Joker-Jens’ nytale

13.5K visninger
15 minutter lesetid
146

Kjære alle dere kjøtthuer!

For to måneder siden ble vesle Danica født i Manila. Hun ble verdensborger nummer syv milliarder. [Jeg sier tallet fordi at Bill Gates og jeg har innsett at det er blitt for mange av oss og at noe må gjøres.]

Om noen måneder vil det bli født et lite barn som blir nordmann nummer fem millioner. [Norge praktiserer nå tilnærmet fri flyt av innvandrere som en viktig NWO-målsetting, for å bryte ned nasjonal kultur og tradisjoner).

Hvordan vil det gå med de to små? [Mitt håp er at de vil ende opp som hjernevaskede slaver]

Hvilken fremtid venter dem? [Som hjelpeløse brikker innnefor vår nye verdensorden; NWO – New World Order]

Slik spør foreldre. [Men naturligvis vil vi ikke gi dem svaret]

Slik har foreldre spurt, til alle tider og i alle land, i det første møte med et nytt liv.

I dette magiske øyeblikket fødes en enveis kontrakt for nye uvitende undersåtter.

En avhengighets-kontrakt som gjør at individet må tåle alt.

Derfor er det så uendelig brutalt når et ungt menneske dør. [Selv foretrekker vi slow kill – gjennom depopulasjonsinitiativet GAVI]

Ingen mor liker å miste en sønn. Ingen far ønsker å miste en datter. [Men det er nå blitt for mange av oss her på jorden så noe må gjøres, i tillegg til Gardasil-steriliseringen som vi har fått i gang]

22. juli i fjor ble mange rammet da vi bombet Libyas vannforsyning.

Fedre, mødre, søsken og besteforeldre måtte gå den tunge veien til halvtørre vannhull omgitt av ørkensand.

For dem var det kanskje litt overraskende. Noen libyere trodde kanskje at vi brydde oss om dem og ikke om olja demses – ha, ha. Snart er vårt Statoil på plass med lukrative utvinningskontrakter, takket være mitt raske initiativ og våre villige jagerflypiloter.

Jeg har tenkt på dette hver dag siden: Hvor mange har vi drept i Libya, hvor mange er blitt skadd, hvor mange har fått varige psyiske mén og hvor mange fikk vi tatt fra vannet i det minste for en stund?

Hvordan går det med dem? Naturligvis måtte dette skje som et nødvendig skritt på vei mot én verden styrt av oss, den lille globale eliten.

Fem måneder etter trenger de fortsatt å forstå hvorfor det av og til er nødvendig å knuse noen egg for å lage eggedosis, som Lenin pleide å si.

2012 vil ikke gi nye svar, bare økt tåkelegging av det Grete og Jonas og jeg gjorde mot libyerne.

Først kommer det naturligvis ingen rettssak mot oss krigsforbrytere, takket være frimurerne i rettssystemet og politiet, som er våre medspillere i NWO-prosjektet.

Deretter skal kommisjonen fortelle sin sminkete og uærlige 22. juli-historie om hvorfor vi bombet vannverkene.

Det betyr at vi kommer til å sole oss i gjensynet med vår egen ondskap, noe jeg er trygg på at vi klarer.

For det norske folk og jeg skrev historie i fjor sommer.

Først ble libyerne lamslått av bombene og skuddene.

Så skjedde det noe. De reiste seg, ristet av seg frykten og sto rakrygget opp mot bølge etter bølge av våre bombeangrep og svermer av britiske og amerikanske black ops soldater på marken i ulike forkledninger.

Vi enset det ikke verken i rosetog eller i fakkeltog, ikke i begravelser, kirker, eller foran TV-skjermene.

Vi var ett folk og ikke én av oss tenkte på dem som måtte høste resultatene av våre omfattende ugjerninger på afrikansk jord. Det er slik vi vil ha det.

I møte med det verste i meg tok libyerne fram det beste i seg selv.

Det har skapt tvil i meg om NWO-prosjektet er gjennomførbart nå som folk våkner opp.

Men vi kan håpe på vår evne til å svekke kraften i et folks vilje ved bruk av vold, bedrag og varierte former for propaganda.

22. juli ble det også født barn i Misurata i Libya.

En av dem var Mostafa. Han er i dag en sulten og tørst liten gutt med utsikt til ruinene av det hjemmet hans foreldre hadde skapt til hans ankomst. Mostafa må leve med at bursdagen hans forbindes med vestlige land som USA og Norges grenseløse ondskap og deres blinde, nyttige idioter som bare utførte ordre fra sine onde overordnede, som om de ingenting har lært av annen verdenskrig.

Vi skal sørge for at det ikke bare blir slik, men at hver forbedring som lille Mostafa vil få oppleve er skapt gjennom profitt til NATO-landenes selskaper som nå står i kø for ”å hjelpe” Libya.

Vi skal vise at krigen også fremskapte noe kaldt og uverdig og likeglad i det norske folk, som vi vet vil komme til nytte også i våre kommende operasjoner.

Thomas og Mostafa skal bli voksne på hver sin side av en felles klode, som blir knyttet stadig tettere sammen gjennom vårt New World Order-prosjekt.

Vårt oppdrag er å vise dem hvor mye mer som forener dem enn som skiller dem, noe vi bl.a. klarer gjennom å fylle opp landet vårt med flyktninger som hadde det bra inntil NATOs og USAs terrorister og intrigemakere klarte å gjøre livet uutholdelig for dem uten at de skjønte hvem som stod bak.

At når vi viser ikke bare vilje, men også evne, til å bombe uskyldige kvinner og barn, vokser vi som makthavere.

Når vi har makten til å slippe unna med mord i all offentlighet, vet vi at ingenting vil kunne stoppe oss.

Når andre våger å ha tillit til oss, rekker vi lengst med utføringen av bombetoktene før det blir så uutholdelig at vi må avbryte vår deltagelse før oppdraget er utført, slik det skjedde i Libya.

En dag blir kanskje Thomas og Mostafa venner på fremtidens Facebook.

Thomas lærer om Misurata i 2011. Og Mostafa får bilder av noe hans foreldre har sett før: De norske F16-flyene som er tilbake i Bodø har omsider sluttet å plage ham og hans familie.

Dette er Internett på sitt beste.

Internett på sitt verste er når totalitære forførere som meg selv ikke får snakke uimotsagt i all offentlighet. Dette må vi møte med fasthet.

Vi skal drive våre kritikere og andre tankemessige oppviglere ut med kunnskapen om at vi rår over maktmidler som den vanlige borger ikke kan forestille seg at finnes, langt mindre at det er i MIN besittelse.

Å ta til motmæle mot Bilderberg og NATOs nazi-lignende ekstremisme er ikke å ta ansvar for fremtiden. Jeg oppfordrer alle til å bli gode digitale nabokjerringer og tyste på hverandre om alle som misliker min utøvelse av eneveldig makt. Dere bør bli bedre til å tyste på hverandre enn russerne var under Stalin og tyskerne var under Stasi. Det er typisk norsk å være en god tyster!

Vi må tilstrebe å sensurere meninger og kvele debattene.

Vi kan ikke tåle det ubehagelige. Det som irriterer meg, provoserer og endog sjokkerer meg. Og jeg kommer til å ta igjen mot alle mine kritikere.

Jeg kommer til å besvare frimodige og påstått demokratiske ytringer med velvalgt bruk av det nesten-totalitære Norges mange usynlige maktmidler.

Det er ikke å vise ytringsansvar å si: «Nei, du tar feil, Joker-Jens!» Det gjør vi aldri ved lunsjbordet på jobben. Nå er tiden inne for også å snøre til nettet.

Vi skal bruke også 2012 på de store oppgavene:

Å styrke verdens fattigdom globalt, og ikke minst lokalt her i Norge.

Å arbeide for fred gjennom gradvis utvidelse av NWO-landene, med eller uten bombing og massegraver som i Libya, om det så måtte komme til å gjelde Syria eller Iran.

Vi ønsker ikke å redde klimaet. Vi vil ha mest mulig klima-kaos, som vi skaper gjennom chemtrails og HAARP-anlegg som EISCAT ved Tromsø.

Klimakaoset vil vi bruke som springbrett og påskudd til å skape ”orden” («å redde klimaet» som det heter på nytale – klimaet som vi selv makter å forstyrre så det monner) ut av det med innføring av globale «klimatiltak mot klimakrøll” (som CO2-bløffen osv) ved å få etablert beskatning som må betales til en verdensregjering, vårt planlagte overstatlige diktatur, der jeg er blitt lovet en plass hvis jeg fortsetter å være like lydig som hittil.

For fremtiden tilhører oss i den globale eliten som min far har fått meg inn i.

Det er lett å tro at det ikke nytter å fullføre NWO-prosjektet uten at folk vil lukte lunta.

Men vi vil likevel prøve å få det til, gjennom hardt arbeid, og ved å legge stein på stein, går NWO-prosjektet fremover som to skritt frem og ett tilbake, gir den beste kamuflasje.

Mange hundre millioner mennesker er på få år kastet tilbake til fattigdommens lenker.

Flere dør i krig. Færre lever i frihet.

Og aldri før har flere folk valgt sine ledere gjennom ”frie og demokratiske valg” uten at de fersker at de ingen makt har, fordi vi står bak alle kandidatene som de får velge blant…

Vi så det igjen under den arabiske våren. Mossad, MI6 og CIA og deres agenter kledde av regimenes løgner og tvang fram endringer for å bygge ut den vestlige kapitalens maktbaser i områdene.

Det som gjør meg personlig mest rørt, er at flere barn blir vaksinert og flere mødre overlever.

Fødselsdagen, den dagen hun gir nytt liv, er fortsatt den farligste dagen i mange kvinners liv.

Flere jordmødre, nye fødsels-klinikker og bedre hygiene gjør at mødrene overlever og at færre barn rammes av infeksjonssykdommer mens de er små.

Sist år snikforgiftet vi 600 000 000 barn, de fleste av dem bare med et sprøytestikk, immunsvekkende serum tilsatt aluminiumspartikler. Depopulisten djevel-David Rockefeller, som lenge har vært en nær venn av og et forbilde for min familie, får penger for hvert slow kill sprøytestikk. Vi liker å oppnå flere av våre målsettinger samtidig.

600.000.000 dyrebare liv, hvis svekkede immunforsvar vil gjøre dem til sikre og livslange kunder av Rockefellerindustriens medikament-medisiner.

Jeg er en pådriver for at snikforgiftende vaksiner skal gi mer profitt til gamle onkel Rockefeller, og det bør alle dere kjøtthuer være stoltze av, for det er nemlig jeg, Joker-Jens.

FNs klimapanel advarer mot hyppigere og mer voldsomme uvær i fremtiden; mer klimakaos som grunnlag for en ny klima-verdensorden som vår planlagte verdensregjering trenger.

Uvær preget også romjulen i Norge. Først og fremst pga. HAARP, chemtrails og annen hemmelig høyteknologi for værmanipulasjon samt at Moder Jord Gaia er i ferd med å få nok av all HAARP-herpingen med de livsnødvendige atmosfærer og ionosfærer.

Hele Norge preges nå av chemtrails. Vårt raindancerprogram ødela mesteparten av sommerværet uten at dere så opp på himmelen og luktet lunta, dere kjøtthuer med deres fine hytter uten godvær. For vi har tenkt å ta fra dere godværet for godt – bare vent til sommeren 2012, så skal du få se.

Vi setter pris på nordmennenes evne til å tåle så mange snikangrep fra oss NWO-ere uten at de klarer å tenke tanken så mye som en eneste gang at noen driver gjøn med dem og at mye av det som skjer ikke er naturlig, men frembrakt av oss som trekker i de usynlige trådene.  Og jeg berømmer alle dere som har stått på for å overbevise folk om at det beste er å beholde skylappene på og fortsette å leve på illusjoner.

Men dessverre ser det ut til at stadig flere er i ferd med å våkne opp og spørre: HVA ER DET EGENTLIG SOM FOREGÅR – HVA ER DET VÅRE LEDERE GJØR MOT OSS?! Dette  bekymrer ikke bare meg, men også mine allierte Zbigniew og Hillary sterkt.

Når jeg reiser til Vestlandet om få dager vil jeg drøfte tiltak for økt tankekontroll med de som har stått i bresjen for å holde folk i uvitenhet.

