Korrupsjon og konspirasjon på høyt nivå i norsk politikk?

10.8K visninger
19 minutter lesetid
55

Vi har tillatt at den trojanske hest parkeres i vår midte. Ved list og forførelser skapes politikken, de som ikke tuter med ulvene tas ut med uredelige og okkulte teknikker. Okkultistene opprettholder sitt hegemoni ved i diabolisere alle andre som ser verden annerledes enn de selv. Resultatet er en satanisering av samfunnet, i betydning at gode mennesker blir onde, krig blir fred og hat blir kjærlighet, og kjærlighet til hat ved retoriske grep.

Dobbelkrysningens mestre. Det er aldri den tilsynelatende mest åpenbare årsak til hendelser som er interessant. I okkultismen må en se bak det tilsynelatende åpenbare, så ligger de relle årsakene til hendelsene der, og som utgjør den primære årsak til hendelsesforløp.

Jeg har dokumentert i denne artikkel, Satanismen i humanismen, og Vågåsaken, en satanistisk seanse, samt en rekke andre artikle hvordan ‘den røde horde’ i samkvem med dens ‘frilynde’ sosialistiske marxsistiske avlegger liberalismen har meningstyranni i norsk media og samfunnsdiskurs, og jeg har beskrevet satanismen som et samfunnsfenomen. Ingen andre enn de som taler den ene rette lære har tiltrede i dagens åndsmarked i landets ‘frie’ medier.. De kan fritt kalle terrorister alle som ikke er enig med dem, selv om for kristne så var virkemidlet bønn, og ved å sette seg mellom løvene og gladiatorene i stille protest, for å stanse den pompøse eliten i Rom å styre ved folkeforlystelser og for å få slutt på barbariet. Allikevel prøver satanistene å påstå at det er de kristne, de bevisste og de rene av hjertet, som er fyllt av kjærlighet for land, samfunn og medmennesker som utgjør en terrorfare for land og folk… (?). Verden vil bedras.

Kristne martyrer i bønn på Colloseum for å få stoppet barbariet.

De kristne som fikk slutt på dette, ofret seg selv, i ånden av deres Mester; Jesus fra Nasaret. Deres opponenter var terroristene og drapsmennene, men som vi vet så lyver satanister like lett som de gjør sitt fornødne på andre måter. Alt blir snudd på hodet av dem. Det er deres fortrinn, dette at de mangler samvittighet, og dyrker og vedlikeholder et slikt lemfeldig forhold til sannhet og rettferdighet, at de kan lyve så lett, og skade sin neste ved karakterdrap og retorikk, uten konsekvenser for seg selv, fordi for det første er de feige, og for andre som materialister må de tenke strategisk hva som gangner mest deres karrrierer i kroner og øre, slikt sett er de enkle korrumperbare sjeler, samtidig som de er er av en samme åndelige plattform, eller mangel på åndelig plattform, som sine makter og myndigheter. Derfor finner de aldri noe galt ved noe som helst deres makter og myndighetspersoner gjør. De er brunskjortene til Hitler (SA), og Lenins Chekas, og DDR’s STASIs.

Jeg sier ikke ‘i Arbeiderpartiet’ i tittelen med hensikt, for der er en tverpolitisk ledelse i alle partier som er enig med det som skjer, derfor sier jeg ‘i norsk polikk’. Og disse ledere forleder alle junior politikere til å bevege seg deres vei, siden partikraturet ikke stimulerer til individuell tenkning, men massetenkning, så er det forsåvidt en enkelt sak å styre og kontrollere absolutt alle politikere av lavere rang. En trenger bare å kontrollere lederne i hvert enkelt parti, så går det bra. Vi har dermed ikke syv partimeninger i vårt samfunn. I virkeligheten har vi bare en eneste mening i politikken, som jeg dokumenterer her:

Den sosialistiske Ettpartistaten Norge
https://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/den-sosialistiske-ettpartistaten-norge/

Konspiranoia

Jeg skal her dra en tenkt konspirasjon i Roger Ingebrigtsen saken, for å illustrere hvordan konspirasjonsteoretikere faktisk burde vært ansatt i politiet de fleste av dem, fordi de er trent til å se sammenhenger den gemene uutdannede hop ikke vet noe om i det hele tatt.

Noen vil ha tak i Norges, våres, felles ressurser, og de trenger noen på innsiden innen politikk og næringsliv til å være deres representanter, det er de trojanske hester (plassert og beseiret ved forførelser – okkultisme, jfr. artikkelbildet). Dette er ikke påstander fra forvirrede sinn. Dette kan bevises i form av politiske vedtak som er gjort. Det finnes folkevalgte som ikke representerer folket og deres interesser, men representerer noen vi ikke ser eller vet om. Det må alle ta innover seg. All praktisk politikk og hvordan lover blir til og anvendes tyder på dette. Forholdene jeg snakker om kommer aldri fra grasrota i noen som helst partiorganisasjon, de kommer ovenfra.

Roger Ingebrigtsen saken kan sees i dette bildet. Da gir saken en litt annen innsikt.

Roger Ingebrigtsen henges ut til tørk

Det har lite med hans nominasjonsmotstander Henriksen å gjøre, annet enn som en unnskyldning for å sikre den overordnede agenda. Der er andre hensyn som må tas, må ut fordi han banner i den moderne synagoge? Satans Synagoge? Den som har flest stjerner i partiboken vinner;

“Statssekretær Roger Ingebrigtsen er kritisk til Kjell Inge Røkke og Aker Seafoods i nord og ønsker å opprette et statlig ressursselskap som har midler til å kjøpe tilbake trålkvoter.”

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nordland/1.8395741

“– Jeg registrerer at Aker Seafoods og Røkke misliker å være i fiskernæringen i Nord-Norge. Jeg synes vi skal gi ham muligheten til å forlate landsdelen”, sier Roger Ingebrigtsen til Nordlys.

Hvordan kom våre felles ressurser på få hender? Fiskeri er bare en del av det. Vannressursene er de neste som skal selges ut til noens venner. Hjemfallsretten vil de også avskaffe, slik at eiendomsretten til våre ressurser forsvinner for evig og alltid.

Det å skulle kjøpe kvotene tilbake frå Røkke blir som å kjøpe ein ny å betre bil til ein råkøyrar så ho kan køyre for fort på ein tryggare måte, mener blogger Skogholt. Og jeg er helt enig.

Er det ikke nominasjonsmøtet i Tromsø som skal bestemme om Roger Ingebrigtsen har tillit eller ikke? Han har jo ikke gjort noe ulovlig? Om ikke nominasjonsmøtet får ta stilling til Ingebrigtsens kandidatur til 1.plassen, så er dette urent trav. Det er jo ikke media, AP ledelsen i Oslo, eller noen andre enn Troms AP’s nominasjonsmøte som skal bestemme om Ingebrigtsen har tillit eller ikke…..

Jeg vil tro at saken foregikk omtrent slik:

1. Den kvinnelige hovedperson som var juniorpolitiker pulte seg til posisjon, makt og inflytelse ved å forføre en senior innflytelsesrik politiker i lokallaget, Roger Ingebrigtsen, og innledet et mangeårig forhold til ham. 17-åringer er igrunn ganske kåte i dagens oversexualiserte samfunn, og de vet å profittere på hva de har.
2. Hun og noen av hennes venner Martin Henriksen og hans samboer Tonje Brenna kom litt i skvis og krangel om nominasjonsplassene i Tromsø hvem som skulle komme først og fremst av Henriksen og Ingebrigtsen, åpen konflikt.
3. Den kvinnelige juniorpolitiker som er blitt 25 år og kommet til 4. plass på listen og til og med blitt fylkesvaraordfører som følge av å ha pult seg til toppen av politikken, måtte ‘lette sitt hjerte’ til Tonje Brenne, som jobber på Statsministerens kontor, i forbindelse med nominasjonsmøtet at hun plutselig så på det mangeårige forholdet for 8-9 år siden som en voldtekt.
4. Den mer rutinerte politiker Tonje Brenna ser mulighetene til å få avansert sin samboer på nominasjonslisten, så hun nevner de ‘intime betroelser’, av noe som alle hadde visst i alle år, på Statsministerens Kontor. Forholdet var jo ingen nyhet i det hele tatt.
5. ‘Noen’ på Statsministerens Kontor ser muligheten til å nøytralisere en politiker som Ingebrigtsen som har gått aktivt ut og vil ta tilbake fiskekvotene til Røkke. Røkke har mektige venner i AP ledelsen, 6 milliard i gavepakke fra dem beviser det, og ‘noen’ anbefaler Tonje Brenna å ta saken videre, og privatlivets ‘småpuling’ eksploderer i media (?). Hvorfor skal vi plages med detaljene om dette, om der ikke er en agenda om å ta ut Ingebrigtsen?
6. Statsminister Jens Stoltenberg ‘ser svært alvorlig på denne alvorlige saken’ og er veldig fornøyd med at Roger Ingebrigtsen har trukket seg fra alle verv og posisjoner. Men hvorfor skulle Roger Ingebrigtsen trekke seg fra noe som helst? Han har jo ikke gjort noe ulovlig, og nominasjonsmøtet må jo få lov å bestemme om han fremdeles har tillit eller ei…. hvis ikke er dette urent trav.
7. Ingen så høyt på strå i AP-politikken vil noen sinne komme med forslag igjen om at Røkkes fiskekonsesjoner trekkes tilbake, på grunn av at han ikke lenger oppfyller betingelsene i konsesjonene, nemlig å levere fisken i Nord-Norge. Noen av Røkkes mektige venner i partiledelsen i Oslo er førnøyd med at Ingebrigtsen ble tatt ut, og at ingen vil true det gjensidig berikende samarbeidet og vennskapet de har med Røkke. Som i Tønne-saken venter payback, men han var nok for hederlig til å ta ‘samarbeidet’ så langt, så snart politiker karrieren er over.. (jeg vet det; konspirasjonsteori, – men jeg nevner ikke navn).

Jeg vil mene at Roger Ingebrigtsens fornuftige forslag om at staten tar tilbake fiskekvotene, våre felles ressurser, aldri vil få grobunn eller bli fremlagt igjen etter hans politiske død, og det alene vil kanskje bevise denne artikkelens imaginære komspirasjonsteori?

Ekstremisters hatpropaganda

Ateistiske ekstremister og fundamentalister vinner stadig frem i samfunnet for sin sak. Selvfølgelig fordi de deler sekulær humanismens ateistiske religion med Jens Stoltenberg. Gro Harlem Brundtland, Siv Jensen og Erna Solberg. Den sekulære ateistiske såkalte humanismen, men som i virkeligheten er en dødelig ideologi som var dominerende i både nazi-tyskland og kommunist russland. Det er ikke bra nok å bare ta avstand fra denne ekstremismen inni oss selv, og hver for oss. Vi må svare, vi må snakke, og vi må møte de ekstremistiske holdningene, uansett hvor de kommer fra. Det må et mye sterkere samarbeid i kampen mot ekstremisme.

Her spiller de uhemmet på frykten, på å skape frykt hos politi, journalister, myndigheter og opinion for å fremme sin satanistiske sak. Pur okkultisme. De som ikke er trent i å gjennomskue okkultisme vil aldri se dette (Jesus; “De ser, men ser ikke. Hører og hører ikke“). Okkultismen kalles mysteriereligioner fra antikken i Bibelen (mystery religions of Antiquity), og kristne og jøder er pålagt å holde seg unna den fordi den er satanistisk i sitt vesen og fører til den evige død, selv om Slangen lovte evig liv bare kunnskapen ble stor nok, og menneskene utviklet seg så langt de ble G-d lik, som guder selv.

