EISCAT og HAARP er ferdigstilt som våpen i 2013

36.5K visninger
35 minutter lesetid
224

HAARP-programmet skulle løpe i 20 år, fra 1993 til 2013. I løpet av denne tiden er våpenet testet og ferdigstilt  og kan brukes når som helst og hvor som helst på Jorden i atmosfæren, under havet eller under jorden. Testingen har forårsaket ekstremvær over hele planeten, jordskjelvene og tsunamiene er hyppigere og sterkere. Et nytt geofysisk våpen er født, som kan brukes fra jordens indre til Månen og enda lengre inn i det dype rommet. Galskapen har ingen grenser.

 

EISCAT, et skandinavisk radarsystem, som blant annet kontrollerer været

På skrivende stund har Wikipedia en grei  forklaring  om EISCAT-anleggene i de Skandinaviske land ( http://www.eiscat.se/ ) . Wikipedia beskriver anleggenes vitenskapelig bakgrunn, historie, organisasjon og de teknologiske aspektene på en ryddig måte. Det finnes også ( minst ) to bloggere i VG-Nett, som på en folkelig måte forklarer hva anleggene er for noe og hva de ( i verste fall ), kan brukes til. Anleggenes brukskapasitet skaper mistanker og frykt hos flere og flere, også i Norge. Anleggenes angrep på jordens naturlig geomagnetisk balanse, og kapasitet til å forstyrre menneskenes og dyrenes biomagnetiske prosesser som hjernevirksomhet, anser mange av oss som en årsak for bekymring.

 

EISCAT er agronym for ” European Incoherent SCATter ”, med andre ord en europeisk stasjon for inkoherent spredning. Det dreier seg om radaranlegg som sprer sterke radiobølger opp i jordens ionosfære. Radaren skyter himmelrommet med elektromagnetisk våpen. Området i ionosfæren, som blir truffet blir oppvarmet og det sies at bombardementet forårsaker tilstanden hvor gassene i ionosfæren koker. I prosessen blir atomer ionisert, med andre ord  oppstår det radioaktivt stråling , og det blir dannet en virtuell antenne, som har hensikt til bl.a. å gjøre det mulig å sende radiostråling ( RF, radio freqency radiation ), radiobølger til hver krok på jorden uansett avstand. Jordens krumning er ikke lengre hinder til at en radar kan se hva som befinner seg over horisonten.

 

La oss se litt nærmere på definisjonen på begrepet ” inkoherent ”, som er den måten vitenskapsmenn bak anlegget vil at  radaren skal arbeide på. Inkoherent spredning betyr at radiofrekvenser svinger på en måte, at svingningene til stadighet avbrytes og settes i gang igjen. Inkoherente bølger gir ingen samspill mellom to eller flere bølgebevegelser. Det oppstår ikke så kallte interferensbilder. I naturen er det vanlig at bølgene ( lys, lyd, elektromagnetiske bølger m.fl. ) forsterker hverandre og lager nye bølger ( kast en stein i vannet ). Men bølgene kan også utslette hverandre i naturen.

 

De inkoherente  radiobølgene arbeider med å lage kaos, disharmoni, med andre ord uforutsegbarhet i jordens magnetosfære og ionosfære oppe i himmelrommet og rundt jordens magnetfelt. Det vil si at EISCAT spiller russisk rulett og holder jorden som gissel ! Jordens naturlige harmoni settes med vilje i utakt uten at noen kan fortelle hva konsekvensene er eller kan bli for den naturlige balansen for jorden. Og radarane skal skyte sterkere og sterkere, og døgnet rundt og året rundt, hvis vitenskapsmenn får det som de vil. Men forskere er avhengige av penger. Anleggene koster penger å drive, og det koster å anskaffe den strømmen som trengs for å produsere kruttet, dvs. disse disharmoniske djevelbølgene.

 

På 1970-tallet oppdaget vitenskapsmenn at jordens akse hadde begynt å svaie. Man satte et forsiktig spørsmålstegn om det skyldtes den russiske inkoherente spredningen fra radaranlegget SURA ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sura_Ionospheric_Heating_Facility ). Kritikerne på SURA, EISCAT og HAARP er redd for at jordaksen kommer til slutt til å tippe, og det blir polskift på jorden med katastrofale konsekvenser for livet på jorden.

 

EISCATs administrativ hovedkvarter ligger i Kiruna i Nord – Sverige og anleggene på fastlandet i Troms utgjør hovedtyngden av radarane. Per i dag drives EISCAT av CRIRP ( Kina ), Deutsche Forschungsgemeinschaft ( Tyskland ), National Institute of Polar Research og STEL ( Japan ), Norges forskningsråd ( Norge ), Science and Technology Facilitiels Council ( Storbritannia ), Suomen Akatemia ( Finland ) og Vetenskapsrådet ( Sverige ).

 

EISCAT er dermed en privat organisasjon, som har et formål å fremme vitenskapelig arbeid ( såkallt ideell organisasjon ). De som styrer organisasjonen er avhengig av private enkelpersoner, industri og offentlige pengebevilgninger for å drive radaranleggene. Det tyske, private, Max Planc instituttet stod for byggingen av anlegget i Ramfjordmoen i Troms på 1970,- og 1980 – tallet.

 

Det offisielle vitenskapelige formålet for EISCAT er ” å forstå de forskjellige former for vekselvirkning mellom sola, det interplanetære rom, jordas magnetosfære, ionosfære og atmosfære på høye breddegrader, naturlig og menneskeskapt påvirkning og tilhørende plasmafysikk og –dynamikk, og å oppnå tilstrekkelig kunnskap, forståelse og teknikk for at menneskeheten skal kunne overvåke, forutse og begrense skadevirkningene av slike prosesser innen de neste 30 år ” ( Wikipedia ). Dette ønsker altså EISCATs vitenskapsmenn å oppnå ved hjelp av å lage kaos og uforutsegbare prosesser i jordens naturlig balanse. Husk, at livet på jorden er avhengig av denne balansen. EISCATs vitenskapsmenn gambler med andre ord med livets grunnleggende forutsettninger på jorden. De gir blaffen i hva konsekvensene blir eller allerede har blitt for livet på jorden. Vi har ikke  ord for slik ideologi i 2013, men det het nazisme for 60 år siden. I 30 år  har EISCATs medlemsland  holdt menneskeheten og resten av livet på jorden som gisler i spillet med radar som leketøy.

 

Det tyske Max Planck instituttet, som er moderorganisasjon for EISCAT, viderefører arbeid for å fremme vitenskap etter Kaiser Wilhelm Institute, som ble nedlagt av de allierte etter den andre verdenskrig. Max Planck institutt ble startet den 11.september 1946 med godkjenning av det britiske og amerikanske militæret.

 

EISCAT arbeider tett med ” Max Planck Institute for Solar System Research ”. Det kan leses på hjemmesiden deres, at ” We use incoherent scatter facilities of EISCAT, a multi-national organisation to study the high latitude ionosphere. It operates several of the most modern and most advanced incoherent scatter radars, located in Norway, Sweden, Finland and on Svalbard ( Spizbergen ) ”.

 

De aller nyeste og mest moderne radarer for inkoherent spredning i disse nordiske land betyr, at radarane er i stand, per definisjon, på en mest mulig måte å forstyrre den naturlige harmonien og balansen i jordens magnetosfære, atmosfære og ionosfære, og varme opp gassene der med høyest mulig temperatur. Max Planck institutt hevder, at det kan ved hjelp av denne teknikken studeres og sammenlignes solens virkning på jordens ionosfære og magnetosfære. Teknikkens virkninger, som side-effekt, eller i verste fall som målrettet handling på jordens geofysiske forhold, dvs. jordskjelv, vulkanutbrudd, oseanenes balanse, været og klima lokalt eller globalt, sies det  ingenting om. Disse effektene er ikke interessante for EISCAT , andre får ta seg av dem, hvis de er i stand til det. Hvis ingen er i stand til å ta seg av dem, så blir det deres problem. ” Vi skaper problemet, folk får reagere og dere skaper løsningen ” i kjent NWO ( New World Order ) – stil.

 

Calima, et spansk værfenomen på Kanariøyene, betyr opp til 49 varmegrader  og tørr sterk vind med sandstøv fra Sahara over øyene. Som forventet blusser skogsbrannene opp. Hele landsbyer er i fare for å brennes ned. Flere titalls mennesker kan komme til å dø pga. hete. Vi hørte lite eller ingenting om calima på 1990-tallet. Siden fenomenet blir nå omtalt i media, betyr det at ødeleggelsene  er nå så store at nyhetene  overstiger terskelen om å bli tatt med. Det forventes en intensiv calima i år. Et eksempel på resultat av EISCATs og HAARPs tukling på jordens magnetosfære og ionosfære, de steder, hvor jordens vær og klima reguleres opprinnelig med naturlige prosesser og samspill med solen. Hva annet er EISCAT og HAARP i stand til å gjøre? Vi har ikke plass her å gå i detalj i disse radarnes alle kapasiteter, men vi skal se på noen av mulige skenarier. Etterpå skal vi se på hva disse radarne, mest HAARP, kan gjøre med mennesker og annet liv på jorden.

 

Jordraset i Hatlestad Terrasse i Bergen i 2005

Tirsdag 13. september 2005 gikk det ut advarsel på høyttalernettet i Bergen Brannvesen om at der var ventet ekstremt store nedbørsmengder til natten. Dette er sterke ord i en by som kan alt om nedbør! Og gjennomgangsmelodien i vaktskiftet var at dette kom til å bli en helsik… strevsom vakt – de kunne ikke fått mer rett. Det falt 156,8 mm.nedbør på et døgn!
”Brannmannen” ( forteller ) :

«Utover kvelden økte intensiteten på nedbøren, og meldingene om oversvømmelser begynte å strømme på. Ledelsen i Bergen Brannvesen var forutseende og begynte tidlig å innkalle ekstramannskaper for hjelp. Kummer tettet seg, det lekket inn i hus og fundamentene på enkelte bygningen begynte å ”vakle”. Dette begynte å ligne på tilstander som en er vant med skjer i helt andre land enn Norge

Jordraset
En av Bergens syv brannstasjoner – Fana stasjon, kjørte som alle andre fra det ene oppdraget til neste. Ca. ved kl.02.00-tiden natt til onsdag 14. september stoppet Bil 3 – Fana, på busstoppet og ringte Alarmsentral brann Hordaland for nytt oppdrag. Under samtalen kom meldingen om jordras i Hatlestad Terrasse. Bil 3 med fire mann var ca. 700 meter fra rasstedet. Synet som møtte dem var lite hyggelig. Det var store trær, jord og steinmasser som var kommet ned over veibanen og inn i husrekken i Hatlestad Terrasse fra og med nr. 40 til og med nr. 48. Jordmassene stod inntil to meter oppetter husveggene.

Vakthavende brannmester Carl Robert Tvedt fikk det ekstra vanskelig da han selv hadde bodd i nr. 46 i 12 år, og kjente de fleste av beboerne.
Det ble fort klart at flere personer var levende begravd, og de klarte ikke å komme seg ut av jordmassene ved egen hjelp.
Brannmesterens første disposisjon var å gi ordre om å evakuere beboere til sikkert område, og selv begynte han å løpe gjennom de rasrammede husene på leting etter overlevende. Den første han møtte var en far som fortalte at konen og et barn lå begravd under jordmassene på soverommet. Samtidig ble det fortalt fra nabohuset (det han selv hadde bodd i) at foreldrene der var savnet, og soverommet var fylt med jord.

Brannmesteren anmodet Alarmsentralen om å sende alt tilgjengelig mannskap til ulykkestedet.
Store styrker ble satt inn i redningsarbeidet, deriblant 40 mann fra brannvesenet inkludert nabobrannvesenet i Os kommune, 50 i reserve fra Sivilforsvaret samt en mengde mannskaper fra politi, helse, Forsvaret og frivillige.

