EISCAT og HAARP er ferdigstilt som våpen i 2013

36.7K visninger
35 minutter lesetid
224

HAARP-programmet skulle løpe i 20 år, fra 1993 til 2013. I løpet av denne tiden er våpenet testet og ferdigstilt  og kan brukes når som helst og hvor som helst på Jorden i atmosfæren, under havet eller under jorden. Testingen har forårsaket ekstremvær over hele planeten, jordskjelvene og tsunamiene er hyppigere og sterkere. Et nytt geofysisk våpen er født, som kan brukes fra jordens indre til Månen og enda lengre inn i det dype rommet. Galskapen har ingen grenser.

 

EISCAT, et skandinavisk radarsystem, som blant annet kontrollerer været

På skrivende stund har Wikipedia en grei  forklaring  om EISCAT-anleggene i de Skandinaviske land ( http://www.eiscat.se/ ) . Wikipedia beskriver anleggenes vitenskapelig bakgrunn, historie, organisasjon og de teknologiske aspektene på en ryddig måte. Det finnes også ( minst ) to bloggere i VG-Nett, som på en folkelig måte forklarer hva anleggene er for noe og hva de ( i verste fall ), kan brukes til. Anleggenes brukskapasitet skaper mistanker og frykt hos flere og flere, også i Norge. Anleggenes angrep på jordens naturlig geomagnetisk balanse, og kapasitet til å forstyrre menneskenes og dyrenes biomagnetiske prosesser som hjernevirksomhet, anser mange av oss som en årsak for bekymring.

 

EISCAT er agronym for ” European Incoherent SCATter ”, med andre ord en europeisk stasjon for inkoherent spredning. Det dreier seg om radaranlegg som sprer sterke radiobølger opp i jordens ionosfære. Radaren skyter himmelrommet med elektromagnetisk våpen. Området i ionosfæren, som blir truffet blir oppvarmet og det sies at bombardementet forårsaker tilstanden hvor gassene i ionosfæren koker. I prosessen blir atomer ionisert, med andre ord  oppstår det radioaktivt stråling , og det blir dannet en virtuell antenne, som har hensikt til bl.a. å gjøre det mulig å sende radiostråling ( RF, radio freqency radiation ), radiobølger til hver krok på jorden uansett avstand. Jordens krumning er ikke lengre hinder til at en radar kan se hva som befinner seg over horisonten.

 

La oss se litt nærmere på definisjonen på begrepet ” inkoherent ”, som er den måten vitenskapsmenn bak anlegget vil at  radaren skal arbeide på. Inkoherent spredning betyr at radiofrekvenser svinger på en måte, at svingningene til stadighet avbrytes og settes i gang igjen. Inkoherente bølger gir ingen samspill mellom to eller flere bølgebevegelser. Det oppstår ikke så kallte interferensbilder. I naturen er det vanlig at bølgene ( lys, lyd, elektromagnetiske bølger m.fl. ) forsterker hverandre og lager nye bølger ( kast en stein i vannet ). Men bølgene kan også utslette hverandre i naturen.

 

De inkoherente  radiobølgene arbeider med å lage kaos, disharmoni, med andre ord uforutsegbarhet i jordens magnetosfære og ionosfære oppe i himmelrommet og rundt jordens magnetfelt. Det vil si at EISCAT spiller russisk rulett og holder jorden som gissel ! Jordens naturlige harmoni settes med vilje i utakt uten at noen kan fortelle hva konsekvensene er eller kan bli for den naturlige balansen for jorden. Og radarane skal skyte sterkere og sterkere, og døgnet rundt og året rundt, hvis vitenskapsmenn får det som de vil. Men forskere er avhengige av penger. Anleggene koster penger å drive, og det koster å anskaffe den strømmen som trengs for å produsere kruttet, dvs. disse disharmoniske djevelbølgene.

 

På 1970-tallet oppdaget vitenskapsmenn at jordens akse hadde begynt å svaie. Man satte et forsiktig spørsmålstegn om det skyldtes den russiske inkoherente spredningen fra radaranlegget SURA ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sura_Ionospheric_Heating_Facility ). Kritikerne på SURA, EISCAT og HAARP er redd for at jordaksen kommer til slutt til å tippe, og det blir polskift på jorden med katastrofale konsekvenser for livet på jorden.

 

EISCATs administrativ hovedkvarter ligger i Kiruna i Nord – Sverige og anleggene på fastlandet i Troms utgjør hovedtyngden av radarane. Per i dag drives EISCAT av CRIRP ( Kina ), Deutsche Forschungsgemeinschaft ( Tyskland ), National Institute of Polar Research og STEL ( Japan ), Norges forskningsråd ( Norge ), Science and Technology Facilitiels Council ( Storbritannia ), Suomen Akatemia ( Finland ) og Vetenskapsrådet ( Sverige ).

 

EISCAT er dermed en privat organisasjon, som har et formål å fremme vitenskapelig arbeid ( såkallt ideell organisasjon ). De som styrer organisasjonen er avhengig av private enkelpersoner, industri og offentlige pengebevilgninger for å drive radaranleggene. Det tyske, private, Max Planc instituttet stod for byggingen av anlegget i Ramfjordmoen i Troms på 1970,- og 1980 – tallet.

 

Det offisielle vitenskapelige formålet for EISCAT er ” å forstå de forskjellige former for vekselvirkning mellom sola, det interplanetære rom, jordas magnetosfære, ionosfære og atmosfære på høye breddegrader, naturlig og menneskeskapt påvirkning og tilhørende plasmafysikk og –dynamikk, og å oppnå tilstrekkelig kunnskap, forståelse og teknikk for at menneskeheten skal kunne overvåke, forutse og begrense skadevirkningene av slike prosesser innen de neste 30 år ” ( Wikipedia ). Dette ønsker altså EISCATs vitenskapsmenn å oppnå ved hjelp av å lage kaos og uforutsegbare prosesser i jordens naturlig balanse. Husk, at livet på jorden er avhengig av denne balansen. EISCATs vitenskapsmenn gambler med andre ord med livets grunnleggende forutsettninger på jorden. De gir blaffen i hva konsekvensene blir eller allerede har blitt for livet på jorden. Vi har ikke  ord for slik ideologi i 2013, men det het nazisme for 60 år siden. I 30 år  har EISCATs medlemsland  holdt menneskeheten og resten av livet på jorden som gisler i spillet med radar som leketøy.

 

Det tyske Max Planck instituttet, som er moderorganisasjon for EISCAT, viderefører arbeid for å fremme vitenskap etter Kaiser Wilhelm Institute, som ble nedlagt av de allierte etter den andre verdenskrig. Max Planck institutt ble startet den 11.september 1946 med godkjenning av det britiske og amerikanske militæret.

 

EISCAT arbeider tett med ” Max Planck Institute for Solar System Research ”. Det kan leses på hjemmesiden deres, at ” We use incoherent scatter facilities of EISCAT, a multi-national organisation to study the high latitude ionosphere. It operates several of the most modern and most advanced incoherent scatter radars, located in Norway, Sweden, Finland and on Svalbard ( Spizbergen ) ”.

 

De aller nyeste og mest moderne radarer for inkoherent spredning i disse nordiske land betyr, at radarane er i stand, per definisjon, på en mest mulig måte å forstyrre den naturlige harmonien og balansen i jordens magnetosfære, atmosfære og ionosfære, og varme opp gassene der med høyest mulig temperatur. Max Planck institutt hevder, at det kan ved hjelp av denne teknikken studeres og sammenlignes solens virkning på jordens ionosfære og magnetosfære. Teknikkens virkninger, som side-effekt, eller i verste fall som målrettet handling på jordens geofysiske forhold, dvs. jordskjelv, vulkanutbrudd, oseanenes balanse, været og klima lokalt eller globalt, sies det  ingenting om. Disse effektene er ikke interessante for EISCAT , andre får ta seg av dem, hvis de er i stand til det. Hvis ingen er i stand til å ta seg av dem, så blir det deres problem. ” Vi skaper problemet, folk får reagere og dere skaper løsningen ” i kjent NWO ( New World Order ) – stil.

 

Calima, et spansk værfenomen på Kanariøyene, betyr opp til 49 varmegrader  og tørr sterk vind med sandstøv fra Sahara over øyene. Som forventet blusser skogsbrannene opp. Hele landsbyer er i fare for å brennes ned. Flere titalls mennesker kan komme til å dø pga. hete. Vi hørte lite eller ingenting om calima på 1990-tallet. Siden fenomenet blir nå omtalt i media, betyr det at ødeleggelsene  er nå så store at nyhetene  overstiger terskelen om å bli tatt med. Det forventes en intensiv calima i år. Et eksempel på resultat av EISCATs og HAARPs tukling på jordens magnetosfære og ionosfære, de steder, hvor jordens vær og klima reguleres opprinnelig med naturlige prosesser og samspill med solen. Hva annet er EISCAT og HAARP i stand til å gjøre? Vi har ikke plass her å gå i detalj i disse radarnes alle kapasiteter, men vi skal se på noen av mulige skenarier. Etterpå skal vi se på hva disse radarne, mest HAARP, kan gjøre med mennesker og annet liv på jorden.

 

Jordraset i Hatlestad Terrasse i Bergen i 2005

Tirsdag 13. september 2005 gikk det ut advarsel på høyttalernettet i Bergen Brannvesen om at der var ventet ekstremt store nedbørsmengder til natten. Dette er sterke ord i en by som kan alt om nedbør! Og gjennomgangsmelodien i vaktskiftet var at dette kom til å bli en helsik… strevsom vakt – de kunne ikke fått mer rett. Det falt 156,8 mm.nedbør på et døgn!
”Brannmannen” ( forteller ) :

“Utover kvelden økte intensiteten på nedbøren, og meldingene om oversvømmelser begynte å strømme på. Ledelsen i Bergen Brannvesen var forutseende og begynte tidlig å innkalle ekstramannskaper for hjelp. Kummer tettet seg, det lekket inn i hus og fundamentene på enkelte bygningen begynte å ”vakle”. Dette begynte å ligne på tilstander som en er vant med skjer i helt andre land enn Norge.”

Jordraset
En av Bergens syv brannstasjoner – Fana stasjon, kjørte som alle andre fra det ene oppdraget til neste. Ca. ved kl.02.00-tiden natt til onsdag 14. september stoppet Bil 3 – Fana, på busstoppet og ringte Alarmsentral brann Hordaland for nytt oppdrag. Under samtalen kom meldingen om jordras i Hatlestad Terrasse. Bil 3 med fire mann var ca. 700 meter fra rasstedet. Synet som møtte dem var lite hyggelig. Det var store trær, jord og steinmasser som var kommet ned over veibanen og inn i husrekken i Hatlestad Terrasse fra og med nr. 40 til og med nr. 48. Jordmassene stod inntil to meter oppetter husveggene.

Vakthavende brannmester Carl Robert Tvedt fikk det ekstra vanskelig da han selv hadde bodd i nr. 46 i 12 år, og kjente de fleste av beboerne.
Det ble fort klart at flere personer var levende begravd, og de klarte ikke å komme seg ut av jordmassene ved egen hjelp.
Brannmesterens første disposisjon var å gi ordre om å evakuere beboere til sikkert område, og selv begynte han å løpe gjennom de rasrammede husene på leting etter overlevende. Den første han møtte var en far som fortalte at konen og et barn lå begravd under jordmassene på soverommet. Samtidig ble det fortalt fra nabohuset (det han selv hadde bodd i) at foreldrene der var savnet, og soverommet var fylt med jord.

