Norske regjeringsmedlemmer anmeldt for krigsforbrytelser

68.7K visninger
6 minutter lesetid
62

Det er levert inn en anmeldelse av Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Harald Sunde for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. Det ble sendt ut pressemelding til hele medie-Norge om dette. Men de var ikke interessert.

«Vi møtte opp utenfor Sentrum Politistasjon, klokka 16, fredag 22.mars. 21 personer hadde ofra de første minuttene av sin påskeferie til å stille seg opp med plaktater med bilde av Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Grete Faremo. Påskriften lød: «Krigsforbryter«.

Mediene hadde kan hende tatt påskeferie. Men dersom saken hadde blitt ansett å ha almenn interesse; for eksempel at dette i etterkant vil bli regna som å ha historisk verdi; nemlig at en regjering som har leda landet vårt i krig, er anmeldt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, denne første påskeferiedag; så hadde vel mediene vært interessert i å dekke det?

Eller kan vi regne med at redaktørene i de største mediehusene i dette landet heller syns det er mer relevant å ha tjue saker på sine nettsider om vinterføre, kø ut av de store byene og kjedisnyheter?

Jeg ble faktisk oppringt av NRK. Et langt intervju med en kvinnelig journalist som spurte mange gode spørsmål, og hun laget en sak på det som skulle komme i løpet av dagen. Hun satt i flere timer og jobba med intervjuet samt bakgrunnsinformasjonen som jeg hadde oppgitt som kilder. Da arbeidsdagen var ferdig, sendte hun en sms: «Hei, saken er klar, men når den går er opp til vaktsjef. God helg!»

Saken ble aldri lagt ut på NRK sine sider. Jeg vet ikke hvem vaktsjef i NRK var denne ettermiddagen, men at Støre, Stoltenberg og Faremo var anmeldt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, var altså ikke interessant nok for folkeopplysningskanalen NRK.

Den eneste som dekka saken var Nettavisa. Jeg ble oppringt og intervjua dagen før markeringa og innleveringa av anmeldelsen. Journalisten la saken rett ut på sidene like etter at intervjuet var gjort. Sensuren der var muligens ikke like sterk som i statskanalen? Kan hende ikke så rart det. NRK har jo mange interessante saker å dekke. Mange viktige saker. Så saken vår nok bare ikke viktig nok for det norske folk å få vite om.

For den interesserte så legger jeg ved anmeldelsesteksten under. Det får bli opp til den som leser dette å spre det videre…

«Vi hilser velkommen Edvard Vogts anmeldelse av Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Harald Sunde for brudd på folkeretten ved å gå til krig mot Libya i strid med FN-pakten og norsk rett. Vi ønsker i tillegg å anmelde en rekke brudd på norske lover om krigsforbrytelser som det kan påvises at NATO begikk under krigen eller som det kan sannsynliggjøres at Norge direkte eller indirekte medvirket til.

Norge deltok i krigen mot Libya fra 23. mars 2011 til 1. august 2011 med bombefly og fortsatte deltakelsen fram til 31. oktober 2011 med bl.a. å bidra til å velge ut bombemål. 2. mars 2012 avgav en kommisjon nedsatt av FNs menneskerettighetsråd rapporten Report of the International Commission of Inquiry on Libya som påviser sivile mål ble bombet av NATO og at krigsforbrytelser ble begått av deres allierte på bakken. Vi mener at det som kommer fram i denne rapporten, gir grunnlag for å anmelde regjeringen Stoltenberg II, statsminister Jens Stoltenberg, daværende utenriks- og forsvarsminister Jonas Gahr Støre og Grete Faremo og forsvarssjef Harald Sunde etter straffeloven 2005 kapittel 16 om Folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Bestemmelsene i straffeloven 2005 kapittel 16. Bestemmelsene her og i strl. 2005 Første del som det henvises til nedenfor, trådte i kraft 7. mars 2008.

Vi anmelder Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Harald Sunde for forbrytelse mot menneskeheten etter

Strl. 2005 § 102, bokstav a og k,

likedan anmelder vi regjeringen Stoltenberg II for forbrytelse mot menneskeheten etter

Strl. 2005 § 102, bokstav a og k, jf. strl. 2005 § 27,

for å ha drept flere personer og begått umenneskelige handlinger som har forårsaket store lidelser og alvorlige skader på kropp eller helse. Overtredelsen var som ledd i et utbredt og systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning.

