Isaac Blessing Jacob Gioachino Assereto, 1640: https://metrobibleblog.wordpress.com/tag/esau/

Satans synagoge!

650 visninger
20 minutter lesetid
26

Å lese Bibelen er en kunst. Terje Karlsen har belyst kjente tekster, tekster malt i et billedspråk som alle slags mennesker kan begripe. Han formulerer synspunkter vi kan ha stor glede og ikke minst nytte av når vi med forundring ser hva som skjer i vår omverden.

Skrevet av Terje Karlsen

Kampen mellom godt og ondt har pågått siden syndefallet, og kampen mellom Jakob og Esau er en konsekvens av dette, men er dette noe som angår oss i dag? Det er nettopp denne konflikten som i dag ryster hele verden.

Kampen mellom Jakob og Esau

Denne konflikten startet for nærmere 4000 år siden, men er i dag en mer høyaktuell problemstilling enn noen gang. Ondskapen (djevelskapen) vokser og plager oss mennesker som en pest på grunn av løgner og bedrag, da gjerne gjennom diverse organisasjoner forkledd med de beste intensjoner. En ny verdensorden kaller en det, bedre kjent som FN, dette er ikke noe annet enn satanisme, hvis ondskap åpenbart ikke kjenner noen grense!

Og enten en tror det eller ei så er vi faktisk helt avhengig av Bibelen for å finne de rette trådene om hva som egentlig foregår. Krigen som herjer Israel er planlagt over lang tid, og opprettelsen av staten Israel i 1948 var bare starten på siste akt. Men hvor langt er de villig til å gå? Til de har vunnet en full seier ifølge statsminister Benjamin Netanjahu! Det bærer mot «historiens klimaks»!

Hvem er så disse «jødene» som de kaller seg og som hevder at de har rett på landet Israel? At disse folkene ikke er ekte jøder, men konvertitter, er hevet over enhver tvil, men hvor kommer de egentlig fra? Og i denne sammenheng har det jo saktens vært skrevet mange gode og interessante artikler fra forskjellig hold om khazarjøder, hvor også askenasijøder blir trukket inn, men disse navnene finner en jo ikke i Bibelen.

Men også Edom er blitt nevnt, og nettopp dette navnet er virkelig verdt en granskning, for det navnet finnes en rekke steder, da i en stadig opposisjon til Israel. Bibelen er helt uerstattelig på dette området. Når en da bruker Bibelen som rettesnor vil en jo her stoppe opp om navnet Edom, og spørsmålet er jo da om khazarjøder og edomitter egentlig er samme folkene?

Vi skal se litt nærmere på dette, for edomittene har jo en meget interessant historie i denne sammenheng, et folk med et evig fiendskap til Israel! Og med det menes alle Israels tolv stammer, ikke bare jødene som det stort sett gis inntrykk av, det snakkes jo bare om jøder!

Bibelen snakker utelukkende om edomitter i denne sammenheng, selv om de også hadde andre fiender, hvordan henger dette sammen? Samtidig som den beskriver dem som kaller seg jøder, og som ikke er det, men lyver, blir disse beskrevet som Satans synagoge, Åp.2,9 og 3,9; og dette skal en merke seg meget nøye. Men hvor ble så de sanne jøder av?

Disse sionistene som kaller seg jøder er Satans synagoge står det, de er altså satanister uansett hvilket navn de går under, disse som har en fantastisk evne til å fremstille seg som ofre i en utvikling de selv i stor grad er ansvarlig for. Hva er det som har skjedd? Så la oss først se litt tilbake i historien.

Vi vet jo at jødene gjorde opprør mot romerne, og at templet ble ødelagt i år 70 e.Kr. Senere, rundt år 132-135 et opprør som fikk veldig store konsekvenser, Bar Kokhva-opprøret som endte med at hele Jerusalem ble ødelagt og bygd opp igjen med nytt navn, Aelia Capitolinos.

Landet fikk nytt navn, Palestina, jødisk religion ble forbudt, hele landets identitet ble bokstavelig talt visket ut, og store deler av befolkningen flyktet til andre land, som «Store Norske» opplyser det. Hvor grundig denne ødeleggelsen ble gjort gir vel Jesus selv uttrykk for i Matt.24,2 om tempelplassen: «Her skal ikke levnes sten på sten som ikke skal brytes ned.»

Jakob og Esau får nye navn

Tvillingene Jakob og Esau var sønner av Isak, altså Abrahams barnebarn. De fikk jo nye navn, Jakob som fikk velsignelsen, fikk navnet Israel, 1.Mos.32,28; og er opphavet til Israels tolv stammer, mens Esau, som ringeaktet velsignelsen, fikk navnet Edom, 1.Mos.25,30; altså stamfar til edomittene som lenge hadde sitt eget landområde i Seir-fjellet syd-øst for Dødehavet (1.Mos.25,27-34; 32, 28).

Seirfjellene, foto, her.

Her, ved velsgnelsen som ble ringeaktet fra Esau startet fiendskapet fra Esau overfor Jakob, edomittenes fiendskapet til Israel som aldri har aldri holdt opp, de bærer på et evig fiendskap mot Israel kan vi lese i Esek.35,5. Hvordan er det så mulig at store deler av kristenheten i dag ikke gjennomskuer dette? At disse såkalte jødene som vender «hjem» til Israel i dag ikke har noe som helst bibelsk belegg til dette landet slik de hevder?

For var det i så fall bare jøder som skulle vende tilbake til løftets land? Bibelen snakker aldri om noe slikt. Vi skal snart se nærmere på dette. Det har alltid vært djevelens store drøm å få kontroll over Israel, stedet for Guds helligdoms bolig (tempelplassen) i særdeleshet, det er hva vi er vitne til i dag, det er Satans synagoge som brøyter seg vei! Satans store drøm, og hans skjebne Jesaja 14,13-15:

«Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord. 14 Jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik den høyeste. 15 Nei, til dødsriket skal du støtes ned, til hulens dypeste grunn.» Hvor er så dette tingfjell i det ytterste nord? Sal.48, 2-3:

«Stor er Herren og høylovet i vår Guds stad, på hans hellige berg. 3 Fagert hever det seg, en glede for all jorden er Sions berg, det ytterste Norden, den stor konges stad.» Det er altså her på Sions berg at Satan drømte om å reise sin trone, der hvor Jesus ved sin gjenkomst vil ha sitt sete i Jerusalem når han ved oppstandelsen kommer med sin frelste skare for tusen år, altså tusenårsriket som det blir kalt.

Vi kan lese i Esekiel 47,13-23 om hvor grensene til Israel da skal gå, og hvor da den frelst skare blir tildelt sin plass, også hedningene som er blant dem. Det er også her under de tusen år at Satan vil bli støtt ned i den dypeste grunn, og som da blir hans fengsel, Åp.20,1.2.7. Les Esekiel kap.37, meget klargjørende angående oppstandelsen, hvor HELE ISRAEL PÅ EN GANG SKAL VENDE TILBAKE TIL LØFTETS LAND!

Og da til et land som er utfridd fra sverdet som det heter. Jes.2,4b: «Og de skal smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver; et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig.» Slik vil tilstanden være når de rettmessige Guds folk og arvinger blir ført til Israels land med Herren selv som ledsager!

En tilbakekomst uten et eneste gevær, og et land som minner de forbipasserende om Edens have, Esek.36,35. Det er ikke mye i dag som minner om noe slikt! Ingenting faktisk. Dette at jødene siden 1948 har vendt hjem til sitt Israel, og det før Jesu gjenkomst, er noe en aldri vil finne dekning for i Bibelen! Det vi ser i dag og som har foregått over hundrevis av år er ikke noe annet enn et politisk spill, et djevelsk spill hvor djevelen selv er dirigenten!

Kongeriket Edom, her.

Det Israel vi ser i dag er jo like nedsunket i ugudelighet som den øvrige vestlige verden, som Sodoma og Gomorra står som forbilde på, og hit fører altså Gud sitt folk i disse dager, og da bare jøder?!! Jødene, altså Juda, representerer jo bare to av Israels tolv stammer. Det er meg en gåte at store mengder kristne, også mange lærde, ikke klarer å gjennomskue dette. Deres attrå, altså edomittenes, etter å tilregne seg Israels land er jo ikke noe nytt som vi straks skal se.

I Esekiel kapittel 35 forkynner Herren at edomittenes land, altså Edom, skal ødelegges til straff for det evige fiendskapet de har båret mot Israel, og den blodskyld de har pådratt seg ved Jerusalems ødeleggelse, da de i tilknytning til jødenes babylonske fangenskap for 70 år, (hvor også andre nabofolk tok del), og for deres onde attrå etter å tilegne seg Israels land, altså Herrens eiendom, en ondskap hvor de bidro den babylonske fienden i ødeleggelsene.

Vi ser i dag at det evige fiendskapet mot Israel så visst ikke har lagt seg, tvert imot, og kampen for å rydde plass for å overta dette landet er i full gang, Jerusalem og stedet for Guds helligdom i særdeleshet. Akkurat slik Herren har sagt i Esek.35,9-10.15: «Til evige ørkener vil jeg gjøre deg, og dine byer skal ikke reise seg igjen, og dere skal kjenne at jeg er Herren.

10 Fordi du sa: De to folk og de to land skal bli mine, og vi vil ta dem i eie, enda Herren har vært der. 15 Som du gledet deg fordi Israelsættens arv ble ødelagt, således vil jeg gjøre mot deg; en ørken skal Seir-fjellet og hele, hele Edom bli, og de skal kjenne at jeg er Herren.» — (De to land, altså Juda og Israel). Satan er åpenbart innstilt på å gjennomføre sine planer med Israel, og klarer å forføre mange ved sin ondskap, men så bærer det til endes…

Edomittenes vandring og navneendring

Når Guds ord i klare ordelag peker på edomittene, ja så kan du være viss på at det er akkurat sånn. Så når vi snakker om khazarenes vandringer så er det nok egentlig edomittene vi snakker om. Satan ville ikke være seg selv lik om han ikke seilte med falskt flagg. Det ville jo være utenkelig at Satan skulle presentere seg og sine som khazarer eller edomitter og følgelig forlangt eiendomsretten til Israels land som han drømmer om, det ville jo aldri lykkes.

Men en slu navneendring var altså alt som skulle til, utrolig, men sant! Mens de hadde sitt mektige rike i Kaukasus ble de enige om en felles religion, enten islam, jødedom eller kristendom, valget var altså i utgangspunktet tilfeldig er en da blitt fortalt, og valget ble jødedom. Jeg setter et stort spørsmåltegn om dette var så tilfeldig. Det er tross alt Satans tusenårige og våte drøm å få kontroll over Israel!

Under jødenavnet var grunnlaget lagt for den ferden vi begynner å se ende på i dag. Khazar-riket som var et stort rike i sør-Russland ble nedkjempet av russerne i 969, og gikk i oppløsning og folket ble spredt, da ikke minst i Russland og i Øst-Europa. Det er nok ikke tilfeldig at jøder som vender «hjem» til Israel kommer nettopp fra Russland, Ukraina osv., og at 250 000 visstnok snakker flytende russisk.

