Bibelens profetier og tiden vi lever i

20.9K visninger
6 minutter lesetid
239

Her er en samling videoer om tiden vi lever i sett i lys av Bibelens profetier. Dette er synspunkter og Bibeltolkninger basert på Syvendedags adventistenes lære. Temaer som behandles er Antikrist og EU, Budskaper for vår tid, Skapelsen, Jesu gjenkomst, Gud og Satan, Samarbeidet mellom USA og Vatikanet, Den Nye Verdensorden (New World Order) m.v.  

Verdensrikenes oppkomst og fall

Bibelen har åpenbart verdensrikenes oppkomst og fall, og ikke minst hva som vil skje i den nære framtid. Hvilke krefter er i aksjon og hva legges det opp til? Vi bør med fordel bli kjent med dette, slik at vi bedre kan forstå det som skjer i verden i dag.

http://www.youtube.com/watch?v=PeCe_9cJ38g&list=PL376AF2DBD672A505&index=1&feature=plpp_video

 

Antikrist og EU

Mange lurer på hvem som er Antikrist er, som vil forføre hele verden. Det får vi svar på i dette programmet.

Det som idag er EU, startet i 1957, med den økonomiske kull og stål unionen. Hvem startet EU og hva legges det opp til?

http://www.youtube.com/watch?v=dQBybBaJEUs&list=PL376AF2DBD672A505&index=12&feature=plpp_video

 

22 kjennetegn på Antikrist – del 1

Bibelen har mange kjennetegn på Antikrist. Vi kan ikke utpeke den store Antikrist med stor A, før vi har funnet at alle kjennetegnene passer på denne makten. Her får du første del av 22 kjennetegn som viser hvem Antikrist er.

http://www.youtube.com/watch?v=YiGFkzn8RPM&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

22 kjennetegn på Antikrist – del 2

Bibelen har mange kjennetegn på Antikrist. Vi kan ikke utpeke den store Antikrist med stor A, før vi har funnet at alle kjennetegnene passer på denne makten. Her får du siste del av 22 kjennetegn som viser hvem Antikrist er.

 

Israel

Israel er jordens krigs-navle. Kan fred oppnås mellom Israel og deres nabofolk, som stort sett er muslimer? Kan Israel bli en del av den globale fredsplanen? Er Israel fortsatt Guds folk i dag? Hvilken rolle spiller Klippemoskeen som står sentralt i Jerusalem? Hva er redningen for Israel?

http://www.youtube.com/watch?v=5kC9HV9IipU&list=PL376AF2DBD672A505&index=11&feature=plpp_video

Tre budskaper for vår tid

Bibelen beskriver tre budskaper som skal forkynnes like før Jesus kommer igjen. Det er et nådebudskap og to advarselsbudskaper. Disse budskapene blir nå forkynt på forskjellige steder over hele verden.

http://www.youtube.com/watch?v=3lvo6Id9HZM&list=PL376AF2DBD672A505&index=3&feature=plpp_video

 

Veien til helse

Verden er full av sykdom både blant mennesker og dyr. Hvis vi mister helsen, så blir vi fort reduserte i våre aktiviteter. Hvordan ødelegger vi helsen vår, og hvordan kan vi forebygge sykdom, slik at vi kan oppnå helse både på den fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjonen?

http://www.youtube.com/watch?v=UuPSp3RE2Ns&list=PL376AF2DBD672A505&index=2&feature=plpp_video

 

Skapelsen

Alt i naturen er et under. Alt er skapt så fantastisk flott, både menneskene, dyrene, fiskene, fuglene, blomstene, trærne ..alt. Hvem ga liv til alt dette, og hvem opprettholder livet? Vi kan se, høre, lukte, smake, føle, bevege oss i en fantastisk verden. Vi har mye å være takknemlig for. Hvem skal vi være takknemlig til?
http://www.youtube.com/watch?v=23cdZspkADM&list=PL376AF2DBD672A505&index=6&feature=plpp_video

 

Jesus

Vår tidsregning er regnet etter Kristi fødsel. Hvem var Jesus og hva var hans misjon?

http://www.youtube.com/watch?v=4pgONOOqk2A&list=PL376AF2DBD672A505&index=9&feature=plpp_video+

 

15 kjennetegn på Jesu gjenkomst

Denne videoen viser hvilke kjennetegn på Jesu gjenkomst som er oppfylt og som vil bli oppfylt før Jesus kommer igjen. Hva gjenstår, og hva betyr det at Guds verk skal oppfylles i hast eller som veene på den fruktsommelige?

http://www.youtube.com/watch?v=VCuVfBiZugw&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Jesu gjenkomst

Hva vil skje når Jesus kommer igjen. Hva vil skje med de som blir frelst, og hva vil skje med de som går fortapt? Dette blir en skikkelig oppgjørsdag! Hva kan jeg gjøre for å bli reddet på denne oppgjørsdagen?

http://www.youtube.com/watch?v=jRnV57-pQgc&list=PL376AF2DBD672A505&index=10&feature=plpp_video

 

Djevelen

Gud har en fiende, Satan eller Djevelen. Hvorfor skal vi bli kjent med ham? Jo, fordi vi skal forstå at vi er i en kamp, og at vi må ta parti. Vi kan ikke stå med et bein hos Gud og et bein hos Satan. Vi må velge enten Gud eller Satan. Valget vil få store konsekvenser.

http://www.youtube.com/watch?v=d4I4lxxB_io&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Dødens mysterie

Mange mennesker lurer på hvordan det blir når vi dør. Noen tror at vi går rett til himmelen, andre tror at vi går rett til helvete. Andre igjen tror at sjel og legeme skiller lag og at sjelen lever evig og kroppen dør. Det er også noen som tror at vi råtner bort og blir til jord igjen. Hva sier Bibelen om dette viktige emnet?

http://www.youtube.com/watch?v=Z1-bhWS2ob8&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Den største forfalskningen

Skaperen har gitt oss 10 enkle regler som vi bør følge for å få livet til å fungere best mulig. Gud skrev de ti budene på to stentavler og ga dem til Moses. Disse ti budene er endret av mennesker. Bli kjent med den største forfalskningen i historien som har forført nesten hele verden.

http://www.youtube.com/watch?v=BmOZJLHcbtI&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Samarbeidspartnere – USA og Vatikanet

Bibelen åpenbarer at det vil bli et spesielt samarbeid mellom USA og Vatikanet i endens siste tid. USA vil hjelpe pavemakten med å innføre det Bibelen kaller for “dyrets bilde” og “dyrets merke”. USA som har vært som et lam, vil endre karakter og tale som en drage. En nasjon taler gjennom lovverket. Ser vi at USA har begynt å tale som en drage?

 

Søndagsloven kommer

Gud skapte på 6 dager og hvilte på den syvende. Denne dagen blir kalt for sabbaten både i det Nye og Gamle Testamentet. Det er ingen tvil om at hviledagen har blitt endret. I dag har de fleste kirkesamfunn søndagen, Bibelens første dag i uken, som hviledag. Bibelen sier at dette hviledagsspørsmålet vil bli et stridsspørsmål like før Jesus kommer igjen. Nå vil pave Benedict XVI, Den Europeiske Søndagsalliansen, biskoper og prester ha søndagen som hviledag for alle. Hva vil dette føre til?

http://www.youtube.com/watch?v=iwZAtqJD55s&list=PL376AF2DBD672A505&index=5&feature=plpp_video

 

Den nye verdensorden

Bibelen sier at verdens krefter vil samle seg i endens siste tid. Det står at de har én tanke. Denne samlingen skjer i dag gjennom FN, NATO, IMF, EU og lignende store globale og Europeiske samlinger. Nasjoner, bedrifter, forretninger, banker, industrier smelter sammen og blir store enheter. Nasjonale lover viker for internasjonale lover. Vi ser en Europeisk og global maktdominans. Bli kjent med hvordan disse strider mot Kristus og de som står på Kristi side.

http://www.youtube.com/watch?v=bnz8oFyKWcY&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Resten

Bibelen taler om resten, en liten rest på 144 000. De tar ikke “dyrets merke“, men får “Guds segl” i pannen. Hvem er de, og hva er karakteristisk for dem?

http://www.youtube.com/watch?v=OhqZmaStaFU&list=PL376AF2DBD672A505&index=8&feature=plpp_video

 

Dåpen

Bibelen sier at det er én Herre, én tro og én dåp. Hvorfor har vi da minst to slags dåp?  Hva slags dåp er det Bibelen taler om? Er du bedratt?

http://www.youtube.com/watch?v=EcAry27C5ZA&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Tidslinjen fram til evigheten

Bibelen trekker opp mange begivenheter som skal skje helt fram til evigheten. Vi har laget en tidslinje hvor vi kan se de store begivenhetene som vil skje fram til den tiden da Gud vil skape en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Det er noe å se fram til!

http://www.youtube.com/watch?v=MHPH_tczwPU&list=PL376AF2DBD672A505&index=4&feature=plpp_video

 

Dommen

Før Jesus kommer igjen og før de syv siste plager vil det være en dom i himmelen. En gammel av dage kommer frem, retten blir satt og bøker blir åpnet. Hva står det i bøkene, og hvem kan bli frelst?

http://www.youtube.com/watch?v=SPMm360UZDk&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Autoritet

Hvem er vår autoritet? Hvem er vår arbeidsgiver? Hvordan har vi autoritet? Hvordan kan vi utvirke autoritet? Hva skjer når vår lærdom kommer på kollisjonskurs med kirkens eller statens lover? Hvem skal vi adlyde, hvem skal vi tjene? Hvilke konflikter kan vi komme i?

http://www.youtube.com/watch?v=rBnOr3R1K20&feature=bf_next&list=PL376AF2DBD672A505

 

Lenke til oversikt på Youtube:
http://www.youtube.com/playlist?list=PL376AF2DBD672A505&feature=view_all

 

Se også vårt nettsted www.endtime.net  (klikk på norsk)

Abel Struksnes

Fysioterapeut, forfatter og omreisende forkynner om Bibelens budskap, spesielt endetidsbudskapet fra Daniels bok og Åpenbaringsboken. Går ut med info på 18 språk på www.endtime.net
og får positive og negative reaksjoner fra store deler av verden.

