Joker-Jens’ nytale

13.5K visninger
15 minutter lesetid
146

Kjære alle dere kjøtthuer!

For to måneder siden ble vesle Danica født i Manila. Hun ble verdensborger nummer syv milliarder. [Jeg sier tallet fordi at Bill Gates og jeg har innsett at det er blitt for mange av oss og at noe må gjøres.]

Om noen måneder vil det bli født et lite barn som blir nordmann nummer fem millioner. [Norge praktiserer nå tilnærmet fri flyt av innvandrere som en viktig NWO-målsetting, for å bryte ned nasjonal kultur og tradisjoner).

Hvordan vil det gå med de to små? [Mitt håp er at de vil ende opp som hjernevaskede slaver]

Hvilken fremtid venter dem? [Som hjelpeløse brikker innnefor vår nye verdensorden; NWO – New World Order]

Slik spør foreldre. [Men naturligvis vil vi ikke gi dem svaret]

Slik har foreldre spurt, til alle tider og i alle land, i det første møte med et nytt liv.

I dette magiske øyeblikket fødes en enveis kontrakt for nye uvitende undersåtter.

En avhengighets-kontrakt som gjør at individet må tåle alt.

Derfor er det så uendelig brutalt når et ungt menneske dør. [Selv foretrekker vi slow kill – gjennom depopulasjonsinitiativet GAVI]

Ingen mor liker å miste en sønn. Ingen far ønsker å miste en datter. [Men det er nå blitt for mange av oss her på jorden så noe må gjøres, i tillegg til Gardasil-steriliseringen som vi har fått i gang]

22. juli i fjor ble mange rammet da vi bombet Libyas vannforsyning.

Fedre, mødre, søsken og besteforeldre måtte gå den tunge veien til halvtørre vannhull omgitt av ørkensand.

For dem var det kanskje litt overraskende. Noen libyere trodde kanskje at vi brydde oss om dem og ikke om olja demses – ha, ha. Snart er vårt Statoil på plass med lukrative utvinningskontrakter, takket være mitt raske initiativ og våre villige jagerflypiloter.

Jeg har tenkt på dette hver dag siden: Hvor mange har vi drept i Libya, hvor mange er blitt skadd, hvor mange har fått varige psyiske mén og hvor mange fikk vi tatt fra vannet i det minste for en stund?

Hvordan går det med dem? Naturligvis måtte dette skje som et nødvendig skritt på vei mot én verden styrt av oss, den lille globale eliten.

Fem måneder etter trenger de fortsatt å forstå hvorfor det av og til er nødvendig å knuse noen egg for å lage eggedosis, som Lenin pleide å si.

2012 vil ikke gi nye svar, bare økt tåkelegging av det Grete og Jonas og jeg gjorde mot libyerne.

Først kommer det naturligvis ingen rettssak mot oss krigsforbrytere, takket være frimurerne i rettssystemet og politiet, som er våre medspillere i NWO-prosjektet.

Deretter skal kommisjonen fortelle sin sminkete og uærlige 22. juli-historie om hvorfor vi bombet vannverkene.

Det betyr at vi kommer til å sole oss i gjensynet med vår egen ondskap, noe jeg er trygg på at vi klarer.

For det norske folk og jeg skrev historie i fjor sommer.

Først ble libyerne lamslått av bombene og skuddene.

Så skjedde det noe. De reiste seg, ristet av seg frykten og sto rakrygget opp mot bølge etter bølge av våre bombeangrep og svermer av britiske og amerikanske black ops soldater på marken i ulike forkledninger.

Vi enset det ikke verken i rosetog eller i fakkeltog, ikke i begravelser, kirker, eller foran TV-skjermene.

Vi var ett folk og ikke én av oss tenkte på dem som måtte høste resultatene av våre omfattende ugjerninger på afrikansk jord. Det er slik vi vil ha det.

I møte med det verste i meg tok libyerne fram det beste i seg selv.

Det har skapt tvil i meg om NWO-prosjektet er gjennomførbart nå som folk våkner opp.

Men vi kan håpe på vår evne til å svekke kraften i et folks vilje ved bruk av vold, bedrag og varierte former for propaganda.

22. juli ble det også født barn i Misurata i Libya.

En av dem var Mostafa. Han er i dag en sulten og tørst liten gutt med utsikt til ruinene av det hjemmet hans foreldre hadde skapt til hans ankomst. Mostafa må leve med at bursdagen hans forbindes med vestlige land som USA og Norges grenseløse ondskap og deres blinde, nyttige idioter som bare utførte ordre fra sine onde overordnede, som om de ingenting har lært av annen verdenskrig.

Vi skal sørge for at det ikke bare blir slik, men at hver forbedring som lille Mostafa vil få oppleve er skapt gjennom profitt til NATO-landenes selskaper som nå står i kø for ”å hjelpe” Libya.

Vi skal vise at krigen også fremskapte noe kaldt og uverdig og likeglad i det norske folk, som vi vet vil komme til nytte også i våre kommende operasjoner.

Thomas og Mostafa skal bli voksne på hver sin side av en felles klode, som blir knyttet stadig tettere sammen gjennom vårt New World Order-prosjekt.

Vårt oppdrag er å vise dem hvor mye mer som forener dem enn som skiller dem, noe vi bl.a. klarer gjennom å fylle opp landet vårt med flyktninger som hadde det bra inntil NATOs og USAs terrorister og intrigemakere klarte å gjøre livet uutholdelig for dem uten at de skjønte hvem som stod bak.

