Du leser nå
Norske aviser slås sammen til CIA-nytt

10 minutter lesetidNorske aviser slås sammen til CIA-nytt

Media-Norge har lenge vært i endring. Dette har særlig vært tilfelle for avisene, som i lengre tid har vært preget av stupende opplag og betydelig tillitssvikt fra den opplyste delen av befolkningen. Behov for sammenslåinger har lenge ligget i kortene. Den mest naturlige løsningen ble at riksavisene nå skal slås sammen til "CIA-nytt".

Det er nå klart for tidenes sammenslåing i norsk avisverden. Selv om det har ligget i kortene en stund vil det nok komme som en overraskelse for mange. Riksavisene Aftenposten, Dagsavisen, VG og Dagbladet vil bli slått sammen til én blekke ved navn CIA-Nytt. Navnet skyldes at USAs sentrale etterretningsbyrå CIA vil overta den redaksjonelle kontrollen. Dette innebærer i praksis en synliggjøring og formalisering av en arbeidsform som den enkelte redaktør er godt kjent med, mao.  økt transparens av avisenes indre organisering.

Redaktørene vil automatisk få videreført sine ansettelseskontrakter

De tidligere redaktørene vil jobbe i gruppe under ledelse av sjefredaktør Billiam Cooper jr., som kommer fra en stilling som Deputy Director i The Agency, som CIA kalles internt.

 

Det stilles krav om CIA-autorisasjon for hver enkelt journalist

For journalistene vil overgangen ikke gli like lett som for redaktørene. Et krav for å få bli med over til CIA-nytt er CIA-autorisasjon. Dette er en form for sikkerhetsklarering for å sikre at bare journalister med ”TABU-skylapper” og ”no critical questions asked”-holdning får komme om bord i avis-Norges gjenværende flaggskip. Det påregnes en del avskalling blant journalistene  som følge av dette nye ”nåløyet”.

 

Konsekvenser for lokalavisene

Utenriksnyheter og riksnyheter som lokalaviser har hentet fra eksterne kilder må merkes med ”CIA-godkjent”. Dette vil fungere som en tydeliggjøring av etablert praksis med henvisning til REUTERS/AP/NTB.

 

Avis-Norge ønsker endringene velkommen

Redaktør  Arne Strand i Dagsavisen

Sjefsredaktør Arne Strand: " Nå vil (den journalistiske og kildemessige) kvalitetssikringen være  sikret"

Sjefredaktør Arne Strand i Dagsavisen: » Nå vil (den journalistiske og kildemessige) kvalitetssikringen være sikret»

Avis-nestor Strand ser frem til å bli en del av CIA-teamet. Som han selv sier med oppstemt stemme: ”Med meg ved roret har Dagsavisen lojalt fulgt og forsvart alle USAs pågående krigstokt: Irak, Afghanistan, Libya og nå Syria.

Jeg føler meg allerede som en våpenbror med CIA i den pågående informasjonskrigen.

Jeg ser frem til å få enda tydeligere instrukser for info-bruk og vinklinger samt tilgang til CIA-nettverkets globale informasjonsbase.

Nå vil kvalitetssikringen være  sikret!

Redaktør Torry Pedersen i VG

Redaktør Torry Pedersen i VG: "Tenk å få komme på innsiden av kunnskapsfortet CIA. Nå kan jeg ta livet enda mer med ro enn jeg er vant til."

Redaktør Torry Pedersen i VG: «Tenk å få komme på innsiden av kunnskapsfortet CIA. Nå kan jeg ta livet enda mer med ro enn jeg er vant til.»

VG-redaktør Pedersen er begeistret over nyvinningen:
«Tenk å få komme på innsiden av kunnskapsfortet CIA. Da kan jeg ta livet enda mer med ro enn jeg er vant til. Noen vil kanskje frykte at VG er kommet i fare for å falle i unåde hos onkel CIA etter at vi brakte videre at CIA bistår i våpenleveranser til syriske opprørere.  

Men både vi i VG og CIA vet utmerket godt at den notisen først hadde stått på trykk i New York Times før den ble videreformidlet av NTB. Det oppfattes ikke som CIA-kritisk å sparke inn åpne låvedører. Tross alt hadde vi skylapp-journalister på plass i Congo i månedsvis for å formidle dagsformen til de to nordmennene som hadde det tøft der nede, uten at CIAs pågående Black ops-prosjekter i landet ble så mye som hintet om.»

 

Politisk redaktør Ole Mathismoen i Aftenposten

Politisk redaktør Ole Mathismoen i Aftenposten: "Det skal bli en lettelse å få komme inn i et Agency som gir bakgrunn for egne meninger."