Startet Kristen Informasjonstjeneste i 1989.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

239 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Navn*
Navn*
Anonym
5 år siden

Jeg har alltid vært interesert i Adventistkirken og vet også at den syvende dag i uka er lørdag,dermed helligdagen. Skal gå igjennom mer av materialet her såfremt det er i funksjon,men gjør et lite innlegg, fordi jeg så en del spørsmål uten svar, i forbindelse med de 144 tusen jøder.
Åpenbaringen 7 nevner ikke Jacobs 12 sønner,som blir stammene,for det står i Mos. 1,men de 12 tusen av hver stamme som er de spesielt utvalgte. Når man leser dette så regner en med at det er de 12 stammer som skrevet er, en for en,men Dans stamme er ikke med og jeg kunne skrevet mye om dette. Josefs stamme nevnes og ut fra han kommer 2 sønner, Mannasse og Efrahim. Dermed ble det 13. Helle dette stykke har en utrolig mening for man leser det og når man har gjort det,så tenker en ikke over hva som var korrekt. Lykke til i Jesu navn alle sammen,så kommer jeg tilbake med mer hvis dette forum er i drift.

Direktør Oddvar Fharaos Eriksen
Abonnent
8 år siden

Djevelen og GUD var brødre, ikke fiende i starten Folkens.
Gud har en fiende, Satan eller Djevelen. Hvorfor skal vi bli kjent med ham? Jo, fordi vi skal forstå at vi er i en kamp, og at vi må ta parti. Vi kan ikke stå med et bein hos Gud og et bein hos Satan. Vi må velge enten Gud eller Satan. Valget vil få store konsekvenser.?? Oslo topp politikkere gjør det Nå og har gjort det de siste 40 åra, og Gro Harlem Brundtland og Jens Stoltenberg er Nåtidens Djeveler. Massemordere, kyniske massemordere
Gro Harlem Brundtland startet djevelskapen i Norge sammen med Sønnen !!
Jens Stoltenberg overtok djevelskapen, Starten sin egen lille Krig mot Libya 2011 uten det Norske Folk, men med Norsk UD og Storting og Norsk Regjering, men uten det Norske Folk og som Han selv sier ; Jens Stoltenberg og Fru Skrullerud og NRK: De GOODE BOOMBER ?? Intet Normalt Menneske sier dette, annet enn Djevelen selv, DE GOOODE BOOOMBER !! HVEM SYK PERSON sier slik jo Jens Stoltenberg, og for Jobben fikk han embete NATO sjef, og Nå sitter Djevelen og prater med Obama; President Obama ! USA’s Presidente ??
Vi hadde Djevelen Prest Bondevik ” ME STATSMINITER’n ” Å det e da Me som e Statsminister da, Prest, som styrte og startet 2 kriger fra Norge
sammen med Forsvarminister DEVOLD ” Devil” Hun og Kjell Magne Bondevik som Bomba Hulefolket i Afghanistan fordi USA ikke turde ?? smarte Djeveler, Men Hun Kunne; Så Jeg sa; Du bomber Hulefolk som bor i Huler som har slåss mot Russland hele livet, De som får aviser og nyheter en gang i måneden, de som ikke forstår hva som skjer i verden før Norsk F-16 kaster spesialbomber i i Huler til vanlig folk som forsvarer sitt territorium ; Norsk Prest og Fru Devold;; Jeg forlangte og dra ned og grave ut for og finne svar, Nei, da sluttet Hun, Hun er vel nå ReiseMinister i Norge !!
Men så kom Jens Stoltenberg med sine GOODE BOmber , Jeg er på leit etter disse , men vil gjerne ha ett svar fra Jens Stoltenberg selv, Hva Han mener med De GOODE BOMber ?? Som drepte i hytt og pine, barnefamilier, Sykehus, rekrutter i leikebåter , fedre som sto og så på i sønderrevne kropper spredd uteover jorden,, Menneske, Nei, Djevelen selv !! Huske også bilde i VG av Pappa’n som sto og så på sitt halve Hus delt på midten barn og kone drept av Jens Stoltenberg og Hans 5 F-16 : Norges Djevel..
Hans Far Torvald Stoltenberg og FN i 1995 kastet 8300 gutter og menn tilbake til Serbiske Djeveler fordi Han kjente Sebiske Familier selv !!
Gro Harlem Brundtland g pokker i Gamle Joguslavia 1991 og 1993, men fikk raua i gir 1995, og Tabbet seg ut med og sende 8300 gutter og menn fra 12 til 92 til slakteHuset !! Og Erna Solberg og Co. driver Jobben vidre som om ingen ting er skjedd ?? Hvorfor ??
Hva gjør at Oslo Topp politikkere og Oslo media skjuler så mye djevelskap, og Nå gjør alt for og på nytt skjule djevelskapen i Tja, hva da ??

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

World wildlife populations halved in 40 years – report
The global loss of species is even worse than previously thought,…
http://www.bbc.com/news/science-environment-29418983

Åpenbaringen 11
18
… nå er din vredesdag kommet.
Nå er tiden da de døde skal dømmes,….
og ødelegge dem som ødelegger jorden.»

Are humans Earth’s biggest enemy? Debate over whether we have destroyed the planet since mankind’s birth rages at conference
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2588837/Are-humans-Earths-biggest-enemy-Debate-destroyed-planet-mankinds-birth-rages-conference.html

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Dess viktigere informasjon man finner og presenterer, dess mindre oppmerksomhet får det i befolkninga, kjente tegn i tiden

Matthew 7:13-14 (King James Version) http://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthew+7%3A13-14&version=KJV 13 Enter ye in at the strait gate: for wide is the gate, and broad is the way, that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat: 14 Because strait is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Vil Klippemoskeen bli revet neste år? Slik at Anti-Krist kan sette seg i det tredje tempel og gi seg ut for å være Gud? Eller er det GOG-krigen som skal sparkes igang? Muslimske nasjoner angriper ledet av GOG? Begge deler?

Ifølge NASA blir 4 blodrøde måner i løpet av 2014 og 2015. Passover og Tabernacle. Siste det hendte var 1967 og 68. Dette er siste gangen det vil skje på 100 år. Noe vil skje med Israel, det er sikkert. Men hva vet vi ikke.

http://www.pray4zion.org/TheComingBloodMoons.html

En mann med åpenbar agenda
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

3 eksepsjonelt smarte menn fra øst fulgte en spesiell stjerne. Etter at de kom til Jerusalem og fortsatte mot Betlehem stoppet stjernen over huset (stallen?) hvor den nyfødte Messias var. Hva var det egentlig de 3 vise menn fulgte på sin vei? Hvordan kan en stjerne stoppe opp?

Gratisprogrammet Stellarium gir oss svaret.

Selvom det er gratis er det såpass nøyaktig at Eirik Newth bruker det til undervisning ved UIO. I den aktuelle tiden, da Yeshua (Jesus) kan ha blitt født, går planeten Jupiter en merkelig dans fram – tilbake – fram og gjennom Regulus. Regulus er den mest lyssterke stjernen i bildet Løven (assosieres med Løven av Juda). Før og etter denne utrolige kroningsferden omkring Regulus er det konstellasjoner med planeten Venus. Kjør Stellarium etter resepten jeg har mekka:

http://ord8liv.wordpress.com/2013/12/24/julestjerna/

Eder er idag en Frelser født, som er Kristus, Herren.

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Depression: ‘Second biggest cause of disability’ in world
http://www.bbc.co.uk/news/health-24818048

Hvorfor er nøytral info om vaksiners ingredienser og virkninger mangelvare?
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/09/hvorfor-er-noytral-info-om-vaksiners-ingredienser-og-virkninger-mangelvare/

Psykiatri – en dødsindustri
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/psykiatri-en-dødsindustri/

Hvorfor i all verden sprayer de?
http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/hvorfor-i-all-verden-sprayer-de/

Coctail generasjonen…

Matteus 24
3 : «Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende?»
12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste.

21 For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli.
22 Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.

Oljeutslipp gjør stor skade på fisk i lang tid etter at oljerestene forsvinner fra vannoverflaten og strendene. Oljen kan også bli farligere når den brytes ned i naturen.
http://www.forskning.no/artikler/2011/oktober/302807

forurensning
http://snl.no/forurensning

People often complain that mankind is destroying the earth: that insatiable consumption and relentless production have laid waste to irreplaceable swaths of our planet, and that these activities have to stop or someday it will all be gone.

The real question is: Is it worth it?

Value Can Be Both Created and Destroyed
http://www.fee.org/the_freeman/detail/are-we-destroying-the-earth#axzz2jrb8ZeIb

Åpenbaringen 11
18…og ødelegge dem som ødelegger jorden.»

2. Timoteus
3 Du skal vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider.
2 For da skal menneskene være selvopptatte og pengegriske, brautende, hovmodige og spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige og uten respekt for det hellige,
3 ukjærlige og uforsonlige, baktalende, ubeherskede, rå og ondsinnede,
4 svikefulle, oppfarende og innbilske.

