Et åpent brev til Erik Solheim om kompromisser og antagelser

3.3K visninger
8 minutter lesetid
72

Din TV-opptreden fra klimaforhandlingene i København får meg til å skrive dette åpne brevet. Som storpolitiker med et stort ansvar har du også et ansvar for å håndtere budskap på en måte som reflekterer visdom og sannheten.

Jeg har et problem med flere sider av de budskapene du fremmer  her på TV. La oss ta dette med kompromisser først. Etterpå må vi snakke om sannheten.

Jeg minnes en av dine politiske kolleger,  Steinar Bastesen, som ble intervjuet etter sin kamp for å overleve sine nesten dødelige  helseproblemer.  Han ble så spurt om hva disse opplevelsene hadde lært ham. Til det svarte han, ”Jeg har bestemt meg for å leve et enda mer kompromissløst liv!” Den mannen har forstått betydningen av kompromisser – de utvanner intensjoner og gjør at ingenting blir fullt og helt.

Det finnes mennesker som mener at kompromisser er en viktig måte å løse konflikter på. Og jeg er sikker på at deres intensjoner er gode. Problemet er at veien til helvete er brolagt med gode intensjoner.

I løpet av mitt lange liv har jeg lært meg en del spesialferdigheter innen kommunikasjon, systemtenkning og konfliktløsning. Jeg skulle ønske at dere innen politikken kunne det samme som jeg kan. Når det gjelder konfliktløsning på sitt beste, så ønsker man å ende opp med følelsen av at begge sider vinner noe viktig. Når vi bruker kompromisser for å løse konflikter oppnår vi det motsatte – begge sider føler de taper noe. Konflikter er en betydningsfull del av livet og som politiker er jeg sikker på at du er enig i at det er noe vi ikke kan unngå. Derfor er vi tjent med å vite litt om hvordan vi best kan takle disse utfordringene. Noe av det som er mest viktig når det gjelder konflikter er å forstå at uansett innhold, har de alltid den samme strukturen. Vi har to eller flere ønsker som går i veien for hverandre. Hver av disse ønskene skjuler en bakenforliggende og mer abstrakt intensjon. Til slutt har begge, eller flere, en felles interesse i å løse konflikten. Vi kan kalle det et felles mål. Først når vi tegner konflikten ned på papir og kartlegger ønsker, intensjoner og felles mål er det mulig å studere konfliktens struktur. Hos begge sider av en konflikt er det alltid en hel del antatte sannheter i tenkningen mellom felles mål og intensjon – så vel som mellom intensjon og ønske.

Jeg har lært meg å forstå at alle konflikter er konflikter fordi det er feil i vår tenkning om de antatte sannhetene som ligger bak, og som gjør konflikten mulig. Kunsten med god, ekte konfliktløsning er å oppdage de falske antagelsene som gjør konflikten mulig. Det er en har prosess, men dersom begge sidene er villige til å oppdage forskjellen mellom hva som er sant og ikke sant, vil konflikten løse seg. Begge sidene vil finne løsninger uten kompromisser.

Denne tilnærmingsmåten er ikke mye i bruk i dag, men der den brukes fungerer den glimrende. Grunnen til at flere ikke bruker metoden, er at mange mennesker nekter å vurdere de antagelsene som styrer deres atferd, holdninger og responser. Antatte sannheter som ikke blir utfordret har en tendens til å leve sitt eget liv som ”sannheter”. Om vi mennesker vil utvikle oss i en positiv retning er vi programforpliktet til å brette opp ermene og utfordre de antatte sannhetene der vi kommer over betydningsfulle konflikter.

Klimaforhandlingene i København er et utmerket eksempel på konflikter som er basert på antagelser som er uavklarte. Istedenfor å stupe inn i konflikten om hvilket land skal betale for hva og hvordan, la oss tre noen skritt tilbake og se på noen av de antagelsene som selve klimaforhandlingene bygger på. Det er her vi må håndtere sannheten og ikke antagelser.

Primært har vi følgende:

  1. Global oppvarming er et faktum
  2. Global oppvarming er en trussel for liv på planeten
  3. Global oppvarming er noe som mennesket er i stand til å stanse
  4. Global oppvarming er hovedsakelig et resultat av menneskets aktiviteter på jorden
  5. Global oppvarming styres av mengden med CO2 gass produksjon
  6. Vitenskapsforskningen rundt disse antagelsene bekrefter disse antatte sannheter som sannheter og umiddelbar handling må til for å redde liv på denne planeten.

Med slike sannheter er det ikke rart at organisasjoner som FN organiserer land til å møtes for å diskutere faste, forpliktende avtaler for å møte denne stor felles utfordringen. Det er heller ikke rart at særlig unge mennesker er meget engasjerte i miljøbevegelsen da det handler om deres fremtid. Som du sikkert har sett, står parolene klare med at denne generasjons ettermæle bestemmes av hvordan vi kan forenes for å løse dette problemet som vi selv har skapt.

Så var det sannheten – utfordring av antatte sannheter

Jeg og mange andre mennesker på denne planeten er i konflikt med de grunnleggende antagelsene som klimaforhandlingene er bygget på  – hver eneste av de. Et veldig stort antall mennesker har nå lagt seg til på denne siden av konflikten som følge av frigjort informasjon som setter punkt seks på denne listen i et meget dårlig lys. På folkemunne heter denne skandalen ”ClimateGate”.