Vanskelig redningsarbeid
Redningsmannskaper ble umiddelbart satt i arbeid for å grave etter de savnede. Det var vanskelige forhold og det ble til dels gravd med bare hender. Vann- og jordmassene trykket mot husveggene og der kom stadig småras mot husene. I denne fasen var der fire savnede – to i nr. 44 og 2 i nr. 46. Først ble der funnet en 27 år gammel dame under massene i nr. 44 og der ble startet gjenoppliving, men dessverre så døde hun på sykehuset senere. Etter enda en stund ble datteren, en fire år gammel jente funnet bevisstløs. I skrivende stund er tilstanden hennes fremdeles kritisk.
En mann ble funnet ved bevissthet og gravd frem i nr. 46 og han kunne fortelle at konen hadde lagt i sengen ved siden av ham. Konen ble funnet død senere på morgenen.
Situasjonen ble da vurdert så farlig at mannskapene fikk ordre om å trekke seg ut av området. Deretter ble innsatsen omdirigert slik at kun små grupper på fem mannskaper fikk gå inn i området om gangen. Politiet satte inn lavinehunder i søket.

Godt samarbeid
Brannmester Tvedt fikk et veldigt spesielt oppdrag denne natten, og presiserer det gode samarbeidet mellom alle involverte på ulykkesstedet. Selv trekker han frem risikoen ved arbeidet i et slikt rasområde med tanke på sikkerheten for redningsmannskapene. Veien var tildels stengt i tre uker etter ulykken på grunn av fare for nye ras.
Som han selv sier så kan han ikke fri seg fra tankene på at han og familien har bodd i det verst rammede huset i 12 år.
Geologer foreslår riving av 12 hus i området på grunn av fremtidig rasfare. To personer døde og åtte ble skadet i ulykken. ” ( sitat slutt )

«Det tredje dødsofferet i denne katastrofen ble det lille barnet, som brannmannen forteller om. Hun døde på  Haukeland sykehus noen måneder senere, etter at legene hadde avsluttet behandlingen, som holdt henne i live. Barnets far gikk forlik med sykehuset.”(sitat er hentet fra Internett )

Kan EISCAT/HAARP-teknologi forårsake slike ødeleggelser, som denne katastrofen i Bergen? De, fleste som har satt seg inn i teknologien mener at de kan det. Teknologien er der og kapasiteten er der. Det finnes flere ulykker og katastrofer i Skandinavia i den nære historien, som flere setter spørsmålstegn på. Scandinavian Star-brann, Estonia-ulykken, Sleipner-ulykken, eksplosjonen ombord på atomubåten Kursk. Alle disse ulykkene har skjedd i HAARP-tidsalderen.

Per definisjon, og etter statuttene til EISCAT, vil  organisasjonen » søke samarbeid med andre radarer». Når en radar som regel, i de aller fleste tilfeller, ligger under det militæres ansvar og eies av landets forsvarsdepartement, så sier det seg selv at Globus II er en interessant samarbeidspartner for EISCAT. Den amerikanske militærindustrikjempen Raytheon stod for byggingen både av det amerikanske HAARP og Globus II radaren i Vardø. Raytheon sies å være eieren av patentene til teknologien. Det skulle være overraskende, om Globus II ikke var utstyrt med HAARP-teknologi, eller hadde kapasitet til det.

Det finnes veldig lite eller ingen litteratur om EISCAT og HAARP på norsk.  Men jeg fant på nettet et par blogger, som tok for seg temaet. Bloggere må ha lest de mest kjente amerikanske bøker om anleggene. Begge bloggene er hentet fra VG-nett på Internett. Det har ikke lyktes for meg å komme i kontakt med blokkere, som opptrer anonymt, slik disse gjør.

 

«Nordlysforskning » eller geofysisk supervåpen?

Skrevet av Apokalupsis 11. april 2008, klokken 02.05

På Ramfjordmoen like utenfor Tromsø ligger det etter hvert så omdiskuterte EISCAT-anlegget. Helt siden anlegget ble bygget på 80-tallet har folk i området vært bekymret.

Bakgrunnen for det er blant annet sterke forstyrrelser på radio-, TV- og telefon-apparater. EISCAT ga næring til bekymringen ved å dele ut spesialutstyr for å skjerme mot elektromagnetisk stråling fra anlegget. Hos Odd Johansen, som bor like ved radaranlegget, er strålingen så intens at EISCAT på begynnelsen av 90-tallet betalte for full isolasjon av huset hans.

I et intervju med NRK forteller Johansen at det ble lagt hønsenetting og brennlakkerte stålplater på hele huset. I tillegg ble det satt inn spesialvinduer for å stoppe strålene. En annen nabo til anlegget ble tilbudt det samme, men takket nei. Ifølge NRK fikk han i stedet rundt 500 000 kroner i kompensasjon fra EISCAT. Flere av de NRK har vært i kontakt med hevder at folk i området blir syke av strålingen fra anlegget. NRK har også fått tak i et brev hvor EISCAT opplyser at strålingsnivået kan være opptil 10 ganger over tillatt nivå i nærheten av anlegget, og Miljøvernforbundet krever nå full gransking av hvilke strålingsnivå befolkningen på Ramfjordmoen egentlig utsettes for.

Ved siden av rakettskytefeltet på Andøya er EISCAT-prosjektet blant de viktigste internasjonale nordlysforskningsprosjekter med base i Skandinavia. Offisielt gir prosjektet inntrykk av å være et akademisk prosjekt, hvor formålet er å forstå de forskjellige former for vekselvirkning mellom solen, det interplanetære rom, jordens magnetosfære, ionosfære og atmosfære på høye breddegrader. Mange kritiske røster, deriblant russiske myndigheter, har imidlertid hevet seg mot dette prosjektet, og mener at det lett kan misbrukes og kanskje blir misbrukt alt i dag.

Anlegget på Ramfjordmoen består av store UHF- og VHF-radarer i tillegg til en såkalte ionosfærisk heater. Slik jeg har skjønt det, er dette et slags reversert radioteleskop, antenner som sender ut superkraftige radiobølger og som nærmest «koker» den øvre atmosfæren. Anlegget har forøvrig påfallende mange likhetstrekk med det svært omstridte HAARP-anlegget i Alaska

The High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) er et program ledet av US. Air Force og US. Navy, etablert i 1993. Det er utviklet for å forstå, simulere og kontrollere ionosfæriske prosesser som kan påvirke virkemåten til kommunikasjons- og overvåkningssystemer. Resultatene av forskningen skal kunne nyttiggjøres både til sivile og militære formål. Kritikere av HAARP frykter at dette er et program som kan bidra til militarisering av verdensrommet, og at målet for prosjektet er å kunne drive utstrakt kontroll av kommunikasjoner.

Systemet kan også sees i sammenheng med målet om å utvikle et rakettskjold, men vil åpenbart ha langt videre og mer skremmende bruksmuligheter.

Dr. Bernard J. Eastlund, gudfaren bak HAARP-teknologien, uttalte følgende i et intervju med OMNI-Magazine i 1998: «Man kan faktisk løfte den øvre atmosfære. Man kan bevege den og gjøre andre ting med den. Det er mulig å endre været ved f.eks. å manipulere vindmønstrene i den øvre atmosfære.» Videre uttalte Eastlund: «Dette apparatet kan skape total blokkering av radiokommunikasjonene over svært store deler av jorden. . . .modifisering av været. . . ozon- og nitrogen-konsentrasjonene kan økes på kunstig vis.»

 

I Russland finnes det et lignende anlegg ved navn Sura

Allerede tidlig i forskningen, på 1960-, og 1970-tallet innså russerne de fremtidige militære mulighetene på området det være seg strategiske -, taktiske -, masseødeleggende eller antipersonellvåpen. Og det som verre var, mulighetene for å snu naturen selv mot mennesker. I 1975 holdt den sovjetiske presidenten Bresjnev en tale, myntet på USA, hvor han advarte mot slike våpen, som var enda verre enn atomvåpen. Bresjnev fikk gehør i FN som utformet et forbud på disse våpen men ble ignorert.

Norsk lege, Vilhelm Schjelderup, gav ut en bok i 1987, ” Elektromagnetismen og livet – en konfrontasjon mellom to supermakter ”, hvor han kort behandler kappløpet med disse våpen mellom Sovjetunionen og USA. Schjelderup ble en enslig svane blant norske varslere for flere titals av år. Han reviderte boken sin og gav den ut i 2006. Denne tendensen fortsetter også andre steder. Amerikaneren Jeff Hecht gav ut en bok ” Beam Weapons. The Next Arms Race ” i 1984, midt i kappløpet om Star Wars våpen. Boken ble aktuell på nytt etter nesten 20 år og ble utgitt i ny trykk i 2000. Forfatteren trengte ikke å fornye noe av innholdet ! Jeg vil anbefale boken til de av leserne som er interessert i de tekniske løsninger av disse våpen. Boken gir utfyllende svar på hvordan disse ( stråle ) våpen fungerer.

I 2002 sendte den russiske statsdumaen ut en appell med krav om et internasjonalt forbud mot geofysiske eksperimenter av den typen USA og Norge (og russerne selv) driver på med.

«Under the High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), the U.S. is creating new integral geophysical weapons that may influence the near-Earth medium with high-frequency radio waves.

The significance of this qualitative leap could be compared to the transition from cold steel to fire arms, or from conventional weapons to nuclear weapons. This new type of weapons differs from previous types in that the near-Earth medium becomes at once an object of direct influence and its component

When these facilities are launched into space from Norway, Alaska and Greenland, a closed contour will be created with a truly fantastic integral potential for influencing the near-Earth medium.

The U.S. plans to carry out large-scale scientific experiments, under the HAARP program, and not controlled by the global community, will create weapons capable of breaking radio communication lines and equipment installed on spaceships and rockets, provoke serious accidents in electricity networks and in oil and gas pipelines and have a negative impact on the mental health of people populating entire regions

Appellen ble underskrevet av 90 medlemmer av den russiske statsdumaen, og sendt til president Vladimir Putin, FN, EU-landene, internasjonale organisasjoner, vitenskapsinstitusjoner og pressebyråer verden over.

Samme år krevde Kjetil Bjørklund (SV) svar på om Norge på noen måte er involvert i dette. Daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) kunne på sin side bekrefte at Forsvaret ikke er involvert i dette forskningsprogrammet.

Jeg har imidlertid vanskelig for å tro at russernes påstander er hentet ut av løse luften, ikke minst fordi russerne selv er i besittelse av slik teknologi, og for øvrig befinner seg et godt hestehode foran resten av verden når det gjelder forskning på dette feltet.

Partisjef Leonid Bresjnev talte allerede i 1975 for et gjensidig amerikansk/russisk forbud mot utvikling av en ny type våpen, som han karakteriserte som verre enn atomvåpen. USA tok – den gang som nå – ikke i mot invitasjonen til dialog. ” ( sitat slutt )

 

Den andre bloggen ble skrevet i 2006 av en som kaller seg Ceeker

Dette er et tema som jeg ikke kan noe så mye om, men det er så viktig at jeg lager en liten artikkel om det, og om noen fatter interesse kan de studere dette nærmere.

Etter som jeg skjønner handler alt om frekvenser, lyd er en frekvens, lys er en og radiosignaler en annen. Og alle ting har en egenfrekvens, det mest banale eksempelet husker vi sikkert fra skolen, hvor man har en planke med flere spiker i, disse er ikke spikret helt ned, men med varierende dybde. Dersom det er to spiker som er slått like langt ned og man slår på den ene  spikeren fra siden slik at den starter å vibrere, vil den andre spikeren også starte å vibrere, dette er fordi begge spikrene har samme egenfrekvens, og det oppstår en resonans mellom dem.

Det er det samme når du søker på radioen, radiostasjonen sender med en frekvens, si 100MHz, stiller du radioen din inn på den sammefrekvensen vil det oppstå resonans mellom radioen din og senderen.

