Stoltenberg brøt grunnloven med sin de facto krigserklæring 19. mars 2011 mot et sjølstendig land som Norge ikke hadde noen konflikt med.

Still Stoltenberg for en krigsforbryterdomstol

7.6K visninger
4 minutter lesetid
10

Jens Stoltenberg kuppet igjennom en norsk krigserklæring uten behandling i Stortinget og uten forankring i et regjeringsvedtak. Internasjonale lover tilsier at han skal sitte foran en krigsforbryterdomstol i Haag sammen med rejeringskollegene Navarsete og Halvorsen.

Jens Stoltenbergs menneskesyn: «Norge bombet for å trene».
Jens Stoltenbergs menneskesyn: «Norge bombet for å trene». Sjokkerende rettferdiggjøring av drap på ekte mennesker bak uniformer og sivile klær i alle størrelser.

Klassekampen skrev 15. oktober 2014 at Jens Stoltenberg «sjokkerte svenske svenske partifeller da han begrunnet Norges deltakelse i Libya-krigen. Bombingen var «utmerket trening for det norske luftvåpenet», sa statsministeren ifølge ny bok.»

Avsløringa kom i ei bok av den sosialdemokratiske forfatteren Daniel Suhonen som har skrevet om Håkan Juholts korte karriere som leder for det svenske sosialdemokratiske partiet. Klassekampen skriver:

Daniel Suhonen har fått tilgang til referater fra møter i Socialdemokraternas ledelse, der Juholt forteller om Stoltenbergs argumentasjon.

– Han ble veldig opprørt, han ble sjokkert, sier Suhonen.

Flere partitopper skal også ha blitt provosert av Stoltenbergs begrunnelse for den norske deltakelsen.

Stoltenberg brøt grunnloven og førte an i en krig mot folkeretten

Jeg har i en lang serie artikler vist at Jens Stoltenberg kuppet igjennom en norsk krigserklæring uten behandling i Stortinget, og faktisk uten formell forankring i noe regjeringsvedtak.

Statsministerens kontor sendte 19.03.2011 ut en pressemelding der det heter:

– Norge er klar til å sende inntil 6 stk F-16 kampfly for å delta i håndhevelsen av sikkerhetsrådsresolusjon 1973, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Da han kom med denne erklæringa, hadde det ikke vært noen stortingsbehandling, og det finnes heller ikke noe vedtak fra regjeringa. I sine memoarer forklarer daværende SV-leder Kristin Halvorsen hvordan dette ble behandlet:

«Torsdag 17. mars 2011, sent på kvelden, vedtok FNs sikkerhetsråd overraskende en resolusjon som åpnet for militær intervensjon. Dagen før hadde utenriksminister Jonas Gahr Støre i Stortinget uttrykt så mye motstand mot en flyforbudssone at opposisjonen mente han var feig.

Resolusjonen snudde opp ned på alt. Fredag 18. mars ca. kl. 17 ringte Støre til Halvorsen, som hadde tatt helgefri på hytta. Det hastet å melde inn norske styrkebidrag, blant annet fordi statsministeren skulle på et toppmøte i Paris dagen etter. Jens Stoltenberg ville ha noe å legge på bordet. Fredag kveld gikk det mange telefoner mellom Støre, Stoltenberg, Halvorsen og Sp-leder Liv Signe Navarsete, som var på Sp-landsmøte i Nord-Trøndelag.

Tidlig lørdag morgen, før Stoltenberg gikk på flyet til Paris, ringte han på ny til Halvorsen og Navarsete. Han ville ha en avklaring. Han opplyste samtidig at Norge kunne stille med seks F16-fly.»

Norges krig mot Libya ble besluttet via mobiltelefon og sms

Den 19. mars 2011 hadde ikke Stoltenberg noe stortingsvedtak i ryggen. Det fantes ikke noe grunnlovsmessig mandat for å gjøre det han, Halvorsen og Navarsete gjorde.