Matteus 16
2 Men han sa til dem: *«Om kvelden sier dere: ‘Det blir godvær, for himmelen er rød’,
3 og om morgenen: ‘I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk’. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.•

Er kanskje ikke rart folk over hele verden er deprimerte, coctail blandet med en god dose frykt og selviskhet gir summen seg selv.

Mole
Mole
Abonnent
10 år siden

Ancient Confession Found: ‘We Invented Jesus Christ’

Biblical scholars will be appearing at the ‘Covert Messiah’ Conference at Conway Hall in London on the 19th of October to present this controversial discovery to the British public.
http://uk.prweb.com/releases/2013/10/prweb11201273.htm

2. Tessaloniker

3 La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn.

9 Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. 10 Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst.
___________________________________________________________
11 Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen.
___________________________________________________________

12 Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten.

Ikke første gangen i historien Jesu`liv skal plukkes fra hverandre og å sette ut løgner om han dette her, garantert ikke siste.

Seitasis
Seitasis
Abonnent
11 år siden

Putin forteller hva fiksert idelogi kan føre til, utrenskning kun på grunn av meningsforskjeller,uavhengig av rase og reglion.
ttp://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/Putin-First-Soviet-government-was-mostly-Jewish-317150

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

Utvikler vi oss egentlig ved å eksperimentere med forskjellige utviklingsveier, eller bare innvikler vi oss i en eller annen tankeflukt som måtte være på moten?
Kroppen er konstruert som et speil mot universet, og hvordan vi som en følge av det bruke den rent fysisk er avgjørende for å lykkes.
De mytololgiske tekster i Bibelen og andre steder beskriver hvordan den elektro/magnetiske energi i kroppen kan både låse oss til den, eller frigjøre oss fra den. Her en video igjen til ettertanke:
Where Vultures Gather
http://www.youtube.com/watch?v=8oR6ryJnT34

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Uffda
11 år siden

Jeg lurer på 1 ting, kamerat Uffda.

Når Bibelens profetier oppfylles;
solen får makt til å brenne menneskene på jorden, antikrist innfører dyrets merke som eneste ID for å kjøpe eller selge, stjerner faller ned fra himmelen,

—-> skal du da trekke dyna over hodet og høre på Bill Donahue som sier at alt i Bibelen er bare billedlig tale? (Jesus har ikke engang levd, noe som totalt uhørt sett ut ifra de historiske beviser hans etterkommere har produsert. 1 mann har faktisk endret hele verden).

For meg er det profetiske ord en veldig styrke for min tro.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Det er et meget godt utgangspunkt å lure på saker og ting, men vi kommer ikke utenfor den indoktrinerte ramme før vi begynner å meditere – altså defragmenterer våre referanserammer. Bibelen er ikke en historiebok og vårt skolerte sinn kan ikke brukes for å trenge inn til dens hemmeligheter.

For det første – Gud har ikke skapt mennesker for å sende de til en uunngåelig undergang i et flammende inferno. Slapp av alt er i skjønneste orden. Navnet Jesus(888) er iflg mytologien brukt for å rette vår oppmerksomhet nettopp mot solen, eller det nye sinn/kristusbevisstheten. Dvs at det nye sinn/kristusbevisstheten før eller siden om vi vil eller ikke (mediterer eller ikke) vil evne å transformere våre indoktrinerte tankemønster. Det er bare å glede seg.
Det er ikke den fysiske Jesus som er vesentlig, faktisk er det uvesentlig om han har levd som person. Historien om Jesus er ment å vise oss hva vi bør prioritere over alle andre verdslige både tanker og ting. Heri ligger den frigjørende kraft ikke i kirkens frelsesdoktrine. Kirken skjuler for oss hva Jesus egentlig fokuserte på nemlig: – Guds rike er inne i oss – Still tankene(mediter) – Tren det ene øye – Kast ut garnet på høyre side(høyre hjernehalvdel) osv..
En sann kristen slik jeg ser det vil straks gjennkjenne det Bill Donahue sier og glede seg over at sannheten ikke er tapt.

Husk Bill var en vanlig kristen svovelpredikant før solen transformerte hans gamle tankegods – lykke til FighterForTruth.

Revelation The Forehead

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
11 år siden

FighterForTruth – The Stars Are Falling :-)

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Når det gjelder filmen ancient knowledge:
http://www.youtube.com/watch?v=dVUU3p5iHMA

Så får jeg inntrykk av at okkultist og filmregissør David Lynch, mannen som b.l.a. skapte den okkulte filmen Dune, eller TV serien “Twin Peaks” er overbevist om “an ocean of vibrant energy of consciousness”

Lynch er naturligvis en svært kreativ mann, dog er jeg redd for at hans kreativitet går noe utenfor, og heller bortenfor “the dark side of the moon”.
FIlmen er interessant. Det snakkes om hellig geometri, og hvilken effekt som frekvenser og lyd har på materie. Jeg har hørt at det første som oppstår når en ny “astronomisk begivenhet” i universet oppstår, er lyd. Selvsagt ikke hørbart for mennesker, da mennesker (etter min oppfatning) har totalt forbud mot å bevege seg i universet. Ei heller kan de høre stort, i “verdens største vaakum”.

At verden er bygget opp på geometriske prinsipper, er jeg i liten tvil om . En åttekantet kongle, eller en spiralformet galakse. Samme prinsipp. Samme Skaper? For det er på dette punktet jeg stiller spørsmål til Mr. Lynch og vennene hans, og som ikke har tatt pandremix vaksiner, eller spist brød med GMO, slik mange andre av de mer saktmodige har gjort. Hvilket valg tar Lynch, i forhold til å sette pris på *hvem* som har gitt oss alle denne geometri? Dette er ikke annet enn valg for det fleste av oss, tror jeg.

Når det gjelder HAARP, så stiller jeg spørsmål ved om det var Tesla som var opphavsmannen til slik djevelskap, eller om også han ble påvirket av demoner, da han fikk sine geniale visjoner. Hadde ikke Tesla en form for “synske evner”, et slags transmeditativt geni, i likhet med Renè Descartes? Begge storheter som har preget sine navn inn i en trist verdenshistorie. Begge reseptorer for negativ åndelig innblanding, fra en annen verden? Når det gjelder Cern, så fant jo jeg ikoner av “alien the greys” på mange av Cern`s vitenskapelige publikasjoner/papers. De var ikke synlige i vanlig word format, men da jeg åpnet dem i en annen tekst editor, så var 40 sider med tung astrofysikk preget med hva jeg tror er symbolikk med demoner: “alien the greys”.
Av denne sorten, dog uten pollinert, og med blomster i håret:
http://icons.mysitemyway.com/wp-content/gallery/flat-gray-floral-icons-culture/026624-flat-gray-floral-icon-culture-space-alien1-sc37.png

Jeg sier heller: “Let`s alienate the demons, for they are not aliens”:
http://cultofamonra.files.wordpress.com/2011/08/0alien91.jpg

Jeg er overbevist (gjentar til det kjedsommelige) om at dette dreier seg om Lucifers engler, som har fortalt de svake sjeler, hva de skal bygge.
Vitenskap for noen. Svart magi/okkult vitenskap for oss andre, som velger Guds side.

Demonene har visstnok kunnskap fra den andre verden. Da regner jeg med at den øverste autoritet, Gud, har den endelige og totale kunnskap (jeg tar det for gitt).
Så har også jeg begynt å stille spørsmål til denne “war mongering” som de fleste våkne personer er vitne til. Droner, HAARP, jagerfly, helikoptere, opprustning av armeer, osv. osv. For ikke å glemme Cern (åpning av en portal fra en annen verden, eller å forsøke å stenge for en portal fra en annen verden).

“And I saw the beast and the kings of the earth with their armies gathered to make war against him who sits upon the horse and against his army.” (Rev. 19:19)

Jeg vet ikke hvor mange som har lagt merke til Abel Struksnes i sine videofilmer, hvor han nevner dette med “Cheruber”.

I de gamle skrifter skal det angivelig fremkomme fire levende skapninger, i hierarkiet til Guds engler. Dette skal være de mektigste av dem alle; “Cherubims”. Versjonen av King James Bibelen kaller dem “de fire beist, men som er en dårlig oversettelse av gresk; “Zoon”, som betyr “levende vesener”. Dette skal være fantastiske skapninger, som først blir beskrevet av profeten Ezekiel, fra juli 593, hvor Babylon fanget jødene. Den hebraiske uttale er “Seraphim”, “the burning ones”. Fryktinngytende skapninger som går igjen svært mange ganger i King James Bibel av 1611 (autorisert og bortimot troverdig versjon). Cherubene skal ha voktet over “Eden”, “overenskomsten”, eller “Ark of the Covenant”, og vil muligvis, (jeg vet selvsagt ikke) delta i det siste slaget mot “de falne ledere”. Inklusive Lucifer og hans falne engler.

Når det gjelder dyrets merke, så siterer jeg (angivelig) “Colossians” å ha formant noe til menneskene. Kun som en tilleggs refleksjon, til sabatten – hviledagen (fredags solnedgang til lørdags solnedgang):

“Let no one pass judgment on you in questions of food and drink or with regard to a festival or a new moon or a noon. These are only a shadow of what is to come; but the substance belongs to Christ.
Let no one disqualify you, insisting on self-abasement and worship of angels, taking his stand on visions, puffed up without reason by his sensuous mind, and not holding fast to the Head, from whom the whole body, nourished and knit together through its joints and ligaments, grows with a growth that is from God. If with Christ you died to the elemental spirits of the universe, why do you live as if you still belonged to the world?” (2:16-20)

Slik jeg tolker det, så skal ingen mann eller kvinne la seg tråkke på, når det gjelder de ulike visjoner, trosoppfatninger, og spirituelle overbevisninger, når det gjelder “Guds rike som vi ikke kan se”. Ingen mann eller kvinne skal heller tråkke på andre, hvis de har andre oppfatninger.