Ordet ”vitenskap” har fått et troverdighetsproblem etter at 61 megabite med fortrolige filer fra University of East Anglia’s Climate Research Unit blitt sluppet ut først til BBC og så på Internett bare noen uker før klimakonferansen i København. De som har gjennomgått innholdet i de 1,079 E-poster og 72 dokumenter forstår hvorfor forskningsgruppen hadde foretrukket at informasjonen var hemmelig. Mange mener at skandalen som holder på med å bli rullet opp, kanskje er den største i moderne vitenskap. Disse brevene, skrevet av noen av de mest fremtredende ”klimaforskerne”, viser det mange kunne bare spekulere i tidligere, og det er at ideen om menneskeskapt global varming er en konspirasjon. Klimaforskerene i denne gruppen støttet av FN har  manipulert data som ikke stemmer med deres teorier. Data med temperaturmålinger som kunne brukes til å kontrollere deres resultater har vært ulovlig tilintetgjort. Det har vært organisert motstand for å avsløre sanne klimatall. Forskere avslører at de er selv skeptisk til modellene de bruker, til tross for at de sier det motsatte offentlig. De har også stoppet forskningsresultater som går i mot menneskeskapte klima endringer fra å bli publisert i vitenskapelige journaler. Peer Review systemet for kvalitetssikring ble fullstendig sabotert – kuppet av FN-støttet klimaforskning.

For den som stiller spørsmål om hvorfor noen ville gjøre noe slikt, så må vi se på to ting. Den ene er FN’s bakenforliggende agenda med rådføring fra Club of Rome der menneskeskapt global oppvarming var det problemet de foreslo å å bruke for å forene en global bevegelse styrt av FN. Med sitt eget vitenskapsakademi er det ikke noe problem å finansiere forskere som var villig til å gå med på å bevise at mennesket er sin egen største fiende på denne planeten. Jo mer FN hauser opp under global oppvarming som myte, desto mer penger strømmet til forskningssentre som skulle endelig avgjøre om det var sant eller ikke.

Det er ca 30,000 forskere som sier de ikke støtter ideen om CO2 drevet global oppvarming. Der er det større enighet om at CO2 er av liten betydning når det gjelder global oppvarming. Det er faktisk solid evidens for at CO2 øker når klimaet blir varmere og det er et etterslep på mellom 200 og ett tusen år. Den store klimagassen på denne planeten er vann i form av skyer. Det store flertallet av disse forskere er også enig om at solen vår spiller en meget avgjørende rolle for klimaendringer den ene eller andre veien. Sammen med faktorer som vulkanske utbrudd, er dette de virkelig klimaformende faktorene som det bokstavelig talt er utenfor  vår evne å influere.

Jeg ønsker å slenge ut en påstand foreløpig, og den går ut på at det ikke finnes noen konflikter egentlig. Du ser aldri noen konflikter i naturen. Konflikter oppstår mellom mennesker fordi de lever med antagelser som ikke holder mål. Menneskets rasjonelle forutsetninger er rett og slett for svake til å la dem styre våre liv uten å bli utfordret. Hver gang mennesket kommer over en konflikt er det alltid usanne antagelser på vift – som lager problemet. Ekte konfliktløsning er jakten på disse usanne antagelser. Det er ikke alltid enkelt, eller lett, men når disse er oppdaget så forsvinner konflikten som tåke for solen. Jeg lover deg det er sant. Om du vil, så skal jeg demonstrere det for deg.

I vitenskapen (ekte vitenskap som verdsetter sannheten fremfor politikken) løser man aldri konflikter med kompromisser. Dersom et naturfenomen oppdages som er i konflikt med gjeldende forståelse, må vitenskapsforskeren gå tilbake til tenkningen som ligger til grunn i den vitenskapelige modellen som omhandler naturfenomenet. Dersom vitenskapsforskeren var så lite omtenksom at konflikten ble forsøkt forløst gjennom kompromiss, så ville vi ende opp med et univers fult av konflikter. Som kjent er det alltid virkeligheten som vinner konflikter.

Hvor lenge kan løgnen fortsette å leve?

Jeg er i økende grad lei av å måtte høre Al Gore og nå Jonas Gahr Støre stå sammen og påstå at havnivået vil øke med minst 2 meter om vi ikke øyeblikkelig reduserer forbruk av CO2. Gore vet han er nå jaget vilt. Han er klar over at han er avslørt. Men så er det hans egen fornektelsesprosess som kanskje kommer i veien. Han har investert ikke bare i sin globale oppvarmingsmytologi, men også i ”carbon trading”, et økonomisk byttehandelsystem som gjør at folk betaler seg fri for å slippe ut CO2.  Karbonskatter, Cap and Trade, er alle økonomiske modeller som er beregnet til å skvise mer og mer penger ute av deg og meg. Dersom de innrømmer sine løgner faller også deres fremtidige økonomiske grunnlag i ruiner.

FN og Club of Rome har også en enorm investering i global oppvarming -mytologien. De vil aller helst fortsette å servere løgner, sverte sannheten og late som ingenting har skjedd. De har også en hel generasjon av hjernevasket ungdom som løper deres ærend i kampen om å redde verden.

Problemet er at katten er ute av sekken. Den kan ikke komme inn igjen. Folk er ikke helt stupide og du kan ikke lenger lyve til en som har forstått hva sannheten faktisk er. Derfor, Erik Solheim, om du ønsker å komme ut av dette med noe mindre egg på ansiktet, stikk fingeren ned i jorden og be om tilgivelse. Nå har du en ny konflikt. Skal du fortsette med å leve som om du ikke visste at løgnen var en løgn, eller vil du gå for sannheten og leve med den? Dette er en konflikt du ikke kan løse med kompromisser. Det samme gjelder for alle de andre norske politikere som har engasjert seg i menneskeskapt global oppvarming. Om dere ønsker å ivareta deres integritet – er det på høy tid å tre ned fra den menneskeskapt global oppvarmingsplattformen før den brenner opp av seg selv.

