/

Genetisk Engineering gir alvorlige skader

4.2K visninger
3 minutter lesetid
8

Utvikling av GMO-vekster (Genetically Modified Organism) gjennonm såkalt genetisk engineering  dreier seg om å ta gener fra en art og tvinge disse inn i en ny art. Dette er noe naturen ikke kan gjøre selv.

GMO akselererer aldringen, endrer kolesterol og insulinreguleringen, forårsaker svulster, diabetes, ødelegger indre organer og fordøyelsen. Det er massive følgeskader.  Sammenhengen mellom GMO-mat og negative helseeffekter er udiskuterbare.

GMO-mat utgjør en alvorlig helserisiko på områder som feks. (bryst)kreft, allergier, immunforsvar, bukspyttkjertel, reproduktivitet, samt metabolisk, fysiologisk og genetisk helse. Det øker forekomsten av (bryst)svulster og risiko for nyre- og lever-problemer i rotter. Rotter foret med GM-korn dør. Rotter som fores med GM-mat (Genetisk Modifisert mat) har fått langsommere vekst, mindre hjerner, lever og testikler og ødelagt immunforsvar i løpet av 10 dager.

Det er økt forekomst av nedsatt intelligens, autisme, genetiske skader, dødelige allergier og immunproblemer, også autoimmune, hos mennesker.

Monsanto har hindret merking av GM-produkter i USA.

Krav til informasjon om ingredienser i mat har lenge vært viktig. Men Monsanto har hindret merking av GM-produkter i USA.
Krav til informasjon om ingredienser i mat har lenge vært viktig. Men Monsanto har hindret merking av GM-produkter i USA.

Monsanto sa PCB var trygt, de sa Agent Orange var trygt, de sa DDT var trygt. Nå sier Monsanto at deres GM-mat er trygg.

GM-mat endrer menneskelige gener. Endringen er irreversibel.

Den farmasøytiske industrien er også en BioTech industri (BT). De har ingen interesse i god folkehelse. Det er ikke noe de tjener penger på.

FDA (US Food and Drug Administration) krever ingen sikkerhetsstudier. Det overlater de til Monsanto selv.

Det Hvite Hus instruerte FDA til å fremme biotech/kjemisk industri.

Plantevernmiddelet(sprøytemiddelet) Roundup, som brukes i utstrakt grad, medfører mat med mindre næringsinnhold. Vi har nå en voldsom reduksjon i biekolonier og insekter; nærmest en kollaps. (Iflg. Albert Einstein vil vi bare overleve i 4 år, hvis biene forsvinner). Dette får igjen konsekvenser for andre arter, som fugler, som spiser insekter. Buskap blir foret med Roundup-sprøytede avlinger. Dermed får både korn, mais, poteter etc. og kjøtt mindre næringsinnhold. Dette medfører økte plante-, dyre- og menneskesykdommer.

Nærmere 90% av mat i USA er nå produsert vha. genetisk modifisering. Det medfører at planter etter hvert tåler mer kjemikalier (Roundup) og dyrene tåler mer medisiner (antibiotika). Dette endrer dyr og planters gener og når vi spiser GM-planter og dyr, så endres også våre gener og våre barns gener. Endringene er irreversible.

Kyr i USA blir injisert med en ekstra dose av sitt eget hormon, som medvirker til høyere melkeproduksjon. Det fungerer på tilsvarende måte som om et normalt menneske får injisert ekstra insulin. Både mennesket og dyrene vil bli syke. Det fungerer tilsvarende et insulinsjokk. Melken blir giftig giftig og kyrene må følgelig behandles med antibiotika, noe som igjen gir mer inntekter til farmasøytisk industri. Og jo mer syke vi blir jo mer tjener de. Og når det ikke er noen statlig tilsyn og aktørene overvåker seg selv, så kan de gjøre som de vil. Så lenge innbyggerne ikke følger med på hva som skjer.

Plantenæring i jordsmonnet blir redusert av industrielt jordbruk(GMO og Roundup), som dreper mikroorganismene i bakken. Syntetiske fertilizere(gjødslingsmidler med GM-gener) blir så tilført  og plantene endres.

