Budbringeren om dommedag; The Harbinger

7.5K visninger
8 minutter lesetid
52

Er det mulig at der eksisterer et gammelt historisk mysterie som gir svaret på Amerikas fremtid? Kan dette samme mysterie stå bak 9/11, økonomisk kollaps og krigen i Irak? Er der liv etter døden? Eksisterer engler? Kan vi tappe inn i overnaturlige kilder for kunnskap? Mange mener at ‘The Harbinger’ inneholder hemmeligheten om USAs (og verdens) fremtid

Jeg har for mange år siden sagt at de som ikke forstår religion, forstår egentlig ingenting av hva som foregår i verden og samfunnet. For uansett hvor lite de forstår av det, så forstår de krefter som beveger verden alt av det. Ignoranters ranting og mangel på forståelse, har dermed NULL betydning i den store sammenheng.


Hvorfor tror dere at teleprompteren til Obama sier akkurat Bibelens opportunistiske ord?

Jeg har også for mange år siden sagt at før en gudfryktig jøde finner ut av problemet med dagens verden, sionismens bedrag av åndslivet og gudsforholdet, så vil ikke dette problem løse seg, fordi der finnes ingen intelligent nok goyim til å avdekke dette, bortsett fra meg da, men jeg har ikke muligheter til å gjøre noe mer enn jeg alt har gjort. :)

Der er en messiansk jøde som har funnet ut av problemet nå, Rabbi Jonathan Cahn, mannen bak boken og filmen ‘The Harbinger’, som selges i millioner for tiden, besteselger på New York Times boksalgsliste blant annet. Hovedbudskapet hans er at både Amerika og Israel (og andre land) står foran dommen for sitt frafall.

Han har jo en del opplysninger som er del av den offisielle konspirasjonsteorien om 9/11 og Al Quada, men det påvirker ikke konklusjonen om terror som straff for frafall.

Rabbi Jonathan Cahn, prest i Jerusalem Center-Beth Israel Congregation i Wayne, NJ, sier America er iferd med å gjenta på nytt den destruktive oppførsel til gamle Israel, før dommen og dets eventuelle fall.

Her er noen av tegnene som gjør det klart at hva som skjer idag er en oppfyllelse av profetiene i Jesaja 9-10 :

  • The Stone of Judgement som ble plassert på Ground Zero av amerikanske ledere og det gamle drama ble dermed gjenonopptatt.
  • Den gamle mysteriet som påvirker dine sparepenger, bankkontoen din, din økonomiske fremtid, og den amerikanske og den globale økonomien
  • The Sign Of The Sycamore og den profetiske åpenbaringen den inneholder om Wall Street og fremtiden til America som en supermakt spesielt.
  • The Mystery Of The Erez Tre som ble lagt ned ved hjørnet av Ground Zero i oppfyllelsen av en bibelsk profeti.
  • Den dagen visepresidentkandidaten ytret den gamle forkynnelsen av dommen … over Amerika
  • Mysteriet som er skjult i bakken av USAs Grunnlovsfedre & det profetiske budskap den inneholder for denne tiden.
  • Hvordan de to største kollapser i økonomisk historie hvert fant sted på nøyaktig samme dag og time, på nøyaktig år og dag ordinert fra oldtiden
  • Profetien som ble proklamert til verden ble talt fra Capitol Hill dagen etter 9/11 – og deretter kom til oppfyllelse.
  • Obama gjentar profetien ved å skrive Esaias ord på en av grunnstokkene til det nye World Trade Center forleden.

Rabbiens tese er at på grunn av at Ameria/USA har vendt seg bort fra G-d, så står ulykken for døren for dem, som det var for det falne Israel som årsak til at de ble sendt i diasporaen for sin ulydighet i år 70. Det urgamle drama av dommens dag for frafall er iferd med å spille seg ut på nytt, sier Jonathan Cahn.

Obama oppfyller Jesaja 9-10

Den håndskrevne melding Barack Obama skriblet på en stålbjelke på byggeplassen på Ground Zero i går kveld høres optimistisk, munter, ikke-kontroversielt – ved første øyekast. Men, fortsetter meldingen. dette er et mønster av amerikanske ledere som oppfyller en gammel bibelsk profeti og en forbannelsens dom over USA, ifølge den bestselgende kristne boken hittil i 2012 og filmen som ligger på førsteplass på salgslistene.

“We remember,” skrev Obama. “We rebuild. We come back stronger!”

Israel, Amerika OG Norge av gammelt av var stiftet av og for G-d, som våre respektive fedreland. Men ugudelige fikk tatt knekken på det etter hvert.

Ingen nasjon kan vende seg fra G-d, uten konsekvenser. Velger de seg fremmede guder, gjerne gullkalven/materialismen som sin gud, eller mennesket selv som gud, som i humanismen, så går de til grunne. De blir destruert, i ild og flammer er det profetert det skal bli denne gang.

Kristen-sionistene og ideologi-sionistene i Arbeiderpartiet, FrP og Høyre som har i et halvt århundre aktivt støttet anti-krist, vil nok sikkert gå inn i en depresjon.

 

Norge som frafallen nasjon

Utøya

Utøya er en slik harbringer, et slikt tegn for Norge at landet har kommet under dommen, og om det ikke vendes om, så vil det komme en rekke lignende hendelser som endelig vil sette spikeren i kista for både folk og land. De vil ha lykkes i å å destruere seg selv og sitt eget land, ved sitt frafall, skal vi bruke profetiene fra ‘The Harbinger’.

Grunnlovsandalisme

Endringen av Grunnloven den 21. mai 2012 en annen, hvor Norge ble avkristnet, fjernet seg fra den G-d som opprettet, bygget, vedlikeholdt og beskyttet dette landet til dags dato.

“I 1789 innviet den nyinnsatte president George Washington en profetisk advarsel fra Federal Hall i New York City. Han erklærte at USAs velstand og beskyttelse var avhengige av dets tilslutning til Gud. Senere ble de de politiske lederne i den unge nasjonen samlet på St. Pauls Chapel for å forplikte nasjonens fremtid for Guds hensikter. Dette kapell ligger på Ground Zero og mirakuløst nok overlevde det 9/11 nesten uskadd. “

“In 1789, newly inaugurated President George Washington gave a prophetic warning at Federal Hall in New York City. He declared that America’s prosperity and protection were dependent upon its adherence to God. Later, the political leaders of the young nation gathered at St. Paul’s Chapel to commit the nation’s future to God’s purposes. That chapel is located at Ground Zero and miraculously survived 9/11 virtually unscathed.”
http://www.wnd.com/2012/06/obama-fulfills-isaiah-910-prophecy-again/

Hvis folk ikke vender seg igjen til G-d, vil både landet og folket bli ødelagt, er budskapet til den jødiske messianske rabbis dom over Israel av idag; Amerika – og jeg for min del vil legge til Norge.

Grunnlovsvandalismen som ble foretatt av et nesten samlet Storting den 21. Mai 2012, er i realiteten en avkristning av Norge. Vandaler og politiske pøbler, den røde horde, har lagt landet åpent for den negative åndsmakt, og sterkt i strid med våre grunnlovsfedres visjoner om vårt land, til beste for vårt folk.

Legger de seg under negative åndsmakter, får de ta det som tilkommer slik at de får oppleve den åndsbehersker de underlegger seg istedenfor, og dens totalt destruktive tilbøyeligheter. Istedenfor skapelse og konservering som G-d står for, så velger folket seg på oppfordring i ånden av sine revolusjonære ledere opprør, revolusjoner, uro og enorme ødeleggelser og destruksjon som de bringer over sitt eget hode ved hjelp av karmisk lov, for det meste ubevisst. Det er utrolig dumt gjort å underlegge seg en splittende og destruktiv åndsmakt, hatets og voldens åndsmakt, mer enn å bevare tilknytningen til den samlende og bevarende; kjærlighetens og fredens åndsmakt.

http://youtu.be/tMEbwaDJ3hg

Folket har fjernet G-d ut av sitt land, med sin makt via Kongen, og nå må alle betale prisen for å ha tillatt politikere å ha vingeklippet Kongens makt og primære funksjon i demokratiet. Hvordan folket vil nyte sin nye frihet fra G-d gjenstår å se. Fordi der det er frihet fra G-d, kjærligheten inkarnert, og frihet fra fred … der vil det herske en konstant tilstand av ondskap og slaveri. Noen kaller det opplysningstid. Jeg kaller det dumhet!