Later som de er journalister og forfølger toppolitikere
http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/innenriks/konspirasjonsteorier/jens_stoltenberg/thorvald_stoltenberg/24483126/

Thorvald Stoltenberg hengt ut i konspirasjonsmiljøet
http://www.dagbladet.no/2012/11/23/nyheter/innenriks/konspirasjonsteorier/debatt/24498401/

Veien til konspirasjonstenking
http://www.dagbladet.no/2012/11/30/kultur/debatt/kronikk/24620384/

Det er mange i politikk og økonomi som ikke liker å få et kritisk blikk på sine aktiviteter, og helst ser at det opphører. De vil helst at det skal være unison oppbyggende og positiv omtale om deres personer og deres aktiviteter. Til det er å si at da er det best å kun gjøre ting som ikke kan kritiseres, å holde sin sti ren, for det er medias oppgave som fjerde statsmakt å kontrollere maktens disposisjoner, og når mainstream media ikke tar oppgaven fordi de er kjøpt av pressestøtte som utgjør over 1 million per år per journalist, så må alternativ media ta den oppgaven.

Okkultistene, ateistene og satanistene i miljøet rundt HEF og Vepsen bruker media uhemmet til å spre forakt, hat, intoleranse og fiendtlige holdninger mot alle annerledes tenkende, og åndelige mennesker, spesielt kristne. Jøder og muslimer har de av en eller annen rar grunn fredet. Grafen under viser vel hvem hovedfienden deres er. For fiender må de ha. Fredelig samkvem er ikke noe for Lenins og Marx ‘røde horde’. Vi kan bare ikke akseptere dette. Sammen skal vi bruke hvert eneste pust som er igjen i kroppen vår, for å bekjempe dette med kjærlighet, dialog, toleranse og respekt for menneskeheten. Vi må rett og slett avsløre satanistene, som har kristendommen som sin største fiende.

Satanismen som samfunnskraft styrkes fra 2008 til 2012.

Det er jo så populært å hetse konspirasjonsteoretikere i våre dager. Det er selvfølgelig ubehagelig at mange forsker på urene forbindelser, og mye gjøres for å nøytralisere personene bak konspirasjonsforskningen. Det eneste konspirasjonsteoretikere gjør er jo å tenke høyt om folk høyt på strå i politikk og næringsliv, og det er jo nettopp pressens oppgave. Være maktkritiske, og vende hver en stein.

De okkulte krefter hos HEF og Vepsen skaper frykt for de som avslører rusk og snusk hos eliten i politikk og næringsliv, hos journalister, hos politiet, hos PST, hos opinionen, og de okkulte krefter krefter drar gjerne frem små ikke-saker, som saken med Roger Ingebrigtsen, for å skjule de virkelig store graverende saker, og skjule kriminelle elementer innen vår statsforvaltning. Det er okkulte forførelser satt i system, for dem som er trent i å se hvordan disse forførelser regisseres. Dette er røyktepper som legges ut, for å skjule de virkelige forbrytelser, og som ledd i å fremme en agenda, deres agenda, sikre deres åndelige hegemoni over våre samfunn. En negativ oppløsende og kaos-skapende ånd, de evig revolusjonære røde horder, som trives best i kaos og ikke med en viss samfunnsorden. Disse deler åndsimpuls fra de falne engler, er kjøpt og betalt av kjeltringer og korrupte elementer i vårt samfunn. Derfor er de så ekstrem aktiv å søke å hindre at deres oppdragsgivere, deres herrer og mestre ikke blir avslørt. De kan ikke tillate fri tanke, i noen som helst forbindelse, for det kan føre til at det okkulte nettverks metoder blir avslørt. En av metodene er å hausse opp slike små fillesaker, mens saken egentlig har en helt annen agenda. Dette er magikerens triks; få folk til å se på og fokusere på ene hånden, så de ikke ser hva den andre hånden gjør.

Satanister i betydning folkeforførere, løgnere og de som skaper kaos mer enn orden, promoterer urett mer enn rett med følge av at vårt samfunn bryter stadig mer sammen i den satanistiske kaos som følge av sammensvergelsen, de gir seg faktisk ut for å være lysets engler, at det er de som er de gode, og de bruker argumenter som skal fremheve hvordan de er de gode, og alle som sier dem imot er onde. Djevelen selv er kjent for å utgi seg for å være en lysets engel.

De bruker tilforlatelige argumenter for å hevde at de er de gode; kriminalitetsbekjempelse, terrorbekjempelse, omsorg for barn, folks helse, etc, men resultatet blir ALLTID motsatt av hva de hevder ved sin argumentasjon. Da vet vi at de er satanistisk, – de er og bruker okkulte (skjulte) åndskrefter (falske, løgnaktige, etc.), til å forme samfunnet i sitt bilde, altså mer og mer til anti-krist åndens hegemoni over verden og samfunnet..

Farlige ideer

Disse materialister i betydning ‘verdslige’ bygger opp sterkt hat og sentiment imot åndelige mennesker, som ser verden som mer enn en fysisk manifestasjon, men mer som en åndelig erfaring som manifesteres fysisk gjennom materie og kropp. Dette hat og sentiment imot andre annerledes tenkende, vil i enden føre til de blodbad vi så i kommunist Russland og nasizts Tyskland, fordi det er samme ånd som inspirerer begge bevegelser, sosialismens røde edomistiske ånd, og disse krefter representerer og beskytter alltid de makthavere som har ‘Edoms røde ånd’, den røde horde, altså en rød verdslig materialistisk revolusjonær anti-spirituell ånd. Deres fremovoksende hegemoni og dominans i samfunnet, vil endelig ende med blodbad, når de i sin endløsnung vil eksterminere alle som ikke tenker som dem, for de kan ikke klare å leve i harmoni med andre som ikke tenker som dem. Det er umulig for dem, denne røde ånd favorisere kun sine egne, og hater ekstremistisk og fanatisk alle andre.

Mange i demokratiet misliker den sjelløse byen, raseblanding og feminiserte menn. Man kan mislike den mekaniske vestlige fornuften, og den sekulære ateistiske rasjonaliteten som innebærer et farvel til Gud, familie og nasjonalstat, fritt sitert en hatefull, bare at jeg bruker det andre veien. Denne demokratiske rettighet å være uenig med satanistene, blir av satanistene betegnet som hat, og en demokratisk motbevegelse mot deres hegemoni og dominans demoniseres, slik at satanistene skal få fremdeles dominere de demokratiske institusjoner, innklusivt media. I virkeligheten er det de som tar seg av hatet mot annerledestenkende, og det er historisk ‘den røde horde’ altså bevegelser som står i ledtog med myndigheter som har mest blodstenkte hender, vi snakker her milloner på millioner, summen er 120 millioner forrige århundre. Vi har ikke fascister uten at de står i ledtog med myndigheter. Det blir en retorisk skivebom å kalle enkeltpersoner fascister. Det er en bevegelse, hvor alltid myndighetene må være med på agendaen.

Grunnen til at de hater kristendommen glødende og esktremistisk, fanatisk hat, er at det er kun den av de monoteistiske religioner som har ordforråd til å beskrive deres mørke agenda, og alle andre er for redd for sine begredne liv – for disse krefter dreper like lett som de sprer om seg med ondsinnet retorikk – til å tørre å si dem imot.

Slangen i paradiset

Disse krefter har samme inspirasjon som den gamle slange i Edens hage som lovte folk kunnskap og visdom (‘Vitenskapen’ og rasjonalitet, kaller de det) om de forkastet G-d. G-d holdt folk fanget i uvitenhet mente Slangen, så folk måtte bryte fri fra fangeskapet lokket denne falne engel, og det var deres guddom Lucifer, Lysets Engel, Morgenstjernen, som skulle befordre dem friheten og illumineringen, og idag skjer dette ved å måtte omfavne den åndsløse ‘vitenskapen’, og med vitenskapen så mener de den ateistiske gudsfornektende del av vitenskapen som tjener deres interesser. Ikke alle deler av vitenskapen som støtter deres form for vitenskap. Det er ingen betingelse for vitenskap at den er ateistisk eller satanistisk. Deres kunnskap og visdom er like fåfengt som den alltid har vært, hvor hodets kunnskap ikke blir parret og dominert av hjertets kjærlighet, der vil det til slutt ende med blodbad i deres samfunn.

“Whosoever transgresseth, and abideth not in the doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speed: For he that biddeth him God speed is partaker of his evil deeds” (2 John 9-11)

Sannheten var at før syndefallet, så levde folk i pakt med naturen, med naturetten, med de åndelige riker og med G-d. Helt fri. Fritt for konkurranse, ingen lovløshet, ingen drap, fordi menneskene hadde G-d’s Lov skrevet i sine hjerter. Alle behov var ivaretatt ved overflod som ikke menneskene trengte å gjøre noe som helst for å få. Ved syndefallet begynte lidelsen som menneskene selv hadde påført seg ved å følge HEF’s resept, og ved syndefallet måtte menneskene spise sitt brød i sitt ansikts sved. Konkurranse og survival of the fittest kom inn i verden.

Denne anti-åndelige survival of the fittest, hvor mennesker sees på som dyr, er også dominerende innen forretningsverdenen naturlig nok.

Mennesket er skapt råttent

Det er lenge siden jeg sluttet å tro på at det er det gode i menneskene som råder. Jeg følger heller Bibelen, at det er de mest nedrige egenskaper i mennesket som er dominerende til enhver tid. At mennesket er født syndig, og vil forbli syndig, så lenge de ikke avsløres, eller til de eventuelt blir født på ny og får Kristus sin ånd internalisert i sin person og sitt vesen.

Så hva jeg tenker og skriver i denne saken er hvordan jeg som økonom ville potensielt kunne organisert meg for å profittere mest mulig på andres bekostning, på felleskassen, om jeg hadde fått muligheten (?) Vi vet faktisk ikke hvilket moralsk ståsted vi inntar før vi får fristelsen servert…. Jeg kan godt sette meg i kjeltringers sted, og da ville jeg gjort det nøyaktig som vi ser det utarter seg; det drypper sikkert litt av disse penger tilbake på politkerne som deltar når de er ferdig i politikken, om de putter penger i noen industri-tycooners lommer mens de sitter i posisjon…. Er ikke dette logisk? For mennesket er grunnleggende et tvers igjennom uhederlig vesen, så lenge de ikke har blitt bitt og omvendt av Kjærlighetens Ånd til som tenker mer på nesten, til sine medmennesker og Alt Som ER, enn seg selv (jungelens lov foretrekkes vanligvis av disse).

Tore Tønne fikk jo en stilling i Aker-systemet som ‘payback’, men han spilte ikke med på rette måten, var nok for hederlig, og tok sin død av det.

Og jeg klandrer overhodet ikke Røkke. Han benytter seg bare av de muligheter han har av å ha partiboken i orden, og venner på de rette stedene, hvor de sammen kan profittere på våre penger. Jeg klandrer folkevalgte for å seile under falst flagg, og delta i dette og lignende bedrag, for å profittere. For å selge ut våre felles ressurser til enkeltmennesker, for at de politiske personer som deltar kan profittere og få payback av det senere i sin karriere når de er ute av politikken.

Jeg skrev et par artikler i sin tid om hvordan Røkke har venner på topp i AP som stapper alle lommene hans fulle av penger på ymse måter. Paybacktiden kommer tidsnok….

Jeg søkte proforma på samme grunnlag om 200 million bare fra staten, støtte som Røkke fikk, loven skulle være lik for alle, men jeg fikk aldri 6 milliard. Jeg har jo ikke partiboken i orden jeg …

Selveierdemokrati i Norge
http://www.riksavisen.no/?p=481

Jeg fikk aldri næringsstøtte. Ikke 6 milliard. Fikk ikke 6 kroner engang… Dermed er noen skyldig meg noe karma, for jeg søkte ikke for å berike meg selv, men som selveierdemokrati, hvor arbeiderne selv skulle eie sine produksjonsmidler, slik at ingen enkeltpersoner skulle profittere på felleskassen….. men dessverre skulle klassekampen opprettholdes for enhver pris. Kastesystemet måtte bevares, for om hele folket hadde blitt eiere av sine produksjonsmidler og sin arbeidskraft, så hadde det ikke blitt så bra for de som konspirerer for egen gjensidig berikelse i politikk og næringsliv…..