Og for krigsforbrytelse mot person etter

Strl. 2005 § 103, første ledd, bokstav a og b

likedan anmelder vi regjeringen Stoltenberg II for forbrytelse mot menneskeheten etter

Strl. 2005 § 103, bokstav a og b, jf. strl. 2005 § 27,

for å ha drept beskyttede person og for å ha påført beskyttede person store lidelser og betydelige skader på kropp eller helse.

De samme anmeldes for medvirkning til krigsforbrytelser mot person etter

Strl. 2005 § 103, første ledd, bokstav a, b, d, e, f, h, i, j og k, jf. strl. 2005 § 15

for regjeringen Stoltenberg II sitt vedkommende, jf. strl.2005 § 27,

for å ha medvirkret til

 • drap på beskyttede personer,
 • påføring av beskyttede personer stor lidelse og betydelige skader på kropp og helse, særlig ved tortur eller annen grusom eller umenneskelig behandling,

 • i strid med folkeretten å deportere eller tvangsflytte beskyttede personer fra et område hvor de lovlig oppholdt seg,

 • å ilegge eller iverksette straff mot beskyttede personer uten at personene først har fått en rettferdig rettergang i samsvar med folkeretten,

 • grovt å krenke beskyttede personers verdighet ved ydmykende eller nedverdigende behandling, eller

 • å skade stridende som har overgitt seg.

Grunnlaget for de to første gruppene av forbrytelsene

Kommisjonen undersøkte 20 av NATOs 9 700 bombetokter og dokumenterte at det i disse angrepene var drept minst 60 sivile og såret 55. Norge deltok i 564 angrepstokter. (Hvilke mål Norge angrep er ukjent for oss, men vil være tilgjengelig informasjon for påtalemakten.) Kommisjonen påviste flere bombeangrep med sivile tap der det ikke kan påvises militære mål i nærheten:

 • De største sivile tapstallene ved en enkeltbombing kommisjonen har kommet fram til er et NATO-angrep mot byen Majer 8. august 2011 hvor NATO skal ha drept 34 sivilister og såret 38 (s. 17). Kommisjonen «fant ingen bevis på bakken, eller gjennom satellittbilder, for at området skal ha hatt en militær funksjon. Basert på informasjonen kommisjonen har mottatt virker det klart at alle de drepte var sivile» (s. 165).
  1. juni 2011 skal NATO ha drept 5 sivilister og skadet 8 i Tripoli. Av de fem drepte var to barn. Ingen tegn på militær aktivitet skal ha blitt observert i området i forkant av angrepet. (s. 165 – 66.)
  1. august 2011 ble huset til en 39 år gammel lege bombet i byen Zlitan. Kona, sønnen og dattera hans blei drept. Moren og en annen sønn ble skadet. Det var ingen ting som tydet på at huset hadde noen forbindelse til militære aktiviteter. (s. 166-67.)
  1. august 2011 ble to hus bombet av NATO som drepte et ektepar og deres tre barn i Bani Walid. Bygningene hadde ingen militær funksjon. (s. 167.)
 • Kommisjonen konkluderer med at den kan bekrefte en rekke sivile ofre for NATOs bombeangrep og flere tilfeller der sivile liv har gått tapt uten at det kan påvises å ha vært noe militær aktivitet rundt bombemålene. (s. 22.) Det er derfor god grunn til å anta at de anmeldte har gjort seg skyldig i grove brudd på straffelovens §§ 102 og 103.

  Grunnlaget for de medvirkning til forbrytelser etter strl. 2005 § 102

  I Kommisjonens rapport påvises det brudd på disse bestemmelsene fra thuwar, anti-Ghaddafi-opprørstyrkene som fungerte som NATOs allierte på bakken. Blant de mest graverende kan nevnes:

  • Henrettelser av mellom 65 og 78 bakbundne Ghaddafilojalister i Sirte i oktober 2011. (s. 9)
 • Fengsling og torturering av «et stort antall» mistenkte lojalister, i en rekke tilfeller med døden til følge. Kommisjonen slår fast at dette dreier seg om krigsforbrytelser. (s. 10, 12)

 • Uforbeholden maktbrukt mot byer lojale til regimet. Spesielt nevnes Sirte (tidl. rundt 75 000 innbyggere) der «nesten hver eneste bygning» skal ha blitt skadet i bombardementet (s. 16).