Brannmesteren anmodet Alarmsentralen om å sende alt tilgjengelig mannskap til ulykkestedet.
Store styrker ble satt inn i redningsarbeidet, deriblant 40 mann fra brannvesenet inkludert nabobrannvesenet i Os kommune, 50 i reserve fra Sivilforsvaret samt en mengde mannskaper fra politi, helse, Forsvaret og frivillige.

Vanskelig redningsarbeid
Redningsmannskaper ble umiddelbart satt i arbeid for å grave etter de savnede. Det var vanskelige forhold og det ble til dels gravd med bare hender. Vann- og jordmassene trykket mot husveggene og der kom stadig småras mot husene. I denne fasen var der fire savnede – to i nr. 44 og 2 i nr. 46. Først ble der funnet en 27 år gammel dame under massene i nr. 44 og der ble startet gjenoppliving, men dessverre så døde hun på sykehuset senere. Etter enda en stund ble datteren, en fire år gammel jente funnet bevisstløs. I skrivende stund er tilstanden hennes fremdeles kritisk.
En mann ble funnet ved bevissthet og gravd frem i nr. 46 og han kunne fortelle at konen hadde lagt i sengen ved siden av ham. Konen ble funnet død senere på morgenen.
Situasjonen ble da vurdert så farlig at mannskapene fikk ordre om å trekke seg ut av området. Deretter ble innsatsen omdirigert slik at kun små grupper på fem mannskaper fikk gå inn i området om gangen. Politiet satte inn lavinehunder i søket.

Godt samarbeid
Brannmester Tvedt fikk et veldigt spesielt oppdrag denne natten, og presiserer det gode samarbeidet mellom alle involverte på ulykkesstedet. Selv trekker han frem risikoen ved arbeidet i et slikt rasområde med tanke på sikkerheten for redningsmannskapene. Veien var tildels stengt i tre uker etter ulykken på grunn av fare for nye ras.
Som han selv sier så kan han ikke fri seg fra tankene på at han og familien har bodd i det verst rammede huset i 12 år.
Geologer foreslår riving av 12 hus i området på grunn av fremtidig rasfare. To personer døde og åtte ble skadet i ulykken. ” ( sitat slutt )

“Det tredje dødsofferet i denne katastrofen ble det lille barnet, som brannmannen forteller om. Hun døde på  Haukeland sykehus noen måneder senere, etter at legene hadde avsluttet behandlingen, som holdt henne i live. Barnets far gikk forlik med sykehuset.”(sitat er hentet fra Internett )

Kan EISCAT/HAARP-teknologi forårsake slike ødeleggelser, som denne katastrofen i Bergen? De, fleste som har satt seg inn i teknologien mener at de kan det. Teknologien er der og kapasiteten er der. Det finnes flere ulykker og katastrofer i Skandinavia i den nære historien, som flere setter spørsmålstegn på. Scandinavian Star-brann, Estonia-ulykken, Sleipner-ulykken, eksplosjonen ombord på atomubåten Kursk. Alle disse ulykkene har skjedd i HAARP-tidsalderen.

Per definisjon, og etter statuttene til EISCAT, vil  organisasjonen ” søke samarbeid med andre radarer”. Når en radar som regel, i de aller fleste tilfeller, ligger under det militæres ansvar og eies av landets forsvarsdepartement, så sier det seg selv at Globus II er en interessant samarbeidspartner for EISCAT. Den amerikanske militærindustrikjempen Raytheon stod for byggingen både av det amerikanske HAARP og Globus II radaren i Vardø. Raytheon sies å være eieren av patentene til teknologien. Det skulle være overraskende, om Globus II ikke var utstyrt med HAARP-teknologi, eller hadde kapasitet til det.

Det finnes veldig lite eller ingen litteratur om EISCAT og HAARP på norsk.  Men jeg fant på nettet et par blogger, som tok for seg temaet. Bloggere må ha lest de mest kjente amerikanske bøker om anleggene. Begge bloggene er hentet fra VG-nett på Internett. Det har ikke lyktes for meg å komme i kontakt med blokkere, som opptrer anonymt, slik disse gjør.

 

“Nordlysforskning ” eller geofysisk supervåpen?

Skrevet av Apokalupsis 11. april 2008, klokken 02.05

På Ramfjordmoen like utenfor Tromsø ligger det etter hvert så omdiskuterte EISCAT-anlegget. Helt siden anlegget ble bygget på 80-tallet har folk i området vært bekymret.

Bakgrunnen for det er blant annet sterke forstyrrelser på radio-, TV- og telefon-apparater. EISCAT ga næring til bekymringen ved å dele ut spesialutstyr for å skjerme mot elektromagnetisk stråling fra anlegget. Hos Odd Johansen, som bor like ved radaranlegget, er strålingen så intens at EISCAT på begynnelsen av 90-tallet betalte for full isolasjon av huset hans.

I et intervju med NRK forteller Johansen at det ble lagt hønsenetting og brennlakkerte stålplater på hele huset. I tillegg ble det satt inn spesialvinduer for å stoppe strålene. En annen nabo til anlegget ble tilbudt det samme, men takket nei. Ifølge NRK fikk han i stedet rundt 500 000 kroner i kompensasjon fra EISCAT. Flere av de NRK har vært i kontakt med hevder at folk i området blir syke av strålingen fra anlegget. NRK har også fått tak i et brev hvor EISCAT opplyser at strålingsnivået kan være opptil 10 ganger over tillatt nivå i nærheten av anlegget, og Miljøvernforbundet krever nå full gransking av hvilke strålingsnivå befolkningen på Ramfjordmoen egentlig utsettes for.

Ved siden av rakettskytefeltet på Andøya er EISCAT-prosjektet blant de viktigste internasjonale nordlysforskningsprosjekter med base i Skandinavia. Offisielt gir prosjektet inntrykk av å være et akademisk prosjekt, hvor formålet er å forstå de forskjellige former for vekselvirkning mellom solen, det interplanetære rom, jordens magnetosfære, ionosfære og atmosfære på høye breddegrader. Mange kritiske røster, deriblant russiske myndigheter, har imidlertid hevet seg mot dette prosjektet, og mener at det lett kan misbrukes og kanskje blir misbrukt alt i dag.

Anlegget på Ramfjordmoen består av store UHF- og VHF-radarer i tillegg til en såkalte ionosfærisk heater. Slik jeg har skjønt det, er dette et slags reversert radioteleskop, antenner som sender ut superkraftige radiobølger og som nærmest “koker” den øvre atmosfæren. Anlegget har forøvrig påfallende mange likhetstrekk med det svært omstridte HAARP-anlegget i Alaska

The High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) er et program ledet av US. Air Force og US. Navy, etablert i 1993. Det er utviklet for å forstå, simulere og kontrollere ionosfæriske prosesser som kan påvirke virkemåten til kommunikasjons- og overvåkningssystemer. Resultatene av forskningen skal kunne nyttiggjøres både til sivile og militære formål. Kritikere av HAARP frykter at dette er et program som kan bidra til militarisering av verdensrommet, og at målet for prosjektet er å kunne drive utstrakt kontroll av kommunikasjoner.

Systemet kan også sees i sammenheng med målet om å utvikle et rakettskjold, men vil åpenbart ha langt videre og mer skremmende bruksmuligheter.

Dr. Bernard J. Eastlund, gudfaren bak HAARP-teknologien, uttalte følgende i et intervju med OMNI-Magazine i 1998: “Man kan faktisk løfte den øvre atmosfære. Man kan bevege den og gjøre andre ting med den. Det er mulig å endre været ved f.eks. å manipulere vindmønstrene i den øvre atmosfære.” Videre uttalte Eastlund: “Dette apparatet kan skape total blokkering av radiokommunikasjonene over svært store deler av jorden. . . .modifisering av været. . . ozon- og nitrogen-konsentrasjonene kan økes på kunstig vis.”

 

I Russland finnes det et lignende anlegg ved navn Sura

Allerede tidlig i forskningen, på 1960-, og 1970-tallet innså russerne de fremtidige militære mulighetene på området det være seg strategiske -, taktiske -, masseødeleggende eller antipersonellvåpen. Og det som verre var, mulighetene for å snu naturen selv mot mennesker. I 1975 holdt den sovjetiske presidenten Bresjnev en tale, myntet på USA, hvor han advarte mot slike våpen, som var enda verre enn atomvåpen. Bresjnev fikk gehør i FN som utformet et forbud på disse våpen men ble ignorert.

Norsk lege, Vilhelm Schjelderup, gav ut en bok i 1987, ” Elektromagnetismen og livet – en konfrontasjon mellom to supermakter ”, hvor han kort behandler kappløpet med disse våpen mellom Sovjetunionen og USA. Schjelderup ble en enslig svane blant norske varslere for flere titals av år. Han reviderte boken sin og gav den ut i 2006. Denne tendensen fortsetter også andre steder. Amerikaneren Jeff Hecht gav ut en bok ” Beam Weapons. The Next Arms Race ” i 1984, midt i kappløpet om Star Wars våpen. Boken ble aktuell på nytt etter nesten 20 år og ble utgitt i ny trykk i 2000. Forfatteren trengte ikke å fornye noe av innholdet ! Jeg vil anbefale boken til de av leserne som er interessert i de tekniske løsninger av disse våpen. Boken gir utfyllende svar på hvordan disse ( stråle ) våpen fungerer.

I 2002 sendte den russiske statsdumaen ut en appell med krav om et internasjonalt forbud mot geofysiske eksperimenter av den typen USA og Norge (og russerne selv) driver på med.

“Under the High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), the U.S. is creating new integral geophysical weapons that may influence the near-Earth medium with high-frequency radio waves.

The significance of this qualitative leap could be compared to the transition from cold steel to fire arms, or from conventional weapons to nuclear weapons. This new type of weapons differs from previous types in that the near-Earth medium becomes at once an object of direct influence and its component

When these facilities are launched into space from Norway, Alaska and Greenland, a closed contour will be created with a truly fantastic integral potential for influencing the near-Earth medium.

The U.S. plans to carry out large-scale scientific experiments, under the HAARP program, and not controlled by the global community, will create weapons capable of breaking radio communication lines and equipment installed on spaceships and rockets, provoke serious accidents in electricity networks and in oil and gas pipelines and have a negative impact on the mental health of people populating entire regions.”

Appellen ble underskrevet av 90 medlemmer av den russiske statsdumaen, og sendt til president Vladimir Putin, FN, EU-landene, internasjonale organisasjoner, vitenskapsinstitusjoner og pressebyråer verden over.

Samme år krevde Kjetil Bjørklund (SV) svar på om Norge på noen måte er involvert i dette. Daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) kunne på sin side bekrefte at Forsvaret ikke er involvert i dette forskningsprogrammet.

Jeg har imidlertid vanskelig for å tro at russernes påstander er hentet ut av løse luften, ikke minst fordi russerne selv er i besittelse av slik teknologi, og for øvrig befinner seg et godt hestehode foran resten av verden når det gjelder forskning på dette feltet.

