Verdensfred og Ny Teknologi

9876 visninger
20 minutter lesetid
80

Kan denne våren gi oss fred i hele verden? Dr. Mehran T. Keshe og Keshe Foundation har invitert lederne av alle folk og religioner til en verdensfredskonferanse med signering av en verdensfredstraktat den 21. mars 2013.Dr. Keshe ønsker også at hver enkelt av oss som verdensborgere skal undertegne Verdensfredstraktaten individuelt og i fellesskap den 21. april 2013. Skjer det, vil nok denne datoen for all fremtid bli feiret som Verdensfredsdagen.

Ny teknologi
Bakgrunnen er at Dr. Keshe har utviklet en teknologi som vil frigis samtidig med undertegningen av Verdensfredstraktaten og vil revolusjonere lokal og global transport samt romfart, produksjon av mat, rent vann og materialer, helsesektoren og energi i løpet av kort tid.

Eksempelvis tilbyr Keshe Foundation allerede nå en generator til hjemmebruk som kan produsere 3-4 kw om man er villig til å betale et refunderbart forskudd på 500 euro (i overkant av 3.700 kr.) og deretter 100 euro (i underkant av 750 kr.) i året i lisens. Man må også forplikte seg til ikke å selge hverken generatoren eller evt. overskuddsproduksjon.

Teknologien bygger på samhandling og økt eller redusert ladning av gravitasjonsfelt og magnetiske felt. Dr. Keshe kaller dette deres Magravsstyrke. Det er ingen input og heller ikke noen output i systemene. Dermed kan vi slutte å forbruke naturressursene og slipper å forurense miljøet. Faktisk kan vi i løpet av kort tid rydde opp i alle miljøproblemer siden teknologien kan konvertere materialer og omskape f.eks. gifter til ufarlige stoffer.

Teknologien gjør det mulig å reise kloden rundt på minutter. Transportmiddelet kan være din egen lille bil og kan ikke oppdages på radar. Reiser man i verdensrommet, trenger man ingen romdrakt og heller ingen astronauttrening. I fartøyet man reiser i er miljøet som på jorden.

Teknologien kan kurere kreft, Parkinsons, MS, fibromyalgi blant annet.

Dr. Keshe og Keshe Foundation har patentert teknologien og tilbudt å lisensiere den vederlagsfritt til alle lands regjeringer. Betingelsen er at de forplikter seg til at det som tjenes på den skal komme befolkningen deres til gode. Noen regjeringer har mottatt den. Blant dem er Kina, Russland, USA, Bolivia, Sudan og Kongo er nevnt. Regjeringene som så langt har mottatt den representerer 65% av Jordens befolkning.

En følge av denne teknologien er at landegrenser blir avleggs. Likeså pass- og tollkontroll. Teknologien er i stand til å gjøre alle våpen i hele verden ubukelige og til å rydde opp i alle forurensningsproblemer.

Med denne teknologien kan vi alle snart leve i en utopisk verden, uten krig og vold, og der alle får dekket sine behov uten at det er på andres bekosting. En bieffekt vil være at annen teknologi som ulike lands myndigheter har holdt hemmelig, vil bli tilgjengelig siden det ikke vil være noen grunn til hemmeligholdelse lenger. I løpet av få år vil ikke verden være til å kjenne igjen.

Send Jens Stoltenberg til Verdensfredskonferansen!
Som vi alle vet, er regjeringer ikke lette å få med på noe slikt. De er mer opptatt av makt enn fred. Derfor kreves vår innsats her!

Jens Stoltenberg og lederne av våre andre partier er værhaner. Det er for så vidt med god grunn. De må ha vår støtte for å bli valgt. Om vi er mange nok som høylydt nok forlanger at Jens Stoltenberg skal stille opp på Verdensfredskonferansen og signere Verdenfredstraktaten 21. mars, må han gjøre det.

Nå er jeg oppmerksom på at ingen partier gikk til valg med innføring av verdensfred på programmet i 2009. Vi får la tvilen komme dem til gode og tro at årsaken var at de ikke var i stand til å se muligheten. For det kan vel ikke være slik at våre politikere synes det er greit med krig i verden, så lenge den ikke når våre grenser?
I Norge liker vi å se på oss selv som en fredsnasjon. Her har Stoltenberg sjansen til å vise at vi er det!

Vår nåværende regjering har  bekjempelse av fattigdom på programmet, og Arbeiderpartiets slagord er “Alle Skal Med”. Verdensfredstraktaten vil føre til umiddelbar frigivelse av Keshes nye teknologi, noe som igjen kan avskaffe fattigdom på kort tid. Her kan regjeringen vise oss at de er handlekraftige nok til å gripe en slik fantastisk mulighet og gå inn i historien som regjeringen som var med på å føre oss inn i en bedre verden for alle.

Foran årets stortingsvalg er Arbeiderpartiets slagord «Vi tar Norge videre». Min oppfording til Jens er å gjøre alvor av slagordet, delta på Verdensfredskonferansen, signere Verdensfredstraktaten og bringe Norge langt videre enn de fleste ser muligheten av i dag.

Våre utfordringer innen helse og omsorg vil også minke betraktelig. Jonas Gahr Støres jobb kan bli atskillig enklere.

Jeg er oppmerksom på de parlamentariske spillereglene, men når verden er i så rask forandring, må det kunne gjøres hastevedtak i Stortinget. Hvis ikke vil Norge bli teknologisk akterutseilt. Det er avgjort ikke i nasjonens interesse.

Intervju med Dr. Keshe

I dette intervjuet som Alfred Lambremont Webre nylig gjorde med Dr. Keshe http://www.youtube.com/watch?v=piT7Vgc9sCw&feature=youtu.be, sa Dr. Keshe blant annet at Verdenfredskonferansen kanskje blir holdt i Italia fordi det så langt er flest parlamentarikere fra Italia som har meldt sin støtte til Verdensfredskonferansen og Verdensfredstraktaten. Han forklarer også teknologien og hvordan alle Jordens borgere er aksjonærer i Keshe Foundation, som kontrollerer teknologien.

Verdensfredskonferansen og Verdensfredstraktaten

Dr. Keshes fire dokumenter om Verdensfredskonferansen og Verdensfredstraktaten finner du her http://www.keshefoundation.org/introduction/342-important-announcement-by-the-keshe-foundation.html. Jeg har oversatt disse dokumentene til norsk:

Signering av Verdensfredstraktaten og Verdensfredskonferansen
I Guds navn og Ære

Fra tidenes begynnelse har menneskets ønske vært å ha rikelig å spise og et trygt sted å bo, å skape et rolig miljø der det kan leve med fred i sinnet og utvikle sin kultur i denne prosessen og øke sin kunnskap om sitt miljø, om universet og skapelsen.

Nå har menneskets intelligens nådd et nytt nivå i forståelsen av den sanne kunnskapen om universet gjennom utviklingen av magnetiske og gravitasjonelle systemer og teknologier som det kan reprodusere og kontrollere materier og miljø med, på samme måte som de eksisterer i universet.

Disse systemene kan forsyne det med mat, bolig og evigvarende energi hvor som helst i universet og for første gang gi det muligheten til å ferdes i hele universets spennvidde, på samme måte som det er vant til på dets planet og dagligliv.

Ved å bruke disse nye systemene vil mennesket være i stand til å krysse planeten sin i løpet av minutter, og dette gjør grensene det har satt for seg selv i løpet av århundrene til noe som tilhører fortiden, irrelevante og foreldede.

Nå som mennesket forbereder seg på å reise i rommet akkurat slik det reiser rundt på sin planet, og er klar til å slutte seg til det universelle samfunnet og våge seg ut i universets spennvidde slik Guds andre skapninger gjør, må det å finne fred i sitt eget hjem først.

For å oppnå dette siste målet og for at mennesket skal finne fred på sin egen planet, er det et behov for rask og fullstendig enighet mellom alle borgere, nasjoner, trosbekjennelser og religioner på denne planeten om å komme sammen i en bevegelse, fordi å prøve å skape fred i etapper aldri vil lykkes.

For å oppnå verdensfred kaller vi alle verdens ledere til å samles på ett sted for å delta på en Verdensfredskonferanse og etablere en Verdensfredstraktat ved å signere en enkel lov om aksept av verdensomspennende fred.

