Har han rett? Synspunkt: Virus dont't exist; intervju med Aajnonus Vonderplanitz https://www.bitchute.com/video/Gt58NQsCsu3u/

Korona-virus, is something rotten going on, Gro Harlem Brundtland?

6.2K visninger
28 minutter lesetid
40
Gro Harlem i Oslo, mai 20

Gro Harlem Brundtland var vår alles landsmoder. Men var hun en velsignelse for land og kultur? Jeg husker med fryd hvor sint hun kunne bli. Var det virkelig det norske folk og historie som lå henne på hjertet, som vi ble forledet til å tro? Kanskje var det ikke sant? Kanskje var hun en helt annen? For hadde hun ikke på en måte, brukt deler av sitt liv til å føre oss som bodde her i landet, bak lyset? Hvem var egentlig Dr. Gro Harlem Brundtland? Hun tar i høy alder kvinnen i seg frem, er vakker med både utringning og sikker lagt sminke, tøfft. Jeg ble overrasket over å oppdage at Dr. Gro Harlem Brundtland hadde en helt sentral rolle i historien bak korona-virus-pandemien. Men det var først President Magufuli av Tanzanias pressekonferanse som gjorde utslaget; etter jeg hadde hørt hans historie, trengte jeg ikke flere bekreftelser.

Er ikke vitenskap en vei til kunnskap? Er det ikke derfor de fleste av oss interesserer seg for forskning?

President i Tanzania Dr. John Magufuli, lærer og politiker, pressekonferanse, lastet opp 4. mai 2020.

Er det ikke derfor vi liker statistikk; fordi uten denne kunne vi ikke vite om samfunnet som helhet. Min far lærte meg dette; at statistikk ikke kunne brukes uten sannhet, uten sannhet hadde den ingen verdi. Det er også derfor at navnet Statistisk Sentralbyrå klinger så godt i våre ører, for de har et samfunnsoppdrag, et oppdrag for sannheten. Men så skjedde det noe merkelig. Koronaviruset gjorde sitt inntog.

Hvis jeg får lov å påpeke, så fant sted en rekke tvilsomme beslutninger fra regjering og helsemyndigheter, i «den gode hensikt,» å demme opp for WHOs korona-pandemiens dødsreise gjennom landet. En av disse ble presentert som PCR-testen, polymerasekjedereaksjon som ifølge Skiens kommuneoverlege gikk under navnet SARS-CoV-2 RNA PCR, nettopp en PCR test. Denne skulle altså bekrefte om de testede hadde en sykdom ved navn Korona, en slags influensa.

Presidenten av Tanzania, en mann med glimt i øyet, Dr. John Magufuli, lærer og politiker, lot sitt ledende laboratorium, National Medical Laboratory, teste selve testen, kanskje hadde han allerede sine mistanker. Og se hvilket morsomt og avslørende resultat han fant, offentliggjort 4. mai 2020: For kontrollens skyld lot han sende inn spyttprøver fra en geit, fra frukten kware og papaya. Hvilken overraskelse: Hans kontrollprøver testet postitivt på korona-viruset.

Det var da han stilte spørsmålet om antall koronasmittede hadde noe med sannhet å gjøre. Kunne man stole på testen? Kanskje visste han ikke akkurat da at testen hadde fått berettighet kritikk fra mange hold. De hevdet bl.a. at testen ikke var spesifisk nok, bare omtrentlig.

Den tydeligste løgn i verden? Pat Enerys kommentar på Facebook 25.mai 2020: “Hva mener artikkelforfatteren at disse 100 000 dødsfallene skyldtes? Nesten 9000 mennesker døde daglig i USA før COVID-19. Multipliser det med 60 dager, det tilsvarer 540 000 dødsfall. Ingen gjorde opprør når det skjedde. Dette tallet er kjent som den nasjonale dødeligheten.” Min kommentar: Navn nummer 6 på dødslisten heter Jordan Driver Haynes, 27 år gammel, han ble i virkeligheten myrdet (se lenke).

I tillegg viste den positiv også når det i virkeligheten ikke var funn av koronavirus. Og det hoppet både NRK og VG elegant bukk over, da de fant frem sine feteste overskrifter, mon tro hvorfor? Og var det ikke likt i våre naboland og Europa? Var ikke tallene både på smittede og døde ekstremt høye i Italia? Kanskje var ikke tallene korrekte? Kanskje hadde noen fusket med statistikken.

Sunnmørsposten meddelte, 6. mai 2020 at kommunelegen i Narvik, Dr. Per Thomas Hulstedt ville være sannheten tro da han meddelte at et dødsfall ikke skyldtes Korona. Fagsjefen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Dr. Lindekleiv, mente at dette alikevel skulle registreres som et koronadødsfall. Pr epost spurte jeg Lindekleiv hva som var bakgrunnen for hans statistiske oppfatning, men han ønsket ikke å utdype dette nærmere. Var det fordi han visste at dette så ut som statistisk juks?

Kanskje var hans diskusjon med kommunelegen i Narvik bare ett av mange lignende eksempel? Kanskje ble alle slags dødsfall registrert som koronadødsfall, fordi noen ville det og hadde lagt til rette for det? Det ser ut til at saken i mellomtiden ble fjernet fra Sunnmørsposten, se saken i avisen Adressa (se lenke nedenfor). Kunne det ha med penger å gjøre?

US-sykehus meldte at det ble gitt saftige ekstratilskudd ved koronatilfeller fra staten. Den tyske epidemiolog og lungespesialist Dr. Wolfgang Wodarg (tidl. medlem av Forbundsdagen og Europarådets parlamentariske forsamling) gikk allerede i mars ut i tysk media og understreket at PCR-testen var ustabil og egentlig ikke brukbar til å bekrefte koronasmitte, ganske enkelt fordi at den kunne vise smitte selv om der ikke var noen smitte; «false positivs,» ble dette kalt.

Og resultatet var heller ikke spesifiskt, ikke avgrenset skarpt og klart, nok. Ja, helt opp i 80% av tilfellene kunne testen slå feil vei, hevdet fagfolk. Testens far, amerikaneren Kary Mullis (nobelpris kjemi i 1993), anbefalte selv at testen ikke skulle brukes for diagnose av infeksjonssykdommer (se mer om PCR, feilkilder, Wikipedia).

Lenker: Pressekonferanse med President Magufuli av Tanzania, se her, se saken om registrering av dødsfall ved UNN i avisen Adressa, her, hjemmeside Dr. Wodarg, her,  Jordan Driver Hayne, den coronadøde som i virkeligheten ble myrdet, se her, se komedien om frykt “blue pill,” med JP Sears, her.

Frekk løgn omtalt som ‘a very liberal approach’.

Dr. Deborah Birx, President Trumps korona-rådgiver gikk utrolig nok i en pressekonferanse ut med utsagnet: “…a very liberal approach to mortality”, og undergravde dermed på et øyeblikk statistikkens betydning for både medisin og samfunnsforståelse. Slik bidro hun til å skru opp tallene på covid19-døde; det var greit for henne å anbefale å bruke løgn; løgn fikk samme status som sannhet, på statsnivå. Kanskje like godt skulle ha tilføyd, “I don’t care”, den medisinske rådgiver for Corona i Det Hvite Hus, ikke til å tro. I Norge ville det vært det samme som å si at Statistisk Sentralbyrå, hvis grunnmur må være sannhet, fra idag av ingen betydning har, lenger. Men ikke alle liker å skue løgnenes ødeleggende kraft i sitt land, se og hør videoopptak av den italienske politiker Vittorio Sgarbis rasende tale til forsamlingen om løgn, lenke nedenfor.