Politisk redaktør Ole Mathismoen i Aftenposten: «Det skal bli en lettelse å få komme inn i et Agency som gir bakgrunn for egne meninger.»

Ja, det skal bli en lettelse – å få komme inn i et agency som gir bakgrunn for egne meninger. Jeg har jo slitt en del på klima-fronten. Vintrene blir bare kaldere og kaldere, mao. har vi en situasjon med global nedkjøling. Igår, 31. mars så jeg for første gang at det rant vann i takrenna fra snøen på taket. Dét kaller jeg en sen vår. Og jeg som har tuftet min klima-karriere på CIAs propaganderte agenda-påstand om at CO2-utslipp skaper global oppvarming. For noen år siden stod jeg frem og hevdet – og det ble slått stort opp i Aftenposten, naturligvis – at det ville bli  betydelig oppvarming de neste tiårene – Spesielt om vinteren. Jeg ser frem til å få klare instrukser fra min nye arbeidsgiver CIA og å slippe å måtte mene noe selv lenger.”

 

Redaktør John Arne Markussen i Dagbladet

Redaktør John Arne Markussen i Dagbladet: "Dette vil gi vår nåværende hovedstrategi, som er fremkalling av frykt, flere bein å stå på."

Redaktør John Arne Markussen i Dagbladet: «Dette vil gi vår nåværende hovedstrategi, som er fremkalling av frykt, flere bein å stå på.»

 

John Arne Markussen i Dagbladet er lettet for sammenslåingen:

«Dette vil gi vår nåværende hovedstrategi, som er fremkalling av frykt, flere bein å stå på. Vi vil jo fortsette med suksessformelen helse-frykt, men terrorfrykten fikk jo en knekk etter at bin Ladens død ble flagget. Vi regner jo med at gode gamle CIA vil kunne gi oss flere nye frykter som vi kan selge på (jeg mener spille på), for eksempel…frykt for utenomjordiske farkoster, svarte fly eller
skyggeregjeringer..
.”

 

 

Presseforbundets avtroppende leder Per Edgar Kokkvold

Presseforbundets avtroppende Per Edgar Kokkvold har nettopp mottatt en rykende fersk hederspris fra Oslo Redaktørforening. I begrunnelsen for prisen heter det bl.a. at:

Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund: "Dette er en nyvinning som vil passe redaktørkorpset som hånd i hanske"

Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund:
«Dette er en nyvinning som vil passe redaktørkorpset som hånd i hanske»

«Per Edgar er en annen fanebærer for redaktørinstituttet, den redaksjonelle uavhengighet, og for ytringsfriheten… retten til å kunne utøve trykkefrihet fullt ut innebærer ikke en plikt til alltid å gjøre det. Selv har han fått smake på kroppen hva forsvar for ytringsfriheten kan koste, gjennom truslene og sjikanen han opplevde da han gikk ut og forsvarte Kurt Westergaards omstridte Muhammed-karikaturer«.  Se

Kokkvold sier at nyvinningen vil passe redaktørkorpset som hånd i hanske: «Jeg kan jo snakke av egen erfaring; hensikten med Muhammed-karikaturene var jo å bringe muslimer i vanry for lettere å kunne stemple dem som voldelige terrorister. Dette har gjort det mye enklere for onkel USA og fetter CIA å overkjøre muslimske land på krigsfronten, Irak, Afghanistan, Libya og nå Syria, kanskje Iran osv. Jeg er stolt over at norges redaktører har bidratt til dette.

Jeg kan jo gi et eksempel på at trykkefriheten har sine grenser: CIA drev narkotrafikk i stor skala fra Vietnam dengang da og nå fra Afghanistan, det siste i nært samarbeid med NATO. Det ville være grovt redaksjonelt uansvarlig, jeg vil nesten si svikefullt – overfor våre nære samarbeidspartnere i etterretningen om dette skulle bli avslørt. Tenk om norske foreldre som har mistet sine barn til heroinavhengighet skulle finne ut at det er storebror stat og onkel USA som har gjort dette mulig, med foreldrenes egne skattepenger til NATO-maskineriet. Trenger jeg å si mer? En redaktør må være seg sitt samfunnsmessige ansvar bevisst – og som juryen så presist har beskrevet det i sin begrunnelse: Retten til å kunne utøve trykkefrihet fullt ut innebærer ikke en plikt til alltid å gjøre det. »

 

CIAs toppsjef John Brennan

CIA Big Boss John "Drone" Brennan prioriterer optrappet droneflybombing i Afghanistan og Pakistan. Han har derfor gitt sjefsredaktøren for CIA-Nytt i Norge frie fullmakter for publisering

CIA Big Boss John «Drone» Brennan prioriterer opptrappet droneflybombing i Afghanistan og Pakistan. Han har gitt sjefsredaktøren for CIA-Nytt i Norge frie fullmakter for publisering.