Gud har advart oss mot å hate avgudsdyrkerne, forbanne Lucifer og hans engler fremfor Gud, eller å dømme. Jeg mener det samme som Fighter. Jeg tror mer på ærlige sannhetssøkende på NyS, som ekte rettroende, enn skinnhellige kristne og profeter som tjener seg rike. Jeg håper at Gud også finner en større forsamling bestående av de som velger lojalitet overfor Ham, også i Norge. Hadde jeg selv vært en av Guds engler, og skuet Norge fra himmelen, for å rapportere til Gud. Da hadde rapporten vært slående: “Gud, det finnes knapt noe land i verden som har så mange templer, kirker, slott og bygninger, med så mange bilder og symboler, til hyllest for dyret. De hyller Satan i Norge”.

“De stjeler penger fra den saktmodige og den fattige, og bygger slott og templer til hyllest for din største fiende: Lucifer, den kommende falne engel, som ikke har lang tid igjen, og som raser mot alt og alle, og som hater mennesket.”

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Anbefaler igjen filmen Ancient Knowlegde på Utube.

Enjoy

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Veldig bra innlegg, herr Smurf. Good research.

Tempelridderne (dagens frimurere) var og er noen beist. De kristne i Jerusalem ønsket muslimene tilbake etterat Tempelridderne hadde inntatt byen. Maken til jævlige bøller hadde de aldri sett. Ved en borg i Syria er det dokumentert at Tempelridderne grillet små barn og spiste den. Dette er bekreftet av vestlige og arabiske skrifter.

Dødssåret skal bli legt.
Vi har blitt tutet ørene fulle om at dette gjelder pavemakten. Hva om dette er frimurerene? De fikk et dødelig sår i 1307, dette er nå leget.

Jeg tror dommen over Babylon kommer snart, og Roma skal brennes opp. Den paven som nå kommer er den siste pave. Frimurerene overtar?

“Tempelridder korset, pentagrammet og deres vingede planet symbol osv osv kommer alle fra gamle Sumeria og er Anunnaki symboler.
Deres hedenske babylonske treenighet Trinity ser slik ut. I Babylon var det Nimrod, Semiramas, og Tammuz.”

All djevelskapen og åndemaningen kommer fra Anunnaki, kjempene, TITANS, Guds sønner som fikk barn med menneskenes døtre. Les Enoks bok og se filmen Ancient Knowledge på youtube. De hadde kunnskaper om magnetisme – frekvens -energi og kunne lett lage verktøy som skar ut limestone. De var virksomme hos Sumererne, Inkaene, Kineserne og flere kulturer. Frimurerne kjenner denne teknologi idag og står bak HAARP.

Tsaren av Russland ruster nå opp sitt militær-system for 4000 mrd. Det er samme størrelse som oljefondet, som vi er så veldig stolte av. Vi har blitt tutet ørene fulle om at Gog er Russland. Kanskje.

Men mange seere og profeter har sett glimt av tredje verdenskrig. Russerne angriper Tyskland, USA, Sverige, Norge. Kina angriper Alaska og Canada.
En vanvittig eksplosjon i Nordsjøen gjør at alle flate kyster blir ødelagt av en 100 meters bølge.

Jeg tror Gog henspeiler til kong Og i bibelen. Den siste som var direkte etterkommer av Anunnaki. Den siste Antikrist.

Hør, mine kjære søsken: Har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen og til å arve det riket han har lovet dem som elsker ham? 6 Men dere har foraktet den fattige! Er det ikke de rike som undertrykker dere og drar dere fram for retten? 7 Og er det ikke de som spotter det gode navnet som er nevnt over dere?

8 Dersom dere oppfyller den kongelige lov i Skriften: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. 9 Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som lovbrytere. Jakobs brev

Gud utvalgte seg de enkle, fattige, små i seg selv. Satan utvalgte seg de rike, stolte, verdens herskere.

Alle som nekter å ta dyrets merke må stå sammen, samarbeide om å overleve. En ny vekkelse kommer hvor den sanne Gud hjelper sine barn på underfulle vis. Jeg tror dere på speilet er nærmere Guds rike enn den religiøse hopen. De skinnhellige kristne kommer til å stå først i køen for å ta i mot dyrets merke. Dessverre.

I alt dette kaoset kommer frelseren Jesus Kristus som en tyv om natten for å hente sin blodkjøpte brud.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

FighterForTruth, jeg sier takk for dine bidrag, for Smurfens bidrag, og for alles bidrag, i denne tråden. For de har gitt meg verdifulle inntrykk. Enten de er mørke, eller gode.

Jeg har sett bilder av Hitler, som hilser på en “alien grey”, slik som her:
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread604673/pg1

Jeg har en ekkel følelse av at “eliten” hele tiden har leflet med demoner, og ikke med “aliens” eller “reptiler”. Skapninger som vi kan se avbildet med Adolf, og som har samme beinstruktur som oss mennesker, men med en trynefaktor som ikke virker så karismatisk, men faktisk virker direkte ondskapsfull.

Jeg har hele tiden denne merkelige følelsen av “keep it plain and simple”, for å forstå dette “fattige verdenskartet”, som Jørgen Skavlan har nevnt.

Dette “fattige verdenskartet”, er kanskje så enkelt å forstå, som å forstå det som står skrevet i Bibelen. Begrepet “take me to your leader” har jeg hørt mange ganger. Er det slik Lucier og hans demoner hele tiden har operert, ved å lefle med våre ledere, hviske dem i øret, og tilby teknologi og kunnskap fra en annen verden? Naturligvis ikke uten “noe” til gjengjeld? Slik at lederne garanteres mer makt, og slik at Lucifer, en engel fra en annen verden, får det som han vil? Hva med Henry Ford, David Rockefeller, eller Rothchilds? Hva med herskere i Babylon, det gamle Rom, eller i antikkens Hellas? Hva med nåtidens “opplysningstid”, med TV, computere, romfart, krig, og annen møkk? Same shit, new wrapping?

Kall meg så helst ikke en krakk, dog heller en kreasjonist, hvis jeg skulle fortjene dette. Når jeg studerer det vakre skaperverket, og ser hva det er blitt til, så feller jeg noen tårer for Gud, som jeg nå faktisk tror, har skapt det hele.
At så mange av oss, ja, kanskje oss alle sammen har latt dette skje, så får jeg sitere fra Bibelen:
“Who shall give account to him that is ready to judge the quick and the dead. For for this cause was the gospel preached also to them that are dead, that they might be judged according to men in the flesh, but live according to God in the spirit. But the end of all things is at hand: be ye therefore sober, and watch unto prayer. And above all things have fervent charity among yourselves: for charity shall cover the multitude of sins. Use hospitality one to another without grudging. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another, as good stewards of the manifold grace of God”

For som Struksnes sier, så tror jeg vi alle sammen ligger temmelig tynt an, i tiden videre. Enten det være seg topp- frimurere, eller den vanlige grasrota.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

< skulle inneholde et syn av Alois Irlmaier. Men det ble borte.

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Katolikkene og frimurerne (tempelridderne) har vært bitre fiender siden 30. oktober 1307. Det er ikke noe nytt at satans rike preges av indre kamp og sjalusi.

http://avisen.dk/tempelriddere-hiver-paven-i-retten_96462.aspx

“I et møkkete realpolitisk komplot blev tempelridderne fuldstændig udslettet 30. oktober 1307. I århundrederne inden havde ridderordenen ført korstog i det hellige land og erobret Jerusalem.

Samtidig grundlagde tempelridderne det europæiske banksystem og blev til sidst så magtfulde, at de blev en trussel for de europæiske monarkier og for pavekirken.

Den franske konge overtalte den daværende pave til at fordømme tempelridderne, der havde forsvaret kristus og kirken i det hellige land, for at være kættere, satandyrkere og homoseksuelle. Dermed var der frit lejde til at udrydde samtlige medlemmer af ordenen.

De blev arresteret af den franske ordensmagt i en koordineret aktion. Siden indrømmede ridderne deres skyld under grusom tortur og blev brændt på bål over flere steder i Frankrig.”

Mange av Hitlers SS-offiserer var jesuitter. Etter endt tjeneste ble de gravlagt i Roma under den store obelisken. Det var et utbredt samarbeid mellom Hitler og Pavemakten.

USA kommer til å bli redusert kraftig i makt og styrke. Jeg har selv mistet jobben pga av USA nå er pengelens. (Og USA vil bli rammet av atomraketter, slik visjonen fra A.A.Allen har forutsagt). Mens Illuminatet og frimurerne (tempelridderne) vil blomstre opp som aldri før. Det er jo de som eier bankene og de store internasjonale gruve- og oljefirmaene. Jeg hører rykter om at frimurerne (tempelridderne) bygger en giganstisk ny losje (satans tempel) i Jerusalem. Men har ikke fått det bekreftet ennå.

Paven er den falske profet, dommen over Babylon er fastsatt. Antikrist vil være en sympatisk og karismatisk yngre mann. En politisk komet.
Han er den tolvte imam for muslimene, en Messias for jødene, en Kristus for de kristne. Men han er falsk. Han er antikrist.

