Dagbladet dolker kritisk og oppsøkende journalistikk i ryggen

13167 visninger
24 minutter lesetid
106

Historien har vist at det er viktig med kontrollmekanismer i et samfunn, som eksponerer og avdekker skjult makt, myndighetsmisbruk og statlig kriminalitet.

En gang hadde Norge en årvåken presse som fungerte som «den fjerde statsmakt» og var en sikkerhetsventil for å bevare Norge som et demokratisk og åpent samfunn, preget av gjensidig tillit og nær kontakt mellom folk og folkevalgte. Norsk presse ser nå ut til å være på vei til mer og mer å fungere som den etablerte maktens våpendragere og «nyttige idioter«, med eller uten SKUP-konferanser…

Nyhetsspeilet presenterer og analyserer her en aktuell sak fra kort tid tilbake, for å påvise hvordan deler av norsk presse, med eller uten vitende og vilje, bidrar til å føre Norge i en totalitær retning.

Et totalitært samfunn kan defineres som et samfunn der de tre statsmaktene; den utøvende (regjering), den lovgivende (storting) og den dømmende (politi- og domstolsapparatet) med pressen som et viktig «smøremiddel» sauses sammen til å fungere under en og samme makt. Kjente historiske eksempler på dette er Sovjet-Unionen, nazi-Tyskland og Nord-Korea.

I en situasjon med totalitære tendenser i et samfunn, der pressen har skiftet side fra å tjene sitt publikum (folket) til istedet å velge å tjene en liten klikk av makthavere, blir rollen til vanlige, opplyste borgere, som åpent utviser samfunnsengasjement og tar samfunnsansvar desto viktigere. Slike personer fungerer på sett og vis som «sikkerhetsventiler» for et åpent samfunn, ved at de bidrar til å rette søkelyset mot kritiske forhold som makthaverne ønsker å holde skjult, og ofte lykkes med fordi media klarer å rette folks fokus mot noe annet.

For nesten-totalitære regimer er en måte å bekjempe slike ytringer på å forsøke å stemple individer med slike initiativer som «trusler mot samfunnets sikkerhet» og med snedig bruk av pressen som ivrige men akk så  hodeløse «våpendragere»  som forsøker å beskrive og stigmatisere «utgrupper», fra Henrik Ibsens verker kjent som «FOLKEFIENDER». Hensikten med dette er dobbel, det ene er ønsket om at aktive personer skal slutte å gå imot og heller jatte med den etablerte makten. Det andre motivet er å bringe de store masser av sannhetssøkere til å slutte og stille kritiske spørsmål, ved å gjøre som dagens Dagbladet-«journalister» og anta at det er mer personlig bekvemt for en selv og ens jobbsituasjon ikke å kritisere myndigheter eller maktpersoner.

En definisjon av en (virkelig) JOURNALIST er en som observerer og tenker selv, og evner å plassere informasjon i en kontekst. Motsetningen er en propagandist, som er en som gjør sitt beste for å fremme og få gjennomslag for visse budskap, der hensikten er å fremskape visse holdninger hos publikum, uavhengig av hva som er sannheten og de faktiske forhold om det aktuelle tema.

Hvordan «scorer» Dagbladet på «journalistikk eller propaganda«-skalaen i denne aktuelle saken?
Nyhetsspeilets analyse vil vise –

 

Analyse og vurdering av Dagbladet-oppslag 23. november 2012

"Ha-ha-ha han HILSTE på meg...!!" Ifølge Dagbladet skal en person "fra mengden" og uten journalistisk akkreditering ved en anledning ha håndhilst på statsminister Jens Stoltenberg. (NB! Denne personen hadde ingen tilknytning til Nyhetsspeilet.no)
«Ha-ha-ha han HILSTE på meg…!!» Ifølge Dagbladet skal en person «fra mengden» og uten journalistisk akkreditering ved en anledning ha håndhilst på statsminister Jens Stoltenberg. På bildet er statsminister Stoltenberg derimot i betryggende selskap, omgitt av norske journalister som ikke stiller kritiske eller overraskende spørsmål…

1. Politi-rapporten fra året før

I slutten av «terroråret» 2011 publiserte Oslo-politiet en «trendrapport», der også dyrevernere ble omtalt som en kriminell eller potensielt kriminell gruppe; «som bør holdes under oppsikt…»

I desember 2011 publiserte Oslo-politiet en "Trendrapport om kriminalitetsutviklingen i Oslo"
I desember 2011 publiserte Oslo-politiet en «Trendrapport om kriminalitetsutviklingen i Oslo»
Politi-rapporten inneholdt informasjon om alvorlige former for kriminalitet, som narkotikasmugling og -omsetning, samt noe sludder...
Politi-rapporten inneholdt informasjon om alvorlige former for kriminalitet, som narkotikasmugling og -omsetning, samt noe sludder:
En absurd anomali var blitt "plantet" i den alvorlige rapporten om tingenes tilstand i Norges krim-hovedstad Oslo: "KT-ere" ble introdusert som en gruppe. En gruppe av hva - kriminelle? For at visse typer handlinger, f.eks. opplyste samfunnsborgeres innhenting av informasjon om tingenes tilstand i samfunnet på selvstendig grunnlag, skal kunne karakteriseres som "kriminalitet" eller "en trussel mot samfunnet", må det være i strid med gjeldende lov. Hvis ikke blir det "konspirasjonsteori" og ukvalifisert synsing fra en av samfunnets ansvarlige instanser, i dette tilfellet politietaten.
En absurd anomali var blitt «plantet» i den alvorlige rapporten om tingenes tilstand i Norges krim-hovedstad Oslo: «KT-ere» ble introdusert som en gruppe. En mulig trussel – isåfall mot hvem – den etablerte makten? For at visse typer handlinger, f.eks. opplyste samfunnsborgeres innhenting av informasjon om tingenes tilstand i samfunnet på selvstendig grunnlag, skal kunne karakteriseres som «kriminalitet» eller «en trussel mot samfunnet», må det være i strid med gjeldende lov. Hvis ikke blir det «konspirasjonsteori» og ukvalifisert synsing fra en av samfunnets ansvarlige instanser, i dette tilfellet politietaten.

Selv dyrevernsaktivister er blitt plassert som en del av trusselbildet i politiets «kriminalitetsforebyggende» rapport, blant drapsmenn, voldtektsforbrytere og heroinlangere. I tilfeller der en så alvorlig – og potensielt maktmisbrukende – etat som politi-etaten viser sviktende gangsyn, ville det være fint med årvåkne journalister som evnet å plassere tingenes tilstand i sitt rette perspektiv.

2. Det hasteinnkalte regjerings-seminaret om ekstremisme i november 2012

20. november 2012 arrangerte Regjeringen noe så sjeldent som en åpen konferanse. Det var påfallende at konferansen ble kunngjort 13. november - bare en uke i forveien. Tema for konferansen var "internett og ekstremisme". En indikasjon på at temaet var tenkt sauset sammen med terrorisme var at en vaskeekte norsk terrorist var en av foredragsholderne: Lars Gule, som i 1977 ble arrestert på flyplassen i Beirut med dynamitt i ryggsekken da han var på vei ombord i et fly. Selv om flyet skulle til Norge var dynamitten tenkt brukt i en terroraksjon utført på israelsk jord.
20. november 2012 arrangerte Regjeringen noe så sjeldent som en åpen konferanse. Det var påfallende at konferansen ble kunngjort 13. november – bare en uke i forveien. Tema for konferansen var «internett og ekstremisme». En indikasjon på at temaet var tenkt sauset sammen med terrorisme var at en vaskeekte norsk terrorist var en av foredragsholderne: Lars Gule, som i 1977 ble arrestert på flyplassen i Beirut med dynamitt i ryggsekken da han var på vei ombord i et fly. Selv om flyet skulle til Norge var dynamitten tenkt brukt i en terroraksjon utført på israelsk jord.

Invitasjonen til Det Kriminalforebyggende Råds ekstremisme-konferanse 20.11.12 ligger her.

3. Human-Etisk Forbunds tilsvarende konferanse om ekstremisme få uker i forveien

Var regjeringens konferanse «en klonet kopi» av Human-Etisk Forbunds (HEF) konferanse om «ekstremisme«, som ble arrangert bare 3 uker i forveien? Klare indikasjoner på dette er, i tillegg til temaet, at ex-terrorist Lars Gule var en av foredragsholderne på begge konferanser, samt at den HEF-tilknyttede John Færseth holdt foredrag på HEF-konferansen om «konspirasjonsteoretisk tankegang«. For mer om HEF-konferansen, klikk her.

Det faktum at regjeringen arrangerte en tilnærmet kopi av en konferanse som var blitt arrangert i regi av Human-Etisk Forbund kort tid i forveien gjør det naturlig å stille spørsmål om
1. Hvordan regjerings-konferansen kom i stand, nærmest som «en hastesak», og
2. Hva som egentlig var formålet med regjeringens «ekstremisme»-konferanse.

Mediaoppmerksomheten som ble skapt i kjølvannet av regjeringens konferanse gir en pekepinn på hva som kan ha vært svarene på dette.

 

4. Dagbladets oppslag i kjølvannet av «ekstremisme»-konferansen

Gudleiv Forr, mangeårig politisk journalist, kommentator og redaktør i Dagbladet skrev dette i en kommentar med tittelen ”Den redigerte pakke” for noen år siden:

”Det har vært papiravisenes oppgave gjennom 400 år å grave fram maktmisbruk og sørge for at demokratiet fungerer. De har vært den offentlige arena der argumenter, ikke posisjon og tittel avgjorde om synspunktene fikk gjennomslag.”

1
Dagbladet slår på tromme – «en ny trussel er oppdaget i det norske samfunnet»…Men hva er nå realiteten bak dette oppsiktsvekkende og subtilt fryktskapende oppslaget…?

Kildekritikk er hovedregel nr. 1 for journalister i motsetning til propagandister.

Hva vet egentlig politiet, hva er det «politiet» går rundt og innbiller seg og hva vet noen stakkels unge journalist-spirer? En måte å kommentere utfallene i D-bladet er som det står – bit for bit:

1. «Later som de er journalister»
Sett nå at det dreier seg om JOURNALISTER (i motsetning til propagandister).
(Mer om dette lenger ned)

2. «Forfølging av toppolitikere«
Dette høres ut som en form for stalking med onde hensikter; ispedd litt telefonterror samt kartlegging av utsatte personers bevegelser. Er det nå det det dreier seg om? (Mer om dette lenger ned)

3. «Konspirasjonsteoretikere vil avsløre skyggeregjeringer og bevisst forgiftning av befolkningen«
Sett nå at ikke bare USA, men også norge har en «skyggeregjering«, f.eks. fordekt bak det kriminelle og seiglivede norske Stay behind-nettverket, som har ødelagt livet for hundrevis og trolig tusenvis av nordmenn. Er det da noe som bekymrer politiet; en undergraving av norges demokrati, institusjoner og borgerrettigheter, krydret med hel- eller halvkriminell overstyring av politiets arbeid? Og hvis nå det skulle vise seg at norges befolkning, inkl. politi-ansattes barn, blir snikforgiftet, gir det da grunn til bekymring?

4. «Politiet er bekymret«
Er politiet bekymret for skjulte udemokratiske krefter i norge (f.eks. såkalte klandestine nettverk) eller hva nå om noen blir bevisst forgiftet uten at dette er en innrømmet agenda? Vil det isåfall være grunn til bekymring for Onkel Politi  – eller vil politiet bare være bekymret om noen «selvoppnevnte fløyteblåsere» hevder at så er tilfelle?

Dagbladet videreformidler en viktig info: Talsmenn for norsk politi anser det som viktigere å fungere som TANKEPOLITI enn å ivareta sin grunnleggende oppgave med å beskytte borgeres liv og helse. Bør det gi borgerne grunn til bekymring?

5. «Politiet er bekymret over en gruppe konspirasjonsteoretikere…«
Hva er det for en nøttete, ullen og intetsigende merkelapp å kalle personer for «konspirasjonsteoretikere»? Og hva om det politiet innbiller seg at er «en gruppe», mao. personer som kjenner hverandre, med eller uten noen form for organisering, viser seg å være enkeltstående suverene personer, f. eks. av typen «samfunnsengasjerte idealister» eller «søkende ungdommer som fornemmer at noe er veldig galt i samfunnet«?

Bør det stilles som krav til en seriøs instans som politiet at de faktiske forhold er grundig kartlagt, før det slynges ut påstander og trusselmeldinger i øst og vest?

Hva om politiets «research» viser seg å koke ned til vridd info som er basert på synserier fra enkeltpersoner med vridde motiver og tilknytning til HEF-nettverket, det være seg John Færseth, Didrik Søderlind, Terje Emberland eller Asbjørn Dyrendal?

«Politiet» som Dagbladet viser til viser seg å være basert på én enkelt stemme under den HEF-inspirerte «ekstremist»-konferansen: politioverbetjent ved Oslo politidistrikt, Vegar Martinsen. Er det mulig at politimann Vegar Martinsen ikke har snakket med så mye som én eneste person i det som løst kan karakteriseres som den norske sannhetsbevegelsen? Isåfall utilgivelig slett politiarbeid og et stygt tilfelle av maktmisbruk for – forsettlig eller uaktsomt – å bidra til å sette en betydelig del av norges befolkning i et ekkelt lys.  Om så var tilfelle og Martinsen, f.eks. hadde slått av en prat med Nyhetsspeilets tidligere journalist og video-reporter Armin Bahrami (som Dagbladet omtaler som noe i nærheten av «en gruppe» uten å nevne navn) ville han raskt ha fått konstatert at de deler de samme ønsker, om å leve i et trygt og fritt land, der individenes frihet og rettigheter respekteres og maktmisbruk ikke tolereres…

6. «..konspirasjonsteoretikere som ved flere anledninger har oppnådd kontakt med sentrale norske samfunnstopper»
Om folk flest, det være seg noen bevisste  og samfunnsengasjerte individer har fått politikere eller andre «samfunnstopper» i tale – så er vel det bare en fordel for alle parter? Norge har hatt en lang tradisjon for kort avstand og gjensidig tillit mellom norges folk og folkevalgte – noe som mange andre land og folk har misunt oss, dengang det var en realitet…

7. Politioverbetjent ved Oslo politidistrikt Vegar Martinsens innlegg på ekstremist-konferansen
Politioverbetjent Vegar Martinsen snakket i 45 minutter i et innlegg med denne illevarslende tittelen:

«Fra ord til handling – utfordringer og muligheter for å bekjempe ekstremistisk vold i Oslo.»

Plutselig dukker det alvorlige ordet EKSTREMISTVOLD helt uprovosert opp i sammenhengen. Dersom vold utøvd i regi av ekstremistiske grupperinger eller individer var hovedfokus for Martinsens foredrag, hvordan er det da mulig at Dagbladets reporter, som var tilstede på regjerings-konferansen, kokte sammen et oppslag i etterkant som praktisk talt i sin helhet er viet bevist ufarlige, mao. ikke-voldelige «konspirasjonsteoretikere«?

Dette innebærer det som på godt norsk kalles Å RETTE BAKER FOR SMED. Dagbladets fremstillinger gjør ingenting for å etablere det viktige prinsipielle og reelle skillet mellom voldelige ekstremister på den ene siden og sannhetssøkere «med hjertet på rette staden» på den andre siden. Snarere tvert imot, Dagbladet retter sitt grove skyts mot opplyste samfunnsengasjerte mennesker  – som det ser ut til å bli stadig flere av i norge, i takt med den pågående bevissthets-oppvåkningen – uten å vie voldelige ekstremister – det påståtte temaet for Martinsens foredrag – en tøddel av fokus (som det fremgår av fortsettelsen nedenfor).