Når folk er på kne og ber Satan om nåde for all destruksjon og ødeleggelser de ser rundt seg, så er det for sent. Hos Satan finnes ingen nåde. De gjorde sine valg, og får ta konsekvensene.

For dere skjønner; ved å velge bort G-d, velger dere hver og en av dere Satan/Ahriman – den falne, som åndsbehersker, uten å vite om det….

Dommen over Amerika

Boken og filmen har sjokkert lesere og seere rundt om i landet og verden ved å vise de uhyggelige og slående paralleller mellom de løfter fra lederne i oldtidens Israel før dommen og falt og de amerikanske lederne siden 11. september 2001.

“Hva som ble bebudet i ‘The Harbinger’ og  i Jesaja 09:10 filmen om dommen, blir nå oppfylt ved presidenten i USA,” sa Jonathan Cahn, den messianske rabbiner-pastor og forfatter.

 “Det gamle løftet begynner med disse ordene: “Mursteinene har falt, men vi vil bygge opp igjen med hugne stein, “forklarer Cahn.

“Dette løftet erklærer Israel i trass mot Gud, ved observasjonene av de ødeleggende angrep på deres land. Den hugne stein, som starter ombyggingen, symboliserer nasjonens intensjon om å komme tilbake sterkere enn før. Boken avslører deretter parallelt en proklamasjon gitt av Obama:”I kveld vil jeg at hver eneste amerikaner skal vite dette: Vi vil gjenoppbygge. Og USA vil fremstå sterkere enn før, “sa han.

Imidlertid ble den kommentaren, som representerte temaet for hans første store tale på forsommeren, ikke i forbindelse med angrepet 9/11. Det ble gitt i en tale om økonomien og status i landet generelt.  Cahn påpeker at igår returnerte Obama til angrepets sentrum – for å bringe budskapet hjem.

Han peker på hvordan Obamas ord selv en en parallel Bibelens vers Jesaja 9:10: “De skrøt av at de ville gjenoppbygge sitt herjede land og gjøre det sterkere enn noen gang før.”

I kjølvannet av angrepet, ble nasjonen sjokkert”, sier Cahn. “Alle prøvde å få følelse av hva som hadde skjedd – dette enestående angrep på Amerika.

Allerede neste dag, 12 september, da Senatets Majoritetsleder Tom Daschle presenterte USAs respons til verden.. Hva sa han? “Daschle sa: «Amerika vil komme ut av denne tragedien som har dukket opp fra all motgang – forent og sterk. Ingenting … ingenting kan erstatte tapene av dem som har lidd. Jeg vet at det er bare i liten grad noe inspirasjon kan hentes fra denne ødeleggelsen. Men det er en passasje i Bibelen fra Jesaja som taler til oss alle til tider som dette.” Han fortsatte med å lese Jesaja 09:10.

“Daschle har ingen anelse om hva han gjør her,” forklarer Cahn. «Han tror han tilbyr trøstende ord til en sorgtynget folk, men han er faktisk omfavner åndelig trassig og arrogant ord Israels barn, forkynner den gamle og illevarslende løfte av lederne for den nasjonen. Han forstår ikke det, men han er faktisk å invitere mer dom på nasjonen.

“På den tredje årsdagen for angrepet, 11 september 2004,  sa en annen mektig amerikansk senator som deltar som visepresidentkandidat dette året, og som ville prøve å bli president fire år senere,  i en tale til Congressional Black Caucus. Denne gangen var John Edwards ‘hele tale bygget på et fundament av Jesaja 9:10:

“I dag, på denne minnedag og sorg, har vi Herrens ord å komme oss igjennom,” sa han. Han las så Jesaja 09:10. Han fortsatte med å snakke om hvordan USA gjorde nettopp det – ombygging med hugget stein og plante sedertrær.

“Før Gud dømmer en nasjon, sender han advarsler,” forklarer Cahn. “Han sendte advarsel til det gamle Israel. Han tillot sine fiender til å bryte dets grenser i et ødeleggende angrep som ville traumatisere nasjonen. Det var en wake-up call, kallet å vende tilbake til Gud. Men nasjonen reagerte med trass. Gud ga ni bud om dommen, ni profetiske tegn, alarmer og foreshadows om hva som skulle komme. Nå er Amerika den nasjonen i raskt frafall fra Guds vilje. Og Gud gir dermed en fiende lov til å bryte deres grenser i et ødeleggende angrep – Terroranslagene den 11. september 2001. Det var likeledes en wake-up call. Men Amerika, som Israel, har ikke reagert med omvendelse, men med trass. Og nå de ni bud om dommen har dukket opp igjen, og har gjort det på amerikansk jord. “

http://www.wnd.com/2012/06/obama-fulfills-isaiah-910-prophecy-again/

Og samme advarsel har også kommet over Norge, som har deltatt med Amerika i deres hensynsløse og gudløse voldelige angrep på fremmede land og riker som ikke har gjort dem noe, via NATO/FN.

Film og bok kan kjøpes her:

http://superstore.wnd.com/Welcome/The-Harbinger-Paperback-The-Isaiah-910-Judgment-DVD-BUNDLE

https://www.facebook.com/#!/pages/The-Harbinger-Jonathan-Cahn-Official-Site/181938411873118

Der er INGEN annen sikkerhet og trygghet i verden etter dette, enn den som Jesus tilbyr i ånd, mannen og åndsherskeren som forener kristne og jøder. REPENT! Anger og omvendelse, personlig og kollektivt! Å kunne ikle seg sannhetens rustning og rettferdighetens brynje! Det er budskapet til Rabbi Jonathan Cahn.

Lykke til.

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

52 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hellwege
Abonnent
8 år siden

The Dow Jones Industrial Average plummeted 530 points, and that followed a 358 point crash on Thursday. When you add those two days together, the total two day stock market crash that we just witnessed comes to a grand total of 888 points, which is larger than any one day stock market crash in U.S. history.

Shemitah : U.S. stocks suffer worst loss of 2015 as markets end in a rout (Aug 20, 2015)

Hellwege
Abonnent
8 år siden

It’s time to be bold and sound the ALARM! I am still blowing the shofar!

We must sound the alarm that must be sounded. We must address what must be addressed. And so this message will not be politically correct, nor will it be political. It will be biblical. It will be true. And wherever it falls, so be it. I will not hold back. And if I offend you, I apologize but I cannot apologize for offending you. Without truth, there is no love and therefore it is critical that we must both pray and speak what is true.

“But if the watchman sees the sword coming and shall not blow the ram’s horn, and the people shall not be warned, and the sword comes and takes any being from among them, he is taken away in his crookedness, and his blood I require at the watchman’s hand.’ Ezekiel 33:6

GLOBAL FINANCIAL MELTDOWN: SOMETHING HORRIBLE IS COMING. By Gregory Mannarino

https://www.youtube.com/watch?v=H3B0xJVJaoM&feature=youtu.be

Hellwege
Abonnent
Svar til  Hellwege
8 år siden
Hellwege
Abonnent
8 år siden

September 23, 2015 CERN Breaks through IXXI DOOR: UNLEASH THE PROMETHEAN REALM

Patience limit GOD JESUS ALERT 09 2015 Novus Ordo Seclorum

https://www.youtube.com/watch?v=tj57FaHA774

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hellwege
8 år siden

Psykopaten, roboten, idioten, kjeltringen og gærningen Thomas ‘ Rules’ Barnett beskriver hvordan deres bandekloster forsøker å kontrollere og styre alt og alle

Youtube { thomas barnett https://www.youtube.com/results?search_query=thomas+barnett }

Hellwege
Abonnent
8 år siden

Shock Report: China Dumps HALF A TRILLION U.S. DOLLARS: “Something Is Very, Very Wrong”

http://www.dcclothesline.com/2015/07/23/shock-report-china-dumps-half-a-trillion-u-s-dollars-something-is-very-very-wrong/

Hellwege
Abonnent
8 år siden

WARNING!!

