Du leser nå
EISCAT og HAARP er ferdigstilt som våpen i 2013

45 minutter lesetidEISCAT og HAARP er ferdigstilt som våpen i 2013

Norge har to kraftige radaranlegg ved navn EISCAT. Det kraftigste er utenfor Tromsø og det andre på Svalbard. Tromsø-anlegget oppgraderes i disse dager til 3D. Dette anlegget bidrar til å forårsake ekstremvær og påvirke jordens klima negativt. Dessuten samarbeider anlegget i hemmelighet med USAs militærvesen; et geofysisk supervåpen på norsk jord...Finnes det i det hele tatt noen som tar ansvar i dagens politiske Norge? Å late som man ikke kjenner til viktige kjensgjerninger kan vel ikke lenger godtas som unnskyldning, nå som fakta foreligger. (Bildet er hentet fra EISCATs nettsted http://www.eiscat3d.se)

HAARP-programmet skulle løpe i 20 år, fra 1993 til 2013. I løpet av denne tiden er våpenet testet og ferdigstilt  og kan brukes når som helst og hvor som helst på Jorden i atmosfæren, under havet eller under jorden. Testingen har forårsaket ekstremvær over hele planeten, jordskjelvene og tsunamiene er hyppigere og sterkere. Et nytt geofysisk våpen er født, som kan brukes fra jordens indre til Månen og enda lengre inn i det dype rommet. Galskapen har ingen grenser.

 

EISCAT, et skandinavisk radarsystem, som blant annet kontrollerer været

På skrivende stund har Wikipedia en grei  forklaring  om EISCAT-anleggene i de Skandinaviske land ( http://www.eiscat.se/ ) . Wikipedia beskriver anleggenes vitenskapelig bakgrunn, historie, organisasjon og de teknologiske aspektene på en ryddig måte. Det finnes også ( minst ) to bloggere i VG-Nett, som på en folkelig måte forklarer hva anleggene er for noe og hva de ( i verste fall ), kan brukes til. Anleggenes brukskapasitet skaper mistanker og frykt hos flere og flere, også i Norge. Anleggenes angrep på jordens naturlig geomagnetisk balanse, og kapasitet til å forstyrre menneskenes og dyrenes biomagnetiske prosesser som hjernevirksomhet, anser mange av oss som en årsak for bekymring.

 

EISCAT er agronym for ” European Incoherent SCATter ”, med andre ord en europeisk stasjon for inkoherent spredning. Det dreier seg om radaranlegg som sprer sterke radiobølger opp i jordens ionosfære. Radaren skyter himmelrommet med elektromagnetisk våpen. Området i ionosfæren, som blir truffet blir oppvarmet og det sies at bombardementet forårsaker tilstanden hvor gassene i ionosfæren koker. I prosessen blir atomer ionisert, med andre ord  oppstår det radioaktivt stråling , og det blir dannet en virtuell antenne, som har hensikt til bl.a. å gjøre det mulig å sende radiostråling ( RF, radio freqency radiation ), radiobølger til hver krok på jorden uansett avstand. Jordens krumning er ikke lengre hinder til at en radar kan se hva som befinner seg over horisonten.

 

La oss se litt nærmere på definisjonen på begrepet ” inkoherent ”, som er den måten vitenskapsmenn bak anlegget vil at  radaren skal arbeide på. Inkoherent spredning betyr at radiofrekvenser svinger på en måte, at svingningene til stadighet avbrytes og settes i gang igjen. Inkoherente bølger gir ingen samspill mellom to eller flere bølgebevegelser. Det oppstår ikke så kallte interferensbilder. I naturen er det vanlig at bølgene ( lys, lyd, elektromagnetiske bølger m.fl. ) forsterker hverandre og lager nye bølger ( kast en stein i vannet ). Men bølgene kan også utslette hverandre i naturen.

 

De inkoherente  radiobølgene arbeider med å lage kaos, disharmoni, med andre ord uforutsegbarhet i jordens magnetosfære og ionosfære oppe i himmelrommet og rundt jordens magnetfelt. Det vil si at EISCAT spiller russisk rulett og holder jorden som gissel ! Jordens naturlige harmoni settes med vilje i utakt uten at noen kan fortelle hva konsekvensene er eller kan bli for den naturlige balansen for jorden. Og radarane skal skyte sterkere og sterkere, og døgnet rundt og året rundt, hvis vitenskapsmenn får det som de vil. Men forskere er avhengige av penger. Anleggene koster penger å drive, og det koster å anskaffe den strømmen som trengs for å produsere kruttet, dvs. disse disharmoniske djevelbølgene.

 

På 1970-tallet oppdaget vitenskapsmenn at jordens akse hadde begynt å svaie. Man satte et forsiktig spørsmålstegn om det skyldtes den russiske inkoherente spredningen fra radaranlegget SURA ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sura_Ionospheric_Heating_Facility ). Kritikerne på SURA, EISCAT og HAARP er redd for at jordaksen kommer til slutt til å tippe, og det blir polskift på jorden med katastrofale konsekvenser for livet på jorden.

 

EISCATs administrativ hovedkvarter ligger i Kiruna i Nord – Sverige og anleggene på fastlandet i Troms utgjør hovedtyngden av radarane. Per i dag drives EISCAT av CRIRP ( Kina ), Deutsche Forschungsgemeinschaft ( Tyskland ), National Institute of Polar Research og STEL ( Japan ), Norges forskningsråd ( Norge ), Science and Technology Facilitiels Council ( Storbritannia ), Suomen Akatemia ( Finland ) og Vetenskapsrådet ( Sverige ).

 

EISCAT er dermed en privat organisasjon, som har et formål å fremme vitenskapelig arbeid ( såkallt ideell organisasjon ). De som styrer organisasjonen er avhengig av private enkelpersoner, industri og offentlige pengebevilgninger for å drive radaranleggene. Det tyske, private, Max Planc instituttet stod for byggingen av anlegget i Ramfjordmoen i Troms på 1970,- og 1980 – tallet.

 

Det offisielle vitenskapelige formålet for EISCAT er ” å forstå de forskjellige former for vekselvirkning mellom sola, det interplanetære rom, jordas magnetosfære, ionosfære og atmosfære på høye breddegrader, naturlig og menneskeskapt påvirkning og tilhørende plasmafysikk og –dynamikk, og å oppnå tilstrekkelig kunnskap, forståelse og teknikk for at menneskeheten skal kunne overvåke, forutse og begrense skadevirkningene av slike prosesser innen de neste 30 år ” ( Wikipedia ). Dette ønsker altså EISCATs vitenskapsmenn å oppnå ved hjelp av å lage kaos og uforutsegbare prosesser i jordens naturlig balanse. Husk, at livet på jorden er avhengig av denne balansen. EISCATs vitenskapsmenn gambler med andre ord med livets grunnleggende forutsettninger på jorden. De gir blaffen i hva konsekvensene blir eller allerede har blitt for livet på jorden. Vi har ikke  ord for slik ideologi i 2013, men det het nazisme for 60 år siden. I 30 år  har EISCATs medlemsland  holdt menneskeheten og resten av livet på jorden som gisler i spillet med radar som leketøy.