Vi som har ansvaret for hemmeligholdet av årsakene til klimaendringene må først og fremst samarbeide for å hindre sannheten om det bevisst fremprovoserte klimakaoset i å bli kjent.

For planene om en verdensregjering var fjoråret nok en skuffelse.

Det ble gjort fremskritt, men heller ikke møtet i Durban ga et gjennombrudd for spikring av en plattform som en verdensregjering skal kunne stå på.

Men jeg vil ikke gi opp, det har jeg lovet både min far, mine globalistmentorer og frimurerguden Lucifer.

Jeg kommer fortsatt til å være en pådriver for forpliktende avtaler, selv om jeg naturligvis ikke har et fnugg av folkelig mandat for dette. Men kjøtthuene går rundt og tror at jeg er demokrat fordi de får se meg smile og forsøke å sjarmere dem på TV en gang i året, mine 15 minutter i rampelyset idag.

Fordi det ikke finnes noe alternativ til en gradvis fremvoksende verdensregjering der en liten elite vil styre massene, dere kjøtthuer som oppfører dere som sauer. Vi behandler dere som sauer og dere oppfører dere som sauer og alle parter er fornøyd. De fleste av dere vil ikke engang merke forskjellen før du har fått en ørliten microchip under huden – ha, ha, ha.

Verden må gå sammen i en ny verdensorden, styrt av en intellektuell elite og bankierer.

Ellers svikter vi det livslange arbeidet som Henry Kissinger og David Rockefeller har lagt ned, ikke bare på Bilderbergmøtene, men også i mange andre fora der maktens mektig menn har møttes i skjul.

En annen utfordring i det nye året er styrke den europeiske gjeldskrisen slik vi oppnår den planlagte økonomiske nedsmelting av de vestlige land, nok et eksempel på hvordan kaos først må skapes for at våre planer skal kunne virkeliggjøres. For å si det som Haakon Lie som jeg besøkte på hans 100-årsdag som et billig påfunn for å tekkes massene: ”Vi skal bygge det nye Jerusalem!”

Finanskrisen handler tilsynelatende om penger. Men egentlig handler den om mennesker, og våre ønsker om å gjøre alle kjøtthuer til slaver, uten at de merker det selv og uten at de kan tenke seg noe annet liv.

Igjen ser vi hærer av arbeidsledige i Europa. Mange unge er i ferd med å miste troen på fremtiden, noe som vil skape mindre motstand mot gjennomføringen av neste fase av våre planer.

For oss i Norge handler det om å sentralisere makten og styrke overvåkingen av borgerne ytterligere, i tillegg til NAV, PST, FOST, NSM, DSB, barnevernet, politiet, Datalagringsdirektivet, Echelon, Telenor og helsevesenets mange tysternettverk, primært fastlegeordningen og psykiatrien. Dette er på ingen måte nok, derfor har vi opprettet ”åpen linje”-tysternettsiden radikalisering.no.

Våre planer er faktisk radikale: NWO – Den Nye Verdensorden forutsetter intet mindre enn total kontroll over enkeltindividet.

Vi vet ikke hvor mange som vil lukte lunta før vi har lokket dem inn i buret, smekket igjen døra og kastet nøklene. Men jeg lover at vi gjør det vi kan for forhindre at så skjer, min joker-regjering bruker derfor 1 milliard kroner i året utelukkende på propaganda eller «kommunikasjonsrådgivning» som vi sier i nytalen.

Det blir ingen trygg fremtid uten fred og bare den nye verdensorden kan skape fred, slik maktmonsteret George Bush senior sa i sin tale den 11. September 1991:

Mange nordmenn deltar i arbeid rundt om i verden for å fremme New World Order.

Som hjelpe-arbeidere i FN-regi.

Som helikopterpiloter i Afghanistan og jagerbombeflyvere over Libya.

Ofte er det snakk om farlige oppdrag.

I fjor angrep norske flygere det libyske folk med en intensitet og brutalitet som verden ikke har sett maken til siden USAs teppebombing av Vietnam.

Våre F16-piloter var blant de dyktigste Libya-bomberne i en bred koalisjon, og har siden høstet fortjent ros fra våre kriminelle allierte i den overordede NWO-strukturen. Som min venn og forbilde Barack Obama sa til meg på telefonen mens våpenbrødrene USA og Norge bombet Libya som verst (jeg mener som best), både USA og Norge: ”Kill – Norway!  Go kill! Kill’em all!” Da lo vi begge to. Tenk at USA har en så ungdommelig og cool president som attpåtil er farget. Imponerende.

I Afghanistan har norske soldater bidratt siden 2001 – året opiumsproduksjonen spratt gjennom taket etter at det USA-installerte Taliban-regimet hadde brutt alle inngåtte avtaler med narkopartnerne Clinton og Bush ved å forby opiumsdyrking i opiumens eget mekka Afghanistan.

2012 blir året da vi starter nedtrappingen. Vi er stolte over å ha okkkupert Afghanistan med stø hånd på avtrekkeren i 11 år, det er ett år mer enn Sovjet-Unionens okkupasjon av Afghanistan varte, den var som kjent et grovt brudd på folkeretten, og ble naturlig nok massivt fordømt av alle NATO-landene.

Jeg er fylt av stoltzhet over hva våre soldater har utrettet i Afghanistan, ikke minst innsatsen med å gi nyttig avlastning av US Armed Forces og CIA i deres viktige NWO-fremmende arbeid for hhv. å snikangripe Pakistan militært og å sanke sammen og frakte narkotika ut av Afghanistan til NATOs flyplasser i Kosovo og Tyskland.

Vi retter en varm takk til alle som er ute på tokt for NWO, eller fredsskapende oppdrag som det heter i nytalen.

Samtidig minnes vi våre ytterst få falne. Vi har igjen mistet noen av våre beste.

Oberstløytnant Siri Skare døde i et angrep mot FN-kontoret i Mazer-i-Sharif. Dette er et tegn på at likestillingen nå er kommet langt i Forsvaret.

Jurist Ingrid Midtgaard ble drept i et bombeangrep mot New World Order-organet FN i Nigeria. Nigeria er litt av et kaos, men det kreves nok sterkere lut enn litt lett byråkrati for å skape orden der. Men NWO har lenge hatt Nigeria som et satsingsland, blant annet for utprøving av depopulasjon gjennom vaksiner.

Vi mottok budskapene om titusener av libyeres bortgang etter vår bombing uten sorg. Det var viktig å stoppe Gadaffis forsøk på å prøve å frigjøre Libya fra fiat-money pengesamarbeidet som de vestlige økonomier, jeg mener NWO, har som en viktig byggestein.

Jeg er ikke så redd for at de overlevende libverne alltid skal huske hva vi gjorde mot dem. Med overtagelsen av libysk TV og media er vi allerede i gang med å implementere ulike strategier for hjernevask som har fungert godt i Norge i denne saken: ”NATO reddet libyas folk fra en brutal diktator”. Det er sånt som ikke bare nordmenn men også libyere liker å innbille seg.

I år vil jeg sende en ekstra varm hilsen til kong Harald og dronning Sonja, som godtar at jeg stiller dem mer og mer i skyggen av meg selv, som den Joker jeg er.

Kanskje aldri i fredstid har kongefamilien stått nærmere sitt folk enn etter at Kong Harald overlevde sine sykdommer som han ble påført av ”calibrated to kill”-strålevåpenet som noen black ops agenter på norsk jord fikk installert  over senga deres på Kongsseteren med hjelp fra Telenor. Denne lærepengen fikk nok Kongen, dronningen og kronprinsparet til å godta at de heretter vil være henvist til å spille annenfiolin bak meg.

I år fyller både kongen og dronningen 75 år. Fem millioner landsmenn vil takke, gratulere og ønske det beste for kong Harald og dronning Sonja i jubileumsåret, enten de kan norsk eller ikke. Vi bilderbergere liker å operere skjult bak prangende fasader som kongehus og parlament, hvis makt vi har lykkes i å redusere til tilnærmet null.

Kjære alle dere kjøtthuer (sa jeg ikke det da nytalen min begynte, forresten?)

Det var et stort øyeblikk da folk fra hele verden kom til Sydpolen for å hylle polarheltene og det norske flagget, som er et ironisk symbol, en slags spøkelsesskygge som symboliserer at Gro, min far, Janus-Jonas og jeg, Joker-Jens har fratatt Norge den demokratiske selvråderetten og gjort det engang fattige men stolte Norge til den velstående føydalprovinsen som ikke trenger mer enn et tøystykke å se på for å holde sine illusjoner i live.

Da lyden av «Ja vi elsker» lød mens folk så på flagget holdt den nasjonalpatriotiske stemningen på å gå av hengslene – den varer nok i 100 nye år, dvs. lenge nok til at NWO er blitt en realitet og Norge er blitt historie, ha-ha-ha!

Norge er land med pionérer som har satt historiske spor som vi bruker i propagandaen for å føre folk bak lyset.

Et folk som evnet å møte ondt med godt da våre nære allierte i utenlandsk etterretning utførte de brutale angrepene på norsk jord 22. juli i en intrikat operasjon som krevet mye planlegging, ikke minst for at politiet og de militære ikke skulle forhaste seg med å komme til Utøya før operasjonen var fullført. Det bekymrer meg mer enn bare litt at ingen annen falsk flagg terror aksjon i moderne historie ser ut til å ha blitt avslørt så fort. Hvordan kunne noe sånt skje i det tradisjonelt så godtroende og naive nisse-Norge? CIA beskylder oss for å ha ført dem bak lyset ved å si at pressen umiddelbart ville skjule alle spor av at noe ikke stemmer. Dette har på ingen måte skjedd og jeg fatter det ikke.

La det være i den luciferianske ånden at vi former fremtiden.

Jeg vil avslutte denne nytalen med et sitat av NWO-tungvekteren Henry Kissinger: ”Det som betyr noe er ikke hva som er sant, men hva kjøtthuene oppfatter som sant.” Så sant, så sant.

Godt nytt år alle dere kjøtthuer!

Jeg er en smart sjef, og dere er en gjeng med kjøtthuer.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

146 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Vitnemål om korrupsjon og perversiteter innafor bl.a. NATO og det militære kompleks: Kay Griggs: Colonel’s Wife Tell-All Interview http://www.youtube.com/results?search_query=Kay+Griggs%3A+Colonel%27s+Wife+Tell-All+Interview

Etter å ha lyttet til modige Kay Griggs (Katherine Pollard Miller), kan mange spørsmål dukke opp. Ett av de er, hvorfor ga nobelinstituttet fredsprisen til Heinz «Henry» Alfred Kissinger? http://www.google.no/search?q=Heinz+«Henry»+Alfred+Kissinger
*
Hvordan kan en rimelig oppegående person som Bill Gates anbefale vaksiner for å redusere klodens befolkning, og hvorfor støtter den norske regjeringen samme agenda? Bill Gates bekrefter at vaksiner inneholder stoffer som fører til infertilitet, noe som er iht FN agenda UN Population Division Policy Brief, No. 2009/1 March 2009. What would it take to accelerate fertility decline in the least developed countries? UNITED NATIONS ● DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1569&start=101#M5298

Bill Gates Admits Vaccines Are Used for Human Depopulation http://www.youtube.com/watch?v=6WQtRI7A064
*
FN var i ferd med å gi en menneskerettighetspris til Muammar al-Gaddafi, og det rimer ikke med propagandaen om at han var en grusom diktator, tvert imot, Smoking Gun: Gaddafi Was To Receive U.N. HUMAN RIGHTS AWARD http://www.infiniteunknown.net/2011/11/04/smoking-gun-gaddafi-was-to-receive-u-n-human-rights-award/

Hvor mye har ikke vestens massemedia blackout, kontroll og sensur, ødelagt for klodens liv og miljø? Mye informasjon viser på at Libya under Gaddafi var et særdeles godt og velstående samfunn å leve i, og NATO’s angrep førte til at mange sivilie ble drept:
Libya Truth (DnB Soundtrack)

The Truth About Libya: NATO Crimes & Mass Media Lies Exposed!

Can you handle the TRUTH about Libya & the UN bombing?