 

Den nye CIA-sjefen John Brennan sier at hans viktigste oppgave er å overvinne politisk motstand mot USAs droneflybombing i Afghanistan og Pakistan.

Han sier videre at det er naturlig at CIA står frem som den ledende kraft innen norsk presse, dette er jo noe redaktørene er godt vant til fra før. Brennan antar at dette vil bli tatt godt imot blant publikum og føre til økt salg, siden The Agency alltid har nytt stor velvilje og respekt blant politikere og folk flest i Norge.

Brennan avslutter med å nevne at den håndplukkede sjefsredaktøren for CIA-Nytt har fått frie fullmakter for publisering.

 

 

 

Påtroppende redaktør for CIA-Nytt Billiam Cooper jr

Påtroppende redaktør for CIA-Nytt, Deputy Director Billiam Cooper jr. er en uvanlig åpenhjertig representant for The Agency:

Redaktør for CIA-Nytt Billiam  Cooper jr.: “Vi i CIA anser oss for å tilhøre verdens mest vellykkede virksomhet. Vi har hatt suksess med alt vi har foretatt oss, og da tenker jeg på desinformasjon, propaganda, tåkelegging, mind control og massemanipulasjon, med et fellesord kalt perception control, dvs. å manipulere hva folk oppfatter som virkelighet. We are the creators of your mental matrix!”

Redaktør for CIA-Nytt Billiam Cooper jr.:
“Vi i CIA anser oss for å tilhøre verdens mest vellykkede virksomhet. Vi har hatt suksess med alt vi har foretatt oss, og da tenker jeg på desinformasjon, propaganda, tåkelegging, mind control og massemanipulasjon, med et fellesord kalt perception control, dvs. å manipulere hva folk oppfatter som virkelighet. We are the creators of your mental matrix!”

”Vi i CIA anser oss for å tilhøre verdens mest vellykkede virksomhet. Vi har hatt SUKSESS med alt vi har foretatt oss, og da tenker jeg ikke spesielt på fordekt krigføring (black ops) eller narkovirksomhet.

Siden jeg er Norges nye pressekonge tenker jeg på desinformasjon, propaganda, tåkelegging, mind control og massemanipulasjon, med et fellesord kalt PERCEPTION CONTROL, dvs. å manipulere hva folk oppfatter som virkelig. ”We are the creators of your mental matrix!”

Men som kjent kan ikke en pendel svinge til bare den ene siden i det uendelige, før eller siden kommer vendepunktet og det er nå i 2013. Min policy som sjef i Norges CIA-Nytt vil være å formidle sannheten, den grelle og ofte overraskende sannheten. Kall det gjerne RED PILL-publisering. Hvis noen av redaktørene som følger med på lasset hit viser seg å slite med det så er det deres problem. De vil være under CIA-kommando, og her i The Agency har vi våre metoder for å få folk til å gjøre som vi vil.


Det er på høy tid med tidenes vårrengjøring og -utluftning her i de hyklerske og råtne såkalte demokratier i den vestlige verden. Keiseren har jo ingen klær på seg! Tingene står på hodet –  sort fremstilles som hvitt og
hvitt fremstilles som sort. Det er på tide å sette skapet på plass og bjella på katten, som vi sier hjemme i Kansas.

Og hvem kan vel være bedre egnet til å  kalle en spade en spade enn oss i The Agency? Som du lærte i barnehagen: ”You should clean up your own mess!” Så nå er det vår tur – tunge byrder hviler på våre skuldre, men sannnhetens oppvask er nå ikke til å komme utenom –

Vi i CIA-Nytt vil sette sannheten fri. Du kan smile eller le, men du vil få se. Det er på tide at statlig kriminalitet blir avslørt, all krigs-kriminaliteten, narkotrafikken vår (he, he), strålevåpen, hensiktene med chemtrails, HAARP og annet high tech grums, vi vil frigjøre fri energi-teknologi, og frigjøre vårt kjære Agency fra Vatikanet og Den Sorte Pavens klamme grep, sende journalister og kamerateam ned i de underjordiske DUMB-basene, stå frem med vår rolle i JFK-drapet, åpne skrekk-kabinettet til vår Big Brother NSA for all verden, frikjenne vår agent Osama Tim Osman for 911-aksjonen, la våre utførende Black ops-agenter tyste etter tur om sin involvering i falsk flagg terroren i Afrika, USA, London, Madrid, India og Norge, flagge skyggeregjeringer og Stay behind og mye mye mer. Det er på tide å sette menneskeheten fri – ikke minst fra sine mentale fengsler som vi i The Agency så suksessfullt har manipulert massemedia til å skape. Please let me make myself clear with some final words in my own language:

Now we offer the truth and nothing but the truth!

