Bibelens profetier og tiden vi lever i

20.8K visninger
6 minutter lesetid
239

Her er en samling videoer om tiden vi lever i sett i lys av Bibelens profetier. Dette er synspunkter og Bibeltolkninger basert på Syvendedags adventistenes lære. Temaer som behandles er Antikrist og EU, Budskaper for vår tid, Skapelsen, Jesu gjenkomst, Gud og Satan, Samarbeidet mellom USA og Vatikanet, Den Nye Verdensorden (New World Order) m.v.  

Verdensrikenes oppkomst og fall

Bibelen har åpenbart verdensrikenes oppkomst og fall, og ikke minst hva som vil skje i den nære framtid. Hvilke krefter er i aksjon og hva legges det opp til? Vi bør med fordel bli kjent med dette, slik at vi bedre kan forstå det som skjer i verden i dag.

http://www.youtube.com/watch?v=PeCe_9cJ38g&list=PL376AF2DBD672A505&index=1&feature=plpp_video

 

Antikrist og EU

Mange lurer på hvem som er Antikrist er, som vil forføre hele verden. Det får vi svar på i dette programmet.

Det som idag er EU, startet i 1957, med den økonomiske kull og stål unionen. Hvem startet EU og hva legges det opp til?

http://www.youtube.com/watch?v=dQBybBaJEUs&list=PL376AF2DBD672A505&index=12&feature=plpp_video

 

22 kjennetegn på Antikrist – del 1

Bibelen har mange kjennetegn på Antikrist. Vi kan ikke utpeke den store Antikrist med stor A, før vi har funnet at alle kjennetegnene passer på denne makten. Her får du første del av 22 kjennetegn som viser hvem Antikrist er.

http://www.youtube.com/watch?v=YiGFkzn8RPM&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

22 kjennetegn på Antikrist – del 2

Bibelen har mange kjennetegn på Antikrist. Vi kan ikke utpeke den store Antikrist med stor A, før vi har funnet at alle kjennetegnene passer på denne makten. Her får du siste del av 22 kjennetegn som viser hvem Antikrist er.

 

Israel

Israel er jordens krigs-navle. Kan fred oppnås mellom Israel og deres nabofolk, som stort sett er muslimer? Kan Israel bli en del av den globale fredsplanen? Er Israel fortsatt Guds folk i dag? Hvilken rolle spiller Klippemoskeen som står sentralt i Jerusalem? Hva er redningen for Israel?

http://www.youtube.com/watch?v=5kC9HV9IipU&list=PL376AF2DBD672A505&index=11&feature=plpp_video

Tre budskaper for vår tid

Bibelen beskriver tre budskaper som skal forkynnes like før Jesus kommer igjen. Det er et nådebudskap og to advarselsbudskaper. Disse budskapene blir nå forkynt på forskjellige steder over hele verden.

http://www.youtube.com/watch?v=3lvo6Id9HZM&list=PL376AF2DBD672A505&index=3&feature=plpp_video

 

Veien til helse

Verden er full av sykdom både blant mennesker og dyr. Hvis vi mister helsen, så blir vi fort reduserte i våre aktiviteter. Hvordan ødelegger vi helsen vår, og hvordan kan vi forebygge sykdom, slik at vi kan oppnå helse både på den fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjonen?

http://www.youtube.com/watch?v=UuPSp3RE2Ns&list=PL376AF2DBD672A505&index=2&feature=plpp_video

 

Skapelsen

Alt i naturen er et under. Alt er skapt så fantastisk flott, både menneskene, dyrene, fiskene, fuglene, blomstene, trærne ..alt. Hvem ga liv til alt dette, og hvem opprettholder livet? Vi kan se, høre, lukte, smake, føle, bevege oss i en fantastisk verden. Vi har mye å være takknemlig for. Hvem skal vi være takknemlig til?
http://www.youtube.com/watch?v=23cdZspkADM&list=PL376AF2DBD672A505&index=6&feature=plpp_video

 

Jesus

Vår tidsregning er regnet etter Kristi fødsel. Hvem var Jesus og hva var hans misjon?

http://www.youtube.com/watch?v=4pgONOOqk2A&list=PL376AF2DBD672A505&index=9&feature=plpp_video+

 

15 kjennetegn på Jesu gjenkomst

Denne videoen viser hvilke kjennetegn på Jesu gjenkomst som er oppfylt og som vil bli oppfylt før Jesus kommer igjen. Hva gjenstår, og hva betyr det at Guds verk skal oppfylles i hast eller som veene på den fruktsommelige?

http://www.youtube.com/watch?v=VCuVfBiZugw&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Jesu gjenkomst

Hva vil skje når Jesus kommer igjen. Hva vil skje med de som blir frelst, og hva vil skje med de som går fortapt? Dette blir en skikkelig oppgjørsdag! Hva kan jeg gjøre for å bli reddet på denne oppgjørsdagen?

http://www.youtube.com/watch?v=jRnV57-pQgc&list=PL376AF2DBD672A505&index=10&feature=plpp_video

 

Djevelen

Gud har en fiende, Satan eller Djevelen. Hvorfor skal vi bli kjent med ham? Jo, fordi vi skal forstå at vi er i en kamp, og at vi må ta parti. Vi kan ikke stå med et bein hos Gud og et bein hos Satan. Vi må velge enten Gud eller Satan. Valget vil få store konsekvenser.

http://www.youtube.com/watch?v=d4I4lxxB_io&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Dødens mysterie

Mange mennesker lurer på hvordan det blir når vi dør. Noen tror at vi går rett til himmelen, andre tror at vi går rett til helvete. Andre igjen tror at sjel og legeme skiller lag og at sjelen lever evig og kroppen dør. Det er også noen som tror at vi råtner bort og blir til jord igjen. Hva sier Bibelen om dette viktige emnet?

http://www.youtube.com/watch?v=Z1-bhWS2ob8&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Den største forfalskningen

Skaperen har gitt oss 10 enkle regler som vi bør følge for å få livet til å fungere best mulig. Gud skrev de ti budene på to stentavler og ga dem til Moses. Disse ti budene er endret av mennesker. Bli kjent med den største forfalskningen i historien som har forført nesten hele verden.

http://www.youtube.com/watch?v=BmOZJLHcbtI&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Samarbeidspartnere – USA og Vatikanet

Bibelen åpenbarer at det vil bli et spesielt samarbeid mellom USA og Vatikanet i endens siste tid. USA vil hjelpe pavemakten med å innføre det Bibelen kaller for «dyrets bilde» og «dyrets merke». USA som har vært som et lam, vil endre karakter og tale som en drage. En nasjon taler gjennom lovverket. Ser vi at USA har begynt å tale som en drage?

 

Søndagsloven kommer

Gud skapte på 6 dager og hvilte på den syvende. Denne dagen blir kalt for sabbaten både i det Nye og Gamle Testamentet. Det er ingen tvil om at hviledagen har blitt endret. I dag har de fleste kirkesamfunn søndagen, Bibelens første dag i uken, som hviledag. Bibelen sier at dette hviledagsspørsmålet vil bli et stridsspørsmål like før Jesus kommer igjen. Nå vil pave Benedict XVI, Den Europeiske Søndagsalliansen, biskoper og prester ha søndagen som hviledag for alle. Hva vil dette føre til?

http://www.youtube.com/watch?v=iwZAtqJD55s&list=PL376AF2DBD672A505&index=5&feature=plpp_video

 

Den nye verdensorden

Bibelen sier at verdens krefter vil samle seg i endens siste tid. Det står at de har én tanke. Denne samlingen skjer i dag gjennom FN, NATO, IMF, EU og lignende store globale og Europeiske samlinger. Nasjoner, bedrifter, forretninger, banker, industrier smelter sammen og blir store enheter. Nasjonale lover viker for internasjonale lover. Vi ser en Europeisk og global maktdominans. Bli kjent med hvordan disse strider mot Kristus og de som står på Kristi side.

http://www.youtube.com/watch?v=bnz8oFyKWcY&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Resten

Bibelen taler om resten, en liten rest på 144 000. De tar ikke «dyrets merke«, men får «Guds segl» i pannen. Hvem er de, og hva er karakteristisk for dem?

http://www.youtube.com/watch?v=OhqZmaStaFU&list=PL376AF2DBD672A505&index=8&feature=plpp_video

 

Dåpen

Bibelen sier at det er én Herre, én tro og én dåp. Hvorfor har vi da minst to slags dåp?  Hva slags dåp er det Bibelen taler om? Er du bedratt?

http://www.youtube.com/watch?v=EcAry27C5ZA&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Tidslinjen fram til evigheten

Bibelen trekker opp mange begivenheter som skal skje helt fram til evigheten. Vi har laget en tidslinje hvor vi kan se de store begivenhetene som vil skje fram til den tiden da Gud vil skape en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Det er noe å se fram til!

http://www.youtube.com/watch?v=MHPH_tczwPU&list=PL376AF2DBD672A505&index=4&feature=plpp_video

 

Dommen

Før Jesus kommer igjen og før de syv siste plager vil det være en dom i himmelen. En gammel av dage kommer frem, retten blir satt og bøker blir åpnet. Hva står det i bøkene, og hvem kan bli frelst?

http://www.youtube.com/watch?v=SPMm360UZDk&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Autoritet

Hvem er vår autoritet? Hvem er vår arbeidsgiver? Hvordan har vi autoritet? Hvordan kan vi utvirke autoritet? Hva skjer når vår lærdom kommer på kollisjonskurs med kirkens eller statens lover? Hvem skal vi adlyde, hvem skal vi tjene? Hvilke konflikter kan vi komme i?

http://www.youtube.com/watch?v=rBnOr3R1K20&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Lenke til oversikt på Youtube:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL376AF2DBD672A505&feature=view_all

 

Se også vårt nettsted www.endtime.net  (klikk på norsk)

Abel Struksnes

Fysioterapeut, forfatter og omreisende forkynner om Bibelens budskap, spesielt endetidsbudskapet fra Daniels bok og Åpenbaringsboken. Går ut med info på 18 språk på www.endtime.net
og får positive og negative reaksjoner fra store deler av verden.