Are We Being Set Up For A Global September Event?

Once again, it appears that we’re being set up for an “EVENT” this September. Whether or not it comes to fruition remains undetermined, but according to millionaire Jeff Berwick, the following is his recommendation:

“I’ve been advising people to get into hard assets, keep cash, precious metals, food, water and guns on hand to at least a number of months. And move yourself and your wealth out of the US for at least a couple of months.”

According to Berwick, the US Dollar is about to collapse: “There is a worldwide move away from the (US) dollar. They’re trying to rush it out by to be completed by, of all dates, September 2015. I’m seeing the signs of a major collapse coming this fall and part of my reason for this has come with my discovery of the Shemitah.”

SHEMITAH EXPOSED: Financial Crisis Planned For September 2015

https://www.youtube.com/watch?t=155&v=rkELgi6EkNo

September 23, 2015 CATASTROPHE: New York Stock Exchange reveals “Mass Confusion” coming on 9/23/2015

Seth Speaks
Seth Speaks
Abonnent
11 år siden

Dette er litt off topic, men jeg vil gjerne gjøre dere som skriver disse artiklene oppmerksomme på noe, eventuelt gi dere noe å tenke over.

Jeg setter pris på veldig mange av artiklene dere publiserer her på nyhetsspeilet, men de er ofte skrevet i et språk som nesten gjør det umulig å forstå hva det er prat om, pga store mengder interne referanser, ordbruk og setningsoppbygning som virker altfor ‘selvsagt’ for mennesker som ikke vet hva det er snakk om eller har noe utgangspunkt for forståelse av artiklene.

Målet mitt er ikke å kritisere noe som helst, men for min egen del blir veldig mange artikler noe jeg må bruke mer tid på å forstå formuleringene som er brukt og merkelige ordvalg enn å faktisk lese innholdet. Det enkleste er ofte det beste. Flere artikler har flere punkter stående i stikkordsform med referanser til enkelte poenger som ikke forklares i sammenheng med artiklene de representerer, så det legges opp til at en leser på egenhånd skal gjøre research på veldig mange små, kanskje ubetydelige detaljer, og blir det for mange av dem slutter man å lese, ettersom sammenhengen vannes ut.

Dette gjelder ikke noen spesifikk enkel artikkel, men jeg ville gjøre et poeng ut av dette. Jo mer lettforståelige artiklene dere publiserer er, jo lettere blir det for hvermann å forstå hva dere prater om, men når det brukes ekstremt mange referanser som oppfattes som kinesisk for alle som ikke har et forhold til dem fra før, er det veldig lett å stoppe før man er halvveis i lesningen.

Dette til side, skal dere ha stor takk for engasjementet og driven til å hjelpe mennesker å våkne opp – det trengs.

-Seth Speaks.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Seth Speaks
11 år siden

Helt enig, Seth.

Klarer man ikke å si noe på en enkel og forståelig måte, så tyder det gjerne på at man ikke vet whatdeføkk man snakker om. Simplicity is a virtue. Enkelt er bra.

DaffeDoffen
DaffeDoffen
Abonnent
11 år siden

Når menneske ble bevist på sin egen eksistens og man ble bevist på døden skjedde det noe med hjernen. Det måtte tre i kraft noen forsvarsmekanikker siden vi var såpass umodne og ikke var i stand til å takle at vi viste vi kom til å dø. Derfor ble hjernen utvilket slik at vi skulle tro på noe/noen som kunne gi oss ro med hva som ville skje når vi døde. Dette har så tatt av og man har skrevet bøker (fantasibøker) som også kun er for å tilfredsstille enkle sjeler. Når vi har modnet såpass som vi har, eller i hvertfall vi i vesten, så burde det ikke lenger være nødvendig å drive med religion/tro og man skulle trodd at alle etter hvert skjønte at disse bøkene bare er oppspinn. Men det viser seg jo nå veldig klart at folk fortsetter og tro på disse fantasibøkene og man fortsetter å tro på ett liv etter døden. Synes det er merkelig at ikke alle folk har kommet lenger i utviklingen og at utviklingen har bremset så opp hos enkelte.
Så til det seriøse, hvordan kan noen tro på som blir skrevet og sakt på NS? Det er jo BS i store mengder.

Thunder
Thunder
Abonnent
11 år siden

I kontrast med artikkelen som handler om dommen fra gud, må jeg nevne tegn som jeg har mottatt i den siste tiden. Jeg er ikke religiøs og vil helst ikke bli satt i noen bås. Kommunikasjonen som foregår, kan like gjerne være med alien(s) som engler eller gudevesen(er). Jeg vet ikke 100 %.

Tegn kommer ved at man får en litt ubeskrivelig aha-opplevelse og at man blir obs på at noe gjentar seg ofte over en periode. I går ble jeg obs på olivengrener og bestemte meg for å google opp forbindelser. Det handlet om verdensfred. FN og søstrene bruker olivengrenene, selv om deres muligens stinker og gir dårlige avlinger. For å være ærlig så var jeg ikke klar over at det var olivengrener i logoen, men altså heller ikke at de alene var symbol på fred. Selv om jeg kanskje har hørt det og burde ha visst. Det var ihvertfall ikke i bevisstheten på dette tidspunktet.

Jeg gikk videre i søket og kom fram til Det nye olivenbladet III.
Jeg stiller meg ikke bak denne gruppen, jeg prøver ikke å forkynne kristendom. Jeg er ikke kristen. Det eneste jeg vil ha frem er hva som gir meg mening og opplevelse av å ha fått svar på mitt tegn. Det handler om DOMMEN. Jeg tror ikke på noen dom fra en dømmende hverken Jesus eller annen gud. Hva som står fram som viktig er historien om larven og sommerfuglen. Larven som fråtser i seg alt på sin egoistiske og destruktive ferd blir ikke dømt til evighet i helvetes flammer, men forvandles til en engel som bidrar til nytt liv, fred, frihet.

http://www.nccg.org/gnpk/OG214.html

To win, to fight, to conquer, to thrive, to prosper, to survive, to rise, to fly.
Glem Illuminati og deres lakeier :-)

Kanskje sommerfuglkornsirkelen var et tegn? Jeg vet ikke…Jeg har ikke vært så interessert i fenomenet og vet ikke hva jeg skal tro.

Personlig tror jeg ikke på noen dom, men at alt går etter planen og som det skulle gjøre. Moder jord har fødselsrier, men vil bli behandlet som hun fortjener etter en forvandling og mest sannsynlig gjennom åpenbaringer som øker bevisstheten. Om noen larver ikke skulle klare forvandlingen, vil det etter min tro være utifra egne valg. Hvis amerikanske (som artikkelen handler om) larver ikke kommer igjennom og ikke er klar denne gangen, så vil det i så fall ikke være tilfeldig at de kalles amerikanske og at det var deres egne valg. Egen dom. Ikke alle spiser for bare å bli mett.

Tom
Tom
Abonnent
11 år siden

Det er søtt når en fjortiss bruker fremmedord han eller hun ikke forstår. Når en voksen mann som tilskriver seg selv intelligens gjør det samme er det latterlig. Når denne mannen i samme setning som han påberoper seg denne intelligensen bruker ord han ikke forstår blir det direkte patetisk.

Mr. Johansen, det er ingen som er så god til å diskreditere deg som du er selv:

“Hvorfor tror dere at teleprompteren til Obama sier akkurat Bibelens opportunistiske ord?”

