/

Vitskap under falsk flagg

2221 visninger
2 minutter lesetid
4

I beste sendetid måtte helseminister Håkon Bjarne Hansen på TV tåle professorale åtak for å ha fortalt at han for 12 år sidan hadde ringt til Joralf Gjerstad i Snåsa. Vi vart vitne til vitskapsmenn som kjempa for eineretten til vitskapleg fundert medisinsk behandling av menneske.

Dei indignerte professorane i debatten står i sterk motstrid til spesialist i allmennmedisin, Audun Myskja. Myskja har utdanning innanfor alternativ behandling og har vunne Den Norske Lægeforening sin kvalitetspris for arbeid med musikk i medisinen. På eit foredrag i november 2008 hevdar Myskja at berre om lag 50 prosent av behandlingen i skulemedisinen er basert på vitskapleg grunnlag. Om lag like stor del, 50 prosent, av alternativ behandling er også basert på vitskapleg grunnlag. Dette slår beina under den vitskapsmyten dei provoserte professorane prøver å overbevise det norske folket om.

Ein må ha lov til å undrast over kva motiv dei har for å propagandere under falsk flagg for sin eigen profesjon?

Eg skal gi nokre døme som grunngiving for å stille spørsmål ved påstanden om skulemedisinen og psykiatrien sitt kompakte vitskaplege grunnlag.

Under eit foredrag i Kristiansund i 2005 hevda Audun Myskja at nyrefunksjonen etter fylte 70 år var redusert i ein slik grad at ingen over denne alderen burde få medikamentell behandling med meir enn 3 ulike medikament. Likevel sit tallause eldre på institusjonar og får både 7 og 8 ulike medikament. Der sit dei med stive andletsdrag over ein forgifta kropp. Kven kan presentere vitskapleg forsking på mogelege interaksjonar mellom alle desse ulike medikamenta, eller homotoksikologieffekten av slik ekstrem overskriding av nyrene sin ekskresjonskapasitet.

Som hovudfagsstudentar i generell mikrobiologi, det må ha vore i 1967 eller 1968, vart vi undervist om bakteriane sin genetiske tilpassingsevne med tanke på utvikling av antibiotikaresistens. Det vitskaplege grunnlaget for å bruke antibiotika restriktivt, og med omtanke, har difor eksistert i lang tid. Likevel florerer utskriving av reseptar for antibiotika mot relativt uskuldige infeksjonar utan dyrkingsprøve og testing av resistens.

I boka Human Biology av William DeWitt (1989) skriv han, fritt omsett:

Det at eit vidt spekter av antimikrobielle midlar har vorte tilgjengelege har ført til ei generell missforståing om kor stor bruksverdien av desse medikamenta er. Antibiotika kan ”kjøpe tid” og hindre at patogene bakteriar overmannar pasienten, men det er berre verten sitt eige immunforsvar som fullt ut kan ta kontroll over infeksjonen. Fordi skulemedisinen ignorerer desse vitskaplege fakta kjem mange pasientar til den alternative medisinen for å få hjelp til å gjenopprette balanse i tarmfloraen etter antibiotikabehandling.

Tvangsinnleggelse utan rettstryggleik

I boka Sov, mitt lille Norge tar den erfarne journalisten Per-Aslak Ertresvåg eit knallhardt oppgjerd med paragraf 3-5 i psykiatriloven. Denne paragrafen gir ei alt for lettkjøpt opning for vilkårslaus sjokkterapi – avhengig av politiske tilhøve i landet kan ingen borgarar kjenne seg trygg for å bli tvangsinnlagt utan noko form for rettstryggleik.

Det kan difor vera grunnlag for å stille spørsmål ved det naturvitskaplege grunnlaget for at Noreg årleg har 10-11.000 som blir tvangsinnlagde i psykiatrien når tilsvarande tal i nabolanda Danmark og Sverige er 1.500-2.000 nye pasientar årleg?

Sanningen om tvangsinnlegging

Kva var det naturvitskaplege grunnlaget for tvangsinnlegging i psykiatrien av juristen og diplomaten Synnøve Fjellbakk Taftø? Ho hadde teke på seg ansvaret for å fortelje kystfolket den uforfalska sanninga om følgjene for fiskeria av dei såkalla forhandlingane mellom Brundtland-regjeringa og kommisjonen i Brussel.