Startet Kristen Informasjonstjeneste i 1989.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

239 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
susej
susej
Abonnent
11 år siden

Jeg må si jeg ble overrasket over å se at syvendedagsadventistene får presentere sin lære her på NS. Jeg er ikke negativ til dette, men mener bestemt at det burde ha vært presisert i begynnelsen av denne artikkelen at dette er synspunkter og Bibeltolkninger basert på Syvendedags adventistenes lære. Den er meget spesiell, og for at jeg skal slippe å skrive ned alt som kjennetegner denne trosretningen legger jeg heller ved en link:

http://isammeverden.cappelendamm.no/c326739/artikkel/vis.html?tid=68370

Jeg kunne kunne selvfølgelig ha kommentert deres meget spesielle tolkning av Bibelen Åpenbaringsbok, men skal la det være inntil det eventuellt dukker opp andre kommentarer og spørsmål i så henseende.

Denne linken er også interessant:

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread110087/

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Susej sier:
…. Bibeltolkninger basert på Syvendedags adventistenes lære. Den er meget spesiell, og for at jeg skal slippe å skrive ned alt som kjennetegner denne trosretningen…. Jeg kunne kunne selvfølgelig ha kommentert deres meget spesielle tolkning av Bibelen Åpenbaringsbok, men skal la det være inntil det eventuelt dukker opp andre kommentarer og spørsmål i så henseende.

Da må jeg få spørre deg, hva er det som er så ”meget spesielt ved syvendedags adventistenes lære”?
I følge kilden du la med fant jeg heller ikke at der kom frem noe spesielt. Du kunne jo lagt ved link til deres egen side, hvor en kan lese hva de står for, legger den inn her http://www.adventist.no/adventist/vaar_tro

Jeg er ingen syvendedags adventist selv men tror de tolker Bibelen mer riktig enn mange andre, nettopp av den grunn at de ikke blander inn masse andre ting i sin tro og sine tolkninger. De er snart de eneste kristne som ikke blander tradisjon, spiritisme og annet grums inn i Kristus lære. Syvendedags adventist menighet har heller ikke en egen Bibel kun for dem (som en nesten skulle tro) de bruker den samme som du og jeg kan kjøpe i butikken.

Jøder og Sabbaten
Adam og Eva var IKKE jøder men Gud sa de skulle holde sabbaten i motsetning til mange som påstår at dette budet kun gjelder jødene.
Jødene kom ikke før ette Abraham.

Jesus sier i John 14:15
Dersom du elsker meg, hold mine bud
Hva sier så det 4 bud?

Johannes åpenbaring 14:12 De siste menneskene som lever på jorden og opplever når Jesus kommer for å hente sine (Jesus andre komme) om dette sier Jesus at han kommer for de som har holdt hans bud og som har bestemt seg for å følge ham!

Hvis du har blitt lært en ting, og Bibelen sier noe annet, hvem har da rett?
Guds ord er vår eneste autoritet!

Apostelen Paulus fortalte kirken i Galatia at uansett hvem som kom til dem med en annen doktrine (til og med ham selv eller en ENGEL) så skulle de ikke tro på det. (GAL 1:6-12)

Gud sier i sitt ord: ”…. La Gud være sann, men hvert menneske en løgner…”. Rom 3:4

Så igjen, blander en inn masse annet grums i stedet for Guds sanne ord er det til slutt veldig vanskelig å finne ut hva som er sannhet men bruker en Bibelen som rettesnor og mal for alt annet, blir det enkelt, dersom en ikke bare leser fra Bibelen men også studerer den.

susej
susej
Abonnent
11 år siden

For at det skal bli noen som helst debatt på denne artikkelen vil jeg trekke fram et sentralt punkt i Syvendedags Adventistenes lære, der de er på linje med «Kirken». De mener jødene er forkastet som Guds utvalgte folk. Jeg skal derfor gjengi deres eget argument og imøtegå dette.

De siterer Jesus egt ord fra Matt 21:
”Når vingårdens Herre kommer, hva skal Han da gjøre med disse vingårdsmenn? De sier til Ham: Ille skal Han ødelegge disse illgjerningsmennene, og vingården skal Han leie ut til andre vingårdsmenn, som gir Ham frukten i rett tid.
Jesus sier til dem: Har dere aldri lest i skriftene: Den stein som bygningsmennene forkastet, den er blitt hjørnestein; av Herren er dette gjort, og det er underfullt i våre øyne? Derfor sier jeg dere: Guds rike skal tas fra dere og gis til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller på denne stein, han skal knuses, men den som steinen faller på, ham skal den smuldre til støv. Og da yppersteprestene og fariseerne hørte Hans lignelse, skjønte de at Han talte om dem.»

Det er helt tydelig at jødene som skulle representere Guds vei, ikke bar Åndens frukter. De var som kalkede graver. De hadde en fin ytre fasade, men innvendig var det råttenskap. (Matt. 23,27). Jesus tok derfor denne konklusjonen: Fordi dere ikke bærer Åndens frukter, så vil Jeg gi mitt rike til et folk som bærer Åndens frukter. Dette er ingen erstatningsteologi. Dette er Bibelsk teologi, direkte fra Jesu munn.

Akkuratt dette sitatet er det mange som bruker for å argumentere for at jødene er forkastet som Guds utvalgte folk. Hvis man leser hva som virkelig står her og hvem Jesus taler til, blir det hele ikke så rett fram. Jesus talte ikke til jødene som folk, men til fariserene og de skriftlærde. Dette står da også vitterlig i teksten, og det står da også at: «da yppersteprestene og fariseerne hørte Hans lignelse, skjønte de at Han talte om dem». Altså var det de religiøse lederene han snakket til, og ikke folket som helhet.

Hvis man i Bibelen finner tekster som synes å stride imot hverandre må man vurdere om det er tolkningen eller forståelsen som er feil, eller om det er Bibelen som motsier seg selv. I dette tilfelle er det relativt enkelt å vise at det er Syvendedags Adventistenes tolkning/forståelse som er feil. Det var nok mange på apostlenes tid som også tolket dette på samme måte som Syvendedagsadventistene, og Paulus følte tydeligvis et behov for å avklare dette en gang for alle, og imøtegå slike tanker. Han sier det svært konkret og avklarende i Romerbrevet: «Jeg spør så: Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt, av Abrahams ætt og Benjamins stamme. 2 Gud har ikke forkastet sitt folk, det folket han hadde vedkjent seg.»

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Romerne 2

28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.

susej
susej
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Mole:
Jeg gidder nok ikke å diskutere dette temaet med deg, det blir kun repitisjon av tidligere replikkveksling. Take it or leave it :-)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Helt i orden suselessej!
;)

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Israel inngikk en spesiell pakt med Gud, og aksepterte Herren som leder, samt at de lovet å underkaste seg Guds styresett, prinsipper og retningslinjer. Alle løftene Gud ga ved Sinai, var betinget av at de holdt sin del av pakten, gjorde de det?

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Denne skulle ligget under susej sin komm. lenger oppe.

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

Fra linken til susej: «Selv om adventistsamfunnet har flere likhetstrekk med jødedommen, er det ingen tvil om at dette er en kristen kirke.»

Jeg syns grunnlegger William Miller og «samfunnet», har flere likhetstrekk med Nancy Lieder og zetaene hennes …

susej
susej
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Ellen White heter «profeten» til adventistkirken. Henne visjoner preger hele læren de formidler.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_G._White

SelmaDenise
SelmaDenise
Abonnent
11 år siden

Grøss!!!

Er det noen som faktisk har sett alle videoene. Jeg prøvde og se den med de 144 000 som av ukjent grunn ville overlevve?, jeg var nemlig immnari spent på hvem som var utpekt til å være blandt dem, hvorpå jeg også hadde egne konklusjoner om at det måtte være noen som holdt lørdagen hellig i stedet for søndagen, eller noe banalt lignende.

Desverre for meg så kjente jeg bare ryggraden vri og vrenge seg nå bibelversene kom på rams……og jeg hørte noe sånt som dette, på en måte:

Guid er en sint sint mann i himmlen, og
jesus en en annen sint mann som døde fordi dere er noe hemningsløse syndere

dere er synderne full i synd , innrøm deres synder syndere
så KAN VI FRELSE DERE småkrek
innrøm at dere er noen ubetydelig små hyener
så skal gud merke deg i pannen at du har blitt snill
etterhvert….