 

8.  «Personer forfekter utenomjordiske farkoster og giftspredning fra svarte fly…»

2b
At utenomjordiske farkoster finnes er en realitet, noe som bl. a. fremgår av offentlige dokumenter på forskeren Richard Dolans nettsted. Men hvor i huleste har Dagbladet påstanden om «de svarte» flyene fra? Hverken chemtrails-spottere i norge eller i utlandet har rapportert om utslipp fra SVARTE FLY.

Et mer bekymringsfullt spørsmål er uansett hvordan V. Martinsen har klart – på vegne av den norske politietat – å bli «bekymret» for om noen personer har observert mer i sitt daglige liv eller gjennom info de har tilgang til enn det som er blitt rapportert gjennom norske masemedia. Om personer for den saks skyld forfekter at «månen er en gul ost» – med eller uten sveitser-huller, så er dette NULL relevant for spørsmålet om faren for ekstremistisk voldsutøvelse. Og hva skal sies om norske personer som forfekter at Liverpool FC er et godt fotballag? Burde det i politiets «kriminalitetsforebyggende rapport» ha vært pekt på faren for voldsutøvelse fra norske Liverpool-fans? Dette ikke minst tatt i betraktning at football hooligans gjentatte ganger har utøvet vold, primært engelske klubbers supportere, som det er mange av i Norge…

9. Dagbladet refererer til voldstrusler fra «noen i miljøet»

Først krydrer Dagbladet artikkelen med referanser til Nyhetsspeilet-oppslag opp og i mente - uten å nevne Nyhetsspeilet direkte - og så danderes et politiutsagn om at det har vært fremmet voldstrusler fra ..."miljøet". En rimelig ekkel Goebbels-aktig vinkling, særlig fordi inntrykket som de facto blir spredd er uten forankring i realiteter.
Først krydrer Dagbladet artikkelen med referanser til Nyhetsspeilet-oppslag opp og i mente – uten å nevne Nyhetsspeilet direkte – og så danderes det med politiutsagn om at det har vært fremmet voldstrusler fra …»miljøet». En rimelig ekkel Goebbels-aktig vinkling, særlig fordi inntrykket som de facto blir spredd er uten forankring i realiteter.

Hvorfor er politiets bekymring for trusler om vold vinklet mot «et miljø» (som ikke er et miljø, kun personer som bruker ulike deler av nettet til info-innhenting, f.eks. info knyttet til vaksiner) som er så løst definert at det på en ullen måte oppfattes som at det også omfatter lesere av det spirituelle nettmagasinet Nyhetsspeilet.no?

Det er et faktum at Norge har et strengt lovverk mot trusler. Og nettet er nå så gjennomsiktig at avsendere av ulike typer trusler vil kunne identifiseres i mange alvorlige tilfeller. Det er absurd å knytte temaet «voldstrusler på nettet» som kan finnes spredt utover i diverse bloggfora og diskusjonssider til temaer omhandlet på «de opplystes nettmagasin» Nyhetsspeilet.no.

Strengt tatt burde politimann V. Martinsen ha benyttet trusselsaken mot AP’s partimann Martin Kolberg som et eksempel «til skrekk og advarsel» – mao. for å vise at norsk politi allerede har både lovhjemler og metoder for å fange opp og ta affære mot trusler som fremmes via nettbaserte medier (i Kolberg-saken ble epost benyttet):

Samme morgen som Dagbladet hadde et stort oppslag om drapstruslene(?) som var blitt fremsatt innad i APe-klanen mot navngitte personer i APe-miljøet ble merkelappen «potensielt voldelige» benyttet om sannhetssøkere og spirituelle personer med hjertet på rette staden. Hvorfor ble ikke dette aktuelle caset trukket frem av «oppdragspolitimann?» Vegar Martinsen som et eksempel på at norge idag er utmerket rustet til å forholde seg til hva som måtte dukket opp av alvorlige trusler fremsatt via nettet?
Samme morgen som Dagbladet hadde et stort oppslag om «drapstruslene»(?) som var blitt fremsatt innad i APe-klanen mot navngitte personer i APe-miljøet ble merkelappen «potensielt voldelige» benyttet om sannhetssøkere og spirituelle personer med hjertet på rette staden. Hvorfor ble ikke dette aktuelle caset trukket frem av «oppdragspolitimann?» Vegar Martinsen som et eksempel på at norge idag er utmerket rustet til å forholde seg til hva som måtte dukke opp av alvorlige trusler fremsatt via nettet?
VG deltar i "hviskeleken" i dagens "halvt åndssvake" offentlige rom. Fikk de ikke med seg det klare forbeholdet fra politmann V. Martinsen? (under her)
VG kaster seg på «hviskeleken» i dagens «halvt åndssvake» offentlige rom. Ingen journalister vet noe og ingen tar seg bryet med å sjekke hva som egentlig ble sagt, for ikke å si de faktiske forhold. Fikk ikke VG – som vanligvis er grundigere med å sjekke før de publiserer enn Dagbladet – med seg det klare forbeholdet fra politimann V. Martinsen som fremgår av faksimilen under? «

 

10. Politiet gjør det klart at de ikke har noe grunnlag for forsøkene på «trussel og volds-stigmatisering» som bringes til torgs av VG…

Å insinuere og mistenkeliggjøre uten noe faktisk grunnlag er en velbrukt og velfungerende Goebbels-metodikk - mer enn god nok til å fungere i dagens norske lavmål-media
Å insinuere og mistenkeliggjøre uten noe faktisk grunnlag er en velbrukt og velfungerende Goebbels-metodikk – mer enn god nok til å fungere i dagens norske lavmål-media

11. Kristin Clemet ble video-intervjuet på gaten

4clemet

Hvordan har politiet fått «loggført» og «journalført som en del av trusselbildet?!» et lite kjent video-intervju med tidl. kunnskapsminister og topp-politiker for Høyre Kristin Clemet, som nå er leder for tankesmien Civita? What’s the big deal…? Dette intervjuet av noen få minutters varighet ble foretatt av Armin Bahrami da han var en del av  redaksjonen i Nyhetsspeilet. Forøvrig ble det ikke publisert via Nyhetsspeilet, bl.a. fordi det ikke frembrakte noen ny informasjon.

12. «Journalister har klart å oppnå kontakt med blant andre Jonas Gahr Støre»

Kort avstand mellom norske folk og folkevalgte, og mellom kritiske journalister og maktens politikere er ikke lenger noe av det som gjør "fint å bo i Norge". Nå er det blitt et spørsmål om politikernes "sikkerhet". Er det ingen i media som skjønner at noe er i ferd med å gå tapt?
Kort avstand mellom norske folk og folkevalgte, og mellom kritiske journalister og maktens politikere er ikke lenger noe av det som gjør det «fint å bo i Norge». Nå er det blitt et spørsmål om politikernes «sikkerhet». Er det ingen i media som skjønner at noe er i ferd med å gå tapt?

Det ser ut til at Dagbladet har blitt forvirret i begrepsbruken; det er forskjell på å være propagandist, som f.eks. Dagbladet-propagandistene Linn Kongsli Lundervold og Anne Marte Blindheim, og Nyhetsspeilet-journalister, som i dette tilfelle tidligere video-journalist Armin Bahrami. Dette korte videoklippet der Jonas Gahr Støre stunt-intervjues i forbifarten på gaten, som Dagbladet (og politiet – sic) viser til, er både sympatisk og easy-going, humørfylt og ikke minst omhandler det substansiell info, mao. godt poengtert:

http://www.youtube.com/watch?v=poDJkWEhr6Y

Denne lille video-dokumenterte samtalen med Støre varte i 36 sekunder…
Oppfattet den tidligere utenriksministeren det som «ubehagelig»? Burde Støre ha vært skånet for denne milde journalistiske konfrontasjon av typen «Et spørsmål som han lett kan svare på...»?

Her er temaet for en annen «på gaten»-konfrontasjon, utført av en journalist fra Folkets Info; (www.folkets.info). Her blir den daværende utenriksministeren konfrontert med grunnlovsbruddene som regjeringen Stoltenberg begikk i forkant av noen svært få nordmenns beslutning om uprovosert å bombe det afrikanske landet Libya:

http://www.youtube.com/watch?v=ZreK7yzrDO0

http://www.youtube.com/watch?v=WJK2pEHRcbs

Etter at libyerne hadde lagt sine døde i kister, og de av norske bombefly lemlestede libyere i alle aldre hadde fått en ny tilværelse, fremkom det informasjon om at de norske jagerflypilotene måtte plukke ut mål på egenhånd, og slapp bomber i tettbygde bystrøk. Nå forteller to av de mest sentrale norske pilotene åpenhjertig om dramatikken da Norge for første gang slapp bomber over Afrika.

http://www.nrk.no/fordypning/libya-piloter-snakker-ut-1.10944493

Hvordan kan det bli et spørsmål om en norsk krigsforbryters «sikkerhet» når han for en ytterst sjelden gang blir konfrontert med feilvurderinger og feilbeslutninger som har gjort ham til krigsforbryter? Det bør være norsk politis oppgave å pågripe og arrestere forbrytere i maktposisjoner som har brutt grunnloven, begått massedrap i andre land og bidratt til at profesjonelle norske militære; i dette tilfellet jagerflypiloter – som har til oppgave å forsvare norges land og folk – kommer hjem til sine barn som massemordere etter å ha vært på krigstokt for vestlige imperialister med ymse agendaer.

Har ikke norske propagandist-media lært noe av det skjedde før, under og etter annen verdenskrig, inkludert nødvendigheten av å gjennomføre et rettsoppgjør mot krigsforbrytere; «de som bombet først«…? Prinsipper og praksis for behandling av krigsforbrytere gjelder idag som før, og norske krigsforbrytere er ikke unntatt.

Som et talende apropos kan det nevnes at tidligere wannabe terrorist Lars Gule på HEF-konferansen (men neppe på regjerings-konferansen) satte hatten på Stoltenberg-regjeringen, som gjennomførte konferansen «mot voldelig ekstremisme» i regi av sitt kriminalitetsforebyggende råd, ved på akademisk vis å betegne Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og de andre Libya-bomberne som EKSTREMISTER:

«Lars Gule benyttet også anledningen til å kritisere regjeringens definisjon av ekstremisme, nemlig at ekstremisme er «vilje til å bruke vold for å nå politiske mål».

– Med denne definisjonen er jo regjeringen selv ekstremister, ettersom Norge for eksempel deltok i angrepet på Libya i fjor, sa Gule

Se http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8943

 

13.  Den HEF-tilknyttede John Færseth går som en rød tråd gjennom hele saken
Som gjennomgangen av denne saken viser, så er det en person som har vært aktiv i kulissene i de ulike delene av denne saken. John Færseth, som bl.a. har fulgt Nyhetsspeilet fra før det så dagens lys (noe som fremgår av denne artikkelen «Mellom chemtrails og bakkemannskap«).

John Færseth var foredragsholder på HEF-seminaret om «ekstremisme», som ble omtalt på nettstedet fritanke.no, der Færseth er hovedbidragsyter. HEFs ekstremisme-konferanse ble på uvanlig måte «klonet» av regjeringens «Kriminalitetsforebyggende råd» og deretter på uvanlig måte hasteinnkalt. Færseths nære samarbeidspartner i vepsen.no, Tor Bach, stilte opp  med foredrag på regjerings-konferansen, og sannelig var John Færseth blitt intervjuet av Dagbladet i «nå skal vi ta Nyhetsspeilet»-oppslagene – liksom på vegne av Stoltenberg far og sønn; med et oppslag for Stoltenberg senior og et annet oppslag for Stoltenberg junior:

Påfallende nok var "regimakeren"John Færseth også intervjuet i Dagbladet-oppslaget
Påfallende nok var «regimakeren»John Færseth også intervjuet i Dagbladet-oppslaget

Symptomatisk for dette var at Dagbladet hadde lenket inn til vepsens nettsted vepsen.no i denne artikkelen (som om «tankepoliti»-Dagbladet anser at info på vepsen.no er akseptabelt for deres lesere). Derimot hadde ikke Dagbladet lagt inn lenker til noen av de «uthengte» video-intervjuene, noe som hadde vært naturlig dersom hensikten hadde vært å la deres publikum få direkte tilgang til informasjonen for så å kunne gjøre seg opp sin egen mening, fremfor å måtte ta til takke med de tildels substansløse sviske-utsagnene som Dagbladet serverte med tilnærmet krigstyper.

Den sympatiske og kunnskapsrike "mediaviteren" John Færseth har bidratt i de fleste av denne sakens fasetter. Er han hyret inn som "informasjonsstrategisk rådgiver" av "romerhær"-regjeringen Stoltenberg i den pågående åndskampen mot det moderne media-norges "gallere"; Nyhetsspeilets Asterix og Obelix...?
Den sympatiske og kunnskapsrike «mediaviteren» John Færseth har bidratt i de fleste av denne sakens fasetter. Er han hyret inn som «informasjonsstrategisk rådgiver» av «romerhær»-regjeringen Stoltenberg i den pågående åndskampen mot «media-norges Asterix og Obelix» – de frittstående undersøkende journalistene i Nyhetsspeilet, som bl.a. finner det naturlig å påpeke illevarslende trender i retning av et totalitært Norge, som er et av tidens tegn.

5. Voldsom publiseringsaktivitet i norske aviser rettet mot «konspirasjonsmiljøet» tidlig om morgenen 23.11.12

Det var en intens aktivitet i norske nettaviser («nattaviser»?) som dagbladet.no og vg.no grytidlig om morgenen den 23. november 2012.

VGs goebbels-aktige «politiet frykter voldelige konspirasjonsteoretikere» (sic) ble publisert kl. 04.09,  fulgt av Dagbladets «Thorvald Stoltenberg hengt ut i konspirasjonsmiljøet» kl. 05.32 og det ovenfor gjennomgåtte «Later som de er journalister«-oppslaget kl. 06.58. Alle disse uetterrettelige propaganda-oppslagene er gjennomsyret av ulne og insinuerende begreper som «trusler», «vold», «ekstremisme», «konspirasjonsteoretikere» og «konspirasjonsmiljøet». Realiteten av dette er «røyk uten ild«, men det er naturlig å anta at inntrykket som ble spredd kan ha vært det motsatte; «ingen røyk uten ild«. Hensikten helliger middelet, helt i Goebbels ånd.

Den store ironien er jo at de halvt hodeløse og ganske så «Stoltenberg-tro» masemediene vg og dagbladet ikke har fått med seg og kringkastet Lars Gules prinsipielt og praktisk presise beskrivelse av bombe-Jenz og Libya-Støre som de verste voldelige ekstremistene i Norge, personer  som gjennom sine barbariske handlinger har vist at de ennå utgjør en fare for omverdenen, slik de viste i Libya.

Hva blir det neste? Det syriske folket er på ingen måte trygge mot å bli rammet av bomber sluppet fra norske jagerfly. Den norske forsvarsministeren har allerede vært i Tyrkia for å konferere vedr. NATO og Syria…  Historien har vist at personer som ved én anledning har blitt krigsforbrytere «med letthet» tyr til nye uprovoserte militære angrep. Dette understreker viktigheten av at de blir fratatt sine maktposisjoner og stilt for retten tiltalt for krigsforbrytelser / forbrytelser mot menneskeheten.

Kan det være på tide å ta affære; hallo norske journalister i Aftenposten, NRK, TV2, Dagens Næringsliv – er det noen hjemme; eller er den pågående SKUP-konferansen bare en SUP-konferanse; et påskudd for å komme sammen til kollektivt gravøl for maktkritisk, undersøkende og oppsøkende norsk journalistikk?

