11 feil i statsminister Stoltenbergs nyttårstale

12830 visninger
18 minutter lesetid
118

Nyhetsspeilet gjennomgår her Jens Stoltenbergs nyttårstale, med vekt på å få frem faktisk informasjon om enkelte temaer som han omtalte i talen.


Stoltenberg innledet slik:

Kjære alle sammen!
I disse dager er det 100 år siden Roald Amundsen ankret opp i Hvalbukta. Fra vinterbasen «Framheim» forberedte han framrykkingen mot Sydpolen og den siste etappen i kappløpet mot britene. Verden ventet i spenning.

Etter en eventyrlig ekspedisjon nådde fem menn fra nord det sørligste punktet på kloden den 14. desember 1911. (FEIL 1)

Feil 1: Roald Amundsens Sydpolen-ekspedisjon var ikke «eventyrlig», men en nesten-katastrofe som urettmessig rammet Norges polarhelt Hjalmar Johansen svært hardt

Vel vitende om kappløpet med den britiske Scott-ekspedisjonen trosset  Roald Amundsen råd og «tjuvstartet» ekspedisjonen i den ekstreme kulda. Dette utålmodige stuntet resulterte i at alle deltagerne måtte returnere til basen samme dag, ikke uten problemer.

Selv om Amundsen var gruppens leder tok han det beste hundespannet og satte kursen tilbake mot Framheim, mens han overlot til enhver å klare seg selv og komme seg tilbake på egenhånd, noe som ikke var like lett for alle.

Løytnant Kristian Prestrud, den yngste deltageren, hadde fått forfrysninger og var sterkt hemmet. Han fikk hjelp av Hjalmar Johansen som praktisk talt slepte og bar Prestrud de mange kilometrene som retretten varte. Johansen og Prestrud kom forkomne tilbake til Framheim klokka ett om natta etter å ha funnet veien tilbake på ski, uten drahjelp fra noe hundespann.

Amundsens reaksjon på at Hjalmar Johansen hadde reddet både en deltager og ekspedisjonen fra katastrofe før den var kommet ordentlig igang var voldsomt provoserende for den vanligvis så sindige og ydmyke Johansen. Ved frokostbordet i Framheim neste morgen falt replikkene slik:

Amundsen: – Og hva har så dere bedrevet tiden med?
Johansen: – Dette kaller jeg ikke en ekspedisjon. Dette kaller jeg panikk.

Resultatet av denne replikkvekslingen var at Roald Amundsen nektet Hjalmar Johansen, deltageren som trolig mestret de ekstreme polforholdene aller best, å bli med inn til Sydpol-punktet. Dette var «takken» fra lederen Amundsen for at Johansen hadde reddet en av deltagernes liv og ekspedisjonen fra å bli en skandale, i det første møtet med sydpolisen.

Dette var et tungt slag for Hjalmar Johansen. Han gikk fra borde ved første anledning under tilbaketuren med polskipet «Fram» (i Australia) og sto over ”hyldningsferden” tilbake til Norge, etter den ydmykelsen han var blitt utsatt for. I januar 1913, mindre enn et år etter at sydpol-ekspedisjonen var fullført, valgte Hjalmar Johansen å ta sitt eget liv. (For mer info om Hjalmar Johansen og Sydpolferden, se f.eks. her, her eller her)

Nordmenn på Sydpolen i desember 1911. På basen Framheim ved isens utkant satt en sønderknust Hjalmar Johansen, som hadde reddet en ekspedisjonsdeltager fra kuldedøden under det første forsøket på å ta seg frem til polpunktet.

Som det lakonisk er konstatert i Wikipedia:
«Hjalmar Johansens rolle i norsk polarhistorie er ofte kommet i skyggen av Fridtjof Nansen og Roald Amundsens bragder, som mye skyldes nettopp Hjalmar Johansen.»

