Pål Steigan

Jeg er Pål Steigan, skribent, kulturarbeider, kommunist, kokk og amatørfotograf – jack of all trades, master of none. Egen blogg finner du på www.Steigan.no.

Stoltenberg brøt grunnloven med sin de facto krigserklæring 19. mars 2011 mot et sjølstendig land som Norge ikke hadde noen konflikt med.

Still Stoltenberg for en krigsforbryterdomstol

Jens Stoltenberg kuppet igjennom en norsk krigserklæring uten behandling i Stortinget og uten forankring i et regjeringsvedtak. Internasjonale lover tilsier at han skal sitte foran en krigsforbryterdomstol i Haag sammen med rejeringskollegene Navarsete og Halvorsen.

Sedler
Sedler er i full fart i ferd med å bli faset ut enten vi vil det eller ei.

Bankenes krig mot kontanter

DNB vil fjerne alle norske kontanter. Alt legges tilrette for å kunne konfiskere småsparernes midler for å redde banken fra konkurs. Samt total kontroll selvsagt.