Dette brevet er også sendt som e-post til Erik Solheim

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

72 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Lynx
Lynx
Abonnent
13 år siden

Flott artikkel Mike! Igjen! Gjenstår bare å se om du får noe svar fra Solheim da… :P
Du viser i andre avsnitt under «utfordring av sannheter» til 61Mb med fortrolig materiale som ble sluppet bla.a. til BBC. Har du en link eller lignende til denne infoen og er det overhodet mulig å få tak i dette? Veldig nysgjerrig på hva som står der! :)

troruud
Abonnent
Svar til  Lynx
13 år siden

Via Klimarealistenes webside fant jeg dette
East Anglia Confirmed Emails from the Climate Research Unit – Searchable:
http://www.eastangliaemails.com/index.php

Lynx
Lynx
Abonnent
Svar til  Lynx
13 år siden

Veldig Interessant! Takk skal dere ha :D Ser at det er utrolig mye stoff der ja.
Skal lese gjennom noe når jeg har tid. Veldig fin link fra deg troruud :)

Steven
Steven
Abonnent
13 år siden

HVORFOR aksepterer mennesker fortsatt det Al Gore & Co sier? Når det har blitt avslørt at det de sier er en jævla løgn så burde de vel ikke fortsatt gå fri?! Media har det tydeligvis altfor travelt med artikler som: Består du BH-testen osv! *spyr*

Ståle Johansen
Abonnent
13 år siden

Ifølge scientologi læren er det alltid en skjult tredjepart i konflikt mellom to parter.
Scientologi er avfeid som bullshit men det har ikke hindret black project grupperinger i alle stormaktsregjeringer i å utnytte kunnskapen.

Ved nærmere ettertanke kommer jeg til at det faktisk nesten alltid er tilfelle
selv i små dagligdagse konflikter.

Tenk på alle konflikter og kriger de lusiferianske skyggeregjeringene har skapt!

Stortinget kan ikke gjemme seg bak det norske forsvaret, for de vil også gå mot dem.

Få frem sannheten for en gangs skyld ellers blir det en siste runde med gapestokker på Egertorget!

Det er IKKE greit å svindle det norske folket for penger med korrupsjon og maktmisbruk.

Dane Tops intervjuet i Project Camelot om Scientologi :

http://projectcamelot.org/dane_tops.html

verdensnytt.com
Abonnent
13 år siden

Les og søk i alle climategate epostene her:
http://www.eastangliaemails.com/

Den siste eposten er fra 12 nov 2009. Og ikke 10 år gammel som al gore sier.

youtube: Conspiracy theory with Jesse Ventura – Global warming part 6
Snakker om en verdens bank (alldrede i full sving for leng siden) som skal administrere all penger innen co2 og Maurice Strong som måtte flykte fra vesten på grunn av olje for mat korrupsjonen.
Denne var bra se hele episoden.
http://www.youtube.com/watch?v=n3McQWdcfaY

FN UNCED: Earth Summit 1992 av George Hunt
http://verdensnytt.com/fn-unced-earth-summit-1992-av-george-hunt/

Co2 kvote pengene skal bli kontrollert av disse folkene som Baron De Rothschild sa: “hvor jeg spør statsministeren i Norge Gro Harlem Brundtland en av verdens ledere kan være en promotør av denne internasjonale konservasjonsbanken”.
Rothschild sa faktisk det. Alle må se denne videoen fra FN summit i 92.
MÅ SE DENNE VIDEOEN:
http://video.google.com/videoplay?docid=-6642758020554799808&ei=pnYqS7SpJc6z-AaE2OjcAw&q=FN+UNCED%3A+Earth+Summit+1992+av+George+Hunt#

Lars-Roger Moe
Skribent
13 år siden

Glitrende!
Og til de som måtte tro at avvisning av menneskeskapt klimaendring ikke er forenelig med å være miljøbevisst, eller endog er miljøfiendtlig om man ikke vil støtte opp om den myten så kan den antagelsen avlives med det samme. For å unngå flertallsretorikk kan jeg bare for egen regning nevne at jeg var mer og mindre politisk aktiv gjennom et par tiår (kommune/fylke) inntil det etter hvert ble smertelig klart for meg at dette systemet som mange fortsatt fremholder som noe av det beste menneskeheten har frembrakt i dag ikke fungerer i det hele tatt. Det har siden, skritt for skritt bare blitt tydeligere. Mitt engasjement for frihet og miljø var hele tiden drivkraften – og er det ennå!

Det er en liten begrepsjustering som kan være nyttig bi sammenhengen her: Kompromissvilje vs. samarbeidsevne. Disse to begrepene har ingenting med hverandre å gjøre, men begrepsforvirringen ser etter hvert ut til å være utstrakt. Av opplagte grunner. Et hvert maktapparat vil forsøke å kompromisse istedenfor å samarbeide. Etter at du har inngått et kompromiss med en Makt kan du bare sette deg ned å vente på at de skal komme for en runde med reforhandlinger. De har nå tusen gode grunder til at du skal strekke deg litt lengre, så litt til, og så enda litt til… og vips har de bukten og begge endene, og 1984 er et faktum før du skjønte hva som gikk galt.

Dato i dag er i denne sammenhengen desember 1983…

Arcturus
Arcturus
Abonnent
13 år siden

«Det er ca 30,000 forskere som sier de ikke støtter ideen om CO2 drevet global oppvarming. Der er det større enighet om at CO2 er av liten betydning når det gjelder global oppvarming. Det er faktisk solid evidens for at CO2 øker når klimaet blir varmere og det er et etterslep på mellom 200 og ett tusen år. Den store klimagassen på denne planeten er vann i form av skyer. Det store flertallet av disse forskere er også enig om at solen vår spiller en meget avgjørende rolle for klimaendringer den ene eller andre veien – sammen med faktorer som vulkanske utbrudd – er de virkelig klima formende faktorene som det bokstavelig talt er utenfor vår evne å influere.»

Disse «forskerne» ER ikke forskere, de fleste av dem!!! Det som krevdes for å undertegne på dette oppropet, var at man hadde en akademisk grad, som 50 – 60 millioner av amerikanere har. (Kanskje noen har kjøpt dem på postordre også?). Poenget er at blant disse er det kun et lite antall som er forskere.

Har denne infoen fra papirutgaven til VG, så jeg kan dessverre ikke linke til den.

Og denne «Climate gate» som dere kommer til å trekke fram i en uoverskuelig framtid; det hersker full enighet om at helhetsbildet overhodet ikke har lidd skade på grunn av denne saken. Storm i et vannglass.