GADDAFI DEAD – The Truth About Libya, Gaddafi, and the illuminati — PART 1 http://www.youtube.com/watch?v=RX6_W-SyiO4&feature=share
*
Flere terroraksjoner har ført til globale negative konsekvenser, også for Norge. Hvorfor etterforsker ikke norske myndigheter eksempelvis 9/11 falskflagg terroraksjonene som også har påført vårt folk og land både lidelser og store økonomiske utgifter, bl.a. ifm krigen i Afghanistan, hvor det nå produseres opium med en gateverdi per år som tilsvarer prisen på ca 10,000 F16-fly. Hvor blir de pengene av, går noe av de inn i statskassa vår?

Det beste jeg har funnet av offentliggjort etterforskning av 9/11 falskflagg terroraksjonene er følgende:
9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/
Noen av de mistenkte er trolig kjent for de fleste, Abel Danger Mischief Makers – Mistress of the Revels – ‘Man-In-The-Middle’ Attacks http://www.abeldanger.net/2010/02/abel-danger-mischief-makers.html

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Falcon legger frem mengder av viktig håndfast info fra den virkelige verden her, og blir dynget med nedtomler.

Er det mulig at noen av stoltzenbergs myriader av kommunikasjonsrådgivere har fått beskjed om å følge litt ekstra med her på Speilet?

Det trengs vel nå som svermen av skepsisere har forduftet herfra av ukjente årsaker. Skepzizerne er kanskje tilbake i sine OTO-losjer i Trondheim og omegn, der de bedriver ild-ritualer under ledelse av sin ypperstepreprest satanist Dyrendal som tydeligvis har fått nok av å være en ramp i lyset.

ajoar
ajoar
Abonnent
Svar til  Ulven
11 år siden

Joker Stoltzeberg ? Hvem er det som har skrevet denne artikkelen? Tørr ikke forfatteren stå frem?

«…….Det trengs vel nå som svermen av skepsisere har forduftet herfra av ukjente årsaker. Skepzizerne er kanskje tilbake i sine OTO-losjer i Trondheim og omegn, der de bedriver ild-ritualer under ledelse av sin ypperstepreprest satanist Dyrendal……»

Svaret for hvorfor skeptikere fra forumet er «forsvunnet» fra nettstedet gir seg selv når man leser sitert kommentar ovenfor. Men da har dere jo fått det slik dere ønsket, å få være i fred med hatet og tankene deres om alt og alle i samfunnet vårt er ødelagt og negativt, og styrt av NWO, nå slipper dere å forholde dere til skeptikere som dere oppfatter som provokatører og kunskapsløse. Er ikke det litt deilig da? Gled deg Ulven over at du slipper å bruke en kalori på å plukke fra hverandre meninger som ikke stemmer med dine. Så blir det fred her på forumet. Vi skeptikere kan heller bruke tid på andre forum og nettsted. Det er ikke interessant å være her mer.

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  ajoar
11 år siden

Hva med å reflektere over innholdet i artikkelen.

Du får kose deg videre i det velfungerende demokratiske samfunnet vi lever i ;)

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  ajoar
11 år siden

Ja, hvem skrev artikkelen?

Men jeg har et annet spørsmål.

ajoar:

Du skriver: «Vi skeptikere kan heller bruke tid på andre forum og nettsted. Det er ikke interessant å være her mer.»

Ja, etter 22. Juli ble ting forandret. Dere innså sikkert at dere har kjempet mot en innbilt indre fiende (nyhetsspeilet), og innså at det var mere interessant å bekjempe noe av den samme ekstremismen nyhetsspeilet har rettet skyts mot. Men under annen merkelapp og vinkling. Eller er det helt feil?

Kan jeg spørre om hvilke forum og nettsteder dere har forflyttet dere til?.
Kan det være nettsteder med såkalte anti-islamister og høyreekstreme?.

Venter spent på svar.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  ajoar
11 år siden

Skepsis.no, sceptic.com og alle dets like i mange land er forbundet med bl.a. fabian society, en nwo front blant alt for mange, De fleste, kanskje nesten alle, deltakere på skepsis aktiviteter vet ikke hva de er med på, typisk masonic, frimureri, strategi, samme med hells angles, de fleste medlemmene vet ikke at hells angles er en kriminell nwo front utsprunget fra nazismen etter 2. verdenskrig:

The Great Work of The Masonic Beehive

Common Purpose and the Fabians – Michael Tsarion

Common Purpose & World Control Brian Gerrish 1of3

Brian Gerrish – Blowing The Whistle conference [23rd October 2011] http://www.youtube.com/watch?v=8b7ujQ0-KsA&feature=player_embedded
World System and the Illuminati http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1494&start=1#M4175 viser hvordan hierarkiet er bygd opp rundt illuminati, med tusener av fronter som påvirkes av illuminati hegelian dialectic strategy for illusorisk å skape uro og krig i samfunnet

ajoar
ajoar
Abonnent
Svar til  ajoar
11 år siden

«Oxford sier:
Du får kose deg videre i det velfungerende demokratiske samfunnet vi lever i»

Demokratiet vårt er ikke perfekt, det har jeg aldri hevdet. Det finnes ingen perfekte samfunn i verden, vi er mennesker på godt og vondt. Men noen samfunn er utvilsomt bedre enn andre, og vi i Norge har det altfor godt på mange områder.

«Sigr Huginsson sier:
Kan jeg spørre om hvilke forum og nettsteder dere har forflyttet dere til?.
Kan det være nettsteder med såkalte anti-islamister og høyreekstreme?»

Ved å svare slik insinuerer du nærmest at jeg er høyreekstremist m.m. Det at du velger å spørre om jeg tilhører ekstreme gruperinger bare fordi jeg er skeptisk til en del meninger og konklusjoner som mange her fronter er forferdelig trist. Det inspirerer ikke til noe ønske om å være her i hele tatt.

«Falcon sier:

Skepsis.no, sceptic.com og alle dets like i mange land er forbundet med bl.a. fabian society, en nwo front blant alt for mange, De fleste, kanskje nesten alle, deltakere på skepsis aktiviteter vet ikke hva de er med på, typisk masonic, frimureri, strategi, samme med hells angles, de fleste medlemmene vet ikke at hells angles er en kriminell nwo front utsprunget fra nazismen etter 2. verdenskrig»

Voldsomme konklusjoner, jeg er heller ikke medlem av skepis.no eller andre «skepsis forum». Jeg er ikke løpegutt for frimurere, hells angels eller andre du mener tilhører verdens negative elite, så jeg forstår ikke hvorfor du drar opp disse momentene.

Ser dere ikke hva dere holder på med? Folk gidder ikke være her fordi dere fremtrer på denne måten.
Det er sundt å hevde ulike meninger, samfunnet vårt trenger det, men her inne blir diskusjonenen fientlige, sjikanerende og en blir raskt satt i bås og stemplet. Slikt vil ikke jeg være en del av. Derfor er det bedre å delta andre steder der det stilles krav til saklig fremstilling og respekt for ytring, og der man også må stå for og ta ansvar for det en sier.

Vel vel. Men forumene her får være som de er for min del, men de forblir dermed uinteressante for veldig mange pga av all sjikanen og dobbelmoral/etikk. Ingen hensikt å fortsette denne tråden, den blir å gå i loop, slik som det har blitt mange andre ganger når det samme har blitt tatt opp. Det gir uansett ikke endring.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  ajoar
11 år siden

ajoar sier:
«Ved å svare slik insinuerer du nærmest at jeg er høyreekstremist m.m. Det at du velger å spørre om jeg tilhører ekstreme gruperinger bare fordi jeg er skeptisk til en del meninger og konklusjoner som mange her fronter er forferdelig trist. Det inspirerer ikke til noe ønske om å være her i hele tatt.»

Du trenger ikke å spille dum og trist ajoar. Selv en 5-åring evner å se at det ikke er det jeg antyder. Man trenger ikke å være antiislamist for å kræsje document.no, og man trenger heller ikke å være kristensionist for å kjæsje forumet til MIFF.

Jeg gjentar:
Ja, etter 22. Juli ble ting forandret. Dere innså sikkert at dere har kjempet mot en innbilt indre fiende (nyhetsspeilet), og innså at det var mere interessant å bekjempe noe av den samme ekstremismen nyhetsspeilet har rettet skyts mot. Men under annen merkelapp og vinkling. Eller er det helt feil?

Kan jeg spørre om hvilke forum og nettsteder dere har forflyttet dere til?.
Kan det være nettsteder med såkalte anti-islamister og høyreekstreme?.

Kan du svare på spørsmålene uten å sette deg selv i en offerrolle ved bruk av stråmannsargumentasjon?

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  ajoar
11 år siden

Og hvilket virkelig navn skjuler seg så bak ditt psedonym ajoar ? Tør du ikke stå frem ?

Busserulls
Busserulls
Abonnent
Svar til  ajoar
11 år siden

Hvem er «skepsisere/Skepzizerne»? Skal man ha et «åpent sinn» så må man vel også lytte til, vurdere og overveie det man ikke liker å høre eller det man velger å ikke tro på? Dere som er tilhengere av nyhetsspeilet må vel være sjeleglade for at noen gidder å si dere imot, slik at dere kan få innspill fra de som ikke mener det sammme som dere?

Jeg vet ikke om jeg er i den kategorien du kaller «skepsisere». Muligens. Svaret på at vi er forduftet… øh… mest sannsynlig er vel at vi innser at det går i repeat, logiske argumenter preller av som vann på gåsa, innfløkte konspirasjoner anses mer troverdig enn sannsynlige senariorer, uansett situasjon.

Og ikke minst det faktum at vi blir til tider sperret/blokket for å kommentere. Noe jeg selv opplevde 22/7 og dagene deretter, da jeg spurte om «dere» kom til å kalle det falsk flagg hvis det var høyreekstreme som stod bak (dere gikk først ut og konkluderte med falsk flagg). Når jeg senere påpekte at jeg klarte å «spå» utviktlingen på disse sidene, ble jeg sperret når jeg forsøkte å påpeke dette…

Jeg har ingenting å være et rasjonelt motsvar på disse sidene, men når har litt for gode poenger blir sensurert, vel da gidder man bare ikke mer… (håper denne går gjennom da, vet ikke om jeg er blokket enda…)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  ajoar
11 år siden

Busserulls, kom tilfeldigvis over at skepsis er bl.a. fabian society forbundet, etter at jeg refererte til kilde som faktisk lå via et skepsis-sted, forsvant kildeinnholdet, men uansett kan det selvfølgelig være interessante sjeler der som er redelig og ikke har peiling på hvem som driver geskjeften, eller de velger å ikke bry seg om det

Det er ikke noe ‘dere’ her på NySp, slik jeg ser det er det en café som hvem som helst stikker innom nå og da, har hittil ikke observert noe team her, hvis det oppstår, er det etter min erfaring tilfeldig ut fra sak og hva som ytres, tar alltid litt tid å venne seg på et nytt miljø, naturlig det. Skulle ønske at massmedia hadde fjernet sine nazi- og marxistsosialist-rules med sensur og kontroll, da hadde det blitt flott da :)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  ajoar
11 år siden

Klart man må sette pris på skepsisere, det ville vært kjedlig og lite utviklende vist vi alle tenkte likt Busserulls :)

Når alle tenker lkt er det ingen som tenker

Det er vel spamming med flåsette og arrogante onlinere som kjennetegner noen av dere og som er direkte årsak til utestengelse, men det er vel skepsis som er mest kjent for å sperre ute brukere som kommer inn på forumet der med faktakommentarer og logiske argumenter

Vist dere ønsker å tro på den ofisielle konspirasjonsteorien om den magiske trollmannen Breivik så er det helt greit men ikke klag vist det kommer nye terroraksjoner

Et barn som klarer å stjele kake i kakeboksen og komme unna med det med å legge skylden på andre vil stjele flere kaker

Jeg blir seff litt skeptiske når en av de fremste presidenkandidatene i USA sier at Polen og Iran er verdens farligeste land men det forklarer kanskje hvorfor de sprengte flyet med det polske eliten ?

http://www.dagbladet.no/2012/01/06/nyheter/politikk/utenriks/19687956/

Kanske ikke så rart at de har arrestert over 5,800 OWS demostranter som ikke tror fine ord lenger

The US police have arrested over 5,800 anti-Wall Street protesters since the beginning of the anti-capitalism movement in September last year

http://www.presstv.ir/detail/218906.html

Men det fungerer vist ikke med å arrester og torturere de som bruker ytingsfriheten så nå skal demostrantene grilles og bestråles til de dør en grusom kreftdød

Non-lethal weapons: America’s coming high-tech crackdown

http://rt.com/news/non-lethal-weapons-pentagon-249/

Ønsker alle dere skepsisere et flott godt nytt 2012 år der vi alle kan samarbeide og debatere uten å være ufine mot hverandre :)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Ulven
11 år siden

The story of mercenaries in Libya http://globalciviliansforpeace.com/2011/11/08/the-story-of-mercenaries-in-libya/
Foreign & American Mercinaries with Misrata NATO Dogs, NATO Crimes In Libya http://www.youtube.com/watch?v=FqgLig0jmjk&feature=share

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Rockefeller familiemedlemmer var med i finansgruppen som finansierte alle sider i eksempelvis 2. verdenskrig. Rockefeller foundation har vært med på etableringen av vårt såkalte folkehelseinstitutt. Samme familie kapret også farmasiindustrien og har idag god kontroll med dette markedet, på godt og veldig mye vondt og ekstremt kostbart, se bl.a. på avansen på medisiner, den er skyhøy, viser at det ikke eksisterer reell konkurranse, markedet er nemlig styrt av bl.a. patenter.

