/

Helseterror i offentlig regi

28.3K visninger
35 minutter lesetid
619

Vi har nå tatt steget inn i et nytt år med nye muligheter, så kanskje vi skal benytte det nye året til å gjøre noe positivt for hverandre, gjøre noe helt nytt hvor vi samarbeider i demokratiets navn.

Myndighetene kan starte med opprettelse av egen sak for etikk og moral, det kan føre til den forsoningsdagen dere bør strebe etter istedenfor å bruse mer med fjærene mot folket. Mitt bidrag i saken kan hjelpe dere å finne noen svar på meningen med livet, og de utfordringene dere i stadig større grad står ovenfor ved å miste kontrollen over det som skjer. Det er for sent å snyte seg når nesen er borte, så dette er et – take it or leave it – til makteliten fra oss forente rebeller som ikke godtar mer løgn og bedrag.

Gi oss rettferdige løsninger på problemer i eget land, for styresmaktene i Norge kan faktisk ikke frelse verden før dere frelser dere selv og ivaretar interessene til norske statsborgere.

Det handler om å begynne med seg selv, hvem man lytter til og hvilke valg man tar. Politikere er valgt av folket mens jeg har valgt meg selv, jeg valgte å søke etter innsikt og derfor velger noen meg til å få innsyn i et større helhetsbilde. Slik ble jeg observatør av timeglasset hvor siste sandkorn renner ut, et symbol på siste frist for alle dem som skaper ubalanse ved at de tar mer enn de gir. Her kommer myndighetene sterkt inn i bildet da dere, med bakgrunn i det dere står for, umulig kan ha kjennskap til egen kurs mot avgrunnen. Tragisk nok blir mange dratt med i dragsuget, naive mennesker som i sin uvitenhet adlyder og tilber dere som guder. Det er flere tusen ansatte i det offentlige, der en alt for stor andel synes å være like grådige og maktsyke som dere på toppen, med unntak av dem som glemmer sitt fadervår, fristes av høye lønninger og lar seg forlede til å tro de gjør en god innsats for fellesskapet.

Etter oppfordring fra mange rundt om i vårt langstrakte land og ”noe” inni meg velger jeg å skrive dette som et åpent brev, for hvis ikke dere tør eller vil innse sannheten, så kan det hjelpe andre til å se den når jeg avslører hvilke ugjerninger dere begår. Jeg har mye på hjertet så det blir nok ei lang avhandling, men anbefaler likevel å lese hele da min indre stemme og tegn i tiden varsler at det jeg skal fortelle snart vendes mot dere. Før dere aner møter dere speilbilde av egne handlinger, og det er ikke noe vakkert syn akkurat. Det finnes en universell lov som er tuftet på rettferd, det man sender ut kommer tilbake med en kraft der styrken øker etter hvert som tiden går. Man får tid på seg til å balansere onde gjerninger med gode, og uten et tidsperspektiv ville vi ikke fått denne muligheten.

Det man gjør mot andre gjør man altså mot seg selv, ethvert individ befinner seg derfor i tiden til å stanse og tenke seg om før det er for sent.

Kjære folkevalgte, dere må få vite at i virkeligheten er dere på ingen måte hevet over oss andre, dere må bli fri fra denne illusjon for å innse at den universelle loven gjelder for alle, en lov dere heldigvis ikke har makt til å forandre til egen fordel. Vi har en regel man oftest hører rundt påsketider: Det er ingen skam å snu, så hvorfor ikke heller velge den veien istedenfor å måtte svare hardere enn nødvendig for elende dere påfører befolkningen? – Å neida, ikke tenk den tanken en gang, dere gjør slettes ikke det beste for oss og er langt fra så velmenende som dere gir inntrykk av, det er nettopp derfor stadig flere av oss mister all respekt. Bare gode ledere oppnår anseelse og det er kun den retningen dere kan velge for å lande trygt. Dere kan oppnå større forståelse ved å lese videre, selv om dere allerede føler å være på gyngende grunn vil ikke en flukt fra sannheten bli noen redning. Ingen med onde hensikter får virke gjennom meg så ikke bli skremt av ordlyden, for jeg er bare dønn ærlig og skriver i fortvilelse, ispedd forbannelse over ugjerningene som begås, men samtidig i omtanke for dere selv om det ikke er fortjent.

Jeg har studert dere fra sidelinja over flere år og er sannelig ikke sikker på hvem dere er, tror ikke dere vet det selv en gang. Kanskje gikk dere inn i politikken med gode intensjoner og selv ble slaver underveis, eller dere går denne veien under et sterkt ønske om maktspill for egen vinnings skyld. Kan det hvile en ond makt over Løvebakken, hvor dere bare er stakkarslige marionetter for denne ondskapen, eller er det dere selv som er ondskapsfulle? Dessverre synes dere å være svake nikkedukker for onde krefter som jobber aktivt gjennom sine, dere logrer for eliten rundt om i verden og ukritisk adlyder dere befalinger fra EU-vandalene, Al Gore og andre falske profeter. Fredspris, rettere sagt krigsmedalje gis fra den ene krigsnasjon til den andre, dere er faktisk en stor fare for rikets sikkerhet, lover gull og grønne skoger til verdens mest kyniske aktører og river ned landet våre forfedre bygde møysommelig opp. Også grunnloven vår er forsøplet av arrogante landssvikere som skulle vært stilt for riksrett.

Resultatet av Statens helseterror.

Åh, jeg blir bare så sint når jeg tenker på alt dere gjør som ikke skulle vært gjort, men med egoisme og dobbeltmoral skaper dere stadig økende politikerforakt, ser dere ikke det?

Det sies at øynene er sjelens speil, vi er flere som har oppdaget de tomme blikkene og at de fleste innenfor det offentlige mangler samvittighet. De av dere som har opplevd en ”svak stemme” innenfra vet hva samvittighet betyr, en følelse som kommer fra sjela og varsler om man er på rett spor i livet. Prøv å analysere deg selv når jeg forteller våre historier, er du sjelsløs – uten kontakt med egen sjel – vil det ikke berøre deg, men er det håp for deg får du et ønske om å forbedre slike tilstander og gjøre noe NÅ for at så skal skje. Husk det gjelder fremtiden til deg og dine også, for både penger og makt blir uten verdi. Noen annen fremtid eksisterer ikke gjennom ubalanse, så statsansatte har forgjeves bevilget seg lønn og pensjoner andre bare kan drømme om, mens de som hele sitt yrkesaktive liv gjorde et ærlig arbeid med egne hender, de blir avspist med smuler. Nå må våre stakkars gamle leve med denne urett og trøste seg med skriften som sier det er vanskelig for en rik å komme inn i himmelriket, landets fattige pensjonister med mye hjertevarme får nyte tiden de har igjen som kameler, nåløyet har de gått gjennom allerede.

På under fire år har antall bostedsløse i Norge økt med 10 % og det er nå over 6000 av dem dere ser på som samfunnets utgiftsposter – våre medmennesker som fryser fast på benken eller under broene, men med sitt varme hjerte vil mange av dem vandre over regnbuebroen mens de med kalde hjerter står igjen. Man velger selv et kaldt eller varmt hjerte mens man er i tiden hvor klokka går – tikk takk – og hjertet slår til det er som om pasienten får hjerteinfarkt, pip-pip-pip-piiiiiiip, så er det slutt. Drama fikk sin ende – game over – og om du tapte eller vant var ditt eget valg.

Amalgamskadde ofres på politikkens alter

Statlige agenter stjal barndommen min, ødela helsa mi og ruinerte meg økonomisk. Jeg ble frarøvet både tro og håp, men det største av alt, kjærligheten greide disse bandittene aldri å ta. Det var ei som mente jeg burde hatt jobb innenfor helsesektoren eller politikken da jeg har så mye omtanke for andre, og hun fikk meg nesten til å sette kaffen i vranghalsen. Første bud for å bli politiker eller jobbe innenfor det offentlige må nemlig være fravær av evne til å vise omsorg, ansatte vi møter i NAV og andre kontorlandskap leter med lys og lykter i et hav av regler, utelukkende for å finne grunnlag i lovverket til å gi flest mulig avslag. Minnestein på bilde ovenfor viser en konsekvens av et kaldt samfunn hvor slike kyniske aktører får fritt spillerom, og den steinen skjuler mange tragiske skjebner skal jeg si dere. Jeg har tatt vare på fortvilte meldinger fra dem vi minnes, siste ordene før de – som offerlam for dere å regne – tapte kampen. Dette har brent seg fast i hjertene våre, vi som er tilbake kan ikke la denne nedslaktingen fortsette så vi må skrike ut vår fortvilelse til verden, for dere lytter ikke til oss – folket som trodde på dere.

Misbruk av vår tillit har allerede straffet seg, det fikk hver enkelt av oss til å gå bak kulissene i teateret for å finne manus til skuespillene dere fremfører, men først da vi samlet oss og delte oppdagelsene fikk vi inngående kjennskap til forestillinger som gjør mennesker blinde for virkeligheten. Uvitende om i hvilken grad dere er avslørt står dere smilende fram og forteller hva vi skal gjøre, og ikke gjøre, dere behandler oss som en flokk sauer som ikke vet vårt eget beste. Tenk så freidige dere er, skaper folket til sauer ved å la dem tro at det dere selv tror, det er liksom så mye tryggere og bedre enn det vi tror, ja totalt blottet for ansvarsfølelse og reell viten vil dere overstyre vår frie vilje til å tenke selv. Det er derfor vi må rope høyere for å vekke flere fra sin hypnotiserte tilstand, ingen skal lenger måtte lide fordi dere skjuler ekte problemer bak konstruerte.

Vi er mange i et nordisk pasientnettverk som har erfart at amalgamfyllinger skaper sykdom, men det gir dere faen i for å si det pent, på vår bekostning vikles dere stadig inn i interessekonflikter som ender i folkemord.

Det viser seg at amalgamskadde som har klart seg best, det er vi som har kommet oss helskinnet ut av et skakkjørt helsevesens feildiagnoser og feilbehandlinger. Kanskje det høres utrolig ut for noen av dere, men se bakover og se på det som videre skjer, hvor ble det av solidariteten ovenfra, den solidaritet dere forventer vi undersåtter skal vise hverandre. I motsetning til det vi opplever fra de fleste av dere der oppe på den høye pidestall, så viser majoriteten på gulvplanet solidaritet som blant annet Per, Kaj og Erlend gjør. I ren medmenneskelighet bruker mange av oss svært mye tid og krefter på å få dere til å stanse denne snikinnføring av totalitært styresett. Dere svarer iblant med pene ord og fagre løfter, men dere gjør omtrent ingenting. Hvis dere i det hele tatt gjør noe jobbes det i sneglefart og lite til fordel for folket, noe amalgamsaken er bevis på. Et brev jeg har er datert 28. april 1989 fra Tove Strand Gerhardsen, og også amalgamskadde Inger Eggen som mottok dette svaret stanger hodet mot den byråkratiske veggen, en vegg som har fått mange sprekker og vi gir oss ikke før den er helt knust så alle får innsyn i fadesene bak fasaden.

Vi bør få en ordning for rask hjelp til dem som har bivirkninger av amalgamet.

Sendrektighet og bevisst trenering

  • Vi bør få en ordning for rask hjelp til dem som har bivirkninger av amalgamet, dette skriver Gerhardsen i 1989 og vi er kommet til det herrens år 2010 uten at så har skjedd. 21 år!!! Hadde noen jobbet med samme tempo i det private næringsliv ville de ganske raskt kjørt hele bedriften på ræva. Men dere tenker på en annen måte, ikke sant? Dere tenker penger spart er penger tjent, ja sannheten er at dere tenker bare på å grafse til dere mens store deler av folket dere er satt til å jobbe for går til grunne. For politikere er det liksom helt greit å drive dette spillet, dere øker jo bare skatter og avgifter til å finansiere et slikt sendrektig og enormt byråkrati. Mange jobber til de stuper – blir sykemeldte – for å fø dere som er verdensmestre i å finne på et eller annet dere kan få inn penger for, og på lik linje finner dere alltids på noe slik at vi ikke skal ta del i godene.

