Joker Stoltzeberg

Jeg er en smart sjef, og dere er en gjeng med kjøtthuer.

Joker-Jens’ nytale

Jens' nyttårstale (nytale); ikke slik den var sagt, men slik den var ment.