En annen måte å se dette på er på lekeplassen, du setter deg på ei huske som står helt stille, for at du skal kunne klare å lage store svingninger må du tilføre litt kraft, du legger deg bakover og strekker ut føttene, huska beveger seg litt framover, når den beveger seg

bakover igjen retter du deg opp og så strekker deg ut igjen når huska starter å bevege seg forover igjen. Altså du tilfører kraft, kun en liten kraft hver gang, men du gjør det hver gang huska beveger seg forover. Dvs. du har funnet egenfrekvensen til huska, og tilfører en liten kraft med samme frekvens, men energien du tilfører bygger seg opp og du får større og større fart, man kan si at du oscillerer med samme frekvens som huska.

Du tilfører kun litt kraft på akkurat det rette tidspunktet, og slik får du bygget opp en stor fart. Og vi alle vet jo hvordan det går om du får for stor fart.

Mange har kanskje hørt om Nikolai Tesla, geniet som levdte i begynnelsen av dette århundret som. Mye av hans eksperimenter dreide seg om elektrisitet, elektromagnetisme og resonans. Han lagde bla. en liten mekanisk oscillator, plasserte den på en av stålpillarene til et høybygg som var under bygging. Oscillatoren traff egenfrekvensen til pillaren, svigningen ble større og større, de som jobbet oppe i høyden kjente jo vibrasjonene og trodde opplevde et jordskjelv, historien sier litt forskjellige ting, om deler av bygningen falt ned eller ikke er litt uklart, men sikkert og visst var at arbeiderene ble ganske skremt og forhåpentlig vis tok Tesla oscillatoren bort før vibrasjonene ble så store at ting ble ødelagt.

Som sagt har alt en egenfrekvens, bygninger og bruer har en egenfrekvens, forskjellige lag i jordskorpa har sine egene frekvenser (noe som utnyttes når man bruker en type radar for å se hva som befinner seg under overflaten). det er det samme med kroppen din og hjernen din, og jorda har også sin egenfrekvens. Dette var noe Tesla innså og derfor uttalte han at han kunne klare å splitte jorda i to.

Din sinnstilstand har også forskjellige frekvenser, når du er avslappet er du i frekvensområdet 8-13Hz, er du sint/stressa ligger det rundt 25Hz, og sover du er du under 4Hz.

Teslas arbeid har blitt videreført og forbedret i mange år etter hans død, og noe av dette har bla. resultert i teknologi som HAARP og EISCAT-radarer. Dette er såkalte ionosfæriske-heatere, dvs de manipulerer ionosfæren for å oppnå forskjellige effekter. Om du tenker deg ionosfære som et nett med gitarstrenger som kan vibrere og HAARP antennene som sender mikrobølger opp og ‘slår’ på disse strengene, og bruk samme tankegang som eks. med gutten på huska. Dersom du finner egenfrekvensen til strengene og ‘slår’ på strengene med akkurat samme frekvens så kan du oppnå mange forskjellige effekter ved å variere frekvens, styrke, retning osv.

(vet ikke om dette forklarer teknologien på helt riktig måte, men under ligger noen linker som kan hjelpe deg til å forstå, HAARP og EISCAT er vel to forskjellige teknologier, men bruker samme prinsipp… )»

 

Bruksområder for HAARP

– Over horisonten radar, du bruker ionosfæren som et ‘speil’ for RF

– Manipulere mennesker

– Manipulere vær/jetstrøm, forårsake regn/tørke/ekstremvær

– Forårsake jordskjelv?

– Kommunikasjon med ubåter

– Forstyrre kommunikasjon over et stort område

– Radar for oljeleting

– Rakettskjold

m.m. ”

 

Begge bloggerne inviterte til meningsutveksling, og det var en god del mennesker som deltok med korte kommentarer. Det som er gledelig, er at det nå endelig er fravær av kommentarer som ” oppsøk lege ”, ” har du glemt å ta pillene dine ”, ” ko- ko ” osv. I ti år slet jeg med slike kommentarer, når jeg på norske newsgrupper skrev om EISCAT, HAARP og relaterte saker.

I dag er det mer PK, politisk korrekt, å sette seg inn i sakene konspirasjonsteoretikerne har skrevet og snakket om i ti år her i Norge, og i minst tyve, tredve år i USA og i Storbritannia. Norge ligger ti år etter i utviklingen også på dette området.

Nå skal vi se litt på hva det gamle Sovjetunionen drev på i området og når det begynte å skje ting i USA. Vi starter med HAARP fordi Norge har nære relasjoner til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon og det kan antaes, at Norge i 2013 er tett integrert i det nyeste med den amerikanske elektroniske krigføringen. I 1995 bestemte den norske regjeringen å skifte ut de gamle F-16 jagerflyene med 48 nyere fly.  Media skrev, at det hadde kommet inn to bud. Den ene fra det svenske SAAB og den andre fra det amerikanske Lockheed Martin. Det norske forsvaret skal bruke 100 milliarder kroner for å kjøpe inn og drifte flyene. Om det blir amerikanske eller svenske jagerflyer i det nære fremtidens luftforsvar må regjeringen ta stilling til innen nåværende år. Det blir fortalt at flyene må ha kapasitet til å drifte forsvaret i 40 år inn i fremtiden. Det er ikke godt å si hvilke krav regjeringen må stille til flyene når det er bare fantasien som stiller grensene for de nye våpen.

 

En HAARP som engler ikke ønsker å spille på

HAARP er akronym for ” High Frequency Active Auroral Reseach Program ” ( http://www.haarp.alaska.edu/haarp/index.html ), som refererer både til teknologien og organisasjonen. Offisielt studerer programmet med andre ord nordlys ved hjelp av høyfrekvent radiostråling og eies for det meste av den sjømilitære sektoren av den amerikanske regjeringen. Det er den sjømilitære sektoren som leder og fører krigene i utlandet hvor den amerikanske regjeringen er involvert i, U.S. Marine.

HAARP begynte sitt virke i 1993 og anlegget ble bygd i Alaska, hvor det var tilgang til strøm for driften av anlegget, og hvor nordlysaktiviteten er stor. Teknisk sett er HAARP EISCATs «lillebror «. Den bruker den samme teknologien, inkoherent spredning, men fungerer etter manges mening som seletøy for militære formål, dvs. utviklingen av energivåpen i global målestokk. Programmet skal etter planer løpe i 20 år, frem til 2013.  Det er logisk å tenke på at våpnene er nå i testfase i større målestokk, at HAARP utgjør laboratoriet. Det kan tenkes at det nå foregår anbud på å levere teknologien til produksjon av disse våpen. Om et par år vil våpnene være til salgs og tilpasset de nye radarer, nye C-130 Hercules fly, nye jagerfly og en helt ny flåte av satellitter. I Norge vil Globus II radar ha mye å sette fingrene i bare under de par neste år. Fordi Norge vil henge med i kappløpet, det har statsministeren kunngjort. Det betyr nye tester av energivåpen på norsk grunn, offisielt på militære testområder heretter. De hemmelige testene på sivil befolkning har foregått allerede i mange år, slik jeg har antydet allerede.

HAARP er misbruk av energi satt i system. Energi og atter energi. For å få omkringliggende miljø og natur i så stor ubalanse, at det settes i gang kjedereaksjoner som kan bli ødeleggende for livsformer, som helt uvitende befinner seg i området det være seg mennesker eller dyr. Heller ikke planteverden gjør et unntak.

HAARP betyr energi. Energiens egenskaper kan manipuleres, forsterkes og det kan være seletøy til forskjellige formål innen krig og fred. HAARP anlegget i Alaska består av 180 radiomaster, som har kapasitet til å sende opp i atmosfæren de sterkeste radiosignaler som vitenskapen kan hoste opp i 2013, for å modifisere, endre og påvirke den naturlige balansen i ionosfæren, dokk midlertidig blir det sagt. Ionosfæren får med andre ord bank og juling i 24 timer i døgnet i perioder av flere måneder i sleng. HAARP gjør generelt sett de samme ting som EISCAT og de andre tilsvarende anlegg rundt om på jorden, men er hardere og mer aggressiv og bruker sterkere krutt enn de andre. HAARP er dermed gjenstand til aller dypeste bekymring hos oss som ser farene, har observert farene og erfart de negative virkningene av virksomheten.

Vi som er opptatt av de skremmende utsikter for bruk av teknologien bak HAARP ( og EISCAT ) må lære prinsippene bak teknologien og sette ord på den på en forståelig måte, slik at folk flest kan gjøre opp sin mening, når myndighetene tier. Det gjelder å kunne beskytte seg selv, sin familie og det nære miljø man er avhengig av i det daglige liv. Det må legges press på myndigheter som må komme på banen og ta ansvar f.eks. for evakueringer av mennesker og dyr i utsatte områder. Aller helst må myndighetene slutte å spille med de militære russisk rulett for menneskeliv, og forby og legge ned virksomheten på disse anlegg på verdensbasis. Fordi for den nyeste teknologien spiller det ingen rolle hvor i verden du bor hvis du er utsatt. Jeg og min familie i Drammen i Norge kan bli offer for den australske sprederen av ionosfæren i form av plutselig lyn,  eller for jordskjelv eller ras.

HAARP og andre inkoherente spredere i den vestlige verden har sine røtter langt inn i de dype skogene og bratte fjellene i Sibir i det gamle Sovjetunionen, hvor forskningen på området har foregått uavbrutt siden begynnelsen av 1900-tallet. Tidlig, helt i begynnelsen, var russerne opptatt av, hvordan levende livsformer, det være seg mennesker, dyr eller planter reagerte på elektromagnetisme og spredningen av den i naturen. Om dette opptatthet skyldes at russerne har en sterkere følelse av omsorg for alt som er levende, enn sine vestlige kolleger, eller om det dreier seg bare om en vitenskapelig nysgjerrighet er ikke godt å si. De russiske vitenskapsmennenes resultater på forskningen på området førte til at de så seg nødt til å advare sterkt mot at liv blir utsatt for disse energier, og det meste av forskningen, i hvertfall i tidlig fase ble avsluttet og lagt ned. Forskningen kom frem til at spesielt ekstremt lave frekvenser av elektromagnetisk stråling kunne være farlig for det levende i naturen og det ble satt opp fra den russiske statens side standarder for stråling.

De vestlige vitenskapsmenn ignorerte, og de godkjente standarder for stråling i vesten ligger tusenvis av ganger høyere enn i Russland. Den vestlige vitenskapen rundt HAARP baserer seg på Nikola Teslas eksperimenteringen om elektromagnetisme i begynnelsen av 1900-tallet samt på den tyske forskningen før og under naziregime.

Mind control

De russiske forskerne fant ut tidlig i forskningen at de laveste frekvensene av elektromagnetisme påvirket, og / eller kunne samspille med levende celler, medregnet menneskehjernen og hjernens kommunikasjonssystemet hjernebølger. De vestlige forskerkolleger omsatte denne viten i praksis, og satte opp eksperimenter, hvor dyr kunne fjernstyres ved hjelp av radiobølger via elektriske hjerneimplantater. Ledende forsker i området, Dr. Jose Delgado, skrev til den amerikanske regjeringen, at hans funn åpnet for politisk og sosial kontroll og overvåking for hele den amerikanske befolkningen. Dette brevet var trolig et av  årsakene til, at det sannsynligvis, og igjen i all hemmelighet, ble blåst liv i de gamle mind control – projektene, som CIAs MKUltra og  tilsvarende til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Man fant raskt ut at bl.a. HAARP kunne ha denne kapasiteten. Politisk og sosial kontroll av massene er hver en makthaverens drøm. I dag snakker vi om politisk kontroll av massene i global målestokk.

 

Rakettskjold

Hemmelige dokumenter, som jeg har fått tak i, beskriver EISCAT-anleggene i Tromsø, Svalbard,Kiiruna i Sverige og Sodankylä i Finland som topphemmelige radarar for USAs og NATOs rakettskjold. EISCAT har en skjult frekvens, som er identisk med det amerikanske forsvarets rakettskjold frekvens. Den russiske regjeringen er ikke klar over dette – foreløpig. Frekvensen er brudd på ABM-avtalen mellom Russland og USA.  (ABM-avtalen er en avtale, som forbyr antirakettforsvar og ble inngått mellom presidentene Richard Nixon og Leonid Brezjnev i Moskva 26.mai 1972 ). Den 13. juni 2002 trakk USA seg ensidig fra avtalen. ABM-avtalens hensikt var å hindre våpenkappløp i rommet.