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  Arcturus
13 år siden

Mener du at man må være forsker for å forstå noe ?

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  aurum14
13 år siden

Det spørs hva dette «noe» er, det! Når det gjelder kompliserte saker som f.eks. klimaspørsmålet er jeg overbevist om at en forsker forstår atskillig mer enn en rørlegger, f.eks.

Forskerne gir seg ikke ut for å sitte med alle svarene, de er ikke engang sikre på at vi klarer å stoppe utviklingen. Men skal vi på grunn av denne usikkerheten la være å forsøke, gi opp uten å kjempe? Skal vi konkludere med at «forskerne vet ingenting, siden de ikke er skråsikre på alt», og at det derfor er best å late som om klimaendringene ikke eksisterer…

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  Arcturus
13 år siden

vis det nå viser seg at forskerne(ikke alle da)har ført folket bak lyset med å jukse med tall og data.mener du da at jeg skal ha mere tiltro til dem enn en rørlegger?
Dessuten er det etter min mening ingen som klarer å stoppe utviklingen.den går videre uansett
Klimaendringer kan man etter min mening se på som en kjemisk forandring og det skjer og har skjedd hele tiden på denne kloden.
Og jeg tror fortsatt ikke at en forsker forstår noe mere enn hverken en rørlegger eller lagerarbeider forstår i denne sammenhengen.

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  Arcturus
13 år siden

«det hersker full enighet om at helhetsbildet overhodet ikke har lidd skade på grunn av denne saken.»
er i beste fall en upresis påstand, i værste fall direkte feilaktig.
Feks er ikke jeg enig i påstanden, og jeg er en som har lest en del av disse epostene. -Da er det ikke lengre full enighet, men minst en uenig.

Jeg må spørre deg hvor du har fått dette inntrykket at det eksisterer full enighet fra. -Jeg tar det for gitt at du har fått det gjennom aviser. Om du har fått inntrykket gjennom avisen, og jeg har bevist at det er feilaktig (bevist ved å vise til minst en uenig) så er det god grunn for deg til å revurdere dine premisser for sannhet. -Et inntrykk man får gjennom aviskonsumsjon er ikke et god premissgiver for sannhet.

Får jeg foreslå at du selv leser disse epostene, og gjør deg opp en mening etter det.

og det kreves en grad innenfor et klimarelatert forskningsemne for å kunne skrive under på ovennevnte liste. Det kreves også at man sender inn dokumentasjon på dette. (leste det sist jeg var inne på siden)

Nå har du fått 2 eksempler på hvordan sannhet beror på hvor man henter kunnskapene sine fra, og VG har vist seg begge ganger å være feil.

Om du istedenfor selv leser disse epostene, og om du selv går inn på siden til disse 30 000 forskerne og leser hva som kreves for å skrive under på lista, så vil du selv kunne gjøre deg opp en mening om virkeligheten.

-Om du leser hva VG mener, så vil du kunne gjøre deg opp en mening om hva VG mener om virkeligheten.

Hvilken av disse to som er mest interesant for DEG, er opp til deg selv å avgjøre.
1. enten hva DU mener om virkeligheten.
2. eller hva VG mener om virkeligheten.

Jeg finner deg dog uendelig mer interesant å høre fra DEG hva DU mener virkeligheten er, enn å høre fra deg hva VG mener virkeligheten er.

Viten/vitenskap har siden Bacons tid vært noe man får når man benytter riktig metode, fremfor slik det var i før-baconsk (aristotelisk) tid, noe man får når man konsulterer riktig autoritet.

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  ubu
13 år siden

Mener du altså at jeg, som er utdannet innen elektro og data, skal kunne lese e-poster sendt mellom forskere, og på grunnlag av dette gjøre meg opp min helt egen mening om klimaspørsmålet? Og hva om jeg ikke forstår det jeg leser korrekt? Det er jo det mest sannsynlige. Ikke fordi jeg er dummere enn forskerne, men fordi jeg ikke har utdannelsen som kreves.

Jeg trodde ærlig talt at noe av hensikten med å studere forskjellige fag er at det ikke er mulig for alle å lære alt om alle emner. Så får man stole på de som ER spesialister innen de forskjellige fagområdene.

Ståle Johansen
Abonnent
Svar til  Arcturus
13 år siden

Arcturus er den klareste stjernen i stjernebildet Bjørnevokteren. Det er den tredje klareste stjernen på himmelhvelvingen, etter Sirius og Canopus. …
Virker ambisiøst men falmet, sier ikke man MÅ leve opp til navnet sitt men man kan prøve.

Det eneste man kan stole på fra myndigheter som dreper sin egen befolkning, er at … de dreper befolkningen sin.
Forskningsrapportene forfalskes eller undertrykkes, vet det er utrolig.
Men hvis du synes det er greit er det du som har problemer ikke jeg!

Det finnes ingen vitenskaplige beviser for menneskeskapt global oppvarming.
Det handler ikke om klima men om å skaffe inntekter til å danne verdensregjering.
De vil klare å danne byråkratiet som vil bli gitt mer og mer makt gjennom regulering.
Hvis du ikke engang forstår dette kan nwo ikke bruke deg som annet enn slave, så du vil bare tape på å støtte dem.

Lord Christopher Monckton tidligere vitenskaplig rådgiver til Margareth Tathcher ble slått bevisstløs av politiet, og Phelim McAleer be fratatt mikrofonen og ført ut av globalistenes gorillaer for og stille kritiske spørsmål på klimamøtet i København, selv om han har gyldig journalistpass.

Sivilt politi starter slåssingen mellom politi og demonstranter, finnes videobevis.
Ligger i gata å roper: «Det er meg, en av dere, Kode 7 kode 7!»

Ikke så vanskelig å forstå at det første de kapret for og programmere befolkningen var massemedia.

Og ja jeg mener du burde kunne lese e-post mellom forskere for å gjøre deg opp en mening.