Hjalmar Johansens sydpol-sorti og tragiske skjebne kaster også en slagskygge over norske helter i nyere tid. Nesten 100 år etter Sydpol-«eventyret» har de norske nordsjødykkerne, som fikk mer eller mindre ødelagt helse som en direkte konsekvens av det krevende arbeidet med å legge grunnlaget for det norske olje-«eventyret», erfart at de blir nektet erstatning av den norske staten for skadene de har pådratt seg fra dykkingen.

Stoltenberg fortsetter:
Amundsens bragd fylte en ung nasjon med stolthet. Sammen med Fridtjof Nansens ekspedisjoner ble det en del av vår identitet som nordmenn. Da Roald Amundsen plantet det norske flagget på Sydpolen satte han Norge på verdenskartet.

I år skal vi derfor feire et viktig årstall i vårt lands historie (FEIL 2).

Feil 2: Hvorfor prøver Stoltenberg, som arbeider for å bringe Norge under fremmed herredømme, å vise at han er stolt av «vårt land»?

Jens Stoltenberg deltok på Bilderberg-møtet i 2002, som påtroppende partileder og etter å ha gjort et historisk dårlig valg som sittende statsminister høsten før. De årlige Bilderberg-møtene er en topphemmelig sammenkomst der vestens mektigste menn innenfor politikk, bankvesen, industri, media, utdanning m.v. møtes bak lukkede dører for å bli enige om et felles handlingsprogram for kommende år på veien mot en verdensregjering, og det blir fattet (udemokratiske og overnasjonale) «executive» vedtak som hver deltager vil være forpliktet til å følge (ved å trumfe endringene gjennom i eget parti/regjering og bak folkets rygg ved basal bruk av makt).

I praktisk talt all sin gjerning som norsk statsminister har Jens Stoltenberg vist at han prioriterer å være en lydig nikkedukke («puppet«) for den vestlige verdens globale maktelite, ved ukritisk og upatriotisk å hoppe på enhver agenda som bidrar til å legge Norge under fremmed makt (EU-medlemskap, EØS-avtale, NATO-deltagelse, Afghanistan-kriging, FN-operasjoner, WHO-vaksinering, «terrorsamarbeid» med USA, Datalagringsdirektiv osv. osv.)

Som Bilderberg-far så Bilderberg-sønn: Thorvald og Jens Stoltenberg er globalister som i årevis har arbeidet for å bringe Norge under fremmed herredømme, både i det stille og i all offentlighet

Stoltenberg fortsetter:
Isødet formet Norge. Et lite land viste verden at det kunne utrette store ting. I desember vil jeg delta i feiringen av 100-årsdagen på polpunktet. Der skal vi minne hverandre om at hver generasjon må sette seg nye djerve mål: Antarktis i 2011 handler ikke lenger om kappløp, men om samarbeid.

Forskere fra mange land arbeider sammen for å forstå de farlige klimaendringene som truer hele verden. Nansen og Amundsen erobret isen. Vår bragd skal være å hindre at isen smelter. (FEIL 3).

Feil 3: Det er paranoid på grensen til det overtroiske å frykte at polisen skal smelte. Men jordens miljø trues av andre menneskeskapte påfunn.

Året 2010 har vært det kaldeste i manns minne ikke bare i Norge, men også i langt sydligere strøk.

Også Jens Stoltenberg må ha erfart at 2010 var rekordkaldt

Er det rasjonelt at statsminister Stoltenberg ser ut til å være notorisk bekymret for ”at isen skal smelte”, selv midt oppi den verste sprengkulda?

Ingen fare for nedsmelting av sydpolisen! Temperaturbildet for Sydpol-platået noen tilfeldig valgte sommerdager. Ikke så mye som en plussgrad er å se. Resten av året er det kaldere.

Ville det ikke ha vært mer naturlig om Stoltenberg var bekymret for at enorme matavlinger i mange land inkl. Norge skal gå tapt pga. frostskader, ettersom tegn i tiden (inkl. forrige vinters fyringsregninger) kan tyde på at en ny istid kan være på gang?