Kongeriket Norge er i ferd med å bli et gigantisk pengesluk. Mens private arbeidsplasser, som skaper verdier, er blitt rasert under finanskrisen, har det offentlige Norge, som bruker pengene, est ut med nærmere 20.000 ansatte. Er det noe å være stolte av, ja landet går så det suser… rett utfor bakke med oss!

Det er blitt alt for mange i byråkratiets tjeneste som lager urimelige krav og regler, så det går snart ikke lenger an å drive en bedrift. Dette handler om å sysselsette seg selv, gi et falskt inntrykk av at det er så stort behov for hele denne offentlige gjengen til å ta vare på oss. I utstrakt skala skaper dere hersk og splitt, på utrolig sleipe måter settes folket opp mot hverandre og jeg nevner bare røykeloven som en av metodene.

Konstruere såkalte problemer og komme med løsninger er en del av maktspillet, men sak på sak viser at dette skjer ikke for å ivareta våre interesser. Når vi amalgamskadde forsøker å få hjelp for fysiske plager, hvor dere for å skjule forgiftning av eget folk prøver å tvinge oss innenfor såkalt psykisk helsevern, da vises det sanne ansikt om hvor hjerteløse dere egentlig er og hvor langt dere er villige til å gå for å redde eget skinn. Selv avslo jeg alle tilbud om lykkepiller og dop fra pillepusherne da jeg aldri var psykisk syk, men jeg kan dokumentere hvordan langere for legemiddelindustrien gjorde åpenlyse forsøk på å skape avhengighet, få meg også til å tro på et kunstig behov for lettvinte løsninger i pilleform. Det er vi som er psykisk sterke som må stå fram og avsløre denne galskapen, selv holder myndighetene klokelig kjeft da dere faktisk går over lik for profitt og egen suverenitet. Man må ikke bli redd dere eller tro at det er en selv det er noe galt med, det gir dere kun fred til å spille videre og skape enda flere tapere.
Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!

Tidligere stortingsrepresentant Kjell Helland (AP) har vist et menneskelig ansikt i saken vår, og hans meninger Amalgamforgiftning og myndighetenes manglende engasjement og Det glemte helseproblem er verdt å få med seg. Det er fra sine egne man skal ha det og han gir dere ikke gode skussmål.

Av de som nå sitter i Helse- og omsorgskomiteen har amalgamskadde hatt kontakt med

Sonja Irene Sjøli (H), Jorodd Asphjell (AP), Sonja Mandt Bartholsen (AP), Laila Dåvøy (KRF), Kari Kjønaas Kjos (FRP) og Are Helset (AP) så disse har kjennskap til problemene og har fått overlevert mye dokumentasjon. Sterk og modig må den være, den første i offentlig posisjon som taler sitt falske fagmiljø i mot og innrømmer at amalgam ikke er kun et allergiproblem, men i enda høyere grad et kronisk forgiftningsproblem. Tiden er kommet for politikere, embetsmenn og fagfolk å ta følelser i bruk og først og fremst ansvarsfølelsen.

Ofte gjør man urett ved å unnlate en handling, ikke bare ved å handle.

Brev fra statsrådene Sylvia Brustad, Bjarne Håkon Hanssen og Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Interpellasjon datert 15.11.1991
Fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialminister Tove Liv Besstun Veierød (AP):

Nyare viten om fåren ved kvikksølv i menneskjekropp og miljø, gjer at ein no tek debatten om amalgam meir alvorleg enn før. Dei mange menneskje som har fått helseplager på grunn av amalgamen, har ikkje fått hjelp. Berre synlege allergiar har vore registrerte. Nyare vitskapelege metodar (Dimaval) avslører kvikksølv, kopar og tinn i spytt og urin hos amalgambrukarar, noko vanlege testar ikkje har gjort. Svært mange har vorte friske ved å skifte tannfyllingar. Helsedirektoratet åtvarar no mot å bruke gull og amalgam saman. Meiner statsråden at det er forsvarleg å halde fram med å bruke eit så giftig stoff i munnen på born og vaksne, når det er reist så mykje tvil om at det er skadeleg?

Andre stortingsrepresentanter som har stilt kritiske spørsmål til kvikksølvbelastning fra amalgamfyllinger er Valgerd Svarstad Haugland (KRF), Ola D Gløtvold (SP) og Magnar Sortåsløkken (SV).

Kari Kjønaas Kjos (FRP) og Jon Jæger Gåsvatn (FRP) har tatt saken opp i Stortingets spørretime. Gåsvatn går uredd inn på det betente spørsmålet om Bivirkningsgruppens integritet, noe vi setter stor pris på. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen brukte 3 uker på å besvare spørsmålet, for øvrig samme gamle mølet av et svar i ny ”innpakning”; vår nye helseminister!

Her følger utdrag fra en kommentar jeg mottok før Anne-Grete Strøm-Erichsen kom med svaret til Gåsvatn, for å bære over med all galskapen må vi bruke litt galgenhumor.

Nei, det svaret lar nok vente på seg, siden hun først må innhente forslag til svar fra rådgiverne (Kjell Røynesdal og Liljan Smith Aandahl …..!) Disse (uhildede?) rådgiverne burde i 16 år ha innsett at majoriteten i Bivirkningsgruppen IKKE er uhildede – med sine bånd til Tannlegeforeningen og amalgamindustrien! Men – Statsråden burde like gjerne undersøke sine egne rådgiveres integritet på bakgrunn av deres kobling mot Tannlegeforeningen og amalgamindustrien…

Man fristes til å bli ”profet” angående svaret fra ”rådgiverne”…
– Spørsmål: ”God dag, mann!”
– Svar: ”Hostesaft!” (eller var det: Kosteskaft? Vel svaret er jo likegyldig…)

Vår kontakt som fikk meg til å le oppi all elendighet har helt rett og etter at spørsmålet ble besvart fikk jeg en oppfølger, hvor han igjen med sarkasme presenterer opplysninger som bør komme ut til allmennheten.

Det er pussig at Helsedepartementet har brukt så lang tid på å besvare noen spørsmål så eksepsjonelt dårlig!

Monica skriver: ”samme gamle dritten og unnfallenhet i ny innpakning”.

Jeg vil si: Samme gamle tannlege, rådgiver Kjell Røynesdal!
Han kunne like gjerne ha skrevet under selv, så hadde denne godt betalte ”nyttige idioten” – i dette tilfellet Anne-Grete Strøm-Erichsen – sluppet å nedverdige seg til å skrive under på noe slikt som (sitat):

”… jeg har full tiltro til uhildet­heten til BVG.  Utredningsarbeidet ved BVG er ikke styrt av hverken Tannlegeforeningen eller amalgamindustrien” …. Dette kan jo ikke Anne-Grete Strøm-Erichsen vite med sikkerhet selv, men tannlegen, rådgiver Kjell Røynesdal, derimot, han kan ”garantere” for Anne-Grete Strøm-Erichsen at han ”vet”, og han er SÅ uhildet…
Ingen har større blindhet enn den som ikke vil se!

Hadde Støm-Erichsen vært en etterrettelig helseminister, og giddet å undersøke litt selv, eller i det minste undersøkt hva pasientforeningen, FTH, har skrevet i årenes løp om Bivirkningsgruppen, så måtte hun jo oppdage at Bivirkningsgruppen er styrt flertallsmessig av ca. 80 % odontologer (eller personer som er interessemessig tilknyttet odontologien) – nettopp den faggruppen som har påtvunget befolkningen amalgam-kvikksølvet!

Det er vondt å erfare hvordan penger + politisk strategi går foran utsatte pasientgruppers helse! – Og de samme politikere vil ikke forstå hvorfor den norske befolkning er så syke… Men vi ser jo gang på gang norske ministre, likesom det ferskeste eksemplet, fiskeriministeren, fritar sin egen bedrift for straffebøter til tross for klare brudd på oppdrettsforskriftene! Og dette kan hun gjøre, selv om det i høyeste grad er spørsmål om hennes uhildethet (!), vel vitende om at resten av det rådende politiske miljøet stiller seg solidarisk bak hennes avgjørelse. Slik mangel på politisk integritet har amalgampasientene i alle år måttet kjempe mot.

At Bivirkningsgruppen klart bryter norske forskrifter om HMS angående amalgam, gjør ikke politiker-forakten mindre! Politikere hoverer om korrupsjon i andre land, men de burde heller forsøke å gjøre rent i eget reir.

Kan politikere som oppnår så mye forakt være årsak til usedvanlig mange sykemeldte på flere områder mon tro, å være sint og frustrert gir jo ingen god helsegevinst.

Ledere faller – fordi alt står og faller med lederskapet!

Terror i offentlig regi – Bivirkningsgruppen i Bergen

Jon Jæger Gåsvatn kan gjerne stille spørsmål ved Bivirkningsgruppen (BVG) for som statens forlengede arm er de både terrorister og bortkastet utgiftspost for folket. Statlige bevilgninger fra 1993 til 2008 beløper seg til kr 37.942.221 og har økt gradvis fra kr 924.784 i 1993 til kr 4.159.496 i 2008. Dette er opplysninger fra BVG’s leder Lars Henrik Björkman – 1958 modell med solid lønn og formue. Helsedirektoratet opplyser at midlene i hovedsak går til å dekke lønn til 7 ansatte, hm… hvem sponser da forskningen og reiseutgifter for pasienter fra hele landet, er det hysj-hysj, Tannlegeforeningen, amalgamindustrien eller gjør BVG lite annet enn å heve lønn? Her er det noe som er fryktelig galt og hemmeligstemplet for vi får ikke svar på spørsmålet. I tillegg til nevnte bevilgninger påføres norske skattebetalere enorme utgifter i sykepenger og uførepensjoner grunnet BVG som staten opprettet til skydd mot erstatningskrav fra amalgamskadde, men at vi således heller ikke får nødvendig helsehjelp, se det berører ikke dere som styrer skuta vår – skipet Norge som er i ferd med å grunnstøte i opprørt hav.

Norske borgere seiler i utrygt farvann, det er mange farlige skjær i sjøen og et av dem er altså BVG som er en del av myndighetenes terror mot eget folk. Derfor må BVG beholdes for en hver pris selv om de ikke har bidratt med noe banebrytende eller konstruktivt de 16 årene de har forsket, det eneste de har oppnådd er mange alvorlige pasientklager fra oss som har vært innom dem. All løgn og snusk som foregår der gjør livet vanskelig etterpå, de ødela flere av mine år, jeg sliter fortsatt med etterdønningene og på vegne av de som er døde vil jeg si BVG har mye blod på hendene. Men dette lukker våre politikere øyne og ører for og drar heller på jordomseiling hvor de ”statuerer eksempler” og klager på at Telenor har barnearbeidere osv., mens det egentlig dreier seg om finurlige avledningsmanøvre for å lede oppmerksomheten bort fra egne tvilsomme affærer. Dukketeateret som vises utad i verden har bare vært helt latterlig om ingen ble skadelidende, men jeg må si det er kvalmende når spillet går ut over liv og helse her i hjemlandet.

 

Det er noe som heter å feie for egen dør, det burde henge en stor plakat med denne opplysning på Stortinget, så kanskje, ja kanskje dere folkevalgte hadde sett litt lengre enn nesene rekker.

 

Vi lever i foregangslandet Norge – verdens beste land å bo i – ja vel, det får man si er ubegrunnet selvskryt fra styresmakter som går over lik ved opprettelse av ymse statlige grupper, utvalg og faginstanser for å beskytte egne interesser. Vi har oppkjøpte og hjernevaskete ansatte som sitter der uten å bry seg om våre rettigheter, tvert i mot er hele det offentlige spindelvevet våre motstandere og de har klare ordrer fra oven om hvordan autoriteter skal opptre. Jeg har gått en lang kronglet vei for å overleve, men kampen mot folkefiende nummer en NAV, helsevesen og det man ellers møter etter å ha vært på snarvisitt hos BVG tar kaka. På folkemunne bærer NAV navnet – Norges Autoriserte Vriompeiser – og det med rette. Jeg har full forståelse for dem som valgte døden fremfor en håpløs kamp for livet, flere av oss har faktisk tatt sitt eget liv. Er det da noen som kan tro på at dere har gode intensjoner og hvordan er det mulig at jeg ikke hater dere, men kan man med kjennskap til enkeltskjebner tilgi dere? Jeg kan i hvert fall ikke si – tilgi dem for de vet ikke hva de gjør, for dere vet så forbannet godt hva dere gjør.