HVis…

du holder lørdagen hellig, ikke søndagen , og ikke driver hor….
.
Hold eksteskapet

og fordøm alle som unndrar seg «til døden skiller dere ad» stein dem til døde, eller mobb dem ihjerl.

Om ikke: BRENN I HELVETE FOR ALLTID

ELSK MEG !

HEHEHE…håper ikke noen blir veldig forrnærmet nå, menneh….for å ta det fra begynnelsen…..derfor orket jeg ikke se på noen av disse filmene, men jeg lurer fortsatt på hvem de 144 000 er?

Jeg er klar over at jeg antageligvis nettopp har satt meg selv på denne antikrist listen, hvilket er helt greit for meg, når det gjelder akkurat denne gammeldagse guden her.

Blir takknemmlig for svar da ;)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  SelmaDenise
11 år siden

Og jeg så, og se! – Lammet sto på Sions fjell, og sammen med ham de 144 000 som hadde Lammets navn og navnet til Lammets Far skrevet på pannen
http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?query=rMD6BD6zDuy6fCc5CfbhmnipwsiQL/oO5tkPu03MaZw58qTqI5mkMU8gJgkkMVoZNujPT+r6niU=#.UDTWi4t0FaB

3 Foran tronen, de fire skapningene og de eldste sang de en ny sang, en sang som ingen kunne lære unntatt de 144 000, de som er frikjøpt fra jorden.
http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?query=rMD6BD6zDuy6fCc5CfbhmnipwsiQL/oO6PGSSO0raOPN8XeOMbnQ5FOm0rElvC4fnEEIpDiBrAg=#.UDTWnIt0FaA

susej
susej
Abonnent
Svar til  SelmaDenise
11 år siden

SelmaDenise
Man kan ikke hverken finne Gud eller forståelse ved å gå direkte på Bibelens vanskeligste bok – Johannes Åpenbaring. Veien til Gud går hverken gjennom tvang eller argumentasjon. Der må du heller dyrke din åndelige dimensjon som alltid vil søke sitt opphav. Troen kommer innenfra – den som søker skal absolutt finne. Hvis du derimot dyrker kjøttet har den åndelige dimensjon dårlige kår.

SelmaDenise
SelmaDenise
Abonnent
Svar til  SelmaDenise
11 år siden

Susej:

Det har du så alle tiders rett i. Man finner ikke gud gjennom verken bibeltolkning eller argumentasjon eller åpenbaringen.

Mennesker er så opptatt av å finne Gud, at de ikke ser at Gud er her, NÅ, hver levende sekund. Gud er pusten i pusten. Det finnes ikke en eneste retning du kan snu deg i, uten at gud er der.

Folk har så veldig lyst å definere Gud, og med alle disse ordene, bare besudler de Gud i stedet.

I beste mening selvsagt….brenn bøkene!!! ;) Jeg mener det…brenn de bøkene!!!!, De har ledet dere på aveie ….

FØL GUD ….

susej
susej
Abonnent
Svar til  SelmaDenise
11 år siden

Nåja – Bibelens bøker er Guds ord til oss mennesker, så det ville være helt feil å brenne Guds ord.

Jeg vil tro den guden du tenker på kanskje er noe i retning av New Age, eller………….

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  SelmaDenise
11 år siden

SelmaDenise sier: Man finner ikke gud gjennom verken bibeltolkning eller argumentasjon eller åpenbaringen. brenn bøkene!!! De har ledet dere på aveie ….

Så, du mener fordi DU ikke finner Gud i Bibelen, så skal vi andre som liker å studere å søke sannheten i Bibelen liksom lide for det?

Start med å studere Daniels bok eller Johannes evangeliet :-)

SelmaDenise
SelmaDenise
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

:)

Zetera og Susej:

Jeg har aldri lett etter GUD.
Gud er her hele tiden. Hvordan kan man ikke se GUD?

Du kan tro jeg ble skuffet over de grusomme tingene som ble sagt og skrevet om GUD, da jeg ble eldre, for denne guden kjente ikke jeg.

Men veien til Rom er mange, og de er tilpasset hver og en av dere.
Hvis dere fant Gud i bibelen, så burde dere ikke brenne den, det er ikke det jeg prøver å si med min metafor.

Jeg sier FØL gud.

Jeg slutter meg også til kloke OMEGAS ord, om hvorfor henge seg opp i alt disse negative bibelske historiene eller versene?

Eller smurfen som er skeptisk til sinna-guden din Susej ;)

Hvis ikke bibelen hadde fantes, ville ingen funnet GUD da? ?

Selvfølgelig ikke så lett hvis man har en bevissthet på størrelse med en golfball, men dine følelser ble gitt av GUD slik at du kunne utrykke GUDOMMELIGHET, og de leder deg alltid til Gud…..

Bibelen utrykker så mangt og så meget. Ikke alt i bibelen er søppel, men gud har ikke gjemt seg inni bibelen, og du trenger den ikke for å finne GUD.

med all respekt….

Slutt å vær så snever
Slutt å leve i en golfball

;)

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Zetera
9 år siden

Endetiden, som Bibelen profeterer om, er straks her.

-Israel er snart 70 år.
-De 4 blodrøde måner, og 1 solformørkelse, kommer i løpet av 2014-2015

-USA på konkursens rand, Russland meget sterkt.
-GOG krigen kan komme når som helst, avhenger av utviklingen i Syria og fredsprosessen til Kerry.

-Propaganda på Kanal 10 snakker om å gjenreise templet i Jerusalem.
-Rabbi Kaduri profeterte at «MESSIAS» vil stå fram kort etter Sharons død. Kaduris Messias er den bibelen kaller «AntiKrist».

-Den siste pave er på plass, dommen over Babylon kommer snart. Paven rømmer til Jerusalem, hvor den katolske kirke eier mye eiendom.

Det sjette segl vil bli åpnet sensommeren 2014.
”Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.” – Lukas 21:36

http://ord8liv.wordpress.com/2014/01/12/det-sjette-segl/

MonkyBiz
MonkyBiz
Abonnent
Svar til  Zetera
9 år siden

«Balthasar Hubmaier og Jan Hus sier:
16. 01. 2014, kl. 06:25
Endetiden, som Bibelen profeterer om, er straks her.»

Bibelen har profetert at endetiden er straks her i 2000 år. Tviler på at den er vesentlig nærmere nå enn den var da.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  SelmaDenise
11 år siden

Ja, slik kan Bibelen og dens vers oppfattes når en ikke virkelig studerer det som står der, trist men da er jo heller ikke rart Jesus sier: Mon tro om han finner noen som tror når han kommer igjen.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Denne skulle vært under Selma Denise sin link.
Dumt jeg ikke klarer å få plassert dem der de skal!

SelmaDenise
SelmaDenise
Abonnent
11 år siden

Tusen takk Mole, …men….:

På zions fjell med de 144 000 som har skrevet SAU i pannen sin?

Tre skal stå foran tronen ……å synge en sang som ingen kan.

Jaja hvordan oversetter dere dette til en betydning som er forståelig da ;)

Kunne noen vært så vennlig å forklare meg hva dette skal bety?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  SelmaDenise
11 år siden

susej burde kunne gi deg svaret på dette SelmaDenise, så skal jeg se om jeg kan se hva bibelen sier om saken.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  SelmaDenise
11 år siden

Først må artikkelforfatter få kreditt for et imponerende stykke arbeid, men som dessverre etterlater tilhørere med flere spørsmål enn svar.

SelmaDenise kanskje du finner noen svar vedr 144 her:
Revelation 666 and 144

susej
susej
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Denne vYouTube var ikke noe tess.

«What the heck» er åpenbart ikke en kristen uttalelse, og videre språkbruk diskvalifiserer denne mannen fra å ha noen som helst åpenbaring av åndelige sannheter………………

Det hellige tall er definitivt 7 – hvis man leser Bibelen er dette en rød tråd gjennom hele Bibelen, som sier at 6 er menneskets tall. Satans etterligning av treenigheten er jo akkuratt 666………………………….

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Har ingen kommentar til din vurderinger annet enn ingen har monopol på Bibelen.
Let The Deceiver Be Deceived

susej
susej
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

:-)
Det er faktisk slik at det er forfatteren som har copyright på Bibelen. Han forteller oss også hvilken straff som venter den som «redigerer» hans ord.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Nå ble jeg skremt susej, kjekt å ha en slik bok å skjule sitt opprørske ego bak.
The Bible The Word Of Who

susej
susej
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Uffda.
Hvis du er kranglevoren og ute etter å plassere meg som person bør du heller finne noe annet å bruke tiden din på.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

susej: Det hellige tall er definitivt 7 – hvis man leser Bibelen er dette en rød tråd gjennom hele Bibelen..

Slik har også jeg forstått det, derfor 7 er en gjennganger/rød tråd i Bibelen er for 7 stemmer med skapelseberetning, skapte på 6 dager og vilte på den 7de, stemmer også med sabbaten og andre referanser.