Den ene og eneste setningen i Verdensfredstraktaten, som skal signeres av nasjoners og religioners ledere og sverges av hver eneste nasjon over hele Jorden på samme dag, er enkel og er som følger:

“Vi/ jeg, som borger(e) av Jorden, aksepterer fra dette øyeblikk av å legge ned alle aggresjons- og krigsredskaper, vi/ jeg skal aldri tenke på å bli involvert i eller å egge til krig eller utvikle noen redskaper for krig på denne planeten eller i rommet, og vi/ jeg er helt enige og sverger med vår/ min (Stryk det som ikke passer) nasjon, territorium, kommune- eller bystyre, religion, by, bygd, kropp(er) og sjel(er).”
Med dette brevet kaller vi Jordens ledere til å samles på utpekt tid og sted som representanter for planetens ulike regioner, ikke bare dens land, for å signere denne traktaten på vegne av sine deler av Jorden.

Fra dette punkt av vil nasjonalitet opphøre å eksistere, og menneskeheten som en rase og nasjon vil bli Jordens eneste sanne borgere.

Som borgere av denne planeten utpeker vi tid for signering av Verdensfredstraktaten av våre ledere til å være kl. 12 midt på dagen på den 21. mars 2013. Denne dagen er den første vårdagen på den nordlige hemisfære og en god dag å starte på nytt i fred og ro på denne planeten.

Etterfølgende signeringen av Verdensfredstraktaten av lederne i verden 21. mars 2013 inviterer vi alle verdens borgere til på samme tid verden over å sverge den samme Verdensfredstraktaten som individer og i samarbeid den 21. april 2013 (årsdagen for den første internasjonale ambassadørfredskonferansen den 21. april 2012, som satte scenen for denne begivenheten), slik deres ledere gjorde måneden før.

Fra denne dagen av skal mennesket ikke lage noen krigsredskaper eller lage planer for aggresjon mot andre land eller forårsake noe annet menneskes død. Fra denne dagen av vil menneskerasen legge ned alle krigsredskaper, som har forårsaket så mye elendighet i tusenvis av år, og alle mennesker skal arbeide mot ett mål, å sette hele menneskeheten i stand til nyte fredens frukter.

Vi kaller på verdensborgerne til å gjøre det dere gjorde i fjor ved å oppmuntre deres regjeringer til å delta på ambassadørkonferansene ved vårt Senter og akseptere USB-nøkkelen til romskipsteknologien.

Vi ber om at dere gjør det samme igjen og kontakter alle ambassader rundt om i verden og sender en kopi til av Verdensfredstraktaten til verdens ledere, alle ambassader og individer verden rundt og poster Verdensfredstraktaten på alle forum og hjemmesider og veggene til alle presidentpalass og kongepalass verden rundt, slik at denne dagen vil bli Verdenfredstraktatdagen, og deres ledere vil bli tvunget til å delta og signere Verdensfredstraktatens lov og utføre dens implisering med deres støtte.

Til gjengjeld vil Keshe Foundation frigi all sin teknologi, inkludert planer og fungerende enheter og teknologi for rommet, energi, helse og mat til menneskeheten i en bevegelse og på en gang den dagen. Med dette garanterer vi å tilgjengeliggjøre lik deling av vitenskap, rikdom, helseomsorg, mat, energi og romfrihet til hver nasjon og person på denne planeten.

Vi takker dere for deres støtte, og fra nå av er verdensfreden i deres hender, og ikke i hendene på deres ledere.

Med kjærlige hilsener,

Mehran Tavakoli Keshe
Verdensborger og grunnlegger av the Keshe Foundation

Et Innblikk i Menneskets Fremtid på Jorden

Frem til i dag har ikke den vitenskapelige verden forstått konseptet med konvertering av magnetiske og gravitasjonelle felt til skapt materie, slik at de sent i det 20. og tidlig i det 21. århundre skapte meningsløse fraser som “gudspartikler” om disse naturlige prosessene der materie blir skapt ved samhandling og redusert eller økt ladning av ulike magnetiske felt og gravitasjonsfelt, som vi kaller deres Magravsstyrke. Det er disse samhandlingene som gjør alle ting merkbare for mennesket i henhold til dets fysiske kapasitet til sanselig og visuell oppfatning, som er styrt av Magravsstyrken til aminosyren i menneskelig vev i Jordens miljø.

Ved å kalle det første tegnet på merkbar materie i protonets plasma “gudspartikkelen” har disse misledede forskerne kommet opp med en misoppfatning i likhet med den i tidligere århundrer da vitenskapen anså Jorden for å være sentrum i universet.

Også menneskekroppen, Jorden og Solen kan være og er en av disse gudspartiklene siden de har manifestert seg i materietilstanden og er synlige og merkbare i henhold til dette nye fantasiprinsippet deres, men i en større skala av felt og materieinnhold.

Så synd det er at mennesket bruker så lang tid på å lære av sine tidligere misforståelser og feil. Menneskets vane er å bli absorbert av sine fantasier og fremme sine feilaktige ideer til det punktet der emnet som studeres og vurderes blir fascinerende for tidens trangsynte mennesker, selv om det gjennom sine vitenskapelige anstrengelser og oppdagelser etter hvert forstår at dets tidligere tanker var feilaktige på grunn av dets manglende forståelse av sin egen skapelse.

Etter som mennesket har modnet intellektuelt og avansert teknologisk i tidligere århundrer, har dette ført til at det lager registreringer av sitt miljø og andre menneskers handlinger, til å begynne med på hulevegger, så på dyreskinn, og deretter på lerret og papirark, og i den nære fortid med opptak av stemmer, så filmer og bånd og mer nylig på microchips.

På denne måten kan mennesket lett forstå at universets beboere, som er langt mer avanserte teknologisk og intellektuelt enn nåtidens mennesker og har vært observatører og passert forbi denne planeten i århundrer, har registrert begivenheter og alle menneskers handlinger på denne planeten i millionvis av år, og at de i den nære fremtid vil avspille alle disse opptakene for planetens beboere.

Da vil de såkalte lederne på Jorden forstå at observatører har registrert de mest betydelige begivenhetene på denne planeten og resultatene av dem i tusenvis av år for at mennesket skal se, og de vil vise nåtidens generasjon av mennesker hva disse såkalte maktmenneskene på Jorden har gjort for seg selv og mot og for sine medmennesker.

Over århundrene har den voldelige oppførselen til menneskerasen på samme tid blitt kringkastet på direkten over hele universet til andre skapninger som eksisterer der, på samme måte som nyhetene blir kringkastet Jorden rundt nå for tiden.

Men opptakene som er gjort av disse observatørene av Jorden er mer detaljerte og inkluderer ikke bare gjerningene, men også tankene som har drevet fram disse misledede handlingene til de såkalte maktmenneskene.

Hvis mennesket visste hva som har blitt registrert av dets handlinger i dets vitenskapelige og humanitære fremgang av universets vesener som har vært vitner til det, så ville det forstå at mesteparten av dets kriminelle handlinger i fortiden også har blitt registrert av de samme intelligente skapningene som har passert denne planeten og har registrert menneskets selvforherligende ideer om sin ubetydelige eksistens.

Disse observatørene har registrert alle menneskets uretter mot andre mennesker og alle dets kamper for å besitte utilstrekkelige biter av land og verdiløse materialistiske rikdommer ved bruk av krig og våpen.

På samme måte som vitenskapsfolk observerer livene til dyr i jungelen uten å blande seg inn i dem, så har disse universets passasjerer gjort opptak av hvordan mennesket har ødelagt liv og nasjoner ved hjelp av krig, bedrageri og tyveri.

De har registrert hele historien og alle naturkatastrofene til denne planeten, og alle disse opptakene har blitt vist over hele universet i århundrer for å vise hvordan mennesket lever på sin lille Jordøy i universets hav.

Alle disse opptakene er vist over hele universet og viser volden på denne planeten, og mennesket er fremstilt som det ville dyret av alle dets kreasjoner.

Jeg lurer på om menneskenes ledere i fortiden og nåtiden og de såkalte nasjonale herskerne og religiøse lederne noen gang visste om disse opptakene av deres umenneskelige gjerninger, misledede intensjoner og tanker når de maskerte sine handlinger under forskjellige bannere, slik som å påtvinge fred i verden og fremme en nasjon eller en religion og så videre.

Disse lederne av nasjoner og religioner vil komme til å bli skamfulle over sine vanærende og fordekte handlinger og intensjoner når deres arbeid snart vil bli spilt av slik at alle folk på planeten kan se dem.