Vet du hva “opportunistisk” betyr? Bruken av ordet tyder på at du ikke gjør det. Om du virkelig mener bibelens ord er opportunistiske ( “Bibelens opportunistiske ord”) bør du finne deg en annen religion å bekjenne deg til. http://no.wikipedia.org/wiki/Opportunisme

“…fordi der finnes ingen intelligent nok goyim til å avdekke dette, bortsett fra meg da, men jeg har ikke muligheter til å gjøre noe mer enn jeg alt har gjort.”

I tillegg til å være en goyim, er du en menn, og en tullete fiskere, en skikkelige intelligente sunnmøringer er du. Dersom du ikke påberoper deg å være en nasjon (bør være forsiktig med hvordan du uttrykker din grandiositet i disse dager Mr. Johansen), så kanskje du skal bruke entallsformen av ordet?

“…får de ta det som tilkommer slik at de får oppleve den åndsbehersker de underlegger seg istedenfor…”

Åndsbehersker? Beherske? Er det virkelig et vanskelig ord mr Johansen? Gjør følgende eksperiment: Gå til nettsiden google.no, skriv “åndsbehersker”, trykk søk: alle treff med ordet er skrevet av deg! Du har funnet opp ordet, det er altså en neologisme. Eller eventuelt skrevet av en gamle tullinger (les avsnitt hvor goyim omhandles en gang til om dette ble forvirrende) som ikke skjønner forskjellen mellom ordet “hersker” og “behersker”.

Man må kunne bruke sitt verktøy. En snekker må kunne bruke sin hammer, en pianist sine fingre, en skribent må kjenne sine ord. Teksten din bærer preg av en så dårlig formidlingsevne at den er direkte uintelligent, – et elendig håndverk. Det er en fordel å kunne formulere hele, korrekte, forståelige setninger, Mr Johansen, om du vil at noen skal ta deg alvorlig. Ingen kommer til å betale deg for å skrive noe som helst. Det er bare å legge ned tenketanken med en gang.

Hold deg nedi jolla di med rullingsen din, du, Mr Johansen. Se på måkene, kjenn på vannet. Føl på vinden. Sutt på sneipen. Og så overlater du tenkningen til dem med tankeevner, og skrivingen til dem som kan ord.

Forresten, hva synes egentlig gud om fysisk avhengighet som røyking, Mr. Johansen?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Tom
11 år siden

Ikke akkurat innertier å skrive fjortiss om man rakker ned på skriveleifer hos andre ;-) Ikke så farlig det, nowadays. Alt er tillatt…

Goyim skal visstnok bare bety utlending. Når en israeler sier goyim, så mener han en som ikke tilhører Israel. Selvfølgelig brukes det negativt, men utlending kan også være negativt ment, men ikke alltid. Møring, fisker, røyker kan også være ment negativt.

Alt som kommer gjennom telepromter er opportunisk, spesielt bibelord fra amerikanske politikere. På frukten skal treet kjennes.

Jeg røykte også tidligere, men avhengigheten var 100% psykisk. Det er ihvertfall helt sikkert.

Tom
Tom
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Fjortis! Ja, jeg skammer meg nu… Fjortizz.

Goyim betyr utlendingER. Goy er den riktige formen. Men pyttsann, Mr Johansen har funnet et ord han tror han vet hva betyr, og som han tror får ham til å fremstå som en intelligent og belest herremann.

“Opportunisk”? Mottatt din norskundervisning på samme sted som Mr Johansen?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Tom
11 år siden

Er ikke så opptatt av språket egentlig. Er veldig glad for at ting ikke er så stivt. Oppurtunisk er ikke norsk, men er helt greit å bruke. De aller fleste forstår hva som menes og det er poenget jeg prøvde å få frem. Jammen var det vanskelig.

Tenker
Tenker
Abonnent
11 år siden

Jeg er også nysgjerrig, er hele artikkelen klipp, lim og dårlige google translate oversettelser, eller bare det sitatet om Georgw Washington. Når jeg finner slike avsnitt som tydelig vitner om at skribenten ikke forstår hva han skriver så er resten av “forskningen” under all tvil og mister all kredibilitet.

hagbart
hagbart
Abonnent
11 år siden

Bare nysgjerrig, Johansen: Hvorfor skriver du “G-d” og ikke “Gud”? Jeg antar det er han du mener.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
11 år siden

Dette liker jeg ikke å lese, det kun bekrefter min tese: vi møter oss selv i døra. Når vi nå betaler for NATO-droner og selger rakketter, vil vi på et senere tidspunkt få dette i trynet. Det er uunåelig. og lover dårlig for fremtiden.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
11 år siden

Du har så rett Balle. Det hevdes i artikkelen at dersom vi ikke vender oss til G-d går det ille, da kommer negative åndsmakter om vi ikke i anger og omvendelse ikler oss både brynje og rustning – klar til kamp.
Kristendommen har ikke de ingredienser som skal til for å oppfylle forfatterens og andres ønsker om enhet og fred, den er korrupt og tjener et annet formål.
Let The Deceiver Be Deceived

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Uffda
11 år siden

Klart det går ille når vi vender oss bort fra Gud, men å skylde straffedommene på Gud er kanskje litt feil siden det klarer vi utmerket godt selv

Kloden vi fikk til å leve på i milliarder av år er stort sett bare søppel, samme er det med den såkalte kloke selvdestruktive rasen som bor der, man trenger ikke oppsøke spesiellle miljøer for å skjønne at det går rett til helvette, det sier de alle, gammel som ung
Alle sier det samme, folk bryr seg ikke om hverandre lenger, det handler kun om å grabbe til seg mest mulig på andres bekostning, porno og vold er blitt underholdning, folk flest spiser poppcorn og ler mens de ser på at hoder blir sprengt og byer utslettet i bomberegn
Livet starter med skole der man skal ha slite ravva av seg for å få gode karakterer så man kan få en flott jobb så man kan tjene masse penger, så skal man ofre alt for arbeidsgiver så man gjør kariere og bli noe som de kaller for vellyket, da har man vistnok båt, hytte på sjøen, hytte på fjellet, stort hus og flott biler og blitt 50-60 år, at man er utslitt og har forsaket familie og venner i alle år betyr ikke så mye, det er Mammon som gjelder
Landbruk og dyrehold er blitt som fabrikker fra helvette, våre medskapninger får dyttet i seg kjemikalier og hormoner og annen dritt for å vokse seg til slakteklare monstre på kort tid, det er volum og profitt som gjelder

Hvorforfor tror folk at det er penger som gjelder? forskning viser at vist et tvillingpar får 2 skjebner, han ene vinner 15 millioner i lotto og han andre blir utsatt for en bilulykke og havner i rullestol så er dem begge på nyaktig samme sted på lykkeskalen etter 4 mnd

Finnes det en gud så sitter han nok å gråter over det katastofale prosjektet sitt med fingen på reboot knappen mens han ser på skaperverket sitt som dreper sine egne medmennesker og medskapninger for fote for å få mer penger

De aller fleste er enige om at eliten er blodsugere og parasitter, kanskje er ikke det helt feil ;)

“Vampire” skeletons unearthed in Bulgaria, as Prince Charles reveals to be related to Vlad Dracula.

http://www.youtube.com/watch?v=s1WuLlSf6mU&list=UUDILoNT7dzVgpes7JiTjR7g&index=1&feature=plcp

Så hvem skal straffe oss Gud eller Satan ?

Den som ikke lærer av historien er dømt til å gjenta den

Nesten på dagen 666 år etter av Svartedøden ble registrert for første gang i 1346 så er det påan igjen

It’s back: Middle Ages scourge of Black Death popping up in affluent regions of U.S.