Du ble lurt i elektroutdannelsen din også, omtrent som om tømrere skulle bygge hus av barken på trær.
Det er lettere og liste fagene vi ikke ble lurt i:
Språk
Matematikk
Kort liste og i tillegg er matematikken riktig bare frem til fastsatte verdier i astrofysikk, siden alt er i bevegelse, spinn, rotasjon.
Vær så snill, lev opp til navnet ditt før du disser dette!

Hvis du fulgte med i engelsktimen kan du få mer informasjon her:

Tidligere guvernør i Minnesota Jesse Ventura gikk live på nasjonal tv for 1,6 mill Amerikanere med dette 16/12-09

Exclusive: Lead Author Admits Deleting Inconvenient Opinions From IPCC Report

Global Warming Profiteers Exposed On National Television as Ventura Show Blows Giant Hole In Climate Change Fraud

http://www.prisonplanet.com/exclusive-lead-author-admits-deleting-inconvenient-opinions-from-ipcc-report.html

ubu
ubu
Abonnent
Svar til  Arcturus
13 år siden

jeg mener at også DU er kvalifisert som språkbruker til å lese hva forskere sier seg imellom. Det krever ingen spesiell utdannelse for å forstå setninger som: «hva skal vi gjøre med problemet at alle målinger viser at det blir kaldere på jorden?»
Og nei, VG journalistene har ingen slik spesiell utdannelse eller kunnskap som tilsier at de klarer å tolke slikt til: «Alle er enige om at slike epostutsendelse ikke er skadelig for deltagende forskere».

-VGs journalister har ingen utdannelse som tilsier at deres tolkning er bedre enn tolkningen du selv klarer å komme frem til.

Det er også viktig å vite at de lærde strides alltid. -Forskerne er ikke noen unison gruppe som har en felles mening.
Inntrykket du har erhvervet deg om at det forholder seg slik har du fra VG og dets like. Der kan man ofte lese overskrifter som hentyder at slikt er tilfelle.

-Det er rasjonellt selvmord å lese VG og tro at man er opplyst om hva som skjer i verden.

aurum14
aurum14
Abonnent
Svar til  Arcturus
13 år siden

Jeg vet om mange som er mye dyktigere på sine hobbyer en de er i sitt yrke.Dette har noe med interesser å gjøre.Er man interesert nok i noe kan man gå til topps uten noen form for utdannelse.
noe som det finnes millioner av eksempler på.

torkel
Abonnent
Svar til  Arcturus
13 år siden

Utdannet innen elektro og data? Vell da har du faktisk mer kompetanse grunnlag enn de fleste journalister. Det er en del programkode som er sluppet fra CRU også, disse viser godt agenda og fakta som ligger bak grafene.

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Arcturus
13 år siden

Merk deg at det samme gjelder for de FN-godkjente forskerne,der det kun er noen få som er kvalifiserte klimaforskere med en viss faglig historikk.Det står altså ikke bedre til på «offisiellt» hold.
Naturligvis vil de komme til å kalle det storm i et vannglass.Ville du ha innrømmet en av verdenshistoriens største bløffer sånn helt med det samme?
Som en av mine eldre,og muligens litt mer tvilsomme kompiser ytret for mange år siden,under et noe fuktig lag;- Når alle kortene er spillt,da er det bare blånekting som hjelper!- Replikken var forøvrig myntet på et forklaringsproblem han da hadde i forhold til sin kone.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Arcturus
13 år siden

»Disse “forskerne” ER ikke forskere, de fleste av dem!!! Det som krevdes for å undertegne på dette oppropet, var at man hadde en akademisk grad, som 50 – 60 millioner av amerikanere har. (Kanskje noen har kjøpt dem på postordre også?). Poenget er at blant disse er det kun et lite antall som er forskere.»

Wov.
Du vet vel kanskje ikke at det er enda færre skikkelige forskere som sitter i IPCC?
Det å degradere climategate til noe ubetydelig er et lite smart trekk. Ser man nærmere på den saken, forstår man fort at det ikke er hva som sies/skrives i mailene som er hovedsaken, men hva de har gjort med dataene, datasettene og dataprogrammene som igjen faktisk LAGER de nye »dataene» for offentligheten, vist via MSM.
Man trenger ikke være klimatolog for å forstå hva som skjer i et dataprogram – det holder faktiskt å »kun» være en programmerer.

Ingunn Sigurdsdatter
Svar til  Arcturus
13 år siden

30 000 signerte dette oppropet for å saksøke Al Gore, deriblant 9000 med PhD. Du kan sikkert tenke deg hvilke avveininger de fleste gjør før de signerer noe som helst i USA som de kan komme i økonomisk klemme for: langt mindre en anmeldelse. Det sier noe om hvilket potensiale for motstand mot Al Gore som finnes. All evidens som kommer fra andre instanser enn de som har blitt hacket, går i motsatt retning.
Når vi ser så graverende indisier legges fra, og når vi ser sekvenser med absurde hendelser i global skala: vaksiner, klima, Codex, Obamas fredspris etc, så kan vi ikke kimse av dette og kalle det storm i et vannglass. Tvert i mot så må vi mobilisere tankekraften og forsøke og bryte med gamle paradigmer, fordi de ikke lenger er tjenlige som forklaringsmodell. Det finnes, så vidt jeg kan se, ingen rasjonell forklaring på denne sekvensen av hendelser-annet enn den informasjonen som har kommet fram om en sekundær, global agenda, med en utrolig menneskefiendtlig intensjon.

troruud
Abonnent
13 år siden

Jeg postet det jeg fant om Klimahysteriets historikk, som var litt overraskende syntes jeg under flg. tittel «Mytene om Ozon og menneskeskapt oppvarming: Samme utspring?», her:
http://frittforum.diskusjoner.com/post10943.html?mforum=frittforum#10943

Spesielt ble jeg overrasket over antropologen Margaret Meads ledende rolle. Men, hun ble jo tatt i forskerjuks. Så det var kanskje et element av å hevne seg på verden i det?. Interessant var også at hun ble støttet av Ford Foundation

Og at forsøkene på krisemaksimering ikke er nytt vises av dette postulatet fra dengang: «Civilization will end within 15 or 30 years unless immediate action is taken against problems facing mankind.» (Earth Day 1970)

Burre
Burre
Abonnent
13 år siden

Forbered dere på neste trekk: Forsuring av havet som følge av CO2. Hvis de ikke lykkes med å bløffe om at CO2 påvirker klimaet, vil de trolig forsøke seg med at det truer livet i havet. Husk at de fleste faktisk tror på dette. De fleste som er i København er ikke der for å konspirere, men handler i god tro og spiller således rollen som «nyttige idioter» for et fåtall skurker som Gore som bevisst bruker bløffen politisk. Mot dette nytter ikke påstander. Kun vitenskapelige facts.