Les den triste historien om Ellen Karin og hennes død fordi hun ga opp kampen i byråkratiets jungel, mot det helse(u)vesen der leger tjener fire ganger mer enn folk flest.

Stor takk til familien som i egen sorg står fram med sannheten.

Tor Johnsen har oversikt over BVG’s meritter, deres evaluering av seg selv og statlige rolle i dette:

Også utenfor landegrensene stilles det spørsmål ved BVG’s forbruk og agenda.

Med både opprettelse og videreføring av BVG skjer altså en ny skandale i offentlig regi, omtrent på linje med tidligere saker som tyskerjentene og barnehjemsbarna, hvor vår landsfader Einar Gerhardsen visste hva som skjedde uten å gripe inn. Landsfaderen godtok stilltiende at norske barn ble plassert i barnehjem – hjem som minnet mest om konsentrasjonsleire, og denne mannen, Einar Gerhardsen ble til tross for dette nesten kåret til århundrets nordmann – noe som selvfølgelig bare skjedde fordi sannheten ikke var kjent for folk flest. Mange sitter dessverre enda for godt fastgrodd i komfortsonene sine med øynene klistret til TV-skjermen, den ruta der propagandakanalene spyr ut sin desinformasjon. Glansen av Gerhardsen har forresten falmet betydelig etter at hans uttalelser og gjerninger er kommet til offentlighet, og fremover kan vi vente oss mange åpenbaringer av tragiske sannheter når det gjelder dagens folkevalgte også.

Både politikere og de som ”sover” foran TV bør ta en titt på YouTube, her blir offentlighetens sanne ansikt avduket og denne kanalen viser oss oppfølgeren til serien om barnehjemsbarna. Søk på ”barnevernet” for å se litt av hva som åpenbarer seg langt borte fra det oppkjøpte media. Legg inn søkeordene ”barnevernet caroline” så får dere høre ei jente som for resten av sitt liv skades på sinnet, hør hvordan hun skriker av redsel når hæren bryter seg inn og kidnapper henne, ja uten skrupler tramper de inn og river det stakkars barnet fra sin mor, en mamma hun av hele sitt hjerte vil være hos.

Dere bør også se videoene hvor avdøde May Liss Antonsens ønske ikke respekteres, soldatene fra barnevern og politi tvinger seg til å delta i hennes begravelse, der de av forståelige grunner er uønsket, og de hindret barna fra deltakelse i minnesamværet etter sin mor. En mamma til to som ikke får fred etter sin død da hennes siste vilje ikke betyr noe når maktapparatets lovverk skal følges, og som man ser går dere stadig over lik. Staten, det norske folket, lønner disse kyniske aktørene i den statlige hæren og soldater jeg sier eder; ”Den dagen dere forlater åstedet blir det ingen lønn å få i himmelen”.

Røde roser – Hvil i fred

Man skal la de døde hvile i fred, også gamle ”helter” fra Arbeiderpartiet, men det frister ikke med en ny landsfader – som gikk til siste valg ved å dele ut røde roser til folket. Jeg fikk sterke assosiasjoner til et bilde jeg tok av ei rød rose med bøyd hode, tårer og torner. Tankene gikk til de som helt unødig har mistet livet under Arbeiderpartiets svarte vinger, alle rosene skulle vært lagt på gravene deres hvor dere politikere og statsansatte kom med unnskyldninger og bønn om tilgivelse.

Røde roser med tårer og stikkende torner fra Arbeiderpartiet.

For meg er det ubegripelig at noen forsatt har tillit til det som kommer fra myndighetene, men sannhetskanalen YouTube gjør sin velgjerning for folket, der kan man finne ærlige svar på spørsmål vi måtte ha. Hvem tror dere med vettet i behold tør takke ja til deltakelse i vaksineeksperiment etter å ha sett videoserien i 5 deler fra New Zealand, det være seg forsøk rundt HPV og H1N1 eller noe annet dere agerer for. Og som vanlig oppnådde dere ikke mye anerkjennelse ute i verden med denne norske fadesen heller, så når tid skal dere komme til et punkt der dere innser at dere ikke bidrar til mye å sole seg i glansen av.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, med sin ”naive” tiltro til BVG og WHO, kom med en nyhet man kan gråte blod av og her har vi det igjen! – Statsråden understreker at dette i internasjonal sammenheng er et unikt prosjekt, som vil strekke seg over sju-åtte år. Igjen, hvorfor ikke først holde dere i hjemlige trakter, hente fram kosten og feie for egen dør. Hadde Strøm-Erichsen undersøkt litt ville hun oppdaget at slike unike prosjekt allerede er utført, Sverige og Tyskland har kommet med sine rapporter og har de ”uhildede” rådgiverne til helseministeren underslått disse resultatene kan hun kontakte meg for å få dem. Velkommen etter Anne-Grete Strøm-Erichsen, men vær snill nå, ikke dra Norge inn i flere internasjonale flauser.

Jeg kan ikke dy meg, men må bare enda en gang ta med en kommentar fra vår kontakt som kan det med å si det han har på hjertet.

Er glad for at jeg ikke ble med på dette idiotiet …. ! Men på bakgrunn av 25 års erfaring med ”kvikksølv-mafiaen” overrasket det meg ikke ….
Prosjektet skal starte i 2011, ledes av amalgam-juntaen og skal vare i 7-8 år …. Da har vi kommet til 2018 – 2019 ….
De kommer til å ”forske” på alt som ikke kan føre til noe – derfor kommer det heller ikke til å føre til noe …. osv. …

Det blir bare en videreføring av Bivirkningsgruppen.
Trenering  –  trenering  –  trenering ! ! !
Det skal altså gå med de amalgamskadde som med de andre som har blitt rammet av kvikksølv-fadesene. Når de siste amalgam-ofrene er døde, skal det hele glemmes – nøyaktig som med Acrodynia-ofrene! Slik er det også med de som arbeider innenfor vårt helsesystem – som ”nyttige idioter” (ref. Lenin!) for et økonomisk hjerte-kaldt system, blir de ikke særlig bedre enn sine oppdragsgivere, dessverre! Det blir bare en uhyre ondsinnet, hjerteløs og sjele-løs forestilling. Men dette VIL IKKE helsevesenet, politikere, ministre osv. innse Det viser de siste ”nyttige idiotene” i denne forbindelse: De ”ansvarlige” i Helsedirektoratet og Helsedepartementet.

Monica – en skadeskutt amalgamkriger

For å sette et ansikt på amalgamsaken står jeg fram med bilder og personlig pasienterfaring.

Kraftig hevelse i kjeveparti og halsområde.

Det første bilde viser en kraftig hevelse i kjeveparti og halsområde forårsaket av allergiske reaksjoner og infeksjon, jeg har altså ikke en tennisball i munnen selv om det ser sånn ut. Når man vet at andre i tilsvarende situasjon mistet halve ansiktet var jeg heldig denne gangen også, for som man ser av neste bilde tatt dagen etter er jeg nesten tilbake til det normale igjen.

Allergireaksjoner etter uforsiktig omgang med metall.

Et bilde av hendene mine som viser allergireaksjoner etter uforsiktig omgang med metall. Denne tilstand holdt meg våken et par netter da slike reaksjoner brenner og verker. At jeg utviklet så kraftig allergi mot metaller kan direkte tilskrives BVG fordi de ikke tar pasientenes problemer på alvor, jeg har i mange år vært gjennom en runddans i helsevesenet, hvor omtrent alle jeg møtte bare henviste til hva ”ekspertisen” i BVG hadde konkludert med og dermed fikk jeg ikke rett behandling tidsnok til å unngå varige skader.

Et eksempel på feilbehandling.

Bilde viser feilbehandling hvor jeg fikk sementert ei gullkrone i 2004 hos Colosseumsklinikken i Tromsø, mange år etter at Helsedirektoratet advarte mot dette. Kombinasjon gull og amalgam gir økt korrosjon og høyere kvikksølvbelastning for kroppen. Amalgam som korroderer sprenger tannen slik at tannrot ødelegges, noe som baner vei for infeksjoner og jeg har fortsatt kavitasjoner i kjevene da tilstanden er særdeles vanskelig å bli kvitt. Korrupte BVG-tannleger påsto det var ingenting å se i munnen min annet enn friske fine slimhinner, men i 2008 fikk jeg fjernet både gullet og amalgamfyllingene, noe som reddet livet mitt – uten tvil i min sjel.

Kvikksølv, et av verdens giftigste tungmetall, fettløselig, holder seg flytende til minus 40 grader og fordamper allerede ved 20 grader – men ingen problemer i kroppens eget miljø ifølge BVG, hvor troverdig høres det ut?

  • Brev til Forbundet Tenner og Helse angående BVG og min bomtur dit fra Tromsø til Bergen.
  • Min rapport til Arbeids- og velferdsdirektoratet hvor de lovte å gjøre noe positivt for amalgamskaddes rettigheter hvis jeg kom med en rapport, men fra det offentliges side betenker de seg ikke å fare med løgn.
  • Brev til Helsedirektoratet som ingen tok seg bryderiet med å svare på, dette ble skrevet da jeg i et halvt år hadde helt jævlige smerter fra brudd i et kne uten å få hjelp. Grunnet amalgam og kvikksølv fikk jeg betennelser og reaksjoner i knærne som medførte hevelser slik at de låste seg, og menisken i det ene kneet delte seg på midten etter at jeg i årevis hadde brutt opp slike låsninger. Det er på sin plass å tilføye at jeg til slutt leget skaden på egenhånd, og det er ikke mulig at menisken kan gro sammen igjen ut fra anerkjente vitenskapelige studier, slik forskning dere legger all deres lit til og kaster bort mye penger på.
  • Min artikkel Kvikksølvforgiftning fra amalgam – en kamp mot sykdom og helsevesen sto på trykk i medlemsbladet Tenner & helse. I den anledning fikk jeg utrolig mange henvendelser fra andre kvikksølvskadde over hele landet hvor alle hadde samme historie å fortelle, ingen blir hørt og det er styrt fra toppen av pyramiden fortalte en ærlig lege meg.
  • Amalgam – mitt smertehelvete var et leserinnlegg i Nordlys 21.12.2007 hvor jeg sa noen sannhetsord til julenissen Stoltenberg og resten av nisselaget hans.
  • Artikkel i Sunnmørsposten om amalgamskadde Lidvard Gjersdal. Ikke mange av oss slipper til i media som er under streng sensur når det gjelder slike saker også.
Bjarne Håkon Hanssen i dyp konsentrasjon over brev og dokumenter vi overleverte.

Den 1. september 2009 hadde jeg og Lidvard Gjersdal (bildet) en lengre samtale med tidligere Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. Under denne samtalen kom det fram at han selv visste ikke noe, så han måtte bare forholde seg til rådgivere under seg. Da er vi ved sakens kjerne, statsrådene lytter til sine rådgivere som Kjell Røynesdal, avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet og Liljan Smith Aandahl i Helsedirektoratet, begge tannleger og således som allerede nevnt langt fra uhildede. Dette er personer som meler sin egen kake uavhengig av hvilket parti man stemmer på, de sitter der en mannsalder for ingen kan gjøre noe annet enn avsløre hva de bedriver og de forblir i stillingene sine uansett hvor mange skadelidte de etterlater seg. Liljan Smith Aandahl har et fravær fra jobb uten sidestykke, eller stemmer det ikke at hun bestandig er sykemeldt når amalgampasienter tar kontakt, kanskje spørsmålene våre er litt vanskelige?

