Miltbrann på huden https://www.wechu.org/z-health-topics/anthrax

Miltbrannterror og koronasmitte?

2.7K visninger
25 minutter lesetid
7

Lignet ikke Koronapandemien på de tidligere pandemier? Sto ikke også dengang WHO sentralt? Ble det ikke til og med dokumentert at svineinfluensapandemien i 2009 var en arrangert pandemi? Var kanskje Koronapandemien også arrangert? Er det ikke da en iscenesatt tvangsutøvelse mot befolkningen? Utført ved hjelp av fjernsyn og aviser? Var ikke hensikten å sette folk i angst og skrekk? Sto ikke en kommende vaksineringen helt sentralt? Ble ikke fellesnevneren da tvangsvaksinering og kontroll?

Under Korona ble noen land og byer truffet hardt, hvorfor? Hvorfor gikk noen helt utenom? Hvorfor så merkelige smitteveier, var det ikke som om de var styrt? Av hvem? Hvorfor ble Sverige først lett, siden hardt rammet? Hvorfor Norge bare lett? Kan det ha vært to forskjellige virus? Ett for de lette angrep og ett for de harde? Siden vi ikke har sett viruset, kanskje var det ikke snakk om virus, men om bakterier? Var det ikke da biologisk terror?

Hvor farlig var bakterien miltbrann?

Eksperten på biologiske våpen, antropolog og forfatter Jeanne Guillemin

“Få av ofrene hadde noen gang hørt om miltbrann, en eldgamle sykdom hos husdyr, eller visste at bakterien, Bacillus anthracis, var det fremste biologiske våpen i det tyvende århundre. Produsert i små partier, sovende mikrober med hardføre sporer, bare en mikron (0,001 mm) i diameter, hadde blitt brukt som tilleggsvåpen i eksplosiver og var en del av utrustningen i ikke mindre enn fem store militære arsenaler. Intensjonen til våpenforskerne var å la sprengladninger eksplodere og samtidig spre dødelige skyer (lethal aerosols) som skulle infisere de sivile med lungemiltbrann,” skrev eksperten på biologiske våpen, antropolog og forfatter Jeanne Guillemin i sin bok American Anthrax, 2011.

Mange var vettskremte, for dette var usynlig, var uten smak og lukt, kunne i små mengder utrydde hundretusener av mennesker. Hvor kom det fra? Dette skjedde i New York i kjølvannet av drapet på 3000 mennesker i World Trade Centeret i New York. En bakterie som kunne spres i pulver- eller i dråpeform, ett gramm pulver i en uskyldig konvolutt med antraksbakterien Bakterium Bacillus Anthracis, en sporedannende stavbakterie, hadde smittet 22 mennesker i Florida hvorav 5 døde, høsten 2001. Var dette begynnelsen på historien om Korona?

Fra Aftenposten 2/4-09, Miltbrann nevnt i sammenheng med Senneps- og Nervegass, man merker det nesten ikke før det er for sent.

Pustes bakterien inn lungene kan den legge seg tilrette der og i oppløsningsprosessene skiller de ut giftige avfallsstoffer, toksiner. Hud er de første steder den setter seg, lunge og fordøyelsestrakt skjeldnere. Lungemiltbrann kan oppstå etter at man har pustet inn 3-9000 miltbrannsporer. Symptomene kan begynne uspesifisk influensa-lignende, men kan gå over til hoste og plutselig høy feber, feberfrysninger og åndenød. Slimet som hostes opp er meget smittsomt. Antibiotika hjelper bare hvis det kan settes inn tidlig. Dette skjer heldigvis meget skjeldent.

Har de alvorlige symptomer vist seg, har allerede bakterienes oppløsningsprosesser vært i virksomhet en tid, de frigjorte giftstoffene, toksinene har blitt for mange og sjansene for å overleve er små. Da har allerede bakteriene vært i virksomhet en tid, og sjansene for å overleve er små. Navnet miltbrann stammer fra funn av brunsvart flekket milt, også svart blod er funnet i milten hos dyr døde av miltbrann. Det engelske navnet Anthrax er det greske ordet for kull og stammer fra puss, en svarte væske fra byller som oppstår ved ved hud-miltbrann. Kunnskap om dette er faktisk helt avgjørende.

Utsnitt bilde fra elektronmikroskop av miltbrannbakterier pakket i silika fra video Die Anthraxdealer 1:02:26.

I gamle dager var hud- og lungemiltbrann ofte yrkessykdommene til slaktere og særlig garvere (de som arbeidet med lær). Ubehandlet kan sporene overleve i lang tid (hentet fra tysk wikipedia). Som våpen kan dette bare fremstilles av spesialister; ubehandlet kan man ikke uten videre tilsette bakteriene til et fintflyvede og luftig pulver. Enkeltsporene må så og si gjøres flyvedyktige enkeltvis, slik at de ikke klaser seg sammen før de har gjort det de skal. Dette er et viktig moment og peker helt tydelig hen på et spesiallaboratorium.

Uten forbehandling kan de ikke pustes inn i lungene, man trenger en sky av fine vanndråper, et aerosol eller et meget finere pulver enn talkum. Det høytspesialiserte laboratorium som kunne dette, nemlig å kapsle enkeltsporene inn i glass (silika), hadde selvfølgelig også motgiftene klare, i tilfelle de skulle trenge dem. Det var helt entydlig at bare et militært sofistikert utrustede laboratorier hadde kunnet håndtere og forberede slikt.

Fotoeditor og reporter Robert Stevens, Florida

Var det utvalgte folk som mottok brevene med sporer fra miltbrannbaketrien iblandet et meget fint pulver? De som kjenner den amerikanske overklasse, vet hvor ømfindltlige de er for hva som kommer ut i avisenes sladrepalter, kanskje særlig en president. Vi har heller ikke glemt alle de som døde under mystiske omstendigheter under Bill og Hillary Clintons tid i de øverste kontorer, så følgende påstand behøver ikke være tatt helt ut av luften. Mr. Alllie skriver: Det var bare fem virkelige mål. Alle andre som ble syke, som døde, var kollaterale, uunngåelige, men ikke-villede skader.

Det gjaldt ett gram i en vanlig konvolutt. Han hadde først ikke merket at han ble syk,først den 4rde oktober 2001 gikk han til legen. Hans lege, Dr. Larry Bush ble til og med berømt fordi han hadde klart å diagnostisere dette. Robert Stevens døde etter kort tid, han var kommet for sent til behandling.