Partisjef Leonid Bresjnev talte allerede i 1975 for et gjensidig amerikansk/russisk forbud mot utvikling av en ny type våpen, som han karakteriserte som verre enn atomvåpen. USA tok – den gang som nå – ikke i mot invitasjonen til dialog. ” ( sitat slutt )

 

Den andre bloggen ble skrevet i 2006 av en som kaller seg Ceeker

Dette er et tema som jeg ikke kan noe så mye om, men det er så viktig at jeg lager en liten artikkel om det, og om noen fatter interesse kan de studere dette nærmere.

Etter som jeg skjønner handler alt om frekvenser, lyd er en frekvens, lys er en og radiosignaler en annen. Og alle ting har en egenfrekvens, det mest banale eksempelet husker vi sikkert fra skolen, hvor man har en planke med flere spiker i, disse er ikke spikret helt ned, men med varierende dybde. Dersom det er to spiker som er slått like langt ned og man slår på den ene  spikeren fra siden slik at den starter å vibrere, vil den andre spikeren også starte å vibrere, dette er fordi begge spikrene har samme egenfrekvens, og det oppstår en resonans mellom dem.

Det er det samme når du søker på radioen, radiostasjonen sender med en frekvens, si 100MHz, stiller du radioen din inn på den sammefrekvensen vil det oppstå resonans mellom radioen din og senderen.

En annen måte å se dette på er på lekeplassen, du setter deg på ei huske som står helt stille, for at du skal kunne klare å lage store svingninger må du tilføre litt kraft, du legger deg bakover og strekker ut føttene, huska beveger seg litt framover, når den beveger seg

bakover igjen retter du deg opp og så strekker deg ut igjen når huska starter å bevege seg forover igjen. Altså du tilfører kraft, kun en liten kraft hver gang, men du gjør det hver gang huska beveger seg forover. Dvs. du har funnet egenfrekvensen til huska, og tilfører en liten kraft med samme frekvens, men energien du tilfører bygger seg opp og du får større og større fart, man kan si at du oscillerer med samme frekvens som huska.

Du tilfører kun litt kraft på akkurat det rette tidspunktet, og slik får du bygget opp en stor fart. Og vi alle vet jo hvordan det går om du får for stor fart.

Mange har kanskje hørt om Nikolai Tesla, geniet som levdte i begynnelsen av dette århundret som. Mye av hans eksperimenter dreide seg om elektrisitet, elektromagnetisme og resonans. Han lagde bla. en liten mekanisk oscillator, plasserte den på en av stålpillarene til et høybygg som var under bygging. Oscillatoren traff egenfrekvensen til pillaren, svigningen ble større og større, de som jobbet oppe i høyden kjente jo vibrasjonene og trodde opplevde et jordskjelv, historien sier litt forskjellige ting, om deler av bygningen falt ned eller ikke er litt uklart, men sikkert og visst var at arbeiderene ble ganske skremt og forhåpentlig vis tok Tesla oscillatoren bort før vibrasjonene ble så store at ting ble ødelagt.

Som sagt har alt en egenfrekvens, bygninger og bruer har en egenfrekvens, forskjellige lag i jordskorpa har sine egene frekvenser (noe som utnyttes når man bruker en type radar for å se hva som befinner seg under overflaten). det er det samme med kroppen din og hjernen din, og jorda har også sin egenfrekvens. Dette var noe Tesla innså og derfor uttalte han at han kunne klare å splitte jorda i to.

Din sinnstilstand har også forskjellige frekvenser, når du er avslappet er du i frekvensområdet 8-13Hz, er du sint/stressa ligger det rundt 25Hz, og sover du er du under 4Hz.

Teslas arbeid har blitt videreført og forbedret i mange år etter hans død, og noe av dette har bla. resultert i teknologi som HAARP og EISCAT-radarer. Dette er såkalte ionosfæriske-heatere, dvs de manipulerer ionosfæren for å oppnå forskjellige effekter. Om du tenker deg ionosfære som et nett med gitarstrenger som kan vibrere og HAARP antennene som sender mikrobølger opp og ‘slår’ på disse strengene, og bruk samme tankegang som eks. med gutten på huska. Dersom du finner egenfrekvensen til strengene og ‘slår’ på strengene med akkurat samme frekvens så kan du oppnå mange forskjellige effekter ved å variere frekvens, styrke, retning osv.

(vet ikke om dette forklarer teknologien på helt riktig måte, men under ligger noen linker som kan hjelpe deg til å forstå, HAARP og EISCAT er vel to forskjellige teknologier, men bruker samme prinsipp… )

 

Bruksområder for HAARP

– Over horisonten radar, du bruker ionosfæren som et ‘speil’ for RF

– Manipulere mennesker

– Manipulere vær/jetstrøm, forårsake regn/tørke/ekstremvær

– Forårsake jordskjelv?

– Kommunikasjon med ubåter

– Forstyrre kommunikasjon over et stort område

– Radar for oljeleting

– Rakettskjold

m.m. ”

 

Begge bloggerne inviterte til meningsutveksling, og det var en god del mennesker som deltok med korte kommentarer. Det som er gledelig, er at det nå endelig er fravær av kommentarer som ” oppsøk lege ”, ” har du glemt å ta pillene dine ”, ” ko- ko ” osv. I ti år slet jeg med slike kommentarer, når jeg på norske newsgrupper skrev om EISCAT, HAARP og relaterte saker.

I dag er det mer PK, politisk korrekt, å sette seg inn i sakene konspirasjonsteoretikerne har skrevet og snakket om i ti år her i Norge, og i minst tyve, tredve år i USA og i Storbritannia. Norge ligger ti år etter i utviklingen også på dette området.

Nå skal vi se litt på hva det gamle Sovjetunionen drev på i området og når det begynte å skje ting i USA. Vi starter med HAARP fordi Norge har nære relasjoner til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon og det kan antaes, at Norge i 2013 er tett integrert i det nyeste med den amerikanske elektroniske krigføringen. I 1995 bestemte den norske regjeringen å skifte ut de gamle F-16 jagerflyene med 48 nyere fly.  Media skrev, at det hadde kommet inn to bud. Den ene fra det svenske SAAB og den andre fra det amerikanske Lockheed Martin. Det norske forsvaret skal bruke 100 milliarder kroner for å kjøpe inn og drifte flyene. Om det blir amerikanske eller svenske jagerflyer i det nære fremtidens luftforsvar må regjeringen ta stilling til innen nåværende år. Det blir fortalt at flyene må ha kapasitet til å drifte forsvaret i 40 år inn i fremtiden. Det er ikke godt å si hvilke krav regjeringen må stille til flyene når det er bare fantasien som stiller grensene for de nye våpen.

 

En HAARP som engler ikke ønsker å spille på

HAARP er akronym for ” High Frequency Active Auroral Reseach Program ” ( http://www.haarp.alaska.edu/haarp/index.html ), som refererer både til teknologien og organisasjonen. Offisielt studerer programmet med andre ord nordlys ved hjelp av høyfrekvent radiostråling og eies for det meste av den sjømilitære sektoren av den amerikanske regjeringen. Det er den sjømilitære sektoren som leder og fører krigene i utlandet hvor den amerikanske regjeringen er involvert i, U.S. Marine.

HAARP begynte sitt virke i 1993 og anlegget ble bygd i Alaska, hvor det var tilgang til strøm for driften av anlegget, og hvor nordlysaktiviteten er stor. Teknisk sett er HAARP EISCATs “lillebror “. Den bruker den samme teknologien, inkoherent spredning, men fungerer etter manges mening som seletøy for militære formål, dvs. utviklingen av energivåpen i global målestokk. Programmet skal etter planer løpe i 20 år, frem til 2013.  Det er logisk å tenke på at våpnene er nå i testfase i større målestokk, at HAARP utgjør laboratoriet. Det kan tenkes at det nå foregår anbud på å levere teknologien til produksjon av disse våpen. Om et par år vil våpnene være til salgs og tilpasset de nye radarer, nye C-130 Hercules fly, nye jagerfly og en helt ny flåte av satellitter. I Norge vil Globus II radar ha mye å sette fingrene i bare under de par neste år. Fordi Norge vil henge med i kappløpet, det har statsministeren kunngjort. Det betyr nye tester av energivåpen på norsk grunn, offisielt på militære testområder heretter. De hemmelige testene på sivil befolkning har foregått allerede i mange år, slik jeg har antydet allerede.

HAARP er misbruk av energi satt i system. Energi og atter energi. For å få omkringliggende miljø og natur i så stor ubalanse, at det settes i gang kjedereaksjoner som kan bli ødeleggende for livsformer, som helt uvitende befinner seg i området det være seg mennesker eller dyr. Heller ikke planteverden gjør et unntak.

HAARP betyr energi. Energiens egenskaper kan manipuleres, forsterkes og det kan være seletøy til forskjellige formål innen krig og fred. HAARP anlegget i Alaska består av 180 radiomaster, som har kapasitet til å sende opp i atmosfæren de sterkeste radiosignaler som vitenskapen kan hoste opp i 2013, for å modifisere, endre og påvirke den naturlige balansen i ionosfæren, dokk midlertidig blir det sagt. Ionosfæren får med andre ord bank og juling i 24 timer i døgnet i perioder av flere måneder i sleng. HAARP gjør generelt sett de samme ting som EISCAT og de andre tilsvarende anlegg rundt om på jorden, men er hardere og mer aggressiv og bruker sterkere krutt enn de andre. HAARP er dermed gjenstand til aller dypeste bekymring hos oss som ser farene, har observert farene og erfart de negative virkningene av virksomheten.

Vi som er opptatt av de skremmende utsikter for bruk av teknologien bak HAARP ( og EISCAT ) må lære prinsippene bak teknologien og sette ord på den på en forståelig måte, slik at folk flest kan gjøre opp sin mening, når myndighetene tier. Det gjelder å kunne beskytte seg selv, sin familie og det nære miljø man er avhengig av i det daglige liv. Det må legges press på myndigheter som må komme på banen og ta ansvar f.eks. for evakueringer av mennesker og dyr i utsatte områder. Aller helst må myndighetene slutte å spille med de militære russisk rulett for menneskeliv, og forby og legge ned virksomheten på disse anlegg på verdensbasis. Fordi for den nyeste teknologien spiller det ingen rolle hvor i verden du bor hvis du er utsatt. Jeg og min familie i Drammen i Norge kan bli offer for den australske sprederen av ionosfæren i form av plutselig lyn,  eller for jordskjelv eller ras.

HAARP og andre inkoherente spredere i den vestlige verden har sine røtter langt inn i de dype skogene og bratte fjellene i Sibir i det gamle Sovjetunionen, hvor forskningen på området har foregått uavbrutt siden begynnelsen av 1900-tallet. Tidlig, helt i begynnelsen, var russerne opptatt av, hvordan levende livsformer, det være seg mennesker, dyr eller planter reagerte på elektromagnetisme og spredningen av den i naturen. Om dette opptatthet skyldes at russerne har en sterkere følelse av omsorg for alt som er levende, enn sine vestlige kolleger, eller om det dreier seg bare om en vitenskapelig nysgjerrighet er ikke godt å si. De russiske vitenskapsmennenes resultater på forskningen på området førte til at de så seg nødt til å advare sterkt mot at liv blir utsatt for disse energier, og det meste av forskningen, i hvertfall i tidlig fase ble avsluttet og lagt ned. Forskningen kom frem til at spesielt ekstremt lave frekvenser av elektromagnetisk stråling kunne være farlig for det levende i naturen og det ble satt opp fra den russiske statens side standarder for stråling.