Da vil disse bedragerne bli skydd av resten av menneskeheten, når tiden er inne og opptakene av deres sanne hensikter blir sendt ut til menneskerasen, og med tiden vil rettferdigheten skje fyllest overfor dem for deres gribbelignende kriminelle handlinger, fordekte som duegjerninger.

Menneskerasen vil se hva de har arvet gjennom de falske handlingene til disse menn med svak kompetanse, hvis misledede handlinger har medført avvikende kurs i fremgangen for deres rase og deres sjeler i hele skapelsesriket.

På samme tid vil disse opptakene avsløre og aldri forvrenge handlingene til de sanne søkerne og fremmerne av fred og Jordens enhet innen det universelle samfunnet.

Følgelig vil mennesket om kort tid se de sanne begivenhetene av sine handlinger på sin planet, slik det blir vist dem av opptakene til andre skapninger i universet.

Det som har blitt vist på menneskets fjernsynsskjermer som vold i ulike regioner på denne bittelille planeten for utskjelling av farge og religion, og dets grådige misbruk av sine medmennesker for materiell vinning av det verdiløse støvet på denne planeten, alt har fysisk blitt gjort opptak av i sin sanne form, og når tiden er inne vil jordens ledere, nåværende og tidligere, følgelig bli konfrontert med fysisk bevis og måtte gjøre regnskap for sine gjerninger så snart disse opptakene er sendt ut så alle kan se.

I likhet med sine ledere viser faktisk de fleste mennesker den samme grådige oppførselen som ville dyr i jungelen, og de utfører de samme misgjerninger mot andre mennesker. Nå til dags kringkaster de såkalte massemedia denne oppførselen som nyheter om konflikt og krig daglig, uten å vite at de samme nyhetene om denne voldelige dyriske oppførselen blir kringkastet over hele universet av andre intelligente vesener.

På lignende vis som mennesker med integritet skyr vold og voldelig oppførsel mot sine medskapninger, og som anstendige mennesker holder seg borte fra fulle og uregjerlige slåsskjemper på gaten for å vise at de ikke har noe med denne uakseptable oppførselen å gjøre, har det universelle samfunnet gjort det samme angående den menneskelige rase og har skydd den menneskelige rase som de utemde dyrene i universet, som de ikke har ønsket å ha noe med å gjøre fram til nå, selv om de gjorde det ved visse anledninger i fortiden.

Dette har vært status quo fram til nå, men dette vil endres fra nå av med frigjøringen av ny teknologi.

Følgelig vil med tiden, når mennesket innser at alle handlinger, enten de er et vanlig menneskes eller de såkalte lederne av de såkalte Jordens nasjoners eller religioners, har blitt registrert og kringkastet og vist over hele universet som handlingene til universets ville skapninger, vil mennesket med visdom forstå hvorfor mennesket med sitt enkle sinn ser på seg selv som den eneste skapningen i universet. Dette er årsaken til at den vitenskapelige verden forgjeves har sett etter liv i universet, siden resten av det universelle samfunnet har unngått mennesket på grunn av dets dyriske oppførsel heller enn å velge å gjøre dets bekjentskap.

Jeg undres på om mennesket vil forandre sin oppførsel når det ser hvilke av dets tanker eller dets handlinger som har blitt registrert av universet. På det punktet vil mennesker med integritet se hvordan lederne av Jordens nasjoner har forårsaket så mye lidelse og sviktet andre for å vinne utilstrekkelig verdiløs elendighet.

Med de nåværende vanene til folkene på denne planeten vil sanne ledere være som gullstøv.

Så min jammer er å være skamfull over å være født i skinnet til en slik skapning, dette er jammeren til forfatteren, og det vil være jammeren til sanne fredsmennesker av nåtiden og fremtiden på denne planeten.

Skam over mennesker som trodde og tror at deres kriminelle hjernebølger i de tomme skallene deres og gjerningene som oppstår av disse forlatte kriminelle tankene aldri har blitt registrert, og som fortsetter å leve de samme falske fantasilivene, og aldri mistenker at deres arkiver vil bli åpne for alle snarere enn de kunne forestille seg.

Den virkelige historien til mennesket vil, når tiden er inne, bli direktesendt for fremtidige generasjoner av universets romfarere, slik at alle kan se, og da lurer jeg på om beboerne på Jorden og deres såkalte ledere vil være stolte av å være av denne rasen og planeten.

Det er trist å tenke på hvor lenge det vil ta for mennesket til å bli moden nok i sine tanker, oppførsel og gjerninger til ikke bare å skape et fredfullt jordsamfunn, men være i stand til å slutte seg til det rolige samfunnet som allerede eksisterer i universet.

M T Keshe

Forskeres Status

Så mange forskere har blitt brakt til taushet, skadet, forvist eller utvist fra sitt fødested, fengslet, torturert, til og med drept på grunn av sitt arbeid og sine bidrag til vitenskapens fremgang for sine nasjoner og for menneskeheten. Ordrene er gitt av organisasjoner og autorisert av de såkalte maktmennesker eller ledere av nasjoner, religioner eller andre grupper for politisk og/ eller økonomisk vinning. Disse umenneskelige angrepene på forskere og smerten de har påført dem, deres familier og menneskeheten, er onde handlinger og skal aldri glemmes.

Sannheten om disse forskernes budskap til menneskeheten vil vare lenger enn disse kortvarige påfuglbedragerne og såkalte lederne med ubetydelig makt, og med tiden vil deres kriminelle handlinger mot forskerne bringe skam over disse lederne av Jordens støv.

Disse forbrytelsene mot forskerne er de ondeste forbrytelsene som er begått av disse maktmenneskene og deres tjenere på alle nivåer av skapelsen, og disse ubarmhjertige angrepene på dem er ansett jevnbyrdige med, om ikke verre enn, fortidens og nåtidens drap på religiøse profeter.

Hvordan vil fremtiden bli for sjelene til disse såkalte lederne som er støttet av såkalte regjeringer, religiøse, økonomiske eller vitenskapenlige organisasjoner og deres misledede tjenere som utfører sine herrers ordrer?

Etter som forskerne flokker seg som duer, og etter som de nåværende verdenslederne jakter sammen som gribber, så har skjebnen til grådige mennesker og ledere av et eller annet slag og deres gamle venner som begår forbrytelser mot forskere vært, og vil uten tvil bli, forvisning til de laveste hjørnene av universet, der sjelene til disse småbøndene som handler som såkalte ledere vil bo i all evighet.

Det samme er tilfelle for deres avkom, og alle deres sjeler skal fordømmes til de mørkeste delene av universet, hvor de aldri vil gjøre fremskritt og aldri opplyses av noen. Sjelene til disse lederne og deres avkom, som er de materielt begunstigede av de overlagt misledede handlingene til sine forfedre, skal for alltid forbli på nivået under nivået til menneskets sjel i all evighet, noe som er ingenting annet enn det laveste av alle riker i skapelsens verden.

Vokte dere, dere som har utført og vurderer å utføre slike forbrytelser for å stoppe fremgangen for alle liv i hele skapelsesriket gjennom utvikling og frigivelse av ny vitenskap og forstanden til vitenskapens mennesker, siden forskere ikke er noe annet enn Guds sendebud for å utvikle forstanden, den sosiale strukturen og fysiske fremgangen til mennesket. Statusen til sanne forskere er i Guds åsyn likeverdig med statusen til sjelers profeter, som kommer under religionens fane.

Derfor, forbrytelse mot en budbringer som er en forsker er, og har vært, det samme som forbrytelser mot sjelens budbringere eller religiøse profeter av Gud.

Da er det ikke rart at visse sivilisasjoner på denne Jorden i århundrer har vært i historiens vindstille, siden en nasjon eller rase har forrådt sjelens budbringere og en annen kunnskapens budbringere. Disse budbringerne er jevnbyrdige i status og oppgave for menneskelivets fremgang i dette og fremtidige riker, for fremgangen til menneskets fysiske kropp og dets sjel på denne Jorden og i universet.

Ved denne handlingen setter vi statusen til vitenskapelige budbringere på nivå med budbringerne for sjelen og fortidens og nåtidens religioner, og fra nå av skal ikke den ene eksistere uten den andre som fremtidens profeter. Begge kunnskapsriker må være i harmoni i en kropp og sjel i henhold til nåværende universelle lover om sameksistens, siden menneskerasen skal lykkes med å slutte seg til det universelle samfunnet i den svært nære fremtid, og siden mennesket vil være i stand til å nyte harmonien som har blitt etablert i universelle samfunn med all skjønnhet til deres skapninger i universet.

