/

Kjernesunn familie – noen tips

5.2K visninger
8 minutter lesetid
29

Dette begynte egentlig som en bokanmeldelse. En leser tipset oss om boka Kjernesunn familie, av dansken Ninka-Bernadette Mauritson. Boka ser fin ut og er sikkert verd å lese – men det var ikke dét jeg først og fremst ville formidle.

Kostholdets betydning

Denne boka, som bl.a fokuserer på kosthold, bragte meg nemlig tilbake til min egen gryende bevissthet om kostholdets betydning og hva en omlegging av kostholdet har betydd for meg personlig, ikke minst med tanke på åndelig utvikling. Kroppen er som kjent sjelens tempel, og sjelen eller ånden(e) som er bundet til kroppen mens den lever, trekker sin energi fra den. For at ånden(e) skal fungere bra, må også kroppen fungere bra. Nokså grunnleggende og logisk, egentlig. Om man da tror på ånder.

For mitt vedkommende begynte det med en “sur mage” og boka Blodtypedietten av dr Peter James D’Adamo, en naturlege fra USA. Han hadde fulgt i sin fars fotspor og bygget videre på en oppdagelse faren hadde gjort mens han hospiterte på ulike europeiske kur-anstalter og helsesentre i 1950-åra: Han skulle finne den optimale diett for rekonvalesentene slik at de skulle komme seg og bli friske fortest mulig.

Det han imidlertid oppdaget var at en slik diett ikke fantes.  Noen pasienter syntes å trives best på én diett, andre på en helt annen. Ja, noen ble faktisk sykere av den samme dietten som gjorde andre friske! Hvorfor?

Etter mye prøving og feiling gjennom flere år, kom han til slutt fram til at personens hovedblodtype utgjorde den viktigste faktoren for å legge opp en ideell diett med tanke på en mest mulig effektiv rekonvalesens. Dette var begynnelsen på den såkalte Blodtypedietten.

Blodtypedietten

Denne dietten, som altså bygger på over 60 års erfaring fra naturopatisk praksis, er fortsatt både misforstått og utskjelt av det etablerte helse-Norge. For meg er dette snarere en anbefaling, det betyr at vi her antakelig er på rett spor.

Kritikken går stort sett på det teoretiske grunnlaget for dietten, som absolutt ikke er særlig solid. Det er antakelig ikke engang riktig. Men hva gjør vel det, når hele konseptet bygger på empiri? Det er nemlig oppsamlet erfaringskunnskap gjennom systematisk prøving og feiling, samt en kjemisk test som sier noe om stoffskiftets effektivitet, som utgjør grunnlaget for denne dietten. Teorien som presenteres er bare et fattig forsøk på å forklare hva som foregår – men hvor kompleks og mangfoldig er vel ikke naturen?

Og spiller det egentlig noen rolle hvorfor eller hvordan noe virker, så lenge det virker?

Egne erfaringer

Her begynner det nemlig å bli interessant: Svært mange har faktisk prøvd denne dietten med gode resultater, meg selv inkludert, på tross av helsemyndighetenes fortvilte forsøk på å stemple den som kvakksalveri og langt ute på viddene. Selv kom jeg over denne dietten ved en såkalt tilfeldighet, og bestemte meg for å prøve den. Jeg hadde jo lite å tape og mye å vinne. Boka lånte jeg dessuten gratis på biblioteket.

Fra den dagen ble mitt liv ganske annerledes. Eksperimentet ga meg både bedre velvære og bedre helse; min sure mage ble kun et minne fra fortiden. Og bare dette var egentlig verd alt bryderiet. Men jeg merket også at fokus og energinivå økte, det ble lettere å meditere, og jeg følte meg helt annerledes i kroppen enn tidligere – som noe i retning av en spenstig stålfjær i forhold til en slapp gummistrikk, eller noe sånt.

For første gang i livet kjente jeg altså hvor vel man kunne føle seg. Denne forskjellen må selvsagt oppleves før man kan forstå den; fram til da hadde jeg jo trodd at slik jeg følte meg var det normale, for slik hadde det jo alltid vært, i hvert fall så langt tilbake jeg kunne huske. Brød, kumelk, tran, svinekjøtt og poteter hadde til da hørt til dagens orden.

Egentlig ikke noe nytt

Blodtypedietten representerer egentlig intet nytt, intet revolusjonerende. Allerede i antikken visste man nemlig at “den enes medisin er den andres gift”. Individuelt tilpasset kosthold var altså en selvfølge den gangen, men dette prinsippet synes å ha gått i glemmeboken ett eller annet sted på veien fram mot vårt moderne helse-Norge. Hvor ofte har vi ikke hørt slagord som: “Melk og brød er sunt!”, “Rødt kjøtt gir kreft!”, “Tran er sunt!”, “Drikk masse vann!”, “Spis mye poteter!”, osv. Generelle påstander som i beste fall er diskutable, i visse tilfeller direkte feil. Vi må spørre: Sunt for hvem? Skadelig for hvem? Og ikke minst: I hvilke mengder?

Kanskje skulle vi lytte mindre til disse statsfinansierte helse-synserne og mer til oss selv? “Helse”-rådet har etter mitt skjønn spilt fallitt som kostholdsrådgiver og bør neppe lenger tas på alvor.

Stol på deg selv!

Og dette er det kanskje viktigste poenget her: Stol på deg selv! Ikke stol på meg. Ikke stol på Helserådet. Prøv deg fram selv! Lær deg å legge merke til hvordan maten du spiser påvirker kroppen din og sinnet ditt. Dette krever noe øvelse, og at du i en periode kanskje spiser litt mindre sammensatt mat enn hva du er vant til: Kanskje til og med bare én og én matvare av gangen, f.eks som dagens lunsjmåltid eller frokost.

Noen tradisjoner, f.eks ayurvedisk medisin, har også regler for hvilke matvarer som med fordel kan spises samtidig, og hvilke som er uheldige å kombinere. Frukt og nøtter, for eksempel, synes jeg kjennes “tungt” å fordøye samtidig, så det spiser jeg nå hver for seg. Prøv deg gjerne fram her også.

Den ultimate diett – finnes den?