We at the CIA are finally ready to deliver the precious RED PILL information, first to the people of Norway…»

"Now we at the CIA offer the truth and nothing but the truth. Are you ready to take the red pill...?"

«Now we at the CIA offer the truth and nothing but the truth. Are you ready to take the red pill…?»

Are you ready to take it?

Hvor godt likte du artikkelen?
Topp
76%
Opplysende
16%
Inne på noe
0%
Usikker
4%
Dårlig
0%
Om forfatter
Hans Gaarder
Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre. Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

56
Kommentarer

avatar
43 Comment threads
13 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
18 Comment authors
Tore B. KrudtaaYngveHansOle John SagaMole Recent comment authors
  Abonnere  
Nyeste Eldste mest stemt
Varsle om
Falcon
Abonnent
Falcon

First picture of North Korea invading the United Statescomment image In facebook http://tinyurl.com/dx7zcs9

Suomi invading the US

Leningrad Cowboys Go America https://www.youtube.com/watch?v=7BzcaosrMQ0

«En såpeglatt rapport levert fra rådmannen i Orkdal ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2011/01/barnevernet-og-en-hyllest-til-en-rettskaffen-politiker/comment-page-11/#comment-97130

MortenB
Abonnent
MortenB

Murdoch eier alle de store avisene i dette landet som ikke A-pressen eier (og da snakker vi om nok til å bestemme)
De store avisene her i landet heier 99% av alle lokalavisene rundt om i landet.
Noen som lurer på hvorfor en ikke kjenner igjen det som står i avisen når det skrives om ting en har førstehånds kjennskap til ? Og hvorfor de er fulle av «ufarlige» nyheter ?
Nei, det eneste vi kan bruke avisene til er å pakke inn fisk i. Skjønt på grunn av oljebransjens ekstreme forurensning har vi snart ikke noe fisk å pakke inn…

Jeg kan ta en sak fra lokalmiljøet: Et firma ved Mongstad raffineriet søkte nylig om utvidelsen av tillatelsen de hadde til å slippe radioaktivt avfall i fjorden… Dette skapte selvsagt røre, og enda mer oppstyr da de hadde lest saken en gang til og fikk med seg at det var snakk om en utvidelse av utslippet. Altså hadde dette firmaet allerede en hemmelig tillatelse til utslipp i fjorden !!! Som ikke en sjel hadde hørt om før ! Ihvertfall ikke noen i lokalmiljøet.
Og politikerne ? Joda, de sa de måtte «konsekvensutrede» dette først. Med rene ord, de måtte først se hva dette kunne gi dem, i form av mer makt og «penger»….

Som Alex Collier sa for en del år siden. Mange på denne kloden bør skjønne at den dagen kloden er så forurenset at ingen ting gror og alt er så giftig at det ikke kan spises, så kan en ikke spise penger uansett hvor mye en måtte ha….
Selvfølgelig, penger har ikke eksistert på mange 10-år, nå er det bare kreditt, et tall i en computer som eliten kan «punche» inn som de måtte ønske. Det gjør ikke saken mindre sinnsvak.
Welcome to the disfunctional planet !

Maarit M. Hanssen
Skribent

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Advarer-mot-privat-overvaking-7161341.html
Svart på hvitt, at ihvertfall jeg blir overvåket av PST/CIA. Filene havner vel litt her og der som innsideinformasjon for å sette opp rykter, stalking og annet gateteater.

En bra artikkel, Hans.

Genaro
Abonnent
Genaro

jaja. så var det dette med 1. åpril da….
ha haaaaaaaa

Rabalder
Abonnent
Rabalder

April spøk eller ikke. Om ikke helt bokstavelig sant, så er det vel sånn det i virkeligheten er.

faxluri
Abonnent
faxluri
smurfen
Moderator

Det som ikke er en spøk er at det er mer enn en risikosport å være skeptisk til CIA ;)

Mysterious Deaths of 9/11 Witnesses (MUST SEE)

http://www.youtube.com/watch?v=bvay28lZiHU

Så langt 10 Miljømessige Forskere har blitt myrdet etter utgivelsen lab testresultater knytte chemtrails til massedød av fisk, plante-og dyreliv. Shehla Masood, Ruben Santana Alonso, Thongnak Sawekchinda, Sandra Viviana Cuellar Gallego, Eugene Franklin Mallove, Prajob Nao-OPAer, Sombath Somphone, José Cláudio Ribeiro da Silva, Joao Chupel Primo og Maria do Espirito Santo.