Hvorfor og hvordan har vi som nasjon falt i disse fellene? som koster oss så mye på mange områder, og hvorfor har ikke etterkrigstidens regjeringer ryddet opp i dette til folkets beste? Hvor mye er medlemmer av bl.a. våre regjeringer involvert i denne korrupsjonen?

How the Rockefellers took control of the US medical system, Flexner Report http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1357&start=276#M4628

Jeg brukte ca to år på å finne finne ut hva vaksiner egentlig er. Det jeg fant ut er at ingen fungerte som markedsføringen påsto men stikk motsatt, mange er meget skadelige. Eksempelvis såkalt vaksine mot såkalt svineinfluensa førte til at mange fikk permanent narkolepsi og andre alvorlige bivirkninger. Vaksinen var totalt ubrukbar, bare en utgift og fare. Prøv selv å finne en vaksine som har nyttteverdig for mottakeren, det tar dessverre ganske lang tid, er mye dokumentasjon å se gjennom:

Såkalt svineinfluensa forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1

Børge M. Oftedal
Svar til  Falcon
11 år siden

http://www.facebook.com/group.php?gid=158537187932

Gruppen skal belyse den urett som Stoltenberg familien begår samt norsk presse + alle andre som profitterer og hemmeligholder samt fortier De faktiske FAKTA at vår egen statsminiser og hans nærmeste familie tjener et ukjent beløp og ikke minst politisk fremstår og representerer medisinfirmanene med et stort SMIL.

Det er på tide at gode arbeiderparti folk våkner opp fra den grådighetskultur de støtter ved å gi sin stemme til den falske profet Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg hvorfor ikke nevne ditt innhabile forhold med din lillesøster?

Alle kan få dette bevist,det er bare å trykke her http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5640&MainArea_5661=5640%3A0%3A15%2C1368%3A1%3A0%3A0%3A%3A%3A0%3A0&MainLeft_5640=5544%3A40753%3A%3A1%3A5586%3A5%3A%3A%3A0%3A0

deretter søker Camilla Stoltenberg på Kontaktinformasjon
PÅ høyre side under Kontaktinformasjon under «Personer, adresser og annen kontaktinformasjon»

Det er kanskje også verdt å nevne at pappa Thorvald Stoltenberg er storaksjonær hos vaksineprodusenten GlaxoSmithKline, at sønnen hans, stats- og vaksineminister Jens Stoltenberg, i sin nyttårstale erklærte at han vil vaksinere alle verdens barn.
Kilder http://www.fvn.no/nyheter/innenriks/article679863.ece

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/07/kanadisk-lege-h1n1-vaksinen-er-en-rasehygienevapen-for-masseutryddelse/
Søk selv Thorvald Stoltenberg +GlaxoSmithKline

En kort presentasjon av saken.

Vaksineringsbløffen med Stoltenbergfamilien som ambassadører og profitører.

De færreste kjenner til hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller Foundation, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette. I årene 1910-20 ble båndene mellom den kjeltring­aktige laug-organisasjonen American Medical Association (AMA) og Wall Streets bank/finans-elite knyttet ved at landets rikeste og mektigste personer opprettet skattefrie fond som støttet medisinsk forskning. Pengene gikk til AMA-godkjente medisinske skoler og universiteter. Finans­eliten forventet på sin side å få mye igjen for pengene, da det bare var i navnet (og for den naive presse) at dette var ”humanitære” og ”filantropiske” donasjoner. Kenny Ausubel skriver i boken When Healing becomes a Crime (2000; s. 288-89):

”Medisin hadde aldri før vært lukrativ forretning, og plutselig var den besvangret med nok løfter til å tiltrekke seg ”gummi-baronene” fra slutten av 1800-tallet. De anvendte masse­produksjonens industrielle logikk på frembruddet av medisinske behandlinger. AMA kastet seg på hjulene til disse overveldende finansielle kreftene for å transformere medisin om til en industri. Formuene til Carnegie, Morgan, Astor og Rocke­feller finansierte kirurgi, strålebehandling og legemidler, som ble de lukrative hjørne­steinene til den gryende medisinske økonomi.”

Partnerskapet mellom såkalt ”skolemedisin”, farmasøytisk industri og Wall Street dannet den konstellasjon som vi i dag tar for gitt og innbiller oss er ”objektiv medisinsk vitenskap til pasi­entens beste”.

Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ”let’s make money by making and keeping people as sick as possible”-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og full­finansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør. Ertresvåg skriver (s. 108):

”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”

Camilla Stoltenberg

Jens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helse­problemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015.

Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”. FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientenes side.

Kilde http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Reis Dere Opp Fra Løgnenes Og Taushetens Aske Grip Ilden Og Hold Samt Bevar Den

Carl Andreas Hope Rydsaa
Type personvern:
Åpen: Alt innhold er offentlig.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
11 år siden

På samme måte som The Joker i Batman har en viktig funksjon, har Stoltenberg også det. Vi skal bli provosert til å bli mer medmenneskelige!
The Joker klarte å vise med sitt eget forsøk at vi mennesker ikke ønsker å sprenge den båten våre medmennesker sitter i, selv under press om at de kansje sprenger oss. (For de som har skjønt noe av siste Batmanfilmen)

Det virker som forfatteren av denne artikkelen ønsker å fremprovosere enda mer hat. Jeg tror Stoltenberg ikke har mulighet til å gjøre ting anderledes fordi han er under veldig sterk programmering. Jeg synes fryktelig synd på han fordi det sikkert fortsatt er noe menneskelig igjen i han som vet at han er med på å gjøre fryktelige handlinger.

Woina Guerilla
Abonnent
11 år siden

Å humre alene på formiddagen er sjelden jeg gjør, men denne var lang og god med mange fine poenger. Likevel blir det harmløst som det meste av klritikken mot NWO og finansoligarkene som eier vår del av verden og nå kjører hardt for å ta resten av den frie verden mens de har det militære overtaket.

Så lenge den siste definerende biten mangler blir det mest sutring og hvisking i lovotten. For den som vil ta det siste spranget videre lønner det seg å høre det fra «hestens egen munn», som det kalles:

http://www.realjewnews.com

Blant alle de glimrende blogger og nettsider er Nathanael Kapner sin min storfavoritt. Går man ikke denne veien fullt ut og konkretiserer hvem denne Illuminat/NWO/makteliten/…. og så videre er er man faktisk selv en del av problemet og bidrar til å tåkelegge de faktiske forhold like effektivt som om man selv var en del av denne maktelitens Mind Control-system.

Er Nyhetsspeilets skribenter det? Eller lider man bare av en sykdom som kalles FOJ (Fear Of the Jews)?

Mike Cechanowicz
Forfatter
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

Nyhetsspeilets skribenter påpeker en sykdom som kalles konkurranse – individer som tjener sin egen agenda på andres bekostning – uansett hvilken rase, religion, eller trossystem de ellers måtte tilhøre. Fordi disse individene kler seg i fåreklær mens de oppfører seg som ulver er det åpenbart viktig å avsløre deres virkning og effekt på samfunnet.

Woina Guerilla
Abonnent
Svar til  Mike Cechanowicz
11 år siden

Konkurranse er overhodet ingen sykdom og det mange av Nyhetsspeilets skribenter omtaler er de skjulte kreftene som har den overordnete kontrollen med finans, politikk og media i den vestlige verden. Det har null med konkurranse å gjøre. Konkurranse innenfor regler er etter min oppfatning et sunt element i naturen og samfunnet.

Når man hyller disse overordnete kreftene inn i et kodespråk som sprer fokus til alt og alle og fjerner enhver mulighet til definering av problemet kan det oppfattes som bevisst tilsløring av den reelle og fysiske makteliten og en del av deres forsvarsmekanismer.

Den vestlige verden er i dag og har lenge vært styrt av makteliten i USA og London City. På grunn av at USA til nå har vært et svært åpent samfunn vet vi8 veldig mye om hvem som kontrollerer finansverdenen og derigjennom har skaffet seg kontroll over media og politikk og etterhvert også utenrikspolitikken.

De kreftene er ikke diffuse, men kan overveiende defineres som jøder. Merk deg ordet jøder og ikke zionister eller andre omskrivinger. Navn som Rotschild, Bernanke, Spielberg, Albright, Kissinger, Chertoff, Wolfowitz bare for å nevne noen. Kampen som kalles GIABO blir derfor i de vestlige land først og fremst en kamp mot disse jødiske maktgruppene og deres gruppesamhold.

Dette vet selvsagt jødene selv og har mange forsvarsmekanismer ute: HoloCa$h-skjoldet, begrepet antisemittisme og så videre. Mitt poeng er at den som ikke adresserer det grunnleggende problemet direkte kan aldri lykkes og driver mere det hele som en bigeskjeft for moro skyld.

Angriper man derimot grunnproblemet direkte kan man vinne, men man må selvsagt også tåle motangrepene som garantert kommer.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

Enig med deg, Woina, ift grunnproblemet. De har en tro som tillater å undertrykke andre, men hva kan vi gjøre med det? På hvilken måte ser du at vi kan vinne?
Det er imidlertid ikke bare jødiske maktgrupper som synes det er greit å utnytte og undertrykke andre, så det kan være lurt å se handlingen i seg selv som det grunnleggende problemet.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

Ikke bland jøde-begrepet opp i denne saken, jødisk er i hovedsak blitt til en religion og har ikke noe med kriminalitet å gjøre http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/joker-jens-nytale/#comment-79643

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

The Hidden History – The Khazar Empire http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/joker-jens-nytale/comment-page-2/#comment-79660

Det er bare tull å si at alle i en religiøs gruppe eller rase er kriminelle, det blir som å si at alle nordmenn er kriminelle fordi Norge har bidratt til å rane Libya, skjerp sansene

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

Falcon, jeg ser det som kriminelt å utnytte andre. Jødene læres opp i den tro at de er utvalgte, mange av dem tror derfor at de har lov til å undertrykke og utnytte de som ikke er utvalgt.
Hvem tror du styrer trådene på Stoltenberg-dukken?

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

Ikke bland jøde-begrepet opp i denne saken, jødisk er i hovedsak blitt til en religion og har ikke noe med kriminalitet å gjøre. Alle religioner blir anvendt til både lovlydige og kriminelle aktiviteter. Israelske Doreen Dotan sier at også mange palestinere har jødisk gen, og det rimer med kaoset rundt begrepet, har blitt brukt i århundrer av enkelte til å skape forvirring for å fremme egen sak:

Greg Szymanski Interviews Doreen Dotan http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1438&start=26#M4661
Hun sier bl.a. at Israel av idag er klodens største nazi-konsentrasjonsleir, og hun er jødisk

World Travels: Anti-Zionist Jewish Protestors attacked by an AIPAC attendee in Washington D.C http://www.youtube.com/watch?v=3dSHl3C9kgY
The most harmful place for Jews is in Israel

The Khazar Parasites – Who Controls the World http://www.nyhetsspeilet.no/2011/05/hemmeligheten-bak-davidstjernen/comment-page-4/#comment-78835

Larus
Larus
Abonnent
11 år siden

Jeg bare lurer på en ting (oppriktig): Dersom Jensemann er så inne i NWO osv. som det ofte hevdes (ikke bare på dette forumet), hvordan forholder det seg da med angrepet på Arbeiderpartiet 22.juli? Ja, for det var vel først og fremst et angrep på Ap ikke sant og ikke landet Norge/nordmenn flest?