Her på Nyhetsspeilet er det mange med mye kunnskap. Respekt.
Men hvordan skal Antikrist kunne regjere over en verden bestående av 10 blokker, 10 forente blokker av stater? Hvordan skal Putin bøye seg for Antikrist? Hvordan skal Kina bøye seg for Antikrist? Hvordan skal Antikrist regjere ut ifra det svake FN vi har idag og innføre dyrets merke over hele verden samtidig?

Jeg tror det kommer en kortvarig tredje verdenskrig. Etter dette står Antikrist fram som en falsk fredsdue. Som frimurenes leder og leder av det nye FN.

<>.

Er det da Jesus fra Nasaret kommer som en tyv om natten for å hente sine?

Er det etter denne kortvarige krigen at Antikrist står fram med sitt falske fredsrike? Ifølge Åpenbaringsboken kommer da plagene fra Gud.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Det hele begynte for mer enn 2000 år siden,faktisk enda lengre, hvis vi alle hadde vært på den samme siden hadde det ikke nyttet å krige med hverandre, ei heller stjele og bedra.
For å få til dette må vi ha motsettninger, det holy grale, handler kanskje om nettopp akkurat dette.Hvem besitter ??
I nyere tid viser det seg at sovjet og usa har spilt side om side hele tiden, hvorfor er det de samme familiene som styrer igjen og igjen.
Vem sponset krigene fra, f.eks den franske revolusjon til den siste ww2 ???
Dette med religion, frimurer losjer og hemmelige klubber etc, har myemed hva man velger å tro på, dette er alt utspring etter generasjoner med tenketanker og ideologier, har det ikke tjent eliten så hadde det faen meg ikke vært noe religion og hemmelige klubber.
Siterer:
Why do we speak of the “Roman Catholic Freemason”?

Why should there not be tomorrow a lecture on the
“Protestant Freemason,” the “Jewish Freemason,” or the
“Moslem Freemason”? Isn’t there a kind of paradox in the
very title of my lecture? No! The reason is that the Roman
Catholic Church is the only one which, up to a quite recent
date, has not allowed its members to join the Craft, and that
this great historical conflict is now ending under our very
eyes.
http://www.phoenixmasonry.org/roman_catholic_freemason.htm

Alle frimurere får utlevert en bibel som skal tilbake leveres losjen ved medlemmets bortgang, den inneholder ikke akkurat det en skulle tro.
http://www.youtube.com/watch?v=1XWX4OUeB5w

Det er lett å gå seg vill når en ikke ser skogen for bare trær, sies det.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  M.JOHAN
11 år siden

En Bibel for tryllekunstnere og en for de som ikke skal få lov til å trylle.
For å kunne trylle, bli opplyst, trenger man lys, Lysbæreren, Lucifer, (Solgud) hjelper til med dette! Vi som er blitt lært opp til at Lucifer = satan, ble lært opp til dette nettopp fordi vi IKKE skulle bli opplyste.
Ondskapen ligger ikke i tilbedelsen av lyset, men i hvordan man bruker sine opplyste evner. Og man kan komme ganske langt i utviklingen av evner og fortsatt ha et ego.
Ingen symboler onde i seg selv. Å tjene seg selv eller å tjene/hjelpe andre er den store forskjellen.
Frimurernes Bibel er nok mye nærmere de egyptiske originalskriftene enn den Bibelen vi kjenner til = Bibelen for sauer, hvor bare et par setninger om opplysthet er beholdt (glemte å fjerne dem?)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

gudfri(d), underlig hvordan frimurerne og frimureriet som klodens kontrollorgan anvendes til å opplyse våre evner, hvorfor må de kindnappe barn for menneskehandel inklusive seksuelle overgrep og mord?, hvorfor skruppelløst lemleste og myrde?, hvorfor forgifte alle og enhver?, hvorfor redusere klodens befolkningsantall og med gift og løgnaktig propaganda?, hvorfor fordumme mest mulig med alskens tenkelige midler?. hvorfor er løgn og kriminalitet deres eneste varemerke?, hvorfor gi illuminatis såkalte fortjenestesmedaljer til satanister og andre idioter?, hvorfor korrumpere alt og alle?, hvorfor ha hemmelighold om alt på såkalte grader oppe i organisasjonen og ha alt åpent og 100% fascistisk kontrollert nedover?, lista er uendelig lang, satan lysbæreren og babylons solgud lucifer my ass, hele dette råtne Oedipuskomplekset går mot fullkomment fall

Obama’s war incited by CNN, Al Jazeera & Co leaves thousands of libyan children handicapped or dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1814&start=1

“Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-90836

Genetically modified organism, GMO, a time bomb, food supply control, depopulation, new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1852&start=1

Brian Gerrish, Blowing the whistle conference 23rd October 2011, Child stealing by the state, crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1840&start=1

Charlotte Thomson Iserbyt, The deliberate dumbing down of America & the world, interview, book, site http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1844&start=1

Alberto Rivera and others speak of jesuit, jesuits, infiltration, full version, the society of Jesus http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1824&start=1

John Todd speaks (Rare/Uncut/Full), John Todd – The illuminati and witchcraft – His talk (1978) http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1815&start=1

NATO satanism, testimony, Kay Griggs: Colonel’s wife tell-all, oppression, deception, secret society http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1811&start=1

“Mulig alarmerende tjeneste, Betania Malvik psykodrama modell, Aud Steinsbekk, Nora With, Turid Kavli ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/human-etisk-forbunds-og-foreningen-skepsis-interesse-for-okkulte-sexovergrep-mot-barn/comment-page-6/#comment-95332

Milton William, Bill, Cooper, Hour of The Time, The Mystery Babylon Series, fascist new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1845&start=1

VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias “GHIS”, vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=1

E-post sendt til ansvarlige, massemedia med fler ifm svinesprøyta, temporære og permanente skader http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1821&start=1

“BBC Packet Switches Triggered Brighton, WTC7, 7/7 Bombs ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2009/09/11-september-den-virkelige-historien/comment-page-17/#comment-95407

The Bible, Bibelen http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1773&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  gudfrid
11 år siden

Falcon, vi er enige i at frimurerne bruker sine opplyste magiske evner til destruksjon og egoisme. Poenget mitt var at de ønsker oss ikke disse evnene for vi kunne jo finne på å bruke dem til noe godt.

Gudfrid betyr Gud er vakker.

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

En ting er sikkert, det snører seg sammen nå, paven som går av, himmelen som lyser opp, uroligheter i hvert hjørne av verden og en gjeng med egotripper som ler hele veien til banken, er det så forbaska vanskelig å se hva som skjer.
Vi føler alle det samme, det eneste som skiller oss er måten vi skal løse problemene på, noen er blinde og døve og bare følger med, mens andre prøver fortvilet og belyse hva som er på gang.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Får legge til litt ekstra info her FighterForTruth :)

Katolikkene og frimurerne (tempelridderne) har vært bitre fiender siden 30. oktober 1307 ?? masse katolikker er frimurere og nesten alle er medlemmer i flere ordner samtidig. noen ordner står høyere en andre som Rosenkorsordenen eller Rosenkreutzerne som er et hemmelig esoterisk brorskap som trådte fram i Tyskland i det syttende århundre som nesten utelukkende består av frimurer topper.

Den første frimurer losjen ble etablert i Skottland 9. januar 1599 og fikk navnet Aitchison’s Haven.

30 oktober 1307 ?

Nesten riktig, Fredag 13 oktober i 1307 gikk Filip IV av Frankrike til angrep på Tempelridderne og arresterte flere tusen av dem, men de var advart på forhånd så de enorme skattene deres kom de seg unna med, ca 10% ble arrestert, resten kom seg unna og rømte til Skottland og Amerika, store deler av dem gikk under jorden og infiltrerte Hospitaler ordenen som senere ble Jesuitt ordenen, Siden 1530 har johannitterne vært kjent som Malteserordenen, Malteserordenen (Den suverene militære hospitallerordenen av Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos og av Malta, Ordenen hevder suverenitet, har fulle diplomatiske relasjoner med et stort antall av verdens land og har permanent observatørstatus i FN. Organisasjonen inngår i Den katolske kirke, der dens fyrste og stormester – Fra’ Matthew Festing (fra 2008) – har protokollarisk rang rett etter kardinalene. Malteserordenen er en av verdens mest eksklusive ridderordener, og består bare av adelige medlemmer. Medlemskap er kun ved invitasjon.
Jesuittordenen er en katolsk orden grunnlagt i 1534. Ordenen har ikke klostre i vanlig forstand selv om munker som befinner seg på samme sted skal bo sammen. Munkene er ikke stedbundne i kontrast til for eksempel Benediktinerordenen, men blir sendt ut av ordenen på oppdrag. Ordenen er direkte underordnet paven og er dermed teoretisk fri for ordre fra lokale biskoper.

Jesuittordenen spilte en avgjørende rolle under motreformasjonen og i den katolske hedningemisjonen. Den er en av de mektigste organisasjoner innenfor den katolske kirke. Jesuittordenens misjonariske, til tider elitistiske og offensive stil har gjennom tidene ført til kraftige motreaksjoner og kritikk. Paven forbød ordenen fra 1773 til 1814, og adgang til Norge var forbudt for Jesuitter gjennom grunnloven fra 1814 til 1956.

Tempelridderne ble grunnlagt av Cistercienserordenen, Cistercienserordenen er en romersk-katolsk klosterorden grunnlagt i 1098, oppkalt etter moderklosteret i Cîteaux.