“De taler om 25000 døde. Det er ikke sant. Slutt å pynte på retorikken ved å ta ibruk de døde for for å terrorisere andre. Tallene fra helsemyndighetene viser at 96% døde av andre sykdommer. Disse opplysninger viser det, de viser akkurat det. Det er dette som er sannheten, den fulle og hele sannhet.”

PCR-testens svakheter ble bekreftet av den amerikanske virolog og forsker Dr. Judy Mikovits (siste bok: Plague of Corruption, forord av Robert F. Kennedy Jr.), som i tillegg kunne opplyse om at alle som tidligere hadde fått influensa-vaksinen, ville teste positivt på koronasmitte ved PCR testen; da coronviruset er tilstede i mange menneskers blod allerede, betyr det ganske enkelt at dess flere som blir testet, desto flere positive blir funnet. Største delen av disse kan altså være falske diagnoser.

Så, under streken skulle det være tydelig for noen og enhver, at testen ganske enkelt for dårlig til dette bruk. I USA er det flere og flere medisinske fagfolk som peker på at Covid19-pandemien kan være et falsum. Argumentasjon fra forskere, leger og sykehus er klar; man skriver Covid19 på dødsattester, selv om pasienten faktisk ble skutt og drept, men sykehusene får større tilskudd hvis det var Covid19 som ble tilskrevet årsak. Men det stoppet ikke der, prognosene om antall dødsfall så ut til å være grepet fullstendig ut av luften, for å si det mildt, åpenbart konstruert for å skremme folk.

Dr. Neil Ferguson i England gikk ut med forventede dødsfall i England på 500 000. Dette reduserte han senere til 20 000, og åpenbarte derved en svindel av ødeleggende nasjonale proporsjoner, før han måtte gå av som regjeringsrådgiver (se lenke video). Om han overlever slikt? Resultatet Tanzanias President Magufuli kunne fastslå, var for meg en endelig bekreftelse. Det ble bevisst brukt løgn. PCR-testen ble brukt i omfattende grad og testresultatene var grunnlaget for en rekke helsepolitiske beslutninger, godt støttet opp av rop om ulv fra NRK og riksavisene. Dette var tilfelle i alle vestlige land, de hadde sine folk i alle regjeringer, statsapparat, helsemyndigheter, samme løgn-konstruksjon alle steder, tydelig systematisert.

De hadde sine folk i ledelsen av riksavisene og fjernsynet. De hadde et organisasjonssentrum for hele Europa hvor trådene ble samlet og ført ut i beslutningene. Etter min mening er det sannsynlig at denne oppgaven ble ivarett ved NATOs hovedkvarter i Belgia. Men hvem sto bak? Hvem var den drivende kraft fra begynnelsen av? Var det Bill Gates og WHO eller var det noen andre, også? Var koronapandemien del av en omfattende plan, planlagt lang tid i forveien? Hvor planleggerne var villige til å la staten utøve vold, foreta vilkårlige arrestasjoner, utsette ofre for systematiske mobbekampanjer, låse folk som protesterte inn i psykiatriske institusjoner; var det for å vise hvem de egentlig var og hva de egentlig hadde tenkt, den fremtidige faschiststats fedre og mødre?

Lenker: Den italienske politiker Vittorio Sgarbis rasende tale til Italias Nasjonalforsamling om løgn, her, Dr. Birx, “a very liberal approach to mortality,” her, om Prof. Neil Fergusons betydning i England, her.

Planla WHO sin egen pandemi?

“Dødelige virus som slår inn på lungene, en spesielt dødelig influensa, utgjør særlig global risiko i moderne tid,” fra en rapport GPMB, et mindre forum under WHO og World Bank, s.27 i rapport utgitt september 2019, A World At Risk, de bygget nok denne på Rockefellerrapporten om en fengselsstat, “a prison state” under bedraget av en pandemi, fra 2010 (se lenke nedenfor).

Denne rapporten var ukjent for meg inntil nylig. GPMB-rapporten om pandemien, undertegnet av Gro Harlem Brundland, offentliggjort i september 2019 med detaljkunnskaper om hva som skulle komme. Jeg var ubehagelig overrasket. De visste altså allerede på forhånd hva folk skulle bli smittet av. Misbruket av PCR-testen og det kunstig oppskrudd antall dødsfall som ble meddelt oss i aviser og fjernsyn for å skremme, hadde allerede gjort meg mistenksom, det ante meg at det kunne ligge andre hensikter bak det de kalte korona-pandemien. Var viruset kanskje laboratorieskapt?

I det store antall av muligheter for smitte, skriver de våren 2019 at det skulle være et “dødelig virus som slo inn på lungene, en dødelig influensa.” Tenk, det visste de allerede da. Hvem var GPMB?

WHO hadde satt ned utvalget Global Preparedness Monitoring Board som skulle vurderer pandemier, var ikke det et passende trekk, noen år før en “liksom-pandemi” bryter ut? I styret satt Dr. Gro Harlem Brundtland (se s.42 av rapporten) og Dr. Anthony Fauci. Brundtland har etterhvert hatt en meget spesiell karriere, hun hadde hatt en nøkkelrolle i flere prosjekt som man ikke kan kalle annet enn bedrag. Var hun også i koronapandemien en såkalt ‘grå eminens’, som hadde avgjørende innflytelse under planleggingen?

Brukte hun de store ord som global og beredskap for å dekke til virkeligheten: “Undersøke verdens beredskap for en global pandemi,” at det det egentlig dreide seg om var å få “sykdomsutbruddet” til å slå til med full kraft, i full fyr og flamme på kortest mulig tid, i såkalt global målestokk, men ikke verre enn at stedene var nøye utvalgt? Husker vi at mens det på et tidspunkt var storm i Wuhuan, var det helt stille i Shanghai og Beijing.

Mitt inntrykk var at det kan ha vært slik, fordi de brukte løgn som bortforklaringer for å fylle igjen hullene. La oss se tilbake og se på hva hun har vært med på før:

En markant kursendring for Norge, mot oppløsning av nasjonen, avgjort av få utvalgte, Stortingsmelding 74 av 1979: «Meldingen går i korte trekk ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturelt og fleretnisk samfunn». Og ufortrødent fortsatte hun: «De voksne generasjoner er alt for fordomsfulle, fremtiden ligger i barna og måten vi kan forme dem» (fra Document), det gjaldt Stortingsmelding 74 som forandret Norge, som la grunnlagt for oppløsningen av vår nasjon, oppløsning betyr for meg ødeleggelse, det betyr destruksjon og tilintetgjørelse, er det ikke det vi er vitne til, akkurat nå? Den blir knyttet opp til henne, kanskje av gode grunner.

Dr. Gro Harlem Brundtland, Co-Chair, GPMB, side 42 i rapport (se lenke nedenfor). Undres på om hennes ledelsen av Covid19-prosjektet kunne være grunnen til at Norge slapp så billig fra det? Rapporten A World At Risk fra GPMB er et resymé av de detaljerte planer, kort sammenfattet. Mon tro om statsminister Solberg rådførte seg med henne, den gråe eminens, underveis? Nedlastning av rapport se lenker nedenfor.

I 1992 i Rio de Janeiro presenterte hun FNs Agenda21 i Rio i 1992 som sitt verk, en miljøkonferanse ledet av Maurice F. Strong, FN selv in persona. Den plan hun dengang sto for var også et bedrag, solgt ut som forbedring av miljø, som noe godt og bra; “sustainable developement,” den bærekraftige utvikling, verdens befolkning skulle få det meget bedre; det var den bærekraftige løgnen. I virkeligheten gjaldt å tvinge verdens befolkning inn under en despotisk, tyrannisk verdensregjering, jeg er åpen for at planen var hennes eget, personlige verk, for det glimter til av genialitet i svindelen. Også jeg var blandt dem som ble overkjørt. Om Agenda21 fra Finansavisen, en uhyggelig plan, se lenke nedenfor.