 • Etnisk rensning av byen Tawergha som tidligere hadde 30 000 innbyggere med svart hudfarge. NATOs allierte brigader fra Misrata brant og plyndret byen og jaget ut befolkningen, som de omtalte som slaver og dyr, med trusler mot å vende tilbake (s. 13). Under kampene avfyrte Misratabrigadene ikke-målrettede raketter mot Tawergha og drepte og skada sivile i deres hjem. Misratabrigadene angrep også tawergher på flukt ut av byen, blant annet skjøt de mot en ambulanse som evakuerte døde og sårede. (s. 120). Ved Tripolis fall arresterte Misratabrigader minst 85 flyktninger fra Tawergha der flere beviselig har blitt utsatt for tortur (s. 12 – 13). Misratabrigader skal ha arrestert og torturert tawergher over hele Libya. I følge Kommisjonen er dette å betrakte som forbrytelser mot menneskeheten(s. 14).

 • Kommisjonen konkluderer med at krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten ble begått av NATOs allierte thuwar (s. 22). Samtidig er det kjent at NATOs bombefly deltok i de koordinerte angrepene mot Tawergha, Tripoli, Sirte og andre byer som muliggjorde disse krigsforbrytelsene. Al Jazeera beskrev Misratabrigadenes erobring av Tawergha som «en operasjon sterkt koordinert med NATO» (Libya rebels eye Brega oil installations, Al Jazeera English 13.8.2011) og pressemeldinger fra NATO viser at de utførte bombeangrep mot Tawergha under kampene (se NATOs pressemeldinger fra 11., 12. og 13. august 2011). Dette var på et tidspunkt norske offiserer fortsatt deltok i krigen med å bidra til å velge ut bombemål.

  Det er derfor god grunn til å anta at de anmeldte har gjort seg skyldig i medvirkning til grove brudd på straffelovens § 102.

  Vi forventer at dette straffeforfølges.»

  Aslak Storaker, Bevegelsen for Sosialisme;sign.

  Marielle Leraand, nestleder i Rødt,sign.

  Ola Tellesbø, advokat og 1.kandidat for De grønne i Oppland, sign.

  Kilde: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1010/subcat1010/thread270760/

  Hans Gaarder

  Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

  Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

  Varsle om nye kommentarer
  Varsle om
  guest

  62 Kommentarer
  Eldste
  Nyeste Mest populær
  Inline Feedbacks
  Vis alle kommentarer
  lagresom
  lagresom
  Abonnent
  10 år siden

  Veldig bra anmeldelse, grundig dokumentert og begrunnet.

  Dessverre frykter jeg for at dette vil ende i henleggelse med definisjonen, intet straffbart forhold.

  Om man skal sammenligne medias makt så kan vi neppe glemme pseudonymet marie amalie som etter massivt press fra media fikk bli, tiltross for omstendighetene.

  Jeg tenker også at endel nyhetsdesker rundtforbi dessverre tenker mer på navnene bak anmeldelsen enn saken iseg selv.

  Samtidig som det ikke er første gangen at en norsk regjering leder Norge inn i betente konflikter via natosamarbeidet.

  Rabalder
  Rabalder
  Abonnent
  10 år siden

  Jeg har lite greie på jus. Derfor vil jeg bare spørre: Kan noen greie ut for meg og sånne som meg hva som er hinderene for at dette skal kunne føre frem, eller hva skal til for at dette kan føre frem til noe?
  Det er vel sånne modige tiltak mange av oss har håpet på.

  peking and
  peking and
  Abonnent
  Svar til  Hans Gaarder
  10 år siden

  Det er mye som tyder på at Støre blir visket i øret…
  Det ble en totalt annerledes vilje til å delta i denne «fredsaksjonen» etter at Støre hadde pratet med sine lagkammerater i FN. Jeg vil også minne om hvordan Barth Eide plutselig har så mye bekymring ovenfor Somalia, og hvordan han gikk ut og drøftet militære opprasjoner i Mali i vinter. Det er for dårlig at 20 personer møter opp på en så viktig markering som denne, var selv en av dem vel å merke, men det er også på tide at andre enn Rødt aktivt demonstrerer mot galskapen. Det er fint at vi har nettet, men hvor mange av oss deltar egentlig i omveltningen der ute? Med så mye informasjon må man føle ett kall til å manifistere forandringer der ute? Vi trenger aktivister som ikke er tilknyttet høyre_venstre verden…

  Peacefulwarrior
  Peacefulwarrior
  Abonnent
  10 år siden

  Det butter vel i bunn og grunn på rettsystemet og hvor mye rettferdighet som er igjen eller overhodet finnes. Det er vel kanskje første gang så vidt jeg vet i historien at Norges topp politikere blir anmeldt så grundig og med en solid case!