Nei – ingen diett passer for alle. Heller ikke blodtypedietten er perfekt, selv om den etter min mening er et bedre utgangspunkt for et personlig tilpasset kosthold enn de fleste andre dietter. Dessuten spiller jo ofte praktiske og sosiale forhold inn i ens liv, f.eks i en familie eller på en arbeidsplass. For ikke å snakke om tilgangen på fødevarer. Dermed blir det “det muliges kunst” å få til et kosthold man føler seg mest mulig vel med, samtidig som det er praktisk gjennomførbart uten alt for mye om og men.

Det kan være lurt å se på dette som en prosess som kan og skal ta tid. Selv har jeg nå brukt hele sju år på å utvikle min og familiens kosthold, og vi gjør fortsatt små justeringer av og til.

Matvarenes kvalitet

Prislappen spiller jo også en viss rolle for de fleste av oss. Det kan mange ganger være fristende å kjøpe et tilsynelatende identisk produkt til en lavere pris. Her er det viktig å være klar over at vi som regel får hva vi betaler for – i hvert fall får vi sjelden mer. Nok en gang: Prøv ut forskjellen selv.

Det er med mat som med alt annet: Shit in, shit out – dritt inn, dritt ut. Billige broilere og oppdrettsfisk er eksempler på dette. Og frukt og grønnsaker. De er kanskje billige, men smaker og lukter ofte lite, ingenting, eller til og med direkte vondt. Og da tror jeg det er så som så med næringsinnholdet også. Jeg velger derfor matvarer etter hvor mye de smaker og lukter, hvor ferske de er, samt hvordan de “føles” i kroppen når jeg spiser dem, og etterpå. Dette siste er litt vanskelig å forklare, men det oppleves faktisk veldig tydelig noen ganger. Liksom en behagelig kribling som sprer seg i kroppen; eller en litt tung, kvalm følelse; eller noe annet.

Som en generell regel synes jeg det virker som ferskhet, langsom vekst, forsiktig gjødsling, ingen “tukling” med genetikken eller kunstige tilsetninger (jfr Codex Alimentarius), samt en mest mulig naturlig livsform, fortrinnsvis utendørs, er det avgjørende for en matvares kvalitet. Og dette koster ofte mer fordi produksjonen tar lenger tid, krever mer av produsenten, gir lavere avkastning og større svinn.

Men kanskje kunne man samtidig både glede seg mer, nyte mer, samt få i seg mer verdifull næring ved å spise mindre, men bedre?

Matglede – og annen glede

Matgleden og -opplevelsen er nemlig også viktig. Kanskje noe av det viktigste for sunnheten. Kropp og sinn henger som kjent sammen og påvirker hverandre gjensidig. Det er liten vits i å pine seg gjennom en “sunn” diett hvis man ikke trives med det. Jeg tror til og med det kan være direkte skadelig å holde på slik.

De som tror at de er “flinke” som klarer å holde seg til en diett, har misforstått noe vesentlig: Det handler ikke om å være “flink”, men rett og slett om det å føle seg vel, om å ha det bra! Motivasjonen må komme innenfra, ikke utenfra. Det man gjør skal man gjøre fordi man vil, ikke fordi man synes man bør.

Å tvinge seg selv til noe man ikke liker, er kanskje den beste måten å bli syk på som finnes.

Hvordan spiser du?

Er du mentalt til stede når du spiser? Konsentrerer du deg om matens smak, lukt, konsistens, og virkning i kroppen? Tygger du godt? Nyter du måltidet? Tar du deg tid? Enkelte åndelige lærere, f.eks buddhistmunken Thich Nhat Hanh og vår egen Marcello Haugen har understreket viktigheten av dette om vi skal få fullt utbytte av maten.

Det samme gjelder selvsagt for drikke. Opplevelsen av et glass vann kan være ganske forskjellig: Forsøk å la vannet stå noen timer i en glasskaraffel, gjerne i solen, før du drikker det. Sammenlikn med vann rett fra springen. Er det noen forskjell?

Det er også en utbredt oppfatning at mat og drikke hører sammen, men er det nødvendigvis gavnlig å spise og drikke om hverandre? Og er det likegyldig om man drikker før, under eller etter et måltid? Prøv f.eks å drikke et glass vann før du spiser et eple; neste gang spiser du et eple før du drikker vannet; og i et tredje forsøk, spis og drikk om hverandre. Hva føles best?

Sunnhet er mer enn bare kosthold

Selv om kostholdet utvilsomt er viktig for sunnhet og velvære, er det neppe det eneste som teller. Frisk luft, solskinn, det å oppleve skaperverket og glede seg over det, det å skape noe selv, kontakt med andre mennesker eller dyr osv, er også faktorer som kan være viktige for et menneskes sunnhet.

Vi bør også huske på vår åndelige dimensjon: Ånden bør også få sitt – helst hver dag. De fleste bruker vel noen minutter daglig på å vaske seg, pusse tennene og gre håret, så kanskje bør ånden få like mye oppmerksomhet? Å meditere og å kommunisere med sin ånd, også kalt “bønn”, opplever jeg har stor betydning.

Vi har også eksempler på åndelig høyt utviklede mennesker som har levd både lenge og bra på et ytterst skrøpelig kosthold, kanskje også med lange fasteperioder, uten at de ser ut til å ha lidd noen større overlast av dette.

Forholdet til andre mennesker spiller også en stor rolle: “Milde, modige menn lever best”, står det i Håvamål. “Den klokeste gir seg”, er det også noe som heter. Ikke alltid like lett å etterleve, men svært givende når man får det til. Mellommennesklige konflikter kan binde opp utrolig mye livskraft.

Avslutning

Det er altså ikke bare hva vi spiser som er viktig, men hvem som spiser det.

Og når.

Og hvordan.

Og i hvilke mengder.

Og en sitron er altså ikke bare en sitron.

Og husk at maten kun er “halve føda” … i dobbelt forstand.

