Norske aviser slås sammen til CIA-nytt

10.2K visninger
8 minutter lesetid
56

Det er nå klart for tidenes sammenslåing i norsk avisverden. Selv om det har ligget i kortene en stund vil det nok komme som en overraskelse for mange. Riksavisene Aftenposten, Dagsavisen, VG og Dagbladet vil bli slått sammen til én blekke ved navn CIA-Nytt. Navnet skyldes at USAs sentrale etterretningsbyrå CIA vil overta den redaksjonelle kontrollen. Dette innebærer i praksis en synliggjøring og formalisering av en arbeidsform som den enkelte redaktør er godt kjent med, mao.  økt transparens av avisenes indre organisering.

Redaktørene vil automatisk få videreført sine ansettelseskontrakter

De tidligere redaktørene vil jobbe i gruppe under ledelse av sjefredaktør Billiam Cooper jr., som kommer fra en stilling som Deputy Director i The Agency, som CIA kalles internt.

 

Det stilles krav om CIA-autorisasjon for hver enkelt journalist

For journalistene vil overgangen ikke gli like lett som for redaktørene. Et krav for å få bli med over til CIA-nytt er CIA-autorisasjon. Dette er en form for sikkerhetsklarering for å sikre at bare journalister med ”TABU-skylapper” og ”no critical questions asked”-holdning får komme om bord i avis-Norges gjenværende flaggskip. Det påregnes en del avskalling blant journalistene  som følge av dette nye ”nåløyet”.

 

Konsekvenser for lokalavisene

Utenriksnyheter og riksnyheter som lokalaviser har hentet fra eksterne kilder må merkes med ”CIA-godkjent”. Dette vil fungere som en tydeliggjøring av etablert praksis med henvisning til REUTERS/AP/NTB.

 

Avis-Norge ønsker endringene velkommen

Redaktør  Arne Strand i Dagsavisen

Sjefsredaktør Arne Strand: " Nå vil (den journalistiske og kildemessige) kvalitetssikringen være  sikret"
Sjefredaktør Arne Strand i Dagsavisen: ” Nå vil (den journalistiske og kildemessige) kvalitetssikringen være sikret”

Avis-nestor Strand ser frem til å bli en del av CIA-teamet. Som han selv sier med oppstemt stemme: ”Med meg ved roret har Dagsavisen lojalt fulgt og forsvart alle USAs pågående krigstokt: Irak, Afghanistan, Libya og nå Syria.

Jeg føler meg allerede som en våpenbror med CIA i den pågående informasjonskrigen.

Jeg ser frem til å få enda tydeligere instrukser for info-bruk og vinklinger samt tilgang til CIA-nettverkets globale informasjonsbase.

Nå vil kvalitetssikringen være  sikret!

Redaktør Torry Pedersen i VG

Redaktør Torry Pedersen i VG: "Tenk å få komme på innsiden av kunnskapsfortet CIA. Nå kan jeg ta livet enda mer med ro enn jeg er vant til."
Redaktør Torry Pedersen i VG: “Tenk å få komme på innsiden av kunnskapsfortet CIA. Nå kan jeg ta livet enda mer med ro enn jeg er vant til.”

VG-redaktør Pedersen er begeistret over nyvinningen:
Tenk å få komme på innsiden av kunnskapsfortet CIA. Da kan jeg ta livet enda mer med ro enn jeg er vant til. Noen vil kanskje frykte at VG er kommet i fare for å falle i unåde hos onkel CIA etter at vi brakte videre at CIA bistår i våpenleveranser til syriske opprørere.  

Men både vi i VG og CIA vet utmerket godt at den notisen først hadde stått på trykk i New York Times før den ble videreformidlet av NTB. Det oppfattes ikke som CIA-kritisk å sparke inn åpne låvedører. Tross alt hadde vi skylapp-journalister på plass i Congo i månedsvis for å formidle dagsformen til de to nordmennene som hadde det tøft der nede, uten at CIAs pågående Black ops-prosjekter i landet ble så mye som hintet om.”

 

Politisk redaktør Ole Mathismoen i Aftenposten

Politisk redaktør Ole Mathismoen i Aftenposten: "Det skal bli en lettelse å få komme inn i et Agency som gir bakgrunn for egne meninger."
Politisk redaktør Ole Mathismoen i Aftenposten: “Det skal bli en lettelse å få komme inn i et Agency som gir bakgrunn for egne meninger.”