Og uten den kunstig skapte klassekampen, og det kunstige skillet mellom arbeidere og kapitalister, så hadde jo både AP og LO mistet sin eksistensberettigelse, når alle arbeidere hadde blitt sine egne kapitalister, eide sine egne produksjonsmidler…..

Noe av det mest latterlige jeg finner med kommunismen og sosialismen er hvor ekstremt arbeiderklassen og proletariatet beskytter sin patriotiske kapitalistiske klasse. Denne klasse har en egen stjerne i Kina’s flagg. Det kommer selvfølgelig fra det sørgelig faktum at Marx Levy’s oppdragsgivere var storkapitalister som selvfølgelig ikke finansierte Marx Mordecai Levy’s ranting for å utslette seg selv……, tvertimot fikk de det som de ville, hele proletariatet måtte tro på at de trengte disse påfugler, om ikke gikk alt i hundene. Jeg kan ikke annet enn å beundre dem, hvor lur de var/er…. :)

Fascismen blomstrer i samfunnet

Fascisme er per definisjon et samrøre mellom myndighetspersoner og industri-tycooner.

Jeg ser alltid etter de okkulte beveggrunner og agendaer, så også i Ingebrigtsen saken. Quo bono? Vi lever i en tid med fantastiske forførelser og okkultisme. Røyktepper alle vegne…… har jeg rett vil noen beskytte fascismen, som etter Musoulinis definisjon er samrøre mellom myndighetspersoner og industri-tycooner, som profitterer i lag…

Anbefaler boken ‘Friendly Fascism’ av Bertram Myron Gross, ikke bare i Amerika?
http://www.amazon.com/Friendly-Fascism-Face-Power-America/dp/0896081494

En klarer ikke å overta norsk næringsliv og fiskeressurser av å pusse opp noen leiligheter i Seatle, og fiske noen fiskepinner der. Det må finansiering til, med andre ord må noen stå bak.

I den uautoriserte biografien om Røkke skrevet av Gunnar Stavrum sies det at Røkke fikk råd om å oppsøke en gammel polakk når han kom i pengeskvis i Seattle, som fortalte ham de forløsende ord, hvem han skulle oppsøke for å redde sin forretning, og få finansiering til sine store ekspansive planer som til slutt skulle overta norsk næringsliv, på vegne av hvem?

Åpenbart har Roger Ingebrigtsen kommet på kant med disse krefter av Røkkes Venner i Arbeiderpartiet…… de som deler ut penger til sine venner….. de deler kanskje internasjonale venner også?

Enhver idiot kan jo bli milliardær om alt som skal til er partiboka i orden og vennskap med Jens & Co., som rundhåndet deler ut våre penger til sine venner…. som belønner dem tilbake så snart de er ute av politikken med noen gode ‘styrehonorar’, fordragshonorar, bonuser o.l. Og slik går jo den evinnelige onde sirkel…..

Jeg husket at Dag Terje Andersen var sentral av tappingen og overføringen til sin venn Røkke av 6 milliard. Jeg mener å huske at jeg stilet min søknad om næringsstøtte på noen hundre millioner til nettopp Næringsminister Andersen, fordi jeg trodde – dum som jeg var – at loven var lik for alle, alle hadde samme muligheter i dette samfunnet…. Ja, så dum kan man være å tro på slikt….

Vi kan bare spekulere hvem som står bak vår hjemlige fascisme. Siden Aker er et privat selskap kan ingen finne ut hvem de store pengene kanaliseres til. Vi ser bare hvordan Røkkes administrasjonshonorar brukes vi.

Der er mange forslag der ute;

  1. Russerne
  2. Sionistene (Gud’s Utvalgte folk som skal være eiendomsfolk og eie hele verden)
  3. Bilderbergerne (eller de som står bak det nettverk, jfr. § 2)
  4. etc. Fritt frem å spekulere……

Konspirasjonsteori? Kanskje… men det er jo virkelig ok å trene de små grå av og til, tenke litt annet enn alle andre, er det ikke?

Exit fiskeressurser

Skal bli spennende å se hvordan Ingebrigtsens nominasjonsmotstander Henriksen vil stille seg i denne saken, og lignende saker …. Jeg vil tro han har lært sin lekse, og vil ikke ta opp et slikt forslag som Ingebrigtsen gjorde. Det er slik røykteppene, de okkulte forførelser får fokus bort fra de store saker, med å vinkle så stort og bredt slike fillesaker som dette…… Satanistene jobber overtid for tiden….. Kommende politikere lærer hva de skal mene, og hva slags forslag som er uspiselig slik, på den harde måten. De som ikke går i flokk er dømt til å bli tatt ut, ved slike mediakorsfestelser for et helt vanlig seksuelt forhold, som vi ser i disse dager.

Jeg vil foreslå at staten betaler tilbake det som var betalt for fiskekvotene, og ikke et øre mer. Og deles ut til privatpersoner som driver småskalafiske, som holder sine lokalsamfunn med jobb og mat. Om ikke de tas tilbake til nominell pris, kan fiskekvotene brukes til å urettmessig overføre felleskapets midler med ublu priser til folk med partiboken i orden, og deres personlige og deres venners berikelse. Dette vil jeg advare mot. Mennesket er født uærlig og ‘syndig’ ifølge Bibelen. Vi må ha kontrollmekanismer i samfunnet som tar høyde for det faktum, alt annet er dårskap og dumskap, å tro at ikke noen vil profittere på fellesverdiene om ikke ved litt korrupsjon.

Relatert lesning

Bilderbergernes gavepakke til Røkke

http://www.riksavisen.no/?p=1332

Fra Trellekår til Frie Menn

http://www.riksavisen.no/?p=526

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

55 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Malaysia Airlines Plane Crash: Flight Shot Down Over Ukraine (LATEST UPDATES) http://www.huffingtonpost.com/2014/07/17/malaysia-airlines-plane-cras_n_5595516.html

Quote: Interfax news agency reports that a Malaysian jet has crashed in eastern Ukraine, near the Russian border. The Malaysian Airlines passenger plane had 295 people on board and was on its way from Amsterdam to Kuala Lumpur. Anton Gerashenko, an adviser to Ukraine’s Interior Minister, wrote on Facebook that the plane was hit by a missile fired from a Buk launcher over the country’s east, the Associated Press reports. Malaysia Airlines confirmed it had lost contact with flight MH17 and that its last position was over Ukrainian airspace. A Russian aviation industry source told Reuters that the plane did not enter Russian airspace when expected. Ukraine’s east has seen heavy fighting between the country’s military and separatists in recent days. Earlier on Thursday, the Ukrainian military claimed Russian jets had shot down a Ukrainian warplane late Wednesday night. ..

Hvorfor flyr de sivil flytrafikk over et område som er okkupert av de verste kriminelle som eksisterer?

ADGIA http://abeldanger.net

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Godfrey Bloom: The State is an Institution of Theft

Quote: .. It won’t be long before the people storm this chamber and hang you . . . and they’ll be right!

Source,
“It won’t be long before the people storm this chamber and hang you . . . and they’ll be right! http://adask.wordpress.com/2013/12/05/it-wont-be-long-before-the-people-storm-this-chamber-and-hang-you-and-theyll-be-right/

MY MEETING WITH AN MP http://www.abeldanger.net/2013/12/my-meeting-with-mp.html

Quote: .. Having said that, I appreciated the rather pleasant conversation and exchange of each other’s understandings that we had today. I am glad that I might have helped to dispel the negative press and what I would consider “willful promotion of hatred against an identifiable group” that has taken place in the media and certain elements of the government surrounding what is actually a rather dedicated, peaceful and informed part of the population of this land. I’m sure that this demonizing is intentional, as it would be catastrophic to certain elements of the Government of Canada to have to face a well-informed public. As for the demonizing of people who have been labelled “free men”, I will now quote the Preamble to the Canadian Bill of Rights: “The Parliament of Canada, affirming that the Canadian Nation is founded upon principles that acknowledge the supremacy of God, the dignity and worth of the human person and the position of the family in a society of free men and free institutions;” ..

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Erna Solberg vil vise formene, smykkene, garderoben og åpner for krigsforbrytelser mot barn m.fl. i Syria, ikke verst dagen derpå, Libya ga åpenbart ikke nok blodsmak i kjeften, url: http://natocrimesinlibya.falconscafe.com Foto http://postimg.org/image/9kvt8eug9/ I facebook http://tinyurl.com/qzpr8tj

ARTICLES of Impeachment – U S Marine Alleges Crimes Worthy of Impeachment Against Barry Soetoro ’79 http://www.abeldanger.net/2013/09/articles-of-impeachment-u-s-marine.html

Google { solberg syria https://www.google.no/search?q=solberg+syria , syria gas site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=syria+gas+site%3Aabeldanger.net , syria 2013 site:abeldanger.net https://www.google.no/search?q=syria+2013+site%3Aabeldanger.net }

UK Column live http://www.ukcolumn.org/live

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Fremmøte-prosenten forsvant fra refererte oversikt men er nå oppgitt til 80.7% for Trondheim på disse sidene ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/08/frp-for-folk-flest/comment-page-7/#comment-101918

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Lade gård/gaard Trondheim Norge, eier http://reitangruppen.no med en obelisk og vannbasseng foran hovedbygningen, se The pharaoh show, url: http://octogon.falconscafe.com

Foto http://postimg.org/image/mvnzcoav3/ I facebook http://tinyurl.com/o8nwn3v

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Jens Bjørneboe snakker om Semmelweis + ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/07/ungdommene-inspireres-til-vold-i-humanistmiljoet/#comment-99952

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Barnehagen er en realitet, Falcon.

Arbeiderpartiet tjener nok romerkirken, og setter dens idealer og krav ut i praksis.
Under dekknavn “politikk”. De som har øyne og ører (svært få av dem) vil kunne se at svenskevitsen som angår hvor mange personer som må til for å skifte en lyspære, faktisk er en norsk realitet. Under dekknavn “verdiskapning”.

I Norge arbeides det, og jobbes for en hver pris. Det kan gis samme assosiasjoner med det kommunistiske Kina, hvis ledelse en gang i tiden beordret sitt folk til å drepe alle spurver, fordi spurvene spiste av åkrene som ga folk mat.
Etter at alle spurvene var døde, kom alle fluene, som fortsatte å spise av jordbruksavlingene. Det er hva jeg kaller en barnehageforvaltning av de naturressurser som mennesker har til rådighet, og som de BURDE utnytte fornuftig, og ikke formålsløst. Dog er historien om solidaritet og likefordeling av både naturressurser og fellesgoder blitt en dårlig svenskevits i Norge.

I Norge blir folk satt til å utføre de utroligste jobber/tjenester under streng kommando, kun for at de skal “sysselsettes”. Vi kan se folk med lyter, med plager, med diverse handicap, jobbe som slaver under det sosialdemokratiske NAV-systemet ( Som antakelig kontrollers av den norsk- katolske romer kirke). Fattige mennesker som lider nød, blir i dag tvunget av NAV til å gå på ulike kvasiliknende kurs, som forderver deres sinn, snarere enn å opplyse dem.
“Arbeidssøker kurs” holdes gjerne av nyttige idioter som knapt kan se foran og bak på en PC. Etter tre ukers kurs, er “arbeidssøkeren” kvalifisert til å skrive sin første arbeidssøknad. Totalt uvitende om at verdiskapningen i Norge er monopolisert, og at nesten samtlige bedrifter og konsern eies av katolske frimurere som har innført gestalt- disiplin på sine arbeidsplasser (barnehage mentalitet).

De norske arbeidsplassene har en kultur som består av tre-liters kaffedrikking per ansatt, av møter hvor det egentlig ikke skapes noe av reell verdi, og av baksnakking av medarbeidere, som fremmer illojalitet overfor kollega, og lojalitet overfor arbeidsgiveren. Møtene er “viktige”, men innhold og agenda består ofte av tomt snakk, og av tenketankenes farlige edderkoppspinn, som tilslører menneskesinn og moral. “Bedriftshemmeligheter” er forbeholdt ledelse, hvis nærvær og åpenhet stort sett er en sagablott. Delegering – delegering – delegering.