M T Keshe
Iransk atomforsker
Grunnlegger av the Keshe Foundation

(Personlig har jeg noen innvendinger mot Forskernes Status, men ser dette dokumentet som et resultat av Dr. Keshes traumatiske opplevelser, som han nok ikke har fått bearbeidet skikkelig. Artikkelforf. anm.)

VERDENSFREDSTRAKTAT

“Vi/ jeg, som borger(e) av Jorden, aksepterer fra dette øyeblikk av å legge ned alle aggresjons- og krigsredskaper, vi/ jeg skal aldri tenke på å bli involvert i eller å egge til krig eller utvikle noen redskaper for krig på denne planeten eller i rommet, og vi/ jeg er helt enig(e) og sverger med vår/ min (Stryk det som ikke passer) nasjon, territorium, kommune- eller bystyre, religion, by, bygd, kropp(er) og sjel(er).

Navn…………………………………………………………………………………………………………………….
Signatur………………………………………………………………………………………………………………..
Dato……………………………………………………………………………………………………………………..
Stilling………………………………………………………………………………………………………………….
På vegne av……………………………………………………………………………………………………………
Nasjon, territorium, kommunestyre, religion, by, bygd, individ

Bevitnet
Navn…………………………………………………………………………………………………………………….
Signatur………………………………………………………………………………………………………………..
Dato……………………………………………………………………………………………………………………..
Stilling………………………………………………………………………………………………………………….

Etter å ha signert denne traktaten, vær stolt over å vise fram dette sertifikatet hvor enn du anser det som viktig for deg at alle kan se og vite om din moralske karakter overfor medmennesker og menneskeheten og andre av skaperens skapte skjønnheter.

Traktaten kan signeres online her http://www.thepetitionsite.com/645/589/720/sign-the-world-peace-treaty/?cid=FB_TAF.

Global Kringkasting av Jordens Sanne Historie
Om du tror at Keshe er den første som har nevnt at jordens sanne historie vil kringkastes globalt, tar du feil. På et Iliuka-råd 1. desember 2012 http://www.iliuka.net/ fikk Iliuka dette spørsmålet: Kan du si meg noe jeg ikke er klar over?

Iliuka svarte: Korrekt. Vet den hva der finnes på baksiden av Uranus? – Der finnes trigoner, der finnes sonder der er platseret og der vil forløses ikring den 18. dag under mars måned. Således vil der skapes en bevisstgjørelse i hva der så er til at overtage og at skape influenser på hva der tales Moder Jords satelitter for kommunikasjoner. Der bliver globale budskaper, dog ei av Jorden. Konu Ekatah.

Bibelen snakker om dommedag. Nå er det vel ikke slik prestene har forestilt seg at den vil spille ut, men mon tro om det kan være snakk om samme sak?

Om den globale kringkastingen som varsles av Iliuka og Dr. Keshe skjer rundt 18. mars 2013, vil det være særdeles klokt og fremsynt av våre politikere med Jens Stoltenberg i spissen om de skynder seg å melde seg på Verdensfredskonferansen og klart annonsere sin støtte til Verdensfredstraktaten så fort som mulig. Det kan bedre deres ettermæle, og omskape middelmådighet til storhet.

Når får vi Verdensfred og Ny Teknologi?

På et Iliuka-råd  25. oktober 2012 stilte jeg dette spørsmålet: kommer vi til å bruke teknologien til Keshe i den nye tida?

Iliuka svarte: Noget vil der blive. Dog vi ser alt hva der tilføres av store dimensjoner nye teknologier, dog der kan tales alt mere til prinsipper at beregne verdier.

Videre spurte jeg: Vil det skje innen 2-3 år?

Iliuka: Så vil det, så vil det.

Natt til 8. februar 2013 ringte jeg inn til Douglas James Cottrells blog talk radioprogram The Oracle Speaks http://www.blogtalkradio.com/theoraclespeaks og spurte om Douglas trodde dette kunne skje så fort som Dr. Keshe har intensjoner om. Kortversjonen av svaret er at Douglas tror Dr. Keshe kan lykkes med sine bestrebelser for Verdensfred, men at det kan ta litt lenger tid. Han mener også at fredsinitiativet kan ha sammenheng med at Law of One (Enhetsloven) blir verdensreligion i 2013, slik han selv har forutsagt i et tidligere av sine radioprogram. Den sammenhengen ser også jeg. Dessverre var internettforbindelsen min ustabil, så jeg falt ut før jeg fikk sagt at jeg har samme oppfatning. Hele programmet er lagret på linken ovenfor.

I en privat e-post sier Douglas James Cottrell at han ikke kan uttale seg om personen Keshe uten å ha møtt ham.

Imidlertid tror jeg at vi kan bidra til å korte ned tiden ved å legge press på våre ledere. La oss med fredelige midler gjøre det vi kan for å oppfordre dem til det! Send denne artikkelen videre til alle dere kjenner. Post den på alle norske forum. 

Kontakt politikerne!

Send link til artikkelen til alle politikere, lokalt og nasjonalt. Her http://www.stortinget.no/no/Stottemeny/Kontakt/Partier-og-representanter/Representantenes-e-postadresser/ finner dere e-postadressene til alle stortingsrepresentantene. Eventuelt kan dere sende bare en e-post og legge ved dokumentene forfattet av Dr. Keshe i norsk utgave. Jeg sender hver enkelt av dere disse vedleggene om dere kontakter meg. Om ønskelig kan jeg også være behjelpelig med å formulere teksten i e-posten.

Til slutt vil jeg be om at ingen kommenterer artikkelen uten først å ha sett videoen. Der besvares nemlig svært mye av det dere lurer på om teknologien og sammenhengen mellom teknologien og verdensfred.

Til informasjon har Liv Bjøringsøy forlatt vår virkelighet. Liv var astrolog og tilrettelegger av Dolores Cannons QHHT-metode. Hun kom fra redaksjonen i Zodiak og har tidligere skrevet artikler i internasjonal maritim presse. Av utdanning var hun økonom og har det meste av sitt voksne liv vært ansatt i privat næringsliv. Hun jobbet mye internasjonalt og var alltid opptatt av samfunn og internasjonal politikk. I tillegg hadde hun tilegnet seg esoterisk kunnskap og innsikt fra flere disipliner. Hun så det som viktig å bidra til å spre kunnskap til flest mulig. I tillegg til å skrive på Nyhetsspeilet malte hun bilder som hun stilte ut i sitt hjemmegalleri og kombinerte all sin viten og innsikt i rådgivning og husrensing på telefon.

Abonnere
Varsle om
guest

80 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Thor
Thor
10 år siden

En artikkel til å bli glad av:) Skal ikke forundre meg om Stoltenberg og co ser det som en trussel mot seg og sine partifeller på stortinget..

Thor
Thor
10 år siden

Det samme vil jeg,men er politikere smarte nok til å skjønne at fossil brensel er «ute»? Eller er det økonomiske viktigere(statskraft,El-verk,Mongstad,statoil,bensinstasjoner)?Hvordan blir omveltningen til fri energi? Må nok en folkemasse til og si fra at nok er nok..og la folket bestemme:) I følge Gordon Duff(veterans today) har både India,Iran,afghanistan,Pakistan og flere arabiske stater tatt i bruk fri energi..Fusjonsenergi..som gir strøm/varme til folket..

voks
voks
10 år siden

Fantastisk at du har oversatt dokumentene! Dette fortjener oppmerksomhet:)

Jeg har fulgt Keshe tett siden november, inkludert to konferanser i Italia, lesing av de tre bøkene (nummer fire gis ut snart), og selvsagt alt som er tilgjengelig på nett. Jeg mener bestemt at dette er sant.

Det er som de sier i promovideoen: det virker for godt til å være sant. Men det betyr ikke at det ikke er det.

Oppfordrer derfor dere som har vært innom nettsidene deres og klikka dere vekk igjen ganske kjapt, om å gi det en ekstra sjanse.

gudfrid
gudfrid
10 år siden

Man kan ikke kjøpe seg fred, fred er en tilstand som kommer innenfra og den er heldigvis tilgjengelig helt gratis for de som ønsker det.

Det er mulig å forsyne folket med fri energi uten å betale lisens. Dersom man forplikter seg til å betale lisens er man ikke fri. Lurer derfor på hvorfor Keshe har valgt akkurat denne løsningen?

Det er også mulig å helbrede sykdom uten teknologi, så hva er da vitsen med teknologien? Den hindrer menneske i å utvikle og stole på sine egne krefter.