 

Det tyske Max Planck instituttet, som er moderorganisasjon for EISCAT, viderefører arbeid for å fremme vitenskap etter Kaiser Wilhelm Institute, som ble nedlagt av de allierte etter den andre verdenskrig. Max Planck institutt ble startet den 11.september 1946 med godkjenning av det britiske og amerikanske militæret.

 

EISCAT arbeider tett med ” Max Planck Institute for Solar System Research ”. Det kan leses på hjemmesiden deres, at ” We use incoherent scatter facilities of EISCAT, a multi-national organisation to study the high latitude ionosphere. It operates several of the most modern and most advanced incoherent scatter radars, located in Norway, Sweden, Finland and on Svalbard ( Spizbergen ) ”.

 

De aller nyeste og mest moderne radarer for inkoherent spredning i disse nordiske land betyr, at radarane er i stand, per definisjon, på en mest mulig måte å forstyrre den naturlige harmonien og balansen i jordens magnetosfære, atmosfære og ionosfære, og varme opp gassene der med høyest mulig temperatur. Max Planck institutt hevder, at det kan ved hjelp av denne teknikken studeres og sammenlignes solens virkning på jordens ionosfære og magnetosfære. Teknikkens virkninger, som side-effekt, eller i verste fall som målrettet handling på jordens geofysiske forhold, dvs. jordskjelv, vulkanutbrudd, oseanenes balanse, været og klima lokalt eller globalt, sies det  ingenting om. Disse effektene er ikke interessante for EISCAT , andre får ta seg av dem, hvis de er i stand til det. Hvis ingen er i stand til å ta seg av dem, så blir det deres problem. ” Vi skaper problemet, folk får reagere og dere skaper løsningen ” i kjent NWO ( New World Order ) – stil.

 

Calima, et spansk værfenomen på Kanariøyene, betyr opp til 49 varmegrader  og tørr sterk vind med sandstøv fra Sahara over øyene. Som forventet blusser skogsbrannene opp. Hele landsbyer er i fare for å brennes ned. Flere titalls mennesker kan komme til å dø pga. hete. Vi hørte lite eller ingenting om calima på 1990-tallet. Siden fenomenet blir nå omtalt i media, betyr det at ødeleggelsene  er nå så store at nyhetene  overstiger terskelen om å bli tatt med. Det forventes en intensiv calima i år. Et eksempel på resultat av EISCATs og HAARPs tukling på jordens magnetosfære og ionosfære, de steder, hvor jordens vær og klima reguleres opprinnelig med naturlige prosesser og samspill med solen. Hva annet er EISCAT og HAARP i stand til å gjøre? Vi har ikke plass her å gå i detalj i disse radarnes alle kapasiteter, men vi skal se på noen av mulige skenarier. Etterpå skal vi se på hva disse radarne, mest HAARP, kan gjøre med mennesker og annet liv på jorden.

Jordraset i Hatlestad Terrasse i Bergen i 2005

Tirsdag 13. september 2005 gikk det ut advarsel på høyttalernettet i Bergen Brannvesen om at der var ventet ekstremt store nedbørsmengder til natten. Dette er sterke ord i en by som kan alt om nedbør! Og gjennomgangsmelodien i vaktskiftet var at dette kom til å bli en helsik… strevsom vakt – de kunne ikke fått mer rett. Det falt 156,8 mm.nedbør på et døgn!
”Brannmannen” ( forteller ) :

«Utover kvelden økte intensiteten på nedbøren, og meldingene om oversvømmelser begynte å strømme på. Ledelsen i Bergen Brannvesen var forutseende og begynte tidlig å innkalle ekstramannskaper for hjelp. Kummer tettet seg, det lekket inn i hus og fundamentene på enkelte bygningen begynte å ”vakle”. Dette begynte å ligne på tilstander som en er vant med skjer i helt andre land enn Norge

Jordraset
En av Bergens syv brannstasjoner – Fana stasjon, kjørte som alle andre fra det ene oppdraget til neste. Ca. ved kl.02.00-tiden natt til onsdag 14. september stoppet Bil 3 – Fana, på busstoppet og ringte Alarmsentral brann Hordaland for nytt oppdrag. Under samtalen kom meldingen om jordras i Hatlestad Terrasse. Bil 3 med fire mann var ca. 700 meter fra rasstedet. Synet som møtte dem var lite hyggelig. Det var store trær, jord og steinmasser som var kommet ned over veibanen og inn i husrekken i Hatlestad Terrasse fra og med nr. 40 til og med nr. 48. Jordmassene stod inntil to meter oppetter husveggene.

Vakthavende brannmester Carl Robert Tvedt fikk det ekstra vanskelig da han selv hadde bodd i nr. 46 i 12 år, og kjente de fleste av beboerne.
Det ble fort klart at flere personer var levende begravd, og de klarte ikke å komme seg ut av jordmassene ved egen hjelp.
Brannmesterens første disposisjon var å gi ordre om å evakuere beboere til sikkert område, og selv begynte han å løpe gjennom de rasrammede husene på leting etter overlevende. Den første han møtte var en far som fortalte at konen og et barn lå begravd under jordmassene på soverommet. Samtidig ble det fortalt fra nabohuset (det han selv hadde bodd i) at foreldrene der var savnet, og soverommet var fylt med jord.

Brannmesteren anmodet Alarmsentralen om å sende alt tilgjengelig mannskap til ulykkestedet.
Store styrker ble satt inn i redningsarbeidet, deriblant 40 mann fra brannvesenet inkludert nabobrannvesenet i Os kommune, 50 i reserve fra Sivilforsvaret samt en mengde mannskaper fra politi, helse, Forsvaret og frivillige.

Vanskelig redningsarbeid
Redningsmannskaper ble umiddelbart satt i arbeid for å grave etter de savnede. Det var vanskelige forhold og det ble til dels gravd med bare hender. Vann- og jordmassene trykket mot husveggene og der kom stadig småras mot husene. I denne fasen var der fire savnede – to i nr. 44 og 2 i nr. 46. Først ble der funnet en 27 år gammel dame under massene i nr. 44 og der ble startet gjenoppliving, men dessverre så døde hun på sykehuset senere. Etter enda en stund ble datteren, en fire år gammel jente funnet bevisstløs. I skrivende stund er tilstanden hennes fremdeles kritisk.
En mann ble funnet ved bevissthet og gravd frem i nr. 46 og han kunne fortelle at konen hadde lagt i sengen ved siden av ham. Konen ble funnet død senere på morgenen.
Situasjonen ble da vurdert så farlig at mannskapene fikk ordre om å trekke seg ut av området. Deretter ble innsatsen omdirigert slik at kun små grupper på fem mannskaper fikk gå inn i området om gangen. Politiet satte inn lavinehunder i søket.