At når vi viser ikke bare vilje, men også evne, til å bombe uskyldige kvinner og barn, vokser vi som makthavere.

Når vi har makten til å slippe unna med mord i all offentlighet, vet vi at ingenting vil kunne stoppe oss.

Når andre våger å ha tillit til oss, rekker vi lengst med utføringen av bombetoktene før det blir så uutholdelig at vi må avbryte vår deltagelse før oppdraget er utført, slik det skjedde i Libya.

En dag blir kanskje Thomas og Mostafa venner på fremtidens Facebook.

Thomas lærer om Misurata i 2011. Og Mostafa får bilder av noe hans foreldre har sett før: De norske F16-flyene som er tilbake i Bodø har omsider sluttet å plage ham og hans familie.

Dette er Internett på sitt beste.

Internett på sitt verste er når totalitære forførere som meg selv ikke får snakke uimotsagt i all offentlighet. Dette må vi møte med fasthet.

Vi skal drive våre kritikere og andre tankemessige oppviglere ut med kunnskapen om at vi rår over maktmidler som den vanlige borger ikke kan forestille seg at finnes, langt mindre at det er i MIN besittelse.

Å ta til motmæle mot Bilderberg og NATOs nazi-lignende ekstremisme er ikke å ta ansvar for fremtiden. Jeg oppfordrer alle til å bli gode digitale nabokjerringer og tyste på hverandre om alle som misliker min utøvelse av eneveldig makt. Dere bør bli bedre til å tyste på hverandre enn russerne var under Stalin og tyskerne var under Stasi. Det er typisk norsk å være en god tyster!

Vi må tilstrebe å sensurere meninger og kvele debattene.

Vi kan ikke tåle det ubehagelige. Det som irriterer meg, provoserer og endog sjokkerer meg. Og jeg kommer til å ta igjen mot alle mine kritikere.

Jeg kommer til å besvare frimodige og påstått demokratiske ytringer med velvalgt bruk av det nesten-totalitære Norges mange usynlige maktmidler.

Det er ikke å vise ytringsansvar å si: “Nei, du tar feil, Joker-Jens!” Det gjør vi aldri ved lunsjbordet på jobben. Nå er tiden inne for også å snøre til nettet.

Vi skal bruke også 2012 på de store oppgavene:

Å styrke verdens fattigdom globalt, og ikke minst lokalt her i Norge.

Å arbeide for fred gjennom gradvis utvidelse av NWO-landene, med eller uten bombing og massegraver som i Libya, om det så måtte komme til å gjelde Syria eller Iran.

Vi ønsker ikke å redde klimaet. Vi vil ha mest mulig klima-kaos, som vi skaper gjennom chemtrails og HAARP-anlegg som EISCAT ved Tromsø.

Klimakaoset vil vi bruke som springbrett og påskudd til å skape ”orden” (“å redde klimaet” som det heter på nytale – klimaet som vi selv makter å forstyrre så det monner) ut av det med innføring av globale “klimatiltak mot klimakrøll” (som CO2-bløffen osv) ved å få etablert beskatning som må betales til en verdensregjering, vårt planlagte overstatlige diktatur, der jeg er blitt lovet en plass hvis jeg fortsetter å være like lydig som hittil.

For fremtiden tilhører oss i den globale eliten som min far har fått meg inn i.

Det er lett å tro at det ikke nytter å fullføre NWO-prosjektet uten at folk vil lukte lunta.

Men vi vil likevel prøve å få det til, gjennom hardt arbeid, og ved å legge stein på stein, går NWO-prosjektet fremover som to skritt frem og ett tilbake, gir den beste kamuflasje.

Mange hundre millioner mennesker er på få år kastet tilbake til fattigdommens lenker.

Flere dør i krig. Færre lever i frihet.

Og aldri før har flere folk valgt sine ledere gjennom ”frie og demokratiske valg” uten at de fersker at de ingen makt har, fordi vi står bak alle kandidatene som de får velge blant…

Vi så det igjen under den arabiske våren. Mossad, MI6 og CIA og deres agenter kledde av regimenes løgner og tvang fram endringer for å bygge ut den vestlige kapitalens maktbaser i områdene.

Det som gjør meg personlig mest rørt, er at flere barn blir vaksinert og flere mødre overlever.

Fødselsdagen, den dagen hun gir nytt liv, er fortsatt den farligste dagen i mange kvinners liv.

Flere jordmødre, nye fødsels-klinikker og bedre hygiene gjør at mødrene overlever og at færre barn rammes av infeksjonssykdommer mens de er små.

Sist år snikforgiftet vi 600 000 000 barn, de fleste av dem bare med et sprøytestikk, immunsvekkende serum tilsatt aluminiumspartikler. Depopulisten djevel-David Rockefeller, som lenge har vært en nær venn av og et forbilde for min familie, får penger for hvert slow kill sprøytestikk. Vi liker å oppnå flere av våre målsettinger samtidig.

600.000.000 dyrebare liv, hvis svekkede immunforsvar vil gjøre dem til sikre og livslange kunder av Rockefellerindustriens medikament-medisiner.

Jeg er en pådriver for at snikforgiftende vaksiner skal gi mer profitt til gamle onkel Rockefeller, og det bør alle dere kjøtthuer være stoltze av, for det er nemlig jeg, Joker-Jens.

