/

Helseterror i offentlig regi

28.4K visninger
35 minutter lesetid
619

Vi har nå tatt steget inn i et nytt år med nye muligheter, så kanskje vi skal benytte det nye året til å gjøre noe positivt for hverandre, gjøre noe helt nytt hvor vi samarbeider i demokratiets navn.

Myndighetene kan starte med opprettelse av egen sak for etikk og moral, det kan føre til den forsoningsdagen dere bør strebe etter istedenfor å bruse mer med fjærene mot folket. Mitt bidrag i saken kan hjelpe dere å finne noen svar på meningen med livet, og de utfordringene dere i stadig større grad står ovenfor ved å miste kontrollen over det som skjer. Det er for sent å snyte seg når nesen er borte, så dette er et – take it or leave it – til makteliten fra oss forente rebeller som ikke godtar mer løgn og bedrag.

Gi oss rettferdige løsninger på problemer i eget land, for styresmaktene i Norge kan faktisk ikke frelse verden før dere frelser dere selv og ivaretar interessene til norske statsborgere.

Det handler om å begynne med seg selv, hvem man lytter til og hvilke valg man tar. Politikere er valgt av folket mens jeg har valgt meg selv, jeg valgte å søke etter innsikt og derfor velger noen meg til å få innsyn i et større helhetsbilde. Slik ble jeg observatør av timeglasset hvor siste sandkorn renner ut, et symbol på siste frist for alle dem som skaper ubalanse ved at de tar mer enn de gir. Her kommer myndighetene sterkt inn i bildet da dere, med bakgrunn i det dere står for, umulig kan ha kjennskap til egen kurs mot avgrunnen. Tragisk nok blir mange dratt med i dragsuget, naive mennesker som i sin uvitenhet adlyder og tilber dere som guder. Det er flere tusen ansatte i det offentlige, der en alt for stor andel synes å være like grådige og maktsyke som dere på toppen, med unntak av dem som glemmer sitt fadervår, fristes av høye lønninger og lar seg forlede til å tro de gjør en god innsats for fellesskapet.

Etter oppfordring fra mange rundt om i vårt langstrakte land og ”noe” inni meg velger jeg å skrive dette som et åpent brev, for hvis ikke dere tør eller vil innse sannheten, så kan det hjelpe andre til å se den når jeg avslører hvilke ugjerninger dere begår. Jeg har mye på hjertet så det blir nok ei lang avhandling, men anbefaler likevel å lese hele da min indre stemme og tegn i tiden varsler at det jeg skal fortelle snart vendes mot dere. Før dere aner møter dere speilbilde av egne handlinger, og det er ikke noe vakkert syn akkurat. Det finnes en universell lov som er tuftet på rettferd, det man sender ut kommer tilbake med en kraft der styrken øker etter hvert som tiden går. Man får tid på seg til å balansere onde gjerninger med gode, og uten et tidsperspektiv ville vi ikke fått denne muligheten.

Det man gjør mot andre gjør man altså mot seg selv, ethvert individ befinner seg derfor i tiden til å stanse og tenke seg om før det er for sent.

Kjære folkevalgte, dere må få vite at i virkeligheten er dere på ingen måte hevet over oss andre, dere må bli fri fra denne illusjon for å innse at den universelle loven gjelder for alle, en lov dere heldigvis ikke har makt til å forandre til egen fordel. Vi har en regel man oftest hører rundt påsketider: Det er ingen skam å snu, så hvorfor ikke heller velge den veien istedenfor å måtte svare hardere enn nødvendig for elende dere påfører befolkningen? – Å neida, ikke tenk den tanken en gang, dere gjør slettes ikke det beste for oss og er langt fra så velmenende som dere gir inntrykk av, det er nettopp derfor stadig flere av oss mister all respekt. Bare gode ledere oppnår anseelse og det er kun den retningen dere kan velge for å lande trygt. Dere kan oppnå større forståelse ved å lese videre, selv om dere allerede føler å være på gyngende grunn vil ikke en flukt fra sannheten bli noen redning. Ingen med onde hensikter får virke gjennom meg så ikke bli skremt av ordlyden, for jeg er bare dønn ærlig og skriver i fortvilelse, ispedd forbannelse over ugjerningene som begås, men samtidig i omtanke for dere selv om det ikke er fortjent.

Jeg har studert dere fra sidelinja over flere år og er sannelig ikke sikker på hvem dere er, tror ikke dere vet det selv en gang. Kanskje gikk dere inn i politikken med gode intensjoner og selv ble slaver underveis, eller dere går denne veien under et sterkt ønske om maktspill for egen vinnings skyld. Kan det hvile en ond makt over Løvebakken, hvor dere bare er stakkarslige marionetter for denne ondskapen, eller er det dere selv som er ondskapsfulle? Dessverre synes dere å være svake nikkedukker for onde krefter som jobber aktivt gjennom sine, dere logrer for eliten rundt om i verden og ukritisk adlyder dere befalinger fra EU-vandalene, Al Gore og andre falske profeter. Fredspris, rettere sagt krigsmedalje gis fra den ene krigsnasjon til den andre, dere er faktisk en stor fare for rikets sikkerhet, lover gull og grønne skoger til verdens mest kyniske aktører og river ned landet våre forfedre bygde møysommelig opp. Også grunnloven vår er forsøplet av arrogante landssvikere som skulle vært stilt for riksrett.

Resultatet av Statens helseterror.

Åh, jeg blir bare så sint når jeg tenker på alt dere gjør som ikke skulle vært gjort, men med egoisme og dobbeltmoral skaper dere stadig økende politikerforakt, ser dere ikke det?

Det sies at øynene er sjelens speil, vi er flere som har oppdaget de tomme blikkene og at de fleste innenfor det offentlige mangler samvittighet. De av dere som har opplevd en ”svak stemme” innenfra vet hva samvittighet betyr, en følelse som kommer fra sjela og varsler om man er på rett spor i livet. Prøv å analysere deg selv når jeg forteller våre historier, er du sjelsløs – uten kontakt med egen sjel – vil det ikke berøre deg, men er det håp for deg får du et ønske om å forbedre slike tilstander og gjøre noe NÅ for at så skal skje. Husk det gjelder fremtiden til deg og dine også, for både penger og makt blir uten verdi. Noen annen fremtid eksisterer ikke gjennom ubalanse, så statsansatte har forgjeves bevilget seg lønn og pensjoner andre bare kan drømme om, mens de som hele sitt yrkesaktive liv gjorde et ærlig arbeid med egne hender, de blir avspist med smuler. Nå må våre stakkars gamle leve med denne urett og trøste seg med skriften som sier det er vanskelig for en rik å komme inn i himmelriket, landets fattige pensjonister med mye hjertevarme får nyte tiden de har igjen som kameler, nåløyet har de gått gjennom allerede.

På under fire år har antall bostedsløse i Norge økt med 10 % og det er nå over 6000 av dem dere ser på som samfunnets utgiftsposter – våre medmennesker som fryser fast på benken eller under broene, men med sitt varme hjerte vil mange av dem vandre over regnbuebroen mens de med kalde hjerter står igjen. Man velger selv et kaldt eller varmt hjerte mens man er i tiden hvor klokka går – tikk takk – og hjertet slår til det er som om pasienten får hjerteinfarkt, pip-pip-pip-piiiiiiip, så er det slutt. Drama fikk sin ende – game over – og om du tapte eller vant var ditt eget valg.

Amalgamskadde ofres på politikkens alter

Statlige agenter stjal barndommen min, ødela helsa mi og ruinerte meg økonomisk. Jeg ble frarøvet både tro og håp, men det største av alt, kjærligheten greide disse bandittene aldri å ta. Det var ei som mente jeg burde hatt jobb innenfor helsesektoren eller politikken da jeg har så mye omtanke for andre, og hun fikk meg nesten til å sette kaffen i vranghalsen. Første bud for å bli politiker eller jobbe innenfor det offentlige må nemlig være fravær av evne til å vise omsorg, ansatte vi møter i NAV og andre kontorlandskap leter med lys og lykter i et hav av regler, utelukkende for å finne grunnlag i lovverket til å gi flest mulig avslag. Minnestein på bilde ovenfor viser en konsekvens av et kaldt samfunn hvor slike kyniske aktører får fritt spillerom, og den steinen skjuler mange tragiske skjebner skal jeg si dere. Jeg har tatt vare på fortvilte meldinger fra dem vi minnes, siste ordene før de – som offerlam for dere å regne – tapte kampen. Dette har brent seg fast i hjertene våre, vi som er tilbake kan ikke la denne nedslaktingen fortsette så vi må skrike ut vår fortvilelse til verden, for dere lytter ikke til oss – folket som trodde på dere.

Misbruk av vår tillit har allerede straffet seg, det fikk hver enkelt av oss til å gå bak kulissene i teateret for å finne manus til skuespillene dere fremfører, men først da vi samlet oss og delte oppdagelsene fikk vi inngående kjennskap til forestillinger som gjør mennesker blinde for virkeligheten. Uvitende om i hvilken grad dere er avslørt står dere smilende fram og forteller hva vi skal gjøre, og ikke gjøre, dere behandler oss som en flokk sauer som ikke vet vårt eget beste. Tenk så freidige dere er, skaper folket til sauer ved å la dem tro at det dere selv tror, det er liksom så mye tryggere og bedre enn det vi tror, ja totalt blottet for ansvarsfølelse og reell viten vil dere overstyre vår frie vilje til å tenke selv. Det er derfor vi må rope høyere for å vekke flere fra sin hypnotiserte tilstand, ingen skal lenger måtte lide fordi dere skjuler ekte problemer bak konstruerte.

Vi er mange i et nordisk pasientnettverk som har erfart at amalgamfyllinger skaper sykdom, men det gir dere faen i for å si det pent, på vår bekostning vikles dere stadig inn i interessekonflikter som ender i folkemord.