  Jeg tror ikke vi skal forvente oss all verdens av dette, jeg tror heller ikke at noen blir straffeforfulgt. Dog bra er det at det blir satt søkelys på dette. For alt for mange vet alt for lite hva disse menn og kvinner i politikken faktisk driver med, og hva de egentlig gjør med mennesklige verdier! Kanskje vet de ikke det helt selv- eller undertrykker det/pakker det inn i politisk rettferdighet. Skape mer krig for å skape fred. Krigen mot krig, krigen mot narkotika, krigen mot kreft,krigen mot fedme. Voldsomt mange kriger, likhet for alle er at de skaper bare mer krig. Vi skal krige mot alt som er «farlig« Se hvor det har ført oss. historien viser at dette ikke er løsningen!

  Jeg vet at disse politikerne vil falle for egen dør, what goes around comes around! SKal vi da bare sitte å se på alt dette? Nei, vi kan heve våres egen bevissthet, ikke forsterke illusjonen- kunnskap er makt, og det vi vet gjør oss sterke. Systemet står for fall….det vet alle som skriver her inne tror jeg.

  Rabalder
  Rabalder
  Abonnent
  10 år siden

  Du sier » Jeg tror ikke vi skal forvente» osv. Kanskje er det nettopp her mye av hinderet ligger. Vi burde alle FORVENTE eller forlange at saken fører til noe. Kanskje er vi alle medskyldige hvis ingen ting skjer.

  Peacefulwarrior
  Peacefulwarrior
  Abonnent
  Svar til  Rabalder
  10 år siden

  Mye av problemet med forventninger er skuffelsen når forventningen ikke oppnås. Man legge forventninger på alt for mye i dag, forventninger som overhodet ikke er reelle. Du kan godt forlange, men ikke forvent og få noe tilbake. Jeg mener at vi skal kreve rettferdighet og likerett for alle.

  Jeg liker bedre håp, vi kan håpe, la oss alle håpe at løsninger kommer når vi tar ansvar for oss selv og våres liv. Et sted må man begynne.

  Vi er ikke skyldige,men enig i at vil vi ha forandring må vi skape det selv. Lite skjer av seg selv. Men ved å ta personlig ansvar tar man det første essensielle steget.

  Mr. Scary
  Mr. Scary
  Abonnent
  10 år siden

  Fra Norulv Øvrebottens FB-side:

  «Professorer kan gjøre mye rart. Fordi de ikke forstår hvilken verden som de lever i. Å sende inn anmeldelse på forsvarssjef og en statsråd for folkemord i Libya, til en riksadvokat som har medvirket til folkemord i Norge, er temmelig naivt.

  Regjeringen har i prinsippet en advokat som tar seg av straffesaker på vegne av den utøvende makten, det er Riksadvokaten, og en annen som tar seg av sivile saker. Det er Regjeringsadvokaten. På papiret er de to juristene underordnet regjeringen, men i en slik stat som Norge, er forholdet omvendt i praksis under erklæringer om embetenes uavhengige stilling. Noe som er fullstendig absurd.

  Dette er nøkkelstillinger for å kunne bedra alle og enhver i Norge og fremgangsmåten i saksbehandlingen deres viser at de har fått en kjent opplæring fra en eller annen i så måte etter jusstudiene. De bedrar under kamuflasje av jus. Det har de gjort siden krigen. Samme hva de har hett. Oppskriften har jeg identifisert og fortalt om.

  Både den forrige og nåværende riksadvokat er veldig opptatt av begreper som tilregnelighet og utilregnelighet. Det har vært sentrale begreper for å skape villfarelse, befeste villfarelse og utnytte villfarelse i forbindelse med terroren 22. juli 2011. Befolkningen i Norge ble tvangsforet med tull og bedrag i ti uker på dette grunnlaget i fjor vår. I Oslo tingrett. Hvor den ene dommeren var barnebarnet til en tidligere riksadvokat.

  Advokater og andre mennesker som holder to og flere motstridende forhold for sanne til samme tid og bryter motsigelseloven, er beviselig umulig å forholde seg rasjonelt til. De er per definisjon utilregnelige.