EISCAT er en over-horisonten radar og kan påvirke på en måte at fiendtlige missiler kan ødelegges i ro og mak allerede når de har kommet opp til atmosfæren. EISCAT-radarens og rakettskjoldradarens signaler popper tilbake til jorden og sender en svak signal tilbake til forskningsstasjonen. EISCAT radaren i Tromsø er pulsmoduloid radar som bruker en hemmelig, skjult frekvens, samme som USAs rakettskjold. Sodankyläs EISCAT forskningsstasjon i Finland samarbeider med Pentagon, USAs forsvarsdepartement. Stasjonen forsker på 3D-spredningsradarar ( http://www.forskning.no/artikler/2012/mars/315176 ).EISCAT vil bruke da sine enkle antenner, opptil 30.000 i antallet, som en eneste stor sender, som sikter og konsentrerer sine elektromagnetiske ståler i en veldig liten område i ionosfæren ( http://www.eiscat3d.se/content/eiscat-explained-norwegian ). Partiklene, som er elektronisk ladet blir varmet opp til 1600 grader som gjør at partiklenes egenskaper forandrer seg  for eksempel på måten de leder elektrisitet. Dette gjør blant annet mulig at en kan forstyrre radiosignaler hos fiendtlige missiler slik at en kan ødelegge missilene uten å behøve å skyte dem ned. Ved å manipulere ionosfærens egenskaper kan en i tillegg forstyrre kommunikasjonen mellom satellittene og deres stasjoner på bakken.

Disse systemene og forskningen trenger penger, mange penger, og blir finansiert ved hjelp av svarte, hemmelige budsjetter. Det amerikanske forsvarsdepartementet betaler i hemmelighet for eksempel 240 millioner euro og mer. Teknologien hjelper USA å slå til med atommissiler mot Russland uten at Russland er i stand til motangrep. Derfor ABM-avtale.

Atomvåpnenes skrekkraft brukes i nye områder i Arktis når man kommer i konflikt på grunn av arktiske naturressurser. EISCATs frekvens er den samme, som USAs tidligvarslingssystem gjennom DSP-satellitter ( defens support program ), tidligvarslingssystem BMEWS ( ballistic missile early warnings system ).

 

Kan HAARP-prosjektet være til for tankekontroll (Mind Control)?

De russiske forskerne fant ut tidlig i forskningen at de laveste frekvensene av elektromagnetisme påvirket, og / eller kunne samspille med levende celler, medregnet menneskehjernen og hjernens kommunikasjonssystemet hjernebølger. De vestlige forskerkolleger omsatte denne viten i praksis, og satte opp eksperimenter, hvor dyr kunne fjernstyres ved hjelp av radiobølger via elektriske hjerneimplantater. Ledende forsker i området, Dr. Jose Delgado, skrev til den amerikanske regjeringen, at hans funn åpnet for politisk og sosial kontroll og overvåking for hele den amerikanske befolkningen. Dette brevet var trolig et av  årsakene til, at det sannsynligvis, og igjen i all hemmelighet, ble blåst liv i de gamle mind control – projektene, som CIAs MKUltra og  tilsvarende til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Man fant raskt ut at bl.a. HAARP kunne ha denne kapasiteten. Politisk og sosial kontroll av massene er hver en makthaverens drøm. I dag snakker vi om politisk kontroll av massene i global målestokk.

Jorden er pakket inn i et magnetisk felt som likner på en smultring. Sirkulære linjer av magnetiske linjer faller uten opphold ned over Nordpolen og de kommer dit fra Sydpolen.  Ionosfæren er en elektromagnetisk bølgeleder som befinner seg 100 kilometer over jorden. Den består av et lag med elektrisk ladede partikler som fungerer som et skjold mot solvinder. Naturlige bølger er knyttet til elektrisk aktivitet i atmosfæren og antas å være forårsaket av tordenvær. Disse bølgene blir kalt for ”Schumann resonans”. Den er sterkest på 7,8 Hz. Dette er svært lavt frekvente ( ELF ) bølger som naturlig finnes i jordens elektromagnetiske hulrom mellom bakken og ionosfæren. Disse jordens hjernebølger er identiske med spektrumet av vår hjernebølger.

( 1 hertz = 1 svingning per sekund, 1 Khz = 1000, 1Mhz = 1 million. En 1 Hertz-bølge er 186.000 mil lang, 10 Hz er 18.000 mil. Radiobølger beveger seg med lysets hastighet ).

Universet har utformet levende vesener slik at de står i resonans med denne naturlige frekvenspulsen for å utvikle seg harmonisk. USA-regjeringens vitenskapsmenn har funnet ut at de kan manipulere ionosfæren ved hjelp av transmittere/sendere som kalles for HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program). Disse sender fokusert strålekraft for å varme opp deler av ionosfæren og som spretter ned igjen.

ELF-bølger fra HAARP skaper stemningsendringer som påvirker millioner av mennesker. Den tiltenkte effekten er på hele 1700 milliarder watt strøm.

Jordens naturlige hjernerytme er balansert med disse bølger. De er av samme mineraler som de røde blodlegemene hos mennesket. Det er påvist en relasjon mellom blodet og de geomagnetiske bølgene. En ubalanse mellom Schumann og de geomagnetiske bølgene forstyrrer biorytmene. Disse naturlige geomagnetiske bølgene blir erstattet av kunstig skapte svært lavfrekvente (VLF) bakkebølger som kommer fra GWEN-master.

 

GWEN-senderne

GWEN (Ground Wave Emergency Network) sendere som er plassert 200 mil fra hverandre over hele USA, gjør det mulig å tillate at frekvenser blir skreddersydd for den geomagnetiske feltstyrken i hvert område og gjør det mulig å forandre det magnetiske feltet. De opererer i VLF-området med overføringer mellom VLF 150 og 175 KHz. De sender også UHF-bølger mellom 225 og 400 MHz. VLF–signaler ferdes ved hjelp av bølger som når jordnivået raskere enn stråler som går opp i atmosfæren.

En GWEN–stasjon overfører opptil ca. 100 mil, signalet avtar kraftig med avstanden. Hele GWEN–systemet består av (avhengig av kilde for data), fra 58 til 300 sendere spredt over USA med et 100–170 meter høyt tårn. 100 meter kobberkabler stråler ut fra basen av systemet under jorden hvor bakken benyttes som en leder for å stråle ut radiobølgeenergi over svært lange avstander. USA bader i dette magnetiske feltet som stiger opp til 170 meter.

GWEN–sendere har mange ulike funksjoner inkludert kontroll av været, tankene, atferd og humør. Teknologien fungerer også ned til kjellernivå slik at teknologien kan benyttes til tankekontroll mot de fleste innbyggere. Det er lettere å tankekontrollere og hypnotisere folk som bader i kunstige elektromagnetiske bølger. Hele den kunstige bakkebølgen er spredt utover USA som et nett.

 

Enorm energi skytes ut i atmosfæren

Dette arbeidet gjøres i samarbeid med den russiske Hakkespett–senderen (Woodpecker transmitter) som tilsvarer HAARP-teknologien. Russerne selger helt åpenlyst en liten versjon av deres værsystem, kalt Elate, som kan fininnstille værmønsteret over områder på 200 mil. Elate har den samme rekkevidde som en GWEN–enhet. En sender er utplassert på flyplassen i Moskva hvor GWEN–mastene skyter i vei enorme utbrudd av energi ut i atmosfæren i samarbeid med HAARP. Nettstedet CuttingEdge.org skrev en rapport om hvordan de store oversvømmelser i Midtvesten i USA skjedde i 1993 påståelig ved hjelp av HAARP.

Usynlige enorme «elver» som består av flytende damp beveger seg mot polene i den nedre atmosfære. De er på høyde med Amazonelven og er opptil 480 mil bred og rundt 4.800 mil lang. De finnes 1,9 mil over jorden og består av store mengder med vann per sekund (rundt 154 kg). Det finnes 5 atmosfæriske elver i hver halvkule. En massiv flom kan skapes ved å demme opp en av disse massive dampelvene som da kan forårsake store mengder nedbør.

Produserer flom og jordskjelv

GWEN–mastene som er plassert langs områdene nord i Missouri og Missisippi ble slått på i 40 dager, muligens for å gjenspeile flommen i det gamle testamentet. Dette ble utført i samarbeid med HAARP. Elvene svømmet over som et resultat av dette og forårsaket tap på landbruksprodukter for 12–15 milliarder dollar.

HAARP kan også produsere jordskjelv ved å fokusere på jordskorpens bristepunkter. GWEN–mastene er forøvrig plassert på bristepunktene og på vulkaniske områder på nordøstsiden av Stillehavet.

 

Hjernebølger

I 1963 oppdaget Dr Robert Becker effektene av eksterne magnetfelt i hjernebølger som viser en sammenheng mellom psykisk tilstand og solens magnetiske stormer. Han utsatte frivillige til pulserende magnetiske felt tilsvarende solstormene og fant en lignende respons. Amerikansk 60 Hz elektrisk strøm og ELF–bølger vibrerte på samme frekvens som den menneskelige hjernen.

Dr Andrija Puharich fant på 50- og 60–tallet at klarsynte menneskers hjernebølger ble 8 Hz når kraften var aktiv. Han så en indisk Yogi i 1956 kontrollere sine hjernebølger bevisst ved å skifte sin bevissthet fra et nivå til et annet. Puharich trente personer med bio–feedback for bevisst å oppnå 8 Hz bølger. En healer kunne få 8 Hz bølger ved å koble seg mentalt inn på en pasient og på denne måten heale hennes hjerteproblem. En person som sender ut en slik frekvens kan dermed få en annen person å resonere på den samme frekvensen.

 

Svært sårbar

Hjernen vår er svært sårbar for teknologi som sender ut ELF-bølger fordi den umiddelbart gir resonans til signaler fra utsiden lignende den effekten som oppstår når man slår på en stemmegaffel. Puharich oppdaget at 7,83 Hz (jordens pulshastighet) gjorde at en person følte seg bra, mens 10,80 Hz forårsaket opprørsk atferd og 6,6 Hz fører til depresjon. Puharich lagde ELF-bølger som forandret RNA og DNA ved å bryte hydrogenband for å gi en person høyere vibrasjonshastighet. Han ville gå ut over de synske 8 Hz hjernebølgene og tiltrekke PSI–fenomener. James Hurtak som tidligere jobbet for Puharich, skrev i sin bok Enochs nøkler (The Keys of Enoch) at ultrafiolett lys forårsaket at hydrogenbandet brøt opp og økte vibrasjonshastigheten.

Puharich presenterte psykiske effekter av ELF-bølger til militære ledere, men de ville ikke innrømme at de trodde på hans resultater. Dermed ga han denne informasjonen til flere andre vestlige land. Det hevdes at den amerikanske regjeringen brant deretter ned hans hjem i New York hvorav han flyktet til Mexico.

Russerne oppdaget hvilke ELF-frekvenser som gjorde hva i den menneskelige hjerne og begynte å stråle den amerikanske ambassaden i Moskva 4. juli 1976 med elektromagnetiske bølger herunder fokus på 10 Hz. (10 Hz setter folk i en hypnotisk tilstand). Russerne og nordkoreanere bruker dette i bærbare «mind control»-maskiner for å få frem tilståelser. (Maskinen benyttes også i en amerikansk kirke for å hjelpe menigheten til å tro! )

Den russiske ”hakkespett”-signalstrålen rekker over hele verden fra en sender i nærheten av Kiev. US Air Force (det amerikanske luftvåpen) hevder å ha identifisert 5 forskjellige frekvenser fra Woodpecker-signalstrålen som sendes gjennom jorden og atmosfæren.

Nikola Tesla avdekket i 1901 at energi kunne overføres via bakken ved hjelp av ELF-bølger. Ingenting stopper eller svekker signalene.