FNs klimapanel advarer mot hyppigere og mer voldsomme uvær i fremtiden; mer klimakaos som grunnlag for en ny klima-verdensorden som vår planlagte verdensregjering trenger.

Uvær preget også romjulen i Norge. Først og fremst pga. HAARP, chemtrails og annen hemmelig høyteknologi for værmanipulasjon samt at Moder Jord Gaia er i ferd med å få nok av all HAARP-herpingen med de livsnødvendige atmosfærer og ionosfærer.

Hele Norge preges nå av chemtrails. Vårt raindancerprogram ødela mesteparten av sommerværet uten at dere så opp på himmelen og luktet lunta, dere kjøtthuer med deres fine hytter uten godvær. For vi har tenkt å ta fra dere godværet for godt – bare vent til sommeren 2012, så skal du få se.

Vi setter pris på nordmennenes evne til å tåle så mange snikangrep fra oss NWO-ere uten at de klarer å tenke tanken så mye som en eneste gang at noen driver gjøn med dem og at mye av det som skjer ikke er naturlig, men frembrakt av oss som trekker i de usynlige trådene.  Og jeg berømmer alle dere som har stått på for å overbevise folk om at det beste er å beholde skylappene på og fortsette å leve på illusjoner.

Men dessverre ser det ut til at stadig flere er i ferd med å våkne opp og spørre: HVA ER DET EGENTLIG SOM FOREGÅR – HVA ER DET VÅRE LEDERE GJØR MOT OSS?! Dette  bekymrer ikke bare meg, men også mine allierte Zbigniew og Hillary sterkt.

Når jeg reiser til Vestlandet om få dager vil jeg drøfte tiltak for økt tankekontroll med de som har stått i bresjen for å holde folk i uvitenhet.

Vi som har ansvaret for hemmeligholdet av årsakene til klimaendringene må først og fremst samarbeide for å hindre sannheten om det bevisst fremprovoserte klimakaoset i å bli kjent.

For planene om en verdensregjering var fjoråret nok en skuffelse.

Det ble gjort fremskritt, men heller ikke møtet i Durban ga et gjennombrudd for spikring av en plattform som en verdensregjering skal kunne stå på.

Men jeg vil ikke gi opp, det har jeg lovet både min far, mine globalistmentorer og frimurerguden Lucifer.

Jeg kommer fortsatt til å være en pådriver for forpliktende avtaler, selv om jeg naturligvis ikke har et fnugg av folkelig mandat for dette. Men kjøtthuene går rundt og tror at jeg er demokrat fordi de får se meg smile og forsøke å sjarmere dem på TV en gang i året, mine 15 minutter i rampelyset idag.

Fordi det ikke finnes noe alternativ til en gradvis fremvoksende verdensregjering der en liten elite vil styre massene, dere kjøtthuer som oppfører dere som sauer. Vi behandler dere som sauer og dere oppfører dere som sauer og alle parter er fornøyd. De fleste av dere vil ikke engang merke forskjellen før du har fått en ørliten microchip under huden – ha, ha, ha.

Verden må gå sammen i en ny verdensorden, styrt av en intellektuell elite og bankierer.

Ellers svikter vi det livslange arbeidet som Henry Kissinger og David Rockefeller har lagt ned, ikke bare på Bilderbergmøtene, men også i mange andre fora der maktens mektig menn har møttes i skjul.

En annen utfordring i det nye året er styrke den europeiske gjeldskrisen slik vi oppnår den planlagte økonomiske nedsmelting av de vestlige land, nok et eksempel på hvordan kaos først må skapes for at våre planer skal kunne virkeliggjøres. For å si det som Haakon Lie som jeg besøkte på hans 100-årsdag som et billig påfunn for å tekkes massene: ”Vi skal bygge det nye Jerusalem!”

Finanskrisen handler tilsynelatende om penger. Men egentlig handler den om mennesker, og våre ønsker om å gjøre alle kjøtthuer til slaver, uten at de merker det selv og uten at de kan tenke seg noe annet liv.

Igjen ser vi hærer av arbeidsledige i Europa. Mange unge er i ferd med å miste troen på fremtiden, noe som vil skape mindre motstand mot gjennomføringen av neste fase av våre planer.

For oss i Norge handler det om å sentralisere makten og styrke overvåkingen av borgerne ytterligere, i tillegg til NAV, PST, FOST, NSM, DSB, barnevernet, politiet, Datalagringsdirektivet, Echelon, Telenor og helsevesenets mange tysternettverk, primært fastlegeordningen og psykiatrien. Dette er på ingen måte nok, derfor har vi opprettet ”åpen linje”-tysternettsiden radikalisering.no.

Våre planer er faktisk radikale: NWO – Den Nye Verdensorden forutsetter intet mindre enn total kontroll over enkeltindividet.

Vi vet ikke hvor mange som vil lukte lunta før vi har lokket dem inn i buret, smekket igjen døra og kastet nøklene. Men jeg lover at vi gjør det vi kan for forhindre at så skjer, min joker-regjering bruker derfor 1 milliard kroner i året utelukkende på propaganda eller “kommunikasjonsrådgivning” som vi sier i nytalen.

Det blir ingen trygg fremtid uten fred og bare den nye verdensorden kan skape fred, slik maktmonsteret George Bush senior sa i sin tale den 11. September 1991:

Mange nordmenn deltar i arbeid rundt om i verden for å fremme New World Order.