Heldigvis har noen vært våkne og fått frem dokumentasjon om at det er kjemisk umulig å forsure havene, som også er svakt basisk i utgangspunktet. Det finnes ikke nok olje i verden til å forsure havet, så den teorien anser jeg herved som «debunket».

Jeg googlet «ocean acidification scam», og fikk mange treff. Her er et lite utvalg.

Toxic Seawater Fraud:
http://buythetruth.wordpress.com/2009/03/

Carbon Dioxide, Ocean Acidification And Global Warming:
http://thefellowshipofscientifictruth.blogspot.com/2008/10/carbon-dioxide-ocean-acidification-and.html

Ocean Acidification Scam:
http://www.globalclimatescam.com/2009/09/ocean-acidification-scam/comment-page-1/

Ceno
Ceno
Anonym
13 år siden

Etterhvert som jeg leste innså jeg at dette åpne brev ikke bare burde gå til Solheim.

Er ikke sakens kjerne nettopp det at konfliktløsing generelt sett ikke akkurat er vår styrke og at årsaken til dette er at man er negativt polarisert?

Lede ved eksempel – Løfter på hatten, takk Mike!

Stø kurs…

smurfen
Redaksjonen
13 år siden

Jeg har benyttet meg av Mikes triks…og på den måten har jeg klart å skjule temperaturfallet, skrev klimaforsker Phil Jones til sin kollega Michael Mann i de nå etterhvert så berømte lekkede e-postene fra universitetet i East Anglia.
Fakta er at tempraturen går nedover,
Hockeykølla er en manipulert bløff
CO2 nivået er på 381 PPI og har vært over 700 PPI før i tiden
Det har vokst palmer på polene
CO2 er mat for plantelivet på land og i vann og joden regulerer nivået selv, skogrensen i verden har flytta seg over 80 meter oppover siste 10 år så vi får enorme mender ny skog og det er seff bra :)
Det er Metangass som er det skumle nå vist fra råtnede planter i permafrost som tiner og som vil føre til at over 2 milliarder kubikk km metangass når atomosfæren som igjen vil føre til at enorm stigning i atmosfæren.
Hmmm.. det råtner da planter og lager metan i hele resten av verden dagligt så ser ikke helt problemer i at det kommer litt i tillegg og for det andre så er det jo en viktig naturgass som kan brukest
Det er kun dem forskerene som vil ha penger og kariere som kaster seg på bløffen og kjører den videre i vanvittige proposjoner.
Over 30 000 forskere og vitenskapsmenn sier fakta at det ikke er noen global oppvarming.
Klimagate avslørte galskapen og alle rådata til FN ble bare sletta uten videre.
Lukter vel litt ugler for selv dem mest trofaste klima gærninger skulle jeg tro.
Fakta er at isen på polene har vokst, siste 8 år har det ikke vært noen tempraturstigning, og havstanden har ikke økt en millimeter siste 100 år ifølge havforskningsinstituttet i bergen.
Så hvorfor dette hysteriet til eliten ?
Det forklarte den nye EU presidenten Promperoy for 2 uker siden da han gikk ut og sa at nye store klima skatter bør drifte det nye EU nå som EU er blitt en nasjon med egen grunnlov etter lisboa avtalen og ikke en Union lenger.
Det kommer smygende en ny verdenregjering gjennom «klimakrisen» der både Støre, Stoltenberg, Solheim med fler skal ha store inflyelserike stillinger.
Stoltenberg driter da i klima og reiser med Privatfly selv om det skal være kjempe forurensende, er ingen av eliten som vil senke sin velstand.
Dem som fortsatt vil leve videre på en løgn kommer til og våkne opp en dag der nesten alt dem tener går ut i klimaskatter og avgifter til den nye verdensregjeringen og bare se apatiske ut og lure på hva som skjedde.
Våkn opp før det er for sent.

Her er 3 linker som bekrefter alt jeg skrev over :)

http://five.na24blogg.no/?p=142

http://e24.no/makro-og-politikk/article3424652.ece

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2750174.ece

Arcturus
Arcturus
Abonnent
Svar til  smurfen
13 år siden

Ja, det har vokst palmer i Antarktis. Men det var for flere hundre millioner år siden, da Antarktis var en del av det sørlige superkontinentet som delte seg for rundt 180 millioner år siden og dannet Sør-Amerika, Afrika, India og Australasia ved siden av Antarktis. Antarktis befant seg da på breddegrader i nærheten av ekvator. Hvilket skulle forklare palmene..

Killuminati
Killuminati
Abonnent
13 år siden

Her er et utdrag fra en av epostene jeg fant via linken troruud ga:

«(…)Hi Phil,
Thanks–we know that. The point is simply that if we want to talk about about a
meaningful «2009» anomaly, every additional month that is available from which to
calculate an annual mean makes the number more credible. We already have this for
GISTEMP, but have been awaiting HadCRU to be able to do a more decisive update of the
status of the disingenuous «globe is cooling» contrarian talking point,
mike
p.s. be a bit careful about what information you send to Andy and what emails you copy
him in on. He’s not as predictable as we’d like:(…)»
Link: http://www.eastangliaemails.com/emails.php?eid=1062&filename=1256735067.txt

Klikket tilfeldig på de forskjellige epostene og leste litt gjennom før jeg snublet over denne. Han jukser med tall og prøver å skjule det faktum at jorda blir kjøligere.