 

EISCAT/HAARP og kommende istid

Elektromagnetisk manipulering av ionosfæren fører til kaostilstander også i vær og vind. Kaoset, global oppvarming, har begynt å virke på den oppvarmende Golfstrømmen i atlanteren og det er en stor fare for at strømmen vil svekkes og snu på grunn av en ubalanse mellom mengden av ferskvann blandet med saltvann. Det kommer mer og mer ferskvann blandet med  saltvann når isen på Grønland, Nordpolen og Antarktis smelter grunnet høyere verdier av CO2 i luften.

Når vannet i Atlanteren og andre store havområder på planeten blir 7 grader kaldere vil det forårsake store endringer i atmosfæren. Meget kraftige, farlige og ødeleggende superorkaner vil oppstå på hav og land i en periode på noen dager. Luften kjølner til og det vil oppstå lokalt meget lave temperaturer ned til minus 100 grader og kaldere. Nedbøren vil komme som snø og det vil snø i dagevis og ukevis. Istiden er et faktum bare på noen dager. Dette vil sannsynligvis skje på den nordlige halvdelen av jordkloden.

Ionosfæren vil gå tilbake i balanse så fort den elektromagnetiske manipuleringen av den opphører. Derfor må vi presse regjeringen til å slå av EISCAT- anleggene i Norge , HAARP-anleggene i USA og de noen få andre anlegg rundt omkring i verden.

 

Brev til stortingets politiske partier den 21.januar 2010

EISCAT i Tromsø og på Svalbard – hemmelig agenda

Jeg sendte dette brevet til norske politikere i 2010 der jeg anmodet om stengning av de norske EISCAT-anleggene:

Undertegnende har skjønt, etter mye research, at det norske Storting bevilger, gjennom Norsk Forskningsråd, store pengebeløp til EISCAT ( European Incoherent SCATer ) radaranlegg i Tromsø og på Svalbard.

Gjennom forskningsrådet og sammen med forskningsrådene i Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannia, Japan, Kina og Ukraina eier den norske stat EISCAT-anleggene i Norge. EISCAT ble opprinnelig bygd ved hjelp av det tyske Max Planck – instituttet på 1970-tallet. Siden har det blitt gjort teknologiske og organisatoriske oppgraderinger ved anleggene.

Det er veldig lite, så godt som ingenting informasjon i media om EISCAT, som arbeider parallelt med det amerikanske HAARP anlegget i Alaskas Gakona, eiet og driftet av det amerikanske sjøforsvaret og luftforsvaret, og SURA-anleggene i Russland. Offisielt heter det at disse anleggene driver med Jordens  ionosfære-forskning. Men i den senere tid har flere og flere vitenskapsmenn, spesielt i Russland og Kanada stilt spørsmåltegn på anleggenes virksomhet. Disse vitenskapsmenn påstår at EISCAT og HAARP ( og SURA ) er egentlig våpen rettet mot menneskeheten og menneskehetens miljø og Jordens værmønster, slik at disse anleggene kan trigge værforandringer, hurrikaner, tørke, flomm og jordskjelv som en del av verdensomfattende hemmelig og skjult krig mot menneskeheten. Og det er jo på det rene at det amerikanske militæret har kategorisert HAARP som non-lethal masseødeleggelsesvåpen. Gjennom manipulering av radiofrekvenser kan anleggene påvirke til og med psykisk stemningsleie hos store mengder av mennesker samtidig. Dyreriket, som er avhengig av Jordens naturlig magnetosfære i sine vandringer blir distrahert og omkommer i store mengder når de ikke lenge kan stole på den naturlige magnetosfæren.

Jeg håper at deres politiske gruppe skaffer informasjon om HAARP-anleggene. Undertegnende har for eksempel skrevet en bok om HAARP i Norge som heter ” Tors hammer ”.

Jeg synes, at det er synd, at mye av skattepengene går til prosjektet ( EISCAT ), som delvis har hemmelig, militær agenda i verdensmålestokk.

Slutt å gi EISCAT penger og steng anleggene i Tromsø og på Svalbard øyeblikkelig.

FN og EU har forsøkt siden 1970-tallet å bannlyse denne teknologien uten å lykkes fordi de mangler jurisdiksjon som klart definerer militær teknologi brukt i miljø ( environment ). Jeg håper at det norske Stortinget kan gjøre noe med det.

 

MVH

Maarit M.Hanssen

Drammen

 

Vedlegg:

HAARP by professor Michel Chossudovsky,University of Ottawa

http://www.globalresearch.ca/articles/CHO409F.html

 

I dette svarbrevet fra Kunnskapsdepartementet nekter statsråd Kristin Halvorsen å stenge EISCAT:

 

Det Kongelige Kunnskapsdepartement

Maarit M.Hanssen maarit@online.no

Vår ref 201000486-/MNT       04.02.2010

EISCATs virksomhet i Tromsø og på Svalbard

Vi takker for henvendelsen til statsråd Kristin Halvorsen om EISCATs virksomhet.

EISCAT er en internasjonal vitenskapelig organisasjon med studier av den øvre atmosfæren ved hjelp av radarteknologi som formål. EISCAT er en viktig infrastruktur som legger til rette for grunnleggende romforskning.Tjenester basert på denne typen forskning gir store samfunnsgevinster, og gjør oss i stand til å overvåke klimaendringer og miljøet og forvalte norske naturressurser på en bedre måte.

EISCATs radarinstallasjoner i Tromsø og på Svalbard er rene sivile forskningsinstallasjoner. Dette understrekes ved at den norske kontingenten til EISCAT finansieres gjennom Norges forskningsråd.

Kunnskapsdepartementet opplever den internasjonale oppslutningen rundt EISCAT som god. Forskningsråd i Norge, Sverige, Tyskland, England, Frankrike og Finland etablerte EISCAT som en internasjonal organisasjon i 1975. I dag finansieres og drives EISCAT av forskningsråd i Norge, Sverige, Finland, Japan, Kina, Storbritannia og Tyskland. Prosjektet EISCAT 3-D, som innebærer oppgradering av radarinstallasjonene, kom med på det oppdaterte veikartet til European Strategy Forum for Research Infrastructures ( ESFRI ) i 2008. Dette viser at EISCATs arbeid er anerkjent av EU. Vi er ikke kjent med at FN har bannlyst denne teknologien.

På grunn av dette ser vi ikke at det blir aktuelt å stenge anleggene på Svalbard og Tromsø.

 

Med hilsen Kari Balke Øiseth ( e.f ) Ekspedisjonsjef

Marthe Nordtug Førstekonsulent

 

SV-politiker og kunnskapsminister Kristin Halvorsen velger å fortsette å spille russisk rullett med jordens atmosfære og klima ved å nekte å stenge EISCAT-anleggene. EISCAT-anleggene er IKKE «klimanøytrale» og høyst sannsynlig det enkeltprosjekt som i størst grad direkte undergraver den rødgrønne regjeringens målsetting om «å føre en politikk som ivaretar hensynet til jordens klima»…

 

Kilder: Earth Changes TV av Nicholas Jones. Oversatt til norsk av Maarit M. Hanssen.

Tors hammer, 2008, Maarit M.Hanssen, Ylösnousemus, 2012, Ilkka Remes, The Day After Tomorrow, 2004, Internett, Nyhetsspeilet

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

224 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Meget fin og interessant artikkel.
Jeg mener at man kan gruble seg ihjel, og også la seg skremme ihjel, av HAARP.
Det forbudte tabu-ordet, som er like skremmende som «Illuminati».

Men jeg lurer på hvem det er, som har grunn til å være litt skremte for tiden? Ikke støtter jeg teoriene om «mind control», eller «nordlysforskning», eller «rakettskjold» mot atomvåpen, av den grunn, at kloden etter mine oppfatninger er blitt globalisert for lenge siden, og at vi aldri har hatt global atomkrig. Hvorfor skulle Russland angripe USA med atomvåpen, når begge nasjoner har HAARP fasiliteter, og samarbeider om NWO/OWO?

«Den kalde krigen» skurrer i mine ører.

Jeg er nyfiken på et av de minst omtalte teorier, og lurer på hvorfor Ronald Reagan i sin tale under her, annonserer SDI:
«The Strategic Defense Initiative (SDI) was proposed by U.S. President Ronald Reagan on March 23, 1983,[1] to use ground and space-based systems to protect the United States from attack by strategic nuclear ballistic missiles. The initiative focused on strategic defense rather than the prior strategic offense doctrine of mutual assured destruction (MAD). The Strategic Defense Initiative Organization (SDIO) was set up in 1984 within the United States Department of Defense to oversee the Strategic Defense Initiativ»

Ref. Wiki

Reagan snakker varmt om fred og sikkerhet for USA`s borgere. Dog kan vi i dag observere at USA`s myndigheter ikke jobber for fred, ei heller aldri har gjort det. Selv for sine egne medborgere.

Her kommer en gammel dokumentar om SDI:

Atomvåpen har vært en av menneskenes største skrekk i den nyere tid, og hvilke andre gode grunner for å utvikle et superkostbart «anti-missil-program» for «menneskeheten» kan man vel bruke. Oppskriften er vel gammel: Skap frykt, så vil folket finansiere hva som helst, selv om de kjøper katta i sekken.

Dog skulle jeg likt å vite hva Reagan her mener med «Facing an alien threat from outside this world».

«Nation shall cooperate with each nation, against a common threat» ? ?

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Takk for mer input, Maarit.
Jeg prøver bare å legge kortene sammen her, og prøver og feiler, prøver og feiler.

For det første lurer jeg på om fotonbeltet forveksles med Van Allen belt hos enkelte.
For det andre lurer jeg på hvorfor i huleste eliten vil sprenge atomvåpen i det ytre rom. Doesn`t make sense. At all!

Kloden tåler ikke mange atomsprengningene før økosystem og liv kollapser. Halveringstiden for plutonium sies å være 25 000 år, eller mer.

Frankrike har foretatt mange prøvesprengninger under jorda, og på havets bunn, og naturligvis ikke uten grunn. Over 100 større prøvesprengninger er blitt utført på globalt plan, etter mine opplysninger.

Verden har måttet gå igjennom to kjernefysiske krigsdrama. Nagasaki, og Hiroshima. End of story.

Det har foregått konspirasjoner om hvorvidt eliten har planlagt å nuke hele Jorda med atomvåpen. Doesn`t make sense. At all! Hvorfor destruere sin egen planet, og alle de ressurser de eier? Hvorfor utbygge sofistikerte anlegg som Cern, HAARP, og finansiere et av verdens mest omfattende og hemmelige prosjekt: Chemtrails.

Hva er det så atomvåpen skal brukes til? Det finnes mange av dem, og det finnes mange rakett-siloer. Kjernefysiske våpen hører steinalderen til, hva angår presisjon, og evne til kirurgiske angrep på fiendtlige mål. Det blir som å skyte en flue med Kanonene på Navarone. Meningsløst. Bare søl og griseri, og eliten risikerer å ødelegge seg selv, like mye som de ødelegger fienden.

Nix. Jeg kjøper rett og slett ikke vrangforestillingen om at «menneskeheten» har vært så dumme å ruste opp med atomvåpen, og at de nå endelig har tydd til fornuft, og vil ruste ned igjen. Snille søte Gorbatsjev med sin Perestroika, eller Vladimir Putin, en såkalt «motstander» av NWO. De har vært med på denne leken, hele hurven. Jeg tror at en hver statsleder i hele verden, blir forsøkt byttet ut, med NWO- vennlige statsledere, og at det i dag knapt kan telles på en hånd, i forhold til liberale statsledere. Hvis det finnes noen i det hele tatt.