Det er nåtiden og den nære fremtiden det gjelder. Hint: Å utvise samfunnsansvar; ikke regn med at «personer fra konspirasjonsmiljøet» vil avlaste dere for det medias samfunnsansvar som dere har smøget dere unna lenge nok i den kritiske tiden vi nå er inne i;  ikke minst etter det som skjedde på media-fronten den 23.nov. 2012…
Som en annen Arbeiderpartiet-relatert kuriositet kan det nevnes at oppslaget vedrørende de alvorlige nett-baserte truslene om vold mot Jens Stoltenberg og Martin Kolberg, mao. som vel kan anses som et mer eller mindre internt AP-anliggende, også ble publisert av Dagbladet i morgentimene den selvsamme dagen 23.11.12, nærmere bestemt kl. 08.04…

23. november 2012 var dagen Dagbladet og andre etablerte aviser dolket kritisk og oppsøkende journalistikk i ryggen…

 

6. «Thorvald Stoltenberg hengt ut i konspirasjonsmiljøet»

 

Ikke akkurat noen dagsaktuell nyhet: Video-intervjuet som Dagbladet viser til ble foretatt og publisert 3 år tidligere... Forøvrig er det ikke en "uthengning" når personer blir konfrontert med informasjon eller påstander og spurt om det faktisk forholder seg slik eller ikke...
Ikke akkurat noen dagsaktuell nyhet: Video-intervjuet som Dagbladet viser til ble foretatt og publisert 3 år tidligere… Forøvrig er det ikke en «uthengning» når personer blir konfrontert med informasjon eller påstander og spurt om det faktisk forholder seg slik eller ikke…


1. Ble Thorvald Stoltenberg «hengt ut» i denne video-reportasjen?

http://www.youtube.com/watch?v=n_pvK5lacMo

Se også artikkelen der samtalen blir analysert og plassert i kontekst, som kan leses her.

Den viktigste rammen rundt dette stunt-intervjuet er å være klar over hvilken mektig mann Thorvald Stoltenberg lenge har vært – og trolig ennå er i Norge:

 • Grunnlegger og æresmedlem i Trilateral-kommisjonen (som bl.a. har som formål å få overført norske energiressurser til utenlandske eiere, denne prosessen er godt i gang)
 • 5 ganger deltager på Bilderberg-møter, bl.a. i 1995, måneden før Srebrenica-massakren i Bosnia.

 • Tidsskriftet Ny Tid har knyttet Thorvald Stoltenberg til folkemordet i Bosnia:

http://www.nytid.no/arkiv/artikler/20050803/knytter_stoltenberg_til_folkemord_i_bosnia/

 • Venn av «vaksineindustriens» gudfar David Rockefeller gjennom minst 40 år
 • Sterkt involvert i det kriminelle norske Stay behind-nettverket

 • Far til statsminister Jens Stoltenberg og Folkehelseinsitutt-direktør Camilla Stoltenberg

 • Aldri vært folkevalgt

 • Det skjer omtrent ikke lenger at etablerte media stiller kritiske spørsmål til maktens menn, for ikke å si bakmenn.  Dette intervjuet er – uavhengig av hva den enkelte måtte mene om formen og måten det ble improvisert og gjennomført på, med diverse «skjønnhetsfeil» – et stykke moderne norsk pressehistorie.
  Dette ER journalistikk…

  «2. Han kom med noen helt vanvittige løgner»

  Ettersom Dagbladet kjente til at intervjuet med Stoltenberg den eldre var publisert på nettet, hadde de også mulighet til selv å gå gjennom innholdet, ved å tenke gjennom hva som faktisk ble sagt, samt å legge inn en lenke i sin nett-artikkel, for å la den enkelte selv få gjøre seg opp en mening om informasjonen som fremkommer.

  Dagbladet unnlater dette, og velger istedet ukritisk å viderebringe Thorvald Stoltenbergs upolerte utsagn i ettertid, i sin delvis intetsigende form, som for å ramme den unge Nyhetsspeilet-journalist med max kritikk… (Det blir vel neppe lettere å være norsk konfronterende og undersøkende journalist etter dette…)

  Viktig informasjon som fremkommer er bl.a. at Stoltenberg den eldre er påfallende åpen om Bilderberg (eller mente han Trilateral-kommisjonen?). Dette er ikke vanlig, og taler både til intervjuers og den intervjuedes fordel. (Til sammenligning er Jens Stoltenberg konsekvent taus om sin Bilderberg-deltagelse sommeren 2002, samme år som han overtok partiledervervet i Arbeiderpartiet fra Torbjørn Jagland)

  Følgelig er det ikke «løgn» at Thorvald Stoltenberg er bilderberger, han innrømmer det jo selv.  (Hvor mye kommer f.eks. Erna Solberg til å ville si om sin Bilderberg-deltagelse under årets valgkamp? Bør det antas at Solberg ikke vil få spørsmålet fra en eneste journalist i etablerte norske media – fordi de i praksis er blitt propagandister for den etablerte makten?)

  Dersom det var sant som T. Stoltenberg hevdet, at både Kapital, Finansavisen og «politiet»(?!) hadde undersøkt påstandene om at Stoltenberg eier aksjer i Pandemrix-produsenten GlaxoSmithkline, så var det ikke noen «vanvittig løgn» som han ble spurt om – snarere en real konfrontasjon med mulighet for å få avsannet rykter og fjernet tvil om et tema som tydeligvis opptok mange på den tiden –

  Uten at det var noe direkte tema under intervjuet, er det kommet frem informasjon om at familien Stoltenberg har en privat samrøre av sine økonomiske interesser med det kvasi-statlige og Rockefeller-backede Folkehelseinstituttet, som importerer og distribuerer vaksiner for de norske massevaksineringsprogrammene. Å undersøke disse finansielle forholdene er et TABU-tema i norske media, selv for antatt røffe journalister i ressurssterke finansmedia som Dagens Næringsliv og Kapital, som lenge har levd høyt på avsløring av finans-skandaler – vel og merke uten Stay behind, Bilderberg eller Stoltenberg-tilknytning (sic).

  I lys av dette var det oppsiktsvekkende at det var et av de dengang mest betimelige spørsmålene som fikk det til å renne over for gamle-Thorvald, så det glimtet olmt i øynene hans og han hevet en truende pekerfinger.

  Spørsmålet, som ble stilt midt under den hodeløse massevaksineringen mot svineinfluensa høsten 2009, lød:

  – Kan FHI (Folkehelseinstituttet) bli stilt ansvarlig da, for å ha vært folkeforgifter i stedet for folkehelseforebyggende institusjon? Dem stoppet vaksinen i Polen.

  Det er nå hevet over tvil at mange mennesker i norge fikk liv og helse ødelagt av svineinfluensa-vaksinen Pandemrix. Hvorfor reagerte Thorvald Stoltenberg som om noen hadde tråkket på hans liktå da dette spørsmålet ble stilt – med mindre det «folkeforgiftende» Folkehelseinstituttet «indeed» anses som familien Stoltenbergs Cosa Nostra; deres høyst private anliggende som ingen andre, hverken media, eller myndigheter eller riksrevisjon eller finanspresse har noe med…

  Med tanke på at informasjon om den usikrede vaksinens risiko for skadevirkninger forelå FØR massevaksineringen begynte – og skaderapportene rant raskt inn til FHI etter at galskapen hadde begynt – er det naturligvis et tema for juridisk og faglig straffeansvar og erstatningsrettslige konsekvenser som journalist A. Bahrami konfronterte T. Stoltenberg med.

  Litt beviser – som backer opp spørsmålets relevans – om at svineinfluensa-vaksineringen var russisk rullett med folkehelsa, kommer fra personer som meldte om alvorlige skadevirkninger i etterkant av å ha fått vaksinen:

  Strengt tatt burde Folkehelseinstituttet ha vært stilt faglig og strafferettslig ansvarlig for de mange tilfellene av vaksine-forgiftninger som en direkte konsekvens av svineinfluensa-vaksinen. Dette har ikke skjedd – og få stemmer ser ut til å høres i det offentlige rom om dette. Dette er en saftig avsløring som Dagbladet og VG kunne ha kastet seg over, i sin jakt på nye SKUP-priser…
  Strengt tatt burde Folkehelseinstituttet ha vært stilt faglig og strafferettslig ansvarlig for de mange tilfellene av vaksine-forgiftninger som en direkte konsekvens av svineinfluensa-vaksinen. Dette har ikke skjedd – og få stemmer ser ut til å høres i det offentlige rom om dette. Dette er en saftig avsløring som Dagbladet og VG kunne ha kastet seg over, i sin jakt på nye SKUP-priser…

  Dagbladets journalist-propagandist Linn Kongsli Lundervold, som tidlig om morgenen den 23. november 2012 presterte å publisere to ulike artikler med front mot «konspirasjonsmiljøet» ( i praksis borgere som tar deler av det samfunnsansvar det innebærer å få avslørt maktens misbruk siden norsk presse i praksis styrer utenom dette), en for å ryggslikke Jens Stoltenberg og en for å ryggslikke Thorvald Stoltenberg – begge deler som på kommando – gikk glipp av en saftig avsløring som ikke lett går ut på dato da hun gikk gjennom video-intervjuet med Thorvald Stoltenberg: Her serverer Stoltenberg senior en utilslørt trussel mot den unge stunt-reporter med denne ordlyden:

  – Jeg tror du skulle gjøre noe annet drive med noe annet for du er på feil spor på alle områdene, og dermed så ødelegger du ditt eget liv…det er synd (Stoltenberg retter samtidig pekefingeren mot journalisten for å bekrefte og understreke hvor synd han mener dette er)! Og jeg er lei meg for det.

  En utilslørt trussel fra en veletablert norsk maktmann er en saftig avsløring for norsk presse. Så rart at Dagbladet så en annen vei og istedet valgte å henge ut offeret...
  En utilslørt trussel fra en veletablert norsk maktmann er en saftig avsløring for norsk presse. Så rart at Dagbladet så en annen vei og istedet valgte å henge ut offeret…

  En journalist som blir truet på gata av en maktperson må det være all grunn for journalister i øvrige media til å slå stort opp; sånn kan vi ikke ha det – ikke her i Norge!

  Dessuten var påpekingen av Folkehelseinstituttets ansvar for folkeforgiftning hverken «feil spor», «vanvittig» eller «løgn«, snarere en av de mest sindige påpekninger som ble gjort mens svineinfluensa-farsen pågikk, muliggjort kun takket være et hodeløst kollektivt norsk journalistkorps.

  Dersom den etablerte pressen hadde vært om så bare noen få prosent mer «vaksine- og stoltenberg-kritisk» høsten 2009 så hadde trolig mange nordmenn idag hatt bedre helse og livskvalitet…

  Dagbladets gjengivelse av video-opptrinnet høsten 2012, tre år på etterskudd: De fleste tyranner i maktposisjon ville vel ha vært tilfreds over en slik propagande, mens Goebbels ville ha klaget over den plumpe stilen og mangelen på propagandistisk finesse....
  Dagbladets gjengivelse av video-opptrinnet høsten 2012, tre år på etterskudd: De fleste tyranner i maktposisjon ville vel ha vært tilfreds over en slik propagande, mens Goebbels vel ville ha klaget over den plumpe stilen og mangelen på propagandistisk finesse….
  Maktmonsteret Stoltenberg senior ønsker at politiet i større grad skal fungere som TANKEPOLITI. Vil det kunne føre til mindre fokus på Bilderberg, vaksineskader og Stay behind, som er blant det norske samfunnets største problemer idag?
  Stoltenberg senior ønsker at politiet i større grad skal fungere som TANKEPOLITI. Vil det kunne føre til mindre fokus på Bilderberg, vaksineskader og Stay behind, som er blant det norske samfunnets største problemer idag?
  Og vil det SKUP-jaktende norske journalistkorps noen gang prøve å få brakt på det rene i hvilken grad Jens Stoltenbergs involvering i BILDERBERG, VAKSINER og…kanskje også STAY BEHIND 2 har bidratt og bidrar til å redusere det norske folkets livskvalitet…?

   

  Redaktør for dagbladet og dagbladet.no, John Arne Markussen, har ingen deltagere på SKUP-konferansen i mars 2013, der kritiske og undersøkende norske journalister møtes for utveksling av erfaringer og inspirasjon til økt samfunnsnyttig innsats. Dette kan tolkes som en symbolsk stadfesting av at dagens Dagbladet med vitende og vilje dolker kritisk, undersøkende og oppsøkende journalistikk i ryggen. Som et slags bidrag på veien mot et totalitært norge, som lenge har vært planlagt og rigget i kulissene av den globale makteliten, hvis lokale representanter heter Jens Stoltenberg og Thorvald Stoltenberg.
  Redaktør for dagbladet og dagbladet.no, John Arne Markussen, har ingen deltagere på SKUP-konferansen i mars 2013, der kritiske og undersøkende norske journalister møtes for utveksling av erfaringer og inspirasjon til økt samfunnsnyttig innsats.
  Dette kan tolkes som en symbolsk stadfesting av at dagens Dagbladet med vitende og vilje dolker kritisk, undersøkende og oppsøkende journalistikk i ryggen. Som et slags bidrag på veien mot et totalitært Norge, som lenge har vært planlagt og rigget i kulissene av den globale makteliten, hvis lokale representanter lenge har vært Thorvald Stoltenberg og Jens Stoltenberg.
  Er politiet - dvs. tankepolitiet - blitt tipset om at det er observert en konspirasjonsteoretiker, mao. en menig person som ønsker å stille maktens menn noen alvorlige og kritiske spørsmål?
  Er politiet – dvs. tankepolitiet – blitt tipset om at det er observert en «konspirasjonsteoretiker», mao. en menig person som ønsker å stille noen alvorlige og kritiske spørsmål til maktens menn?

   

   

  Lenker til omtalte avisoppslag:

  http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/innenriks/konspirasjonsteorier/debatt/24498401/

  http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/innenriks/konspirasjonsteorier/jens_stoltenberg/thorvald_stoltenberg/24483126/

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10071365

  http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/poltikk/krim/trusler/martin_kolberg/24507410/

  https://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/diplomaten-thorvald-stoltenberg-truet-nyhetsspeilet-journalist/

  https://www.nyhetsspeilet.no/2009/07/jonas-gahr-st%C3%B8re-konfrontert-om-chemtrails/

  https://www.nyhetsspeilet.no/2010/11/zero-emission-conference-nyhetsspeilet-konfronterer/

   

  Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

  Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

  Abonnere
  Varsle om
  guest

  106 Kommentarer
  Eldste
  Nyeste Mest populær
  Inline Feedbacks
  View all comments
  faxluri
  faxluri
  10 år siden

  Kan det være en ide at Nyhetsspeilet ser på seg seg med kritske øyne, i stedet for å kritisere andre medier?

  1. Kildekritikk er hovedregel nr.1 for journalister!
  Hvordan er det med kildekritikken til Nyhetsspeilet?

  2. Objektivitet er også et mål for en journalist, dvs man skal være saklig og upartisk! Er Nyhetsspeilet en objektiv, saklig og upartisk nyhets-side?

  3. Vis respekt for menneskers egenart, rase, nasjonalitet og livssyn!
  Viser Nyhetsspeilet den nødvendige respekt for menneskers egenart, rase, nasjonalitet og livssyn?

  Nyhetsspeilet bruker ofte nedsettende «kallenavn» på kjente personer og politikere, og beskylder dem for grusomme handlinger, alt dette uten et fnugg av bevis.

  F.eks:
  Janus-Jenz, Bombe-Jenz, Libya-Støre, Janus-Jonas, de verste voldelige ekstremistene i Norge, personer som gjennom sine barbariske handlinger har vist at de ennå utgjør en fare for omverdenen.

  Jonas Gahr Støre beskyldes for korrupsjon, kameraderi og grov inhabilitet.
  Jonas beskyldes også for å være en kyborg.

  Bryter ikke Nyhetsspeilet med dette alle regler for god journalistikk?
  Kan man ta en slik nettside seriøst?