2011, Utøya: Den 22. juli forlot Gro Harlem Utøya etter sitt foredrag for de omkring 650 barn og ungdommer en time før Anders Behring Breivik ankom. Det ble dengang fortalt oss av media at han var “den ensomme terrorist,” han hadde gjort dette helt alene. I løpet av ettermiddagen og kvelden skulle 69 barn og ungdommer bli myrdet på brutalt vis av 3-5 kraftige, militært trenede skyttere (se lenke nedenfor, Aftenbladet, fra 2017). Det skulle gå flere år før oppdragsgiverne opphevet forbudet mot å si det som det egentlig var; Behring Breivik var altså verken en ensom terrorist eller alene om prosjektet, lenger. Det var et bedrag.

På bakgrunn av hennes sentrale plassering i forberedelsene både av oppløsningen av nasjonen Norge, se Stortingsmelding 74, oppløsningen av alle verdens nasjoner, se FNs Agenda21 i Rio i 1992 og dannelsen av en fengselsstat i verdensmålestokk gjennom bedrageriet koronapandemien i 2019, det er ikke småtterier, er det logisk å stille flere spørsmål: Hun sto ofte i smørøyet når det gjaldt omfattende ødeleggelser, gjaldt det også Utøya? Var hun også der i den innerste krets, en grå eminens i den bedragerske, nøye planlagte aksjon? Det var i 2011.

I 2020 gjaldt det hele verden. Å tvinge hele jordens befolkning inn under ett og samme åk gjennom et bedrag. Det gjaldt et bitte, lite, usynlig virus som skulle skape frykt. Et luende, glohett flammehav over hele jordkloden, på en gang, som om selve helvetet hadde brutt løs, men usynlig. Regjeringen tok ett skritt av gangen, for å begynne i det små: Både det å holde avstand og å bruke masker var skritt til å få folk til å lystre. For å si det med President Donald Trump: “Face masks represent silence, slavery, and social death (taushet, slaveri og sosial død).” Helseminister Høies siste utspill om portforbud, hører også hjemme her, solgt ut som tiltak for folks sunnhet.

I virkeligheten gjaldt det den nye fascistiske verdensorden, hvor portforbud og vaksinepass var de første skritt, innkrenkning av bevegelse, reiseforbud og sensur på ytringer de neste, strafferegime for folket med vilkårlige fengslinger og innesperring på psykiatriske institusjoner, lå ikke langt unna. I Tyskland og Sveits hadde dette allerede skjedd. Minister Høie satset på at mange nok fortsatt trodde på hans løgner, men flere og flere hadde allerede skjønt at koronapandemien ikke dreide seg om virus og sykdom, men om politikk: Dette var inngangspreludiet til det største og mest brutale statskupp noensinne, helt i tråd med Trotskis, Stalins og Maos lærebøker, nå skulle Lenins drøm gå i oppfyllelse, det gjaldt Gro Harlem Brundtlands Agenda21: De få maktbesatte skulle skumme fløten, vi andre skulle stå for alle kostnadene.

Klarte vi å ta kjensgjerningene på alvor? At de allerede på sommeren 2019 visste at en dødelig influensa skulle skape en kommende pandemi, at de kjente planleggingen helt ned til de nøyaktige detaljer? Det betyr for meg at de allerede da hadde hele prosjektet planlagt, men manglet bare prikken over i’en, selve hovedrollen i dramaet; de manglet det usynlige virus. Spørsmålsstillingen må ha vært denne: Hvordan skulle de spre dette, skape gressbrannen som skulle spre seg utover i en rasende fart, slik at folk flest ble skrekkslagne og lammslåtte? De trengte medspillere, lydige medspillere.

Lenker: Virus laboratorieskapt, her og siste funn, 7.juni 2020, her, forberede global pandemi, her, smittevei, ikke Shanghai og Beijing, her, fra Document, her,  Stortingsmelding 74 som forandret Norge, her, fra Finansavisen, en uhyggelig plan, her, helseminister Bent Høie om portforbud, her, Gro Harlem Brundtland forlot Utøya, her og her, om 3-5 kraftige, militært trenede skyttere, her, President Trump om ansiktsmasker, her, nedlasting GPMBs rapport, her, nedlasting om hele verden som en fengselsstat, Rockefeller rapport 2010, her.

…skutt opp som ‘nyttårsraketter’ på utvalgte steder, spredte dere mikroorganismer, var det bakterien antraks?

Dr. Anthony Fauci gikk allerede i 2017 ut med at det ville komme et overraskende utbrudd, a surprise outbreak, en pandemi. Visste han det fordi han var en av dem som skulle trykke på startknappen? Han satt sammen med Dr. Gro H. Brundland i GPMBs styre, se rapport s. 42, lenke nedenfor.

Bærebjelken i dette var folks avhengighet av avisene og fjernsyn, uten disse ville det ikke ha vært mulig. For det var media som skapte “hypen”, oppdriften. De største var de frivillige medspillere, NRK og hovedstadsavisene. Men uten sykehus, gamlehjem og hospits som de velvillige utførere, ville dette ikke fått så sterke utslag. Helt fra begynnelsen av hadde de ikke bare apparatet rundt dette i sin hule hånd, det må ha vært forberedt over mange år, også planene var klare hvordan de skulle arrangere bedraget, slik at folk skulle tro det var sant. Spørsmålet om hvordan de skapte inntrykket av at pandemien var farlig for oss alle, besvarte de faktisk selv i rapporten, de fortalte oss hvordan de gjorde dette, mellom linjene:

“…forskning har funnet frem sykdomsfremkallende mikroorganismer i laboratorier. Skulle enkelte land, terrorist-grupper eller individer med avansert vitenskapelig kunnskap bruke biologiske våpen som har egenskapene til et ukjent virus som slår inn på luftveiene, vil konsekvensene være like alvorlige eller verre enn en naturlig pandemi og utilsiktet frigjøre mikroorganismer som skaper pandemien” (tekst side 27 i rapporten, min uthevelse, deres faktiske meddelelse til omverdenen om hvordan de utførte dette).

Vi skal ikke være i tvil om at de hadde kontrollen; Om ikke akkurat dette var grunnen til at både Bill Gates og Dr. Anthony Fauci var så sikre på at det skulle komme en andre bølge, “a second wave” av virus. Var det ikke fordi det var dere som bestemte tidspunktet, Dr. Anthony Fauci? Hva er det du gjør, Dr. Brundtland? Er ikke dette biologisk krigsføring mot dine egne, den feigeste, usleste og ynkeligste måte å føre krig på?

Det står skrevet: Å “utilsiktet frigjøre mikroorganismer,” fru landsmoder Dr. Brundtland, betyr ikke dette å terrorisere befolkningen ved å spre bakterier, bakterier fra militære laboratorier, utviklet for bakteriologisk krigsføring? For etter min oppfatning pr. idag kunne det ikke bare ha vært et forkjølelsesvirus, mye taler for at det også ble hjulpet til med bakterier, slik at det plutselig skulle slå over i det blodigste alvor; det ble på nøye utvalgte steder frigjort skadelige mikro-organismer.

Brundtland refser USA, 28/05-20: “I de seneste år har vi sett hvordan populisme har satt nasjonal suverenitet opp mot verdien av internasjonalt samarbeid. Vi har sett et angrep på WHO og et skremmende bilde av splid mellom verdens to største økonomier, Kina og USA,” sier hun. Sagt med andre ord: – Vi liker ikke at altfor mange nå konsentrerer seg mere om sitt folk, språk og sitt land istedenfor vår globale faschistiske verden som vi skal styre gjennom vårt eget FN og som verdens befolkning skal betale for. Vi liker ikke at det blir satt lys på WHOs korrupsjon, at USA ikke omfavner kommunismen, men istedenfor avviser våre forsøk på å ville bedra hele verden med tyngdepunkt i Wuhan i Kina. Dette aksepterer vi ikke og har derfor innledet omfattende straffeaksjoner mot President Trump, da det er vi som kontrollerer smitteveiene.