Det HAR aldri vært aktuelt, at USA har villet angripe Russland med atomvåpen, eller vice versa. Det er en aldri så liten bløff, for å avlede oss fra noe helt annet. Etter min oppfatning, da. Hva skal da eliten, «dirty rotten scoundrals» som de er, med atomvåpen? Våpen har KUN en misjon: D-E-F-E-N-S-E, eller A-T-T-A-C-K

Kunne det være mulig at eliten har satt opp flere forsvarslinjer, som strekker seg fra asteroidebelter fra Mars, tilbake til månen, og Jorda? At de har bygget opp forsvarsverk med laser/HAARP, atomvåpen for å beskytte sine perimetere i rommet?
Atomvåpen i rommet:

Hva er fordelene av å sprenge av atomvåpen i rommet, har jeg lurt på.
I rommet nytter det ikke med mekaniske våpen. Der gjelder kun høyteknologi og elektronikk. Hvordan kan man lamme fiendens elektronikk?
Jo, med atomvåpen kan man skape EMP: Electromagnetic pulses, som kan lamme fienden.

Når det gjelder alle mulige forklaringer på HAARP, jordskjelv, tsunamier, dommedagsprofetier, og all annen elendighet. Jeg feier det hele bort fra mine tanker, og sier : «Welcome to the testchamber, Dr. Freeman».

Skal man være forsikret om at våpenteknologi fungerer, så må dette også testes ut først. Lurer på om HAARP er basert på «type 1 civilization technology», mot potensielt «type 4 civilization technology»

Michio Kaku om dette:
https://www.youtube.com/watch?v=5iKS9qXSZT4

Men elitens ordlyd har alltid vært noe snedig, i forhold til begrep som «forskning» og «research». Det er ingen «søken» i rommet, etter liv.
Eliten er fullstendig klar over identitet, opphav, og lokasjoner for utenomjordiske. Etter min oppfatning, og overbevisning. Det dreier seg om «search and destroy». Angrep er beste forsvar.
Og eliten har lært sin fiende å kjenne, før de angriper. Hvem som angriper først, er det litt vrient for meg å finne ut av.

Mortenxx
Mortenxx
Abonnent
10 år siden

Her er en offisiell forklaring på EISCAT-3D, fra forskning.no:
http://www.forskning.no/artikler/2012/mars/315176

Man finner også en animert bildeforklaring via den samme linken, «Interaktiv».

SITAT:
I hovedanlegget skal det også bygges en såkalt varmesender. Den virker som en gigantisk mikrobølgeovn høyt oppe i atmosfæren: De elektrisk ladede partiklene settes i vibrasjoner, slik at temperaturen midlertidig blir høyere.

Ved å regulere temperaturen og se hvordan den faller igjen, kan forskerne få mer kunnskap om hvordan ionene oppfører seg.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
10 år siden

Med tanke på den kommende istid, som vil vare i 90.000 år (mener dette er reelt og ikke et nytt forsøk på å skape frykt). Så kan EISCAT være bygget for å utsette eller hindre neste istid. Varmesenderen klarer kanskje dette? Grunnen til hemmlighold kan være et forsøk i å holde folkemassene rolig.
Frølageret på Svalbard kan være for å sikre tilgang på mat/frø i et forsøk på å dyrke mat under kommende istid. Når det først fryser, går det fort, tre dager og ingenting kan vokse.
Helt i orden, vi skal jo opp i 5d, :-) Ingen ting å være redd for, bare litt spennende :-)

Evidensen
Evidensen
Abonnent
Svar til  gudfrid
10 år siden

du mener det er reelt ja, basert på tvanstanker inne i hodet ditt.. 90.000 år akkurat da eller pluss minus noen? hvor tok du dette tallet ifra? 5d, skulle vi ikke opp dit 21 des også kansje eller var det kansje 4de? hva skjedde med den spådommen om at ting skulle skje da, hvordan bortforklarte dere den? jeg klarer ikke å fatte å begripe hvordan den syke hjernen deres fungerer………. helt oppriktg, dett er ikke noe jeg bare skriver… jeg kunne tenke meg å studert dere…

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Kan man tenke seg dette snedige begrepet «New World Order»
Verden har ikke opplevd nevneverdige trekk på paradigmeskifter innen statlig styring, politikk og demokrati på muligvis flere tusen år. Samtlige pionerer og liberale visjonærer er blitt skjøvet ut i kulda, eller er blitt drept av eliten.

Vi har hørt Bush og en rekke andre elitister, faktisk uttale «NWO».
Så tenker jeg: Det er ingenting nytt med styre og stell på Jorda. Luciferianske, elitistiske, og kapitalistiske tenketanker og idealer har preget oss alle sammen, siden tidenes morgen.

Ny teknologi, og fancy infrastruktur med høyhastighetstog, sier ingenting om de idealer som danner grunnlag for forvaltning styre og stell, på Jorda. Teknologi og vitenskap er bare en illusjon. De so faller for ideen om at verden har kommet så mye lengre, ved å la seg friste av vakre teknokratiske krumspring, har ikke forstått mye, er jeg redd.

For det er ikke snakk om New World Order. Hadde Bush brukt begrepet det egentlig er snakk om, nemlig «Old World Order», slik vår planet Jorden i meget lang tid har vært preget av, så hadde nok mange begynt å stusse. Det ligger mindre frykt, og mindre makt i begrepet «Old World Order». Som et avleggs og utdatert maktbegrep. Nei, for å piffe opp skrekkfryktens begrep, så er det bedre å legge til en liten «NEW» foran «World Order».

Min midlertidige tese er følgende: Atomvåpen ble utviklet med tanke på rom-«kappløpet» i samarbeid med mange nasjoner. Dog visste eliten at dette ikke var nok, til å stagge utenomjordiske, med vesentlig mer sofistikert teknologi.
Eliten har etter min oppfatning vært i forhandlinger med «det grå kollektiv», og slik har de sammen klart å videreutvikle den fenomenale Tesla- teknologien HAARP og Cern. «To hjerner tenker bedre enn èn». Jeg er også noe usikker på om det var Tesla som først kom på ideen med HAARP. Jeg lurer nå litt på, om denne teknologien egentlig stammer fra utenomjordiske. «The grey collective». Jeg setter spørsmålstegn ved dette.
Av de utallige dokumentarer og filmer om HAARP, som ligger på nett og på youtube, så får jeg en sterk følelse av at noen ikke vil, at vi skal forstå misjonen med HAARP, eller dets teknologiske kapasitet.

Ta for eksempel filmen «‪What HAARP Is.. And Everything Its Used For.. Full HAARP Documentary‬»
For de som gidder å bli desinformert, av etter min oppfatning svada, så sier jeg bon apetit:
https://www.youtube.com/watch?v=fNQFgof1BRc

Eller en annen, etter min oppfatning desinformatorisk film: «What in the world are they spraying»

Her fremstår en rekke personer som «aktivister» og motstandere av denne tragedien, som eliten har iverksatt, og som skal destruere oss alle sammen.

Jeg elsker Michios`s ord: «Wroooong»

Og sier at disse filmene er rene og skjære avledningsmanøvre, i forhold til at vi IKKE skal være åpne for grunnen til at hørespillet «War of the Worlds» fra 1968, av sci-fi filmskaper Orson Welles, IKKE ble til, ved en tilfeldighet.

Det er etter min oppfatning heller ikke en tilfeldighet, at en av de mest kjente sci-fi skribentene, nemlig Arthur C. Clarke, med angivelig dertil hørende høy frimurer-grad, skrev manuset for filmene Space Odyssey 2001, og 2010 (snedig at sistnevnte ikke het 2012?)

Her kan vi se Arthur utlede om interessant «mystikk» om «gigantene» fra «mysterious world giants for the gods»

Man kan sensurere mitt innlegg, og si at det er en avsporing fra trådens tematikk.
Men er det det, egentlig? NyS sier: Se igjennom alle illusjonene, og bli fri.
Jeg ser igjennom, etter min oppfatning, selv konspirasjonsteoretikeres fastholdenhet på sine teorier, og innser, at hvis man ikke visualiserer, resonerer, og følger sine egne instinkt og intuisjon, så kommer man heller ingen vei, med dette HAARP- mysteriet. Mine ord kan gi en klang av bedrevitenhet. Dog er mine tanker om dette spill blitt til, ikke uten bidrag fra andre. I tillegg kan jeg ta så feil, som jeg kan ta, men det er altså ikke farlig. Da er det bare morsomt, synes nå jeg.

Uten at jeg vet bedre enn noen annen «søker», så føler jeg dette:
HAARP`s funksjoner er nevneverdig mange. Jeg lister opp mine midlertidige teser, på hva misjon og funksjonalitet er:
1) HAARP er et våpen, og ikke et forskningsprosjekt
2) HAARP brukes til kommunikasjon. Over, og under jorda, fra dyphavs-lokasjoner, og til verdensrommet.
3) HAARP er et geomagnetisk våpen som kan skape jordskjelv
4) HAARP er et værvåpen som kan skape tornadoer, ekstremt mye nedbør, eller ekstrem tørke
5) HAARP kan uskadeliggjøre «fremmedlegemer» som penetrerer Jorda ytre lag, etter min midlertidige oppfatning: «Det Magnetiske Felt». Det er også i dette feltet, at fenomen som Aurora Borealis oppstår, grunnet partikler fra sola, som blir «stuck» i dette feltet.
6) Med HAARP skaper man et elektromagnetisk skjold rundt jorda, som forhindrer uønsket teknologi i å trenge igjennom. HAARP alene er ikke i stand til å skape et slikt skjold. Derfor bruk av «chemtrails», som etter min oppfatning ikke er noe annet enn våpenteknologi.
7) Med HAARP kan man skape «Hostile» situasjoner for utenomjordiske, hvis de skulle lykkes i å trenge igjennom Jordas nøye gjennomtenkte, og hyperavanserte forsvarsteknologi.
8) Project Omega: «Brente Jords taktikk». Omega betyr: «Last», eller «slutt». Siste forsvarslinje?
9)»I krig og kjærlighet er alt tillat». D.v.s. ingenting skal tilfalle en fiende, hvis oppdrag er å knuse eliten. Krigføring er vel ikke akkurat et noe nytt fenomen. Ei heller er vel en interplanetarisk krigføring noe nytt, under solen. Dog er det temmelig uvant, for Stutumer som meg.
10) Med HAARP har man usedvanlig mye kontroll over Jordas ressurser. En utenomjordisk fiende som har reist, kanskje noen tusen lysår, trenger muligvis forsyningslinjer, og muligvis har eliten forutsett dette. En krigføring kan ikke foregå uten mat, vann, og energi. Det er visstnok begrensede muligheter, for hvor mye ressurser et romskip kan frakte.
11) Med HAARP kan eliten forsøke å forhindre enhver allianse mellom mennesker og utenomjordiske. Total kontroll over luftrommet. Total kontroll over menneskets ressurser.
12) HAARP = Sjakk matt.
13) HAARP er ikke uovervinnelig. Klarer utenomjordiske å selv skape EMP`s, så vil de lykkes med å uskadeliggjøre HAARP- anleggene på Jorda. HAARP trenger enormt mye energi, for å fungere. Regner med at HAARP har sine egne strømaggregat, og at mange av dem er plassert under jordskorpen.
14) HAARP har en tåkeleggende funksjon. «Den» kan skape interferens hos fiendens hyperavanserte kommunikiasjonsteknologi. «Den» kan også tåkelegge/mørkelegge bokstavelig talt, med tåke, og skyer, slik at ikke utenomjordiske direkte kan få visuelle inntrykk av status på fiendens operasjonelle «bakkemannskap», og deres militære styrker på Jorda.
15) HAARP bidrar til å skape et kontinuerlig overskyet vær, slik at hyppige «spiraler», d.v.s. ormehull ikke lenger kan observeres av Stutum, som er mer opptatt av sin understellsbehandling på sin Volvo Amazon.
16) Med HAARP kan man sørge for mindre sollys, skape depresjoner hos mennesker, og tjene mer, på farmasøytiske produkter, som igjen, kan finansiere ytterligere militær-teknologi ;-) Satt veldig på spissen. Dog sies det, at personell med kløkt, høy utdanning og kunnskap, ikke er billige i drift, og at budsjettet for denne militære teknologien overgår våre forestillingsevner.
17) HAARP brukes i kombinasjon med Cern, for å skape ormehull

Alien grey, på sitt ormehull- tokt?
https://www.youtube.com/watch?v=YBWFIwJEHZg

Også i Norge:

En annen spiral:
https://www.youtube.com/watch?v=kdKGUoOwCVQ

Symbolet av en spiral stammer så vidt jeg vet, fra «ancient times».
De er å finne på alt fra eldre Maya- arktitektur og reisverk, til symbolikk i Norske runer, til urinvånernes «Aboriginees» huleboertegninger i Australia.