De vestlige vitenskapsmenn ignorerte, og de godkjente standarder for stråling i vesten ligger tusenvis av ganger høyere enn i Russland. Den vestlige vitenskapen rundt HAARP baserer seg på Nikola Teslas eksperimenteringen om elektromagnetisme i begynnelsen av 1900-tallet samt på den tyske forskningen før og under naziregime.

Mind control

De russiske forskerne fant ut tidlig i forskningen at de laveste frekvensene av elektromagnetisme påvirket, og / eller kunne samspille med levende celler, medregnet menneskehjernen og hjernens kommunikasjonssystemet hjernebølger. De vestlige forskerkolleger omsatte denne viten i praksis, og satte opp eksperimenter, hvor dyr kunne fjernstyres ved hjelp av radiobølger via elektriske hjerneimplantater. Ledende forsker i området, Dr. Jose Delgado, skrev til den amerikanske regjeringen, at hans funn åpnet for politisk og sosial kontroll og overvåking for hele den amerikanske befolkningen. Dette brevet var trolig et av  årsakene til, at det sannsynligvis, og igjen i all hemmelighet, ble blåst liv i de gamle mind control – projektene, som CIAs MKUltra og  tilsvarende til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Man fant raskt ut at bl.a. HAARP kunne ha denne kapasiteten. Politisk og sosial kontroll av massene er hver en makthaverens drøm. I dag snakker vi om politisk kontroll av massene i global målestokk.

 

Rakettskjold

Hemmelige dokumenter, som jeg har fått tak i, beskriver EISCAT-anleggene i Tromsø, Svalbard,Kiiruna i Sverige og Sodankylä i Finland som topphemmelige radarar for USAs og NATOs rakettskjold. EISCAT har en skjult frekvens, som er identisk med det amerikanske forsvarets rakettskjold frekvens. Den russiske regjeringen er ikke klar over dette – foreløpig. Frekvensen er brudd på ABM-avtalen mellom Russland og USA.  (ABM-avtalen er en avtale, som forbyr antirakettforsvar og ble inngått mellom presidentene Richard Nixon og Leonid Brezjnev i Moskva 26.mai 1972 ). Den 13. juni 2002 trakk USA seg ensidig fra avtalen. ABM-avtalens hensikt var å hindre våpenkappløp i rommet.

EISCAT er en over-horisonten radar og kan påvirke på en måte at fiendtlige missiler kan ødelegges i ro og mak allerede når de har kommet opp til atmosfæren. EISCAT-radarens og rakettskjoldradarens signaler popper tilbake til jorden og sender en svak signal tilbake til forskningsstasjonen. EISCAT radaren i Tromsø er pulsmoduloid radar som bruker en hemmelig, skjult frekvens, samme som USAs rakettskjold. Sodankyläs EISCAT forskningsstasjon i Finland samarbeider med Pentagon, USAs forsvarsdepartement. Stasjonen forsker på 3D-spredningsradarar ( http://www.forskning.no/artikler/2012/mars/315176 ).EISCAT vil bruke da sine enkle antenner, opptil 30.000 i antallet, som en eneste stor sender, som sikter og konsentrerer sine elektromagnetiske ståler i en veldig liten område i ionosfæren ( http://www.eiscat3d.se/content/eiscat-explained-norwegian ). Partiklene, som er elektronisk ladet blir varmet opp til 1600 grader som gjør at partiklenes egenskaper forandrer seg  for eksempel på måten de leder elektrisitet. Dette gjør blant annet mulig at en kan forstyrre radiosignaler hos fiendtlige missiler slik at en kan ødelegge missilene uten å behøve å skyte dem ned. Ved å manipulere ionosfærens egenskaper kan en i tillegg forstyrre kommunikasjonen mellom satellittene og deres stasjoner på bakken.

Disse systemene og forskningen trenger penger, mange penger, og blir finansiert ved hjelp av svarte, hemmelige budsjetter. Det amerikanske forsvarsdepartementet betaler i hemmelighet for eksempel 240 millioner euro og mer. Teknologien hjelper USA å slå til med atommissiler mot Russland uten at Russland er i stand til motangrep. Derfor ABM-avtale.

Atomvåpnenes skrekkraft brukes i nye områder i Arktis når man kommer i konflikt på grunn av arktiske naturressurser. EISCATs frekvens er den samme, som USAs tidligvarslingssystem gjennom DSP-satellitter ( defens support program ), tidligvarslingssystem BMEWS ( ballistic missile early warnings system ).

 

Kan HAARP-prosjektet være til for tankekontroll (Mind Control)?

De russiske forskerne fant ut tidlig i forskningen at de laveste frekvensene av elektromagnetisme påvirket, og / eller kunne samspille med levende celler, medregnet menneskehjernen og hjernens kommunikasjonssystemet hjernebølger. De vestlige forskerkolleger omsatte denne viten i praksis, og satte opp eksperimenter, hvor dyr kunne fjernstyres ved hjelp av radiobølger via elektriske hjerneimplantater. Ledende forsker i området, Dr. Jose Delgado, skrev til den amerikanske regjeringen, at hans funn åpnet for politisk og sosial kontroll og overvåking for hele den amerikanske befolkningen. Dette brevet var trolig et av  årsakene til, at det sannsynligvis, og igjen i all hemmelighet, ble blåst liv i de gamle mind control – projektene, som CIAs MKUltra og  tilsvarende til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Man fant raskt ut at bl.a. HAARP kunne ha denne kapasiteten. Politisk og sosial kontroll av massene er hver en makthaverens drøm. I dag snakker vi om politisk kontroll av massene i global målestokk.

Jorden er pakket inn i et magnetisk felt som likner på en smultring. Sirkulære linjer av magnetiske linjer faller uten opphold ned over Nordpolen og de kommer dit fra Sydpolen.  Ionosfæren er en elektromagnetisk bølgeleder som befinner seg 100 kilometer over jorden. Den består av et lag med elektrisk ladede partikler som fungerer som et skjold mot solvinder. Naturlige bølger er knyttet til elektrisk aktivitet i atmosfæren og antas å være forårsaket av tordenvær. Disse bølgene blir kalt for ”Schumann resonans”. Den er sterkest på 7,8 Hz. Dette er svært lavt frekvente ( ELF ) bølger som naturlig finnes i jordens elektromagnetiske hulrom mellom bakken og ionosfæren. Disse jordens hjernebølger er identiske med spektrumet av vår hjernebølger.

( 1 hertz = 1 svingning per sekund, 1 Khz = 1000, 1Mhz = 1 million. En 1 Hertz-bølge er 186.000 mil lang, 10 Hz er 18.000 mil. Radiobølger beveger seg med lysets hastighet ).

Universet har utformet levende vesener slik at de står i resonans med denne naturlige frekvenspulsen for å utvikle seg harmonisk. USA-regjeringens vitenskapsmenn har funnet ut at de kan manipulere ionosfæren ved hjelp av transmittere/sendere som kalles for HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program). Disse sender fokusert strålekraft for å varme opp deler av ionosfæren og som spretter ned igjen.

ELF-bølger fra HAARP skaper stemningsendringer som påvirker millioner av mennesker. Den tiltenkte effekten er på hele 1700 milliarder watt strøm.

Jordens naturlige hjernerytme er balansert med disse bølger. De er av samme mineraler som de røde blodlegemene hos mennesket. Det er påvist en relasjon mellom blodet og de geomagnetiske bølgene. En ubalanse mellom Schumann og de geomagnetiske bølgene forstyrrer biorytmene. Disse naturlige geomagnetiske bølgene blir erstattet av kunstig skapte svært lavfrekvente (VLF) bakkebølger som kommer fra GWEN-master.

 

GWEN-senderne

GWEN (Ground Wave Emergency Network) sendere som er plassert 200 mil fra hverandre over hele USA, gjør det mulig å tillate at frekvenser blir skreddersydd for den geomagnetiske feltstyrken i hvert område og gjør det mulig å forandre det magnetiske feltet. De opererer i VLF-området med overføringer mellom VLF 150 og 175 KHz. De sender også UHF-bølger mellom 225 og 400 MHz. VLF–signaler ferdes ved hjelp av bølger som når jordnivået raskere enn stråler som går opp i atmosfæren.

En GWEN–stasjon overfører opptil ca. 100 mil, signalet avtar kraftig med avstanden. Hele GWEN–systemet består av (avhengig av kilde for data), fra 58 til 300 sendere spredt over USA med et 100–170 meter høyt tårn. 100 meter kobberkabler stråler ut fra basen av systemet under jorden hvor bakken benyttes som en leder for å stråle ut radiobølgeenergi over svært lange avstander. USA bader i dette magnetiske feltet som stiger opp til 170 meter.

GWEN–sendere har mange ulike funksjoner inkludert kontroll av været, tankene, atferd og humør. Teknologien fungerer også ned til kjellernivå slik at teknologien kan benyttes til tankekontroll mot de fleste innbyggere. Det er lettere å tankekontrollere og hypnotisere folk som bader i kunstige elektromagnetiske bølger. Hele den kunstige bakkebølgen er spredt utover USA som et nett.

 

Enorm energi skytes ut i atmosfæren

Dette arbeidet gjøres i samarbeid med den russiske Hakkespett–senderen (Woodpecker transmitter) som tilsvarer HAARP-teknologien. Russerne selger helt åpenlyst en liten versjon av deres værsystem, kalt Elate, som kan fininnstille værmønsteret over områder på 200 mil. Elate har den samme rekkevidde som en GWEN–enhet. En sender er utplassert på flyplassen i Moskva hvor GWEN–mastene skyter i vei enorme utbrudd av energi ut i atmosfæren i samarbeid med HAARP. Nettstedet CuttingEdge.org skrev en rapport om hvordan de store oversvømmelser i Midtvesten i USA skjedde i 1993 påståelig ved hjelp av HAARP.

Usynlige enorme “elver” som består av flytende damp beveger seg mot polene i den nedre atmosfære. De er på høyde med Amazonelven og er opptil 480 mil bred og rundt 4.800 mil lang. De finnes 1,9 mil over jorden og består av store mengder med vann per sekund (rundt 154 kg). Det finnes 5 atmosfæriske elver i hver halvkule. En massiv flom kan skapes ved å demme opp en av disse massive dampelvene som da kan forårsake store mengder nedbør.

Produserer flom og jordskjelv

GWEN–mastene som er plassert langs områdene nord i Missouri og Missisippi ble slått på i 40 dager, muligens for å gjenspeile flommen i det gamle testamentet. Dette ble utført i samarbeid med HAARP. Elvene svømmet over som et resultat av dette og forårsaket tap på landbruksprodukter for 12–15 milliarder dollar.

HAARP kan også produsere jordskjelv ved å fokusere på jordskorpens bristepunkter. GWEN–mastene er forøvrig plassert på bristepunktene og på vulkaniske områder på nordøstsiden av Stillehavet.

 

Hjernebølger

I 1963 oppdaget Dr Robert Becker effektene av eksterne magnetfelt i hjernebølger som viser en sammenheng mellom psykisk tilstand og solens magnetiske stormer. Han utsatte frivillige til pulserende magnetiske felt tilsvarende solstormene og fant en lignende respons. Amerikansk 60 Hz elektrisk strøm og ELF–bølger vibrerte på samme frekvens som den menneskelige hjernen.