Mange medisinere har stilt seg spørsmål hva dette egentlig kunne være. Forskerne Dennis McGonagle og andre offentliggjorde den 7. mai i det anerkjente medisinske tidsskrift, The Lancet følgende: ‘At Covid-19 ikke er en luftveissykdom, men en “diffus pulmonal intravaskulær koagulopati,” en type blodpropp som oppstår vises i lungevevet. Dette forklarer hvorfor pasienter med Covid-19 dør av hypoksi og ofte blir drept ved bruk av ventilatorer. Som en intensivlege fra New York for flere måneder siden advarte, behandlet legene feil sykdom (oversatt fra artikkel på tysk, se nedenfor lenker).’ Hør om “blodet koagulerar,” Mikael Willgert i samtale med Lars Bern, Swebbtv, se nedefor lenker. Vi merket oss bruken av begrepet diffus.

En annen nettavis, newspotng.com, kom også med tankevekkende opplysninger i mai, senere ble den fjernet. De skrev følgende: «Pass this on to your entire family, neighborhood, acquaintances, friends, colleagues, coworkers … etc. etc … and its environment in general …: If they get to contract the Covid-19 … which is not a Virus as they have made us believe, but a bacterium … amplified with 5G electromagnetic radiation that also produces inflammation and hypoxia.» En interessant oppfatning, og et utrykk for den undring mange gjør seg omkring hva som kan ligge bak symptomene.

Kunne det hende at giftproduserende, luftbårne bakterier ble skutt opp som “nyttårsraketter”? Skutt opp på enkelte strategiske steder? For å gjøre befolkningen og ikke minst politikerne der, vettskremte? Kunne det hende at bakterien gikk under navnet antraks? Sto dette kanskje i den nederdrektige, skammelige og avskyelige tradisjon som ble viden kjent i 2001; rett før 911, antraksbakterier eller sogar lungeantraks (på norsk; miltbrann)? FHI skriver: “generelle influensalignende symptom” om antraksforgiftning. Mens det videre i utviklingsforløpet kunne komme til “koagulasjonsfortyrrelser,” kramper og oksygenmangel, altså alvorlige pusteproblemer.

Jeg skjønte at mange ble syke, hørte at mange døde, mens årsakene WHO hevder var årsaken, koronaviruset, hørtes ut for meg å være avledende løgner, fordi jeg allerede var blitt mistenksom av de mange rare konstruksjonene rundt dette, bl.a. denne merkelig ubrukelige PCR-test. Den står helt sentralt: Var det derfor Helsedirektoratet gikk så sterkt ut med en dårlig PCR-test? Var det derfor de ville teste 5% av de norske kommuners befolkning med en test som testet positivt i hytt og vær? For hvis de fikk mange positive, ville de kunne holde jerngrepet på samfunnet, ved hjelp av et bedrag?

Var det derfor de aldri med et eneste ord nevnte noe som kunne så tvil om testens kvalitet? Var det også leger ved andre sykehus utover Dr. Lindekleiv ved UNN som hadde grunn til å skru opp antallet koronasmittede, men av grunner som aldri ble nevnt i offentligheten? Var det noen som ønsket et høyt antall koronasmittede? Var det ikke på bakgrunn av det høye meldte antall at restriksjonene, det nedstengte samfunn og alle de vanvittige kostnader det medførte, ble holdt i hevd? Hvem var de ansvarlige for dette? Var det Helsedirektoratet? Folkehelseinstituttet? Var det Erna Solberg og Regjeringen?

Er det disse som nå burde saksøkes for fake news basert på en unøyaktig PCR-test som har drevet det norske samfunn ut på kanten av en fullstendig økonomisk kollaps? Min oppfordring er at de hardt rammede ikke skal gi seg på dette, men slå seg sammen og finne frem til de dyktigste advokater og bredt anlagte søksmål, fordi dette ser ikke bra ut, verken for Helsedirektorat, Folkehelseinstitutt eller regjeringen Solberg. Og bak Erna Solberg, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet står ikke bare Dr. Gro Harlem Brundtland og Dr. Anthony Fauci, men rundt begge står et lite, men mektig miljø.

Kanskje skal vi si tusen takk, President Magufuli av Tanzania, for at du gjorde oss oppmerksom på hva som var iferd med å skje.

Lenker: Nedlasting GPMBs rapport, her, om koagulert blod, oversatt fra artikkel på tysk, her, hør “blodet koagulerar,” Mikael Willgert i samtale med Lars Bern, Swebbtv, her, 11:55, newspotng.com, her, Brundtland refser, her, NHI og FHI om antraksforgiftning (miltbrann) her og her, artikkel på tysk om Dr. Schoening og Anthrax, her, stort intervju på tysk, Ken Jebsen med Dr. Schoening om historien bak antraks, her, President Magufuli av Tanzania, se her og her.


Beklager, hvis jeg tar feil, Gro Harlem Brundtland, i så fall ber jeg oppriktig om unnskyldning. Men slik jeg ser det er det du som står ansvarlig for denne globale tragedie, fordi du underskrev den nøyaktige og detaljerte rapport. Du kjente alle detaljer, fordi du hadde vært sentral i planleggingen. Korona-prosjektet har vært en ødeleggende hendelse for millioner av familier og deres liv og skjebne; mitt inntrykk er at du var en del av dette fra begynnelsen av, kanskje også den drivende kraft, som så mange ganger før. Og Covid19 var fra begynnelsen av et simpelt bedrag, et “coverup,” slik som fugle- og svineinfluensaen, slik som din Agenda21, også var det. Jeg ønsket aldri å skade ditt gode navn og rykte; du har sikkert mange gode fortjenester utfra det du har gjort gjennom et langt liv, selv var jeg lenge blant dine mange beundrere. Tilgi meg, at jeg måtte nevne dette, men du sto så sentralt. Så mange hendelser under koronakrisen var så merkelige og ulogiske, sett i lyset av det som ble gjort kjent som offisielle forklaringer. Og jo nøyere jeg undersøkte forholdene, desto mer ble det klart at det var en helt annen rød tråd igjennom det hele, enn den offisielle. Men det skjulte seg mere bak forhenget.


En dødskult, vår svorne fiende.

Jonestown i Brazil, mer enn 900 mennesker tok selvmord, noen ble skutt, lederen Jim Jones truet mange av sine medlemmer til å drikke giften cyanid, dette fant sted den 18.november 1978 (om Jonestown-tragedien, fra avisen SFGate, se lenke nedenfor).

“Dødskulturen” som ivrer for å drepe gjennom dødshjelp, assistert selvmord eller en tredje vei på  hospits, dødelig innsovning, ser på pro-life-bevegelsen som en fiende. Faktisk ser de også det tradisjonelle amerikanske samfunnet som fienden, noe som skal manipuleres og beseires, slik at deres målsettinger kan oppnås, skriver Ron Panzer i boken Stealth Euthanasia.

Han skriver videre: “En dødskultur oppmuntrer til at mange skal dø, enten de er ufødte, nyfødte, funksjonshemmede, syke, foreldreløse, fattige, de gamle og nyttesløse.”