Ingen GM-produkter kan vokse uten plantevernmidler(feks. Roundup). Disse stoffene havner etter hvert i vann og sjøer og endrer hormoner. GMO krever ti ganger mer forbruk av vann og gir reduserte avlinger over tid. Nå er noen i ferd med å kjøpe opp rettighetene til vannforekomster i USA, samtidig som nye lover innføres. Siden innbyggerne ikke følger godt nok med, så har disse selskapene hittil kunnet gjøre stort sett som de vil. Bøndene har ikke lenger rett til å samle opp regnvann på sin egen eiendom. Roundup blir værende i jordsmonnet i måneder og år og øker plantesykdommer. Bærekraftig (naturlig) teknologi derimot kan øke avlingene med 79% og gi mat til 11.3 milliarder mennesker. Naturlige avlinger gir mer mat enn GMO over tid. Men da tjener ikke GMO-industrien og farmasøytisk industri så mye penger.

USA bruker nå 20%  av nasjonalbudsjettet(GDP) på helseskader i et forsøk på å kurere kroniske sykdommer. Virkningene kan få hele land til å gå konkurs.

Det er ikke mangel på mat i verden. Det mennesker mangler er tilgang på mat. Dvs. de har ikke nok penger til å kjøpe for.

Siden GMO ble introdusert har det vært en dramatisk reduksjon i fruktbarheten i USA. GM-mat har en ødeleggende effekt på reproduksjonssystemet.

Monsanto forurenser avlinger genetisk, monopoliserer frø og ødelegger mangfoldet, korrumperer regjeringer, underminerer lover og regulerende prosesser og forurenser vitenskapelig kunnskap.  De har kontakter helt til topps hos amerikanske myndigheter. Monsanto endrer frøene ved å tilsette en gift som gjør at de ikke kan sås om igjen neste år, slik som tradisjonelle frø. Denne giften har massive negative konsekvenser for planter, dyr og menneskers helse. Bøndene tvinges til å kjøpe nye  hvert år. Disse gm-produktene(mat) har de fått lov til å ta patent på. Samtidig forsøker de å forby alle andre sorter frø og forby gjenbruk. I tillegg må bøndene kjøpe sprøytemidler. Det vil gi Monsanto ekstrem profitt.

Menneskene har dyrket jorda i 10.000 år uten kjemikalier. Det som øker Monsantos profitt, påfører samfunnet negative helsekonsekvenser som overgår denne mange ganger.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

8 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
ye
ye
Abonnent
8 år siden

Først ble det sagt at medlemslandene skulle selv få beslutte om genmodifisert mat skulle kunne tillates innenfor sitt territorie, men i praksis kan de det ikke likevel.
“EU member states will not be able to use health and environmental reasons as a justification to ban GMOs, since the assessment of risks to human and animal health is the competency of the European Food Safety Authority (EFSA).”
Her kan en høre korte klipp eller høre hele debatten med medlemmer av EU parlamentet:
http://europeanmovement.eu/

MAJA
Abonnent
8 år siden

Kan man stole på at Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for Mattrygghet gir oss forbrukere en uavhengig forsking på hvilke konsekvenser gifttilsetting i maten vi spiser har å si ? ”Round up” blir avertert via diverse butikker som Europris og andre som helt ufarlig for å fjerne ugress. Mattilsynet skriver dette på sin hjemmeside”: FAKTA Glyfosat er det klart mest brukte plantevernmiddelet i Norge . Brukes sœrlig til å bekjempe kveke ved ensidig korndyrking. Den gjennomsnittlige årlige omsetningen av Glyfosat fra 2007 til 2011 var 300 tonn av totalt 750 tonn plantevernmidler . Glyfosat er undersøkt mht , mulighet for å gi genskader kreft reproduksjonsskader og skader på nervesystemet , men ingen alvorlige effekter er funnet . Kilde “: Mattilsynet
Når feks. VKM skal risikovurdere Genmodifiserte Organismer (GMO) og giftige kjemikalier, gjøres dette konsekvent med utgangspunkt i produsentens egne studier. Det er dette rådende paradigme med at det er produsenten som har fått oppgaven med å avdekke potensielle problemer med deres egne produkter, som er den direkte årsaken til at vi nå ødelegger verdens matvaresikkerhet, miljø og helse med GMOer og/eller giftige kjemikalier i landbruket. Det er dette paradigmet som har ført til at produkter som Roundup, Glufosinat Ammonium, Atrazin, DDT og mange andre svært giftige kjemikalier i sin tid ble godkjent. Det er det samme paradigmet som har ført til at snart 50 ulike GMO-planter er tillatt i mat og fôr i EU. Alle GMOer som tillates i mat og fôr i EU er også automatisk lov å benytte i inntill 0,9 prosent i norsk mat og “for”:https://mayharrietdotcom.wordpress.com/2015/06/22/mattrygghet-eller-mangel-pa-sadan/
For noen år siden bodde jeg i Rygge og min samboer og jeg jobbet om somrene hos en lokal bonde som drev okologisk , en dag skulle vi skjœre blomkål og han sa at hvis ikke disse hadde standardstørrelser, for små eller for store , kunne jeg bare trødem ned i jorda igjen , dette syntes vi var for galt , så han satte opp et skilt ned ved veoen og ga bort det han ikke fikk solgt . Like etter var vi hjemme hos mine foreldre og spiste middag og de ble bleke da v i fortalte at han ikke fokk solgt grønnsaker som ikke var “standardstørrelse “.