Killuminati
Killuminati
Abonnent
13 år siden

Gikk inn på aftenposten og møtte på dette:
http://www.aftenposten.no/klima/article3429092.ece
«Resultatet blir 3 grader økt temperatur
KØBENHAVN (Aftenposten.no): Klimaforhandlerne vet de styrer mot farlig global oppvarming. Det går frem av et hemmelig notat fra FN-sekretariatet Aftenposten har fått se. Notatet, som er datert 15. desember, altså tirsdag, er distribuert til forhandlerne under klimakonferansen.

3 grader…
Ifølge notatet må utslippene reduseres til maks 44 milliarder tonn årlig innen 2020 for at vi skal ha 50 prosent sjanse til å begrense den globale oppvarmingen til to grader. Med dagens utslippsløfter mangler det i beste fall 1,9 milliarder tonn – i verste fall hele 4,2 milliarder tonn – på å nå det målet.

– Med mindre partene forplikter seg til sterkere tiltak før og etter 2020, vil globale utslipp følge en uholdbar bane som vil lede oss til en temperaturøkning på rundt 3 grader, heter det i notatet.

Det har LENGE vært kjent at man styrer mot en slik TEMPERATURØKNING, men dette er ikke tidligere kommunisert så kraftig fra FN selv. »

Dette er skremselspropaganda. Blir ikke skremt av global oppvarming, er mer redd for hva mer myndighetene kan finne på. Særlig med tanke på alle løgnene de beskytter (911 ble utført av terrorister i en hule, vaksiner gir immunitet og er trygge, CO2 øker globale temperaturer, det finnes ingen chemtrails fly, USA og Norge er i Afghanistan for å fremme demokrati og kvinnerettigheter, folkehelseinstituttet er så mye til å stole på at man ikke trenger noe innsyn i regnskapet deres, barnevernet og psykiatrien ble stiftet for ditt beste, loven er lik for alle osv osv osv….lista er så lang at jeg ikke gidder mer, blir bare frustrert…).

hanze
hanze
Abonnent
13 år siden

Jammen er kloden gloheit!

Iskaldt i nord og vest og sør. I Europa er det kaldt. I København snør det. Der er forhandlingene frosset til is. Klimafolka som sitter der å forhandler, lever i en slags virtual reality som ikke stemmer med de faktiske forhold.

Det er som en science fiction scene hvor noens egenlige ønsker ikke har noe med klodens temperatur og gjøre. Det hele er liksom et stor skuespill hvor rollene er fordelt men replikkene må hele tida forandres fordi noen ikke følger manus.
Uansett hvordan dette spillet ender, kan vi frykte det verste.

Hadde skrekkscenariene de forestiller oss virkelig vært reell, hadde det hele sett annerledes ut. Slik er det ikke, og innerst inne tror de ikke på det selv en gang. Men de har en plan.
Og folket – kveget skal betale, betale for en kommende trussel som kun eksisterer hos Al Gore sine klimamodeller. Eller som i beste fall er sterkt overdrevet.

Men noen av de som sitter der og tror de ser havet stige fra dag til dag, er like manipulert og forblindet som menigmann i gata. De er på samme måte som de fleste andre overbevist gjennom tilsynelatende saklige argumenter og troverdige modeller.

Gjennom år er de blitt fortalt løgner, og som medlemmer av menigheta kan de nå ikke fornekte sin egen tro. Al Gore er avslørt i å jukse og overdrive i sine klimaprekener. Da han utbasunerte at Nordpolen vil være isfri om fem år, ble det for drøyt for selv de mest trofaste. Denne tidligere presidentkandidaten skal vi virkelig stole på. Mannen som tror at Jonas Ghar Støre er Danmarks utenriksminister. Når en først blir tatt i løgn, gang etter gang, og attpå til tjene penger på det, er det ikke lenger noen som helst grunn til å ha noen som helst tillit til vedkommende.
Det er sikkert riktig at vi nærmer oss en naturlig syklus hvor temperaturen over tid vil stige noe før den igjen vil synke. Men det er noe annet enn det klimahysterianerne prater om.
Men er man sterk og salig i troen, nytter det ikke å prøve og overbevise om noe annet.

Burre
Burre
Abonnent
13 år siden

Even the Criminals of Climategate Avoid Gore:
http://canadafreepress.com/index.php/article/18005

“It is better to deserve honors and not have them than to have them and not deserve them.”—Mark Twain.

Twain’s observation is precisely the issue with the Nobel Peace Prizes given to Al Gore and the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The IPCC are now completely discredited because the ‘scientists’ at the Climatic Research Unit (CRU) at the University of East Anglia controlled the data, the computer models and the press releases officially known as the Summary for Policymakers (SPM).

Their prizes were obtained for work deliberately falsified then used for policies that creates unnecessary hardship rather than peace. Equally disgraceful is how one prizewinner, Al Gore, distorted and falsified the distortions and falsifications of the other prizewinner, the IPCC.

evilbug
evilbug
Abonnent
13 år siden

Det går noen rykter om at ett byråkratiskt rammeverk til en global regjering allerede er undertegnet blandt politikerne på dette møtet, og at »uenighetene» nå er bare skuespill – bare for å gi inntrykk av at det er »uenigheter» og »diskusjon».
Vel vel… Vi tapte denne delen av kampen folkens. Desverre… Vi kunne neppe ha ungått å tape denne delen av kampen også, siden ting har foregått som vanlig; I all hemmelighet, utenfor folks åsyn.
Husk at:
INGENTING AV DET DE HAR UNDERTEGNET ER GYLDIG, PÅ NOENHELST SLAGS MÅTE, siden INGEN vanlige borgere har sett og godkjent avtalen, eller har hatt mulighet til å stemme over den.
Det er dette vi nå må utnytte til det fulle, i den motstandskampen vi nå blir NØDT TIL å reise.
Skriv brev krasse til »våre» folkevalgte. Kom dere inn politikken. Start nye partier. Sammen kan vi kapre tilbake det systemet som tilhører OSS.
Gi ikke opp pga. dette nederlaget.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  evilbug
13 år siden

Bare for å ekspandere litt på det jeg skrev om at en avtale allerede er blitt til.
For å ta ett eksempel:
Hvorfor tror dere Jens kom med en så kort tale som han gjorde? Eller at det er stillstand »forhandlingene»?