Mr. Alllie skriver videre: “Den personlige karakteren av disse tre mål er dypt urovekkende, på en måte enda mer urovekkende enn de neste målene og Bushs vellykkede forsøk på å få Patriot Act, den mest undertrykkende lovforslaget som noen gang ble innført og vedtatt av Congress, vedtatt uten at den en gang ble lest. Var dette en del av hans mislykkede forsøk på å legge ned Congress og få hele budsjettmakten? Ikke siden Magna Carta hadde en regjerende monark i et engelsk land eller koloni hatt en slik makt, men det skjedde altså i dagene etter miltbrannangrepet på US Congress. Det var tydelig at Daschle (Tom) og Leahy (Patrick) var politiske mål, men media også. George W.Bush hadde sendt dem beskjeden mellom linjene at hvis de ikke ubetinget støttet ham, ville de få neste dødspakke. Hvis hensikten med miltbrannangrepene var å få politikerne og media på geledd, fungerte det perfekt. Fra samme øyeblikk av ville ingen lenger gå på tvers av Bush’ ønsker, de dekket fra nå av også de aller minste opptredener og unngikk all negativ dekning av ham. Man måtte på nettet for å få en reell rapportering.”

Det er på ingen måte enkelt å diagnostisere en infeksjon av miltbrann, særlig hvis man ikke hadde en eneste mistanke eller hadde hørt om noe lignende som andre hadde blitt utsatt for. Miltbrann-betennelse på huden er synlig, det gjør diagnostiseringen lettere. Det vanskeligste er lungemiltbrann som vokser i det skjulte; de først dagene kan symptomene sammenlignes med en kortvarig forkjølelse, men straks det blir verre, kan det allerede være for sent.

US-pressen var straks veldig ivrige på å skylde på Irak og Saddam Hussein, allerede fra starten av. Visste de om krigen i 2003 som skulle koste omkring 1,5 mio irakere livet? Var ikke tyngdepunktene i de gitte ledetråder sentrert rundt samme fiender som tidligere? Var det ikke de samme veltede gravstener med hakekors vi hadde sett så mange ganger før?

I august 2006 publiserte FBIs Doug Beecher en artikkel i et obskurt tidsskrift om oppdagelsen og analysen av Leahy-brevet (et brev med ett til to gram fint pulver tilsatt miltbrannbakerier sendt til US-Senator Patrick Leahy).

Med godkjennelse i ryggen fra de høyeste FBI-nivå, avsluttet Beecher artikkelen med en kort omtale av brevmaterialet; “det hadde vært en omfattende utbredd misforståelse”, nemlig “at sporene var blitt produsert ved hjelp av tilsetningsstoffer og sofistikert konstruksjon som visstnok tilsvarte militær våpenproduksjon,” skrev Jeanne Guillemin i nevnte bok, side 235. Senator Patrick Leahy som var kjent som en nådeløs leder og etterforskningsmedlem av Senatets juridiske kontrollkomite som sjekket FBI nøye i kortene, hadde blitt forsøkt myrdet, alikevel benektet altså FBI at det kunne ha vært bakterier produsert i US militære utrustede laboratorium, Fort Detrick.

Og for det andre: “…that some lone wolf biologist, Bruce Edward Ivins, mikrobiolog ved Fort Detrick, US Armys forskningslaboratorium for biovåpen, var av FBI blitt utpekt som den hovedmistenkte gjerningsmann, men var ennå ikke blitt arrestert. 27. juli 2008 ble han hentet ut av familiehuset, bevisstløs. Han døde to dager etter på sykehuset, dødsfallet ble omtalt som selvmord og saken mot ham ble henlagt.” FBI hadde på det tidspunktet solide bevis for at sporene i miltbrannbrevene sendt ut til media og US Senate hadde kommet fra beholder RMR-1029 i Ivins laboratorium i Fort Dietrick, skrev Guillemin.

Veldig spesielt; så stor innsats, og alikevel ingen skyldige, så mange dyktige folk som ble latterliggjort, nesten som palmemordets etterforskning, etter min mening ble den utpekte gjerningsmann selvmyrdet, for da kunne de henlegge; men det var åpenbart meningen fra begynnelsen av, man hadde i første omgang oppnådd det man ville, året var 2008. Det hadde gått 7 år siden 2001, var 2020 det neste året lignende bedragskonsept skulle bli tatt i bruk?

Terror og frykt, befolkningskontroll?

Store investeringer i media for å lure den norske befolkning, uten at de merket det? Fra forsiden Aftenposten tirsdag 16. oktober 2001, frykt for smitte.

Dr. Schoening fra Hamburg har fordypet seg i terror-overfallet med miltbrann som fant sted samtidig med 911 i 2001:

“1 million US soldater ble tvangsvaksinert, det var en militær ordre, rygget de unna, ble de straffet eller også avskjediget æreløst. Mange fikk alvorlige vaksineskader, vaksinenen utgjorde særlig en betydelig fare for de kvinnelige ansattes evne til graviditet. Vaksiner ble dengang levert av firmaet Emergent Biosolutions, tidligere BioPort, de har nå i 2020 bekjentgjort at de kan levere vaksiner mot Korona-infeksjon (fra artikkel på tysk om Dr. Schoening og Anthrax, kan bestilles på hans hjemmeside).”

Et lite blikk på tall, det dreier seg om dollar: “I 2004 nådde Project Bioshield-kontraktene for industrien 5,6 milliarder dollar, med omtrent en milliard avsatt til miltbrannvaksiner. BioPort var fortsatt med, men en stor konkurrent, VaxGen, Inc., i San Francisco, hadde et nytt lovende og tryggere produkt. De vant en kontrakt for 877 millioner dollar. Da rapporter om bivirkninger og til og med dødsfall i forbindelse med den gamle AVA-kampanjen: Anthrax Vaccine Adsorbed, vaksiner for ansatte i de militære laboratorier og veterinærer.

