Du leser nå
Ungdommene inspireres til vold i humanistmiljøet

7 minutter lesetid



Ungdommene inspireres til vold i humanistmiljøet

Havforskerens ungdomsbrigade tar den helt ut........ (c) Bilde; Anonymt opphav FB gruppe mot alternativtenkning

En dag kommer en eller flere av den ateistiske havforsker Øyvind Bergh’s disipler til å ta den litt for langt. Flere har advart mot dette et helt år, deres hatretorikk øker i intensitet, vi ser det utvikler seg… Havforskeren er advart, han er fullt og helt bevisst på hva han gjør, nemlig setter opp ungdommer med voldelig hatretorikk mot dem han har lagt for hat.

Vi kjenner godt til deres felles argumentasjon, nicket som la ut bildet ‘Alternative behandlere gjør ting som ikke virker (eller er farlige)‘, annerledes tenkende som velger andre medisiner og løsninger for seg selv enn dem selv (la dem endelig proppe i seg så mye piller og GMO de vil for meg, men de skal ikke komme å fortelle meg hva jeg skal gjør).

Seniorene, havforsker Øyvind Bergh og Tor J. Næss, synest å være de ateistiske generalene for de unge ‘brunskjorter’, førstnevnte med tilknyting til Human etisk Forbund og Skepsis-miljøet, er spesielt aktive å i hisse opp massen sin for alle de legger for hat, ved bloggposter og på en Facebook side med navn ‘Knus Nyhetsspeilet’ som er anonymt moderert. De tilhører jo Statsminster Stoltenbergs og Gro Harlem Brundland sin ateistiske menighet av gudsfornektere, så de gjør jo som de vil selvfølgelig. Annerledestenkende kan ikke påregne noen rettferdighet i det Stoltenbergske Riket mot slike tølpere. De er for han like servile som brunskjortene var for Hitler, og Cheka for Lenin og Bronstein, tok seg av ‘drittjobbene’ og trakasseringene for toppledelsen for den sosialistiske verdensrevolusjon.

Helvete er en bevissthetstilstand
De Darwinistiske evolusjonistene og verdslige forøvrig av alle religioner og raser tror på ‘the survival of the fittest’. I virkelighetens fysiske ‘humane’ verden er det mer uklart hva og hvem som kan defineres som ‘the fittest’. Noen tenker kortsiktig, hva de kan oppnå i denne verden. Andre tenker mer langsiktig, hva de kan oppnå på lang sikt, for evigheten. Noen er istand til å tenke åndelig, andre kun verdslig (humant). Hvem er lurest? Hvem er ‘fittest’
http://www.riksavisen.no/?p=11045

Sannsynligvis får mange av dem godt betalt av Stoltenberg via NAV for å bedrive sin samfunnskadelige og undergravende virksomhet av normal folkeskikk, sømmelighet og samfunnsorden. Vi ser her i bildet hvordan det gir seg utslag, denne venstreradikale revolusjon som er den syvende landeplage i ethvert land, og signaliserer enhver nasjons fall fra nåden (jfr. USSR, og nylig USSA).

Det er helt klart ungdom som har laget og skrevet dette, vi ser det på de indoktrinerte formuleringene, som er skeptisk ikke bare til alternative tanker, men også all alternativ medisin og terapi, alt som ikke er politisk korrekt. Medisinen finnes i naturen, sier Bibelen, ikke hos det industrielle-farmasøytiske kompleks og de som eier og lever av det, som disse heiler.

De tåler ikke å omgås eller makter samkvem med annerledes tenkende, åndelige mennesker er en pariakaste i deres karnalske univers. Det gir seg slike fascistiske, nazistiske og bojsjevikske utslag som her, – en voldelig totalitær bevegelse.

alternativHater

De ser rett og slett ut til å mangle oppdragelse, hvilket er basis for all venstreradikal ekstremisme og terrorisme. Globalismens lederskap har skapt disse avvikere med et formål, nettopp for å ekspedere voldelig ‘revolusjon’ i sine nasjoner, snu dem på hodet med terror. De terroriserer inntil de med trusler og hatretorikk skal klare å stilne alle stemmer som tenker annerledes enn seg. Det er helt tydelig, og standard modus operandi for alle revolusjoner gjennom historien. De er kaosmakerne for Den Nye Orden, som skal komme utav Kaoset.

