Dagbladet dolker kritisk og oppsøkende journalistikk i ryggen

13.3K visninger
24 minutter lesetid
106

Historien har vist at det er viktig med kontrollmekanismer i et samfunn, som eksponerer og avdekker skjult makt, myndighetsmisbruk og statlig kriminalitet.

En gang hadde Norge en årvåken presse som fungerte som “den fjerde statsmakt” og var en sikkerhetsventil for å bevare Norge som et demokratisk og åpent samfunn, preget av gjensidig tillit og nær kontakt mellom folk og folkevalgte. Norsk presse ser nå ut til å være på vei til mer og mer å fungere som den etablerte maktens våpendragere og “nyttige idioter“, med eller uten SKUP-konferanser…

Nyhetsspeilet presenterer og analyserer her en aktuell sak fra kort tid tilbake, for å påvise hvordan deler av norsk presse, med eller uten vitende og vilje, bidrar til å føre Norge i en totalitær retning.

Et totalitært samfunn kan defineres som et samfunn der de tre statsmaktene; den utøvende (regjering), den lovgivende (storting) og den dømmende (politi- og domstolsapparatet) med pressen som et viktig “smøremiddel” sauses sammen til å fungere under en og samme makt. Kjente historiske eksempler på dette er Sovjet-Unionen, nazi-Tyskland og Nord-Korea.

I en situasjon med totalitære tendenser i et samfunn, der pressen har skiftet side fra å tjene sitt publikum (folket) til istedet å velge å tjene en liten klikk av makthavere, blir rollen til vanlige, opplyste borgere, som åpent utviser samfunnsengasjement og tar samfunnsansvar desto viktigere. Slike personer fungerer på sett og vis som “sikkerhetsventiler” for et åpent samfunn, ved at de bidrar til å rette søkelyset mot kritiske forhold som makthaverne ønsker å holde skjult, og ofte lykkes med fordi media klarer å rette folks fokus mot noe annet.

For nesten-totalitære regimer er en måte å bekjempe slike ytringer på å forsøke å stemple individer med slike initiativer som “trusler mot samfunnets sikkerhet” og med snedig bruk av pressen som ivrige men akk så  hodeløse “våpendragere”  som forsøker å beskrive og stigmatisere “utgrupper”, fra Henrik Ibsens verker kjent som “FOLKEFIENDER”. Hensikten med dette er dobbel, det ene er ønsket om at aktive personer skal slutte å gå imot og heller jatte med den etablerte makten. Det andre motivet er å bringe de store masser av sannhetssøkere til å slutte og stille kritiske spørsmål, ved å gjøre som dagens Dagbladet-“journalister” og anta at det er mer personlig bekvemt for en selv og ens jobbsituasjon ikke å kritisere myndigheter eller maktpersoner.

En definisjon av en (virkelig) JOURNALIST er en som observerer og tenker selv, og evner å plassere informasjon i en kontekst. Motsetningen er en propagandist, som er en som gjør sitt beste for å fremme og få gjennomslag for visse budskap, der hensikten er å fremskape visse holdninger hos publikum, uavhengig av hva som er sannheten og de faktiske forhold om det aktuelle tema.

Hvordan “scorer” Dagbladet på “journalistikk eller propaganda“-skalaen i denne aktuelle saken?
Nyhetsspeilets analyse vil vise –

 

Analyse og vurdering av Dagbladet-oppslag 23. november 2012

"Ha-ha-ha han HILSTE på meg...!!" Ifølge Dagbladet skal en person "fra mengden" og uten journalistisk akkreditering ved en anledning ha håndhilst på statsminister Jens Stoltenberg. (NB! Denne personen hadde ingen tilknytning til Nyhetsspeilet.no)
“Ha-ha-ha han HILSTE på meg…!!” Ifølge Dagbladet skal en person “fra mengden” og uten journalistisk akkreditering ved en anledning ha håndhilst på statsminister Jens Stoltenberg. På bildet er statsminister Stoltenberg derimot i betryggende selskap, omgitt av norske journalister som ikke stiller kritiske eller overraskende spørsmål…

1. Politi-rapporten fra året før

I slutten av “terroråret” 2011 publiserte Oslo-politiet en “trendrapport”, der også dyrevernere ble omtalt som en kriminell eller potensielt kriminell gruppe; “som bør holdes under oppsikt…”

I desember 2011 publiserte Oslo-politiet en "Trendrapport om kriminalitetsutviklingen i Oslo"
I desember 2011 publiserte Oslo-politiet en “Trendrapport om kriminalitetsutviklingen i Oslo”
Politi-rapporten inneholdt informasjon om alvorlige former for kriminalitet, som narkotikasmugling og -omsetning, samt noe sludder...
Politi-rapporten inneholdt informasjon om alvorlige former for kriminalitet, som narkotikasmugling og -omsetning, samt noe sludder:
En absurd anomali var blitt "plantet" i den alvorlige rapporten om tingenes tilstand i Norges krim-hovedstad Oslo: "KT-ere" ble introdusert som en gruppe. En gruppe av hva - kriminelle? For at visse typer handlinger, f.eks. opplyste samfunnsborgeres innhenting av informasjon om tingenes tilstand i samfunnet på selvstendig grunnlag, skal kunne karakteriseres som "kriminalitet" eller "en trussel mot samfunnet", må det være i strid med gjeldende lov. Hvis ikke blir det "konspirasjonsteori" og ukvalifisert synsing fra en av samfunnets ansvarlige instanser, i dette tilfellet politietaten.
En absurd anomali var blitt “plantet” i den alvorlige rapporten om tingenes tilstand i Norges krim-hovedstad Oslo: “KT-ere” ble introdusert som en gruppe. En mulig trussel – isåfall mot hvem – den etablerte makten? For at visse typer handlinger, f.eks. opplyste samfunnsborgeres innhenting av informasjon om tingenes tilstand i samfunnet på selvstendig grunnlag, skal kunne karakteriseres som “kriminalitet” eller “en trussel mot samfunnet”, må det være i strid med gjeldende lov. Hvis ikke blir det “konspirasjonsteori” og ukvalifisert synsing fra en av samfunnets ansvarlige instanser, i dette tilfellet politietaten.

Selv dyrevernsaktivister er blitt plassert som en del av trusselbildet i politiets “kriminalitetsforebyggende” rapport, blant drapsmenn, voldtektsforbrytere og heroinlangere. I tilfeller der en så alvorlig – og potensielt maktmisbrukende – etat som politi-etaten viser sviktende gangsyn, ville det være fint med årvåkne journalister som evnet å plassere tingenes tilstand i sitt rette perspektiv.

2. Det hasteinnkalte regjerings-seminaret om ekstremisme i november 2012

20. november 2012 arrangerte Regjeringen noe så sjeldent som en åpen konferanse. Det var påfallende at konferansen ble kunngjort 13. november - bare en uke i forveien. Tema for konferansen var "internett og ekstremisme". En indikasjon på at temaet var tenkt sauset sammen med terrorisme var at en vaskeekte norsk terrorist var en av foredragsholderne: Lars Gule, som i 1977 ble arrestert på flyplassen i Beirut med dynamitt i ryggsekken da han var på vei ombord i et fly. Selv om flyet skulle til Norge var dynamitten tenkt brukt i en terroraksjon utført på israelsk jord.
20. november 2012 arrangerte Regjeringen noe så sjeldent som en åpen konferanse. Det var påfallende at konferansen ble kunngjort 13. november – bare en uke i forveien. Tema for konferansen var “internett og ekstremisme”. En indikasjon på at temaet var tenkt sauset sammen med terrorisme var at en vaskeekte norsk terrorist var en av foredragsholderne: Lars Gule, som i 1977 ble arrestert på flyplassen i Beirut med dynamitt i ryggsekken da han var på vei ombord i et fly. Selv om flyet skulle til Norge var dynamitten tenkt brukt i en terroraksjon utført på israelsk jord.

Invitasjonen til Det Kriminalforebyggende Råds ekstremisme-konferanse 20.11.12 ligger her.

3. Human-Etisk Forbunds tilsvarende konferanse om ekstremisme få uker i forveien

Var regjeringens konferanse “en klonet kopi” av Human-Etisk Forbunds (HEF) konferanse om “ekstremisme“, som ble arrangert bare 3 uker i forveien? Klare indikasjoner på dette er, i tillegg til temaet, at ex-terrorist Lars Gule var en av foredragsholderne på begge konferanser, samt at den HEF-tilknyttede John Færseth holdt foredrag på HEF-konferansen om “konspirasjonsteoretisk tankegang“. For mer om HEF-konferansen, klikk her.

Det faktum at regjeringen arrangerte en tilnærmet kopi av en konferanse som var blitt arrangert i regi av Human-Etisk Forbund kort tid i forveien gjør det naturlig å stille spørsmål om
1. Hvordan regjerings-konferansen kom i stand, nærmest som «en hastesak», og
2. Hva som egentlig var formålet med regjeringens «ekstremisme»-konferanse.

Mediaoppmerksomheten som ble skapt i kjølvannet av regjeringens konferanse gir en pekepinn på hva som kan ha vært svarene på dette.

 

4. Dagbladets oppslag i kjølvannet av “ekstremisme”-konferansen

Gudleiv Forr, mangeårig politisk journalist, kommentator og redaktør i Dagbladet skrev dette i en kommentar med tittelen ”Den redigerte pakke” for noen år siden:

”Det har vært papiravisenes oppgave gjennom 400 år å grave fram maktmisbruk og sørge for at demokratiet fungerer. De har vært den offentlige arena der argumenter, ikke posisjon og tittel avgjorde om synspunktene fikk gjennomslag.”

1
Dagbladet slår på tromme – “en ny trussel er oppdaget i det norske samfunnet”…Men hva er nå realiteten bak dette oppsiktsvekkende og subtilt fryktskapende oppslaget…?

Kildekritikk er hovedregel nr. 1 for journalister i motsetning til propagandister.

Hva vet egentlig politiet, hva er det “politiet” går rundt og innbiller seg og hva vet noen stakkels unge journalist-spirer? En måte å kommentere utfallene i D-bladet er som det står – bit for bit:

1. “Later som de er journalister”
Sett nå at det dreier seg om JOURNALISTER (i motsetning til propagandister).
(Mer om dette lenger ned)

2. “Forfølging av toppolitikere
Dette høres ut som en form for stalking med onde hensikter; ispedd litt telefonterror samt kartlegging av utsatte personers bevegelser. Er det nå det det dreier seg om? (Mer om dette lenger ned)

3. “Konspirasjonsteoretikere vil avsløre skyggeregjeringer og bevisst forgiftning av befolkningen
Sett nå at ikke bare USA, men også norge har en “skyggeregjering“, f.eks. fordekt bak det kriminelle og seiglivede norske Stay behind-nettverket, som har ødelagt livet for hundrevis og trolig tusenvis av nordmenn. Er det da noe som bekymrer politiet; en undergraving av norges demokrati, institusjoner og borgerrettigheter, krydret med hel- eller halvkriminell overstyring av politiets arbeid? Og hvis nå det skulle vise seg at norges befolkning, inkl. politi-ansattes barn, blir snikforgiftet, gir det da grunn til bekymring?

4. “Politiet er bekymret
Er politiet bekymret for skjulte udemokratiske krefter i norge (f.eks. såkalte klandestine nettverk) eller hva nå om noen blir bevisst forgiftet uten at dette er en innrømmet agenda? Vil det isåfall være grunn til bekymring for Onkel Politi  – eller vil politiet bare være bekymret om noen “selvoppnevnte fløyteblåsere” hevder at så er tilfelle?

Dagbladet videreformidler en viktig info: Talsmenn for norsk politi anser det som viktigere å fungere som TANKEPOLITI enn å ivareta sin grunnleggende oppgave med å beskytte borgeres liv og helse. Bør det gi borgerne grunn til bekymring?

5. “Politiet er bekymret over en gruppe konspirasjonsteoretikere…
Hva er det for en nøttete, ullen og intetsigende merkelapp å kalle personer for “konspirasjonsteoretikere”? Og hva om det politiet innbiller seg at er “en gruppe”, mao. personer som kjenner hverandre, med eller uten noen form for organisering, viser seg å være enkeltstående suverene personer, f. eks. av typen “samfunnsengasjerte idealister” eller “søkende ungdommer som fornemmer at noe er veldig galt i samfunnet“?

Bør det stilles som krav til en seriøs instans som politiet at de faktiske forhold er grundig kartlagt, før det slynges ut påstander og trusselmeldinger i øst og vest?

Hva om politiets “research” viser seg å koke ned til vridd info som er basert på synserier fra enkeltpersoner med vridde motiver og tilknytning til HEF-nettverket, det være seg John Færseth, Didrik Søderlind, Terje Emberland eller Asbjørn Dyrendal?

“Politiet” som Dagbladet viser til viser seg å være basert på én enkelt stemme under den HEF-inspirerte “ekstremist”-konferansen: politioverbetjent ved Oslo politidistrikt, Vegar Martinsen. Er det mulig at politimann Vegar Martinsen ikke har snakket med så mye som én eneste person i det som løst kan karakteriseres som den norske sannhetsbevegelsen? Isåfall utilgivelig slett politiarbeid og et stygt tilfelle av maktmisbruk for – forsettlig eller uaktsomt – å bidra til å sette en betydelig del av norges befolkning i et ekkelt lys.  Om så var tilfelle og Martinsen, f.eks. hadde slått av en prat med Nyhetsspeilets tidligere journalist og video-reporter Armin Bahrami (som Dagbladet omtaler som noe i nærheten av “en gruppe” uten å nevne navn) ville han raskt ha fått konstatert at de deler de samme ønsker, om å leve i et trygt og fritt land, der individenes frihet og rettigheter respekteres og maktmisbruk ikke tolereres…

6. “..konspirasjonsteoretikere som ved flere anledninger har oppnådd kontakt med sentrale norske samfunnstopper”
Om folk flest, det være seg noen bevisste  og samfunnsengasjerte individer har fått politikere eller andre “samfunnstopper” i tale – så er vel det bare en fordel for alle parter? Norge har hatt en lang tradisjon for kort avstand og gjensidig tillit mellom norges folk og folkevalgte – noe som mange andre land og folk har misunt oss, dengang det var en realitet…

7. Politioverbetjent ved Oslo politidistrikt Vegar Martinsens innlegg på ekstremist-konferansen
Politioverbetjent Vegar Martinsen snakket i 45 minutter i et innlegg med denne illevarslende tittelen:

“Fra ord til handling – utfordringer og muligheter for å bekjempe ekstremistisk vold i Oslo.

Plutselig dukker det alvorlige ordet EKSTREMISTVOLD helt uprovosert opp i sammenhengen. Dersom vold utøvd i regi av ekstremistiske grupperinger eller individer var hovedfokus for Martinsens foredrag, hvordan er det da mulig at Dagbladets reporter, som var tilstede på regjerings-konferansen, kokte sammen et oppslag i etterkant som praktisk talt i sin helhet er viet bevist ufarlige, mao. ikke-voldelige “konspirasjonsteoretikere“?

Dette innebærer det som på godt norsk kalles Å RETTE BAKER FOR SMED. Dagbladets fremstillinger gjør ingenting for å etablere det viktige prinsipielle og reelle skillet mellom voldelige ekstremister på den ene siden og sannhetssøkere “med hjertet på rette staden” på den andre siden. Snarere tvert imot, Dagbladet retter sitt grove skyts mot opplyste samfunnsengasjerte mennesker  – som det ser ut til å bli stadig flere av i norge, i takt med den pågående bevissthets-oppvåkningen – uten å vie voldelige ekstremister – det påståtte temaet for Martinsens foredrag – en tøddel av fokus (som det fremgår av fortsettelsen nedenfor).