Da impliserer jeg selvsagt at ABB var en «styrt morder», at han har herrer over seg selv som har fortalt ham oppdraget. Var dette da en beskjed til Jens & co.? Forsøk på utpressing eller noe?

Hvis dette er tilfelle må jo Jens for tida være en meget redd mann…

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Larus
11 år siden

ABB skriver jo selv grunnen til angrepet på APè, og det var i hovedsak innvandringspolitikken deres han angrep, ABB vil ha ett raserent/hvitt europa, det er krigen mellom den «hvite» og den mørkhudede rasen han selv mener han har startet.

Woina Guerilla
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Jeg tolker Anders Breivik sitt manifest anderledes uten at jeg motsier din tolking:

Regjeringssbygget kan umulig ha vært hovedmålet, men en avledning for å beskjeftige antiterrorstyrkene til politiet. Det lyktes han med og skapte full forvirring i et på forhånd temmelig forvirret system.

Hovedmålet må ha vært AUF-leiren som var i full drift uten beskyttelse. Motivet har, etter min oppfatning, vært å sjalte ut Europas mest sentral organisasjon for venstreorientert ungdom som støtter palestinerne mot den israelske okkupasjonen av Palestina. Breivik kaller seg selv eksplisitt for zionist og oppfordrer til solidaritet med zionistene i Israel.

Som frimurer er det også en naturlig vinkling siden frimurerne heter nettopp «frimurere» siden de skal mure opp igjen Salomos tempel i Jerusalem hvorfra den nye jødiske verdenskeiseren skal styre verden.

Breivik sin militære aksjon faller dermed på plass som en del av den pågående sivilisasjonskrige Huntington beskriver og zionistenes aksellererende militære erobring av landene rundt Israel.

Min konklusjon er derfor at nøkkelen er å finne i Breivik’s holdninger som frimurer og zionist og ikke som rasist (som han jo benekter å være).

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

Jeg tolker ikke ABB, jeg bare gjengir det han skriver på dette punktet.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

Mole og Woina:

Jeg mener både rasist og jødisk blir for upresist.
Prøv heller korsfarer-sionist allianse, og kall det gjerne apokalyptisk selotisme, eller judeo-kristen fascisme. Eller frimureri i praksis.

Vi kan jo se hva han skriver på side 1320:

*Sitat start*
11. Israel (the Gaza strip, the West bank and Jerusalem)
– Assist Israel in deporting all Muslim Syrians (also referred to as “Palestinians”) from the Gaza strip, the West bank and Jerusalem. These territories will be included in Israel. However, Jerusalem will come under joint Christian-Jewish administration.

– Demolish the abomination known as the Al-Aqsa mosque and the Dome of the Rock in Jerusalem and rebuild the Temple of Salomon – the Third Temple as described in the Book of Ezekiel, chapters 40-42. The Third Temple will become a place of worship for both Jews and Christians. The Dome of the Rock is regarded as occupying the actual space where the Temple once stood.

– Jerusalem will once again become a city shared by Christians (50%) and Jews (50%).

http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Salomon
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Temple
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Jerusalem
http://en.wikipedia.org/wiki/Dispensationalism
http://en.wikipedia.org/wiki/Dome_of_the_Rock
http://en.wikipedia.org/wiki/Al_Aqsa_Mosque

*sitat slutt*

Se også nøye på linkene han viser til. Dette er tilsvarende ideologi som amerikansk republikanere, frp, pinsebevegelsen, visjon norge, maranata, jehovas vitner, etc.

Dommedags-sektene er massen som blir hjernevasket til å tro at dette er faktiske oppfylte bibelprofetier, mens korsfarere/frimurere/sionistiske jøder selvoppfyller de, og gjør seg selv til gud.

Dette er også grunnen til at alle slåss om Jerusalem. Muslimer venter også på jesu gjenkomst, og den som kontrollerer Jerusalem kan fremlegge sin selvutnevnte messiah og starte en ny verdensreligion. Iran er vell også innblandet i messiaskappløpet. Det muslimske brorskapet skal man heller ikke utelukke, selv om de er underdogs.

NB: AUF-leiren var aldri et terrormål, men det skal ha blitt bestemt kort tid før 22. Juli. AUF-erene gjorde selvsagt noe som fikk ABB til å rette fokuset over på dem. Og man skal være tilgjort naiv om man ikke ser at det dreier seg om annerkjennelsen av Palestina med bla. deling av Jerusalem som forhindrer en selvoppfylle av dommedagsprofetier.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

Jeg tilføyer:

– Jerusalem er ingen bosetning, det er vår hovedstad
Da sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu og lover forsatt nybygging i okkuperte områder.
http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/midtosten/-jerusalem-er-ingen-bosetning-det-er-vaar-hovedstad-3167199.html

Republikanernes presidentkandidat John McCain støtter Israels kamp for å få Jerusalem anerkjent som landets hovedstad
http://www.dagsavisen.no/utenriks/article340313.ece

3. Jesus fra Nasaret er Messias og har lovt å vende tilbake til Jerusalem, til Israel og til verden.

6. Den moderne innsamling av det jødiske folk til Eretz Israel og nasjonen Israels gjenfødelse er oppfyllelse av bibelske profetier slik de er skrevet både i Det Gamle og Det Nye Testamentet.

9. Når det gjelder Jerusalem: Den er den Hellige By for det jødiske folk og dem med bibelsk tro. På den tid Gud bestemmer vil Messias vende tilbake for å sitte på Davids evige trone i Jerusalem, og vil regjere over hele verden i rettferdighet og fred.
http://icej.no/content/proklamasjon-fra-den-tredje-internasjonale-kristne-sionist-kongress

Woina Guerilla
Abonnent
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

Hei Sigr. Får ikke plass direkte under dine innlegg, men er enig i det du skriver. Det er påfallende hvordan det at Breivik var frimurer er tiet i hjel av media. Det er vel det som kan kalles «øredøvende stillhet».

Interessant det du skriver frimureriet. De har stor makt i vestlige land, men det er uforståelig at man kan tro at den slags målrette elitegrupper som tjener et fremmed folks interesser kan forenes med begrepet demokrati.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

Du har seff rett der Sigr :)

Det er sykt ekstreme meninger og ikke minst et ekstremt hat som kommer fra kristenzionistene

Kristenzionistene er i sjokk over «terroraksjonen» som rammet Sverige like før jul

SVT er anmeldt av en rekke kristenzionister etter at filmen Gazas tårer ble vist på TV

Grövsta antiisraeliska propagandan någonsin i SVT

http://www.sverigeisrael.se/index.php/bloggar/bengt-ove-andersson/110-groevsta-antiisraeliska-propagandan-nagonsin-i-svt

Juliusz Brzezinski har anmält ”Gazas tårar” till Granskningsnämnden. Du kan göra det via: http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Granskning-av-program/Anmalan/
Program/inslag: Gazas tårar
Kanal/station: SVT1
Sändningsdag: 2011-12-20
Sändningstid: 22.00-23.25

http://fredimellanostern.wordpress.com/

Juliusz Brzezinski var et kjent navn, ville ikke overaske om han er i slekt med den mere kjente Zbigniew Brzezinski ( Lord of the War ) som fikk sin utdanning på Jesuit academiet i Vilnius og som også er kjent som grunnleggeren av Mujahedin, Taliban og Al Qaeda

http://en.wikipedia.org/wiki/Zbigniew_Brzezinski

Men etter anmeldelsen av SVT så kan man heller ikke utelukke slektskap til den kjente Juliusz i dyreparken i Kristiansand som er helt i tråd med konspirasjonsteorien til de dypt relgiøse Darwinistene fra skeptik kulten

Man finner nok mange Breiviksympatisører i lokalene til Sion, Beatnia, Salem, Rikets Sal, Jehowa, Livets ord, Troens Bevis Verdens Evangelisering, MIFF, NDL, EDL, IDL, Den norske Israelsmisjon, DAWN Norge, Europa i Fokus, HimalPartner, Guds Fred, hjelp jødene hjem, smiths venner, pinsevenner, mormonere osv osv

Alle samler de inn penger for å hjelpe jødene hjem, ikke for at de er så glad i jøder, jødene er sterkt hatet av dem alle, vantroende hedninger og Kristus mordere som de blir omtalt som av kristnzionister

Neda de hjelper jødene hjem for at de skal bli slaktet i Gog/Magog krigen så profetiene kan oppfyllest og Jesus kan retunere

Det blir som i eventyret om grisen som skulle hjelpe pannekaken over elven

Får avslutte med en fin histore fra Olaf Thommessen :)

Den handlet om en liten fugl som holdt på å fryse ihjel. Den klarte ikke lenger å synge. Men så kom en ku og gjorde sitt fornødne over den. Fuglen fikk varmen tilbake, og begynte å synge på nytt. En forbipasserende katt hørte sangen, gravde fuglen ut – og spiste den.

Moralen i historien var

Det er ikke alltid sånn at det er den som driter på deg som vil deg noe vondt men derimot den som vil hjelpe deg ut av dritten :)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

Stream online ~Tears of Gaza (2010), Vibeke Løkkeberg http://www.alluc.org/movies/watch-tears-of-gaza-2010-online/251981.html

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

Observerte litt for sakte streaming på forrige url, denne er kanskje bedre

Stream online ~Tears of Gaza (2010), Vibeke Løkkeberg http://www.movie2k.to/Tears-of-Gaza-subtitled-watch-movie-788893.html

Braveheart
Braveheart
Abonnent
Svar til  Woina Guerilla
11 år siden

Som kommentar til Smurfens utsagn:

«Man finner nok mange Breiviksympatisører i lokalene til Sion, Beatnia, Salem, Rikets Sal, Jehowa, Livets ord, Troens Bevis Verdens Evangelisering, MIFF, NDL, EDL, IDL, Den norske Israelsmisjon, DAWN Norge, Europa i Fokus, HimalPartner, Guds Fred, hjelp jødene hjem, smiths venner, pinsevenner, mormonere osv osv »

Dette var jammen en salig røre du har satt sammen, men jeg regner med at du har inngående kjennskjap til ALLE disse og selvsagt har belegg for dette?

Ellers har vi jo enda flere Jokere gående løs, og forvirringen blir bare større.

Videre skriver du at de alle samler de inn penger for å hjelpe jødene hjem, ikke for at de er så glad i jøder, jødene er sterkt hatet av dem alle, vantroende hedninger og Kristus mordere som de blir omtalt som av kristnzionister.

Personlig har jeg svært god kjennskap til «smiths venner» eller «brunstad christian church» som det egentlig heter da jeg ble flasket opp her i mine barne- og ungdomsår.
Budskapet og meningene du tillegger disse menneskene er en direkte løgn og er totalt fjernt fra både liv og lære og personlig overbevisning.
Totalt vås at det blir sendt penger til Israel. Stor skam å påstå at jødene blir hatet, da de er elsket akkurat like mye som du er, Smurfen!

Skal du være en seriøs opplyser så burde du sette strengere krav til deg selv og dine opplysninger. Håper for guds skyld du har bedre kjennskap til alle de andre du nevner i samme slengen…

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Angående terroren 22. juli 2011, de materielle skadene skader ikke alvorlig. Det som var alvorlig med varig virkning er de skadde og drepte. AUF, ungdommene, var og er mer oppvakte og ærlige enn de gamlere sementerte APere, og SVere, er; undertegnede har stemt AP og SV i mange år i ren uvitenhet. Ungommene har forstått mer av de reelle problemene, derfor ble de sett på som en fare av den kriminelle kababalen som er involvert i dette. Kanskje internettet er hovedårsaken til mer opplyst ungdom, det mumles bl.a. i Obama-administrasjonen om å sensurere internettet.

Våre kjære unge er vår framtid, Til Ungdommen av Nordahl Grieg

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Larus
11 år siden

Det var ikke noe angrep på AP

Ingen VIPer ble skadet og AP har nærmest innført enevelde i Norge med PST som et slags AP-Gestapo

Du tror vel ikke på den ofisielle konpirasjonsteorien om at Breivik var så dum at han på 10 år ikke klarte å finne ut når det var fellesferie i Norge og hva som er vanlig kontortid i Norge ?

Eller at en kan vasse i millioner til tross for at han ikke hadde inntekt siden 2005 ?