Part1of3 PROOF NANO WORMS blir distribuert av chemtrails

http://www.youtube.com/watch?v=1BNTcdt5YlA&feature=youtu.be

ASTRONOMER TEAMS DIES – COINCIDENCES !__

http://www.youtube.com/watch?v=OrLSHLv1VGc&feature=youtu.be

Gikk heller dårlig når media ( Sunnmørsposten ) prøvde å støtte gode ærlige borgere som Kåre Torvholm når han avslørte hvor de paramilitære terrorgruppene Stay Behind fikk sin finansiering fra i Norge.

http://www.dissident-net.info/kare-torvholm/

Flott artikkel Hans, men hvor var aprilspøken ?

Menneske
Abonnent
Menneske

Veldig interessant artikkel dette her, Gaarder.

Ja, her ser vi (igjen) hvordan vi er blitt lurt til å tro at konkurransetilsynet og medietilsynet, og andre ukjente instanser på forskriftsmessig måte, *ikke* fører tilsyn med de «konkurrerende» avisene, slik at nordmenn skal få en noenlunde adekvat «følelse» på en månestrålende nyhetsoversikt, i forhold til hvordan det står til med rikets tilstand, og «utenriks» (det finnes vel bare ett rike på denne jord) og at prisene for hvér avis ikke skal sprike for mye… eller var det for lite…..papirutgavene koster vel like mye alle sammen, sånn omtrent? Bedre meg, dette var en lang setning? Forstå seg på den, dem som kan. Selv synes jeg min lange setning var full av flere sannheter, enn den tendensiøse mediokre setnings-oppbygningen som vi ellers kan lese fra unge journalister i både VG og Dagbabbel (get a life) som kanskje er både kry og stolte av å ha fått gode karakterer på journalist høyskolen.

Jeg forstår ingenting lenger av alt det surret som journalistene skriver om, nå til dags. Det er vel også meningen. Derfor blir jeg mindre forvirret av å ikke lese avisene. Ellers er det er jo både kjekt og greit med èn pris-standard for alle avisene, så lenge det finnes så mange av dem i Norge? Ikke aviser, men standardiserte priser, mener jeg? Så praktisk, a gitt. Jeg tenker ikke bare på priser på aviser, men på priser generelt. Det er jo derfor vi har konkurranse- «tilsynet», den CIA kontrollerte paraply organisasjonen som sørger for at alle dem som forsøker seg på sunn konkurranse, eller på gravejournalistikk for den saks skyld, blir usunne, og stort sett går på trynet med sine velmente aktiviteter. De ender opp bankerott alle som èn, fordi bankene har begynt å gå amok med regnskapene sine for de små. Jeg vil ikke påstå at bankene (da spesielt med tanke på Vatikan-banken DNB) er spesielt rause for tiden. Med renter og renters rente tar de knekken på de fleste skadedyr med ærlige hensikter.

Blar man i de opplyste nyhets-blekkene, vil man fort innse at man har betalt for like mye reklame som annonsørene har gjort, i tillegg til å måtte betale for både propaganda og renspikkede hvite løgner. Hvor mye soper avisene inn på en tosiders annonse for Elkjøp og Expert? Et par hundre tusen? Hvor mye oppmerksomhet vier leserne til disse annonsene, fullspekket med fristelser og tilbud, i forhold til å resonnere over hvor mye som ellers ikke henger på greip? Jeg stiller et åpent spørsmål til dette, men som vanlig blir jeg vel besvart av oraklene: «Og så må De ikke stille spørsmål, er De så vennlig».