Firmafester og kickoff parties blir ofte arrangert for å “stimulere til samhold og arbeidsmoral”. Eksempelvis arrangerer telegiganten Telenor enorme arrangementer for sine ansatte, med underholdning, fest og moro. Merk: Telenor`s symbol er en trekløver, som er ett av de katolske symbolene.

Med innslag av berømte skikkelser som holder foredrag og “kick off” taler. Som trollbinder, og motiverer de ansatte til å sluke budskapet om at “de er sannelig rette folk til rett arbeidsplass, og dere skal vi ta godt vare på”. Microsoft giganten gjør det samme:
http://www.youtube.com/watch?v=wvsboPUjrGc

De ansatte forguder sjefer som de ikke kjenner, og blir manipulert til å dyrke sin arbeidsgiver som en avgud.

Den hierarkiske oppbygningen i bedriftene kan minne om barnehage mentalitet.
“Gi folk en tittel, så vil de tjene oss”.
Du er ingenting, hvis du ikke i det minste er en kundebehandler.
Du er mer, hvis du er support medarbeider.
Du er mye, hvis du er konsulent, og du er velsignet hvis du er sjef.
Er du sekretær, bør du gå stille i dørene. Er du sjefssektretær, har du i det minste en fiffig tittel.
Kunnskapsområde og kompetanse kommer i andre rekke. Det er status og tittel som teller. Så lenge de ansatte er operative og holder maskineriet i gang, tillates det meste.

Det som teller minst, er å stille spørsmål til bedriftens opphav. Hvem står bak Phizer, og hva står dette selskapet for? Hvem står bak Ernst and Young, og hva er det denne bedriften tilfører av verdier til fellesskapet? Hva er det Intrum Justicia holder på med, og tilfører denne bedriften verdier til samfunnets borgere, eller stjeler de ressursene fra samfunnets borgere, og gir til den katolske stat og “forvaltning”? Når det gjelder finans og kapital, vil NWO innebære en total og global omveltning av måten å forvalte, styre, strukturere, og fusjonere konsern og bedrifter på? Slik at alt til syvende og sist vil kunne sentraliseres, med maksimal profitt, og med minimale driftskostnader til de ansatte?
Gjerne i store palass, bestrålt med elektromagnetisme, for å redusere den ansattes levealder, og for å bespare staten for kommende pensjonsutgifter:
http://www.urbika.com/imgs/projects/large/2911_skoyen-atrium-byggetrinn-iii.jpg
(Codex Alimentarius)

Slike spørsmål vil ikke barnehage-Norge stille. Da går det nemlig på bekostning av deres inntekt. Rettere kalt: Illojalitet overfor arbeidsgiver, og dissident av systemet. Ingen inntekt, ingen mulighet til å holde Audi-fasaden oppe. Status har ingen verdi i seg selv, hvis den ikke kan visualiseres.
Det spiller ingen rolle om transportmiddelet er en lada eller en Audi, bare bilene triller fremover. Rent praktisk. På det egosentriske plan (barnehagestadiet) så dreier det seg om forskjell mellom himmel og jord i menneskesinnet, så lenge selvfølelsen stimuleres av å eie en dyrere bil, som projiserer suksess.

Den verste form for barnehage mentalitet kan vi nok finne i barnehager, i skolesystemet, og i offentlige nemder og i ulike “velferds-institusjoner”.

Jeg vet ikke om noe så skummelt som en “barnevernspedagog” eller en “psykolog”. To yrkestitler, med to “faggrener”, utviklet av fagidioter, hvor det implementeres og indoktrineres det farligste ideal av dem alle, i faglitteratur, og i undervisning:

“Vi har innsikt i menneskesinnet”.

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Menneske
10 år siden

Et skole-eksempel på korrupsjon i Norge. Kameraderi.
Uklare dokumenter, dårlig spesifisering om det er anbud eller tilbud, resultatet blir mer en dobbelt så dyrt for skattebetalerne.

http://e24.no/lov-og-rett/saken-om-fylkeskommunens-intranettbilder-ble-ikke-journalfoert/21358106

Takk til E24 som kjører saken. Det er ikke sikkert det blir så mye bedre med borgerlig regjering, men vi må gjøre det vi kan for å redusere kameraderi og korrupsjon.

Røre i grøten for å få ut klumpene av kamerater.

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Om uforstand og forstand uansett nivå innen politikk og annensteds

Presentasjon med debatt https://www.facebook.com/groups/123940187626318/600593106627688/ sitat:

+{

Geir Alsvik https://www.facebook.com/geir.alsvik

Bioteknologinemnda og Downs-nettverket mener en blodprøve for å påvise Downs tidlig i svangerskapet, kan føre til utrydding av syndromet.

Trist når det menneskelige mangfoldet forsvinner, eller innskrenkes.

Frykter Downs syndrom vil bli utryddet. Vil tilby ny og treffsikker test til kvinner over 38 http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10111526

..

+}

En deltaker, google { steinar mikalsen hasvik politiet https://www.google.no/search?q=steinar+mikalsen+hasvik+politiet }, noen sitater: “Men hu tøsa som har vært å pult på seg en løsunge bør få bestemme?”, “Hva er det som gjør folk med Downs mere verdifulle enn løsunger/uønskede unger generelt?”, “Ja, hvem vil vel ha en lausunge liksom. Bort med den (Om det ikke er en med Downs da, de tar vi vare på)”, “En lausunge er en unge som noen har pult på seg helt privat”, man må også se kontekst i hele debatten

Hasvik Senterparti arrangerer åpent møte om: Rus/psykiatri-problematikken http://www.hasvik.kommune.no/ruspsykiatri-problematikken.4928387.html Sitat: .. Politiet ved Steinar Mikalsen: Dagens situasjon i Hasvik kommune ..

Hvis denne Steinar Mikalsen i debatten er samme personen som er politi i Hasvik, bør han få fortsette i sin betrodde offentlig betalte stilling?

“Google { phineas quimby https://www.google.no/search?q=phynnius+phineas }, velg url for bilder, mannen ligner oppsiktsvekkende mye på David Icke, egentlig ganske klin lik ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/dolores-cannon-mild-og-blid-kvinne-med-viktig-innsikt-for-var-tid/#comment-99802 De er helt like, google { david icke https://www.google.no/search?q=david+icke }

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Norge er bokstavelig talt en eneste helvetes stor planlagt barnehage !

«Google { phineas quimby https://www.google.no/search?q=phineas+quimby }, velg url for bilder, mannen ligner oppsiktsvekkende mye på David Icke, egentlig ganske klin lik ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/dolores-cannon-mild-og-blid-kvinne-med-viktig-innsikt-for-var-tid/#comment-99802 * De er helt like, google { david icke https://www.google.no/search?q=david+icke }, og satanistiske new age propaganda prester begge to

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Milliardgave til Dagbladet http://stavrum.nettavisen.no/milliardgave-til-dagbladet/ Sitat: Kulturmininster Hadia Tajik vil bruke 40 millioner kroner i året for å holde liv i Dagbladet. Så vet vi hvor skattepengene tar veien. For ikke mange år siden klarte norske papiraviser seg selv. Nå er det i ferd med å bli en statsstøttet bransje. De store pengene ligger i momsfritaket, som kommer alle papiravisene til gode, og er verdt rundt 1,5 milliarder kroner i året. Den direkte pressestøtten er på rundt 350 millioner kroner. Tidligere var mesteparten av pressestøttepengene forbeholdt meningsbærere som Klassekampen, Dagsavisen, Nationen og Vårt Land. Men nå ønsker kulturministeren å åpne for at også løssalgsaviser som Dagbladet skal få statsstøtte. Onsdag 9. januar går høringsfristen ut. ..

Registrerer at regjeringa støtter beviselig nazister og marxister, løgnere og mordere, mer tragisk kan det ikke bli, vennligst ikke kjøp deres aviser

Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1 * Svineinfluensa og vaksine svindelen & terroren anno år 2009, oppfølging inklusive krav om erstatning http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1760&start=1 * Hvorfor ble ikke de viktigste bevisene presentert i rettssaken mot Anders Behring Breivik { anders breivik site:nyhetsspeilet.no https://www.google.no/#hl=no&q=anders+breivik+site:nyhetsspeilet.no } * Norges monstermafia { stay behind hans gaarder https://www.google.no/#hl=no&q=stay+behind+hans+gaarder } * Hvorfor utviser skepsis.no Jørgen Skavland og Asbjørn Dyrendal m. fl. beviselig farlig inkompetanse? http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1813&start=1

“Cameron and Obama’s Hired Thugs Now Butchering Their Way Through Syria ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-7/#comment-93731

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Rådmann: – Jeg har fått flere tilbud om bestikkelser http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10847100 Sitat: Nav-ansatte som angivelig tar penger under bordet. Falske regninger og rådmenn som tilbys bestikkelser. Økokrim slår korrupsjonsalarm i kommune-Norge. – Jeg har i mine tolv år opplevd tre, fire tilfeller der jeg har fått tilbud om penger eller andre ting for å bidra til at man skulle få de tjenestene man ønsket. Slik svarer rådmannen i Verran kommune, Jacob Br. Almlid, på spørsmål om hvor vanlig han tror korrupsjon er i norske kommuner. I sommer anmeldte han en Nav-ansatt i kommunen som skal ha krevd penger for å hjelpe gjeldsofre i nød http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.8402288 ..

Økokrim slår korrupsjonsalarm?, duverden, så betryggende, akkurat som om de har utvist noen som helst form for seriøsitet, ansvarlighet, målrettethet og effektivitet for å bekjempe korrupsjon i vårt land. Økokrim, si opp stillingene deres nå og før et fungerende rettssystem innhenter dere, la vettuge med tillit i befolkninga, økokrims eiere, overta. “Problem-Reaction-Solution sendt Inga Marte Thorkildsen ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-93609

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

E-post sendt til nrk 24,. desember 2012 kl 17:53, sitat:

+{

Emne: OBSERVER: JEG HAR SAGT OPP LISENSEN FOR LENGE SIDEN, OG DERE SENDER FORTSATT REGNING OG TIL OG MED INKASSO, RYDD OPP

Digressivt, nrk kan dra til helvete, dere er beviselig allerede på god vei dit ser jeg, egenhendig, dere har gjort så mye galt og løyet til oss slik at bl.a. mange barn har fått permanent narkolepsi av terrorsprøyta fra folketerrorinstituttet i år 2009, og dere visste at det absolutt kunne skje, ble informert en masse, og rettssaken mot skrullingen A B Breivik vet nå de fleste var en pur nazi-marx farse, særdeles alvorlig sak, og dere jattet vél vitende med den banden, et skammelig skuespill av en verden vi ikke vi se noe til, ikke så mye som et nanosekund

Angående lisensen, jeg sa opp pr e-post tidlig i år, og oppdaget senere at dere ikke hadde tatt hensyn til det. Jeg ringte til en dame hos dere, og hun ba meg sende ny e-post til henne direkte. Vi oppdaget at den ikke kom frem, dvs havna garantert i et sperrefiler dere har satt opp, dama sa hun skulle rydde opp og finne e-postene i sperrefilter og ta kontakt om nødvendig, hun har åpenbart ikke gjort, og e-post lekker ikke ut av www e-post systemet, aldri, enten kommer e-post frem eller så har mottaker, dere, nrk, nazi-marx rikskringkasting sperra og samler opp i sperrefilter, og JEG SKAL IKKE BETALE FOR AT DERE SPERRER MIN E-POST, komplette idioter. Rydd opp, jeg sitter nå på en annes pc og avsender e-mail adresse er derfor feil, den skal være ..@online.no

Ring meg umiddelbart på 4004.., lover å ta det piano hvis dere gjør jobben deres, og send samtidig e-post til meg om at dere har ryddet opp eller ønsker kontakt. Jeg skal da re-sende de to-tre e-postene med lisensoppsigelsen. Nå må dere ta et ordentlig tak for en gangs skyld, dere er pinadø nødt

På forhånd takk, og god jul og godt nytt år

Lisensnr 027 6..