Morten Kielland

Morten Kielland er utdannet ved Historisk-filosofisk fakultet ved Universitetet i Oslo og har formell forskerkompetanse. Han har vært særlig opptatt av vitenskapsfilosofi og erkjennelsesteori. For noen år siden oppdaget han at den offisielle versjonen av 11. september-dramaet innebar fysiske umuligheter og dermed måtte være et bevisst forsøk på manipulasjon. Det skulle for ham bli starten på en ny erkjennelse av hvordan menneskeheten er blitt undertrykket og manipulert over svært lang tid, ikke bare politisk og økonomisk, men også som åndsvesener. Morten Kielland ønsker å bidra til at denne epoken nå tar slutt. Han har ikke tro på at dette kan gjøres gjennom kamp, men derimot gjennom opplysning og forandring på individ-nivå.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

29 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

The big “Fat” lie and its impact on health http://www.naturalnews.com/043137_saturated_fats_carbohydrates_heart_disease.html

Quote: .. Why saturated fats are essential to health. Saturated fats and organs from pastured, organic-fed animals contain essential fat-soluble vitamins A, D and K2, which are missing from most Americans’ diets. Dentist Weston Price established, in his remarkable 10-year study of endemic cultures around the world, that these fat-soluble vitamins ensure superior, perfect health for native groups. These groups ate a diet comprised of 30-80% traditional fats. See NaturalNews.com. http://www.naturalnews.com/039205_nutritional_deficiencies_vitamin_a_health.html ..

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Food Pyramid Conspiracy http://blogs.naturalnews.com/food-pyramid-conspiracy/ Quote: We have all been brought up to believe that the National Food Pyramid is the end all be all of nutrition. We have been told that, in order to be the ideal healthy human being, we have to consume the daily recommendations of fruits, vegetables, dairy, grains and meats. We have also been conditioned to listen to the FDA daily recommended allowances on vitamin and mineral levels. Trust your government. Shove yourself full of food 3 x a day, 7 days a week, for the entirety of your life. Along with that we get messages like “Don’t ever let yourself feel hungry”, “Clean your plate” and “Feed a cold”. These oppose the natural way the body works to heal itself. Fasting ..

“Swiss Reptilians, Greys, Aliens and Templar`s Octogon Alignment on Switzerland`s Nazi Money ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/07/dyrets-merke-i-hverdagen/comment-page-8/#comment-101021

Omega
Omega
Abonnent
11 år siden

Flott artikkel, Morten. Takk skal du ha.
Om jeg får tilføye: Hvis noen ønsker å få gode råd, til hvordan de ønsker bedre helse, er det bare å gå på http://skepsis.no/
Og hva kan vi nå finne av gode råd her, mon tro? Jo, her er det:
Himalayasalt – et rent lureri
http://skepsis.no/?p=903

Hvis man har vært så smart som undertegnede er (!), så finner man fort ut av at alt det som skepsis.no omtaler som løgn, faktisk er sant. Bare å gjøre det motsatte av det de sier. Himalaya salt er sunt som tusan, det. Tilgjengelig i alternative butikker er det også. Godt for detox av metaller i kroppen. Vidundermiddel mot kvikksølv og andre tungmetaller. (De på skepsis tar det sikkert selv.)
Her kommer en fin forklaring på hvordan man kan lage seg “sole” med Himalaya salt

Og en liten avsporing:
“Det er ikke Niburu alt som glimrer med sitt fravær”
http://skepsis.no/?p=971
Oi, så Niburu *er* faktisk snart i innretting med Jorden, altså?
Pytt, sann. Det får bli et annet kapittel.
;-)

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Here’s a Way to Eliminate the Regulators and Lawyers, and Build Community At the Same Time: Organize and Declare “Food Sovereignty,” Like Sedgwick, Maine http://healthimpactnews.com/2011/food-sovereignty-law-passed-in-small-maine-town-to-allow-sale-of-locally-produced-food-without-interference-of-regulators/

baugen
baugen
Abonnent
13 år siden

Fra en e-mail:

From November 1998 to sometime in 2007, I had measured and recorded my blood pressure daily. Since then, I do it only occasionally.

From May 2001 until today, I have taken and recorded my fasting blood sugar every morning, AND, have maintained a diary on what foods I have eaten. I only kept these records when I was at home, omitting them while traveling. I have 3,144 days of recorded food intake which I can compare to what information I was getting from my monitors.

In July 2003, I stopped all alcohol consumption. Fasting blood sugar dropped from 118 mg/dL down to about 110 mg/dL.

Then I cut way down on my sugar intake even more in January 2004. That is when I had transitioned from a mostly carbohydrate diet to one of mostly proteins and fats. I eliminated grains, entirely, cut down to just three vegetables a day and fruit down to just two a day. My fasting blood sugar levels improved about 10%, my blood pressure about 15%.

In early 2005, I reduced down to just one fruit a day, a green apple just before dinner time. Kept with that for six months, then knocked off that one apple. After that last bit of fruit was eliminated from my diet, my fasting blood sugar had reduced down to about 80 mg/dL from the average of about 100 mg/dL with this change. The second change was that my blood pressure went from 115/ 65 down to an average of 108/60.

I haven’t had any fruit since about July 2005 and I have limited my vegetable intake to just one-half serving a day (mostly leafy greens or a tomato) since then. I have no question that making these changes has led to big improvements in my health.

The point is—our systems are not designed for anything but a minimal amount of sugar, of ANY kind. Even though Dr. Douglass excuses “natural” fructose from fruits as one of the sugars to avoid, I, reluctantly, disagree.

I sure miss my fruits!!

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  baugen
13 år siden

Klippet fra e-mail;

“All Four of the Major Causes of Disease are handled by the WaterActify machine. Dr. Gluckman goes on to describe how the Water Actify actually creates this medicinal water. The ZeroPoint Energy alone has been shown to accomplish (live blood analysis), what ionized water does.

One lady shared her testimonial of losing 30 pounds since May!

Sam said he muscle-tested a woman for strength and balance and after 2 mouthfuls she was ‘rock solid’.

Have a most fabulous day……….. and if you haven’t tried the water….come on over and get some!! I mean it.

Much Love,
Phylis”

(Trolig første vann-rense-apparat som også er tilført nullpunkt-energi! Mulig utilbørlig reklame om firmaet???)

Mer opplysninger under http://www.getonthecalls.com, samt videre “Wednesday Amized Call 07/28/10”

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  baugen
13 år siden

Jeg observerte effekten fra en nullpunkt-energi “wand” på en dame som hadde skjelving i hendene. Etter ca 15 min. forsvant symptomene! Hun hadde ustått plagen i 55 år. Vet ikke om den kom tilbake. Har selv mindre ubehageligheter som IKKE HELT forsvinner selv etter langvarig “wanding”. Smerter har jeg sett redusert dramatisk og forholdsvis hurtig, men de vil tidvis returnere i mildere grad
———————————————————————————-

E-mail angående mat og kondisjonstrening:

“This is something for you to think about———–

The only health habit found so far regarding a longer-than-normal life span is to eat less food. I’m sure there are more factors involved with a longer life span, but research science hasn’t found them yet.