Godt samarbeid
Brannmester Tvedt fikk et veldigt spesielt oppdrag denne natten, og presiserer det gode samarbeidet mellom alle involverte på ulykkesstedet. Selv trekker han frem risikoen ved arbeidet i et slikt rasområde med tanke på sikkerheten for redningsmannskapene. Veien var tildels stengt i tre uker etter ulykken på grunn av fare for nye ras.
Som han selv sier så kan han ikke fri seg fra tankene på at han og familien har bodd i det verst rammede huset i 12 år.
Geologer foreslår riving av 12 hus i området på grunn av fremtidig rasfare. To personer døde og åtte ble skadet i ulykken. ” ( sitat slutt )

«Det tredje dødsofferet i denne katastrofen ble det lille barnet, som brannmannen forteller om. Hun døde på  Haukeland sykehus noen måneder senere, etter at legene hadde avsluttet behandlingen, som holdt henne i live. Barnets far gikk forlik med sykehuset.”(sitat er hentet fra Internett )

Kan EISCAT/HAARP-teknologi forårsake slike ødeleggelser, som denne katastrofen i Bergen? De, fleste som har satt seg inn i teknologien mener at de kan det. Teknologien er der og kapasiteten er der. Det finnes flere ulykker og katastrofer i Skandinavia i den nære historien, som flere setter spørsmålstegn på. Scandinavian Star-brann, Estonia-ulykken, Sleipner-ulykken, eksplosjonen ombord på atomubåten Kursk. Alle disse ulykkene har skjedd i HAARP-tidsalderen.

Per definisjon, og etter statuttene til EISCAT, vil  organisasjonen » søke samarbeid med andre radarer». Når en radar som regel, i de aller fleste tilfeller, ligger under det militæres ansvar og eies av landets forsvarsdepartement, så sier det seg selv at Globus II er en interessant samarbeidspartner for EISCAT. Den amerikanske militærindustrikjempen Raytheon stod for byggingen både av det amerikanske HAARP og Globus II radaren i Vardø. Raytheon sies å være eieren av patentene til teknologien. Det skulle være overraskende, om Globus II ikke var utstyrt med HAARP-teknologi, eller hadde kapasitet til det.

Det finnes veldig lite eller ingen litteratur om EISCAT og HAARP på norsk.  Men jeg fant på nettet et par blogger, som tok for seg temaet. Bloggere må ha lest de mest kjente amerikanske bøker om anleggene. Begge bloggene er hentet fra VG-nett på Internett. Det har ikke lyktes for meg å komme i kontakt med blokkere, som opptrer anonymt, slik disse gjør.

 

«Nordlysforskning » eller geofysisk supervåpen?

Skrevet av Apokalupsis 11. april 2008, klokken 02.05

På Ramfjordmoen like utenfor Tromsø ligger det etter hvert så omdiskuterte EISCAT-anlegget. Helt siden anlegget ble bygget på 80-tallet har folk i området vært bekymret.

Bakgrunnen for det er blant annet sterke forstyrrelser på radio-, TV- og telefon-apparater. EISCAT ga næring til bekymringen ved å dele ut spesialutstyr for å skjerme mot elektromagnetisk stråling fra anlegget. Hos Odd Johansen, som bor like ved radaranlegget, er strålingen så intens at EISCAT på begynnelsen av 90-tallet betalte for full isolasjon av huset hans.

I et intervju med NRK forteller Johansen at det ble lagt hønsenetting og brennlakkerte stålplater på hele huset. I tillegg ble det satt inn spesialvinduer for å stoppe strålene. En annen nabo til anlegget ble tilbudt det samme, men takket nei. Ifølge NRK fikk han i stedet rundt 500 000 kroner i kompensasjon fra EISCAT. Flere av de NRK har vært i kontakt med hevder at folk i området blir syke av strålingen fra anlegget. NRK har også fått tak i et brev hvor EISCAT opplyser at strålingsnivået kan være opptil 10 ganger over tillatt nivå i nærheten av anlegget, og Miljøvernforbundet krever nå full gransking av hvilke strålingsnivå befolkningen på Ramfjordmoen egentlig utsettes for.

Ved siden av rakettskytefeltet på Andøya er EISCAT-prosjektet blant de viktigste internasjonale nordlysforskningsprosjekter med base i Skandinavia. Offisielt gir prosjektet inntrykk av å være et akademisk prosjekt, hvor formålet er å forstå de forskjellige former for vekselvirkning mellom solen, det interplanetære rom, jordens magnetosfære, ionosfære og atmosfære på høye breddegrader. Mange kritiske røster, deriblant russiske myndigheter, har imidlertid hevet seg mot dette prosjektet, og mener at det lett kan misbrukes og kanskje blir misbrukt alt i dag.

Anlegget på Ramfjordmoen består av store UHF- og VHF-radarer i tillegg til en såkalte ionosfærisk heater. Slik jeg har skjønt det, er dette et slags reversert radioteleskop, antenner som sender ut superkraftige radiobølger og som nærmest «koker» den øvre atmosfæren. Anlegget har forøvrig påfallende mange likhetstrekk med det svært omstridte HAARP-anlegget i Alaska

The High-frequency Active Auroral Research Program (HAARP) er et program ledet av US. Air Force og US. Navy, etablert i 1993. Det er utviklet for å forstå, simulere og kontrollere ionosfæriske prosesser som kan påvirke virkemåten til kommunikasjons- og overvåkningssystemer. Resultatene av forskningen skal kunne nyttiggjøres både til sivile og militære formål. Kritikere av HAARP frykter at dette er et program som kan bidra til militarisering av verdensrommet, og at målet for prosjektet er å kunne drive utstrakt kontroll av kommunikasjoner.

Systemet kan også sees i sammenheng med målet om å utvikle et rakettskjold, men vil åpenbart ha langt videre og mer skremmende bruksmuligheter.

Dr. Bernard J. Eastlund, gudfaren bak HAARP-teknologien, uttalte følgende i et intervju med OMNI-Magazine i 1998: «Man kan faktisk løfte den øvre atmosfære. Man kan bevege den og gjøre andre ting med den. Det er mulig å endre været ved f.eks. å manipulere vindmønstrene i den øvre atmosfære.» Videre uttalte Eastlund: «Dette apparatet kan skape total blokkering av radiokommunikasjonene over svært store deler av jorden. . . .modifisering av været. . . ozon- og nitrogen-konsentrasjonene kan økes på kunstig vis.»

 

I Russland finnes det et lignende anlegg ved navn Sura

Allerede tidlig i forskningen, på 1960-, og 1970-tallet innså russerne de fremtidige militære mulighetene på området det være seg strategiske -, taktiske -, masseødeleggende eller antipersonellvåpen. Og det som verre var, mulighetene for å snu naturen selv mot mennesker. I 1975 holdt den sovjetiske presidenten Bresjnev en tale, myntet på USA, hvor han advarte mot slike våpen, som var enda verre enn atomvåpen. Bresjnev fikk gehør i FN som utformet et forbud på disse våpen men ble ignorert.

Norsk lege, Vilhelm Schjelderup, gav ut en bok i 1987, ” Elektromagnetismen og livet – en konfrontasjon mellom to supermakter ”, hvor han kort behandler kappløpet med disse våpen mellom Sovjetunionen og USA. Schjelderup ble en enslig svane blant norske varslere for flere titals av år. Han reviderte boken sin og gav den ut i 2006. Denne tendensen fortsetter også andre steder. Amerikaneren Jeff Hecht gav ut en bok ” Beam Weapons. The Next Arms Race ” i 1984, midt i kappløpet om Star Wars våpen. Boken ble aktuell på nytt etter nesten 20 år og ble utgitt i ny trykk i 2000. Forfatteren trengte ikke å fornye noe av innholdet ! Jeg vil anbefale boken til de av leserne som er interessert i de tekniske løsninger av disse våpen. Boken gir utfyllende svar på hvordan disse ( stråle ) våpen fungerer.