Har vi ikke fått de innpå livet, dødskulten? De som har vært tilstede i vår vestlige kristne kultur allerede i mange år, et miljø hvis kjerne består av rike maktfolk, som mener seg å være genetisk bedre utrustet og står høyt over den vanlige mann i gata. Dødskulten opererte ikke bare på sykehus og gamlehjem, de var også på nettet, hadde selvmordsgrupper, overtalte puberterende jenter til å hoppe utfor fjellveggen, ta overdoser og/eller henge seg, støttet hverandre på rørende vis for raskest mulig å komme inn i døden. Men de var også tilstede i det politiske liv.

I praksis kunne det se slik ut: Hvis det var noen som satt i høye statlige stillinger, men også ministre eller statssekretærer som ikke lystret ordre, utsatte de seg for livsfare. Det var medlemmer av denne dødskult som sto bak de etterhvert utallige terror- og mordaksjoner, gjerne utført under dekket av bedrag. De var den drivende kraft bak abortbevegelsen, bak krigene, bak folkemord. Min forklaringsmodell er følgende:

I kjølvannet av innføring av New Public Management-systemet i den norske offentlige administrasjon og helsevesen, hvor tyngepunktet av styringen av institusjonene ble lagt øverst på få hender, var helsevesenet klart for å bli infiltrert av et bestemt miljø; det var særlig ledelsen av våre sykehus, gamlehjem og hospits som var øverst på deres ønskelister og de hjalp hverandre det beste de kunne, slik de også tidligere hadde infiltrert forskjellige departement, direktorat og tilsyn i statsapparatet. I tillegg kom alle NGOs som fungerte som den dype stats utførende organer, de ytterste blekksprutarmer.

Det var topdown-systemet som gjorde det mulig å få beveget store enheter i samme destruktive retning. Kom det opponenter i maskineriet, folk med egne meninger, ble de umiddelbart skjøvet ut. Men ikke bare her, også våre universitet og høyskoler og kommuneadministrasjoner har de mer og mindre besatt. Bill Gates er idag bevegelsens talerør, han har stilt seg i bresjen for disse vi kan kalle eugenetikk-folket eller også the destroyers. De er kyniske og hensynsløse, de tilhører den samme dødskult, som inspireres av andre frykt og redsel, de er fullstendig blottet for moralske forestillinger, noen bruker begrepet psykopater, for å beskrive disse. For mitt vedkommende er det dette som forklarer en rekke mildt sagt underlige hendelser i den norske offentlighet.

Man kan identifisere disse i det øyeblikk de snakker om livsviktige ting; det er disse som seg imellom snakker høyt om å trykke på OFF-knappen når det gjelder gamle mennesker. Dette er de kyniske som nå styrer brorparten av Europa, men også USA, hvor de utgjør kjernen i den dype stat. Hospits-sykepleieren og forfatter amerikaneren Mr. Ron Panzer forteller om dødskultens mange initiativ og tilretteleggelser for på systematisk vei å forandre våre kristne samfunn. Dødskultens makt er stor og omfattende, de overkjører folk i “full fart med bulldosere” og de nøler ikke. Det eneste de respekterer at noen har tatt et valg, et standpunkt, en beslutning; valgt livet istedenfor døden (pro life), og blir stående ved det og forsvarer det til the “bitter end”.

Lenker: Om Jonestown fra avisen SFGate, her, se omtalen av eugenikeren Peter Singer i Aftenbladet, her. Mr. Ron Panzers foredrag kan høres, her. Noen ProLife grupper og organisasjoner, se her, her og her.

Våre gamle, ‘useless eaters’?

Den tyske forfatteren Gerhard Wisnewski offentliggjorde den 4rde april 2020 et brev som han karakteriserte under overskriften tillatelse til å drepe. Det gjaldt å få lettere tilgang til morfin, benziodiazepiner og barbiturat for såkalte palliativ-teams. Apotekeren som hadde sendt ham brevet var med rette bekymret; det sto “ueber den normalen Bedarf hinaus”; apotekeren ble oppfordret sammen med sine ca 20 000 apotekerkolleger i Tyskland, til å utruste disse team med mere enn det som var normalt. Hvorfor ville man akkurat nå under koronakrisen lette på de strenge reglene for utlevering av disse preparater? Dette var jo nettopp medikamenter som ble brukt til eutanasi.

Apotekeren skrev til Wisnewski: “Selv når det gjelder en avdød pasient som tidligere led av lungebetennelse forårsaket av koronavirus og tilhørende kortpustethet, vil det være vanskelig i ettertid å finne ut om vedkommende døde av en sykdomsrelatert åndedrettsstans eller om det ble forårsaket av morfin.”

Brev fra Landesapothekerkammer Baden-Wuertemberg til en tysk apoteker: “Vår fagforening BW oppfordrer oss til å støtte såkalte “palliativ-team” ved å gjøre tilgangen til morfin, benziodiazepiner og barbiturater for disse enklere.

Så er spørsmålet om mange av våre eldre medborgere i hele Vesteuropa ufrivillig ble hjulpet over i døden? Dette er en uro som ikke bare har spredd seg bare i Sverige, men også i Tyskland og USA. I Norge ble sykepleieren Arnfinn Nesset arrestert for akkurat dette, dømt i 1983 for å ha drept 22 mennesker. Men kanskje var ikke Nessets gjerninger en alenegang? Kanskje var det flere ute, et lite, ivrig miljø skjult bak ham den gangen i oppdrag å hjelpe våre foreldres generasjon over i dødsriket? I USA kalte de dette “stealth euthanasia,” dødshjelp som ikke bare gikk under radaren, men som verken de eldre selv eller deres familier ble spurt om.

Var dette brevet en bekreftelse på at folk på høyere byråkratiske nivå i Tyskland, la til rette for dette? La de virkelig til rette for dødshjelp? Ufrivillig dødshjelp? Dødshjelp som ikke var noen hjelp, men som var mord? Var dette en del av koronavirusets intensjoner? Avisene hadde sider opp og sider ned av hvor mange gamle som hadde dødd av koronavirus. Men var det den virkelige dødsårsak? Eller hadde noen hjulpet dem over i dødsriket og siden kalte de dette død av koronavirus? Når så mange i Sverige begynte å bli urolige, var det kanskje fordi at her var det ingen røyk uten ild? Var noen av våre norske leger også med på dette? Var det derfor Dr. Lindekleiv ved Universitetssykehuset pukket på å få Korona på dødsattesten, selv om det var pasientens hjerte som sviktet?

Avliver vi de gamle, spør svenske Aftonbladet den 21. mai 2020, avisen har engasjert seg i den svenske stats pleie av gamle.

“Familien fikk etter to uker beskjed om at deres far eller mor var avgått ved døden, fortalte Ron Panzer, den amerikanske sykepleier og forfatter av boken Stealth Euthanasia, Health Care Tyranny in America. Ron Panzer er president & grunnlegger av Hospice Patients Alliance patient advocacy group. Ron er forfatter HPA Family Guide to Hospice Care, The Heart of End-of-Life Care, Called to Serve og boken om den mest sensurerte historie i Amerika: Skjult eutanasi.

Når det er penger å hente, finnes det alltid folk som mister viktigere ting av syne. Kanskje særlig folk som blir liggende i klemme mellom inntekter og utgifter i større skala. US Medicare betaler for pleie av pasienter på hospits (hospice). Saken om Novice Health Services med Bad Harris i spissen i Frisco i Texas i 2013 var en ekstrem sak: “The faster the hospice patient die, the more money the hospice can make.”