Spørsmålet mitt er: Hvilken identitet står bak symbolikk og «spiralteknologi»?

Det gråaktige kollektiv, som etter sigende, skal ha dominert vårt solsystem, i lange tid, og som etter min informasjon, dyrkes som guder, av det luciferianske skuespiller-samfunn ved Nationaltheatret i Oslo?
;-)
Hilsen «den snille Sherlock», som visstnok tar feil i så mye og så mangt, men som bare ønsker samarbeid, og å knekke «mystikk» og «gåter», som etter min midlertidige oppfatning, ikke er annet enn kamuflerte fakta.

Mortenxx
Mortenxx
Abonnent
10 år siden

Jeg tror det er noen tekniske misforståelser i artikkelen her, f.eks. når det gjelder «inkoherente bølger». Inkoherens er vanligvis det NATURLIGE som er skapt av naturen selv, mens koherens vanligvis er menneskeskapt (f.eks. lyset fra en laser). Hvitt sollys består f.eks. av alle bølgelengder fra infrarødt via synlig lys til ultrafiolett, uten at det skaper noen særlig disharmoni i naturen.

«Scatter» handler vanligvis om hva som blir reflektert tilbake, ikke om hva som blir sendt ut. «Incoherent scatter» handler altså trolig om radarbildet som blir reflektert tilbake fra ionosfæren.

Awoken
Awoken
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Vel, jeg studerer fysikk, og kan fortelle deg at Mortenxx har rett.
Inkoherente bølger er helt naturlig. Her er Wikipediaartikkelen om koherente bølger: http://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_(physics)
Der står det i den andre settningen at koherente bølger er unntakttilfellet som gjennskapes i menneskeskapte prosesser, som radiotårn og lys som sendes gjennom veldig små åpninger. Du kan ikke sammenligne det EISCAT driver med med steiner i vannet. Det er helt andre bølger det er snakk om da. Lysbølger, elektromagnetiske bølger (samme greia) og partikkler som oppfører seg som bølger er noe helt annet.
Og ‘scatter’-biten har faktisk med hvordan signalene som kommer tilbake til radar blir lest. ( http://en.wikipedia.org/wiki/Incoherent_scatter )
Og det er heller ingen som «koker» ionosfæren. De varmer de opp noen grader og bruker ‘Incoherent scatter’ for å se hvordan partikkelene reagerer på oppvarmingen, for å kunne forske på hvilken innvirkning solen har på jordens atmosfære. Ioner er heller ikke nødvendigvis radioaktive, som du påstår. Ja, det er noe som heter ionisert stråling, men da må man ha temperaturer og prosesser man finner på solen overflate. Og hvis det oppstår ionisert strålng fra disse radarene og forsøkene deres, så er det så langt oppe i atmosfæren at det uansett ikke gjør noe til eller fra.
Jorden blir bombadert med partikkler som skaper alle mulig slags reaksjoner i atmosfæren vår allerede. Det er derfor den er der.

Awoken
Awoken
Abonnent
Svar til  Awoken
10 år siden

Ionosfæren blir ikke varmet opp med 1600 grader. Her er en artikkel som snakker om hva anlegget faktisk brukes til, med håndfaste målinger og resultater: http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a477112.pdf

I seksjon 2 der snakker man om oppvarming i hundre og tusener av grader, men det er den effektive energien i strålene de sender ut. I resultatene står det at elektronene som ble oppvarmet gikk fra 150K til 390K. Altså, bare 240 grader økning. Og Kelvin skalaen følger Celcius, så 240K = 240C i endring.

Uansett er hele poeneget med anlegget å gjenskape naturlige reaksjoner i mindre skala, så uansett hva de gjør så er det småtteri i forhold til det solen spesielt gjør med hele atmosfæren hver dag.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Hei, Maarit M. Hanssen jeg får ikke lenger latter krampe av å lese hva du skriver, nå skifter spillet, de mangler reelt kun to biter for å lage et super våpen. En av komponentene er faktisk planlagt en super-heater. Da gjenstår bare en bit. Dette er ikke tull jeg har jobbet sammen med de som har installert flest antenner i verden, samtidig som jeg er en Tesla tilhenger (vær gladd for at det ikke skjønner Tesla-teknologi). (lure på om de vet hva de holder på med, men kanskje de fortjene å bli drept, leker du med disse frekvensen blir du lett milt sagt brent.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Grunnen til debuging problemet er antennene,når antenne står så nært dannes resonans da kan en forsterke signalene/samle eller/og nøytralisere dem m.m.
Men Maarit de har fremdeles ikke forstått Tesla, de mangler ikke mye men…, slik jeg ser det vil de ødelegge sitt eget anlegget (kraftig lyn nedslag) de har ikke peiling på hva de driver med når de overskrider visse grenseverdier.
Vedr. hjemmesidene til HAARP gud faderen, er sidene slettet ? eller er det bare Chromen min som hakker, by the way, jeg har kun sett på Tromsø anlegget/Svalbard. (GWEN-senderne liker jeg ikke, jeg har faktisk nevnt tidligere at de må ha jord antenner for å lage jord skjelv, viste ikke om at de hadde det , takk for info’en.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Det intressante sidene å referer til er
Dr. Bernard Eastlund’s website: http://www.eastlundscience.com http://www.borderlands.com/newstuff/research/HPEMRAD/Eastlund.htm
De kommer jeg ikke lenger innpå, kommer du?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Seitasis
10 år siden

De sidene er nok tatt ned for godt, men ble Dr. Bernard John Eastlund drept?

Doctors were assuring his wife he would be OK and then he suddenly died? He wasn’t old by today’s standards – not yet 70. According to his daughter, he was a good, kind person. Could he have been objecting to the uses to which his invention was being put? Lots of scientists in recent years have died mysterious deaths – some apparently have been ‘suicided’. Did Dr. Eastlund, like the others, know too much for his own good? Just wondering.
http://www.chemtrailcentral.com/forum/msg114309.html

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Seitasis
10 år siden

Tom Beardens nettsted http://www.cheniere.org/ er ennå på nett, men innholdet ser nå mer pjuskete og vingeklippet ut…

Chiefen
Chiefen
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Ja eg håper lynet slår ned i den dritten

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Det må jammen føles stort, å ha jobbet med de som har installert flest antenner i verden?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Sammenlignet med hvem? De har vanskeligheter med å debugge antenne array.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Flott menneske, kanskje på tide å skrive om jante loven, du skal ikke tro du er noe, før du har gjort noe.

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Hvorfor er du så aggressiv, Seitatis?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

Kanskje fordi spillet er blitt mer brutalt og du tvinger meg til å velge side.

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Jaja, jeg kan jo ikke tvinge deg til å velge den siden du selv velger å tilhøre.
Selv synes jeg at jeg skrev et helt utrolig langt innlegg om HAARP, men det er ikke sikkert at det ligger så skrekkelig mye vitenskapelig hold i det, eller at noe som helst stemmer.

Men jeg synes det var litt gøy å skrive det.

Jeg har ikke montert så mange antenner, da.
Det er veldig få antenner jeg fikk lov til å montere.
Disse antennene….

De er jo blitt utplassert over hele verden, jo.
Jeg lurer på hvordan det kan ha seg, at US Air Force har fått lov til å bygge så mange antenner innenfor så mange ulike nasjoners territoriale grenser?
Har de sneket seg innenfor hver landegrense, og montert opp alle disse antenne da, eller? Grensesprengende på en måte.

UFO`s og HAARP også, gitt.

Næ, så moro.

Jeg lurer på hvem eller hva som har skapt alle disse trianglene:

Og her var det mange antenner, her:

Lurer litt på hva de små grå har i planer for oss mennesker som ikke er på den riktige siden, med Agenda 21 som utgangspunkt:

Når jeg får inntrykk av at myndighetene i Norge støtter slike ting, så blir jeg et riktig så ubehagelig Menneske å ha med å gjøre.
For her skal ingen dø, men straffes for sine forbrytelser så det holder.
For denne planen vil gå rett i vasken for de skrullingene som har latt seg lure av «the deceivers», rettere kalt «the grey collective».

Jeeenz?

;-)

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Når du skriver om Agenda 21, gjør du meg flau/sint av å være nordmann.

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Hvorfor blir du så flau, og hvorfor blir du så sint?
Hmm?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Gro H. er norsk, meste av sinne kommer av politikernes låste løsninger eller manglende evne til kreativitet.

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Seitatis, da. Jeg synes det må være lov å innta en liten «knært», så sent på om natten. Men jeg kan ikke forstå hvorfor du trekker inn Gro H. B. Den mektige kvinnen som initierte Codex Alimentarius i all hemmelighet i Norge, i 2001.
Dette programmet er dødelig, og har beviselig tatt livet av svært mange mennesker. Gro H. B. er utdannet lege, og burde da vite bedre, enn å bryte den lege ed hun avga, da hun ble uteksaminert?

Hun risikerer 15 års fengsel, for å ha medvirket til forgiftning med døden til følge, for nevneverdig mange mennesker.

En ting til: Jeg regner med at PST og andre instanser følge nøye med, på hva som blir skrevet under denne artikkelen, og i andre artikler på NyS.

Det må de gjerne gjøre, men de skal vite at det de gjør, bryter mot Norges grunnlov, og er straffbart.

Jeg har sett meg lei på forbrytervirksomheten i Norge, og «mine folk» og jeg, bruker nå advokater for å gå diverse aktiviteter nærmere i sømmene.

I motsetning til det våre myndigheter foretar seg av ulovlige aktiviteter, så forholder jeg meg kun til lovlige aktiviteter, og til ikkevold.

Jeg forfekter fred for en hver pris, selv om jeg skulle bli trakassert, eller angrepet.

Dog er jeg svær til «person» i kjeften, men jeg har det nå bare med disse ordelag.

Ellers vil jeg helst slippe å skade så mye som en flue, for de også fortjener livets rett.

Ha en god natt, da.

«Keep sober and be watchful»

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

N

Arakne
Arakne
Abonnent
10 år siden

En liten teori. Det er jo mye mer sannsynlig at EISCAT og HAARP og alt dette, er utviklet for å kunne kontrollere og styre vær og klima for beskyttelse når vi står overfor store naturkatastrofer og forandringer, som for eksempel en ny istid som artikkelforfatteren nevner. Jeg tror på en skjult, korrupt og maktsyk elite, men ikke en ondskapsfull elite som bevisst vil ødelegge natur og mennesker. (Jeg mener forsåvidt at maktsyke er roten til ALT ondt, så det kan jo diskuteres..) En evt. skjult maktelite vil være kynisk og bruke mange ulike midler for å kontrollere og manipulere befolkningen (media, mat, frykt, penger osv), begrense befolkningsvekst, og gjøre alt som står i deres makt for å gjøre verden til et, i deres øyne,»bedre» sted å leve, og de vil oppriktig mene at de jobber for «the greater good». Tror jeg. Og jeg tror de vet at vi vil måtte deale med store klimaomveltninger i framtiden, og utvikler «våpen», sikkerhet og forsvar mot dette. De vil selvsagt tape krigen, det er Moder jord vi snakker om som motpart..:) Det er den naturlige guddommen, kraften, jorden, hva enn man vil kalle det, som bestemmer når jorden skal nedbefolkes og «renses», ikke en gjeng med rikmannsfjotter som tror de er viktigere enn andre. Om de nå skulle drive med bevisst massedrap og dødsvaksinering, forgifting av både mat og luft og det ene med det andre; ja da er verden allerede så skakkkjørt at jeg må slutte å tro på både Gud og Aliens og Moder jord hvis ikke noen av dem griper inn snart. Da ER vi mennesker virkelig bare parasitter og virus som ikke bør ha plass på denne nydelige planeten med alt annet levende i harmoni. Men- jeg liker å tenke på menneskeheten som noe godt i utgangspunktet, jeg tror vår oppgave og meningen med menneskehetens tilstedeværelse på jorden, er å ta vare på dyr og natur, i retur gir naturen oss alt vi trenger og begjærer for å leve gode, friske liv. Noe det forløpig ser ut som vi feiler mer og mer med, vi blir mer og mer selvopptatte, griske, fordervede i vår unaturlige tilværelse. De fleste av oss er svært maktsyke, vi er for eksempel glad i penger. Og penger, er selve manifestasjonen av makt, og derav ondskap. Penger får oss til å føle at vi har makt over eget liv. Noe som selvsagt er en stor bløff, et paradoks. Men nå skal jeg ikke spore mer av, ville bare lufte noen tanker som presset på under skumlesning av artikkel+ kommentarer.