Dere får ikke ei krone til, jeg skal ikke betale for rotet deres med e-post filter og dessuten ikke det nazi-marx sølet som er nevnt innledningsvis

Mvh
..
Hø..
707..

}+

God Jul & Godt Nytt År ønskes deg og dine http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/nyhetsspeilet-no-1-million-unike-lesere-oppnadd/comment-page-8/#comment-93147

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

En kort og vennlig disputt rundt e-postens innhold https://www.facebook.com/groups/vaksineaksjon/permalink/10151293497519086/ Sitat: .. Hvis dere tror at alle nødvendige løsninger kommer kun ved å snakke akademisk og pent med en mafia, tar dere grundig feil, iallefall kommer det til å ta mye lengre tid enn nødvendig, således blir mange fler skadet pga forsinkelser. Husk at vårt såkalte rettsystem beviselig er korrupt inntil kjernen det også. Forresten, jeg skrev akademisk og pent til nrk i dette tilfellet, alt er etterrettelig og empirisk korrekt, men jeg har vel noen andre mål på hva som er rett tone ift de fleste så langt i denne saken. VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias «GHIS», vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=1 * Belief not science is behind flu jab promotion, new report says http://www.bmj.com/content/345/bmj.e7856 * God nytt år omsider, med mottoet forandring fryder, ny retorikk og kreative løsninger

«.. Det ser ikke ut til at 666-syndromet er bekjempet i år 2012. Bl.a. her går symbolet uforandret snart over i år 2013 ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/2012-sjelens-og-andens-ar/comment-page-2/#comment-93460

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Oppfordrer alle til å avslutte lisensbetalinga til bedrifter som åpenbart og med viten og således overlegg støtter mafia, som nrk, tv2, cnn, bbc etc etc etc etc

TV licence evader refused to pay because the ‘BBC covered up facts about 9/11 and claimed tower fell 20 minutes before it did’ http://www.dailymail.co.uk/news/article-2284337/TV-licence-evader-refused-pay-BBC-covered-facts-9-11.html Quote: * Tony Rooke represented himself at Horsham Magistrates’ Court in Sussex * Told inspector on visit in May 2012 that he would not be paying licence fee * Rooke said he was withholding fee under Section 15 of Terrorism Act 2000 * This states it’s an offence for someone to provide funds used for terrorism * He said he didn’t want to give money to an organisation ‘funding terrorism’ * Rooke said BBC claimed World Trade Centre 7 fell 20 minutes before it did * But judge made Rooke pay £200 costs and gave him conditional discharge. A 49-year-old man refused to pay his TV licence because he believed the BBC covered up facts about the 9/11 terrorist attacks. Tony Rooke, who represented himself today at Horsham Magistrates’ Court in West Sussex, said he did not want to give money to an organisation ‘funding the practice of terrorism’. Rooke, who admitted owning a TV and watching it without a licence, was found guilty of using an unlicensed set, given a six-month conditional discharge and told to pay £200 costs. He was visited in May 2012 by an inspector after withdrawing his licence in March, but said he was withholding the funds under the Terrorism Act. ..

Abel Danger, Cloud-Centric Crime Scene Investigation (C2CSI) Radio – February 27, 2013 http://www.abeldanger.net/2013/02/cloud-centric-crime-scene-investigation_27.html Quote: Horsham Court, SERCO TIME CRIME, Harper’s 9/11 coverup exposed. Tony Rooke, who represented himself today at Horsham Magistrates’ Court in West Sussex, said he did not want to give money to an organisation ‘funding the practice of terrorism’ Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2284337/TV-licence-evader-refused-pay-BBC-covered-facts-9-11.html .. Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook My trip to support Tony Rooke at at Horsham Magistrates’ Court in West Sussex will be detailed in Chapter 23 of Book 10 in Abel Danger Project HATFIELD. While Tony was in court saying he did not want to give money to an organisation ‘funding the practice of terrorism’, there was a meeting between a former SERCO employee from Greenwich, a heterosexual fired from a bank at 33 Canada Square, and a pair of Abel Danger Agents discussing the SERCO participation in 9/11, JBR, JFK and the upcoming Operation (redacted until 27 May, 2013).

“SVALI 2013 – latest evidence – Illuminati can’t find her!!! ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/svali-en-ex-illuminati-forteller/#comment-95722

johnny anonymous
johnny anonymous
Abonnent
11 år siden

http://www.youtube.com/watch?v=ntFLjJbxLiU

Libido Dominandi – Sex Power and Control. Dr. E. Michael Jones explains how men can be controlled by being slaves to their senses, particularly through illicit sex and pornography. From Ancient Greece to Bill Clinton, sexual “liberation” is one of the greatest tools used to control the masses and individuals.

Eddvin
Eddvin
Abonnent
11 år siden

Tenk om vi hadde slike politikere, da hadde verden vært mye bedre…..
THIS IS WHY JESSE VENTURA IS NOT ALLOWED ON LIVE TV!
http://www.youtube.com/watch?v=MAmJ9oAy1mc

z69
z69
Abonnent
11 år siden

Tror jaggu du er den sinteste artikkelforfatteren på nyhetsspeilet. PS: Kan du bevise at Roger Ingebrigtsen ikke tok seg til rett med jenta på 17, eller det motsatte? Det er lov å spekulere – inntil videre tror jeg ikke på noen av dem, fordi jeg ikke var til stede når det skjedde. Jeg har møtt på overkåte 17 åringer, og det motsatte, så alt er mulig.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
11 år siden

Se Martin Schulz , forsnakke seg. NRK tør ikke å sitere ham. se 3:59 20 sek.
http://www.nrk.no/nyheter/nobels_fredspris/1.10286699
Og seansen skal avsluttes på god gammel skikk, Gamle Frimurerlosjen lokaler.
Det glapp litt for han etter han sa “Freud fikk ikke “krigsprisen” “.
Vi trues inn i EU. Demokrati vil tape mot diktatur over lang tid sier han.
Og seansen avsluttes på god gammel skikk, i Gamle Frimurerlosjens lokaler.

Uenur
Uenur
Abonnent
11 år siden

Hei igjen Belze! ” Marxisme betyr internasjonalt diktatur mens nazisme betyr nasjonal autonomi. Marxismen kom fra overklassen – nazismen kom fra grasrota.” Jepp. Helt sikkert. Jeg forstår de som vegrer seg med å komme med sterke motargumenter,fordi det er fullstendig umulig å kjempe i mot blånekting på prinsippiellt grunnlag,som du jo så gjerne forfekter.Riktignok uten å direkte si det,men.. Fakta er jo totalt omvent. Påstanden over kan ha et snev av sannhet om du ser på de første ideologene i det som ble nazistisk ideologi,men de som etterhvert skulle bære hele ideologien inn i tusenårsriket var jo nettopp de fra de øverste germanske samfunnslag,bortsett fra den innavlede adelen – og jødene. Når utgangspunkter er uti tåkeheimen og totalt uten feste i dokumentert eller udokumentert historikk,så hjelper ett og annet sannhetsstikket her og der, for å øke troverdigheten lite og ingenting. Når man oppi sitt eget hode finner opp en sannhet,for så å gå i bøker og nett for å finne støtte for oppfinnelsen,så har man vanligvis en grei jobb i disse multimediatider.Det er alltid noen som er enige i absolutt alt! -Og som også gjerne har skrevet en avhandling om det. Belze sier vi er “uopplyste”,men jeg mistenker at jeg har lest og etterforsket minst like mange “kilder” og kilder som han har.Forresten,jeg vet jeg har flere kilder enn ham,fordi jeg leser også de som ikke er av samme oppfatning som ham,pluss de andre jeg finner. Det er mulig Belze også gjør det,men jeg heller helst til at han bare leser det som kan forståes i hans retning av “forståelse” av nazihistorikken. Nå er det ikke så vanskelig å finne et utall forbrytelser på alliert side,men Belze bruker kun disse for å renvaske de okkultdyrkende naziene,som begikk forbrytelser i mot menneskeheten de også,FØR de merkelige rettssakene etter krigen..Mange av avgjørelsene der var også forbryterske,men en handling utført etterpå noe;kan likevel ikke nullstille forbrytelser begått før det samme noe.Og å komme trekkende med den ene krigsforbrytelsen etter den andre begått av absolutt alle andre involverte parter enn akkurat nazistene,forteller bare om et intenst ønske om enda å tåkelegge hvem som (i alle fall utenpå) sto for å utløse den andre verdenskrig. Nazisme=Marxisme=Diktatur,og alt dette og nogo attåt,er igjen lik et folk uten bestemmelse over sitt eget liv,fritid og arbeide. Hva ideologien kaller seg,og hvem som utpekes som “folkets fiende” for å samle nasjonen er komplett likegyldig for vanlige mennesker uten direkte politiske bindinger,noe som faltisk gjelder de fleste av oss,

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Uenur
11 år siden

Hei Uenur

Nå må du dessverre slaktes.

Hei igjen Belze! » Marxisme betyr internasjonalt diktatur mens nazisme betyr nasjonal autonomi. Marxismen kom fra overklassen – nazismen kom fra grasrota.» Jepp. Helt sikkert. Jeg forstår de som vegrer seg med å komme med sterke motargumenter,fordi det er fullstendig umulig å kjempe i mot blånekting på prinsippiellt grunnlag,som du jo så gjerne forfekter.Riktignok uten å direkte si det,men.. Fakta er jo totalt omvent. Påstanden over kan ha et snev av sannhet om du ser på de første ideologene i det som ble nazistisk ideologi,men de som etterhvert skulle bære hele ideologien inn i tusenårsriket var jo nettopp de fra de øverste germanske samfunnslag,bortsett fra den innavlede adelen – og jødene.

Hva sier du her, at den tyske nazibevegelsen var en overklasse-ting? Overhodet ikke. Ja, det stemmer vel at enkelte sentrale skikkelser som f.eks. Rudolf Hess kom fra gode kår og hadde en meget god utdannelse – noe som hører til det å komme fra de høyere sammfunnslagene, men storparten av medlemmene i NSDAP var fra fattige kår og det var fattigfolk som bar bevegelsen fram gjennom at den menige mann og kvinne støttet den og det den stod for.

At elementer med god utdanning – folk som kom fra middelklassen eller den øvre middelklassen, fikk sentrale stillinger i den tyske ledelsen er bare naturlig. Slik er det overalt. En bonde eller fabrikkarbeider er kanskje ikke den beste til å jobbe på kontor. Den største lederen var uansett Hitler som kom fra det miserable folkedypet. En som hadde levd fra hånd til munn som det heter.

Et viktig fellestrekk for flere av de største NS-skikkelsene var at de alle hadde tjenestegjort i første verdenskrig og/eller sloss mot kommunistene (eller franskmennene) etter krigen. Flere hadde jernkorset av begge klasser – de høyeste utmerkelsene for tapperhet og innsats på slagmarken man kan få. Stoltenberg, Obama eller Cameron har ingen slike utmerkelser.

Når utgangspunkter er uti tåkeheimen

Uti tåkeheimen – å samle og bygge opp en knust og splittet og lutfattig nasjon? Jeg tror du må kikke i historiebøkene dine en gang til.

og totalt uten feste i dokumentert eller udokumentert historikk

Det er grundig dokumentert hvilket håpløst kaos Tyskland og tyskerne var i etter den første verdenskrigen.

så hjelper ett og annet sannhetsstikket her og der, for å øke troverdigheten lite og ingenting. Når man oppi sitt eget hode finner opp en sannhet,for så å gå i bøker og nett for å finne støtte for oppfinnelsen,så har man vanligvis en grei jobb i disse multimediatider.Det er alltid noen som er enige i absolutt alt! -Og som også gjerne har skrevet en avhandling om det. Belze sier vi er «uopplyste»,men jeg mistenker at jeg har lest og etterforsket minst like mange «kilder» og kilder som han har.Forresten,jeg vet jeg har flere kilder enn ham,fordi jeg leser også de som ikke er av samme oppfatning som ham,pluss de andre jeg finner. Det er mulig Belze også gjør det,men jeg heller helst til at han bare leser det som kan forståes i hans retning av «forståelse» av nazihistorikken.