Det er for ellers en veldig interessant sak at ifølge en arabisk kilde (Store norske leksikon) på 900-tallet skal khazarene ha brukt hebraisk skrift. Dette stadfester jo bare det vi er inne på, at khazarer og edomitter er samme folket. Jødenes bibel f.eks., Tanakh, altså det vi kaller Det gamle testamente, var jo skrevet på hebraisk, og språket der de kom fra var jo hebraisk. Altså et språk edomittene ikke bare kjente til, men etter all sannsynlighet brukte. Et annet navn som etter hvert skulle oppstå var jo sionisme.

Sionisme var jo en kulturpolitisk bevegelse som oppsto på slutten av 18-hundretallet. Målet var som det så fint heter å skaffe jødene sitt eget hjem hvor de da kunne være trygge og leve i fred for det som kalles jødehets osv. Målet var å vende tilbake til sitt land Israel. Bare løgn, for dette landet hadde jo aldri vært i deres besittelse. De lyver som det heter i Åpenbaringen 2,9 og 3,9.

Protokoller

Zions lærde eldstes protokoller, kan lastes ned fra Nasjonalbiblioteket, her.

Det var vel også her på denne tid at «Zions vises protokoller» ble utformet. Det er jo da beskrivelse av både revolusjoner og verdenskriger som måtte til for at sionistene skulle nå sine mål, noe som har kostet mange titalls millioner mennesker livet, samt enormt mye annen lidelse.

Jeg leser jo at både Wikipedia og Store norske avviser protokollene som konspirasjonsteorier, og det er nok helt politisk korrekt . Men det er jo påfallende for de som har studert protokollene at begivenhetenes gang i stor grad har skjedd i samsvar med protokollene.

Vi ser at det som har skjedd siden 1890-tallet er så voldsomt at vi er nødt til å forstå at dette ikke alene er menneskeverk, men er nødt til å ta på alvor det som Paulus nevner i Ef.6,12:


«For vi har ikke en kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens hersker i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrommet.»


Israel som nasjon for snart 2000 år siden ble altså etter dette siste opprøret fullstendig ødelagt og nøytralisert, og de som bodde der måtte bare flykte til andre land, da især jødene, men vi må vel kunne trekke den slutning at dette også naturligvis gjaldt edomittene som jo også levde i disse områdene. Romerne fjernet jo alt som minnet om en jødisk stat etter det siste opprøret, både kultur, religion og navn både på Jerusalem og land osv.

Så endte også jødene med å bli spredt blant folkeslagene akkurat som Nord-riket med de ti stammer under det assyriske fangenskapet i år 721 f.Kr. Hvor de ekte jøder befinner seg i dag er det vel ingen mennesker som vet eller har særlig kontroll over, men en må regne med at det blant nasjonene befinner seg en stor mengde ekte jøder til like med de ti andre stammer!

Men vi må som nevnt ikke glemme at edomittene også var blant disse folkene, de måtte naturligvis også flykte. Og hvor slo de seg ned? Etter det vi nå kan forstå slo de seg ned i Khazaria, vest i Tyrkia, det er jo herfra de har hentet sitt navn, og det var jo da herfra de har vandret videre til Kaukasus og ble et ganske mektig rike, hvor de altså tok seg jødenavnet.

En djevel i forkledning

Et av djevelens store mesterverk må vel være at han får store mengder av menneskene til å tro at han ikke eksisterer, og dermed gir mange Gud skylden for den ondskap han er opphav til. Når vi ser at disse begivenhetene følger et mønster over så mange hundre år, så forstår vi jo at dette ganske enkelt ikke bare kan være menneskeverk, for vi lever jo bare noen titalls år. Nei, her er det en mektig person som har hatt den fulle oversikt i alle århundrer, nemlig djevelen sammen med sine falne engler. Paulus forklarer og ikke minst advarer om dette for oss på en fortreffelig måte i Ef.6,10-17: For øvrig – bli sterke i Herren og hans veldige kraft!


11 Ikle dere Guds fulle rustning så dere kan stå dere mot djevelens listige angrep; 12 for vi har ikke en kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrommet.


13 Ta derfor Guds fulle rustning på så dere kan gjøre motstand på den onde dag og stå etter å ha overvunnet alt. 14 Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og ikledd rettferdighetens brynje, 15 og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, 16 og grip foruten alt dette troens skjold hvormed dere skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, 17 og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord,»…

Vi ser altså at Paulus i klare ordelag sier at vi må lære oss til å stå imot djevelens listige angrep, for vi har ikke i første rekke en kamp mot mennesker av kjøtt og blod, men mot djevelen og hans åndehær i himmelrommet. Og at det våpen vi har fått tildelt er hans ord. Så lenge vi holder fast på det og lar Guds Ånd få virke i oss så er vi trygge, for Han er vårt eneste skjold og verge i denne verden.

Det er våpen som holder i massevis hvis vi bare hele tiden forstår å ta det til oss! Problemet er bare at svært få tar disse advarslene på alvor. I Gaza drives noe som ikke minner om annet enn rent folkemord, etnisk rensing, uansett, menneskene som bor der skal vekk. Målet er å bane vei og legge til rette for et nytt tempel i Jerusalem, bane vei for «fortapelsens sønn» som Paulus kaller ham i 2.Tes.2,3-4:

«La ingen dåre dere på noen måte! For først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn, 4 han som står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel, og gir seg selv ut for å være Gud.» Fortapelsens sønn er jo da han vi gjerne omtaler som «Antikrist», med andre ord, dyret i Åpenbaringens 13.kapittel! I vers 2 ser vi at det er dragen som gir dyret sin kraft og sin trone og stor makt.

Og dragen leser vi i Åp.12,9 er ingen ringere enn han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderiket (altså helt i samsvar med hva Paulus sier).

Albrecht Dürers tresnitt «Apokalypsens fire ryttere» fra 1497-1498, her.

Det var naturligvis dette Jerusalem som det i dag ryddes plass for Håkon Lie mente da han snakket om å være med å bygge det nye Jerusalem, for de hadde bånd til Israel, og båndene var tette, som han uttrykte det. At båndene var tette var det nok ingen tvil om, for det var ikke mist ved hans hjelp at Israel fikk tungtvann til å bygge sitt atomvåpenarsenal, bak stortingets rygg «naturligvis».

Og det etter at USA ikke ville forsyne dem med nettopp atomvåpen. Men med norsk hjelp er altså dagens Israel, en av verdens atommakter. Men det er altså Satans synagoge det er snakk om som her brøyter seg vei. Men denne Antikrist, hvor kommer han inn i bildet, og hvor kommer han fra? La oss først ta til oss et løfte fra Herren i Amos 3,7: «For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.» Så også med det vi her skal se litt nærmere på, i dag en meget brennbar problemstilling.

Kampen mellom væren og geitebukken

Dan.kap.8; = krigen mellom Irak/Iran (Media og Persia) og USA. Vi skal nå bevege oss inn i Daniels bok, den eneste bok som kun befatter seg med de aller siste årene frem mot Jesu gjenkomst, slik som den fremstiller seg i kap.12,4: «Og du, Daniel, gjem disse ord og forsegl boken inntil endens tid! Mange skal granske den, og kunnskapen skal bli stor.» Hvorfor skulle disse Daniels ord være gjemt og forseglet inntil endens tid som det også blir presisert i kap.12,9?

Det er ganske enkelt fordi at disse syner og begivenheter som blir presentert er siste akt av vår verdens historie like foran og frem mot Jesu gjenkomst, og er derfor særdeles hyperaktuelle for oss i dag. Kong Nebukadnesar i Babylon får en drøm om hva som skal skje i de siste dager, kap.2,28. Han får se en statue som representerer fire verdensriker, Babylon, Medo/Persia, Grekenland og Romerriket.

Legg veldig nøye merke til at disse gamle historiske rikene står som forbilde på hva som skulle skje i de siste dager som det jo blir presisert i kap.2,28; for Daniels bok dreier seg kun om de siste dager. Daniels bok er på en måte delt i to: De første seks kapitlene er forbilder på hva som skal skje i de siste dager, de seks siste er en direkte beskrivelse av disse dager, ALTSÅ VÅRE DAGER.

Apokalypse

Først vil jeg nevne hva den kjente general Wesley Clarke ifølge bladet «Innsyn» uttalte på tv 2.3-07 at Bush-regjeringen planla å styrte regjeringen i 7 muslimske land: Irak, Syria, Libanon. Libya, Somalia, Sudan og Iran. Det eneste av disse som ennå ikke er rammet er vel Iran, Israels erkefiende nr.1. Vi nevner i sakens anledning at Israels tidligere statsminister Ariel Sharon uttalte 3 okt.-2001: «Jeg vil forklare dere veldig klart: Ikke vær bekymret for USA`s press på Israel.

Vi, det jødiske folk, kontrollerer Amerika, og amerikanerne vet det.» Indirekte sier han jo da at det er «Satans synagoge» som kontrollerer Amerika! Det får jeg faktisk til å stemme! Et ubehagelig spørsmål er jo da om det står særlig bedre til i Europa? Ikke minst i vårt eget land? Et land som vel er i lomma på USA.
Det er ikke vanskelig å ta Ariel Sharon på ordet her på bakgrunn av hva som har skjedd over tid og ikke minst hva som skjer i dag rett foran øynene våre.

Og hvem disse jødene er vet vi jo, de er Satans synagoge! Dessverre virker det ikke som at mange tar dette på alvor. «Ola og Kari» sover søtt mens satanistene raserer landet vårt. Synet Daniel får i kap.8 gjelder da en vær og en gjetebukk, og væren hadde to horn, det andre verdensrike, Media og Persia, som er gamle navn på Irak og Iran. Gjetebukken med det store hornet representerer Grekenland, det tredje verdensrike.

Det Grekenland vi ser i dag er jo ingen stormakt, men det er medlem av en vestlig allianse, Nato. Og bukken hadde et veldig horn mellom øynene, og det er vel ikke særlig spekulativt å hevde at deres første konge som det blir uttrykt i vers 21 er USA, der er ingen land hverken over eller ved siden. Væren (Irak og Iran) stanger mot vest og mot nord og mot syd (de har jo ryggen mot øst), og den blir overmodig som der står.

Og gjetebukken som kom fra vest fòr over hele jorden uten å røre ved jorden og retter så et knusende slag mot væren, og begge dens horn blir sønderbrutt, og ingen kunne frelse væren fra gjetebukkens vold. Men just som gjetebukken hadde nådd sin fulle styrke, ble det store horn brutt av, og i stedet vokste det opp fire veldige horn, (men ikke med hans kraft, vers 22) som vendte mot himmelens fire hjørner. Med andre ord, supermakten USA kollapser!