AVA var tungvint å administrere, krevder seks injeksjoner i løpet av 18 måneder, pluss en årlig oppfriskning. I 2003 økte, tillot Pentagon militært personell å bli injisert på frivillig basis – og kritikere beklaget ideen om å utsette sivile for vaksinens helserisiko” (side 219 og 31 i American Anthrax). Man var bekymret, men ble av omstendighetene tvunget å gjøre noe, vi ser at det her dreier seg om store pengestrømmer for produsentene: “I 1997 besluttet Department of Defence å vaksinere alle 2,5 millioner aktive, men også reservestyrkene i US army, medlemmer av kystvakten og utvalgte sivile ansatte, selv om endring i ingrediensene i miltbrannvaksinen ennå ikke hadde blitt godkjent.

Mikrobiolog Bruce Edwards Ivins

På det tidspunktet hadde det ikke blitt publisert noen forskning som hadde undersøkt forbindelsen mellom miltbrannvaksine og Gulfkrigsyndromet (Gulf War, krigen mot Irak i 1991), selv om ekspertkomiteer som vurderte disse sykdommene, i mangel av bevis, hadde uttrykt tvil om årsakssammenhengene” (fra regjeringsrapport, NIH, 2002). Det ble aldri bevist at miltbrann-vaksinen var trygg og effektiv. Den var en av årsakene til det såkalte Gulfkrigsyndromet, og nylige vaksinerte rapporterer om symptomer som ligner på denne (fra abstract, sammen rapport).

Får ytterligere å få et inntrykk av størrelsen på etterforskningen av terror med miltbrann-bakterier: FBI hadde 25-30 etterforskere på saken, det ble avholdt 10 000 vitnavhør på 6 forskjellige kontinent, 80 husundersøkelser ble gjennomført, 6000 gjenstander katalogisert, 5750 rettslige forundersøkelser ble gjennomført, 5730 prøver ble tatt på 60 forskjellige steder. Saken ble henlagt etter Ivins død. Så vi et apparat i hendene på noen få som satt langt oppe i systemene, som kunne styre et stort FBI inn i ingenting? Var det det de gjorde da de etter Bruce Edward Ivins “selvmord”, henla saken? Var det eiere i vaksineindustrien, som i bakgrunnene hadde gjort seg til medansvarlige for å skremme befolkning over hele verden til å ta vaksiner? Følte folk flest at sakene ikke var slik de ble presentert å være, og begynte å oppdage bedraget og mistet tilliten til både vaksinene og deres produsenter, var det kanskje derfor at de store aksjeeiere ville presse igjennom tvangsvaksinering? Hva kunne motivene være?


Lenker: fra CDC video om Anthrax, her, fra tyske Wikpedia om Milzbrand, her, Mr. Alllie om Anthrax Letters og George W. Bush, her, Dr. Schoening hjemmeside, her, fra artikkel på tysk om Dr. Schoening og Anthrax, her, intervju Dr. Schoening med med KenFM, her, Gulfkrigssyndromet, her, om mikrobiolog Bruce Edwards Ivins og den virkelige morder, her, US regjeringsrapport om anthrax og vaksiner, her, FBI tok saken, her.

Å tenke det utenkelige

Utdrag fra artikkelen Miltbrann og CIA – å tenke det utenkelige, av Wayne Madsen, 2. august 2004: “Nå som Federal Bureau of Investigation (FBI) offisielt har lagt miltbrann-etterforskningen på is, er det på tide at amerikanere tenker det utenkelige: At FBI aldri har vært opptatt av å identifisere gjerningsmannen fordi den gjerningsmannen faktisk kunne være den amerikanske regjering selv. Det er bevis på at kilden til miltbrann var et topphemmelig amerikansk militært laboratorium i Maryland, og at gjerningsmennene involverer tjenestemenn på høyt nivå i den amerikanske militær- og etterretningsinfrastrukturen.” Mente Wayne Madsen staten i staten, skyggeregjeringen, Den dype stat?

Livlegen til George W. Bush som under besøket på barneskolen i Florida nettopp hadde fått vite om terrorangrepet på WTC, var i presidentens fly på vei fra Florida den 11. september 2001, til Barksdale Air Force Base i Louisiana:

Colonel Dr. Richard Tubb, President George W. Bush’ livlege

Dr. Richard Tubb delte ut Ciproxin, antibiotika-tabletter mot miltbrannforgifting, til alle på flyet og kommenterte: “Ta dette profylaktisk. Vi kan jo ikke vite hva som var i luften i barneskolen i Florida,” bare en med insiderkunnskap kunne ha forberedt noe slikt, mente Dr. Schoening. 12 år senere, i 2013: Den samme Dr. Richard Tubb ble av styreformannen i BAT, konsernet British American Tobacco i tyske Hamburg, ønsket velkommen som styremedlem i BAT; herfra skulle vaksiner senere bli utviklet i kampen mot Corona (fra artikkel Schoening).

Jeg hadde selv aldri hørt om Miltbrann før 2001. Dengang forsvant min bevissthet om terrorprosjektet i bakgrunnen av voldsomhetene fra 911. I kjølvannet av dette hadde Aftenposten i året 2001 i september 2, i oktober 64, i november 19 og desember 8 oppslag om miltbrann, ikke presentert som informasjon og bekymring om en sykdom og alle dens forskjellige aspekter, men som en livsfarlig terror; som en trussel hvor redselen og frykt ble poengtert. At Miltbrann nå under influensaen i 2020 ikke engang ble nevnt, var påfallende. Ble media truet, akkurat slik US media hadde blitt under George W. Bush? Det var dørgende stille.

Å villede befolkningen? Skape redsel og angst? Fra Aftenposten side 4, tirsdag 16. oktober 2001, innsats av mange journalister og tekst-byråer for en knapp side. Det var frykten det gjaldt.

Vi husker hva som ble forsøkt solgt oss som koronavirus-symptomer i Kina: Folk ble plutselig bevisstløse, falt om på gaten, senere ble det hevdet at det var mangel på oksygen eller evnen til å ta opp oksygen i blodet, jeg fikk se en mann inne på legevakten i Wuhan på en båre i krampeanfall. Det skulle altså være korona-influensa, men aldri før hadde jeg sett en slik influensa.

Også hadde jeg iakttatt flere ting som ikke samsvarte med helt vanlig logikk ved det WHO meddelte; bruk av en PCR-test hvis brede feilmåling gjorde at den fremsto som useriøs, det åpenbare var at man først og fremst ville ha frem positive målinger, koste hva det koste ville. Jeg stusset.