  Intervjuet med Thorvald Stoltenberg?
  Jeg er sjokkert og vet ikke helt hva jeg skal si. Er det bare jeg som synes at dette intervjuet er helt usmakelig? :-(

  Håper noen i redaksjonen svarer på disse spørsmålene! ;-)

  Mike Cechanowicz
  Skribent
  10 år siden
  Svar til  faxluri

  1. Kildekritikk betyr at forfatter så vel som leser anstrenger seg for å utfordre antagelser, og sannhetsverdien i informasjon – selvfølgelig opp mot individets kart over terrenget og kjenskap til terrenget. Da skribenter i Nyhetsspeilet skriver uavhengig av hverandre er de også selvstendig ansvarlig på et personlig nivå for å ivareta deres integritet og troverdighet. Skribenter som farer med opplagt dårlig kildekritikk skyter seg selv i hodet. Journalister i kommersiell media har ofte også en økonomisk agenda i sitt arbeid – det har ikke skribenter i Nyhetsspeilet. Vi tjener ikke penger på det vi skriver.

  2. «Objektivitet» er en illusjon som finnes kunn i et fragmentert sinn. Som mennesket er alle subjektive vesner da vi henter all informasjon via våre sanser. Den journalistiske tanken om «objektivitet» skal liksom være en måte å la leseren gjøre seg opp en mening om hva som er sant basert på en tosidig fremføring av informasjon fra to perspektiver. Dette fører oftes frem til forvirring og et uavgjort forhold i sinnet til leseren. Menneskets sinn og hjerne skaper sin virkelighetsopplevelse gjennom emosjonell kontakt med sansene. Husk på det når du tenker på objektivitet.

  3. Respekt for andres meninger… når respekten ikke er gjensidig er aldri noe forbi det jeg betrakter «normalt» i denne verdenen. Kritisk journalisme krever å sette lys på det som andre ikke vil ha lys satt på. Om noen skulle la seg fornærme av slik virksomhet og kalle det respektløs – så har jeg bare å si at respekt for sannheten må komme før respekt for andres følelser. Min respons til deg, det er mitt ansvar. Din respons til meg – Det er ditt.

  4. Du skriver om anklagelser uten et fnugg av evidens. Jeg undres om du har faktisk lest evidensen i artikkelene du omtaler? Foreløpig ser jeg ikke det fnugg av evidens at du egentlig vet hva du skriver om.

  herr anfsim
  herr anfsim
  10 år siden
  Svar til  faxluri

  Jeg støtter denne. Foruten at store deler av beskyldningene fra artikkelforfatterne på dette nettstedet umulig kan verifiseres, er det faktisk ganske mye som lett kunne vært avkreftet med litt grundigere forarbeid.

  Ett godt eksempel er hvordan tre MP-soldater ble beskyldt for å være delaktige i bombeangrepet 22. Juli. Man kan jo lure litt på denne «gravende jornalistikken» når disse ble intervjuet omtrent ett år tidligere og påstanden således lett kunne vært avkreftet.

  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/
  http://soldaten.no/articles/view/239/0

  Det er forøvrig utrolig at den artikkelen får stå uendret. Dere beskylder faktisk tre uskyldige soldater for ganske stygge ting.

  2Q11
  2Q11
  10 år siden
  Svar til  herr anfsim

  Hallo herr anfsim, du må våkne opp, følge med og ikke sluk alt rått før det er bearbeidet:
  Du er også velkommen til å forsvare det du hevder, og gi en forklaring etter å ha satt deg grundigere inn i saken:

  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/comment-page-15/#comment-95921 :
  Fortsatt så står spørsmålene om hvorfor TV2 og soldater sto klar til innsats v/ Grubbegata før og etter smellet ubesvart. Til krampa tar, nå og senere, jeg gjentar:
  ”I klartekst betyr det jeg beskrev over, at den omtalte filmingen til TV2 har foregått i tidsrommet mellom 60-150 SEKUNDER etter hovedsmellet.
  Dermed kan vi med sikkerhet se bort fra ”forklaringen” i soldat.no.
  Det samme med ”70fotografen” som med overlegg, i for tiden kjent offerrolle-stil, for å få sympati for sin versjon. Bløff alt sammen selvfølgelig”
  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/comment-page-5/#comment-92266

  ”Med dette dør diskusjonen om tema hen, hvorfor? hva tror du…
  Velkommen skal hvem som helst være til å forsøke og forklare eller debunke den mørke sannheten som trenger seg på her..”
  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/comment-page-14/#comment-94390

  Selvfølgelig er det en overhengende fare for at den eller de som måtte komme med (bort)forklaringer gjør som forgjengerne, bare forsterke bløffen, siden all tildekking gjør det underliggende mer opplagt i det øyeblikk avkledning skjer og sløret er fjernet.

  Selv i et så lite og gjennomsiktig land viser det seg altså at terror fungerer etter hensikten, noe de som står bak merker seg for fremtiden. Trist..

  herr anfsim
  herr anfsim
  10 år siden
  Svar til  2Q11

  Du får ha takk for praten. Prøvde å svare deg men det ser ut til å ha blitt slettet etter at det ble publisert. Man kan jo undres hvorfor, men noen har i allefall gitt deg siste ordet. Gratulerer :)

  2Q11
  2Q11
  10 år siden
  Svar til  faxluri

  Intervjuet med Thorvald Stoltenberg?
  Jeg er sjokkert og vet ikke helt hva jeg skal si. Er det bare jeg som synes at dette intervjuet i Dagbladet er helt usmakelig sett i sammenheng med den korte tiden etter ektemakens død, gjentatt bruk av forfølger, som de som forstår psyops og samtidig har vært utsatt for minst 9år i norsk skolevesen, spiller på et av de mest ladete uttrykkene som tenkes kan, det er ikke fødeforfølgelse..

  – Rammet av en sorg som forfølger meg

  http://www.dagbladet.no/2012/10/30/nyheter/innenriks/politikk/thorvald_stoltenberg/karin_stoltenberg/24061526/

  -Later som de er journalister og forfølger toppolitikere..

  http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/innenriks/konspirasjonsteorier/jens_stoltenberg/thorvald_stoltenberg/24483126/

  http://www.nyhetsspeilet.no/2009/12/diplomaten-thorvald-stoltenberg-truet-nyhetsspeilet-journalist/comment-page-10/#comment-93940

  Husk at hele mediestyret/ dyret og ledere i stortinget, i tillegg til politi og militært personell (+Thorvald) bare må skjule mye av det som ligger bak 22/7. Noe som bare vil presse seg på og bli avslørt for stadig flere.
  Alt er så opplagt, bare en finner ut av ting selv, og makter å være åpen for at vi har tunge mafiatilstander nasjonalt og globalt.
  Se kommentaren under:
  http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/dagbladet-dolker-kritisk-og-oppsokende-journalistikk-i-ryggen/comment-page-1/#comment-96314

  Tore B. Krudtaa
  10 år siden

  Takk for at du setter fokus på dette Hans Gaarder. Velskrevet og viktig artikkel!
  Det er nok mange som har reagert på det elendige journalistiske arbeidet fra Dagbladet, og de andre mediene i Norsk presse, som klarte å gjøre uskyldig kritisk journalistikk til noe samfunnsfiendtlig og farlig.

  Diademas
  Diademas
  10 år siden

  Det bør jo være et tankekors for Nyhetsspeilet, som skriker over seg om sensur og ensretting i mainstream-media, at personen som gjorde dette (idiotiske) stuntet med Stoltenberg sr. ikke engang kan nevnes med navn her.
  Ethvert innlegg som nevner Nyhetsspeilets tidligere skribent med navn blir automatisk sensurert. På tide at det feies litt for egen dør?

  Thor Norseman
  Thor Norseman
  10 år siden

  Jeg har uttalt meg kritisk hva angår ganske mye av det som får spalteplass her på Nyhetsspeilet, men denne gangen skal jeg applaudere!

  Det viktigste man kan sette fingeren på her i Norge er mainstream medias unnfallenhet og det at de er et ukritisk talerør for det norske propagandaministeriet!

  God artikkel Hans!

  faxluri
  faxluri
  10 år siden

  Takk for svaret, Mike!
  Jonas Gahr Støre er ennå ikke dømt for korrupsjon og man er jo uskyldig til det motsatte er bevist. Er man ikke? Og dette med kyborger og reptiler, vi har skannet hele regjeringa og det finnes ingen slike der. ;-)

  Lars-Roger Moe
  10 år siden
  Svar til  faxluri

  Hvordan skal man få mennesker i maktpossisjon dømt for korrupsjon, folkemord, landssvik dersom man ikke skal kunne stille kritiske spørsmål ved deres habilitet og handlinger? Hvis de er skyldige bør de dømmes. Hvis de er uskyldige bør de frifinnes. Dersom det er et snev av tvil må slike spørsmål stilles. I et levende demokrati er dette selvsagt.

  Dersom man i Norge i dag forsøker å stille slike spørsmål om habilitet, eller om man undrer seg over ulike mulige motiver for handling eller uttalt politisk standpunkt – for ikke å si om man til og med våger å forsøke å se dette i sammenheng med mulige linjer i historien – så blir man gjerne stemplet som «konspirasjonsteoretiker». «Konspirasjonsteoretiker» er et serdeles tøvete ord som utelukkende stigmatisere mennesker som våger å stille grunnleggende spørsmål om habiliet og motiv i det offentlige rom. Hvorfor trenger vi et slikt ord?

  Hvis man så stiller spørsmål ved overdragelse av Norsk suverenitet – implementering av en komplett portefølje lover og direktiver utviklet for føderasjonen EU – til tross for at Norge ved folkeavstemning 2 ganger har sagt vi ønsker å være fri og selvstendig, og takket nei til medlemsskap der, så er man en «globaliseringsmotstander» og derfor karakeriesert av overvokningspolitiet som en «en fare for rikets sikkerhet». Hva handler dette om? Hvilket «rike» det man i så tilfelle representerer en trussel for? Jeg kan vanskelig se at det å ville værne om norsk suverenitet og folkestyre gjør meg til en trussel for Kongeriket Norge – så hvilket rike er det da? Det Fjerde Riket, kanskje?

  Hvordan skal man kunne uttrykke seg kritisk til at makten i verden samles på få hender – økonomisk og politisk. Hvordan skal man kunne yttre seg spørrende til hva som egentlig er motivet for å starte en krig, vi må vel nå kunne si en serie med kriger der man skal «frigjøre» landet fra tyrranner man setter inn det ene totalitære sjaria regimet etter det andre. Hva skjer om man våger å stille spørsmål om forvaltingen av de ny-okkuperte landenes strategiske økonomiske ressursjer som Olje, Opium, Uran og Gull i kjølvannet av «Frigjøringskrigen»? Er det ikke tvingende nødvendig å stille vedvarende kritiske spørsmål ved dette? Har man glemt, eller ikke registrert, at grunnlaget for å påstå at Irak besatte «masseødeleggelsesvåpen» og var derfor en angivelig stor internasjonal sikkerhetstrussel – var en ren løgn? Ingen våpen funnet. Ingen utstyr for å fremstille slike våpen funnet. Skal man ikke kunne følge den internasjonale klubben politikere som setter i scene kriger på meget tvilsome politiske – og mer åpenbart strategiske og økonomiske – grunner med argusøyne? Gjør man det er man konspirasjonsteoretiker eller globaliseringsmotstander.

  Når «journalistene» selv skaper et vakum ved å unnlatge å utøve funksjonen som «Den Fjerde Statsmakt» så vil grasrotjournalister, aka «konspirasjonsteoretikere» oppstå for å fylle dette vakuumet. Hvordan og hvorfor har dette vakuumet oppstatt?

  Rabalder
  Rabalder
  10 år siden
  Svar til  Lars-Roger Moe

  Beste kommentar jeg noen gang har sett Lars-Roger

  Robert Dave Myrland
  10 år siden
  Svar til  Lars-Roger Moe

  Bra skrevet :) Konspiratus teorier er vel et ord som stammer fra psykologisk motreaksjon/mental krigføring, fra regjeringen selv. Om det ikke var slik at veldig mange hadde rett angående sine misstanker om hva syke maktinnehavere holder på med så hadde det vel ikke vært behov for å finne på et slikt fjott ord som det der, eller hva? Rent mel i posen burde ikke på noen måter føre til nødvendigheten for at eks. George W. Bush helt uoppfordret stod frem i media og repeterte ordet mere en 10 ganger? Og i det tilfellet er jo det i seg selv en tilståelse. Hadde politiet, mm. vært 100% clean, dvs uvitende til at det ikke finnes et snev av sannhet i slike teorier burde det ikke være grunn til bekymring i det hele tatt. Om regjeringen på alle måter hadde rent mel i posen på alle plan; ja da skal det ikke være grunn for bekymring.
  På samme måte som oss alle andre: vi kommer ikke med løgner om vi ikke er skyldige, gjør vi vel. Det er hvertfall det som er vanlig om man er anklaget for noe man ikke har gjort. Derimot er man skyldig og ikke vil bli tatt, det er da løgnene kommer og slik jeg ser det, det er nettopp saken med T. Stoltenberg.

  Han har jo innrømt RABALDERBERG medlemskap og ditt og datt, han er en person, er det en så er det flere… Og det vet vi jo da Siv Jensen er filmet på ett av RABALDERBERGs sine møter. Ellers så er også Jensemann den 3. Og det stopper ikke på noen måter med 3.

  RABALDERBERG gruppen som også eier AREA51 teknologien, dog ikke alt, har balle-grep på politikere verden «over» og ingen tør å gjøre annet en å bøye seg da de er blitt presentert teknologi som gjør at de bokker som dukker i et teater. Det er allikevel en mental skremselspropaganda RABALDERBERG fører ovenfor div regjeringer, da avansert våpen teknologi fra AREA51 ikke kommer til å bli tatt i bruk på synlig vis noe sted men det vet jo ikke politikerne om, de politikerne er lett å skremme for å si det sånn. I tillegg er de presentert noe som kan oppfattes som fantastiske planer og disse planene blir presentert med løfter om større makt og fantastiske inntekter til politikkene privat.

  Dag Reidar Bye
  10 år siden
  Svar til  faxluri

  Med den logikken der så har Hitler, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot osv aldri gjort seg skyldige i drap siden de aldri er blitt dømt for drap.

  De som derimot er blitt uskyldig fengslet vil i henhold til din tenkning være større forbrytere enn omtrent samtlige tyranner i hele verdens historien.

  Maarit M. Hanssen
  Skribent
  10 år siden

  Takk Hans for en innsiktsfull artikkel om politistaten Norge. Du henviser til oslopolitiets «Trendrapport om kriminalitetsutvikling i Oslo 2012». der står det altså «Flere av aktørene i dette miljøet har psykiatriske diagnoser». For min egen del kan jeg bare si ; Hvilken hedersbekreftelse!!! Jeg har nesten alle de «allvorlige» diagnosene pluss på papiret at jeg er «en trussel mot rikets sikkerhet». Alle, som følge av angivere blant kolleger og polpoter.
  Voldelig,meg?
  Har spesialutdanning i barnesykepleie og i eldreomsorgen og jobbet 6 år på intensivavdeling for syke nyfødte og 13 år på sykehjemsavdeling for syke gamle mennesker hele tiden med disse «allvorlige»diagnoser.
  Har «anmeldt» meg selv hos psykiatrien for å få bekreftet diagnosene, men ble avvist og henvist til Kirkens Nødhjelp, fattig som de syntes at jeg var. Diagnosene bare materialiserte seg på journalene mine, uten at legene hadde engang snakket med meg.
  Hvem er overgriper herr politioverbetjent Vegar Martinsen? Jeg synes du burde gå litt stillere i dørene, jeg betaler en del av lønnen din.

  Thor Norseman
  Thor Norseman
  10 år siden
  Svar til  Hans Gaarder

  Det kommer underifra når den dagen er her – om folket vil, så bygger folket landet.

  Ulf Lundell.