Kjell Røynesdal har ingen kommentar til min henvendelse. Det merkelige er at han besvarte et brev som Lidvard Gjersdal sendte til Bjarne Håkon Hanssen, dette selv om det var gitt klar beskjed om at henvendelsen ikke skulle til Røynesdal. Svarbrevet var signert av Hanssen, men etter noen runder med konfrontasjoner kom det til slutt en innrømmelse fra departementet at det var Røynesdal som sto bak svaret. Et annet brev hvor vi ber Kjell Røynesdal svare for seg er fortsatt ubesvart og skal være oversendt BVG for assistanse. Det er helt latterlig, den giftige slangen Røynesdal som hele tiden har vært øverste rådgiver for hvordan amalgamsaken skal håndteres, han vet tydeligvis ikke selv hvordan han skal dokumentere og begrunne sine ”gode råd” i saken.

Korrupsjon, lobbyvirksomhet og maktmisbruk

I 1993 utarbeidet Tannlegeforeningen en strategiplan på hvordan amalgamspørsmålet skulle behandles. Planen skulle forhindre offentlig debatt og kritisk søkelys på helsevirkninger av bruken av amalgam. Da det er stilt spørsmål om BVG sin integritet på bakgrunn av gruppens kobling mot Tannlegeforeningen og amalgamindustrien vil jeg sitere litt fra Tannlegeforeningens strategiplan. Dette sitat behøver bare et kort spørsmål, høres ikke dette ut som korrupsjon og lobbyvirksomhet?

9. Strategi

Strategien for å nå målet, dvs. forhindre at det blir gjort et politisk vedtak om å forby bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale, må i stor grad baseres på informasjonstiltak. Informasjonen må utformes særskilt med tanke på de ulike målgruppene.

Målgruppe A: Politiske beslutningstagere

9.1.2 Personlig kontakt med sentrale Personer i de politiske partiene

9.2 Målgruppe B: Helsepersonell

9.3 Målgruppe C: Massemedia

9.3.1 Kontakt med utvalgte medier/personer

Etter at denne strategiplan ble brukt mot Helsedirektoratet og Helsedepartementet forsvant den umiddelbart fra nettsiden til Tannlegeforeningen, og er dette et bevis for at linjene fortsatt er åpne for ”gode råd” dem imellom eller er det bare en tilfeldighet? En hver får gjøre seg opp sin mening, men jeg forutså at dette ville skje så sikret meg en kopi før konfrontasjon med myndighetene.

Jeg tar også med et lite utdrag fra Rapport fra Kunnskapssenteret nr 10-2006, se punkt 6.2 på side 28; Hvis alle fyllinger var likt fordelt blant befolkningen, ville hver 18-åring ha i gjennomsnitt tre fyllinger (SSB-statistikkbanken). Med tanke på at de som er eldre enn 18 har enda flere fyllinger, vil det få enorme økonomiske konsekvenser å bytte ut alle amalgamfyllinger i landet.

Da skjønner man hvorfor det er så viktig for staten å opprettholde ei bortforklaringsgruppe som BVG, utgifter skal spares på områder hvor mange norske statsborgere blir skadelidende, mens på andre områder ser man overhodet ikke noen sammenheng med sparetiltak. Er ikke lenge siden vi hadde storbesøk fra USA, men til hvilken pris både i penger og knebling av ytringsfrihet? En ikke voldelig norsk statsborger havnet på glattcelle da han med gode hensikter ville opplyse folket.

Hva kan slike urettferdige handlinger og maktmisbruk føre til? Hvis man driver en person fra skanse til skanse med urett og respektløs behandling, kan man ikke da få flere tragedier som fjorårets trippeldrap i Tromsø, hvor drapsmann over lengre tid forsøkte å få helsehjelp. Han møtte samme veggen av arroganse som meg og han taklet det dessverre ikke, men kan man stole på seg selv eller kan vi alle være en ”tikkende bombe” når man bare har kjempet lenge nok uten å bli hørt? Truls Fyhn er en oppegående politimester man bør lytte til, han har sett det han har sett og jeg kan underskrive på at hans massive kritikk av psykiatrien er berettiget. Hvilken rolle spilte helsevesenet i Troms med direktør i Helse Nord, Lars Vorland som ”forsvarer” i den saken hvor tre mennesker ble knivstukket til døde. Vil man noensinne oppleve at sannheten blir offentliggjort? Jeg tror ikke det. Vi lokalt har fått litt innsyn i hva som lå bak denne tragedien og når man vet det man vet, da føles det helt feil at kun en person ble tiltalt for drapshandlingen.

Bjarne Håkon Hanssen sa; Hvor svikter det? Dette skal et granskningsutvalg svare på. Imens tilsyn og utvalg jobber går verden videre for oss på grasrota, hvem blir neste drapsoffer og hvem er egentlig skyldig? Kan aldri offentlig ansatte stilles til ansvar for sine handlinger, eller er de totalt beskyttet og kan herje fritt? Det er laget et system hvor hele klanen dekker hverandre og gjøres uangripelige bak lange telefonkøer. Frekkhetens nådegave kjenner heller ingen grenser, for får man noe annet enn en talemaskin på tråden risikerer man at person i andre enden slenger på røret når man har spørsmål som avslører maktspillet.

Caroline Olsborg, fylkeslege Helsetilsynet i Troms.

I 2008 avsluttet Helsetilsynet i Troms 125 klagesaker hvor bare 3 av dem endte i advarsel til helsepersonell. Samme tilsyn ved fylkeslege Caroline Olsborg skulle granske psykiatriens rolle før trippeldrapet, ”bukken i samme havresekken” så hvordan gjorde hun det, slik som i min og de andres saker tenker jeg. Dermed vil alt fortsette som før, helsevesenet kan ufortrødent fortsette å forsømme oss som pasienter. Se opptaket hvor fylkeslegen greier å drite seg skikkelig ut foran åpent kamera, dette ved å stotrende fortelle at hun fikk tilstrekkelig orientering fra de skadelidende til å behandle sakene deres gjennom at de var omtalt i media!

NRK Nordnytt 11.11.2009 – Fylkeslege i Troms, Caroline Olsborg, om hvorfor foreldrene ikke fikk orientere henne om sine opplevelser ved Sonjatun.

Hvordan er det overhodet mulig å ha et slikt umenneskelig vesen som Caroline Olsborg ansatt til bortimot 700.000 kroner i året for å ivareta pasientenes rettigheter, merk dere at den stakkars jenta i det første opptaket fra NRK tar til tårene over uretten som begås. Caroline Olsborg fratok meg også alle rettigheter og påførte meg psykisk terror, fysiske traumer og økonomisk tap.

Maktmisbruk fra norsk helsevesen ved fylkeslegen i Troms Caroline Olsborg 20.04.2009.

Statlige angrep på folkets helse

Knut Storberget tar opp alternativ sak med riksadvokaten. Tror sannelig det er på tide Storberget får min sak på bordet, så han kan ta affære overfor det offentlige helsevesen og deres samarbeidspartnere som eksempelvis BVG og Helsetilsynet i Troms. Jeg kan ikke drømme om at noen alternative utøvere ville behandlet meg like råttent som disse aktørene har gjort. Hva om staten også i dette tilfelle først hadde feid for egen dør, før dere skal fungere som voktere for folket mot alternative behandlere. Hvem sin agenda er det som skal tjenes i slike utspill, og igjen, det har garantert ikke noe med beskyttelse av befolkningen å gjøre. Uten betenkeligheter ofres vi amalgamskadde og mange andre med oss, kun for at Statens legemiddelverk og andre kyniske aktører skal få sin støtte og drahjelp videre i sine tvilsomme affærer. Blant annet har nå avdøde Lita Heiding fortalt oss litt om den korrupsjon som pågår; ”Jeg er blitt forsøkt kjøpt av multinasjonale selskaper, tilbudt hemmelige konti i Sveits og har mottatt bombetrusler”.

Når man nå ser hvordan staten tjener penger på en konstruert pandemi med påfølgende risikofylt vaksinering, da åpner en ny verden seg for våre øyne, en verden som kun styres av kapital, makt, grådighet, status og profitt.

Dette har pågått lenge i det skjulte, men grådighetens pris begynner å gjøre seg gjeldende. Spillet er blitt så åpenlyst at snart vil hele ”saueflokken” våkne opp til en viten om hvordan landets ledere vil styrte dem rett utfor stupet. En stor flokk som på nåværende tidspunkt flykter fra kunstig skapte fiender opprettet i industriens og maktelitens interesser. Mange vil snart bli vitne til en brutal virkelighet hvor aktører de stolte på har sveket dem på det groveste, men hvordan vil denne massen reagere når de helt uforberedt oppdager at de er blitt løyet til og holdt for narr? For å si det enkelt, jeg vil ikke være i skoene til de politikere som blir avslørt og får en rasende horde ukontrollerte mennesker mot seg. Vi som har oppdratt dyr vet hvordan dette fungerer. Mennesker er som dyr, man kan ikke jobbe kun mot dem og bruke stadig økende tvang eller skremme dem, dette resulterer før eller siden i angrep. Se på krigshistorien, er det noen vinnere i en krig? Nei, vi styres av politikere som skaper tapere og taper man lenge nok er ikke veien lang til terror og selvforsvar gjør seg gjeldende.

Påkrevd strakstiltak: Mer offentlig moral – mindre offentlig moralisering.

Vi som har avslørt løgnene og fått bekreftet hvordan dere jobber imot velferden vår, vi tar skjeen i egen hånd hvor vi aktivt vekker ”sovende” blant oss til en virkelighet de ikke drømmer om er mulig, kan noen være så onde spør de og vi må dessverre svare ja sånn er det. Historien forteller oss at som blinde og døve må man ikke la farlige ledere oppnå ubegrenset makt, derfor har vi fulgt godt med i timen og sett overgangen til fascisme i landet vårt, men dere greier ikke realisere videre planer. Vi skaper en bedre verden hvor samarbeid og omtanke for andre blir viktige tema, og vi behøver ikke våpen for å gjennomføre dette.

Tankekraften vår – dere er få og vi er mange – har allerede skapt kaos for myndighetene som nå har kort tid på seg, dere vakler allerede i den ene og andre retningen uten å skjønne hva som skjer. Vi øker i antall og jeg vet ikke om dere har hørt om den hundrede apen? Kanskje dere er blind for hva tankens kraft kan utrette, men det er faktisk gjort interessante studier på dette område også. Stakkars politikere, dere er selv offer for hjernevaskingen dere bruker mot oss, folkevalgte bør snarest snu om å begynne i jobben for folket, det var oppgaven dere ble tildelt og vi står i veien for at dere oppnår en hel nasjon med slaver.

Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det er frykt… og vi lysarbeidere er ikke redde! :)

Fjern korrupte statsansatte som er mot oss, la det bli så få igjen at de ikke kan skylde på og beskytte hverandre, men heller måtte stå til rette for sine handlinger. Istedenfor diktatur kreves nå det demokratiet vi lenge trodde vi levde under, gi oss friheten tilbake – frihet til å velge – selv bestemme over eget liv og helse.

Vi ble tutet ørene fulle fra FHI – folkeforgiftningsinstituttet – om hvor mange liv svineinfluensa tok, men hvorfor er det helt taust om hvor mange liv kvikksølvet tar, faktisk det giftstoffet som er i vaksinen dere bruker for å ”beskytte” folket. Her er et av våre bidrag til uavhengig informasjon blant annet om vaksiner og kvikksølvets forbannelse; www.vaksineaksjon.no.

Våre myndigheter vet at kvikksølv er et av verdens giftigste stoffer, det gir alvorlige nevrologiske skader og har en rekke andre skadevirkninger.  Norske forsøksrotter dokumenterte at kvikksølv gir nyreskader, dette er også påvist ved tidligere studier på kaniner. WHO 1991: ENVIRONMENTAL HEALTH CRITERIA 118 konkluderer også med at det ikke finnes noen minste dose for når kvikksølv kan sies å være giftig for oss.

Når vi har vært utsatt for kvikksølv, samt andre skumle stoffer, fra amalgam og vaksiner får vi ikke gehør for at vi ble syke av dette. Allikevel går nå staten god for at dere tar det ansvaret produsentene ikke vil ta ved skadevirkninger fra vaksinen mot H1N1. Ingen bør tro noe annet enn at ofrene for denne vaksinen måtte ha kjempet like hardt og lenge som amalgamskadde, tannlegeassistenter, tidligere vaksineskadde, nordsjødykkere og andre i saker hvor dere ikke har ryddet opp enda.