Den kunne vise opptil 80% false positivs, måle at du er infisert, mens du ikke er det; oppfinneren, den amerikanske biokjemiker Kary Mullis hadde derfor anbefalte at den ikke skulle brukes til å diagnostisere betennelser. Alikevel ble den brukt omfattende og fikk en stor innflytelse, nettopp fordi den målte Korona i hytt og vær? Det gjaldt altså ikke å finne ut av om noen var syke eller ikke, men det gjaldt å få et stort antall syke, var ikke det en svindel?

Hvorfor skulle man ville svindle slik? I tillegg var det forskjell mellom det man ble fortalt av media og det man kunne iaktta; ulogiske smitteveier, misbruk av aviser og fjernsyn, tydelig for å skape angst og frykt, umenneskelig behandling av kinesere i Wuhan, nybygde sykehus i Wuhan, bygd på 11 dager, men som så ut som dødsleire, hvorfor?

Disse elleville prognoser: “Vi måtte regne med det verste, var unnskyldningen,” men det var ikke det det dreide seg om, statsminister Erna Solberg. Det var skrekken det gjaldt. Mange av oss forsto godt du var instruert, for under dekket av skrekk prøvde du å få igjennom unntakstilstand, var det ikke slik? Hvilket ulykkelig lavt nivå du oppholder deg på, fru Solberg.

En av de største medisinske forskningsskandalene i moderne tid, sier Jan Helge Solbakk, professor i medisinsk etikk. To nye rapporter knuser troverdigheten til norske helsemyndigheter og WHO etter svineinfluensa-pandemien som aldri kom, mener han.

Den engelske professor Neil Ferguson, gikk ut med prognosen 500 000 døde engelskmenn, men etter at hans kolleger hadde smekket ham sviende over fingene, reduserte han høfligst tallene med 480 000, hvorav halvparten av de resterende 20 000 nok skulle dø av alderdom; var ikke dette de falmende slutt-tonene fra ham, hans vitenskap løste seg opp i ingenting før han forsvant bort fra offentligheten. England har mange dyktige fagfolk, særlig innen vitenskap og statistikk; hyggelig at de tar seg av Ferguson. Måtte mannen og hans etterkommere skamme seg i hundrevis av år over at han, fagmannen så til de grader hadde latt seg misbruke.

I tillegg hadde jeg ikke glemt at WHO selv hadde lansert svineinfluensa-pandemien i 2009 på vegne av sine den gang største sponsorer, vaksineindustrien. De hadde løyet på seg en pandemi på vegne av pharmaindustrien. Det var faktiske forhold. Tyske Dr. Wodarg hadde fulgt godt med på akkurat det, han husket det godt. Akkompagnert av riksavisenes og nasjonalt fjernsyns varselblink for de frykteligste kommende trusler og farer, fikk jeg dengang bare med meg at det var noe som ikke stemte.

Derfor lette jeg nå etter en diagnose som kunne stemme overens med mine iakttagelser. Da jeg fikk høre intervjuet med Dr. Schoening, hvor han troverdig og logisk la frem detaljene om miltbrannterroren i 2001, hvor han kunne belegge at det bak Koronavirus-prosjektet (Event 201) var de samme folkene som hadde stått bak terrorprosjektet med miltbrann i 2001, fikk jeg indisier på at det som skulle være et koronavirus i Wuhan, kanskje i virkeligheten var miltbrann-bakterier.

Men bakteriene hadde blitt forbehandlet og omgjort til våpen av spesialister. Det var altså et terrorvåpen med i spill her. Det samme terrorvåpen som ble brukt etter 11. september 2001 i New York, et spesialbehandlet, med bakterier forgiftet pulver lagt i brev sendt til utvalgte politikere og journalister. Ett gram pulver i et brev. Et terrorvåpen mot sivilbefolkningen. Da visste vi i det minste hva dette dreide seg om. De som hadde utviklet dette følte seg som uovervinnelige, overmektige, de hadde de største utryddelsesvåpen i sine hender, større enn atombomben. Det ultimate biovåpen; ofrene skjønte ikke hva som hadde skjedd før det var for sent. Kanskje var terroren i 2001 bare en test, et prøveprosjekt med bare 5 døde? Kanskje skulle alvoret begynne først nå, men under navnet Korona?


Lenker: Artikkel Wayne Madsen, å tenke det utenkelige, her, “We’re the only plane in the sky”, her, NHI og FHI om miltbrannforgiftning, her og her, Professor Jan Helge Solbakk og skandalen med svineinfluensa 2009, her.

Er ikke brutalitet unødvendig, overflødig og attpåtil virkelighetsfjernt?

Forsøkte globalistene i Europa, USA og Kina i disse dager å etablere det nye verdensriket, New World Order? Brukte de de samme brutale metoder vi kjente fra den russiske revolusjon, bare med den forskjell at brutaliteten nå i Vesten ble utøvd i det skjulte? Men ikke i Wuhan: Husker vi gjensveising av leilighetsdører i Wuhan. Det var ikke til å tro: Myndighetene sveiset igjen dører til leiligheter med barnefamilier på innside. Mon tro om de senere sveiset igjen vinduene? Om de også stengte for vann og strøm?

You cannot catch a virus. Tom Barnett, naturlege og politiker, Australia

Er det slike nådeløse, autoritære holdninger også vi kan forvente? Ligger kanskje det allerede i kortene? Var jernhånden i dette Tedros Adhanom Ghebreyesus? Var det derfor han hadde blitt hentet inn til WHO av Bill Gates, en samvittighetsløs slakter, marxist-terroristen som hadde tusener av etioperes liv på samvittigheten? Var ikke dette tegn i tiden? Skulle vi kanskje ta dette på alvor? Kanskje ville vi ikke bli tatt på sengen? Som kunne bli en ubehagelig overraskelse for oss alle, når den neste “koronabølge” som ifølge Bill Gates og Dr. Anthony Fauci, den urgamle sjefen for både viruskonseptet og all slags bakterieutvikling i USA, skulle slå inn?

Fordi dette er meget kyniske og beregnende folk. Kanskje ville det være sunt å forberede seg, gjøre seg noen tanker? FHI skriver: “generelle influensalignende symptom” om miltbrann-, antraksforgiftning, mens det videre i utviklingsforløpet kunne komme til “koagulasjonsfortyrrelser,” kramper og oksygenmangel, altså alvorlige pusteproblemer, men da har det kommet litt for langt. Var det ikke dette de betegnet som død av Covid19. Ble miltbrannbakterier brukt på utvalgte steder, for å skape følelsesmessig panikk i befolkningen? Var det dette som ble brukt i Wuhan, Nord-Italia, New York og Sverige, for siden å spe på med vanlig influensa?