I Norge stiftet ordenen Lyse kloster ved Bergen i 1146, Sancta Mariae kloster på Hovedøya ved Oslo i 1147 og Tautra kloster i 1207. I dag har den munkeklosteret Fjordenes Dronning i Storfjord, samt nonneklosteret Tautra i Trondheimsfjorden og en trappistkommunitet på Hovin.
Ordenen har både en mannlig og en kvinnelig gren.

Det var Pave Urban som grunnla Korstogene, Pave Uran sammen med en rekke andre Paver gav også en billett til himmel vist du drepte en eller flere Jøder, en tradisjon de har forsatt med til den dag i dag men langt mere skjult, først i senere tid er det kommer frem at Holocust var et Vatikan prosjekt.

http://cdn.ucadia.net/images/one-evil.org/holocaust/Great_Vatican_Jesuit_Pentagram_of_Evil.jpg

Pave Clement V ble tvunget til å bannlyse Tempelridder ordenen av Filip IV av Frankrike, et valg mellom å få Vatikanet lagt i grus eller bannlyse Tempelridderordenen.
Kanskje ikke så rart, det var pga av det samme som vi ser i Europa i dag….. nemlig gjeldsfellen, Filip IV av Frankrike hadde lånt store beløp av de søkkrike Tempelridderordenen, et lån han ikke kunne betale tilbake slik de fleste nasjoner heller ikke klarer i dag, han hadde 2 valg, enten å angripe dem eller se sitt kongerike gå konkurs. valget ble enkelt…
Tempelridderne var også de som oppfant det moderne banksystemet med kreditt, gjeld og renter.

Tempelridderordenen gravde seg 70 meter under Tempelhøyden i Jerusalem der de fant Kong Salomos enorme skatter, på kort tid så ble Tempelridderordenen ufattelige rike, bare den franske greinen rådde over større verdier en hele det Engelske imperiet tilsammen.

Kong Salomo er kjent som den gode kongen som lot seg forføre av ondskapen og takket ja til Satan i bytte mot rikdom og makt, han manet også fem 72 demoner som sto under hans tjeneste.
Jesus sto imot, det klarte dessverre ikke Kong Salomo

Tempelridderordenens stormester Jacques de Molay ble også arrestert fredag den 13 oktober 1307, han ble torturert og brent på bålet men før han døde så kastet han en satanisk forbannelse over Filip IV av Frankrike og pave Clement V, innen året var omme så skulle de begge lide en grusom skjebne, etter bare 5 mnd så var de begge døde.

Flere tusen Tempelriddere ble arrestert og torturert og nesten alle tempelriddere tilsto å ha tilbedt djevelen Baphomet, og ha forbannet Jesus med mer, det er klart at man sier mye rart når man blir torturert men det bemerkelsesverdige her var at alle gav identiske tilståelser.

Noe som også kom frem var en lang rekke fysiske beviser og sataniske tekster som ble brukt i ritualer.
Selv den dag i dag så dyrker Frimurer sekten Baphomet som du kan se her, en dokumentar som ble forbudt men som ble lekket på nett av produsenten, slettet bort fra nett og lastet opp og opp igjen av personer som hadde lastet den ned på sin PC

Frimurerne i Norge og Baphomet

Så alle de mørke brorskapene, sektene og ordenene er akkurat det samme, de bare opererer under et utallige navn, joda det knives og krangles sikkert litt om makt posisjoner og penger dem i mellom men ikke så mye, de jobber alle som en mot samme mål og det er å få sin herre Satan opp på Verdens troen som leder for New World Order.

Mens vi andre koser oss med sirkus og brød så har den gjengen i flere tusen år jobbet i kulissene for å nå sine mål :)

Tempelridder korset, pentagrammet og deres vingede planet symbol osv osv kommer alle fra gamle Sumeria og er Anunnaki symboler.

Deres hedenske babylonske treenighet Trinity ser slik ut. I Babylon var det Nimrod, Semiramas, og Tammuz. I Egypt var det Osiris, Isis og Horus. I Platons filosofi var det den ukjente far, Nous / Logoer, og verdens sjel. Den greske triaden var sammensatt av Zeus, . Athena og Apollo Romerne hadde sine Trinity . av Jupiter, Merkur og Venus, Hinduene hadde sin treenighet av Brahma, Vishnu og Shiva.

Hvorfor de har ventet i alle år med å få opp sin verdens orden først nå vil vi alle få svar på om kort tid ;)

Dette ble kanskje en litt lang forklaring på hvorfor fredag den 13 er en ulykkes dag men hvorfor gjøre noe halvgjort ?

Thunder
Thunder
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Smurfen:
Tempelridderordenen gravde seg 70 meter under Tempelhøyden i Jerusalem der de fant Kong Salomos enorme skatter, på kort tid så ble Tempelridderordenen ufattelige rike, bare den franske greinen rådde over større verdier en hele det Engelske imperiet tilsammen.

Kong Salomo er kjent som den gode kongen som lot seg forføre av ondskapen og takket ja til Satan i bytte mot rikdom og makt, han manet også fem 72 demoner som sto under hans tjeneste.
Jesus sto imot, det klarte dessverre ikke Kong Salomo

Salomo var kjent for kunnskap som gjorde at han kunne kontrolleree demoner. Esoterikk.
det handler først og fremst om indre tempelbygging. Alle har demoner, Salomo klarte å kontrollere dem. Han kunne gjenkjenne dem i andre mennesker og skille mellom rett og galt. Man setter demoner i arbeid i tempelet, altså man lærer seg å kontrollere dem og bli et godt menneske.
Som Gudfrid sier, bruker noen slik kunnskap til å gjøre andre til slaver.
Demoner bruker splitt og hersk eller divide and rule. Noen er i demonenes tjeneste og andre er i Guds tjeneste. Når man møter “demoner” på sin vei gjelder det å kontrollere seg og snu det andre kinnet til. Også når det gjelder debatter på internett. Styr unna krangel. Ikke la disse få fremprovosere krig som ser ut til å være målet nå. Jeg tror de verste elitefolkene er styrt og lurt selv, men langt der inne finnes en uskyldig sjel. Så det beste er vel å prøve å tilgi etter alt er avslørt. Ikke alle tankene er ens egne, det er nok et helvetes matrix disse lever under.

Utifra historien vil jeg tro det er kjærlighetsorg Salomo til slutt ga opp av. Han var visstnok opptatt av kvinner. Det kan man jo forstå :-) Men denne kvinnen forlot han og tok med seg arvesølvet og makten. Så som profetert var det en kvinnelig demon som til slutt førte til hans fall. Altså en besatt vakker kvinne. Kanskje var Salomo litt for opptatt av det ytre eller litt for opptatt av å lede sitt folk. Kanskje for glad i gull og gods til å følge etter kjærligheten. Kanskje ble han for svak i troen da damen forlot han. Siden hun var mørk, ble hun ikke akseptert som dronning og ønsket derfor å dra. Da fallt Salomo og Gud fikk sikkert skylden, han ble smak. Han ble gravlagt av en trinity, hehe! Toppen av pyramidegjengen, ganske sikkert. Kunnskapen til frimurerne kommer nok fra Salomo, ringenes herre. Ikke alle kan bære ringen uten å havne i ondskapens klør, kun Guds utvalgte. Kanskje har vi fått en lærepenge for evigheten? :-) Det står i bibelen at kongenes konge skal få like mye gull, edelstener og gaver som Salomo, blir vi sjalu? Skal Jørgen Hattemaker overta makten? Vi har andre verdier, heldigvis.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Syncretism; The perennial Philosophy. Part One

Syncretism; the perennial Philosophy, Part Two

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Jeg kom til å tenke på Salomos gruver som skal være en av de mange inngangene til Hollow Earth, Shamballa :-) som må regnes som en av Salomos enorme skatter? Mulig tempelridderne fant den.
(Man kan også tolke dette som veien inn til vårt eget indre hvor man kan finne visdom og kunnskaps-skatter)

Det er også en inngang til Hollow Earth fra Malta, Malteserordenen har jo et palass her..
Nazistene var ifølge mange youtube-videoer veldig intressert i dette..
Mulig også derfor eliten graver så mange underjordiske ganger?

Jeg er litt sjalu på Salomo pga hans visdom. Gull trenger jeg ikke, det kan jo enhvert alkymist som meg selv klare å lage selv. :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Thunder
11 år siden

Solomon and 666

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

smurfen sier:
18. 02. 2013, kl. 12:46
Det Bobo sier er ikke helt feil, han tar bare ikke med helheten Menneske

Dere har begge rett, Hitler var en svær dyp troende Katolikk med tett forbindelser til Vatikanet, han var også en ihuge Tempelriddere og poserte så ofte som mulig på hest i Tempelridder uniform.
Frimureriet er et direkte produkt av Vatikanet og Jesuittene som de meste av de mørke brorskaper og kristne ekstrem sekter.
—————————————————————

Sludder. Du burde søke jobb i Dagbladet, Smurf.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Nytter ikke å bli sur, blir ikke mer sant av den grunn Bobo ;)

Er stort sett enig i alt du sier og syns du er en fantastisk fin fyr men mye humor som tørr å rive de offisielle konspirasjonsteoriene og historie forfalskningen i fillebiter, men det er ikke dermed sagt at vi skal være enige i absolutt alt :)

Jeg møtte opp hos frøken Simonsen i blabla men hun sa det luktet Zyklon B av meg så der fikk jeg ikke jobb. he he

Dette er grunnen til at Hitler aldri invaderte Sveits, nemlig fordi dette er hjemmet til tempelridderne sine banker og dette er grunnen til at nasjonal flagget til Sveits er tempelriddernes kors og symbol, dette forklarer også hvorfor sveitser garden beskytter paven.

http://tinypic.com/view.php?pic=16lwuwo&s=6

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
11 år siden

Det er riktig, B-BOB, den katolske kirke og frimurerne (tempelridderne) er gamle fiender. Derfor stengte Hitler alle losjene, men støttet den katolske kirke.