I have the belief, and have mentioned this before in my e-mails, that insulin, really, is the primary agent we have in our bodies which inhibits staying young as we age. I think, and it is not only my belief–but many researchers as well, that we are only surviving for about two-thirds of our designed life span. I’d bet that excess insulin is the primary reason we die early and live our final years in poor health.

Insulin, when in excess, causes damage to every part of our bodies being served by the blood which bears the insulin. High insulin amounts result from two sources in an otherwise healthy person. One is eating a diet high in sugars and the other is from eating more food than we need. Usually, the victim suffers from both–pigging out and the constant attempt to satisfy a sweet tooth. High insulin amounts overworks our pancreas gland to produce this hormone. That, alone, is aging the gland. It is like buying a new car, then driving it 500 miles every day. The new car will become old rather quickly. The same thing is happening to our pancreas gland.

Our American diet is, without a doubt, lousy. Our way of life has become more centered around “fine,” elaborate meals. Our plates are bigger now than they were 30 years ago, and so are our middles. We have tv to make us mindless and too few of us are willing to pay the price of exercising regularly. For many, their exercise routine is entirely devoted to the use of the tv remote and in the movement of one’s fork up to their mouths.

A quote from the August issue of Dr. Robert Jay Rowen’s newsletter, Second Opinion…”The body responds to fewer calories by a reduction of insulin, (the hormone of aging, cancer and death, when its in excess).”

Your life and a chance to live longer–live healthier–can be changed. Try eliminating sugar from your diet. Try eating less. Try exercising to burn those excess calories and to reduce the amount of insulin floating around in your blood. I have adopted this life style. I now weigh the same as when I left the ranks of the teenagers and have about the same amount of energy I had back then. It works!”

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  baugen
13 år siden
baugen
baugen
Abonnent
14 år siden

Fra en e-mail:

“Unfortunately, I believe fructose could be bad for our health.

That can be the fructose found in the food processors’ High Fructose Corn Syrup (HFCS), the sweetener commonly used in processed foods, or in table sugar which is about half fructose, or that which is in FRUITS. Fructose is fructose. It is one and the same.

I took a number of my QH clients (via fjerndistanse-dowsing) and spent time throughout an 18-hour day to track the levels of two of our body’s chemicals in each of these clients. The chemicals, ones which are naturally found in our health system, were uric acid and nitric oxide.

Uric acid is formed from the breakdown of nucleoproteins in our tissues and is expelled through our urine. It is best known, when it is in excess, to be the cause of gout, i.e. a form of arthritis where uric acid crystals lodge in various joints, usually in a big toe, but can occur in any joint. It is known to occur more often in men. It does a heck-of-a-lot of other damage, however, according to recent research.

Nitric oxide is made by the body. Two of its purposes are to keep the arteries and heart tissues flexible and smooth. When it is deficient, atherosclerosis (hardened arteries) and heart problems are more likely. Also, deficiency in this oxide can lead to erectile dysfunctions (ED).

Both uric acid and nitric oxide are nitrogen compounds. Unfortunately, when uric acid increases, it seems to reduce the available nitrogen, leaving nitric oxide on the short end of the stick. Uric acid goes up, nitric oxide goes down.

Recent medical research has found that fructose, a sugar which is foreign to our health system, causes an excess of uric acid. I say it is “foreign” because our wonderful body has NO provisions to handle it like it does the common sugar, glucose. The liver has to treat it just like it has to treat other foreign substances, like alcohol, or some non-nutritional dietary chemical which has been added to processed foods or to our seasonings. Our overworked livers have to do the job and they may do this poorly.

This is what research has found so far about the damages from fructose. I’m sure more and more things will be found in the near future. It is a hot topic in the research world.

1. Cellular resistance to insulin and leptin increases in ALL cells which are designed to accept these two hormones. High cellular resistance is a prime cause of diabetes and weight gain, premature aging, eye disorders, most cardiovascular diseases, metabolic syndrome and just about all other aging disorders.

2. Over time, fructose can lead to a non-alcoholic fatty liver, further reducing the liver’s effectiveness. It is the same problem which long time alcohol imbibers experience in damage to their liver. I also will bet that, eventually, the fatty liver condition could give way to cirrhosis, the dreaded liver disease.

3. Low nitric oxide leads to all sorts of cardiovascular problems, as mentioned earlier.

4. From my dowsing and NOT from medical research, I think that fructose, primarily, and glucose, secondarily, may have contributed to a defective blood-brain barrier. I think that some prescribed drugs and chemotherapy may cause this damage, also. This barrier is suppose to protect the brain by keeping out the bad stuff and letting in the beneficial chemicals. What concerns me is that I found massive, extraordinarily deep deficiencies in 13 essential minerals, certain hormones, amino acids, enzymes and essential fatty acids in the brains. The damaged barrier seems to have improperly denied entry of a surprisingly large number of nutrients which I believe our brains would need to function healthily. More surprising was that a client could be at 100% in nutritional balance in the body–in all nutrients–and severely deficient in many of these same nutrients in the brain.

If you haven’t already done so, call the attachments up. They are one and the same. One is for Window applications and the other for Mac users.

The important things to notice are how all seven subjects start the morning off with healthy amounts of uric acid and nitric oxide. Then, the common use of fruits with breakfast starts the uric acid up and the nitric oxide down. Look at how much of the day the body is working with high uric acid and low nitric oxide! All this time, I think that the liver is doing its best to get rid of the fructose. Eventually, the excess and deficiency corrects, UNLESS, as you might notice, a subject has fruit with their lunch or a late afternoon fruit snack, in which case the presence of the unhealthy levels are prolonged.

I know! I know! Fruits are “natural foods.” However, even natural foods can be more damaging than the benefits they provide.