Antakelig finnes det ikke ett (del) rike i denne unisone verden, hvor det er så lukrativt å selge propaganda som i Norge, og skinnhelligheten fra massene i form av ønsket om å bli «opplyst» og underholdt med både kultur, underholdning, bilreklamer og tarot- spåkoner, samt halvpornografiske illustrasjoner/bilder fra det okkulte Dagbabbelet, ser ut til å nå sitt klimaks i disse dager. Summen tatt i betrakting, d.v.s. den pengepott som alle godtroende forvirrede og ellers sovende/synsende lesere gladelig overpøser mediasjeikene med, så skulle dette fint kunne bøte for den allerede skakkjørte og totalt urettferdige verdensøkonomien, hvis tilfaller den katolske kirke og alle de som bifaller denne vrangtro? Apropos mediamoguler: Det er en aldri så liten feil i artikkelen din, Hans. En ørliten korrektur fra meg, bare. Det er Schibstedt som kontrollerer alt av media og stort sett alt annet i Norge. Ikke CIA. De er som uskyldige korpiker å betrakte i forhold til Shibstedt. Du kan si hva du vil om det mektige konsernet Shcibsted, men å synge pent i kjerka er de ikke kjente for. De schråler like falsk som Herodes i puberteten, faktisk. Likeså snakker de alltid med kløyvede tunger. Avisene skal ikke sentraliseres under ett. Tvert i mot. En fordel med en standard, er jo at det er så mange av dem? Mange nyhetsstandarder skaper jo et opplysende og forvirrende nyhets-konsensus. Så praktisk, a gitt. Det jeg finner så morsomt med «nyhetsbildet» er at dette gir meg inntrykk av å bevisst skape full forvirring og uenighet hos folket. For ikke å glemme illusjoner i hodene på folk.
Splitt og hersk?

Herodes, d.v.s. Schibsted, opererer i 27 ulike land. Både «innenriks» og «utenriks». Konsernet er «norsk eid», men så skal det sies at Berlusconi’ s far i all hemmelighet startet Budstikka i Asker, og har hatt mange fine fingre med i spillet, inntil hans sønn overtok sjappa. Heldig som han var, født med platinaskje i munnen, med sitt selskap RAI (RA?) kunne han og resten av nyhetsoppleserne leke: The game: No winners- only loosers (how fun). Schibsted konsernets aktiviteter er forøvrig relatert til aviser, TV, film, markedsføring (hjernevasking), multimedia (hjernevasking) og mobile tjenester (bestråling og hjernevask). Hm. Interessant dette begrepet «hjernevask». Tør jeg tillate meg å heller kalle dette: «Avledning fra moral og ærlighet»? Er man ærlig i det babylonske Norge i dag, så blir man jo så og si askesvidd på en kulegrill fra en Esso-stasjon. Gjerne overøst med blyfri bensin fra avgudsdyrkerne i tillegg. I det minste er bensinen blyfri. Eller er den det?

Schibsted har eierskap i et utvalg av formater som internett, kino, DVD (blueray, bluebird, bluebeam?) og trådløse terminaler ( de som bestråler og spionerer på oss på oppdrag fra Vatikanet). Skal man annonsere på nett, så skal det sies at at Shibstedt (har gått helt fra vett) eier finn.no i tillegg, og fører full innsamling av persondata på vegne av «the man in the moon».

Den falske Herodes eier disse avisene:

Aftenposten, Verdens Gang (VG), Budstikka (Berlusconi med sine10.1%), Bergens Tidende (24.4%), Fædrelandsvennen (25.0%) (venn av fædrelandet, lizzom?) Harstad Tidende ( som også eier bladet Tromsø) (51.0%) og Stavanger Aftenblad (31.5%). Gjennom Aftenposten og VG kontrollerer Schibstedt 20.6% av det norske nyhetsbyrået og 100% av online E24, og Dagens Næringsliv. I Sverige eier Schibsted Aftonbladet, og en av de største avisene Svenska Dagbladet. Schibsted eier det største TV og film produksjon/media-konsernet i Norden: Metronome Film & Television, og distribusjons-selskapet Metronome. I tillegg eier Schibsted annonseportalen Blocket.se og søkemotoren hitta.se, så vel som pris «sammenlikneren» Service Prisjakt. Ekvivalent med det «norske» «kelkoo». Schibsted publiserer også et utvalg av magasiner med lokasjoner i Zurich, og i landet hvor man får kjøpt de flotte sveitsiske knivene «Victorinox», Sweitz. Landet med de hemmelige banker og formuer, «swiss made» (how Swiss is Swiss nowadays?).
Forøvrig har jeg har alltid lurt på hva «victori» betyr i denne sammenheng. Det lukter av Vatikanets hvite/røde kors-symbolikk for min del. Hvis jeg ikke tar helt feil, så betyr victori «seier» på norsk? De dagan da Satan skal seiere, m.a.o. Og slik går no dagan, Mr. Satan? Ifølge min tykke bok, så blir dog seieren kortvarig for ham, «the man from the dark side of the moon»!

Shcibsted er ansvarlige for Tutti.ch siden february 2010 og har aksjemajorietet på 200 000 annonser, fordelt på 1 million brukere. Schibsted Media Group kontrollerer en rekke «verdiskapnings-foretak » i Europa, med forgreininger så omfattende, som et eiketre`s røtter i en forvokst genmodifisert surskog, plaget av geoingeneering og ellers sur nedbør.

