Bla i tag

Jens Stoltenberg

NATO/OTAN, navn omvendt er inspirert av babylonsk religion hvis ritualer og hellige bøker fortsatt er høyst aktuelle i visse kretser, når vi ser dette i bekjentgjørelsen av NATO/OTAN betyr det at NATO/OTAN styres av disse (marxistiske) miljøene.

Angrepsmakten NATO: Fra Norges indre historie

Tenk om NATO ikke er den felles europeiske forsvarspakt de hevder at den er. Tenk om alt som sies om §5, en for alle alle for en, bare er tøv? Tenk om NATO er en angrepsmakt, et gigantisk instrument for ødeleggelser? Navnet omvendt? At det er dem som står bak alle terrorangrep fra Europa til

Vestens store fiende: https://www.thetimes.co.uk/article/putin-knows-his-history-the-end-will-be-brutal-and-from-within-gbg2w6hsh

De første som hopper i sjøen

Norge dilter trofast etter USAs neokonservative, som de kaller seg, miljøet som sto bak planleggingen, utførelsen og den etterpåfølgende tildekking av 911, det gjaldt Project for the New American Century (PNAC), sentralt dengang sto Paul Wolfowitz, som begynner å bli en gammel mann nå. En av hans gamle “venner” ble nettopp tatt i å uttale

Stoltenberg brøt grunnloven med sin de facto krigserklæring 19. mars 2011 mot et sjølstendig land som Norge ikke hadde noen konflikt med.

Still Stoltenberg for en krigsforbryterdomstol

Jens Stoltenberg kuppet igjennom en norsk krigserklæring uten behandling i Stortinget og uten forankring i et regjeringsvedtak. Internasjonale lover tilsier at han skal sitte foran en krigsforbryterdomstol i Haag sammen med rejeringskollegene Navarsete og Halvorsen.

Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg med NATO i ryggen ønsker å ruste opp mot den "store, slemme bjørnen" Russland.

Jens Stoltenberg vil ruste opp mot Russland

Det finnes ikke en forsvarsminister i NATO som ikke vet at tidligere statsminister Jens Stoltenberg ble plukket ut til stillingen av Angela Merkel og Barack Obama.

Stoltenberg

Stoltenberg: Vi støtter Tyrkias beslutning om å skyte ned russisk fly

Etter et ekstraordinært møte erklærer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg at “Vi står i solidaritet med Tyrkia og støtter den territorielle integriteten til vår NATO-allierte Tyrkia”.

Jens Stoltenberg vil nedlegge NATO?

Som ny generalsekretær i NATO akter Jens Stoltenberg å få lagt ned NATO som forlengst har utspilt sin rolle.

22/7 – Soros Roserevolusjon i Oslo

Er det egentlig så ekstremt å være imot George Soros sine vanligvis sosialistiske roserevolusjoner?

Overgrep mot Snåsamannen Gjerstad

Kan det være at Lysbakken er bare en liten fisk i en stor dam? Bilde: SSB

Åpent brev til Statsministeren om en smule fred og frihet

En inntrengende bønn til Statsministeren om at vi også etter 22/7-2011 kan ha et fint Norge, med selvrespekten i behold, ved å bevare en liten smule frihet, arbeide for fred, og ikke utvikle oss til et leninistisk 'paradis'.

Joker-Jens’ nytale

Jens' nyttårstale (nytale); ikke slik den var sagt, men slik den var ment.