Det viser seg at amalgamskadde som har klart seg best, det er vi som har kommet oss helskinnet ut av et skakkjørt helsevesens feildiagnoser og feilbehandlinger. Kanskje det høres utrolig ut for noen av dere, men se bakover og se på det som videre skjer, hvor ble det av solidariteten ovenfra, den solidaritet dere forventer vi undersåtter skal vise hverandre. I motsetning til det vi opplever fra de fleste av dere der oppe på den høye pidestall, så viser majoriteten på gulvplanet solidaritet som blant annet Per, Kaj og Erlend gjør. I ren medmenneskelighet bruker mange av oss svært mye tid og krefter på å få dere til å stanse denne snikinnføring av totalitært styresett. Dere svarer iblant med pene ord og fagre løfter, men dere gjør omtrent ingenting. Hvis dere i det hele tatt gjør noe jobbes det i sneglefart og lite til fordel for folket, noe amalgamsaken er bevis på. Et brev jeg har er datert 28. april 1989 fra Tove Strand Gerhardsen, og også amalgamskadde Inger Eggen som mottok dette svaret stanger hodet mot den byråkratiske veggen, en vegg som har fått mange sprekker og vi gir oss ikke før den er helt knust så alle får innsyn i fadesene bak fasaden.

Vi bør få en ordning for rask hjelp til dem som har bivirkninger av amalgamet.

Sendrektighet og bevisst trenering

  • Vi bør få en ordning for rask hjelp til dem som har bivirkninger av amalgamet, dette skriver Gerhardsen i 1989 og vi er kommet til det herrens år 2010 uten at så har skjedd. 21 år!!! Hadde noen jobbet med samme tempo i det private næringsliv ville de ganske raskt kjørt hele bedriften på ræva. Men dere tenker på en annen måte, ikke sant? Dere tenker penger spart er penger tjent, ja sannheten er at dere tenker bare på å grafse til dere mens store deler av folket dere er satt til å jobbe for går til grunne. For politikere er det liksom helt greit å drive dette spillet, dere øker jo bare skatter og avgifter til å finansiere et slikt sendrektig og enormt byråkrati. Mange jobber til de stuper – blir sykemeldte – for å fø dere som er verdensmestre i å finne på et eller annet dere kan få inn penger for, og på lik linje finner dere alltids på noe slik at vi ikke skal ta del i godene.

Kongeriket Norge er i ferd med å bli et gigantisk pengesluk. Mens private arbeidsplasser, som skaper verdier, er blitt rasert under finanskrisen, har det offentlige Norge, som bruker pengene, est ut med nærmere 20.000 ansatte. Er det noe å være stolte av, ja landet går så det suser… rett utfor bakke med oss!

Det er blitt alt for mange i byråkratiets tjeneste som lager urimelige krav og regler, så det går snart ikke lenger an å drive en bedrift. Dette handler om å sysselsette seg selv, gi et falskt inntrykk av at det er så stort behov for hele denne offentlige gjengen til å ta vare på oss. I utstrakt skala skaper dere hersk og splitt, på utrolig sleipe måter settes folket opp mot hverandre og jeg nevner bare røykeloven som en av metodene.

Konstruere såkalte problemer og komme med løsninger er en del av maktspillet, men sak på sak viser at dette skjer ikke for å ivareta våre interesser. Når vi amalgamskadde forsøker å få hjelp for fysiske plager, hvor dere for å skjule forgiftning av eget folk prøver å tvinge oss innenfor såkalt psykisk helsevern, da vises det sanne ansikt om hvor hjerteløse dere egentlig er og hvor langt dere er villige til å gå for å redde eget skinn. Selv avslo jeg alle tilbud om lykkepiller og dop fra pillepusherne da jeg aldri var psykisk syk, men jeg kan dokumentere hvordan langere for legemiddelindustrien gjorde åpenlyse forsøk på å skape avhengighet, få meg også til å tro på et kunstig behov for lettvinte løsninger i pilleform. Det er vi som er psykisk sterke som må stå fram og avsløre denne galskapen, selv holder myndighetene klokelig kjeft da dere faktisk går over lik for profitt og egen suverenitet. Man må ikke bli redd dere eller tro at det er en selv det er noe galt med, det gir dere kun fred til å spille videre og skape enda flere tapere.
Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv!

Tidligere stortingsrepresentant Kjell Helland (AP) har vist et menneskelig ansikt i saken vår, og hans meninger Amalgamforgiftning og myndighetenes manglende engasjement og Det glemte helseproblem er verdt å få med seg. Det er fra sine egne man skal ha det og han gir dere ikke gode skussmål.

Av de som nå sitter i Helse- og omsorgskomiteen har amalgamskadde hatt kontakt med

Sonja Irene Sjøli (H), Jorodd Asphjell (AP), Sonja Mandt Bartholsen (AP), Laila Dåvøy (KRF), Kari Kjønaas Kjos (FRP) og Are Helset (AP) så disse har kjennskap til problemene og har fått overlevert mye dokumentasjon. Sterk og modig må den være, den første i offentlig posisjon som taler sitt falske fagmiljø i mot og innrømmer at amalgam ikke er kun et allergiproblem, men i enda høyere grad et kronisk forgiftningsproblem. Tiden er kommet for politikere, embetsmenn og fagfolk å ta følelser i bruk og først og fremst ansvarsfølelsen.

Ofte gjør man urett ved å unnlate en handling, ikke bare ved å handle.

Brev fra statsrådene Sylvia Brustad, Bjarne Håkon Hanssen og Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Interpellasjon datert 15.11.1991
Fra Marie Lovise Widnes (SV) til sosialminister Tove Liv Besstun Veierød (AP):

Nyare viten om fåren ved kvikksølv i menneskjekropp og miljø, gjer at ein no tek debatten om amalgam meir alvorleg enn før. Dei mange menneskje som har fått helseplager på grunn av amalgamen, har ikkje fått hjelp. Berre synlege allergiar har vore registrerte. Nyare vitskapelege metodar (Dimaval) avslører kvikksølv, kopar og tinn i spytt og urin hos amalgambrukarar, noko vanlege testar ikkje har gjort. Svært mange har vorte friske ved å skifte tannfyllingar. Helsedirektoratet åtvarar no mot å bruke gull og amalgam saman. Meiner statsråden at det er forsvarleg å halde fram med å bruke eit så giftig stoff i munnen på born og vaksne, når det er reist så mykje tvil om at det er skadeleg?

Andre stortingsrepresentanter som har stilt kritiske spørsmål til kvikksølvbelastning fra amalgamfyllinger er Valgerd Svarstad Haugland (KRF), Ola D Gløtvold (SP) og Magnar Sortåsløkken (SV).

Kari Kjønaas Kjos (FRP) og Jon Jæger Gåsvatn (FRP) har tatt saken opp i Stortingets spørretime. Gåsvatn går uredd inn på det betente spørsmålet om Bivirkningsgruppens integritet, noe vi setter stor pris på. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen brukte 3 uker på å besvare spørsmålet, for øvrig samme gamle mølet av et svar i ny ”innpakning”; vår nye helseminister!

Her følger utdrag fra en kommentar jeg mottok før Anne-Grete Strøm-Erichsen kom med svaret til Gåsvatn, for å bære over med all galskapen må vi bruke litt galgenhumor.

Nei, det svaret lar nok vente på seg, siden hun først må innhente forslag til svar fra rådgiverne (Kjell Røynesdal og Liljan Smith Aandahl …..!) Disse (uhildede?) rådgiverne burde i 16 år ha innsett at majoriteten i Bivirkningsgruppen IKKE er uhildede – med sine bånd til Tannlegeforeningen og amalgamindustrien! Men – Statsråden burde like gjerne undersøke sine egne rådgiveres integritet på bakgrunn av deres kobling mot Tannlegeforeningen og amalgamindustrien…

Man fristes til å bli ”profet” angående svaret fra ”rådgiverne”…
– Spørsmål: ”God dag, mann!”
– Svar: ”Hostesaft!” (eller var det: Kosteskaft? Vel svaret er jo likegyldig…)

Vår kontakt som fikk meg til å le oppi all elendighet har helt rett og etter at spørsmålet ble besvart fikk jeg en oppfølger, hvor han igjen med sarkasme presenterer opplysninger som bør komme ut til allmennheten.

Det er pussig at Helsedepartementet har brukt så lang tid på å besvare noen spørsmål så eksepsjonelt dårlig!

Monica skriver: ”samme gamle dritten og unnfallenhet i ny innpakning”.

Jeg vil si: Samme gamle tannlege, rådgiver Kjell Røynesdal!
Han kunne like gjerne ha skrevet under selv, så hadde denne godt betalte ”nyttige idioten” – i dette tilfellet Anne-Grete Strøm-Erichsen – sluppet å nedverdige seg til å skrive under på noe slikt som (sitat):

”… jeg har full tiltro til uhildet­heten til BVG.  Utredningsarbeidet ved BVG er ikke styrt av hverken Tannlegeforeningen eller amalgamindustrien” …. Dette kan jo ikke Anne-Grete Strøm-Erichsen vite med sikkerhet selv, men tannlegen, rådgiver Kjell Røynesdal, derimot, han kan ”garantere” for Anne-Grete Strøm-Erichsen at han ”vet”, og han er SÅ uhildet…
Ingen har større blindhet enn den som ikke vil se!

Hadde Støm-Erichsen vært en etterrettelig helseminister, og giddet å undersøke litt selv, eller i det minste undersøkt hva pasientforeningen, FTH, har skrevet i årenes løp om Bivirkningsgruppen, så måtte hun jo oppdage at Bivirkningsgruppen er styrt flertallsmessig av ca. 80 % odontologer (eller personer som er interessemessig tilknyttet odontologien) – nettopp den faggruppen som har påtvunget befolkningen amalgam-kvikksølvet!