Og fra et av disse fire horn dukker så det lille horn frem og tar plassen etter Nordens konge, og tilegner seg kongedømmet med list og svik, Dan.11,21. Og vi leser i Dan.8,9 at det lille horn som etter hvert blir overmåte stort mot syd og mot øst og mot det fagre land. Det fagre land, altså Israel, hvor han fra Jerusalem vil ha sitt hovedsete.

Engelens forklaring

For å gjøre dette helt klart uten misforståelser så går jeg direkte på engelens klargjørende forklaring av synet, versene 16-25: «Og jeg hørte et menneskes røst mellom Ulais bredder; han ropte: Gabriel! Forklar synet for ham! 17 Så kom han dit jeg stod, 0g da han kom, ble jeg forferdet og falt på mitt ansikt; og han sa til meg: Gi akt på mine ord, menneskebarn! For synet sikter til endens tid.

18 Mens han talte med meg, sank jeg sanseløs på mitt ansikt til jorden; da rørte han ved meg og reiste meg opp igjen. 19 Og han sa: Nå vil jeg kunngjøre deg hva som skal skje i vredens siste tid; for synet sikter til den for endens fastsatte tid. 20 Væren du så, den med de to horn, det er kongene av Media og Persia. 21 Og den raggete bukk er kongen av Grekenland, og det store horn mellom dens øyne er den første konge.

22 Og at dette horn ble avbrutt, og at det kom fire andre i dets sted, det betyr at fire kongeriker skal oppstå av hans folk, men ikke med hans kraft. 23 Og i den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har gjort sine synders mål fullt, skal det oppstå en konge med frekt åsyn og kyndig i onde råd 24 Og hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft, og han skal gjøre utrolig stor skade og ha fremgang med alt det han foretar seg;

han skal ødelegge mektige fyrster og de helliges folk. 25 Og fordi han er klok skal hans ferd lykkes for ham; han skal opphøye seg i sitt hjerte, og han skal ødelegge mange i deres trygghet; ja, mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp; men uten menneskehånd skal han knuses.» Tre vers, 23-25; med veldig mye innhold!

Hvem beordrer brenning av mennesker i kalkovner? Antikrist skikkelsen til venstre, opptrer med bekledning til en konge, malt av Herrad fra Landsberg omkring 1180, hentet fra det 12. århundredets Hortus deliciarum (her).

Legg så nøye merke til hva som står i versene 23-25; at i den siste tid av deres herredømme, altså de fire konger (de fire konger etter det store horns kollaps), når overtrederne har gjort sine synder mål fullt, skal det oppstå en konge med frekt åsyn og kyndig i onde råd (Antikrist, det lille horn som voksete seg frem i vers 9). Vi merker oss da videre i vers 24 at hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft!

Hvem sin kraft er det da? Dette er jo det såkalte dyret i Åpenbaringen 13, og vi leser i Åp.13,2b: «og dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt.» Og denne dragen er ingen ringere enn den gamle slange, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele jorderiket; som vi leser i Åp.12,9. Så denne kongen er virkelig Antikrist med stor A, fortapelsens sønn, som Paulus kaller ham i 2.Tes.2,3; fortapelsens far er jo Satan selv..

Vi merker oss at han har fremgang med alt han foretar seg; han skal ødelegge mektige fyrster og de helliges folk (Åp.6,2), og fordi han er klok skal altså hans svikefulle ferd lykkes; og selv mot fyrstenes fyrste skal han sette seg opp. Daniels 4.kapittel forteller oss at han får lov til å virke i syv år (tider), Dan.4,16.23.25.32. Men som vi leste, uten menneskehånd skal han knuses, altså dyret som blir grepet og får sin dom sammen med den falske profet, Åp.19,20.

Vel, dette var da et meget kort og enkelt sammendrag av «Antikrists» særdeles innholdsrike syv år fra Babylon, den store (Jerusalem), også kalt skjøgen og den store by! Daniel og Åpenbaringen er jo to såkalte apokalyptiske bøker, og går jo sammen som hånd i hanske, men! Der er en vesens forskjell, og det er at mens Daniels bok skulle være forseglet til endens tid og innbefatter kun endetidscenarier (Dan.12,4.9-10), så skulle det ikke settes segl for Åpenbaringens bok, Åp.22,10:

«Og han sa til meg: Du skal ikke sette segl for de profetiske ord i denne bok; for tiden er nær.» Tiden er nær leser vi, nær for hva? I Ap.gj.20,29 sier Paulus til Efeserne: «Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden.»

Pauls sier altså at han visste dette ville komme og advarte dem, og som han sa at glupske ulver stod klar etter hans bortgang. Dette er vel også grunnen til at Åpenbaringens bok ikke skulle settes segl for. Denne boken inneholder jo tross alt budskaper som er allmennyttige i tiden som lå foran, ikke minst en mørk middelalder, jeg tenker da ikke minst på budskapene til de syv menigheter i kap.2 og 3.

I disse igjen finner vi jo da i kap.2,9 og 3, 9 advarslene om Satans synagoge. Og Satan hviler ikke på sine laurbær om noen skulle tro det. For vi har ikke en kamp mot blod og kjød, men mot ondskapens åndehær i himmelrommet som vi allerede er blitt minnet om, og disse har virkelig satt sine spor i denne mørke middelalder som vi kaller den. Men Satans synagoge vil ikke slippe unna!


Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

4.7 6 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

26 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
1 dag siden

Bibelen er kunst.
En ny versjon av Bibelen blir nå gitt til folk som er nysgjerrig på det åndelige.
De kaller det for en hverdagsbibel – The Message Bible.
Jeg ber ikke ofte og det eneste jeg kan tenke meg er Fader Vår, men man må jo oversette det til noe som betyr noe, for hver enkelt. Man skal ikke gjengi ordene på rams uten å sette de i en personlig kontekst. Det sier teksten selv. Til eksempel så er jeg veldig ydmyk i forhold til å skrive om temaet på internett. Jeg ønsker ikke å skrive noe galt. Det skal ikke handle om meg. Så bare i det lille der har man en kontekst for Fader Vår. Jeg skriver Gud, men det er ikke et navn og det vet jeg at “Gud” vet. Trenger ikke å nevne det hver gang. Navnet holdes hellig. Jeg ønsker å sette meg selv til side for å få frem den rette lære. Jeg vokser ikke noe på det. Jeg ber om hjelp til å la være å bli ledet inn i slikt. Jeg har en egen pakt. Det involverer privatliv. Det er likt med det jeg ønsker for alle andre. Det er nok også hva som ligger i Guds vilje. Jeg skriver ikke “Far”, fordi folk tror det handler om en mann. Far er i himmelen, det er det åndelige som er Far. Det er bevisstheten. Moderen er manifestasjonen av tankene i bevisstheten. La det bli…Så blir mater eller moder jord skapt. Det har ikke med kjønn å gjøre. Men når man tenker kjønn så er det i kvinnen at kroppen blir skapt. Det er moderen. Alt som skulle til fra fat var en gnist. Det som setter hele det fysiske universet i bevegelse. En tanke gir en gnist. La det bli… Begge kjønn er skapt av samme bevissthet. Djevelen blir skapt av ånden, men blir sendt til jorden, separat fra Gud, sammen med oss. Vi må slite med den og overvinne den for å finne veien ut av separasjon fra det åndelige – Gud. Når ånden manifesteres i oss så vil djevelen forsvinne. Ånden tar tronen og vi blir ikke lenger fristet av djevelens fristelser. Vi går over til åndelige verdier. Det er bedre å gi. Det føles bedre å gjøre gode ting. Det gjør oss glade. Djevelens rikdom er bare en falsk illusjon av lykke. Visdom gir lykke. Fattige blir glad av å gi av sin rikdom – de har et stort hjerte. Rike i Satans verk hater fattige og vil vaksinere dem bort og stjele alle ressursene deres.

Jeg ønsker at det åndelige riket skal manifesteres gjennom Guds vilje. Min vilje er annerledes nå enn i min ungdom. Jeg forstår at Guds vilje også er min vilje nå. Det er da vi alle har det godt. Det daglige brødet er det åndelige brødet. Det at vi hele tiden prøver å forstå Gud og vil vite hvilken vei som er rett. Da får vi betalt og det er som små mirakler. Ofte når vi er i samspill med brødre/søstre og naturen. Vi er i ett. Det har ikke noe med hva vi spiser for å fylle maven, men jeg har trodd at alle forstod det. Slik er det ikke. Jeg forstår at jeg ikke kan tilgis om ikke jeg kan tilgi andre. Folk må få sjansen til å gjøre opp for seg her på jorden. Hvis man gjør synd mot noen så er man i skyld. Man mister sin frihet. Man er slavebundet til den man har skyld mot. Man må kanskje jobbe livet ut for å få friheten tilbake. Man skal ikke betale til Staten, men man skal betale den som man har skyld til. Øye for øye, tann for tann er når fornærmede har godtatt en rettferdig straff for den som har begått udåden. Man skal aldri slå slaven som har satt seg selv i fangenskap. Han skal få mulighet til å få jobbe for tilgivelse. Ellers vil begge bli bundet i himmelen. Slik er det.

Husk at frihet settes høyere enn noe annet. Nå må vi ikke frivillig gi friheten bort til Satans politikere og fristere. Jeg ber om frelse fra den idiotien som blir prakket på oss nå. For vår sikkerhet, helse og for planeten…Bull shit! Drit og dra med hele WHO, Klima-hoax. vaksiner, biometrisk data, digital ID, penger, Mammon og hele den globale elitens makkverk. Jeg vil aldri bytte mot min frihet mot Satans verk.

Hva Eguene H. Peterson har for personlig mening om Fader Vår og Bibelen er ikke relevant for oss. Vi må alle omsette ordene til handling og forståelse i våre liv.
Matteus 6
 Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres Far i himmelen. 2 Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 3 Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, 4 men gi din gave i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.
5 Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne: De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 6 Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Her er versjonen av Fader Vår på norsk, som jeg vokste opp med:
Fader vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
10 La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden
som i himmelen. 
11 Gi oss i dag vårt daglige brød. 
12 Forlat oss vår skyld,
som vi òg forlater våre skyldnere. 
13 Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen. 
Her er tolkningen til Eugene Peterson – The Message Bible– Hverdagsbibelen – Engelsk
Our Father in heaven,
Reveal who you are.
Set the world right;
Do what’s best—
    as above, so below.
Keep us alive with three square meals.
Keep us forgiven with you and forgiving others.
Keep us safe from ourselves and the Devil.
You’re in charge!
You can do anything you want!
You’re ablaze in beauty!
    Yes. Yes. Yes.