I 2002 sendte den russiske statsdumaen ut en appell med krav om et internasjonalt forbud mot geofysiske eksperimenter av den typen USA og Norge (og russerne selv) driver på med.

«Under the High Frequency Active Auroral Research Program (HAARP), the U.S. is creating new integral geophysical weapons that may influence the near-Earth medium with high-frequency radio waves.

The significance of this qualitative leap could be compared to the transition from cold steel to fire arms, or from conventional weapons to nuclear weapons. This new type of weapons differs from previous types in that the near-Earth medium becomes at once an object of direct influence and its component

When these facilities are launched into space from Norway, Alaska and Greenland, a closed contour will be created with a truly fantastic integral potential for influencing the near-Earth medium.

The U.S. plans to carry out large-scale scientific experiments, under the HAARP program, and not controlled by the global community, will create weapons capable of breaking radio communication lines and equipment installed on spaceships and rockets, provoke serious accidents in electricity networks and in oil and gas pipelines and have a negative impact on the mental health of people populating entire regions

Appellen ble underskrevet av 90 medlemmer av den russiske statsdumaen, og sendt til president Vladimir Putin, FN, EU-landene, internasjonale organisasjoner, vitenskapsinstitusjoner og pressebyråer verden over.

Samme år krevde Kjetil Bjørklund (SV) svar på om Norge på noen måte er involvert i dette. Daværende forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) kunne på sin side bekrefte at Forsvaret ikke er involvert i dette forskningsprogrammet.

Jeg har imidlertid vanskelig for å tro at russernes påstander er hentet ut av løse luften, ikke minst fordi russerne selv er i besittelse av slik teknologi, og for øvrig befinner seg et godt hestehode foran resten av verden når det gjelder forskning på dette feltet.

Partisjef Leonid Bresjnev talte allerede i 1975 for et gjensidig amerikansk/russisk forbud mot utvikling av en ny type våpen, som han karakteriserte som verre enn atomvåpen. USA tok – den gang som nå – ikke i mot invitasjonen til dialog. ” ( sitat slutt )

 

Den andre bloggen ble skrevet i 2006 av en som kaller seg Ceeker

Dette er et tema som jeg ikke kan noe så mye om, men det er så viktig at jeg lager en liten artikkel om det, og om noen fatter interesse kan de studere dette nærmere.

Etter som jeg skjønner handler alt om frekvenser, lyd er en frekvens, lys er en og radiosignaler en annen. Og alle ting har en egenfrekvens, det mest banale eksempelet husker vi sikkert fra skolen, hvor man har en planke med flere spiker i, disse er ikke spikret helt ned, men med varierende dybde. Dersom det er to spiker som er slått like langt ned og man slår på den ene  spikeren fra siden slik at den starter å vibrere, vil den andre spikeren også starte å vibrere, dette er fordi begge spikrene har samme egenfrekvens, og det oppstår en resonans mellom dem.

Det er det samme når du søker på radioen, radiostasjonen sender med en frekvens, si 100MHz, stiller du radioen din inn på den sammefrekvensen vil det oppstå resonans mellom radioen din og senderen.

En annen måte å se dette på er på lekeplassen, du setter deg på ei huske som står helt stille, for at du skal kunne klare å lage store svingninger må du tilføre litt kraft, du legger deg bakover og strekker ut føttene, huska beveger seg litt framover, når den beveger seg

bakover igjen retter du deg opp og så strekker deg ut igjen når huska starter å bevege seg forover igjen. Altså du tilfører kraft, kun en liten kraft hver gang, men du gjør det hver gang huska beveger seg forover. Dvs. du har funnet egenfrekvensen til huska, og tilfører en liten kraft med samme frekvens, men energien du tilfører bygger seg opp og du får større og større fart, man kan si at du oscillerer med samme frekvens som huska.

Du tilfører kun litt kraft på akkurat det rette tidspunktet, og slik får du bygget opp en stor fart. Og vi alle vet jo hvordan det går om du får for stor fart.

Mange har kanskje hørt om Nikolai Tesla, geniet som levdte i begynnelsen av dette århundret som. Mye av hans eksperimenter dreide seg om elektrisitet, elektromagnetisme og resonans. Han lagde bla. en liten mekanisk oscillator, plasserte den på en av stålpillarene til et høybygg som var under bygging. Oscillatoren traff egenfrekvensen til pillaren, svigningen ble større og større, de som jobbet oppe i høyden kjente jo vibrasjonene og trodde opplevde et jordskjelv, historien sier litt forskjellige ting, om deler av bygningen falt ned eller ikke er litt uklart, men sikkert og visst var at arbeiderene ble ganske skremt og forhåpentlig vis tok Tesla oscillatoren bort før vibrasjonene ble så store at ting ble ødelagt.

Som sagt har alt en egenfrekvens, bygninger og bruer har en egenfrekvens, forskjellige lag i jordskorpa har sine egene frekvenser (noe som utnyttes når man bruker en type radar for å se hva som befinner seg under overflaten). det er det samme med kroppen din og hjernen din, og jorda har også sin egenfrekvens. Dette var noe Tesla innså og derfor uttalte han at han kunne klare å splitte jorda i to.

Din sinnstilstand har også forskjellige frekvenser, når du er avslappet er du i frekvensområdet 8-13Hz, er du sint/stressa ligger det rundt 25Hz, og sover du er du under 4Hz.

Teslas arbeid har blitt videreført og forbedret i mange år etter hans død, og noe av dette har bla. resultert i teknologi som HAARP og EISCAT-radarer. Dette er såkalte ionosfæriske-heatere, dvs de manipulerer ionosfæren for å oppnå forskjellige effekter. Om du tenker deg ionosfære som et nett med gitarstrenger som kan vibrere og HAARP antennene som sender mikrobølger opp og ‘slår’ på disse strengene, og bruk samme tankegang som eks. med gutten på huska. Dersom du finner egenfrekvensen til strengene og ‘slår’ på strengene med akkurat samme frekvens så kan du oppnå mange forskjellige effekter ved å variere frekvens, styrke, retning osv.

(vet ikke om dette forklarer teknologien på helt riktig måte, men under ligger noen linker som kan hjelpe deg til å forstå, HAARP og EISCAT er vel to forskjellige teknologier, men bruker samme prinsipp… )»

 

Bruksområder for HAARP

– Over horisonten radar, du bruker ionosfæren som et ‘speil’ for RF

– Manipulere mennesker

– Manipulere vær/jetstrøm, forårsake regn/tørke/ekstremvær

– Forårsake jordskjelv?

– Kommunikasjon med ubåter

– Forstyrre kommunikasjon over et stort område

– Radar for oljeleting

– Rakettskjold

m.m. ”

 

Begge bloggerne inviterte til meningsutveksling, og det var en god del mennesker som deltok med korte kommentarer. Det som er gledelig, er at det nå endelig er fravær av kommentarer som ” oppsøk lege ”, ” har du glemt å ta pillene dine ”, ” ko- ko ” osv. I ti år slet jeg med slike kommentarer, når jeg på norske newsgrupper skrev om EISCAT, HAARP og relaterte saker.