Zach Vorhies, whistleblower fra Google 2019

Var koronahistorien et bedrag fordi folk skulle tro at et livsfarlig virus seilte omkring på vindkastene? Dette gikk som vi husker særlig utover den kinesiske befolkning i millionbyen Wuhan. Det var meget ille, vi så bare noen utvalgte øyeblikk av dette på videoopptak fra smarttelefoner, de forsvant raskt igjen fra netttet, videosnuttene så ut til å være spredd av myndighetenes propagandaministerium, for å skape ønskede sjokkvirkninger. Ifølge det Zach Vorhies, whistleblower fra Google, nevnte i et intervju, ble omkring 1 million kinesere drept i Wuhan i Kina i løpet av noen få måneder; dette begrunnet i redusert internetttrafikk sett sammen med antall smarttelefoner som forsvant fra nettet. En lov i Kina påbyr krever at alle kinesere må bære smarttelefoner, som en slags identifikasjonsbrikke; er disse ikke aktive, blir vedkommende regnet som død.

Også han slo fast at det måtte ha vært to slags virus; et dødelig ett og ett ikke-dødelig. Mange med ham ble stående i en skrekk-oppfatningen av virus. Jeg var også der, men hadde så mange uløste spørsmål at jeg etterhvert kom frem til at skrekkvirus måtte ha vært en politisk oppfinnelse, for å nå politiske mål.

“The amount of internet-traffic went down, and a bunch of cellphones got deactivated (4:38), …acquired by law that you have a cellphone, if it gets deactivated, its usually associated with death of that person (4:53). This is my theory: There is two different types, there is this deadly type and the non-deadly type (10:48)…”

Virus hadde menneskene levd godt med alle år, mens avfalls- og giftstoffer, toksinene fra bakteriers oppløsning bød på vanskeligheter for oss. I søken etter de logiske tråder i dette, kunne jeg fastslå at influensa- og forkjølelse allerede i en årrekke hadde blitt brukt eksperimentellt på alle oss som hadde måttet leve med chemtrails. I USA betegnet de dette som chemtrails flu. Hadde vi også her med bakterier å gjøre?


Lenker: You Cannot Catch A Virus, her og her, intervju Zach Vorhies, her, om WHO og Tedros Ghebreyesus, her og her, om chemtrails influensa, her, die Anthrax-Dealer, her.

Er det virkelig helse som bekymrer WHO?

WHOs viktigste epidemiolog australieren Peter Salama dør plutselig, 51 år gammel, den 23. januar 2020 av hjerteinfarkt.

WHO har fra dag en i historien om Korona drevet et meget skittent spill, slik jeg har kunnet iaktta, ikke bare forsøkt med løgnaktigheter og fordreiniger, men også en uforståelig rigid sensur av opplysninger, noe som bekrefter at de har mye å skjule. De har heller ikke veket tilbake for utpressing og bestikkelser, og ifølge den jødiske forfatter Israel Shamir, heller ikke drap: “WHO er verkeleg ein sentral aktør i konspirasjonen. Dei måtte til og med drepe sin eigen toppleiar [epidemiologen Peter Salama, mrk.] i januar 2020, som tydeleg protesterte mot å klassifisere Covid som ein pandemi. WHO tilbaud ei mute på 60 millionar dollar til Kviterusslands president Lukasjenko dersom han stengde ned nasjonen sin, men presidenten nekta å ta imot muta, for han kjende ansvar for at det skulle gå bra med Kviterussland” (fra Tidsskriftet Derimot).

Da vi av erfaring vet at det bare er enkelthendelser som kommer opp til overflaten; kan vi med sikkerhet gå ut fra at det befinner seg meget mere i det skjulte. Vi har merket oss at menneskeliv aldri har betydd mye for kommunistene, enten de var innefor WHO, FN eller Kina. At det i så måte også gikk rykter om utsagn fra en berømt japansk forsker overrasket ikke. Nobelprisvinneren Dr. Tasuku Honjo hadde to meddelelse: Han bekreftet den franske HIV-forsker Luc Montaigners uttalelse at Koronaviruset var laboratorieskapt og ikke naturlig. Han begrunnet dette med virusets unaturlige raske spredning over mange forskjellige temperatursoner over hele verden. Det andre bekymret immunologen og forskeren, også: Han hadde selv jobbet på laboratoriet i Wuhan og kjente teknikerne der; og de tre siste måneder hadde han forgjeves prøvd å få kontakt med dem. Da mobiltelefonene nå var deaktiverte, måtte han gå ut fra at de var døde.

Vi kjenner de lysskye maktmetoder, tar vi disse i betraktning kan opplysningene fra Honjo stemme, men ble forsøkt luket vekk fra media med forskjærskniv av WHOs spesialister, også våre faktasjekkere tilhører deres mannskaper av desinformatører. Personlig hadde de allerede ødelagt min tillit ved flere tvilsomme mediaaksjoner, de forsøkte aktivt å så tvil om at Honjos utsagn i det hele tatt hadde funnet sted, på bred front, internasjonalt, for han var jo en berømt prisvinner. Det er rimelig å anta at Honjo ble truet etter sine uttalelser, for de passet dårlig inn i WHOs løgnkonstruksjoner. Etter Dr. Judy Mikovits store aktivitet i det offentlige i USA for å informere om Dr. Anthony Fauci’s omfattende kjeltringvirksomhet i det amerikanske helsevesen, ble hun også lyst i bann av WHO, da lystret også Youtube, Twitter og Facebook og alle deres haleheng. Faktasjekkerne prøvde å “belære” meg om hennes “svindel”. Uheldigvis for dem kjente jeg Mikovits’ innsats detaljert.