På Sunnmøre vart Kåre Torheim og fleire med han innesperra på sinnssjukehus etter å ha avslørt kriminell tapping av fiskarane sine innbetalingar til pensjonsfond. Pengar som mellom anna hadde vorte brukt til å finansiere etterretningsteneste.

Dokumentér vitskapleg grunnlag

Skulemedisin og psykiatri i Noreg bør konsentrere seg om å dokumentere det vitskaplege grunnlaget for eigen aktivitet heller enn arrogant harselering med komplementær og alternativ behandling. Då kan det vere von om ei framtid med gjensidig respekt og samarbeid til beste for dei som treng våre tenester.


Biolog, tankefeltpedagogDx og homøopraktikar.

Abonnere
Varsle om
guest

4 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Stig Gjendem
Stig Gjendem
13 år siden

Bra innlegg!

Myskja er en type lege for framtiden.Om 20-40 år finnes det kun Myskja lignende doktorer/alt.behandlere i dette landet.
Det jeg stadig spør meg selv om, er hvorfor ikke naturvitenskapen lærer av erfaringer, på tross at at de hevder det de gjør.

Eks.For 100 år siden ga man priser til framståande medisinere for behandlingsmetoder, som vi dag rister på hodet av.

Så da står vi igjen med to spørsmål; hvorfor ser ikke skolemedisinen dette og hva er det som gjør at de ikke stiller seg ydmyke til alternative måter å behandle og se verden på.

Jeg tror jeg har svaret;
FRYKT!!!

Det er kampen mellom status quo (saturn) el.forandring (uranus) vi er sterkt inne i.

Dag-Halvard Kristiansen

Se på vitenskapen, de forsker på det organet og det organet, og glemmer at et menneske er mer enn organer. Legevitenskapen har holdt på slik lenge, faktisk tilbake til Romertiden, disse vitenskapsfolk gikk da bort fra at et syn på mennesket som fysisk kropp, sinn og ånd. I dag helbreder de hvert organ for seg, kroppen er ikke en enhet lenger.

Leger, vitenskapsfolk og psykologer, psykiatere alle gruppene godtar at mennesker kan tenke seg syk. Men de samme personene nekter for at man kan tenke seg ut av sykdom.

Erfaring fra healing viser at sykdom ofte er sjelens måte å fortelle at vi har kuttet over forbindelsen med den åndelige delen av mennesket (følelser,kjærlighet …), ofte kan dette være ignorering av følelser. Sjelen (sinnet) snakker til oss gjennom følelser.

Healere ser hele mennesket, Når healeren gir behandling kan ofte energien gå til å heale en annen del av pasienten enn det healeren trodde var årsaken. Healingenergien går dit kroppen trenger det mest.
Jeg har selv gitt healing på struma, denne ble ikke større, men holdt fasongen. ingen endring skjedde. jeg var frustrert. Noen måneder senere ved klienten til underlivsundersøkelse da var celleforandring i underlivet borte, umulig sa legen. Jeg fikk forklaringen på mine tanker.

Jeg er bare en kanal for den guddommelige livsenergien. Den ubetingede kjærlighetens kilde. Healing tar utgangspunkt i at opprinnelsen til all energi er åndelig. All energi, derved også materie springer ut fra denne kilden.

ye
ye
13 år siden

Det er nå betimelig å spørre om det vitenskapelige grunnlaget er tilstede for massevaksineringen som nå blir propagandert fra Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Det har vært svært lite omtale av styrking av immunforsvaret på naturlig vis her fra den kanten, slik som Dr.Mercola og Mike Adams i NaturalNews gir informasjon om.

Et land med tradisjon for annen type behandling er Kina:
“Apart from respiratory and anti-virus medicines, we will use traditional Chinese medicine.” Health Minister Chen Zhu .

« Forrige artikkel

HAARP i Norge: Den dødelige våpenteknologien

Neste artikkel »

11. september 2001 – i kortversjon