Ja, det skal bli en lettelse – å få komme inn i et agency som gir bakgrunn for egne meninger. Jeg har jo slitt en del på klima-fronten. Vintrene blir bare kaldere og kaldere, mao. har vi en situasjon med global nedkjøling. Igår, 31. mars så jeg for første gang at det rant vann i takrenna fra snøen på taket. Dét kaller jeg en sen vår. Og jeg som har tuftet min klima-karriere på CIAs propaganderte agenda-påstand om at CO2-utslipp skaper global oppvarming. For noen år siden stod jeg frem og hevdet – og det ble slått stort opp i Aftenposten, naturligvis – at det ville bli  betydelig oppvarming de neste tiårene – Spesielt om vinteren. Jeg ser frem til å få klare instrukser fra min nye arbeidsgiver CIA og å slippe å måtte mene noe selv lenger.”

 

Redaktør John Arne Markussen i Dagbladet

Redaktør John Arne Markussen i Dagbladet: "Dette vil gi vår nåværende hovedstrategi, som er fremkalling av frykt, flere bein å stå på."
Redaktør John Arne Markussen i Dagbladet: “Dette vil gi vår nåværende hovedstrategi, som er fremkalling av frykt, flere bein å stå på.”

 

John Arne Markussen i Dagbladet er lettet for sammenslåingen:

Dette vil gi vår nåværende hovedstrategi, som er fremkalling av frykt, flere bein å stå på. Vi vil jo fortsette med suksessformelen helse-frykt, men terrorfrykten fikk jo en knekk etter at bin Ladens død ble flagget. Vi regner jo med at gode gamle CIA vil kunne gi oss flere nye frykter som vi kan selge på (jeg mener spille på), for eksempel…frykt for utenomjordiske farkoster, svarte fly eller
skyggeregjeringer..
.”

 

 

Presseforbundets avtroppende leder Per Edgar Kokkvold

Presseforbundets avtroppende Per Edgar Kokkvold har nettopp mottatt en rykende fersk hederspris fra Oslo Redaktørforening. I begrunnelsen for prisen heter det bl.a. at:

Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund: "Dette er en nyvinning som vil passe redaktørkorpset som hånd i hanske"
Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund:
“Dette er en nyvinning som vil passe redaktørkorpset som hånd i hanske”

Per Edgar er en annen fanebærer for redaktørinstituttet, den redaksjonelle uavhengighet, og for ytringsfriheten… retten til å kunne utøve trykkefrihet fullt ut innebærer ikke en plikt til alltid å gjøre det. Selv har han fått smake på kroppen hva forsvar for ytringsfriheten kan koste, gjennom truslene og sjikanen han opplevde da han gikk ut og forsvarte Kurt Westergaards omstridte Muhammed-karikaturer“.  Se

Kokkvold sier at nyvinningen vil passe redaktørkorpset som hånd i hanske: “Jeg kan jo snakke av egen erfaring; hensikten med Muhammed-karikaturene var jo å bringe muslimer i vanry for lettere å kunne stemple dem som voldelige terrorister. Dette har gjort det mye enklere for onkel USA og fetter CIA å overkjøre muslimske land på krigsfronten, Irak, Afghanistan, Libya og nå Syria, kanskje Iran osv. Jeg er stolt over at norges redaktører har bidratt til dette.

Jeg kan jo gi et eksempel på at trykkefriheten har sine grenser: CIA drev narkotrafikk i stor skala fra Vietnam dengang da og nå fra Afghanistan, det siste i nært samarbeid med NATO. Det ville være grovt redaksjonelt uansvarlig, jeg vil nesten si svikefullt – overfor våre nære samarbeidspartnere i etterretningen om dette skulle bli avslørt. Tenk om norske foreldre som har mistet sine barn til heroinavhengighet skulle finne ut at det er storebror stat og onkel USA som har gjort dette mulig, med foreldrenes egne skattepenger til NATO-maskineriet. Trenger jeg å si mer? En redaktør må være seg sitt samfunnsmessige ansvar bevisst – og som juryen så presist har beskrevet det i sin begrunnelse: Retten til å kunne utøve trykkefrihet fullt ut innebærer ikke en plikt til alltid å gjøre det.