Why could this be important? Suppose you have some eye disorder, or arthritis, or a weakened heart, or high cholesterol, or arterial problems, or your memory is beginning to disappear, or you have ED. You want to fix these problems. I think that giving up fructose could be a BIG advantage in accomplishing this aim. And, I think that a moderation approach in the amount of fruit would be useless. ANY fructose in the blood stream would, most likely, create health system damages. One of the clients listed in this study had just a half of a banana, but her uric acid shot way up and her nitric oxide dove, anyway!

I will send out a companion article to you which goes into great depth about what research has found about this sugar. The Dr. Mercola article tries to lessen the blow when it comes to fruits, but they don’t have a dowsing ability to go where science cannot go. I just doesn’t seem logical to me to have problems identified as being tied to fructose and, then, to set aside, without any real good reason that I can see, the possible damage from our fruits.”

kingsoma
kingsoma
Abonnent
14 år siden

Vet ikke om dette inlegget passer helt til artikkelen, men det er en artikkel jeg VIRKELIG savner her på nyhetsspeilet i forhold til ernæring og helse.

Håper noen av forfatterene her inne sitter med kunnskap nok og et ønske om å lage en slik artikkel.

Jeg kunne godt tenke meg en slags oversikt over ufarlige og anbefalte produkter. Da tenker jeg matvarer og husholdningsprodukter.

Jeg ønsker å vite de sunne alternativene.

La meg ta et eksempel: Jeg ble overasket og skremt hva en vanlig dusj såpe inneholder av toksiner. F.eks Sodium Laureth Sulfate og hvilken skremmende effekt det har på kroppen vår. Og bare for at såpen skal skumme og se flott ut…

Jeg tok meg en tur innom et apotek og spurte betjeningen om de hadde en dusjsåpe som ikke inneholdt giftige stoffer som er skadelig for kroppen?
Tydeligvis var nok jeg den første som hadde spurt om dette for betjeningen ble tydeligvis ‘satt ut’ av spørsmålet. Det endte med at jeg ble anbefalt et produkt av Natursan hvor jeg leste bakpå innholds fortegnelsen: Sodium Laureth Sulfate…

‘Hva med dette stoffet’ sier jeg da… Det var tydelig at slike spørsmål er langt over evne for denne betjeningen iallefall.

Hadde satt veldig pris på en artikkel her i nyhetsspeilet som muligens kunne pekt ut værstingene og de snilleste produktene.

På forhånd takk.

Hilsen Kongen av Soma… :-)

Otto
Abonnent
14 år siden

Tips for Enjoying the Outdoors
If You Use Sunscreen, This is Urgent Information You Must Have

Otto
Abonnent
14 år siden
baugen
baugen
Abonnent
Svar til  Otto
14 år siden
Cosmomind
Cosmomind
Abonnent
Svar til  baugen
14 år siden

Brukte en stund å høre på en radiokanal som fokuserte mye på helse, men sluttet når en ekspert kom opp med følgende teori; det at folk ikke skulle spise så mye salt var et påfunn fra helsemyndighetene for å tjene penger på at folk fikk mangelsykdommer ved å gå på lav-salt-diett og at dette ga seg utslag i dårlig tannhelse og benskjørhet (!)
Nå er det jo her snakk om hvitt brød og hvit ris, og det skal jo ikke være bra i for store mengder. Men bare fullkorn kan igjen gi mageproblemer, så det er her som overalt, å finne den gyldne middelvei. :)

Uenur
Uenur
Abonnent
Svar til  Cosmomind
14 år siden

Det samme gjelder forøvrig frukt og grønt.Vi er ikke gressspisere i utgangspunktet,så overdrivelse er ikke av det gode der heller.Bevissthet om hva du spiser,og hva det inneholder + et variert kosthold inneholdende både Kjøtt,fisk,grønt,korn ol,vil bestandig være det beste.Sist men ikke minst,er det viktig å ikke bekymre seg over overskriftene i avisene som omhandler hva man kan dø av! Det blir ikke mye igjen det går an å spise om vi skal unngå alt pressen påstår er dødelig. Stadige bekymringer,er langt dødeligere enn mat!

Armin Bahrami
Forfatter
Svar til  Cosmomind
14 år siden

Vi er gresspisere i utganspunktet. Våre tenner er ikke skapt for å spise kjøtt. Du får faktisk mer proteiner ut av sukkererter enn kjøtt. Folk som sier du kan ikke leve uten kjøtt er kjøtthuer.

baugen
baugen
Abonnent
14 år siden

Ytterlig kommentar fra adressen i forrige innlegg:

“Bortsett fra kjærlighet og alt godt i disse bøkene og alt det store de handler om, så må jeg med hånden på hjertet si at det er også spennende å lese dem. Det er mye som det blir skrevet om, og for meg så var det nesten som å se en film. Da jeg kom tilbake etter å ha spist eller noe, så ble jeg i begynnelsen overrasket over at det var en bok som lå å ventet på meg. For i et lite øyeblikk så forventet jeg at det var en liten skjerm med DVD spiller som lå å ventet på meg.

Bøkene deler en ekstremt rik opplevelse som Vladimir har fått være så heldig å ha. Opplevelser fra livet vi så langt bare kan drømme om.
Jeg vil på det varmeste anbefale deg å sette av noen penger, om ikke annet så vil det være en utrolig berikende og spennende opplevelse å lese. Du vil nok ikke klareå legge fra deg boka etter at du har begynt å lese =)

Bøkene kan forøvrig leses som et eventyr, dokumentar, science fiction eller hvilken som helst annen sjanger. For de består av absolutt alle elementene. Det er til og med dikt i dem. Det er teleportering til andre planeter og det er snakk om hvordan man oppdrar barn. Det er snakk om hvordan du dyrker planter som vet nøyaktig hva det er du trenger av næring, slik at du kan bli frisk, og det er snakk om hvordan hvordan de mørke kreftene styrer verden. Det er snakk om å få tilgang til all kunnskap som eksisterer, slik som Anastasia i bøkene har, og det er snakk om å pulverisere et objekt med tanken.
Det er snakk om en 5 åring som kan ta hvilken som helst kalkulasjon i hodet (samtidig som han tenker på andre ting) og det er snakk om en skole i Russland hvor barna dekker hele 10årige grunnskolepensumet på 1 år!, samtidig som de når universitetsutdannelse innen de er 17 år. En skole med flere tusen personer i ventelista si, som jeg forstår godt. Det er også snakk om eldgamle Egypt og andre gamle sivilisasjoner. Det er snakk om hvordan Adam og Eva EGENTLIG levde.
Osv osv.”

baugen
baugen
Abonnent
Svar til  Morten Kielland
14 år siden

Her er redaktørens kommentar i bok #2:

http://www.ringingcedars.com/more/sharashkin/

(Han har planer om seminar i Norge og Holland i august!)

baugen
baugen
Abonnent
14 år siden

“Anastasia, The Ringing Cedar Series.