Som hjelpe-arbeidere i FN-regi.

Som helikopterpiloter i Afghanistan og jagerbombeflyvere over Libya.

Ofte er det snakk om farlige oppdrag.

I fjor angrep norske flygere det libyske folk med en intensitet og brutalitet som verden ikke har sett maken til siden USAs teppebombing av Vietnam.

Våre F16-piloter var blant de dyktigste Libya-bomberne i en bred koalisjon, og har siden høstet fortjent ros fra våre kriminelle allierte i den overordede NWO-strukturen. Som min venn og forbilde Barack Obama sa til meg på telefonen mens våpenbrødrene USA og Norge bombet Libya som verst (jeg mener som best), både USA og Norge: ”Kill – Norway!  Go kill! Kill’em all!” Da lo vi begge to. Tenk at USA har en så ungdommelig og cool president som attpåtil er farget. Imponerende.

I Afghanistan har norske soldater bidratt siden 2001 – året opiumsproduksjonen spratt gjennom taket etter at det USA-installerte Taliban-regimet hadde brutt alle inngåtte avtaler med narkopartnerne Clinton og Bush ved å forby opiumsdyrking i opiumens eget mekka Afghanistan.

2012 blir året da vi starter nedtrappingen. Vi er stolte over å ha okkkupert Afghanistan med stø hånd på avtrekkeren i 11 år, det er ett år mer enn Sovjet-Unionens okkupasjon av Afghanistan varte, den var som kjent et grovt brudd på folkeretten, og ble naturlig nok massivt fordømt av alle NATO-landene.

Jeg er fylt av stoltzhet over hva våre soldater har utrettet i Afghanistan, ikke minst innsatsen med å gi nyttig avlastning av US Armed Forces og CIA i deres viktige NWO-fremmende arbeid for hhv. å snikangripe Pakistan militært og å sanke sammen og frakte narkotika ut av Afghanistan til NATOs flyplasser i Kosovo og Tyskland.

Vi retter en varm takk til alle som er ute på tokt for NWO, eller fredsskapende oppdrag som det heter i nytalen.

Samtidig minnes vi våre ytterst få falne. Vi har igjen mistet noen av våre beste.

Oberstløytnant Siri Skare døde i et angrep mot FN-kontoret i Mazer-i-Sharif. Dette er et tegn på at likestillingen nå er kommet langt i Forsvaret.

Jurist Ingrid Midtgaard ble drept i et bombeangrep mot New World Order-organet FN i Nigeria. Nigeria er litt av et kaos, men det kreves nok sterkere lut enn litt lett byråkrati for å skape orden der. Men NWO har lenge hatt Nigeria som et satsingsland, blant annet for utprøving av depopulasjon gjennom vaksiner.

Vi mottok budskapene om titusener av libyeres bortgang etter vår bombing uten sorg. Det var viktig å stoppe Gadaffis forsøk på å prøve å frigjøre Libya fra fiat-money pengesamarbeidet som de vestlige økonomier, jeg mener NWO, har som en viktig byggestein.

Jeg er ikke så redd for at de overlevende libverne alltid skal huske hva vi gjorde mot dem. Med overtagelsen av libysk TV og media er vi allerede i gang med å implementere ulike strategier for hjernevask som har fungert godt i Norge i denne saken: ”NATO reddet libyas folk fra en brutal diktator”. Det er sånt som ikke bare nordmenn men også libyere liker å innbille seg.

I år vil jeg sende en ekstra varm hilsen til kong Harald og dronning Sonja, som godtar at jeg stiller dem mer og mer i skyggen av meg selv, som den Joker jeg er.

Kanskje aldri i fredstid har kongefamilien stått nærmere sitt folk enn etter at Kong Harald overlevde sine sykdommer som han ble påført av ”calibrated to kill”-strålevåpenet som noen black ops agenter på norsk jord fikk installert  over senga deres på Kongsseteren med hjelp fra Telenor. Denne lærepengen fikk nok Kongen, dronningen og kronprinsparet til å godta at de heretter vil være henvist til å spille annenfiolin bak meg.

I år fyller både kongen og dronningen 75 år. Fem millioner landsmenn vil takke, gratulere og ønske det beste for kong Harald og dronning Sonja i jubileumsåret, enten de kan norsk eller ikke. Vi bilderbergere liker å operere skjult bak prangende fasader som kongehus og parlament, hvis makt vi har lykkes i å redusere til tilnærmet null.

Kjære alle dere kjøtthuer (sa jeg ikke det da nytalen min begynte, forresten?)

Det var et stort øyeblikk da folk fra hele verden kom til Sydpolen for å hylle polarheltene og det norske flagget, som er et ironisk symbol, en slags spøkelsesskygge som symboliserer at Gro, min far, Janus-Jonas og jeg, Joker-Jens har fratatt Norge den demokratiske selvråderetten og gjort det engang fattige men stolte Norge til den velstående føydalprovinsen som ikke trenger mer enn et tøystykke å se på for å holde sine illusjoner i live.

Da lyden av “Ja vi elsker” lød mens folk så på flagget holdt den nasjonalpatriotiske stemningen på å gå av hengslene – den varer nok i 100 nye år, dvs. lenge nok til at NWO er blitt en realitet og Norge er blitt historie, ha-ha-ha!

Norge er land med pionérer som har satt historiske spor som vi bruker i propagandaen for å føre folk bak lyset.