Zetera
Zetera
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Uffda
De 144.000

De 144.000 er frelste mennesker som i endetiden har gjennomgått en spesiell erfaring. Du finner dem også omtalt i Åp. kap. 7, hvor de framstilles som en egen gruppe i tillegg til «en stor skare som ingen kunne telle», Åp. 7,9, som er de frelste fra alle tidsaldre.

Det fortelles om de 144.000, at de lever i denne klodens siste tid, like før Jesu gjenkomst, idet himmelens engler holder tilbake kreftene som skal ødelegge jorden. Budskapet lyder at jorden ikke må skades og ødelegges, før et segl er satt på pannen til de som tjener Gud (versene 2 og 3.) Deretter nevnes deres antall – 144.000.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Gjennomgående indikerer kommentarene her at vi lever i en kulturell hypnose skapt av vår samtids og omgivelsers støy. Når vi så i tillegg er emosjonelt tilknyttet en eller annen trosretning som begrenser og ikke tillater at vi ser en større sammenheng – oppstår det problemer. Vennligst søk å nullstill alle tanker og begreper slik at nye frø kan spire.

Bibelen beskriver ikke den ytre virkelighet, men den indre tidløse skapende dynamikk. Det vil si 144.000 ikke finnes i den form som man ved første øyekast tror.
Overlater til Bill å foredra om åpenbaringen mm.
Eks: Revelation Three 7’s Chakras,Seals,Churches
http://www.youtube.com/watch?v=FYgThvcmm5M&feature=plcp

Han har en serie om åpenbaringen steg for steg om det passer…

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

For those who turst for understanding – have fun.
Exodus Water From The Rock :-)

Enjoy Sunday!

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Takk for denne, Uffda, jeg fikk en ny Aha :-)
Jeg har alltid vært fasinert av formelen for spenning. Spenning = strøm x motstand. Slik får vi lys! Vi trenger motstand får å bli opplyste, jeg har tenkt at alt dette fæle som skjer på jorda nå har dette som funkjon.
Men jeg måtte le høyt da Bill nevnte Om (som de mediterende sier) som i benevnelsen på motstand, Ohm. He he, det er jo klart vi må lage en spenning for at lyspæra i hodet vårt skal lyse! Genialt, Bill er genial, uten deg Uffda, ville jeg ikke vist hvem han var..

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Takk for vennlige ord fra deg gudfrid, deg gir deltakelse på dette forum mening. Men den egentlig hensikt med slikt arbeid er det igjen Bill som svarer best på.

Finnes det noe som kan kalles Christ mind er Bill en god kandidat. Her til deg med… :-)
What happens at death
http://www.youtube.com/watch?v=ETcdqhWRc0c&feature=relmfu

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Hper absolutt det gir mening Uffda. Jeg er ikke særlig flink til å gi tomler for innleggene og tror ikke du er særlig opptatt av det. Så om vi gir hverandre motstand så forstår vi hvorfor :-)

Jeg liker absolutt Billy, men er egentlig møkkalei av videosnutter akkurat nå. Skulle ønske litt mer skriverier fra deg. Gleder meg til å se disse videoene, jeg har jo sett en god del da.

Dette med motstand omsetter jeg i erfaringer. Om du husker historien fra skogen og om å møte frykte, handler også dette om motstand. Man kan ikke meditere seg ut av frykt, man må gå de tunge skrittene. Man må ha høstet erfaringer for å forstå.

Vi har snakket om Moses og Exodus tidligere. Moses ble en opplyst etter å ha mottat budene. Man utvikler seg åndelig i takt med skrittene på jorden. Som Donahue forklarer om veien over Rødehavet, skjedde det under befrielsen en dreining i bevisstheten. Man ser at Israelittene hadde glemt Gud og var fornøyde med livet som det var. Vi må legge miraklene til side for å forstå det. Det skjedde ikke noe før Moses dukket opp. Han hadde tilhørighet både hos Farao og slavene. Det gir indre konflikt og opprør. Les historien om Moses og se om du kan finne igjen budene på hans vei. Om dette var Moses historie eller basert på andre menneskers erfaringer er uinteressant. Man må gå den lange pilgrimsreise gjennom livet for å forstå. Som deltakelse på forum gir også de strabasiøse skrittene vi tar på veien gjennom livet mening etter å faktisk forstå hva folk som Donahue sier. Jeg har famlet i blinde mesteparten av livet, men det begynner å gi mening. På den syvende dagen må vi reflektere og meditere over våre handlinger, som Moses på fjellet.

Tommel opp til Uffda, Gudfrid, og alle andre. Med eller uten motstand :-) Jeg er her for å lære, få motstand, yte motstand, så meditere og reflektere. Bygge bro.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Uffda, du undervurderer deg selv når du sier at Bill sier ting bedre enn deg. Vi vil mye heller lese det du skriver. Selv om Bill er genial, er han jo ganske rar, he he, og det kan virke skremmende for noen, og videoene er lange, så jeg tror mange fler ville fått det inn, hvis du skrev selv.
:-)

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

He he, Thunder, jeg er veldig glad for at du er her! :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

Har lovet meg selv å kun bidra med korte snutter her, fordi jeg ikke kan innvikle meg i de forskjellige mikrodrama vi steller i stand. Det være seg intelektuelle meninger, tro, emosjoner, følelser og andre egoistiske attributer som tilslører virkeligheten.

– If you do what you’ve always done, you will get what you’ve always gotten.

Dernest er jeg ikke en karismatisk person – utadrettet, og med stor evne til å påvirke andre. Når man også alltid har vært en pioner, og står utenfor vedtatte trossystem med en åpen «flytende» bevissthet, er man mer sårbar og trenger derfor ro.

Jeg er takknemlig for at mitt lys har ledet med til Bill slik at hans kunnskap er tilgjengelig for oss. Vannmannens tidsalder vil måtte bygges på den basiskunnskap han formidler, fordi det kommende paradigmeskifte ikke vil skje ved hjelp av noe religiøst hierarki men pga individuell utvikling. Der vil fabler og mytologi få en renessanse og bli forstått slik de egentlig var tenkt. Språk vil også utvikle seg slik at kontroll og barrierer forsvinner, mens indre visdom og forståelse vokser.

Når Bill snakker om The Rock, eller pineal kjertelen, stedet der du til syvende og sist vil stå ansikt til ansikt med deg selv, og dokumenterer at mytologi(Bibelen) og vitenskap er på linje er det en gavepakning til alle søkende mennesker. Hjemveien er nå opplyst for alle som vil gå på den.

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

De 144 000

Det er interessant at Johannes først forteller om segl som brytes og senere setter segl i pannen(tredje øyet) På de 144 000 fra tolv stammer som skal høstes. Disse har renset sine sverd i Jesu navn og lammets kappe. Disse blinde 144k skal tjene Gud i gråtende synd mens det resterende folkehavet skal juble og lovprise Herren. De blinde skal trøstes og ledes til livets vann og skal ikke lenger sulte eller tørste(materielt) De vil bli tilgitt og skal ikke brennes av solen.

Johannes fikk sine syner på Patmos som er en gresk øy. Trolig stammer hans åpenbaring fra gresk mytologi og greske stjernebilder.
Om man ser opp på stjernehimmelen etter den mest lyssterke stjernen, finner man Sirius. Man finner den ved å se etter de tre vise menn(Orion) Her ser du den greske Herkules som Guds sønn. Eller Jesus, Osiris og Juneimit. Ser du etter Davidstjernen finner du Jesus eller Salomo. Ser du etter Iris finner du Osiris.
Står du opp kl 4 i natt finner du Sirius og Orion.

Det hevdes at Jesus første tilhengere ikke brukte korset som symbol, men brukte Zodiacen. Dette bekreftes i evangeliet etter Lukas, da Jesus på samme måte som Salomo ble beskyldt for å samarbeide med demoner og ville ha tegn.

Dronningen av sør er Sirius som følger David/Salomo året rundt ved jordens yttergrenser og blir synlig til høsten hos oss.

Jesus tirade mot fariseere og skriftlærde forteller videre om hvordan kunnskap om øyet (tredje øyet) blir holdt skjult.
«Øyet er kroppens lampe. Når øyet ditt er friskt, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men er øyet ditt sykt, er det fordi det er mørkt i kroppen. 35 Se derfor til at lyset i deg ikke er mørke! 36 Er nå alt i kroppen din lys og ingen del av den mørk, da blir alt lyst, som når en lampe lyser på deg med sine stråler.»

Davids erkefiende var Saul fra Tyr(oksen) Det var Benjamins stamme, samme som Saulus eller «apostelen» og fariseer Paulus var fra Tyr. Han som fikk de uskyldige til å steine Stefanus mens han holdt deres kapper. Herodes var også fra Paulus, Benjamin stamme. Så var det Kohanim levitter da som lever på andres bekostning og arbeid.

Jesus om falske prester og apostler, og profeters gravminner og kors.