«Min oppskrift på å finne ut av sannheten er enkel; Se på hva slags assosiasjoner, hvem de tar unna, hvem de beskytter, hvem som er deres venner, og så videre, de degenerte åndsløse verdslige og det delvis perverse karnalske klientellet rundt John Færseths OTO (erklærte satanister), Skepsis i NTNU miljøet, og HEF miljøet, og de rundt den såkalte havforsker Øyvind Bergh, undersøk det som de beskytter, og i de fleste tilfeller innta motsatt kunnskapsmessige, moralske og spirituelle standpunkt i forhold til disse åndelige undermålere, så er en ganske nærme det åndelige sunne… Og samfunnsmessige gode…idet disse representerer den negative åndsmakt, og kan vanskelig forventes å oppføre seg annerledes enn tilsvarende.»
http://www.riksavisen.no/?p=10028

Femifascismen sprunget utav marxismen og kommunismen/sosialismen (internasjonal som nasjonal sosialisme) har skapt dem slik. Der er krefter i verden som planmessig og villet har skapt slike mentale og psykiske skavanker hos den oppvoksende slekt, nesten en hel generasjon. Det er synd i dem, men fordi vi synest synd i dem kan vi ikke godta at de terroriserer alle de ikke liker.

Forholdet på den etablerte psyken er greitt beskrevet her.

En av de mest fremtredende ekstremistiske og markante representanter for disse verdslige ateistiske sosialistiske humanister i Norge som mener de stammer fra apene og neandertalerne (de kan jo synest som de har rett) er Havforsker Øyvind Bergh og Tor J Næss, som er like opp mot grensen til nazistiske sympatier og metodevalg for å være stygg mot de som ikke deler hans/deres endimensjonale politiske korrekte kunnskapsløse majoritetssyn på virkeligheten. Deres bevissthetstilstand har jo ‘primatens’ kjennetegn. Spesielt hos verdens lederskap, som nok lever i en lavere bevissthetstilstand som har skapt helvete på jorden, de materialiserer hva som er i deres indre.

Jeg har forsøkt å samle noen argumenter i vedlagte artikkel hvorfor ‘helvete’ er en fryktbasert bevissthetstilstand som disse befinner seg i.

I en verden hvor det generelle tema for menneskelige aktiviteter er ‘kriger og rykter om kriger’ så viser det seg at majoriteten, spesielt hos lederskapet, har hensatt seg selv i her og nå, tatt ‘dyrets merke’, -og for evigheten, om ikke skritt taes for å bli ‘omskjært på hjerte’ og sinn (mentalitet). ‘Min fred gir jeg dere’, sa Mesteren. For derved unngå fortapelsen, i de selvskapte ‘helveter’, for bevisstheten og ens ånd, er det eneste en tar med videre, og om ikke Ånden er i mennesket, gjenfødt i mennesket, så er de per definisjon darwinistiske primater, som er den nye religion fremmet av sosialismen og liberalismen.

Helvete er en bevissthetstilstand
http://www.riksavisen.no/?p=11045

Det virker som Øyvind Bergh spesielt er helt grenseløs når noen legges for hat… benytter enhver anledning til å få utløp. Det bare må ut. Sosialt dysfunksjonell, helt uten kjærlighet for sin neste, bare retorisk dyrisk råskap kommer til uttrykk. Typisk bølle ala Barrabas..Psykologisk skadet som de er av den feminismen de er sosialistisk programforpliktet til å hylle, og som skapte deres åndshat og hatet mot åndelighet, og de som er annerledes og tenker annerledes, til å begynne med:

De uelskedes sår, ateismens faderløse basis
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/04/de-uelskedes-saar/

Det er uansett lærerikt studium å observere deres fremtoninger. Lære mennesketypen å kjenne. Type bolsjeviker. Når de har drept alle siviliserte, så går de løs på hverandre. Dyriske som Lenin og Bronstein i 1917 revolusjonen, ser ut som det er nøyaktig 100 år hvor når deres innflytelse kulminerer og er på topp. Primater indeed. De har sin festtid i våre dager hvor Bibelen sier at de med ‘dyrets merke’ skal være i majoritet og ha sin festtid.

Se opp for disse folkene rundt Human Etisk Forbund og ateistmiljøet, de har veldig voldelige fremtoninger, og ‘de eldste’ i forsamlingen deres ypper den yngre garde av sin menighet til markant hat mot annerledes tenkende i forhold til deres ateistiske og verdslige begrensede utsyn.

Slike mennesketyper har stenket dødsmarkene med blod før for sitt dyriske hat mot annerledestenkende, spesielt kristne. 66 million myrdet de i USSR alene

kristendommensfall

Ateismens gullalder, nærmest akkurat 100 år etter 1917. Mange er ute etter kristen manns blod

Relatert

Fra pattedyr til menneske
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/fra-pattedyr-til-menneske/

The Mark of The Beast – the Animal Kingdom of Tellus
http://www.riksavisen.no/?p=6295

Anti-krister og djevelbevissthet
http://www.riksavisen.no/?p=7923

Vitenskapen – en vrangforestilling
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/03/vitenskapen-en-vrangforestilling/

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
44%
Opplysende
33%
Inne på noe
0%
Usikker
11%
Dårlig
11%
Om forfatter
J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas”……………………………………….
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013…………………………………………………….
«Du blir ikke en ‘dissident’ bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende.» Vaclav Havel
………..

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

84 kommentarer Bli med i diskusjonen

Bli med i diskusjonen

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *