Norske regjeringsmedlemmer anmeldt for krigsforbrytelser

69.1K visninger
6 minutter lesetid
67

Det er levert inn en anmeldelse av Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Harald Sunde for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten. Det ble sendt ut pressemelding til hele medie-Norge om dette. Men de var ikke interessert.

“Vi møtte opp utenfor Sentrum Politistasjon, klokka 16, fredag 22.mars. 21 personer hadde ofra de første minuttene av sin påskeferie til å stille seg opp med plaktater med bilde av Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre og Grete Faremo. Påskriften lød: “Krigsforbryter“.

Mediene hadde kan hende tatt påskeferie. Men dersom saken hadde blitt ansett å ha almenn interesse; for eksempel at dette i etterkant vil bli regna som å ha historisk verdi; nemlig at en regjering som har leda landet vårt i krig, er anmeldt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, denne første påskeferiedag; så hadde vel mediene vært interessert i å dekke det?

Eller kan vi regne med at redaktørene i de største mediehusene i dette landet heller syns det er mer relevant å ha tjue saker på sine nettsider om vinterføre, kø ut av de store byene og kjedisnyheter?

Jeg ble faktisk oppringt av NRK. Et langt intervju med en kvinnelig journalist som spurte mange gode spørsmål, og hun laget en sak på det som skulle komme i løpet av dagen. Hun satt i flere timer og jobba med intervjuet samt bakgrunnsinformasjonen som jeg hadde oppgitt som kilder. Da arbeidsdagen var ferdig, sendte hun en sms: “Hei, saken er klar, men når den går er opp til vaktsjef. God helg!”

Saken ble aldri lagt ut på NRK sine sider. Jeg vet ikke hvem vaktsjef i NRK var denne ettermiddagen, men at Støre, Stoltenberg og Faremo var anmeldt for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten, var altså ikke interessant nok for folkeopplysningskanalen NRK.

Den eneste som dekka saken var Nettavisa. Jeg ble oppringt og intervjua dagen før markeringa og innleveringa av anmeldelsen. Journalisten la saken rett ut på sidene like etter at intervjuet var gjort. Sensuren der var muligens ikke like sterk som i statskanalen? Kan hende ikke så rart det. NRK har jo mange interessante saker å dekke. Mange viktige saker. Så saken vår nok bare ikke viktig nok for det norske folk å få vite om.

For den interesserte så legger jeg ved anmeldelsesteksten under. Det får bli opp til den som leser dette å spre det videre…

“Vi hilser velkommen Edvard Vogts anmeldelse av Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Harald Sunde for brudd på folkeretten ved å gå til krig mot Libya i strid med FN-pakten og norsk rett. Vi ønsker i tillegg å anmelde en rekke brudd på norske lover om krigsforbrytelser som det kan påvises at NATO begikk under krigen eller som det kan sannsynliggjøres at Norge direkte eller indirekte medvirket til.

Norge deltok i krigen mot Libya fra 23. mars 2011 til 1. august 2011 med bombefly og fortsatte deltakelsen fram til 31. oktober 2011 med bl.a. å bidra til å velge ut bombemål. 2. mars 2012 avgav en kommisjon nedsatt av FNs menneskerettighetsråd rapporten Report of the International Commission of Inquiry on Libya som påviser sivile mål ble bombet av NATO og at krigsforbrytelser ble begått av deres allierte på bakken. Vi mener at det som kommer fram i denne rapporten, gir grunnlag for å anmelde regjeringen Stoltenberg II, statsminister Jens Stoltenberg, daværende utenriks- og forsvarsminister Jonas Gahr Støre og Grete Faremo og forsvarssjef Harald Sunde etter straffeloven 2005 kapittel 16 om Folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Bestemmelsene i straffeloven 2005 kapittel 16. Bestemmelsene her og i strl. 2005 Første del som det henvises til nedenfor, trådte i kraft 7. mars 2008.

Vi anmelder Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo og Harald Sunde for forbrytelse mot menneskeheten etter

Strl. 2005 § 102, bokstav a og k,

likedan anmelder vi regjeringen Stoltenberg II for forbrytelse mot menneskeheten etter

Strl. 2005 § 102, bokstav a og k, jf. strl. 2005 § 27,

for å ha drept flere personer og begått umenneskelige handlinger som har forårsaket store lidelser og alvorlige skader på kropp eller helse. Overtredelsen var som ledd i et utbredt og systematisk angrep rettet mot en sivilbefolkning.

Og for krigsforbrytelse mot person etter

Strl. 2005 § 103, første ledd, bokstav a og b

likedan anmelder vi regjeringen Stoltenberg II for forbrytelse mot menneskeheten etter

Strl. 2005 § 103, bokstav a og b, jf. strl. 2005 § 27,

for å ha drept beskyttede person og for å ha påført beskyttede person store lidelser og betydelige skader på kropp eller helse.

De samme anmeldes for medvirkning til krigsforbrytelser mot person etter

Strl. 2005 § 103, første ledd, bokstav a, b, d, e, f, h, i, j og k, jf. strl. 2005 § 15

for regjeringen Stoltenberg II sitt vedkommende, jf. strl.2005 § 27,

for å ha medvirkret til

 • drap på beskyttede personer,
 • påføring av beskyttede personer stor lidelse og betydelige skader på kropp og helse, særlig ved tortur eller annen grusom eller umenneskelig behandling,

 • i strid med folkeretten å deportere eller tvangsflytte beskyttede personer fra et område hvor de lovlig oppholdt seg,

 • å ilegge eller iverksette straff mot beskyttede personer uten at personene først har fått en rettferdig rettergang i samsvar med folkeretten,

 • grovt å krenke beskyttede personers verdighet ved ydmykende eller nedverdigende behandling, eller

 • å skade stridende som har overgitt seg.

Grunnlaget for de to første gruppene av forbrytelsene

Kommisjonen undersøkte 20 av NATOs 9 700 bombetokter og dokumenterte at det i disse angrepene var drept minst 60 sivile og såret 55. Norge deltok i 564 angrepstokter. (Hvilke mål Norge angrep er ukjent for oss, men vil være tilgjengelig informasjon for påtalemakten.) Kommisjonen påviste flere bombeangrep med sivile tap der det ikke kan påvises militære mål i nærheten:

 • De største sivile tapstallene ved en enkeltbombing kommisjonen har kommet fram til er et NATO-angrep mot byen Majer 8. august 2011 hvor NATO skal ha drept 34 sivilister og såret 38 (s. 17). Kommisjonen “fant ingen bevis på bakken, eller gjennom satellittbilder, for at området skal ha hatt en militær funksjon. Basert på informasjonen kommisjonen har mottatt virker det klart at alle de drepte var sivile” (s. 165).
  1. juni 2011 skal NATO ha drept 5 sivilister og skadet 8 i Tripoli. Av de fem drepte var to barn. Ingen tegn på militær aktivitet skal ha blitt observert i området i forkant av angrepet. (s. 165 – 66.)
  1. august 2011 ble huset til en 39 år gammel lege bombet i byen Zlitan. Kona, sønnen og dattera hans blei drept. Moren og en annen sønn ble skadet. Det var ingen ting som tydet på at huset hadde noen forbindelse til militære aktiviteter. (s. 166-67.)
  1. august 2011 ble to hus bombet av NATO som drepte et ektepar og deres tre barn i Bani Walid. Bygningene hadde ingen militær funksjon. (s. 167.)
 • Kommisjonen konkluderer med at den kan bekrefte en rekke sivile ofre for NATOs bombeangrep og flere tilfeller der sivile liv har gått tapt uten at det kan påvises å ha vært noe militær aktivitet rundt bombemålene. (s. 22.) Det er derfor god grunn til å anta at de anmeldte har gjort seg skyldig i grove brudd på straffelovens §§ 102 og 103.

  Grunnlaget for de medvirkning til forbrytelser etter strl. 2005 § 102

  I Kommisjonens rapport påvises det brudd på disse bestemmelsene fra thuwar, anti-Ghaddafi-opprørstyrkene som fungerte som NATOs allierte på bakken. Blant de mest graverende kan nevnes:

  • Henrettelser av mellom 65 og 78 bakbundne Ghaddafilojalister i Sirte i oktober 2011. (s. 9)
 • Fengsling og torturering av “et stort antall” mistenkte lojalister, i en rekke tilfeller med døden til følge. Kommisjonen slår fast at dette dreier seg om krigsforbrytelser. (s. 10, 12)

 • Uforbeholden maktbrukt mot byer lojale til regimet. Spesielt nevnes Sirte (tidl. rundt 75 000 innbyggere) der “nesten hver eneste bygning” skal ha blitt skadet i bombardementet (s. 16).

 • Etnisk rensning av byen Tawergha som tidligere hadde 30 000 innbyggere med svart hudfarge. NATOs allierte brigader fra Misrata brant og plyndret byen og jaget ut befolkningen, som de omtalte som slaver og dyr, med trusler mot å vende tilbake (s. 13). Under kampene avfyrte Misratabrigadene ikke-målrettede raketter mot Tawergha og drepte og skada sivile i deres hjem. Misratabrigadene angrep også tawergher på flukt ut av byen, blant annet skjøt de mot en ambulanse som evakuerte døde og sårede. (s. 120). Ved Tripolis fall arresterte Misratabrigader minst 85 flyktninger fra Tawergha der flere beviselig har blitt utsatt for tortur (s. 12 – 13). Misratabrigader skal ha arrestert og torturert tawergher over hele Libya. I følge Kommisjonen er dette å betrakte som forbrytelser mot menneskeheten(s. 14).

 • Kommisjonen konkluderer med at krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten ble begått av NATOs allierte thuwar (s. 22). Samtidig er det kjent at NATOs bombefly deltok i de koordinerte angrepene mot Tawergha, Tripoli, Sirte og andre byer som muliggjorde disse krigsforbrytelsene. Al Jazeera beskrev Misratabrigadenes erobring av Tawergha som “en operasjon sterkt koordinert med NATO” (Libya rebels eye Brega oil installations, Al Jazeera English 13.8.2011) og pressemeldinger fra NATO viser at de utførte bombeangrep mot Tawergha under kampene (se NATOs pressemeldinger fra 11., 12. og 13. august 2011). Dette var på et tidspunkt norske offiserer fortsatt deltok i krigen med å bidra til å velge ut bombemål.

  Det er derfor god grunn til å anta at de anmeldte har gjort seg skyldig i medvirkning til grove brudd på straffelovens § 102.

  Vi forventer at dette straffeforfølges.”

  Aslak Storaker, Bevegelsen for Sosialisme;sign.

  Marielle Leraand, nestleder i Rødt,sign.

  Ola Tellesbø, advokat og 1.kandidat for De grønne i Oppland, sign.

  Kilde: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1010/subcat1010/thread270760/

  Hans Gaarder

  Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

  Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

  5 2 stemmer
  Artikkelvurdering
  Varsle om nye kommentarer
  Varsle om
  guest

  67 Kommentarer
  Nyeste
  Eldste Mest populær
  Inline Feedbacks
  Vis alle kommentarer
  Aradorn
  Aradorn
  Anonym
  2 år siden

  Takk til Gaarder.

  Der står galskapen i samme bilde.
  satanic cult.

  Brandulph Christophersen
  Skribent
  6 år siden

  Stå videre fram i manndom og villskap, Hans! Jeg takker for nok en god og viktig artikkel..

  Morten Laberg
  Morten Laberg
  Anonym
  6 år siden

  Er ikke politisk interessert ,men det er noe som opprører meg ! : Er blitt veldig skeptisk til norsk politikk og arbeidsmetodene til tidligere statsminister og nåværende generalsekretær Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre. Denne Acer debatten ble planlagt forstyrret av AP ..PR avdeling fremført av J G S ! ! Håper nå granskningen av Libya bombingen fører til etterspill for nevnte personer ! Under middag for seks t statsministre sa Jensemannen at han ikke stoler på folk som ikke er karriære sultne ( noe lignende). Føler meg overbevist om at Jens og Jonas er bare ute etter makt ! Forslag til Document.no. -Norge som krigførende nasjon med ansvar for drap av uskyldige sivile ! Libya ,et av Afrikas rikeste land med bra levestandard og noenlunde gode vilkår for befolkningen ,men med en statsleder som ikke hadde livets rett !En avgjørelse til angrep tatt uten å bruke de vanlige fremgangsmåter ! Ble derfor en hastebeslutning på feil informasjon !En krig uten kirurgisk bombing ! Et angrep uten plan på hva en skal gjøre etterpå ! Se hva Libya er i dag ! GRANSKNINGEN :Er dette uavhengig utvalg ? Burde det være statsadvokat og jurister til stede for å vurdere strafferettslig tiltale ? Jan Petersen skal lede gransking om Norges bombing av Libya

  Tidligere Høyre-leder og utenriksminister Jan Petersen skal lede det uavhengige utvalget som skal granske Norges deltagelse i Libya-krigen i 2011.

  NTB
  3. nov. 2017 09:39 09:42

  I tillegg til Petersen er de tre øvrige medlemmene i utvalget Målfrid Braut-Hegghammer, Gjert Lage Dyndal og Christoffer Conrad Eriksen, opplyser regjeringen.

  Medlemmer fra Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet og Forsvaret utgjør utvalgets sekretariat.

  Det nylig nedsatte utvalget skal starte arbeidet innen kort tid og levere en rapport innen seks måneder.

  LES OGSÅ: Norge slapp nesten 600 bomber over Libya i 2011. Nå skal innsatsen granskes.i

  Jølle
  Jølle
  Anonym
  6 år siden

  Jeg kjenner en som har jobbet i FN som snikskytter i Kosovo
  Fyren er temmelig ødelagt mentalt etter oppdragene der nede og når han gjør noe “ulovlig” her hjemme i Norge og havner innafor murene så rydder Forsvaret opp rundt ham.

  e
  e
  Anonym
  Svar til  Jølle
  2 år siden

  Ja de bruker han sikkert også til spesielle oppdrag kan jeg tenke meg. Aldri hørt om at Nazi djevler tar vare på sine egne en gang, de kaster vanligvis alle til helvete.

  Sherko
  Sherko
  Anonym
  6 år siden

  hahahahahahahahahahaha
  Dagens vits :-)

  Jan Andreassen
  Jan Andreassen
  Anonym
  7 år siden

  Russland har for mange år siden lært å kontrollere media.
  Ser ut som dette er minst like utbredt i Norge/ Europa

  Russia Today
  Russia Today
  Abonnent
  Svar til  Jan Andreassen
  6 måneder siden

  Det finnes alternative info-kilder som f.eks denne:

  Russia Today
  Russia Today
  Abonnent
  Svar til  Jan Andreassen
  6 måneder siden

  Russia Today
  Russia Today
  Abonnent
  Svar til  Hans Gaarder
  6 måneder siden

  Verden ikke bare følger med vestens forbrytelser, men har aktivert sine handlinger for å kaste ut hora FN, judiske banker med demmes tilbud om gjeldsslaveri og gran av naturressurser.
  Katalisatoren til vestens fall med god spark i baken av “tredje verdens” støvel
  er judevestens medvirkning til bestialsk folkemord i Palestina.
  Get out:

  Russia Today
  Russia Today
  Abonnent
  Svar til  Hans Gaarder
  6 måneder siden

  Blåøyde borgere er bare stolte av sine egne i toppstillinger i satans drapsystem.
  Hele vesten med sine “uskyldige” borgere er deltakere i folkemord sammen med judar og srahell.
  Dette barnets tårer er på deres karmagjeld som skal betales:

  Gutten forteller at hele hans familie ble slaktet av judar med vestlige bomber og ber å begrave han sammen med familien.

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  9 år siden

  Media Busted For Planting False Stories – False “Crisis” Meme – Children Coming Into America From Mexico On Trains Is False – Terrorism Is a Hoax – RAND Corp. Syanims – Nuclear False Flag Coming – ISIS – Blossoming Market For Mercenaries http://www.abeldanger.net/2014/07/media-busted-for-planting-false-stories.html

  Abel Danger Global Intel Agency on livestream, Mon Jul, 14 2014 8:00 PM — Mon Jul, 14 2014 9:30 PM CET http://new.livestream.com/abeldanger/events/3187441 Quote: Richmond BC Serco OOOI Ping Archive. Plum City – (AbelDanger.net) July 14, 2014: United States Marine Field McConnell has linked the Canadian Commercial Corporation (‘CCC’) spy base in Richmond B.C. – apparently operated out of the offices of Macdonald Dettwiler and Associates – to Serco’s hack of military contractor flight plans and the OOOI times recorded for the plane flown by Captain Chic Burlingame during the 9/11 continuity of government exercise, Global Guardian. McConnell will discuss this allegation on today’s Livestream show and in the Epilog that ends Book 14. Of particular interest will be comparing Serco-Richmond CCC OOOI Ping archives to the data delivered today via USPS to Abel Danger in Plum City. And to compare CCC OOOI Ping archive to the Ping OOOI download of 1200 EDT on 11 September, 2001. FAA, NTSB, Emirates and Malaysia would be wise to LISTEN UP as they did, apparently, in respond to youTubes titled BOEING UNINTERRUPTIBLE AUTOPILOT and ATTENTION TIM CLARK as Emirates cancelled A350 for B777X.

  Russia Today
  Russia Today
  Abonnent
  Svar til  Hans Gaarder
  6 måneder siden

  Takk, Hans, for dine tydelige definisjoner.
  Norge har sunket dypt i møkka.
  Denne pakistaneren foreslår i høra FN til døve jude-vestlige ører beskyttelses mekanisme av palestinske barn mot bestialske bombinger:

  Hjernedøde zombier i salen gjesper og drømmer om julebord som hele døde vestlige populasjonen.

  Hvil i fred, Hans, og aldri kom tilbake til dette jævla stedet kalt for Jorda.

  Mole
  Mole
  Abonnent
  Svar til  Hans Gaarder
  10 år siden

  – Italia kjemper for å stoppe Stoltenberg som Nato-sjef
  USA og de største europeiske landene ønsker Stoltenberg som generalsekretær i Nato.
  «Hvis den italienske regjering går kraftig imot en utnevnelse av Stoltenberg, er det mulig at avgjørelsen om hvem som blir Nato-generalsekretær vil bli utsatt til juni», skriver Politiken.
  http://www.dagbladet.no/2014/03/24/nyheter/politikk/samfunn/nato/utenriks/32464325/

  Mole
  Mole
  Abonnent
  Svar til  Mole
  10 år siden

  Stoltenberg blir ikke NATO-sjef fordi han er den eneste som kan bekle stillingen, men fordi de mektige NATO-landene ser seg tjent med Jens Stoltenberg som ny generalsekretær.
  Hvorfor? Penger er trolig ett argument.

  1985
  – AUFs mål er å nedbygge blokkene og norsk utmeldelse av alliansen, sa den daværende AUF-lederen.
  http://stavrum.blogg.no/1395644200_natomotstander.html

  Seitasis
  Seitasis
  Abonnent
  Svar til  Mole
  10 år siden

  Jeg har virkelig problemer med å finner motivene for å Jensemann som Nato generalsekretær. Ved en konflikt kan jo bare Putin true Jensen med å gå inn i Kirkenes.
  Jeg skjønner ikke sammenhengen, jeg trenger hjelp.

  Seitasis
  Seitasis
  Abonnent
  Svar til  Mole
  10 år siden

  Det komiske, Erna vil ikke tenke selv, overlater tankegangen til Nato, med andre ord til Arbeider partiet.

  Seitasis
  Seitasis
  Abonnent
  Svar til  Mole
  10 år siden

  Noe jeg ikke skjønner noe av, vi betaler 5 milliarder for å få lov til å handle med EU, Russland som ikke er med klarer å selge mer gass til EU en Norge. Jeg trenger tanke hjelp.