Men var dette et engangsfenomen, eller et varsel om noe større som lå på beddingen? For vi så det: Det var tydelig at Covid19 sykdommen først og fremst slo ned på de gamle, slik talte statistikken. Ble mange av våre gamle drept på skjult vis, mens Covid19 bølgen feide over landet? Er våre myndigheter og styresmakter korrupte? Er de som driver sykehusene, som har gitt ordre om at Covid19 skal på dødsattestene uansett virkelig årsak, korrupte? Er de som driver gamlehjem og hospits, hvor mange har dødd de siste måneder, korrupte? Ble flere av de gamle som døde, skjøvet uspurt gjennom medikamenter over i døden? Er det det samme korrupte miljø som står bak den latterlige sensur, som står bak WHO og Bill Gates, som har posisjonert seg i styreposisjoner i norsk statsapparat, sykehus og gamlehjem?

Så hva var konsekvensene, Dr. Gro Harlem Brundtland, av å stenge operasjonssaler, sykehus og livsnødvendige medisinske behandlinger i disse snart 3 måneder? I Tyskland er tallet omkring 125 000 mennesker som i denne koronaperiode døde av “unterlassene Hilfeleistung” (unødvendig, utelatt medisinsk hjelp), forteller Ken FM (se lenke nedenfor).

Istedenfor var sykehusene og operasjonssalene omtrent tomme. Regnet om på norske forhold vil dette bety at under koronakrisen i Norge døde omkring 7600 pasienter fordi man unødvendig hadde stengt sykehus og operasjonssaler. Ansvaret for dette ligger også i Norge hos regjeringen Solberg. Ifølge Wikipedia pr 28. mai 2020, døde 236 i Norge av korona-influensa. Ser vi at tallene ikke står i forhold til hverandre? Ser vi at det var ikke Korona det dreide seg om? Ser vi at det står noen bak de dørene som nå åpnes? Noen som ikke vil oss vel. Skal vi vil vente til dørene blir slått helt opp og se at dødsfolket bak dem kommer inn, gjør seg brede og tar alle plassene som er der? Det er klart at de får sitt samfunn og sine samfunnsregler, tilrettelagt.

Men har vi ikke da et samfunn hvor det ikke lenger vil være plass til oss? Var ikke da plutselig alle stolene opptatt? Ble vi ikke til overs? Overflødiggjort? For meg ser det ut til at Ron Panzner har rett: “…enten de er gamle og nyttesløse, funksjonshemmede eller syke, foreldreløse og fattige, nyfødte og ufødte.» Er ikke dette en meget alvorlig trussel? Er ikke da enhver av oss de neste på listen? 

Lenker: Se Wisnewski, “Lizens zum töten,” her, hør Lars Bern i Swebb TV, fra 29. mai 2020, “man setter i stället inn dödshjälp, i form av morfinsprutor” (her, 1:42), artikkel fra Newsvoice, 24. mai 2020, her, “men det var ingen medisinsk grunn for dette, den forelå ganske enkelt ikke,” forteller Panzer i intervju på Truenews, her, se Aftonbladet om de gamle, se her, her og her, “unterlassene Hilfeleistung,” unødvendig, utelatt medisinsk hjelp, Ken FM, her, 1:04:15 og her.

…bort med uønskede meninger, inn med ‘elefanten i rommet’.

“Kan vi komme inn?” Å bli drept for sine meninger har i en årrekke vært en svøpe for kulturlivet i USA.

Folk flest har lenge måttet leve med løgner. Løgnene som i løpet av tiden fortettet seg, ble tykke og kom etterhvert synlige som “elefanten i rommet.” Korona-viruset er den siste i rekken av løgner, alle bygd på en grunn-løgn; at virus er noe som virrer rundt av seg selv, fester seg på pengesedler, klær og dørhåndtak og gjør folk syke.

Det gjaldt Zikavirus, Sarsvirus, H1N1-svineinfluensa, men også HIV og AIDS, alle utviklet under ledelse av Dr. Anthony Fauci ved National Institute of Allergy and Infectious Diseases i USA og miljøet rundt ham, hvor WHO og Bill Gates var sentrale medspillere.

Dr. Anthony Fauci arbeider med Dr. Gro Harlem Brundtland i samme GPMB-styret, en komité under WHO. Også Dr. Anthony Fauci handlet på vegne av en liten maktgruppe som hadde dyrket løgn og bedrag i en årrekke, og brukt dette i egne hensikter, en årelang forurening. Man lyver tvert og har hele avdelinger med ivrige som luker ut sannhet med pinsett, artikler i onlineaviser blir ganske enkelt fjernet, man kaller det informasjonskontroll.

For det er løgn som er kjernen i all forurening. All sensur vi nå erfarer har bare en hensikt, og det er å forlenge løgnenes livstid. Dette er bakgrunnen for at Youtube, Facebook og Twitter sensurer vidoer, avisartikler og tekster. Styremedlemmene i Youtube, Twitter, Google og Facebook mener at hvis de vitebegjærlige ikke får vite om tingenes reelle tilstand, forblir de i løgnen og føyer seg. Da vil de ikke lenger se “elefanten i rommet.” De tar feil. Vitebegjær skaper kunnskapstørst. Det drives fremover uavhengig av hva aviser, fjernsyn og internett måtte bringe. Ifølge den tyske journalist Anselm Lenz i avisen Demokratischer Widerstand i Berlin kan ikke de tyske rikspolitikerne overleve koronapandemiens mange løgner; de kommer til å forsvinne. Om det vil bli slik også i Norge, gjenstår å se; men som vi kjenner det fra vinterfjellet, når store skred først går, tar skredet med seg alt:

“Det konstitusjonelle lockdown-kartell (den tyske Bundestag) kan ikke vinne kampen for sannhet og vitenskap. Og derfor – vær våken! – det var nok heller ikke meningen. Klokken til kartellets nederste rekker har allerede slått. Elitenes håndlangere vil måtte ro baklengs, møte opp i forhørskommisjonene, i det minste innrømme store feil og til og med måtte streve med lange rettsaker – de vil til slutt forsvinne, som Innenriksminister Horst Seehofer nylig innrømmet” (originaltekst lenket nedenfor).

Lenker: Hør “…kinesiska studier som pekar på at det finnes likheter just med HIV, det går inte att vaccinera,” Mikael Willgert, Swebbtv, 11:25, her, om svineinfluensa i 1976, her, om Dr. Anthony Fauci og XMRV-virus i vaksiner, her, om HIV og AIDS av Dr. Robert Willner, her, originaltekst Anselm Lenz, her), avisen Demokratischer Widerstand, her.

 

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

40 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Sveinung Handyman Vikene
Sveinung Handyman Vikene
Abonnent
2 år siden

Etterhvert som jeg leser gjennom kommentarfeltene … både her og flere andre nettaviser … så blir jeg hele tiden overbevist om grunnen til at de fleste stenger sine kommentarfelt! Mange kommentatorer er komplett idioter – om noe da i det hele tatt går rund i hodene på enkelte. Hva faen er det dere holder på med på fritiden …? Ser pornofilm og napper i løken …?
Hvorfor skjule seg bag et pseudonym om dere har redelige hensikter …? (Pseudonym er et påtatt navn, et oppdiktet forfatternavn, i motsetning til autonym. Tradisjonelt forekommer pseudonymer på arbeider som forfatterne regner med vil skape oppstyr, og de har da til hensikt å spare dem for ubehageligheter.)
Jeg kommenterer og står frem med hvem jeg er. Tar jeg feil, noe som skjer både titt og både ofte, så må jeg rette opp den/de feilen/e. Kan ikke skjule meg bak et «ikke» navn og slippe unna med det. (det går utover nattesøvnen)
Vis hvem dere er og stå til rette for deres meninger. Her er kommentatorer her på Nyhetsspeilet som med små forandringer av sitt nic, fortsetter med sine «utblåsinger» på andre nettsteder og dermed ødelegger for andre.
Stå for dine tanker og meninger … Eneste måten vi får en konstruktiv dialog på – der vi lærer av hverandre.