I dag er det mer PK, politisk korrekt, å sette seg inn i sakene konspirasjonsteoretikerne har skrevet og snakket om i ti år her i Norge, og i minst tyve, tredve år i USA og i Storbritannia. Norge ligger ti år etter i utviklingen også på dette området.

Nå skal vi se litt på hva det gamle Sovjetunionen drev på i området og når det begynte å skje ting i USA. Vi starter med HAARP fordi Norge har nære relasjoner til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon og det kan antaes, at Norge i 2013 er tett integrert i det nyeste med den amerikanske elektroniske krigføringen. I 1995 bestemte den norske regjeringen å skifte ut de gamle F-16 jagerflyene med 48 nyere fly.  Media skrev, at det hadde kommet inn to bud. Den ene fra det svenske SAAB og den andre fra det amerikanske Lockheed Martin. Det norske forsvaret skal bruke 100 milliarder kroner for å kjøpe inn og drifte flyene. Om det blir amerikanske eller svenske jagerflyer i det nære fremtidens luftforsvar må regjeringen ta stilling til innen nåværende år. Det blir fortalt at flyene må ha kapasitet til å drifte forsvaret i 40 år inn i fremtiden. Det er ikke godt å si hvilke krav regjeringen må stille til flyene når det er bare fantasien som stiller grensene for de nye våpen.

 

En HAARP som engler ikke ønsker å spille på

HAARP er akronym for ” High Frequency Active Auroral Reseach Program ” ( http://www.haarp.alaska.edu/haarp/index.html ), som refererer både til teknologien og organisasjonen. Offisielt studerer programmet med andre ord nordlys ved hjelp av høyfrekvent radiostråling og eies for det meste av den sjømilitære sektoren av den amerikanske regjeringen. Det er den sjømilitære sektoren som leder og fører krigene i utlandet hvor den amerikanske regjeringen er involvert i, U.S. Marine.

HAARP begynte sitt virke i 1993 og anlegget ble bygd i Alaska, hvor det var tilgang til strøm for driften av anlegget, og hvor nordlysaktiviteten er stor. Teknisk sett er HAARP EISCATs «lillebror «. Den bruker den samme teknologien, inkoherent spredning, men fungerer etter manges mening som seletøy for militære formål, dvs. utviklingen av energivåpen i global målestokk. Programmet skal etter planer løpe i 20 år, frem til 2013.  Det er logisk å tenke på at våpnene er nå i testfase i større målestokk, at HAARP utgjør laboratoriet. Det kan tenkes at det nå foregår anbud på å levere teknologien til produksjon av disse våpen. Om et par år vil våpnene være til salgs og tilpasset de nye radarer, nye C-130 Hercules fly, nye jagerfly og en helt ny flåte av satellitter. I Norge vil Globus II radar ha mye å sette fingrene i bare under de par neste år. Fordi Norge vil henge med i kappløpet, det har statsministeren kunngjort. Det betyr nye tester av energivåpen på norsk grunn, offisielt på militære testområder heretter. De hemmelige testene på sivil befolkning har foregått allerede i mange år, slik jeg har antydet allerede.

HAARP er misbruk av energi satt i system. Energi og atter energi. For å få omkringliggende miljø og natur i så stor ubalanse, at det settes i gang kjedereaksjoner som kan bli ødeleggende for livsformer, som helt uvitende befinner seg i området det være seg mennesker eller dyr. Heller ikke planteverden gjør et unntak.

HAARP betyr energi. Energiens egenskaper kan manipuleres, forsterkes og det kan være seletøy til forskjellige formål innen krig og fred. HAARP anlegget i Alaska består av 180 radiomaster, som har kapasitet til å sende opp i atmosfæren de sterkeste radiosignaler som vitenskapen kan hoste opp i 2013, for å modifisere, endre og påvirke den naturlige balansen i ionosfæren, dokk midlertidig blir det sagt. Ionosfæren får med andre ord bank og juling i 24 timer i døgnet i perioder av flere måneder i sleng. HAARP gjør generelt sett de samme ting som EISCAT og de andre tilsvarende anlegg rundt om på jorden, men er hardere og mer aggressiv og bruker sterkere krutt enn de andre. HAARP er dermed gjenstand til aller dypeste bekymring hos oss som ser farene, har observert farene og erfart de negative virkningene av virksomheten.

Vi som er opptatt av de skremmende utsikter for bruk av teknologien bak HAARP ( og EISCAT ) må lære prinsippene bak teknologien og sette ord på den på en forståelig måte, slik at folk flest kan gjøre opp sin mening, når myndighetene tier. Det gjelder å kunne beskytte seg selv, sin familie og det nære miljø man er avhengig av i det daglige liv. Det må legges press på myndigheter som må komme på banen og ta ansvar f.eks. for evakueringer av mennesker og dyr i utsatte områder. Aller helst må myndighetene slutte å spille med de militære russisk rulett for menneskeliv, og forby og legge ned virksomheten på disse anlegg på verdensbasis. Fordi for den nyeste teknologien spiller det ingen rolle hvor i verden du bor hvis du er utsatt. Jeg og min familie i Drammen i Norge kan bli offer for den australske sprederen av ionosfæren i form av plutselig lyn,  eller for jordskjelv eller ras.

HAARP og andre inkoherente spredere i den vestlige verden har sine røtter langt inn i de dype skogene og bratte fjellene i Sibir i det gamle Sovjetunionen, hvor forskningen på området har foregått uavbrutt siden begynnelsen av 1900-tallet. Tidlig, helt i begynnelsen, var russerne opptatt av, hvordan levende livsformer, det være seg mennesker, dyr eller planter reagerte på elektromagnetisme og spredningen av den i naturen. Om dette opptatthet skyldes at russerne har en sterkere følelse av omsorg for alt som er levende, enn sine vestlige kolleger, eller om det dreier seg bare om en vitenskapelig nysgjerrighet er ikke godt å si. De russiske vitenskapsmennenes resultater på forskningen på området førte til at de så seg nødt til å advare sterkt mot at liv blir utsatt for disse energier, og det meste av forskningen, i hvertfall i tidlig fase ble avsluttet og lagt ned. Forskningen kom frem til at spesielt ekstremt lave frekvenser av elektromagnetisk stråling kunne være farlig for det levende i naturen og det ble satt opp fra den russiske statens side standarder for stråling.

De vestlige vitenskapsmenn ignorerte, og de godkjente standarder for stråling i vesten ligger tusenvis av ganger høyere enn i Russland. Den vestlige vitenskapen rundt HAARP baserer seg på Nikola Teslas eksperimenteringen om elektromagnetisme i begynnelsen av 1900-tallet samt på den tyske forskningen før og under naziregime.