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2012/06/14/its-back-middle-ages-scourge-of-black-death-popping-up-in-affluent-regions-of-u-s/

Svartedøden

Vi trenger litt lys og mye tyder på at det blir mye av det fremover, sola oppfører seg rart, i går kom meldingen om at vi den 7 Mars ble bombadert med gammastrålene som ble sluppet ut fra solen som var 2 milliarder ganger mer energi enn vanlig sol lys, noe som aldri tidligere er registrert
Høyenergi gammastrålene varte i ca 20 timer, noe som er 2 1/2 ganger lenger enn det som noensinne er registrert, sa solforsker Omodei.

http://www.foxnews.com/scitech/2012/06/13/massive-solar-flare-in-march-broke-sun-storm-record/?intcmp=features

Polene vandrer i økende tempo og det meste tyder på at det kommer et polskifte 21.12 som vil vare frem til mai, skjoldene vil ligge nede og vi ligger ubesyttet for de store solstormene som er ventet under solmax

La oss håpe det er det til det posetive, at høyennergi partiklene som vil strømme gjennom oss oppgraderer oss til vesner i høyere frekvenser så vi alle kan leve i fred og harmoni med hverandre

Polene er på vei til å bytte plass og polariseringen blandt oss på kloden er også økende :)

Er det landeplagene som rammer USA nå ? siste dager har enorme greshoppe svermer rasert alt i sin vei i USA og ekstreme haglestormer som dukker opp fra ingenting

Millions of Locusts Plague California Town

http://www.youtube.com/watch?v=mgQ27jGyJyM

Texas Weather Modification Right Before Freak Hail Storms = $400 Million+ Damages – June 2012

http://www.youtube.com/watch?v=-bDFDo-V36g&feature=autoplay&list=UUh0RH6wJPKs2KDcTSJWWNGA&playnext=4

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Ja vi blir nok oppgradert, men tanker er et redskap med begrenset kapasitet til å handtere den økende datamengde som kreves fremover. Derfor vil automatisk intuisjon bli en nyttig egenskap som kan lede bevisstheten mer i harmoni med omgivelser og omstendigheter/(høyere frekvenser)…
Ian Xel Lungold – Mayan Calendar Comes North – 11 of 16

Taita
Taita
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Grasshoppesvermen blir vist av abc news, de vil at vi skal fokusere på ting som skaper frykt. Vi må heller fokusere på det vi ønsker skal skje!

De som ikke hørte på Kiesha Crowter og lot være å lage sin egen grønnsakshage, burde sette seg inn i hvilke ville planter de kan spise. Ikke veldig sunn mat i butikkene nå for tiden. Jeg har vært litt flink og spiser fra egen hage hver dag, mye bedre enn hva man får på en 17 stjerners restaurant :-)

Polskifte tror jeg også på, men ingen grunn til å være redd, gleder meg veldig til et skifte uansett hvor jeg nå måtte ende opp.

Monica Waade
Forfatter
Svar til  smurfen
11 år siden

Gud har nok trykket på reboot knappen mer enn en gang før broder smurf, eller kanskje det er vi selv som gjør det ved å skape så store ubalanser at alt går til helvete til slutt?

Menneskenes grådighet blir vår egen undergang og som du sier når man ikke lærer av historien gjentas den. Nå er omtrent hele jorda forgiftet, nesten all frukt og grønt er sprayet og tuklet med og blitt til gift istedenfor næring, og sist men ikke minst det moderne landbruket med sine giftstoffer og profittbegjær ødelegger dyrene som også menneskene kunne leve av…

Meet the Super Cow

Bunnen er nådd
http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/663016/

Det skapes vår egen dommedag når det er slutt på tilgang til mat og den lille maten som gjenstår er så giftig at man dopet av giftstoffer mister enhver evne til å tenke rasjonelt. Man ser det allerede, mennesker som handler helt ufornuftig når man tenker litt lenger enn sin egen nesetipp og lommebok.

Grådigheten har sin pris! :-(

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

useless2 skrev
Både jeg og deg er skyldige inntil døden for vår synd mot Gud; den eneste veien til frelse for oss alle går gjennom Kristus frelsesverk.

Mole
Da kan en heller ikke kalle seg frelst.
Den som holder ut til enden skal bli frelst.

useless2
useless2
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Mole:
Du kan ikke bygge din tro ut fra en løsrevet setning i Bibelen. “Den som holder ut til enden skal bli frelst” må ses i sin sammenheng da den er for de som fremdeles befinner jeg på jorden etter bortrykkelsen og under den store trengsel.

Frelse vinnes kun gjennom tro, og av nåde gjennom Jesus Kristus frelsesverk. Bibelen sier jo selv: Det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste en. Derfor kan vi ikke vinne frelse gjennom egne gjerninger og gjennom egenrettferdighet. Djevelen bruker vår utilstrekkelighet for alt det er verdt, og vet å fortelle oss hele tiden at vi ikke er bra nok. Hvis man derimot åpner sitt hjerte for Jesus Kristus, og lar stedfortrederen Den Hellige Ånd slippe inn – da skal han lede oss til sannheten og friheten som gjør oss til frelste glade mennesker.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  useless2
11 år siden

Jeg bygger ikke en tro utifra en løsrevet setning, jeg synes det var interressant at du bekreftet skriftstedet med påstanden din, som jeg siterte.

For du skrev,
# Både jeg og deg er skyldige inntil døden for vår synd#

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Bange Anelser: Personlig mener jeg at det ligger en viss betydning i denne setningen: “Salige er de som ikke ser, og likevel tror”.
Uansett hvordan det måtte gå i dette Herrens år, så ser jeg ingen grunn til å ikke tro. Selv om man ikke ser stort sett annet enn tukling med skyer, med lufta vi inhalerer, løgn, bedrag og trusler fra myndighetene, et forbrytersk orwellsk inngrep i menneskers privatliv, folk som ikke bryr seg om andre enn seg selv, og sin aller nærmeste (biologiske) familie (og lar de eldre råtne på gamlehjem), overfakturering, griske inkasso- byrå, grådighet fra forsikringsselskap, overprising med diverse tjenester og mat (hvor maten i tillegg inneholder giftstoffer), elektromagnetisk stråling (Tesla- waves), “klimahysterisk politikk”, et rigid, villedende og forfalsket byråkratisk vesen, en agenda for å knekke kristendommen i Norge, falske organisasjoner som ikke klarer å løse problemer, men skaper enda mer problemer for å grafse til seg mer profitt, forurensning, industri- herrer og entrepenører som bokstavelig talt går over lik for å tjene penger, smugling av narkotika (Thorvald?), mishandling av narkomane, et grotesk psykiatrisk system, en bevisst (mind- controlled) feilmedisinert (hvor mange tusen?) folkegruppe, bestrålte grønnsaker, bestrålt drikkevann, total ansvarsfraskrivelse fra regjeringens side når det gjelder antall sykehustabber (hvor mange tusen dør hvert år?), fratatt menneskerett til å oppleve sol og sommer, forbryterske krigshandlinger av Norge, etc. etc. etc.,

Det hadde vært hyggelig om noen kunne komplementere denne listen, og levere inn klagen til Gud. Han ville kanskje bli rasende, men det sies at Hans sønn, Jesus Kristus er den frommeste, den viseste, og mest tilgivende av alle “mennesker” som finnes.

Jeg tror ikke på noen som helst av de løgnerne og falske profetene som sprer gifta si over alt i Norge. Da føles det riktig så trivelig å tro på denne Jesus. Virker som litt av en trivelig Kar, da gitt. Snill er`n også, sies det.

Kan godt tro på alt som er godt, og alle som er genuint rene, og vise, i samme slengen. Det gir fred for mange, å lukke øynene for all møkka, og se, der bak øyelokkene (som ingen ennå har operert vekk), et lite lys. Som brenner for håp, for menneskeheten, og for en bedre verden, der borte i horisonten.

Så kan alle disse andre notoriske løgnerne forsøke å gjøre det samme. Spørs om de ser noe lys i det hele tatt, annet enn sin egen opphøyde “opplysthet”.