Det ville i tilfelle vært en fantastisk gladnyhet til Norges hundretusner av fattige :)

Vist han hatet AP så ville han vel heller ikke velge en AP mann til advokat ?

Det var 22 helikoptre til rådighet men ikke et enste dukket opp

Nå er vel ikke 22/7 noe merklig og rart, det er bare en helt vanlig standard Gladio opprasjon som er utført hundrevis av ganger før av de samme som utførte monster terroraksjonen i Libya på nyaktig samme tid der den lille fillesaken i Norge tok fokuset bort fra de 7 millioner Libyerene som holdt på å tørste i hel og som førte til at Tripoli falt på få timer

TV2 og NRK var ikke snauere en at de sa at Daffy hadde forgiftet sine egne vannkilder og at det var det som var årsaken til at landets inbyggere var i ferd med å tørste i hel

http://libya360.wordpress.com/2011/07/27/nato-bombs-the-great-man-made-river/

http://www.folkets.info/component/content/article/10801-nato-signerte-libyas-dodsdom-22072011

http://no.wikipedia.org/wiki/Operasjon_Gladio

Man ser hvordan den samme gjengen forsetter med sin terror mot Norge og resten av verden, i dag kom det frem hvordan Dagmars HAARP heringer førte til massedød av fisk utenfor EISCAT i Tromsø

Vi så akkurat det samme i fjor om og om igjen, magnometer gikk amokk og perlemorskyer dukket opp der massedød av fisk, fugl og dyr inntraff

Massedøden er en gåte for lokalsamfunnet i Troms.

http://www.dagbladet.no/2012/01/02/nyheter/dyrenes_nyheter/innenriks/fiskedod/19632870/

Den klasiske problem, reaksjon og løsning prosedyren

Sålenge folk lar seg lure så vil det bare øke på :)

Overvåkningen øker stadig, sakte og sikkert.

Det siste er at man nå har blitt suspekt dersom man føler seg frisk og ikke oppsøker lege.
I følge ny forskrift fra departementet så har fastlegene nå blitt pålagt aktivt å oppsøke slike ytterst mistenklige individer .
Sitat:»Fastlegen skal videre pålegges omfattende forpliktelser til å ha oversikt over sin listepopulasjon, herunder identifisere behov for forebyggende virksomhet, samt drive oppsøkende virksomhet overfor personer som selv ikke oppsøker fastlegen (§§ 19 og 20)

I går gikk Jenz ut og sa han vil ha angiversamfunn og ber alle være sladrekjerringer
Dugger det på ruta til Hansen så ring politiet umidelbart

Selv ikke Adolf klarte å fjerne elemtære borgerrettigheter i en sånn fart som vi ser Jenz gjør nå

Men det er håp, selv om det Norske folk blir sett på som det mest naive folkeslaget i verden så ser enn rundt i blogger og ellers i samfunnet at folk våkner i stort tempo

Det blir en kamp mot klokka men mye tyder på at vi innen kort tid vil få en ny stor falsk flagg opprasjon for at rottene skal klare å få sin Anglo-Amerikanske verdensorden på plass

Tusner av forum med sannhetssøkere prøver å advare i forkant for å forhindre jævelskapen, noe de prøver å forhindre med PIPA og SOPA

I Syria rykker stadig flere soldater fra Quatar inn i landet etter at de er trent og utsyrt av NATO og CIA
Det blir nok en dobbelt krig mot Iran og Syria samtidig siden Iran har lovet å støtte sin aliert Syria
Russland og Kina har sagt de ikke vil akseptere vestlig agresjon mot Syria og Iran

http://english.pravda.ru/world/asia/01-01-2012/120132-Qatar_invaded_Libya_now_invades_Syria-0/

http://english.pravda.ru/hotspots/terror/31-12-2011/120128-Syria_invasion_of_terrorist_elements-0/

Hvor tror du neste falsk flagg opprasjon kommer Larus ?

Her er noen hint, John Todd avslører planene deres :)

http://www.youtube.com/watch?v=rjsHPoZ2Z9U&feature=player_embedded

Larus
Larus
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Jeg så denne videoen, men fikk ikke noe svar hvor neste falsk flagg operasjon kommer. Hvor mener du det vil skje, eller med hva?

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Larus
11 år siden

Jobber med saken men har ikke noe konkret og vise til enda Larus :)

Men Russerene sier at faren er stor for en Amerikansk Falsk flagg opprasjon de neste ukene i Hormuz-stredet når den Iranske flåten skal ha øvelsen side om side med USA/Israelske øvelser

Som du sikkert vet så er det aller meste av kriger i historien startet med falsk flagg oprasjoner

Du kan lese mer om hvorfor de tror det her

http://www.eutimes.net/2012/01/irans-new-naval-exercise-to-coincide-with-usisraeli-drill/

Når det gjelder Nord Korea så har de lenge ryktes at en Israelsk Dolphin U-båt vil sende en atomrakett inn over veskysten av USA og legge skylden på Nord Kores som vil legetimere en krig der

Ser man på datoer så pleier de å starte krigene sine den 19 i mnd som skyldes krigsgudinnen de dyrker, Libya krigen startet 19 Mars som jeg sa en uke i forveien at den kom til å gjøre, 19 mai ble hele Libyas flåte senket med Space våpen, Daffys skip så ut som de hadde smeltet, en kraftig jordksjelv på 7.3 ble registret med episenter i havna i Tripoli der krigsskipene lå men det ble trukket tilbake 22 minutter etterpå
19 mars er datoen på grunnsteinen i One Wold Controllsenter i Denver flyplass

Sculs & Bones bruker 322 , 22 Mars er også er fødselsdatoen for Georgia Guidestons

Mye tyder på noe stort denne datoen i år men ikke krig, mest sannsynlig et kjempejordskjelv og da mest sannsynlig Japan

Det blir heller ikke noe WW3 i første omgang, først skal dette illumiati kortet spilles ut

http://media.adamdodson.org/index.php/Illuminati-Card-Game/energy-crisis

Det skjer når Iran blir angrepet og Hormuz-stredet stenges :)

Skal komme tilbake med mer info når jeg vet mer :)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Larus
11 år siden

Larus, du kan kanskje finne noe her, i etterretningsrapporter om 9/11 falskflagg terrorangrepene og relatert http://abeldanger.net

london olympics site:abeldanger.net http://www.google.no/search?q=london+olympics+site%3Aabeldanger.net
*
Noen av de mistenkte, Abel Danger Mischief Makers – Mistress of the Revels – ‘Man-In-The-Middle’ Attacks http://www.abeldanger.net/2010/02/abel-danger-mischief-makers.html

9/11 Technical documentation http://ae911truth.org/

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Larus
11 år siden

Helt klar er 11 og 22 datoer for store katastofer fremover og den 19 er krigenes datoer 2Q11 :)

Den store datoen som det aldri har vært noe tvil om er seff 6.6 som intreffer under venuspasasjen
De fleste illuminati selskaper bruker den til Logo på mer eller mindre dårlig kamuflert måte

I dag er det 150 dager igjen til den intreffer

http://www.bangirommet.no/begivenheter/venus060612.html

11 mars dagen da Japan skjelvet var også en meget spesiell dag, det var 80 årsdagen til mannen som eier det meste av medier i verden nemlig stormester av Scottish Rite of Freemasonry Rupert Murdoch og ikke minst var det dagen da Jesuitt Kardinal og 33 graders frimurer Giusseppe Mazzini dro ned til sin skaper

For å foklare alt som skjer i verden, hvorfor det skjer og hvem som forårsaker det og hva de ønsker så får enn ta med hele historien til Adam, Pike og Mazzini

Svært få utenforstående vet om intime planene til Albert Pike og arkitektene bak New World Order . I det 19. århundre Albert Pike etablert et rammeverk for å bringe om One World Order. Basert på en visjon åpenbart for ham, skrev Albert Pike en blåkopi av hendelser som ville spille seg ut i det 20. århundre, med enda flere av disse hendelsene ennå ikke kommet. Det er denne oppskriften som vi mener er usynlige ledere følger i dag, bevisst eller ikke, å konstruere den planlagte tredje og siste verdenskrig.

Om Albert Pike

Albert Pike var født 29. desember 1809 i Boston, og var den eldste av seks barn født til Benjamin og Sarah Andrews Pike. Han studerte ved Harvard, og senere tjenestegjorde som brigadegeneral generalsekretær i Confederate Army. Etter borgerkrigen ble Pike funnet skyldig i forræderi og fengslet, bare for å bli benådet av andre frimurer president Andrew Johnson den 22. april 1866, som møtte med ham neste dag i Det hvite hus. 20. juni 1867, Scottish Rite tjenestemenn tildelt Johnson den 4de-32dre Freemasonry grader, og han senere dro til Boston for å dedikere en Masonic Temple.

Pike ble sagt å være et geni, kunne lese og skrive på 16 ulike språk, selv om jeg ikke kan finne en oversikt noe sted over hva disse språkene var. I tillegg er han viden beskyldt for plagiat, så ta med en klype salt. På ulike stadier i hans liv var vi en poet, filosof, frontiersman, soldat, humanitære og filantrop. En 33dje grad Mason, var han en av grunnleggerne fedre, og leder av Ancient Aksepterte Scottish Rite of Freemasonry, som Grand Commander av nordamerikanske Freemasonry fra 1859 og beholdt den posisjonen til sin død i 1891. I 1869 var han en topp leder i Knights of the Ku Klux Klan.

Forresten, er Freemasonry seg selv et fascinerende emne, og jeg kunne vie et helt nettsted til det. Simon Gray, en frimurer, har samlet en imponerende mengde informasjon om Freemasonry som jeg anbefaler for alle som ønsker å lære mer om det.

Pike ble sagt å være en satanist, som henga i det okkulte, og han tilsynelatende hadde et armbånd som han brukte til å tilkalle Lucifer, som han hadde konstant kommunikasjon. Han ble stormester i en Luciferian gruppe kjent som Order of the Palladium (eller Sovereign Council of Wisdom), som var blitt grunnlagt i Paris i 1737. Palladism hadde blitt brakt til Hellas fra Egypt ved Pythagoras i det femte århundre, og det var denne dyrkingen av Satan som ble introdusert til den indre kretsen av Masonic losjer. Det var på linje med Palladium av Templars. I 1801 brakte Issac Long, en jøde, en statue av Baphomet (Satan) til Charleston, South Carolina, der han bidro til å etablere Ancient og akseptert Scottish Rite. Long tilsynelatende valgte Charleston fordi det var geografisk plassert på den 33. parallelt med breddegrad (forresten, så Bagdad), og dette rådet anses å være mor Supreme Council of alle Masonic Lodges of the World.

Pike var Long etterfølger, og han endret navnet på bestilling til den nye og reformerte palladianske Rite (eller reformerte Palladium). Ordenen inneholdt to grader:
• Adelph (eller bror), og
• Companion of Ulysses (eller Companion av Penelope).
Pike sin høyre hånd var Phileas Walder, fra Sveits, som var en tidligere luthersk prest, en frimurernes leder, okkultist, og spiritualist. Pike også jobbet tett med Giusseppe Mazzini av Italia (1805-1872) som var en 33dje grad Mason, som ble leder av Illuminati i 1834, og som grunnla Mafia i 1860. Sammen med Mazzini, Lord Henry Palmerston av England (1784-1865, 33. grad Mason) og Otto von Bismarck fra Tyskland (1815-1898, 33. grad Mason), beregnet Albert Pike å bruke Palladios Rite for å lage en satanisk paraply gruppe som ville binde alle Masonic gruppene sammen.