Her bruker du mye plass på å si ingen ting.

Nå er det ikke så vanskelig å finne et utall forbrytelser på alliert side,men Belze bruker kun disse for å renvaske de okkultdyrkende naziene,som begikk forbrytelser i mot menneskeheten de også,FØR de merkelige rettssakene etter krigen..

Det er ingenting å renvaske, egentlig. De jødeallierte ville tilintetgjøre Tyskland og Tyskland svarte “nei takk, vi vil ikke tilintetgjøres. Vi vil gjøre motstand.” Dette er ingen forbrytelse, men en plikt. Tenker du på dette med barmhjertighetsdødprogrammet? Vel, visste du at Danmark hadde en mer “ekstrem” politikk på dette området enn Tyskland på den tiden? Du må også huske på hvor utrolig lite penger man hadde å rutte med på den tiden – det kostet, akkurat slik det gjør i dag, å holde folk i live som ikke kunne jobbe. En kvart million vanlige tyskere begikk også selvmord pga. fattigdommen under Weimartiden. Dette er det ingen som snakker om, for dette kan man jo ikke skylde på Hitler.

Okkulte? Tyskerne hadde åndelighet – noe det knapt fins noe igjen av i Norge i dag. De trodde på Gud, de hadde en moral, de var opptatt av sine røtter og de respekterte kultur og tradisjon. Ikke bare sin egen, men også andre folks kultur og tradisjon. Jødene/kommunistene ville utrydde alt dette – akkurat som de gjør den dag i dag.

Er det en forbrytelse å bygge opp en nasjon, bringe et folk sammen og gjøre det lykkelig? Er det en forbrytelse å gjøre gatene trygge, gi folk arbeid, velstand og framtidstro? Ja, da var vel nazistene forbrytere.

Mange av avgjørelsene der var også forbryterske,men en handling utført etterpå noe;kan likevel ikke nullstille forbrytelser begått før det samme noe.Og å komme trekkende med den ene krigsforbrytelsen etter den andre begått av absolutt alle andre involverte parter enn akkurat nazistene,forteller bare om et intenst ønske om enda å tåkelegge hvem som (i alle fall utenpå) sto for å utløse den andre verdenskrig.

Igjen sier du mye uten å si noe. Utløse andre verdenskrig… Jeg anbefaler dokumentaren “Adolf Hitler’s struggle for peace.” Hvem erklærte krig? England. (Og jødene i 1933, noe du vet om du faktisk har studert historie slik du sier.) Hva er den offisielle grunnen til krigserklæringen? At Hitler “invaderte Polen.” Hvorfor “invaderte” Hitler Polen? Tror du muligens han gjorde det for å få slutt på den etniske rensningen av tyskerne som bodde der, hovedsaklig i Prøyssen? Syns du han bare skulle sitte og se på mens enda flere tusen tyskere ble slaktet?

“Invaderte” Hitler også Østerrike og Sudetenland, som ledd i å “ta over verden” – eller blir dette en forfalskning av virkeligheten?

Nazisme=Marxisme=Diktatur,og alt dette og nogo attåt,er igjen lik et folk uten bestemmelse over sitt eget liv,fritid og arbeide. Hva ideologien kaller seg,og hvem som utpekes som «folkets fiende» for å samle nasjonen er komplett likegyldig for vanlige mennesker uten direkte politiske bindinger,noe som faltisk gjelder de fleste av oss,

100% meningsløst sludder. Og det er ingen grunn til å si “fiende.” Jødene og deres allierte har selv, utallige ganger, dokumentert at de var Tysklands fiender. Vil du ha sitater?

Kort fortalt: Den tyske nazismen var en frigjøringsbevegelse, og den var en vellykket frigjøringsbevegelse. Det tyske folk var lykkeligere enn noen gang før og de elsket sin Fører som elsket dem tilbake. Men de jødeallierte hadde et intenst hatt mot dette nye (tredje) Riket og besluttet at det måtte utryddes – hvilket ble fullført 1944-1949. Så gjenbygde man Europa slik man ville ha det uten å spørre dem som bodde der hva de ønsket. Totalt, umenneskelig diktatur. Millioner ble massakrert og/eller sultet og frøs ihjel, tortur, straffearbeide, fengsling, sensur, undertrykkelse. Alt det man beskyldte Hitler for. Hitler – som hadde (minst) 90% av folket bak seg.

Hør gjerne dette intervjuet med forfatteren av boken “HELLSTORM – The Death of Nazi Germany, 1944-1947.

http://www.youtube.com/watch?v=hz_1DzG8LmY

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

The Illuminati and the Council on Foreign Relations http://100777.com/myron Se etter ‘nazi’, ‘communis’, ‘marx’, ‘hitler’ osv i transkriptet. Etter mitt syn og min erfaring, per dato, beskriver Myron Fagan vesentlige forhold realistisk og etterrettelig. Det handler som regel om planer og ikke naturlig utvikling, her planer for etablering av våpen, eksempelvis propaganda, og omsetting av planene i praktisk handling, alt for å nå ett eller fler definerte mål

Pawns in the game, William Carr. Illuminati and CFR, Myron Fagan. Ex-zionist Benjamin Freedman, 1961 http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/den-farlige-sannheten-om-norge-under-og-etter-krigen/comment-page-2/#comment-92567

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Europas utvikling i dag går 100% imot det som var de tyske nazistenes tydelig uttalte mål. Så hvordan kan du påstå at “naziene styrer verden”? Fins ingen logikk i dette. Idiotisk.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Såkalte politiske retninger som nazisme og marxisme ble oppfunnet og etablert for kun og anvendes som våpen, vennligst vær vennlig mot deg, dere, selv og slutt å tro og mene at det var noe folkevennlig vettugt bak det der, det var ikke formålet, det var og er business as usual og som vanlig fundamentert på pur ondskap og manglende intellekt, så primitivt som overhode mulig

«E-post sendt til nrk 24,. desember 2012 kl 17:53, sitat: +{ Emne: OBSERVER: JEG HAR SAGT OPP LISENSEN FOR LENGE SIDEN, OG DERE SENDER FORTSATT REGNING OG TIL OG MED INKASSO, RYDD OPP ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/12/korrupsjon-og-konspirasjon-pa-hoyt-niva-i-norsk-politikk/comment-page-3/#comment-93341

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

“… men storparten av medlemmene i NSDAP var fra fattige kår og det var fattigfolk som bar bevegelsen fram”. Jeg må støtte deg her. Fredsavtalen etter 1. VK var ødeleggende for Tyskland. Men det er hevet over en hver tvil at Hitler fikk betydeligelig økonomisk støtte fra eliten, både fra England og USA. Så NSDAP ble noe annet enn det partiet opprinnelig var, slik som Ap, V, KrF og H har blitt noe annet enn det de var.

“Det er grundig dokumentert hvilket håpløst kaos Tyskland og tyskerne var i etter den første verdenskrigen.” Ja.

“Er det en forbrytelse å gjøre gatene trygge, gi folk arbeid, velstand og framtidstro?” Nei, men det skjedde da heller ikke. Synes ikke atferden til verken SA eller SS gjorde gatene trygge. At folk fikk arbeid var også pga militæropprunstning, og det hjalp å trykke egne penger.

Kommunisme, sosialisme, nazisme, facisme, marxisme, stalinisme, maoisme, globalisme – de har alle noen fellestrekke: kolletivisme, totalitærisme, kontroll, overvåkning, voldsmonopol og undertrykkelse, samt gjerne et overdimensjonert byråkrati. Vil påstå vi har et sosialistisk politisk system i Norge, med stadig større grad av globalisme og facisme blant eliten og politikerne. Fortsetter utviklingen i samme retning de neste 20 årene som de siste ser det stygt ut.

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Balle Clorin sa:
Nazismen (rasehigiene og totalkontroll) som ideologi lever godt i dag – dessverre. En ide kan ikke drepes.
————————————

Du vet ikke hva nasjonalsosialisme er, dessverre. Totalkontroll? Hva mener du med dette? Mener du at folk i Nazi-Tyskland hadde ingen frihet – at vi i Norge i dag har større frihet? Minner igjen om at 90% av tyskerne faktisk *ville ha* dette systemet.

Rasehygiene er et jødisk begrep snarere enn et tysk begrep. Å ville ta vare på ens folk er ikke perverst, men naturlig og sunt. Å utrydde en rase gjennom masseinnvandring og kulturell destruksjon derimot – det er perverst.

Rase er ikke uviktig. Hvorfor tror du myndighetene driver denne konstante antirasist-kampanjen sin? Kun rettet mot hvite mennesker, selvsagt.

Apropos nazistenes påståtte rasisme – her er et sitat fra Adolf Hitler:

“…I promise you I am quite free of all racial hatred: It is, in any case, undesirable that one race should mix with other races. Except for a few gratuitous successes, which I am prepared to admit, systematic cross-breeding has never produced good results. Its desire to remain racially pure is a proof of the vitality and good health of a race. Pride in one’s own race – and that does not imply contempt for other races – is also a normal and healthy sentiment. I have never regarded the Chinese or the Japanese as being inferior to ourselves. They belong to ancient civilizations, and I admit freely that their past history is superior to our own. They have the right to be proud of their past, just as we have the right to be proud of the civilization to which we belong. Indeed, I believe the more steadfast the Chinese and the Japanese remain in their pride of race, the easier I shall find it to get on with them.”

Mye det samme som en av disse nordamerikanske indianerne som New Agerne liker ville sagt. Eller en eller annen sjaman i Afrika. Det er hjernevask som gjør at Nyhetsspeilet er så livredde for å snakke om rase, multikultur, nasjonalisme og masseinnvandring. En lammende redsel for å være “slem.” Hva er resultatet av dette? Tusenvis av flere voldtatte hvite kvinner og lidelse i så mange former. Utslettelsen av et folk og en nasjon. Ingenting søtt og snilt og gose-koselig i å ..tolerere.. dette.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Kan fremdeles ikke skjønne at du kan påstå at 90 % ønsket Hitler. Når NSAP var eneste parti å stemme på, betyr ikke det at 90 % ønsker Hitler, da alternativer ikke fantes. Men det var mange som falt for Goebels propaganda, og du er tydeligvis blant dem. Hva Hitler sa er igrunn uinteressant, da det er handlingene må skal vurdere.

“Å ville ta vare på ens folk er ikke perverst, men naturlig og sunt.” Ja, og det burde vært de folkevalgtes oppgave, da politikerne skal representere folket, ikke de som bor i utlandet.

“Å utrydde en rase gjennom masseinnvandring og kulturell destruksjon derimot – det er perverst.”. Nei, det er ikke perverst, men man kan mene at det er uriktig. En rase kan ikke bli utryddet av masseinnvadering og kulturelle dekontruksjoner, men den kan bli utvannet. Utryddelse krever andre tiltak, som krig.

“Hvorfor tror du myndighetene driver denne konstante antirasist-kampanjen sin? Kun rettet mot hvite mennesker, selvsagt.” Der er vi på bølgelengde. Hatkriminalitet er et tøvete uttrykk. Enten er noe kriminelt eller ikke, motivet er igrunn irrelevant.