Leder av WHO: Tedros Adhanom Ghebreyesus, marxist-terroristen fra Etiopia

Er det ikke påtagelig når en stor og mektig organisasjon som WHO blir tatt på fersk gjerning i svindelforsøk? Og i tillegg ganske enkelt tier og fortsetter i samme spor som før. Jeg har sett litt nøyere etter og idag er min oppfatning at WHO har svindlet hele veien fra de tidligste pandemier; de har vridd og ormet seg seg fremover og later som om ingen ser hva de egentlig holder på med. En ting er å løpe vaksinerindustriens ærend som med viruset fra Vest-Nilen i 2001, Sars i 2004, fugleinfluensaen i 2005, svineinfluensa i 2009, Mers i 2012, ebola i 2014, zikaviruset i 2016 og korona viruset i 2020. Det ene bedraget etter det andre.

En helt annen ting er å injisere unge og voksne kvinner i fruktbar alder med fertilitetsødeleggende stoffer og hevde at det bare er tetanus, som i Mexico, 1993, Nicaragua og Filippinene (3,4 mio vaksinerte, se rapport hCG found) i 1994, Kenya i 2014. De hevdet i Kenya at de hadde brukt den samme vaksinen på 130 mio kvinner i 52 land. Men ingen av de vaksinerte kvinnelige ungdommer og voksne kvinner hadde blitt informert om de hemmelige tilleggsstoffene, ingen personlige avtaler forelå og heller ingen godkjennende underskrifter.

“I følge biskopene, når den vanlige stivkrampevaksinen kombineres med b-HCG og gis i fem doser hvert halvår, utvikler kvinnene immunitet mot stivkrampe og HCG, et hormon som er nødvendig for graviditet. Deretter avviser kroppen enhver graviditet, forårsaker gjentatte aborter og til slutt sterilitet.”

Bestikkelse: President Andry Rajoelina av Madagaskar skal ha fått et uoffisielt tilbud fra WHO på $20 mio for å stoppe landets bruk av det egne naturlegemiddel.

Det er som et langt, vondt år som aldri stopper. Det har forlengst forlatt stadiet hvor man kunne kalle det enkelte tabber, det som går igjen er systematisk bedrageri og løgn, hele veien. Og noen skjuler seg bak løgnen. Den dyktige og vel orienterte President Andry Rajoelina av Madagaskar fikk merke WHOs iver på å stoppe bruken av landets eget naturlegemiddel de for anledningen hadde kalt Covid organics. Presidenten hadde fått et tilbud fra WHO på 20 Mio dollar til Rajoelina, for å fjerne dette produktet; som han avslo. Hvorfor opererte WHO så åpenlyst med bestikkelser? Var det kanskje naturlig for WHO? Var det kanskje måten de jobbet på? Tok de sjansen på at Presidenten ikke ville offentliggjøre det?

Ved å offentliggjøre dette gjorde Rajoelina hele verdenssamfunnet en tjeneste, den “ubetydelige” mann fra Afrika hjelper Vesten igjen, med en kort setning fikk han FNs og WHOs store byggverk av løgn over hele den vestlige verden til å vakle. Spørsmålet som må stilles WHO er hva slags andre lysskye handlinger har dere narret oss med? Kanskje løy dere om Korona også?

Spørsmålet er om det var noen i Italia som fant ut dette; følgende artikkel var noen dager på nett før den ble tatt ned, grunnen til det kan ganske enkelt være at den var sannferdig. Fordi etter det jeg kunne iaktta stemte dette forbløffende overens med symptomatologien til miltbrann-bakterien: Offentliggjort i Newspot Nigeria 21.mai 2020: “I Italia er kuren for koronaviruset endelig funnet: Italienske leger adlød ikke WHO som hadde satt ned foten for å gjøre obduksjoner av døde som hadde dødd av Coronavirus-infeksjon. De fant ut at det ikke var et virus, men en bakterie som hadde forårsaket døden. Denne bakterie får blodet til å koagulere og danne blodpropper som igjen forårsaker pasientens død.Italia beseirer den såkalte Covid-19, som ikke er noe annet enn “Disseminert intravaskulær koagulasjon” (trombose). Og måten å bekjempe det, det vil si kuren, er med “antibiotika, anti-inflammatorier og antikoagulantia”. I tillegg gav de Aspirin, som indikerer at denne sykdommen hadde blitt behandlet dårlig.

Hadde noen i Italia som var dypt beveget over det som hadde skjedd, ikke kunnet ta forklaringene på alvor, fordi de ikke stemte overrens med det de kunne iaktta, og hadde stilt seg spørsmål? Fortjente de ikke å bli hørt? Hadde de oppdaget noe vesentlig?

Er Elmhurst Hospital i New York en drapsinstitusjon?

Fra Aftonbladet 21. mai 2020

De er et dødens folk. I deres fotspor lå ødeleggelser, alltid. Husker vi at mange var urolige over hvilken behandling mange eldre fikk på sine pleiehjem i Sverige. Avisen Aftonbladet skrev den 21. mai: Pleiehjemmet nord for Stockholm meldte sønnen…”att pappan var nära döden. Thomas uppmanades att ta farväl. – Pappa var alldeles borta av morfin. Personligen tycker jag att det är aktiv dödshjälp.” Var det et varsel? Ble våre gamle jaget inn i døden med morfin? Etter min oppfatning, reddet sønnen sin fars liv, akkurat da. Men hvor mange klarte ikke å redde sin mor eller far? Kanskje var det meget verre, kanskje var det mange leger som på oppfordring tok initiativ til at pasienter skulle dø uten at døden selv hadde banket på døren? Eller har vi med en bevisst avfolkning av den eldre generasjon å gjøre, underskrevet av avfolkningslobbyen bak WHO, slik romanieren Kevin Falalae mener?

Dette er fakta, det skjer akkurat nå om dagen: Var det det som i Sverige ble kalt “palliativ vård”, typisk svensk, spurte Carl Norberg? “Istället for å hjälpa de gamla, dom som är multisjuka, övermedicinerad, dom kan inte ta hand of sig själva, dom är helt beroende av samhället; men der sparar man maksimalt, och blir dom smittad, får dom dödshjälp med morfinsprutor i stellet for vård”, undrer seg Lars Bern? Også geriatrikprofessor Yngve Gustafsson advarer; vad de flesta av oss kanske inte vet är att: …i stället för att ge patienterna syrgas och näringsdropp, vilket inte finns på äldreboendena, så sätter man in morfin och lugnande Midazolam vid Covid 19-symptom, även om Covid-19 inte är bekräftat med test, vilket gör det svårare att andas och snabbare leder till döden (se mere, lenke).