  Uffda
  Uffda
  Abonnent
  Svar til  Mole
  10 år siden

  We have only one option left – we can dream of a better world.
  “WHO RUNS THE WORLD” The short list of who runs the world. http://www.bilderberg.org/bilder.htm
  http://www.greatdreams.com/who-runs-the-world.html

  Who Runs the World. 1/5
  https://www.youtube.com/watch?v=Y3OYdE1Nw9A

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  11 år siden

  Haarp’ed night’s sleep of previously sprayed chemtrails, with regards from the nazi military industrial complex and the UN & NATO mafia, Trondheim Norway, June 21 2013 5:02 am http://postimg.org/image/dtopxni8d/ In facebook http://tinyurl.com/ph4wk4q & 5:04 am http://postimg.org/image/4fnw4qk1l/ In facebook http://tinyurl.com/o4e4yuj

  Good morning Trondheim, Oslo, Bergen, Tromsø, Norway from Lindesnes to Nordkapp

  Good Morning Vietnam – Trailer

  Signed Bilderberg Inc Hollywood division, we make marxism and nazism a part of your life, coming to a place near you and thru your TV-set, get practically illuminated by receiving our high voltage illumination, yours truly Council on foreign relations and Royal institute of international affairs

  “«Idunn» er på sightseeing eller på oppdrag eller begge deler ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/05/regjeringskvartalet-rariteter-under-22-juli-terroren/comment-page-6/#comment-99536

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  11 år siden

  The attack on Libya has the fingerprint of nazi-marx SS

  Google { gaddafi sodomized https://www.google.no/search?q=gaddafi+sodomized } * Youtube { gaddafi sodomized https://www.youtube.com/results?search_query=gaddafi+sodomized } * Obama’s war incited by CNN, Al Jazeera & Co leaves thousands of libyan children handicapped or dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1814&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

  Jeg ble stengt ute fra å poste og kommentere i denne nazi-marx facebook-gruppa fordi jeg posta verifiserte fakta som de ikke vil at noen skal se:
  https://www.facebook.com/Arbeiderpartiet

  “Interessant presentasjon og debatt, også desinformanter er med ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/hamp-kan-redde-verden/comment-page-11/#comment-98851

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  11 år siden

  Små- og storfolk leker * Children and adults playing http://postimg.org/image/wr19i3n6r/ I facebook http://tinyurl.com/ppnaxve

  Google translated ~ Norwegian government officials reviewed for war crimes http://tinyurl.com/cv965xo

  Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

  “On Target Pressure Points: Government Paranoia ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/usa-pa-vei-mot-diktatur/comment-page-19/#comment-98774

  Falcon
  Falcon
  Abonnent
  11 år siden

  Black Sabbath – Paris 1970 ( Full Concert) http://www.youtube.com/watch?v=o_ht9skgEF0

  Black Sabbath War Pigs Lyrics http://www.lyricsfreak.com/b/black+sabbath/war+pigs_20019418.html quote:

  +{

  Songwriters: F. IOMMI, W. WARD, T. BUTLER, J. OSBOURNE

  Generals gathered in their masses
  Just like witches at black masses
  Evil minds that plot destruction
  Sorcerers of death’s construction
  In the fields the bodies burning
  As the war machine keeps turning
  Death and hatred to mankind
  Poisoning their brainwashed minds
  Oh lord yeah!

  Politicians hide themselves away
  They only started the war
  Why should they go out to fight?
  They leave that role to the poor

  Time will tell on their power minds
  Making war just for fun
  Treating people just like pawns in chess
  Wait ’til their judgement day comes
  Yeah!

  Now in darkness world stops turning
  Ashes where the bodies burning
  No more war pigs have the power
  Hand of God has struck the hour
  Day of judgement, God is calling
  On their knees the war pig’s crawling
  Begging mercy for their sins
  Satan laughing spreads his wings
  Oh lord yeah!

  }+

  “17. mai 2013 Trondheim, odd fellow ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2013/03/vatikanets-tempelriddere-er-tilbake-i-norge/comment-page-6/#comment-98749

  Arn
  Arn
  Abonnent
  11 år siden

  I dagens VG (papirutgaven side 33) har Ola Tellesbø (en av de 3 som signerte anmeldelsen som er nevnt i artikkelen over her) en artikkel som heter “Afrika slår tilbake”. Her sier han at Afrika og BRICS-landene, med Sør-Afrika i spissen, truer med å anmelde 3 sentrale norske ministre til domstolen i Haag pga de nevnte forbrytelser i Libya.

  « Forrige artikkel

  Norske aviser slås sammen til CIA-nytt

  Neste artikkel »

  Organisert og systematisk nettmobbing fra Human-Etisk Forbund og foreningen Skepsis

  67
  0
  Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
  ()
  x