Ve dere fariseere! Dere elsker å sitte fremst i synagogene og at folk hilser dere på torget. 44 Ve dere! Dere ligner graver som ikke lenger er synlige, og som folk går på uten å vite det.»
45 Da tok en av de lovkyndige til orde og sa: «Mester, med slike ord krenker du også oss.»
46 Men Jesus svarte: «Ve dere lovkyndige også! Dere lesser på folk byrder som ikke er til å bære, men selv rører dere dem ikke med en finger. 47 Ve dere! Dere bygger gravminner for profetene, de som fedrene slo i hjel! 48 På den måten er dere vitner og godtar det fedrene deres gjorde. For de slo profetene i hjel, og dere bygger gravminner. 49 Derfor har også Guds visdom sagt: Jeg vil sende profeter og apostler til dem; noen av dem skal de slå i hjel, andre skal de forfølge. 50 Derfor skal denne slekten svare for blodet fra alle profetene, det som er utøst helt siden verdens grunnvoll ble lagt, 51 fra drapet på Abel til drapet på Sakarja, han som ble drept mellom alteret og tempelet. Ja, jeg sier dere: Denne slekten skal svare for det. 52 Ve dere lovkyndige! Dere har tatt bort nøkkelen til kunnskapen. Selv gikk dere ikke inn, og dem som ville gå inn, har dere hindret.»

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  Zetera
11 år siden

En ond slekt krever tegn
29 Da det nå samlet seg stadig flere om ham, tok han igjen til orde:
«Denne slekten er en ond slekt. Den krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet. 30 For slik Jona ble et tegn for innbyggerne i Ninive, slik skal Menneskesønnen bli det for denne slekten. 31 Dronningen fra landet i sør skal stå fram i dommen sammen med mennene i denne slekten og dømme dem. For hun kom helt fra jordens ytterste grenser for å lytte til Salomos visdom – og her er mer enn Salomo! 32 Folk fra Ninive skal stå fram i dommen sammen med denne slekten og dømme den. For de vendte om da Jona forkynte sitt budskap – og her er mer enn Jona!
http://www.bibel.no/nb-no/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?book=LUK&chapter=11&verse=49#.UEH-XsEaPVA

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Uffda
9 år siden

Det sjette segl i Åpenbaringsboken kap 6, vers 12, vil bli åpnet i sommer, sommeren 2014. Dette bygger jeg på mange profeters vitnesbyrd, samt de 4 blodrøde måner. Jeg kommer tilbake med mer. Skriver en artikkel om dette.

Imens: http://wp.me/p3tGFm-3c

Bibelen er en 100 prosent sann bok.
Søk Jesus Kristus mens det er nådens tid.

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Nja, at 144 k skal utvelges til å overleve, minner mistenkelig om satanisk skremselspropaganda. (Booh)

Hva med å lese om noe som er litt mer kosselig?

«Be sober, be watchful. Your adversary the devil goes around like a roaring lion, seeking some one to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same experience of suffering is required of your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, establish, and strengthen you.» (1 Peter 5:8-10)

Det kan jo hende at enkelte har en litt mer heftig teknologi, enn det «helse»- uvesenet er i besittelse av?

;-)

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Man skal selvsagt ikke dømme andre «rettroende».
Men; litt kritikk kan de få. Man kan få et lite inntrykk av filmavisen, ved å se på disse klippene. Ikke særlig motiverende for unge mennesker?

Fra å hoppe til noe annet:

Kirken (e) i Norge har (vel) til det kjedsommelige preiket om Bibelen, om Gud, og Jesus Kristus. Med tresmak i baken, kan man få vondt i smaken, og bli trøtt, slik som her:

Prester i kirken, begår etter mitt syn, ytterst mange «feil».
For det første: I Bibelen går det klart fram, at man ikke skal lage noe, eller kjøpe noe, som symboliserer «noe som er i himmelen», eller «noe som er under havet»
Og hvor mye symbolikk kan man finne i kirker? Både kors, avbildninger av den korsfestede Jesus Kristus, mye annen symbolikk, alter, solguden Ra i taket, og prester som bærer kors rundt halsen, ikledd diverse klesplagg, som symboliserer både det ene, og det andre. Er det en selvmotsigelse, å tilbe et kors, som var bødlenes våpen, mot Kristus? Kan det være, at korset symboliserer seieren over Kristus, og ikke Hans «return»?

I tillegg er det svært mange kirker som er utsmykket med sataniske: motiv, artifakter, symbolikk, og ornamentur.

Bibelen kan jo tolkes på så mange måter. Klarer man ikke å tolke den «riktig», så kan det hende at man er noe ute å kjøre, rent spirituelt. Man blir vel ikke spirituelt opplyst, av å tilbe et krusifiks, eller et alter, for den saks skyld?
Ei heller av å tolke svart på hvitt, og bokstavelig, det som står skrevet i Bibelen?

Man blir muligvis «mer» opplyst, av f.eks. det disse menneskene holder på med:

Selvsagt omringet av mur, og ikke natur. Men i sitt mikrokosmos, har de nok kontakt med makrokosmos, under internasjonal vestlig fellesbetegnelse: «Gud».
Hvem er Gud? Hva er den hellige treenighet? Kirken har snedige, og urtørre forklaringer på dette. Ikke særlig motiverende for den yngre generasjon, er det?
Heller ikke meningen? Og heller er det ikke meningen at noen skal forstå dette, før dommedag. D.v.s. eliten har tilført en skrivefeil. Det skal være «dømmedag».

Hvem var snill, og hvem var slem. Ikke opp til «en- eneste- av- oss-tobente» å avgjøre , på «dømmedagen». Det er det *kun* opp til høyere instanser å avgjøre. Ifølge Bibel *koden*
Ellers mister man vel fokus, på sin egen spiritualitet.

Og hvor ofte er det det naturfolk har lest Bibelen? Antakelig 0 ganger.
Det er *det* bibel *koden* muligvis dreier seg om: Mange kristne bryter nemlig det 12. bud (uten å ha forstått et kvekk)

«Judge no-one, so that you will not be judged, by God, for by whatever judgement you judge another, unjustly, you condemn yourself to the same punishment. Judging is God’s job exclusively, as He is always unbiased, impartial, uncorruptible and just.»

Kan jo *tolkes* som
1) En fysisk super- being, med en hærskare av super- beings, som ser alt og alle
2) Ved å dømme andre, så vil andre dømme tilbake. Det blir altså aldri fred
3) Ved å dømme andre, så vil ens eget ego, og senere samvittighet komme i veien, for videre spirituell utvikling.
4)En kombinasjon av de tre ovennevnte. Heftig, med andre ord.

Og med tanke på hva indianere er blitt utsatt for (nedslakting og utryddelse), så later det til at de er de rene spirituelle mestere, i å ikke dømme de amerikanske freemason myndighetene, eller noen andre. Til det, er de muligvis på et helt annet spirituelt plan.

Og hvem skal utpekes til Gud` folk?
Her har muligvis ugla Minerva vært ute å flakset med vingene sine (igjen).
Det an jo hende, at Gud`s utvalgte, er de som arbeider hardt, med å gjøre seg fortjent til det, og at de ber Gud om å få være Hans folk.

Og jo fler som ber om dette, ja, så vil vreden ramme færre. Muligvis. Og ved å meditere, eller be for de andre, så kan det jo hende at det utvises enda mindre «vrede» (kan tolkes).

Og selvsagt må alt som ble skrevet i dette innlegg, tolkes bokstavelig, og anses, som en diktatorisk sannhet. ;-)

Og avgudsdyrkere som fortsetter på sin ville vei, frem mot «dømmedag»? Bare å holde seg laangt unna deres *geografiske lokasjoner*, bygninger, oppholdssted, samt teknologi ;-)

Abel Struksnes oppfattes selvsagt som rettroende.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Takk for nydelig refleksjon, Omega :-)

Naturfolket ja, slik vil jeg også bli, de trenger verken frelser, bibel eller kirke, de forlot vel heller aldri Edens hage og brøt aldri forbindelsen med Gud.
Tror det er mye lettere å finne Gud ved å bli kjent med naturen igjen, enn å finne Gud ved å tolke Bibelen, selv om det siste også er mulig… for noen.

susej
susej
Abonnent
11 år siden

144.000 ???

Vi begynner med hva Johannes får høre i Åp 4:1
Deretter så jeg, og se! – en dør var åpnet i himmelen. Og den røsten jeg før hadde hørt tale med klang som av en basun, sa til meg: «Stig opp hit, så vil jeg vise deg det som heretter skal skje.»

Antikristen/Dyret holdes tilbake så lenge Menigheten eller de Jesustroende der Den Hellige Ånd har bolig befinner seg på jorden.

Paulus:Dere vet hva som nå holder igjen, slik at han først åpenbarer seg når hans tid er inne.

Tilbake til Åp 4:1. Som er et bilde på at Menigheten blir tatt bort fra jorden. Etter dette verset blir ikke Menigheten nevnt i Åpenbaringsboken FØR ETTER at Jesus kommer tilbake.