Det er vondt å erfare hvordan penger + politisk strategi går foran utsatte pasientgruppers helse! – Og de samme politikere vil ikke forstå hvorfor den norske befolkning er så syke… Men vi ser jo gang på gang norske ministre, likesom det ferskeste eksemplet, fiskeriministeren, fritar sin egen bedrift for straffebøter til tross for klare brudd på oppdrettsforskriftene! Og dette kan hun gjøre, selv om det i høyeste grad er spørsmål om hennes uhildethet (!), vel vitende om at resten av det rådende politiske miljøet stiller seg solidarisk bak hennes avgjørelse. Slik mangel på politisk integritet har amalgampasientene i alle år måttet kjempe mot.

At Bivirkningsgruppen klart bryter norske forskrifter om HMS angående amalgam, gjør ikke politiker-forakten mindre! Politikere hoverer om korrupsjon i andre land, men de burde heller forsøke å gjøre rent i eget reir.

Kan politikere som oppnår så mye forakt være årsak til usedvanlig mange sykemeldte på flere områder mon tro, å være sint og frustrert gir jo ingen god helsegevinst.

Ledere faller – fordi alt står og faller med lederskapet!

Terror i offentlig regi – Bivirkningsgruppen i Bergen

Jon Jæger Gåsvatn kan gjerne stille spørsmål ved Bivirkningsgruppen (BVG) for som statens forlengede arm er de både terrorister og bortkastet utgiftspost for folket. Statlige bevilgninger fra 1993 til 2008 beløper seg til kr 37.942.221 og har økt gradvis fra kr 924.784 i 1993 til kr 4.159.496 i 2008. Dette er opplysninger fra BVG’s leder Lars Henrik Björkman – 1958 modell med solid lønn og formue. Helsedirektoratet opplyser at midlene i hovedsak går til å dekke lønn til 7 ansatte, hm… hvem sponser da forskningen og reiseutgifter for pasienter fra hele landet, er det hysj-hysj, Tannlegeforeningen, amalgamindustrien eller gjør BVG lite annet enn å heve lønn? Her er det noe som er fryktelig galt og hemmeligstemplet for vi får ikke svar på spørsmålet. I tillegg til nevnte bevilgninger påføres norske skattebetalere enorme utgifter i sykepenger og uførepensjoner grunnet BVG som staten opprettet til skydd mot erstatningskrav fra amalgamskadde, men at vi således heller ikke får nødvendig helsehjelp, se det berører ikke dere som styrer skuta vår – skipet Norge som er i ferd med å grunnstøte i opprørt hav.

Norske borgere seiler i utrygt farvann, det er mange farlige skjær i sjøen og et av dem er altså BVG som er en del av myndighetenes terror mot eget folk. Derfor må BVG beholdes for en hver pris selv om de ikke har bidratt med noe banebrytende eller konstruktivt de 16 årene de har forsket, det eneste de har oppnådd er mange alvorlige pasientklager fra oss som har vært innom dem. All løgn og snusk som foregår der gjør livet vanskelig etterpå, de ødela flere av mine år, jeg sliter fortsatt med etterdønningene og på vegne av de som er døde vil jeg si BVG har mye blod på hendene. Men dette lukker våre politikere øyne og ører for og drar heller på jordomseiling hvor de ”statuerer eksempler” og klager på at Telenor har barnearbeidere osv., mens det egentlig dreier seg om finurlige avledningsmanøvre for å lede oppmerksomheten bort fra egne tvilsomme affærer. Dukketeateret som vises utad i verden har bare vært helt latterlig om ingen ble skadelidende, men jeg må si det er kvalmende når spillet går ut over liv og helse her i hjemlandet.

 

Det er noe som heter å feie for egen dør, det burde henge en stor plakat med denne opplysning på Stortinget, så kanskje, ja kanskje dere folkevalgte hadde sett litt lengre enn nesene rekker.

 

Vi lever i foregangslandet Norge – verdens beste land å bo i – ja vel, det får man si er ubegrunnet selvskryt fra styresmakter som går over lik ved opprettelse av ymse statlige grupper, utvalg og faginstanser for å beskytte egne interesser. Vi har oppkjøpte og hjernevaskete ansatte som sitter der uten å bry seg om våre rettigheter, tvert i mot er hele det offentlige spindelvevet våre motstandere og de har klare ordrer fra oven om hvordan autoriteter skal opptre. Jeg har gått en lang kronglet vei for å overleve, men kampen mot folkefiende nummer en NAV, helsevesen og det man ellers møter etter å ha vært på snarvisitt hos BVG tar kaka. På folkemunne bærer NAV navnet – Norges Autoriserte Vriompeiser – og det med rette. Jeg har full forståelse for dem som valgte døden fremfor en håpløs kamp for livet, flere av oss har faktisk tatt sitt eget liv. Er det da noen som kan tro på at dere har gode intensjoner og hvordan er det mulig at jeg ikke hater dere, men kan man med kjennskap til enkeltskjebner tilgi dere? Jeg kan i hvert fall ikke si – tilgi dem for de vet ikke hva de gjør, for dere vet så forbannet godt hva dere gjør.

Les den triste historien om Ellen Karin og hennes død fordi hun ga opp kampen i byråkratiets jungel, mot det helse(u)vesen der leger tjener fire ganger mer enn folk flest.

Stor takk til familien som i egen sorg står fram med sannheten.

Tor Johnsen har oversikt over BVG’s meritter, deres evaluering av seg selv og statlige rolle i dette:

Også utenfor landegrensene stilles det spørsmål ved BVG’s forbruk og agenda.

Med både opprettelse og videreføring av BVG skjer altså en ny skandale i offentlig regi, omtrent på linje med tidligere saker som tyskerjentene og barnehjemsbarna, hvor vår landsfader Einar Gerhardsen visste hva som skjedde uten å gripe inn. Landsfaderen godtok stilltiende at norske barn ble plassert i barnehjem – hjem som minnet mest om konsentrasjonsleire, og denne mannen, Einar Gerhardsen ble til tross for dette nesten kåret til århundrets nordmann – noe som selvfølgelig bare skjedde fordi sannheten ikke var kjent for folk flest. Mange sitter dessverre enda for godt fastgrodd i komfortsonene sine med øynene klistret til TV-skjermen, den ruta der propagandakanalene spyr ut sin desinformasjon. Glansen av Gerhardsen har forresten falmet betydelig etter at hans uttalelser og gjerninger er kommet til offentlighet, og fremover kan vi vente oss mange åpenbaringer av tragiske sannheter når det gjelder dagens folkevalgte også.

Både politikere og de som ”sover” foran TV bør ta en titt på YouTube, her blir offentlighetens sanne ansikt avduket og denne kanalen viser oss oppfølgeren til serien om barnehjemsbarna. Søk på ”barnevernet” for å se litt av hva som åpenbarer seg langt borte fra det oppkjøpte media. Legg inn søkeordene ”barnevernet caroline” så får dere høre ei jente som for resten av sitt liv skades på sinnet, hør hvordan hun skriker av redsel når hæren bryter seg inn og kidnapper henne, ja uten skrupler tramper de inn og river det stakkars barnet fra sin mor, en mamma hun av hele sitt hjerte vil være hos.

Dere bør også se videoene hvor avdøde May Liss Antonsens ønske ikke respekteres, soldatene fra barnevern og politi tvinger seg til å delta i hennes begravelse, der de av forståelige grunner er uønsket, og de hindret barna fra deltakelse i minnesamværet etter sin mor. En mamma til to som ikke får fred etter sin død da hennes siste vilje ikke betyr noe når maktapparatets lovverk skal følges, og som man ser går dere stadig over lik. Staten, det norske folket, lønner disse kyniske aktørene i den statlige hæren og soldater jeg sier eder; ”Den dagen dere forlater åstedet blir det ingen lønn å få i himmelen”.

Røde roser – Hvil i fred

Man skal la de døde hvile i fred, også gamle ”helter” fra Arbeiderpartiet, men det frister ikke med en ny landsfader – som gikk til siste valg ved å dele ut røde roser til folket. Jeg fikk sterke assosiasjoner til et bilde jeg tok av ei rød rose med bøyd hode, tårer og torner. Tankene gikk til de som helt unødig har mistet livet under Arbeiderpartiets svarte vinger, alle rosene skulle vært lagt på gravene deres hvor dere politikere og statsansatte kom med unnskyldninger og bønn om tilgivelse.

Røde roser med tårer og stikkende torner fra Arbeiderpartiet.

For meg er det ubegripelig at noen forsatt har tillit til det som kommer fra myndighetene, men sannhetskanalen YouTube gjør sin velgjerning for folket, der kan man finne ærlige svar på spørsmål vi måtte ha. Hvem tror dere med vettet i behold tør takke ja til deltakelse i vaksineeksperiment etter å ha sett videoserien i 5 deler fra New Zealand, det være seg forsøk rundt HPV og H1N1 eller noe annet dere agerer for. Og som vanlig oppnådde dere ikke mye anerkjennelse ute i verden med denne norske fadesen heller, så når tid skal dere komme til et punkt der dere innser at dere ikke bidrar til mye å sole seg i glansen av.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, med sin ”naive” tiltro til BVG og WHO, kom med en nyhet man kan gråte blod av og her har vi det igjen! – Statsråden understreker at dette i internasjonal sammenheng er et unikt prosjekt, som vil strekke seg over sju-åtte år. Igjen, hvorfor ikke først holde dere i hjemlige trakter, hente fram kosten og feie for egen dør. Hadde Strøm-Erichsen undersøkt litt ville hun oppdaget at slike unike prosjekt allerede er utført, Sverige og Tyskland har kommet med sine rapporter og har de ”uhildede” rådgiverne til helseministeren underslått disse resultatene kan hun kontakte meg for å få dem. Velkommen etter Anne-Grete Strøm-Erichsen, men vær snill nå, ikke dra Norge inn i flere internasjonale flauser.