Mole
Mole
Abonnent
9 år siden

«GMO-industrien står bak mye av forskningen»
Moderne bioteknologi, GMO – biosikkerhet og behovet for uavhengig forskning
Det er klare interessemotsetninger mellom de som forsker for industrien og de uavhengige forskerne.
http://www.dagbladet.no/2014/11/28/kultur/meninger/debatt/kronikk/forskning/36480291/

vaken
vaken
Abonnent
9 år siden

“Archive for Category Eugenics & Depopulation: Bill Gates, Monsanto & Eugenics”

“How One Of The World’s Wealthiest Men Is Actively Promoting A Corporate Takeover Of Global Agriculture.”

http://www.4thmedia.org/2014/08/archive-for-category-eugenics-depopulation-bill-gates-monsanto-eugenics/

Radiukalis45
Radiukalis45
Anonym
9 år siden

Det eksisterer en bestemt og tidligere ikke spesielt “skjult” oppfatning i USAs ledermiljøer, om at verdens befolkning “må holdes nede i antall”. Dette kalles også for The Malthusian Fallacy, troen på at befolkningsantallet (og ikke det som heller er problemet; samfunnsstrukturen) er en trussel mot velstandsutvikling. Samme miljø mener dog også rent sosialdarwinistisk at det skal forekomme hierarkier der den vestlige verden misbruker andre deler av verden som slaver og forsøksobjekter.

http://hendersonlefthook.wordpress.com/2014/07/23/the-illuminati-depopulation-agenda/

http://www.forskning.no/artikler/2008/mars/1206531518.99

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

China halts GMO grain imports from the U.S http://www.naturalnews.com/045812_China_grain_imports_GMOs.html

Quote: (NaturalNews) The Chinese government has suspended issuance of permits to import American-produced animal feed ingredients made from corn, according to three trading executives who talked of the development with Bloomberg BusinessWeek. The trio, whose applications were denied, said that effective June 6, U.S. shipments of dried distillers’ grains, which are known in the industry as DDGS, can no longer exported into the country because the Chinese government has declared them to have a high risk of contaminating MIR 162, a GMO strain that China hasn’t approved, the executives – who asked not to be identified because they were not permitted to speak to the media – told BusinessWeek. The report continued: China is the largest buyer of the by-product produced when corn is stripped of starch for ethanol production. While U.S. corn shipments into the country plunged amid restrictions on the MIR 162 variety, imports of DDGS continued to rise because some port officials had been lenient, said Sylvia Shi, an analyst at Shanghai JC Intelligence Co. ‘Not a total surprise’ ..

Genetically modified organism, GMO, a time bomb, food supply control, depopulation, new world order http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1852&start=1

GMO Ticking Time Bomb + https://www.youtube.com/watch?v=wC3yteAC9nk&index=1&list=PLqQQFOVUZBLgLBLgMPSeHxBERU2xOLLng

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Indian nightmare: GMO killer-cotton (RT Documentary)

Quote: An estimated 290,000 Indian farmers have committed suicide in 20 years. Small farms used to be the country’s economic backbone, but now owners struggle to make even a meager profit and drown in debt. For some, the pressure is too much. Many blame GMO cotton for the failing farms, having cornered the market and replaced organic crops; they have failed to live up to expectations. ..

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Ellen Fjestad, sitat: “Regjeringen lanserer ny nettside mot matsvinn i dag: matsvinn.no. Jeg feirer med dette bildet fra gården til faren min fra i fjor: Ti tonn førsteklasses norsk rødløk måtte kastes fordi den hadde ‘feil størrelse’. I stedet ble det importert løk i ‘riktig størrelse’. Hurra for langreist mat og matmangel i verden. – på Arstad nordre, Stange, Hedmark.”comment image

I facebook med kommentarer

Backup foto http://postimg.org/image/4cc9l89n3/

« Forrige artikkel

Nå er søndags-Dagbladet borte

Neste artikkel »

Kreft: Primært et psykobiologisk shutdown-program?

8
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x