De 144.000 er mennesker som besegles FØR Antikrist tar makten, som beskyttes fra det redselsfulle regimet som overtar jorden. De 144.000 er som det står skrevet 12.000 av hver av Israels stammer – endatil nevnt med navn på hver enkelt stamme. Disse er ikke Jesustroende idet Menigheten blir hentet fra jorden, og de blir derfor latt tilbake men forstår da hva som har skjedd. Disse har en misjon i trengselstiden som «misjonærer» for sannheten. Den grusomme sannheten at hvis man tar Antikrists/Dyrets merke og tilber ham vil man være fortapt eller sjelelig død i all evighet.

Tilbake til Åp 4:1
Når Johannes i et syn blir tatt opp til himmelen er det et bilde på bortrykkelsen av Menigheten. Han får da se Menigheten hos Gud, representert ved de 24 eldste, så det er helt klart at Menigheten da ikke befinner seg på jorden.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

susej skrev
Antikristen/Dyret holdes tilbake så lenge Menigheten eller de Jesustroende der Den Hellige Ånd har bolig befinner seg på jorden.

Mole
Hva mener du med dette utsagnet?

susej
susej
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Paulus’ andre brev til tessalonikerne
Kapittel 2
123

Den lovløse/Dyret/Antikrist

I Menigheten på Paulus tid gikk det et rykte om at man var på vei inn i den omtalte store trengsel som Daniel forkynte om. Paulus måtte derforberolige Menigheten ved å fortelle at Antikrist ikke kunne stå frem før det som holdt ham tilbake var fjernet. Den som holder tilbake er selvfølgelig ikke Satan, men Gud gjennom Den Hellige Ånd, som har bolig enhver Kristustroende.

Dette står i Paulus’ andre brev til tessalonikerne kapitel 2

2Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og det at vi skal samles hos ham, ber vi dere, søsken: 2 La dere ikke så lett bringe ut av fatning, og bli ikke skremt, verken av åndsbudskap, av påstander eller av brev som sies å være fra oss, om at Herrens dag alt er kommet. 3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn(den lovløse/Dyret/Antikrist). 4 Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel (Et nyoppført tempel i Jerusalem slik profeten Daniel antyser???) og utroper seg selv til gud. 5 Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere? 6 Dere vet hva som nå holder igjen (Den Hellige Ånd), slik at han (Antikrist) først åpenbarer seg når hans tid er inne. 7 Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen (Den Hellige Ånd), må først bli ryddet av veien (Bortrykkes slik Paulus forkynner). 8 Da skal den lovløse (Antikrist) åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet. 9 Når den lovløse (Antikrist) kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt (de som fremdeles bfinner seg på jorden), fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst (bortrykket). 11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. 12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.

I dette tidsrommet virker de 144.000 som er beseglet, som Antikrist ikke kan skade……………………………………

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Du hevder også i innlegget ditt at den hellige ånd må ryddes av veien/bortrykkes før antikrist kan komme, hva skal det bety da, du legger ikke litt vel mye tolknikng i disse versene?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Hvorfor bytter du ut ordet lovløs med antikrist?
Johannes 1
18 Mine barn, dette er den siste tid. Dere har hørt at Antikrist skal komme, og mange antikrister har alt stått fram. Derfor vet vi at dette er den siste tid

Mener du at enkeltpersoner av de utvalgte/144 000 ikke kan falle?
Åpenbaringen 17
14 De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine,
de kalte og utvalgte og trofaste.»

Matteus 24
24 For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre
selv de utvalgte vill.

Men det første jeg spurte om fikke jeg liksom ikke svar på.
Kan du prøve igjen?

susej
susej
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Den lovløse = Antikrist = Dyret = Fortapelsens sønn

Satan inkarnert i menneske blir i Bibelen omtalt med flere «navn» i de ulike skrifter i Bibelen. Hvis man ønsker å forstå Bibelen må man legge bort all forutinntatthet og alt annet som skygger for sannheten. Jødenes plass i endetiden er udiskutabel – det koster å være Gud utvalgte folk. En utvelgelse som medfører et redskap for Gud mer enn fordeler og goder. Mange sliter med å tyde Bibelen fordi de allerede har diskvalifisert jødene og foretatt en forkastelse som er ubibels slik Paulus presiserer det. Løsningen på de problemene dette medfører rent tolkningsmessig er å åndeliggjøre de skriftsteder man ikke får til å gå ihop.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Kan du henvise meg til et skriftsted der det står at satan skal ta bolig/inkarneres i et menneske for å forføre menneskene??

susej
susej
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Antikrist /Dyret, skal komme fra avgrunnen/Hades. Hvem er det så som har makt til å bringe noen døde personer tilbake fra avgrunnen i den hensikt å forføre menneskene? Ingen mennesker kan klare dette – kun Gud, eller den han gir denne tillatelsen. Antikrist, som tidligere har levd (Keiser Nero? – tallet for hans navn skal vistnok være 666) – vil gjenoppstå ved Satans makt og Guds tillatelse.

I Åpenbaringsboken forklares det hvordan Dyret du så, det var, men er ikke, og det skal komme opp fra avgrunnen og gå sin undergang i møte. Og de som bor på jorden, og som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok fra verdens grunnvoll ble lagt, de skal undre seg når de ser dyret, det som var, men ikke er, og enda skal komme.

De er også sju konger. Fem av dem er falt, én er nå, og én er ennå ikke kommet. Og når han kommer, skal han bli værende bare en kort stund. Dyret som var og ikke er, det er selv den åttende, men er samtidig en av de sju, og det går sin undergang i møte.

Her er endatil Dyret/Antikrist nevnt som en konge.

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?query=rMD6BD6zDuy6fCc5Cfbhmnk5R+uVybqD0FgRaXeCFJ4qlgbs9wTssQxC6eYr1fMhSP1i2gAVR/Y=

http://www.bibel.no/sitecore/content/Home/Hovedmeny/Nettbibelen.aspx?query=rMD6BD6zDuy6fCc5Cfbhmnk5R+uVybqD2FrPncnEO4ZbTILF1rMmdRPsJS0K2KLTObjER1O8DbU=

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

susej skrev
Mange sliter med å tyde Bibelen fordi de allerede har diskvalifisert jødene og foretatt en forkastelse som er ubibels slik Paulus presiserer det.

Romerne 2
28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.

Hebreerne 12

18 Dere er ikke kommet til et fjell dere kan ta og føle på, ikke til flammende ild, skyer, mørke og storm,

19 ikke til gjallende horn og en røst som talte slik at de som hørte den, ba om å bli spart for å høre mer.

20 For de kunne ikke tåle den befalingen som ble gitt: Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines.

21 Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa: « Jeg skjelver av skrekk.»

22 Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til ti tusener av engler, til en høytidsfeiring,

23 til forsamlingen av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen,

24 til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod

susej
susej
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Mole
Jeg skal gjerne forklare og svare på spørsmål om Bibelen, men jeg vil ikke diskutere jødenes plass. Vi har tydeligvis hvert vårt ståsted her. Det aksepterer jeg, og det må du også akseptere og la ligge.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Satan har ikke makt i det hele tatt til å bringe noen opp fra de døde.
Dyret du snakker om er nok et rike/stat eller et land, hvis du leser Daniel så ser du at gud bruker dyr som betegnelse på riker/stater/land som har reist seg oppigjennom historien, derfor bruker bibelens forfatter ordet dyr.

Et lands/rike`s politikk kan i høyeste grad forlede mennesker bort fra gud, dette har historien gang på gang vist.
At satan kan insette og avsette personer i et land er høyst mulig, iogmed satan er denne verdens gud.

1. Korinter 1
18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det Guds kraft. 19 Det står jo skrevet:
Jeg vil ødelegge de vises visdom,
og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet.
20 Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap?

2. Korinter 4
4 For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.

susej
susej
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Mole.
For det første er dødsriket ikke entydig, men faktisk delt. De troende befinner seg i den delen som Bibelen også kaller Abrahams skjød, mens de øvrige befinner seg i den andre avdeling. I «den andre avdeling» har absolutt Satan makt.

Et dyr – dyret – dyrene.
Riker er blitt omtalt som konkrete dyr av Daniel ja, men hvis du overfører dette på de stedene dyret er omtalt i Åpenbaringsboken er det opplagt at det ikke passer inn – Dyret er opplagt en person. Også i Daniels bok:

I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange,
etter en halv uke gjør han slutt
på slaktoffer og grødeoffer.
På motbydelighetens vinger
kommer han som ødelegger,
helt til utslettelsen som er fastsatt,
strømmer ned over ødeleggeren selv.»

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Hvis du tar med henvisninger er det lettere å se sammenhengen susej.

I bibelen er det beskrevet 2 typer død, hades og sjeol.

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
11 år siden

bibelen inneholder 66 bøker som djevlene i forkledning holder i sin høyre hånd og later som de vet noe om Jesus og den Hellige Ånd

susej
susej
Abonnent
Svar til  Avregistrert
11 år siden

Interessant – kan du utdype dette en tanke? Jeg er overbevist om at ikke alle skjønte budskapet – meg inkludert

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

jeg kan utdype det til en viss grad. Verdens mektigste mann sverger på disse 66 bøkene før han dreper barn.

susej
susej
Abonnent
Svar til  Avregistrert
11 år siden

OK, da forstår jeg.
Det er mange som gjemmer seg bak Bibel/Gud. La oss bare passe på å anklge de skyldige og ikke Gud.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Avregistrert
11 år siden

Hmmmm……. skeptisk til denne guden din Susjes …

Jeg har alltid lært at det er autoritetene og de med lang utdanning som vet best, de sier at Gud er en jævla dust som ikke vet menneskehetens beste, eneste man kan stole på er han nærmeste Engel som gikk mot Gud for å redde menneskene

Sist så sendt Gud floden, denne gangen sender han demoner og sorte engler for å utslette oss
Den eneste som kan redde oss er den Falne Engel :)

Legion – Official Trailer

http://www.youtube.com/watch?v=tGE_zSdCzDU

Er det noe du kan tro på Lucjes ?