Dr Andrija Puharich fant på 50- og 60–tallet at klarsynte menneskers hjernebølger ble 8 Hz når kraften var aktiv. Han så en indisk Yogi i 1956 kontrollere sine hjernebølger bevisst ved å skifte sin bevissthet fra et nivå til et annet. Puharich trente personer med bio–feedback for bevisst å oppnå 8 Hz bølger. En healer kunne få 8 Hz bølger ved å koble seg mentalt inn på en pasient og på denne måten heale hennes hjerteproblem. En person som sender ut en slik frekvens kan dermed få en annen person å resonere på den samme frekvensen.

 

Svært sårbar

Hjernen vår er svært sårbar for teknologi som sender ut ELF-bølger fordi den umiddelbart gir resonans til signaler fra utsiden lignende den effekten som oppstår når man slår på en stemmegaffel. Puharich oppdaget at 7,83 Hz (jordens pulshastighet) gjorde at en person følte seg bra, mens 10,80 Hz forårsaket opprørsk atferd og 6,6 Hz fører til depresjon. Puharich lagde ELF-bølger som forandret RNA og DNA ved å bryte hydrogenband for å gi en person høyere vibrasjonshastighet. Han ville gå ut over de synske 8 Hz hjernebølgene og tiltrekke PSI–fenomener. James Hurtak som tidligere jobbet for Puharich, skrev i sin bok Enochs nøkler (The Keys of Enoch) at ultrafiolett lys forårsaket at hydrogenbandet brøt opp og økte vibrasjonshastigheten.

Puharich presenterte psykiske effekter av ELF-bølger til militære ledere, men de ville ikke innrømme at de trodde på hans resultater. Dermed ga han denne informasjonen til flere andre vestlige land. Det hevdes at den amerikanske regjeringen brant deretter ned hans hjem i New York hvorav han flyktet til Mexico.

Russerne oppdaget hvilke ELF-frekvenser som gjorde hva i den menneskelige hjerne og begynte å stråle den amerikanske ambassaden i Moskva 4. juli 1976 med elektromagnetiske bølger herunder fokus på 10 Hz. (10 Hz setter folk i en hypnotisk tilstand). Russerne og nordkoreanere bruker dette i bærbare “mind control”-maskiner for å få frem tilståelser. (Maskinen benyttes også i en amerikansk kirke for å hjelpe menigheten til å tro! )

Den russiske ”hakkespett”-signalstrålen rekker over hele verden fra en sender i nærheten av Kiev. US Air Force (det amerikanske luftvåpen) hevder å ha identifisert 5 forskjellige frekvenser fra Woodpecker-signalstrålen som sendes gjennom jorden og atmosfæren.

Nikola Tesla avdekket i 1901 at energi kunne overføres via bakken ved hjelp av ELF-bølger. Ingenting stopper eller svekker signalene.

 

EISCAT/HAARP og kommende istid

Elektromagnetisk manipulering av ionosfæren fører til kaostilstander også i vær og vind. Kaoset, global oppvarming, har begynt å virke på den oppvarmende Golfstrømmen i atlanteren og det er en stor fare for at strømmen vil svekkes og snu på grunn av en ubalanse mellom mengden av ferskvann blandet med saltvann. Det kommer mer og mer ferskvann blandet med  saltvann når isen på Grønland, Nordpolen og Antarktis smelter grunnet høyere verdier av CO2 i luften.

Når vannet i Atlanteren og andre store havområder på planeten blir 7 grader kaldere vil det forårsake store endringer i atmosfæren. Meget kraftige, farlige og ødeleggende superorkaner vil oppstå på hav og land i en periode på noen dager. Luften kjølner til og det vil oppstå lokalt meget lave temperaturer ned til minus 100 grader og kaldere. Nedbøren vil komme som snø og det vil snø i dagevis og ukevis. Istiden er et faktum bare på noen dager. Dette vil sannsynligvis skje på den nordlige halvdelen av jordkloden.

Ionosfæren vil gå tilbake i balanse så fort den elektromagnetiske manipuleringen av den opphører. Derfor må vi presse regjeringen til å slå av EISCAT- anleggene i Norge , HAARP-anleggene i USA og de noen få andre anlegg rundt omkring i verden.

 

Brev til stortingets politiske partier den 21.januar 2010

EISCAT i Tromsø og på Svalbard – hemmelig agenda

Jeg sendte dette brevet til norske politikere i 2010 der jeg anmodet om stengning av de norske EISCAT-anleggene:

Undertegnende har skjønt, etter mye research, at det norske Storting bevilger, gjennom Norsk Forskningsråd, store pengebeløp til EISCAT ( European Incoherent SCATer ) radaranlegg i Tromsø og på Svalbard.

Gjennom forskningsrådet og sammen med forskningsrådene i Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannia, Japan, Kina og Ukraina eier den norske stat EISCAT-anleggene i Norge. EISCAT ble opprinnelig bygd ved hjelp av det tyske Max Planck – instituttet på 1970-tallet. Siden har det blitt gjort teknologiske og organisatoriske oppgraderinger ved anleggene.

Det er veldig lite, så godt som ingenting informasjon i media om EISCAT, som arbeider parallelt med det amerikanske HAARP anlegget i Alaskas Gakona, eiet og driftet av det amerikanske sjøforsvaret og luftforsvaret, og SURA-anleggene i Russland. Offisielt heter det at disse anleggene driver med Jordens  ionosfære-forskning. Men i den senere tid har flere og flere vitenskapsmenn, spesielt i Russland og Kanada stilt spørsmåltegn på anleggenes virksomhet. Disse vitenskapsmenn påstår at EISCAT og HAARP ( og SURA ) er egentlig våpen rettet mot menneskeheten og menneskehetens miljø og Jordens værmønster, slik at disse anleggene kan trigge værforandringer, hurrikaner, tørke, flomm og jordskjelv som en del av verdensomfattende hemmelig og skjult krig mot menneskeheten. Og det er jo på det rene at det amerikanske militæret har kategorisert HAARP som non-lethal masseødeleggelsesvåpen. Gjennom manipulering av radiofrekvenser kan anleggene påvirke til og med psykisk stemningsleie hos store mengder av mennesker samtidig. Dyreriket, som er avhengig av Jordens naturlig magnetosfære i sine vandringer blir distrahert og omkommer i store mengder når de ikke lenge kan stole på den naturlige magnetosfæren.

Jeg håper at deres politiske gruppe skaffer informasjon om HAARP-anleggene. Undertegnende har for eksempel skrevet en bok om HAARP i Norge som heter ” Tors hammer ”.

Jeg synes, at det er synd, at mye av skattepengene går til prosjektet ( EISCAT ), som delvis har hemmelig, militær agenda i verdensmålestokk.

Slutt å gi EISCAT penger og steng anleggene i Tromsø og på Svalbard øyeblikkelig.

FN og EU har forsøkt siden 1970-tallet å bannlyse denne teknologien uten å lykkes fordi de mangler jurisdiksjon som klart definerer militær teknologi brukt i miljø ( environment ). Jeg håper at det norske Stortinget kan gjøre noe med det.

 

MVH

Maarit M.Hanssen

Drammen

 

Vedlegg:

HAARP by professor Michel Chossudovsky,University of Ottawa

http://www.globalresearch.ca/articles/CHO409F.html

 

I dette svarbrevet fra Kunnskapsdepartementet nekter statsråd Kristin Halvorsen å stenge EISCAT:

 

Det Kongelige Kunnskapsdepartement

Maarit M.Hanssen maarit@online.no

Vår ref 201000486-/MNT       04.02.2010

EISCATs virksomhet i Tromsø og på Svalbard

Vi takker for henvendelsen til statsråd Kristin Halvorsen om EISCATs virksomhet.

EISCAT er en internasjonal vitenskapelig organisasjon med studier av den øvre atmosfæren ved hjelp av radarteknologi som formål. EISCAT er en viktig infrastruktur som legger til rette for grunnleggende romforskning.Tjenester basert på denne typen forskning gir store samfunnsgevinster, og gjør oss i stand til å overvåke klimaendringer og miljøet og forvalte norske naturressurser på en bedre måte.

EISCATs radarinstallasjoner i Tromsø og på Svalbard er rene sivile forskningsinstallasjoner. Dette understrekes ved at den norske kontingenten til EISCAT finansieres gjennom Norges forskningsråd.

Kunnskapsdepartementet opplever den internasjonale oppslutningen rundt EISCAT som god. Forskningsråd i Norge, Sverige, Tyskland, England, Frankrike og Finland etablerte EISCAT som en internasjonal organisasjon i 1975. I dag finansieres og drives EISCAT av forskningsråd i Norge, Sverige, Finland, Japan, Kina, Storbritannia og Tyskland. Prosjektet EISCAT 3-D, som innebærer oppgradering av radarinstallasjonene, kom med på det oppdaterte veikartet til European Strategy Forum for Research Infrastructures ( ESFRI ) i 2008. Dette viser at EISCATs arbeid er anerkjent av EU. Vi er ikke kjent med at FN har bannlyst denne teknologien.

På grunn av dette ser vi ikke at det blir aktuelt å stenge anleggene på Svalbard og Tromsø.

 

Med hilsen Kari Balke Øiseth ( e.f ) Ekspedisjonsjef

Marthe Nordtug Førstekonsulent

 

SV-politiker og kunnskapsminister Kristin Halvorsen velger å fortsette å spille russisk rullett med jordens atmosfære og klima ved å nekte å stenge EISCAT-anleggene. EISCAT-anleggene er IKKE “klimanøytrale” og høyst sannsynlig det enkeltprosjekt som i størst grad direkte undergraver den rødgrønne regjeringens målsetting om “å føre en politikk som ivaretar hensynet til jordens klima”…

 

Kilder: Earth Changes TV av Nicholas Jones. Oversatt til norsk av Maarit M. Hanssen.

Tors hammer, 2008, Maarit M.Hanssen, Ylösnousemus, 2012, Ilkka Remes, The Day After Tomorrow, 2004, Internett, Nyhetsspeilet

Maarit M. Hanssen

er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

224 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
7 år siden

DAB radio gravlagt for godt i Sverige!

Den svenske Riksdagen har formelt vedtatt å legge DAB-prosjektet dødt i vårt naboland. Norge er fremdeles det eneste land i verden som har bestemt seg for å slukke FM-nettet.

http://www.lokalradio.no/nyheter/radionyheter/dab-gravlagt-for-godt-i-sverige-5713/

Årsaken til at “noen” i norge har fattet et grovt udemokratisk vedtak uten noen form for høring i forkant og uten å informere om den virkelige årsaken til stupid-satsingen på “DAB (dumb) radio” er at
ONKEL USA SKAL FÅ BEDRE MULIGHETER FOR Å (MIS)BRUKE FM-FREKVENSENE OVER NORSK JORD TIL Å VIDEREUTVIKLE DEN MILITÆRE BRUKEN AV DET HØYTEKNOLOGISKE EISCAT-ANLEGGET VED TROMSØ …

Dette er viktig informasjon som forties av norske media…

Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden
Hans Gaarder
Forfatter
10 år siden

Bosnia and Serbia floods: thousands flee as death toll rises – torrential rain causes ‘horrible catastrophe’:

http://www.theguardian.com/world/2014/may/18/thousands-flee-floods-bosnia-serbia

Simon Elvedahl Solnes
Simon Elvedahl Solnes
Abonnent
10 år siden

Jeg Kobler HAARP til udsedvanlig flott trøndervær vi har hatt her i trondheim i år :) men for denne gangen, skal jeg ikke klage :)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Simon Elvedahl Solnes
10 år siden

Ja, og optimal miljøkriminalitet mm, så alvorlig at i USA får man dødsstraff for dette, vi får se med tiden hva som blir resultatet

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

HAARP zombie mind control, brain massage over medieval town Trondheim Norway, March 6 2014 http://www.youtube.com/watch?v=uZbUjoFhIjI

“Konsert for Johnny Cash fans 8 mars i middelalderbyen Trondheim ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/11/israel-verden-har-skapt-sin-demise/comment-page-6/#comment-107191

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

This is the first of a series of videos – kick-starting a human mind-rights campaign. Our goal is to relentlessly inspire international discussion and debate – until all human beings on the planet are free from mind control and silent assassination technologies.