  Seitasis
  Seitasis
  10 år siden
  Svar til  Thor Norseman

  Ja, når vi våkner er alt mulig, men nå er vi blitt degradert, vi er mindre kredittverdige en Sverige, Danmark og United Kingdom, på tide å våkne.
  ref:http://www.tradingeconomics.com/country-list/rating

  Thunder
  Thunder
  10 år siden
  Svar til  Hans Gaarder

  Nettet – frihavn for ekstremisme:
  Det nevnes i artikkelen at all kritikk havner i en KT – bås. Det sirkles inn. Nå må man snart være innlogget på en Facebook konto før man kan gjøre noe som helst. Så de vil ha kontroll på «det lille miljøet»? Nyhetsspeilet er jo ikke spesielt fascistvennlig. Regjering og storting har jo bare begrensede fullmakter og de klager på vår retorikk når våre kvinner og menn bomber fremmede land eller innfører EU lover og terrorlover. Så fascistene kaller oss enemy of the state?

  De har all grunn til bekymring for det er ikke «det lille miljøet» de er redde for, men for at sannheten om sviket skal komme ut. For artiklene leses og selv om det er drøyt for mange, så blir det lagret et sted. Så tusenvis av borgere går egentlig rundt med Guy Fawkes masker. Så de bør ikke finne på så mange sprell før massene våkner. Det blir ikke som i Egypt, vi venter til alle våkner. Facebook er en fin trojaner, men de må gjerne overvåke.

  De spilte et spill uten å fortelle hva det gikk ut på og spillereglene. Nå som vi forstår spillet snur bordene fort og vi sitter med kortene. De er så få og små. Ingen Breivik, ingen bomber, bare graving og info. Jeg ser ikke noen utvei for de griske og maktsyke, det er bare å kaste kortene. Tiden jobber for oss, definitivt :-)

  Seitasis
  Seitasis
  10 år siden

  Angående vårt bidrag til å hjelpe Libya, alt som det skal være eller?
  LIBYA GDP ANNUAL GROWTH RATE -41.80
  ref: http://www.tradingeconomics.com/libya/indicators

  Seitasis
  Seitasis
  10 år siden

  «…grunnlovsbruddene som regjeringen Stoltenberg begikk i forkant av noen svært få nordmenns beslutning om å uprovosert å bombe det afrikanske landet Libya»
  Er det ok at FN skal tenke for oss,er det ok.

  tralle20
  tralle20
  10 år siden

  Desverre må jeg tilstå at jeg har liten respekt og enda mindre tillit til de tre statsmakter i landet som minner meg mer om et diktatur enn demokrati.
  Hvem har påtvunget oss alle EU direktivene?
  Hvem holder tusener av dokumenter skjult for innbtggerene?
  Hvem er annsvarlig for bombingen i Lybia , Iraq og Afganistan?
  Hvem vil påtvinge oss DLD og total overvåking?
  Hvem har annsvaret for så mange fattige barn og barnefamilier?
  Hvem har trampet ned krigsseilerene og nordsjødykkerene?
  Hvem har annsvaret for total åpning av landegrensene?
  Hvem har nedprioritert behandlings og innstitusjonspl i psykiatrien?
  Hvem har annsvaret for et barnevern i krise?
  Hvem har annsvaret innbyggeres ve og vel?

  Ja si det , det er vel vi det? Kremt!

  Hvem har annsvaret for å snu trenden!

  Vi.

  Godt valg.

  Seitasis
  Seitasis
  10 år siden
  Svar til  tralle20

  Ikke sjekk, tipp hvor mange EU direktiver vi har innført. (dem som sjekker sier ikke noe)

  2Q11
  2Q11
  10 år siden

  faxluri sier:
  16. 03. 2013, kl. 09:14
  ”Nyhetsspeilet bruker ofte nedsettende «kallenavn» på kjente personer og politikere, og beskylder dem for grusomme handlinger, alt dette uten et fnugg av bevis.
  F.eks:
  Janus-Jenz, Bombe-Jenz, Libya-Støre, Janus-Jonas, de verste voldelige ekstremistene i Norge, personer som gjennom sine barbariske handlinger har vist at de ennå utgjør en fare for omverdenen.”

  faxluri har et poeng her. Og slik språkbruk var sjelden for 20år siden. Er det en trend vi ser grunnet dalende respekt og høflighet, i så fall finnes det en årsak? Kan det si noe om den retning vår stat har tatt? At Norge nå får et økende antall dissidenter med et nytt dissidentspråk, som motsats til myndighetenes Orwellske nytale?
  http://www.nyhetsspeilet.no/2010/05/sunn%C3%B8ve-fjellbakk-taft%C3%B8-tvangsinnlagt/

  Maktstrukturene er der, og de er forskjellig fra det masemedia forteller. Ikke nok med det, vi har en alltid tilstedeværende agenda hos maktmenneskene, nemlig den okkulte og sataniske. Lett synlig for den som ser lurifaxeri..

  Mye tyder på at den gir en effekt, og brukes for det den er verdt. Et banalt lite eksempel er kommentatorer her inne som bedriver såkalt debunking. Akkurat som illuminati bruker de visse teknikker og koder for å tilkjennegi seg, som gjennom et pseudonym. I det øyeblikket koden eller vedkommende avsløres, mister de litt av sin argumentasjonskraft og må skifte ”navn”. Trolig bare egenpåført placebo, men dem om det..

  angloSSaxer, mcneil, prinSSer og prinseSSer, ir-scot-William Wallace, coat of ArmSStrong, RoSS, jarler og paver, 13.03.13, JenSStoltzenberg, Jonas, barnehage, Siward Digry og W.DiSSnzy:

  Følg med her, hold ut, Skottland og..
  Clan/Family Histories
  – MacNeil
  Origins
  The name is derived from Niall, a descendant of an Irish prince who married into the royal house of Dalriada. He was said to be descended from «Niall of the Nine Hostages» a king of Tara in Ireland who ruled around 400.
  The first Niall came to Barra around 1049 and is considered to be the first chief of the clan. Neil MacNeil was the fifth chief and was described as a prince at the Council of the Isles held in 1252. He was still chief after the Battle of Largs in 1263 which ended the domination of the Western Isles by the Vikings from Norway.
  http://www.rampantscotland.com/clans/blclanmacneil.htm
  http://www.rampantscotland.com/clans/clans_index.htm

  The origins of this powerful Border family are said to go back to a «Siward Digry» (sword strong arm) who was the last Anglo-Danish Earl of Northumberland and a nephew of King Canute, who reigned in the 11th century. The name became widespread in the north of England and the Scottish Borders but their main power base became Liddesdale in the Borders. Gilbert Armstrong was a steward of King David II and in 1363 acted as an ambassador to the English court of King Edward III.
  http://www.rampantscotland.com/clans/blclanarmstrong.htm

  In 1214, when Alexander II led an army to the north to repress a rebellion by Donald Bane, who was claiming the throne, Clan Ross assisted the king and was rewarded with the title Earl (jarl) of Ross. The Rosses fought at the Battle of Largs against the Vikings in 1263.
  http://www.rampantscotland.com/clans/blclanross.htm

  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/10/vagasaken-en-satanistisk-seanse/comment-page-12/#comment-93044

  Clan/Family Histories
  – Wallace
  The name arises in Ayrshire and Renfrewshire in the 12th century. Adam de Waleys paid allegiance to King Edward I of England in the «Ragman Roll» of 1296. But Malcolm of Elderslie bravely refused. He and his eldest son paid the price and were executed by Sir John Fenwick. His younger son, William Wallace was taken to Dundee for safety but was soon to lead an uprising against the English. During the guerilla war which followed, the high point was the defeat of King Edward I at the Battle of Stirling Bridge in 1297, after which Wallace become joint Guardian of Scotland.
  Famous Scots
  – Sir William Wallace (? – 1305)

  The Fight Against the English
  Due to the untimely deaths of King Alexander III and Queen Margaret, the «Maid of Norway», Scotland found itself towards the end of the 13th century without a monarch and a number of contenders who were vying for the role. King Edward I of England seized the opportunity and offered to «arbitrate». Of course, when his choice of John Balliol began to accept King Edward’s instructions, the English king marched into Scotland. Balliol was stripped of his position and English overlords were appointed. Scotland was stripped of precious items as the Stone of Destiny, the Scottish crown, the Black Rood of St Margaret (believed at the time to be remnants of the true Cross) and huge archives of Scotland’s national records.
  In 1296 Edward summoned 2000 of the landowners and senior clergy to Berwick where they were required to sign an oath of loyalty to him. This became known as the «Ragman Roll».

  On 11 September the English army began to advance across the bridge over the Forth in a bend of the river. When only a portion of the English forces had crossed, Wallace signaled for the Scots to attack. The Scottish pikemen advanced on the mounted and armoured Englishmen and drove them into the river. The remainder of the army, including the Earl of Surrey, turned tail and headed south. The Battle of Stirling Bridge was Wallace’s greatest triumph.

  Wallace’s Defeat, Capture and Death
  Wallace and Murray embarked on an invasion of northern England and on their return were appointed «Guardians of Scotland». The stewardship did not last long, however. King Edward (who was later to delight in the nickname «Hammer of the Scots») returned from a war in Flanders and personally led the English army back into Scotland. Once again the two armies met, this time on July 22, 1298 at Falkirk. Early in the battle, the Scottish cavalry fled the field. Historians have debated a number of reasons for this but the result was to leave the Scottish foot soldiers at the mercy of the English cavalry. Even so they stood firm until Edward produced his trump card – a large force of archers whose steel-tipped arrows cut the Scots to ribbons.
  Wallace escaped and became a fugitive. He participated in a number of minor skirmishes but was eventually betrayed and captured in August 1305. He was taken to London where he was convicted of a number of crimes including treason (despite arguing he had never sworn loyalty to Edward of England). He was cruelly put to death on August 23, 1305.
  http://www.rampantscotland.com/famous/blfamwallace.htm

  Braveheart er et amerikanskprodusert episk middelalderdrama fra 1995 løst basert på livet til den skotske frihetskjemperen William Wallace og hans rolle i Den skotske uavhengighetskrig
  http://no.wikipedia.org/wiki/Braveheart

  http://images6.fanpop.com/image/photos/33000000/Disney-Princess-Merida-disney-princess-33090465-1039-556.jpg

  Merida chases her mother through the forest until she reaches the Ring of Stones. Will-o’-the-wisps appear to guide her to the cottage of the witch from whom she originally received the spell.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Brave_%28video_game%29

  Brave is a 2012 American computer-animated fantasy film produced by Pixar Animation Studios and distributed by Walt Disney Pictures.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Brave_%282012_film%29

  Disney was born on December 5, 1901, at 2156 N. Tripp Avenue in Chicago’s Hermosa community area to Irish-Canadian father Elias Disney and Flora Call Disney, who was of German and English descent.[7][8] His great-grandfather, Arundel Elias Disney, had emigrated from Gowran, County Kilkenny, Ireland where he was born in 1801. Arundel Disney was a descendant of Robert d’Isigny, a Frenchman who had travelled to England with William the Conqueror in 1066.[9] With the d’Isigny name anglicised as «Disney», the family settled in a village now known as Norton Disney, south of the city of Lincoln, in the county of Lincolnshire.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney

  Det er ogsaa interessant at David Chrystie kom til Norge fra Scotland og af hans to sönner flytede David til Brevik og beholdt det oprindelige efternavn.
  Sem’erne nedstammer fra Brevik Chrystie’er ne se Else Hedvig Chrystie mens Andrew flyttede til Moss og efterkommerne kaldte sig Christie.»
  http://www.winnem.com/siec/nsiec11_2_3.htm

  Nesten så en kan mistenke at Tore Jarl Ryen er medansvarlig i regien på den okkulte agendaen i Norge. Det svinger fra det høyverdig ko(s)miske til det tragisk platte.
  ( http://no.wikipedia.org/wiki/Tore_Ryen )

  Tapre(?) (tempel)riddere, et steinkast fra hverandre på Gjøvik:

  PÅ RØMMEN: Kanskje var det navnebroren og Skottlands nasjonalhelt, William Wallace McCallum hadde i tankene da han på utspekulert vis rømte fra Tongjordet barnehage. Tegning: Herb
  http://g.api.no/obscura/API/image/r1/escenic/978x1200r/1363098770/archive/04778/newPic_2227_jpg_4778890a.jpg

  William Wallace (2) rømte fra barnehage i Gjøvik
  Publisert 13.03.2013 kl 04:00 Oppdatert 13.03.2013 kl 05:54

  http://www.oa.no/nyheter/article6546838.ece

  Her tråkker Stoltenberg på Gjøvik
  Se video av statsministerens besøk.
  Publisert 13.03.2013 kl 14:05 Oppdatert 13.03.2013 kl 18:05
  http://www.oa.no/nyheter/article6549444.ece

  Barnevennlig hage? Jonas rømmer også:
  • Ayla Van Nguyen (25) (Valhallvegen 56) trodde knapt sine egne øyne da hun kom kjørende på Grindalsmoen i Elverum i går formiddag: Jonas (2) helt alene og med stø kurs for den svært trafikkerte Svartbekkvegen.
  Publisert 13.03.2013 02:00
  http://www.ostlendingen.no/nyheter/elverum/jonas-2-romte-barnehagen-funnet-igjen-i-farlig-vegkryss-1.7805908

  Barnevennlig pave?
  How next pope must tackle child sex abuse
  http://edition.cnn.com/2013/02/27/opinion/anderson-next-pope-avoid-abuse

  Ever wondered what you’re really watching?
  A happy movie
  Where love conquers all and the baddies never win
  A happy ending.
  WRONG!
  It’s all filled with lies and hate.
  this clip will give you a very brief look into the classic cartoons and movies.
  Their techniques, and some hidden messages they have left.
  So next time you watch a movie, ask your self.
  What am i really watching?

  We will be looking at two major company’s
  1. Disney
  2.Warner Bros

  Disney was a 33 degree Freemason and an Illuminati member.

  http://farm8.staticflickr.com/7084/7245678568_c201dcc7f3_z.jpg
  http://us.cdn001.fansshare.com/photos/disney/merida-in-the-disney-princess-line-up-merida-princess-1852292412.jpg

  The audience is told that as Hans grows up, he hears a distorted version of Sleeping Beauty depicting Hitler as the knight in shining armor rescuing Sleeping Beauty, an obese Valkyrie representing Germany, from a wicked witch, representing democracy. (The narrator sarcastically comments that «the moral of this story seems to be that Hitler got Germany on her feet, climbed onto the saddle, and took her for a ride.») Thanks to this kind of distorted children’s story, Hans becomes fascinated with Hitler as he and the rest of the younger members of the Hitler Youth give a portrait of him dressed as a knight the Hitler salute.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Education_for_Death

  Donald Duck Discovers a New Molecule 20 Years Before Science
  Read more: http://www.cracked.com/article_19021_5-amazing-things-invented-by-donald-duck-seriously_p2.html#ixzz2NiLqGn2i

  Boyd Rice – Disneyland Can wait

  Alt henger sammen:
  http://img23.imagehaven.net/img.php?id=T69M6MR8FH_Braves.jpg

  Cornerstone Ritual Ceremonies
  Jim Tresner, a well-regarded Scottish Rite Mason, wrote in his book, From Sacrifice to Symbol: The Story of Cornerstones and Stability Rites, that the Cornerstone Ritual, seen below with a trowel-wielding president Franklin Delano Roosevelt, is a replacement ceremony for blood sacrifices that once blessed new buildings «into the 1700s.»
  http://boingboing.net/2012/03/06/ritual-america-secret-brother.html

  http://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Rite

  2Q11
  2Q11
  10 år siden
  Svar til  2Q11

  Valhall, Waterloo, flere brutte løfter og hjerter venter oss?