Artikkel i Aftenbladet belyser hvor farlig kvikksølv anses å være.

Det er helt uhørt at kvikksølvholdige vaksiner og amalgam fortsatt brukes med myndighetenes velsignelse, i kroppene våre er det liksom ikke så farlig men er det funnet i et lokale må det fullt verneutstyr til. Selv om det er innført forbud mot kvikksølv er det gjort enkelte unntak for amalgambruk, sparepærer og vaksiner. Er det et område der ingen overvåker og har kontroll så er det ved hvor mange amalgamfyllinger som fortsatt legges, Norge har ikke et register slik som Danmark og Sverige. I Danmark var det til tross for forbud mot amalgam brukt i hele 60.000 tilfeller første kvartal 2009, og det er vel liten grunn til å tro vi har andre forhold her på berget.

Denne systematiske kvikksølvforgiftningen av folket skjer samtidig som stadig flere vitaminer og kosttilskudd forbys av legemiddelverket, en statlig instans der ansatte grunnet interessekonflikter jobber som direkte langere for legemiddelindustrien og deres giftige medisiner.

Legemiddelverk-ansatte tar jobber i industrien.

Big Pharma har tentakler som griper godt om seg, i deres fangarmer finner vi også Karita Bekkemellem – rett fra politiske korridorer og spilleregler til direktør i legemiddelindustrien, hvor hun beklager seg over våre konspirasjonsteorier og påstår at uten vaksinen ville vi hatt enda flere dødsfall fra svineinfluensa. Vel vitende om at dette er en udokumentert påstand basert på egeninteresse opptrer hun som en biorobot, hvor hun kynisk adlyder ordre fra makten som lurer i skyggen. Når man hisser seg opp er ofte forsnakkelser ikke langt unna, man hører 8:51 minutter ut i dette opptaket fra TV2 at Karita Bekkemellem sier som sant er; ”1 million nordmenn kan bli rammet av denne vaksinen”.

Alternative behandlere som anbefaler naturmidler blir utsatt for heksejakt. Vi hadde for en tid tilbake 16 profilerte professorer og forskere på hugget, bevare meg for en gjeng hvis samtlige er like selvgode og kyniske som de to vi hadde korrespondanse med. Nå var jo han ene høyst sannsynlig ekstremt kvikksølvskadd, noe som kanskje kan forklare en påfallende merkelig oppførsel fra ”snill gutt” i ene øyeblikket til ”demon” i det neste. Det er et ubestridt faktum at kvikksølv skader hjernen, så vi får vel unnskylde denne mannens adferd. Etter hans skjødesløse omgang med kvikksølv som i dag ville medført vernetiltak nevnt ovenfor, kan vi ikke konkludere annerledes enn at vi hadde med en hjerneskadet person å gjøre. Og kan det ikke være flere av hans kaliber som kommer med såkalte fakta myndighetene benytter seg av, forklarer det uforståelige konklusjoner i helt elementære forhold?

Dette utspillet fra media i myndighetenes tjeneste fjernet min siste illusjon om en fri og uavhengig presse.

Da galgenhumor som sagt har blitt en del av hverdagen vår avslutter jeg med å si som Ray Stevens – Vi folket har våknet for triksene deres, vi ønsker å stemme dere ut og kaste dere ut.

Lykke til med oppvåkningen på Stortinget.

Monica Waade

Har siden barndommen hatt evne til å oppfatte mer enn andre rundt seg og har alltid vært søkende. Våknet for andre virkeligheter i 1996 ved å motta og notere budskap om livets skole, at sjelen ikke dør og hendelser som vil komme. Ble underveis minnet om sin essens med egenskaper til å føle energier og overføre helbredende kraft, samt avlese kropp og tanker til mennesker og dyr. Monica ble syk fra kvikksølvforgiftning i 2003 og har siden deltatt i den store amalgamkrigen. Det har vært en beintøff kamp gjennom felles erfaringer i et større pasientnettverk. Hun har også avslørt myndighetenes kyniske agenda og har de siste årene advart dem mot å fortsette sitt hensynsløse maktspill.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

619 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Otto
Abonnent
13 år siden
aurum14
aurum14
Abonnent
13 år siden

Takk for opplysningene det var ikke noe småtteri du har funnet ut .

Kjetil S
Skribent
13 år siden

Monica

Tove Strand Gerhardsen sier i brevet «Vi bør få en ordning for rask hjelp til dem som har bivirkninger av amalgamet». Altså, å bli syk av store mengder kvikksølv i munnhulen er ikke «bivirkninger», det er VIRKNINGENE av å bli utsatt for kvikksølv. Hvis dine (og andres) plager er bivirkninger, hva er i så fall virkningene?

Forresten merkelig at det eneste sted i kroppen kvikksølv ikke er helsefarlig er i munnenhulen. Samme som å si at det eneste stedet på kroppen kraftig og hyppig bestråling av mikrobølger ikke er helseskadelig, er rett ved hjernen. (…) Ja det stemmer, det sier de også ja. Mobiltelefoner er jo ufarlige.

Prøver på nytt… Samme som å si at kvikksølv og skvalen sprøytet rett inn i kroppen er like lite helsefarlig som å spise feks skalldyr. (…) Fanken…

…..

Mike Cechanowicz
Forfatter
13 år siden

Gratulere med en fin artikkel Monika. Skulle gjerne sett en bro også over til de andre kildene til kvikksølvforgiftning – Jeg synes du har vært flink. Stå på.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Vil rose deg for en en ytterligere etterlengtet svært viktig og realistisk artikkel her Mona!

Her er det mye verdifullt og særdeles alvorig stoff for vårt norske helsevesen (spesielt) med regjering helsedepartement å feste gluggene på! Ikke minst; for alle oss vanligstilte der ute, som nettopp har fått oppleve hvordan det både er å bli almaganforgiftet, møte veggen i klagesaker som omhandler vårt liv og helse, ikke minst hvor lite vi som borgere i dette udemokratiske landet har å stille opp med når det kommer til et kynsik maktapparat med politikere som sitter på toppen og regelrett ignorerer barn og voksne som sliter stort med helsen sin og sin økonomi og generelle livsituasjon.

Bjarna Håkon Hanssen – ja! » I dyp konsentrasjon» står det under bildet du har satt inn av han. Dere var nå heldige som fikk møte han. Jeg bad om det i 2007, Jeg og et foreldrepar, der dette foreldreparet har et voksent barn som har fått ødalgt sin mentale helse gjennom 13 års tvangsmedisinering av sterke medisiner til tross for at deres barn ble født med en hjerneskade som jordmoren på Haukeland sykehus har et stort ansvar for skjedde! Bjarne Håkon Hanssen ville kunne ikke møte oss. han var for opptatt! Men dette er jo den vanlige bortforklarende løgnen fordi han ikke hadde peiling på hva han skulle si eller hvordan han skulle kunne håndtere alvorlige helsesaker!

Derfor forstår jeg veldig godt disse to mødrene man finner på den ene avisartikkelen din med videoen her Monica, der den ene mistet sin lille sønn grunnet jordmorglipp og den andre fikk et hjerneskadd barn! Og begge disse to mødrene kommer til kort hva deres rettigheter gjelder! Slik er det norske maktsystemet bevisst lagt opp gjennom tidene! Som «undersåtter» og «slaver» for den mørke maktelitens diktaturiske kontrollpolitikk skal vi helst holde munn og se blide og fornøyde ut! er det ikke slik?

Når det gjelder den avgåtte helseministeren, så er det en STOR SKAM, så SKAMMELIG at det går an å få blitt at han noensinne fikk lov til å være helseminister! Han hadde passert bak en fiskedisk istedet, som den slappfisken han var! For så tenker jeg også på denne alvorlig hjertesyke Jonas 3 år som aldri kom til Boston sykehus for å få god nok adekvat behandling som rikshospitalet her hjemme ikke kunne tilby han OG fordi B. H. Hanssen ikke ville gå med på at staten skulle bevilge en krone til dette alvorlig syke barnet. http://www.hjertebarn.org/jonas_saken.htm

Som du kanskje vet Monica, er jeg for tiden aktivt opptatt med det liberal- humane politiske partiet – Borgerrettighetspartiet. Ordet «rettigheter» (partiet kunne like godt het menneskerttighetspartiet) tok jeg med fordi jeg har sett at folk stort sett her i landet ikke har så store rettigheter når det kommer til deres klager om feilmedisinering og feilbehandling til vårt norske helsetilsyn, til fylkesnemda, fylkesmannen og andre øvrige klageinstanser! Heller ikke fungerer vårt norske rettsapparat som det skal for mennesker som er utsatt for både helsemessig feilbehandling, psykiatrisk overtramp, helseforsømmelse, barnevernsovergrep, barnevernsforsømmelse, og andre alvorlige forsømmelser og krenkelser.

Den røde store loveboka der våre grunnlover står, er en stor vits når det kommer til at den også skal gjelde for alle de forsømte, feilbehandlede, mishandlede og krenkede menneskene/borgerne her i landet. Men de lovbestemte paragrafen som står i «den røde boka» gjelder visst mest for de som sitter og styrer dette samfunnet, våre politikere, helsevesen og resten av kontroll-byråkratiets autoriteter! Og dette gjør meg opprørt. VELDIG OPPRØRT også! Så opprørt at jeg overhodet ikke kan stoppe med den tanken om at jeg MÅ bare stå på å få dette partiet opp og fremover. Ikke la meg vippe av pinnen av noen som prøver seg med trussler og krenkelser ovenfor meg personlig eller ovenfor partiet. Jeg har blitt temmelig sterk av den grunn etterhvert – ja! Og nå får jeg inn et veldig bra nytt styre her også. Mennesker som nettopp er opptatt av tenke langsiktig, ikke kortsiktig som de andre regjeringspartiene hittil har gjort når det kommer til helse- sosial og omsorgspolitikk, ikke minst MENNESKERS RETT til å få bedre medhold og støtte i saker som omhandler tjenesteforsømmelse og feilbehandling. Og når det gjelder FN’s menneskerettigheter, vel, så sitter jeg her og rister på hodet for meg selv, for selv de fleste av disse rettighetene som står der er en stor vits når det kommer til hvordan de blir benyttet i praksis, det vil si: hvordan de ikke overhodet i altfor mange tilfeller blir benyttet i praksis! Jeg studerer menneskerettigheter om dagen men skulle likt og ha en hjelper ved min side som jeg kunne rådføre meg med.

Helse- og barnvernsproblematikken oppptar meg sterkt og fattigdomsproblemtaikken – selvsagt. For nå går vi inn i enda verre tider «takket være» denne regjeringens urettferdige og umennskelige feilpolitikk siden de tok til «roret!»» Ja Willock og Bondevik regjeringen har også en stor skyld i at mange mennesker i dag har endt opp som økonomisk ruinerte, fattigstilte og svært syke og utbrente.

Og det er som en av BRP’s nye styremedlemmer fortalte meg: » Hvilken nytte har disse autoritetene av sine studier og stuidebøker når de allikevel mangler vett???»

«Motgang gjør mester» er et godt ordtak jeg har skjønt gjelder også for meg. Og jeg har fortsått at dette ordtaket gjelder for deg også. Du er en robust og tøff person Monica med alle respekt fra oss her på Nyhetsspeilet. Ihvertfall har du all min respekt for ikke bare din kamp i denne sak men også dine klare og alltid meningsfulle yttringsmeninger her på Nyhetsspeilet.

Jeg kommer tilbake her Monica, avslutter her nå men skal følge opp denne interessante debatten.

Og helt til slutt: Måtte mange helseforsømte mennekser i Troms fylke stille denne fylkeslegen – Caroline Olsborg til ansvar for hennes forsømmelser og passive holdninger. Jeg har hørt dem og ble ikke så forbauset Monica! Slikt tomprat og vage bortforklaringer forkommer stadig vekk av både fylkesleger og andre helseautoriteter her i landet – desverre!

Varm hilsen til deg fra meg og ha en riktig flott dag.