  Alt som ikke er logisk, er sprøtt. Eller crazy som det heter på engelsk.
  Det er et enten ikke forhold som ikke på mafiaadvokaters vis kan gjøres om til et både og.»

  http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread270630/#post_270630

  Seitasis
  Seitasis
  Abonnent
  Svar til  Mr. Scary
  10 år siden

  Libya, man kunne jo kanskje forlange en forklaring på nedgangen i GDP i Libya -41.80 %, Er ikke økonom selv, så kanskje tallet ikke har så store konsekvenser for landet, siden ingen bryr seg.
  ref: http://www.tradingeconomics.com/libya/indicators

  Seitasis
  Seitasis
  Abonnent
  Svar til  Seitasis
  10 år siden

  Hvis Norge eller Svenskene får -41.80 % nedgang i brutto nasjonal produkt (GDP), betyr det ikke så mye, rett?

  Rabalder
  Rabalder
  Abonnent
  Svar til  Mr. Scary
  10 år siden

  Du skriver : Professorer kan gjøre mye rart fordi de ikke forstår hvilken verden de lever i osv.
  Har du forslag til hvordan professor Vogt kunne gjort dette annerledes???
  Eller skulle han bare ikke gjort noe???

  knut bye
  knut bye
  Abonnent
  10 år siden

  Takk til Hans Gaarder og Nyhetsspeilet.
  Som individer og norske borgere har vi alle en mulighet til å påvirke utviklinga, men aller først må vi oppdage og erkjenne at noe er galt med måten staten NORGE blir styrt.
  Staten Norge har tydeligvis tilegnet seg alt for stor makt, og det har hver borger en mulighet til å gjøre noe med.
  Hver dag tar vi alle valg eller handler på måter som påvirker vårt forhold til staten.
  Hver dag har vi mulighet til å ta tilbake noe av den makten vi har gitt fra oss til «øvrigheta».
  Ingen er vel egentlig så svak som en statsminister, hvis ingen støtter vedkommende lenger.
  Først må vi imidlertid bli obs på hvilket uføre vi har brakt oss sjøl ut i, og her er Nyhetsspeilet en viktig informasjonskilde.
  Vi har alle et ansvar, og sammen er vi sterke.

  Seitasis
  Seitasis
  Abonnent
  10 år siden

  Naivt å tror ingen av disse 30000 agentene utøver press i norge?
  http://www.veteranstoday.com/2013/04/01/horror-in-israel-30000-mossad-spies-exposed/

  Seitasis
  Seitasis
  Abonnent
  10 år siden

  Her er foresten listen med 30000 mossad agenter, med telefon og faks å søke på.
  http://cryptome.org/2013/03/mossad-opisrael.pdf

  Russia Today
  Russia Today
  Abonnent
  10 år siden

  sjefen for de amerikanske bandene i Europa, admiral James Stavridis har nylig sagt: «NATO er nå fokusert på å beskytte befolkningen i Syria. Vi vurderer et bredt spekter av mulige operasjoner og er klar til en beslutning om vår intervensjon, slik tilfellet var i Libya.
  En rekke NATO-land vurderer muligheten for å engasjere sine egne Air Force for å sikre en no-fly sone [for syriske styrker] over landet.»
  (http://svpressa.ru/society/article/66408)
  Mest ivrig er Frankrike oppmuntret av Sarkozy’s belønning for fransk innsats i teppebombinger og bestialsk mord på Kaddafis familie
  med 1 milliard € av stjålne libyske penger til etablering av et privat «investeringsfond».
  En yankee innrømmer at USA kommer til å bruke atomvåpen når det begynner å tape mot Kina som har advart at det ville erklare krig dersom israhell og NATO angriper Syria:
  «I have a hard time imagining a situation in which the losing side [usa] would not resort to the use of tactical nuclear weapons» (http://www.activistpost.com/2013/03/what-will-follow-death-of-petrodollar.html)
  NATO-psykopater med overfylte våpenlagre påtvinger verden en ny runde med våpen-kappløp for å reanimere falske $ og dødt finanssystem.

  Rabalder
  Rabalder
  Abonnent
  10 år siden

  I følge disse kommentarene så haster det med disse anmeldelsene for å vekke opp folk og politikere og håpe at det kan føre til at våre politikere ikke er med på å dra Norge med i 3dje verdenskrig, iallfall ikke i starten.

  faxluri
  faxluri
  Abonnent
  Svar til  Hans Gaarder
  10 år siden

  Ja, Scandinavian Star-saken er stygg. Det er nok mye rart som foregår i lille Norge, som f.eks at PST var med på å bygge opp Norwegian Defence League!
  Disse PST-guttene er ikke helt gode. :-)

  http://www.dagbladet.no/2013/02/20/nyheter/christian_hoibo/pst/innenriks/terror/25836486/

  Dag Reidar Bye
  Skribent
  Svar til  Hans Gaarder
  10 år siden

  «…under Canadian and British law, a principle known as Lawful Excuse or a Claim of Right allows any citizen to break the law for the benefit of the community, and even make arrests of suspected criminals when the authorities refuse or are unable to do so.