Albert Pike døde 2. april 1891, og ble begravet på Oak Hill Cemetery, selv om liket av Pike øyeblikket ligger i hovedkvarteret i Rådet for den 33. graden av den skotske Rite of Freemasonry in Washington, DC (se The Deadly Deception, av Jim Shaw -. tidligere 33dje grad Mason og Past Master av alle skotske Rite organer)

Albert Pike Monument

Albert Pike gjort seg bemerket før krigen i Arkansas som advokat og forfatter, men som et Confederate brigadegeneral, var han, ifølge Arkansas Democrat av 31 juli 1978, et komplett «WASH-OUT», ikke en helt. Likevel er general Albert Pike den eneste Confederate general med en statue på føderal eiendom i Washington, DC. Han ble hedret, ikke som en kommandør eller som en advokat, men som Southern regional leder av den skotske Rite of Freemasonry. Statuen står på en pidestall ved foten av Capitol Hill, mellom Department of Labor bygning og Municipal Building, mellom 3. og 4. Streets, på D Street, NW. Mer bakgrunnsinformasjon om den fargerike historien til statuen kan bli funnet på Masonic Info nettstedet. I løpet av 1992 presidentkampanjen lanserte Lyndon H. LaRouche og hans visepresidentkandidat visepresidentkandidat, pastor James Bevel, en mobilisering for å fjerne statuen av general Albert Pike fra Washington, DC er Domstolene Square. 1. februar, trakk kampanjen en sint angrep fra Frimurer lederen C. Fred Kleinknecht, som forsøkte å forsvare både Pike og Ku Klux Klan fra LaRouche og Bevel angrep. En tale av Anton Chaitkin tittelen «Hvorfor Albert Pikes Statue Must Fall ‘finner du her (21. september, 1992).

Illuminati og Albert Pike

Adam Weishaupt (1748 – 1811) dannet Order of Perfectibilists 1. mai 1776 (til denne dagen feiret som May Day gjennom mange vestlige land), som senere ble kjent som Illuminati, et hemmelig samfunn hvis navn betyr «Enlightened Ones». Selv om Order ble grunnlagt for å gi en mulighet for fri utveksling av ideer, synes Weishaupt bakgrunn som en jesuitt å ha påvirket den faktiske karakteren av samfunnet, slik at uttalt mål for denne bevilgningen ble å avskaffe kristendommen, og velte alle sivile regjeringen .

En italiensk revolusjonær leder, Giusseppe Mazzini (1805-1872), en 33dje grad Mason, ble valgt av Illuminati til hodet deres verdensomspennende virksomhet i 1834. (Mazzini også grunnla Mafia i 1860). På grunn av Mazzini revolusjonerende i Europa, sprakk den bayerske regjeringen ned på Illuminati og andre hemmelige samfunn for angivelig å ha planlagt en massiv omveltning av Europas monarkier. Som hemmeligheter Illuminati ble avslørt, ble de forfulgt og til slutt oppløst, bare for å re-etablere seg i dypet av andre organisasjoner, hvorav Freemasonry var ett.
Under hans ledelse, lokket Mazzini Albert Pike i (nå formelt oppløst, men fortsatt drift) Illuminati.

Pike var fascinert av ideen om en verdensregjering, og da spurt av Mazzini, lett enige om å skrive et rituale tome som ledet overgangen fra gjennomsnittet høytstående mason inn en topp-ranking Illuminati Mason (33dje grad). Siden Mazzini ønsket også Pike å lede Illuminati amerikanske kapittel, han tydelig følte Pike var verdig en slik oppgave. Mazzini intensjon var at når en mason hadde gjort seg oppover frimurer stigen og vist seg verdig, ville det høyeste medlemmene tilby medlemskap til de hemmelige «samfunn i samfunnet».

Det er av denne grunn at de fleste frimurere vehemently benekter onde intensjoner brorskap deres. Siden de aller fleste aldri nå den 30. grad, ville de ikke være klar over den egentlige hensikten bak Masonry. Når instruere Pike hvordan tome skulle utvikles, skrev Mazzini følgende til Pike i et brev datert 22 januar 1870. Husk at Freemasonry ble ikke startet av Pike – snarere den ble infiltrert av Illuminati som var på utkikk etter et respektabelt forum der for å skjule sine hemmelige aktiviteter:

Vi må tillate alle forbundene til å fortsette akkurat som de er, med sine systemer, deres sentrale myndigheter og deres ulike former for korrespondanse mellom høye karakterer av samme ritualet, organisert som de er på det nåværende, men vi må lage en super rite , som vil forbli ukjent, som vi vil kalle disse frimurerne i høy grad hvem vi skal velge. Med hensyn til våre brødre i frimureriet, må disse mennene være løfter til de strengeste hemmelighold. Gjennom denne øverste ritualet vil vi styre alle Freemasonry som vil bli en internasjonalt sentrum, jo kraftigere fordi dens retning vil være ukjent.
I 1871 publiserte Pike på 861 siden Masonic håndbok kjent som moral og Dogma of the Ancient og aksepterte Scottish Rite of Freemasonry .

Etter Mazzini død 11. mars 1872 utnevnt til Pike Adriano Lemmi (1822-1896, 33. grad Mason), en bankmann fra Firenze i Italia for å kjøre sin undergravende virksomhet i Europa. Lemmi var en tilhenger av patriot og revolusjonær Giuseppe Garibaldi, og kan ha vært aktive i Luciferian Society grunnlagt av Pike. Lemmi i sin tur ble etterfulgt av Lenin og Trotskij, deretter av Stalin. Den revolusjonære aktiviteter av alle disse mennene ble finansiert av britiske, franske, tyske og amerikanske internasjonale bankfolk, alle av dem dominert av House of Rothschild.

Mellom 1859 og 1871, jobbet Pike ut en militær blåkopi for tre verdenskriger og diverse revolusjoner over hele verden som han anså ville videresende konspirasjon til sin siste etappen i det 20. århundre.
I tillegg til de øverste råd i Charleston, South Carolina, etablert Pike Supreme Councils i Roma, Italia (ledet av Mazzini), London, England (ledet av Palmerston) og Berlin, Tyskland (ledet av Bismarck). Han satte opp 23 underordnet råd på strategiske steder i hele verden, inkludert fem Grand Central Kataloger i Washington, DC (North America), Montevideo (Sør-Amerika), Napoli (Europa), Calcutta (Asia) og Mauritius (Afrika), som ble brukt til å samle informasjon. Alle disse grenene har vært hemmelige hovedkvarter for Illuminati virksomhet siden den gang.

Mye kommer til å intreffe på kort tid nå fremover i økende tempo så ingen trenger å deppe over kjedlige dager lenger :)

Her er en fin film 2Q11 og Falcon som tar for seg de store hendelsen siste 100 år på 10 min fra 1911 til 2011 og som man ser av datoene så er det ikke vansklig og se hva Illuminati og Tempelridderene står bak :)

100 Years in 10 Minutes (1911 – 2011 in 10 Minutes)

Ulven
Ulven
Abonnent
11 år siden

Det er blitt oppdaga at politikarane har vedtatt ei lov som gir NAV retten til å overvåke og avlytte norske borgarar til ei langt større grad enn til og med politiet, og med det må ein jo gå ut ifrå at borgarrettar vert brotne ved denne lova. Er det då slik at dette kvalifiserer til riksrett?

http://vgd.no/index.php/samfunn/jus/tema/1614030/innlegg/

Totalt har riksretten vært nedsatt åtte ganger, og hver gang har tiltalen vært reist mot medlemmer av regjeringen. (Wikipedia)

Hva har Stoltze-Jenz gjort? Han avskaffet like gjerne hele riksrettsordningen, rett foran øynene på oss alle i 2007. Riksretten var det parlamentariske Norges sikkerhetsventil mot maktmisbruk fra regjeringens side, mao. en garanti for fortsatt demokrati.

Ikke hør på hva Jensemann sier, legg heller merke til hva han gjør, for svingende.

purka jul
Abonnent
11 år siden

https://plus.google.com/107328434592456953099/posts

Litt nyheter fra Øvrebotten som du ikke får i A-pressen TV2 og NRK!

Ulven
Ulven
Abonnent
11 år siden

Dagbladets forside idag: «Jens er mer og mer lik kongen». Så er det vel planen, at Jens il Sung skal bli den nye solkongen i nord, ved bruk av strålevåpenteknologi og å sørge for at ikke kongen lenger blir invitert til nøkkelbegivenheter.

Hva med kongens etterfølger Haakon Magnus? Den engang så idealistiske og trivelige Jonny fra Stovner ser ut til å synke stadig dypere ned i det mørke selskap, med fjorårets Bilderberg-deltagelse som det foreløpige bånn i bøtta.

Haakon Magnus er allerede inne i den norske NWO-kabalen som «en nær venn» av Jonas Gahr Støre. Janus-Jonas og Joker-Jens ser ut til å kunne få lett spill i fremtiden – det er bare KONGEN som står i veien for hegemoniet nå – og FOLKET da…

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Ulven
11 år siden

Ser noen misforståelser i flere poster

New world order kabalan vil utrydde alle religioner, de tilber kun lucifer, satan. I de tilfeller de sier noe annet, er det kun temporær strategi, å forlede for å skaffe seg temporære støttespillere. Angående monarkiet, de som på noen som helst måte bekjemper satanistiske nwo, det være seg med religion eller annet, er nwo’s fiender

Tsar Nicholas II Romanov of Russia og hans familie ble drept av samme kabal når tsaren boikottet etableringen av leage of nations, forløperen for FN, UN. Vi står overfor en kriminell kabal som ikke skyr noen midler:

The Hidden History of Jewish Bolshevism & Freemasonry http://www.youtube.com/watch?v=Hq8_EkupU5A&feature=share

vantro
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

The Soviet government killed over 20 million of its own citizens, the vast majority in the first 25 years of its existence… It was a ‘state against its people’ (Werth 1999), mounting murderous campaigns of collective punishment (usually involving deportation or forced starvation) against a great many ethnic groups, including Great Russian peasants, Ukrainians, Cossacks, Chechens, Crimean Tatars, Volga Germans, Moldavians, Kalmyks, Karachai, Balkars, Ingush, Greeks, Bulgars, Crimean Armenians, Meskhetian Turks, Kurds, and Khemshins as groups (Courtois 1999, 10; Werth 1999, 219ff). Although individual Jews were caught up in the Bolshevik violence, Jews were not targeted as a group.
It was a common perception during the early stages of the Soviet Union that the government was dominated by ‘a small knot of foreigners’ (Szajkowski 1977, 55). Stalin, Beria, and Ordzhonikidze were Georgians; Dzerzhinsky, the ruthless head of the Checka (Secret Police) during the 1920s, was a Pole…
The original Cheka was made up largely of non-Russians, and the Russians in the Cheka tended to be sadistic psychopaths and criminals (Werth 1999, 62; Wolin & Slusser 1957, 6) — people who are unlikely to have any allegiance to or identification with their people.
http://www.csulb.edu/~kmacd/books-Preface.html

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

02. 01. 2012 kl. 20:36
Joker Stoltzeberg ? Hvem er det som har skrevet denne artikkelen? Tørr ikke forfatteren stå frem?

smalt det fra AJOAR som er om ikke ennå mer anonym!

Ulven
Ulven
Abonnent
11 år siden

Jens på Dagsrevyen 10.05.2011:

«Det er Stortinget og regjeringen som tar de alvorlige beslutningene om å sende soldater til Afghanistan og å sende fly til Libya.»
http://www.nrk.no/nett-tv/indeks/263021/

Kan vi få se dokumentet (Stortingsreferat – det bør vel ligge her et sted:
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/
der det fremgår at Stortinget har fattet beslutning i 2011 om å sende jagerfly til Libya?

Hvis ikke må vel dette være den mest åpenbart skamløse løgn som er blitt servert på norsk TV fra en politiker noen gang. Men i Norge stilles det tydeligvis få om noen krav mot jenz sin makt-mafia.

Hvorfor har ingen politiker stått frem på Stortinget og kritisert den mangelfulle beslutningsprosessen da det fatale vedtaket om å sende jagerfly til Libya oppsto?

Ulven
Ulven
Abonnent
11 år siden

William Cooper avslører at en rød rose benyttes som symbol for falsk flagg terror!

William Cooper i Porterville presentation del 5 (takk for tipset, Falcon)

Første 5 minutter er avslørende om bruken av røde roser som symbol ved falsk flagg terror!

The red rose is the international symbol of the birth of the new world order.

What did they do after they blew up the building in Oklahoma City?
and make no mistake about it,they blew up the building. To demonize american patriots, disarm american ciitzens
and create draconian laws enabling them to do whatever they need to do as one more step toward the new world order.

And what did you see?
They had a memorial service and you see president Clinton and Hillary holding the one red rose, and
they handed one red rose to everyone who went in there, and they give one red rose to all
the rescuers and the police officers and everybody that took part in the rescue effort.

Laughing at us – and telling the world what is was all about.

