimapanels (IPPC) rapport og at de globale utslippskuttene må skje i henhold til denne.
Men utkastet inneholder fortsatt ingen krav til forpliktende utslippskutt. På punktet hvor det skal settes mål for utslippskutt innen 2020 står bare bokstaven X.

• Det er lagt inn et krav om at det skal utvikles en lavkarbonstrategi i u-land. Dette har vært et krav fra EU-lenge.

• Det er tatt inn et avsnitt om at utslippsreduksjoner i i-land må måles og verifiseres, men i forhold til kontroll med u-lands utslippskutt er teksten uforandret fra i dag tidlig. Dermed gjenstår mya av diskusjonen mellom USA og Kina.

• Det planlegges tre vedlegg: Et som viser utslippsforpliktelsene til rike land. Et som viser utslippsmålene til fattige land. Et som viser hvilke forpliktelser land har påtatt seg for kortsiktig finansiering av klimatiltak i u-land. Det vil si finansiering i dollar fra 2010 til 2012.”
http://www.dagbladet.no/2009/12/18/nyheter/klima/miljo/klimatoppmotet_2009/9579706/

Politikerne (nikkedukker) er dypt skuffet… De fikk ikke det de “ville” etter NWOs ønsker… ;)

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  arifkarim
14 år siden

Ja det var det Arif. Jeg tror nok de har lykkes bedre enn det mange kanskje ikke vil innse. Det er mulig selve KLIMAforhandlingene har gått litt i stå, men det har ikke det byråkratiske rammeverket rundt, som de nå har underskrevet avtaler på. Det er en snikinnføring igjen. Enda ett slags dobbeltspill.

Paul Joseph Watson
Prison Planet.com
Friday, December 18, 2009

The final Copenhagen draft agreement which was hammered out in the early hours of Friday morning includes provisions for a global tax on financial transactions that will be paid directly to the World Bank, as President Obama prepares to bypass Congress by approving a massive transfer of wealth from America into globalist hands.

As Lord Monckton, Alex Jones and others warned, the notion that the globalists would achieve nothing at Copenhagen has likely been a ruse all along. The elite look set to ram through the lion’s share of their agenda, which would include a massive global government tax at a cost of at least $3,000 a year for American families already laboring under a devastating recession, double digit unemployment and a reduction in living standards.

Hillary Clinton arrived yesterday to rally global leaders around a resolution and Barack Obama is set to be portrayed as the savior of the world by rescuing what was pitched all along as a conference doomed to fail.

Les resten her:
http://www.prisonplanet.com/final-copenhagen-text-includes-global-transaction-tax.html

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Stakkars Solheim må nok overnatte en dag til:
“FN ber deltagere å bli igjen lenger en avtalt”
“Flere kilder bekrefter i hvert fall at statslederne ikke har tenkt å følge en eventuell oppfordring om å bli. Isteden skal det nå pågå en intens sluttspurt for å få så mye som mulig ned på papiret i en slutterklæring før USAs president Barack Obama forlater møtet.”
“Opprinnelig var det planlagt å ha en klimaavtale ferdigstilt senest torsdag kveld, slik at den i dag kunne bli undersskrevet av de 119 statslederne som er tilstede under klimatoppmøtet.”
http://www.dagbladet.no/2009/12/18/nyheter/utenriks/klima/miljo/9580014/

NWO-mesterne klarte da ikke å få til “enigheter” i hoax-avtalen allikevel på rett tid. Innen natten blir de helt sikkert “tvunget” til å signere slaveriavtalen med løfter om mer makt ov folket i fremtiden! :D

Uenur
Uenur
Abonnent
14 år siden

Det er ikke så underlig at klimaforhandlingene tilsynelatende har strandet.Vi må ha i mente at enda har vi bare sett toppen av toppen av isfjellet vedrørende climate gate bløffen.Jeg tror nok den ligger i bakhodet til mange av forhandlerne,både de med ærlige hensikter,og garantert hos de som godt vet hva hele affæren går ut på.Om de nå skulle vedta en avtale som de sterkt mistenker vil bli avslørt som fundert på en bløff i nær framtid,så vil all troverdighet være som blåst bort.Vi får bare krysse fingrene og håpe at de seriøse massemedia vil dekke alle søksmålene,og sakene som vil måtte dukke opp i kjølvannet etter climate gate.Om også media skal beholde en viss troverdighet,så bør i alle fall de som ikke er eid av den største eliten komme raskt på banen.De kan bli mediavinnerne etter hvert som saken rulles opp,iom at de tør å skrive om det..

« Forrige artikkel

Obama bomber barna

Neste artikkel »

Prisvinneren mot globalistene

72
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x