Part 1 – Energy Weapons – explores mind control technologies, from cell phones to gigantic radar arrays, global satellite grids, and super computers. Governments of the world have long considered “mind control” to be the ultimate weapon of war – one of mass obedience. Today, these weapons have become unbelievably advanced and they remain completely unregulated and misunderstood.
Who Is Elisa Lam? – Pt1 – Energy Weapons
http://www.youtube.com/watch?v=EfqxN5DHFvU

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden
vaken
vaken
Abonnent
10 år siden

Kan ekstremværet på norske kysten våre et resultat va HAARP?

“Shocking Proof U.S. Attacked the Philippines With Weather Warfare! (Includes Video)”

http://beforeitsnews.com/prophecy/2013/11/shocking-proof-u-s-attacked-the-philipines-with-weather-warfare-includes-video-2455738.html

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  vaken
10 år siden

Some weeks ago ca 32 chemtrail flights in one day observed near Trondheim Norway, then came the deadly haarpweather in the Philippines, and the strongest typhoon on record. Today’s observation, chemtrails drifting over the area, and new chemtrails sprayed, November 18 2013 http://postimg.org/image/uz6bp00mr/ In facebook http://tinyurl.com/oj4qly5

vaken
vaken
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Her er mange interessante oppdateringer

“Geoengineering Watch”

http://www.geoengineeringwatch.org/category/haarp-2/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  vaken
10 år siden

Chemtrail Trondheim Norway, November 18 2013 12:51 pm, flying at relatively low altitude, route E to W over Lianvatnet http://postimg.org/image/ur8ei2b4h/ In facebook http://tinyurl.com/ot64o3a

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

With 10,000 now believed dead, yet another typhoon bears down on devastated Philippines http://www.naturalnews.com/042865_Philippines_typhoon_photos_devastation.html

Quote: (NaturalNews) The typhoon devastation of the Philippines is far worse than all of us originally thought due to the fact that the infrastructure is so devastated, virtually all communications are down. Reports are now surfacing that 10,000 people may be dead from Typhoon Haiyan, and now another typhoon named “Zoraida” is following nearly the same path as the first superstorm. ..

Snakket forleden dag med en trønder som hadde vært på filippinene og opplevd en av de siste uværene. Han hadde med fare for sitt eget liv dukket og reddet mennesker som var tatt av vannstrømmer. Han ble alvorlig syk av giftstoffer og bakterier som var i vannet og reiste til Norge for å få nødvendig og bedre behandling etter anbefaling fra en filippinsk lege

De siste 3-4+ uker har det vært intensiv chemtrail spraying, en dag observert opp mot tre dusin flyvninger på en dag i regionen Storlien Sverige og omegn. Våpenet ble åpenbart lada og nå tatt ibruk til krigsforbrytelser

Ditt livs viktigaste information ! Chemtrails och HAARP, en global forbrytelse mot alt liv og miljø http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1860&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Air force Lockheed C-130 Hercules spraying chemtrail, objects appears under front fuselage, large change in bearing, back to original bearing and chemtrail ends, i.e. becomes transparent, November 7 2013 Trondheim Norway, location S, route W to E http://postimg.org/image/lwwgky07j/ In facebook http://tinyurl.com/ncl92p8

Norwegian study: Biological Effects Of Geoengineering Fallout On Plant Life. Chemtrails global crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1832&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Standard krigføring inklusive sakte waxing med såkalte vaksiner

No Polio in the Philippines Since 1993, But Mass Polio Vaccination Program Targeted for 500,000 Typhoon Victims Under Age 5 http://healthimpactnews.com/2013/no-polio-in-the-philippines-since-1993-but-mass-polio-vaccination-program-started-among-500000-typhoon-victims/

Quote: In the aftermath of one of the strongest storms to ever strike land, the most dangerous place for children in the Philippines to be right now could very well be the evacuation centers, or living near one. This past week, the World Health Organization (WHO) and UNICEF began an aggressive program to vaccinate more than 500,000 children http://gulfnews.com/news/world/philippines/un-begins-mass-child-vaccinations-in-typhoon-hit-philippines-1.1260391 with the measles and polio vaccines in the typhoon affected areas of the Philippines. They have already vaccinated more than 30,000 children in Tacolban, one of the worst hit areas. “It is virtually unprecedented that within two and a half weeks of a disaster of this scale, with this level of devastation and these logistical challenges, that a mass vaccination campaign is already rolling out,” reported Dr. Julie Hall http://newsinfo.inquirer.net/536125/30000-tacloban-children-to-get-vaccination WHO representative in the Philippines. The children are being vaccinated for measles and polio, in spite of the fact that measles rates are very low and declining in the Philippines, and that there has not been a single case of polio in the Philippines since 1993. ..

Deleted CDC article quoted: Cancer, Simian Virus 40 (SV40), and Polio Vaccine Fact Sheet http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=301#M9249

VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias “GHIS”, vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Why do you think US kids receive 400% more so-called vaccines than f.ex. kids in Norway?, because there are 400% more viruses in the US? No, of course the reason is that the pharmaceutical industry is a deadly virus, as ment to be, vaccines are only a form of warfare

1: “My Doctor Said It Wasn’t The Vaccine” +, 2: BAN VACCINES 2013 for the Ingredients, Diseases, Intent! .. http://www.youtube.com/watch?v=ZEqYrrvsOMI&list=PLqQQFOVUZBLgfTW7DApAcFN0KaAseRU1l

1, quote: What Causes Autism? Click “Show more”. Sallie O. Elkordy ~ Group to BAN VACCINES 2013! https://www.facebook.com/groups/155098401190394/ Legislation: http://billiontoddlermarchforsurvival.blogspot.no/ Vaccine Damaged? http://www.reversingvaccineinduceddiseases.com/ “What Causes Autism? Not Mercury!” ~ Dr. Rebecca Carley, Interview: http://www.blogtalkradio.com/themaryandsallieshow/2013/05/19/what-causes-autism-not-mercury-dr-rebecca-carley Article: http://vactruth.com/2012/08/30/government-document-vaccine-unsafe/ To Whom It May Concern: I have been researching autism for about 16 years, after my only son was brain damaged from inoculations. What I have learned is that vaccines can cause vaccine induced encephalitis (leading to autism and other neurological disorders), by 2 mechanisms: 1. antigens (PROTEINS) in the tissue cultures used to grow the viruses cannot be separated from the viruses. Thus, when the body sees these foreign antigens as non self (just like occurs in transplants), antibodies are created which then attack the nervous system In fact, on page 2104 of the 10th edition of Harrison’s Principle of Internal Medicine, there is a discussion of acute necrotizing hemorrhagic encephalomyelitis, a fatal demyelinating disease which is created experimentally in lab animals by administering myelin and the pertussis vaccine. 2. molecular mimicry – is where there is a similarity of proteins in an organism to the proteins in the body. In the case of the live measles virus, it is very similar in structure to the myelin sheath. THIS IS THE REASON FOR THE MASSIVE INCREASE IN AUTISM SINCE THE MMR VACCINE PROGRAM COMMENCED. Autism is actually non-fatal subacute sclerosis panencephalitis (SSPE) due to live measles virus; the name was changed to hide that fact. (The same name change was done in people who developed paralysis from the live polio vaccine, which was then called “aseptic meningitis”). Note that the MMR vaccine has NEVER had mercury, which does cause nerve cell death; mercury and aluminum injected in older patients is the prime cause of Alzheimer’s. The SSPE – autism link has been found in 30 year old secret documents in the UK, as reported at http://vactruth.com/2012/08/30/government-document-vaccine-unsafe/ The few cases of autism in allegedly unvaccinated children (which can’t be certain in most cases now that the Hep B is being given to newborns) are a result of transmission of vaccine viruses from the parents (especially the mother) to the fetus in utero. This must be considered if a study of unvaccinated vs vaccinated children is ever done. Lastly “outbreaks” of various viral infections in children in various localities have been blamed on the unvaccinated children. However, when these cases are investigated, it is almost always found that the children who became symptomatic were actually inoculated with the disease. Thus, it is the vaccinees giving disease to the unvaccinated children. In fact, the package insert for the shingles vaccine admits a known side effect is for the vaccinee to come down with chicken pox (caused by the same virus as shingles). I have a mountain of information on vaccine induced diseases; fell free to contact me if you have any further questions: office phone: 828-294-0662 skype: drcarley 1. Rebecca Carley, MD, Court qualified Expert in VIDS (Vaccine induced diseases) http://www.reversingvaccineinduceddiseases.com

2, quote: Sallie O. Elkordy http://billiontoddlermarchforsurvival.blogspot.no/ Nat Wood, Host of “30 Frames” television show. Polio Vaccine, the Origin of AIDS: http://www.youtube.com/watch?v=LZs1V8mpcoY

VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias “GHIS”, vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=1

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Idag er det meldt fint vær og sol i Trondheim men det er totalt overskyet og regner, systems out of order? http://www.yr.no/sted/Norge/S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag/Trondheim/Trondheim/

Fler e-post servere streiker, poster havner i spamfilter, internettet går tidvis treigt over en 90 mbit-linje, hva blir det neste?

Nazi-marx media propaganda maskina går berserk angående bl.a. Syria

“Abel Danger radio show, Mon Aug 26, 2013 2:00pm EDT — 3:30pm EDT ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/06/11-september-hvordan-hvorfor-og-hvem/comment-page-8/#comment-101247

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

På tide med litt Mind Control info igjen. Gir ordet til Dr. Begich igjen…
Mind Control Documentry are you really in control of your self or a remote puppet:

Gode artikkler om Mind Control:
http://www.earthpulse.com/src/category.asp?catid=12

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

Leuren Moret – Fukushima tectonic nuclear warfare monitored by world HAARP partners

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Takker for veldig interessant innlegg, 2Q11 !!

Som en digresjon til de evinnelige Stutum kommentarene på Nyhetsspeilet, og apropos popcorn;

Mattilsynet stanser salg av genmodifisert popcorn

http://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/genmodifisering/mattilsynet_stanser_salg_av_genmodifisert_popcorn.9920

Denne typen popcorn kan man få kjøpt på det miljøvennlige og grønne Kiwi. Sikkert.

Det kunne være interessant å få vite hvilke mørke krefter som diverse butikk-entrepenører samarbeider med, i forhold til den massive kameraovervåkningen.

Dette er uten tvil ulovlig, men i dag er lov og rett blitt en sagablott.

Det å sette opp en KIWI- butikk på relativt kort tid, for så å implementere miniatyr- kamera i sorte glass “bobler”, som dekker 100 % av de arealer hvor kundene befinner seg. Det er hva jeg kaller “trojansk overvåkning”.