Jeg kan ikke dy meg, men må bare enda en gang ta med en kommentar fra vår kontakt som kan det med å si det han har på hjertet.

Er glad for at jeg ikke ble med på dette idiotiet …. ! Men på bakgrunn av 25 års erfaring med ”kvikksølv-mafiaen” overrasket det meg ikke ….
Prosjektet skal starte i 2011, ledes av amalgam-juntaen og skal vare i 7-8 år …. Da har vi kommet til 2018 – 2019 ….
De kommer til å ”forske” på alt som ikke kan føre til noe – derfor kommer det heller ikke til å føre til noe …. osv. …

Det blir bare en videreføring av Bivirkningsgruppen.
Trenering  –  trenering  –  trenering ! ! !
Det skal altså gå med de amalgamskadde som med de andre som har blitt rammet av kvikksølv-fadesene. Når de siste amalgam-ofrene er døde, skal det hele glemmes – nøyaktig som med Acrodynia-ofrene! Slik er det også med de som arbeider innenfor vårt helsesystem – som ”nyttige idioter” (ref. Lenin!) for et økonomisk hjerte-kaldt system, blir de ikke særlig bedre enn sine oppdragsgivere, dessverre! Det blir bare en uhyre ondsinnet, hjerteløs og sjele-løs forestilling. Men dette VIL IKKE helsevesenet, politikere, ministre osv. innse Det viser de siste ”nyttige idiotene” i denne forbindelse: De ”ansvarlige” i Helsedirektoratet og Helsedepartementet.

Monica – en skadeskutt amalgamkriger

For å sette et ansikt på amalgamsaken står jeg fram med bilder og personlig pasienterfaring.

Kraftig hevelse i kjeveparti og halsområde.

Det første bilde viser en kraftig hevelse i kjeveparti og halsområde forårsaket av allergiske reaksjoner og infeksjon, jeg har altså ikke en tennisball i munnen selv om det ser sånn ut. Når man vet at andre i tilsvarende situasjon mistet halve ansiktet var jeg heldig denne gangen også, for som man ser av neste bilde tatt dagen etter er jeg nesten tilbake til det normale igjen.

Allergireaksjoner etter uforsiktig omgang med metall.

Et bilde av hendene mine som viser allergireaksjoner etter uforsiktig omgang med metall. Denne tilstand holdt meg våken et par netter da slike reaksjoner brenner og verker. At jeg utviklet så kraftig allergi mot metaller kan direkte tilskrives BVG fordi de ikke tar pasientenes problemer på alvor, jeg har i mange år vært gjennom en runddans i helsevesenet, hvor omtrent alle jeg møtte bare henviste til hva ”ekspertisen” i BVG hadde konkludert med og dermed fikk jeg ikke rett behandling tidsnok til å unngå varige skader.

Et eksempel på feilbehandling.

Bilde viser feilbehandling hvor jeg fikk sementert ei gullkrone i 2004 hos Colosseumsklinikken i Tromsø, mange år etter at Helsedirektoratet advarte mot dette. Kombinasjon gull og amalgam gir økt korrosjon og høyere kvikksølvbelastning for kroppen. Amalgam som korroderer sprenger tannen slik at tannrot ødelegges, noe som baner vei for infeksjoner og jeg har fortsatt kavitasjoner i kjevene da tilstanden er særdeles vanskelig å bli kvitt. Korrupte BVG-tannleger påsto det var ingenting å se i munnen min annet enn friske fine slimhinner, men i 2008 fikk jeg fjernet både gullet og amalgamfyllingene, noe som reddet livet mitt – uten tvil i min sjel.

Kvikksølv, et av verdens giftigste tungmetall, fettløselig, holder seg flytende til minus 40 grader og fordamper allerede ved 20 grader – men ingen problemer i kroppens eget miljø ifølge BVG, hvor troverdig høres det ut?

  • Brev til Forbundet Tenner og Helse angående BVG og min bomtur dit fra Tromsø til Bergen.
  • Min rapport til Arbeids- og velferdsdirektoratet hvor de lovte å gjøre noe positivt for amalgamskaddes rettigheter hvis jeg kom med en rapport, men fra det offentliges side betenker de seg ikke å fare med løgn.
  • Brev til Helsedirektoratet som ingen tok seg bryderiet med å svare på, dette ble skrevet da jeg i et halvt år hadde helt jævlige smerter fra brudd i et kne uten å få hjelp. Grunnet amalgam og kvikksølv fikk jeg betennelser og reaksjoner i knærne som medførte hevelser slik at de låste seg, og menisken i det ene kneet delte seg på midten etter at jeg i årevis hadde brutt opp slike låsninger. Det er på sin plass å tilføye at jeg til slutt leget skaden på egenhånd, og det er ikke mulig at menisken kan gro sammen igjen ut fra anerkjente vitenskapelige studier, slik forskning dere legger all deres lit til og kaster bort mye penger på.
  • Min artikkel Kvikksølvforgiftning fra amalgam – en kamp mot sykdom og helsevesen sto på trykk i medlemsbladet Tenner & helse. I den anledning fikk jeg utrolig mange henvendelser fra andre kvikksølvskadde over hele landet hvor alle hadde samme historie å fortelle, ingen blir hørt og det er styrt fra toppen av pyramiden fortalte en ærlig lege meg.
  • Amalgam – mitt smertehelvete var et leserinnlegg i Nordlys 21.12.2007 hvor jeg sa noen sannhetsord til julenissen Stoltenberg og resten av nisselaget hans.
  • Artikkel i Sunnmørsposten om amalgamskadde Lidvard Gjersdal. Ikke mange av oss slipper til i media som er under streng sensur når det gjelder slike saker også.
Bjarne Håkon Hanssen i dyp konsentrasjon over brev og dokumenter vi overleverte.

Den 1. september 2009 hadde jeg og Lidvard Gjersdal (bildet) en lengre samtale med tidligere Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. Under denne samtalen kom det fram at han selv visste ikke noe, så han måtte bare forholde seg til rådgivere under seg. Da er vi ved sakens kjerne, statsrådene lytter til sine rådgivere som Kjell Røynesdal, avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet og Liljan Smith Aandahl i Helsedirektoratet, begge tannleger og således som allerede nevnt langt fra uhildede. Dette er personer som meler sin egen kake uavhengig av hvilket parti man stemmer på, de sitter der en mannsalder for ingen kan gjøre noe annet enn avsløre hva de bedriver og de forblir i stillingene sine uansett hvor mange skadelidte de etterlater seg. Liljan Smith Aandahl har et fravær fra jobb uten sidestykke, eller stemmer det ikke at hun bestandig er sykemeldt når amalgampasienter tar kontakt, kanskje spørsmålene våre er litt vanskelige?

Kjell Røynesdal har ingen kommentar til min henvendelse. Det merkelige er at han besvarte et brev som Lidvard Gjersdal sendte til Bjarne Håkon Hanssen, dette selv om det var gitt klar beskjed om at henvendelsen ikke skulle til Røynesdal. Svarbrevet var signert av Hanssen, men etter noen runder med konfrontasjoner kom det til slutt en innrømmelse fra departementet at det var Røynesdal som sto bak svaret. Et annet brev hvor vi ber Kjell Røynesdal svare for seg er fortsatt ubesvart og skal være oversendt BVG for assistanse. Det er helt latterlig, den giftige slangen Røynesdal som hele tiden har vært øverste rådgiver for hvordan amalgamsaken skal håndteres, han vet tydeligvis ikke selv hvordan han skal dokumentere og begrunne sine ”gode råd” i saken.

Korrupsjon, lobbyvirksomhet og maktmisbruk

I 1993 utarbeidet Tannlegeforeningen en strategiplan på hvordan amalgamspørsmålet skulle behandles. Planen skulle forhindre offentlig debatt og kritisk søkelys på helsevirkninger av bruken av amalgam. Da det er stilt spørsmål om BVG sin integritet på bakgrunn av gruppens kobling mot Tannlegeforeningen og amalgamindustrien vil jeg sitere litt fra Tannlegeforeningens strategiplan. Dette sitat behøver bare et kort spørsmål, høres ikke dette ut som korrupsjon og lobbyvirksomhet?

9. Strategi

Strategien for å nå målet, dvs. forhindre at det blir gjort et politisk vedtak om å forby bruk av amalgam som tannfyllingsmateriale, må i stor grad baseres på informasjonstiltak. Informasjonen må utformes særskilt med tanke på de ulike målgruppene.

Målgruppe A: Politiske beslutningstagere

9.1.2 Personlig kontakt med sentrale Personer i de politiske partiene

9.2 Målgruppe B: Helsepersonell

9.3 Målgruppe C: Massemedia

9.3.1 Kontakt med utvalgte medier/personer

Etter at denne strategiplan ble brukt mot Helsedirektoratet og Helsedepartementet forsvant den umiddelbart fra nettsiden til Tannlegeforeningen, og er dette et bevis for at linjene fortsatt er åpne for ”gode råd” dem imellom eller er det bare en tilfeldighet? En hver får gjøre seg opp sin mening, men jeg forutså at dette ville skje så sikret meg en kopi før konfrontasjon med myndighetene.

Jeg tar også med et lite utdrag fra Rapport fra Kunnskapssenteret nr 10-2006, se punkt 6.2 på side 28; Hvis alle fyllinger var likt fordelt blant befolkningen, ville hver 18-åring ha i gjennomsnitt tre fyllinger (SSB-statistikkbanken). Med tanke på at de som er eldre enn 18 har enda flere fyllinger, vil det få enorme økonomiske konsekvenser å bytte ut alle amalgamfyllinger i landet.