Det får være deres problem :-)

Bange Anelser er forøvrig ikke på denne klagelisten.
Når det gjelder disse miraklene, så tror jeg det ikke før jeg får se det. Derfor finner jeg det naturlig å gjøre mitt beste, og “rense min skjel”, slik at jeg kanskje en dag også kan gjøre meg fortjent til å tilhøre dette rettroende broderskapet som J.Johansen allerede ser ut til å tilhøre. Jeg tror dette broderskapet er åpent for alle, og selv for dem som ikke har “ordnet økonomi”. Slik som andre broderskap på fint hevder er grunnforutsetningen for deres broderskap. Bare man oppriktig angrer det gær`ne man har gjort i livet sitt, og ydmykt ber om tilgivelse, og faktisk handler på vegne av Den Hellige Treenighet, og sine medmennesker (er det ikke det, det kalles?) så er man vel forhåpentligvis på god vei.
Tiden er knapp for å finne den smale vei, tror nå jeg.
Likevel bedre sent enn aldri.

Zetera
Zetera
Abonnent
11 år siden

Selv om det er mange religioner som har profetier, så er ingen som ble oppfylt alle 100% nøyaktig slik som Bibelen forutsa, og ingen av dem peker til en person som Jesus, som gjorde utrolige mirakler. Det Gamle Testamentet var skrevet flere hundre år før Jesus var født, likevel har GT profetert utallige hendelser om Jesus.

Oppfyllelse av profetier kan ha ulike forklaringer. Noen påstår at NT ble skrevet og endret for å få det til å virke ut som Jesus oppfylte GTs profetier (men det finnes ingen bevis over det). Andre hevder at profetiene er så vage at de ikke kan regnes med (men mange av profetiene er ikke vage i det hele tatt).
Ingen annen religiøs leder har dødd foran en skare av vitner og trente henrettere, hatt en voktet grav og oppstått tre dager foran mange mennesker.

Oppstandelsen er et bevis for hvem Jesus er og hva Han oppnådde og hva Han hadde satt seg til å gjøre: Å dø for våre synder for hele menneskeheten.
Budda stod ikke opp fra de døde. Muhammed kunne ikke reise de døde. Confucius stod ikke opp fra de døde. Krishna stod ikke opp, osv. Kun Jesus har stått fysisk opp fra de døde, gått på vannet, blitt erklært til å være Gud, og reist mennesker opp fra de døde.
Han har beseiret døden.

Profetier:
http://www.cbn.com/media/player/index.aspx?s=/Archive/News/Stakelbeck_Terror_061212_WS&WT.mc_id=EmbedPlayer

Warning from Jesus:
http://www.youtube.com/watch?v=9tk7mIWRwps&feature=watch_response

Bange Anelser
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Zetera, tror du virkelig på det der?
Er det noen oppegående mennesker i det hele tatt idag som faktisk tror på at miraklene i NT skjedde slik de er beskrevet ?
Med tanke på alt vi vet idag, fremstår hele bibelen som meningsløs hvis vi skal tolke det ordrett.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Bange Anelser
11 år siden

Hva tror du på Bange Anelser?
Hvorfor har Bibelen blitt trodd på i flere tusen år mens i vår samtid vet vi bedre og kan med det ikke fornedre oss til å tro på Bibelen?

Bange Anelser
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Bibelen har ikke blitt trodd på i flere tusen år. Den ble skapt først på 300-tallet.
De eldste tekstene i den ble riktignok skrevet for flere tusen år siden, men da med et helt annet formål enn å fungere som bibelen gjør i dag.
Jeg tror GT i hovedsak er en samling dokumentasjon på utenomjordisk intervensjon her på jorden. Jeg tror flere av hovedpersonene i GT er utenomjordiske, eller i det miste hybrider.
Profetiene som det snakkes om i denne artikkelen og religioner for øvrig, tror jeg er stammer fra en fin blanding av ønsketenkning, feiltolkninger og feiloversettelser.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Bange Anelser
11 år siden

Bange Anelser
Da er det mye bedre å tro på utenom jordisk intervensjon mener du?

Forstår jeg dette rett er det New Age og har følgende spiritistiske tilbud:

* Ledet meditasjon. Skaper sitt indre rom og møter sin åndelige guide.
* Ledet meditasjon. Møter guide som åpner for egen indre visdom.
* Handler om menneskers kontakt med vesener på andre planeter, om Star People og deres funksjon i den nye tiden, om den kommende transformeringen av planeten jorden og dens folk.
* Ledet meditasjon. Regresjon (tilbakereise) til liv på andre planeter.

Er det dette du (som regner deg som et oppegående menneske) tror på?

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Bange Anelser

Om det er riktig at du tror på dette, lurer jeg på en ting.
Disse guidene i de spiritistiske seanser, hvem er de?

Bange Anelser
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Jeg vet ikke om det er bedre å tro på noe, enn på noe annet.
Har aldri sett på meg selv om noen New Age’er. Har heller aldri meditert eller forsøkt regresjon. Men utelukker ikke at det kunne blitt interessant. :)

Hvorfor tar du for gitt at man må tro på noe, Zetera?
Må alle mennesker la seg guide av en eller annen religion?
Det er først når man ikke lar seg påvirke av noens religion, at man får mulighet til å se det store bildet. Helheten.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Bange Anelser
11 år siden

Så du har altså funnet ut at der finnes ”kraftig sprengstoff” i Bibelen?
Det har du konkludert på Rolf Kenneth Myhre sin artikkel.
Det er godt gjort!
^^^^^^^^^^^^^^
Bange Anelser sier:
17. 06. 2012 kl. 23:06
Bra oppsummering, Rolf Kenneth. Du skriver om interessante tema, og jeg er stort sett enig i dine vurderinger.
Ancient Aliens-serien er utvilsomt blant de beste og viktigste dokumentarserier som noengang er produsert.
Den har ‘vekket’ millioner av mennesker, og vil fortsette å gjøre det i fremtiden også.
I sesong 4 virker det som om de har gått litt tomme for ideèr, og tematikken begynner å bli svakere. Men det skulle kanskje bare mangle, så mange gode episoder som er produsert totalt. Spesielt i de første sesongene.
Håper de tør å gå løs på bibelen, gjerne gå gjennom hele GT med utenomjordiske øyne. Det er der det kraftigste sprengstoffet ligger.

Bange Anelser
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Hehe..
Jeg fikk ingen aha-opplevelse av å lese denne artikkelen til RKM. Dette er en oppfatning jeg har hatt så lenge jeg kan huske.
Men ja, vi har von Daniken, Stichin og flere andre som snuser på sannheten.
Rolf Kenneth Myhre skriver som kjent en web-bok som oppsummerer det meste.
For meg er dette mye lettere å akseptere som sannhet enn bokstavlige tolkninger av bibelske profetier.
Vet at mange mener noe annet enn meg, og det respekterer jeg.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Bange Anelser
11 år siden

Bange Anelser: Med tanke på alt vi vet idag, fremstår hele bibelen som meningsløs hvis vi skal tolke det ordrett.

Jeg er ikke enig med deg, slik har nok mange med deg tenkt opp gjennom tiden men:

Evangeliene og brevene skal forstås bokstavelig. Unntak: Lignelsene

Profetiene skal tolkes symbolsk. Unntak: De historiske profetiene

Salmene, ordspråkene og forkynneren er blanding av klartekst og profetisk språk. Det som er symboler i profetiene er også symboler i disse bøkene.

Kongebøkene og Krønikerne er historie i klartekst.

Mosebøkene skal forstås bokstavelig. Seremoniloven og helligdomstjenesten er egentlig en profeti om Jesus.

Instinkt
Instinkt
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Hvor i bibelen er disse tolkningsreglende nevnt? Er de i det hele tatt nevnt? Og hvis ikke, hvem er det som da har fastsatt disse? Mennesker? Vanlige mennesker?
Du sier at evangeliene skal tolkes bokstavelig. På hvilket grunnlag kan du skrive noe slikt?
F.eks: i lukas skildring av jesu fødsel står det at josef og maria reiste tilbake til nasaret etter renselsesritualene. I matteus står det at de flyktet til egypt.
Da spør jeg deg, hvordan mener du at dette skal tolkes?
Visste du at brevene til Paulus ble til før evangeliene? At det originalene til det nye testamentet ikke finnes? Hvordan skal vi vite hva som er Guds egentlige ord?
Angående gamle testamentet anbefaler jeg deg å sette deg litt inn i hvordan denne ble til.
Gud finnes ikke i politiske og kulturelle verdier, jeg tror ihverfall ikke det.