 

8.  “Personer forfekter utenomjordiske farkoster og giftspredning fra svarte fly…

2b
At utenomjordiske farkoster finnes er en realitet, noe som bl. a. fremgår av offentlige dokumenter på forskeren Richard Dolans nettsted. Men hvor i huleste har Dagbladet påstanden om “de svarte” flyene fra? Hverken chemtrails-spottere i norge eller i utlandet har rapportert om utslipp fra SVARTE FLY.

Et mer bekymringsfullt spørsmål er uansett hvordan V. Martinsen har klart – på vegne av den norske politietat – å bli “bekymret” for om noen personer har observert mer i sitt daglige liv eller gjennom info de har tilgang til enn det som er blitt rapportert gjennom norske masemedia. Om personer for den saks skyld forfekter at “månen er en gul ost” – med eller uten sveitser-huller, så er dette NULL relevant for spørsmålet om faren for ekstremistisk voldsutøvelse. Og hva skal sies om norske personer som forfekter at Liverpool FC er et godt fotballag? Burde det i politiets “kriminalitetsforebyggende rapport” ha vært pekt på faren for voldsutøvelse fra norske Liverpool-fans? Dette ikke minst tatt i betraktning at football hooligans gjentatte ganger har utøvet vold, primært engelske klubbers supportere, som det er mange av i Norge…

9. Dagbladet refererer til voldstrusler fra “noen i miljøet”

Først krydrer Dagbladet artikkelen med referanser til Nyhetsspeilet-oppslag opp og i mente - uten å nevne Nyhetsspeilet direkte - og så danderes et politiutsagn om at det har vært fremmet voldstrusler fra ..."miljøet". En rimelig ekkel Goebbels-aktig vinkling, særlig fordi inntrykket som de facto blir spredd er uten forankring i realiteter.
Først krydrer Dagbladet artikkelen med referanser til Nyhetsspeilet-oppslag opp og i mente – uten å nevne Nyhetsspeilet direkte – og så danderes det med politiutsagn om at det har vært fremmet voldstrusler fra …”miljøet”. En rimelig ekkel Goebbels-aktig vinkling, særlig fordi inntrykket som de facto blir spredd er uten forankring i realiteter.

Hvorfor er politiets bekymring for trusler om vold vinklet mot “et miljø” (som ikke er et miljø, kun personer som bruker ulike deler av nettet til info-innhenting, f.eks. info knyttet til vaksiner) som er så løst definert at det på en ullen måte oppfattes som at det også omfatter lesere av det spirituelle nettmagasinet Nyhetsspeilet.no?

Det er et faktum at Norge har et strengt lovverk mot trusler. Og nettet er nå så gjennomsiktig at avsendere av ulike typer trusler vil kunne identifiseres i mange alvorlige tilfeller. Det er absurd å knytte temaet “voldstrusler på nettet” som kan finnes spredt utover i diverse bloggfora og diskusjonssider til temaer omhandlet på “de opplystes nettmagasin” Nyhetsspeilet.no.

Strengt tatt burde politimann V. Martinsen ha benyttet trusselsaken mot AP’s partimann Martin Kolberg som et eksempel “til skrekk og advarsel” – mao. for å vise at norsk politi allerede har både lovhjemler og metoder for å fange opp og ta affære mot trusler som fremmes via nettbaserte medier (i Kolberg-saken ble epost benyttet):

Samme morgen som Dagbladet hadde et stort oppslag om drapstruslene(?) som var blitt fremsatt innad i APe-klanen mot navngitte personer i APe-miljøet ble merkelappen «potensielt voldelige» benyttet om sannhetssøkere og spirituelle personer med hjertet på rette staden. Hvorfor ble ikke dette aktuelle caset trukket frem av «oppdragspolitimann?» Vegar Martinsen som et eksempel på at norge idag er utmerket rustet til å forholde seg til hva som måtte dukket opp av alvorlige trusler fremsatt via nettet?
Samme morgen som Dagbladet hadde et stort oppslag om “drapstruslene”(?) som var blitt fremsatt innad i APe-klanen mot navngitte personer i APe-miljøet ble merkelappen «potensielt voldelige» benyttet om sannhetssøkere og spirituelle personer med hjertet på rette staden. Hvorfor ble ikke dette aktuelle caset trukket frem av «oppdragspolitimann?» Vegar Martinsen som et eksempel på at norge idag er utmerket rustet til å forholde seg til hva som måtte dukke opp av alvorlige trusler fremsatt via nettet?
VG deltar i "hviskeleken" i dagens "halvt åndssvake" offentlige rom. Fikk de ikke med seg det klare forbeholdet fra politmann V. Martinsen? (under her)
VG kaster seg på “hviskeleken” i dagens “halvt åndssvake” offentlige rom. Ingen journalister vet noe og ingen tar seg bryet med å sjekke hva som egentlig ble sagt, for ikke å si de faktiske forhold. Fikk ikke VG – som vanligvis er grundigere med å sjekke før de publiserer enn Dagbladet – med seg det klare forbeholdet fra politimann V. Martinsen som fremgår av faksimilen under? “

 

10. Politiet gjør det klart at de ikke har noe grunnlag for forsøkene på “trussel og volds-stigmatisering” som bringes til torgs av VG…

Å insinuere og mistenkeliggjøre uten noe faktisk grunnlag er en velbrukt og velfungerende Goebbels-metodikk - mer enn god nok til å fungere i dagens norske lavmål-media
Å insinuere og mistenkeliggjøre uten noe faktisk grunnlag er en velbrukt og velfungerende Goebbels-metodikk – mer enn god nok til å fungere i dagens norske lavmål-media

11. Kristin Clemet ble video-intervjuet på gaten

4clemet

Hvordan har politiet fått “loggført” og “journalført som en del av trusselbildet?!” et lite kjent video-intervju med tidl. kunnskapsminister og topp-politiker for Høyre Kristin Clemet, som nå er leder for tankesmien Civita? What’s the big deal…? Dette intervjuet av noen få minutters varighet ble foretatt av Armin Bahrami da han var en del av  redaksjonen i Nyhetsspeilet. Forøvrig ble det ikke publisert via Nyhetsspeilet, bl.a. fordi det ikke frembrakte noen ny informasjon.

12. “Journalister har klart å oppnå kontakt med blant andre Jonas Gahr Støre”

Kort avstand mellom norske folk og folkevalgte, og mellom kritiske journalister og maktens politikere er ikke lenger noe av det som gjør "fint å bo i Norge". Nå er det blitt et spørsmål om politikernes "sikkerhet". Er det ingen i media som skjønner at noe er i ferd med å gå tapt?
Kort avstand mellom norske folk og folkevalgte, og mellom kritiske journalister og maktens politikere er ikke lenger noe av det som gjør det “fint å bo i Norge”. Nå er det blitt et spørsmål om politikernes “sikkerhet”. Er det ingen i media som skjønner at noe er i ferd med å gå tapt?

Det ser ut til at Dagbladet har blitt forvirret i begrepsbruken; det er forskjell på å være propagandist, som f.eks. Dagbladet-propagandistene Linn Kongsli Lundervold og Anne Marte Blindheim, og Nyhetsspeilet-journalister, som i dette tilfelle tidligere video-journalist Armin Bahrami. Dette korte videoklippet der Jonas Gahr Støre stunt-intervjues i forbifarten på gaten, som Dagbladet (og politiet – sic) viser til, er både sympatisk og easy-going, humørfylt og ikke minst omhandler det substansiell info, mao. godt poengtert:

http://www.youtube.com/watch?v=poDJkWEhr6Y

Denne lille video-dokumenterte samtalen med Støre varte i 36 sekunder…
Oppfattet den tidligere utenriksministeren det som “ubehagelig”? Burde Støre ha vært skånet for denne milde journalistiske konfrontasjon av typen “Et spørsmål som han lett kan svare på...”?

Her er temaet for en annen “på gaten”-konfrontasjon, utført av en journalist fra Folkets Info; (www.folkets.info). Her blir den daværende utenriksministeren konfrontert med grunnlovsbruddene som regjeringen Stoltenberg begikk i forkant av noen svært få nordmenns beslutning om uprovosert å bombe det afrikanske landet Libya:

http://www.youtube.com/watch?v=ZreK7yzrDO0

http://www.youtube.com/watch?v=WJK2pEHRcbs

Etter at libyerne hadde lagt sine døde i kister, og de av norske bombefly lemlestede libyere i alle aldre hadde fått en ny tilværelse, fremkom det informasjon om at de norske jagerflypilotene måtte plukke ut mål på egenhånd, og slapp bomber i tettbygde bystrøk. Nå forteller to av de mest sentrale norske pilotene åpenhjertig om dramatikken da Norge for første gang slapp bomber over Afrika.

http://www.nrk.no/fordypning/libya-piloter-snakker-ut-1.10944493

Hvordan kan det bli et spørsmål om en norsk krigsforbryters “sikkerhet” når han for en ytterst sjelden gang blir konfrontert med feilvurderinger og feilbeslutninger som har gjort ham til krigsforbryter? Det bør være norsk politis oppgave å pågripe og arrestere forbrytere i maktposisjoner som har brutt grunnloven, begått massedrap i andre land og bidratt til at profesjonelle norske militære; i dette tilfellet jagerflypiloter – som har til oppgave å forsvare norges land og folk – kommer hjem til sine barn som massemordere etter å ha vært på krigstokt for vestlige imperialister med ymse agendaer.

Har ikke norske propagandist-media lært noe av det skjedde før, under og etter annen verdenskrig, inkludert nødvendigheten av å gjennomføre et rettsoppgjør mot krigsforbrytere; “de som bombet først“…? Prinsipper og praksis for behandling av krigsforbrytere gjelder idag som før, og norske krigsforbrytere er ikke unntatt.

Som et talende apropos kan det nevnes at tidligere wannabe terrorist Lars Gule på HEF-konferansen (men neppe på regjerings-konferansen) satte hatten på Stoltenberg-regjeringen, som gjennomførte konferansen “mot voldelig ekstremisme” i regi av sitt kriminalitetsforebyggende råd, ved på akademisk vis å betegne Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og de andre Libya-bomberne som EKSTREMISTER:

«Lars Gule benyttet også anledningen til å kritisere regjeringens definisjon av ekstremisme, nemlig at ekstremisme er «vilje til å bruke vold for å nå politiske mål».

– Med denne definisjonen er jo regjeringen selv ekstremister, ettersom Norge for eksempel deltok i angrepet på Libya i fjor, sa Gule

Se http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8943

 

13.  Den HEF-tilknyttede John Færseth går som en rød tråd gjennom hele saken
Som gjennomgangen av denne saken viser, så er det en person som har vært aktiv i kulissene i de ulike delene av denne saken. John Færseth, som bl.a. har fulgt Nyhetsspeilet fra før det så dagens lys (noe som fremgår av denne artikkelen “Mellom chemtrails og bakkemannskap“).

John Færseth var foredragsholder på HEF-seminaret om “ekstremisme”, som ble omtalt på nettstedet fritanke.no, der Færseth er hovedbidragsyter. HEFs ekstremisme-konferanse ble på uvanlig måte “klonet” av regjeringens “Kriminalitetsforebyggende råd” og deretter på uvanlig måte hasteinnkalt. Færseths nære samarbeidspartner i vepsen.no, Tor Bach, stilte opp  med foredrag på regjerings-konferansen, og sannelig var John Færseth blitt intervjuet av Dagbladet i “nå skal vi ta Nyhetsspeilet”-oppslagene – liksom på vegne av Stoltenberg far og sønn; med et oppslag for Stoltenberg senior og et annet oppslag for Stoltenberg junior:

Påfallende nok var "regimakeren"John Færseth også intervjuet i Dagbladet-oppslaget
Påfallende nok var “regimakeren”John Færseth også intervjuet i Dagbladet-oppslaget

Symptomatisk for dette var at Dagbladet hadde lenket inn til vepsens nettsted vepsen.no i denne artikkelen (som om “tankepoliti”-Dagbladet anser at info på vepsen.no er akseptabelt for deres lesere). Derimot hadde ikke Dagbladet lagt inn lenker til noen av de “uthengte” video-intervjuene, noe som hadde vært naturlig dersom hensikten hadde vært å la deres publikum få direkte tilgang til informasjonen for så å kunne gjøre seg opp sin egen mening, fremfor å måtte ta til takke med de tildels substansløse sviske-utsagnene som Dagbladet serverte med tilnærmet krigstyper.

Den sympatiske og kunnskapsrike "mediaviteren" John Færseth har bidratt i de fleste av denne sakens fasetter. Er han hyret inn som "informasjonsstrategisk rådgiver" av "romerhær"-regjeringen Stoltenberg i den pågående åndskampen mot det moderne media-norges "gallere"; Nyhetsspeilets Asterix og Obelix...?
Den sympatiske og kunnskapsrike “mediaviteren” John Færseth har bidratt i de fleste av denne sakens fasetter. Er han hyret inn som “informasjonsstrategisk rådgiver” av “romerhær”-regjeringen Stoltenberg i den pågående åndskampen mot “media-norges Asterix og Obelix” – de frittstående undersøkende journalistene i Nyhetsspeilet, som bl.a. finner det naturlig å påpeke illevarslende trender i retning av et totalitært Norge, som er et av tidens tegn.

5. Voldsom publiseringsaktivitet i norske aviser rettet mot “konspirasjonsmiljøet” tidlig om morgenen 23.11.12

Det var en intens aktivitet i norske nettaviser (“nattaviser”?) som dagbladet.no og vg.no grytidlig om morgenen den 23. november 2012.

VGs goebbels-aktige “politiet frykter voldelige konspirasjonsteoretikere” (sic) ble publisert kl. 04.09,  fulgt av Dagbladets “Thorvald Stoltenberg hengt ut i konspirasjonsmiljøet” kl. 05.32 og det ovenfor gjennomgåtte “Later som de er journalister“-oppslaget kl. 06.58. Alle disse uetterrettelige propaganda-oppslagene er gjennomsyret av ulne og insinuerende begreper som “trusler”, “vold”, “ekstremisme”, “konspirasjonsteoretikere” og “konspirasjonsmiljøet”. Realiteten av dette er “røyk uten ild“, men det er naturlig å anta at inntrykket som ble spredd kan ha vært det motsatte; “ingen røyk uten ild“. Hensikten helliger middelet, helt i Goebbels ånd.

Den store ironien er jo at de halvt hodeløse og ganske så “Stoltenberg-tro” masemediene vg og dagbladet ikke har fått med seg og kringkastet Lars Gules prinsipielt og praktisk presise beskrivelse av bombe-Jenz og Libya-Støre som de verste voldelige ekstremistene i Norge, personer  som gjennom sine barbariske handlinger har vist at de ennå utgjør en fare for omverdenen, slik de viste i Libya.

Hva blir det neste? Det syriske folket er på ingen måte trygge mot å bli rammet av bomber sluppet fra norske jagerfly. Den norske forsvarsministeren har allerede vært i Tyrkia for å konferere vedr. NATO og Syria…  Historien har vist at personer som ved én anledning har blitt krigsforbrytere “med letthet” tyr til nye uprovoserte militære angrep. Dette understreker viktigheten av at de blir fratatt sine maktposisjoner og stilt for retten tiltalt for krigsforbrytelser / forbrytelser mot menneskeheten.