Det er bare de mest primitive som bruker teknologi for å reise i rommet. De andre bruker sitt lyslegme, MerKaBa. Helt gratis.

Min elskede Anastasia fra Sibir har advart oss om dem som forsøker å friste oss med reddende teknologi. Det er en vei mot «maskinenes verden», de som har kommet et stykke her, kan ikke lenger føle.

«Teknologi» som en sammensetning av pyramider og krystaller er
levende energi og helt fint. Teknologi som forbrenner er veldig umoderne.

gudfrid
gudfrid
10 år siden

Jeg har lest og lyttet. (Det står jo at det ikke er gratis, men det er jo billig).

Teknologien hans kurerer sykdom fra cellenivå, dette er symptombehandling og fjerner ikke årsaken til sykdom. Keshe forklarer til og med selv at årsaken ligger i psykiske konflikter, han burde forstå at det er disse det må tas tak i ellers vil sykdom fortsette å påvirke ned til cellenivå.
(Urter og blomstermedisin virker fra det psykiske plan og ned til cellenivå).

Uansett, jeg håper at han klarer å oppnå verdensfred. Mens vi venter kan vi jo plante et tre = verdens beste teknologi til utrensing av CO2. :-)
Pluss litt til vinduskarmen, urter og spirer = verdens beste teknologi til produksjon av mat og medisin.

Lightnow
Lightnow
10 år siden

Jeg er veldig glad for at denne artikkelen endelig kom! Har fulgt med på Keshe siden sommeren 2012 sendte et tips til deg Liv tidlig på høsten.
Interressant å se at Keshe ønsket tidlig å dele sin kunnskap med amerikanske myndigheter, men ble stemplet som terrorister i april 2012.
15 november 2012 mottok amerikanerne en USB-stick med all informasjon om teknologien fra Keshe, rett etter at Obama var gjenvalgt.

Vil anbefale alle å se den videoen som er linket til i artikkelen. Den er kanskje den beste så langt.

Store grunnleggende forandringer vil skje med denne teknologien. Blir derfor meningsløst å snakke om f.eks. nye oljefunn eller om vi skal begynne å bore utenfor Lofoten. Om få år er olje helt avleggs.

Falcon
Falcon
10 år siden

Gjør Keshe foundation dette årlig?. De holdt ikke ord ifjor. Forøvrig, verden kommer ikke til å bli såkalt redda med teknologi, tvert imot. Og vi er ikke alle ‘en’, vi er alle forskjellig. Det er en av de våre største og positive aktiva. Vi tar opp status etter Keshe har vist og bevist sine underverk i år. Ditto fra fjorårets aktuelle sirkus: The Greatest “Disclosure” Event Ever to be Released to the World – Today in Belgium – by the Keshe Foundation http://jhaines6.wordpress.com/2012/09/07/the-greatest-disclosure-event-ever-to-be-released-to-the-world-today-in-belgium-by-the-keshe-foundation/

Quote: On 21 September 2012 the Keshe Foundation will release the first phase of its space technology and the gravitational and magnetic (Magravs) systems it has developed, to all scientists around the world simultaneously, for production and duplication. From that point on, international borders will cease to have any real significance. ..

Ser det ut som det gikk i box?: Obama’s war incited by CNN, Al Jazeera & Co leaves thousands of libyan children handicapped or dead http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1814&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

Balle Clorin
Balle Clorin
10 år siden
Svar til  Falcon

Som i «tilfellet Sakli» er jeg også her skeptisk. Teknoligisk ligger dette utenfor mine kunnskaper, men det er noe med settingen som skurrer. Jeg tar forbehold om mulig dårlig oversettelse eller upresist språk fra forfatteren.

Lisens? Dette ligner ikke på frihet, men en måte å binde folk til masten, for så å skru opp prisen.

Gratis til regjeringer? Hvorfor skal trøbbelmakere, løgnhalser og undertrykkere få ting gratis, når de aldri holder løfter? Kjenner jeg lusa på gangen vil dette bli misbrukt. Hadde det vært omvendt, gratis til folket og lisens til regjeringer, ville dette vært rimelig og riktig.

«sa Dr. Keshe blant annet at Verdenfredskonferansen kanskje blir holdt i Italia». En Verdenskonferanse om en drøy måned, og man vet ikke hvor den skal avholdes?

Brevet signeres «M T Keshe Iransk atomforsker» Atomforsker er ingen tittel. Det burde vel stått «dr», «atomfysiker» ,»fysiker» eller lignende?

«med signering av en verdensfredstraktat den 21. mars 2013». Dette er samme dag som den nye Paven etter sigende skal være på plass, også det i Italia. Tilfeldig?

«Han mener også at fredsinitiativet kan ha sammenheng med at Law of One (Enhetsloven) blir verdensreligion i 2013»
Så Law of One skal blir verdensreligion? Da kom piggene ut …

Realitetssjekk: hvorfor skal folk, som trolig har brukt hele sitt liv på å komme i makt- og kontrollposisjon si ja til dette? Hvorfor skal folk med psykopatiske og sosiopatiske tendenser akspeter tap av makt? Det skjer ikke, med mindre dette er en del av NWO-opplegget. Da kan vi «sauer» signere hva vil måtte ønske, mens eliten fortsetter sine herjinger – de har jo ikke signert noe. Hvis de da skulle møte fysisk motstand vil de bruke din signatur på Verdensfredstraktaten mot deg, da du har lovet ikke å egge til strid. Dette kan for eksempel skje hvis de skal chippe deg og du ikke vil.

Jeg fraråder med andre ord folk å underskive Verdensfredstraktaten og Law of One (hvis det skulle være aktuelt). Det går an å være enig uten å signere.

Bare for å legge til: jeg er for intensjonen om fred, energiuavhengighet og slutt på produksjon av olje og krigsvåpen.

Balle Clorin
Balle Clorin
10 år siden
Svar til  Balle Clorin

Glemte: I introduksjonsvideo sies det det er utviklet teknologi til å rense (clean up) Co2. Hva mener de med å rense Co2. Det er allerede en ren gass, og er absolutt nødvendig for atmosfæren.

Rune
Rune
10 år siden
Svar til  Balle Clorin

Co2 er en ren gass ja.

Balle Clorin
Balle Clorin
10 år siden
Svar til  Balle Clorin

Ja, hvordan skal du rense Co2? Hva skal det blir etterpå hvis ikke Co2? Hvorfor skal vi ikke ha Co2?

Rune
Rune
10 år siden
Svar til  Balle Clorin

Det er et godt spørsmål… Jeg vet ikke. Men kanskje det er noen andre som kan svare deg på det :)

Rune
Rune
10 år siden
Svar til  Balle Clorin

Men jeg lurer på om ikke Co2 i luften også inneholder hydrogen? Co2 nivået ligger på rundt 20 – 23 prosent tror jeg, hvis jeg ikke tar feil.

gudfrid
gudfrid
10 år siden
Svar til  Balle Clorin

Rune, du tar feil, luft innholder 0,039% CO2, noen mener det øker, noen mener det er en hoax, vi trenger ikke være redde for CO2 økning for plantene trenger det for å lage O2.. ?
De mente selvfølgelig ikke å rense CO2, men å rense lufta.

Rune
Rune
10 år siden
Svar til  Balle Clorin

Ja jeg merket dette her. Jeg tenkte på Oksygen jeg. Det er om lag 21 % oksygengass i atmosfæren :) Beklager dette

Balle Clorin
Balle Clorin
10 år siden

«Eksempelvis tilbyr Keshe Foundation allerede nå en generator til hjemmebruk som kan produsere 3-4 kw om man er villig til å betale et refunderbart forskudd på 500 euro (i overkant av 3.700 kr.) og deretter 100 euro (i underkant av 750 kr.) i året i lisens.» 100 Euro i året er ikke gratis, med mindre det er noe annet det prates om. Hvis man ser dette i sammenheng med Mikes artikkel, der Sakli ikke lenger vil akseptere Euro (om man ikke underkaster seg det han hevder), blir dette merkelig.

Beklager å virke negativ.

