Keshes plasmarevolusjon – Del 2

3.1K visninger
5 minutter lesetid
5

Her vil andre anvendelsesområder for denne nye teknologien bli belyst.

NB! Red. kommentar: Fri energi er mulig, men du må se etter andre løsninger enn Keshe og hans Magrav-løsninger. Styr unna Magrav-enhetene hvis du ikke ønsker å skuffe deg selv eller havne inn på en sti med blind tro og villede deg selv og andre i ønsket om å oppnå fri energi for deg selv og resten av verden. Se grundig test av Magrav-enhetene hos Nyhetsspeilet.no.

Medisinsk behandling

Keshe og hans team har ved hjelp av prøving og testing utviklet en spesiell plasma reaktor for hver enkelt sykdom. Teorien er at hvert organ har sitt spesifikke magrav felt og at ubalanse i disse feltene gir akutt eller kronisk sykdom. Behandlingen består av å normalisere og korrigere dette for på den måten aktivere organismen til å kurere seg selv.

Kommentar: Dette er identisk med prinsippet som ligger bak homeopatisk behandling. Forskjellen er at det korrekte homeopatiske middelet er tilpasset hele personen, mentalt, emosjonelt og fysisk.

Ebola

Hemmeligheten bak vellykket behandling, er å matche frekvensen i magrav reaktoren med viruset sin egen. Det svakere magrav feltet (Ebola viruset) vil da dras mot det kraftigere skapt av reaktoren, slik at det nøytraliseres(6).

Kreft

Som med alle andre sykdommer, behandles den med sin spesifikke magrav reaktor. Keshe hevder også at høye nivåer av tungmetaller som for eksempel kadmium, kvikksølv og bly, fremmer kreftutvikling. Når mengden av slike reduseres, går kreften tilbake (3). Kommentar: I denne forbindelse vil alle stoffer som får kroppen til å kvitte seg med tungmetaller, være nyttige. Store doser Chlorella skal ha denne virkningen samt organisk svovel, også kalt MSM (2). Målinger viser at tungmetaller også utskilles via svette, for eksempel i badstue.

Resultatene?

I følge Keshe er disse over all forventing. Dette er oppsiktsvekkende da listen over sykdommer som har blitt behandlet med godt resultat, inkluderer alvorlige tilstander som ALS, MS, kreft og koma.

Skapelse av materie

Som nevnt i tidligere artikler, utgjør plasma de formdannende kreftene som ligger bak og bestemmer all form/materie. Keshe bruker betegnelsen principal matter om plasma som gir opphav til magravfelt og derav materie. Plasma, danner både byggesteinene som  ligger bak, og som alt som eksisterer, består av. I sine forelesninger bruker Keshe benevnelsene plasma og magrav felt om hverandre.
Kjenner en et stoffs magrav felt, altså formelen for dets materielle form, kan den brukes for å tiltrekke det stoff eller materiale en ønsker. Som sagt, alt bestemmes og kontrolleres fra feltnivå. Når en skaper magrav felt= plasma, blir jo konsekvensen at en også kan fremskaffe materie som er resultatet av slike felt! For å si det slik. Keshe har ’knekt koden’ for hvordan materie skapes.

Ved å produsere det eksakte magrav feltet til for eksempel gull, har Keshe klart å frembringe stoffet. Feltet fungerer da som en magnet. Denne teknologien går inn på det nivå hvor skapelse finner sted. Keshe sier det slik: Du har kommet i forbindelse med universell energi. Den han ingen begrensning og kan omformes til hva som helst (1).

Oppdagelsen av GANS

GANS ble påvist av Kehse og hans team for første gang i 2008. I følge Keshe er dette den femte tilstand av materie som vanlig vitenskap enda ikke har erkjent eller oppdaget (6). Noen eksempler er CO2 og CH4(metan), som konverteres fra gass til flytende eller fast form. GANS er forkortelse for Gas in A Nano State. I følge Keshe er dette magrav komponenter som skaper magravfelt, altså plasma (9), dvs genererer energi. De kan enten brukes alene eller sammen med en magrav reaktor for å gjøre den mer virkningsfull. Merk! Dette er et nytt kraftfullt materiale som bør behandles med stor respekt. Bruk alltid hansker! Kommentar: Vi er nå i starfasen både når det gjelder kunnskap om og anvendelse av plasmateknologi. GANS har for eksempel mange flere anvendelsesområder enn de som nevnes her. Noe som har blitt prøvd ut med godt resultat, er å tilsette noen ml CO2 GANS i bensin eller dieseltanken. Dette gjør nemlig at en forbrenningsmotor bruker mindre drivstoff og arbeider mer effektivt. Fremstilling av CO2 GANS er ganske enkelt. En kan enten kjøpe et ferdig sett fra Keshe Foundation, eller skaffe delene selv. Informasjonsvideo:

CO2 GANS
CO2 GANS

Her forklarer Keshe prosessen bak:

Test med CO2 GANS på plantevekst:

Å lage mat

Dette uttrykket får nå en helt ny betydning :-) og kortversjonen er som følger. Forstår man GANS og hvordan det oppstår, blir en i stand til å produsere protein som så kan bli til kjøtt, melk, etc, gjennom en prosess som består av gradvis å skape materie. Teoretisk sett kan man si at dersom dette blir satt ut i livet i stort omfang, så trenger en ikke lengre dyrke jorda for å produsere mat. Dog er dette spesielt utviklet med tanke på lange romferder hvor hensikten er å skape alt en trenger til livets opphold uten å ha behov for å motta noen form for forsyninger.