Kan det være på tide å ta affære; hallo norske journalister i Aftenposten, NRK, TV2, Dagens Næringsliv – er det noen hjemme; eller er den pågående SKUP-konferansen bare en SUP-konferanse; et påskudd for å komme sammen til kollektivt gravøl for maktkritisk, undersøkende og oppsøkende norsk journalistikk?

Det er nåtiden og den nære fremtiden det gjelder. Hint: Å utvise samfunnsansvar; ikke regn med at “personer fra konspirasjonsmiljøet” vil avlaste dere for det medias samfunnsansvar som dere har smøget dere unna lenge nok i den kritiske tiden vi nå er inne i;  ikke minst etter det som skjedde på media-fronten den 23.nov. 2012…
Som en annen Arbeiderpartiet-relatert kuriositet kan det nevnes at oppslaget vedrørende de alvorlige nett-baserte truslene om vold mot Jens Stoltenberg og Martin Kolberg, mao. som vel kan anses som et mer eller mindre internt AP-anliggende, også ble publisert av Dagbladet i morgentimene den selvsamme dagen 23.11.12, nærmere bestemt kl. 08.04…

23. november 2012 var dagen Dagbladet og andre etablerte aviser dolket kritisk og oppsøkende journalistikk i ryggen…

 

6. “Thorvald Stoltenberg hengt ut i konspirasjonsmiljøet”

 

Ikke akkurat noen dagsaktuell nyhet: Video-intervjuet som Dagbladet viser til ble foretatt og publisert 3 år tidligere... Forøvrig er det ikke en "uthengning" når personer blir konfrontert med informasjon eller påstander og spurt om det faktisk forholder seg slik eller ikke...
Ikke akkurat noen dagsaktuell nyhet: Video-intervjuet som Dagbladet viser til ble foretatt og publisert 3 år tidligere… Forøvrig er det ikke en “uthengning” når personer blir konfrontert med informasjon eller påstander og spurt om det faktisk forholder seg slik eller ikke…


1. Ble Thorvald Stoltenberg “hengt ut” i denne video-reportasjen?

http://www.youtube.com/watch?v=n_pvK5lacMo

Se også artikkelen der samtalen blir analysert og plassert i kontekst, som kan leses her.

Den viktigste rammen rundt dette stunt-intervjuet er å være klar over hvilken mektig mann Thorvald Stoltenberg lenge har vært – og trolig ennå er i Norge:

 • Grunnlegger og æresmedlem i Trilateral-kommisjonen (som bl.a. har som formål å få overført norske energiressurser til utenlandske eiere, denne prosessen er godt i gang)
 • 5 ganger deltager på Bilderberg-møter, bl.a. i 1995, måneden før Srebrenica-massakren i Bosnia.

 • Tidsskriftet Ny Tid har knyttet Thorvald Stoltenberg til folkemordet i Bosnia:

http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20050803/knytter_stoltenberg_til_folkemord_i_bosnia/

 • Venn av “vaksineindustriens” gudfar David Rockefeller gjennom minst 40 år
 • Sterkt involvert i det kriminelle norske Stay behind-nettverket

 • Far til statsminister Jens Stoltenberg og Folkehelseinsitutt-direktør Camilla Stoltenberg

 • Aldri vært folkevalgt

 • Det skjer omtrent ikke lenger at etablerte media stiller kritiske spørsmål til maktens menn, for ikke å si bakmenn.  Dette intervjuet er – uavhengig av hva den enkelte måtte mene om formen og måten det ble improvisert og gjennomført på, med diverse “skjønnhetsfeil” – et stykke moderne norsk pressehistorie.
  Dette ER journalistikk…

  “2. Han kom med noen helt vanvittige løgner”

  Ettersom Dagbladet kjente til at intervjuet med Stoltenberg den eldre var publisert på nettet, hadde de også mulighet til selv å gå gjennom innholdet, ved å tenke gjennom hva som faktisk ble sagt, samt å legge inn en lenke i sin nett-artikkel, for å la den enkelte selv få gjøre seg opp en mening om informasjonen som fremkommer.

  Dagbladet unnlater dette, og velger istedet ukritisk å viderebringe Thorvald Stoltenbergs upolerte utsagn i ettertid, i sin delvis intetsigende form, som for å ramme den unge Nyhetsspeilet-journalist med max kritikk… (Det blir vel neppe lettere å være norsk konfronterende og undersøkende journalist etter dette…)

  Viktig informasjon som fremkommer er bl.a. at Stoltenberg den eldre er påfallende åpen om Bilderberg (eller mente han Trilateral-kommisjonen?). Dette er ikke vanlig, og taler både til intervjuers og den intervjuedes fordel. (Til sammenligning er Jens Stoltenberg konsekvent taus om sin Bilderberg-deltagelse sommeren 2002, samme år som han overtok partiledervervet i Arbeiderpartiet fra Torbjørn Jagland)

  Følgelig er det ikke “løgn” at Thorvald Stoltenberg er bilderberger, han innrømmer det jo selv.  (Hvor mye kommer f.eks. Erna Solberg til å ville si om sin Bilderberg-deltagelse under årets valgkamp? Bør det antas at Solberg ikke vil få spørsmålet fra en eneste journalist i etablerte norske media – fordi de i praksis er blitt propagandister for den etablerte makten?)

  Dersom det var sant som T. Stoltenberg hevdet, at både Kapital, Finansavisen og “politiet”(?!) hadde undersøkt påstandene om at Stoltenberg eier aksjer i Pandemrix-produsenten GlaxoSmithkline, så var det ikke noen “vanvittig løgn” som han ble spurt om – snarere en real konfrontasjon med mulighet for å få avsannet rykter og fjernet tvil om et tema som tydeligvis opptok mange på den tiden –

  Uten at det var noe direkte tema under intervjuet, er det kommet frem informasjon om at familien Stoltenberg har en privat samrøre av sine økonomiske interesser med det kvasi-statlige og Rockefeller-backede Folkehelseinstituttet, som importerer og distribuerer vaksiner for de norske massevaksineringsprogrammene. Å undersøke disse finansielle forholdene er et TABU-tema i norske media, selv for antatt røffe journalister i ressurssterke finansmedia som Dagens Næringsliv og Kapital, som lenge har levd høyt på avsløring av finans-skandaler – vel og merke uten Stay behind, Bilderberg eller Stoltenberg-tilknytning (sic).

  I lys av dette var det oppsiktsvekkende at det var et av de dengang mest betimelige spørsmålene som fikk det til å renne over for gamle-Thorvald, så det glimtet olmt i øynene hans og han hevet en truende pekerfinger.

  Spørsmålet, som ble stilt midt under den hodeløse massevaksineringen mot svineinfluensa høsten 2009, lød:

  – Kan FHI (Folkehelseinstituttet) bli stilt ansvarlig da, for å ha vært folkeforgifter i stedet for folkehelseforebyggende institusjon? Dem stoppet vaksinen i Polen.

  Det er nå hevet over tvil at mange mennesker i norge fikk liv og helse ødelagt av svineinfluensa-vaksinen Pandemrix. Hvorfor reagerte Thorvald Stoltenberg som om noen hadde tråkket på hans liktå da dette spørsmålet ble stilt – med mindre det “folkeforgiftende” Folkehelseinstituttet “indeed” anses som familien Stoltenbergs Cosa Nostra; deres høyst private anliggende som ingen andre, hverken media, eller myndigheter eller riksrevisjon eller finanspresse har noe med…

  Med tanke på at informasjon om den usikrede vaksinens risiko for skadevirkninger forelå FØR massevaksineringen begynte – og skaderapportene rant raskt inn til FHI etter at galskapen hadde begynt – er det naturligvis et tema for juridisk og faglig straffeansvar og erstatningsrettslige konsekvenser som journalist A. Bahrami konfronterte T. Stoltenberg med.

  Litt beviser – som backer opp spørsmålets relevans – om at svineinfluensa-vaksineringen var russisk rullett med folkehelsa, kommer fra personer som meldte om alvorlige skadevirkninger i etterkant av å ha fått vaksinen:

  Strengt tatt burde Folkehelseinstituttet ha vært stilt faglig og strafferettslig ansvarlig for de mange tilfellene av vaksine-forgiftninger som en direkte konsekvens av svineinfluensa-vaksinen. Dette har ikke skjedd – og få stemmer ser ut til å høres i det offentlige rom om dette. Dette er en saftig avsløring som Dagbladet og VG kunne ha kastet seg over, i sin jakt på nye SKUP-priser…
  Strengt tatt burde Folkehelseinstituttet ha vært stilt faglig og strafferettslig ansvarlig for de mange tilfellene av vaksine-forgiftninger som en direkte konsekvens av svineinfluensa-vaksinen. Dette har ikke skjedd – og få stemmer ser ut til å høres i det offentlige rom om dette. Dette er en saftig avsløring som Dagbladet og VG kunne ha kastet seg over, i sin jakt på nye SKUP-priser…

  Dagbladets journalist-propagandist Linn Kongsli Lundervold, som tidlig om morgenen den 23. november 2012 presterte å publisere to ulike artikler med front mot “konspirasjonsmiljøet” ( i praksis borgere som tar deler av det samfunnsansvar det innebærer å få avslørt maktens misbruk siden norsk presse i praksis styrer utenom dette), en for å ryggslikke Jens Stoltenberg og en for å ryggslikke Thorvald Stoltenberg – begge deler som på kommando – gikk glipp av en saftig avsløring som ikke lett går ut på dato da hun gikk gjennom video-intervjuet med Thorvald Stoltenberg: Her serverer Stoltenberg senior en utilslørt trussel mot den unge stunt-reporter med denne ordlyden:

  – Jeg tror du skulle gjøre noe annet drive med noe annet for du er på feil spor på alle områdene, og dermed så ødelegger du ditt eget liv…det er synd (Stoltenberg retter samtidig pekefingeren mot journalisten for å bekrefte og understreke hvor synd han mener dette er)! Og jeg er lei meg for det.

  En utilslørt trussel fra en veletablert norsk maktmann er en saftig avsløring for norsk presse. Så rart at Dagbladet så en annen vei og istedet valgte å henge ut offeret...
  En utilslørt trussel fra en veletablert norsk maktmann er en saftig avsløring for norsk presse. Så rart at Dagbladet så en annen vei og istedet valgte å henge ut offeret…

  En journalist som blir truet på gata av en maktperson må det være all grunn for journalister i øvrige media til å slå stort opp; sånn kan vi ikke ha det – ikke her i Norge!

  Dessuten var påpekingen av Folkehelseinstituttets ansvar for folkeforgiftning hverken “feil spor”, “vanvittig” eller “løgn“, snarere en av de mest sindige påpekninger som ble gjort mens svineinfluensa-farsen pågikk, muliggjort kun takket være et hodeløst kollektivt norsk journalistkorps.

  Dersom den etablerte pressen hadde vært om så bare noen få prosent mer “vaksine- og stoltenberg-kritisk” høsten 2009 så hadde trolig mange nordmenn idag hatt bedre helse og livskvalitet…

  Dagbladets gjengivelse av video-opptrinnet høsten 2012, tre år på etterskudd: De fleste tyranner i maktposisjon ville vel ha vært tilfreds over en slik propagande, mens Goebbels ville ha klaget over den plumpe stilen og mangelen på propagandistisk finesse....
  Dagbladets gjengivelse av video-opptrinnet høsten 2012, tre år på etterskudd: De fleste tyranner i maktposisjon ville vel ha vært tilfreds over en slik propagande, mens Goebbels vel ville ha klaget over den plumpe stilen og mangelen på propagandistisk finesse….
  Maktmonsteret Stoltenberg senior ønsker at politiet i større grad skal fungere som TANKEPOLITI. Vil det kunne føre til mindre fokus på Bilderberg, vaksineskader og Stay behind, som er blant det norske samfunnets største problemer idag?
  Stoltenberg senior ønsker at politiet i større grad skal fungere som TANKEPOLITI. Vil det kunne føre til mindre fokus på Bilderberg, vaksineskader og Stay behind, som er blant det norske samfunnets største problemer idag?
  Og vil det SKUP-jaktende norske journalistkorps noen gang prøve å få brakt på det rene i hvilken grad Jens Stoltenbergs involvering i BILDERBERG, VAKSINER og…kanskje også STAY BEHIND 2 har bidratt og bidrar til å redusere det norske folkets livskvalitet…?

   

  Redaktør for dagbladet og dagbladet.no, John Arne Markussen, har ingen deltagere på SKUP-konferansen i mars 2013, der kritiske og undersøkende norske journalister møtes for utveksling av erfaringer og inspirasjon til økt samfunnsnyttig innsats. Dette kan tolkes som en symbolsk stadfesting av at dagens Dagbladet med vitende og vilje dolker kritisk, undersøkende og oppsøkende journalistikk i ryggen. Som et slags bidrag på veien mot et totalitært norge, som lenge har vært planlagt og rigget i kulissene av den globale makteliten, hvis lokale representanter heter Jens Stoltenberg og Thorvald Stoltenberg.
  Redaktør for dagbladet og dagbladet.no, John Arne Markussen, har ingen deltagere på SKUP-konferansen i mars 2013, der kritiske og undersøkende norske journalister møtes for utveksling av erfaringer og inspirasjon til økt samfunnsnyttig innsats.
  Dette kan tolkes som en symbolsk stadfesting av at dagens Dagbladet med vitende og vilje dolker kritisk, undersøkende og oppsøkende journalistikk i ryggen. Som et slags bidrag på veien mot et totalitært Norge, som lenge har vært planlagt og rigget i kulissene av den globale makteliten, hvis lokale representanter lenge har vært Thorvald Stoltenberg og Jens Stoltenberg.
  Er politiet - dvs. tankepolitiet - blitt tipset om at det er observert en konspirasjonsteoretiker, mao. en menig person som ønsker å stille maktens menn noen alvorlige og kritiske spørsmål?
  Er politiet – dvs. tankepolitiet – blitt tipset om at det er observert en “konspirasjonsteoretiker”, mao. en menig person som ønsker å stille noen alvorlige og kritiske spørsmål til maktens menn?

   

   

  Lenker til omtalte avisoppslag:

  http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/innenriks/konspirasjonsteorier/debatt/24498401/

  http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/innenriks/konspirasjonsteorier/jens_stoltenberg/thorvald_stoltenberg/24483126/

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10071365

  http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/poltikk/krim/trusler/martin_kolberg/24507410/

  https://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/diplomaten-thorvald-stoltenberg-truet-nyhetsspeilet-journalist/

  https://www.nyhetsspeilet.no/2009/07/jonas-gahr-st%C3%B8re-konfrontert-om-chemtrails/

  https://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/zero-emission-conference-nyhetsspeilet-konfronterer/

   

  Hans Gaarder

  Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

  Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

  0 0 stemmer
  Artikkelvurdering
  Varsle om nye kommentarer
  Varsle om
  guest

  106 Kommentarer
  Nyeste
  Eldste Mest populær
  Inline Feedbacks
  Vis alle kommentarer
  Tomas
  Tomas
  Anonym
  8 år siden

  Herregud. Dere er den eneste avisen som driter i kildekritikk og har bruker kilder fra ryktesteder(som selv innrømmer at de er kun det) som fakta. Dette er meget skremmende siden flere av “journalistene” deres er presentert med utdannelse(som i dette tilfellet) la oss bare si ang delen “svarte”fly.. har nyhetsspeilet patent på å skrive slike konspirasjoner og alle teoretikkerne er under deres tak? Eller kan det hende Dagbladet har andre kilder enn dere?? Mulighetene er mange, men de eksisterer tydeligvis ikke i de hjernevaskede tomme hjernene deres. Dere har rett andre har feil.. Dobbelt moralske? Lær dere at verden er utenfor de svevende tankene deres. Kritikk og kritisk tenking er nyttig. Men da skal det være dekning for det.