Christian Michael Schibsted grunnla Schibsteds Forlag i 1860 (frimurer) og startet Christiania Adresseblad, fra 1885 (kjent som Aftenposten). I 1989, under diktatorisk lederskap av Tinius Nagell-Erichsen, ble Schibsted omskjært fra et familie-eid slektstre, d.v.s. «selskap», til et konsern, og ble børsnotert på Oslo børs i 1992. (Det er ikke Bør Børson som kontrollerer Børsen. Det er Vatikanet!). Kjell Aamot har forøvrig vært CEO i Shcibstedt siden 1989 (frimurer!). I 1990 og i 2000 kjøpte Schibsted en rekke aviser. I 2006 ervervet Schibstedt Anuntis-Segundamano fra Trader Classified Media.

Ellers har Aftenposten for lengst stengt mulighetene til å legge inn kommentarer under deres artikler, med mindre det dreier seg om agurker og broccoli fra cricket.com (genmodisifert), samt påskegodt og diverse kryptiske påskenøtter. I Norge har vi et fritt demokrati, så alle kan (MÅ) –registrere– seg med mailadresse og telefonnummer (snart med 11- sifret personnummer) for å slenge igjen kommentarer i VG og andre nettaviser. Den pålagte obligatoriske registreringsplikten skyldes naturligvis PST`s ønske om å spore terrorister, islamister, og ekstremister som truer rikets sikkerhet. Selv er jeg så ekstrem, at jeg knapt tør så mye som å nyse i vinden, i frykt for å bli arrestert av nysepolitiet, og bli tatt av den okkulte vinden, eller av gladio-politiet med sine monster-trucks og shaferhunder, som vil ilegge meg nysebot. Kanskje de vil tvangsvaksinere meg for alskens ulumske angivelige virus (som jeg ikke har), hvis jeg skulle blitt tatt på fersken, for å fnyse av den grandise uærlighet som nå preger vårt land, som et ondartet datavirus fra «the daemon servers», bedre kjent som NSA`s super server: WHOPPER.

Når det gjelder sikkerheten til riket, så betviler jeg at det er Norges sikkerhet det er snakk om, eller individets rettsikkerhet. Vi er vel alle å betrakte som rettsløse i hang-man-staten Norge, med mindre vi verver oss inn i en eller annen gutteklubb, eller absurd okkullt menighet, og sverger til mannen i månen, i overbeviste tungetaler. Det er kanskje «riket hvor solen aldri går ned» det dreier seg om?
Norge = et lite stykke Vatikanet, ikke sjokolade? Does the pope have a funny hat, var det en som skrev i Nyhetsspeilet. Med sitt bumerke i hatten som paven har, er det vel ingen som våger å rope: «buu» mot ham, uten å bli «excommunicated». Oversatt til norsk: Bannlyst.

Ellers har jeg sluttet å kjøpe aviser, da de gir meg en slags konspiranoia, med en jesuttisk bismak, med tanker om når den kommende selvkronede hersker Satan endelig skal manifestere seg på vår okkulte og ramponerte himmel, hvor millioner av demoner i flygende tallerkner leviterer i ulike dimensjoner, som vi ikke kan se, (Transformers in the sky), akkopagnert av barium, radium, strontium og aluminium, og som nå koser seg seg på vår regning, og lader opp batteriene sine til det endelige oppgjør med Kristus (Det kommer til å ende med datakræsj for daemon-serverne til hysj-hysj overvåkerne i Norge: Pssst: De har undervurdert Kristus.

Avisene skriver lite om den mangetusenårige skjulte makt på jorda, som snart vil klaske til, med sitt flotte plasmatiske lysshow: «Aliens will soon rise»- showet.
Vi gleder oss stort til denne fantasiske begivenheten.
Eller gjør vi egentlig det? Jeg tror hele showet vil ende i en eneste stor katastrofe for hele verdensriket. Det riket hvor både stjerner, måne og sol vil falle som en lort, uten fûrarkort.

Tiddeliddelort.
Det er snart overstått. Er det forstått?

Mr. Scary
Abonnent
Mr. Scary

Fra Norulv Øvrebottens FB-side:

«Ingen på søk etter sannhet

Hva som kjennetegner norsk presse i de siste tjue årene, er en stadig større konsentrasjon av eiermakt og en stadig større avhengighet av staten. Hver journalist er nå i gjennomsnitt direkte og indirekte subsidiert med beløp som er seks ganger høyere enn hva en bonde får.