Da skjønner man hvorfor det er så viktig for staten å opprettholde ei bortforklaringsgruppe som BVG, utgifter skal spares på områder hvor mange norske statsborgere blir skadelidende, mens på andre områder ser man overhodet ikke noen sammenheng med sparetiltak. Er ikke lenge siden vi hadde storbesøk fra USA, men til hvilken pris både i penger og knebling av ytringsfrihet? En ikke voldelig norsk statsborger havnet på glattcelle da han med gode hensikter ville opplyse folket.

Hva kan slike urettferdige handlinger og maktmisbruk føre til? Hvis man driver en person fra skanse til skanse med urett og respektløs behandling, kan man ikke da få flere tragedier som fjorårets trippeldrap i Tromsø, hvor drapsmann over lengre tid forsøkte å få helsehjelp. Han møtte samme veggen av arroganse som meg og han taklet det dessverre ikke, men kan man stole på seg selv eller kan vi alle være en ”tikkende bombe” når man bare har kjempet lenge nok uten å bli hørt? Truls Fyhn er en oppegående politimester man bør lytte til, han har sett det han har sett og jeg kan underskrive på at hans massive kritikk av psykiatrien er berettiget. Hvilken rolle spilte helsevesenet i Troms med direktør i Helse Nord, Lars Vorland som ”forsvarer” i den saken hvor tre mennesker ble knivstukket til døde. Vil man noensinne oppleve at sannheten blir offentliggjort? Jeg tror ikke det. Vi lokalt har fått litt innsyn i hva som lå bak denne tragedien og når man vet det man vet, da føles det helt feil at kun en person ble tiltalt for drapshandlingen.

Bjarne Håkon Hanssen sa; Hvor svikter det? Dette skal et granskningsutvalg svare på. Imens tilsyn og utvalg jobber går verden videre for oss på grasrota, hvem blir neste drapsoffer og hvem er egentlig skyldig? Kan aldri offentlig ansatte stilles til ansvar for sine handlinger, eller er de totalt beskyttet og kan herje fritt? Det er laget et system hvor hele klanen dekker hverandre og gjøres uangripelige bak lange telefonkøer. Frekkhetens nådegave kjenner heller ingen grenser, for får man noe annet enn en talemaskin på tråden risikerer man at person i andre enden slenger på røret når man har spørsmål som avslører maktspillet.

Caroline Olsborg, fylkeslege Helsetilsynet i Troms.

I 2008 avsluttet Helsetilsynet i Troms 125 klagesaker hvor bare 3 av dem endte i advarsel til helsepersonell. Samme tilsyn ved fylkeslege Caroline Olsborg skulle granske psykiatriens rolle før trippeldrapet, ”bukken i samme havresekken” så hvordan gjorde hun det, slik som i min og de andres saker tenker jeg. Dermed vil alt fortsette som før, helsevesenet kan ufortrødent fortsette å forsømme oss som pasienter. Se opptaket hvor fylkeslegen greier å drite seg skikkelig ut foran åpent kamera, dette ved å stotrende fortelle at hun fikk tilstrekkelig orientering fra de skadelidende til å behandle sakene deres gjennom at de var omtalt i media!

NRK Nordnytt 11.11.2009 – Fylkeslege i Troms, Caroline Olsborg, om hvorfor foreldrene ikke fikk orientere henne om sine opplevelser ved Sonjatun.

Hvordan er det overhodet mulig å ha et slikt umenneskelig vesen som Caroline Olsborg ansatt til bortimot 700.000 kroner i året for å ivareta pasientenes rettigheter, merk dere at den stakkars jenta i det første opptaket fra NRK tar til tårene over uretten som begås. Caroline Olsborg fratok meg også alle rettigheter og påførte meg psykisk terror, fysiske traumer og økonomisk tap.

Maktmisbruk fra norsk helsevesen ved fylkeslegen i Troms Caroline Olsborg 20.04.2009.

Statlige angrep på folkets helse

Knut Storberget tar opp alternativ sak med riksadvokaten. Tror sannelig det er på tide Storberget får min sak på bordet, så han kan ta affære overfor det offentlige helsevesen og deres samarbeidspartnere som eksempelvis BVG og Helsetilsynet i Troms. Jeg kan ikke drømme om at noen alternative utøvere ville behandlet meg like råttent som disse aktørene har gjort. Hva om staten også i dette tilfelle først hadde feid for egen dør, før dere skal fungere som voktere for folket mot alternative behandlere. Hvem sin agenda er det som skal tjenes i slike utspill, og igjen, det har garantert ikke noe med beskyttelse av befolkningen å gjøre. Uten betenkeligheter ofres vi amalgamskadde og mange andre med oss, kun for at Statens legemiddelverk og andre kyniske aktører skal få sin støtte og drahjelp videre i sine tvilsomme affærer. Blant annet har nå avdøde Lita Heiding fortalt oss litt om den korrupsjon som pågår; ”Jeg er blitt forsøkt kjøpt av multinasjonale selskaper, tilbudt hemmelige konti i Sveits og har mottatt bombetrusler”.

Når man nå ser hvordan staten tjener penger på en konstruert pandemi med påfølgende risikofylt vaksinering, da åpner en ny verden seg for våre øyne, en verden som kun styres av kapital, makt, grådighet, status og profitt.

Dette har pågått lenge i det skjulte, men grådighetens pris begynner å gjøre seg gjeldende. Spillet er blitt så åpenlyst at snart vil hele ”saueflokken” våkne opp til en viten om hvordan landets ledere vil styrte dem rett utfor stupet. En stor flokk som på nåværende tidspunkt flykter fra kunstig skapte fiender opprettet i industriens og maktelitens interesser. Mange vil snart bli vitne til en brutal virkelighet hvor aktører de stolte på har sveket dem på det groveste, men hvordan vil denne massen reagere når de helt uforberedt oppdager at de er blitt løyet til og holdt for narr? For å si det enkelt, jeg vil ikke være i skoene til de politikere som blir avslørt og får en rasende horde ukontrollerte mennesker mot seg. Vi som har oppdratt dyr vet hvordan dette fungerer. Mennesker er som dyr, man kan ikke jobbe kun mot dem og bruke stadig økende tvang eller skremme dem, dette resulterer før eller siden i angrep. Se på krigshistorien, er det noen vinnere i en krig? Nei, vi styres av politikere som skaper tapere og taper man lenge nok er ikke veien lang til terror og selvforsvar gjør seg gjeldende.

Påkrevd strakstiltak: Mer offentlig moral – mindre offentlig moralisering.

Vi som har avslørt løgnene og fått bekreftet hvordan dere jobber imot velferden vår, vi tar skjeen i egen hånd hvor vi aktivt vekker ”sovende” blant oss til en virkelighet de ikke drømmer om er mulig, kan noen være så onde spør de og vi må dessverre svare ja sånn er det. Historien forteller oss at som blinde og døve må man ikke la farlige ledere oppnå ubegrenset makt, derfor har vi fulgt godt med i timen og sett overgangen til fascisme i landet vårt, men dere greier ikke realisere videre planer. Vi skaper en bedre verden hvor samarbeid og omtanke for andre blir viktige tema, og vi behøver ikke våpen for å gjennomføre dette.

Tankekraften vår – dere er få og vi er mange – har allerede skapt kaos for myndighetene som nå har kort tid på seg, dere vakler allerede i den ene og andre retningen uten å skjønne hva som skjer. Vi øker i antall og jeg vet ikke om dere har hørt om den hundrede apen? Kanskje dere er blind for hva tankens kraft kan utrette, men det er faktisk gjort interessante studier på dette område også. Stakkars politikere, dere er selv offer for hjernevaskingen dere bruker mot oss, folkevalgte bør snarest snu om å begynne i jobben for folket, det var oppgaven dere ble tildelt og vi står i veien for at dere oppnår en hel nasjon med slaver.

Det motsatte av kjærlighet er ikke hat, det er frykt… og vi lysarbeidere er ikke redde! :)

Fjern korrupte statsansatte som er mot oss, la det bli så få igjen at de ikke kan skylde på og beskytte hverandre, men heller måtte stå til rette for sine handlinger. Istedenfor diktatur kreves nå det demokratiet vi lenge trodde vi levde under, gi oss friheten tilbake – frihet til å velge – selv bestemme over eget liv og helse.

Vi ble tutet ørene fulle fra FHI – folkeforgiftningsinstituttet – om hvor mange liv svineinfluensa tok, men hvorfor er det helt taust om hvor mange liv kvikksølvet tar, faktisk det giftstoffet som er i vaksinen dere bruker for å ”beskytte” folket. Her er et av våre bidrag til uavhengig informasjon blant annet om vaksiner og kvikksølvets forbannelse; www.vaksineaksjon.no.

Våre myndigheter vet at kvikksølv er et av verdens giftigste stoffer, det gir alvorlige nevrologiske skader og har en rekke andre skadevirkninger.  Norske forsøksrotter dokumenterte at kvikksølv gir nyreskader, dette er også påvist ved tidligere studier på kaniner. WHO 1991: ENVIRONMENTAL HEALTH CRITERIA 118 konkluderer også med at det ikke finnes noen minste dose for når kvikksølv kan sies å være giftig for oss.

Når vi har vært utsatt for kvikksølv, samt andre skumle stoffer, fra amalgam og vaksiner får vi ikke gehør for at vi ble syke av dette. Allikevel går nå staten god for at dere tar det ansvaret produsentene ikke vil ta ved skadevirkninger fra vaksinen mot H1N1. Ingen bør tro noe annet enn at ofrene for denne vaksinen måtte ha kjempet like hardt og lenge som amalgamskadde, tannlegeassistenter, tidligere vaksineskadde, nordsjødykkere og andre i saker hvor dere ikke har ryddet opp enda.

Artikkel i Aftenbladet belyser hvor farlig kvikksølv anses å være.