Give us three square meals!?
For 499,- kan du få en norsk versjon fra Ark.
Jeg mener man kan finne den rette lære i alle versjoner, men “Hverdagsbibelen” fra Eugene Peterson har jeg ikke sansen for. Keep us forgiven? Vi får tilgivelse ved å tilgi våre skyldnere. Reveal who you are? Er det som et fysisk idol? Eller er det i ånden som jobber i oss alle? Jeg ser da Gud i andre hele tiden. Folk som har store hjerter og vil andre bare alt godt. Er det ikke det som er å være åndelig? Er det ikke da at Gud har manifestert seg og bor i menneskers hjerter? Trenger Gud et råd fra Eugene om å gjøre verden rettferdig og hva Gud synes er best? Gud prøver å nå gjennom til oss i ånden og det er våre valg som avgjør dette. Vår frie vilje. Man må be om at det åpenbares hva som er rett og så får hver enkelt bestemme hvilket valg som er riktig for dem. Kan man sette seg selv til side slik at man gjør hva som er best for alle? Selv om man kan få berømmelse og masse penger på kort sikt og ikke forstå der og da? Det er så mye jeg ikke forstod der og da, men som jeg kan forstå i dag og være takknemlig for. Der og da var det meningsløst, men i dag er det eneste løsning.

ken
ken
Anonym
15 dager siden

Vi er nå midt i kollapsens siste del… Hør, lær og forbered deg!

“Hans Eirik Olav er forfatter og siviløkonom. Han har vært på denne kanalen flere ganger og drevet økonomi og samfunnsopplysning.  
Det er på tide å våkne, tenke selv og se det hele slik det er. Så kan vi tenke på nytt igjen, reflektere, tygge og se det hele fra ulike perspektiv. Om vi stadig blir mer informerte og reflekterte vil vår forståelse og klare lede til et mer rettferdig, trygt og fritt samfunn.”

Her er siste linker med nyhetsbrevene til Hans Eirik: 

ET DØDSDØMT SAMFUNN: https://rebelyellpublishing.substack.com/p/et-ddsdmt-samfunn

DEN STORE OPPVÅKNINGEN: «DU VIL EIE INGENTING OG VÆRE LYKKELIG»: https://rebelyellpublishing.substack.com/p/den-store-oppvakningen

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
15 dager siden

Amerikanske studenter ble arrestert etter at Netanyahu forlangte at protestene måtte stoppe. Greg Reese rapporterer at amerikanske politikere er kjøpt og betalt av AIPAC.
Reese Report har mer interessant info om 9/11 og de dansende israelerne:
De hadde falsk id og falske studentbevis. De var på Israelsk TV og sa at de dokumenterte hendelsen i WTC ettersom de kom fra en stat som selv var utsatt for terrorhandlinger.
I forbindelse med 9/11 WTC ble over 100 israelske kunststudenter arrestert. Det var narko-spanere som hadde sett på dem som mistenkelig og fulgte dem. De var observert ved flere tilfeller med mistenkelig oppførsel i statlige bygninger. Det viste seg at de var militære agenter spesialisert innen eksplosiver og overvåkning.
I mars 2000 bodde mange av disse kunststudentene i etasje 90-91 i tårnet. De hadde tilgang til hele tårnet og kunne fritt flytte ting inn og ut. Et kunstprosjekt støttet av David Rockefeller og Chase Bank.
De delte lokaler med gruppe kunststudenter fra Østerike som kalte seg Gelatin(Nitroglyserin). De bygde en balkong fra et av vinduene som skulle fotograferes fra et helikopter. Helikopteret var registrert med nummeret N666LH
Helikopter N666LH skulle være del av en kunstutstilling ved Leo Koenig-galleriet året etter på datoen 11 September 2001. Der helikopteret og fotografiene fra kunstprosjektet fra etasje 90 og 91 i WTC-tårnet skulle vises. E-TEAM var gruppen som stod bak håndteringen av helikopteret. De hadde prosjektet kalt 127-vinduer. Bokstavene i deres navn E-TEAM skulle skrives på område der disse vinduene var. Akkurat der flyet traff senere på September 9/11

Helt på slutten av Reese Report – The Zionist Death Grip On The United States Government – Bitchute vises Trump som mottar Torah Crown. En utmerkerkelse fra Israel Heritage Foundation

De kaller den Keter Yerushalayim – Crown of Jerusalem.

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
16 dager siden

Snakker man om Satans Synagoge så må man også nevne “Bliss Point”. Ikke bare i mat, men alle slags fristelser. The Bliss Point ble nevnt i dokumentaren That Sugar Film.
Man forsket frem til et punkt der en perfekt blanding av sukker, fett og salt som ga folk full tilfredstillelse. Hvis man bommer med litt og det blir for mye så får det motsatt effekt og det kan bli kvalmende. McDonalds tok inn masse barn og studerte seg frem til hva barn fant tilfredstillelse i blandingen. Burgere, brus og chips ga dem Bliss Point. Så barna ville komme tilbake hele livet for å søke det punktet for tilfredstillelse. Da er det ikke for å stilne sulten, men for å nå den ekstasen. De vil gå oftere og ofter og de vil spise mer og mer. Humør og konsentrasjon går opp og ned som en jojo. Bliss-punktet vil flyttes og flyttes. En person kan spise enorme mengder med sukker mens en annen ville brekke seg for lenge siden. Hvis man slutter med sukker/fett så går dette punktet for tilfredstillelse tilbake. Det sies at sukker er verre å slutte med enn kokain. Man vil kanskje spise større mengder sunn mat for å prøve å komme tilbake til samme nivå. Kompensere ved å ta inn mer fett eller salt når man mangler sukker. Så det er vanskelig. I USA ser man mange levende sukkerbomber som går rundt. De er ikke sultne, men ønsker å komme til sukkerhimmelen i Bliss Point.

Det samme gjelder med sex. De oversvømmes av porno og seksualitet. De flytter grenser og klarer ikke å nå tilfredstillelse. Kanskje får globalistene spredd det til barn og all slags av genders… Vanlig sex mellom kvine og mann blir ikke spennende. Noen liker kvelning, noen elsker trær og andre liker å bæsje i munnen på andre. Det finnes ikke grenser egentlig når det kommer i frihetens navn og det liberale. Derfor oppfordres man til måtehold. Det handler om sitt eget beste. Hvis man kan holde punktet for tilfredstillelse nede så vil man lettere tilfredstilles.

Slik er det med TV-spill også. Man flytter grenser for hva man tåler å se av vold. Man kan få barn til å føle tilfredstillelse av å se vold. Av å drepe figurer i et TV-spill. Det er slik med alt. Så måtehold er bra, selv om man blir manipulert til å tro at fri sex og vold er liberalt og man vil følge Crowley’s Do As Thou Wilt som han fikk fra Satan. Det er ingen andre enn DU som bestemme, altså oss. Gud oppfordrer til måtehold fordi man har godt av det. Satan sier at det er bare for å herske over deg. Gud lover det i pakten at vi vil finne Paradis om vi følger noen enkle regler. Vi må kontrollere våre lyster. Ikke fordi Gud vil være kjip, men fordi vi vil finne Paradis.

Kiwi, Rema, Extra og alt av kjeder kan vi klare oss uten. Deres sukkerprodukter og alt av E-stoffer kan erstattes med sunne produkter. Vi trenger ikke mer enn en kiosk eller boder på et torg. Vi kan spise mye mindre og bli mette. Mat som brytes ned lett er helt sikkert bedre for våre maver. Boikott McDonalds og spis sunn mat. Vær bevisst på hvordan kjedene bruker bliss for å få oss til å bruke penger og kontrollere oss.

Larry’s bror er 3 år gammel og drikker 6-7 bokser Mountain Dew per dag. Mountain Dew-Mouth: Barn får ødelagt alle tenner av sukker fra brus. Foreldre ønsker å se barna smile og le og det gjør barn når de blir tilfredstilt av sukker, men det stopper aldri. Larry drikker to six pack hver dag. Ikke ta med barn til Satans McDonalds som lokker med snill klovn og happy meal. Det ender bare med sorg og elendighet. Ikke bare McDonalds. Barn trenger ikke brus og søppelmat. Gleden er kortvarig. Sukker og sjokolade gir kviser og uren hud. Konsentrasjonsvansker og humørsvingninger. Appelsinjuice og sukkerfri-alternativer er ikke bedre. Vi klarer oss veldig bra uten eller med måtehold. Alkohol ble innført til urbefolkning verden over og ødela dem helt.

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
18 dager siden

Bibelen er skrevet av en større åndelig bevissthet. Det laveste er tolkningen som gjøres bokstavlig og bokstavtro. Jeg føler det mangler i Åpenbaringsboken. Det er ikke noe åndelig å strekke seg etter. Jeg kan gi et eksempel på dybde og større åndelig bevissthet. Det var etter at jeg så en video på NRK Nett-TV. Det var et program som heter 24 timer i Jerusalem. Det var to rabbinere der. Jeg hadde nettopp vært opptatt av Josef og førstefødte-retten. Disse to rabbinerne snakket nettopp om dette og jeg lo litt av spørsmålet deres: Hvorfor fikk Josef førstefødte-retten? Svaret var fordi han forsørget han. Det var NRKs oversetting og han sa:”he sustained him with bread”. Så det var riktig oversettelse, men bokstavelig, men etter alt det som skjedde så spør rabbinere i dag og undrer seg over hvorfor Josef fikk førstefødte-retten? De andre gjorde alt galt. De førte Israel i ulykke og kastet Josef i brønnen, ville drepe han og solgte han til israelittene og Egypt. Det var selvfølgelig arven fra Abraham. Det at han viste omsorg og ledet gruppen på åndelig vis. Han tok pakten videre. Det er det som er brødet.
Men jeg så hvordan disse rabbinerne så ut og lurte på hvorfor de måtte se sånn ut. Hvor har de det fra? Det skal være fra første Samuels bok:
Det er barnløse Hanna som ber til Gud om å få en sønn:
Husk på meg, glem ikke din tjenestekvinne, men la meg få en sønn. Så vil jeg gi ham til Herren for hele hans levetid, og det skal aldri komme rakekniv på hans hode

Rabbinere går rundt med hår som ser ut til å ha nok næring til at trær og busker vokser i det. De ser uflidde og skitne ut. Men den lille detaljen om rakekniv sier bare at han skal sette Gud før seg selv, noe som alle førstefødte guttebarn skulle. Så det har med forfengelighet å gjøre, som rabbinerne også viser at de vet, men er det ikke noe i vårt hjerte som sier at dette er tull? Når vi klipper oss bruker ofte frisøren barbermaskin til å stusse og runde av klippen. Det kommer frem i andre oversettelser. Dette gjelder en som skal forkynne. Slik som prester gjør. Man skal sette seg selv til side og ikke være opptatt av det ytre når man skal tale Guds sak. Det betyr ikke at man aldri skal klippe seg og aldri barbere skjegget. Dette sier hjertet. Rabbinerne skiller seg ut. De viser seg frem på en annen måte selv om de ser stygge og urene ut så prøver de å vise seg for andre. Det er hyklerisk. De er arrogante og viser forfengelighet, stolthet og arroganse, men skiller seg ut ved å vise seg frem som lite forfengelig, men de er veldig selvopptatte.
Dette var episoden som jeg klikket på og som tilfeldigvis inneholdt Josef og førstefødte-retten:

I historien om Hanna lærer vi mer om offer også. De ofret en okse, men kjøttet ble gitt til familien. Hanna som var barnløs og ønsket en sønn fikk to stykker.
Det bekrefter bare at offer er fra hjertet. Du holder dyrene dine kjær og det er et offer fra hjertet å ta livet av det for å gi andre mat. Man skal ha respekt for naturen. Man skal ikke ta mer enn man orker bære, heter det. Man kan ikke ha hundre dyr og se andre uten mat. Da må man ofre fra hjertet. Ellers mister man sin sjel. Rothschild og alle bank-jødefamilier må ofre alt de har. Man skal ikke sette folk i gjeld. Gjelden skal slettes. Man må ofre begjæret etter makt og penger. De setter seg selv før alt annet. Det nytter ikke med å ofre røde kviger, gullkalvens mor. Vi må bruke hjertet for å tolke. Det er skrevet med hjerte. Vold og krig kommer ikke fra hjertet.
Det er hjertet som sier at Gud aldri ville sende blødende hester i panikk og redsel rundt i Londons gater. Hjertet avslører alltid.