  Mediene massene drøvtygger (inkludert Dagbladet), tør ikke annet enn å spille på lag med okkult nazi propagandister og deres blodige lek:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Esoteric_Nazism
  http://no.wikipedia.org/wiki/Ariosofi

  Paven og Breivik bærer det, tempelridderkorset, expect the unexpected:
  http://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/wcfcourier.com/content/tncms/assets/v3/business/6/54/654f19ee-1b1e-5d07-bf38-8d849778f558/50880545938ba.image.png (ikke helt lik, men «spiller» på t.r.korset)

  Fairway sinkhole swallows golfer at Waterloo course
  http://www.stltoday.com/news/local/illinois/fairway-sinkhole-swallows-golfer-at-waterloo-course/article_1e0035d1-6ac2-59b4-ad5f-66a28c631e36.html

  While golfing with friends at the Annbriar Golf Course near here Friday, Mihal, 43 (“22 3”), a mortgage broker from Creve Coeur, abruptly dropped into the ground on the fairway of the 14th hole. It was the first time a person — and not a ball — has disappeared beneath the turf in the course’s 20-year history.
  It also was the first time in the memory of folks who study sinkholes in Illinois that a person has fallen into one.
  http://www.stltoday.com/news/local/illinois/fairway-sinkhole-swallows-golfer-at-waterloo-course/article_1e0035d1-6ac2-59b4-ad5f-66a28c631e36.html

  Waterloo er en by øst i delstaten Iowa i USA. Byen er administrativ hovedstad for Black Hawk County og har 68 747 innbyggere (2000).
  http://no.wikipedia.org/wiki/Waterloo_%28Iowa%29
  Black Hawk/eagles:

  http://www.eriescottishrite.org/images/member-slideshow6.jpg

  33°
  Supreme Council

  The Scottish Rite confers a number of honors upon members who have contributed extraordinary service to the Rite, to Masonry in general, and to the world at large.

  http://www.vermontscottishrite.com/thirtythird1.html
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Ac.prussiamap3.gif
  http://s2.buzzfeed.com/static/enhanced/terminal01/2009/8/6/14/enhanced-buzz-19945-1249583559-14.jpg
  http://www.buzzfeed.com/scott/obama-health-care-logo

  Den 13. mars 1815, seks dager før Napoleon nådde Paris etter sin tilbakekomst fra eksil på Elba, ble hans hovedmotstandere, med Storbritannia i spissen, enige om å samle sine styrker mot ham og gjøre en slutt på hans styre, en gang for alle.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_ved_Waterloo

  Creve Coeur:
  Crèvecœur or Creve Coeur may refer to:
  • A French term for broken heart
  A broken heart (or heartbreak) is a common metaphor used to describe the intense emotional pain or suffering one feels after losing a loved one, whether through death, divorce, breakup, physical separation, betrayal, or romantic rejection.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Broken_heart

  http://en.wikipedia.org/wiki/Betrayal :
  Förräderi innebär en handling av svekfull eller trolös art i strid mot vederbörandes självklara plikter, stämpling, att prisgiva eller förleda till offrets fara eller men. I juridisk mening talas om uppsåtliga och svekfulla brott mot statschef, annan styrelse av riket eller annan överhet, till exempel genom spioneri, propaganda, trolöshet vid förhandling med främmande makt, eller angiveri. I svenska brottsbalken nämns högförräderi och landsförräderi, och i lindrigare fall landssvek.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rr%C3%A4deri

  expect the unexpected (som templarsymbolikk overalt):
  http://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/wcfcourier.com/content/tncms/assets/v3/business/6/54/654f19ee-1b1e-5d07-bf38-8d849778f558/50880545938ba.image.png

  https://www.facebook.com/wcfsymphony

  http://goo.gl/0EGa3

  February 12, 2013
  Waterloo computer scientist warns banks and investment firms to expect the unexpected
  https://uwaterloo.ca/stories/waterloo-computer-scientist-warns-banks-and-investment-firms-expect-unexpected

  Som trollmann var Lurifaks ganske mislykket. Hvor hardt han enn forsøkte var det svært sjelden hans trolldom virket. En dag endret det seg da noen normanniske soldater forsøkte å ta ham til fange, og i desperasjon benyttet han seg av magi, og overraskende for ham selv virket det, bortsett fra at han fløy gjennom tiden enn i avstand for å unnslippe sine forfølgere.
  Lurifaks, engelsk originaltittel Catweazle
  http://no.wikipedia.org/wiki/Lurifaks

  -an eccentric 11th century wizard who accidentally travels through time to the year 1969
  http://en.wikipedia.org/wiki/Catweazle

  Die Glocke (German for «The Bell») was a purported top secret Nazi scientific technological device, secret weapon, or Wunderwaffe
  The map «Kino der Toten» also features the MDT (Multi-Dimensional Teleporter) on stage in the theater. Based on the comic strip that appears while the map loads as well as many other backstory clues, Die Glocke is capable of teleportation and time travel moving the original characters from World at War from 1945 to 1960.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Die_Glocke

  http://api.ning.com/files/eMS5iMNnTh8SMPIEa*lzZiQ2fAslQxGDJunNe*tJxG4GlaeQj7edguBplKFeQtAOVDRq29UlS3TGmgic-bArUwmThXjxAehL/vril_maria_orsic_abydos_hieroglyphs_ufo_vimana.jpg

  PROJECT KRONOS AND DIE GLOCKE
  Associated with the projects related to Raumflug and Haunebu was the Kronos Project and ‘Die Glocke’.
  The project had gone under two code names: «Laternenträger» (lantern carrier) and «Chronos», and always involved «Die Glocke».
  Kronos is the Greek god of Time – which gives rise to the speculation that the project and die Glocke was designed to test the possibilities of distorting space and time – and it has been suggested that a concave mirror on top of the device provided the ability to see «images from the past» during its operation.
  Die Glocke represented the very pinnacle of SS General’s Hans Kammler’s occult and super-secret SS «wonder weapons» empire.
  http://ufomysteryandmeaning.blogspot.no/2011/09/raumflug-and-occult-third-reich.html

  The Song of the Bell (German: “Das Lied von der Glocke”, also translated as The Lay of the Bell) is a poem that the German poet Friedrich Schiller published in 1798.
  “Concordia shall be the name”
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Concordia_soll_ihr_Name_sein_Liezen.jpg/416px-Concordia_soll_ihr_Name_sein_Liezen.jpg

  http://en.wikipedia.org/wiki/Song_of_the_Bell

  http://mikeyscruiseblog.files.wordpress.com/2012/03/bell-missing.png

  Have you seen this bell? Concordia Bell missing.
  Posted by: Mikey on March 18, 2012
  http://www.mikeyscruiseblog.com/2012/03/18/have-you-seen-this-bell-concordia-bell-missing/
  ( http://psiknowledge.blogspot.no/2012/03/glocke-der-costa-concordia-gestohlen.html

  14th March 2012 )
  Ikke bare fredag 22/7-11 alt “tilfeldigvis” gikk galt:
  CONCORDIA- GIGLIO
  Det komplette havari
  Publisert 14.01.12
  TAORMINA, SICILIA (VG Nett) Forliset er fullstendig. Alt som kan gå galt, har gått galt. Det er ikke bare cruiseskipet«Costa Concordia»som har havarert utenfor den toskanske øya
  Giglio.
  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/glimt-fra-satans-tempel-vatikanet/comment-page-12/#comment-96251

  Sinkhole: The 43-year-old fell into a bell-shaped enclosure below the green that measured 15 feet deep and 10 feet wide, pictured
  http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/03/12/article-2292176-189931BE000005DC-574_634x607.jpg
  (legg merke til skyggen av en arm/ hånd som ikke passer inn)

  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2292176/Mark-Mihal-sinkhole-15-ft-sinkhole-swallows-golfer-St-Louis-course-rescued-friends.html#ixzz2NpulpwS1

  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1545-Bale_Revelation_Chapter_12.jpg

  http://www.behindthename.com/name/michael

  Syvendedagsadventistene mener at Mikael er den samme som Jesus. De mener at Mikael var den samme som «Ordet» i Johannesevangeliet kapittel 1, som alle ting ble skapt ved. De mener imidlertid at han er en del av treenigheten og derfor ikke en engel i vanlig forstand.
  Jehovas vitner identifiserer også Mikael med Jesus.[8] De peker på at navnet betyr «øverste engel», og at uttrykket aldri finnes i flertall i Bibelen. Selv om ordet bare forekommer to ganger i bibelteksten, mener de at dette antyder at det kun finnes én erkeengel. De henviser til Daniel 10,13[9],20[10], Daniel 12,1[11] og Judas 1,9[12], som de mener identifiserer Mikael som erkeengel. I Matteus 28,18 sier Jesus: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.» Dette gjør at Jehovas vitner trekker den slutning at erkeengelen Mikael er identisk med Jesus Kristus.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Erkeengelen_Mikael

  depiction of Revelation:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1f/Jesus_at_the_Door.jpg/190px-Jesus_at_the_Door.jpg

  And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, 6 And swore by him that lives for ever and ever, who created heaven, and the things that therein are, and the earth, and the things that therein are, and the sea, and the things which are therein, that there should be time no longer:
  http://freechristimages.org/Revelation/revelation_10_little_book.htm

  2Q11
  2Q11
  10 år siden
  Svar til  2Q11

  Nå kan det virke sært og uviktig å referere detaljer te oppslag om synkehull på en golfbane i USA.
  Selv om ingen liv gikk tapt, er ikke dette et artig innslag mellom alle alvorlige hendelser, gjengitt mer eller mindre korrekt i media. I bunn og grunn er innslaget fra golfbanen ett av utrolig mange eksempler på okkult symbolisme. Noen ganger nokså uskyldig murer-lureri, andre ganger blodig alvor.
  Vi kjenner det så alt for godt i media fra før, ikke minst fra pop-og sportsindustrien. Et slags myte- og gudesymbolhysteri. Også gjengitt i artikler og kommentarer her på Nyhetsspeilet. Osiris, Isis, Jesus og Maria…

  Kabbala og magi overfor godtroende mennesker. Mennesker som er tjent med å bli fortalt hva som egentlig foregår. Slik at kjeder kan brytes ved avsløringer. George W., Anders, Jonas og Jens er sønner av sine fedre, produkter av en styrende hånd i familien, med skjult agenda? Hva om vi kunne hindre spredning til neste generasjon:
  http://www.nyhetsspeilet.no/wp-content/uploads/2012/01/halvorsen.jpg
  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/moses-hess-adolf-hitlers-og-sionismens-ideologiske-far/

  «ble møtt av et hav med oppstrakte hender i Folkets Hus»
  http://mobil.ta.no/nyheter/article5685849.ece

  Ta golfbanen i Waterloo, Black Hawk i USA fra kommentaren over:
  http://www.stltoday.com/news/local/illinois/fairway-sinkhole-swallows-golfer-at-waterloo-course/article_1e0035d1-6ac2-59b4-ad5f-66a28c631e36.html

  Se på bildene og sjekk navnene. Assosiasjoner til Maria/ Magdalena kommer lett.
  (Hank Martinez, Ed Magaletta )

  ..in the praying position, and there are many titles it can go by: Virgin Orans (Orant)- name comes from the word orare, to pray.

  On two sides are St Archangels Michael and Gabriel, bearing symbols of their power: a slender rod called a merilo (measure) and a heavenly sphere called a zertsalo (mirror). They stand on the green meadow recalling the paradise.
  http://2.bp.blogspot.com/_UqZGoGtwMO8/TDS3e1fYh9I/AAAAAAAAAV8/3WeypaOo8vg/s1600/Virgin+Orans+Icon+-+of+the+Sign+-+Platytera+-+Panagia-+WindowIntoHeaven++Anna+Edelman.jpg

  http://www.window-into-heaven.com/2010/07/virgin-orans-oil-paint-on-canvas-24-x.html

  http://www.michaeljournal.org/fatima90.asp

  At our meeting on May 27, 2007 in Rougemont, the three children of Mr. and Mrs. Eric Couture, Veronique, Samuel and Eloise, were dressed like the three seers of Fatima.
  http://www.michaeljournal.org/images/3fati.jpg

  The Kiss nightclub fire started between 2:00 and 2:30 (BRST) on 27 January 2013 in Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brazil, killing at least 241 people and ..
  http://en.wikipedia.org/wiki/Kiss_nightclub_fire

  On May 13, 2007, over 500,000 faithful gathered at the shrine of Fatima, Portugal, to celebrate the 90th Anniversary of the Apparitions of the Virgin Mary to the three little shepherds: Jacinta Marto, aged 7, her brother Francisco, aged 9, and their cousin Lucia Dos Santos, aged 10. As Our Lady had predicted, the first two died very young: Jacinta in 1920 at the age of 9, and Francisco in 1919, at the age of 11. As for Lucia, the Virgin Mary had told her that she would have to stay «a little longer» on earth: she became a Carmelite nun and died at the age of 97 on January 13, 2005.
  Pope Benedict XVI, who was in Brazil on that day, appointed Cardinal Angelo Sodano to represent him in Fatima for this Anniversary, and wrote to him in a special letter:
  «Ninety years ago, the Heavenly Queen of Peace, in order to transmit divine help and the promise of sure hope for peace, appeared in Fatima to three astonished little shepherds, while they kept watch over their flock. Many faithful have had recourse to Her help and, in their various perils, have looked for Her protection.
  «We remember well the special devotion and gratitude of John Paul II, our Predecessor of good memory, who twenty-five years ago thanked there the Virgin Mary for the miraculous sparing of his life and urged all the faithful to put into practice Her warnings and requests. Therefore, we who have already visited that shrine and, as Prefect of the Congregation for the Doctrine of Faith, have studied the message entrusted by the Blessed Virgin Mary to the shepherds, wish that you propose again to the faithful the value of the prayer of the holy Rosary as well as this message, in order that we may obtain the favors and graces which the Mother of the Redeemer Herself promised to the people devoted to Her Immaculate Heart.»
  http://www.michaeljournal.org/fatima90.asp

  Golfer/elf/alv Mikael fra –“Crèvecœur or Creve Coeur may refer to:
  • A French term for broken heart”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Broken_heart
  Eller..
  http://en.wikipedia.org/wiki/Immaculate_Heart_of_Mary
  http://1phil4everyill.files.wordpress.com/2010/11/ourladyfatima-351204625_std.jpg?w=450&h=360

  Eller..
  Sacred Heart

  http://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_Heart_of_Jesus
  http://en.wikipedia.org/wiki/Immaculate_Heart_of_Mary

  3.golfer, Russ Nobbe:
  The second secret was a statement that World War I would end and goes on to predict another war, World War II during the reign of Pope Pius XI, should men continue offending God and should Russia not convert. The second half requests that Russia be consecrated to the Immaculate Heart:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Secrets_of_F%C3%A1tima

  She was intimately connected in the Chaldean form of her worship with the planet Venus. She corresponds to the Egyptian Isis or Hathor, Greek Aphrodite, and Norse Freya. The Virgin Mary represented on the crescent moon weeping, is taken from similar images of Astarte
  http://1phil4everyill.wordpress.com/tag/astarte/

  March 12, 2013: Friday(8.mars), Mihal, 43, a mortgage broker from Creve Coeur, abruptly dropped into the ground on the fairway of the 14th hole.

  Fullmåne 25.februar, 14 dager senere, 11. Mars minimum.
  http://webkalenderen.no/

  Here, the fourteen pieces undoubtedly represent those which are associated with the moon, in the descendant phase, until its total disappearance [5], illustrating the quest of Isis and the re-constitution of the body, opposing this, the ascendant phase, until the resurgence of the full moon, completes, reconstitutes – the udjat-eye.
  This number «represents the figure of the Christ immolated the fourteenth day of the moon, and at similar day the children of Israel had command to celebrate the Passover, that is to say the passage of the Red Sea», according to C. Agrippa.
  With the return of Exile, after the rebuilding of the Temple, the Israelis celebrated the Passover the fourteenth day of the first month.
  http://www.osirisnet.net/dieux/osiris/e_osiris_guilhou.htm

  M.M. ”Mikael” faller ned i ”underverdenen” ved 14. hull/stasjon på vei fra 13. Lyder kjent..