Hei alle sammen!

Jeg har sittet sammenhengende i flere dager nå, siden pakken kom i posten, og nilest foreløpig 7 bøker. Det er to til, som jeg skal kaste meg over så fort jeg våkner i morgen.

Serien består av 9 bøker og er skrevet av Vladimir Megré. Det er svært vanskelig for meg å gi et sammendrag av hva de handler om, fordi det er i min mening de største bøkene noensinne skrevet i kjent historie!

Og det mener jeg av hele mitt hjerte.

Det jeg lurer på om det er noen andre her som har lest disse bøkene?

Og til alle dere andre, sett i gang å les!

For å si det slik. Bøkene har allerede satt i gang en revolusjon i Russland, det mystiske Russland, men revolusjonen kommer til, og har jo egentlig begynt, å spre seg gjennom resten av verden.

Revolusjonen som bringer oss tilbake til de menneskene vi skal, kan og ønsker å være. I balanse, fullt fungerene, sammen med naturen, i ren kjærlighet, med alle våre evner. Bøkene gir svært enkle, forståelige, praktiske og gjennomførbare skritt som må til for å komme dit.

Etter å ha lest bøkene handler det kun om å sette i gang, sette i gang å realisere seg selv.

Vel, jeg har sagt nok. Jeg føler ikke det går an å beskrive hva som dekkes i så mange bøker, her i et sammendrag. Spesielt ikke når innholdet i bøkene ikke har vært skrevet i noen annen bok som finnes i dag!”

http://ildsjelen.ning.com/forum/topics/anastasia-the-ringing-cedar

( Utdraget ovenfor hentet fra nettet. Selv leste jeg samtlige bind ca.ett år siden. Mange innlegg på YouTube om denne dama!).

Hans Gaarder
Forfatter
14 år siden

Fant dette “fett-forbrennings-programmet” på nettet (power point med tale til). Det resonerte mye hos meg: http://www.thedietsolutionprogram.com/burnfat.aspx

Råd 1: Spis fett for å forbrenne fett
Råd 2: Unngå sukker og margarin
+ +

P.S. Jeg fant det nettopp på nettet – har ikke testet det ut på meg selv ennå…

Monica Waade
Forfatter
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

Hei Hans!
Sten Sture Skaldeman med flere har reddet livet og blitt slanke ved å spise fettrik mat. Det høres utrolig ut, men noen rundt her har gått kraftig ned i vekt etter å ha fulgt disse rådene stikk i strid med kostholdsekspertenes anbefalinger. Selv har jeg ikke behov for å prøve for da forsvinner vel lille meg helt fra jordas overflate. :-)

http://lillemaane.no/katalog/spis_deg_ned_i_vekt.html

baugen
baugen
Abonnent
14 år siden

Dette kom i en e-mail nylig:

Subject: Fw: Counting the Many Ways Sugar Harms Your Health

Many of you have received this already. I have sent it out every year since 2006. An important reminder, anyway.

Please take this info to heart. Sugar is what is causing most of us to prematurely age. Let it sink in. Sugar is a poison. It has NO food value of importance to our health. It EXTRACTS more nutrients to process it than it provides, thereby making it a NON-FOOD. A negative factor when it comes to nutritional balance. A negative factor when it comes to our health.

This list is long, but by no means complete. Macular degeneration, glaucoma, food for cancers, feeding harmful bacteria in our guts, and many more disorders could be added. The health disorders created by sugar intake do not have to be itemized. ALL facets of our health are damaged by harmful sugars. And, all these listed damages from sugars are supported by research. That is what takes up about half of the pages in this fine article.

Look down the list. Some of the disorders you have are in this list. I’d bet that most of us over 50, with decades of sugar attacks on our system, would have a whole bunch of these disorders present. So, why do we eat so much of these harmful foods?

Play the “Either-Or” game. Item number one in the list below. Ask, “Would I rather my diet to continue to be ladened with all that sugar I have been consuming OR have my immune system’s capability against infectious diseases improved?”

A second example. Ask, “Would I rather give up sugar OR have laser surgery to be conducted sometime in the future to maintain a vision capability?”

A third– “Is sugar more important to me than the increased odds of contacting Alzheimer’s Disease or dementia?”

We don’t need ANY sugar in our diets. Our livers are designed to convert proteins and fats to the wee amount of glucose we need to function. I am saying that we can live quite healthily with a diet of JUST proteins and fats. That is why my diet of just one small half-serving of vegetables a day, with no fruits and no grains has done me well.

For those of you who have a real interest in your health, you might run this off or save it in a separate folder in your computer.

FYI
XXX

Counting the Many Ways Sugar Harms Your Health

Sugar Cubes
Contributed by Nancy Appleton, PhD
Author of the book Lick The Sugar Habit
In addition to throwing off the body’s homeostasis, excess sugar may result in a number of other significant consequences. The following is a listing of some of sugar’s metabolic consequences from a variety of medical journals and other scientific publications.