Jeg har tidligere skrevet at behandlinga er et alvorlig brudd på grunnloven, og at regjeringa burde ha vært stilt for riksrett.

Jusprofessor emeritus Edvard Vogt anmeldte utenriksminister Gahr Støre og forsvarssjef generalløytnant Helge Sunde for

krigsforbrytelser og andre brudd på FN-pakten og  andre krigsretts-relevante  traktater som forplikter Norge – samt mot de bestemmelser i norsk lov  som regulerer norsk krigsdeltakelse.

Stortingspartienes hyllest til krigen

Stortinget spilte ikke den rollen som det er tillagt etter grunnloven. Det kom bare sammen i ettertid for å hylle den krigserklæringa ledertroikaen i regjeringa allerede hadde avgitt overfor hele verden.

De ramlet nesten over hverandre for å vise hvor mye de støttet krigsvedtaket, og de gjorde det alle sammen, Martin Kolberg (A),  Karin S. Woldseth (FrP),  Erna Solberg (H),  Bård Vegar Solhjell (SV),  Trygve Slagsvold Vedum (Sp)  og Dagrun Eriksen (KrF).

Norge rykket opp i NATO

Alle bomber som ble sluppet over Libya, var å anse som NATO-bomber. Ettersom NATOs opptreden på enkelte områder synes å ha strukket seg ut over mandatets fullmakter, er det derfor mulig å hevde at Norge også har et medansvar for utfallet av hele operasjonen», skriver oberstløytnant Pål Henriksen i Militære studier.

Til Klassekampen (19. mai 2014) sa oberstløytnant Tormod Heier:
– Stoltenberg-regjeringen hadde i sine første leveår et dårlig rykte i USA, blant annet fordi vi ikke bidro i Sør-Afghanistan. Etter at SV ble svekket i valget i 2009, ble Libya en mulighet til å reparere forholdet til USA. Dette har bidratt til at Norge rykket opp en divisjon i Nato.

Og som en takk for innsatsen ble Jens Stoltenberg utnevnt til generalsekretær i NATO.

12 punkter om den skitne krigen

Vi vet nå mye om den skitne krigen:

 1. Det forelå ikke noe mandat fra Stortinget da Stoltenberg erklærte Libya krig.
 2. Begrunnelsen den rødgrønne regjeringa, inkludert SV, ga for å bombe Libya var å redde sivile liv. Vi vet nå at det var en løgn.
 3. De rødgrønne påsto at de hadde dekning i FN-vedtak om å gå til krig. Det var også en løgn. Les Bjørgulv Braanens leder om dette i Klassekampen.
 4. De afrikanske landa ville mekle i krigen, men delegasjonen kunne ikke lande, på grunn av NATOs bombing.
 5. Sør-Afrikas president ba om våpenstillstand og forhandlinger, men ble blankt avvist av NATO.
 6. NATO påsto at krigen ikke tok sikte på å styrte Gaddafi, men norske fly skal ha vært med på å bombe presidentpalasset i Tripoli.
 7. Gaddafi ble ikke bare styrtet, han ble slaktet som en gris av våre allierte på bakken. (Korreksjon: den typen slakt han ble utsatt for hadde aldri blitt tillatt på dyr.) Dette er en krigsforbrytelse etter Genevekonvensjonen. Norges regjering er som krigførende part medansvarlig.
 8. Norge brukte en bistandsretorikk for å begrunne at vi var den mest aggressive bombemakta i Libya.
 9. Bare 25 prosent av de norske bombetoktene var planlagt med utvalgte mål på forhånd. De resterende bombemålene ble valgt av pilotene selv, som fra 40.000 fot måtte avgjøre om bygninger, veier og mennesker de selv observerte var legitime mål i henhold til Natos mandat.
 10. NATOs bombing ødela viktig infrastruktur og ødela libyske byer. Dessuten ga den flystøtte til en jihadistisk milits som gjennomførte grove krigsforbrytelser og blant annet ødela byen Sirte.
 11. Libya var nok et diktatur, men slett ikke det verste i Afrika, og det var noe av det nærmeste Afrika hadde som kunne likne en velferdsstat. Norge har vært med på å bombe den i stykker og banet vei for en nyliberal sjokkdoktrine til fordel for de store korporasjonene.
 12. Våre allierte på bakken i Libya, NATOs infanteri, var sterkt dominert av salafistiske jihadister, finansiert av Qatar og Saudi-Arabia. Disse folkene sto bak våpenforsendelser til terrorangrepet på In Amenas i Algerie.