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
18 dager siden

Studentdemonstrasjonene mot Israel i USA har spredd seg til Norge. Det er greit å si sin mening, men USA har forpliktet seg til å støtte Israel på alle mulige måter så jeg tror de berger. USA kan bare trykke opp fantasilioner og kjøre på. Hele det økonomiske systemet er råttent tvers gjennom.
https://www.nrk.no/vestland/slik-svarer-rektorene-pa-israel-demonstrasjonene-ved-norske-universiteter-1.16867496

Jeg så en del på NRK Nett-TV i helgen. Om tatere i Norge. Elias Akselsens historie. Han fortalte om da de reisende ble forfulgt av både lensmann og prest. Ble kastet ut av huset på julaften og ble lovet husly hos andre, men så fikk de gjester så Elias og familien måtte bo i fjøset. Litt som Maria og Josef altså. At tatere ble sterilisert. At myndighetene tvang dem på institusjon og lobotomerte de. Stakk strikkepinner inn ved øynene og inn i skallen på dem. Så syk er disse menneskene. Er det rart at de stenger ned samfunnet og prakker dødelige vaksiner på folk? Tror du myndighetene vil sitte stille hvis folk begynner å røre på seg? Hvis de går ut av det usynlige fengselet og får smaken på virkelig frihet? De har en grusom historie bak seg. Deltar i kriger som dreper og lemlester barn. Tjener blodpenger på krig i vårt navn.
Norge er med på slaktingen av Gaza. USA har forpliktet seg til å stemme ned alle forslag og resolusjoner i FN som går i mot Israel. Alle vet det. De gjør ingenting.
USA=Israel=Norge.

Taterfolket kunne ikke sperres inne så myndighetene måtte bruke tvang. I alt det grusomme holdt de fast på troen sin. De tilgir, men glemmer ikke.
Vi må ikke glemme.

S Vang
S Vang
Anonym
19 dager siden

Alle som er opptatt av fremdriften i nedplukkingen av kabalen bør lese artikkelen til Benjamin Fulford på STILLNESS IN THE STORM 29 April 2024! Jeg vet at det er flere som liker å disskreditere Fulford men han bekrefter det VG nett beskrev om funnene ved Nasser sykehuset i Gaza. Han bekrefter også det som Russiske styrker har funnet i Ukraina.Støre som vi kan kalle Kabalens og EU sin stattholder i Norge gjør seg skyldig i vannvittige forbrytelser ved å sende Milliarder av kroner til dette Sataniske Perverse CIA forbryter syndikatet i Ukraina.Jeg tror den Norske Globalisteliten er livredde for avsløringene som vil tvinge seg frem.Har de noen stygge svin på skogen der borte i Ukraina!???.

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
Svar til  S Vang
18 dager siden

Tenkte at hestene som løp løpsk i London skulle bli brukt slik. Det var tydelig at BBC ville ha publikum til å tenke på Apokalypsen. “As I looked to the left..grey or white, blood”. Så sier Fulford at det er tegn på at kongefamilien og alle de onde globalistene er tatt. Det er et teater som bygges opp om at hesten som ikke hadde kastet sin rytter ser etter sin rytter som vil være seierherren. Alt dette som kommer fra USA og bokstavtro evangeliske kristne handler om Trump. Så han har lagt alle disse under seg i all hemmelighet. Q forteller om dette. Stillness In The Storm er pga at Trump er stormen. Så de venter på at Trump skal komme tilbake og ta seg av kabalen og det som er av synd. Han skal ta bort pedofili, transgender, LBGTQ+ og alt det der. Orden ut av Kaos. Han skal innføre digitale pass med biometrisk data for å få ut illegale innvandrere. Problem Reaction Solution. De har skapt Sodom & Gomorra og evangelisk kristne er fanget til å godta hva som helst av overvåkning og tyranni i bytte.
Mossad sources confirm the British royals have also been killed. This is why riderless horses – one of them is painted red to look like blood- are galloping around London. In Revelations 6:2, John describes seeing the Four Horsemen of the Apocalypse and describes how he “looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell 

Rytteren som satt på den blodige grå hesten er død. De kongelige er døde. En seierherre vil snart komme. Det sier hesten som ikke hadde kastet av rytteren. Det er tull og tøys alt sammen. 100%. Trump er en del av Build Back Better. Mange av hans følgere har fått livet sitt ødelagt av dødelige vaksiner. Han kaller seg vaksinens far. Han er en drapsmann. Massedød og elendighet ligger etter han. Ikke la deg lure av Trump.
Norge tjener grovt på Ukraina. Fikk byttet gassledning.
https://www.dn.no/politikk/krigen-i-ukraina/nammo/kongsberg-gruppen/na-kan-kongsberg-og-nammo-produsere-vapen-i-ukraina/2-1-1633253?zephr_sso_ott=8tx81x
De gir ikke bort penger gratis i disse landene ihverfall. Bomb og få kontrakter i og etter gjenoppbyggingen.

S Vang
S Vang
Anonym
Svar til  Anarchapulco
15 dager siden

Den Globalistiske Vestlige Elitens frykt for Trump Og Putin er Faktisk Reell.Det er ikke et teater.De som roper og skriker høyest og oftest i de kontrollerte medier har faktisk mest å tape!Da Putin kom til makten og fikk fjernet siste rest av Kommunist Khazar Mafiaen i Russland starter Hylekoret i Vesten rettet mot det frigjorte Russland.Vi kan nå se at NATO styrker er tillatt i Finnmark mens da jeg gjennomførte min førstegangstjeneste ved Banak underlagt Garnisonen i 1985 var NATO utenlandske styrker ikke tillatt i Finnmark da det kunne provosere det kommunistiske Sovjet.Dette betyr at de er livredde for Putin og har nå vist muskler ved å tillate dette i den tro at det vil beskytte dem.

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
Svar til  S Vang
14 dager siden

Her er Trump rett etter at han har drevet en kampanje på at han skal sende Clintons i fengsel.

Mange av oss oppdaget “fake news” før Trump kom. Trump stjal disse bevegelsene rundt det alternative miljøet og fikk alle inn i den gaten som globalistene ville ha motstanden i. Alle disse svarer til Israel, men de kjemper jo om makt og ære internt. De som støtter Trump vil få betalt og de som støtter Clinton får betalt. Men de er i damme klubb. De er ikke i vår klubb. Clinton er ikke på folkets side. De er på de som satt dem i den posisjonen de er i sin side. Samme med Trump.

Hele greien er bygd på frykt. En enorm våpenindustri vil ha våpenskjold i hele Europa. Da må man frykte Putin. Han er i samme klubb. Alle kneler for Israel og Satan.
Man kan ikke tjene begge. De kan operere innenfor sine rammer. Slåss om kontrakter penger og makt, men de må gjøre som sjefen sier. Trump prøvde å få alle sine velgere til å ta en dødelig sprøyte. De kalte det slangegift og Trump leser the snake poem. Han er ikke i mot FN, han vil bare involvere de andre mer. Han er ikke imot WHO, men andre land må betale mer. Han må prøve å få med seg de mest ulydige. Han får sine velgere til å skrike etter det de trenger minst. Digitalt biometrisk tyranni slik som Kina og kristne konservative er de som innfører det. For da vil innvandrere sendes ut. De blir tryggere med overvåkning. De skriker om mer politi og strengere lover. De vil ha sensur mot det som ikke rammer dem selv. Fre speech, men ikke for alle. Så det er et spill hele tiden. Trump samler bortkomne sauer, men han er en ulv.

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
Svar til  Anarchapulco
14 dager siden

Det jeg mener med at man ikke kan tjene begge er selvfølgelig Gud og penger. Det er nok mat ig ressurser, men ikke penger. Kun fordi vi har gitt disse satans tjenere makt gjennom å lokkes inn i deres økonomiske system. Penger er gjeld. Satan har kommet i Israels navn og Satan styrer klubben disse er i. Det er ikke mulig å komme dit om man følger budene og Jesu lære. Det kan du bare glemme. Pengesystemet er Satans. De har stjålet alt av Guds natur gjennom bruk av deres penger. Satt hele verden i gjeld for all fremtid. Vi må ut av det. Nå vil alle banker og land ha CBDC. Trump må samle opp alle som er imot, det må ikke finnes et alternativ til Trump. Kjør på Trump, Trump, Trump i alle medier og ta oppmerksomheten bort fra reell opposisjon. Antifascister må samles i Antifa og all opposisjon må kontrolleres. NGOer er til for å styre opposisjon dit globalistene vil ha den. Grønt skifte bruker bare mer ressurser. Plyndrer jorda for enda mer. Kaster alt av det gamle og lager nytt søppel. Men plastskjeer og sugerør får du ikke bruke, fordi DU er problemet. Ikke giganter som Coca Cola til eksempel. Men DU må se at de tenker på plast mens de driter egentlig i hele greia.

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
21 dager siden

Jeg så en lignelse i en plante i helgen. Billedspråk. Den førte neg til Esekiel og Dagens Bibelord på Bibel.no Et bilde på vår verden i dag der en svindler har satt seg i Israels stol og preker dritt og sprer elendighet, slik at folk tror det onde er godt og det gode er ondt. Da kommer lignelsen om potteplanten og minner om Esekiel, da Gud ga klar beskjed om at noe svært og godt vil komme ut av den åndelige ørkenen. Det var på det mørkeste at folket vendte ut av Egypt. Det var det åndelige som forvandlet dem. Samme i Nineveh. Gud vil vekke ånden i oss og føre oss ut av den åndelige ørkenen. Israel ligger brakk, men ånden vil spire og gro fra Israels. Noe vil tas fra Israel og plantes på nytt. Israels datter er tom korrupt, men vil gi liv til en ny åndelig verden. Så la det inspirere deg i den kommende uken. Ånden og troen vil føre oss ut av det dystopia som globalistene og deres demoner har planlagt. Så er det godt å få med seg hvor galt det kunne ha gått.
Ha en fin dag.