Lise

PS. Og Monica! Skriv flere innlegg her er du snill! Det er viktig at vi for med oss folk der ute i slike viktige helsedebatter.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

PS: Igjen beklager jeg at jeg skrev navnet ditt feil MONICA! Har skiftet ut tatstauret mitt enda en gang med et dårlig tastatur der bokstaver henger igjen! Nå skal jeg få tak i et BRUKBART tastatur!

Lise

remote
Abonnent
13 år siden

Flott artikkel, du setter lys på kvikksølvet og den forbannelsen den har brakt over befolkningen! Kvikksølv har en utrolig lang halveringstid, og har sikkert påvirket befolkningen over generasjoner.
Spesielt skadelig er det for fostre, unders hvorfor media ikke har skrevet om alle spontanabbortene som Er rapportert etter vaksinering..

Men hæ? Importeres det fortsatt amalgan?
Trodde det ble forbudt med et eu direktiv, men mulig jeg husker feil..
Er vel kanskje litt ønsketenkning.. :P

Ifl CED og EU så er det vel det.. ^
Ref: http://www.eudental.eu/index.php?ID=5986

«Fun fact» Norges befolkning hadde i 2003? 10Tonn amalganfyllinger i kjeften..
Koster vel litt og skifte ut, og vi lurer på hvorfor vi ikke får dekket behandling av kjeften som resten av kroppen… Trist er det!
Tannleger har faktisk eksistert i 9000år! ifl. en crosslink jeg fikk slengt i trynet når jeg undersøkte noe. :)

Ref: http://www.klif.no/nyheter/dokumenter/miljogifter_forbrukerprodukter_konsekvensvurdering211206.pdf
http://www.illvit.no/Crosslink.jsp?d=131&a=1217&id=9476_14

«Et forbud vil imidlertid sikre at denne reduksjonen fortsetter, og det er forventet at reduksjonen vil skje raskere med et forbud. Amalgam vil likevel være en betydelig kilde til utslipp en tid fremover på grunn av tidsforskyvelsen mellom bruk og utslipp.»
Skal si de får satt ord på det….
Ref: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/regpubl/stmeld/2006-2007/Stmeld-nr-14-2006-2007-/9.html?id=441308

Keep up the good work!

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Denne går til deg Monica, til de to kvinnene på videoen, den ene med et hjerneskadd barn, den andre død, og alle andre offere for det norske helsevesenets uaktsomhet og sviktende attferd og holdninger.

Måtte vi nå gå inn i bedre tider og at samvittigheten dukker opp for fullt i hver enkelt av disse autoritetene som føler seg som «større mennesker» enn den «vanlige mann i gata, » til tross for at de når alt kommer til alt, bare er vanlige mennesker de også – som deg og meg.

http://www.youtube.com/watch?v=PBDIsewNObE&feature=PlayList&p=E067EBFBBEC0BF3F&index=16

Stor varm klem og alt godt til deg Monica

Vandalf
Vandalf
Abonnent
13 år siden

Jeg liker at du går så grundig til verks, Monica!

Tøft gjort å bruke deg selv som eksempel. Som tidligere nevnt har jeg flere (4) amalgamfyllinger selv, men jeg har ikke hatt noen plager knyttet til disse (tror jeg i hvertfall). Jeg vil nok med tiden bytte ut disse uansett. Skulle en av de løsne vil jeg helst unngå å svelge den…

Det er forøvrig skandaløst at så mange syke får så lite hjelp, men det er dessverre ikke overraskende.

Otto
Abonnent
13 år siden

Sitat fra artikkel: .. Vi øker i antall og jeg vet ikke om dere har hørt om den hundrede apen? ..

100th Monkey

Skorpionen
Skorpionen
Abonnent
13 år siden

Hvis man velger å få fjernet amalgamet (noe som etter min mening er bydende nødvendig), er det veldig viktig at man ikke går til en «vanlig» tannlege. Da kan man få ødelagt helsa si ytterligere, fordi man blir utsatt for store mengder kvikksølvdamp under utboring. Man må i stedet gå til en tannlege som tar kvikksølvproblematikken på alvor og altså bruker mye sikkerhetsutstyr for å beskytte den som får boret ut amalgamet, seg selv og tannlegeassistenten. Opplysninger om norske tannleger som har godkjent sikkerhetsutstyr fåes ved å kontakte Forbundet Tenner og Helse. Til slutt en video som viser hvordan kvikksølv lekker fra amalgamfyllinger. Ja, opptil flere mikrogram lekker daglig. Se denne: http://iaomt.org/videos/

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
13 år siden

VG om opptrinnet på direkte-TV igår, da en person reiste seg og nevnte B17-behandling mot kreft:

«Sjokkerte helsetopper på direkten
Her blir den direktesendte kreftdebatten på NRK1 avbrutt av en person som roper ut om omstridt alternativ medisin ved navn B17.
Debatten ble avbrutt av en meget spesiell person. Han ropte ut i lokalet om B17 og forskjellige rariteter, sier Eidem til VG Nett.

Norske helsemyndigheter har tidligere advart mot dette stoffet som livsfarlig.
Statens Legemiddelverk syn på B17. Bør ikke brukes av kreftpasienter.»
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=588969

Legg merke til at VG ikke nøyer seg med å kommentere hva som faktisk skjedde i studio, hvordan debatten uventet tok en ny vri ved at en person fra salen kom med høyst relevante innspill.

VG måtte, for å vise hvor høyt de setter samarbeidet med sine kriminelle samarbeidspartnere i legemiddelindustrien, for egen regning legge til at «B17 er livsfarlig», et høyst løgnaktig og «livsfarlig» utsagn.

Og hva skal vi si til at en Høyre-politiker ved navn Bengt Eidem ringte politiet (hallo i Norge – den nye fasciststaten) ?! Er ikke hensikten med en debatt å få frem ny informasjon, eller var det bare gang rundt grøten, avtalt spill og et skuebrød for galleriet, Norges stadig flere kreftrammede (pga. stråling osv.)

Burde ikke politikerfjompen Eidem ha fått med seg at innspillet i høyeste grad var relevant for diskusjonen ??!!

Her er er litt av hva den uavhengige forbrukerorganisasjonen Fritt Helsevalg skriver om kreftbehandling med vitaminB17:

«Hva er vitamin B17?
MYE mer effektivt enn konvensjonell behandling!
For de som bruker vitaminterapi tidlig, påstås det at langsiktig overlevelsesprosent er større enn 80%…
Hvorfor undertrykkes alt som virker ?»
http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=430&type=2

Og kreft-Norge går sin gang mens hodet stikkes i sanden og politiet tilkalles for å hindre at viktig informasjon blir kjent. Jeg fikk plutselig en tanke om at det er legemiddelstyrte helsevesenet og det tankelamme poltikerkorpset er samfunnets virkelige kreftsvulst… Kan det være her problemet ligger ?

Forøvrig hadde personen som avbrøt debatten, som av «politikeren» Eidem blir beskrevet som «Debatten ble avbrutt av en meget spesiell person» en påfallende likhet med en av Nyhetsspeilets skribenter.

Vi får da håpe at Nyhetsspeilet’s skribentkorps ikke er de eneste som er i stand til å stå opp og vise litt samfunnsansvar nå i Norges koma-epoke. Det må da finnes andre der ute som også vet litt og har vett til å si ifra… Eller ?

leet
leet
Abonnent
Svar til  Monica Waade
13 år siden

«Helsebyråkraten Eidem» ??

Eidem som jeg kjenner litt til, pga av familie-tilknytninger, er egentlig politimann. Han har også vært involvert i politikk gjennom bystyret i Trondheim og som rådgiver for Krohn Devold. Nå jobber han så vidt jeg vet i et privat PR/kommunikasjons-byrå i Trondheim.

Han er likevel mest kjent for hans personlige, og veldig offentlige, kamp mot kreften, i den perioden han var rådgiver for forsvarsministeren. Han har også godt veldig hardt ut mot «alternativbransjen» etter mange negative erfaringer med dem.

Definitivt feil mann å angripe med dette aprikoskjerne-tullet. Tror han har hørt sånt svada ørten ganger før.

Wastri
Wastri
Anonym
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Snakk om å skyte seg selv og saken i foten…Hadde jeg brent for en sak, og en person hadde oppført seg på denne måten, fordi han tror han hjelper saken…hadde jeg uten tvil tatt avstand fra denne personen.

Poenget med denne type medisin, må vel være å spre budskapet til alle og la informasjonen komme frem. Det som skjer i denne situasjonen, er at en person skriker og bråker på et tv show, i et stunt som tyder på at personen er mer pr. kåt, enn ha lyst til å få fokus på temaet.

Folk flest som man vil skal ha denne informasjoen, vil jo ta avstand fra denne type oppførsel. Om budskapet er posetiv eller negativ, så må jo formidlingen være litt mer gjennomtenkt. Man må jo ta hensyn til hvem man skal formidle informasjonen til…Kan ikke se annet enn at det denne personen gjorde, var å latteligjøre hele saken.

Tror rett og slett personen har ett markerings behov eller rett og slett en mangel på sosial inteligens og fortsåelse på hvordan den normale verden fungere…

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Den Lille Snille Ulven
13 år siden

Ulv, jeg ser at VG fortsetter som tankepoliti i Armin-stuntet. VG’s siste om saken (den som fikk Nyhetsspeilets nettsider til å knele ?) lyder slik:

«Det var den selverklærte «konspirasjonsforskeren» Armin Bahrami som avbrøt NRKs direktesending i går kveld. Han angrer ikke på stuntet.
Mens en kreftpasient fortalte sin historie på direkten brøt plutselig Bahrami inn og snakket om alternativ behandling som er sterkt advart mot av norske helsemyndigheter.»
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=589023

Legg merke til siste del av setningen, her ligger det TABU-troskap tjukt utenpå: …SOM ER STERKT ADVART MOT AV NORSKE HELSEMYNDIGHETER.

Setningen begynner med omstendighetene da Armin plutselig grep ordet og den forvirring som oppsto: Opptrådte han «truende» ?! Snakket han litt for høyt – så høyt at alle i salen kunne høre ham ? Kan det ha vært en PR-kåt bråkmaker eller en sinnsforvirret person som forstyrret sendingen da kort tid var igjen ? NIX – dette sier VG ingenting om.

VG bekrefter selv at temaet som «stemmen fra salen» ubedt brakte på banen var faktisk spikeren på hodet: Undertrykt informasjon om kreft og kreftbehandling…som VGs tankepolitijournalist la inn slik at relevansen av Armins budskap i den aktuelle settingen ble bekreftet.

Nå må nordmenn begynne å forholde seg til media her hjemme slik russerne i sin forholdt seg til media i det gamle Sovjet: «Så VG og helsemyndighetene mener at B17behandling ikke fungerer – det må bety at det fungerer og at det er vel verd et forsøk…!»

For en miserabel presse som bruker det strukturelt korrupte Legemiddelverket og Folkeforgifterne i FHI som sine fremste krykker og «sannhets»vitner (dvs. som kilder til løgner som må bevares). Snakker om den fjerde statsmakt: Gi et bidrag til å KONKe KONSPIRASJONEN ved å slutte å betale for norske aviser som VG, Dagbladet, Aftenposten osv.

Forøvrig tror jeg at VGs nettjournalist Mette-Line Gynnild uforvarende skapte en standard for det som kan bli en kommende reportasjestandard, men med omvendt fortegn (dvs. ved at sannhet/logiske resonnementer trekkes inn i stedet for statsautoriserte løgner).

Her er et eksempel på hvordan NY-rapportering kan fortone seg: «USAs myndigheter hevder at det var brann som ble forårsaket av kaprede fly som ble fløyet inn i WTC-tårnene som fikk dem til å kollapse, HVILKET ER UMULIG DA BRENNENDE FLYBENSIN IKKE ER I STAND TIL Å SMELTE STÅL SAMT AT DET FAKTUM AT TÅRNENE FALT I FRITT FALL FART VITNER OM AT TÅRNENE BLE SPRENGT FRA INNSIDEN.»