Protein syntese
Protein syntese

Prosessen bak er beskrevet i Keshes bok: The Structure of Light (7) og bunner i forståelse av hva som er de egentlige byggesteinene i universet. Ja, du gjettet rett! Magrav felt!

Magrav felt
Magrav felt

Cups of life

På lange romferder inntar en magrav feltet fra en matvare, dvs energien og næringsstoffene i plasma/magrav form. Keshe kaller dette Cups of Life. Han gjorde for øvrig et eksperiment med en kvinne som i 5 dager gikk med på å motta ”føde” på denne måten. Da forsøket var over, var kommentaren: ”Savnet ikke å kunne tygge”. I tillegg, kommer som nevnt fødeemner som skapes om bord på romskipet.

Metan problemet

Et av de alvorlige miljøproblemene akkurat nå, er den store frigjøringen av metan som skjer på grunn av oppvarming av Arktis og den sibirske tundraen.

Frigjøring av metan i Arktis.
Frigjøring av metan i Arktis.

Mye tyder på at værmodifikasjon også kalt geoengineering, i stor grad har skylden for dette. Se: Hva har skjedd med været, del 1 og 2.
Når en produserer GANS fra CH4, altså metan, får en redusert atmosfærens nivå av en av de mest potente drivhusgassene som finnes.

five-tubes-gans_methane
GANS av metan

Nøytralisering av forurensning

Ved å produsere magrav feltet til det stoffet man vil fjerne, trekker man det til seg på tilsvarende måte som et romskip som trekkes mot en planets magravfelt. Som nevnt i artikkelen: Vil du dra på space cruise?, så trekkes altså et mindre objekt på denne måten mot et større.

Alt kan gjenfinnes

Hvis et objekt som for eksempel et fly skal gjenfinnes, så kan det oppspores uansett hvor det måtte være, dersom en har en liten del av det opprinnelige materialet. Det fungerer som et fingeravtrykk og når dets magravfelt gjenskapes dannes en magnetisk forbindelse til det objektet en ønsker å lokalisere. Slik kan en finne flyet, uansett hvor det måtte befinne seg, om det så skulle være på havbunnen eller en annen planet(5). I følge Keshe fungerer dette på samme måte som to magneter som får kontakt med hverandre via deres magnetfelt.

Etterord

Keshes plan og hensikt med lanseringen av plasmateknologi er:
1. Skape verdensfred.
2. Som følge av dette, at vi blir tatt opp i et større galaktisk fellesskap. Derfor vil hans Veikart for Fred/Peace Road Map bli diskutert i neste artikkel. En hel del interessant har nemlig skjedd siden Liv Bjøringsøy publiserte sin artikkel: Verdensfred og Ny Teknologi på NS i februar 2013.

Kilder

1. A NEW TECHNOLOGY TO FREE HUMANITY: M T Keshe with Alex Egbaran
2. http://www.organicsulfur.net/benefits/
3. THE SCIENCE MESSIAH: Knowledge Seeker Workshops Book 3 (M T Keshe Knowledge Seeker Workshops). Kindle Edition.
4. THE THIRD BLOOD MOON ECLIPSE: Knowledge Seeker Workshops Book 6. Kindle Edition.
5. A NEW DAY ON EARTH: The Knowledge Seeker Workshops – Book 1. Kindle Edition.
6. IGNITION OF LIGHT: Knowledge Seeker Workshops Book 5
7. Keshe, MT. The Structure of Light.
8. Project Camelot, 16.mars 2014. MT Keshe intervjues av Kerry Cassidy.
9. http://www.keshefoundation.org/applications/energy/power-cells/83-keshe-power-cells-en
10. http://forum.keshefoundation.org/forum/keshe-foundation-study-group/space-and-motion/car-and-transportations/39809-co2-gans-reaction-your-fuel-tank-power-for-pennies

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

5 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Nils
Nils
Anonym
8 år siden

Hei, Terje. Har tro på at denne teknologien her kan føre til at mirakler skjer. Men jeg må si at jeg blir litt skeptisk når det ikke finnes noen form for intervjuer eller personlige historien om eventuell helbredelse. Har noen eksempler på dette?

Sven
Sven
Abonnent
8 år siden

Har det kommet noen resultater om at Magrav faktisk virker…

Har merket meg at det går en del mørke rykter om Mr. Keshe og agendaen hans, men det kan like gjerne være ondsinnede rykter…

Edna Santara Lid
Edna Santara Lid
Anonym
8 år siden

Når kroppen tar inn mer Plasma-Energi – Opplever mange at de trenger mindre mat – og går ofte fra 3—til-2–til-ett-måltid-pr. dag — Dokumentar-Filmen “In The Beginning There Was Light” – Omhandler Hvordan Mange Mennesker På Jorden I Dag : – Lever Kun Ved Å PUSTE Vanlig — Personlig Opplever Jeg At Jeg Trenger Å Spise :- Når Jeg Går “NED” I Energi – For Å Transformere Frykt – Skyld – Skam – Tvil – Negativitet-Generelt — Takk For En Informativ Og Nyttig Artikkel O:) — Mvh. Edna.

« Forrige artikkel

Hvordan du kan gå fra å være ensom til å bli populær

Neste artikkel »

Hva er den egentlige hensikten med Keshes plasmateknologi?

5
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x