Jens Stoltenberg burde ha sittet foran en krigsforbryterdomstol i Haag sammen med rejeringskollegene Navarsete og Halvorsen. Alle tre bærer et tungt ansvar for denne folkerettsstridige krigen, og hele det forrige Stortinget har det libyske folkets blod på sine hender.

Men det er uten tvil Stoltenberg som er skyldig nummer én. Og han føyde skam til skade ved å si til sine svenske partifeller at «Norge bombet for å trene».

Pål Steigan

Jeg er Pål Steigan, skribent, kulturarbeider, kommunist, kokk og amatørfotograf – jack of all trades, master of none. Egen blogg finner du på www.Steigan.no.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

10 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Seitzern
Seitzern
Abonnent
1 år siden

Her er beslutningen som brakte Norge med i krigen i Libya:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/offisielt-/id636387/

Statsrådsmøtene avholdes vanligvis på fredager, men 23. mars 2011 var en onsdag.
Et ekstraordinært statsrådsmøte med andre ord. De hadde tydeligvis dårlig tid med å komme i gang
med ugjerningene sine. Ble beslutningen med å sette den planlagte 22. juli aksjonen ut i livet også fattet denne dagen?

Henning
Henning
Anonym
7 år siden

Gull Dinahr var Gaddais Kongstanke for Afrikas Framtidige storhet . Alle mineraler fra det Aftikanske kontinentet skulle prises/selges i Gold Dinars . No Mas U.S Dollars .. Og han var nær sitt mål , noget FED Reserve etc etc ikke kunne akseptere .

“Gadhafi’s Gold-money Plan Would Have Devastated U-S Dollar”
http://thefreethoughtproject.com/declassified-emails-reveal-natos-true-motive-topple-gaddafi-stop-creation-gold-backed-african-currency/

Albert N.
Albert N.
Anonym
Svar til  John Eiiv
8 år siden
frank johan dalberg
Anonym
8 år siden

At Norge som har fostret menn som Fridtjof Nansen igjen skulle slippe frem en landsforræder og krigsforbryter på linje med Vidkun Quisling har vært vanskelig å tro. Men det viser seg at bare narsissismen og stormannsgalskapen er stor nok finnes det også i Norge mennesker som går over lik for å hevde seg. For å hevde seg selv er Jens Stoltenberg for USA det Vidkun Quisling var for nazistene.