Mind control

De russiske forskerne fant ut tidlig i forskningen at de laveste frekvensene av elektromagnetisme påvirket, og / eller kunne samspille med levende celler, medregnet menneskehjernen og hjernens kommunikasjonssystemet hjernebølger. De vestlige forskerkolleger omsatte denne viten i praksis, og satte opp eksperimenter, hvor dyr kunne fjernstyres ved hjelp av radiobølger via elektriske hjerneimplantater. Ledende forsker i området, Dr. Jose Delgado, skrev til den amerikanske regjeringen, at hans funn åpnet for politisk og sosial kontroll og overvåking for hele den amerikanske befolkningen. Dette brevet var trolig et av  årsakene til, at det sannsynligvis, og igjen i all hemmelighet, ble blåst liv i de gamle mind control – projektene, som CIAs MKUltra og  tilsvarende til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Man fant raskt ut at bl.a. HAARP kunne ha denne kapasiteten. Politisk og sosial kontroll av massene er hver en makthaverens drøm. I dag snakker vi om politisk kontroll av massene i global målestokk.

 

Rakettskjold

Hemmelige dokumenter, som jeg har fått tak i, beskriver EISCAT-anleggene i Tromsø, Svalbard,Kiiruna i Sverige og Sodankylä i Finland som topphemmelige radarar for USAs og NATOs rakettskjold. EISCAT har en skjult frekvens, som er identisk med det amerikanske forsvarets rakettskjold frekvens. Den russiske regjeringen er ikke klar over dette – foreløpig. Frekvensen er brudd på ABM-avtalen mellom Russland og USA.  (ABM-avtalen er en avtale, som forbyr antirakettforsvar og ble inngått mellom presidentene Richard Nixon og Leonid Brezjnev i Moskva 26.mai 1972 ). Den 13. juni 2002 trakk USA seg ensidig fra avtalen. ABM-avtalens hensikt var å hindre våpenkappløp i rommet.

EISCAT er en over-horisonten radar og kan påvirke på en måte at fiendtlige missiler kan ødelegges i ro og mak allerede når de har kommet opp til atmosfæren. EISCAT-radarens og rakettskjoldradarens signaler popper tilbake til jorden og sender en svak signal tilbake til forskningsstasjonen. EISCAT radaren i Tromsø er pulsmoduloid radar som bruker en hemmelig, skjult frekvens, samme som USAs rakettskjold. Sodankyläs EISCAT forskningsstasjon i Finland samarbeider med Pentagon, USAs forsvarsdepartement. Stasjonen forsker på 3D-spredningsradarar ( http://www.forskning.no/artikler/2012/mars/315176 ).EISCAT vil bruke da sine enkle antenner, opptil 30.000 i antallet, som en eneste stor sender, som sikter og konsentrerer sine elektromagnetiske ståler i en veldig liten område i ionosfæren ( http://www.eiscat3d.se/content/eiscat-explained-norwegian ). Partiklene, som er elektronisk ladet blir varmet opp til 1600 grader som gjør at partiklenes egenskaper forandrer seg  for eksempel på måten de leder elektrisitet. Dette gjør blant annet mulig at en kan forstyrre radiosignaler hos fiendtlige missiler slik at en kan ødelegge missilene uten å behøve å skyte dem ned. Ved å manipulere ionosfærens egenskaper kan en i tillegg forstyrre kommunikasjonen mellom satellittene og deres stasjoner på bakken.

Disse systemene og forskningen trenger penger, mange penger, og blir finansiert ved hjelp av svarte, hemmelige budsjetter. Det amerikanske forsvarsdepartementet betaler i hemmelighet for eksempel 240 millioner euro og mer. Teknologien hjelper USA å slå til med atommissiler mot Russland uten at Russland er i stand til motangrep. Derfor ABM-avtale.

Atomvåpnenes skrekkraft brukes i nye områder i Arktis når man kommer i konflikt på grunn av arktiske naturressurser. EISCATs frekvens er den samme, som USAs tidligvarslingssystem gjennom DSP-satellitter ( defens support program ), tidligvarslingssystem BMEWS ( ballistic missile early warnings system ).

 

Kan HAARP-prosjektet være til for tankekontroll (Mind Control)?

De russiske forskerne fant ut tidlig i forskningen at de laveste frekvensene av elektromagnetisme påvirket, og / eller kunne samspille med levende celler, medregnet menneskehjernen og hjernens kommunikasjonssystemet hjernebølger. De vestlige forskerkolleger omsatte denne viten i praksis, og satte opp eksperimenter, hvor dyr kunne fjernstyres ved hjelp av radiobølger via elektriske hjerneimplantater. Ledende forsker i området, Dr. Jose Delgado, skrev til den amerikanske regjeringen, at hans funn åpnet for politisk og sosial kontroll og overvåking for hele den amerikanske befolkningen. Dette brevet var trolig et av  årsakene til, at det sannsynligvis, og igjen i all hemmelighet, ble blåst liv i de gamle mind control – projektene, som CIAs MKUltra og  tilsvarende til det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Man fant raskt ut at bl.a. HAARP kunne ha denne kapasiteten. Politisk og sosial kontroll av massene er hver en makthaverens drøm. I dag snakker vi om politisk kontroll av massene i global målestokk.

Jorden er pakket inn i et magnetisk felt som likner på en smultring. Sirkulære linjer av magnetiske linjer faller uten opphold ned over Nordpolen og de kommer dit fra Sydpolen.  Ionosfæren er en elektromagnetisk bølgeleder som befinner seg 100 kilometer over jorden. Den består av et lag med elektrisk ladede partikler som fungerer som et skjold mot solvinder. Naturlige bølger er knyttet til elektrisk aktivitet i atmosfæren og antas å være forårsaket av tordenvær. Disse bølgene blir kalt for ”Schumann resonans”. Den er sterkest på 7,8 Hz. Dette er svært lavt frekvente ( ELF ) bølger som naturlig finnes i jordens elektromagnetiske hulrom mellom bakken og ionosfæren. Disse jordens hjernebølger er identiske med spektrumet av vår hjernebølger.

( 1 hertz = 1 svingning per sekund, 1 Khz = 1000, 1Mhz = 1 million. En 1 Hertz-bølge er 186.000 mil lang, 10 Hz er 18.000 mil. Radiobølger beveger seg med lysets hastighet ).

Universet har utformet levende vesener slik at de står i resonans med denne naturlige frekvenspulsen for å utvikle seg harmonisk. USA-regjeringens vitenskapsmenn har funnet ut at de kan manipulere ionosfæren ved hjelp av transmittere/sendere som kalles for HAARP (High-Frequency Active Auroral Research Program). Disse sender fokusert strålekraft for å varme opp deler av ionosfæren og som spretter ned igjen.

ELF-bølger fra HAARP skaper stemningsendringer som påvirker millioner av mennesker. Den tiltenkte effekten er på hele 1700 milliarder watt strøm.

Jordens naturlige hjernerytme er balansert med disse bølger. De er av samme mineraler som de røde blodlegemene hos mennesket. Det er påvist en relasjon mellom blodet og de geomagnetiske bølgene. En ubalanse mellom Schumann og de geomagnetiske bølgene forstyrrer biorytmene. Disse naturlige geomagnetiske bølgene blir erstattet av kunstig skapte svært lavfrekvente (VLF) bakkebølger som kommer fra GWEN-master.