Otto
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden
Uffda
Uffda
Abonnent
13 år siden

Takk for kvalitets artikkel. Det var en periode kampen mot tannråte skulle vinnes med alle midler. Min skoletannlege fikk diplom på veggen og ble premiert som fylkestannlege. Daglig munnskylling med fluor, og utskifting av frisk tannemalje med amalgan var resepten. Resultat – helseproblemer.

Det jeg egentlig hadde tenkt å kommenter, men får ikke svart på riktig sted – var at du ser ting i fremtiden. Tror det kan bli en integrert del av vår ekspanderende bevissthet i det minste iflg Giuliana Conforto:
http://www.youtube.com/watch?v=LF6D25kjrcA

Studer gjerne også hennes webside:
http://www.giulianaconforto.it/English/home.Eng.htm

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Du har helt rett i det du skriver Monica og hvor mange tannleger må stå til rette for at deres pasienter endte opp som alvorlige syke grunnet almaganforgiftning? Selv har jeg tidlig vært syk grunnet almaganforgitning. I mange år gikk jeg med konstant hodepinesmerter, var konstant slapp og hadde maveproblemer. Et mann kom å fortalte meg at han hadde vært alvorlig syk i tilsammen syv år grunnet almaganforgitning og måtte faktisk til Tysklad for å få behandling for almaganforgigtning.

I dag kom det meg for øret at foreldre blir betalt godt av staten hvis deres barn for en ADHD diagnose! En mor hadde visst skrytt stort av dette og denne moren (ja, jeg skal ikke si rett ut her hva jeg tenker men..) burde SKAMME seg DYPT og INDERLIG. Men dette skal jeg granske nærmere. Blir foreldre nå betalt for at barna deres skal få satt en diagnose så lurer jeg svært på om det ikke ligger noen baktanker med dette…!!!!

Jo mer man leter etter svar, desto mer dukker det ene svaret opp etter det andre. Jeg leter i det uendelige – hver dag!

Ønsker deg en riktig GOD HELG Monica.

Hilsen Lise

trackback
13 år siden

[…] har hun valgt å vinkle en svært omfattende artikkel med utgangspunkt i at vårt helsevesen, innenfor svært viktige segmenter, godt kan sies å fungere […]

Wastri
Wastri
Anonym
13 år siden

Siden jeg ikke får svart på svaret fra Monica Waade, så poster jeg det her…

Det hjelper ikke hva man mener om verden, eller hvordan den fungere..skal man få frem et budskap må man snakke et språk som mottager forstår. Tror ingen av dem dere vil nå fremtil, ble veldig imponert over TV stuntet igår…Det vil nok heller kastet et negativ lys over budskapet…

Kan ikke se noe negativt med å ta avstand fra hva Armin gjorde..Alt faller tilbake på at skal man bli tatt seriøst, så må man oppfører seg ifølge samfundets normer. Hjelper ikke hvor vitkig og sant budskapet er, hvis man frembringer det på en tåplig måte.

Wastri
Wastri
Anonym
Svar til  Monica Waade
13 år siden

Med språk mener jeg en rolig og sakelig diskusjon…Du kan ikke mene at man blir tatt seriøst, når man blir dratt ut av ett tv studio. Kom gjerne med ekspempler på tidligere episoder, der dette har fungert tidligere.

At ingen ser deg hvis du ikke skriker og bråker er jo bare tull. Så du mener det ikke fungere å være med på debatter på tv, radio og internett?

Ser vi havner tilbake på det at myndighetene har nedklasset folket, som du skriver. Ser ut som det faller tilbake på dette hvergang man ikke har noe konkret å komme med. Hvis saken ikke har mer hold, enn at man må skylde på at myndigheten jobber mot enn, så bør man kanskje gå tilbake å jobbe med å finne frem mere torverdige bevis. Myndighetene får jo skyld for alt, og det begynner å bli et ganske tynt arrgument. Kan godt være at de har skyld i noe av det som står her inne, men at de står bak alt er jo bare en logisk brist…

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Hei Hans!

Siden du har lagt inn en link her inn til VG nett der Armin er hengt ut som en bråkmaker, vil jeg her ønske å svare e av disse bloggredaktørene på VG, spesielt personen som står for «borgerrettighetsbloggen» der jeg ikke har sett maken til løgnpropaganda og direkte personforfølgende kommentarer ikke bare om Armin men også meg. Disse bloggene skulle liksom være for «alle» da men jeg visst utstengt på denne for den er kun åpen for mennesker som vil være med på å stigmatisere og skjelle ut andre som som «gale» og «syke» og det som verre er! Og dette vil jeg gjøre noe alvorlig med i politisk sammeheng videre fremover. der skal jeg bli knallhard nøtt å kbekke når det kommer til å slåp hardt ned på den mobbingingen og personforfølgelsen som desverre foregår i stor grad i i vårt norske såkalte: «demokratiske» samfunn.

Og denne borgerrettighetsbloggen burde vært stengt for lengst!

http://borgerrettigheter.wordpress.com/2010/01/29/marginale-klovner/

Her er min uttalelse som jeg håper alle disse mobberne fra mobbeblogger leser og andre som tar avstand fra mobbing og stigmatisering av uskyldige mennesker

Du som redaktør av en det jeg selv kaller en «mobbeblogg» på VG er nok veldig desorientert med hensyn til hva Borgerrettighetspartiet (BRP) står for. Du må lese nøye det som står på BRP’s hjemmeside du før du kommer med dine bombastiske angrep på oss som parti, fordi vi blant annet der har lagt ut en link inn til Nyhetsspeilet. Dette har vi gjort fordi vårt parti som er et liberalt-humanistisk parti skal fremstå som et DEMOKRATISK parti som tydelig legger vekt på at enhver borger av vårt land Norge skal ha RETT til kunne ytre seg fritt om hva de har på hjertet som det mange mennesker (her i landet) inntil nå ikke har hatt eller turd å ta seg frihet til, i deres frykt for å enten bli sperret inne på en psykiatrisk lukket avdeling, bli utsatt for mobbing eller personforfølgelse fra ende til annen! Mange mennesker blir faktisk det i dagens Norge, utsatt for personforfølgelse og konstanselig trakassering fordi de TØR å stå offentlig frem enten i en avis eller TV program for å klage på grove menneskekrenkelser som skjer, psykiatrisk overgrep, overgrep fra vårt norske barnevernet, fra politisk hold eller andre statsutoriteter/ansatte.

Det «demokratiet» som vi alle er «oppfostret» til å tro på finnes her i landet, er feilinformasjon de fleste av oss etterhvert har skjønt ikke stemmer med det vi selv opplever av «hysj, hysj» mentalitet vi møter der vi kommer, enten det er gjennom media eller på andre områder i vårt daglig liv. Derfor er det at mange mennesker (her i landet) ikke vil ta del i alvorlig samfunnsproblematikk som faktisk vedrører oss alle i og med at vi alle HAR et medansvar for hverandre som MEDMENNESKER I ET FELLES SAMFUNN.

Og når noe alvorlig skjer av grove mennesskekrenkelser og urettferdig behandling av ett eller flere uskyldig mennesker, møtes man på blogger i VG eller andre aviser for å snakke isammen om «hvor forferdelig dette var,» det vi nettopp leste om på VG eller Dagbladet!»

En «sikker måte å tørre å åpne seg på,» tenker man men hva med at DU går ut i media med fullt navn å høylydt protesterer mot disse menneskerenkelser som blir begått mot en eller flere personer! Tør du det???

Ville du ikke likt å føle deg så modig at du også turde å stå frem ofentlig UTEN å gå med angst og redsel etterpå om at du kanskje vil møte represalier og hevnaksjoner fordi du TURDE å STÅ PÅ DITT, si din ÆRLIGE OG OPPRIKTIGE MENING med DITT FRIE SYNSPUNKT i en viktig/alvorlig sak som omhandler din familie, din nabo eller et medmennske der ute.

Tenk etter!

Vi er et holdningsskapende parti og vi ønsker dette kontrollbyråkratiet vekk for å gi stor plass til et VIRKELIG DEMOKRATI som det vi overhodet ikke har her i landet.

Mange mennesker er lei av å fremgå som «slaver» under Stoltenberg regjeringens kontroll politikk. En av disse mange er MEG.

Og jeg er i likhet med andre her på Nyhetsspeilet, der i blant Armin – LUTA LEI av disse «kodeordene» man som norsk statsborger borger må ta i bruk for å stryke denne regjeringen og andre statsutoritære personer på håret for å nå frem med våre klare meninger/budskap og for å bli hørt, sett og tatt seriøst opp for våre meningsytringer som er våres og IKKE DERES.

For det er nettopp det demokrati handler om. At enhver har RETT til å bli sett og hørt for sine meningsytringer UTEN å i ettertid blir utsatt for REN PERSONFORFØLGELSE/ANGREP OG GROV TRAKASSERING!

Lise Tollefsen Slembe
Leder for Borgerrettighetspartiet (BRP)

Hans Gaarder
Forfatter
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Hei Lise,
dette året begynner allerede å nærme seg parodi-komedien (jfr. punkt 10 i 2010-artikkelen:
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/10-ting-a-se-opp-for-i-2010/
med en slik grad av NYTALE ikke bare fra politikere og myndigheter (det er vi jo vant til) men også fra Norges media, som nå ligner mer og mer på Cuba’s eller Nord-Korea’s statsautoriserte forsøk på hjernevask av befolkningen.

Det morsomme er jo at dynamikken i alt dette gjør at stadig flere blir oppmerksom på «skurringen» i det offentlige Norge, og det faktum at politikere/myndigheter/media ser ut til å være i ferd med å slippe opp for argumenter, resonnementer og evne til helt enkle observasjoner.

Så blir det et naturlig instinkt for personer fra de nevnte 3 grupper (som ennå innehar oppgaven med å «bestyre» dette landet…) å ringe til onkel politi for å slippe å måtte snakke rett inn i et videokamera på gaten…

Personer som deg Lise og Armin som står frem og kaller en spade en spade bidrar til å gi folkets bevisstgjøring et ansikt, dette er en viktig funksjon, og på sett og vis er dere den moderne tids martyrer…mitt råd er: Nyt det ! For det er dere/vi som er på moralsk høyverdig grunn. At de andre der nede i sumpen av uanstendighet og løgner, fortielser og manipulasjoner prøver å trekke dere ned til sitt nivå er noe jeg håper og tror de ikke vil lykkes med…

…ai, ai, ai for et artig år dette kommer til å bli !

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Hans Gaarder
13 år siden

Ja, det kan du jammen santen si Hans » ai, ai ai for et artig år dette skal bli!»

Det har allerede begynt å bli «artig» for meg her der jeg for fullt har gått igang med å etablere min «gerillija» i min «krigføring» mot mennesker som prøver å tråkke ned det jeg prøver å bygge opp, som jeg i over 4 år har bygget på her i HULK (hjelp til unge i alvorlige livskriser), nemlig et «frihetssamhold for de unge og andre som ønsker å være seg selv og stå opp for sine egne meninger og samtidig tørre å si imot det som er av ondskapsfulle og menneskekrenkende handlinger der ute.»

Og nå skal det bli SLUTT på at den negative eksisterende trenden av ondskapsfulle fordømmelser, bevisst stigmatisering ev enkeltindividet, bevisst diagnostisering og medisineddoping av mennesker, bevisst personforfølgelse og bevisst manipulasjon og kontrollføring – av enkeltindividet. Vet ikke hvor mange ganger jeg har møtt mennesker på min vei som har gjort et forgjeves forsøk å manipulere og kontrollere meg men de menneskene har jeg blitt kvitt fort!