Mørkets fyrster nøyer seg ikke med overvåkning via mobil/internett/TV.
De sender kort og godt inn håndverkere til diverse boligstrøk i hele landet, og bruker “landhandelen” som påskudd til å få et bedre (ulovlig) overblikk over alle menneskene som bor der.
Anser dette for å være intet annet enn en militær agenda, som i nær fremtid skal brukes MOT det norske folk.

Med misjon: Kartlegging og dertil segregering?

Det finnes FEMA helikoptere i Norge. Finnes det FEMA styrker/kommando tropper som klargjør seg for liknende scenario, som vi kan lese om her?

http://www.fema.gov

“prepare” for “Ordo Ab Caos” ?

http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Aktuelt-Regional-og-kommunal-beredskap/Var-til-besvar/

“klima-klima-klima” = kill, kill, kill

Sannelig, husk mine prediksjoner, og hjelp hverandre når “klimaet” er klargjort til det endelige nådestøtet. For det kommer. You bet!

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Maarit, jeg tror at det vi nyss var vitne til her, var en av de millioner som rett og slett ikke bryr seg et døyt om annet enn å spre debunker sprøyt.
For ikke trolla. De har problemer nok som det er.

bozzie
bozzie
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Ingen fare, jeg gir bare uttrykk for det mange av leserne deres tenker (faktisk), sånn at dere er klar over det. Høy popkornfaktor :-)

Menneske
Menneske
Abonnent
10 år siden

Fighter, kunne du være vennlig å sende lenken din til Naturvernforbundet også?
Slik at den katolske “Zion vennlige” organisasjonen, som muligvis var grunnlagt av frimurerne i 1914, og som nå ledes av NWO- vennlige Lars Haltbrekken, kan gruble litt over hva de holder på med? Lars, ja, han som satt i verdikommisjonen med den katolske prost og teolog Kjell Magne Bondevik. Som nå sitter i Club of Rome, etter det jeg vet. Kjell Magne, da. Jobber for “fred” og slikt. Kremt, kremt. Selveste Lars Haltbrekken, ja. En heilnorsk NWO- agent, muligvis katolsk han også? Hmm. Jesuitt kan han jo ikke være, men han har nok sansen for de illuminerte. Hvilken grad har han, da? Good buddy er han jo med både frimurer Erik Solheim, og de andre losje- toppene i politikk, og i næringsliv.

Det er jo interessant, dette med “miljøvern” og “miljø”.

I dag oppfordrer de “klimareligiøse” til bruk av sparepærer med kvikksølv, og til å bli generelt “energismarte”. Men codex alimentarius og Agenda 21 sier de ikke mye om. Deres mantra er “klima-klima-klima”. På engelsk blir vel dette noe sånn, som Barack Obama sier i det skjulte: “Thank you, satan”.

Og takk for “miljøstiftelsen”:

http://www.zero.no/

Lurer på hvor mange fugler de har i planer om å stusse fjær på? Det ser temmelig effektivt ut?

Nå vet ikke jeg, altså, hvor mange millioner gigawatt som HAARP anleggene i Norge svir av hvert døgn. De er i alle fall ikke energismarte, men kanskje heller energikåte? Det kan vi jo spørre det katolsk eide Skagerak Energi, og Statskraft om(en og samme eier). Så kan vi jo rette noen spørsmål til der schstadt, som faktisk politianmelder folk som kaster søppel i en vanlig plastpose fra butikken, og ikke i spesialpose merket for “kildesortering” på miljøstasjonene. Svaret blir vel vårt eget ekko. Et skriftlig svar, med bekreftelse på at ja, de har registrert at vi har stilt staten et spørsmål. Signert av en eller annen gjøk, som signerer for den statsråd som ikke var inne, akkurat da, men som heller var på et Bilderberger møte? Kjøpt og betalt, korrupt, og skinnhellig, kan man kanskje også si? Hmm? Erna? Jens? Ehh…. Jensemann er da ikke russisk agent, er han vel? Jens er jesuitt, han. Er han ikke ? ;-) Slik som far sin? Ingen dustehuer får lov til å starte den trilaterale kommisjon uten videre. Vel, David fikk jo lov, men han var allerede beslektet med slangenes avkom.

Hvorfor går det ikke an å politianmelde de flyselskap som slipper ut chemtrails, da? Oi, glemte det. Politiet er jo faktisk kontrollert av den katolske kirke, rettere kalt pavemakten, de også. De går jo med løven på ermet. På løvebakken foran det katolske storting er det også løver. Alle disse løvene. “The lion”, eller som Craft Foods sjokoladebit “Lion” påpeker: Satan.

For i politiet sitter det korrupte toppsjefer som er medlemmer av diverse katolske hemmelige losjer. Og i rettsapparatet sitter det dommere, advokater, jurister og fullmektige som kjenner hverandre, og som også sier: “klima-klima-klima”. Nyttige idioter som ikke aner hva det gjør, når de følger sine instrukser om å henlegge hundretusenvis av klagesakaker, som i bunn og grunn dreier seg om urettferdighet.
Vel, de aner jo, men skjøgen har trollet så mye med dem, at de ikke lenger husker forskjell på rett og galt. Utrolig fascinerende å studere mennesker for tiden. Som om de er besatt av mørkets krefter. Trolleri, trollera, de elsker sin gud Ra.

“The catholic family”.
Og så får jeg si: Pickabøø, PST ;-) Jesuitter der også, gett. Forbrytere hele gjengen.
Lysky, og de sprekker som troll, hver gang de blir konfrontert med saklighet, rett og galt, og lovverket. De har makt, men ingen argumenter/logikk. Religionen deres overstyrer alt av medmenneskelige egenskaper.
Heilt utruleg ;-)

Og så kan vi jo rette noen spørsmål til industrien i Norge. Til katolsk eide/kontrollerte Ikea, som utrydder skoger all mass, og tjener seg søkkrike på å selge sponplater og annen møkk? Hvorfor klarer ikke miljøstiftelsene å stoppe slike monstre? Oi, glemte det. Miljøstiftelsene arbeider ikke mot industrien/handelsnæringen men FOR:
http://naturvernforbundet.no/samarbeidspartnere/

Norgesgruppen? Ehhh, er ikke de temmelig aktive i forhold til å få distribuert GMO i maten vår, da? Norgesgruppen er en del av NWO- nettverket. Nå setter de opp KIWI butikker over hele Norge, spekket med ulovlig overvåkning. Kanskje de blir tirret av å studere folk, når de begynner å knele av all gifta som de selger? Codex- Codex- Codex. Kiwi`s sataniske signatur og farge, er grønn. Grønnfargen symboliserer det helsvarte i menneskehetens siste æra, og tidsepoke. Så er det nok over og ut, for dette smakløse horeriet.
http://kiwi.no/

Går du på Kiwi, så finner du garantert et bredt spekter med giftig Codex- mat.
Gusjegrønne paprika og selvlysende sitroner (opprinnelse ukjent).

Gjør et søk på “GMO” på naturvernforbundets søkemotor: Null treff.

Sikkert bare en “tilfeldighet”. Sikkert også “tilfeldig”, deres grønne farge/signatur: Go Eco: Masj fremad, mot en ny satanisk og helsvart verdensorden. Heia, heia, heia ;-)
http://naturvernforbundet.no/

Ellers lever vi jo i en skrekkelig lite trivelig tid, hvor den katolske kirke bedriver værkrig mot jorbrukere over hele verden, for å knuse menneskehetens næringskjede, rettere kalt: maten vi trenger for å leve. Er vel primært derfor HAARP og chemtrails ble iverksatt?
Slik at den katolske kirke potensielt kan fortsette sin trolling, og tjene ytterligere enorme formuer ved å få full matkontroll, og begynne å selge frø. I tillegg til å tjene enorme formuer på oljen (vår?). Pavemakten tjener faktisk penger på å utrydde mennesker over hele verden. De er gode til å håve inn gryna. Statoil er vel like katolsk som tastaturet jeg skriver på. Muligvis også frødlagrene? Nå også fra Svalbard (ekte godt Norsk?). Skal vi si en økologisk agurk til kr. 150,- for dem som er velbeslått? (katolikk)

Eller en ekte genmodifisert agurk til kr. 17,90 i det katolske Ica, eller Rema, for de som ikke har penger, og er disposable. Kildesortering finnes i mange varianter. Også for mennesker.

Nå skal det forøvrig sies at Naturvernforbundet gjør noe godt, da. De oppfordrer faktisk til ikke å kjøre fly lenger, men til å ta buss og tog.
På dette punkt er jeg enig, for jeg har fått inn noen rapporter på at b.l.a Ryan Air setter store begrensninger i forhold til den bagasjevekt som passasjerene kan ta med på flyet. Grunnen til dette, er at flyene deres er spekket med giftige containere med barium, strontium, aluminium, og andre substanser. Sprayingen skal visstnok foregå automatisk, uten at pilotene er klar over det.

En anonym passasjer har angivelig bemerket seg underlige flystriper fra flyvinduet. Meget, meget interessant. En kraftig innsats, for å hjelpe, og støtte den katolske pavemaktens interesser, altså. Alle som blir med, og som har noe å bidra med, vil bli gitt ærestittelen: “elite”. Før i tia: grever, hertuger, grevinner. Nå er det ikke plass til flere titler, så “elite” får holde. ;-)

Dette er litt av et genialt påfunn. Kanskje samtlige flyselskap har ledere som er Bilderbergere, og som har klart å implementere hemmelig militærteknologi i flyene, uten folkets viten?

Alt er jo blitt katolsk nå i væla, og pavemakten fortsetter med trollingen sin.

Pavemakten inntok Norge rundt 1000- tallet, den. Om ikke enda før. Pavemakten har trollet med skatter, avgifter, regelverk, jordbruk, mat, handel, og stort sett alt som ikke rettmessig tilhører dem i Norge, i laaang tid. Og det blir ikke bedre. Det blir verre. Øvrigheta, er og forblir øvrigheta.
I vatikanstaten Norge kan vi veie to lover på rettferdighetens vektskål:

1. Vær mot din neste, slik du ønsker at din neste skal være mot deg
2. Denne lov skal ikke gis tilbakevirkende kraft.

Rettferdighetens vektskål vier over alle andre menneskeskapte vektskåler.

Horekvinnen, d.v.s. skjøgen, forfører nok mange nå, ja.
Kjør heller tog, så reiser du “klimavennlig”
http://www.nsb.no/

(Hvis du orker å bli totalt overvåket/spionert på, og nuket av elektromagnetisme fra andre sovende passasjerer som alle bærer en katolsk i-spy-on-you-phone.

Mitt råd til Ola Dunk: Oppfør dere pent, da.

bozzie
bozzie
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Hehe, man trenger ikke å ta noen alvorlig som ikke ser forskjell på Effekt (watt) og Energi (joule). En kort puls på flere gigawatt trenger ikke å inneholde mer energi enn et lommelyktbatteri.

Jeg antar at resten ligger på samme nivå :-)

bozzie
bozzie
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Neida Maarit, jeg er intet geni. Dette har folk visst om siden Marconis tid. Han, derimot, var nok ganske smart.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  bozzie
10 år siden

Jaja du trenger nok ca 100 millioner AA batterier for å produsere en 1,5 gigawatt puls, selv hvor kort du gjør pulsen (uten bruk av kondensator). Men det var vel ikke poenget ditt.

bozzie
bozzie
Abonnent
Svar til  Seitasis
10 år siden

Hvorfor ikke? Watt er bare effekt, og lager du pulsen kort nok kan du sende ut så store effekter du vil.