Et folk som evnet å møte ondt med godt da våre nære allierte i utenlandsk etterretning utførte de brutale angrepene på norsk jord 22. juli i en intrikat operasjon som krevet mye planlegging, ikke minst for at politiet og de militære ikke skulle forhaste seg med å komme til Utøya før operasjonen var fullført. Det bekymrer meg mer enn bare litt at ingen annen falsk flagg terror aksjon i moderne historie ser ut til å ha blitt avslørt så fort. Hvordan kunne noe sånt skje i det tradisjonelt så godtroende og naive nisse-Norge? CIA beskylder oss for å ha ført dem bak lyset ved å si at pressen umiddelbart ville skjule alle spor av at noe ikke stemmer. Dette har på ingen måte skjedd og jeg fatter det ikke.

La det være i den luciferianske ånden at vi former fremtiden.

Jeg vil avslutte denne nytalen med et sitat av NWO-tungvekteren Henry Kissinger: ”Det som betyr noe er ikke hva som er sant, men hva kjøtthuene oppfatter som sant.” Så sant, så sant.

Godt nytt år alle dere kjøtthuer!

Joker Stoltzeberg

Jeg er en smart sjef, og dere er en gjeng med kjøtthuer.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

146 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
8 år siden

Takk. Det er viktig å “oversette” det Jens og andre politikere sier til norsk og avsløre hva som egentlig menes og hva de skulle ha sagt om de var ærlige. Skjønt ærlig er et ord som ikke bør brukes i denne forsamlingen.

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Mia Marie Pope Oust Obama http://www.youtube.com/watch?v=Uy2K5SIuK2E

Source:
Abel Danger radio show live, Mon Nov 11, 2013 2:00pm EST — 3:30pm EST http://new.livestream.com/accounts/1990801/events/2540158 Quote: Veterans save America from Britain’s Monkey. Today we will honor Veterans by pointing out the 5 major victories of Abel Danger and announce the victory we see in the next 72 hours regarding the FF attack on electrical grid. Also, November 11, 2013: United States Marine Field McConnell has linked MI-3 Livery Companies’ alleged deployment of sodomites such as Robert Hanssen in the U.S. Senior Executive Service to the wireless mesh allegedly used by the former NSA SIGINT Director Maureen Baginski to coordinate spoliation of evidence of serial rapes, torture and murders at the Pickton Family pig farm in B.C. McConnell claims his MI-3 sister Kristine Con Air Marcy and Baginski began the development of a CSI (?) wireless mesh for the Senior Executive Sodomites in 1979 through a contract with Macdonald Dettwiler & Associates, [ truncated message, see remaining at AbelDanger.net or tune into today’s broadcast or see archived show which will be posted at Abel Danger Campfire chat at https://abeldangerglobalintel.campfirenow.com/room/535560

Abel Danger http://abeldanger.net/

En egenskap som går igjen for toppolitikere er at de har vært og er notoriske løgnere

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
10 år siden

Mia Marie Pope interviewed on Talkshoe radio, AROOSTOOK WATCHMEN, Category: Government & Org. Description: Discussions on Constitutional gov’t, Local (Maine) gov’t., and Keeping Globalism Out of America. This program is live on the air on WXME am-780, Monticello, ME http://www.talkshoe.com/talkshoe/web/talkCast.jsp?masterId=52956&cmd=tc

Talking about Barry/Barack Soetoro/Obama and related, youtube { mia maria pope obama http://www.youtube.com/results?search_query=mia+maria+pope+obama }

Uffda
Uffda
Abonnent
11 år siden

H.A.A.R.P., Agenda 21 and Google’s role in the sinister DNA plan
Whistle-blowing scientist Lauren Moret reveals Google’s shocking on-going plans and technology advances, including advanced DNA mapping and profiling of the general population, as we hurtle toward a total cradle-to-grave post Orwellian nightmare world of total police state control.
http://www.youtube.com/watch?v=7CFtwwQtM6U

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Bluegrey skies with chemtrails rainbow over Trondheim Norway, May 18 2013 http://postimg.org/image/m1sdoz1yn/ I facebook http://tinyurl.com/ba8wgyh

“Frimureriet har det meste av sitt under jorda fra før så de ser ikke på publisitet som noe problem ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/stay-behind-norges-skjulte-statlige-monster-mafia/comment-page-19/#comment-98676

Hans Gaarder
Forfatter
11 år siden

Vil Joker-Jenz bli solkonge? Fire Ap-representanter foreslår å avskaffe kongedømmet og innføre republikk i Norge. Tirsdag kommer saken opp i Stortinget.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10954369

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
11 år siden

Beviselig er ingen av dagens politiske partier egnet til å bestemme noe som helst over oss og vårt land

Anbefalt underholdende internasjonal forestilling ** Cirkus mullah Krekar & co ** entertainment Inc, et utenlandsk tverrpolitisk foretak http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1816&start=1 * British Bankers’ Association Planned and Executed 911 with Reuters for Profit http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1805&start=1 * Orkdal barnevern under sterk kritikk fra kunder, advokatfirma, kommuneadministrasjon og noen ansatte http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1825&start=1 * Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

Seitasis
Seitasis
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

I virkeligheten trenger vi ikke en regjering, (I dag blir de utsatt for så mye eksternt press at det ikke er verd det), fjern regjeringen og partiene, sats på enkelt individet, ikke parti boka.