Det er helt uhørt at kvikksølvholdige vaksiner og amalgam fortsatt brukes med myndighetenes velsignelse, i kroppene våre er det liksom ikke så farlig men er det funnet i et lokale må det fullt verneutstyr til. Selv om det er innført forbud mot kvikksølv er det gjort enkelte unntak for amalgambruk, sparepærer og vaksiner. Er det et område der ingen overvåker og har kontroll så er det ved hvor mange amalgamfyllinger som fortsatt legges, Norge har ikke et register slik som Danmark og Sverige. I Danmark var det til tross for forbud mot amalgam brukt i hele 60.000 tilfeller første kvartal 2009, og det er vel liten grunn til å tro vi har andre forhold her på berget.

Denne systematiske kvikksølvforgiftningen av folket skjer samtidig som stadig flere vitaminer og kosttilskudd forbys av legemiddelverket, en statlig instans der ansatte grunnet interessekonflikter jobber som direkte langere for legemiddelindustrien og deres giftige medisiner.

Legemiddelverk-ansatte tar jobber i industrien.

Big Pharma har tentakler som griper godt om seg, i deres fangarmer finner vi også Karita Bekkemellem – rett fra politiske korridorer og spilleregler til direktør i legemiddelindustrien, hvor hun beklager seg over våre konspirasjonsteorier og påstår at uten vaksinen ville vi hatt enda flere dødsfall fra svineinfluensa. Vel vitende om at dette er en udokumentert påstand basert på egeninteresse opptrer hun som en biorobot, hvor hun kynisk adlyder ordre fra makten som lurer i skyggen. Når man hisser seg opp er ofte forsnakkelser ikke langt unna, man hører 8:51 minutter ut i dette opptaket fra TV2 at Karita Bekkemellem sier som sant er; ”1 million nordmenn kan bli rammet av denne vaksinen”.

Alternative behandlere som anbefaler naturmidler blir utsatt for heksejakt. Vi hadde for en tid tilbake 16 profilerte professorer og forskere på hugget, bevare meg for en gjeng hvis samtlige er like selvgode og kyniske som de to vi hadde korrespondanse med. Nå var jo han ene høyst sannsynlig ekstremt kvikksølvskadd, noe som kanskje kan forklare en påfallende merkelig oppførsel fra ”snill gutt” i ene øyeblikket til ”demon” i det neste. Det er et ubestridt faktum at kvikksølv skader hjernen, så vi får vel unnskylde denne mannens adferd. Etter hans skjødesløse omgang med kvikksølv som i dag ville medført vernetiltak nevnt ovenfor, kan vi ikke konkludere annerledes enn at vi hadde med en hjerneskadet person å gjøre. Og kan det ikke være flere av hans kaliber som kommer med såkalte fakta myndighetene benytter seg av, forklarer det uforståelige konklusjoner i helt elementære forhold?

Dette utspillet fra media i myndighetenes tjeneste fjernet min siste illusjon om en fri og uavhengig presse.

Da galgenhumor som sagt har blitt en del av hverdagen vår avslutter jeg med å si som Ray Stevens – Vi folket har våknet for triksene deres, vi ønsker å stemme dere ut og kaste dere ut.

Lykke til med oppvåkningen på Stortinget.

Monica Waade

Har siden barndommen hatt evne til å oppfatte mer enn andre rundt seg og har alltid vært søkende. Våknet for andre virkeligheter i 1996 ved å motta og notere budskap om livets skole, at sjelen ikke dør og hendelser som vil komme. Ble underveis minnet om sin essens med egenskaper til å føle energier og overføre helbredende kraft, samt avlese kropp og tanker til mennesker og dyr. Monica ble syk fra kvikksølvforgiftning i 2003 og har siden deltatt i den store amalgamkrigen. Det har vært en beintøff kamp gjennom felles erfaringer i et større pasientnettverk. Hun har også avslørt myndighetenes kyniske agenda og har de siste årene advart dem mot å fortsette sitt hensynsløse maktspill.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

619 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
kristen jarle blindheim
kristen jarle blindheim
Anonym
4 år siden

Etter frekvensplager i 13 år fra 6 satelitter klaga eg til helsedirektoratet. Etter 7 meldinger stoppa de frekvenskrigen 4. mai 2018 . Dette var lave frekvenser som kom systematisk periodevis over 2 døgn så pause å nye 2 døgn, resultat kom 7. november 2018 med resultat med nedgang på 25% ca.3000 på hjerneslag blødninger, neste resultat kom 4. desember 2019 med ny nedgang med 40%

Navn*
Navn*
Anonym
4 år siden

Etter 7 meldinger til helsedirekterate fikk eg stoppa periodisk lave hertz frekvenser fra 6 sattelitter 4. mai 2018 kom første resultat 7. november 2018 med nedgang i hjerneblødning slag med 25% ca. 3000 personer så kom ny nedgang 2019 den 4. desember med nye 40% de 6 sattelittane starte dette skadepotensialet januar 2006.

Alexander Holm
Alexander Holm
Anonym
4 år siden

Sannheten er at alle kvinner er Satans hekser , motbydelige og avskyelige ,vesener av Satan.
Kvinner må brennes på bål ,de er en hån mot Den Hellige . BRENN DE !!!!!!

May-Harriet Seppola
Anonym
8 år siden

Takk for en fantastisk artikkel , Monica Waade.
Denne skal jeg dele med så mange som mulig. Rundt omkring på facebook og andre arenaer sitter folk og underer seg på hvem man bør stemme på og skjønner ikke at politikerne er statister i et stygt spill . Jeg har jobbet mye med barneevrnssaker og i det siste har jeg kommet over noen stygge saker fra Mattilsynet som jobber etetr samme prinsipp- å gå til angrep på uskyldige mennesker med god hjelp av politiet som uten å fundere løper avgårde med våpen i hånd . Folet må stå sammen og slutte å angi hverandre . Mattilsynet mottok 1400 bekymringsmeldinger i 2014 , en av dem vbar en bonde som solgte økologisk melk rett fra kua . Jeg lurer virkelig på denne angivervirksomheten , som preger det norske folk .

Uffda
Uffda
Abonnent
10 år siden

”Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin”
http://newsvoice.se/2013/01/04/recension-av-forskningsfusket-sa-blir-du-lurad-av-kost-och-lakemedelsindustrin/
Pseudovetenskap: Boken ”Bad Pharma” avslöjar hur falsk ”evidensbaserad medicin” saboterar vården.
http://newsvoice.se/2013/01/18/pseudovetenskap-bad-pharma-avslojar-hur-falsk-evidensbaserad-medicin-saboterar-varden/

Kvacksalveri – Bröstcancermedicin framställs som bättre än vad den är
http://newsvoice.se/2013/01/11/kvacksalveri-brostcancermedicin-framstalls-som-battre-an-vad-den-ar/

Telefonintervju: Tidigare VD från läkemedelsbolag avslöjar hur industrin luras och drar in miljardbelopp
http://newsvoice.se/2013/01/09/tidigare-vd-fran-lakemedelsbolag-avslojar-hur-lakemedelsindustrin-luras-och-drar-in-miljardbelopp/

Gå inte på läkarnas retorik, härskarteknik och valser om ”evidensbaserad medicin”
http://newsvoice.se/2012/12/30/ga-inte-pa-lakarnas-retorik-valser-om-evidensbaserad-medicin-och-harskarteknik/

GlaxoSmithKline och lobbyisten Johan Thor låg bakom HPV-vaccinet i Sverige
http://newsvoice.se/2013/01/04/glaxosmithkline-och-public-affairs-chefen-johan-thor-lag-bakom-hpv-vaccinet-i-sverige/

Dokument från brittiska regeringen avslöjar – Vacciner är skadliga och osäkra.
http://newsvoice.se/2013/10/15/dokument-fran-brittiska-regeringen-avslojar-vacciner-ar-skadliga-och-osakra/

NB! Hemliga dokument från brittiska regeringen avslöjar att vacciner bara är bluff och bedrägeri. Filosofie doktor Lucija Tomljenovic har med hjälp av hittills undangömda dokument avslöjat att vaccinationsprogrammen är en total bluff. Påståendet att vacciner skulle ge skydd mot sjukdom är inget annat än bedrägeri. Myndigheterna har avsiktligt mörklagt relevant information om vaccinernas risker och ineffektivitet för att fortlöpande tillfredsställa vaccinindustrin och upprätthålla en hög vaccinationstäckning.
http://vaccin.me/2013/01/18/hemliga-dokument-fran-brittiska-regeringen-avslojar-att-vacciner-bara-ar-bluff-och-bedrageri/
http://www.naturalnews.com/038598_vaccines_medical_hoax_government_documents.html#
>>> http://www.ecomed.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/3-tomljenovic.pdf

Vi Coactus
Vi Coactus
Anonym
Svar til  Monica Waade
10 år siden

-Og ikke bare dyrene, til-&-med legene blir presset til å ta vaksine:

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Slagen legekontor i Tønsberg v/lege Per Christian Bjerknes har utført en inkompetent og terroriserende handling mot en barnefar, barn, familie og lokalsamfunn ifm svinesprøyta i år 2009 http://postimg.org/image/64u6aurxp/ I facebook http://tinyurl.com/pryoa2j

Undertegnede hadde også en vanskelig og ekstremt tidkrevende jobb ifm samme beviselig kriminelle og farlige syndrom i år 2009 og i ettertid

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Sendte følgende e-post 8. august 2013 til diverse i media, myndigheter, frimurerorganisasjoner, offentlige entiteter m.fl., og dessverre ble responsen som forventet, les om den nederst, e-post sitat:

+{

Emne: Newstip, information, vaccines are only warfare, the swiss nazi templars, poisonous chemtrails spread globally

400.000 piger i fare: HPV-Vaccinen kan give alvorlige bivirkninger http://www.bt.dk/danmark/400.000-piger-i-fare-hpv-vaccinen-kan-give-alvorlige-bivirkninger gt ~ 400,000 girls at risk: HPV vaccine can cause serious side effects http://tinyurl.com/mhq3mgu
VACCINATION 101 – Dr. Lanctot alias “GHIS”, vaccines are only a form of warfare http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1819&start=1