Michelle
Skribent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Alex Jones på CNN Live:
http://youtube.com/watch?v=AtyKofFih8Y
Flere og flere våkner fra hypnosene..
Lidelsene på jorden gagner ingen!
Jordens synlige «ledere» er okkult styrt av demoner,
i tusenår gamle ritualer.
Men vi er definitivt i et skifte, sammen i oppåkningen!
Hjertelig TAKK Maarit for Alt du gjør for å stoppe HAARP&EiSCAT etc. ♥
♡ Tilgivelse ♡ Omsorg ♡ Frihet ♡
♡ Vi er Alle 1 del av Jorden i Universet ♡
♫ (heart)

(hug) ☆
De Beste Ønsker om et Riktig Godt Nyttår til Alle! ♥

Michelle
Skribent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

BTW hvis jeg var AJ ville jeg slappet litt mer av, selv om han har de beste pOengene, virker nesten som noen kjører MK på han også, LOL:/ Tror nok det er en agenda med at alle skal ha våpen også, men våpen løser jo ingen problemer seff, hverken å ta ifra folk våpen, eller legalisere våpen. Hele poenget er at det er militæret som MÅ stoppes, hele våpenindustrien MÅ legges ned NÅ!

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

HAARP`s mange funksjoner er vanskelige å dokumentere, men vi kan spekulere. Bruker eliten HAARP til å skape betydelige nedbørsmengder, kalle det klimaendringer, fylle vannmagasinene fulle, eksportere mesteparten av strømmen til utlandet, og ta blodpriser fra norske strømforbrukere?
http://www.nationen.no/2013/01/07/naring/energi/kraft/strom/eksport/7889120/

Bruker eliten HAARP til å manipulere frem ekstremt lave temperaturer, slik at etterspørsel vil begunstige et «diktatorisk tilbud» om vinteren?

Tesla- teknologi er i så fall våpenteknologi som stimulerer finans.
Somrene i Norge er ikke lenger som de var. Norge opplever også svært mye tørke og skogbrann:

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostfold/1.6715285?index=false#image-gallery-content

Skogbrann = utryddelse av skog.

Skogbranner i Australia

Skogbranner i Canada

https://www.youtube.com/watch?v=Rx8KedwiLK0

Skogbranner i British Colombia
https://www.youtube.com/watch?v=zTHBXjWwljI

Skogbranner California
https://www.youtube.com/watch?v=lwUhxDpt3nk

Skogbranner i USA
https://www.youtube.com/watch?v=ChciAsJ0ZRY

Når det kommer til dette med at HAARP er et geofysisk våpen:

Global Earthquake Overview
En analyse av de globale forhold:

https://www.youtube.com/watch?v=kZV4dHFtN9k

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Jeg er også åpen for at HAARP brukes primært for å få igjennom New World Order, og at systemet ikke er i bruk, for å forhindre «en utenomjordisk invasjon». I denne artikkelen belyses hvordan HAARP, eller «black magic technology» kan brukes til å skape et helvete for menneskeheten. Depopulering, og krigføring mot mennesker, uten deres viten:
http://www.geoengineeringwatch.org/want-to-know-about-haarp/

I denne artikkelen spekuleres det i hvorvidt HAARP benyttes for å skape en illusjon om Extra Terrestrials.

«One of the alleged purposes of Project Blue Beam is the use of advanced electromagnetic imaging such as that produced by HAARP and exhibited in the Norway spiral light as a psychological mass conditioning device in aid of the implementation of a global corporate new world order.
If this analysis is accurate, the Norwegian light may have been a HAARP-induced effect attempting to anchor an extraterrestrial-like or “transcendent” aura around U.S. President Barack Obama’s Nobel Prize acceptance speech in Oslo the following day, Nov. 10. 


Although Mr. Hoagland in his analysis implies that the Norway light may have been a warning to President Barack Obama by the controllers of HAARP, the more likely scenario is that Mr. Obama now works in collaboration with the controllers of HAARP to use HAARP in the service of the implementation of a corporate new world order worldwide».
http://www.examiner.com/article/two-researchers-attribute-norway-light-to-haarp-anti-et-space-based-weapon-of-mass-destruction

På en annen side belyses det følgende i denne artikkelen:

«ET disclosure by the Obama administration would risk disclosure of top-secret forward U.S. military bases on Mars, serviced by teleportation corridors. The reality of these has now been revealed by independent whistleblowers. The Obama administration’s function is to rationalize a covert U.S. government strategy to colonize the solar system militarily.
Thirdly, a leading agency of the Obama administration – NASA – is actively seeking to suppress knowledge of the extraterrestrial presence on Mars and other celestial bodies.
Fourth, unlike President Jimmy Carter, Obama never promised to disclosure during his campaign and has undertaken no good faith effort to disclose the ET presence. Efforts by this reporter to reach the office of Secretary of State Hillary Clinton for confirmation of some good faith disclosure agenda have been rebuffed.»
http://www.examiner.com/article/obama-et-disclosure-uncertain-as-voter-ballot-and-citizen-groups-move-to-disclose-et-presence

Ligger det sannheter i NWO-tilhenger Michio Kaku`s utledninger om kolonisering og krigføring i det ytre rom?
Repeterer Michio`s ord om å forsvare de ytre perimetere i det ytre rom.

Hoax eller fakta?

Ellers betviler jeg både sterkt og kraftig at myndighetene noensinne vil være åpne for å stenge HAARP fasiliteter i Norge, fordi de krefter som kontrollerer våre myndigheter er for mektige, viljesterke, og er som usynlige å betrakte. De «eksisterer» ikke, selv om vi vet at de trekker i trådene, og gjør akkurat som de vil.

Gennialt, Egon!

Seitasis
Seitasis
Abonnent
10 år siden

«I et intervju med NRK forteller Johansen at det ble lagt hønsenetting og brennlakkerte stålplater på hele huset. »
Ved de frekvenser som oppgis, kan jeg ikke forstå hvorfor en trenger å bruke brennlakkerte stålplater.
Noen som kjenner begrunnelsen, brennlakkerte stålplater ?

Chiefen
Chiefen
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Vel,- når vi går i bunkersen for å ta røntgen av diverse konstruksjoner så er bunkeren omkranset av tykke stålplater :-)
Om de er brennlakkerte er vel kun for hindring av rust,
Så om noen hadde foreslått å dekke huset mitt med stålplater,-
ja da hadde jeg tatt repern og reist / solgt huset i en fei.
Her snakker vi kraftige stråler,- så å oppholde seg i sånne
omgivelser i lengden er ikke bra.
Lurer på om dette kan ha noe med fuglene som detter ned fra
himmelen ved jevne mellomrom…De styrer via jordmagnetismen.
Det samme gjør hvalen niser og sikkert generelt fisk og…
Hvorfor har delfinene plutselig styrt på land ??

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Jeg aner ikke, Seitatis. Nå har jeg observert at naturfiendtlige nordmenn bekler sine dekorative blomsterbed med hønsenetting, slik at sultne, utmattede og underernærte rådyr ikke skal spise av blomstene deres. Det blir jo mindre dekorativt, men hønsehjernene kan jo trøste seg med at «de vet jo» at blomstene deres er intakt? Ellers må jo brennlakkerte stålplater være ypperlige å kaste i hodene på rådyrene, hvis man ikke har bekledd sine blomsterbed med hønsenetting?

HAARP`s mange praktiske funksjoner:

I dette innlegget hopper jeg fra det ene emnet til det andre, fordi «alt henger sammen med alt», tankegangen som etter min oppfatning bør tilta ytterligere.

«NHO», jeg mener NWO folket vil eksportere mer «klimavennlig» strøm til utlandet

http://www.nationen.no/2013/01/08/naring/krafteksport/kraft/strom/nho/7891512/

Kamuflert under «Billig strøm gir flertall for eksport»
http://www.nationen.no/2013/01/08/naring/kraft/strom/krafteksport/meningsmaling/7891400/

Det er frimurerne (toppfamiliene) som eier og forvalter kraftselskapene i Norge. Deriblant Statskraft og Skagerak Energi. Deres navn og identitet er midlertidig ukjent, men det gjøres undersøkelser på dette, i forb. med evt. politianmeldelse m.h.p svindel, korrupsjon og dokumentfalsk.

HAARP og flere skogbranner?
Skogbranner i Australia
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/01/08/australiere-bedt-om-forlate-skogbrannomrader?autoplay=1

Hvorfor alle disse katastrofene`

1. Teori :Med den globale løgnen «klimakrisen» kan eliten ved hjelp av HAARP få igjennom sin agenda. Privat eiendom vil bli oppløst, og alle finansielle midler vil tilfalle «staten». Enkeltmennesket skal brytes ned, og fordufte fra denne elite-eide Jorda:
http://www.nationen.no/2013/01/08/nyheter/naringsliv/gjeldskrise/finanskrisen/finanskrise/7890873/
2. teori: Brente jords taktikk
3) Lettere å ha kontroll over mindre arealer der det bor mennesker. Rettere kalt «sentralisering».

Hvorfor akkurat nå, «in the end of ages»?

Vel, i dette intervjuet diskuteres «the end of ages – the end of oil», rettere kalt «peak oil», som dannet grunnlaget for den industrielle revolusjon, noe som igjen dannet grunnlaget for et lønnsomt fundament for å la hele menneskeheten (produktive slaver) få leve.
Vår planets sivilisasjon og infrastruktur er basert på industri og masseproduksjon. Ford`s samlebåndsprinsipp har fungert hele veien til nå.
https://www.youtube.com/watch?v=UFIyUI0rrUA
En annen interessant analyse av forfalskningen av «den globale gjeldskrise»
https://www.youtube.com/watch?v=6NLx0tT5AIs

Dette er en tragedie for min del. Jeg har alltid hatt lyst til å besøke urmaker og frimurer Bjerke, for å kjøpe meg en slik flott klokke:
http://www.urmaker-bjerke.no/no/produkter/klokker/rolex/Stor+Rolex+kolleksjon+hos+Urmaker+Bjerke.9UFRnY4H.ips

It`s going down the drain, people. You better get a Fjollex, before they are all gone!!!! Otherwise: We are alle doomed!!!!

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Har frimurerne klart å observere at deres foresatte har planlagt å si dem opp?, i frimurergrader et sted rundt 33 eller godt over heter det bl.a. eliminere, ofre, blodtappe, fortære, i beste og minst sannsynlige fall totalt slavebinde som alle andre gjenværende 500 millioner. Det er ikke overraskende at de ikke har oppfattet dette med sitt hypnotiske og kameratslige tunnelsyn og at mammons reelle ledersjikt vil kvitte seg med denne uintelligente og ufyselige bermen som så langt adlyder dem blindt og skaper altfor mye destruksjon og kvalm både oppover og nedover i sine respektive okkulte og militante pyramider. Pawns in the game, William Carr. Illuminati and CFR, Myron Fagan. Ex-zionist Benjamin Freedman, 1961 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1835&posts=2&start=1

«Jeg havde desværre fuldstændig ret med CIA og Libyen, Syrien ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/syria-under-angrep/comment-page-7/#comment-93843

« Forrige artikkel

Vestlig esoterisme, New Age og akademia

Neste artikkel »

Velg D3-kilder fremfor influensavaksinen

224
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x