Som jeg sier til unge og andre jeg daglig har kontakt med. Du kan gråte og være lei deg men prøv å ikke vise disse tårene ovenfor en hvem som helst du treffer på din vei. Det finnes mye ondskap der ute som man ikke kan se – «hidden agenda» som det heter eller «hidden evilship,» og klarer man å prate mindre og heller observere mer, finner man ut en hel del om andre mennesker. Jeg lærte dette i Spania de 7 årene jeg bodde der. Å snakke mindre og heller bruke mine øyne, ører og sanser mer som spanjolene gjør. Veldig bra og nyttefull trening for de som iblant er snakksalige som det jeg er og utavvendte. Vel jeg gjør nå en kombinasjon jeg da! Snakker mye «bla, bla bla» samtidig som jeg observerer. Veldig greit. Hvorfor jeg nevner dette her som jeg egentlig kunne holdt godt munn om, er for å hjelpe gode og snille mennesker der ute., de som hittil har følt seg evighetsstigmatisert, personforfulgt, er mobbeofre og ellers er LIVREDDE for å åpne munnen i frykt for det ene og andre i dette kontrollerende og lunefulle makt -byråkratisystemet vårt! Og slik vil jeg IKKE ikke at mine små barnebarn skal vokse opp, med følelsen av at de stadig vekk må VOKTE SEG VEL for å tørre å stå for egne meninger – SANNFERDIGE GODE MENINGER.

Og dette er hovedgrunnen for at jeg ikke nærer noe frykt i dag. Jeg lever NÅ og mine barnebarn og ALLE BARN i denne groteske verden vi lever i kommer først i mine tanker. Så kan ondskapsfulle voksne mennesker snakke så mye ondskapsfullt de bare vil – om meg – bak min rygg, og gjerne sværte meg ned i alle landets aviser. JEG BRYR MEG IKKE!!! OVERHODET IKKE.

«Ord kan drepe» og være verre for et menneske en fysisk tortur, lærte jeg meg tidlig i mitt liv. Det er som denne setningen klinger som gjengangsmelodi i ørene mine. En ganske positiv melodi faktisk, når jeg tenker på hvor mange ganger jeg har benyttet denne setningen «ord kan drepe» i samtale med unge der jeg har forklart hvordan de bedre kan ruste seg mot slike mennesker som nyter av å bruke ondskapsfulle ord og setninger i deres kamp for å knekke/bryte ned et annet menneske. Som på VG bloggen og som endel avvensyke (sjalue) og bitre mennesker kan gjøre bak ens rygg og som ren hevnaksjon for deres egne mangler som de desverre ikke selv er klar over.

Når det gjelder det du skriver om Armin og meg «at vi på sett og vis er den moderne tids martyrer,» vel så føler jeg meg ikke som noe moderne martyr men vil heller kalle meg for » et vanlig menneske som ikke lar meg underkue av maktarrogante og sjofle mennesker der ute.» Ei heller ikke tolererer jeg å se at andre uskyldige og hjertevarme medmennesker går der redde og skjelvne på grunn av makttyrraneriet der ute. Jeg kan regelrett IKKE FORDRA denslags maktarroganse og nedverdigelse fra voksne mennesker som mener de tjener så godt og har så stor innflytelse at de kan bruke et annet menneske som til enten deres eget eksprimentforsøk eller som en «nikkedukke» de kan skalte og valte med akkurat som de vil!

Nå kjenner jeg at adrealinet stiger i meg, når jeg her skriver rett ut fra hjertet! Og det er også det jeg skal gjøre i fremtiden, akkurat som at Monica her har skrevet sine klare og tydelige, ikke minst; realistiske meninger om hvordan helse Norges øverste elite i mange tilfeller kan oppføre seg – med en arrogante og likegyldig holdning uttad. Og DET SKJER OFTE – desverre!

En god helg til deg Hans og til deg Monica og heldigvis at vi her er en gjeng med oppvakte mennesker som har et felles mål, nemlig å OPPLYSE VÅRE MEDMENNEKSER OM DET SOM KAN MEDVIRKE TIL AT DENNE PLANETEN – JORDEN BLIR ET TRIVELIGERE OG SUNNERE STED Å BO PÅ DER MENNESKER KAN FØLE SEG LYKKELIGE , GLADE OG FORDOMSFRIE!

Lise

PS: Sikert mange skrivefeil men nå tok jeg det på sparket og skrev i en heidundrande fart!!!

Thor
Thor
Abonnent
13 år siden

Bra Armin:) Pussig forresten at i et debattprogram m mainstream deltagere,en kreftsyk høyrepolitiker,lett og alvorlig broilet av legestanden og medpolitikere/solberg og legestanden diskuterer om behandling/sykehus/legemidler,da skulle det ha vært noen dær med alternativ info,men hadde det vært debatt om alternativ medesin hadde «debunkerne» sittet på første rekke!! Har ikke sett innslaget ennå,klikket på linken til Monica men…Flere og flere sjekker Nyhetsspeilet nå og flesteparten våkner og inser at noe er galt fatt med myndighetenes framgang og det som skjer rundt om vår blå klode:)

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
13 år siden

Hei Monica!

Det er tidlig en lørdagsmorgen, var på vei ut men måtte inn og se NRK opptaket med Armin som selve hovedinnslaget. Synd han ikke fikk snakket ferdig, før han forsvant, for mer bortforklaringer og svadaprat av både politikere og denne ene legen skal man lete lenge etter! Her snakker man om «gode nok tilbud her hjemme, at man ikke trenger og reise til USA for å få god nok adekvat for sin kreft!!!» Det er INGEN gode behandlingstilbud mot kreft her hjemme. Det som er realiteten i sin kjerne, er at pasienter som har kreft i de fleste alvorlige tilfeller av kreft blir enda sykere av giftmedisinen de får mot kreften sin! Og jeg gir ikke en krone til den kreftforskningen man har her i landet som jeg tidligere gjorde. Nå har disse forskerne jaggu forsket nok med alle penger de i årevis har mottatt av mennesker her i landet, og istedet for at disse legene som behandler sine pasienter med ulike sterke medisiner som gjør pasientene enda sykere, vel, så kunne de heller (hvis de ikke var så opphengte i den gode lønnen de får ved å skrive ut resept på resept medisiner) gått isammen å innrømmet på et slikt NRK debatt – program, at her må det andre type behandlingsmetoder til enn disse giftmedisinene som virker mot sin hensikt og som gjør kreftpasineter enda mer syke. Jeg har forståelse at mennesker som har kreft kan trenger noe smertenedsettende men visst finnes det andre former for mer helsebringende behandling enn disse giftmedisinene! Hvorfor i søren kan land som India og Kina klare å benytte healende helseprodukter mot alvorlige sykdommer som mennesker blir friske av og ikke vi? Jeg vet svaret og det vet vi alle her – selvsagt. Penger, penger, penger og bindene penge/lantidsavtaler med legemiddelindustrien og Rockefeller gjengens disipler!

Gå bare inn og les her og les videre på nettsiden til denne karen! Han vet hva legemiddelindustrien inntil i dag har skapt av kreftofre! Får ofte tilsendt verdifullt stoff av Ty Bollinger som jeg skal bruke videre i mitt politiske arbeid innen helse- og omsorg.
http://www.cancertruth.net/02.html/

Og der sitter denne paneldebatt – gjengen og diskuterer (som de har gjort i «100 år») hvorvidt det er viktig at folk med alvorlige sykdommer som kreft kommer fortere til i helsekøene, at man som politikere og leger må organisere bedre, få til et bedre samarbeid osv. osv. osv. osv. Og programleder smiler og ler litt innimellom for liksom være på «godfot» med denne panelgjengen av grublere, der noen av disse politikerne og denne ene mannlige legen (helt til høyre) snakket om noe de overhodet ikke har greie på! Hadde de det, ville vi ikke her i landet hatt et så stort antall av kreftpasienter, psykiske lidelser og alvorlig syke mennesker. Alvorlig hjertesyke barn får jo heller ikke den nødvendige adkvate behandlingen de trenger har Foreningen for lunge og hjertesyke barn fortalt meg, og det er registrert opp til 100 barn pr år (her i lanet) som dør grunnet at de ikke får den nødvendige adekvate behandlingen de trenger for sine alvorlige hjertelidelser.
http://www.hjertebarn.org/markeringer.htm
http://www.borgerrettighetspartiet.no/Lederens%20meninger%20-%20helse.html

Den «behandlingen» disse legene snakker om for kreft og psykiske lidelser er kun to ting. GIFTMEDISINER OG STRÅLEBEHANDLING. Får jeg selv kreft skal ihvertfall jeg drive aktiv kampanje mot disse giftmedisinene kreftpasienter får – til jeg dør.

Og nå er vi i 2010 og enda sitter disse politikerne med deres korttenkte planer og løsninger og prater svadaprat fra ende til annen.!!!

Snakker om god rusomsorg og at de har bevilget penger til dette osv. osv. De har ennå ikke etter alle disse årene i sin politikerkarriære gjort en DRITT for å skaffe til veie en fullverdig behandling for det store antall rus/stoffmisbrukere og mennesker som har det psykisk tungt her i landet. «Velferdsland» du liksom!!!! Jeg er så til de grader luta lei å høre dette amatørpratet fra noen av disse stortingspolitikerne, der de bruker ordet «velferdsland» og ord som: «Nå skal vi ikke glemme at Norge er et rikt land» som en unnskyldning og bortforklaring på deres store mangler og uvitenhet som politikere. Og dette gjelder legestanden her i landet også. » Vi har så gode behandlingstilbud her i vårt velferdsland – Norge» er det vanlige som kommer derifra!

Og når de sier dette på et fjernsynsprogram, ja da skal tilskuermassen «smile samtykkende i kor!!!» Det er vel det de får beskjed om programleder da! rene «showtime is going on!!!» Har vært med som tilskuer og på programmer tidligere jeg så jeg vet akkurat hva publikum får beskjed om både når det gelder å smile, le iblant og være enig!

NEI NRK fjernsyn og dere som ledelse for debatter der! Få heller inn folk som sitter med gode nok helseerfaringer/kunnskaper og vet om helsebringende og fullverdige behandlingsmetoder som HAR VIRKET TIL DET BESTE for både kreftpasienter, for andre fysiske lidelser, for stoff/rusmisbruker og de som sliter psykisk/følelsesmessig tungt.

Var alt fra meg her Monica. Når jeg så dette NRK debatt programmet satt jeg bare og ristet og ristet og ristet på hodet. Har av den grunn litt vondt i nakken i dag – ja!!!

En god lørdag til deg og resten av Nyhetsspeilt – gjengen her.

Hilsen Lise

PS: Det leger her i landet bør gjøre, er å ta seg en langtur til Inda eller Kina og bringe med seg hjem noen helseprodukter og oppskrifter på gode behandlingskurer mot alvorlige sykdommer derifra.

«Hvis man leter så finner man.» Er det ikke det det heter?

Rimgrim Skitkvisthagan
Rimgrim Skitkvisthagan
Abonnent
Svar til  Lise Tollefsen Slembe
13 år siden

Bare et (sikkert dumt) spørsmål, Lise :): Alle de som har kommet til deg i en fortvilet situasjon.. Vet du om de var i en fortvilet situasjon FØR de kontaktet deg?

Lise Tollefsen Slembe
Svar til  Rimgrim Skitkvisthagan
13 år siden

Svar til deg Rimgrim.

Hvis alle disse (fra hele landet) som har inntil nå har kontaktet med i deres fortvilte situasjon allikevel ikke skulle ha vært i en fortvilt situasjon, da lurer jeg jammen på hva jeg har gjort i tilsammen fire år, der jeg har stått på, gått på ansvarsgruppemøter, ringt den ene legen og psykiateren etter den andre til disse menneskene, sittet i rettsaker som vitner og fullmektig for noen (i barnevernssaker, overgrepssaker etc), reist hjem til unge mennesker
midt på natten når de har ringt og sagt at «nå tar jeg 40 – 80 piller og gjør kort prosess,» eller at de har ringt meg med store abstinens symptomer grunnet overdreven stoffmisbruk og sterke abstinessymptomer for å be meg om å ta kontakt sykehus og lege.

Ja faktisk så vet jeg det, at de alle var i en fortvilet situasjon lenge FØR de kontaktet meg – de som har bedt meg om råd eller annen hjelp I EN FORTVILT OG VANSKELIG LIVSSITUASJON

Hvorfor spør du? Har du vært en av de som har ringt men som IKKE har bedt om hjelp? det finnes nemlig endel av de også som har ringt av andre grunner. Men det har som regel vært av den godt voksne gruppen!

H. Lise

« Forrige artikkel

KIM’s dummer deg ned med pengepremier

Neste artikkel »

Politisk-motivert tagging

619
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x