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  Svar til  Hans Gaarder
  9 år siden

  Islamic State explained in 5 Min & Muslim Liberation of Middle East Arabia, IS, ISIS, ISIL + https://www.youtube.com/watch?v=sNnQcZZeXf8&list=PLqQQFOVUZBLjNBWg005mljj9rSaT0FZUr&index=2

  Quote: ISLAMIC STATE IS THE ONLY NON PHARAONIC RULED STATE IN THE WORLD, THIS IS WHY THE NWO WANTS US TO FIGHT THEM

  https://www.youtube.com/watch?v=4uDnhRLY6x8&list=TLqtq9FkKTCHx6BzsueOFq0VJDFRpISSkG

  Prison for Giureh Sean Hross for making videos for truth and justice and for expressing his opinion + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1956&start=1

  Abel Danger Global Intel Agency on livestream, Fri Sep, 26 2014 8:15 PM — Fri Sep, 26 2014 9:45 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3430166 Quote: Cowtown Hustler Target’s Serco’s Mulattoes, Marcy and [redacted] Eric Holder had tried to get gigs with the Stylistics, the Delfonics, the Manhattans, Harold Melvin and the Blue Notes, Temptations, Four Tops and Smokey Robinson’s Miracles. Due to his lifestyle and lisp, as well as his signature quip “I wouldn’t go there buddy”… United States Marine Field McConnell has linked Serco’s surveillance of parking spots at Chicago’s Hull House – at least until the closure in January 2012 – to a pedophile adoption ring now allegedly run through the White House Council on Women and Girls with Michelle Obama and Valerie Jarrett apparently serving as heifers for Barack Obama who may well be the first cakeboy to serve as President of the United States.McConnell alleges that for over a century, cakeboys have been deployed by Serco and its root companies – The Electric Telegraph Company, Marconi and RCA GB 1929, to run surveillance on the johns, janes and heifers who used parking spots near Hull House or near its parent organization, Toynbee Hall in Whitechapel

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  10 år siden

  TIME TO STOP THE CRIME-Baruim Poisoning In All Our Blood Chemtrails Geoengeering

  Quote: ALSO VISIT THESE PAGES IF YOU CARE ABOUT YOUR FAMILY & BABIES LINKS BELOW http://stopsmartmeters.org.uk/ https://www.facebook.com/pages/STOP-Spraying-Our-Skies-NOW/246897408657673

  “.. Media coverage is staged, only a military show, only academical garbage presented, pretending to be sincere, ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/06/den-falske-freden/comment-page-13/#comment-100907

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  10 år siden

  Chemtrails Trondheim Norway July 26 2013 http://postimg.org/image/tuk9avzql/ In facebook http://tinyurl.com/nqadhup

  Norwegian study: Biological Effects Of Geoengineering Fallout On Plant Life. Chemtrails global crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1832&start=1 * Chemtrails Trondheim Norway, late afternoon 28 September 2012, a crime against life and environment http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1818&start=1

  The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

  “Gardasil Destroys Girl’s Ovaries: Research on Ovaries Never Considered ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/hpv-vaksinen-gardasilslotte/comment-page-10/#comment-100344

  tralle20
  tralle20
  Abonnent
  11 år siden

  Godt valg Ap.

  http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/krim/full-sjaafoer-fikk-strafferabatt-etter-272-i-promille-4069458.html

  Full sjåfør fikk strafferabatt etter 2,72 i promille
  Yrkessjåføren var iført kun truse da han dundret utfor veien med det tunge vogntoget. Mannen hadde like før drukket en halv liter ren vodka og to øl.

  Publisert 18.06.2013 17.55
  Oppdatert 18.06.2013 18.06
  Del med andre:
  Share on twitterTwitter Share on emailEpost More Sharing ServicesDel Share on facebookFacebook

  Av Torbjørn Brandeggen

  På kvelden lørdag 30. juni i fjor ble flere bilister vitne til at en stor og tung semitrailer braste utfor veien, like ved E16 ved Kvåle utenfor Voss. De første bilistene som stoppet kunne rystende konstatere at sjåføren var stup full og satt i førerhuset ikledt kun truse inntil politiet ankom.

  I en nylig dom fra Nordhordland tingrett kommer det fram at sjåføren hadde hele 2,72 i promille, målt én time etter ulykken.

  – En av politibetjentene gikk bort for å snakke med han og da hang føreren over rattet. Da vi skulle få han ut av bilen hadde vi problemer med det fordi han var såpass ruset at han hadde problem med å sette beina under seg, sa operasjonsleder Terje Hilland ved Hordaland politidistrikt til TV 2 etter hendelsen.

  LES OGSÅ: Sjekk hvor UP måler farten din i sommer

  Tips oss!
  Har du informasjon om denne saken? Ikke nøl med å tipse oss!
  Send oss en epost på tips@tv2.no eller RING/MMS/SMS til 02255
  Drakk en halv liter vodka
  I dommen kommer det fram at den polske yrkessjåføren hadde kjørt trekkvognen med henger (semitrailer) fra Hønefoss til en rasteplass ved Kvåle like etter Voss sentrum. Ifølge sjåførens egen forklaring drakk han der en halv liter vodka og to enheter øl før han satte seg bak rattet og kjørte mot Bergen.

  Et vitne måtte bremse ned da semitraileren kom ut fra rasteplassen. Motgående biler måtte også bremse ned. Den stupfulle polakken braste utfor veien knapt 100 meter etter, da han kjørte ut på et jorde fordi han ikke klarte en sving. Retten påpeker at sjåføren åpenbart var beruset og satt i trekkvognen kun iført truse. Da politiet kom fant de en helflaske vodka i førerhuset hvor omtrent halvparten av innholdet var igjen på flasken.

  SE VIDEO: Trailersjåfør fikk lappen tilbake etter denne nesten-ulykken

  Fyllekjøreren ble satt i politiarresten inntil alkoholen var ute av blodet. Dagen etter han ga en uforbeholden tilståelse via tolk om å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Han fortalte da at han ikke visste hvorfor han hadde kjørt fra rasteplassen etter å konsumert spriten.

  Sjåføren samtykket til at saken ble avgjort som tilståelsesdom, men samtykket ikke i førerkortbeslag fordi han var avhengig av førerkortet i sitt yrke.

  Ta TV 2s alkometersjekk og se hva som skjer når du drikker alkohol. Foto: TV 2/Colourbox

  Ifølge Norges Lastebileier-Forbund veier en slik semitrailer mellom 15 og 18 tonn uten last.

  Ta TV 2s alkometersjekk HER og se hva som SKJER når promillen stiger.

  Fikk strafferabatt
  Retten skriver at «sjåføren handlet grovt uaktsomt og at en promille på 2.72 skal «som regel» dømmes til ubetinget fengsel mellom 21 og 36 dager. I straffskjerpende retning vektlegger retten at tiltalte kjørte semitrailer med særlig stort skadepotensial i tilfelle et trafikkuhell, samt at promillen var svært høy og representerte stor fare for liv og helse.»

  Likevel, fordi sjåføren erkjente de faktiske forhold fikk han strafferabatt.

  Dommen ble derfor på ubetinget fengsel i 21 dager samt en bot på 2.000 kroner. Sjåføren møtte ikke i retten og boten ble lav fordi han tjener så lite, skriver retten.

  LES OGSÅ: Frikjent for høy promille etter barnehagekjøring

  – Burde vært fengslet umiddelbart
  Politiadvokat Line Skjengen ved Hordaland politidistrikt, som har ført saken for påtalemyndigheten, mener sjåføren burde vært fengslet umiddelbart.

  – I slike saker hadde det vært mer effektivt at mannen ble varetektsfengslet, og deretter fikk en rettskraftig tilståelsesdom like etter, sier Skjengen til TV2.no.

  – Da hadde han måtte sone dommen, i dette tilfelle 21 dager, før han ble løslatt, poengterer hun.

  LES OGSÅ: Grisekjørte 44 ganger: Ingen fengsel – og ingen bot

  I stedet ble mannen sluppet ut etter å ha sovet ut rusen samt erkjent de faktiske forhold i avhør.

  Politiadvokaten sier det er vektlagt at den polske mannen i ettertid har vært særdeles samarbeidsvillig, og blant annet på eget initiativ sendt papirer fra tilsvarende NAV i Norge, som viser at han har hatt lav inntekt. Dessuten har saken tatt forholdsvis lang tid for domfelte.

  SE VIDEO fra da ulykken skjedde i juni 2012 her, saken fortsetter under.

  Anker ikke dommen
  Etter å ha erkjent forholdene dro sjåføren tilbake til Polen.

  – Dommen er i samsvar med aktors påstand og min klient forholder seg til denne. Han var i forkant forberedt på at straffeutmåling i promillesaker er rimelig standardisert. Boten tar hensyn til at han er uten arbeidsinntekt i Polen og at hans krav på arbeidsledigtrygd i Polen falt bort etter utløpet av mai, sier mannens advokat, Rolf Knudsen til TV2.no.

  Han sier videre at dommen ikke vil bli anket av hans klient.

  – En eventuell fullbyrding av dommen – soning av fengselsstraff og betaling av boten får vi komme tilbake til dersom fullbyrding blir en realitet, sier Knudsen.

  LES OGSÅ: Vil ha alkolås på biler

  Mistet førerretten i Norge i fem år
  Retten finner til slutt at «det var tilfeldigheter som gjorde at saken ikke endte med alvorlig personskade. I så tilfelle kunne sjåføren mistet førerretten i Norge for alltid.»

  Den tunge semitraileren kjørte utfor veien ved Kvåle, like ved E16 utenfor Voss. Foto: Tipser

  I dommen heter det at «E 16 mellom Voss og Bergen er en sterkt trafikkert veistrekning. På bakgrunn av graden av beruselse, tyngden på kjøretøyet, og dermed skadepotensialet som bilføringen hadde, finner retten at det bør idømmes tap av førerretten i Norge i fem år slik aktor har påstått.»

  LES OGSÅ: Her kommer vogntoget dundrende rett mot UP-bilen

  Innenfor EU er rettspraksis slik at norske myndigheter ikke kan fradømme sjåføren tap av førerretten i andre land. Norske myndigheter må derfor oversende dommen til polske myndigheter som så står fritt til å avgjøre om mannen skal fradømmes førerretten også der.

  LES OGSÅ: Fyllekjøring i Norge får ingen følger i Sverige

  – Kommer sannsynligvis ikke tilbake til Norge
  Den polske yrkessjåføren ble sagt opp fra det utenlandske transportselskapet umiddelbart etter hendelsen.

  – Han har i praksis fått tre dagers tilståelsesrabatt, og det er ikke mye. Dette er en person som sannsynligvis ikke kommer tilbake til Norge, og vi anser førerkortreaksjonen som det viktigste ved dommen, sier Skjengen.

  Såfremt ikke sjåføren frivillig skulle komme til Norge for å sone dommen, står norske myndigheter rimelig maktesløse i å få ham utlevert. I slike saker finnes det ingen praksis for utlevering av statsborgere innen EU-området. Det kan også vise seg vanskelig for norske myndigheter å inndrive boten hvis denne ikke blir betalt.

  Til spørsmålet om det kan tenkes at sjåføren har kjørt i ruspåvirket tilstand lenge før han kjørte utfor veien, sier politiadvokaten at det er vanskelig å bevise.

  – Dette handler også om ressursbruken til politiet, hvor mye arbeid vi skal legge i å prøve å skaffe bevis i saken, sier Skjengen.

  Ifølge politiadvokaten har polske myndigheter fratatt mannen førerkortet også i hjemlandet.

  LES OGSÅ: Politikvinne dømt for fyllekjøring og narkobruk

  2Q11
  2Q11
  Abonnent
  Svar til  Hans Gaarder
  11 år siden

  Faxluri, anfsim, Vandalf, Quark. CillaBee osv dolker kritisk og oppsøkende speilet journalistikk i ryggen med hegeliansk-dialektikk, kappevending med vinden, krigsspillerfaring, hypnosemagi, avsporing og pølsevev i en og samme person?

  faxluri sier:
  08. 04. 2013, kl. 18:07
  En siste ting herr anfsim: Du er jo veldig glad i krigsspill og slike ting, betrakter du deg selv som en kommende terrorist?
  http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/herr-anfsim/

  http://www.nyhetsspeilet.no/2010/10/antony-c-sutton-og-hegeliansk-dialektikk/

  At den serbiske pressen umiddelbart omtalte Stoltenberg som “vår mann” er ifølge Mønnesland fremdeles ukjent for den norske offentligheten.
  Stoltenbergs etter hvert famøse uttalelser om at “de er jo serbere alle sammen” falt under en tale til Det norske flyktningråd 31. mai 1995, en drøy måned før Srebrenica ble inntatt av serberne.
  http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20050803/knytter_stoltenberg_til_folkemord_i_bosnia/

  Rothschilds kriger og Eretz-Israel. Rothschild-familien har alltid tjent sine penger på å finansiere begge sider av en enhver krig i verden. Er der ingen kriger, så skaper de dem.
  En av deres metoder er å starte uro og kriger, som fører til store folkevandringer for å bryte ned og ødelegge andre lands kulturer ved fri innvandring og interne stridigheter derav. De støtter og setter ekstremistiske grupperinger opp imot hverandre, som i Jugoslavia, for å skape folkevandringer og kaos ved at stabile nasjoner og kulturer brytes ned. De skal derettet skape Orden utav Kaoset som oppstår; Deres Orden, alt ifølge Ledeen Doktrinen over.

  Norge bidro forøvrig meget til den fundamentalistiske muslimske agenda i Jugoslavia, ved Trilateralist og Bilderberger Thorvald Stoltenberg (først ‘fredsmegler’, siden flyktningkommisær for ubegrenset innvandring til Norge). En krig for muslimsk oppblomstring (for Kosovoere til å slakte serbere), og ikke for resten av det Jugoslaviske folket. ‘Destruction’ er vårt mellomnavn, sier Ledeen Doktrinen (over).
  Norge bidrar nå ytterligere i Afghanistan, Egypt og Libya, fordi det er ved denne omvei den radikale islamisme kan rydde veien for Eretz-Israel, når talmudistene får islam og vesten til å knuse hverandre etter hvert -armageddon-krigen- så kommer deres løsning som skal bringe fred til midt-østen og verden; deres verdensrike. De vil fremstå som verdens frelsere (messiaser).
  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/norge-i-krig-for-baron-rothschild/

  ”Det er svært mye bedrag ute og går. Samme krefter sitter på begge sider av bordet og trekker i trådene. Lett å bli lurt. Det gjelder nok å holde hodet klart, tunga rett i munnen og forsøke å se helheten, som per i dag er pur galskap..”