 

GWEN-senderne

GWEN (Ground Wave Emergency Network) sendere som er plassert 200 mil fra hverandre over hele USA, gjør det mulig å tillate at frekvenser blir skreddersydd for den geomagnetiske feltstyrken i hvert område og gjør det mulig å forandre det magnetiske feltet. De opererer i VLF-området med overføringer mellom VLF 150 og 175 KHz. De sender også UHF-bølger mellom 225 og 400 MHz. VLF–signaler ferdes ved hjelp av bølger som når jordnivået raskere enn stråler som går opp i atmosfæren.

En GWEN–stasjon overfører opptil ca. 100 mil, signalet avtar kraftig med avstanden. Hele GWEN–systemet består av (avhengig av kilde for data), fra 58 til 300 sendere spredt over USA med et 100–170 meter høyt tårn. 100 meter kobberkabler stråler ut fra basen av systemet under jorden hvor bakken benyttes som en leder for å stråle ut radiobølgeenergi over svært lange avstander. USA bader i dette magnetiske feltet som stiger opp til 170 meter.

GWEN–sendere har mange ulike funksjoner inkludert kontroll av været, tankene, atferd og humør. Teknologien fungerer også ned til kjellernivå slik at teknologien kan benyttes til tankekontroll mot de fleste innbyggere. Det er lettere å tankekontrollere og hypnotisere folk som bader i kunstige elektromagnetiske bølger. Hele den kunstige bakkebølgen er spredt utover USA som et nett.

 

Enorm energi skytes ut i atmosfæren

Dette arbeidet gjøres i samarbeid med den russiske Hakkespett–senderen (Woodpecker transmitter) som tilsvarer HAARP-teknologien. Russerne selger helt åpenlyst en liten versjon av deres værsystem, kalt Elate, som kan fininnstille værmønsteret over områder på 200 mil. Elate har den samme rekkevidde som en GWEN–enhet. En sender er utplassert på flyplassen i Moskva hvor GWEN–mastene skyter i vei enorme utbrudd av energi ut i atmosfæren i samarbeid med HAARP. Nettstedet CuttingEdge.org skrev en rapport om hvordan de store oversvømmelser i Midtvesten i USA skjedde i 1993 påståelig ved hjelp av HAARP.

Usynlige enorme «elver» som består av flytende damp beveger seg mot polene i den nedre atmosfære. De er på høyde med Amazonelven og er opptil 480 mil bred og rundt 4.800 mil lang. De finnes 1,9 mil over jorden og består av store mengder med vann per sekund (rundt 154 kg). Det finnes 5 atmosfæriske elver i hver halvkule. En massiv flom kan skapes ved å demme opp en av disse massive dampelvene som da kan forårsake store mengder nedbør.

Produserer flom og jordskjelv

GWEN–mastene som er plassert langs områdene nord i Missouri og Missisippi ble slått på i 40 dager, muligens for å gjenspeile flommen i det gamle testamentet. Dette ble utført i samarbeid med HAARP. Elvene svømmet over som et resultat av dette og forårsaket tap på landbruksprodukter for 12–15 milliarder dollar.

HAARP kan også produsere jordskjelv ved å fokusere på jordskorpens bristepunkter. GWEN–mastene er forøvrig plassert på bristepunktene og på vulkaniske områder på nordøstsiden av Stillehavet.

 

Hjernebølger

I 1963 oppdaget Dr Robert Becker effektene av eksterne magnetfelt i hjernebølger som viser en sammenheng mellom psykisk tilstand og solens magnetiske stormer. Han utsatte frivillige til pulserende magnetiske felt tilsvarende solstormene og fant en lignende respons. Amerikansk 60 Hz elektrisk strøm og ELF–bølger vibrerte på samme frekvens som den menneskelige hjernen.

Dr Andrija Puharich fant på 50- og 60–tallet at klarsynte menneskers hjernebølger ble 8 Hz når kraften var aktiv. Han så en indisk Yogi i 1956 kontrollere sine hjernebølger bevisst ved å skifte sin bevissthet fra et nivå til et annet. Puharich trente personer med bio–feedback for bevisst å oppnå 8 Hz bølger. En healer kunne få 8 Hz bølger ved å koble seg mentalt inn på en pasient og på denne måten heale hennes hjerteproblem. En person som sender ut en slik frekvens kan dermed få en annen person å resonere på den samme frekvensen.

 

Svært sårbar

Hjernen vår er svært sårbar for teknologi som sender ut ELF-bølger fordi den umiddelbart gir resonans til signaler fra utsiden lignende den effekten som oppstår når man slår på en stemmegaffel. Puharich oppdaget at 7,83 Hz (jordens pulshastighet) gjorde at en person følte seg bra, mens 10,80 Hz forårsaket opprørsk atferd og 6,6 Hz fører til depresjon. Puharich lagde ELF-bølger som forandret RNA og DNA ved å bryte hydrogenband for å gi en person høyere vibrasjonshastighet. Han ville gå ut over de synske 8 Hz hjernebølgene og tiltrekke PSI–fenomener. James Hurtak som tidligere jobbet for Puharich, skrev i sin bok Enochs nøkler (The Keys of Enoch) at ultrafiolett lys forårsaket at hydrogenbandet brøt opp og økte vibrasjonshastigheten.

Puharich presenterte psykiske effekter av ELF-bølger til militære ledere, men de ville ikke innrømme at de trodde på hans resultater. Dermed ga han denne informasjonen til flere andre vestlige land. Det hevdes at den amerikanske regjeringen brant deretter ned hans hjem i New York hvorav han flyktet til Mexico.

Russerne oppdaget hvilke ELF-frekvenser som gjorde hva i den menneskelige hjerne og begynte å stråle den amerikanske ambassaden i Moskva 4. juli 1976 med elektromagnetiske bølger herunder fokus på 10 Hz. (10 Hz setter folk i en hypnotisk tilstand). Russerne og nordkoreanere bruker dette i bærbare «mind control»-maskiner for å få frem tilståelser. (Maskinen benyttes også i en amerikansk kirke for å hjelpe menigheten til å tro! )

Den russiske ”hakkespett”-signalstrålen rekker over hele verden fra en sender i nærheten av Kiev. US Air Force (det amerikanske luftvåpen) hevder å ha identifisert 5 forskjellige frekvenser fra Woodpecker-signalstrålen som sendes gjennom jorden og atmosfæren.

Nikola Tesla avdekket i 1901 at energi kunne overføres via bakken ved hjelp av ELF-bølger. Ingenting stopper eller svekker signalene.

 

EISCAT/HAARP og kommende istid

Elektromagnetisk manipulering av ionosfæren fører til kaostilstander også i vær og vind. Kaoset, global oppvarming, har begynt å virke på den oppvarmende Golfstrømmen i atlanteren og det er en stor fare for at strømmen vil svekkes og snu på grunn av en ubalanse mellom mengden av ferskvann blandet med saltvann. Det kommer mer og mer ferskvann blandet med  saltvann når isen på Grønland, Nordpolen og Antarktis smelter grunnet høyere verdier av CO2 i luften.

Når vannet i Atlanteren og andre store havområder på planeten blir 7 grader kaldere vil det forårsake store endringer i atmosfæren. Meget kraftige, farlige og ødeleggende superorkaner vil oppstå på hav og land i en periode på noen dager. Luften kjølner til og det vil oppstå lokalt meget lave temperaturer ned til minus 100 grader og kaldere. Nedbøren vil komme som snø og det vil snø i dagevis og ukevis. Istiden er et faktum bare på noen dager. Dette vil sannsynligvis skje på den nordlige halvdelen av jordkloden.