“Det er hjernevask som gjør at Nyhetsspeilet er så livredde for å snakke om rase, multikultur, nasjonalisme og masseinnvandring.” Har ingen problemer med å diskutere dette. Rase: det er noe vi er født inn i, og vi alle bør være stolte av våre forfedre og kultur. Men rase kan man ikke gjøre noe med, så det burde være unødvendig å diskutere. Mulitkultur: en konstruert betegnelse fra globalsosialistene, som har til hensiktig å forfine resultatet av innvandring. Av en eller annen grunn mener noen at multikulturisme er et mål, men det er altså konsekvens av innvandring. Men jeg mener hele betegnelsen er feil, da kultur handler om summen av de attributer mennesker bringer inn i et fellesskap, så både multikulturell og flerkulturell er tullebetegnelser. Nasjonalisme: har blitt et betent ord, der hensikten er å diskredittere de som er mot globaliseringen, ved å koble holdningen opp mot folk som Hitler og Mussolini. I Norge er det svært lite politisk korrekt å være globalistmotstander. Det å være nasjonalist betyr ikke at man er issulasjonist eller proteksjonist. Masseinnvandring: for at innvandring og integrering skal være vellykket, må man kun ta imot det antall en nasjon kan absorbere, uten at det gir samfunnsmessige konsekvenser. I 2011 kom 79500 til landet, mens 32500 flyttet i fra, altså 47000 nye borgere i forfjor. Det er selvfølgelig for mange, 1/10 ville vært å foretrekke.

Som i alle saker er det også pluss og minus angående innvandring. Vil man begrense innvandringen kan man enten stenge grensene, gjøre det uattraktivt å flytte til Norge eller gjøre det mer attraktivt å bli der man er. Jeg foretrekker det siste, og da må man kutte ut all krigføring, slette U-gjeld, stoppe bistand, stoppe våpensalg, fjerne subsidier og få i stand handelsavtaler (unnatt våpen).

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

Balle Clorin sier:
07. 12. 2012, kl. 17:51
Kan fremdeles ikke skjønne at du kan påstå at 90 % ønsket Hitler. Når NSAP var eneste parti å stemme på, betyr ikke det at 90 % ønsker Hitler, da alternativer ikke fantes.
———————————–
Man stemte for eller imot at Hitler skulle fortsette å sitte ved makten. I 1934 deltok 95% av folket og 90% av dem som stemte stemte for at Hitler skulle fortsette å lede Tyskland.

I 1938 stemte østerrikerne for eller imot at Østerrike skulle innlemmes i Stor-Tyskland, og 99% av befolkningen stemte JA til dette.

Alternativer? Joda, man hadde alltid alternativet å gå tilbake til systemet man hadde under Weimar-republikken. Det var dog ikke særlig mange som ønsket dette. De ville heller ha velstand og frihet enn nød og slaveri.

Aldri har et folk, i den moderne verden ihvertfall, vært så fritt og lykkelig som under den store lederen Adolf Hitler og hans nasjonalsosialistiske styre.

Hva er nasjonalsosialisme? Kort og godt vil det si at et folk styrer seg selv. Altså stikk motsatt av hvordan vi har det i Norge i dag. Hitler var valgt av sitt folk til å lede den tyske nasjonen, og han hadde langt mer støtte bak seg enn “vår” Stoltenberg har i dag. Ergo: Nazi-Tyskland var i mye høyere grad et demokrati enn Norge er.

Visste du forresten at vi hadde et statskupp her i landet i 1938? Om det ikke var for det statskuppet hadde kanskje vi også hatt et lykkelig nasjonalsosialistisk samfunn i dag: http://gasskammer.blogspot.no/2012/12/statskuppet-den-22-april-1938-del-1.html

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

BelzeBob har helt rett, selv om det er vanskelig å svelge for de fleste. Det finnes ingen annen mann enn Hitler det er løyet så mye om, dette fordi han motarbeidet “JewWorldOrder”. Prøv å legg alle fordommer til side og hør dette intervjuet. Da faller det meste på plass:

http://www.youtube.com/watch?v

Takk for alt arbeid, BelzeBob, jeg beundrer deg spesielt fordi du har klart å styre unna all dissinfoen og fordi du har vært modig nok til å holde på med dette så lenge.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Enten har jeg lagt inn feil link, eller så er dette verdifulle intervjuet borte fra youtube, jeg skal lete, faen.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Heldigvis fant jeg det :-)
Dette klarer opp årevis av søken:

http://www.youtube.com/watch?v=GUOREP6vJto

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Det er et faktum at man kun kan stole på hva som verifisert er utført og aldri hva noen sier de skal gjøre, til og med hva en selv sier en skal gjøre, og dette gjelder i økende grad politikere i forhold til hvor høyt på rangstigen de befinner seg, spesielt fordi dess mer makt de har, dess viktigere er det for kriminelle syndikater å kontrollere de. Digressivt, her presenteres beviselig bevisst mest løgner ispedd en porsjon sannheter, som bonus, Who Is Susan Rice? http://larouchepac.com/node/24708

Kontra,
British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

False Flag Chemical Attack in Syria – El Kaide Teröristleri Sınırda Türk Malı Kimyasallarla Zehirli Gaz Üretiyor http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-7/#comment-92676

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Balle Clorin sier:
06. 12. 2012, kl. 15:00

Hvis et system der alle produksjonsmidler er underlagt staten kalles sosialisme.
———————————————————

Vi snakker ikke om sovjetisk “sosialisme,” men om nasjonalsosialisme.

Sovjetisk sosialisme er et system der 99,9% av folket er slaver for den resterende 0,1%. Nasjonalsosialisme (NS) betyr at folket styrer nasjonen gjennom sine valgte ledere. Er man misfornøyd med sine ledere (Hitler hadde minst 90% oppslutning blant folket), så kan man bytte dem ut med noen bedre. Folket *er* staten i NS. Veldig kort og godt.

At man har en Fører trenger slettes ikke bety “diktatur.” Ironisk nok var Nazi-Tyskland langt mer demokratisk enn dagens Norge: I Nazi-Tyskland fikk 90% av folket viljen sin – de stemte på Hitler og de elsket ham – mens i Norge er det vel maks 30% som virkelig støtter Stoltenberg og enda færre som *virkelig* er fornøyd med det samfunnet vi har. Tenk litt på den.

Det er et problem for oss i dag at alt vi har fått høre om NS er desinformasjon.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

“Sovjetisk sosialisme er et system der 99,9% av folket er slaver for den resterende 0,1%.” Ja.

“Nasjonalsosialisme (NS) betyr at folket styrer nasjonen gjennom sine valgte ledere. Er man misfornøyd med sine ledere (Hitler hadde minst 90% oppslutning blant folket), så kan man bytte dem ut med noen bedre” Nei. Saddam hadde 101 % oppslutning, så argumentet holder ikke, spesielt fordi Hitler forbød alle andre partier. Da får man lett 90 % oppslutning. Dessuten drepte eller fengslet Hitler de fleste dissidenter og motstandere, hvilket vil skremme folk til underkastelse. Vi har også noe som heter massesuggesjon.

“At man har en Fører trenger slettes ikke bety «diktatur.»” Enig.

“Ironisk nok var Nazi-Tyskland langt mer demokratisk enn dagens Norge:” Uenig. Det er ikke demokratisk å ha bare et parti å stemme på, det er bare latterlig å hevde noe annet. At det norske demokratiet ikke er spesielt demokratisk er jeg med på.

Hitler fikk støtte fordi han fikk sving på økonomien. Ved hjelp av nasjonal pengetrykking fikk man finansiert infrastruktur, forskning og militær oppbygning, mye av dette utført av slavene i konsentrasjonsleirene. Forskning, og spesielt militær oppbygning ble misbrukt til offensiv krigføring. Det må man ta med i regnskapet for Hitlers gjerninger, samt slaveutnyttelsen og utsultingen av slavene i krigens siste periode.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

Balle Clorin sier:

“Det er ikke demokratisk å ha bare et parti å stemme på, det er bare latterlig å hevde noe annet.”
———————————————-
Man trenger ikke mer enn ett parti. Ett parti som vil folkets beste og som faktisk forplikter seg til å følge sitt eget partiprogram. I Tyskland var dette NSDAP. Partiet styrte fordi det hadde folkets støtte. Uten denne støtten kunne det aldri ha styrt.

Balle Clorin sier:

“Hitler fikk støtte fordi han fikk sving på økonomien.”
———————————————–
Mye, mye, mye mer enn dette. Ja, han løftet folket ut av materiell fattigdom, men folket støttet og elsket ham også fordi han samlet det tyske folket, fikk slutt på splid og strid og uro og kriminalitet, ga folket sin stolthet, frihet, verdighet og framtidstro tilbake og forsvarte folket og nasjonen mot deres fiender. Hitler var en sann patriot og det kunne folk se. Bare les det brevet jeg limte inn fra en tysker som opplevde dette (noen innlegg siden). Utallige andre beviser for dette finnes også.

99% av østerrikerne stemte JA til å slå seg sammen med Hitler-Tyskland. Folk gråt av glede da nazistene kom til Sudetenland og befridde dem fra terroren de hadde levd under så lenge. (1 million tyskere ble slaktet der i 1938.) Var det Hitler som “lurte” de til dette? Selvsagt ikke.

“Slavene” i konsentrasjonsleirene. Det var relativt få slike “slaver” og det var neppe *de* som bygde opp Tyskland. Hovedsakelig var det frie tyskere og man hentet også ekstra arbeidskraft, lønnet og frivillig, fra andre nærliggende land. Ikke ulikt hva Norge gjør i dag.

Offensiv krigføring? Synd du tror på myndighetenes evige banale propaganda. Tyskland var nødt å forsvare seg mot sine fiender i vest og øst. Selvforsvar kalles det. Dette var en rettmessig kamp og i tillegg til tyskerne kom 2 millioner frivillige for å hjelpe til å forsvare Tyskland og Europa mot jødemakten i vest og i øst som ville tilintetgjøre ikke bare tyskerne, men alle frie folk.

At “Hitler ville ta over verden” er 100% sprøyt. Sannheten er stikk motsatt: Jødene og deres medsammensvorne ville ha totalt verdensdømme og ville ikke tillate et fritt og selvstendig Sentral-Europa. Derfor gikk de til krig og tilintetgjorde kanskje den største og lykkeligste nasjonen som noengang har eksistert. Og etter krigen utryddet de mellom 10 og 15 millioner etniske tyskere – akkurat som de utryddet russerne i øst. Og så ble halve Europa gitt vekk i gave til de blodtørstige bolsjevikene. Grusom lidelse for så mange mennesker i så mange år – mens propagandistene hadde det travelt med å fortelle oss om “onde Hitler” som “ville ta over verden” og bla-bla.

Du tror de gode seiret? Tro om igjen.

Vi er alle slaver i dag, faktisk. Hadde nazistene vunnet kunne også vi hatt vår selvstendighet og styrt vårt eget land.

“Utsultningen av slavene”? Makan til sludder. Tyskerne gjorde sitt ytterste for å holde hver og en av de i live. Men takket være de “gode” allierte og deres ødeleggelse av den “onde” tyske infrastrukturen kunne ikke livsviktige forsyninger av mat, medisin og Zyklon B komme fram til leirene, og massive epidemier brøt ut. Svært mange av de syke kunne ikke engang ta til seg mat pga. sykdommene.

Vanlige tyskere sultet også 1945-1949. Millioner døde av sult/eller de ble massakrert i etnisk rensning. Hele geografiske områder der det før bodde tyskere fantes det ikke en eneste tysker igjen etterpå. Det var dette som var planen: å utrydde tyskerne. Hitler ønsket ikke tyskernes utryddelse, så han gjorde motstand. Og for dette er han “ond” i dag…

Heldigvis ble ikke alle tyskerne utryddet. Men like fullt er de slaver i dag. Deres sjanse til frihet forsvant da jødene og deres lakeier tilintetgjorde Det tredje riket. Men jeg håper at en ny og bedre tid fremdeles kan komme.

Ditt problem, Balle Clorin, er at du fremdeles tror på barnehageversjonen av andre verdenskrig. Anbefaler deg å slutte å tro på NRK, Dagbladet og Wikipedia og søke informasjon nye steder.

Historie er viktig. Slutt å hør på Alex Jones og begynn å gjør skikkelig forskning på egen hånd.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

“Man trenger ikke mer enn ett parti.” Vel, da ligger veien åpen for diktatorer, som Hitler. Hitler var en krigshisser, og brukte akkurat samme argument som USA og Israel gjør i dag, forkjøpskrig. Helt håpløst argument. Verken Polen, Frankrike, Danmark, Norge, England, Tskjekkoslovakia eller Østerriket triet Tyskland militært.