22 Så sier Herren Gud: Jeg tar selv en kvist av toppen på en høy seder, fra de øverste greinene river jeg et fint skudd og planter det på et fjell som rager høyt. 23 På Israels høye fjell planter jeg det. Det skal få greiner og bære frukt og bli til en prektig seder. Alle slags fugler skal bo i det, alt som har vinger, skal holde til i skyggen av greinene på det. 24 Da skal alle trærne på marken kjenne at jeg, Herren, gjør det høye treet lavt, og det lave gjør jeg høyt. Jeg lar det friske treet tørke, og det tørre lar jeg spire. Jeg, Herren, har talt og vil sette det i verk.

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
Svar til  Anarchapulco
19 dager siden

Det er morsomt å lese videre fordi jeg hadde ikke lest mer enn frem til Jakob. Så Esekiel kom senere ja? :-) Det er slik vi kobles i ånden. Brødre i ånden. Og det er Jesu fars hus som har mange rom. Vi opplever Gud gjennom hver enkelt av oss. Vi har opplevd en oppvåkning i lang tid. Vaksinene som egentlig var gift og innførte mer tyranni. Men mange andre ting også. Så er det også en åndelig oppvåkning. Vi ser et eksempel på det her. Vi har vel alle et brennende ønske om en mer rettferdig verden og det knytter oss sammen i hva som ligger i Guds vilje. Jeg har sett Jeff Berwick fra Anarchapulco sin siste video. Han forteller at han i sin forrige video begynte å snakke om Cikader som invaderer America nå. Han ble gjort oppmerksom på at i det øyeblikket han begynte så startet lyden fra cikadene å larme. Slike eksempler av enhet med naturen er hvor jeg merker at Gud er tilstede. Når vi knyttes sammen for en god sak og naturen spiller med. Vi trenger ikke være i ett med Gud i alt, men akkurat på slike tidspunkt er vi det. Vi er i ett. Vi må søke etter den tilstanden. Jeff er kontroversiell og jeg er veldig uenig i enkelte ting. Dette er ikke bare et video game som han kaller det. Men det er Guds tilstedeværelse som avgjør vår skjebne. Og det er et rom for hver enkelt sjel og vi møblerer våre rom slik vi ønsker. Elsk din neste som deg selv. Vi får betalt for hva vi gjør. Så jeg vil holde meg litt til Jakob/Esau i dag, men først vise de fem løpske hestene i Londons gater. 4 av hestene kastet av sine ryttere. En var uten rytter. Tenk symbolikk i forhold til Åpenbaringsboken. De 4 hestene har katet sine ryttere og den siste venter på sin rytter, den som skal seire. I følge Jeff stoppet også Big Ben på 9:11. 24.04.2024 blir til 666. 24.04.24 er Palindrom-nummer. Samme om man leser det fra høyre eller venstre. I USA blir det 42424. De begynner med måneden. Da blir det riktig.

To forskjellige cikader kommer opp fra bakken. Den ene kommer opp hvert 13. år og den andre hvert 17. år. I 2024 kommer begge opp. Det blir billioner av dem.

Her er Jeff Berwicks video:
https://rumble.com/v4sgiqt-the-bloodied-four-horsemen-of-the-apocalypse-big-ben-stops-on-666-date-and-.html

Jakob er healeren og det er nestekjærligheten. Det var dette Rebekka så som en god lederegenskap. I og med at Esau kom først så fikk han retten til velsignelse. Her gjelder det odelen. Han får storparten i ar. Dobbel arv. Esau blir til konge. Men Gud har velsignet Jakob med et stort og godt hjerte. Det er det som er Israels arv. Så når man skal skille Israel og Edom så er det utifra hv de har i hjerte. Man kan finne det hjerte i Esaus etterkommere og man kan også få Israels etterkommere i Edom. ;an dømmes i forholdt til hva som bor i hjerte. Da Jakob ble til Israel hadde han gått gjennom en spirituell transformasjon. Så de åndelige etterkommerne til Israel er de med godt og varmt hjerte. De rettskafne og rettferdige. Det har ikke noe å gjøre med en blodslinje. Blodslinjen kom fra Babylon. Åndeligheten brakte Abraham ut. Etterkommerne som skal bli til så mange som stjernene er på himmelen er åndelige etterkommere etter Abraham. Det vil være tullete å tro at en mann fra Babylon skulle få mange etterkommere i en blodslinje. Det fungerer bare i ånden. Ånden er det frøet. Korn fra Egypt skal man ikke høste. Det åndelige Egypt skal man ikke gå inn i. Esau ga sin førstefødte-rett til Jakob. Det er Jakob som nå har kongeblodet. Selv om de har samme blod. Men egentlig var offeret til Gud ved å gi sin førstefødte et ønske om å sette Gud først. Det betydde bare at det åndelige skulle settes først. Symbolsk ved at man sender sin førstefødte til å studere til prest. Amerikanere sier God and Country – De vil gjerne gi sitt barn til Gud eller å dø på slagmarken for landet. Da blir de stolte. Landet og lederen har blitt til deres gud. Men i Bibelen er det billedlig. Man setter det åndelige foran jordlige verdier. Skatten som Jakob bærer på er hjertet/sjelen. Sønnene som har skiftet odel og gitt den til Judah liker ikke at Josef er åndelig begavet. De er eldre og synes de skulle få den arven. Josef har et enormt hjerte. Det hjerte overlever i Egypt. Den virkelige arven etter Jakob er i Josef. Brødrene ville drepe Josef, men Juda solgte Jakobs arv til Egypt. De solgte den hellige gral til Egypt. Så Jakob ble fattig og Egypt ble velsignet. Egypt fikk storheten. De ble lønnet i Egypt for å gi Josef det brødrene hatet å gi. Jakob ble så fattig at han måtte kjøpe korn fra Egypt. Når nøden er stor spises mer og mer av hjertet. Man gir bort litt av sin sjel mot å få korn fra Egypt. Man bør ikke så korn fra Egypt og man skal ikke høste og lage brød av det. Jakob klarte å holde på arven. Josef sendte korn og mat sammen med pengene sønnene hadde fått med. Josef hadde stort nok hjerte til å tilgi alle brødrene og på åndelig vis hadde de fått en skikkelig lærepenge. Så når man ser på individenes ulykke i historiene så er de triste og meningsløse, men når man ser det fra et skikkelig luftig perspektiv så ser man at Gud hadde en lærepenge å gi hele veien. Så når Jakob går ut av Egypt så må alle kvitte seg med idoler, øreringer og lære fra Egypt. Det er kun da at han blir til Israel. Da han renses for skyld og synd. Slik er det med alle etterkommere. For etterkommerne skulle komme i mange forskjellige folkeslag. Hvordan er det mulig? Det er mulig fordi Israel er i ånden. Arven etter Israel er i ånden. Den ånden går inn og ut. Sønnene solgte den til Egypt. Det er bra for Egypt. Arven etter Israel blir spredd. Det var Israelittene som den ble solgt til først, og det er muslimene, så de har også den ånden. Det var bra etter at de ble separert etter Abraham. Så det er en Guds vilje med i alt. Selv om vi vender bort og blir sjalu på begavede personer. Andre vil trykke dem til sitt bryst og så vil de komme tilbake den harde veien. Vi har alle et eget rom. Vi har alle våre begavelser og velsignelser. Vi trenger ikke ønske oss det som, andre har. Vi trenger ikke prester mellom. Men de som er begavet med stort hjerte bør være de som steller med de svake. Vi skal lære av mauren – den lille mauren. Vi har alle egenskaper som gir mening i våre liv. Ikke la staten gjøre oss til roboter.

Jeff Berwick siterer Jesus og keiserens bilde. Vi har nok og plenty av alt i verden. Vi har ikke nok penger. Når vi velger å bruke penger så binder vi oss til Satan. BIS og eierne av verdens banker eier pengene. Det er ikke vi som eier pengene. Vi eier ressursene, men ved å bruke Satans penger gir vi våre eiendelen og ressurser til Satan. Biden og andre kriminelle ledere bruker penger fordi det vil kollapse snart. De vil ha oss i stor nød og holde tilbake våre eiendelen og ressurser slik at vi vil akseptere et nytt økonomisystem fra Satans tjenere. Mennesker med Satan i ånden kommer fra det åndsfraværende Edom. De som selger sin sjel og sitt hjerte. De kjøpte korn og ga mer og mer av sitt hjerte. De sådde det og spiste brødet. Etterkommerne er et tre som gir råtten frukt. Men vi solgte sjelen vår til dem ved å bruke deres pengesystem. Øreringer er pakt som andre ringer. Alt av slik falsk kjærlighet må graves ned for at Israel skal gjenoppstå.

Paralellen til Josef er Jesus. Fariseere var brødrene som mente de hadde førsterett. Judas solgte han til romerne da jødene ville drepe han. Jesus fra Nasaret var Nasireer. Det var slike som Samson. Messias skulle være en av dem. De skulle ikke klippes eller barberes. Samson ble klippet. De skulle ikke være blant urene. Jesus gikk blant urene, syndere, horer og fattige. Prestene og fariseerne var blant de rike og hadde makten. Så Jesus kunne ikke være messias siden han ikke var en av dem. Da ville de ha mistet alt. Presteskapet, de skriftlærde, de geistlige, de bokstavtro og de som renset seg i ritualer. Det er de som avviste den gaven som både Jesus og Josef hadde. Jesus endte i Roma. For å komme ut av Roma må tilhengerne kaste alt gull, ritualer, gudebilder i form av gjenstander eller tenkte bilder og selvfølgelig sin elsk for penger. Det er ikke lett. Det blir som om en tyv var der og stjal alt man hadde kjært. Et offer man må gjøre for å finne et åndelig Israel. Hvorfor har man ikke en blodlinje etter Moses? Fordi de rike sitter ved tronen og messias må komme fra dem ellers vil de drepe alt annet.

Alle har sin del i naturens ressurser. Vi skal ha vår del av maten og vi skal ha vår jord og bolig. Vi trenger ikke penger til det. De planlegger nød for å ta vår sjel. Noen selger den for en donut. Frykt for dødelige vaksiner. Sult og fattigdom for digital ID og valuta. Dette systemet er skapt av Satan. Hva velger vi? Er vi Edomitter eller Israelitter? Følger vi penger og enkel vei til jordlig gods og gull eller følger vi vår sjel og hjerte? Etterkommerne etter Israels ånd vil fylle jorden og spre gode verdier.