PS. Det er så typisk av dere “bibeltroende” å stadig vekk avfeie interessante teorier og tanker med å kalle det new age. Som om dette skal kvele en saklig og viktig debatt. Dere er litt som de som forfulgte og brant uskyldige kvinner under heksehysteriet. Tunnelsyn?

useless2
useless2
Abonnent
11 år siden

Jesaias /Esaias 9 – 10 er oppfylt for lenge siden. I det påfølgende kapitel 11 fortelles det om at Jesus Kristus kommer fra Isaia ætt (Davids ætt), og skal være utrustet med alle gaver fra Den Hellige Ånd.

Det finnes ingen gammeltestamentlige profetier om USA/Amerika whatsoever, disse profetiene dreier seg i sin helhet om Jesus Kristus og Israel

useless2
useless2
Abonnent
11 år siden

Norges grunnlov gjør ingen kristen. Dette er et personlig valg for alle våre landsmenn, og Gud dømmer ikke en nasjon for å la innbyggerene velge sin tro individuellt. Kristen ro kommer fra forkynnelse og overbevisning, ikke gjennom tvang og trusler.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  useless2
11 år siden

useless2

Det som skjedde med Israel i det gamle testamentet, burde vise oss at opposisjon mot Guds prinsipper og lover, gjør at Herrens beskyttelse avtar.

I en tid når kristentro og gudsforhold, på flere områder, er løsrevet fra Bibelens budskap, kan det være vanskelig for mange å forstå at ulydighet mot Guds lover og undervisning kansellerer guddommelig beskyttelse.

I sin behandling av sitt folk i gammel tid, tillot Herren både ulykker, bortførelse og fangenskap. Da folket nektet å gå inn i Kanaans land og heller ville dø i ødemarken, lot Gud dem få det som de ville. Han var fortvilet over deres gale valg, men han tvang dem ikke til å være lydige. De måtte møte konsekvensene av sine valg.

Men når Gud tillater ulykker og nød, ved å trekke vekk sin beskyttelse, gjør han det ikke fordi han hater sine barn, men fordi han håper at smerten og nøden skal vekke dem opp til å forstå nødvendigheten av å ha et nært gudsforhold og betydningen av lydighet.

Når redselen kommer over dere som et uvær, og deres undergang kommer som en storm, når trengsel og nød kommer over dere. Da skal de påkalle meg, men jeg skal ikke svare. De skal søke meg ivrig, men de skal ikke finne meg. Fordi de hatet kunnskap og ikke valgte Herrens frykt, ville de ikke ha mitt råd, og de foraktet all min tilrettevisning, (Ordsp. kap. 1.)

useless2
useless2
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Hvem er du til å anklage noen for ulydighet mot Guds ord?
Både jeg og deg er skyldige inntil døden for vår synd mot Gud; den eneste veien til frelse for oss alle går gjennom Kristus frelsesverk.

I Bibelen min står det ihvertfall at Gud ikke sine betingelsesløse løfter om otvelgelse og velsignelse. Disse diskusjonene har jeg tatt så mange ganger med dere som forfekter den erstatningsteologi som påstår at “kirken” har overtatt Guds løfter til Israel. Den synd du anklager jødene for er ikke større enn den synd du selv gjør deg skyldig i ved dine anklager. Les Paulus brev til Romerene kapitel 11 og se om du kan gjenta.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  useless2
11 år siden

Jeg har ikke påstått at synden til jødene var større enn andre sin synd!
Det var kun ment som et eksempel fra min side, uten at du trenger å hisse deg opp av den grunn. Synd er like syndig for oss alle, enten det gjelder jøder, greker eller andre.

Forresten er jeg ganske lei av dine beskyldninger om å forfekte den erstatningsteologi som påstår at «kirken» har overtatt Guds løfter til Israel.

Slik jeg forstår det var det den katolske kirke som oppfant begrepet «erstatningsteologien,» siden pavemakten mente at katolikker erstattet jødene som Guds folk.

Dette er ikke noe jeg forfekter men er heller enig med Paulus, som lærer at et åndelig og «virkelig» Israel, Rom. 9,6, på hans tid, defineres av troen på Kristus og da kan både «hedninger» (ikke-jøder) og israelitter tilhøre det virkelig Israel.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

J.Johansen er inne på noe meget alvorlig her. Jeg har ofte lurt på om Norge er èn av de mest sataniske nasjoner som eksisterer i denne forunderlige verden. Frimurerbygningene kan vi se overalt. Med sataniske motiv. Pentagrammer, djeveldyrkelse. En regjering som samarbeider med de mest forbryterske makter som finnes. De røde horder som splitter familier, bedriver pseudovitenskapelig “helsevesen”, dreper folk, og fremmer kapitalismen for en hver pris. Totalt kontrollert regime i media, som ikke gjør annet enn å spre falske budskap, og oppfordrer til materialisme, sex, og rock`n roll. Veldig mange nordmenn biter på kroken, og lar seg friste.
Hvor ble det åndelige og opphøyde av i Norge?
Dette merkelige landet hvor fordommer, besserwisserhet, makt, korrupsjon, egoisme, forurensning, industri og all mulig dævelskap plager alle og enhver som ikke er med på ondskapen.

Hadde jeg vært Gud, så hadde jeg løftet mine øynebryn, og tatt opp til vurdering hva jeg skulle gjort, med dette totalt vandaliserte landet.
Hvor folk synes å være mer opptatt av pensjonspoeng, hummer og champagne, teknologi, luksus og lange ferier, flotte biler og sine formuer, enn å i det minste rette blikket mot sin neste, og si: “Hei. Jeg har så mye, og jeg ser du har så lite. Jeg vil gjerne dele litt med deg, slik at du i det minste kan reise deg på bena igjen, og at du får råd til den operasjonen du trenger så sårt for å få et bedre liv. Den som ikke staten vil kaste bort skattebetalernes penger på”.

Det spørs om ikke våre kjære milliardærer etter hvert vil innse hvor grådige de har vært, og at de bittert vil angre på dette.
Opp til høyere instanser å avgjøre, selvsagt.
Det sies ofte at Norge ikke er utsatt for jordskjelv, tsunamier og andre katastrofer. Neivel. Likevel er nok Norge temmelig utsatt, når det gjelder en helhetlig moralsk vurdering.
Det er her den potensielle katastrofen ligger.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