  ”Psyche and Cupid have a daughter, called Voluptas (Hedone in Greek mythology), the goddess of «sensual pleasures», whose Latin name means «pleasure» or «bliss».”
  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-12/#comment-93044

  Gandalv er en fiktiv person fra J.R.R. Tolkiens Midgard, og er en av hovedpersonene i Ringenes herre. Gandalv er en istar, hjelpere for valaene, og vandrer rundt i Midgard som en gammel mann, med langt grått (siden hvitt) hår og skjegg. Han røyker ofte pipe med urter. De enkle menneskene kaller ham trollmann. Han bærer et legendarisk sverd som heter Glamdring og en magisk trollstav.
  Navnet Gandalf stammer egentlig fra det norrøne diktet Voluspå, og er en sammensetning av ordene “Gandr” og “Alfr”. Ordet “Gandr” kan etymologisk spores tilbake til betydningen “magi”, men kan også ha betydningen “stav”. “Alfr” betyr logisk nok “Alv”, til tross for at Gandalv i Ringenes Herre ikke er av alveætt.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Gandalf
  http://no.wikipedia.org/wiki/Volusp%C3%A5

  Valaene var de 14 mektigste åndene av Ainuenes folk som kom inn i Arda etter å ha skapt den for å bevare ordenen.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Vala

  This just goes to show that we (animals and humans) are sometimes afriad of what is not real, and also just shows how powerful symbolism is in our psychological makeup (animal and humans). So cute! then the cat sniff’s it’s butt and fur to see if there is a scent. And at the end s/he turns around twice to check again lol.
  Vala the cat and her encounter with a door stop

  Elphis sier:
  27. 02. 2013, kl. 02:31
  Har lest dette med et kritisk blikk og tanke. Og jammen må jeg si at det er lov til å bruke hodet og sunn fornuft. Greit at politiet var farlig nær amatører den dagen, og handlet som om de ikke visste bedre. Men kalle dette for ett plott, med forgreninger i Mossad, MI5, CIA, er så grunnelggende feil fra mitt ståsted at det blir nesten flaut å lese dette. Referansene er greie de, men ikke som noe sannhetsgestalt!! Det er en ting som er sikkert, og det er at den som har skrevet dette har en like forvrengt syn på verden, som ABB, og hans likemenn!
  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/comment-page-15/#comment-95720

  Lord Of The Rings – Wood Elves
  http://www.d9-models.co.uk/p28863/Lord-Of-The-Rings—Wood-Elves/b0-1908-1908

  Thermaltake sier:
  29. 10. 2009, kl. 23:04
  911 konspirasjonene er bare tull, ikke kom med de idiotiske filmene, jeg har sett flere av dem og de inneholder flere selvmotsigelser. Det er hele er TULL!
  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/mystisk-skydekke-pa-%c3%b8stlandet-28-20-09/comment-page-4/#comment-8522

  Thermaltake er et taiwansk selskap som ble grunnlagt i 1999. Thermaltake produserer kjøleprodukter for stasjonære pcer, kabinetter og strømforsyninger. De er veldig populære blant gamere og data-entusiaster generelt.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Thermaltake

  Vandalf sier:
  14. 02. 2010, kl. 22:44
  Helt enig med deg her, Quark.
  Videre er det sludder og pølsevev at
  «80% (!) av tobent populasjon er potensielle zombier som svelger enhver propaganda.
  http://www.nyhetsspeilet.no/2010/02/mennesker-uten-rettigheter/comment-page-2/#comment-19049

  http://86bb71d19d3bcb79effc-d9e6924a0395cb1b5b9f03b7640d26eb.r91.cf1.rackcdn.com/wp-content/uploads/2009/04/ratchet-clank-crack-in-time-qwark-machine-weapon-big.jpg

  http://en.wikipedia.org/wiki/Quark_%28disambiguation%29

  CillaBee sier:
  21. 03. 2012, kl. 08:52
  -Hehe da blir nok påstandene dine stående som ikke noe annet enn påstander. Utrolig enkelt hva, å bare slenge ut noe slikt, for så å si at du ikke kan si noe om hvor det kommer fra?
  Pølsevev fra ende til annen.
  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/mk-ultra-cias-mangearige-mind-control-prosjekt/comment-page-2/

  • NARUTO Series, Game
  • Killer Bee Character
  http://www.zerochan.net/685236

  -Prøvde å registrere meg som Lurifax, men det gikk ikke, så jeg måtte velge et annet alias. Navnet mitt vil jeg ikke bruke her på Nyhetsspeilet, for alle ettertretnings-organisasjoner i hele verden følger med på denne siden, PST, GRU, CIA, MOSSAD osv….
  http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/budskap-fra-oldebarn-og-oldefar-laura-og-ike-eisenhower/comment-page-2/#comment-96787

  -Som trollmann var Lurifaks ganske mislykket. Hvor hardt han enn forsøkte var det svært sjelden hans trolldom virket.
  http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/dagbladet-dolker-kritisk-og-oppsokende-journalistikk-i-ryggen/comment-page-2/#comment-96344

  faxluri sier:
  25. 03. 2013, kl. 10:46
  Her sett gjennom filmklippene med Laura Madeleine Bradshaw (Laura Eisenhower) og jeg er dypt rystet, tror virkelig Laura på alt dette pølsevevet selv eller gjør hun dette for å tjene penger?
  http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/budskap-fra-oldebarn-og-oldefar-laura-og-ike-eisenhower/comment-page-1/#comment-96710

  Vandalf og mer pølsevev:
  http://goo.gl/igdxu
  http://us.battle.net/sc2/en/profile/66756/2/Vandalf/
  http://steamcommunity.com/id/vandalf?l=norwegian

  Hvilket miljø eller personer bruker ordet pøsevev hyppigst Sven-Inge Johansen?

  Uttrykk som «frekk» og «galskap», «aldeles»‘ og «vrangforestilling» røper vedkommende skribents språklige ståsted, men også alder og kjønn. Av teksten slår jeg fast en bokmålsskrivende mann i 50 årsalderen med forankring i riksmål, dvs vedkommende bor antagelig på Oslos vestkant, selv om uttrykket «jævla sjuk» kunne ha sitt tyngdepunkt rundt Grorud, Stovner, Lørenskog og Lillestrøm. Han utfører et oppdrag. Han er antagelig ansatt av den militære etterretningstjenester. Blattmann selv besvarte aldri min henvendelse da jeg opplyste ham om dette.

  Hatbrev: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.8121546

  Utøya-ofre beskyldt for landssvik:

  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.8035231

  Utøya-ofre sjikaneres:

  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.8040712

  Blattmann får brev:

  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/sorlandet/1.7965083

  De etterlatte etter de døde på Utøya og i Regjeringskvartalet har fått en stort ansvar på sine skuldre: Nemlig å finne en form for oppgjør som går helt ned i de dypeste røtter. Her må det så og si en skikkelig rotfylling til. Men å fengsle Breivik er bare å skjære av en tupp av trollets lillefinger. Det står sterke og mektige krefter bak ham. Å nærme seg dem, betyr strategisk planlegging. Men også de er mennesker. Også de koker med vann. Vi må ikke glemme å ta dette skrevne ord på alvor, fordi det er virkelighet. Tilgi min gjentagelse fra US-håndbok i terrorisme, Field Manual 30-31 (Daniele Ganser, side 361):

  «På omkring 150 sider beskriver håndboken i et ikke forskjønnende, men klart og tydelig språk hvordan man best kunne gjennomføre sabotasjeaksjoner, bombesprengning, drap-, tortur og valgforfalskning».
  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/07/breiviks-budskap-om-de-anonyme-bakmenn-3/

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  11 år siden

  Faxluri:

  “Dette kalles retorikk og brukes for å fortelle andre lesere hvor «håpløs og dum» din meningsmotstander er.”

  Nei det kalles ett uttrykk for at man blir oppgitt over at en debattant, i samme innlegg, klarer å beskylde andre for å tillegge meninger for så å gjøre akkurat det samme selv. Jeg merker meg forøvrig at du ikke heller denne gangen kunne finne eksempler på påstandene dine fra innlegget du faktisk siterte. Er det en grunn til det?

  Ellers merker jeg meg at nok en gang hevder å vite bedre enn meg hva mitt budskap er, på tross av at jeg siterer meg selv der jeg ordrett skriver det motsatte av hva du hevder. Bedre dokumentert blir det knapt:

  herr anfsim sier:
  03. 04. 2013, kl. 15:0
  “Hovedbudskapet mitt er, igjen, ikke at alle her er tikkende bomber osv”

  faxluri sier:
  08. 04. 2013, kl. 10:31
  “Hovedbuskapet ditt, herr anfsim, er at enkelte mennesker her inne er tikkende bomber…”

  Men du skal selvfølgelig få tro hva du vil om andres meninger, bare ikke forvent at du dermed lærer noe av å høre på dem.

  Forøvrig stusser jeg noe på hvordan man beviser at noen ikke utgjør en trussel ved å vise at de fleste terrorangrep er blitt begått av noen andre. Alle grupper som driver med terror har hatt som utgangspunkt at de ikke gjordet det. Ikke ment som noen kritikk til hverken Nyhetsspeilet eller andre som aldri har bedrevet terror, bare ett eksempel på hvordan den logikken rett og slett ikke fungerer. På ett tidspunkt var det ikke utført terroraksjoner på norsk jord av noen nordmann/kvinne heller. Man kan, med andre ord, skrive så store mengder man bare måtte ønske om hvor fæle Nazistene/kommunistene/NWO osv. måtte være, men som bevis på at andre er ufarlige er det helt verdiløst. Merk igjen at dette avsnittet ikke er ment som noen indikasjon på at Nyhetsspeilet eller andre faktisk utgjør en trussel.

  Til sist måtte jeg trekke på smilebåndet da jeg leste ditt siste avsnitt. På tross av at jeg aldri har påberopt meg “den korrekte virkelighetsforståelse” har det åpenbart vært ett begrep det har vært viktig å ta opp og fremstille som om jeg har sagt, apropos “retorikk og andre barnslige knep” som du så fint skriver. Da er det særlig festlig å lese følgende som jeg tror skal få avslutte denne diskusjonen:

  faxluri sier:
  08. 04. 2013, kl. 10:31
  “Men dette faktum vil du ikke se herr anfsim, du er blind og du har en forvridd virkelighetsforståelse…”

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  herr anfsim
  11 år siden

  Her er ordrett sitat fra deg, herr anfsim:
  “Hovedbudskapet mitt er, igjen, ikke at alle her er tikkende bomber osv. Hovedbudskapet er at om man vet, som mange her mener å gjøre, at de grusomste ting blir utført rundt oss, og man vet hvem som utfører det, da er det ikke noe rart eller skummelt ved at politiet, og mange av oss vanlige sivile, frykter at en person en dag skal ta mot til seg og gjøre noe. Ikke fordi jeg tror det dreier seg om dårlige mennesker, tvertimot, men fordi jeg tror gode mennesker som vet om slike grusomheter som blir beskrevet, vil handle.”

  Alle som kan lese ser jo hva du skriver, herr anfsim.
  Du skriver om tikkende bomber,og at du tror noen her på speilet vil handle, dvs begå terrorhandlinger.

  Det er desverre slik at mange forsøker å høste “politiske fordeler” i kjølvannet av Breiviksaken. Venstresiden bruker dette mot høyresiden, skepsisforumet bruker dette mot de alternative, og herr anfsim bruker dette til å spre frykt og mistenkeliggjøre menneskene på speilet!

  Jeg er helt sikker på at du er “født og oppvokst” på skepsisforumet, herr anfsim. :-)

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  En siste ting herr anfsim: Du er jo veldig glad i krigsspill og slike ting, betrakter du deg selv som en kommende terrorist?

  http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/herr-anfsim/

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  For å besvare ditt første innlegg først, nei jeg skriver ikke om tikkende bomber, men hvorfor det er naturlig for politiet å også holde øye med dette miljøet. Så prøver du gang på gang å omskrive det til at jeg skriver om tikkende bomber og det som verre er, men som du sier selv, de som kan lese ser det selv.

  Ellers ser jeg du er sikker på at jeg er “født og oppvokst” på skepsisforumet. Utover det at jeg ikke en gang tror jeg har hatt profil der tror jeg igrunn det sier minst av alt om meg. Særlig interessant er det å merke seg at du er “helt sikker”…

  Det er uansett artig at jeg i løpet av relativt kort tid blir beskyldt for både å være fra skepsisforumet og PST.

  Jeg ser forøvrig at du har funnet brukeren min på ett spill som du selv kan se jeg ikke har vært aktiv i på fire måneder, og som jeg forøvrig har delt med andre. Sterkt…

  Men som Gaarder påpeker har dette beveget seg fra min opprinnelige kommentar, som ble skrevet med tanke på og var særlig relevant for første punkt i artikkelen. Takk for meg, det var for så vidt en interessant diskusjon på flere måter.

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  11 år siden

  faxluri:

  Det er litt slitsom å skulle diskutere med noen som ikke forholder seg til det jeg skriver men finner på meninger for meg, det forstår du sikkert selv. Eksempel:

  Jeg skriver:”Hovedbudskapet mitt er, igjen, ikke at alle her er tikkende bomber osv.”
  Du skriver:”Jeg ser at du har dine meninger om de som skriver på Nyhetsspeilet, at de er tikkende bomber og slikt…”

  Trenger sikkert ikke forklare ytterligere?

  Videre til punktene:

  1. Dette er nok en udokumentert påstand der jeg kun har ditt ord, ikke noe jeg finner igjen i kildematerialet jeg har gått gjennom. Med tanke på eksempelet jeg viser til over er jeg redd det ikke holder med din mening om hva som har hendt.

  2. Du må gjerne tro at det er fryktelig komplisert og noe ingen klarer alene, men så lenge ditt eneste argument er “jo” gir det meg ikke særlig mye.

  Men nå er jeg redd jeg er ferdig med å leke med deg, jeg deltok ikke her for å diskutere endeløse mengder udokumenterte påstander, eller kverulere rundt semantikk. Der er du åpenbart flinkere enn meg. Jeg har prøvd å forklare hvorfor det er naturlig for politiet å følge med på diverse undergrupper av “konspirasjonsteori-folket”, for de som måtte være interessert. De som leser står selvfølgelig fritt til å avfeie det og skylde på en ond makt, eller ta problemstillingen innover seg.

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  herr anfsim
  11 år siden

  Herr anfsim, du tillegger meg meninger jeg ikke har, du sier du ikke finner noe i kildematerialet som du har gått gjennom, du tyr til retorikk og andre barnslige knep for å vinne fram med ditt synspunkt. Jeg velger å overse dette og holder meg til saken. ;-)

  Artikkelen handler om forskjellige virkelighetsoppfatninger og jeg tror ikke du finner noe fasitsvar på hva som er riktig og galt. Korrekt virkelighetsoppfatning er et veldig interessant tema, herr anfsim.

  Kirken hadde lenge eneretten til den korrekte virkelighetsoppfatning, men idag er det Humanetisk forbund (vitenskapen) som påberoper seg denne eneretten. Vitenskapen avviser det overnaturlige, og forteller oss at det er ingen mening med vår eksistens, og alt som har skjedd i universet, har skjedd ved en tilfeldighet!

  Kan jo også nevne at humanetiker Lars Gule har definert både virkelighetsoppfatning og ekstremisme: “Hvis du tror på noe som ikke stemmer overens med det vitenskapen frembringer, så er du en ekstremist”. Dette vil si at hvis du tror på Gud, ånder, synske, spøkelser, ufo og andre mystiske ting så er du en farlig ekstremist.