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
Svar til  Anarchapulco
19 dager siden

Må legge til noe når det gjelder disse hestene.
Før alle går av sine religiøse hengsler så må jeg påpeke at alt rundt apokalypsen i Bibelen ser ut til å være planlagt for å få med seg de troende. Det skjer gang på gang at “Construction Workers” er tilstede ved slike tilfeller. Det skjer så mange ganger at det er verdt å ha i bakhodet. Det er masons. Det er masons som ønsker å bygge et Satans tempel i den åndelige ørkenen i dagens Israel. Et sted hvor mennesker viser seg som guder. Media sier tom at den hvite hesten er grå/pale. Hva har det med saken å gjøre? As I looked to the left…Det er litt Johannes over det, ikke sant? Construction workers var tilstede ved brokollapsen i Baltimore og også når jøder kom opp som rotter etter at ulovlige tuneller ble oppdaget i Brooklyn.
Jeg liker egentlig ikke dette fra Johannes. Det er frykt. Hvis noe er fra Gud så er det ikke frykt, men respekt. Og endetiden var da opprøret i Judea ble slått ned. Rom kunne holde sin Pax Romana i fremtiden. Det var fred i riket. Folk hadde det bra. Men så hadde det også en ende og verden ble igjen lagt i mørke. Så nå skal det komme en slutt på tiden. Det skal ikke komme en ny tid. Tiden skal opphøre. Så Åpenbaringen til Johannes var til en annen tid. Personlig har jeg ingen slik frykt som Johannes. Vi kan alle se at globalistene ønsker å drive oss inn gjennom frykt og nød. Til å akseptere deres løsning på problemene de har skapt. Så seierherren som den siste hesten leter etter er kanskje ikke den seierherren vi håper på? Enten er det et tragisk hendelse etter uheldige omstendigheter eller så er det et makabert skuespill. Jeg trenger ikke se slikt. Slikt er ikke fra hjerte. Bibelens bilder er åndelige. Hestene og deres ryttere er budbringere. 4 betyr 4 verdenshjørner. Vest-Øst-Nord-Sør. Det er globalistene som har skapt alt dette. Fattigdom, sult, krig, sykdom, død og all elendighet. Fordi de har tatt vår odelsrett gjennom å tilby oss penger og vi har laget brød av Egypts kornlagre. De skaper Sodom & Gomorra. Prostitusjon, lyst, kriminalitet og gudsbespottelse. Så kommer the punisher. Noen som skal rydde opp i alt gjennom digital ID og biometrisk data-slaveri. Sosial kreditt og 15 minutt-byer. Kuber der folk skal sperres inne. Nazi lagde vei for fake-Israel. Nasjonal Zionisme. En sionistisk stat med Satans tempel. Frimurere-masons som construcyion workers. Israhells flagg er kuben. I stjernen er kuben. Finnes i Åpenbaringen, Mekka og i Israhell. De påstår at det var den kuben som tok Israelittene ut av Egypt. Saturn. Hva så med ringene? Øreringene œg alt som skulle begraves?

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
22 dager siden

Rudy Giuliani går til angrep på Sarah Westall når hun er i mot Israels nedslakting av palestinere. Kaller henne antisemitt og antiamerikansk. Demonisk!
Giuliani er britisk ridder. Knelte for Elisabeth etter September 11. Han kunne ikke vise at han knelte for dronningen, men blir du ridder så må du knele. New York var på knærne. Det er slik de gjør i ritualer. Det sies at disse frimurerne og satanistene også må latterligjøres og tråkkes ned. Det hevdes at Taylor Swift/Kanye West/Beyonce-episoden var et slikt satanisk ritual. De henges ut på forskjellige måter for å ta neste steg mot gudestatus.
https://rumble.com/v4rygk3-professional-agitators-fuel-dissent-and-u.s.-enters-dangerous-times-w-rudy-.html

Israel støtter folk som sprer jødehat på Internett. Slik at de kan rope antisemittisme og gjemme seg bak religion og religiøs forfølgelse. Det går ikke an å diskutere noe som helst som man kan se i Sarahs intervju. Hersketeknikk og gaslighting er deres demoniske og psykopatiske forsvar. Nyttige idioter henger seg på i stedende å få frem fakta. Hat og atter hat. Vold avler vold. Samme med hat. Ikke la dere fange av disse demoniske idiotene.

Antiamerikansk?
Cynthia McKinley avslørte at alle kandidater for kongressen måtte signere en erklæring som støtter Israel. Alle måtte støtte Jerusalem som hovedstad i Israel. Hvis man ikke gjorde det så ville man miste all pengestøtte. Gjennomkorrupt.

USAs kongressmedlemmer er pålagt av loven å støtte Israel.
Gus Savage:

https://israelpalestinenews.org/watch-congressman-gus-savage-exposes-the-israel-lobbys-illicit-tactics/
Svarte representanter kjøpt og betalt av Israel:
https://www.counterpunch.org/2016/09/05/congressional-black-caucus-deep-in-the-israel-lobbys-pocket/
Satanistene støtter Israel.
https://il.usembassy.gov/joint-statement-on-israel/
De opprettet staten. De støtter det Babylon talmudiske prestestyret og rabbinerne der. De som har alt å tape på at sannheten om tro og Gud kommer ut. Frimurere-satanister-sionister driver ut folket som bodde i det som virkelig var Judea. Deres drøm er å drive ut sannheten om Gud og bygge Babylonsk tempel som de kan markere verdensherredømme fra. USA er frimurerstat nummer 1. Israel er USAs korrupte politikere som støtter kronen og Rothschilds. En sionistisk mafia som lokker alle mennesker ned penger og rikdom. Ingen politikere vil hjelpe Gaza. De er alle kjøpt og betalt. Arbeiderpartiets ungdom ble henrettet på Utøya rett etter deres standpunkt om sterkere lut mot Israel. Drap av Arbeiderpartiets førstefødte og nye ledere.
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201252/volume-1252-I-20410-English.pdf

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
23 dager siden

Jeg fikk lyst til å dele med dere noe som skjedde i dag. Det er et eksempel på manna fra himmelen. Det daglige brød fra himmelen. Dette er noe alle kan oppleve og jeg skriver fordi jeg ønsker at alle skal få oppleve det. Da trenger noen kanskje litt hjelp til å se hvor man skal lete. Jeg ser ikke etter Gud i Bibelen eller hos presten. Jeg ser etter Gud som kan manifesteres i alt og alle. Gjennom vår bevissthet.

Jeg har hatt en jordbærplante i vinduskarmen i lang tid. Jeg hadde mange i flere potter, men de ble stående ute for lenge i frosten. Det kom mye skudd og avleggere som klippes bort, men en av disse hadde jeg tatt inn og etterhvert fått i jord. Nå hadde jeg planlagt å gi den ny jord og etterhvert sette den ut. I dag tidlig så jeg at den hadde tørket ut siden sist helg. Jeg hadde holdt liv i den i to år i vinduskarmen og så tørket den ut den siste uken. Det irriterte meg at jeg ikke hadde tenkt på å vanne den. Aner ikke sist jeg gjorde det, men det var veldig lite jord og planten var blitt mye mindre og hadde mindre blad enn på lenge. Den hadde ikke mye næring, tror jeg. Det var litt trist.

Jeg leser ikke Bibelen veldig ofte. Kanskje leser jeg mer på engelsk da jeg ser mange kommentarer på engelsk som jeg ofte ønsker å se en norsk oversetting på. Jeg leste Bibelen.no og Dagens Bibelord:

Så sier Herren Gud: Jeg tar selv en kvist av toppen på en høy seder, fra de øverste greinene river jeg et fint skudd og planter det på et fjell som rager høyt. 23 På Israels høye fjell planter jeg det. Det skal få greiner og bære frukt og bli til en prektig seder. Alle slags fugler skal bo i det, alt som har vinger, skal holde til i skyggen av greinene på det. 24 Da skal alle trærne på marken kjenne at jeg, Herren, gjør det høye treet lavt, og det lave gjør jeg høyt. Jeg lar det friske treet tørke, og det tørre lar jeg spire. Jeg, Herren, har talt og vil sette det i verk.

Bevisstheten kan tas fra oss og Gud kan gi oss den tilbake. Treet i Edens hage var ikke noe problem før Gud snakket det til eksistens gjennom bevisstheten. Når man først har det i bevisstheten kan man ikke glemme det. Men dette er et eksempel på hvordan Gud kan snakke i en plante. Den har ild. Den har sjel. Jeg undret meg over hvorfor Salomo som var den klokeste av alle ikke forstod den røde kvigen. En gåte hvordan asken fra den kan gjøre rene til urene og urene til rene. Jeg kunne ikke forstå at det var en gåte. Det var så enkelt å forstå, men det er bare fordi Gud har åpenbart det for bevisstheten. Du kan være verdens smarteste men Gud kan gjøre deg blind ved å ta det bort fra bevisstheten. Slik jeg var blind og ikke kunne se den tørre jordbærplanten fordi den var ute av bevisstheten.

Ikke alle kan se mirakelet i brødet fra himmelen. De er blinde. Men budene og pakten med Gud kan få folk til å se. Det lærer Bibelen oss gjennom sine eksempler. En profet kan få blinde til å se. Og en profet kan gjøre urene til rene/spedalske til friske. Å vende bort fra synd og gjøre som Moses fortalte. Det var det Jesus sa. Da vil Gud gi oss bevisstheten tilbake og vi vil se mirakelet i brødet fra himmelen. Demonene er sløret for øynene og Gud fjerner dem gjennom pakten. Ikke lag Gud i tankene eller i noe på jorden. Gud er i bevisstheten. Vi er ikke roboter, vi har sjel. Bevisstheten er i alt og alle. I større og mindre grad. Alt har sin plass. Gud kan fjerne vår bevissthet slik som vannet fra en tørr plante. Men Gud kan få det tørre til å spire.
Nå ble dette til en spire av åndelig bevissthet som ble fortalt gjennom en tørr plante, så poenget er ikke om planten lever videre, bare så det er sagt, men det blir spennende å se om den vil bære frukt i sommer eller om den er helt dø. Den fikk noen bær i fjor.

S Vang
S Vang
Anonym
24 dager siden

Nettavisen til VG skrev i en artikkel blant annen dette i natt.”I 3 massegraver ved Nasser sykehuset i sør Gaza er det funnet minst 392 lik som er stablet oppå hverandre. I flere uker var sykehuset under israelsk kontroll. -Majoriteten av likene kan ikke identifiseres,enten fordi de er for hardt nedbrutt eller lemlestede, sier en talsmann for sivilforsvaret. -Noen av likene viser tegn til å ha blitt henrettet eller torturert . Opptil 20 kan ha blitt begravd levende,hevder de.- Blant de begravede var det barn og sykehuspasienter. – Men det som ikke er normalt,er å finne parterte lik uten hoder og hud,og lik med hender bakbundet. Dette er ikke normalt å finne på et sykehus,sies det.I en uttalelse til VG skriver IDF at de ikke har begravet palestinske lik i området. Men de erkjenner å ha åpnet graver på jakt etter israelske gisler.De hevder å ha behandlet likene med respekt,før de blebegravet der de var funnet.Egen kommentar:IDF lyver som vanlig så det renner-for det første de er kjent for å drive likskjending da dette er et resultat av omfattende organtyveri og adrenacrome harvesting.De oppsøker jordskjelvrammede områder der de tar seg in i ruiner av boligmasser og opererer ut organer fra både levende og døde.Den palestinske journalisten Khawter Salam beskriver hvordan de opererer i en artikkel ved navn “The Body Snatchers of Israel”.Tortur av barn blir utført for å høste adrenacrome som drives i Indusriel skala flere steder.i verden.At VG skriver om dette ville vært uhørt for få år tilbake ,men nå ser det ut som om en del av det stoffet jeg ble kjent med på alternativmedia for 10-15 år siden er å finne i hovedstrømsmediene.Det er definitivt noe som er i ferd med å skje!,og det er på høy tid!