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

– Jens kommer til å spille på frykt

– Følg med, følg med, de neste seks månedene, sier PR-ekspert.
http://www.nettavisen.no/politikk/article3589114.ece

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Dr.Goebbels – About Propaganda
http://www.youtube.com/watch?v=B8JrNJyS2x4

Jenz Stoltzenberg- About propaganda

Dr. Goebbels:
“If you tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it. The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and/or military consequences of the lie. It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.”

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Jens har sagt mange ganger at HAN har det hele og fulle annsvar for den politikk som til en hver tid føres i landet.
Ifølge svært mange vanstyres landet med dårlig og svært dyr innfrastruktur ,ikke fungerende transportsystemer med dårlig vei og bane.
Sykehusdrift og ventelister er dyrt og under enhver kritikk.
Politi og domstolene er inneffektive og dårlig utstyrt med minimal bemanning.
Skolene er gamle miljøbomber og læreplaner under sterk kritikk.
Regjeringen er toppstyrt dikterende og svært innesluttet i lukkede rom.
Fattige har økt kraftig de siste 7 år , NAV babyen til AP æser ut og er et mareritt for mange et kaldt og urettferdig system.
Ikke vet jeg , bare synser.
Kings Bay gruveulykken på Svalbard med et titalls døde gjorde at Gerhardsen gikk av som statsminister.
77 meningsløse drap ifjor burde vært unngått , hvem tar annsvaret?
Det blir nok som det har vært en stund , pengene går til kameraderiet og resten sluses ut av landet for neppe å komme almuen tilgode.

En dag må galskapen ta slutt , godt valg.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  tralle20
11 år siden

Hvilke politikere, hvilken politiker, i dagens Regjering og Storting har makt, vilje, evne og insentiv til å unngå at Norge as ikke seiler sin egen sjø i forhold til befolkningas rettmessige krav og positive ønsker, dvs ikke styres av nazi-marx mafiaen som reelt har styrt Norge minimum siden år 1939?

Fler personer, samt entiteter, er klar for rettsforfølgelse, reprimander, bøtelegging og fengsling http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88244 I min forrige kommentar ble mange utelatt som må etterforskes og straffeforfølges http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88270

Maarit M. Hanssen
Forfatter
12 år siden

http://e24.no/makro-og-politikk/stoltenberg-finanskrisen-handler-om-aa-redde-mennesker/20239356
Stoltenberg har hatt besøk av kollegen Cameron. Sammen fløy de så til Berlin til Merkel. Biografien til Jens skriver om at Jens Stoltenberg er stille og rolig og helst ønsker ikke å stå frem i media. Det gjelder kanskje bare her i Norge siden media er helt OK, når han er utenlands sammen med store jenter og gutter…

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Jens Stoltenberg uttalte seg om Breivik-rettsaken på Senkveld. – Det er uheldig, sier advokat Harald Stabell.

Statssekretær Hans Kristian Amundsen, ved Statsministerens kontor, sier til VG Nett at Stoltenbergs uttalelser ikke handlet om hva retten burde dømme.

– Statsministeren har gjentatte ganger understreket domstolenes suverene og fulle rett til å dømme. I går uttalte han seg om hvordan dommen vil kunne oppleves av de pårørende. Men han vil ikke på noen som helst måte blande seg inn i rettens rett til å dømme, sier Amundsen

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/22-juli/rettssaken/artikkel.php?artid=10065014

Det var en lettelse med denne avklaringen fra statsministerens kontor.
For hvis Jenz hadde grepet inn og instruert retten om hva de må dømme hadde dommerne ikke hatt annet valg enn å gjøre som de ble fortalt av Jenz…

Skal vi gjette på at Jenz har hatt minst en finger med i spillet for å overstyre politiets etterforskning?

Og hvorfor er ikke Jenz blitt innkalt som vitne? Han hadde jo en nøkkelrolle, ikke bare fordi han holdt seg borte fra kontoret da bomben smalt. Visste Jenz at terror var i anmarsj – hva var det egentlig han snakket med Putin om dagen før?

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Larus, du tror også at ABB hadde bakmenn, men at det var EUs terror-enhet, og ikke CIA/MOSSAD?

Hvis Jenz er klar over at ABB hadde bakmenn er det jo så rart så rart at Jenz ikke så mye som har antydet noe om dette. Han sa jo at hver stein skulle vendes for å finne de skyldige (flertall).

Utøya-etterforskningen bærer tydelig preg av å ha blitt overstyrt. Alt som tyder på bakmenn og flere skyttere er blitt dysset ned. Ikke et pip kommer til å fremkomme om dette i den riggede ABB-rettssaken som snart starter.

Samtykker Jenz fordi han tier om at ABB var styrt av noen?

Larus
Larus
Abonnent
Svar til  Ulven
12 år siden

I denne saken går det ikke an å bevise noe som helst, iallfall ikke før noen begynner å snakke, og det kan ta mange år.

Min antagelse baserer seg på å vurdere hvem som har det klareste motivet for en slik aksjon mot Norge. Norge har i alle år etter krigen vært lydige mot USA, mens forholdet til Israel for tiden er dårlig. På den annen side har dette dårlige forholdet gjort at vi også har mistet innflytelse og betydning for israelerne. Jeg kan ikke se at hverken USA eller Israel her noe motiv for en slik dåd. Å være en torn i øyet og irritasjonsmoment er ikke nok for å sette igang en slik ekstrem ugjerning.