Og profetien fra St Malachy (levde på det tolvte århundre) er slående: The Irish prophet Saint Malachy has predicted that the next Pope after Benedict will be the last and he will be “Peter the Roman, who will nourish the sheep in many tribulations; when they are finished, the city of seven hills will be destroyed (ROME), and the dreadful judge will judge his people. The end.”

http://www.irishcentral.com/roots/St-Malachy-predicted-Pope-Benedicts-successor-will-be-last-pope-190715001.html

Neste Pave blir nummer 666 hvis man regner de 7 siste fjell (navne-serier).
(Siste pave Benedikt blir en motpave og regnes ikke. Neste pave starter en ny serie).

http://www.666beast.net/

Total Name Count:
1. Pius 78
2. Leo +91
3. Gregory +136
4. Benedict +105
5. John +231
6. Paul +21
7. John Paul +3
8. New Name +1 = 666

Vi vil snart se den falske profet (pave Peter) og antikrist (William V) i full sving med sine forførelser.

Nå er det tid for å innvie seg til den sanne Gud, gjennom hans kjærlige og nådige frelser, Jesus Kristus fra Nasaret.

Greetings

Menneske
Menneske
Abonnent
Svar til  En mann med åpenbar agenda
11 år siden

Er du helt sikker, Belzebob? Ikke fordi at jeg på død og liv vil ha rett i alt mulig, men fordi jeg er litt lei av disse hemmelighetene, som på både død og liv, skal holdes hemmelig. Sier takk til ditt bidrag, og til Fighter`s bidrag.

Jeg prøver meg litt frem, med mitt bidrag:

Symbolet i frimurerringen ja. Her kan vi se det:
http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00693/frimurerring43_6935964x3.jpg

Hitlers jernkors:
http://www.firstworldwar.com/features/graphics/ironcrosses.jpg

Slående likhet, da gitt. Spesielt når vi sammenlikner disse to, med et maltesekors:
http://us.123rf.com/400wm/400/400/wizdaz/wizdaz0711/wizdaz071100016/2020730-a-maltese-cross-silver-pendant-on-velvet-background.jpg

Så tenker jeg på roten til det onde. Selve ondskapskjernen, på en måte. Hvor kommer denne fra? En hel verden som holdes i et jerngrep, av en makt som er så gammel, og så etablert, og så uransakelig, at vi egentlig er så og si hjelpeløse. Ikke spirituelt, men rent fysisk.

Hitler brukte et “jernkors”. Det sies at også han var katolikk, og ble utdannet av nonner i en gutteskole for den Katolske Kirke, og at både kirken og Hitler brukte hverandre, i sitt forsøk på å få endelig verdensmakt. I 1993 skal det ha blitt undertegnet en allianse (Konkordonat) mellom Tyskland og Vatikanet.
Hitler skal ha snakket varmt om jesuitt-ordenen, som var katolikkenes frontkjempere. Han sa: “Inntil nå har det ikke vært noe mer storslått på jorden enn den Katolske Kirkes hierarkiske organisasjon. Jeg tok med meg mye fra denne organisasjonen til mitt eget parti”. Satans disipler har forsøkt før, å få endelig verdensmakt. Nå gjør de sitt siste desperate forsøk, selv med et finansielt vaklende EU. Kilde: Abel Struksnes.

Var Hitler religiøs da, på en måte? Jeg har da inntrykk av at Hitler og resten av hans medsammensvorne var okkultister til det ytterste. At de faktisk fikk hjelp av demoner (mitt inntrykk), til å reise sitt rike. I samarbeid med roten til alt ondt, selve skjøgen: Vatikanet.

Hvilke åndelige hemmeligheter, viten, og esoterisk kunnskap som ligger gjemt bak helvetesportene til Vatikanet, skal vi nok være glade for å slippe å belemre oss med. Men jeg har en følelse av at det er dit vi kan rette våre blikk, i forhold til de mørke skyer som preger vårt land, og resten av verden.

House of Rothchilds, House of Rockefellers, frimureri, Illuminati, etc. etc.

Er det ikke slik, at disse nevnte eksempler er underlagt Vatikanet?
Og hvem er det Vatikanet er underlagt, tenker jeg. Vatikanet er beviselig en religiøs makt. Er man religiøs, så har man stort sett en gud også.

Eller for å si det som Mr. Albert Pike, tidligere leder for frimurerordenen:
“Frimurerreligionen skulle, av alle oss innvidde i de høye grader, bevares i den Luciferiske doktrines renhet…ja, Lucifer er Gud og dessverre er Adonai (Kristus) også Gud”.
Utsnitt fra et hemmelig brev , skrevet til den hemmelige organisasjonen “The Palladian Rite” gjengitt i boken “Occult Theocracy”, av Edith Starr Miller.

Kremt. Så disse herremenn som f.eks. Erik Solheim, tidligere ansatt i staten, som en såkalt “miljøvernminister”. Som ikke gjorde annet enn å tilrettelegge for industri, codex, og bare elendighet. En mann som løy om klimaendringer, og som er en NWO- tilhenger. Da lurer jeg virkelig på hva slags hemmelig organisasjon han er medlem av. Jeg har da sett han utføre et par frimurer-håndhilsener.

Da har han muligvis samme gud som Albert Pike hadde. D.v.s. ikke Adonai, men Lucifer. Dette er jo strålende. En satanisk miljøvernminister. Bibelen sier at Satan vil ødelegge Jorden og menneskene. Alle de som følger Satan, må utføre hans oppdrag. Betryggende å vite.

Artige sitater fra Erik:

Mitt eget sitat:
“Politikere, embetsmenn, finansmenn, fyrster, keisere og konger, samt religiøse ledere som utplukkes av den øverste makt, må ha ferdigheter innen taktikk, avledning, og strategi. De må ha karismatiske egenskaper, være artikulert, og de må alle avlegge en ed i blod, hvor de sverger å aldri røpe den øverste hemmelige makt: Lucifer”.

Men om Hitler hatet frimueriet? Jeg kan bare ikke forstå at ulike maktstrukturer med samme gud og “livs” syn, sloss mot hverandre. Jeg skulle da heller tro, at de jobbet sammen, men gjorde sitt, for å avlede menneskers oppmerksomhet fra den endelige makt. Som egentlig burde være ganske sårbar, hvis menneskeheten fikk greie på den. Det er vel kanskje derfor den skjulte makt, på død og liv, MÅ holdes hemmelig? Lucifer, altså?

M.JOHAN
M.JOHAN
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Titter man dypt inn i den katolske verden vil jeg ikke ikke si det ser så veldig kristent ut, og den sorte pave (Jesuittene) har mer makt en paven til katolikkene, dette går faktisk hånd i hånd, dem fronter ikke tro kristendom noen av dem, tvert i mot.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Menneske
11 år siden

Det Bobo sier er ikke helt feil, han tar bare ikke med helheten Menneske :)

Dere har begge rett, Hitler var en svær dyp troende Katolikk med tett forbindelser til Vatikanet, han var også en ihuge Tempelriddere og poserte så ofte som mulig på hest i Tempelridder uniform.
Frimureriet er et direkte produkt av Vatikanet og Jesuittene som de meste av de mørke brorskaper og kristne ekstrem sekter.

Det er klart at Hitler måtte hatet frimurerne, ville tatt seg ut om det kom frem at det hele var et spill for galleriet styrt og kontrollert av langt mektigere personer enn Adolf.

At Hitler hatet frimurerne var så klart reelt siden hans verste fiender var Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill og Josef Stalin som alle var 33 graders murere.

Rotschilds, Rockefeller, Henry Ford og J P Morgen finansierte alle Hitlers krigmaskineri og forsynte han med olje.
Som Bobo sier så var dette for å tjene penger, super profitt mao, det er helt riktig, man prøver jo alltid å vri svampen til siste dråpe, det er alltid profitt i bildet når mureriet er ute på tur med ablegøyer men det er jo ikke hoved agendaen.

Stakkar Adolf, det Tyske folk og naziene som bare var brikker i et globalt spill som Pikes brev og mye mye annet beviser men det vil aldri Bobo komme til å innse siden han bare leser nazi forum og ser opp til sine store helter.

Jeg har skrevet noen små avhandlinger om det tidligere og kan sikkert gjøre det igjen men det blir ikke tid i dag :)

FighterForTruth

Glimrende korrekt det du skriver men hvordan mener du at William er Antichrist ?

Han er nok tenk en stor rolle men han er jo overhodet ikke noe Antichrist, han har ingen talegaver, han har ikke noe makt, han er ikke demokratisk valgt, han hersker ikke over noe enormt flyvåpen og armeer..

Folk flest ser på William som en tulling sammen med sin bror. er vel bare Se & Hør lesere som digger han.