  Lars Gule definerer også politisk ekstremisme; hvis du har en oppfatning som avviker sterk fra våre best begrunnede etiske, moralske og politiske normer så er du en ekstremist. Gule sikter her til menneskerettighetene, samt demokratiets og rettsstatens styringsprinsipper.

  Dette begynner jo å bli riktig morsomt, for Lars Gule har stort sett definert hele jordas befolkning som ekstremister. :-)

  Humanetikerer og vitenskapsfolk er i hvert fall ekstremister, for de tror på mange rare ting som ikke kan bevises. De tror at tiden, rommet og materien oppsto ved Big Bang. De tror på rare tilfeldigheter og at det er materien definerer rommet, dvs hvis du fjerner all materie fra rommet så er ikke rommet der, det har forduftet på mystisk vis! Humanetikere tror også at alt kan måles og veies, f. eks 1 kg kjærlighet. He he he, for noen overtroiske dumrianer. :-)

  Angående politikk så er vel alle lands regjeringer ekstremister, for de bryter menneskerettighetene og rettsstatens styringsprinsipper daglig. USA torturerer mennesker i Guantanamo Bay, de innvaderer uskyldige land som Irak og de dreper millioner av mennesker.

  Den Israelske stat er også en ekstremist; En israelsk offiser skjøt og drepte en palestinsk skolejente. Offiseren skjøt først 2 skudd i den 13 år gamle jenta som var på vei til skolen. Deretter slo han våpenet over på automatisk og tømte hele magasinet i henne. Etterforskningen har ikke funnet at offiseren “handlet uetisk” i forbindelse med hendelsen, heter det i en uttalelse fra den israelske hæren.

  Tror de fleste mennesker skjønner at den israelske offiseren er en kaldblodig, psykopatisk morder uten evne til uten evne til medfølelse og anger. Men den israelske hæren skjønner ikke dette. Men hva med deg herr anfsim, er du enig i konklusjonen til den israelske hæren?

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Ord blir noen ganger fattige.

  Først beskylder du meg for å ha sagt noe jeg aldri har sagt. Når jeg så dokumenterer at jeg har sagt det stikk motsatte av det du påstår så er det jeg som tillegger deg meninger, og er barnslig attpåtil? Det ville vært veldig mye mer ryddig av deg å påpeke hvilke meninger jeg tillegger deg og hvilke “knep” jeg tyr til.

  Forøvrig stusser jeg på at du skriver følgende:”Jeg velger å overse dette og holder meg til saken” for så å skrive en hel masse om noe helt annet. Skriv gjerne side opp og ned om det du måtte ha lyst til, men jeg har ikke noe ønske om å være med hver eneste gang du foretar ett temaskifte ;)

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  herr anfsim
  11 år siden

  herr anfsim sier: “Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Ord blir noen ganger fattige.”

  Dette kalles retorikk og brukes for å fortelle andre lesere hvor “håpløs og dum” din meningsmotstander er. ;-)

  herr anfsim sier: “Først beskylder du meg for å ha sagt noe jeg aldri har sagt. Når jeg så dokumenterer at jeg har sagt det stikk motsatte av det du påstår så er det jeg som tillegger deg meninger, og er barnslig attpåtil?”

  Du dokumenterer ingenting og du leser tydeligvis ikke gjennom dine egne, eldre innlegg. Hvis du går litt bakover i tid så vil du se at hovedbuskapet ditt er at enkelte mennesker her inne er så ekstrem at man kan forvente en terrorhandling fra dem. “særlig når vår virkelighetsforståelse er såpass forskjellig” som du så fint skriver.

  herr anfsim sier: Forøvrig stusser jeg på at du skriver følgende:»Jeg velger å overse dette og holder meg til saken» for så å skrive en hel masse om noe helt annet.

  Hovedbuskapet ditt, herr anfsim, er at enkelte mennesker her inne er tikkende bomber, klare til å begå terrorhandlinger. Jeg har gjennom flere innlegg vist deg at dette ikke er tilfelle, de fleste terrorhandlinger utføres av helt andre mennesker enn dem du finner her inne. Mener derfor at jeg holder meg til saken. ;-)

  Men dette faktum vil du ikke se herr anfsim, du er blind og du har en forvridd virkelighetsforståelse, og ifølge humanetiker Lars Gule er du en ekstremist klar til å begå grusomme handlinger. Du har jo selv skrevet at du er en handlingens mann, herr anfsim. ;-)

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  11 år siden

  faxluri :

  Jeg kjenner historien ganske godt, men du skal ha takk for velment råd. Jeg har ingen planer om å gå dypt inn i sammenblandingen din mellom staybehind og hva en italiensk undergruppe drev med, det blir for omfattende for dette kommentarfeltet, men jeg kan i allefall anbefale de som leser dette å få med seg at Gladio var den italienske grenen som man tror kan ha drevet med noe snusk, mens Stay Behind var tiltenkt å motarbeide en eventuell sovjetisk okkupant.

  Det er også lurt å være klar over at militære organisasjoner som CIA og NATO nesten aldri vil bekrefte eller avkrefte hemmelige militære operasjoner av den enkle grunn at hvis de svarer nei til alt de ikke deltar i svarer de samtidig ja til alt de deltar i. Enkel logikk egentlig. Så får hver enkelt gjøre seg opp en mening.

  Det jeg merker meg er at du, som en rekke andre, ser ut til å være veldig sikker i din sak når det gjelder at det var flere involverte, dette på tross av det totale fraværet av bevis. Det står du selvfølgelig fritt til, men den slags enkle konklusjoner er grunnen til du da heller ikke blir tatt seriøst.
  Men igjen, det er en avsporing fra det du siterer meg på.

  Hovedbudskapet mitt er, igjen, ikke at alle her er tikkende bomber osv. Hovedbudskapet er at om man vet, som mange her mener å gjøre, at de grusomste ting blir utført rundt oss, og man vet hvem som utfører det, da er det ikke noe rart eller skummelt ved at politiet, og mange av oss vanlige sivile, frykter at en person en dag skal ta mot til seg og gjøre noe. Ikke fordi jeg tror det dreier seg om dårlige mennesker, tvertimot, men fordi jeg tror gode mennesker som vet om slike grusomheter som blir beskrevet, vil handle.

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  herr anfsim
  11 år siden

  Du må ikke glemme at alle Stay Behind gruppene, inkludert Italienske Gladio, er under streng CIA kontroll. Alle aksjoner må selvsagt godkjennes av CIA. Når man kjenner til “slike ting” så er det jo naturlig å se om noe slikt kan ha skjedd i Norge.

  Terroraksjonen som Breivik sto for er komplisert og vanskelig å gjennomføre uten støttespillere, alle skjønner da såpass.

  Politiet har ikke funnet bevis for at flere var involvert, men vi vet jo at politifolk i Italia beskyttet Gladio-terroristene. Vi vet også at flere politifolk her i Norge har arbeidet for CIA og at dette er ulovlig! StayBehind gruppene som ble opprettet i Norge er også ulovlig. Tydeligvis mange politifolk/militære som gir blaffen i Norsk lov og som gjerne arbeider for fremmede makter.

  Hovedbudskapet mitt er, igjen, se heller etter terrorister i hemmelige StayBehind-grupper, blant frimurere, politi og militære. Historien viser oss nemlig at de fleste terroraksjoner er utført av slike folk. Men, de aller største terroraksjonene, de begås av nasjoner, som f. eks USA og Israel. ;-)

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  Og en liten ting til, herr anfsim!
  Aksjonene til italenke gladio omtaler du som “noe snusk”.
  Her er noen av aksjonene til Gladio, jeg vil ikke akkurat kalle det litt snusk?

  1969: Piazza Fontana bombing: 16 drept og 90 skadet.
  1974: Brescia massacre: 8 drept og 90 skadet
  1974: Italicus Expressen massacre: 12 drepte og 44 skadet.
  1978: Mordet på Aldo Moro.
  1980: Bologna massacre: 85 ble drept og 200 såret i venterommet på en jernbanestasjon i Bologna.

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  Nå er dette egentlig en avsporing i forhold til det jeg har skrevet, men ett par ting må faktisk påpekes.

  1. At Stay Behind grupper skulle være under streng CIA kontroll og at alt deres operatører foretok seg dermed var CIA godkjent er åpenbart noe du har bestemt deg for, ikke noe du har noe kildegrunnlag for.
  2. Å sette en relativt primitiv bombe på tidsinnstilt sprenging og å skyte barn er ikke spesielt komplisert. “Alle skjønner såpass” er ikke ett argument.

  Du velger med andre ord å tro at Gladio var styrt direkte av CIA, dermed så velger du å tro at det norske avsnittet hadde en tilsvarende agenda, og du velger også å tro at politiet er en del av konspirasjonen, bla. ved å sause sammen sikkerhetsoppdrag for ambasaden med lugubre CIA operasjoner, går jeg utifra?

  Eller for å gi ett eksempel, du legger sammen det du antar er to og to, før du konkluderer skråsikkert med fire. Du ser sikkert problemet med det selv. Avslutningsvis ser jeg du konkluderer rundt eventuelle farer på samme grunnlag.

  Som sagt, jeg håper du har rett i at ingen i “konspirasjonsteori-miljøet” setter handling bak ordene, men jeg har samtidig vondt for å tro at man kan engasjere seg så sterkt og være så overbevist om hvilke uhyrligheter som blir utført, for så å nøye seg med å skrible litt på en blog mens man “vet” at djevelen holder hus i samme by.

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  herr anfsim
  11 år siden

  Herr anfsim:
  1. Det er ingen tvil om at stay behind var under kontroll av CIA og at alle større operasjoner måtte godkjennes på forhånd. F.eks direktøren for de hemmelige Italienske tjenester, General Vito Miceli, ble dømt for å ha organisert et hemmelig nettverk bestående av private og militære, med formål å fremkalle et væpnet opprør for å skape en ulovlig endring i Italias konstitusjon og styresett. Under rettssaken sa Miceli at: “selvfølgelig gjorde jeg det, men kun fordi USA og NATO ba meg om å gjøre det”.

  2. Terror-aksjoner er nok litt mer komplisert enn det du tror. ;-)

  Jeg tror ikke, men vet at Gladio var under NATO og under kontroll av CIA. Hva slags agenda det Norske avsnittet hadde vet jeg ikke, men alle avsnittene var knyttet sammen i et stort nettverk. At enkelte politifolk har arbeidet ulovlig for CIA og brutt loven vet vi med sikkerhet, og det handlet i hvert fall ikke om sikkerhetsoppdrag! Så vi kan nok trygt konkludere med at enkelte politifolk er kapable til å konspirere.

  Jeg ser at du har dine meninger om de som skriver på Nyhetsspeilet, at de er tikkende bomber og slikt, pass deg så du ikke blir smittet. :-)

  Robert Dave Myrland
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  Helt korrekt, spør du “flestmannsen”, så er det for komplisert å gjennomføre alene og han var ikke alene, men kan vi noengang bevise det så lenge vi lever i en “korrupt snutjevel stat”? hmmm tvilsomt. Uten at en remote viewing i seg selv er et bevis og eller på noen måte 100% korrekt så har jeg sett at ABB er samens med en til, en med noe militær bakgrunn. Det samme såg en annen starseed som jeg ikke har kontakt med lengre, det er derfor ikke på sin rett at jeg nevner hans navn her (da jeg ikke kan spørre om lov lengre) men vi gjorde remote viewing på samme dag og (tror ikke på tilfeldigheter) det var ikke planlagt, det bare ble slik og når vi snakker på skype mot kveldingen så kommer vi til å snakke om ABB og da kom det frem at vi hadde sett samme detaljer både på høyde, klær, ansikt, mm. Dette har jeg også skrevet her før i den falsk flagg spørsmålet. Nå er jeg forferdelig dårlig på å huske navn på anti folketings personell men det var et ansikt i media for en tid tilbake og den mannen var forferdelig lik den jeg hadde sett i min remote viewing “timen” min. Siden jeg ikke husker hva navnet på fanskapen så blir det selvsagt vanskelig for dere å skjønne hvem det kan være, men ut fra hva jeg husker så var han stilt opp som et spørsmålstegn til om han kunne være den som var sammen med ABB den dagen. Min hukommelse er blitt nesten halvert siden jeg begynte skrive her første gang noen år tilbake, så det er vel grunnen til det.

  Har også vært inne på noe tidligere her og det finnes et sted her skrevet i en annen artikkel; en nabo til min mor som var fra Tromsø er i nær slekt til en av ofrene fra hendelsen, som overlevde, husker jeg ikke feil ble søsteren hans drept rett foran øynene hans. Personen dette gjelder har fortalt alt til min mors nabo (som flyttet tilbake til Tromsø 2 år siden) og min mor og hun har god kontakt den dag i dag, derfor fikk min mor vite alt om hva gutten hadde fortalt. Gutten er også selv i dag helt taus og snakker bare med de nærmeste. Han har anfall om natten og har Posttraumatisk stress syndrom, tror det var det det heter, noe som soldater får etter tøff krig og han skjelver såpass at han har små problemer med å skrive. Men til hva han hadde sagt; han hadde fortalt at et politihelikopter kom og latet som de skulle lande, i hvertfall var det slik det såg ut som, da sprang naturlig nok et titals ungdommer frem for så å bli meiet rett ned, snakker om å fore ost til musa. Gutten sier at når skytingen begynner så drar helikopteret avgårde og pr hva han vet så kom det ikke tilbake. Vel og merke så var helikopteret aldri på bakken, men gutten sier at det absolutt såg ut som de skulle lande. Før helikopteret ga inntrykk for at det skulle lande så sier gutten det at han hører skudd fra et annet sted på øya. Skudd som er for langt vekk til at like etter på skulle kunne være samme person som blaffer ned når helikopteret ga det inntrykket. De i helikopteret ser uhemmet ut da skytingen starter og det virker ikke som om de bryr seg, det virket som om de ga fan. Det er ikke langt i luftlinje til helikopteret, det er nok også derfor han kan beskrive en nokså kald oppførsel av polifanta. Han er av lege stemplet som mentalt syk og kanskje derfor han ikke er tatt inn til avhør av polifanta. Ikke rart vi som mistenker, mistenker? Det er så åpenbart at alle burde kunne regne ut det på forhånd at nettopp det ville skje. De vet hvilke tråder de skal dra i for å si det sånn!

  En annen ting er det at om man ser på kriminal historien generelt så ser man at på mindre alvorligere og mindre komplekse saker slik som ran, mm at det forekommer nesten aldri at det er bare en som står bak. Og et ran i seg selv trenger ikke på noen måter en hær for å lykkes, men dette med ABB er utvilsomt for mitt vedkomme iallefall et konsept som ikke er enmanns konsept. Man må jo lure hva som er galt med politiet; om jeg gjorde et ran så ville de umiddelbart etterforske om jeg var alene eller ej og de ville garantert etterforske alle mine kontakter jeg har i alle mulige nettverk for så gå runden med å kartlegge alibi for samtlige. At ikke noe henger på greip er vel helt i klartekst med mindre man er født med ei ikke demonterbar bøtte over hodet!