. Kan jeg få spørre deg om en ting: Er du en av “Johansens disipler”, eller sagt med andre ord, ser du opp til ham?
Ser at dere har litt samme ordbruk, og ble litt nysgjerrig.
Du skriver f.eks: “De røde horder som splitter familier, bedriver pseudovitenskapelig «helsevesen», dreper folk, og fremmer kapitalismen for en hver pris.”
La meg få minne om følgende:
Det er kapitalistene som har splittet familiene for å gjøre arbeiderne mere mobile, senke lønninger, og de har redusert ekteskapet til å bli nærmest et pengespørsmål.
Det er kapitalister som driver Big Pharma, og som ikke er interessert i å gjøre folk helt friske, da kan de ikke tjene penger på pille trillingen sin.
Spør en hvilken som helst historiker, og du vil få følgende svar:
Det er høyresiden som tradisjonelt har stått for militarisme, og venstresiden som står for anti militarisme og internasjonal solidaritet mellom folk.
Så til det siste, og dette må jeg si blir direkte latterlig, du får ha meg unnskyldt at jeg bruker slike ord, men regner med at du er ung, så da kan man jo forstå det. :)
De røde horder, ( he he ) som fremmer kapitalismen for enhver pris. Skjønner du hva du sier her?
Alle voksne tenkende mennesker har nå den minimale innsikt og vet at venstresiden vil ha mindre kapitalisme.
Det er som å si at alle de som er “røde” jobber febrilsk for at alle skal bli “blå”.
@Johansen. Kan jeg få spørre deg om en ting:
Syns du at setningen fra Menneske jeg refererer til inneholder noen inkonsekvenser, eller er du 100% enig i det han skriver?
Dere kan begge ta dere god tid med å svare om dere er så vennlige å svare da, for jeg tar ferie fra å kommentere på NyS hver gang jeg ser at de hvite horder, ha ha, ( nå må ikke alle dere gode religiøse mennesker som jeg har den dypeste respekt for føle dere støtt ) inntar scenen.
Dette gjør jeg fordi, for å bruke et bilde på det:
Du kan ikke diskutere farvebruken i et maleri med en betrakter som er fargeblind. og dersom betrakteren attpåtil på forhånd har bestemt seg for at kunstnerens tolkning av enkelt menneskene på bildet alle som en er rotter.
Ja, da finner jeg at forutsetningene for en positiv dialog ikke er tilstede, og nå kan man selvsagt si at jeg bare kan hoppe over artikler, jo men man er jo nysgjerrig av natur, og det er jo overlapping i kommentarfeltene.
Men jeg tar altså ferie fra NyS når J.J. dukker opp, dette gjør jeg for å spare meg selv, for jeg får vondt i magen av å lese enkelte ting av hva han skriver, selv om jeg også f.eks syns hans artikkel om Israels kjernefysiske “Samson Option” var en viktig artikkel.
Men dersom ikke Johansen slutter med å stille opp sin sjakk arme av forutinntatte holdninger, så vil jeg anse han for å være en farlig mann som fremmer hat og tar bort forutsetningene for dialog.
Utifra hans logikk, skulle man f.eks kunne si: USA, er en kristen nasjon, og siden de har startet så mange kriger og gjort så mye ondt mot andre nasjoner, så er alle kristne onde. Så feil kan alt bli dersom man kun vil male på sitt eget bilde, og holder seg innenfor sin egen ramme.
Når jeg får Jehovas Vitner, eller andre religiøse på min dör, tar jeg alltid vel i mot dem, og ønsker de lykke til i sitt arbeide, for også jeg vil ha mere moral og mindre av denne evige dansen rundt gullkalven, og heldigvis vet jeg at det er venstresiden som fremmer disse tankene, og jeg vet også at arbeiderbevegelsen har hentet mange av sine tanker fra kristent hold.
Men dersom man skal lete etter AKTÖRER innenfor enhver ideologi eller religion så kan man sikkert finne mye som støtter tanken om at alle de andre tankeretninger er onde.

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

La meg få presisere her, mange av de fineste mennesker jeg har truffet har värt eller er kommunister, og mang av samme kategori har värt eller er anarkister. Mange av de fineste mennesker jeg har truffet har värt eller er kristne.
Flere av de flotte mennesker jeg har truffet har värt eller er muslimer.
Flere av de gode mennesker jeg har kjent eller kjenner er jøder.
Flere av de gode mennesker jeg har truffet er borgerlige eller liberalere ( og da mener jeg ikke de hatefulle liberalere ) og jeg har mött flere kapitalister som er kjempeflotte mennesker og som virkelig bryr seg om andre.
Det er nettopp denne generaliseringen og stigmatiseringen av andre som ikke har samme preferanse rammer som en selv som skremmer meg, og som jeg frykter på sikt vil føre menneskeheten ned i avgrunnen.

Taita
Taita
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Tror ikke Johansen har noen disipler, men mange som ikke selv er klar over det, dyrker hat , å hate det de mener er ondt er jo også hat. Jeg mener det ondes funksjon er å fremprovosere det gode i oss.
Politisk tilhører jeg også venstre, men demokrati lar de dummeste få styre bare fordi det er flest av dem. Ellers tror jeg både kapitalisme og kommunisme er utdaterte systemer. Vi må ha den typen system hvor alle må være enig og siden det er tidkrevende, må vi tilbake til mindre sammfunn.

Av kristne synes jeg Jehovas vitner er ganske kule, de tror jo som meg på The Golden Age :-)

Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Taita, det ligger ikke for meg å hate noen, og jeg velger å tro at Johansen faktisk er en bra kar, bare så det er sagt.
Det er fryktelig vanskelig å diskutere ideologier, og det er fryktelig mange rare teorier, særlig på Internett.
Omega la f.eks ut en link her om dagen som konkluderte med at Israel er en marxistisk stat!! Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte. Marx var jo riktignok jøde, men han sa selv om jødene at de var grådige og glad i penger. Men også det var jo en generalisering.
Problemet med demokrati er ikke nødvendigvis at folk er dumme, det er f.eks mange som ikke stemmer, selv om det egentlig ikke er så lurt, men jeg kan forstå mange. Når partiene bare blir litt forskjellige ja til det samme av statsfinansierte partier, så slipper ikke nye tanker til. Og når pressen har sluttet å analysere, og bare skriver det som de som eier pressen vil at de skal skrive så blir ikke folk opplyste.
Det som gleder meg å se opp i alt dette er at mange bøker som gis ut for tiden er bøker som blir skrevet av pragmatikere. “Problemet” er at alle ideologier har “rett”, og det blir for langt om jeg skal presisere.
Jehovas Vitne, ja, jeg syns også de er kule, og jeg syns litt synd på alle som prøver å spre Guds budskap, for det jeg ser rundt meg er mennesker som er opphengt i materialisme og sitter og ser på voldsfilmer eller spiller voldelige spill halve dagen. Jeg vet at de möter mange som bare surt lukker døren for de, så jeg prøver nå å prate og spöke litt og håper nå at jeg i hvert fall har gitt de en liten glad stund på sin vei.
Jeg er med på alt som kan gjøre at vi mennesker begynner å elske hverandre i stedet for å være så selvsentrerte, egoistiske, rasistiske og mistenksomme mot hverandre.
Så Golden Age! You are welcome!! :)

Menneske
Menneske
Abonnent
Svar til  Cosmomind
11 år siden

Cosmomind: Jeg synes du fortjener et ærlig svar på ditt spørsmål om jeg er Johansens disippel. Svaret er: Nei. Fordi: Jeg er rettroende. Det later til at Johansen også er det, så da er vi i det minste to i Norge som er det. Forhåpentligvis flere. Uten at de nødvendigvis tror på Gud/Jesus. Å kunne skille mellom rett og galt, burde ikke være skrekkelig vanskelig. Tror jeg.

De røde horder: Arbeiderpartiet og deres fotsoldater.
Det er ikke kapitalistene som har splittet familiene. Det er den sataniske agenda til “eliten”: freemasons.

Resten av det du skriver får stå for din regning, og ikke min.

Takk

Instinkt
Instinkt
Abonnent
11 år siden

Pisspreik… Den som legger til grunn den kristne gud, har selv forårsaket sin egen fordervelse. Jeg anbefaler artikkelforfatter å grundig lese seg opp på hva historien forteller. Den sanne Gud har ingenting med politikk å gjøre, så å sutre over at denne grunnlovsendrigen nå kom, henger ikke på greip. Kristendommen kom til norge av politiske grunner, ved hjelp av mord å faens oldemor.
Å klamre seg fast til utdaterte kulturelle verdier bringer en ikke i kontakt med GUD. Gud er verken kultur eller politikk, GUD ER. Enkelt å greit.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Instinkt
11 år siden

Det som kan være mer skadelig for exit fra denne planeten enn avkristning av Norge i lovs hjemmel, er at tullinger som ikke forstår Bibelens mytologiske språk har nok en gang oversatt den i “moderne språkdrakt”. Kristne føler seg truet av Bibelens sannhet, den passer ikke inn i deres fysiske verden og må derfor holdes skjult for folket. De som forsvarer det kristne konseptet – vet ikke hva de gjør.
Revelation The Trumpet Talks

« Forrige artikkel

Vladimir Putin – forsvarer for en sivilisert verden

Neste artikkel »

Kaospiloter gjennom forandringer og kaos

52
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x