  Hemmelig rapport kan renvaske lokfører
  Publisert 23.06.02
  Men rapporten er egnet til å spre uhygge blant togreisende. Fire ganger har NSB-tog på mystisk vis kollidert eller vært nær ved å kollidere mellom klokken 13 og 14 på dagen. Ved alle hendelsene kan nordgående tog ha fått grønt signal i stedet for rødt.
  Ett av de fire tilfellene er Åsta-ulykken.
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=4240945

  Et jordskjelv er opphav til seismiske bølger som forplanter seg utover i jordskorpen. Opphavet til bølgene kalles en seismisk kilde, og foruten jordskjelv kan eksplosjoner, sprengninger i gruver eller tunneler og ras fungere som seismiske kilder. Andre (og mer uvanlige) seismiske kilder var betongunderstellet til Sleipner-plattformen som sank i Gandsfjorden i 1991, flyulykken på Svalbard i 1996, og Kursk-ulykken og togkollisjonen ved Åsta i 2000.
  http://jordskjelv.no/jordskjelv/bolger.html

  Etter at bomben mot Regjeringskvartalet gikk av fredag ettermiddag, har Østlendingen mottatt en rekke henvendelser fra folk som mistenker at jordskjelvet ikke var et jordskjelv, men snarere den nå terrorsiktede Anders Behring Breivik (32) som foretok en prøvesprengning på gården Vålstua på Åsta øst.
  http://www.ostlendingen.no/nyheter/jordskjelvet-var-ingen-provesprengning-1.6384113
  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/rosetorne/comment-page-1/#comment-72187

  «For mennesker som vil noe for egoistiske interesser, og med god kunnskap om kabbalah systemet, så kan det faktisk være en fordel å gjøre seg bruk av de luciferiske og ahrimanske åndelige krefter som er i verden, og det blir gjort; ‘By Deception we shall Rule‘.
  Dette er satanistene. De har brukt esoterisk visdom og kunnskap, til å skaffe seg fordeler fremfor andre. Løgn, bedrag, deception, drap, mørk rituell praksis, alt tas i bruk for å nå sine egoistiske målsettinger. De bedriver ordkløveri av de hellige tekster, for å få alt til å stemme med sitt verdensbilde. Krig blir fred, og kjærlighet blir hat. De mener at disse negative åndkrefter er i verden for å bli brukt, ikke kjenne til dem for å ta avstand fra dem. Dette er en svært viktig differensiering!»
  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/kabbalah-lyset-for-var-fot/

  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/rosetorne/comment-page-1/#comment-82907

  Osiris var en fruktbarhetsgud, men også dødsrikets gud, og kunne avgjøre hvem som fikk komme inn i dødsriket eller om deres sjel er tapt i all evighet. Han var sønn av Geb og Nut og gift med søsteren Isis.
  Isis gjemte Osiris’ kiste, men Set fant den likevel, og delte Osiris opp i 14 deler..
  http://no.wikipedia.org/wiki/Osiris

  Baal, Tammuz og Astarte var ledende guder innen fruktbarhetskulten i Den nære Orient, mer mysteriepreget var egypternes Osiris, som i likhet med Kybele og Attis var meget dyrket i For-Orienten. I Norge regnes særlig Odin, Frøy, Frøya og Njord som fruktbarhetsguder.
  http://snl.no/fruktbarhetskult

  Frøysjøen: veldig buldring nokre minutt etter 11.30 fredag føremiddag. NORSAR stadfestar at det har vore eit skjelv.
  Publisert 22.03.2013
  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_sogn_og_fjordane/1.10960012

  Frøy er det mannlige motstykke til gudinnen Frøya, hans søster.
  http://no.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B8y

  I Norge har vi tidligere flere forskjellige vårfester; Gregorsmesse 12. mars, da var det lyst nok ute til at man slapp å tenne lys inne, Benediktmesse eller Vårjevndøgn 21. mars,
  De hedenske nordmennene holdt helg da sommerhalvåret tok til. De hadde fest og ofret til gudene, slik at disse skulle gi kongen seier på leidangsferdene. Denne ofringen kalte de sigersblòt. De trodde at på denne tida hadde æsene vunnet over risen Tjasse, som var vinterens onde ånd. I norrøn mytologi er det Frøya som er Ostaras like.
  http://trolliord.webs.com/vrjevndgnostara.htm

  Norge, midten av mars for et år siden..
  Det startet nøyaktig klokken 20.22.27, og varte i rundt fire minutter.
  KRAFTIGSTE JORDSKJELV PÅ 23 ÅR
  – Senteret for jordskjelvet var cirka 30 kilometer nordøst for Haugesund. Det blir rundt Etne og Skånevik, ute i fjorden der, sier Atakan.
  Publisert 14.03.2012
  http://www.ba.no/nyheter/article5971394.ece
  David Hercules Tornøe født 23. februar 1856 i Skånevik..
  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/rosetorne/comment-page-1/#comment-83434

  Søket er konsentrert rundt den såkalte Drakryggen i Kebnekaiseområdet. ..
  http://www.nrk.no/nyheter/1.8036738

  Flyulykken på Kebnekaise fant sted 15. mars 2012
  http://no.wikipedia.org/wiki/Flyulykken_p%C3%A5_Kebnekaise
  Herculesen som på turen hadde kallesignal «Haze 01″
  Slått til Hades og Osiris underverden..
  Tysk fly: GER C-160 c/s Torch 03
  http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/rosetorne/comment-page-1/#comment-83387

  The following are fictional characters from Disney’s 1997 film Hercules and from the 1998 TV series. These are heavily interpreted versions of Greek mythology, very different from the classical versions.

  Hercules’ evil uncle Hades who wants to take control of Mount Olympus and the world along with all of creation, and he sees that if Hercules chooses to fight when he is older, his plans will be ruined. Knowing that as a god, Hercules is immortal and invulnerable, Hades sends his two lackeys, Pain and Panic, to kidnap Hercules and turn him mortal by means of a magic potion, but the final drop falls wasted on the ground. Pain and Panic discover that because he did not drink the last drop he has retained his godly strength (although Hercule’s strength appears to be exceptional even for a God as no other God is seen performing anything close to his feats of strength) and they are beaten back.
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Disney%27s_Hercules_characters

  Våkne opp er fortsatt oppfordringen til størstedelen av befolkningen..

  Falcon
  Falcon
  9 år siden
  Svar til  2Q11

  Guillotine with 13 Osiris stones near Château de Roquefixade, Castle, in the middle of french forest + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1952&start=1

  Quote: WHAT ARE THEY ALL HIDING FROM US?

  faxluri
  faxluri
  10 år siden

  Jeg er et fredelig vesen og bruker ikke nedsettende ord og uttrykk om mine motstandere. Jeg er rett og slett ikke vant til slik språkbruk, nedsettende ord framkaller negative reaksjoner hos meg, budskapet i artikkelen blir borte og jeg lurer heller på hva som er galt med forfatteren.

  Nyhetsspeilets forfattere har “et viktig budskap” som de ønsker å dele med andre. Nyhetsspeilet har et ønske om å nå ut til flest mulig lesere.
  Nyhetsspeilet har et ønske om å bli tatt seriøst.

  Skal Nyhetsspeilet få dette til, stilles det krav både til språket og språkbruken.
  Nyhetsspeilet trenger å fornye seg, bli mer kritisk til seg selv, endre layouten på siden osv…

  Har sagt min mening og andre kan gjerne være uenig, ingen problemer med det.
  Jeg håper at Nyhetsspeilet blir bedre og bedre etterhvert som tiden går, og at speilet får mange nye lesere. :-)

  Lars-Roger Moe
  10 år siden
  Svar til  faxluri

  Skal man nå ut med et budskap som for mange kan fortone seg ekstremt, så er det en forutsetning at dette budskapet formidles med en ekstrem ryddighet. Hvis man ikke greier det så når man bare menigheten. Raljering og ukvemsord virker mot sin hensikt. Egen frustrasjon bør man skrive ut først og brenne utkastene (slette filene) før man til sist ender opp med en som er ryddig nok til å publiseres. Dette gjelder på nyhetsspeilet, som over alt ellers, der man forsøker å nå en bredest mulig gruppe menneker. Det gjelder både for artikkelforfattere og replikkforfattere. Det spørsmålet som hver enkelt må stille seg er hvorvidt det viktigste er å brekke ut av seg eget raseri og frustrasjon i det offentlige rom – eller nå flest mulig mennesker med sitt budskap. De to hestene lar seg ikke ri samtidig.

  Maarit M. Hanssen
  Skribent
  10 år siden
  Svar til  Lars-Roger Moe

  Lars-Roger, Nyhetsspeilets journalister og kommentatorer er engler i sammenligning med motstandere i det offentlige liv og spesiellt i politikken hvor jeg kan med en god samvittighet påpeke flere pykopater og andre kontrollører.

  Dessuten er det ingen grunn til hele tiden å måtte unnskylde seg sin eksistens. NyS lar mikrofonen være på hele tiden, hersketeknikkene hos kontrollørene møtes med argumenter først og til sist med deres egne våpen.

  Enkelte media viser tegn til psykopatenes diktatur i omtale av NyS. Det er på tide etter 4 år at NyS sier fra. Vulgær har NyS aldri vært.

  Hvis du googler *Kristin Halvorsen* og*hurpe* så får du titals treff hvor hun i talene sine kaller motstandere og representanter for andre partier for hurpe. Senest i går på SV landsmøtets talerstol. Det å plumpe ut med ukvemsord, når en blir et svar skyldig skjer meget ofte i norsk politikk, også når mikrofonen er på.

  Bellona leder Frederic Hauge kallte oljeminister Borten Moe offentlig for inkompetent løgner etter at Borten Moen hadde brukt ordet krigserklæring mot miljøbevegelsen. Frisk ordskift er bare berikende etter min mening.

  Nyhetsspeilet har ikke bøller blant sine skribenter uten at det bety at vi ikke kan ta igjen når mobbingen bare fortsetter. I det minste vites det i redaksjonen hvem som trengs av og til psykes ned også fra nettstedets side.

  Til slutt skal jeg si for mitt eget vedkommende at alt skal ut. Foreksempel bruker psykopatene (i politiet i dette tilfelle) psykiatrien som nedsettende banneord som bare fører til at flere og flere tør ikke uttrykke sine meninger og bruke sin ytringsfrihet noe som mistenkelig ligner en hensikt.

  Lars-Roger Moe
  10 år siden

  Hei Marit,
  Jeg er i hovedsak enig.

  troruud
  10 år siden

  En veldig god analyse av tilstanden i norsk presse, og du lar deg ikke friste til å komme med spissede betraktninger, selv om fakta innbyr til det, men lar fakta snakke for seg selv. Og det blir desto sterkere av den grunn. Men denne bildeteksten i artikkelen MÅ jeg bare sitere:

  Redaktør for dagbladet og dagbladet.no, John Arne Markussen, har ingen deltagere på SKUP-konferansen i mars 2013, der kritiske og undersøkende norske journalister møtes for utveksling av erfaringer og inspirasjon til økt samfunnsnyttig innsats.
  Dette kan tolkes som en symbolsk stadfesting av at dagens Dagbladet med vitende og vilje dolker kritisk, undersøkende og oppsøkende journalistikk i ryggen. Som et slags bidrag på veien mot et totalitært Norge, som lenge har vært planlagt og rigget i kulissene av den globale makteliten, hvis lokale representanter lenge har vært Thorvald Stoltenberg og Jens Stoltenberg.

  En veldig klar og saklig artikkel om tilstanden i «den frie» norske presse Hans Gaarder.
  Om de frie bladfykene velger å overse dette, kan du trygt trekke konklusjonen at du har truffet ubehagelig nær blinken.

  Vidd
  Vidd
  10 år siden

  Disse redaktørene er landssvikere, Hans, noe jeg dokumenterte allerede 15. desember 2010:

  http://www.911truth.no/2010/12/redd-norge-redaktoerer/

  tralle20
  tralle20
  10 år siden

  Å anngripe artikkelforfatter etter en høyst relevant og saklig fremleggelse over norsk presse og samrøre med at statsmakten er smålig.

  Et av de mest graverende eksempel på samrøre var før valget sommeren 2009 da opptøyene i Malmø eskalerte gjennom sommeren og høsten.
  Rundt tusen biler ble påtent og forsøk på brannstiftelse å destabilisere en hel by.

  Den norske presse med ledende avishus unnlot å skrive et ord om de grufulle opptøyene noen mil fra grensen i vårt naboland Sverige kun en liten faksimile i Aftenposten dagen før valget.
  Samrøre og kamerateri mellom pressen og de styrende i landet var et forædersk , ja landsvikersk eksempel på det vi ikke vil ha i vårt land.

  De er ikke verdig å holde en penn , langt mindre IKT verktøy.
  Skammens redaktører.

  Jan Erik Bergfjord
  Skribent
  10 år siden

  Veldig bra og veldig viktig artikkel, Hans! Gledelig å se hvor mye den har blitt delt i sosiale medier. Det viser at folk ikke lenger er redd for å bli assosiert med NyS, og at flere og flere gjennomskuer de største mainstream-avisenes tannløse «journalistikk» og sensur av virkeligheten.
  Selv om jeg ikke vil stille meg bak måten Thorvald Stoltenberg ble intervjuet på, mener dette er noe av det viktigste vi kan sette på dagsorden idag.
  De største avisene serverer daglig løgn, propaganda og et samfunnsbilde som ikke har noe med virkeligheten å gjøre.
  De har endret sin oppgave fra å presentere ekte nyheter, til å bestemme hva som er «nyheter». I noen tilfeller også spre informasjon diktert av politiske og industrielle maktgrupperinger. Og da begynner det å bli virkelig farlig..
  Dette er en av de viktigste artiklene som er publisert i Norge i år. I mine øyne er èn Hans Gaarder verd mer enn 100 journalister i VG og Dagbladet. Takk!

  Falcon
  Falcon
  10 år siden

  The Mainstream Mass Media Mafia (4M) kontrolleres av de som står bak følgende misære vist i bilder,
  Dire Straits – Brothers in Arms ( war version )

  Manufacturing Dissent: The truth about Syria (Spanish subs available) + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1835&start=1#M9003

  Quote: CLICK CAPTIONS FOR SPANISH SUBTITLES. Manufacturing Dissent is a documentary posthumously dedicated to Syrian Palestinian actor Mohamad Rafea, who was kidnapped, tortured and finally brutally murdered on Sunday November 4th 2012 by terrorist groups that have been set loose on the country since the US, UK and their western and Gulf State allies launched a covert war in Syria in early 2011, dressed up by the media as a «revolution». The words spoken in this video by Rafea, and the courage he shows here, is why he was murdered. Manufacturing Dissent is a feature about the psychological-warfare by the media and political establishment of the west and their allies aimed at facilitating the US, European and Israeli agenda of getting rid of the current Syrian government. It demonstrates how the media has directly contributed to the bloodshed in Syria. Manufacturing Dissent includes evidence of fake reports broadcasted/published by the likes of CNN, BBC, Al Jazeera and others and interviews with a cross section of the Syrian population including an actor, a craftsman, a journalist, a resident from Homs and an activist who have all been affected by the crisis. Produced by journalists Lizzie Phelan and Mostafa Afzalzadeh. Edited by Lizzie Phelan. Website for the documentary here http://www.manufacturing-dissent.com/ designed by Shahinaz Alsibahie. With thanks to the Syrian Social Club for part funding this documentary. French version here: http://www.youtube.com/watch?v=Goj6VXJzYXU Official transcription for translation and subtitling available here: http://www.lizzie-phelan.blogspot.no/2012/08/documentary-manufacturing-dissent.html

  Google { manufacturing dissent syria https://www.google.no/search?q=manufacturing+dissent+syria }, youtube { manufacturing dissent syria http://www.youtube.com/results?search_query=manufacturing+dissent+syria }

  «Gigantstorm dekker hele Atlanterhavet ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/nyhetsspeilet-tv-chemtrails-aktivister-i-1mai-toget/comment-page-12/#comment-97199

  Libertarianer
  Libertarianer
  10 år siden

  De norske riksaviser er den fjerde STATsmakt. Staten har makten over pressen!

  Ekte journalisme bør kalles folkemakt!