Redaktørene er hentet inn fra en ekstrem fortid på venstresiden, eller så er de stripete og redde aktører i stedet for hva de skulle ha vært, nemlig uredde redaktører. De graver over i stedet for å grave opp. Ingen av dem søker sannhet. De forstår ikke en gang at det er forskjell på å fortelle sannheten og bevise den. At det er to vidt forskjellige forhold. Så klart er de ikke i stand til å tenke.

Dekningen av kampanjen med terror og bedrag som begynte 22. juli 2011, viser det store behovet som samfunnet har for å gi journalister og redaktører pressefriheten tilbake. Det er viktigere å skille presse og stat enn å skille kirken fra staten. Pressen må også saneres. Som gammel redaktør gremmes jeg over alle de dårlige journalistene av i dag.

Når pressefriheten ender opp med å kamuflere og medvirke til ren mafiavirksomhet mot den norske befolkningen, er det åpenbart at mediekonsernene må brytes opp med makt og all støtte fra staten må tas bort. NRK er bare å legge ned. Det samme gjelder TV 2. Som bør miste konsesjonen som følge av alle de politiske narrespillene som stasjonen deltar i. De lykkeligste slavene er alltid frihetens største fiender. Sannhetens også.

Selvsagt var det flere skyttere på Utøya. Det vet mange journalister, men de får ikke lov til å skrive det, så da må du gå til nettet for å få vite noe sannferdig. Noe sant i sann kontekst finner du ikke i de etablert mediene. De er altfor godt integrert i organisert kriminalitet til å kunne fortelle deg noe som kan ramme eierne og staten. Så de spinner videre på et bedrag. Slik de har gjort i snart to år.

http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/22-juli-avslort/

Ung mann sier: – Det var tre stykker.
Reporteren: – Tre stykker som skjøt?
Ung mann svarer: – Tre stykker, ja.

http://www.youtube.com/watch?v=ZLDyCN4oRIY

http://royvega.blogspot.no/2012/08/ms-thorbjrn-og-auf-leder-eskil-pedersen.html«

Falcon
Abonnent
Falcon

The nwo junk propaganda is just too obvious https://www.facebook.com/jezebel.panther in https://www.facebook.com/groups/politiskDEBATT/

«Ekstrem rasisme utøves av den sveitsiske stat med bebudet bygging av konsentrasjonsleire og utførelse av tortur ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/sos-rasisme-under-lupen/comment-page-4/#comment-99691

Falcon
Abonnent
Falcon

Face recognition system exception message: Face not found in database. Send to manual analysis section. NSA

Photo http://postimg.org/image/3umgbj1u9/ In facebook http://tinyurl.com/l6535xg

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

«Contrail demonstrasjon av Norwegian i siste del av følgende video: Chemtrails & chemtrailbow, Trondheim Norway, July 22 & August 5 2013, Falcons’ CAFE ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2013/08/verdensomspennende-markering-mot-chemtrails-25-august/comment-page-4/#comment-101810

Falcon
Abonnent
Falcon

9 av 10 lykkes, 1 av 10 blir redaktør, journalist, politiker, frimurer o.l. http://postimg.org/image/aqdcnlxl7/ I facebook http://tinyurl.com/mjlrqnz

Charlotte Thomson Iserbyt, The deliberate dumbing down of America & the world, interview, book, site http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1844&start=1

Valgeir
Abonnent
Valgeir

Det er på tid at noen får lagd en oversikt over narkokrigen mot Norge, og jeg snakker da om Heroin.
Nye pst sjefen babler om utvidede overvåkningslisenser (ala NSA) for å ta noen terrorister. Hvorfor skulle vi tro ett millisekund at PST er kapabel til å oppdage noesomhelst når de ikke har klart å forstyrre herointrafikken?

Heroin importen har i 40 år gått fullstendig stødig uten at noen større fisk har vært tatt. De har liksom tatt store beslag, men aldri har det vært gjort noen beslag store nok til å øke gateprisen. Hvorfor i all verden skal vi tro at ikke Heroin trafikken er velsignet fra øverste hold?
Jeg vet ikke om statistikken over heroin ofre lenger er mulig å innhente, men med tanke på de dødstallene så er da terrorisme bombing til å leve med.

De ansvarlige for Norsk inkompetanse i Herointrafikkens manglende avsløring er Riksadvokaten, den øverste i påtalemyndigheten.
Disse har vært i den gjeldende periode:
1968–1979 Lauritz Dorenfeldt (1909–97)
1979–1986 Magnar Flornes (1928–86)
1986–1997 Georg Fredrik Rieber-Mohn (1945–)
1997– Tor-Aksel Busch (1950–)