Jess… Det er allerede gjort. Og, nå står de bare og koseprater de seg i mellom og rapporterer til media at de er inne i »harde forhandlinger».

HAy-RA
HAy-RA
Abonnent
13 år siden

Meget bra.
Hvorfor ikke sende kopi til samtlige politiske partier, samt bellona og greenpeace?

For så videre å sende kopi av alt til samtlige norske medier?

Uenur
Uenur
Abonnent
13 år siden

Det er ikke så underlig at klimaforhandlingene tilsynelatende har strandet.Vi må ha i mente at enda har vi bare sett toppen av toppen av isfjellet vedrørende climate gate bløffen.Jeg tror nok den ligger i bakhodet til mange av forhandlerne,både de med ærlige hensikter,og garantert hos de som godt vet hva hele affæren går ut på.Om de nå skulle vedta en avtale som de sterkt mistenker vil bli avslørt som fundert på en bløff i nær framtid,så vil all troverdighet være som blåst bort.Vi får bare krysse fingrene og håpe at de seriøse massemedia vil dekke alle søksmålene,og sakene som vil måtte dukke opp i kjølvannet etter climate gate.Om også media skal beholde en viss troverdighet,så bør i alle fall de som ikke er eid av den største eliten komme raskt på banen.De kan bli mediavinnerne etter hvert som saken rulles opp,iom at de tør å skrive om det..

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Stakkars Solheim må nok overnatte en dag til:
«FN ber deltagere å bli igjen lenger en avtalt»
«Flere kilder bekrefter i hvert fall at statslederne ikke har tenkt å følge en eventuell oppfordring om å bli. Isteden skal det nå pågå en intens sluttspurt for å få så mye som mulig ned på papiret i en slutterklæring før USAs president Barack Obama forlater møtet.»
«Opprinnelig var det planlagt å ha en klimaavtale ferdigstilt senest torsdag kveld, slik at den i dag kunne bli undersskrevet av de 119 statslederne som er tilstede under klimatoppmøtet.»
http://www.dagbladet.no/2009/12/18/nyheter/utenriks/klima/miljo/9580014/

NWO-mesterne klarte da ikke å få til «enigheter» i hoax-avtalen allikevel på rett tid. Innen natten blir de helt sikkert «tvunget» til å signere slaveriavtalen med løfter om mer makt ov folket i fremtiden! :D

arifkarim
arifkarim
Abonnent
13 år siden

Siste utspill fra hoax-avtalen er nå lekket ut:
«• Tidligere i dag lå det inne en forpliktelse om en juridisk bindende avtale innen 2010. Nå er dette fjernet. Det blir sett på som et stort tilbakeskritt.

• I dokumentet står det at den globale temperaturen bør holdes under to grader. Det er en imøtekommelse av kravet fra de lavtliggende øystatene.

• Det er en henvisning til FNs klimapanels (IPPC) rapport og at de globale utslippskuttene må skje i henhold til denne.
Men utkastet inneholder fortsatt ingen krav til forpliktende utslippskutt. På punktet hvor det skal settes mål for utslippskutt innen 2020 står bare bokstaven X.

• Det er lagt inn et krav om at det skal utvikles en lavkarbonstrategi i u-land. Dette har vært et krav fra EU-lenge.

• Det er tatt inn et avsnitt om at utslippsreduksjoner i i-land må måles og verifiseres, men i forhold til kontroll med u-lands utslippskutt er teksten uforandret fra i dag tidlig. Dermed gjenstår mya av diskusjonen mellom USA og Kina.

• Det planlegges tre vedlegg: Et som viser utslippsforpliktelsene til rike land. Et som viser utslippsmålene til fattige land. Et som viser hvilke forpliktelser land har påtatt seg for kortsiktig finansiering av klimatiltak i u-land. Det vil si finansiering i dollar fra 2010 til 2012.»
http://www.dagbladet.no/2009/12/18/nyheter/klima/miljo/klimatoppmotet_2009/9579706/

Politikerne (nikkedukker) er dypt skuffet… De fikk ikke det de «ville» etter NWOs ønsker… ;)

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  arifkarim
13 år siden

Ja det var det Arif. Jeg tror nok de har lykkes bedre enn det mange kanskje ikke vil innse. Det er mulig selve KLIMAforhandlingene har gått litt i stå, men det har ikke det byråkratiske rammeverket rundt, som de nå har underskrevet avtaler på. Det er en snikinnføring igjen. Enda ett slags dobbeltspill.

Paul Joseph Watson
Prison Planet.com
Friday, December 18, 2009

The final Copenhagen draft agreement which was hammered out in the early hours of Friday morning includes provisions for a global tax on financial transactions that will be paid directly to the World Bank, as President Obama prepares to bypass Congress by approving a massive transfer of wealth from America into globalist hands.

As Lord Monckton, Alex Jones and others warned, the notion that the globalists would achieve nothing at Copenhagen has likely been a ruse all along. The elite look set to ram through the lion’s share of their agenda, which would include a massive global government tax at a cost of at least $3,000 a year for American families already laboring under a devastating recession, double digit unemployment and a reduction in living standards.

Hillary Clinton arrived yesterday to rally global leaders around a resolution and Barack Obama is set to be portrayed as the savior of the world by rescuing what was pitched all along as a conference doomed to fail.

Les resten her:
http://www.prisonplanet.com/final-copenhagen-text-includes-global-transaction-tax.html

« Forrige artikkel

Obama bomber barna

Neste artikkel »

Prisvinneren mot globalistene

72
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x