Ups ….. samme sa de til verden i OL seremoniene, Livets tre løftes opp og ut av hull i jorden kommer masse skrømt, så skal jorden brennes og en ny orden skal stige opp av asken fra den gamle

EXPOSING the Closing Ceremony Ritual – Occult Symbolism (London 2012 Olympics)

http://www.youtube.com/watch?v=Ry6jLq6UkUk&feature=player_embedded

Du var sikkert ikke klar over det men du kan takke Vikingene for at vi ikke alle Snakker Khasisk i dag ;)

One ring to rule them all – the tale of a forgotten kingdom

http://www.youtube.com/watch?v=rTjwvAyLCy4&feature=player_embedded#!

susej
susej
Abonnent
Svar til  Avregistrert
11 år siden

Smurf.
Min Gud er Bibelens Gud, hvilken Gud eller guder foretrekker du?

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
11 år siden

tror ikke du helt forstår nei. Jesus fortalte selv til de skriftlærde jødene at de hadde djevelen til far. Hvem er din Gud?

susej
susej
Abonnent
Svar til  Avregistrert
11 år siden

Enter misforstår du, eller så vil du ikke lese hva som faktisk står skrevet ord for ord. Jesus ord var adressert til fariserene og de skriftlærde – og det står endatil at at de forstod.
At du får dette til å bety at han sa at JØDER i sin helhet hadde djevelen til far får stå på din regning. Det er i beste fall en misforståelse, og i verste fall noe helt annet……………………

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

Johannes 8
37 Jeg vet at dere er Abrahams ætt. Men dere vil drepe meg, for mitt ord har ikke rom hos dere.
38 Jeg taler om det jeg har sett hos Far, og dere gjør det dere har hørt av deres far.»
39 «Vår far er Abraham», svarte de. Jesus sa: «Var dere Abrahams barn, gjorde dere som Abraham.
40 Men dere vil drepe meg, et menneske som har sagt dere sannheten han har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham.
41 Dere gjør som deres egen far.» «Vi er ikke født i hor», sa de. «Vi har én far: Gud.»
42 Jesus svarte: «Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg er gått ut fra Gud og kommer fra ham. Jeg er ikke kommet av meg selv, men han har sendt meg.
43 Hvorfor skjønner dere ikke det jeg sier? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord!

44 Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.
45 Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. 46 Kan noen av dere påvise at jeg har syndet? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke?
47 Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.»

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  susej
11 år siden

skriftlærde

kalles de jødiske lærde som fra tiden etter landflyktigheten i Babylonia fikk stadig større innflytelse og myndighet innen jødedommen. Loven, Skriften, trådte da mer og mer i forgrunnen, og etter at tempelet var ødelagt 70 e.Kr., ble det helt slutt på den opprinnelige kulten.

På Jesu tid opptrådte skriftlærde som en egen stand. Av folket ble de tiltalt med rabbi, min herre. På grunnlag av studier av skriften og tradisjonen fastla de det som var jødisk lov og rett, og som dommere la de frem dette i Det høye råd (Sanhedrin). Deres virksomhet var ulønnet, og de hadde derfor som oftest et annet verv ved siden av. Se også fariseer.
http://snl.no/skriftlærde

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Norge har en lang tradisjon for å tale Vatikanet midt imot, som begynte med vikingene.

F.eks. var vikingenes nedbrenning av Lindisfarne Kloster i England ikke et utslag av barbarisk råskap slik vi er blitt lært opp til å tro, men det var et strategisk trekk for å motstå Vatikanets tvangskristning som spiste seg nordover i Europa. (Klosteret produserte Bibel-manuskripter, og ved å hindre disse i å komme i sirkulasjon ble det vanskeligere for pavemakten å innlemme vikingenes områder i sitt gudløse imperium).

Marta Steinsvik (1877-1950), som var teologisk utdannet og personlig kristen raste mot Vatikanet og jesuitt-ordenen i særdeleshet.

Det ble sagt at det ikke ville være mulig å endre Grunnloven slik at jesuitter fikk adgang til Norge så lenge Marta Steinsvik var i live. Så skjedde heller ikke. Steinsvik døde i 1950, og Grunnloven ble endret slik at jesuitter fikk adgang til Norge i 1956. (Jesuitter hadde likevel oppholdt seg i Norge tidligere, bl.a. «kamuflert» som prester og biskoper innenfor den katolske kirken i Norge).

Tyskland hadde ikke grunnlovsfestet forbud mot jesuitter, noe som jøder, slaviske folk og det tyske folk selv måtte betale en skyhøy pris for under andre verdenskrig, ettersom det var jesuitt-ordenen som var den organiserende kraft bak nazismen. (For mer om dette, se f.eks. min artikkel om Malteserordenen)
Den nazistiske bøddel-organisasjonen SS (Schutz Staffel – Scwarze Sonne) var en kult som bedrev okkulte ritualer og menneskeofring i grotesk stor skala.

Abel Struksnes har i mange år talt Vatikanet midt imot, noe som bl.a. klart fremgår av noen av videoene ved at «Den Store Skjøgen – The Mother of harlots» som er nevnt i Bibelen pekess ut til å være Vatikanet.

Et av Nyhetsspeilets egne bidrag til å «ta hull på» det satanistiske og åpenbart blasfemiske Vatikanet er min bildeartikkel «Glimt fra satans tempel Vatikanet»

Som et apropos til det som sies om EU i en av artikkelvideoene bør det nevnes at sete nr. 666 i EU-Parlamentet står tomt!

Dette er ikke tilfeldig, men et element i en langsiktig plan. Byggingen av «Babels Tårn» som en viktig EU-bygning er et annet element i det samme…

susej
susej
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Enig:
Den store skjøge er helt opplagt den katolske kirke. Dens lære er delvis basert på Bibelen og delvis på tradisjoner. Den har en sædeles blasfeisk lære ved å ha opphøyet seg selv til Guds talerør på jorden, til å forlede mennesker til å be til avdøde mennesker inkludert jomfru Maria.

Antikrist kommer helt opplagt til å stå fram i den gjenoppståtte romerriket, altså EU. Jeg vil tro at de økonomiske og derved også politiske kriser og kaos som vi står ovenfor i nær framtid er som skapt for den «sterke frihetens mann som kan løse våre problemer», men som i sannhet vil være Satan inkarnert.

Men Syvendedagsadventistenes lære er mer enn som så, for den hevder en loviskhet som ikke er bibelsk – jfr tidligere innlegg

Avregistrert
Avregistrert
Abonnent
11 år siden

bibelen er ikke Gud

susej
susej
Abonnent
Svar til  Avregistrert
11 år siden

Nei Bibelen er ikke Gud – Bibelen er Guds ord :-)
Kanskje ikke for deg, men hvorfor la seg provosere av noe man ikke tror på og som man ikke engang vil ha noen tilhørighet til???

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

gudfrid: Vel bekomme, og selv takk

Vi er nok alle naturfolk. Men, det er det nok mange som ikke vil at vi skal føle, eller forstå. For naturen, den blir utradert. Og naturfolk, de har siden tidenes morgen blitt kastet i reservat. Også i Norge. De fleste husker vel statens forbrytelser mot samene. Sultestreik foran Løvebakken hjalp dog lite.

Det er slik vi er ment å leve:

Ikke slik:
http://www.youtube.com/watch?v=5Ok9Xw_6pbU

Men snart vil Gabriels horn gjalle, og da er det slutt på tea- parties og tenketanker for eliten:

;-)

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Menneskene burde i langt større grad leve både i pakt og i takt med naturen og ikke drive en kynisk og hodeløs rovdrift. Ved sine mikro og makroeksperimenter i vitenskapens navn, ødelegger de det naturlige maskineri som holder orden og balanse … Vi ser det på mange områder, en ubalanse i naturens tilpasning, en natur som liksom har fått rusk i maskineriet.

Menneskelig grep for å forandre og forbedre det perfekte, i den hensikt å utnytte naturen kun til egen gevinst, vil antagelig komme til å gjøre uopprettelig skade. Det hele vil kanskje bikke sakte over, hvis ikke den menneskelige krigslyst kommer i forkjøpet og gjør kort prosess på alt …

Men den marxsiststalinist inspiserte regjering og forbrytelsen mot samene … Vel, en slik regjering har ikke for vane å lytte til folket … selv om ikke samene, eller det såkalte urfolket, noen gang er blitt kastet i noe reservat …

Men hva gikk denne forbrytelsen mot samene ut på, og hva ble følgene for dette folk i den nordligste landsdel nå i dag?