Du er jo inne på det: lad opp en kjapp kondensator og tøm den så fort det går an, og du har en kraftig puls. Dette er pensum på videregående, og det komisk når konspirasjonsteoretokerne åpenbart ikke vet bedre. Det velter hele illusjonen.

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Menneske
10 år siden

Hei Menneske, litt understøttelse av dine utsagn om fy-fly og Kiwi.

Fra Irske Ryanair til Irske Norwegian, med eller uten ”halespray”?

Bjørn Kjos kan slippe norsk skatt NA24
http://www.na24.no/article3614706.ece
25. apr. 2013 – Tidligere undersøkelser har også vist at 80 prosent av bedriftene valgte Irland på grunn av den lave skatten. Ryanair-skatt.

Norwegians Dreamliner er irsk – Økonomi – NRK
http://www.nrk.no/okonomi/norwegians-dreamliner-er-irsk-1.11081572
14. juni 2013 – Norwegian vil flagge ut til Ryanairs hjemland Irland for å benytte personell med asiatisk lønns- og arbeidsvilkår.

En ganske fersk melding på flyfronten, et lite fillekjøp på bare 20milliarder:
http://e24.no/boers-og-finans/sas-kjoeper-nye-fly-for-20-milliarder/20647728

..-en bagatell i forhold til kabbalailluminatitallene:

Norwegian har bestilt 122 fly – ikke 222”
Norwegian-sjef Bjørn Kjos annonserte onsdag europahistoriens største flykjøp, med såkalte «firm orders» for 222 nye fly. Men flyfabrikanten Airbus, som skal levere 100 av flyene, vil ikke gå med på at en slik avtale er i havn.
Publisert: 26.jan. 2012:
http://www.aftenposten.no/okonomi/Norwegian-har-bestilt-122-fly—ikke-222-6749933.html#.Ucon_Zw2AlQ

Kjøper fly for 127.000.000.000!
Amerikanske statsgarantier (hmm..)
Flykjøpet er Fastlands-Norges desidert største enkeltinvestering og på nivå med de største norske investeringene innen olje- og gassvirksomheten, heter det i en pressemelding fra Norwegian.
– Dette er en av de største flyordrene i verden og den største i Europa. Dette har vi råd til. (hmmm..)
Publisert 25.01.2012 :
http://www.sb.no/nyheter/kjoper-fly-for-127-000-000-000-1.6734991

Ja til Illuminati? Og får ”Belønning” 2 dager senere?
Spanair S.A. var et spansk flyselskap som ble dannet i desember 1986 og begjærte seg konkurs 27. januar 2012. Flyselskapet hadde tidligere hovedkontor i Palma de Mallorca, men flyttet i 2009 sitt hovedkontor til L’Hospitalet de Llobregat ved Barcelona. Selskapet startet sine flygninger i 1988. Selskapet var medlem av Star Alliance og var majoritetseier i Aerolineas Argentinas. SAS eide 10,9% av Spanair.[1]

Spanair Flight 5022
20. august 2008 styrtet Spanair flight 5022 like etter avgang fra Madrid på vei til Gran Canaria. Flyet var av typen McDonnell Douglas MD-82(EC-HFP). Flyet tok av fra rullebane 36L ved Barajas lufthavn i Madrid klokken 12:24 UTC. Det var 166 passasjerer og en besetning på seks ombord i flyet. Havarikommisjonen har konkludert med at flyet var feil konfigurert for avgang, som gjorde at vingene ikke klarte å få nok luft til å løfte flyet. Dette førte til at flyet steilet like etter avgang, og styrtet på høyre side av rullebanen. Totalt 154 mennesker omkom av de 172 menneskene ombord.
http://no.wikipedia.org/wiki/Spanair

Authorities investigating the 2008 crash of Spanair flight 5022 have discovered a central computer system used to monitor technical problems in the aircraft was infected with malware.
http://www.nbcnews.com/id/38790670/ns/technology_and_science-security/#.UcoO_pw2AlQ

Nei til Illuminatimafia? Og tilhørende straff med symbolikk? Skjær i sjøen den 13.(/7) for kjøpmannen i butikkjeden(som er kalt opp etter Kirkeng og Wike, og med fargesymbolikk som henspiller på de evige jaktmarker), funnet, i følge meldinger formiddag 22.juli 2011, om kvelden den 21.juli og transportert fra sjøen forbi Brevik(veien) inn i vika der KIWI butikken på Kjøpmannskjær ligger?

Navnet på butikkkjeden kommer fra etternavnet til gründerne Tor Kirkeng, Henning Kirkeng og Svein Wike, hvor de to første bokstavene i etternavnene Kirkeng og Wike danner Kiwi.
http://kiwi.no/Finn-butikk/#kj%C3%B8pmannskj%C3%A6r

Kart:
http://s24.postimg.org/auo7c716d/Kj_pkirkvik.jpg

Streetview med obligatorisk chemtrail-himmel/helvete:
http://s8.postimg.org/x9cesh7xh/kivikirkev.jpg

En død person er tatt om bord i Røde Kors-båten. Den er nå på vei inn til Kjøpmannsskjær, sier Tønsbergs Blads journalist Terje Wilhelmsen.
Politiet bekrefter funnet.
– Politiet vet ikke mer om identiteten til denne mannen, melder operasjonsleder Åge Haakonsen.
Politiet melder at de nå skal jobbe for å finne ut identiteten på mannen.
Vedkommende er hentet med likbil på bryggen på Kjøpmannskjær.
Publisert
21.07.2011 23:22
Sist oppdatert
22.07.2011 11:47
http://tb.no/nyheter/dod-mann-funnet-i-vannet-1.6377624

http://www.sb.no/nyheter/burud-saken-henlagt-politiet-kan-ikke-si-noe-om-fart-eller-promille-1.6731383

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Massiv HAARP dokumentasjon fra Illuminati-avhopper Doc Marquis:

http://sincedutch.wordpress.com/2012/04/24/want-to-know-about-weather-modification-haarp-vlf-hf-and-chemtrails-want-to-prove-it-to-a-non-believer-here-you-go/

(Linken over fører til en “tung” side, mange MB)

2Q11
2Q11
Abonnent
11 år siden

Oklahoma- tornado ikke overraskende HAARP initiert.
Som en nettleser fra USA skriver, de mørke kreftene vil fortsette til massene våkner. Masemedia hjelper ikke til i så måte..

5/20/2013 — Oklahoma City, Massive tornado damage — RADAR pulse / “HAARP ring” / Scalar Square confirmation – by sincedutch!!!
Posted on May 20, 2013

Late PM May 18, 2013 going into early AM May 19, 2013 — A series of RADAR pulses / “HAARP rings” / Scalar Squares appeared over Oklahoma City.. South across the state.. and East to Tulsa.
Move forward 36 hours, and we see a MASSIVE devastating tornadoes form and hit the pulsed areas.

pupma says:
May 21, 2013 at 12:18 pm
It is so sad to me that we are onto the games and the devastation being purposely planned and carried out against US citizens. I thought yesterday, that immediately today when I checked, sure enough our government is continuing to take down this country. I believe this will not stop or slow down. The dark are truly going to make things wicked until we all wake up as we have been told. I wonder if MSM will ever catch up with current events and the purposeful destruction of the USA and the world. What will it take for them to finally wake up and do their jobs of investigative reporting? We need to nail these evil people to the wall, put them in a cage and send them off planet as soon as possible. The pain, torture and terror they are inflecting is unconscionable. To do this to schools full of children is most dark and the desperately unrelenting in the pursuit of ultimate devastation must be stopped. Cowards the lot of them! Praying for them, to have a change of heart and join us on our march toward a brand new world filled with love and compassion is the only way I can help move us forward. I pray daily, join me!
http://jhaines6.wordpress.com/2013/05/20/5202013-oklahoma-city-massive-tornado-damage-radar-pulse-haarp-ring-scalar-square-confirmation-by-sincedutch/

Under er linket til Hercules”ulykken”, beskrevet med samme utgangspunkt. Legg også merke til økt jordskjelvaktivitet på begge steder i tidsrommet før tornadoen er samlet for ødeleggelse.
Nå er det slik at bildeformidlingsprogrammet jeg har benyttet i stor grad er ”tatt av nettet”.
Mystisk, spør du meg..
( http://www.radabg.com/url/imagehaven.net/
http://www.juggle.com/imagehaven-net )

Derfor legges bildene som det henvises til ut her:
http://i39.tinypic.com/35iuqol.jpg
http://i43.tinypic.com/vp7qk5.jpg
http://i41.tinypic.com/nc1rhz.jpg
http://i40.tinypic.com/303fnfo.jpg
http://i39.tinypic.com/30a6n9s.jpg

kommentar, Hercules og HAARP 15.mars 2012:
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/rosetorne/comment-page-1/#comment-85354

Flere eksempler på at dette spillet forlengst er avslørt:
HAARPSTORMS ~ HOW MAN MADE TTA DIRECTED ENERGY TORNADOES LAST NIGHT 2-11-2013

DIABOLICAL !!! ‘HAARP’ TTA SIGNATURE ~ SONIC SCULPTING ~ FACES IN THE STORM !!!
(jfr 911)

Massene skal lures til å tro at gud(ene) varsler gjennom skyformasjoner at aliens er på vei:

BREAKING NEWS!!! ASTONISHING MASSIVE HAARP Sonic Sculpting to Deceive the Masses HAS BEGUN!!! (Men massene får ikke med seg dette..?)

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  2Q11
11 år siden

Her en ærlig fagperson (og av den grunn jobbløs,: Meteorologist Scott Stevens who was fired from ABC news for reporting the truth about aerosol chemtrails) om hva vi var vitne til ved den siste tornadoen over Oklahoma:
METEROLOGIST ON OKLAHOMA TORNADO, & MANMADE WEATHER; PLEASE CIRCULATE.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TeKWy2qAFtE#!

bozzie
bozzie
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Kult, du bruker tittelen hans som sannhetsbevis, men tror ikke på det han sier om sine intesjoner. I introduksjonen hans sier han: “There is, therefore, great motivation to develop effective countermeasures against the destructive effects of weather, and, coversely, to enhance the beneficial aspects”.

1. Han påpeker at menneskelige handlinger påvirker klimaet. Her har jeg forstått det sånn at dere ikke tror på dette, og særlig ikke drivhuseffekten.
2. Han ønsker å motvirke dette, og kanskje til og med forbedre det, men dere tror han vil ødelegge det.
3. Dette er en forstudie med prat om budsjett og målingen, ingen konkrete forslag til gjennomføring.
4. Og kanskje viktigst for min plass i denne tråden, han snakker om været, ikke jordskjelv eller asteroider.

Så jeg holder på påstanden min fra 15/2 om at antydningene om at Haarp skulle ha medvirke til å få asteroiden til å falle ned er noe av det merkeligste jeg har sett. Dessuten gjorde den jo ikke det.

Storm
Storm
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden
« Forrige artikkel

Vestlig esoterisme, New Age og akademia

Neste artikkel »

Velg D3-kilder fremfor influensavaksinen

224
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x