  Jeg følger diskusjonene her inne mere eller mindre hver dag og uten at jeg skal på noen måte påstå at jeg har den korrekte virkelighetsoppfatning, men det blir allikevel til at jeg ser at en part har rett og en part har mindre rett. Den som har mindre rett en den andre virker for meg til å være født med ei ikke demonterbar bøtte over hodet, men likevel har “bøttehodet” en del gode ting som resonerer med meg. Det er sannsynligvis bare “millimeter” igjen før “bøttehodet” også rent tankemessig kommer på samme bane, du vet vi er jo bare energi og det skal så lite til i våre tanker for å være enten på den ene eller andre siden. Forskjellen er nesten helt null.

  Når det gjelder polifanta så er disse bare en vanlig mann i dress som utnytter sin posisjon i samfunnet, dvs missbruker sin tillit og det gjør de fordi de vet det er vanskelig med bevisføring da en polifanta må ha 3 sivile mot vitner til at dommer skal ta det til etterretning. Ellers opererer jo polifanta på lik linje som en en mafia familie, de beskytter nemlig seg imellom. Det er noe jeg har opplevd personlig flere ganger når det gjelder polifanta. PS jeg er ikke en terrorfan så polifanta har ikke noe å frykte selv om jeg totalt missliker dem og systemet generelt.

  Pease and Love!

  Mortenxx
  Mortenxx
  Abonnent
  11 år siden

  faxluri sier:

  01. 04. 2013, kl. 21:51

  herr anfsim sier: “forklar gjerne hva du mener med; Her var det mye rart fra mennesker med «den korrekte virkelighetsoppfatninga.”

  Svaret på dette ligger jo i teksten.
  ************************************************************

  Det er trolig bedre å gi ham et fornuftig svar, istedenfor “svaret ligger i teksten”?

  Logikken din kan være veldig vanskelig å forstå når du blander sammen tema fra 2 debattanter og flere ulike poster. Du spurte meg om “virkelighetsoppfatning” og fikk et svar på det. Utover det så har du diskutert et eller annet med herr anfsim, og han har problemer med å forstå når du blander inn “virkelighetsoppfatning” i diskusjoner med han.

  Et fornuftig svar ville gjort seg mye bedre enn “det ligger i teksten”. Det som virker forståelig for deg kan virke fullstendig på viddene for andre.

  Jeg prøvde å dra tråden tilbake til temaet i artikkelen, så jeg er heller ikke den rette å spørre om alle mulige sære temaer om virkelighetsoppfatning. Jeg liker ikke å bidra til å dra et tema off-topic over haugevis av poster.

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  Mortenxx
  11 år siden

  Du Mortenxx, bruker ordet “virkeligsoppfatning” og herr anfsim ordet “virkelighetsforsståelse”, begge ordene betyr “stort sett” det samme. Budskapet fra dere er også forholdsvis likt, menneskene som frekventere Nyhetsspeilet er så forskrudde at man kan nesten forvente en (terror)aksjon fra dem. Og derfor er det i følge dere, helt på sin plass at politiet overvåker og kartlegger miljøet rundt Nyhetsspeilet. Dere skriver så likt at jeg “nesten mistenker” dere for å være samme person. Men bare nesten! ;-)

  Reporteren som intervjuet Thorvald Stoltenberg var jo ikke truende på noe måte, derfor er jeg uenig i politiets vurderinger.

  Som jeg skrev tidligere, jeg ha nærmet meg intervjuobjektet på en helt annen måte. Jeg ville vært høflig og spurt om ting som ligger innenfor thorvalds interesseområde.

  Jeg ville ha spurt om det er lenge siden han har pratet med KGB-offiserene Viktor Grusjko og Vasili Toropov. Og så ville jeg ha spurt om hvordan det står til med hans sønn, statsminister Steklov! :-)

  Mortenxx
  Mortenxx
  Abonnent
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  Dere skriver så likt at jeg “nesten mistenker” dere for å være samme person. Men bare nesten!
  *************************************************

  Bra du var istand til å innse forskjellen. Har dere (mer aktive enn meg) vært plaget av at folk fører opphetede diskusjoner med seg selv under ulike brukernavn? :)

  Det vil ta seg interessant ut i neste politirapport, hvor de har innhentet rapporter fra “fagfolk”. (fleip)

  Jeg synes heller ikke reporteren var truende, men han/de opptrådde “merkelig” (sett fra intervjuobjektenes side). Kristin Clemet reagerte betydelig mer avslappet enn de andre intervjuobjektene. Hun er sikkert mye mer vant til å diskutere eller svare på “alt mulig rart” enn de andre, og det samme er også jeg. Jeg valgte f.eks. å AVGRENSE temaet når du forsøkte å koble sammen “virkelighetsoppfatning” med “livssyn, religion og andre -ismer”, eller når du spurte etter fasit.

  herr anfsim må nesten svare for seg selv. Han brukte uttrykket “oppegående mennesker” i et par poster i en diskusjon med meg. Jeg aner ikke om han har brukt uttrykket “virkelighetsforståelse” eller i hvilken sammenheng det har vært brukt. Jeg bare tolket at svaret du ga ham ikke var spesielt oppklarende i forhold til spørsmålet han stilte.

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  Mortenxx
  11 år siden

  Mortenxx sier: Jeg synes heller ikke reporteren var truende, men han/de opptrådde «merkelig» (sett fra intervjuobjektenes side).

  Litt merkelig oppførsel og interesse for konspirasjonsteroier trenger ikke bety at man er terrorist.

  Terroristene finner man som regel helt andre plasser, og i helt andre miljøer. Frimurere og mennesker med bakgrunn fra forsvaret/politi ble ofte rekruttert av Stay Behind og i Italia har denne “hemmelige militære gruppen” utført mange grusomme terroraksjoner!

  Organizzazione Gladio var den italienske greinen av det hemmelige militære nettverket som ble organisert i NATO-landene under den kalde krigen. I Norge kjent under navnet “Stay Behind”.

  Gladio`s strategi var å utføre terroraksjoner med flest mulig uskyldige offer, og så legge skylden på venstresiden for å skremme befolkingen fra å gi kommunispartiet makt. En rekke slike terroraksjoner ble utført i Italia gjennom 1970 og 80 tallet.

  Den italienske regjering fikk skarp kritikk etter innrømmelsene i 1990. Italias regjering forsvarte seg med at slike hemmelige hærer fantes i alle andre NATO land, og i noen land hadde Stay-Behind gruppene utført tilsvarende terroraksjoner som i Italia.

  http://no.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Gladio

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  Javel, kan ikke si jeg ble særlig mye klokere av den forklaringen da jeg, aldri har påberopt meg en korrekt virkelighetsforståelse, noe du ironisk nok gjør selv når du over skriver følgende: «Manifestet til Breivik er bare Reklamen (det vi skal tro på), virkeligheten er litt anderledes! »

  Ellers så kommer du med en temmelig karrikert fremstilling av mitt syn, på tross av at jeg har forsøkt å forklare flere ganger nå. Det handler ikke om at alle mennesker som er innom siden er gærne, og derfor kan forventes å begå terrorhandlinger. Det jeg har skrevet er at om man er overbevist om at de konspirasjonene man skriver om foregår og ingenting annet fungerer så er det naturlig å handle for å redde liv. Om noen hevder at Stoltenberg holder barn fanget i kjelleren for å koke suppe på dem må politiet, selvfølgelig etter å ha undersøkt, ta konsekvensen av at noen oppriktig tror dette, og at det vil være naturlig å prøve å redde disse barna. Sært eksempel, men jeg tror det får frem poenget.

  Men igjen, dette tror jeg står ganske klart om man leser gjennom det jeg skriver, og kveruleringsleken er som sagt ikke min lek.

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  herr anfsim
  11 år siden

  Herr anfsim, skal man lære litt om hvordan verden fungerer i dag er det lurt å lese litt historie, for historien har tendens å gjenta seg. Som jeg skrev i forrige innlegg utførte “Stay Behind” en serie bombeangrep på offentlige steder med “flest mulig uskyldige offer”.
  Målsetningen var å skape terrorfrykt i befolkningen for å få dem til å vende seg til staten og be om mer sikkerhet. Det hemmelige politiet beskyttet personene som hadde deltatt i aksjonene fra straffeforfølgelse. Både CIA og NATO nekter å svare på spørsmål om sin delaktighet.

  Setter man inn disse “historiske opplysningene” i Breivik-saken kommer man fram til følgende: Breivik utførte terroraksjonen, støttet av en Stay Behind lignende gruppe, mens personer i politiet beskyttet “de andre” som hadde deltatt. Målsetningen med aksjonen var å skape terrorfrykt i det fredelige Norge slik at:

  1. Man får kontroll over informasjonsflyten på internett.
  2. Man svekker personvernet, Norske borgere kan overvåkes kontinuerlig.
  3. Statsminister Steklov og hans regjering får seg en kraftig advarsel.
  4. Den politiske kurs i Norge blir mer USA, NATO og Israel-vennlig.
  5. Norge går nå i front og bomber der ingen andre tør!
  6. Konspirasjon/alternativt tenkende mennesker blir mistenkeliggjort.
  7. Pluss en lang rekke med andre fordeler.

  Du trodde vel ikke at Breivik var alene, herr anfsim? ;-)

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  11 år siden

  faxluri sier: “Manifestet til Breivik er bare Reklamen (det vi skal tro på), virkeligheten er litt anderledes! ”

  ah, selvfølgelig. Regnet vell egentlig med at den kom, men da er vi inne i en diskusjon der du kan stryke alt som ikke passer deg som “det de vil vi skal tro” og dermed blir diskusjonen meningsløs.

  Som sagt, det jeg skriver står der, og jeg diskuterer gjerne saklig, men videre avsporing, eller usakligheter rundt “den korekte virkelighetsoppfatninga”, som du selv ironisk nok påberoper deg i ditt tredje avsnitt over, gidder jeg ikke.

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  11 år siden

  Faxluri:

  Første først, forklar gjerne hva du mener med:”Her var det mye rart fra mennesker med «den korrekte virkelighetsoppfatninga».”

  Jeg ser kilden din, men den nevner altså terroraksjon med ett ord, men begrunner overhodet ikke ordvalget. Har gått gjennom noen leksikon og engelskspråklige kilder og ikke funnet noe grunnlag til å kalle lillehammersaken, på tross av grusomhetene, for noen terroraksjon. Isåfall må man legge til grunn en helt annen definisjon av terroraksjon, noe du selvfølgelig står fritt til å gjøre. Om det da blir særlig verdifullt å bruke ordet er en annen sak.

  I ditt neste avsnitt skriver du at Breivik først og fremst var Israelsympatisør, noe jeg mener stemmer fryktelig dårlig med det vi vet om han. Breivik oppga aldri sympatien for Israel som den viktige grunnen for å begå terroraksjonene, tvertimot har det hele veien vært hans egen konspirasjonsteori der AP, kulturmarxsister, feminister og muslimer alle bryter ned det norske samfunnet og han måtte handle for å stoppe dette, senest i rettsaken. Hvis du tar en titt på “manifestet” hans vil du se at det handler lite om Israel, men muslimer, og ellers de samme fiendene som det snakkes om på denne siden.

  Usaklighetene rundt “Israelvenner” skal jeg ikke ta meg tid til å kommentere ytterligere, insinuasjonene (kildeløse sådan) rundt AP, like så, da begge deler i grunn er en avsporing fra det jeg i utgangspunktet skrev og prøvde å forklare.

  Det jeg prøvde å belyse står der i mine første kommentarer under artikkelen for de som er interessert, og jeg svarer gjerne på eventuelle innvendinger. Videre kverulering eller avsporing, Not so much.

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  herr anfsim
  11 år siden

  herr anfsim sier: “forklar gjerne hva du mener med; Her var det mye rart fra mennesker med «den korrekte virkelighetsoppfatninga.”

  Svaret på dette ligger jo i teksten. ;-)

  Dette med terroraksjoner har jeg svart på! ;-)

  Manifestet til Breivik er bare Reklamen (det vi skal tro på), virkeligheten er litt anderledes! ;-)

  herr anfsim sier: “insinuasjonene rundt AP (kildeløse sådan)”

  Påstandene om Arbeiderpartiets topp-politikere er desverre riktige, her er et lite eks. på hvem som er hvem;

  Kan jo starte med Thorvald Stoltenberg som måtte forlate sin stilling i forsvarsdepartementet pga sin mangeårige kontakt med KGB-offiserene Viktor Grusjko og Vasili Toropov.

  Einar Førde måtte forlate alle politiske verv i slutten av 1980-årene, fordi han i følge KGB-avhoppere samarbeidet med KGB fram til 1986.

  RIK er kodenavnet på tidligere finansminister Sigbjørn Johsen. Sigbjørn var i trøbbel men ble reddet av en ” stor og mektig” person.

  JURI var KGBs kodenavn på Torbjørn Jagland. 2 KGB-agenter utpekte Torbjørn som viktig KGB-kontakt gjennom mange år.

  DUDIN var kodenavnet for Reiulf Steen og STEKLOV kodenavnet på Jens Stoltenberg.

  http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7699395

  “den korrekte virkelighetsoppfatninga” Ha ha ha, ler meg ihjel….

  Hei Norge :-)

  Robert Dave Myrland
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  Og det norske folk tror at regjeringen er “gullunger” enda hehe, snakker man her om beyond naivitet eller snakker man om mindkontroll!! Huff huff.

  Mortenxx
  Mortenxx
  Abonnent
  11 år siden

  faxluri sier:

  01. 04. 2013, kl. 13:03
  Vet ikke om Mossad-agenter, men du finner i hvert fall Israel-sympatører og frimurere på skepsisforumet.
  ****************************************

  Folk blir vanligvis med i ulike miljøer pga. “trangen til å føle seg betydningsfull”, ikke pga. religiøse eller ideologiske motiver. Folks motiver er stort sett rettet mot dem selv og deres egne roller.

  Et annet motiv er “liker å omgi seg med”, altså at man liker å omgi seg med folk som har omtrent de samme synsvinklene som en selv på enkelte felter, f.eks. for eller imot UFO, Chemtrails eller hva det skal være.

  Jeg regner begge de to motivene for å være relativt normale.

  Apropos “merkelig opptreden”, Israel-vennene er ikke helt borte de heller.
  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Havnet-pa-glattcelle-og-fikk-10000-i-bot-6831005.html

  Det føltes helt sikkert veldig normalt og meningsfylt da han planla saken, men bilførere flest er rett og slett ikke vant til å se folk som står og vifter energisk med flagg langs riksveien. :)

  Mortenxx
  Mortenxx
  Abonnent
  11 år siden

  herr anfsim sier:

  31. 03. 2013, kl. 16:21

  Jeg tror ikke du helt forstår hva jeg skriver. Jeg betegner ikke de som svelger disse konspirasjonsteoriene som spesielt oppegående, særlig ikke innenfor fagfeltene enkelte uttaler seg om.
  *********************************************************

  Det var et tricks for å dra tråden tilbake til sporet sitt, f.eks. å si fra at radarer var et sidespor og pense temaet tilbake til innholdet i artikkelen. Jeg skjønte pointet i resten av kommentaren din, men jeg trekker ikke like dramatiske konklusjoner. Jeg regner ikke ABB som “normal og oppegående”, heller som en som ble drevet frem av tanker og ideer som medførte at han mistet bakkekontakten.

  1. Eksemplene du nevner handler stort sett om religioner og livssyn, og noen andre -ismer jeg ikke helt klarte å plassere i noen grupper. Det blir litt for langt ute på viddene for meg. Jeg vurderte kun det kommunikasjonstekniske, f.eks. om sakene var tolket korrekt.