Omega
Omega
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Det menneskene må gjøre nå, Bardun, det er å leve i «pakt» med slik teknologi:

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Jeg har ikke trykket på linken din Omega, fordi jeg har en smule vegring i forhold til dette verdenslysets sanshetskanal … på godt og ond …

Men tilbake til spørsmålet: Dette med forbrytelsen mot samene …

Hva gikk den ut på og hva ble følgene?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Omega
11 år siden

Veldig bra filmer du hadde linket ut Omega :)

Det du sier er seff helt korrekt, på den siste filmen din ser man en såkalt miljøvennlig fiske-maskin

Man sender høyspent opp i ionosfæren som mikrobølger så den kommer i retur og avliver fisk på en humanitær måte sånn som her

http://www.dagbladet.no/2012/01/02/nyheter/dyrenes_nyheter/innenriks/fiskedod/19632870/

Man slipper mao å grise til miljøet med ekle fiskebåter som slippet ut døds gassen CO2, metoden er også veldig fin til å grille svart spurver og delefiner og til å fylle opp vannmagasinene med miljøvennlig og fornybart regn

Ja selv regimekritiske tanker kan fiske-maskinen brukes til :)

Ditt livs viktigaste information !

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Omega
11 år siden

Tipper de fryktet at Samene ville ta verdenherredømme Bardun :)

Men du Bardun, hvorfor var konspirasjonsteoretikerene på Eidsvoll i 1814 så redde for Guds utvalgte folk ?

Allerede 17. mai 1814 ble det i § 2 i
Kongeriget Norges Grundlov skrevet følgende:

«Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales.
Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.»

Så konspirasjonsteorier om jøder, jesuitter og munker var altså allerede plantet i eidsvollmennenes hjerner – så de må ha vært konspirasjonsteoretikere! ;)

Hadde de rett – eller tok de feil?

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Beklager smurf, jeg kan ikke svare på dette fordi jeg ikke levde på den tida. Men jeg regner med at det kan du, kronidiot som du er …

bardun
bardun
Abonnent
11 år siden

SelmaDenise:

For første gang, noe sted noen sinne, har jeg sett noe så oppløftende og håpefullt som disse ord:

«I beste mening selvsagt….brenn bøkene!!! Jeg mener det…brenn de bøkene!!!!, De har ledet dere på aveie ….
FØL GUD ….»

Mitt hjerte flammer i glede …

jokko
Abonnent
Svar til  bardun
11 år siden

Brenn de bøkene,slutt å tenk….lytt…

Eddvin
Eddvin
Abonnent
11 år siden

Jeg har et kjempespørsmål i denne sammenhengen som jeg lurer på:
Mormonerene ble startet av Joseph Smith som var frimurer
Jehovas vitner ble startet av Charles Taze Russell som var frimurer
Den norske kirke er drevet av frimurere
Er det noen kristne samfunn som tar direkte avstand fra frimurerenes lære?

Jeg fant den amerikanske «julenissen» igjen i opptaket til 3. grad…
25 min ut i denne dokumentaren
http://www.youtube.com/watch?v=n9QH_nlTm2w

Ting er ikke som jeg har trodd…..

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Bardun: Du mener Altasaken? Kort og godt, gikk det ut på at eliten ville utbygge Alta-Kautokeinovassdraget. Det var massedemonstrasjoner over hele landet. 600 politifolk (historiens største politi- oppbud?) arresterte fredelige demonstranter. En av dem, var Arne Næss (sivil ulydighet). I ettertid fikk Næss kongens fortjenestemedalje. Dog var kampen om vassdraget tapt. En stor del av hensikten med demonstrasjonene, var å få oppmerksomhet. Særlig om samenes rettigheter. Som det ikke står så bra til med.

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Imponerende at du kommer med et seriøst svar Omega.

«Bardun: Du mener Altasaken?» …

hehe, Jeg lurer på om det ikke var du Omega som mente Altasaken …

Samer og noen ikkesamer (kommunister som tilpasset sin besøkelsestid) lenket seg sammen for å hindre utbygginga av Altavassdraget. Gro H.M. innrømmet i ettertid at utbygginga egentlig ikke var nødvendig!

Men reineierne og resten av lokalbefolkninga har på ingen måte lidd noen overlast på grunn av dette kraftverket i Stilla. Altaelva er som før, den gir glede til den lokale befolkning, til den norske majesteten og andre bemidlede ivrige som lander sine rekordstore lakser … Så hva er problemet?

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Utrolig, Smurfen. Artikkelen i Dagbladet beskriver èn av mange tragedier.
Og mens hele Norges befolkning strever «sammen» med eliten, med avguden CO2, så kan
teknologien virke i det skjulte, med å drepe alt og alle. Over tid.
Derfor har «de» som har skrevet Bibelens profetier, besluttet å sette stopp for dette. Det blir som en mørk historie, som stagnerer med lys fremtid.
«Back to the future»?
Får vi håpe.

Takker for interessant info, Smurfen!

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Godt du blir imponert over seriøse svar, Bardun.
Men du tar *feil*. Samene er opprinnelige jesuitter, og de kom langtveisfra. De skjøt kommunistene på den andre bredden, som egentlig var frimurere.
Dermed kunne samene kuppe frimurerordenen, og nesten halve kongeriket (og søstrene hennes)
Vennene til kommunistene ønsker i dag, å legge samene i rør. Men de vil møte mye motbør, og sur nedbør.

bardun
bardun
Abonnent
Svar til  Omega
11 år siden

Sur nedbør er det vel dine illuminativenner som står for. Chemtrails og den dritten der kan gjøre noen og hver forvirret …

Er det slik du har lært deg å trekke ned rullegardina og gjemme deg langt inn i tåkeheimen?

Det var litt av retrett må jeg si …

over og ut …

jokko
Abonnent
11 år siden

Hærre gud. Kan man ikke slutte med disse bibel sitatene og skjønne dette her;http://www.youtube.com/watch?v=fSRv7qFfZjs&feature=relmfu

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  jokko
11 år siden

Det er ikke fult så enkelt jokko, ignoranse er en helt nødvendig ingrediens for å være i troens klamme grep – nærmest umulig å oppheve… :-)
Who Told Us What To Believe

Åpenbaringen tolkes som en strategisk krigsplan med tidslinje for allverdens ødeleggelser. Det er fortvilende tragisk at vi fortsetter i denne villfarelse og at vi dermed går glipp av Bibelens egentlige budskap.
Revelation 3

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Uffda skrev
ignoranse er en helt nødvendig ingrediens for å være i troens klamme grep – nærmest umulig å oppheve…

Mole
be·lief
1. The mental act, condition, or habit of placing trust or confidence in another: My belief in you is as strong as ever.

2. Mental acceptance of and conviction in the truth, actuality, or validity of something: His explanation of what happened defies belief.
http://www.thefreedictionary.com/belief

tro
Synonymer

bona fide, fair, hederlig, med hånden på hjertet, oppriktig, ordholden, pålitelig, real, redelig, renhårig, rettlinjet, rettskaffen, sann, sanndru, sannferdig, sannhetskjærlig, tilforlatelig, trofast, troverdig, ubestikkelig, ærlig

gudetro, livssyn, overbevisning, religion, trosretning

believe [v]: akseptere, anta, tro
http://www.easytrans.org/no/?q=tro
http://www.easytrans.org/no/?q=accept

Lurer på hva Uffda tror på, eller har akseptert i livet sitt, tror du på en evulosjonsteori, har du akseptert den bare eller tror du ikke på noe som helst?

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Min tro er tilnærmet en privat/personlig og helt ufarlig kontinuerlig strukturendring i bevisstheten delvis utenfor min kontroll.
Egentlig prøver jeg å slippe fri fra troens trengsel og religionens fengsel, så om jeg har tråkket inn forbi din terskel er du velkommen til en titt utenfor veggen… :-)
Revelation Building The Wall
http://www.youtube.com/watch?v=SoRJxIzlua4&feature=plcp

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Personer som bruker ytrykket personlig/privat, mener jeg har en redsel for at halmstrået/den «personelige/private tro» kan ryke fort dersom det blir diskutert, derav begrepet «min personlig/private» mitt private.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

Jeg glemte denne da.

ignorance
lack of knowledge, information, or education; the state of being ignorant

blockhead A dimwit, a numskull. The term comes from the dummy head used by wigmakers and hatters.
http://www.thefreedictionary.com/ignorance

ignorant
ukyndig

Synonymer:
abderitt, dompap, dummenikk, dummepeter, dumrian, dust, dåre, dåsemikkel, enfoldig person, fe, fehode, fjols, hønsehjerne, idiot, klossmajor, kløne, molbo, narr, pappskalle, stut, suppehue, tosk, tulling, tåpe, uvitende person
http://www.easytrans.org/no/?q=ignorant

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Og *selvsagt* skal du få siste ordet, bardun :-)
Gabriel hilser, med sitt horn, forresten

« Forrige artikkel

Internasjonal UFO-konferanse i Bergen 18-20. mai

Neste artikkel »

Hvorfor er nøytral info om vaksiners ingredienser og virkninger mangelvare?

239
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x