Lars-Roger Moe
10 år siden

Nok en avsporing. Vi blir frelst – igjen. Det eneste vi trenger å gjøre er å bøye oss for det nye åndelige aristokratiet, guds nye stedfortredere på jorda – teknokratiets yppersteprester:

«Vokte dere, dere som har utført og vurderer å utføre slike forbrytelser for å stoppe fremgangen for alle liv i hele skapelsesriket gjennom utvikling og frigivelse av ny vitenskap og forstanden til vitenskapens mennesker, siden forskere ikke er noe annet enn Guds sendebud for å utvikle forstanden, den sosiale strukturen og fysiske fremgangen til mennesket. Statusen til sanne forskere er i Guds åsyn likeverdig med statusen til sjelers profeter, som kommer under religionens fane.»

En annen fantastisk påstand å komme med i en verden som har vært herjet av en notorisk elite patologisske psykopater gjennom historisk tid, er denne:

Nå har menneskets intelligens nådd et nytt nivå i forståelsen av den sanne kunnskapen om universet gjennom utviklingen av magnetiske og gravitasjonelle systemer og teknologier som det kan reprodusere og kontrollere materier og miljø med, på samme måte som de eksisterer i universet.

Psykopater graviterer inn mot makt og psykopater som ansetter plukker ut andre psykopater til nøkkelposisjoner. Hvorvidt psykopati kan best forklares med en genetisk mutasjon, et patologisk psykologisk mønster, eller et avik i den sjelen (f.eks. reptilsk) som ikler seg en menneskeham tilpasset Moder Jord, kan vi alltids diskutere. Men det at omtrent 6 prosent av menneskeheten ikke har moralske skrupler, eller kan droppe innlerte skrupler på et øyeblikk om anledningen byr seg, en kjennt psykologisk sak. Det er disse lederne som denne mannen ønsker å samle til sin nye verdensorden. Lykke til.

Enn så lenge er den eneste visjoneære som har klart å se for seg en farbar vei ut av det uføret som Moder Jord og menneskeheten befinner seg i Anastasia.

http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/anastasia-the-ringing-cedars/

Lars-Roger Moe
10 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Avsnittet «Nå har menneskets …» skulle stått i anførselstegn. Det er et sitat fra artikkelen over.

Lars-Roger Moe
10 år siden

Hei Liv,

Det skal bli interessant å se om han får det til, men dette ser for meg ut til å føye seg inn i rekken av frelsescenarioer. Scenarioer som får andre mennesker til å se opp til andre i håp om å fikse problemene på jorda – de er med andre ord passiviserende. Det begynner å bli mange av dem. Jeg ser med glede frem til å bli satt på plass ved at et av de gode faktisk manifesterer, men det som er skissert over fremstår for meg med så mange potensielle problemer at jeg er fristet til a billedliggjøre med å si at det kan fort bli som å hoppe fra steikepanna for så å lande i bålet.

Diagnostiseringen er forbilledlig gjort:
http://www.qfgpublishing.com/product_info.php?products_id=54

Dommedagskringkastingen er andre siden av frelsescenariet. Passifisering ved frykt. Dommedagscenario og frelsesscenario er to hjul på samme sykkel. Jeg tror ikke på noen av delene.

Lars-Roger Moe
10 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Uten at hver enkelt av os handler kommer vi ingen vei. Det er vi enige om. Jeg tror på at jeg jobber for det jeg ser som de beste mulighetene, uavhangig av hvilke frelsesscenarier som fallbys, og hvis hver enkelt gjør det så kommer vi definnitivt til et sted som er vesentlig bedre, kanskje ufattelig mye bedre, enn der vi er i dag – og det er helt ok.

Våre konstitusjonelle systemer. I ett ord: Delete. Ikke fornye, forbedre, forandre, – alle former for byråkrati og hierarki vil utvikle seg til trøbbel. De strider mot naturlovene slik jeg ser det. Kan utbrodere, men det trenger jeg en artikkel til.

Vi er i alle fall enige om å jobbe for en fantastisk fremtid her på Moder Jord! :-)

BelzeBob
10 år siden

Noe som er sant er at får vi tilgang til en helt ny og effektiv (og billig og ren!) energiteknologi – så forandres alt. Da kan plutselig nasjoner og enkeltpersoner bli selvforsynte med energi og dermed bryte ut av gjeldsslaveri og fattigdom.

Rune
Rune
10 år siden

Oppfordrer alle til og dele denne på facebook, twitter etc. <3 :)

Vejvad
Vejvad
10 år siden

Jeg har fulgt Keshe over længere tid og det der kendetegner ham er at han er meget grundig. Denne grundighed afspejler sig både i et detaljeret indblik og et multivisionært menneske- og verdenssyn.
Jeg har selv tænkt at ville oversætte hans skrifter, så jeg blev meget tilfreds at du Liv har gjort dette. er der skeptikere eller kritikere, der sår tvivl om oversættelsens gyldighed, er de velkomne med deres egen oversættelse.
Men din oversættelse dækker min opfattelse af Keshe budskabet hel præcis.

Siden 21. dec. 2012 er vi indtrådt i en ny æra. En ny verden ekpanderer, medens den ga(m)le verden impolderer. Nye hjemmesider med meddelelser derom dukker op daglig.
Via http://lightworkersxm.wordpress.com/page/2/ findes video

Alfred Webre og Mehran Keshe 1:55:08

Det er særdeles interessant at den video er optaget for nylig 3. feb. 2013.
Webre har jeg fulgt igennem et par år. Webre rapporterer hvad vores kosmiske familie reelt hjælper til med, for at befordre åbningen af den sabboterede menneskelige udvilkling.
At Webre fremstår sammen med Keshe åbent (så vidt jeg ved, for første gang ) er et tydelig tegn på snarlig igangsætning af fremtidens teknologi.

Hvad der ikke fremstår i denne artikel er at Keshe, med sin holdning at menneskeheden er fælles ejer af viden og teknik, dermed peger samme vej som andre arbejder for. Der er 6000 patenter om energiløsninger som er frosset ned af den gamle agende og der arbejdes grundigt for frigivelse.

OPPT som løfter låget på det monetær/militære snart historiske kompleks løber ikke efter guldet, men blot en afklaring om det
OPPT primære målsætning er ligeså fælles ibrugtagning af energiløsninger.
En spirituel bevidsthed bryder igennem til en ny levemåde, hvor guld og gæld betragtes som hindringer for ren ægte livskvalitet.

Keshe arbejder med teknisk energiforskning, med åbenhed for at folks spirituelle energier kommer i spil. Han siger derfor, at det vil forandre de klassiske normer og livsforhold. Vel vidende at det er folkets spirituelle åbning, der vi tænde processen. Keshe erkender mennesket er skaberen. Derfor hans henvendelse til al Jordens folk. Han appellerer til livets dynamik.

bjornt
bjornt
10 år siden

Denne artikkelen har alle kjennetegn på å være et ‘Nigeria-brev’!
Den lover langt mer enn noen kan holde.
bjørnt

Vejvad
Vejvad
10 år siden
Svar til  bjornt

Her er et par ‘Nigera-breve’ mer til ‘Bjørnt samlingen’

http://benjaminfulford.blog.shinobi.jp/Entry/33/

http://itccs.org/

bozzie
bozzie
10 år siden

Beklager, men jeg har en dårlig nyhet: Keshe har ingen patenter å lisensiere bort. Han har levert inn fire søknader, to i Europa )EP1770715 og EP1770717) og to internasjonale (WO2008113392 og WO2008113393), og alle fire er regnet som trukket.

http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&ST=advanced&IN=tavakoli+keshe&locale=en_EP&DB=EPODOC

Ser man på saksbehandlingen som er tilgjengelig i European Patent Register ser man at saksbehandleren ikke er overbevist om at oppfinnelsen virker, og at den er full av udokumenterte antagelser. Se særlig i WO2008113393 fra 03.02.2011.

Dermed har han ingenting han kan lisensiere bort, og alle som vil kan forsøke å kopiere teknologien. At han likevel sier noe annet, og kanskje prøver å ta seg betalt er ikke særlig tillitsvekkende etter mitt syn.

bozzie
bozzie
10 år siden

Spiller ingen rolle, for patentsystemet lagrer oppfinnernavnet, og det er det jeg har søkt på. Keshe Foundation har ingen søknader eller patenter registrert hos seg.

Han står ikke bak noen meddelte patenter. Jeg har også sjekket med US patent and Trdamerk Office, USPTO, og ingen steder finnes det noen meddelte patenter eller noen andre søknader enn de jeg nevnte over.