1.
Sugar can suppress your immune system and impair your defenses against infectious disease.1,2
2.
Sugar upsets the mineral relationships in your body: causes chromium and copper deficiencies and interferes with absorption of calcium and magnesium. 3,4,5,6
3.
Sugar can cause can cause a rapid rise of adrenaline, hyperactivity, anxiety, difficulty concentrating, and crankiness in children.7,8
4.
Sugar can produce a significant rise in total cholesterol, triglycerides and bad cholesterol and a decrease in good cholesterol.9,10,11,12
5.
Sugar causes a loss of tissue elasticity and function.13
6.
Sugar feeds cancer cells and has been connected with the development of cancer of the breast, ovaries, prostate, rectum, pancreas, biliary tract, lung, gallbladder and stomach.14,15,16,17,18,19,20
7.
Sugar can increase fasting levels of glucose and can cause reactive hypoglycemia.21,22
8.
Sugar can weaken eyesight.23
9.
Sugar can cause many problems with the gastrointestinal tract including: an acidic digestive tract, indigestion, malabsorption in patients with functional bowel disease, increased risk of Crohn’s disease, and ulcerative colitis.24,25,26,27,28
10.
Sugar can cause premature aging.29
11.
Sugar can lead to alcoholism.30
12.
Sugar can cause your saliva to become acidic, tooth decay, and periodontal disease.31,32,33
13.
Sugar contributes to obesity.34
14.
Sugar can cause autoimmune diseases such as: arthritis, asthma, multiple sclerosis.35,36,37
15.
Sugar greatly assists the uncontrolled growth of Candida Albicans (yeast infections).38
16.
Sugar can cause gallstones.39
17.
Sugar can cause appendicitis.40
18.
Sugar can cause hemorrhoids.41
19.
Sugar can cause varicose veins.42
20.
Sugar can elevate glucose and insulin responses in oral contraceptive users.43
21.
Sugar can contribute to osteoporosis.44
22.
Sugar can cause a decrease in your insulin sensitivity thereby causing an abnormally high insulin levels and eventually diabetes.45,46,47
23.
Sugar can lower your Vitamin E levels.48
24.
Sugar can increase your systolic blood pressure.49
25.
Sugar can cause drowsiness and decreased activity in children.50
26.
High sugar intake increases advanced glycation end products (AGEs)(Sugar molecules attaching to and thereby damaging proteins in the body).51
27.
Sugar can interfere with your absorption of protein.52
28.
Sugar causes food allergies.53
29.
Sugar can cause toxemia during pregnancy.54
30.
Sugar can contribute to eczema in children.55
31.
Sugar can cause atherosclerosis and cardiovascular disease.56,57
32.
Sugar can impair the structure of your DNA.58
33.
Sugar can change the structure of protein and cause a permanent alteration of the way the proteins act in your body.59,60
34.
Sugar can make your skin age by changing the structure of collagen.61
35.
Sugar can cause cataracts and nearsightedness.62,63
36.
Sugar can cause emphysema.64
37.
High sugar intake can impair the physiological homeostasis of many systems in your body.65
38.
Sugar lowers the ability of enzymes to function.66
39.
Sugar intake is higher in people with Parkinson’s disease.67
40.
Sugar can increase the size of your liver by making your liver cells divide and it can increase the amount of liver fat.68,69
41.
Sugar can increase kidney size and produce pathological changes in the kidney such as the formation of kidney stones.70,71
42.
Sugar can damage your pancreas.72
43.
Sugar can increase your body’s fluid retention.73
44.
Sugar is enemy #1 of your bowel movement.74
45.
Sugar can compromise the lining of your capillaries.75
46.
Sugar can make your tendons more brittle.76
47.
Sugar can cause headaches, including migraines.77
48.
Sugar can reduce the learning capacity, adversely affect school children’s grades and cause learning disorders.78,79
49.
Sugar can cause an increase in delta, alpha, and theta brain waves which can alter your mind’s ability to think clearly.80
50.
Sugar can cause depression.81
51.
Sugar can increase your risk of gout.82
52.
Sugar can increase your risk of Alzheimer’s disease.83
53.
Sugar can cause hormonal imbalances such as: increasing estrogen in men, exacerbating PMS, and decreasing growth hormone.84,85,86,87
54.
Sugar can lead to dizziness.88
55.
Diets high in sugar will increase free radicals and oxidative stress.89
56.
High sucrose diets of subjects with peripheral vascular disease significantly increases platelet adhesion.90
57.
High sugar consumption of pregnant adolescents can lead to substantial decrease in gestation duration and is associated with a twofold increased risk for delivering a small-for-gestational-age (SGA) infant.91,92
58.
Sugar is an addictive substance.93
59.
Sugar can be intoxicating, similar to alcohol.94
60.
Sugar given to premature babies can affect the amount of carbon dioxide they produce.95
61.
Decrease in sugar intake can increase emotional stability.96
62.
Your body changes sugar into 2 to 5 times more fat in the bloodstream than it does starch.97
63.
The rapid absorption of sugar promotes excessive food intake in obese subjects.98
64.
Sugar can worsen the symptoms of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).99
65.
Sugar adversely affects urinary electrolyte composition.100
66.
Sugar can slow down the ability of your adrenal glands to function.101
67.
Sugar has the potential of inducing abnormal metabolic processes in a normal healthy individual and to promote chronic degenerative diseases.102
68.
I.V.s (intravenous feedings) of sugar water can cut off oxygen to your brain.103
69.
Sugar increases your risk of polio.104
70.
High sugar intake can cause epileptic seizures.105
71.
Sugar causes high blood pressure in obese people.106
72.
In intensive care units: Limiting sugar saves lives.107
73.
Sugar may induce cell death.108
74.
In juvenile rehabilitation camps, when children were put on a low sugar diet, there was a 44 percent drop in antisocial behavior.109
75.
Sugar dehydrates newborns.110
76.
Sugar can cause gum disease.111

tothestars
tothestars
Abonnent
14 år siden

Anbefaler denne dietten. Gikk selv ned 17 kg på under ett år og hjertebank forsvant uten å spise mindre.

o
o
Abonnent
14 år siden

Hei Morten !
Jeg anbefaler også Blodtypedietten ! I perioder med stress, øker mat(mis)bruket mitt. Merkelig nok begynner jeg å spise akkurat de ingredisene som IKKE er anbefalt. Resultatet gir økt fedme, mindre kraft, mer sykdom !
hehe, jeg vel inne i denne syklusen nå kjenner jeg. . . så nå blir det frem med “bibelen” ;) Nyt maten !
Min erfaring er at ved å fokusere på mat så øker man sin bevisshet ang kroppen.
Bare å ta seg råd til noen økologiske produkter innimellom er en himmelsk opplevelse. Lag rettene selv med råvarer. Les litt ekstra bakpå produktinfo`n . Begrens fryste / varmebehandlete matvarer: Mineraler og vitaminer kan overleve, men enzymene blir drept. Livskraften blir borte, og hva sitter man da igjen med ? Se dette i lys av samfunnsutviklingen de siste 50 år ! Se her :
http://polaritetsterapi.com/wp-content/uploads/tomatoes_Kirlian-001.jpg__500px.jpg
Hum, dessverre kan god mat være dyrt, og tilberedning tar mer tid enn ferdigmat.
Neste gang du er litt sulten på farten, hva kjøper du da? En pizzaslize eller en agurk ? Metter gjør de begge, men . . .