John Eiliv
John Eiliv
Abonnent
8 år siden

Norge kryr av folk, som synes det er helt greit, at Stoltenberg, og hans jagerfly slipper 550 bomber over det Libyske land, og folk !
de synes det er et ikketema, at dette diskuteres i det heletatt, og de har satt seg godt inn i saken, for de har levert en “helvetes” stemmeseddel !, som det sto arbeiderpartiet på ! : – en stemmeseddel som gir rett til å drepe, ved hjelp av sms, og gsm- samtaler !
så står de stødig i sine drakter og spiser is, og suller med sine barn på 17-mai, og tror de er så skinnhellige, at de er overguder !
-de skjønner ikke at Jesuittmafiaen har som var uønsket i Norges land frem til første halvdel av 1950-tallet, har slått rot, og at disse psykopatene går i front som repressentanter for vanlig arbeidsfolk. De kaller dette for konspirasjoner ! : konspirasjoner, som viser seg å føre til at Storbrittania, og folket i flere land ønsker å frigjøre seg fra Jesuitt/Nazi-konstruksjonen EU.
Et system fundamentert i menneskehandel med en 100% svindelkonstruert Bank, Finans & rettsapparat, som har holdt på så lenge at de ikke lenger ser noen form for grenser for hva de kan tillate seg å gjøre, da de er omgitt av stressede innbyggere, som har mer en nok med å holde en fullstendig sinnsyk tredemølle i rotasjon. Sånn er det å vere så rik, at man ikke vet sitt, eller landets beste !
en behagelig lögn, kan dessvärre bli avlöst av en ubehagelig sannhet, og da ryker ikke bare de overnevnte, men også den fullstendig korrupte/kjøpt, og pressestøttede TV, og Avispressen. Et Norsk Forsvar, som liksom ikke har økonomi til at befal, og beredskapsforsvar, skal kunne ha pistol, fordi de brukte pengene på Bomber i NordAfrika ?? : Fortell meg flere løgner ! : jeg spiser dem med søkke og snøre en etter en !!!!

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  John Eiliv
8 år siden

Vi kan finne mye møkk om makttopper, men det er flertallet som avgjør fremtid.
Mugg blomstrer ikke på rent vann, men på kloakkvann.
Profet Muhammed har sagt: “som dere, så over dere”.
Eller som Lilli Bendriss sa i sitt intervju: “når massenes bevissthet skal øke, så vil det skje Jordas forvandling på ett øyeblikk”.
Massene i Vesten er korrupte, de er tilfreds med all urett i verden så lenge deres eget skinn har det bra.
Samme om biomasse i ruseland – de var tilfreds med Putins kriger mens oljepriser var høye, men begynte plutselig å stille spørsmål ved putins bombinger da deres inntekter begynte å krympe.
“Ete, drite og knulle” er all mening med livet for de fleste, dessverre.

M.Johan
M.Johan
Abonnent
8 år siden

Noen andre som har reagert på Stoltenberg ? Jeg blir rett og slett skremt av uttrykket, kroppsholdning og blikket til Stoltenberg i bildet øverst i artikkelen når han står der og nærmest forguder USA utenriksminister. Ett bilde forteller mer enn 1000 ord, og dette er Natos general sekretær. SAY NO MORE

Hans Gaarder
Forfatter
8 år siden

Har de andre politiske partiene forsøkt å få krigsforbryteren Jens Stoltenberg tauet inn for retten?

Nei – de var tvertimot kry over å kunne bidra til at krigsforbryteren Stoltenberg fikk opprykk i krigsforbryterimperiet NATO.

Og landet er Norge…

Det som engang var FREDSNASJONEN Norge…

John Eiliv
John Eiliv
Abonnent
8 år siden

En sinnsyk statsminister, som gjør hva han vil, uten at det får noen konsekvenser for han, fordi landet er proppfullt av tallentløse feiginger, som har nok av å se folk klatre til topps på en seierspall, med startnummer på brystet.
Når det gjelder den virkelige verden. kan slike som Stoltenberg gjøre akkurat hva de vil.
De tverrpolitisk enige statskuppmakene på stortinget, er såpass enige at de heller ikke er interresert i å stille misstillit.
Da ser vi her ganske tydelig at de avslører seg selv i at de spiller på samme lag hele gjengen, men ikler seg forskjellig drakt.
En spydig morder er løs. Takk for at du bombet Libya, og Takk for at Europa blir oversvømmet av voldtektsforbrytere, og krigsflyktninger som resultat av dine, og dine venners handlinger ! : Det er synd på deg Stoltenberg, det mangler noe vesentlig mellom ørene på deg, og de som har stemt på deg !

« Forrige artikkel

Baba Vangas visjoner gir håp om en ny storhetstid og en ny gylden æra

Neste artikkel »

Den kalde løgnen og norges farligste mann

10
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x