  2. Nei, jeg har ikke noen fasit på hvordan man sjekker virkelighetsoppfatning. Høyst sannsynlig bør du bruke flere ulike metoder. Jeg brukte metoden med å “se” spørsmålene i intervjuene fra intervju-objektets synsvinkel, og brukte samme metode på “utgir seg for å være journalister”.

  Intervjuene:
  Jeg la hovedvekt på om spørsmålene var innenfor hva intervjuobjektene kunne forventes å ha peiling på, og om spørsmålene var relativt “normale” (sett fra intervjuobjektets synsvinkel). Det vil si at de kunne feile eller treffe på 2 punkter. Thorvald Stoltenberg har kanskje peiling på om han er jøde eller ikke, men reaksjonene hans antydet at spørsmålet ikke ble oppfattet som “normalt” i situasjonen det gjaldt.

  Jeg har IKKE lest hele artikkelen. Jeg prøvde å identifisere de delene som hadde direkte sammenheng med tittelen og bakgrunnshistorien, uten å la meg bli dratt altfor langt ut på viddene.

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  Svar til  Mortenxx
  11 år siden

  Om du ser på punkt to i artikkelen vil jeg si det jeg skriver er særdeles relevant for temaet.

  Og nei, jeg regner heller ikke Breivik som hverken normal eller oppegående, hvor får du det fra?

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  herr anfsim
  11 år siden

  Når finnes det sikkert mange årsaker til at mennesker tyr til grusomme handlinger, herr anfsim.

  Her i Norge er det 2 oppklarte terroraksjoner, Lillehammersaken og terrorangrepet i Norge 2011. I Lillehammersaken er de skyldige staten Israel og deres 15 Mossad-agenter, og i terrorangrepet mot Norge er Israel-sympatøren og frimureren Breivik den skyldige. Foreløpige terrorister i Norge er da: Staten Israel, Mossad-agenter, Israel- sympatører og frimurere! Sorry, men sånn er det bare! :-(

  Angående intervjuet i denne artikkelen, jeg ville ha nærmet meg intervju-objektet på en helt annen måte, men jeg kan ikke se at intervjuet er en politisak, det er å trekke dette for langt!

  Vet ikke om Mossad-agenter, men du finner i hvert fall Israel-sympatører og frimurere på skepsisforumet. ;-)

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  Du skal i allefall ha for at du siterer uten å svare på noe av det jeg skriver ;)

  Angående Lillehammer så skal det en del fantasi til for å kalle det ett terrorangrep, forkastelig, ja, men om det var ett terrorangrep har vi hatt drøssevis av terrorangrep i Norge.

  Og Breivik? Han var en konspirasjonsteoretiker som var overbevist om at AP og muslimer stod i ledtog for å bryte ned det norske samfunnet. Faktisk anså han Jens & Co som landsforrædere som burde straffes. Noe som forøvrig er gjenganger i artiklene og kommentarene på denne siden. Det samme kan i stor grad sies om hans kristenkonservative syn og mål om å beskytte kristne verdier, til det ekstreme, noe vi også ser igjen i flere artikler og kommentarer her inne. Manifestet hans og hans senere uttalelser har faktisk relativt lite med både Israel og frimurerne å gjøre sammenlignet med momentene jeg lister over. Likevel bragte du han inn i diskusjonen.

  Poenget er at politiet har all mulig grunn til å følge med på andre med sterk og lignende overbevisning, lik det eller ikke. :)

  Mortenxx
  Mortenxx
  Abonnent
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  Angående intervjuet i denne artikkelen, jeg ville ha nærmet meg intervju-objektet på en helt annen måte, men jeg kan ikke se at intervjuet er en politisak, det er å trekke dette for langt!
  **********************************************

  Det HAR faktisk endt opp som en politisak, altså som en kommentar til din “jeg kan ikke SE at …”. :)

  Politisak kan være litt av hvert, det behøver ikke dreie seg om kriminelle forhold. Så det drøyer sikkert en stund før de foretar razzia her. De må først kartlegge miljøet og identifisere de ulike aktørene, foreta individuelle og kollektive risikoanalyser, komme frem til midlertidig konklusjon, innhente uttalelser fra fagfolk, få tillatelse fra en domstol for utvidet overvåkning, bygge opp en sak, koordinere en aksjon med andre berørte politikamre.

  Så det er en temmelig drøy stund frem til du kan lese om det i avisen. :)

  Det var selvfølgelig bare fleip fra min side det om politiets arbeidsmetoder. Jeg bare rablet ned noe som hørtes noenlunde logisk ut.

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  Her var det mye rart fra mennesker med “den korrekte virkelighetsoppfatninga”.
  Her er om terroraksjoner i Norge, herr anfsim:
  http://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Terroraksjoner_i_Norge

  Breivik var først og fremst Israel-sympatør, og sympatiserer man med Israel da er man veldig glad i “bomber og granater”! OG, legger man til “frimureriet” kommer man med en gang inne på “skepsis-sporet” ! ;-)

  Angående AP, de har en politikk som går i retning av internasjonalisme, dvs AP ønsker en “felles styrt” og “flerkulturell verden”. Er vel derfor Ap stoppet spionboka med norske KGB-kontakter, slik at vi nordmenn ikke fikk innblikk i hvordan verden egentlig er, det kunne jo forstyrre den korrekte virkelighetsoppfatninga våres.

  Mortenxx sier:
  “Det HAR faktisk endt opp som en politisak”

  Ja, men jeg er som sagt ikke enig i politiets vurderingen. Men nå vet jo de fleste at politiet virrer rundt i blinde mens de skyter spurv med kanoner. :-)

  Jada Mortenxx, jeg ser at du driver med tricks og rabler ned ting som høres noenlunde logisk ut. Takk for at du innrømmer det. ;-)

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  11 år siden

  Igjen, jeg har hverken tid eller ork til å leke kveruleringsleken, så da skal jeg til og med gjøre det enda enklere. Om jeg visste om slike groteske overgrep og massedrap som mange her mener å vite foregår i Norge, ville ikke jeg tatt affære for å redde menneskeliv. Andre får gjøre seg opp en mening om hvem de selv er, men om dere prøver å berolige meg med at folket her inne kun har det i kjeften/fingrene, så er det i allefall beroligende å høre.

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  herr anfsim
  11 år siden

  Herr anfsim:
  Jada, har forstått at du er på leting etter terrorister, men det finnes ingen slike her!
  Prøv heller skepsisforumet, der kryr det av terrorister med korrekt virkelighetsoppfatning, samt medlemsskap i forskjellige samfunnsfiendlige sekter. ;-)

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  Nei jeg er ikke på jakt etter terrorister, men jeg prøver å forklare hvorfor det er naturlig for politiet å anta at mennesker som er tilstrekkelig overbevist om at noe grusomt blir begått tyr til handling.

  Så ser jeg hva du skriver om Skepsis. Jeg tviler ikke på at du tror på det du skriver selv, men det er en avsporing jeg ikke gidder bli med på.

  Mortenxx
  Mortenxx
  Abonnent
  11 år siden

  (herr anfsim)

  Felles for de fleste er at ingen tar dem seriøst, meg selv inkludert. I tillegg sitter mange av disse med en oppfatning av at alle andre er sauer mens de selv er de eneste som har sett den fulle sannheten osv. Dermed virker det helt uforståelig for meg at disse, som har vært sikre i sin sak, i så mange år uten å oppnå noe ikke tar affære.
  *******************************************

  Vi er egentlig litt off-topic, men det går sikkert greit. Det handler tross alt om et “sidespor” fra hovedinnholdet i artikkelen, altså om ulike eksempler på forskjeller i oppfatning (eks.: det er temmelig stor forskjell mellom innholdet i politirapporten og journalistens oppfatning).

  Jeg trodde du mente det HYPOTETISK da du snakket om “en radar”, ikke at du snakket om en spesiell radar. Så svaret mitt var rettet mot slik du beskrev det, “hva oppegående mennesker vil gjøre hvis de vet at EN radar kan være til fare for liv og helse for mange mennesker” (forårsake snøskred).

  Jeg beskrev 2 typer beslutninger. Den ene sammenlignet jeg med ABB, hvor man ender opp i et spor hvor man selv etterhvert fremstår som den eneste løsningen på noe. Den andre kalte jeg “impuls-drevet”. Ingen av dem er spesielt rasjonelle. Begge metodene vil sannsynligvis ha en destruktiv effekt på personen selv eller på omgivelsene hans.

  “Oppegående mennesker” vil vel trolig ha valgt andre spor helt fra starten, eller ha korrigert sporet sitt underveis så de ikke ender opp med slike typer beslutninger.

  Denne diskusjonen om “oppegående mennesker” startet egentlig med at jeg påpekte at journalisten(e) stilte “merkelige spørsmål” til Gahr Støre og Thorvald Stoltenberg, utenfor de områdene man normalt kan forvente at intervju-objektene skal ha noen særlig innsikt. Spørsmålene var tildels “konstruerte teorier” fra journalisten selv.

  Det er egentlig ikke så rart at hendelsene har endt opp i en politirapport, og at politiet har identifisert det til å stamme fra et “miljø av konspirasjonsteoretikere” som de kanskje bør begynne å holde et våkent øye med.

  Det er heller ikke så rart at ekte journalister, altså folk som har journalistyrket som et levebrød, bruker uttrykket “utgir seg som journalister”. Det var jo nettopp det de gjorde da de foretok intervjuene.

  “Oppegående mennesker” vil stort sett forsøke å identifisere om egen virkelighetsoppfatning er noenlunde korrekt. Artikkelen har seksjoner hvor virkelighetsoppfatningen virker temmelig forvrengt, hvor man forholder seg til sekt-lignende teorier istedenfor til virkeligheten. Jeg betrakter ikke det som særlig “oppegående”.

  NB. Jeg “bygde en bro” tilbake til topic i artikkelen, slik at vi slipper å diskutere hypotetiske eller virkelige problemer med radarer.

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  Mortenxx
  11 år siden

  Mortenxx sier: “Oppegående mennesker» vil stort sett forsøke å identifisere om egen virkelighetsoppfatning er noenlunde korrekt. Artikkelen har seksjoner hvor virkelighetsoppfatningen virker temmelig forvrengt, hvor man forholder seg til sekt-lignende teorier istedenfor til virkeligheten. Jeg betrakter ikke det som særlig oppegående.”

  Dette med korrekt virkelighetsoppfatning hørtes jo veldig spennende ut, har du noen fasit? :-)

  F.eks hvilken av de følgende virkelighetsoppfatningene er mest korrekt? Jødedommen, kristendommen, islam, materialismen, ateismen, humanismen, rasjonalismen osv?

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  Svar til  Mortenxx
  11 år siden

  Jeg tror ikke du helt forstår hva jeg skriver. Jeg betegner ikke de som svelger disse konspirasjonsteoriene som spesielt oppegående, særlig ikke innenfor fagfeltene enkelte uttaler seg om. Det endrer ikke på at mange er så sikre at de mener det ikke kan være tvil om at de har rett. Det er med andre ord mennesker som, i sitt eget hode, vet at diverse grusomheter blir begått.

  Om ett normalt oppegående menneske ble stilt i samme situasjon, at vedkommende visste at bestialske mord ble begått i samarbeid med djevelen, og ingen ting så langt så ut til å hjelpe. Ville ikke de fleste av oss handlet i steden for å skrible litt på en blog uten resultat, mens mennesker hvert minutt ble utsatt for de grusomst tenkelige ting? Ville vanlige mennesker sett på uskyldige medmennesker bli drept og torturert?

  Det er nettopp derfor jeg mener det er på sin plass at politiet også holder ett øye med konspirasjonsmiljøene, fordi mange mener å vite sikkert, ting de umulig kan være sikre på, og enda mindre håpe på å kunne overbevise normale mennesker om, med så manglende beviser. Likefullt mener disse menneskene å vite om de grusomst tenkelige overgrep og planlagte massemord. Da mener jeg det er all mulig grunn til å bekymre seg for at noen tar konsekvensene av at de mener å vite, og prøver å gjøre noe for, som de selv sikkert tror, å redde liv.

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  herr anfsim
  11 år siden

  herr anfsim sier: ” Ville vanlige mennesker sett på uskyldige medmennesker bli drept og torturert?”

  Ja, alle mennesker gjør dette hver eneste dag!

  Eks.
  Uskyldige barn dør av sult hver eneste dag. (Afrika)
  Uskyldige mennesker tortureres og drepes hver eneste dag.(Guantanamo Bay)

  herr anfsim
  herr anfsim
  Abonnent
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  Uten at jeg gidder å være med på kveruleringen trenger jeg vel ikke påpeke forskjellen på at noen på andre siden av verden dør av sykdommer eller sult og at navngitte personer/anlegg/grupper, nærmest i nabolaget ditt driver massedrap og overgrep?

  Eller forskjellen på noen som ikke følger med på en sak, kontra de som vier hele livet sitt til dette?

  kjemisk
  kjemisk
  Abonnent
  Svar til  faxluri
  11 år siden

  Faxluri skrev:
  Ja, alle mennesker gjør dette hver eneste dag!

  Eks.
  Uskyldige barn dør av sult hver eneste dag. (Afrika)
  Uskyldige mennesker tortureres og drepes hver eneste dag.(Guantanamo Bay)

  Helt enig!
  Ser herr anfsim prøver å ro seg i land med svaret sitt, men dessverre ser det ut til at hans svar angående drap på uskyldige mennesker lengre oppe var lite gjennomtenkt.

  Ser vi tilbake i tid, hadde romerne sine coloseum, der de grusmste handlinger og drap ble begått på medmenesker. Folkt hygget seg og hadde stor glede av disse barbariske handlingene, og dette i det høyt utviklede og demokratiske Rom.
  Folket hadde høy levestandard, og for ikke å kjede folket slik at de fikk lyst å angripe styresmaktene, måtte Cæsar gi de underholdning.
  De gav dem brød og sirkus så holdt de kjeft og godtok alt de styrende fant på så lenge det ikke rammet dem selv. Det de trengte var et teater og en årsak til å drepe sine medmennesker, og det fant de i de uglesette folkegruppene som ofte ble beskyldt for tind de ikke hadde gjort..
  I ettertid har samme oppskrift gjentatt seg sikkert hundre ganger med stor suksess.
  I dag er brød og sirkus erstattet ved velstand og TV, og folk godtar det på samme måte som for 2000 år siden. Så menneskenaturen er ikke blitt noe bedre eller mer mer sivilisert gjennom større kunnskap og humanisme

  Robert Dave Myrland
  Abonnent
  11 år siden

  http://www.planetseeder.com/watch.php?mdid=4649

  Har for dårlig linje her i Manila til å vite om del 1 som ble lastet opp av noen nytt medlem på http://www.Planetseeder.no er den samme, men uansett for de som vil se begge parter så er de der og jeg synes dette var en interessant og opplysende så jeg deler det her. Men jeg håper det er mindre og mindre som trenger å se slike videoer, selvsagt :) Man får virkelig håpe at RABALDERBERGERNE i stortinget får røska balla rett av og erstattet med ei lausmus! Pip pip! både fra stortinget og TV. BTW noen lurt på hvorfor det heter stortinget? og ikke folketinget?

  « Forrige artikkel

  Vannets dimensjoner; mytologi og strid

  Neste artikkel »

  Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge

  106
  0
  Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
  ()
  x