Konsentrasjonsleirene (fangeleirene) var bare fulle av slaver, intet annet. De var ikke der for å bli slaktet, men for å jobbe. Da krigen nærmet seg slutten, gikk Tyskland tomme for mat. Det gikke naturligvis verst utover fangene. Norge gjlr ikke det samme, men USA gjør det, men utnyttelse av sine innsatte.

Ja, det var mange som meldte seg frivillig til tysk tjeneste, men også spanjolene, italienerne, britene, russerne og franskmennene fikk ekstern hjelp.

“Og etter krigen utryddet de mellom 10 og 15 millioner etniske tyskere – akkurat som de utryddet russerne i øst. Og så ble halve Europa gitt vekk i gave til de blodtørstige bolsjevikene. Grusom lidelse for så mange mennesker i så mange år ” Enig, og samme gjelder selve angrepet på Tyskland før kapitulaskjon, men dette har ikke noe med Hitler å gjøre. Om Hitler hadde som mål å underlegge seg hele Europa eller hele verden kan debatteres, men når man først har satt igang et militært diktatur er det lett å fortsette.

Jeg har ikke sagt at “de gode” vant – det er to like kjipe sider, som resulterer i det samme.

“Hadde nazistene vunnet kunne også vi hatt vår selvstendighet og styrt vårt eget land.” Nei, da hadde vi vært en del av Hitlers EU-prosjekt, men det er uansett umulig å forutse hvordan Europa hadde vært i dag med tysk seier.

Nazismen (rasehigiene og totalkontroll) som ideologi lever godt i dag – dessverre. En ide kan ikke drepes.

“Men jeg håper at en ny og bedre tid fremdeles kan komme.” La oss samle oss rundt det statementet, og at historie er viktig.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Balle Clorin skriver, sitat: “Nazismen (rasehigiene og totalkontroll) som ideologi lever godt i dag – dessverre. En ide kan ikke drepes.” Ikke når idéen forfektes av de som satt med hele krigsbyttet, blodpengene, etter både 1. og 2. verdenskrig samt et utall kriger iløpet av fler hundre år fram til dags dato, The photo is from the Nuremberg trials http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/den-farlige-sannheten-om-norge-under-og-etter-krigen/comment-page-2/#comment-92555

False Flag Chemical Attack in Syria – El Kaide Teröristleri Sınırda Türk Malı Kimyasallarla Zehirli Gaz Üretiyor http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-7/#comment-92676

Braveheart
Braveheart
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Ja, det er forskninga si det, når du ser ut til å ønske en mann som Hitler tilbake.

Du har rett og slett ikke lært noe av historien, eller så er du rett og slett ikke villig til det.

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Fascism should more properly be called corporatism because it is the merger of state and corporate power.” — Benito Mussolini

It is generally attrributed to an article written by Mussolini in the 1932 Enciclopedia Italiana with the assistance of Giovanni Gentile, the editor.

The quote, however, does not appear in the Enciclopedia Italiana in the original Italian.

It does not appear in the official English translation of that article:

Benito Mussolini, 1935, “The Doctrine of Fascism,” Firenze: Vallecchi Editore.

And it does not appear in the longer treatment of the subject by Mussolini in:

Benito Mussolini, 1935, “Fascism: Doctrine and Institutions,” Rome: ‘Ardita’ Publishers.

Where the quote comes from remains a mystery, and while it is possible Mussolini said it someplace at some time, a number of researchers have been unable to find it after months of research.
——————————————-

Som med så mange andre kjente sitater fra nazistene og nazistenes allierte, er det uvisst hvor sitatet kommer fra.

Min forståelse er dog at i et nazistisk eller fascistisk (mye det samme) system, er alle bedrifter uten unntak underlagt statens kontroll – og staten i sin tur representerer folket og folkets vilje. Ingenting negativt eller skummelt i dette.

Slik det er i dag imidlertid – er hele nasjoner underlagt (internasjonale) bedrifters makt, og folket har ingenting det skulle ha sagt. Weimarrepublikken var styrt av storkapitalister i innland og utland som sugde blodet ut av landet og folket.

Dette gjorde nazistene opprør mot og fikk kapital og industri tilbake i folkets hender. Ingenting negativt med det. Tvert imot. Under Hitler gjorde den tyske nasjonen helomvending- det ble en braksuksess. Han dro landet opp fra fattigdom og nød.

Italias historie vet jeg dog mindre om, men jeg vet at gamlinger i Italia i dag mimrer tilbake til “den gode tiden” da Mussolini fikk orden på sakene. Og det samme sier mange som husker Francos Spania og Hitlers Tyskland. Eller sa det før de døde for noen tiår siden. Her er ett vitnemål fra en tysker som opplevde Hitlers Tyskland: http://tiny.cc/o47vow

—————————————-

Glem Jim Marrs og Alex Jones. De er billige horer som sier nøyaktig hva som helst og gir blaffen i seriøs forskning. De sier alt for å tjene noen gode dollar til. Fullstendig useriøse folk med total brist på integritet. Vend ryggen til de.

Det er populært her på Speilet å si “marxisme og nazisme (og fascisme, whatever) = det samme.”

Sludder. Marxisme betyr internasjonalt diktatur mens nazisme betyr nasjonal autonomi. Marxismen kom fra overklassen – nazismen kom fra grasrota. Marxismen går imot naturens orden og menneskets natur – nazismen er i full harmoni med naturens orden og menneskets natur. Nazismen er *stammen* – det eldste og mest universelle samfunnssystemet vi kjenner til. Nazismen er sunn fornuft.

Hva trenger Norge i dag mest av alt? Selvstendighet, selvsagt. Hvordan kan vi oppnå dette? Svaret er: nazi. Nazi som i frigjøring fra alle de internasjonale alfabetklubbene (FN, EU/EØS, OPEC, VHO, NATO, osv.), Bilderberg, og frigjøring fra det internasjonale vampyrfinanssystemet og frigjøring fra jødisk/fremmed kontroll over media og skolevesen. Frigjøring fra den påtvungne og destruktive masseinnvandringen og “multikulturen.” Frigjøring fra krass materialisme, ateisme, nihilisme og selvdestruktivitet.

Hvordan dette (nazi) er skummelt kan ikke jeg se.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

“Min forståelse er dog at i et nazistisk eller fascistisk (mye det samme) system, er alle bedrifter uten unntak underlagt statens kontroll – og staten i sin tur representerer folket og folkets vilje. ” Hvis et system der alle produksjonsmidler er underlagt staten kalles sosialisme. Der næringslivet kontrollerer politikerne (Staten), kalles det gjerne facisme, eller korporatisme, som jeg mener er riktig betegnelse. Uansett ordvalg er resultatet det samme: diktatur. Denne samme mekanismen gjelder i sosialistiske og kommunistiske styresett, regner med du har lest Animal Farm?

Var Hitler nasjonalsosialist? Nei, slik jeg ser det var han verken sosialist eller nasjonalist – han handlinger viser det motsatte. Jeg mener han var en globalist og korporatist, faktisk ganske likt dagens EU, minus rasehygienen.

“Under Hitler gjorde den tyske nasjonen helomvending- det ble en braksuksess. Han dro landet opp fra fattigdom og nød.” Ja, dette kom av at tyskerne begynte å trykke egne penger, noe Churchill påpekte var beveggrunnen til å stoppe Hitler.

“jeg vet at gamlinger i Italia i dag mimrer tilbake til «den gode tiden» da Mussolini fikk orden på sakene. Og det samme sier mange som husker Francos Spania og Hitlers Tyskland.” Slik er det gjerne, noen savner også Mao, Amin, Ceaușescu, Honecker og Brezjnev, men det betyr ikke at disse samfunn var noe bra for det.

“Marxisme betyr internasjonalt diktatur mens nazisme betyr nasjonal autonomi.” Kan ikke finne noe sted at nazisme betyr nasjonal autonomi, men resultatet var uansett diktatur. Blant annet å forby alle andre partier er diktatur. Til og med DDR tillot andre partier.

“Hva trenger Norge i dag mest av alt? Selvstendighet, selvsagt.” 100 % enig, men jeg vil ikke kalle en løsrivelse fra internasjonale og overnasjonale bindinger som nasjonalisme, men som frihet. Hva slags samfunnsløsning hvert enkelt land velger nå være opp til nasjonens innbyggere, men sosialisme er definitivt ikke å foretrekke. Produksjonmidlene bør være på arbeidernes hender, ikke Statens eller noen få rikinger.

arnomd
arnomd
Abonnent
11 år siden

Hei Jarle, jo at Mussolini antakelig har uttalt noe slikt er trolig (hva er forresten den korrekte troverdige referansen? – bortsett fra alle disse “sitat”sidene? ).
Men dette blir overflatisk – for saken er mer komplisert enn som så – det du (og omtrent alle de ‘siterende’) gjør er å ta saken ut av sammenhengen (“out of context”).
– For hva mener Mussolinini med det som her er oversatt som “corporate power”. For å forstå det må man sette seg inn i det økonomiske systemet man ønsket og det var svært sterkt preget av syndikalismens ideer om økonomisk demokrati hver dag på arbeidsplassen – der fagforeningene styrte bedriftene og fødererte seg oppover til nasjonalt nivå med et nasjonalt næringsparlament – altså et alternativ til dagens ‘livssyns-parlament’ styrt av partier. Det siste var «almenkunnskap» da vi leste politisk idehistorie på gymnaset.
Vel, det var jo ikke dette artikkelen din egentlig handlet om … men jeg blir bare litt lei av feilaktigheter som repeteres igjen og igjen. Beklager! ;-)

arnomd
arnomd
Abonnent
11 år siden

Jarle, du skriver:
>Fascisme er per definisjon et samrøre mellom myndighetspersoner og industri-tycooner.
– Jeg er uenig. Jeg tror du må skille mellom praksis og teori.
Du skriver mye interessant Jarle, men jeg synes du her går i samme fellen som du tillegger andre, nemlig det du kaller ‘diabolisering’. – Om noe politisk fenomen i etterkrigtiden har blitt «diabolisert» er det vel nettopp fascismen, med rette eller urette. Det er på overtid å bli noenlunde historisk etterrettelig i dette minefeltet, i stedet for å bruke forslitte besvergelser. Døm selv, men døm ifølge kunnskap.
>Fascisme er … «per definisjon»?
Fascismen var et svært mangehodet vesen (f.eks. fra land til land samt periode til periode), og det er ytterst vanskelig å definere den.
Jeg er enig med en framtredende ekspert på dette, Prof. James Gregor, som skriver at den italienske fascismen hadde to røtter: 1) nasjonal anti-imperialisme – for selvstendig industrialisering av Italia 2) radikal arbeiderklasse : den ‘grasrotsorienterte’ syndikalismen som var svært sterk i Italia. Dessuten var fascismen et meritokratisk opprør mot det gamle privilegie-samfunnet og den korrupte parlamentarismen – det var den f.eks. også i England FØR første verdenskrig. Fascismen var kort og godt et moderniseringsprosjekt, med vekt nasjonal selvstendighet og faktisk også småfolks velferd med daglig økonomisk demokrati. Og – som vanlig ble det ikke «alltid» slik i praksis, jfr. også tilsvarende for Arbeiderpartiet i Norge, eller … Stalin.
Fascismen var i prinsippet en nasjonal konkurrent om arbeidernes stemmer på venstresiden (“nasjonal sosialisme”) – og ble i samtiden oppfattet slik av mange – f.eks. av beundreren F.D. Roosevelt. At «internasjonalisten» Stalin («all makt i mine hender») lyktes i å brennmerke fascismen (nasjonal selvstendighet) for å rydde den av banen og selv få total kontroll, er det bare å gratulere ham med. ;-) Å etterape Stalin idag er ikke så imponerende.

« Forrige artikkel

Den farlige sannheten om Norge under og etter krigen

Neste artikkel »

Hva kommer inn i huden fra tatoveringer?

55
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x