Du refererer jo selv til St Malachy som er krystall klar på hvem han er og Obama er den falske profeten som skal hjelpe og samarbeide med han, han som alltid gjør det motsatte av det han sier, løgn en fakta, fakta er løgn, krig er fred og fred er krig, frihet er total overvåking og kontroll, globaliserings motstandere er terrorister.våpen gir det motsatte av sikkerhet for alle unntatt han, militæret og politiet. enorme svermer på 30 000 Raptor og Predator droner over verdens nasjoner som sender Hellfire raketter på alt som rører seg og avgir varmesignaturer gir folket trygghet og sikkerhet he he

Med litt storsatsing på Space Space Weapon som sender microbølger, DEW ( Directed-energy weapon ) og laser stråler i hodet på regimekritikere så blir det nok enda så mye bedre ;)

Favoritt sitatet deres er: Sentralisering av makt er en styrking av demokratiet he he :)

BelzeBob
Abonnent
11 år siden

Menneske sier:
17. 02. 2013, kl. 23:09
Nå har jeg forstått det slik, at hele frimurerordenen er en katolsk orden, og at frimurernes symbol er det samme som paven bruker, og Hitler brukte. Et maltekors, som stammer fra Malte-ridderne, som er en katolsk orden.
—————————————————-

Nei. Nå må dere her på speilet snart slutte å lage lapskaus av alt mulig. Her sies det altså at katolisismen = frimureriet = Hitler & Jernkorset & malteserkorset & Malteserordenen.

Blander man alt ihop i en salig røre blir det til at man ikke forstår noen av tingene man blander.

Frimureriet kan man si stammer fra tempelridderne som malteserordenen var en slags konkurrent til. Det er mulig malteser-gjengen har noe med den katolske kirken å gjøre, men frimureriet er anti-kristent og er snarere forbundet til jødedommen.

Et apropos: General Franco var katolikk og i Francos Spania stod den katolske kirken sterkt mens frimureriet var forbudt.

Det var for eksempel jøder og frimurere, i mange tilfeller samme sak, som opprettet det anti-kristne Sovjet, og i frimureriet er det tunge innslag av jødedom. Legg også merke til at man ofte har en davidstjerne over inngangen til losjer.

Krigsutmerkelsen Jernkorset ligner malteserkorset men/og ble brukt en god stund før Hitler kom til makten. Hitler & naziene bare videreførte tradisjonen – samme med dødningehodene de også brukte. Ikke de som fant på.

Katolikkene har masse svin på skogen, men de er ikke “det samme” som frimurerne. Og Jernkorset og malteserkorset ser forresten forskjellig ut. Og Hitler har null og niks med noe av dette å gjøre.

Apropos: Hitler fikk forresten Jernkors av både første og andre klasse for ekstraordinær tapperhet i tjenesten. Samme fikk Josef Mengele.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  BelzeBob
11 år siden

Det spiller egentlig ingen rolle hva man skriver om religion, hele konseptet slik det fremstår og dyrkes i vår kultur er en dødelig lapskaus. Oppskriften er juggel og bedrag, kirker, riddere, antikrister, jesuser, guder, fandenskap – tull alt sammen.
Det er ikke mulig å få inn under pannelappen på folk hva som egentlig styrer showet uten at det også blir en salig lapskaus. Lapskaus er dessverre det eneste vi har å forholde oss til – inntil videre. :-)

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Nå har jeg forstått det slik, at hele frimurerordenen er en katolsk orden, og at frimurernes symbol er det samme som paven bruker, og Hitler brukte. Et maltekors, som stammer fra Malte-ridderne, som er en katolsk orden.

Jeg har også et sterkt inntrykk av at denne verden faktisk kan forstås i en noe så enkel “målestokk”, som svart/hvitt, hvor det svarte er satan, og det hvite er Gud. Enkelt og greit. Det kan jo muligvis artikkelen i Aftenposten bekrefte:

Forstå verden, forstå religion

NWO- tilhengerne har gitt ny bok: Vi kan bli religiøse analfabeter
http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Forsta-verden_-forsta-religion-7123826.html

Kjære vene. Kan de ikke være såpass til mannfolk, at de i det minste innrømmer hva slags gud de tilber, da? Det er jo ingen tvil: Satan. Lucifer på fint, og Baphomet for de edlere malteriddere. Kjært barn har mange navn, og brente barn som dette, lukter svidd lang vei.

Hva er motstykket til satan? Jeg kan faktisk bare komme på ETT Alternativ.
Så rare til tia, hvor eliten skal få nyte godt av sin gud satan, er vel noe begrenset, den da. Ifølge Bibelen. Jeg kan bare ikke fatte hva som er så tøft og deilig med å dyrke satan. Spesielt med tanke på de advarsler som står skrevet i Bibelen vedr. dette. Guds vrede. Det må jo være verre enn det herligste Zion, og denne sies å være kortvarig.

Nå kan jeg forstå hvor lettlurte vi mennesker er, og hvor lett vi lar oss forføre av fristelser, UTEN å tenke på kommende konsekvenser. Det er ikke sikkert at endetiden er så langt unna, og at den vil være langt mer dramatisk for avgudsdyrkerne, og “oppløftende” for de rettroende, enn forespeilet, på Nyhetsspeilet.

Maya sier De? Hittil intet sett, og intet hørt. For dette blir bare verre, og verre, dag for dag. Det blir ingen bedre verden. Tvert i mot. Det går vel så og si til helvete, men fortvil ikke:

Det finnes løfter i forhold til dem som velger riktig side: Jesus Kristus.
Svært oppløftende løfter. Jeg betviler sterkt at dette er løftebrudd.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Å, det er nok ikke bare Falcon som er “snublefot” her.
Jeg ser både fanden OG hans oldemor, i nesten hver eneste fordømte stein, i nesten hver eneste forbannede bygning jeg ser. I Norge, og i utlandet.
Det begynner med:
“The corner stone of Satan`s power”:

http://www.greeleyhistory.org/pics/historic_buildings_downtown/IMG_3956.jpg

http://www.dvrbs.com/camden-buildings/Kaighn-621-110103-2b.jpg

Hvor mange trillioner stein som “the wizards of Oz” har laga tel i bygningene sine, er for meg en like stor gåte, som det er antall stjerner i universet:

http://1.bp.blogspot.com/-wilOxp1ipeA/T33g5GKkVoI/AAAAAAAADQo/kqda2CkaO1k/s1600/DSC_0601.JPG

http://1.bp.blogspot.com/-Odpe4Q5gZaw/T33gwZWmz2I/AAAAAAAADQQ/0K0UUkEdYB8/s1600/DSC_0597.JPG

Bygdøy Allè
http://images.hotels-world.com/2/org/151/hotelPhoto/9179_Rica_Hotel_Bygdoy_Alle.jpg

Stein eller mur, det spiller ingen rolle
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/17579830.jpg

Enda mer stein på Bygdøy…..Allè
http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00824/Michael_Stangs_l_82421016x9.jpg

En hatt, den har tre kanter, men hus, de har enda flere… i nærheten av Bygdøy Allè:
http://iloapp.lehar.no/data/_gallery/public/2/1272319190_resized.jpg

Og flotte buer:
http://www.kapeland.no/Modules/Product/Userfiles/Product/main/56_3ce88002ac5495ec.jpg

Hva med Frogner Kirke?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/Gimleveien_Frogner_kirke.jpg

Spørsmålet mitt, er om det er mulig å ta ETT eneste steg i Norges byer, UTEN å snuble over spøkelser og annet skrømt:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Frogner_Hovedg%C3%A5rd_X1.JPG

Jeg tror ikke det er mulig:
http://www.artemisia.no/arc/historisk/oslo/bygninger2/bilder/uranienborgveien.11.iii.jpg

Snublefot og vennene hans på snubletur i Trondhjem:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/NTNU_Trondheim_Mainbuilding.jpg

I Larvik:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Tollboden_Larvik.JPG

På trynet i New Dehli:
http://1.bp.blogspot.com/_jnOcDME8MVc/Swp9bWWbp3I/AAAAAAAAAD0/_WpfTNqsHJ0/s1600/delhi_010.jpg

“Universal” studios i Singapore, gitt:
http://www.yupedia.com/wp-content/uploads/2011/12/Universal-Studios-Singapore.jpg

Min hatt, den har trekanter…men i Singapore er det enda flere:
http://www.jetcharter.com/images/articles/asia/Singapore2.png

På trynet i Hakkebakkeskogen i New Zeeland:
http://www.diffenbacher.com/photos/2004/new_zealand/dunedin/large/train.jpg

I Sør Afrika:
http://www.bigskyline.com/images/Skyline-Durban-South-Africa.jpg

Moskva:
http://placeswallpapers10.net/wp-content/uploads/images/71/moscow-red-square.jpg

Snublefot i Reykjavik:
http://toptravellists.net/wallpapers/2012/07/Reykjavik-City-Desktop-Iceland-1600×2560.jpg

I Budapest:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/Budapest_05_2009_A_013.jpg

Man kan snuble i spøkelser, og i det verdensomspennende frimureriets grunnsteiner og triangler, så mye man bare “orker” i hele verden.
Og slutte med “The corner stone of any nutricious meal” (Codex Alimentarius)

Do you fella?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

War is Not the Answer, Never Was, Never Will

Quote: Recocrded April 15, 2011 at Wellspring Sound in Acton, MA. Written by Pat Scanlon; music video by Perpetual Motion Pictures of Ashland, MA. Creative Commons license applies for all uses of this video.

“.. Antikrist, hvor er han ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2012/08/bibelens-profetier-og-tiden-vi-lever-i/comment-page-10/#comment-94228

“Waco Rules of Engagement .. Did Crown Sister Reno kill 24 Brits for Waco pedophiles? ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/04/paskeuka-rituell-h%C3%B8ytid-for-illuminatet/comment-page-4/#comment-94325

« Forrige artikkel

Internasjonal UFO-konferanse i Bergen 18-20. mai

Neste artikkel »

Hvorfor er nøytral info om vaksiners ingredienser og virkninger mangelvare?

239
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x