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
Svar til  S Vang
23 dager siden

“Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria.”
Syria i dette sitatet er Syria Palaesttina som romerne hadde tatt. Landet som er kjent for det Israel har tatt i dag. Jeg ønsker å påpeke likheten i dag og bruke symbolikken:

De tre vise menn ga beskjed til Herodes om at en leder som skulle gjøre opprør ville bli født. Det ville altså komme et opprør ledet av messias. Babylons utvalgte mot Guds utvalgte. Om førstefødte i ånd eller på jord.På samme måte som Moses. Romerne hadde en controlled opposition gjennom Herodes og prestene. Herodes-familen var grusomme(Netanyahu) De slaktet guttebarn for å forhindre at en jødisk leder og messias skulle komme til makten. En trussel for Augustus også som ville ha et manntall. Alle innbyggere måtte registreres. I dag har vi Ntanyahus grusomme styre som slakter barn i Gaza. Samtidig skal alle skrives inn i et digitalt register. Alle skal ha et unikt nummer i et verdensresgister. Det vil være “frivillig”, slik som vaksinene, men du får ikke delta i verdensøkonomien, slik som Åpenbaringsboken forteller om. Du vil ikke kunne ha jobb. Du får ikke bankkonto. Du får ikke penger til mat. Dette er målet, men det innføres steg for steg. Barna vil være slaver i en kube. Sjeler som gjenfødes vil være fanget i et matrix de aldri kommer ut av. Dette er ihvertfall den onde planen. Men vi har valget og det vil avgjøre vår skjebne. Dette er blodig alvor. Dette er ikke et “video game” som mange kaller det. Dette er vår eksamen. Hjelper lite å leve på utsiden som Lars Monsen da. Vi er alle ett folk. Åpenbaringsboken har blitt globalistenes blåkopi for sin agenda og verdensherredømme. Netanyahu og det Israelske regimet er svært redd for opprør. Ikke bare blant Palestinere, men hele det okkuperte landet også. Blant jødene. Så han får hjelp av falske flagg og angrep på Israel. Også jødehat som spres i alternativmedia hjelper disse falske jødene. Jeg har full tillatt til at vi tar rette valg og dreper globalistenes agenda i fødselen. Handler ikke om barnedrap, men å slette ville og onde planer før de blir manifestert.

Det tredje tempelet er også underveis. Den siste røde kvigen skal slaktes. Det er vel den tiende som skal slaktes av deres messias. Aske fra de andre skal også finnes og det som er igjen skal brukes. Jeg ønsker å fortelle om mitt syn på hvordan det hele er blitt forvrengt. Jeg begynner med kong Salomo:
Salomo ble tilbudt et ønske som ville gå i oppfyllelse. Han ønsket ikke makt og penger som mange tror. Han ønsket seg visdom og intelligens. Jødiske ledere og filosofer sier at Salomo aldri forstod budet om den røde kvigen. Det tror jeg ikke på fordi det er veldig enkelt. Gåten er hvordan en ren kan bli uren og en uren kan bli ren av asken av den røde kvigen. Det handler om synd, ikke sant? Så den som er ren for synd blir skitten av asken. Den som er syndig blir ren for synd, men må vaske av seg soten. Så den rene blir skitten og den urene blir ren. Det forstår alle. Og det sier alt om Babylons prester i Israel.

Dette er viktig for å forstå prestene i Babylons Israel i dag:
Israelittene vendte tilbake til gullkalven da Moses ble lenge borte. Kalven kommer ut fra Babylon. Det er fariseernes surdeigsbrød også i dag. Man kan ikke spise dette gjæret på Passover for da er det jo ikke Passover. Man kan ikke vende tilbake til Babylons brød. Det er Babylons lære det er snakk om. Aron og levittprestene har vendt tilbake til Babylon. Denne Babylon-læren blir da den syndige blodrøde kvigen. Men det er jo ikke snakk om brennoffer av kjøtt og blod, men hvis man skal gå ut av Babylon og Egypt så må man forkaste den gamle læren som har fulgt dem som gjæret surdeigsbrød i generasjoner på generasjoner. Det er ikke lett. Jesus sa det samme til sine disipler. De ville be til Dagon-guden før de reiste ut på sjøen. Man trenger ikke talismaner og lykkeamuletter og man trenger ikke ritualer. Man trenger to tomme hender.
Moses kastet gullkalven på bålet, malte den opp til gullstøv, blandet det med vann og tvang de syndige å drikke det. Så måtte de ta et valg. Enten er dere med Herren eller så er det døden. Dette kommer etter at Moses måtte overtale Gud til å spare Israelittene for ikke å se dårlig ut i egypternes øyne. Det er selvfølgelig feil. Moses kan ikke vite noe i det hele tatt mer enn Gud. Dette er en samtale Moses har med seg selv i meditasjon.
At de deretter slakter ned syndere syndere er også feil. De slakter ned på samme måte som vi skal slakte ned globalistenes agenda. På samme vis som vi valgte side i kvaksineringen. Budene går foran all tolkning. Man skal aldri ty til vold. Salomo bekrefter dette i Salomos ordspråk. De dreper en diskusjon. Flertallet dreper mindretallet i en avstemning. De tar et valg.

Derfor vil syndere i sin bokstavelige tro brenne kvigen som har født en gullkalv. En som aldri har båret og gjort noe arbeid. Det betyr at det handler om synden om å lage seg idoler fra Babylonsk lære. De som har syndet mot budet om å ikke lage idol kan bli rene av å brenne sitt idol. Å forkaste troen og læren. Det kan være et smertefullt offer. Hva om du hadde trodd på noe hele livet og må plutselig bli kvitt alt grumset fra tankene? Et offer for hjertet. Som den rike mannen som må ofre sitt hjerte for penger.

Israelske Babylonere vil nå ofre en uskyldig ung ku for å bli ren for synd. De må vaske synden i sot og vaske seg i vann. De forstår ikke hvorfor Moses kastet gullkalven på bålet og lot dem drikke gullvann. Ikke rart gullvann er urin. De som ikke følger denne idiotien må drepes, slik som de tolker budene. Du skal ikke drepe betyr for dem å drepe alle som er uenig i deres forvrengte tolkning av Exodus. Fordi syndere ikke har noen form for åndelig bevissthet. Slik som Evangeliske kristne også bare kan se som blinde kan se. Åndsfraværende.
Dette er hva den røde kvigen handler om og idolene som må forkastes og læren som må brennes for å gjøre folk rene for synd mot dette budet. Det er bare dette budet. Men ellers kan man rense seg ved å slutte å synde. Resten er opp til mennesker å tilgi. Tilgivelse er selvfølgelig også et bud. Man skal gi skyldnere mulighet til å gjøre opp for sin skyld. 

Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. 5 Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem!
Israel må også huske å ikke drepe. Aldri ty til vold. Budene går foran all tolkning. Hvis “Gud” dreper Egypts førstefødte så gjøres det ved at folket tar et valg og følger den åndelige førstefødte med førstefødterett og odel. Hvis folket vender ryggen til kvaksiner og digital ID-dystopia så dreper Gud globalistenes førstefødte guttebabyer. Gud dreper idiotien. Det betyr ikke at WEFs Young Global Leaders blir hugget ned, men det betyr at folket velger andre verdier og andre ledere. De gamle har ikke en gang et snev av åndelige verdier. Prester og kirkens ledere prakket masker på folk. Klare til å innføre kvaksinetvang og få hele menigheten inn i digital ID og keiserens manntall. Antikrister!

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Anarchapulco
22 dager siden

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  S Vang
23 dager siden

Norge ser ut til å være mest nyttige idioten for judar og united Stupids.

Anarchapulco
Anarchapulco
Abonnent
24 dager siden

Esau/Jakob handler om to forskjellige lederskikkelser. Den ene vil innta en by og drepe kongen for så å sette seg selv i stolen. Den andre veien er åndelig. Der er Gud i stolen.
Esau drepte Nimrod. Det vil mange si er bra, men man må spørre seg selv hvorfor man gjør det. Amerikanere vil gjerne gjøre det på samme måte. De peker på den onde akse. Deretter bomber de seg vei til sjefstolen. Bytter ut en dårlig leder med en annen og begge er drevet av det samme som Esau. Rebekka så de moderlige kvalitetene i Jakob. Healeren og den smarte byggeren. Den andre var fars utvalgte. Sterk jeger og den som angrep det som andre bygget. Slik er det også i dag. Esau lever i verdenslederne. Det er kun fordi menneskeheten har valgt den type ledere. Det ene øyeblikket i historien er det Babylonere, deretter Egyptere og nå er det jøder man peker på, men det er Satans kvaliteter som bor i disse uansett hva de kalles og de er dem som vi mennesker ser opp til og har selv valgt ut til å lede oss. Babylon og Egypt faller når mennesker velger kvalitetene som vi lærer hos Jakob. Vi vender ryggen til Babylon, Egypt, Maya og alle disse kulturene og lar lederne gjøre hva de vil. Farao kan ikke herske vis folket velger ledere som Moses/Jakob. Da er det ingen som jobber for farao. Men per i dag er Satan’s disipler menneskenes idoler. Det er vi som velger førstefødteretten. To forskjellige ledere, men hvilken vei velger du? Kvalitetene mor ser i sønnen eller kvaliteter far ser i sønnen?
Trump, Biden, Putin, Musk, Stoltenberg og alle ledere i alle land er sønner av Esau. De har den samme lederstilen. De vil gjerne sette seg selv på tronen. Gjerne med blod og drap av barn. Det er de som vi har valgt som idoler og har gitt førstefødte-retten til. Det er når vi endrer på hvem vi gir den retten til at verden forandres. Ydmyke, rettskafne og rettferdige ledere. De som setter folket først. Akkurat nå ser vi opp til hvem som har størst haug av korn og driter i de som ikke har brød. De rike er kule så det driter vi i. De som har uendelig med kornlagre og uendelige mengder med ressurser har drept, stjålet og voldtatt på sin vei til rikdom, men det er tydeligvis helt pk. Da er man suksessfull.

S Vang
S Vang
Anonym
25 dager siden

Israeli Drones lure Palestinians with crying children recordings then shoot them.By Jonas E.Alexis,Senior Editor-April 20,2024- Veterans Today. Oppfinsomheten i å praktisere nye og utspekulerte narreteknikker for å få myrde flest mulig Palestinere vil ingen ende ta før noen går inn og stopper disse demonene!

« Forrige artikkel

Iran og Israel. Krigshisserne har blod på tann – la oss ta et steg tilbake

Neste artikkel »

Israel, “the destroyers” virke i Afrika

26
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x