Tenk som hunden – spark lit jord over dritten og gå videre.

Aradorn
Aradorn
Anonym
3 år siden

Planla WHO sin egen pandemi?
brundtland og teamet, planla alt dette, og mer til : agenda 2020-21-30. 22.07, og mye mer.

de er bare stakkarsli forskrudde hjerner, som tror de er over gud og enhver properties i verden.

hadde frydet meg å se brundtland dingle, for all ondskapen hun har skapt.

dette er tresspassing av menneskehetens frihet, gitt ved fødsel, etter universal L(and)A(ir)W(ater).
tresspassing av mitt liv i frihet, gitt ved fødsel, universal law.
tresspassing av min yttringsfrihet, gitt ved fødsel, universal law.
tresspassing av min frithet til å reise, gitt ved fødsel, universal law.

my body, my property.
my choice, my property.
my life, my property.

illuminati, has done crime against humanity, by tresspassing, hi-jacking my property, my life in freedom.
WHO, has done crime against humanity, by tresspassing, hi-jacking my property, my life in freedom.
billyboy psycopath, has done crime against humanity, by tresspassing, hi-jacking my property, my life in freedom.
fauci, has done crime against humanity, by tresspassing, hi-jacking my property, my life in freedom.
rottchild, has done crime against humanity, by tresspassing, hi-jacking my property, my life in freedom.
jesuit cult, has done crime against humanity, by tresspassing, hi-jacking my property, my life in freedom.

Aradorn
Aradorn
Anonym
3 år siden

brundtland er jesuitt nr 1.
hun skrev en artikkel om hvordan redusere menneskeheten i 1984 + -.

onskapen sjøl.

Patriot
Patriot
Abonnent
3 år siden

Fauci skal ha omgått tilsyn og fått gjennom bevilgninger til Wuhan-forskning på genmanipulert coronavirus i flaggermus. Blant annet forskning på hvordan gjøre SARS – liknende virus enda mer smittsom.
https://www.wnd.com/2021/04/congressman-fauci-needs-explain-taxpayer-cash-sent-wuhan-lab/

Hvis ikke den mannen blir arrester nå, så må det være fordi han allerede er arrestert. Jævla Nazi!

e
e
Anonym
Svar til  Patriot
3 år siden

Slike som sitter og skaper sykdom er ikke riktig vel bevart. Jeg vet om et sted som egner seg veldig godt for slike. Hvis det blir fullt der så har vi jo alltids alcatraz. Jeg tror at det å omgå tilsyn er noe som gjøres verden over i mange tilfeller.

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  Patriot
3 år siden

fauci ler oss opp i vårt stygge tryne hver gang vi nevner virus og wohan.

https://vaccineliberationarmy.com/2012/01/30/morgellons-disease-nanoworms-the-fetal-stage-of-transhumanism-it-is-upon-us/

WW4 :
bio-tech-nano-worms

Grunnen til at de vil tvinge oss til å bruke maske :

Sjekk maskene. fulle av nono-worms.
nano-worms reagerer på pust – damp.
må vel bety at de er utstyrt med sensorer.
reagerer sikkert på frekvenser ( 5G ).

Alle som har brukt maske er fulle av nano-worms, som reagerer i det 5G nettet blir slått på.
Hva skjer da ?

e
e
Anonym
Svar til  Aradorn
3 år siden

Nano embryo, 5G, switch.

Når slås 5 g på? januar 2022?

Patriot
Patriot
Abonnent
Svar til  e
3 år siden

Du fikk 5g på omtrent samme tid som Corona kom på TV.

e
e
Anonym
Svar til  Patriot
3 år siden

Har ikke det her hos meg, 4g.

Patriot
Patriot
Abonnent
Svar til  e
3 år siden

Telenor åpnet 13. mars 2020. Så kom Telia senere. Man må ha 5G telefon. Jeg tror man må signere en kontrakt også. Jeg skal finne ut mer om det. Vet ikke om det gjelder her i Norge.

Jan
Jan
Abonnent
3 år siden

Navn er rare greier,Sven betyr guttunge Inge betyr krokrygg,det finnes mange JUDASER.Bare så det er opplyst.

Jan
Jan
Abonnent
3 år siden

Smurfen,da er du drevet av frykt,den som driver oss alle.Gå du hjem.

Jan
Jan
Abonnent
3 år siden

Det er alltid deres indre overbevisning som er Gud,ikke drittprat fra maktsjuke feilvendte personer,mennesker følger sine egne erfaringer.Det finnes mange Guder,noen bra,de fleste dårlige,la moral beseire det onde.

Jan
Jan
Abonnent
3 år siden

Om det er frykt som gjør at dere gjemmer dere bak nicknames, hvor sant er det dere skriver ?.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Jan
3 år siden

Du må nesten svare for deg selv, hvorfor du velger å gjemme deg bak et nick er det ingen andre enn deg selv som kan svare på.

For meg så handler det bare om å beskytte meg fra psykopater og pedo griser fra Skepsis sekten. bruker du navn så vil de terrorisere deg med anonyme telefoner 24/7, ringe falske bekymringmeldinger til barnevern, skattevesen, dyrevern, ja hva som helst, alt de kan bruke som terrorvåpen vil de bruke mot deg og da blir det litt tidkrevende og kostbart og utslette disse mørke tilbakestående elementene fra den kanten. :)

Min erfaring er at folk som står frem med ekte navn stort sett er ekstremt feige, de er livredde for å si noe som ikke samsvarer med det alle andre sier for å ikke fremstå annerledes.
Andre er redde for at det kommer regime psykopater og setter fyr på huset ditt på natta for at du ikke tror på løgnene deres.

Men heldigvis så finnes det unntak da :-D

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  smurfen
3 år siden

Si din mening…Greit det Smurfen,men de vet hvem du er,du forstår det ?.

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  smurfen
3 år siden

I mitt tilfelle Smurfen,så har de tatt vekk mine telefonrettigheter,de angriper meg med politi og øvrighet,debattforumer er stengt,pc,n min er snart bare brukbar til å betale min egen undergang,ja nå går det den rette veien,eller ?.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Jan
3 år siden

Interessant hvor mye løgn en person (jansorlie) klarer å poste her

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Jan
3 år siden

jansorlie – har man ikke individuell frihet? Hvor mennesker kan ta sine egne valg, helt uavhengig av hva andre mener? Dette er slik tankeresonnement jeg kun ser fra psykopater/sosialister/F-gjeng medlemmer. Disse går gjerne over i hverandre.

Det er ikke navnet eller antall masoniske utdannelsesgrader fra skoleverket bak den som ytrer seg, som bedømmer innholdet. La meg eksemplifisere. Du skriver under (eget navn?), hvor mye som kommer fra din kant er vrøl, selv om jeg er enig i noe av hva du formidler. Sven-Inge til eksempel er jeg nesten alltid enig med, selv om vi ikke helt forankrer i samme fundament. Uansett hvilket nick hver av dere hadde skrevet under hadde det vært helt betydningsløst. Ville klassifisert 80% av innholdet ditt som søppel og tilsvarende prosentandeal av Sven-Inge’s innhold som glimrende, uavhengig av andre faktorer.

smurfen – burde slutte frykte. Du vet du har evig liv via vår Almektige Skaper Yahweh? Derfor skal ingen frykte døden om de mottar frelsen fra Yahshua og ikke driver med djevelskap. Man skal naturligvis ikke gå rundt som voksen mann være redd for klovner i kostymer. Kjøp deg nok våpen og ammunisjon slik at du kan forsvare deg selv og familien. Det vil uansett komme til nytte den dagen høstjakta på F-gjeng medlemmene og politikerne starter. Kuliminerer i at det er ikke mange nok idioter i verden som har IQ-nivå under den strafferettslige tilregnlige grensen som med all tydelighet er opptakskravet for F-gjengen. Nettopp av den grunn blir ikke disse menneskene straffet av rettssystemet. Når det er orkan med storm i kastene i topplokket, har advokatene en enkel jobb med å få søppelet frikjent. Folket vil ta affære ved et eller annet tidspunkt. Forhåpentligvis er det når Yahshua kommer tilbake som Erkeengelen Michael, slik at man samtidig vet man vil vinne krigen. For en vinnerskalle som meg ville det vært mitt nirvana. Jakte apekatten lucifer og hans medsammensvorne Trump, Solberg, Stoltenberg, Merkel, Kong Harald, kongehusene, presidenter og annet avfall. Om man får oppleve dette er vel lite sannsynlig, så man må nok nøye seg med dommedag.