De som har kontakt med ham kan jo spørre ham, for han nevner ikke noen søknads- eller patentnummer på nettet.

sjarl
sjarl
10 år siden

Ser ut for at Keshe vet hva han snakker om. Spesielt dette med at utstyret og komponenter blir konfiskert, føyer seg inn i rekken av hva andre som sysler med fri energi rapporterer. Dersom dette er en fullstendig realitet slik Keshe sier, vil denne teknologien revolusjonere verden. At alle får tilgang til gratis energi overalt på kloden vil snu opp ned på verden slik vi kjenner den i dag.

Her er det vel på plass å sitere Marcello Haugen som sa: «Når Norge endelig en gang i neste århundre (ut i 2000-tallet) har bygget veier som vi mer eller mindre er fornøyd med, har vi plutselig ikke bruk for dem mer. For da svever vi over marken i små farkoster».

bozzie
bozzie
10 år siden
Svar til  sjarl

Alle som ikke får det til å virke sier at utstyret blir stjålet og sikkert gjemt i et velv. Som om man kan låse ned kunnskapen om det på samme måte.

Det som blir rart her er at han har patent og at alt han trenger å gjøre er å overlevere dem på en USB pinne. Da trenger man jo ikke utstyret og kunnskapen kan lett deles på nettet. På den annen side avviser altså saksbehandlerne sakene fordi patentene ikke inneholder den kunnskapen han påstår at de gjør.

Nei, dette er bare tull. Han har ikke klart å beskrive det godt nok til å få patent, han har ikke patentene han påstår at han har og han har altså ingenting å lisensiere bort.

Det han lever av er nok pengestøtte fra folk som blir lurt.

bozzie
bozzie
10 år siden
Svar til  sjarl

Jaja, det er synd å legge for store forhåpninger i ordene fra en som beviselig ikke snakker sant, selv når ordene høres fine ut. Da synes jeg man skal bruke sin positive energi på noe annet.

Vejvad
Vejvad
10 år siden
Svar til  bozzie

Vestlige patentregistre bruger klassisk videnskab som kriterie for at godkende et patent. Ny forskning som Keshes – men også mange andre – indeholder mere viden end den klassiske videnskab kender.

Dette forholder Keshe sig til ved at etablere et internationalt forskerhold, der arbejder med den viden den klassiske videnskab mangler at forholde sig til.

bozzie
bozzie
10 år siden
Svar til  Vejvad

De kan man jo godt hevde, men han hevder på sin side at han har fått patent, og det er ikke riktig.

Vejvad
Vejvad
10 år siden

At Alfred Webre fremstår sammen med Mehran Keshe åbent på video (så vidt jeg ved, for første gang ) er et tydelig tegn på snarlig igangsætning af fremtidens teknologi.
Alfred Webre er exterrestrial koordinator/kommunikator.
Det har længe været kendt at vores kosmiske familie er klar til at befordre/igangsætte udvikling af ny energiteknik i det øjeblik den gamle agenda falder, hvilket foregår lige nu.
Marts er derfor meget vel sandsynlig tidspunkt for at den ny æra med fri energi sætter sig igang.

Rabalder
Rabalder
10 år siden

Hva om hver og en av oss fikk tilgang til fri energi og mange greide å kopiere teknikken. Det ville bety at en stor del av menneskene ville kunne produsere uendelig mye energi hvis de ville. Hva kunne det føre til.? Til misbruk og til djevelskap selfølgelig. Og med uendelig mye energi villi vi kunne skape uendelig mye bra men også uendelig mye djevelskap. Spørs om menneskene er moden for det. Men det er synd at noen få har alt og den store masse har nesten ingenting. Men det er ikke bare bare ser du.

bozzie
bozzie
10 år siden
Svar til  Rabalder

Tydeligvis ingen fare, for en grunn til at patentene ble avvist var at saksbehandlerne mente at de ikke forklarte godt nok hvordan de virket. Et patent skal være en bruksanvisning for en oppegående fagperson. Det var ikke Keshe-søknadene.

Rabalder
Rabalder
10 år siden

Egentlig er vel all energi gratis. Hvis du finner en kubbe ved eller en pøs med olje I jorden er det jo bare å bruke. Hvis da ikke menneskene har laget lover og regler for at du ikke har lov og at noen da kommer og stiller seg imellom deg og energien og du må betale. Når det gjelder solenergi så er jo den gratis. det er jo bare en engangskostnad å kjøpe seg et panel og de er vel blitt så billige at de som lager de nesten går konkurs.Trenger vi mer energi? Bilene våre har så mye energi at vi dreper hundrevis av mennesker i trafikke hvert eneste år bar i lille Norge. Mesteparten av energien går vel til militærbruk og krig. og så bruker man mye energi på å trene seg og dope seg i sport og ødelegge kroppen sin. og så bruker man mye energi på å produsere alle slags varer som bare er til plage for folk 95% av maten i butikkene er egentlig så prosessert at den er ikke spisende. og så bruker vi mye energi på å drikke oss full og krangle og slåss. Kanskje vi burde ha noe mindre energi???

LeifRino
LeifRino
10 år siden

Nå har Nyhetsspeilet tatt feil i 99,9% av lignende saker, så det er tvilsomt lønnsomt å investere i Dr. Mehran T. Keshe og Keshe Foundation uansett hvilket produkt han måtte tilby, dog så har jeg ikke lest bøkene hans. Skulle det mot all forventning være noe i denne artikkelen, så er det likså godt å vente til produktene kommer på det «åpnemarkedet». Da følger det med garantier osv.

Når det kommer til «VERDENSFREDSTRAKTAT» så er jo det en fin tanke, men når man begynner å snakke om en ny verdensrelgion så er vi jo like langt? Jeg har heller ikke satt meg inn i denne relgionen, men ser heller ikke det som nødvendig (dere kan si hva dere vil). At Paven har blitt dratt inn i dette syntes jeg er bare helt fantastisk. Synd metoritten over Russland kom så sent… Men den artikkelen er vel på vei nå.

Så syntes jeg denne var fin:

1. desember 2012 http://www.iliuka.net/ fikk Iliuka dette spørsmålet: Kan du si meg noe jeg ikke er klar over?

Med det så avslutter jeg med å si – Jeg er glad i dere alle sammen! Keep on det good work :-)

LeifRino
LeifRino
10 år siden

Jeg er enig i at hvis man vet at noe skal skje i fremtiden så er det mulig å forandre på det. Selv om det bringer med seg en del innlysende spørsmål som «hvis det ikke skjedde så hvorfor så man at det kunne skje osv?» Om Keshe er en bløff eller ikke lar jeg den enkelte få vurdere selv. For alt jeg vet så har Keshe og Keshe Foundation i følge sine egne vurderinger funnet en løsning i en generator/multiboks som de mener fungerer som beskrevet i artikkelen, men i følge undersøkelser gjort av andre så fungerer altså ikke denne generatoren som Keshe beskriver. Ergo jeg ser ingen grunn til at noen skal kjøpe et produkt som mest sannsynelig ikke eksisterer i den form som fortalt av Keshe. Et refunderbart forskudd på 500 euro? …? …? Jeg benytter meg av Nyhetsspeilets ubeskrevet regel og advarsel numnmer 1. Tenk selv.

Når det kommer til ideen bak Keshe`s patent, eller verktøy. Så er den jo strålende. Han er tydeligvis en visjonær med store ambisjoner, men også et menneske som ikke er feilfri som du sier. Noe som er veldig sjeldent blant oss mennesker hvis jeg kan få slå en spøke. Jeg også støtter helhjertet flere av hans initiativ, med trykk på virkningen at vi alle skal kunne leve trygd og godt på jorden i både fred og harmoni.

Vedrørende Law of One, på norsk Enhetsloven, også omtalt som Enhetsbevisstheten, så håper jeg du forstår å respekterer at for enkelte blir dette veldig vanskelig å svelge. Det vil si at vi kan innlemne så og si hva som helst i diskusjonen. At ideen kommer opp som et tema ved siden av verdens kanskje mest revolusjonerende oppfinnelse, hvor «Law of one – relgionen» skal være som en slags bruksanvisning til generatoren, er jo like hårreisende som skremmende.

Men heldigvis så ser jeg at du Liv Bjøringsøy bekrefter at det er flere tingen som peker mot at verden vanskelig kan ta for seg alt dette allerede i 2013. Det er ingen ting som tilsier at en slik generator vil fungere i min eller din stue per i dag. Det er heller ingen ting som tilsier at verden i nærmeste fremtid kommer til å få den åndelig og kollektiv oppvåkning som skal til for at denne artikkelen blir til en virkelighet. I hvert fall ikke med det første.