  American courts call this right a Necessity Defense, and it’s been used successfully by civil disobedience activists who blockade missile bases and military operations because of a Necessity to defend their communities from a clear danger. But the idea is the same: a very subversive idea, actually, which says that citizens can and must take the law into their own hands when their lives are in peril, or when the system is not functioning as it should.»

  Kevin Annett, itccs.org (…som har tatt loven i sine egne hender)

  http://itccs.org/2013/01/

  Prinsippet her er at befolkningen har rett til å ta loven i sine egne hender når maktapparatet gjør det samme. Befolkningen må derfor opprette sine egne domstoler. Dette kalles gjengjeldelsesprinsippet, som allerede er akseptert i domstolene ved at straffeutmåling blir vurdert opp mot graden av skyld. Domstolene kan derfor ikke tilbakevise gjengjeldelsesprinsippet. Det er i seg selv en del av norsk rett.

  Dette dreier seg også om nødverge/natur rett, der en har rett til å bryte lover for å unngå en større ulykke, dvs en ulykke som består av ett samfunn i totalt kaos fordi alt i realiteten er basert på den sterkestes rett, der den som slår hardest vinner. (Det er vel også derfor mennesker som Tor-Aksel Busch har fått den posisjonen han har. En setter inn karaktersvake korrupte individer i topp posisjoner i ett samfunn, for å skape kaos, som igjen skal få folk til å miste tillitten til nasjonalstaten, deretter skape sympati for ett overnasjonalt diktatur, en taktikk som forøvrig står beskrevet i den over 100 år gamle Sions vises protokoller, som høyst sannsynlig er illuminatis plan for å erobre verden, og har ABSOLUTT INGEN TING med jødedom å gjøre.)

  Når Stortinget ikke lenger representerer interessene til befolkningen (ved at de aksepterer åpenbar maktmisbruk i rettsapparatet) har en også brutt prinsippet om maktballanse. Maktbalansen må derfor etableres på andre måter. Prinsippet om maktbalanse er allerede nedtegnet i grunnloven, og skal derfor være der. Å opprette egne domstoler er en måte å gjenopprette maktbalansen på.

  «When the social contract is broken, the people must revolt.»
  John Lock, 1690

  Spørsmålet er ikke lenger om en skal gjøre opprør, men hvordan det skal skje, ev når det skal skje.

  Det er ikke nok å fjerne Tor-Aksel Busch. En må ha en total omstrukturering, en kontrollert nedrivning av hele rettsapparatet. Lovene må også skrives på en slik måte at alle kan lese hva som står der. Her må en bruke eksperter innen lingvistikk.

  Det finnes i dag psykotroniske våpen. Det er i dag mulig å kartlegge en persons tanker ved å analysere de elektromagnetiske frekvensene en person sender ut. Det er i dag regnet som forsvarshemmligheter. En har forlengst fått teknologi som kan lese andres tanker, med ett høyt presisjons nivå. Dette kan også brukes til å finne ut om en person er skyldig eller ikke. Dette har forøvrig ingen ting med løgndetektorer å gjøre.

  Dagens rettssystem er ikke annet enn en dampmaskin som forlengst burde vært skrotet. Rettstvister kan i dag avgjøres på en vitenskapelig måte.

  Robert Dave Myrland
  Abonnent
  10 år siden

  Digg bart, bare synd at media er kjøpt og betalt av regjeringen. Vært tøft om noen super flink hacker gruppe klarte å bryte seg inn på alle de tunge nyhets-kanalene for å spre sannheten direkte fra et hemmelig sted.