I Oklahoma City ble det også benyttet en gjødselbombe til å sprenge en offentlig bygning i lufta. Mc Veig ble utpekt som den eneste gjerningsmannen, USAs ABB.

tone
tone
Abonnent
Svar til  Ulven
11 år siden

til informasjon benytter Anonymous seg av dette, de viser til roser, eller rettere sagt, roseblader som «strøs» i sine trusselvideoer til illuminati. her f.eks, mot slutten
http://youtu.be/DXEo6x4TsDc

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  tone
11 år siden

Bra observert; Spørsmål til alle, hva er Anonymous (group) http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/aktivering-for-de-sovende/comment-page-4/#comment-79298

De er ikke hva de utgir seg for, samme entitet står bak occupy bevegelsen, trolig også wiki* nettsteder, typisk nwo hegelian dialectic strategi brukt på og i realiteten imot lovlydige og fredelige borgere, fingeravtrykket deres er tydelig og gjenkjennelig

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Ulven
11 år siden

Bill, Milton William, Cooper ble skutt utenfor sitt hjem av federal agents, dvs representanter for US myndigheter, fordi han visste og fortalte for mye som var en fare for den såkalte new world order kabalen. Hans personlighet var solid etisk og moralsk, han var alles talsmann og en ufravikelig forkjemper av US konstitusjonen som sikret frihet og trygghet for alle, også basert på sin kristne tro som han klarte å utøve i sin væremåte og sine aktiviteter

Hva er det å lære av at han ble skutt av en mektig kriminelle organisasjon, bl.a. at alle bør lytte til hva han fortalte, begynne gjerne her: William Cooper: Mystery Babylon Series Complete Reedit 1 – 19 http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1663&start=1#M6704

Ulven, vel bekomme og selv takk, har referet til en annen viktig kilde, Bill Cooper in California – The Porterville Presentation – Part 1 of 6

*
Relatert,
Forbidden Knowledge: Jack Otto + 2007 Broadcast Archive http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1628&start=101#M6410

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

One commentator on fb says Jack Otto is a deceitful jesuit, and that the real nwo power is Vatikanet, could be, Vatikanet has a very evil record: God Of Croats (Bog I Hrvati), documentary, English subtitles – Vatican’s role in Holocaust

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

VICARIUS FILII DEI 666 http://www.google.no/search?q=VICARIUS+FILII+DEI+666

Pavens tittel VICARIUS FILII DEI, Vicar of the Son of God, blir 666, the beast, når man summerer tallene som gjelder for de latinske bokstavene i tittelen. Generelt, new world order har en egen sans for bruk av tall

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden

Jesuit inquisition, Jesuit Manipulated Catholic Nazis http://www.spirituallysmart.com/nazi.html

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
11 år siden
Woina Guerilla
Abonnent
11 år siden

Det ser ut som det er en metode zionistene har festet seg ved og raffinert siden den selverklærte zionisten Winston Churchill, som korrespondent under Boerkrigen, sendte disse bevingete ordene hjem til sin avis:

«Det er bare en måte å overvinne Boernes motstandskraft og det er ved en forlenget utmattelseskrig. Med andre ord må vi utrydde dem slik at vi deretter kan lære barnene deres å elske oss».

Virker som det er metoden Norge under ledelse av Joker-Jens også benytter seg av i Afghanistan og Norge.

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Sigr spurte.
Kan jeg spørre om hvilke forum og nettsteder dere har forflyttet dere til?.
Kan det være nettsteder med såkalte anti-islamister og høyreekstreme?.

ajoar svarte.
Ved å svare slik insinuerer du nærmest at jeg er høyreekstremist m.m. Det at du velger å spørre om jeg tilhører ekstreme gruperinger bare fordi jeg er skeptisk til en del meninger og konklusjoner som mange her fronter er forferdelig trist. Det inspirerer ikke til noe ønske om å være her i hele tatt.

Mole.
Kanskj du skulle svare på spørsmålet Sigr spurte om istedet for å unngå det!
Han spurte deg hvilke nettsteder du har flyttet til etter du har sluttet å kommentere på Nyhetsspeilet.

maranata
maranata
Abonnent
11 år siden

Nå er jeg langtifra noen tilhenger eller støttespiller for vår statsminister, men denne artikkelen var utrolig amatørmessig, barnslig og direkte fjollete. Jeg skjønner svært godt at artikkelforfatteren ikke tør stå frem.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Hvis du kan sette fingeren på hva du synes er fjollete, barnslig og amatørmessig så er det lettere å forstå hva du mener.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  maranata
11 år siden

Enig med deg Maranata :)

En kjempefjollete artikkel

Heldigvis så har vi en meget klok mann i Norge som heter Jens som pålegger oss alle å følge med på unormal adferd og si fra

Jens og myndighetene sier at vi har et ansvar om å si fra om ekstreme meninger, merklig adferd på nett og ellers i samfunnet

Selv så ringte jeg politiet 27 ganger i går og tipset om mulige terrorister, kanskje har jeg redde tusner av norske liv med å forhindre mulig terror :)

Ene naboen hadde lys på etter 23.00 noe som er svært mistenklig, en annen har et rom på loftet der det dugget på rutene, sannsynligvis lagde han bomber

Tidligere på dagen så så jeg en mannlig muslim i en gardinbutikk noe som er svært unormalt, en annen mørkhudet person kjøpte knipetenger på Biltema og som PST sier så er knipetenger verktøy for å lage bomber

23 andre svært mistenklige episoder ringte jeg også og sa fra om som den gode samfunsborger jeg er

Som Kim Jung sier så har enn ingenting å frykte vist enn har rent mel i posen, ikke skjuler noe og følger loven

Vi har alle et ansvar for å forhindre terror og si fra om de enorme mengdene med terroristrer som stømmer inn over landegresene våre :)

NB, Maranata er et klasisk terrorist nick og svært mistenklig, nicket betyr la det komme/skje noe som hentyder til en som vil sprenge seg i luften for å fremskynde dommedag så jeg tipset PST om deg som min borgerplikt … sorry :)

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  smurfen
11 år siden

Smurf:
Din kommentar her oser som vanlig av sarkasme, og det kan nok medføre at man kan bevege smilebåndet en tanke – men du drar det nok litt langt, og da blir det desverre like fjollete som selve artikkelen.

jepsipepsi
jepsipepsi
Abonnent
Svar til  maranata
11 år siden

Den var fjollete, ja. Tåpelig!

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

– Snillere nettdebatt etter 22. juli mener norske redaktører.
Men statsminister Jens Stoltenbergs oppfordring til å være «digitale nabokjerringer» blir likevel ønsket velkommen.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7937252

jeg må le…..

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Alt er ‘brød og sirkus’ som under romerriket, få reagerer før deres eget hus flyr i lufta, en underlig situasjon, sløvt fra Lindesnes til Nordkapp, likt i mange land hvor ‘brød og sirkus’ er operativt

Maarit M. Hanssen
Forfatter
11 år siden

«Digitale nabokjærringer «.Javel Jens Stoltenberg.I Sovjet ( KGB ) og i Øst-Tyskland ( STASI ) fikk tenåringsgutter fedrelandsmedaljer når de angav sine foreldre til sikkerhetspoliti.Men hvordan gikk det med disse samfunnene?Stoltenberg lever 100 år i fortiden.Hans sosialistiske revolusjon i Norge er i ferd med å smuldre opp derfor roper han etter angiverne i nabolaget.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Angiversamfunnet – big sister – er her http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/angiversamfunnet-big-sister-er-her/
*
Relatert:

De andres liv (2006), Das Leben der Anderen (original title) http://www.imdb.com/title/tt0405094/

Storyline: In the early 1980s, Georg Dreyman (a successful dramatist) and his longtime companion Christa-Maria Sieland (a popular actress), were huge intellectual stars in (former) East Germany, although they secretly don’t always toe the party line. One day, the Minister of Culture becomes interested in Christa, so the secret service agent Wiesler is instructed to observe and sound out the couple, but their life fascinates him more and more

Online stream ~ Das Leben Der Anderen http://www.movie2k.to/Das-Leben-der-Anderen-online-film-58552.html

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
11 år siden

Husk samtidig at Gro H Brundtland sa nøyaktig de samme ordene, bare uten ordet digitale foran.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

* http://i43.tinypic.com/5pmp0w.jpg

George Carlin compilation

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Former U.S. Congresswoman Cynthia McKinney – Libya is Being Destroyed 1/2

robin cook site:abeldanger.net http://www.google.no/search?q=robin+cook+site%3Aabeldanger.net

LIBYA Dennis Kucinich On Preplanned Libya War: UK-France War Game Mirrors Libya «Humanitarian» War http://www.youtube.com/watch?v=iaOkWMY2Ucc
libya site:abeldanger.net http://www.google.no/search?q=libya+site%3Aabeldanger.net

‘NATO bombs civilians!’ – Cynthia McKinney from Tripoli with truth

Depleted Uranium Libya.flv http://www.youtube.com/watch?v=x5P60fsjYuw

Libya : NATO bombs civilian in Sirte

NATO’s Vicious War on Libyan Civilians

jepsipepsi
jepsipepsi
Abonnent
11 år siden

Ellers har jeg vanskelig for å ta noen folk alvorlig her inne alvorlig, kanskje ikke meningen heller, forsåvidt? ;-) Spesielt de som snakker om at de skal opp i frekvens og dimensjon, de skal over på en ny «jordklode» osv., i det ene øyeblikket, det neste øyeblikket ønsker de død og fordervelse over andre mennesker. Makes no sense! Det er så mye hat, sinne, sarkasme, misantropi og paranoia at det er latterlig.

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  jepsipepsi
11 år siden

Alikevel er du her?!?

Woina Guerilla
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Det er vel nettopp derfor han er her:)

ConfusedMe
ConfusedMe
Abonnent
11 år siden

Bra dere legger så mye energi i tokingene til de forskjellige, det dere skriver side opp og side ned hjelper ikke til noe, men det er bra at dere bedrevitere får glede av all den ubrukelige kunnskapen deres. DEN eneste grunnen jeg orker å lese all skrivleriet som legges frem i denne tråden er for å se hvor feil/rett dere måtte ha, enda jeg tipper vi ikke blir å leve for å se noe av det.

Woina Guerilla
Abonnent
Svar til  ConfusedMe
11 år siden

Nyhetsspeilet har, som de fleste massemedier, en så omfattende og bred stoffmengde at hver og en av oss kan gjøre et utvalg vi vil engasjere oss i og droppe det andre

Klarer du det finner du sikkert stoff som er verdt å kommentere du også. Og når du blir litt lei det så bare tar du deg en pause og kommer igjen med nye og friske impulser. Sammenligner du Samfunnsavdelingen her på Nyhetsspeilet med hvilken som helst av PK-media som VG og annen søppel så kommer Nyhetsspeilet klart ut på topp.

Her inne får vi i alle fall impulser til å sjekke ut saker og ting for oss selv med en mye høyere toleranse for kommentarer.

tralle20
tralle20
Abonnent
11 år siden

Denne artikkelen er jo ment som en motpol til jensemann og hans lydige idioter i norsk presse.
Tåler dere ikke det får dere gå tilbake til VG Dagbladet Dagsavisen og de andre stasimediene.

tralle20
tralle20
Abonnent
Svar til  tralle20
11 år siden

Vi har mange eksempel på medias samspill med myndighetene , et eksempel er Malmøopptøyene før forige stortings valg,
Flere hundre biler ble satt i brann , det var ville tilstander like over grensen sommer og høst før valget i 2009.
Ikke en artikkel i avisene om de voldsomme opptøyene før lørdag samme helg som valget ble avholdt på tross av ukesvis med voldelig bråk.
De som ikke skjønner sammenhengen mellom media og Apressen og hovedstatsavisene er tilnærmet blind og føyer seg inn i massene som feier alt bort med en replikk «kan vi snakke om noe annet».
Norge styres i stor grad fra EU med sine påtvungede 240 000 direktiver
makteliten har ivret for dem alle også FN Nato og andre maktstrukturer styrer over norske lover gjennom Jonas og Jens.
Jeg får minne om Jens sin utalelse sitat «Jeg som statsminister har alene det hele og fulle annsvar for politikken som til en hver tid føres
Det er på sin plass at disse maktarogante globalistene blir gått etter i sømmene.

« Forrige artikkel

”Om å delta eller ikke” – Dualitetens drama skjult i ”SAMARBEID”

Neste artikkel »

Nytt nasjonalt vaksineregister – vaksinepresset øker

146
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x