Ionosfæren vil gå tilbake i balanse så fort den elektromagnetiske manipuleringen av den opphører. Derfor må vi presse regjeringen til å slå av EISCAT- anleggene i Norge , HAARP-anleggene i USA og de noen få andre anlegg rundt omkring i verden.

 

Brev til stortingets politiske partier den 21.januar 2010

EISCAT i Tromsø og på Svalbard – hemmelig agenda

Jeg sendte dette brevet til norske politikere i 2010 der jeg anmodet om stengning av de norske EISCAT-anleggene:

Undertegnende har skjønt, etter mye research, at det norske Storting bevilger, gjennom Norsk Forskningsråd, store pengebeløp til EISCAT ( European Incoherent SCATer ) radaranlegg i Tromsø og på Svalbard.

Gjennom forskningsrådet og sammen med forskningsrådene i Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannia, Japan, Kina og Ukraina eier den norske stat EISCAT-anleggene i Norge. EISCAT ble opprinnelig bygd ved hjelp av det tyske Max Planck – instituttet på 1970-tallet. Siden har det blitt gjort teknologiske og organisatoriske oppgraderinger ved anleggene.

Det er veldig lite, så godt som ingenting informasjon i media om EISCAT, som arbeider parallelt med det amerikanske HAARP anlegget i Alaskas Gakona, eiet og driftet av det amerikanske sjøforsvaret og luftforsvaret, og SURA-anleggene i Russland. Offisielt heter det at disse anleggene driver med Jordens  ionosfære-forskning. Men i den senere tid har flere og flere vitenskapsmenn, spesielt i Russland og Kanada stilt spørsmåltegn på anleggenes virksomhet. Disse vitenskapsmenn påstår at EISCAT og HAARP ( og SURA ) er egentlig våpen rettet mot menneskeheten og menneskehetens miljø og Jordens værmønster, slik at disse anleggene kan trigge værforandringer, hurrikaner, tørke, flomm og jordskjelv som en del av verdensomfattende hemmelig og skjult krig mot menneskeheten. Og det er jo på det rene at det amerikanske militæret har kategorisert HAARP som non-lethal masseødeleggelsesvåpen. Gjennom manipulering av radiofrekvenser kan anleggene påvirke til og med psykisk stemningsleie hos store mengder av mennesker samtidig. Dyreriket, som er avhengig av Jordens naturlig magnetosfære i sine vandringer blir distrahert og omkommer i store mengder når de ikke lenge kan stole på den naturlige magnetosfæren.

Jeg håper at deres politiske gruppe skaffer informasjon om HAARP-anleggene. Undertegnende har for eksempel skrevet en bok om HAARP i Norge som heter ” Tors hammer ”.

Jeg synes, at det er synd, at mye av skattepengene går til prosjektet ( EISCAT ), som delvis har hemmelig, militær agenda i verdensmålestokk.

Slutt å gi EISCAT penger og steng anleggene i Tromsø og på Svalbard øyeblikkelig.

FN og EU har forsøkt siden 1970-tallet å bannlyse denne teknologien uten å lykkes fordi de mangler jurisdiksjon som klart definerer militær teknologi brukt i miljø ( environment ). Jeg håper at det norske Stortinget kan gjøre noe med det.

 

MVH

Maarit M.Hanssen

Drammen

 

Vedlegg:

HAARP by professor Michel Chossudovsky,University of Ottawa

http://www.globalresearch.ca/articles/CHO409F.html

 

I dette svarbrevet fra Kunnskapsdepartementet nekter statsråd Kristin Halvorsen å stenge EISCAT:

 

Det Kongelige Kunnskapsdepartement

Maarit M.Hanssen maarit@online.no

Vår ref 201000486-/MNT       04.02.2010

EISCATs virksomhet i Tromsø og på Svalbard

Vi takker for henvendelsen til statsråd Kristin Halvorsen om EISCATs virksomhet.

EISCAT er en internasjonal vitenskapelig organisasjon med studier av den øvre atmosfæren ved hjelp av radarteknologi som formål. EISCAT er en viktig infrastruktur som legger til rette for grunnleggende romforskning.Tjenester basert på denne typen forskning gir store samfunnsgevinster, og gjør oss i stand til å overvåke klimaendringer og miljøet og forvalte norske naturressurser på en bedre måte.

EISCATs radarinstallasjoner i Tromsø og på Svalbard er rene sivile forskningsinstallasjoner. Dette understrekes ved at den norske kontingenten til EISCAT finansieres gjennom Norges forskningsråd.

Kunnskapsdepartementet opplever den internasjonale oppslutningen rundt EISCAT som god. Forskningsråd i Norge, Sverige, Tyskland, England, Frankrike og Finland etablerte EISCAT som en internasjonal organisasjon i 1975. I dag finansieres og drives EISCAT av forskningsråd i Norge, Sverige, Finland, Japan, Kina, Storbritannia og Tyskland. Prosjektet EISCAT 3-D, som innebærer oppgradering av radarinstallasjonene, kom med på det oppdaterte veikartet til European Strategy Forum for Research Infrastructures ( ESFRI ) i 2008. Dette viser at EISCATs arbeid er anerkjent av EU. Vi er ikke kjent med at FN har bannlyst denne teknologien.

På grunn av dette ser vi ikke at det blir aktuelt å stenge anleggene på Svalbard og Tromsø.

 

Med hilsen Kari Balke Øiseth ( e.f ) Ekspedisjonsjef

Marthe Nordtug Førstekonsulent

 

SV-politiker og kunnskapsminister Kristin Halvorsen velger å fortsette å spille russisk rullett med jordens atmosfære og klima ved å nekte å stenge EISCAT-anleggene. EISCAT-anleggene er IKKE «klimanøytrale» og høyst sannsynlig det enkeltprosjekt som i størst grad direkte undergraver den rødgrønne regjeringens målsetting om «å føre en politikk som ivaretar hensynet til jordens klima»…

 

Kilder: Earth Changes TV av Nicholas Jones. Oversatt til norsk av Maarit M. Hanssen.

Tors hammer, 2008, Maarit M.Hanssen, Ylösnousemus, 2012, Ilkka Remes, The Day After Tomorrow, 2004, Internett, Nyhetsspeilet

Bli en av de opplyste blant 111.000 månedlige lesere

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
11%
Opplysende
74%
Inne på noe
5%
Usikker
0%
Dårlig
11%
Om forfatter
Maarit M. Hanssen
er utdannet spesialsykepleier i barnesykepleie og eldreomsorg og medlem i Norsk Sykepleierforbund. I 1995 ble jeg klar over at verden egentlig ble styrt av en hemmelig maktelite. I 2008 gav jeg ut en bok, som heter " Tors hammer. Geofysiske våpen, en realitet eller science - fiction. HAARP i Norge ". Er mor til to voksne døttre og gift med en datakonsulent.

Kommentarer

223 kommentarer på "EISCAT og HAARP er ferdigstilt som våpen i 2013"

avatar
Sorter på:   Nyeste | Eldste