  tralle20
  tralle20
  Abonnent
  10 år siden

  Det ble svært stille på denne tråden.
  Dette er den tråden som forteller sannheten om landsvikerreregjeringen Stoltenberg.
  Pratemskinen Støre og NWO generalen Jens er symbolet på det verste som har rammet Norge de siste 50 år.
  De tidligere medløperene for djevelen Gro og Thorbjørn er det beste eksemplet og forløpøperene for det tragiske landsviket nasjonen Norge har blitt rammet av.
  De 4 Jeesuittene er styrt utenfra og begår fatale ødeleggelser for nasjonen Norge.
  Med et kjøpt mediaNorge med 1,1 mill statsstøtte pr landsvikerjournalist holder den røde presse (djevelens organ) gamlelandet Norge i et jerngrep.
  Et jerngrep som ikke opplyser det om de reelle maktstrukturer som ligger bak og styrer landet utfor stupet.
  De er ikke verdig å holde i en penn , langt mindre en PC.
  Djevelske i sittt svik er de medløpere for firerbanden Jens , Jonas , Gro og tHORbjørnh , de to sistnevnte forlengst emigrert til ormebolet EU.
  Jens og Jonas rømmer etter når de etniske våkner å kjeppjager de ut av Norge.

  Dere ser det vel ikke men de få regjeringstoppene har kjørt privat Jet for mellom 80 og 90 mill Kr i 2012.
  De har sendt utenlands over 40 Milliarder Kr pr år siden de inntok makten i 2005.
  Barnetrygden har stått stille ca de siste 20 år.
  Barnevernsbarna blir missligholdt og de er den gruppen med flest selvmord i vår tid.
  De AP har bøttet inn fremmede og idag ser vi at flere som er innvalgt i komunestyrer med falsk identitet blir avslørt og må forlate sin possisjon.
  Akkurat som regjeringen som serverer befolkningenen med valgløgnløfter almas uten å holde det.
  De fredsbomber sivile i Lybia etter et fåtall SMSer blandt regjeringstoppene å tror de skal slippe unna med det.
  De pusher giftsprøyter på befolkningen uten å måtte svare for sine svikefulle handlinger .
  De ga Arrafat fredsprisen som en av tidenes verste terrorister sammen med Obama som den av flere amerikanske pressidenter som fører konstant krig på kloden.
  De serverer Mugabe 200 Mill i velkomstgave som gikk til kjøp av nyttt jetfly til diktatoren mens hans folk blir forfulgt og lider.
  Jens serverer regnskogen 10 MILLIARDER Kr mens fattige i Norge vansmekter og sulter.
  De opprettet NAV som Østtyske despoter for å kontrolere befolkningen.
  DLD er et overvåkingsorgan beregnet som et maktmiddel for å kontrollere hvert enkelt individ i Norge.
  De ga krigseilerene fingeren etter tiår med kamp for deres egne penger som de konfiskerte mesteparten av og lot ekte nordmenn i stikken for å ha ofret alt for Norge.
  Hva tenker innvandreren Jens på når han lar være å betale nordsjødykkerene deres rettmessige erstatning for å ha ofret helsa for Norge .
  Landsvik , landsvik landsvik det er det Jensemann bedriver.
  Jens din mor gikk i spissen og designet abortloven sammen med heksa Gro som har tatt livet av mer enn en halv million fostere siden 1972.

  Du laug i retten Jens at du ikke kjente til bedrageriet av den norske stat i medlemsjukset i AUF da du satt som leder sammen med nestleder Giske også han slapp unna.
  Hvordan føles det å sende 3 av dine kamerater i fengsel for din egen skyld Jens?
  Du er en satans disippel som ikke bryr deg om annet enn dit eget maktbegjær , du er ingen ekte nordmann du er en landsviker.
  Jonas var førsteskriver og konstruktør da Gro med sin regjering meldte Norge inn bakveien i EU gjennom EØS avtalen , derav må nasjonen svelge ca 240 000 direktiv fra EU mot Norsk LOV landsvik er det.
  I kjølvannet av avtalen ble en av UDs advokater som kjempet mot sviket Synøve Taftø tvangsinnlagt og forfulgt av Jens og hans landssvikerapparat.

  Jens og Jonas med flere hvordan klarer dere å svike en hel nasjon med freidighetens åpne øyne?
  Tiden deres er kommet , det er forbi med sviket til høsten da dere skyfles ut av maktens korridorer og aldri mer skal Norge bli plaget og pint av forædere som dere.
  Dere forlater sviket med halen mellom beina og blir senere omtalt som svikere.
  Dere styrer landet som et diktatur med 10 000 vis av hemmeligholdte dokumenter.
  Satan er deres herre og dere skal styrtes ned i avgrunnen i skam.
  Dårer blir dere heretter omtalt som landsvikere som svikter de eldre , sykehusene er et makkverk og 80 % av skolene kunne vert stengt ifølgr norsk lov pga mangel på vedlikehold.
  Selv er dere mangemillionærer som har gått på privatskole å kaller dere arbeidere , ja arbeidere for ondskap.
  Ut av kontorene skal dere en gang for alle ved høstens stortingsvalg , dere er gjennomskuet som det verste av de verste satans mafiakriminelle.
  NWOrepresentanter som skal få betale sin straff i domstolen for landsvikeri.