Gertrudi Taveras, Brooklyn, New York

Er følgende hendelse et varslende tegn på hvem vi har med å gjøre i under den såkalte koronapandemien? Er ikke dette et tegn vi ikke kan ta feil av? Ser vi ikke en dør lukket opp til et sted vi aldri ønsket åpnet? Er dette noe som også snart kunne komme til å vise seg på våre pleiehjem, gamlehjem og norske sykehus? Følgende melding ble lagt ut på Facebook, den 16. april 2020, kan sykehuset ha vært Elmhurst Hospital i New York? Del Bigtree intervjuet en sykepleier som hadde arbeidet der og filmet med skjult kamera, fordi hun var så sjokkert. Hun mente at de myrdet pastienter. Mord ved injeksjon på sykehus etter diagnosen Covid19? En pasient med coronvirus meddelte i sin siste textmelding at hun og andre pasienter ble myrdet med en dødelig sprøyte på et sykehus i New York. På meg virker meldingen ekte og troverdig:

«Vet du hva de gjorde? De gav de fattige og syke dødsprøyten, jeg er den eneste igjen. Jeg sverger, jeg så det med mine egne øyne. Jeg elsker deg inderlig, de gav deg en dødssprøyte slik at du skulle dø. Ikke vær redd, de gav også meg sprøyten. Gud vil hevne meg.»

Damens navn var Gertrudis Taveras, 49 år gammel, født i den Dominikanske Republikk, bosatt i Brooklyn, New York. Hør hennes siste melding lagt ut med sosiale medier av en slektning, den kan være på portugisisk eller spansk, sier en amerikansk, spansktalende venn som oversatte denne (hør, se lenker). Hvem sto bak kommunistene, new world order-folket og globalistene? Var ikke det fremtredende hos dem nettopp forakten for det menneskelige liv? Var ikke drap på et sykehus, arnestedet for helbred, helse og sunnhet, for dem det optimale krysningspunktet mellom løgn og forakt?

artikkel-forfatter

Følgende er mulig: Kanskje WHO forgifter oss, de kaller det Korona, men etter symptomene å dømme bruker de små og større doser av bakterier, gjort dødelige på spesiallaboratorier. Deres planer om å redusere verdenbefolkningen burde være kjente, selv om det er like vanskelig å ta slike utsagn på alvor som å svømme i flytende betong, så kan det allerede være det vi har sett på pleiehjemmene. I særdeleshet det som ble fortalt oss fra flere bekymrede hold i Sverige. Og vi vet mere: Hvis det virkelig er slik, stopper det ikke der. Det er sterke indisier, de kunne ikke være tydeligere. Et annet kan være at denne type forgiftning bevisst kan ha blitt holdt på avstand fra offentligheten, særlig i dette år 2020, akkurat som også terrorhandlingene fra 2001 med miltbrann-bakterier tilsynelatende har blitt holdt lengst mulig borte fra den offentlige bevissthet. Men det dreier seg om våre liv, det er viktig å få et ord med i laget i slike alvorlige spørsmålsstillinger. WHOs sjef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, har akkurat den 22. juni 2020 rykket ut i media med overskriften “pandemien er i en ny og farlig fase,” kanskje var det hans måte å advare på?


Lenker: Artikkel Israel Shamir, tidsskriftet Derimot, her, Dr. Tasuku Honjo, her, interview med President av Madagskar Andry Rajoelina i fransk TV, her, artikkel om $20 mio fra Indian Times, her, WHO og Tetanus Kenya 2014, her, her og her, WHOs avfolkningslobby, 03:50, her og her, rapport hCG found nedlasting, her, borta av morfin, her, om svensk palliativ vård (28:43), her, Lars Bern om Sveriges gamle (0:46), her, om swedish government killing the elderly in silence, her, om Elmhurst Hospital in New York, her, om Gertrudis Taveras’ død, her og her, Tedros om pandemien i ny og farlig fase, her.

 

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

7 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
smurfen
Redaksjonen
3 år siden

National Institute of Health bekrefter nå at Covid1984 kommer fra 5G. Når de setter i gang bølge 2 så vil Lock Down bli permanent.
Jo mindre protester jo mer ekstreme tiltak.
Testene gir så klart ikke utslag på et virus som ikke eksisterer, men på et biologisk materiale de fleste har i kroppen, vaksinene mot viruset som ikke eksisterer vil bli obligatorisk og den vil endre ditt DNA så du ikke lenger er et menneske men derimot en hybrid, den skal også inneholde Nephilmer blod.

Også i Norge snakkes det nå om maske påbud.

De 3 tiltakene masker, håndvask med sprit og social distancing er et Satanist Ritual eller Frimurer Ritual om du vil.

Håndvask er for å symbolisere at du vasker bort den gamle jødisk/kristne verdensorden, social distancing er for å ta avstand fra den jødisk/kristne verdensorden og maskene er for å skjerme deg fra den gamle jødisk/kristne verdenorden.

Full fart inn med den nye verdensorden basert på den rene lære om lysbringeren Lucifer slik det er banket inn i stein på Georgia Guidestones.

The Most Scared Generation in History… plus Shocking Info from the National Institute of Health

https://www.youtube.com/watch?v=xpupH_tq1oE

Is Big Tech Planning A Massive Purge To Coincide With The COVID Vaccine Release?

https://www.youtube.com/watch?v=0H0uXovurd4

WHY DO THE PSYCHOPATHS REALLY WANT TO VACCINATE THE WORLD

https://www.bitchute.com/video/2wfEsv2pWEnN/

HOW THEY PULLED OFF THE ‘PANDEMIC’ – AN ANIMATED FILM EXPLANATION BY DAVID ICKE

https://www.bitchute.com/video/vPHlo2P3TG22/

ken
ken
Anonym
Svar til  smurfen
3 år siden

smurfen – Hva tenker du om at “Georgia Guidestones” (selvfølgelig!) og “Det Nye Testamentet” rett og slett er elitens AGENDA?

It is not going to end until we ALL GET THE SHOT! https://www.youtube.com/watch?v=4PY63vXFPSM

“I have realized that my job is not to awaken anyone.
My job is to awaken myself. But my duty is to share what I have learned.
I have thought about this long and hard if I should share this because I know it will be very difficult for some people to comprehend. But I feel that if I do not share, I am being deceitful and compliant. So I must share what I have found.