 

CIAs toppsjef John Brennan

CIA Big Boss John "Drone" Brennan prioriterer optrappet droneflybombing i Afghanistan og Pakistan. Han har derfor gitt sjefsredaktøren for CIA-Nytt i Norge frie fullmakter for publisering
CIA Big Boss John “Drone” Brennan prioriterer opptrappet droneflybombing i Afghanistan og Pakistan. Han har gitt sjefsredaktøren for CIA-Nytt i Norge frie fullmakter for publisering.

 

Den nye CIA-sjefen John Brennan sier at hans viktigste oppgave er å overvinne politisk motstand mot USAs droneflybombing i Afghanistan og Pakistan.

Han sier videre at det er naturlig at CIA står frem som den ledende kraft innen norsk presse, dette er jo noe redaktørene er godt vant til fra før. Brennan antar at dette vil bli tatt godt imot blant publikum og føre til økt salg, siden The Agency alltid har nytt stor velvilje og respekt blant politikere og folk flest i Norge.

Brennan avslutter med å nevne at den håndplukkede sjefsredaktøren for CIA-Nytt har fått frie fullmakter for publisering.

 

 

 

Påtroppende redaktør for CIA-Nytt Billiam Cooper jr

Påtroppende redaktør for CIA-Nytt, Deputy Director Billiam Cooper jr. er en uvanlig åpenhjertig representant for The Agency:

Redaktør for CIA-Nytt Billiam  Cooper jr.: “Vi i CIA anser oss for å tilhøre verdens mest vellykkede virksomhet. Vi har hatt suksess med alt vi har foretatt oss, og da tenker jeg på desinformasjon, propaganda, tåkelegging, mind control og massemanipulasjon, med et fellesord kalt perception control, dvs. å manipulere hva folk oppfatter som virkelighet. We are the creators of your mental matrix!”
Redaktør for CIA-Nytt Billiam Cooper jr.:
“Vi i CIA anser oss for å tilhøre verdens mest vellykkede virksomhet. Vi har hatt suksess med alt vi har foretatt oss, og da tenker jeg på desinformasjon, propaganda, tåkelegging, mind control og massemanipulasjon, med et fellesord kalt perception control, dvs. å manipulere hva folk oppfatter som virkelighet. We are the creators of your mental matrix!”

”Vi i CIA anser oss for å tilhøre verdens mest vellykkede virksomhet. Vi har hatt SUKSESS med alt vi har foretatt oss, og da tenker jeg ikke spesielt på fordekt krigføring (black ops) eller narkovirksomhet.

Siden jeg er Norges nye pressekonge tenker jeg på desinformasjon, propaganda, tåkelegging, mind control og massemanipulasjon, med et fellesord kalt PERCEPTION CONTROL, dvs. å manipulere hva folk oppfatter som virkelig. ”We are the creators of your mental matrix!”

Men som kjent kan ikke en pendel svinge til bare den ene siden i det uendelige, før eller siden kommer vendepunktet og det er nå i 2013. Min policy som sjef i Norges CIA-Nytt vil være å formidle sannheten, den grelle og ofte overraskende sannheten. Kall det gjerne RED PILL-publisering. Hvis noen av redaktørene som følger med på lasset hit viser seg å slite med det så er det deres problem. De vil være under CIA-kommando, og her i The Agency har vi våre metoder for å få folk til å gjøre som vi vil.


Det er på høy tid med tidenes vårrengjøring og -utluftning her i de hyklerske og råtne såkalte demokratier i den vestlige verden. Keiseren har jo ingen klær på seg! Tingene står på hodet –  sort fremstilles som hvitt og
hvitt fremstilles som sort. Det er på tide å sette skapet på plass og bjella på katten, som vi sier hjemme i Kansas.