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1 Quote: Recorded on February 27, 2012. According to the Documentary “The Pharaoh Show” The Crusades the last stronghold of the Templars fell on may 18th 1291, only 2 and a half months later Switzerland was founded on august 1st 1291 — According to the documentary, The Templar`s treasure was hidden in Switzerland, with which the Swiss banks were founded and out of the Templars came the freemasons. The Pharaohs are still there and are ruling the world through secret societies, and the Pharaoh and his army disappeared in the sea” . . . The sea of peoples that is, through mixing they are amongst us on all key positions, and Switzerland is their biggest base; the home of the Templars. This is why their flag shows a simplified Templar`s flag in exactly the same colors, Santos Bonacci exposes this information…

Chemtrails & chemtrailbow, Trondheim Norway, July 22 & August 5 2013, Falcons’ CAFE http://www.youtube.com/watch?v=V7xqmoqEOb8
Norwegian study: Biological Effects Of Geoengineering Fallout On Plant Life. Chemtrails global crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1832&start=1

With the best wishes for the autumn with a lot more IQ in general and responsible attitude in crime syndicates


With regards from, med hilsen fra
..

http://www.navigate3d.no/images/FalconIconTextedFramed.gif http://www.falconscafe.com/

Abel Danger, 9/11 intelligence and related http://www.abeldanger.net/
Architects and Engineers for 9/11 truth http://www.ae911truth.org/

* Cirkus mullah Krekar & Co * Et utenlandsk tverrpolitisk foretak http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1
Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102 ✟ Veritas omnia vincit

You are welcome to join me on facebook ..

}+

Responsen kom ca ett par-tre dager etter. Jeg fikk ikke muligheter til å sende mer e-post via e-post server hos min internettleverandør, ringte de og brukerstøtte var uforstående til dette, ba dem muntlig og skriftlig om at deres tekniske avdeling måtte ringe tilbake slik at de kunne monitorere utsendelse av e-post fra min pc og således finne årsaken til feilen. Jeg fikk imidlertid ikke høre mer fra de. Var dette en typisk frimureroperasjon?, her via og av et relativt stort selskap i norsk målestokk, et selskap som også er involvert i planer om å installere smart”murder”-meters i alle hustander om noen år. Ifall det skjer, sier jeg opp strømleveranse avtaler og installerer nødvendig system for bruk av gass, er nødt til det

Det er høykriminelt at det norske folk ikke blir informert av media og myndigheter bl.a. om at gardasil-vaksinen dokumentert er farlig, her publisert i en dansk avis, se ovenfor. I Norge ties det av ansvarlige om slike farer for bl.a. barn og ungdommer, totalt uakseptabelt, og mønsteret går igjen i veldig i mange andre saker, konsekvent og godt organisert. Nazi-marx veldet er åpenbart godt etablert i vårt land, vi ærlige sitt land, dokumentasjonen er massiv for dette, en situasjon som faktisk har eksistert fra mange generasjoner tilbake

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Ye
Jeg vet grunnen til at disse to legene takket nei til å delta, og jeg vet grunnen til at ingen av de hundretusenvis av nordmenn som har fått giftige amalgamfyllinger, ikke får støtte til å få sanert disse. Det er ikke fordi Sosial- og helsedirektoratet forsøker å unndra Staten ansvar. Det er fordi Sosial- og helsedirektoratet for en hver pris, unndrar satan ansvar.

En vesensforskjell.

“Tannhelsetjenesten” er en mørk spøk. Jeg vet med sikkerhet, at det finnes temmelig mange luciferianske frimurere (og som også er tannleger) her til lands, som har brukt amalgam i fyllinger. Jeg vet at de lyver om skadevirkningene av å ta røntgen, og jeg vet med sikkerhet at svært mange av dem klusser med sine regnskap, og at de tjener usmakelig godt på folks tenner.
I tillegg lyver de blankt om skadevirkningene av fluor.
I tillegg er tann “helse” tjenesten i Norge en tragedie for folks økonomi, fordi satan (staten) ikke gir adekvat tilskudd til pasientene. En tannsjekk på 15 minutter, medfører gjerne en p-r-i-v-a-t faktura på 1-1,5k.
Selv uten hull. Selv uten pussing. En liten rens med tanntråd, så slenger tannlegene gjerne på en 5-600 kr. på fakturaen, spesifisert med et odontologisk fremmedord.
Svært mange tannleger bruker tannteknikk som hører hjemme i inkvisisjonens tidsalder. Det vil si den dag i dag, hvor helse inkvisisjonen endelig har nådd sin ultimate renessanse. Ta ett eksempel: I dag får tenåringer f-r-e-m-d-e-l-e-s tannreguleringer som dette:
http://webdav2.nrk.no/magasin/upunkt/urort/bilder/scaled/179946_590.jpg

DET er hva jeg kaller sykt. Å implantere metall i så store mengder, og i tillegg utsette emalje for direkte irreversibel slitasje, er direkte vranglære, i forhold til ekte anatomisk vitenskap. For ikke å glemme hva tannkjøtt, tunge, spiserør og magesekk blir utsatt for, i forhold til de stoffer som avgis fra tannreguleringen.

For ikke å glemme de negative psykologiske virkningene et ungt menneske blir utsatt for, ved å gå med et tortur-redskap, som kan gi assosiasjoner til dette:
http://www.youtube.com/watch?v=vSE4zZ7S6wc
Vi er alle blitt forledet til å tro at vi lever i opplysningstiden.
Den tiden vi lever i, er ikke annet enn en forbannelse for menneskeheten.
Også med tanke på tannhelse.
Jeg siterer en tannlege:
“Nå for tiden er mange tannleger restriktive med bruk av amalgam. Det finnes ingen sikre bevis for at materialet er farlig for menneskekroppen, men det finnes andre årsaker til å velge andre alternativer.”
http://www.festningen-tannklinikk.no/c-56-Amalgam.aspx

How Mercury fillings in your Teeth make you Sick

Mercury undercover
http://www.youtube.com/watch?v=bgL2N12fFAU

Bieffekter og skader av amalgamfyllinger i tennene
http://www.youtube.com/watch?v=WeanAuZK_DY

Gå til en tannlege i Norge, og si at du har sett disse filmene, og sliter enormt med “mentale” lidelser. Antakelig vil du bli overrent med tannlegenes fantastiske og innsiktsfulle kunnskap om et emne som ikke er deres spesialfelt: Toxikologi.

Den odontologiske lære skal angivelig stamme ca. 7000 år f. Kr.
Jeg vil anta at tannlegene i dag, sitter med mange flotte redskaper og leketøy, og at de tjener mange penger på det de har lært. Dog betviler jeg at ofrene deres (pasientene) har det så mye bedre, enn de mennesker som for 7000 år siden, slapp både toksisk fluor og kvikksølv.

Det er helt fantastisk, å se hvilke sataniske eliteskoler som tilbyr lynkurs for “funksjonshemming og samfunn”.
Jeg siterer det sataniske, dogmatiske, og opp-ned-baklengs-scientistiske NTNU:
“Hva er funksjonshemming og samfunn?
Funksjonshemming ses som et samspill mellom individet og dets omgivelser. Utfordringen er å forstå dette samspillet slik at en gjennom endring kan gjøre samfunnet mindre funksjonshemmende.”
http://www.ntnu.no/studier/mfunksam

Og slikt pjatt klarer altså et “universitet” å gulpe opp, som et “studietilbud” til sine studenter, og likevel slippe unna med, og i tillegg tjene penger på, i samarbeid med den sataniske lånekassen, som går over lik i etterkant, for å sope inn renter, og renters rente, på de dumskallene som investerte feil, i slike “lynkurs”, sterkt plagede av forelesere som står i ledtog med Asbjørn Dyrendal, og hans broderlige kumpaner?

Det hele er et glatt og forbrytersk spill! Norge er totalt ødelagt av en satanisk bande, som skruppelløst tilber sin avgud. De har alltid gjort det, og kommer ikke til å gi seg på dette.

Jeg må si at jeg med hånden på hjertet, og helt seriøst, lurer på om det er staten, eller avguden satan som til syvende og sist regjerer i Norge. Spesielt når jeg leser artikler som dette:

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3013221.ece

Den sataniske helsetjenesten er ikke noe unikt fenomen, bare i Norge.
Dette forekommer nok over store deler av verden, dessverre:
En uavhengig dokumentar om de samme forhold i UK.

ye
ye
Abonnent
Svar til  Menneske
11 år siden

Død mann truet med trekk i lønn
http://www.nettavisen.no/nyheter/article3013221.ece
Viser til linken Menneske postet i kommentaren over.
Utrolig arrogant av ansatte i kommunen!
Så lenge hver enkelt ansatt ikke står personlig ansvarlig for sine avgjørelser og handlinger, pulveriseres og kamufleres ansvaret til den tjenesteytende tilbyder ifra stat og kommune.
Det er en ond sirkel, der mange kommuneansatte tynes for arbeidskraft og andre som har ubekvemme skiftordninger og dårlige arbeidsforhold. Det virker som noen ansatte i stat og kommune blir bitre, irritable, og fiendlig innstilt og mister etterhvert både empati, gangsynet og sunt folkevett og blir etter noen år i etaten. Det finnes eksempler på saksbehandlere som har trenert gjennomføringer av pålagt nødvendig utbetaling til klienter, som om det var deres egen lommebok pengene ble tatt fra. Senere skal de selv være klienter/pasienter i samme system.
Er vi tjent med dette?