Heng noen blomsterkasser uten for vinduene dine. Prøv å dyrk ett eller annet. Bruk det selv, eller gi dine kjære en gave !
Tenk om alle i byene gjorde dette? Luftkvaliteten hadde økt betraktelig i positiv retning. Babylons hengende hager ! Og så vakkert det kunne blitt :) Hva skal vi med alle de sterile ytterveggene på solsiden ? Dekke de med maling?
Hadde vi gjort dette, ville vi strax skjønt at vi ikke ønsker eksos og diverse miljøgifter inn i maten vår (nærmiljøet). Jeg er jo en tosk som bor midt i byen selv da, og tillater mitt tempel å leve i slike omgivelser, men, men
Gartneren er den neste revolusjonære ! Så enkelt kan mat bli nærmest “gratis”

http://www.regjeringen.no/nb/dep/lmd/kampanjer/svalbard_global_frohvelv.html?id=462220
Genial fremtidig buisness-ide ? Bortkastet hvis Codex får forfeste? eller? Svalbard, det nye Atlantis ? Jeg takker “regjeringen” for akkurart dette tiltaket ! Kun i henhold til føre var prinsippet !

Mike Cechanowicz
Forfatter
14 år siden

Ernæringslære er en viktig bit av å kunne tillate at sinnet får virke på en hjerne og kropp som har blitt foret meg god drivstoff. Jeg oppfordrer alle som kan å begynne med kjøkkenhage. Du får mat som smaker 100 ganger bedre enn den næringsfattig grønnsaksblandingen du får på butikken.

Mine tomater smaker som gotteri!

Ps – når vi snakker om mat – på internett i det siste går det mye propaganda om at all fisk er full av kvikksølv. Nå i USA skriver de om at de tenker å forby fisking fra sjø, elv og ferskvann i usa. Staten vil ta kontroll over maten i så stor grad at du må spise det som selges i butikken. Snart blir det ulovelig da med grønnsakshage.

Er det ikke rart at allopatisk helseindustri ikke har greie på ernæring?

hope
hope
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
14 år siden

Hei Mike,

Jeg syns denne artikkelen var veldig fin og den berører mange viktige peong.
Men problemet ligger likevel i kunnskapeen og manglende helhetlig forståelse av hva ernæring er. Det er ingenting som heter “er” i vitenskap, men “kan være”. Når man skal skirve om ernæring så svikter mange forfattere fordi de har ikke helhetlig forståelse av hvordan medisin, kjemi, biologi og miljø påvirker menneskekroppen. Du bør oppdatere kunnskapen din for myyyye av fisken er full av fisken. Vet du hva halveringstiden for kvikksølv er? Vet du hvordan kvikksølv påvirker jente/kvinne kroppen? Det er kvinner som føder barn vettu. Så mange tungmetaller hoper seg opp i jentekroppen fra ung alder og helt til en vakker dag når de blir gravid. Hvis kvinner tor at man skal begynne å forandre på kosthold når de får beskjed om at de er gravid tar de grundig feil. Det begynner allerede fra 5 års alder.

Ps- når vi snakker om mat- I den senere tid så har de fleste blitt mer opptatt av å spise SUNT. Men man glemmer at liver er en celle. Har du noen gang hørt at livet er en celle? Du får høre det fra meg nå. I den senere tid inne vitenskap er man blitt så opptatt av DNA, men glemmer helt at DNA er en del av CELLEN. Din og min kropp har maaange celler. Celler skapes og celler dør. Men meningen med livet= cellen er reproduksjon.

Det er ikke bare å spise sunt man skal tenke på, men hvordan man blander maten med hverandre. Det er mye man ikke kan blande sammen, fordi det er destruktivt for celler. Man dreper celler uten at man vet det. Du kan ikke spise brødskive med smør på og deretter en osteskive. Hvor mange vet det? Hvor mange vet at de blir syke av maten di tror er trygg? De fleste på høyt nivå i vitenskap vet dette veldig godt, men deres stemmer kommer ikke frem.

Når man skal mene noe, når man skal si noe OM vitenskap eller ernæring må man tenke i helheten.

Jeg foreslår at du leser denne boken, for her er en klok mann.

http://books.google.no/books?id=OYX8X2j5BvsC&printsec=frontcover&dq=raymond+francis&source=bl&ots=hyRvUrHE5h&sig=RZrl5DDymEv-UNMBTpK2goUKCwc&hl=no&ei=JragS8P9MMTc-QaQoP2kDA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=12&ved=0CDMQ6AEwCw#v=onepage&q=&f=false

Tesla
Tesla
Abonnent
Svar til  Otto
14 år siden

Denne burgeren der har jeg sett referert til før. Men det er en veldig viktig ting som ikke blir tatt opp i forhold til dette. Nemlig det at den er uttørket, og behandlet mat som får ligge slik og tørke ut går sjeldent dårlig. Hadde den vært pakket i plast eller lagt i kjøleskap og generelt hatt noe fukt igjen ville du sett muggsopper poppe opp overalt og man ville opplevd den vanlige forråtnelsesprosessen.
Jeg har selv gjort lignende paralleller hvor en del er lagt i kjøleskap, en del pakket i plast og en annen del lagt frem i romtemperatur. Man oppdager sjeldent noe i det som ligger fremme i romtemperatur og tørker, om det så er overbehandlet burger eller økologisk rugbrød…
Men misforstå meg riktig, jeg synes slik mat som McDonalds burgere og annet junk food er forferdelig, og at man forer barn med det er forkastelig.

Fin artikkel Morten, liker hvordan du oppfordrer folk til å finne ut hva som passer dem best, istedenfor å reklamere for et fasitsvar – hvilket ikke finnes innenfor kosthold og ernæring enda :)
Og det bringebærbildet gir meg hjemlengsel til frukt- og bærhagen til a mor hehe!

« Forrige artikkel

Det tredje alternativet – fremtidens vitenskap

Neste artikkel »

En smakebit på Vannmannens tidsalder

29
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x