I am going to try and keep this simple, take out any of my opinions, take out my emotions, and just stick to the facts, which is what is happening in our world HAS BEEN PLANNED FOR DECADES…” https://www.gracevanberkum.com/post/we-are-being-played-please-read

Arve
Arve
Abonnent
Svar til  smurfen
3 år siden

Fullskala pandemiøving i WHO og FN – regi. 196 land har slutta seg til avtalen som inneber at det med vitande og vilje vert frigjort eit sjukdomsskapande virus.
https://youtu.be/X7I5LzLgNSI
Eg har berre høyrt dei første 7-8 minutt av videoen.

Sveinung Handyman Vikene
Sveinung Handyman Vikene
Abonnent
Svar til  Arve
2 år siden

Prøver å se den nå – får bare en bekreftelse på at dette er virkelig ved at YouTube har slettet den. Last ned slike filmer og del dem på Bitchute. Styr unna YouTube. De driver sunsur av meningsmotstandere sammen med Zukkergutten på FB.

Knut Holt
Knut Holt
Abonnent
3 år siden

CORONAEPIDEMIEN EN KUNSTIG IVERKSATT PROSESS FOR MAKTGEVINST, PROFITT OG BEFOLKNINGSREDUKSJON

Ja, mye tyder på at coronaviruset er kunstig tilpasset i laboratorier og strategisk spredd med følgende formål:

– Å gi argumenter for absolutt overvåkning og kontroll av hvordan menige mennesker tenker, føler, ytrer seg, handler og beveger seg, og iverksette disse tiltakkene sålangt mulig.

– Å ta mestmulig makt fra demokratiske lokale og nasjonale myndigheter og sentralisere denne til internasjonale organisasjoner, superrike individer og multinasjonal industri.

– Å redusere Jordens befolkning.

– Profittøkning for segmenter av internasjonal industri, særlig innen, farmasi, helse og sikkerhet.

Det at coronaepidemien faktisk er egnet til å bidra til disse formålene, og at det beviselig finnes mektige krefter med slett moral som har disse formålene, er i seg selv et tegn som tyder på at affæren er kunstig igangsatt:

– Sykdommen er ikke spesielt dødlig men den viser en rekke skremmende symptomer, og dødligheten er også akkurat så høy at den er egnet til å skremme. Videre er sykdommen lett å beskytte seg mot for eliten, men ikke for vanlige mennesker på lengre sikt. Dette gjør at en befolkning lettere aksepterer tiltak som verdenseliten ønsker å innføre med denne epidemien som begrunnelse.

– Sykdommen korona likner forkjølelsesviruset, og har derved evne til å dukke opp stadig pånytt uten å gi varig immunitet.

– Epidemien krever en viss minimum av helseovervåkning og adferdskontroll nasjonalt og globalt, og da blir det lett å utvide kontrollen langt over et ønskelig minimum, og bruke kontrolltiltakene til et videre formål.

– Epidemien krever et visst minimum av overnasjonal styring og allokering av økonomiske midler for dette. Men det som herved etableres kan lett brukes utover disse formålene, og en kan lett argumentere for utvidet makt for internasjonale maktbaser på bekostning av demokratisk makt for å kunne stoppe slike epidemier i tide.

– Epidemien vil ventelig bidra til å redusere verdens befolkning, dels grunnet virusets egen dødlighet, men mer fordi tiltakene mot viruset skaper utstrakt fattigdom. Fattidom er dødlig, og vil skape vegring mot å sette barn til verden.

I enkelte rike samfunn har paradoksalt epidemien redusert den totale dødligheten, fordi mange beskytter seg bedre mot infeksjoner generelt og passer helsa si bedre, men denne effekten gjelder neppe for de store massene, og over tid.

– Tiltakene mot korronaepidemien samt derav deriverte kontrolltiltak vil helt klart øke prfitten til store segmenter av internasjonal helseindustri, sikkerhetsindustri og militær industri.

Endelig viser epidemien klare symptomer på å være kunstig frembrakt:

– Viruset og derved sykdommen selv har en rekke nye egenskaper som det er statistisk vanskelig at oppstår samtidig i naturen. Disse egenskapene skaper et meget variert symtombilde og forløp.

– Sykdommen ser ut til å ha startet flere steder i verden samtidig, spesielt Kina, Italia, latinamerika, UK og USA og ser ut til å være langtkommet utenfor Kina da den oppdagtes.

Visse befolkninger som har en utstrakt samkvem med utlandet, deriblant med Kina, er sålangt lite angrepet av sykdommen, mens visse befolkninger med lite samkvem av denne typen er hardt angrepet.

Brasils og Mexicos urbefolkning og fattige befolkning er hardt angrepet. Land i Afrika, en region med stort samkvem med Kina og med mye fattig befolkning, er lite agrepet, eller henger etter i forløpet.

– Når sykdommen oppdagtes i Kina, sattes i første omgang inn sterke represalier mot de som offentliggjorde informasjonen, og legen som oppdaget epidemien døde selv, angivelig av corona. Men unge menesker som denne legen, dør sjelden av corona, hvilket virker underlig. Det virker som om en ønsket å la epidemien få tid på seg før en gikk til mottiltak.

– Men når tiltakene i Kina først igangsattes, skjedde dette forbausende hurtig, og i et imponerende omfang, som om alt som trengtes var forberedt og planlagt.

– Internasjonale maktsentra, med WHO i spissen, dempet en tid informasjonsstrømmen og tiltakene mot epidemien, men når den var et solid faktum verden over, snudde de og begynte å arbeide for maksimale kontrolltiltak og frihetsberøvelser på individuell basis for hvert menig individ i verdens befolkning, og prøver spesielt hardt å promotere tiltak som uvergelig vil føre til bunnløs fattigdom i store befolkningssegmenter.

Med hensyn til hvem som står bak, finnes mange spekulasjoner, og det vanskelig å vite med sikkerhet. Mest sansynlig er de skydige et internasjonalt nettverk av allerede mektige individer og organisasjoner, og de bruker WHO, FN og andre maktsentra som redskaper. Fraksjoner av kinesiske mundigheter ser ut til å være involvert, men jeg tror en vanskelig bare kan skylde på Kina.

« Forrige artikkel

Korona-virus, is something rotten going on, Gro Harlem Brundtland?

Neste artikkel »

Korona og Merkel i Berlin, Tyskland 1. august 2020

7
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x