Og hvem kan vel være bedre egnet til å  kalle en spade en spade enn oss i The Agency? Som du lærte i barnehagen: ”You should clean up your own mess!” Så nå er det vår tur – tunge byrder hviler på våre skuldre, men sannnhetens oppvask er nå ikke til å komme utenom –

Vi i CIA-Nytt vil sette sannheten fri. Du kan smile eller le, men du vil få se. Det er på tide at statlig kriminalitet blir avslørt, all krigs-kriminaliteten, narkotrafikken vår (he, he), strålevåpen, hensiktene med chemtrails, HAARP og annet high tech grums, vi vil frigjøre fri energi-teknologi, og frigjøre vårt kjære Agency fra Vatikanet og Den Sorte Pavens klamme grep, sende journalister og kamerateam ned i de underjordiske DUMB-basene, stå frem med vår rolle i JFK-drapet, åpne skrekk-kabinettet til vår Big Brother NSA for all verden, frikjenne vår agent Osama Tim Osman for 911-aksjonen, la våre utførende Black ops-agenter tyste etter tur om sin involvering i falsk flagg terroren i Afrika, USA, London, Madrid, India og Norge, flagge skyggeregjeringer og Stay behind og mye mye mer. Det er på tide å sette menneskeheten fri – ikke minst fra sine mentale fengsler som vi i The Agency så suksessfullt har manipulert massemedia til å skape. Please let me make myself clear with some final words in my own language:

Now we offer the truth and nothing but the truth!

We at the CIA are finally ready to deliver the precious RED PILL information, first to the people of Norway…”

"Now we at the CIA offer the truth and nothing but the truth. Are you ready to take the red pill...?"
“Now we at the CIA offer the truth and nothing but the truth. Are you ready to take the red pill…?”

Are you ready to take it?

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

56 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
smurfen
Redaksjonen
6 år siden

Som i alle de store falsk flagg aksjoner så forsvinner også vitner og alle andre som kan true de offisielle løgnene til eliten.

Las Vegas sikkerhetsvakten Jesus forsvinner sporløst noen minutter før han skal på et tv-intervjuer.

At det var Jesus som forsvant kan også ha en symbolsk betydning som et ritual siden saken havnet i fakestrem blekka FOX ( FOX=666 i Numerologi og seff så er Rothchilds eieren.

Security Guard Vanishes Right Before Big TV Interviews

https://www.youtube.com/watch?v=WszcpEA3gnQ

http://www.foxnews.com/us/2017/10/13/las-vegas-security-guard-jesus-campos-disappears-moments-before-tv-interviews.html

Hva skjedde i Mandela Bay ? Her får man svaret på 11 min :)

2017 Las Vegas Strip Shooting Conspiracy SUNday Truncated PyRAmid Sun SacRAfice

https://www.youtube.com/watch?v=Jrcl5yyynAc&t=19s

Tore B. Krudtaa
Abonnent
7 år siden

Det kan være på sin plass å få med seg at en ofte benyttet desinformant i norsk presse, en såkalt journalist ved navn John Færseth, nå er avslørt som det som burde kunne kvalifisere til en riks-løgner. Hvor groteske hans løgner om f.eks. Norgespartiet i Dagbladet faktisk er, er nå ute i full offentlighet, via en replikk i dagbladet:

Norgespartiet – en samfunnstrussel?
“…Vi mener det er feil at et lite mindretall av politikere skal kunne ta viktige beslutninger for det norske folket, når disse gang etter gang fatter beslutninger som ikke samsvarer med folkets interesser…”
http://www.dagbladet.no/kultur/norgespartiet—en-samfunnstrussel/65359423

Første lenkeartikkel i replikken i Dagbladet er denne – hvor Færseth blir tatt med brunskvetterbuksene nede på knærne:
DET JOURNALISTISKE DOPET – JOHN FÆRSETH OG DAGBLADET:
https://rettsfarsen.wordpress.com/2016/04/26/det-journalistiske-dopet-john-faerseth-og-dagbladet/

Yngve
Yngve
Anonym
7 år siden

Smurfen – med dine «enorme» kunnskaper innen diverse felt (konspinoia) – så er du garantert rik, viktig og besitter voldsomt mye «farlig informasjon». Du selv besitter alle tegn på å være medlem av den samme eliten på et eller annet nivå.
Spesielt youtube videoene du viser til er jo det reneste krutt! (At ikke youtube, som stadig vekk «avslører» eliten/illuminati osv, er stengt av de samme er meget rart, men det har du sikkert en forklaring på Smurfen)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Yngve
7 år siden

Yngve-Med din enorme kunnskap som fakta fornektende psykopatisk skepper så er du garantert pedofil, likspisende fattig kannibal med en IQ som en tilbakestående glassmanet.