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  ye
11 år siden

Så lenge hver enkelt ansatt ikke står personlig ansvarlig for sine avgjørelser og handlinger, pulveriseres og kamufleres ansvaret til den tjenesteytende tilbyder ifra stat og kommune.
Imponerende korrekt…. skal en ødelegge demokrati må en fjerne ansvar og forhindre kommunikasjon,det er formlene for politistat/diktatur.

ye
ye
Abonnent
11 år siden

Et bestillingsverk fra Sosial- og helsedirektoratet for å unndra Staten ansvar?

Tittel: Helseeffekt av å skifte ut amalgamfyllinger ved
mistanke om plager eller helseskader fra amalgam

“Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk 25. mai 2005 en forespørsel fra seniorrådgiver Liljan Smith Aandahl…”

“I tilllegg ble også to leger med spesialkunnskap om helseeffekter av
amalgam og kvikksølv invitert til å delta. Begge takket nei.”

Hvorfor takket disse to leger nei skulle vært interessant å vite.

Rapporten fra Kunnskapssenteret Nr 10–2006
Kunnskapssenteret er formelt et forvaltningsorgan
under Sosial- og helsedirektoratet.

Fra Dagens Medisin:
“Ingen støtte for å fjerne amalgam
Tyve år etter at alarmen gikk om mulige bivirkninger av amalgam i tennene, har Kunnskapssenteret ikke funnet en eneste studie som dokumenterer sammenhengen mellom amalgamfyllinger og spesifikk sykdom.”
http://www.dagensmedisin.no/nyheter/ingen-stotte-for-a-fjerne-amalgam/

Ikke funnet???
Les hva Dr. med. Harald J. Hamre sier om rapporten !

Viktig kritikk fra Dr. med. Harald J. Hamre av grunnlagsmaterialet ved utarbeidelsen av NAKS-rapporten.

“Konklusjon:
• Det finnes et kunnskapsgrunnlag som NAKS-rapporten ikke har fanget opp.
• NAKS-rapporten har ikke fulgt sine egne regler for inklusjon av studier.
• Når det gjelder kliniske effekter av amalgamfjerning ved generelle symptomer har NAKS-arbeidsgruppen utelukkende inkludert studier der et av arbeidsgruppens medlemmer var førsteforfatter.
• NAKS-arbeidsgruppen har ikke presentert noen form for vurdering av 20 potensielt inkluderbare studier som den måtte ha kjent til.
NAKS-rapporten er, når det gjelder fjerning av amalgam ved generelle symptomer, dessverre ikke blitt en systematisk litteraturoversikt, men en sterkt selektiv presentasjon.”

http://snowboat.no/Hamre_Kritikk_NAKS_Rapport_2007_09_15.pdf

Prosjektleder i et engasjement initiert av Sosial og Helsedirektoratet for å undersøke om det er helsegevinst ved fjerning av amalgam i tannfyllinger.
Arne Johan Norheim ved NAFKAM

http://uit.no/ansatte/organisasjon/ansatte/person?p_document_id=42088&p_dimension_id=88112

ye
ye
Abonnent
11 år siden

Flink ute – dårlig hjemme på å erkjenne at kvikksølv er særs giftig for helsa, spesielt i munnen?

Hvor mange personer er det som fremdeles ikke har fått hjelp til å bli frisk etter kvikksølvforgiftning fra amalgamfyllinger i tenner?
Lett skal det ikke være. Ekstra belastning er det for de skadede å kjempe seg til hjelp og informasjon fra helsemyndigheter.
Staten beskytter seg mot ansvarforpliktelse for tidligere anbefalte retningslinjer. Hvorfor er det så mange som fremdeles viser stor autoritetstro til Statens anbefalinger for sin egen helse når det har vist seg i ettertid gang på gang, etter at skader viser seg, at Staten unnskylder seg med at “man visste ikke bedre”?

Global kvikksølvavtale om redusert bruk og utslipp
19.01.2013 http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.10878722

Hadde Serigstad tatt denne saken gått videre fra avslag i trygderetten i 2010 til lagmannsretten om hun hadde stått alene? Neppe. Hun fikk hjelp til sin sak:

Lagmannsretten meiner kvikksølv har gitt yrkesskade. Saka handla om helseplagene til 71 år gamle tannhelsesekretær Bertha Regine Serigstad.
– Lagmannsretten har lagt til grunn vitneforklaringane til store delar av det norske arbeidsmedisinske miljøet, og støttar opp om at LANGVARIG KVIKKSØLVEKSPONERING KAN GI VARIG HELSESKADE. Det seier advokat Anne-Gry Rønning-Aaby, som har ført saka for Fagforbundet på vegne av Bertha Regine Serigstad.
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.10878188

En av NAVs konsulenter i saken er lege Tormod Hagen. Han holder fast på at det ikke finnes belegg for at det er kvikksølv som har gitt tannlegeassistentene helseplager. – Det mener jeg basert på nye opplysninger som er kommet frem, på det jeg visste fra før og på vitenskapen som finnes, sier han.

Bente Moen, professor ved institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.
– Kvikksølv kan skade nervesystemet, noe vi har visst i lang tid.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.10846358

Tannlegeassistenter får saken i lagmannsretten. Bertha Regine Serigstad nektes yrkesskadepenger etter å ha jobbet med kvikksølv som tannlegeassistent. Denne uken startet rettssaken.
http://www.nrk.no/video/tannlegeassistenter_far_saken_i_lagmannsretten/CE652F588E5C1A04/emne/Kvikks%C3%B8lv/

Kvikksølvforgifta tannlegesekretær får erstatning. Juridiske ekspertar kallar det ein knusande siger etter at ei kvikksølvforgifta kvinne frå Aukra har vunne fram mot NAV.
http://www.nrk.no/video/kvikksolforgifta_tannlegesekretaer_far_erstatning/AFB259D3C6AA4138/emne/Kvikks%C3%B8lv/

Lenge å vente før erstatning blir utbetalt. For snart eit og eit halvt år sidan fekk ein tidlegare tannpleiar i Aukra godkjent at ho er påført yrkessjukdom. Ho var den første som vann fram i Trygderetten etter å blitt påført kvikksølvskadar i jobben. Først no har NAV kontakta Oliva Rød og sagt at ho får utbetalt pengane.
http://www.nrk.no/video/lenge_a_vente_for_erstatning_blir_utbetalt/C31116EB2381FC91/emne/Kvikks%C3%B8lv/

Jussprofessor Jan Fridtjof Bernt ved universitetet i Bergen meiner NAV bryt prinsippa for god forvaltning i saka om dei kvikksølvskadde tannlegeassistenane. NAVs si behandling er klart lovstridige, meiner han.
http://www.nrk.no/video/professor_reagerer_pa_nav/4DD88A563930C785/emne/Kvikks%C3%B8lv/

I matfatet:

Kvikksølv i krabbe i Vatsfjorden – like høye verdier som i krabbe rundt ubåten ved Fedje
http://www.nrk.no/video/kvikksolv_i_krabbe_i_vatsfjorden/1B027514CF8E8338/

Store kvikksølvmengder i fisk frå Kragerø
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.10870921

-Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse.
-Kvikksølvforbindelser kan gi kroniske giftvirkninger, selv i meget små konsentrasjoner, som nyreskader og motoriske og mentale forstyrrelser som følge av skader på sentralnervesystemet, fosterskader og kontaktallergi.

Kilde: Klima- og forurensingsdirektoratet

Kvikksølvforbindelsar kan gi kroniske giftverknadar, sjølv i svært små konsentrasjonar.
Kvikksølv kan gi nyreskadar og motoriske og mentale problem som følgje av skadar på sentralnervesystemet.
Metylkvikksølv kan gi fosterskadar.
Kvikksølv kan også føre til kontaktallergi.

Kjelde: miljøstatus.no

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Neida.
Det er det norske folk som skal nedlegges som en kvegflokk.
Mattilsynet er ikke på bærtur. De bare gjør som Reichcommissar Bjarne Haakon Hansen har sagt de skal gjøre, og som bio-Støre nå forteller dem videre hva de skal gjøre (ikke gjøre). Bjarne, “helse” ministeren som angivelig var den som tok initiativ til å kjøpe inn svineinfluensavaksiner. Kan ikke skjønne hvor han har lært slik ondskap. Kanskje av Gro Harlem Brundtland, som er medlem av det sataniske Humanetiske Forbund? Eller kanskje av sine losjebrødre i Bilderberg Group?

Her har vi taskenspilllerne Jenz, og Rikskommissær Bjarne, medansvarlig for folkemordet i Norge. Logikken til Bjarne går slik: “Folk tror at det hjelper at vi fjerner køene ved å bygge enda flere sykehus, mens det som egentlig er sannheten er at folk ikke bør havne på sykehus”.

Ok, Bjarne. Så alle de ofre med amalgamfyllinger i tennene sine, som har fått “psykiske” lidelser, og som er blitt feilbehandlet i f.eks. psykiatri.
Hvordan går logikken din da, Bjarne? At de endelig kan utskrives som friske, fordi de endelig har innsett at de aldri skulle vært på sykehus, hvis den norske stat heller aldri hadde godkjent amalgam som fyllingsmiddel for tannlegepasienter?

Eller hvordan var det nå igjen, Bjarne?

Helsefabrikk sier du?

Å, er det sånn det skal være. Du ser på mennesker som utskiftbare maskiner, ja. Det forklarer jo de at de norske politikerne er kjøpt og betalt, og gjør det utenlandske maktinstanser forteller dem.
Jeg har ett ord for dette: Landsforræderi. Strafferamme på 21 års fengsel.

Bolla
Bolla
Abonnent
12 år siden

Ser du får mange –tomler Monica. Og selvsagt må enhver vise sin mening på den måten. Men, jeg sliter litt med å forstå at normale mennesker skal være negativt innstilt til at ildsjeler kjemper for at loven skal skje fyldest og ikke minst følges av myndigheter og domstolsapparat.

« Forrige artikkel

KIM’s dummer deg ned med pengepremier

Neste artikkel »

Politisk-motivert tagging

619
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x