Se for deg Stordalen, Røkke, Fredriksen, Spetalen etc. argumentere med saldoen på kontoen før de blir kastet i skjærsilden. Akkurat det ville vært stor komedie og en underholdende “trøstepremie”.

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  MrSixxthsense
3 år siden

Si din mening…Kjettern,hvilken individuell frihet har vi ?.Om du tror på noe utenfor deg selv,hvem er da du ?.Du er så forurenset av andres tanker og befalinger,det ække til å tru.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Jan
3 år siden

jansorlie – total! Du er til og med gitt en slik frihet at du ikke blir tvunget til å tro på vår Almektige Skaper om du selv ikke vil. Om du lystrer hva andre befaler deg er det ditt eget valg. Selv handler jeg akkurat slik jeg vil til enhver tid, innenfor de rammene Yahweh har gitt meg. Dette er Han sitt skaperverk og derav viser jeg ydmykhet ovenfor.

Der kom F-gjeng snakket igjen ja! “….Om du tror på noe utenfor deg selv,hvem er da du ?”. DU ER IKKE ELOHIM! Hvor vanskelig er dette å begripe? Forbannet indoktrinering fra “broderskapet” ditt!

Her er en utmerket video av Vernon Coleman om poltistaten og tystere/Quislinger:

https://www.youtube.com/watch?v=–U2QkiKUEs

Jan
Jan
Abonnent
3 år siden

Hvem er dere alle,dere som gjemmer dere bak nicknames,tror dere at satan ikke vet hvem dere er ?.Stå fram i ærlighet og sannhet,dere gjemmer dere bare for sannhet. statsmakt.Sammen kan vi gjøre noe,i hemmelighet er det bare frykten som vinner,dere vet,den frykten for å miste det vi aldri har hatt.

Hermis
Hermis
Abonnent
3 år siden

Dødstallene er forholdsvis lave i Norge. Kanskje det har noe å gjøre med at man i Norge utviklet en egen type Corona-test siden det var så lang ventetid på å få testsett tilsendt fra utlandet? Etterpå ble det å utvikle egne tester forbudt av EU, noe som selvfølgelig den norske regjeringen ivrig innførte. Riktignok bare gjetning fra min side, men mon tro om det er fordi at de norske testene ga et mer riktig svar at vi ikke har flere registrerte corona-dødstall?

Jan
Jan
Abonnent
3 år siden

Gro vet vi ingenting om,det er problemet,hvordan kan folk velge en slik dritkjerring til noe som helst ?.Er du ansatt av folket til å forvalte folkets interesser,da hadde vi ikke hatt skatt og umulige regler,fascismen kommer alltid forkledt som antifascisme.Folk skal være fri,ikke prisgitt alle makter og organisasjoner.

Marius
Marius
Abonnent
3 år siden

Takk Sven-Inge Johansen, viktig jobb og bra artikkel, ikke enig i alt dog. F.eks., jeg heller mot at Bruntland er mere en relativt liten bidragsyter til agendaen, og sannsynligvis uvitende, ihvertfall opp (ned) til et visst nivå.

Ingen “virus” er bevist årsak til sykdom er også min mening.

Mulig jeg leser den igjen, og ser frem til din neste artikkel.

Mvh

hjertelig
hjertelig
Anonym
3 år siden

Tror dette begynner å nærme seg sannheten ja, veldig bra artikkel :)

HARALD S. WIBYE
HARALD S. WIBYE
Abonnent
3 år siden

En fremragende artikkel, godt gjennomarbeidet og noe utenom de vanlige Corona kommentarene ,som det var en fornøyelse å lese

anders
Skribent
3 år siden

Takk Sven-Inge! Godt jobba!
‘Glamiscalling’ jobber ifra slott i Skottland og Belgia. De har den totale makten over SHAPE (Nato’s hovedkvarter i Brussel). Alt er basert på Satanisme, NATO er en av de største barnetrafikkantene i verden. ‘Glamiscalling’ plasserte Erna der hun er nå og plasserte Børge Brende i World Economic Forum som deres ‘proxy’. Selvsagt var Gro Harlem sentral i massakren på Utøya, bevis på dette var hennes sønn selvmord som reaksjon på morens ondskap. Akkurat dette har gjentatt seg mange ganger i historien hvor rene individuelle født inn i Rockefeller, Rotschild og andre har begått selvmord i protest imot øvrige families ondskap. Derfor måtte Lady Di ofres fordi hun var en løs kanon på dekk imot Eliten.

Arne Skjærvik
Arne Skjærvik
Abonnent
Svar til  anders
3 år siden

Takk til Anders. Grusomme mennesker hylles av uvitende mennesker – eller rett og slett dumme.

Kautosam
Kautosam
Anonym
Svar til  Arne Skjærvik
3 år siden

Så lenge man har med AP og sosialismen å gjøre må vi regne med å bli kraftig overvåket og forfulgt hvis vi ikke er enig med dem. Slik har det alltid vært.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  anders
3 år siden

Anders Pedersen – når familiemedlemmer til mennesker som aktivt deltar i ødeleggelsen av sine medmenneskers liv tar selvmord, er dette en del av straffen fra vår Almektige Skaper Yahweh. Sven-Inge nevnte temperamentet til GHB, hvor jeg med et tenkte tilbake til en annen liten diktator fra Orkdalen som er medlem av samme bande, Nils Arne Eggen. Også hans sønn begikk selvmord. Hvilken straff er vel ikke verre enn at foreldrene utlever sine barn. Dette er det mange eksempler på hvilket burde vekke noen og enhver. Er man en djevel i forkledning og dekke slipper man ikke unna, heldigvis!

Undrer meg forresten over hva som faktisk skjedde på Utøya. Noen av interjuvene med barna i etterkant virker bære spor av SRA. Spesielt et har satt seg i hukommelen hvor en jente sammen med moren blir intervjuet, der tegnene er åpenbare. Vel, noen finner ut av dette kan vi formode.

Sven-Inge, interessant og vel formulert!

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Sven-Inge Johansen
3 år siden

Sven-Inge, vedlagt er linken til invervjuet (fant det heldigvis igjen). Legg merke til posisjonen moren holder armen sin. Skal man trøst et barn holdes den rundt skulderen eller livet slik at man føler trygghet. I nakkeområdet derimot er det for at man vil styre vedkommende. Siden jeg har levd av lese kroppsspråk er dette intervjuet i sin helhet hoderystende for meg. Disse såkalte psykologene som ikke roper ut at her er det noe fryktelig feil, viser vel med all tydelighet hvilken misjon de tjener.

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  MrSixxthsense
3 år siden

Si din mening…Kjettern.Om din Jahvel er utenfor deg selv,da er du styrt a jahveln.

« Forrige artikkel

Oberst Vladimir Kvatsjkov, tidl. Spetsnaz, om Coronvirus-pandemien

Neste artikkel »

Miltbrannterror og koronasmitte?

40
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x