Google eier youtube og det er et Illuminati selskap, Illuminati er manisk opptatt av å kontrollere alt og alle, noe sletter de, men sletter de alt av avsløringer så går bare brukerne over til andre plattformer og da mister de all kontroll, noe en amøbe som deg ikke er i stand til å forstå ..

Siden du er en materialistisk skepper med betong hjerne så mener du vel penger når du snakker om rikdom, du er for dum til å skjønne hva ekte rikdom er, det er noe som heter kunnskap som er et ukjent begrep for deg.

Når YT sensurerer så skjer dette, man legger linken til der filmen er på tube og ser den på en annen fri plattform :)

“Blue Bloods” BLOCKED WORLDWIDE | Where You Can Watch It

https://www.youtube.com/watch?v=kSXwe4FoGV4

Og her er filmen :)

http://enterthestars.com/2017/01/25/blue-bloods-blocked-worldwide-youtube-watch/

Sånn nå kan du gå å grine til rompe vennene dine på skepisis over hvor fæl smurfen er med deg. ;)

Ole John Saga
Skribent
8 år siden

Pressefolk som lar seg regelrett verve til hjemlige tjenester eller fremmede tjenester. De mottar penger, gaver eller andre gjenytelser for arbeidet. Det kan for eksempel være viktig og eksklusiv informasjon. Journalisten er blitt vervet agent.
I de aller fleste tilfellene vil journalisten som yter noe, få en gjenytelse. Den behøver ikke dreie seg om penger. Som oftest dreier det seg om eksklusiv informasjon. Dette er slett ikke alle men kansje noen av de viktigste formene for kontakt og samspill mellom pressefolk og tjenester. Disse kategoriene viser at samspillet kan variere fra den enkle og akseptable journalistiske kontakt og over til den vervede agent- I svært mange av disse samspillformene er det lett å oppdage at journalisten blir aktør, går inn i dobbeltrolle og følger en skjult, ekstra dagsorden. I andre tilfeller er det vanskelig å trekke klare grenser for hva som er akseptabel og uakseptabel kontakt. Noen ganger er heller ikke journalister sin egen dobbeltrolle bevisst. Dilemmaene kan bli mange, og det kan bli vanskelig å finne de helt gode løsningene. http://olehartattordet.blogg.no/1459729925_medias_svik__etteretn.html

Falcon
Falcon
Abonnent
8 år siden

Mor’n Du! – Øystein Sunde Show (1985) – NRK https://www.youtube.com/watch?v=ADYLp5iVL7U&feature=share

Øystein Sundes syn på partipolitikk https://www.youtube.com/watch?v=oA-_E-2h0GI

Valgeir
Valgeir
Abonnent
9 år siden

SKUP konferansen 2015 – Tønsberg 20-22 mars.
Pris – deltagelse for utenforstående: 8.000NOK

Se programmet i sin helhet http://skupkonferansen2015.sched.org/
Innholder bl.a kurset “Creepy in social media”
(I denne praktiske sesjonen lærer du å bruke geolokasjonsprogrammet OSINT tool cree.py som verktøy i undersøkende journalistikk. Sesjonen ledes av gresk-svenske Ioannis Kakavas, som er ingeniør i datasikkerhet. Du lærer hvordan du gjennom sosiale medier kan undersøke bevegelsene til bestemte personer.) NB: Kurset krever at du har med egen PC.

Ellers blir det nok fine foredrag om hvordan jobbe med saken ala
“Slik Gjorde Vi Det: De ekstreme islamistene”
” Slik gjorde vi det: Asylbarna”
Men også mere om datasikkerhet
“Hvordan kryptere enkelt, Hvem er det som avlytter når du snakker og taster.
Slik Gjorde Vi Det: Silkeveiene. Slik finner du skjult informasjon på nett”
Sistnevnte, er det bare Tor de snakker om eller?

« Forrige artikkel

Budskap fra oldebarn og oldefar – Laura og Ike Eisenhower

Neste artikkel »

Norske regjeringsmedlemmer anmeldt for krigsforbrytelser

56
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x