Er det en gruppering som har motiv så er det EU pga. Norges enorme strategiske betydning og nærhet til Europa (kontinentet), som nordmenn flest ikke forstår rekkevidden av. Jeg kan nevne noen ting jeg kommer på i farta:

– Havområder mot nord som er led og kontroll gjennom Nordøstpassasjen som holder på å åpnes opp pga. issmelting. Gjennom Danmark med Grønland vil kontroll over Norge bety at en stor del av denne passasjen kommer under EUs kontroll.
-Grense mot Russland i nord og kontroll med/oppsyn av Russlands isfrie havner ut mot Atlantherhavet.
– Uutforskede og potensielt store olje- og gassforekomster i nordområdene
– Mineraler på havbunnen.
– Enormt potensial for vindkraft offshore
– Norge som Europas “batteri” ved regulerbar vannkraft ved vindstille.
– Norge nekter å være endel av EUs felles fiskeripolitikk (og landbrukspolitikk, men det har mindre betydning)
– Store unyttede mineralforekomster, sannsynligvis også strategisk viktige såkalt “sjeldne jordmetaller” (Rare Earth Minerals).
– Europas og en av verdens største forekomster av Thorium, nok til å forsyne EU med strøm i hundrevis av år potensielt.
– 5000 milliarder tonn eller mer med kull under oljen og gassen i Nordsjøen på norsk sokkel. I disse lagene også ukonvensjonell naturgass i form av metan.
– Et oljefond som er verdens nest største og voksende.

Dette er mer enn nok til å overbevise meg hvorfor Norge har langt større betydning enn vi selv tror, og at EU ønsker full kontroll. Norge er rett og slett for mye til at vi 5 millioner som bor her skal få lov å bestemme selv.

Tilbake til ABB. Dersom han var en “vanlig” terrorist som handlet alene og som er kraftig forbannet på norsk innvandringspolitikk og påstått islamisering, tror jeg ikke han ville gått løs på barna til den politiske eliten. Han ville tatt eliten selv! Jens, Jonas, Gro, alle som han mener er hovedansvarlige for den politikken som føres.
Mange er enige med ABB i sak, dvs. at innvandringspolitikken, faren fra islam osv. er uansvarlig, men ingen forsvarer hans handlinger, jeg har iallfall ikke sett det hittil. Men handlingene hans er så ekstreme at de går ut over selv det en psykopat ville være i stand til å gjøre, eller anse som rasjonelt og hensiktsmessig. Selv en psykopat vil foreta en rasjonell vurdering av hva som ville være en passelig dose av ekstrem handling og effekt. Psykopatens sykdom/defekt gjør ikke at hans rasjonelle evne til å tenke logikk og konsekvenser av det han gjør er borte. Ofte er de langt mer intelligente enn gjennomsnittet. Han ville forstå at dreping av barn ville ha en motsatt effekt av det ønskelige, mens et attentat mot norske politiske ledere faktisk ville bli applaudert i visse kretser! Psykopaten forstår godt forskjellen mellom en skyldig politisk ledelse og uskyldige barn/ungdommer.

En rasjonell vurdering av ABBs framgangsmåte tilsier at den ikke vil ha noen som helst virkning på norsk asyl- eller innvandringspolitikk, og har den noen virkning vil det eventuelt være det motsatte. En “ekte” terrorist ville derfor velge en annen framgangsmåte.

ABBs metodevalg tilsier at islamisering er unnskyldningen for udåden, mens hensikten er å skremme den politiske eliten uten at de fjernes! Å bare fjerne Jens, Jonas & co. ville ikke sende noe signal, bortsett fra bare å være et tegn på at terroren er ekte, og at målet er å stanse islamiseringen av Norge. Sagt på en annen måte, dersom Jens ble drept tror jeg ABB ville være en klassisk terrorist.

Det er valget av ofrene som er nøkkelen her, altså barn/ungdommer. Sprengladningen i Oslo var bare en avledningsmanøver for hovedmålet. Det er kun en trenet, indoktrinert drapsmann, såkalt “MK-ultra” osv. som kan få seg til å gjøre noe slikt fordi han har fått ordre om det, og målet er ikke drapene i seg selv, men å skremme dem som har hatt en fortid på samme plass som Utøya…

Dette er bare mine betraktninger om det hele, take it or leave it…

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Norge innfører EU-direktiver i rekordfart og lovene våre er gjennomsyret av bestemmelser fra Brussel, likevel skyr Jens EU hovedstaden.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8070703

Larus
Larus
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Jens liker ikke å menge seg med den europeiske eliten som har sendt en Manchurian candidate for å slakte ned APs framtidige ledelse, alt for å tvinge det norske politiske systemet til å underkaste seg EU. Norges kolossale naturressurser, mye mer enn bare olje, gass, vannkraft og fisk, gjør at den framtidige europeiske superstaten må tvinge oss til total underkastelse for å få kontrollen.

Jens er skremt og har bare et hjerte av kjøtt og ikke stein tross alt. Jeg forstår godt at han skyr Brüssel.

Lise Tollefsen Slembe
Skribent
12 år siden

Denne var da fantastisk god!

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Kongen deltar på minnemarkering søndag!