Men ved å skape evigvarende gratis energi er en pokker så god idè :-)

gudfrid
gudfrid
10 år siden

Hvis Ra-materialet er sant, vil det straks skje en innhøsting av vår «modningsprosess», bare de som har utført minst 51% (?) «service to others», kommer videre til neste positive plan, de fleste må gjenfødes på en planet tilsvarende jorda for å gå graden om igjen. De som har under 5% «service to others», dvs de gjør service to self, blir gjenfødt på en negativ planet.

Jeg er usikker på om Ra-materialet er skrevet av gode intensjoner.
Han med nick «Menneske» skrev her for noen dager siden: Vi er vel alle enige om at Ra er Satan??
Men jeg vet som sagt ikke hva jeg skal tro. Men sant er det at følelsen av at hele skaperverket er ett, når vi kan se skaperen i øynene til vår neste, det er en fin «religion» :-)

ajax
ajax
10 år siden

«Eksempelvis tilbyr Keshe Foundation allerede nå en generator til hjemmebruk som kan produsere 3-4 kw om man er villig til å betale et refunderbart forskudd på 500 euro (i overkant av 3.700 kr.) og deretter 100 euro (i underkant av 750 kr.) i året i lisens. Man må også forplikte seg til ikke å selge hverken generatoren eller evt. overskuddsproduksjon.» Hvor er lenken til denne handelen? Har vært inne på Keshe Foundation og letet men finner bare bøker til salgs! Noen som har prøvd denne generatoren?

Vejvad
Vejvad
10 år siden

Der er sikkert flere på dette forum, der vil have fingre i teknologien og selv lave energi – så her er en Indisk teknologi demonstreret – – –
India’s First Free Energy Device Patent : SPACE POWER GENERATOR …The SPG…Detailed Information..
http://www.rexresearch.com/tewari/tewari.htm#figm

Det anbefales at læse lige fra starten, især afsnittet:
Violation of Law of Conservation of Charge in Space Power Generation Phenomenon
– under Introduction

Hverken denne eller Keshe energiteknologi er enestående. Både Kina, Rusland og amerikanere har andre energi teknologier klar.

Mono Montana
Mono Montana
10 år siden

Jeg har nå 2 dager sjekket opp Keshe.

Han har nå forhånd solgt generatorer siden 2010, og det er ikke n enest person som har mottatt disse, hvor levring har blitt utsatt og utsatt.
Og før han har gjort noe ferdig, så har han jammen meg begynt og selge rom-reiser også.

Generatorene har en GPS tracker som skal hindre at de blir stjålet, ok har Keshe tilgang til Navigasjons satellitter?

Generatorene bruker fusjons teknologi, prøv å google kjernefysisk fusjon og temperatur! ( http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_fusion ) Nærmere 800 millioner C, Kald fusjon er jo en del kjøligere, under 1 million C, men dog fremdeles varmt, og fremdeles en teori.

Den nye religionen enhets loven, vel her fant jeg en forbindelse med Maitreya og Keshe (maitreya.org), så da er han vel en av de 144 000 utvalgte.

Men for all del, hans visjon om et multi kulturelt verdens samfunn som lever i fred og harmoni støtter jeg fult ut.

Mitt spørsmål er: Hvorfor skal fremtidens energi være basert på kjernefysiske prinsipper?

Seitasis
Seitasis
10 år siden
Svar til  Mono Montana

Har fulgt Keshe i mange mange år. Han har ikke vist noe som er nevnt å nevne, demoene hans har vært elendige. Men likevel har han,etter min mening, streifet en sannhet. Nå ligger han «avsløringene sine» til symbolske datoer, dette er taktisk sett ut fra et markedsførings synspunkt. Likevel uten han kommer vi til å få billig energi, dette burde gi oss mer tid til å fokusere på utviklingen av oss selv.

Seitasis
Seitasis
10 år siden

Helt enig, på tide at jordens borgere starter å ønske noe, sitter selv på masse teknologi (og mange gjør). Forlanger verdens borgere en forandring kommer den. Men de virkelige positive hendelsene kommer først når vi utviklere oss selv,Liv.

gudfrid
gudfrid
10 år siden
Svar til  Seitasis

Seitasis :-) skriv en artikkel om teknologien du sitter på?
Indre fred blir fred på jord.

Seitasis
Seitasis
10 år siden
Svar til  gudfrid

varmepumpe,der du betaler mindre en halvparten av hva du betaler idag (cop >9), +++fly som nesten ikke bruker energi.

Vejvad
Vejvad
10 år siden

OPPT-IN
viser dette link
http://oppt-in.com/wp-content/uploads/2013/02/Gravitational-and-Energy-System.pdf, hvor Keshe definerer, hvad det er han arbejder med.
Bliv ikke skræmt af det officielle look og dets 126 sider. Straks på side 2 forstås allerede meget.

Bemærk at Keshe er præsenteret på http://oppt-in.com/documents/ , hvilket indikerer at teknologien kommer i anvendelse.

OPPT arbejder lige så systematisk som Keshe. OPPT kvæler det klassiske økonomiske system og baner vejen for en konstruktiv global udvikling – fælles med alle og transparent for alle.

bozzie
bozzie
10 år siden
Svar til  Vejvad

Og som det tydelig fremgår av forsiden på første link er dette snekk om en patentSØKNAD, og ikke et patent. Det er dessuten en søknad han har gitt opp, og han har derfor ingen rett til noen lisens.

Det fine er jo at alle kan prøve å bygge «oppfinnelsen», men det er ingenting som tyder på at den virker.

bjornt
bjornt
10 år siden
Svar til  Vejvad

Det dokumentet som beskrives i linken:

http://oppt-in.com/wp-content/uploads/2013/02/Gravitational-and-Energy-System.pdf

er reinspikka tøv fra begynnelse til slutt!

Det bekskiver ingen ny vitenskap og heller ikk noen fisjonsreaktor som kommer til å virke.

Hvis noen har brukt penger for å kjøpe dette, kan de likegodt avskrive dem med en gang.

Hvis noen venter på å få se et produkt som virker, vil de måtte vente lenge…

bjornt

bozzie
bozzie
10 år siden
Svar til  Vejvad

Første avsnitt i første brev fra de Europeiske patentmyndighetene 11.03.2009 er forresten søtt. Det starter med «independent claim 1 defined a method to produce energy in a reactor, basen on a series of assumptions that the Applicant pretensiøs to have demonstrated in experimental assemblies.» ;)

I tre brev i juli 2009 hevder han at søknaden beskriver alt som trengs for å utføre metode (sett igang, alle sammen), men omtrent et år senere anses søknaden som trukket fordi han ikke har betalt årsavgiftene.

Alt sammen kan leses her:
https://register.epo.org/espacenet/application?number=EP05447221&lng=en&tab=doclist

Mono Montana
Mono Montana
10 år siden

Kanskje ny teknologi basert på gamle prinsipper er en løsning?

I 1816 ble Stirling motoren oppfunnet. Den har en teoretisk effekt som er høyere en for forbrenning motor og sol paneler!
Energi tilførsel/ drivstoff, vel den tar det meste.

Innføring:
http://en.wikipedia.org/wiki/Stirling_engine

Mange gode Utuber og info på nett, google i vei!

bozzie
bozzie
10 år siden
Svar til  Mono Montana

Stirlingmotor er gøy, jeg har en fungerende en i hylla. Ikke noe mystisk med den. Fungerer godt ved store temperaturforskjeller.

Den ligner bare veldig lite på Keshe sin løsning.

bjornt
bjornt
10 år siden
Svar til  Mono Montana

I 70 åra brukte jeg en stirlingmotor til demostrasjoner i fysikkundervisning.
Den var av glass slik at man kunne se hvordan den virket. Den fungerete fint og kunne brukes til kjøle med om man drev den med annen (elektrisk) motor.
Stirlingmotoeren har samme virkningsgrad som en Carnot motor, altså den høyeste som er teoretisk mulig mellom to gitte temperaturer.
Av tekniske grunner har den fått liten praktisk anvendelse. Men det er mye godt å si om den.

Den er svært lite kresen når det gjelder kvaliteten på drivstoff, men fri energi leverer den selvfølgelig ikke. Den kan heller ikke brukes til å fly gjennom verdensrommet med eller til å kurrere kreft.

I motsetning til vrøvlet til Keshe er sterlingmotoren noe som faktisk virker!

« Forrige artikkel

A New Economic Perspective: Saklı vs One People’s Public Trust

Neste artikkel »

Massevaksinering bør ut av skolene