  Min domsskrift var bare en brøkdel av deres svik , fredsbombingen for NWO i Lybia blir deres bane.
  En liten tue av svik som feller en korupt regjering.

  tralle20
  tralle20
  Abonnent
  10 år siden

  JENS Landsviker mener vi nordmenn skal betale 80% av nasjonal transportplan , snakk om landsviker fyy så ufyselig.
  Uansett hvordan landsvikerjens ordlegger seg er det vi som må betale veibygging.
  HVEM IDIOT VIL STEMME PÅ LANDSVIKERJENS OG HANS SATANISTER.
  Jens Flytt til Canada , da blir du iallefall dømt.

  tralle20
  tralle20
  Abonnent
  10 år siden

  Jens og helseministeren landsviker Jonas har 10 000 i heksekø bare på Ahus norges største sentralsykehus etter overføring av 130 000 pasienter fra Aker sykehus i Oslo.
  Eliten ville ha nok kapasitet for seg selv på Ullevoll universitetssykehuset i Oslo , Radiumhospitalet og Rikshospitalet for eliten.
  Mens Akershus Universitetssykehus i akershus (Ahus) beliggende i lørenskog i Akershus må ta inot Oslo øst som sognet til Oslo for å ha større kapasitet til seg selv ELITEN .Akershus har like mange innbyggere som Oslo.
  Fy fan for noen svikere i regjeringen.
  De overlater Oslo øst til oss i Akershus med alle muslimene etter å ha importert alt for å destabikisere samfunnet til sin egen fordel seg selv å bedre kapasitet.
  Landsvikerene er ufyselig jævlig for å selv komme først i køen.
  Vi snakker om regjeringsmedlemmer med 10talls millioner i formue.
  Fy for noen nedrige regjeringsmedlemmer.
  Jens og Jinas , dere er ferdi$$g som maktelite ut med landsvikere.

  tralle20
  tralle20
  Abonnent
  10 år siden

  Snakkemaskinen Jonas er farlig for ekte nordmenn.
  Det er sannheten…….

  tralle20
  tralle20
  Abonnent
  10 år siden

  Jonas Gahe Støre svik$eren var sentral da han bisto Gro Harlem Brundtland som Jesuitt å melde inn i EØS som statssekretær.
  Jonas og Jens er de farligste svikerene for norge.
  Stemmer du AP er du en landsviker.

  tralle20
  tralle20
  Abonnent
  Svar til  tralle20
  10 år siden

  Sjarmøren Jens er ifølge landsvikermedia idag opptatt av å sjarmere folket .
  Landsvikeren Jens er en ufyselig idiot som har betalt media med 1,1 Mill pr journalist for å desinformere det norske folk.

  La dere ikke lure av SATANISTSJARMØREN jENS SVIKEREN.

  Jens er en kriminell løgner hverken mer eller mindre.
  By by svikerjens , importert søppel.

  tralle20
  tralle20
  Abonnent
  10 år siden

  Misserable Jonas og Jens har skylda for at vi lar oss styre av NWO Nato og EU , de er marionetter for en annen utenlandsk makt.
  Landsvikere av slike dimensjoner bør dømmes etter Norsk lov som landsvikere.
  De er annsvarlig for mange sivile liv i Lybia , Afganistan og Iraq.
  Har vi noen rett til å drepe sivile ved slipp av bomber fra Norske fly.

  tralle20
  tralle20
  Abonnent
  10 år siden

  De er også annsvarlig for mange norske liv , dra til helvete Arbeiderpartiet.
  Jeg har vært arbrider i 40 år , min stemme får dere ikke landsvikere.
  Kall ABB for skyldig , aner ikke hvem som sto bak drapsmaskinen , men et inneffektivt politivesen klarte ikke å stoppe galningen.
  Ap dere er annsvarlig for et politi uten effekt.
  Sett fotlenke på dere selv.

  « Forrige artikkel

  Norske aviser slås sammen til CIA-nytt

  Neste artikkel »

  Organisert og systematisk nettmobbing fra Human-Etisk Forbund og foreningen Skepsis

  62
  0
  Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
  ()
  x