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Kongen-og-335-skvadronen-deltar-pa-minnemarkering-sondag-6787086.html#.T2oMOoHmDiQ

Er det mulig at noen av Kongens rådgivere har fått med seg Jenz sin nytale og skjønt at det ikke er nok å være konge sålenge statsministeren manipulerer og manøvrerer for selv å komme i pozisjon som ny-konge?

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Arbeiderpartiet har bestemt seg for å trumfe igjennom det omstridte vikarbyrådirektivet,

– Regjeringen sier ja…
http://e24.no/jobb/regjeringen-sier-ja-til-vikardirektivet/20161572

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

De Understreker annethvert Ord med et Nikk. Deretter kaster de seg ut i kvadruple nikk så hele hodet rister.

Dessuten hermer de ubevisst etter lederen
Tilfeldig?

I politiske partier, menigheter, motorsykkelklubber, fotballag og andre «klubber» er det vanlig at medlemmene ubevisst kopierer klanlederen. Det kan handle om mimikk og fakter, klær, ord og uttrykk,…..

###
Poenget med å kommunisere er jo ikke at budskapet skal ut. Det skal inn.
###
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Se_-de-laner-kroppsspraket-til-Stoltenberg-6774425.html#.T1uBDYtwJaA

Ikke bare mimikk og gestikulasjon de adopterer,
Heil …..

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

En lokalavis hevder å vite at statsminister Jens Stoltenberg skal ha uttalt at han aksepterte forholdet mellom Vågås ordfører Rune Øygard, og den mindreårige jenta Øygard er siktet for å ha hatt seksuell omgang med.
http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/02/15/grove-pastander-mot-stoltenberg

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mole
12 år siden

Jeg trodde AP hadde kjøpt opp de siste lokalavisene i Norge gjennom Edda media og A-pressen jeg men de glemte vist Gudbrandsdølen Dagningen

I AP beskytter man sine egne pedofile overgripere på samme måte som i Vatikanet og CIA

Det er en menneskerett for satanister å misbruke barn seksuelt

Politiet får nå kraftig kritikk for at etterforskningen av Rune Øygard tar lang tid. Det er nesten fem måneder siden han ble siktet for seksuell omgang med ei mindreårig jente.

Saken blir vel trenert frem til Iran krigen de vet starter snart og så henlagt mens alt fokus er rettet mot større begivenheter sånn som alltid, litt på samme måte som da DLD bel behandlet i stortinget samme dag som fredsprisen ble delt ut og Lybias vannforsyninger bombet mens hele verdens øyner var rettet mot Breivik

http://www.gd.no/nyheter/article5930391.ece

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

AP driver et hemmelig politisk muldvarp-system i Norge http://www.abcnyheter.no/meninger/borger/2012/02/14/ap-driver-et-hemmelig-politisk-mullvarp-system-i-norge

Norsk «motstandsbevegelse» verver medlemmer i Bergen http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/hordaland/1.7995488

Kronprinsparet engasjerer seg aktivt i barnevernpolitikken:Vil ha flere barn i fosterhjem! http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat11/thread244349/
.
Jens Bjørneboe http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=101#M5179 + extra

Direkte referanse,
Jens Bjørneboe http://www.youtube.com/view_play_list?p=CD7C020BB1844A84&playnext=1&playnext_from=PL

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Mot ønskene til LO, regjeringspartnerne og egen grasrot vil Jens Stoltenberg (Ap) trumfe gjennom nye vikarregler for arbeidslivet.

VIKARBYRÅDIREKTIVET

Vedtatt i EU i 2008.
Skal blant annet sikre at innleide vikarer fra bemanningsbyråer får samme lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte.

Kritikerne frykter at et slikt direktiv vil føre til økt bruk av midlertidige vikarer på bekostning av faste ansettelser.

En annen grunn til kritikken er at direktivet utfordrer arbeidsmiljølovens paragraf 14-12, som setter strenge regler til innleielse fra vikarbyråer.
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10069463

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Mossad & CIA death squads behind Syria bloodbath

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Relatert,
JUDGE NAPOLITANO FIRED AFTER THIS BROADCAST OF FREEDOM WATCH http://www.nyhetsspeilet.no/2011/09/tid-for-11-september-sannhet/comment-page-15/#comment-82315

Avvei innholdet fra video produsent ift etterforskning som utføres av http://abeldanger.net

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Forget global warming – it’s Cycle 25 we need to worry about (and if NASA scientists are right the Thames will be freezing over again) Met Office releases new figures which show no warming in 15 years http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2093264/Forget-global-warming–Cycle-25-need-worry-NASA-scientists-right-Thames-freezing-again.html

Kilde,
Warmist Bastion: MET Office – Admission Warming Is Over – Mini Ice Age Looming? – Thames Will Be Freezing http://www.abeldanger.net/2012/01/warmist-bastion-met-office-admission.html

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Mistet barna fordi de ble matet med hendene http://www.nettavisen.no/nyheter/article3316927.ece

Å mate med hendene er det som er naturlig og sundt, legg merke til at mat er kommunikasjon:

THE MATRIX, MELANIN, THE BLACK DOT AND MIND CONTROL, DR PHIL VALENTINE http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1628&start=151#M6669

Det såkalte barnevernet er tildels bemannet med inkompetente idioter, mildt sagt og beviselig veldig farlig for oss alle

« Forrige artikkel

”Om å delta eller ikke” – Dualitetens drama skjult i ”SAMARBEID”

Neste artikkel »

Nytt nasjonalt vaksineregister – vaksinepresset øker

146
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x