  Menneske
  Menneske
  10 år siden

  Takker for denne artikkelen, Hans. Ja, her ser vi hvordan pressen mildt sagt er «partisk». Dagbabbelet er ikke eneste svarte får i den pressede presse-saueflokken, som sikkert også består av høyst kunnskapsrike og kompetente journalister, dog like svarte og giftige som en sort enke. Jeg har inntrykk av at samtlige aviser/nettaviser er underlagt streng sensur og «taushetsplikt». Som et globalt spindelvev spinner pressens (ikke alle) journalist-edderkopper et samensurium av forfalskninger og propaganda, slik at nwo agenda kan pågå upåaktet hen. Når det gjelder dette med at (sionistene/kazakstanerne- jeg bare spekulerer) Stoltenberg- klanen, med potensielt aner fra Tyskland, har fått føle konspirasjonsteoretikere puste dem i nakken, så regner jeg med at dette ille problem er blitt drøftet i møter bak lukkede dører, sansynligvis ledet av norges mektigste høvding og skjulte leder, Thorvald Stoltenberg?

  Mannen som etter min oppfatning er medskyldig i meget alvorlige krigsforbrytelser, hvitvasking av større pengesummer, dokumentfalsk, ulovlig og skjult eierskap i Glaxo Smith Kline (med bestikkelser til politiet/bevisforspillelse på sin «samvittighet»), medvirkning til forgiftning og svekkelse av barns helse, kvinner og menn + sterilisering, og tidligere alderdom for de eldre i Norge, med dødelig utfall for tusener, potensielt med kommende dødelig utfall for hundretusener, fusking og triksing med å få Norge med i EU, ulovlig våpeneksport, ulovlige avtaler i forb. med å knuse norges suverenitet, og underlegge vår nasjon under fremmede makter (21 års strafferamme kun på dette punkt), og sist men ikke minst: Diverse andre alvorlige forbrytelser som er strengt konfidensielle, og unntatt all offentlighet.

  Misnøyen er påtagende stor hos enkelte nordmenn, hva deres ulike syn og oppfatninger av denne Stoltenberg-forbryter mafiaen foretar seg, har jeg inntrykk av. Dog er vel far og sønn, Thorvald og Jens så mektige, og har et så omfattende pressekorps, politivesen/rettsapparat, og psykiatrisk vesen, for ikke å glemme militært vesen ( forsvaret og Nato) i sine hule hender, at de muligvis kan sammenliknes med noen av historiens mektigste menn: Joseph Stalin, Adolf Hitler. Saddam Hussein, eller Alexander den store, fra fordums tid. «Same hit, new wrapping».

  Psykiatriens stumtjenere, muskelbuntene med Tetra-talk og håndhjern, i biler med innebygcde glattceller, vet å kunne rydde bort selv den mest harmløse stakkar, og sprøyte vedkommendes årer med haldol, for å lette litt på trykket. Ved ettetanke vil Hitler for meg fremstå som en syngende sølvgutt i forhold til Thorvald, da David Rockefeller antakelig hadde/har mer makt enn Hitler, og er kompis med Thorvald. Greit å ha en så mektig kamerat. David, Thorvald og Kissinger har kanskje minst èn ting felles: De har muligvis alle tre håndhilst med «ordonans fra en annen verden», og det skulle ikke forundre meg om Stoltenbergerne har inngått et trivelig bekjentskap med figurer som vi ikke kjenner til (hva jeg mener med dette, vil nok de færrste være med på, men det er helt greit for min del.) Med tanke på den omfattende teknologiske militære utvikling som har pågått i det skjulte (HAARP), så skulle det vel heller ikke by på problemer for Arbeiderpartiets grever og baroner å sørge for at forsikringsselskapene ikke utbetaler forsikring til alle de som har mistet hus og hjem, grunnet «naturkatastrofer i form av «ekstremvær» som har ført til leirras over store deler av landet. Å miste sitt hjem er nok blitt en del av hverdagen for mange nordmenn. Spesielt for de som har bodd litt utenfor allfarvei, men som nå er i god varetekt i større byer, der resten av befokningen helst skal bo, og være så like som mulig, med èn unison tanke, adferd og handling. Hvis ikke, finnes det effektive medisiner for urokråker. «Og så må du endelig ikke stille kritiske spørsmål-medisinene».

  Kong David (Davidic blodline?), og Thorvald er sikkert gode venner, og godt vennskap er ofte ensbetydende med å støtte hverandre i tykt, og i tynt, dog er de ikke bare på gyngende grunn, men begge har latt isen under dem briste, hva angår menneskeforrakt, åpenbart sosiopatiske trekk, og alt som berører moral og etikk. Fremmedord for dem, vel og merke.

  Denne Stoltenberg-klanen er så farlig, kynisk og beregnende, og beviselig så menneske- fiendtlig, at deres makt i tillegg, gir en god forklaring på hvorfor de fremdeles ikke bare blir sittende som diktatorer, men faktisk har total immunitet, i forhold til Norges grunnlov. De gjør som de vil, de sier hva de vil, og alle som ikke servilt underkaster seg deres vilje, men faktisk protesterer, risikerer både liv, lemmer, eller elektrisk/kjemisk lobotomering. I beste fall «kun» justismord. Synnøve Fjellbakk et grelt eksempel på en «uskadeliggjort fokefiende». De færreste kan vel forestille seg hvordan et slikt oppegående og ærlig menneske må *føle* seg, etter å ha blitt stemplet som psykiatrisk lidende, og er blitt forgiftet og mishandlet, grunnet naziparagrafen. En jurist som «all-of-a-sudden» ble gal, på en måte? Fratatt all troverdighet og menneskeverd (dog er hun høyst verdig, og rager høyt over mange av pressens kujoner). For å forstå hva dette må innebære for denne skjønne kvinnen, MÅ man kvalifisere for å være menneske. Hvilket ikke kan sies om Thorvald, Jens, Gro, eller biorobot Støre, etter min oppfatning. Jeg deler samme oppfating og bekymring, hva angår de ansvarlige bak Dagbladet, VG, Aftenposten, Morgenbladet, samt en rekke lokalaviser. Mennesker bryr seg, og hjelper hverandre. Rettere kalt: Empati. Dyr føler ikke empati på samme måten. Man blir det man spiser. Man blir en del av det man dyrker: Dyret. Selv aner jeg ikke om det ligger noe i dette med «dyrets merke», da jeg kunn er et menneske av kjøtt, og av blod.

  Hadde vi hatt en ærlig norsk presse, så ville soleklart ufattelig mange tragiske skjebner blitt unngått. Slik vil ikke historieskriverne ha det til. Pressen er etter mitt syn like skyldige i den groteske NWO- agenda, som myndighetene, da begge parter går hånd i hånd, som hånd i handske. De har blod på sinde hender, men med hvite handsker, og med et uinnkrenkelig «stay behind», så vil alltid anklagene stoppe ved 1. linje, og aldri nå den siste linje- slottene og palassene, hvor de rike og mektige kan leve uanfektet og upåvirket, høytsvevende i sine drømmebobler, uten noe som helst bakkekontakt, eller viten om hvert enkelt menneskes lidelse eller triste skjebne. «Eyes wide shut» gjelder makteliten, og ikke folket, om jeg får snu om denne klisjèen i det forutinntatte og mosegrodde Norge. Hvis blodårer, selve infrastrukturen, utbygget av av b.l.a Veidekke, med ukjente eiere, har sponset utbyggingen av de nye Nav- kompleksene. På de stadig nye Europa-veien kjører monstertrailere, som endelig kan distribuere «fri flyt av dritt og møkk» fra og til EU, det samlede nye Europa, hvis etterkommeres blod er kjemisk fritt for tiomesal og andre steriliserende substanser.

  Stoltenbergerne er forbrytere og folkefiender av verste sorten. Jeg gjentar dette helt bevisst, siden pressen tillater å gjenta sin propaganda like bevisst, like effektiv og treffsikkert, som en reklamefilm for «Byggmakker» på TV3. Det kan bli spennende tider fremover, i forhold til å se hvem som får leve videre, og hvem som vil dø. Enten av represalier, økonomisk utradering, «feilbehandling» fra psykiatrien, eller av sykehusopphold, eller rett og slett av hjerteinnfarkt, som følgen av den terror og frykt som Stoltenbergerne står bak. Jeg utelater å nevne Codex i denne sammenheng. Selv har jeg begynt å lure på om Thorvald Stoltenberg hadde et aldri så lite ord med i spillet, hva angår 22. juli aksjonen. Var det under Thorvald Stoltenbergs ordre at terroraksjonen MOT det norske folk fant sted? Vi vet at David Rockefeller står bak omfattende massedrap av mennesker i store deler av verden. Det vi ikke vet mye om, er det bekjentskap, og de avtaler som Thorvald og David har hatt, og fremdeles har. Den Trilaterale kommisjon, sier De? Det sa da ikke pressen noe om? Likevel er det snedig å tenke på 9/11 og 22. juli. Terror mot folket, hvor folket fremstilles som potensielle terrorister av myndighetene, som for lengst ville blitt umyndiggjort, om folket hadde blitt informert av pressen. Pressen er vel blitt en del av myndighetene, og således er vi heller ikke lenger tjent med mainstream presse. Snarere tvert imot.
  Jeg vet at det finnes mange redaktører som selv er frimurere, og som forlengst har pasert den 10. grad. Vel vitende om at det ikke er den kristne tro som gjelder i klubben, forbeholdt kun menn. I et samfunn hvor alle de som tjener «stay behind gutta» som arbeidsdroner i entrepenørgiganten Skanska (styrt av frimurere) tror at kampen for likestilling er en realitet. Full forvirring: Ordo Ab Caos! Selv blir jeg lite forvirret, for jeg ser så tydelig hva som foregår. Mine øyne stirrer ikke i Dagbabbelet. De stirrer på oligarkenes maskineri, om enn forbudt stirring. En kan jo bli bøtelagt for mindre.

  Pressen i sin helhet skriver om emner som «nå er endelig sommer`n» her. Jeg ser stadig nordmenn som har for vane å kjøpe seg en kaffekopp à la Codex Alimentarius på Statoil stasjonene, mens de kjøper «ferske og nybakte» Codex rosinboller med usunn gjær og spelt, e-stoffer og annet snacks. Småfete og vaklende trasker de avgårde med både Dagbabbel og VG under arm, på vei mot sin børstraktor farm, med kaklende parfymerte kjerringer, og bortskjemte drittunger, som ser ut til å bli høye av ADHD smågodt, for å feire påsken i Hemsedal (men de har glemt påskens historie og opphav). Velsignet og salig, inspirert av Dagbabbelets hovedoverskrift: «Nå er påsken endelig her», mens HAARP er «blitt skrudd av» for Hemsedal, en inntektsbringende turistgigant. Solskinn får man, hvis man betaler for det. I Norge får man jo det man betaler for, hvis man er så heldig å være velbestlått, og ikke tilhører den ulykksalige splittede familie «Skatteskyld»?

  Arbeiderpartiet har nok dessverre lykkes med å innføre «unison og helhetlig oppfatning og tenkning» i Norge. Angiversamfunnet består nok av forvirrede tullinger som heller følger med på TV 3´ s sexoloog Spitznogle, og TV2 helper deg. Knaskende på Maaruds frityrstekte potetgull med palmeolje og Tab Xtra sukkerfri Cola (med tilsetningsstoffer som kan få selv Atilla til å vakle).  Psykiatrien, elitens kanskje mest effektive drapsvåpen mot «kranglende svor, som blir angitt av sin bror, hvor zoombie-broren ser på TV Norge`s «Big Brother», uten å ha forstått et kvekk av det konseptuelle som ligger til grunn for «TV`s stay behind programutvikling».

  Med dette sagt, streber jeg dag etter dag i intens bønn, for å tilstrebe meg nestekjærlighet for selv Stoltenbergerne. For jeg ville aldri gjøre dem vondt i fysisk forstand. Jeg forsøker å ikke dømme dem for det de har gjort, men i denne tekst har jeg nok allerede gjort det, kan jeg se. Således gir det meg en påminer om at jeg muligvis ikke er bedre enn dem på noen måte, som kunne tillate at dette kunne skje, i «en større sammenheng».

  Hvordan går det forresten med vakre Synnøve Fjellbakk?

  «Takk»

  Robert Dave Myrland
  10 år siden

  Blir bare mere og mere spennende, dag for dag… Gleder meg til hele bunten med sauepolitikere havner i fengsel. Men mere spennende er at man får se at man har rett i sin egen sikkerhet at verden man oppserverer virkelig er slik som man har skjønt for veldig lenge siden.

  Da det er helt åpenbart en selvfølge at det er slik. Dere vet jo at det er jo slik at knapt naboer bryr seg om hverandre så hva i svarte granskauen får en gjeng med avis og tv tittere til å tro at noen sauhoder i dress bryr seg om dem., Det, akkurat det har jeg veldi lenge slitt med å forstå helt 100%.

  Men jajaja så er jo alt som blir presentert på TV sant, eller hva? (What a joke LOL)

  Forhåpentligvis til slutt kommer alle til å våkne opp.

  En annen viktig ting er at vi kan være veldig glade at ikke alle våknet på et og samme år, da ville det bli total kaos og untakstilstand, noe ingen er tjent med. Men håper alikevel at det skjer fort nok til at de ansvarlige blir pakka i et spesial bur før dem dauer bort.

  Vidd
  Vidd
  10 år siden

  Legg til Morgenbladet i listen over aviser som dolker maktkritisk journalistikk i ryggen.

  Den Superfarlige Maktkritikken
  fra hhtp://gplus.to/ProDemokratiskUnion

  Den ikke-akademiske noksagten Øyvind Strømmen har selvsagt greid det igjen: Denne uken fyller han to sider i Påske-Morgenbladet med pjattet sitt om hvor farlig den norske maktkritikken er. Eller som Strømfaenskapet selv uttrykker det: *«Konspirasjonstenking er vorte eit kjenneteikn ved nyare europeisk ekstremisme.»*

  Hadde Strømmen våget å gå i dialog med slike som han henger ut i de amatørmessig sammenraskede bøkene sine – slike som meg, som han henger ut ved navn i «Den sorte tråden» – kunne jeg ha forklart ham at alle ytterfløysaktivister *SELVSAGT* er maktkritiske. Natur og Ungdom er maktkritiske, men ikke maktkritiske nok! De er noen naive surrehuer, men gi dem litt tid, slik at de ser noen flere sammenhenger, får mer erfaring, gi dem etpar tiår til: Da er de «konspirasjonsteoretikarar», som Strømfaenskapet ville sagt, eller noen illusjoner fattigere i forhold til «det velfungerende demokratiet vårt».

  Hele den propagandistiske retorikken med å kalle drevne maktkritikere for «konspirasjonsteoretikere» er forøvrig en CIA-oppfinnelse. I kjølvannet av JFK-granskningene, som var mer for hvitvaskingsoperasjoner å regne, for 50 år siden i år, tok CIA kontakt med de amerikanske mediene – akkurat som Goebbels i sin tid tok kontakt med de tyske mediene. CIA ba mediene stemple maktkritikerne og JFK-granskningskritikerne som – nettopp – «konspirasjonsteoretikere». Gobbels ba dem skrive litt dritt om jødene hver dag. I begge tilfeller fungerte propagandaen helt ypperlig, og millioner av mennesker ble da også drept.

  Strømmen er veldig viss på at han er på rett side av historien. Morgenbladet og Klassekampen er også veldig sikre på at Strømmen er på rett side av historien. Slik sett utgjør de et ekkokammer for disse skitne propagandaløgnene – samtidig som de henger ut oss – som er skeptiske kritikere av fasciststater som Hitler-Tyskland og Obama-USA – som høyreekstreme menneskehatere.

  *You can’t make this shit up.*

  « Forrige artikkel

  Vannets dimensjoner; mytologi og strid

  Neste artikkel »

  Vatikanets tempelriddere er tilbake i Norge