Bla i tag

vg

Norske aviser slås sammen til CIA-nytt

Media-Norge har lenge vært i endring. Dette har særlig vært tilfelle for avisene, som i lengre tid har vært preget av stupende opplag og betydelig tillitssvikt fra den opplyste delen av befolkningen. Behov for sammenslåinger har lenge ligget i kortene. Den mest naturlige løsningen ble at riksavisene nå skal slås sammen til "CIA-nytt".

Svineinfluensa-vaksineringen ett år etter

Det er nå ett år siden Norge ble rammet av tidenes media-galskap.

Google-sperre innført for norske journalister

Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund har i fellesskap vedtatt å innføre Google-sperre for journalistene i norske aviser. Dette innebærer at journalistene ikke lenger kan benytte Google som arbeidsverktøy i journalistarbeidet. Dette er bl.a. begrunnet med behovet for å øke avisenes kvalitet i møtet med konkurransen fra internett.

SOS rasisme under lupen

Den ultrakommunistiske kapringen av SOS-Rasisme.

Armin utfordrer helse-ortodoksien

Mediahoren. Elitens propagandaapparat, ifølge Edward Bernays.

VG-nett er selektiv med meningsmålinger

VGs Journalister har fått Obama-influensaen - Nyhetsspeilet.no kurerer.