Hva om Stoltenberg hadde tatt for seg et økende globalt miljøproblem som er helt uavhengig av «for varmt eller for kaldt»-fokusering: Vår bragd skal være å hindre at biene forsvinner!

Jens Stoltenberg og hans regjering fokuserer like lite på å hindre at biene skal forsvinne som på iverksetting av tiltak for å hindre at norske barn skal bli spist av krokodiller. Frykt for issmelting midt under sprengkulda er derimot et viktig anliggende. Er Stoltenberg programmert på mental autopilot eller har han særs dårlige rådgivere?

Stoltenberg fortsetter:
Over 1200 av dagens nordmenn var født da Roald Amundsen nådde Sydpolen. I hundreåret som har gått siden den gang har de deltatt i en fantastisk forvandling av Norge.

Samtidig med at polfarerne reiste sørover med Fram, reiste tusenvis av norske tjenestejenter og husmenn vestover med Amerikabåten. I det nye landet var det bedre muligheter for arbeid og jord. En av de norske utvandrerne skrev begeistret hjem at i Amerika «¿ spiser vi julemat hver dag.»

I 1911 var vi et fattig jordbrukssamfunn som mange flyttet fra. I 2011 er vi et rikt, moderne samfunn som mange vil flytte til. De mange svenskene som holder hjulene i gang i Norge, sier at Norge frister enormt med høye lønninger og gode jobbtilbud.

For en reise våre eldste har vært med på! De ble født inn i en ung nasjon som var blant de fattigste i Europa. I ungdommen gikk mange av dem arbeidsledige i «de harde trettiåra», den forrige store økonomiske krisen i verden. De ble voksne i kampen mot nazismen (betinget FEIL 4).

Feil 4: Stoltenberg legger til grunn at nazismen forsvant med nazi-Tysklands fall

At nazi-Tysklands soldater trakk seg ut av Norge betydde ikke at nazismen var utradert fra jordens overflate. Nazismen fikk leve videre godt beskyttet av mektige krefter i årene etter krigen, bl.a. gjennom Operation Paperclip (kompetanse og prosjekter) og Bilderberg (ideologi og skjult makt-utøvelse).

Operation Paperclip var et omfattende hemmelig amerikansk prosjekt i kjølvannet av andre verdenskrig som gikk ut på å hjelpe ledende nazi-kriminelle i sikkerhet i USA ved i stedet å tilby dem godt betalte stillinger hvor de kunne benytte sin nazi-kompetanse. Dette har bl.a. medført at CIA, USAs mest kjente etterretningsorgan, er blitt organisert som en nazi-enhet (hvor bl.a. overvåking og overgrep  – inkl. drap – på landets egne borgere er en akseptert del av virksomheten). Bilderberg-gruppen sprang ut av jesuitt-ordenen, som også hadde vært med på å starte og utvikle nazismen.

Viktige elementer i nazismen er manipulasjon av massene (mind control), statlige overgrep mot annerledestenkende og opposisjonelle (psykiatrien), overvåking av egne borgere, hemmelig politi/etterretning som terroriserer egne borgere som vet for mye eller er aktive på andre måter, en kontrollert presse, uprovoserte militæraksjoner mot nære eller fjerne land og en forakt for svakhet, også hos eget folk.

Stoltenberg fortsetter:
Resten av livet brukte de til å bygge opp et velferdssamfunn ingen andre folk, noe sted i verden, noensinne i historien, har opplevd maken til (FEIL 5).

Feil 5: Raseringen av den norske velferdsstaten er igang

Dersom det norske velferdssamfunnet er så ”perfekt”, hva kan grunnen være til at statsministeren er i full gang med å rive det ned, tilsynelatende under mottoet ”la de svakeste rammes først”? Pleietrengende, førstehjelpstrengende, fødende og uføre er planlagt rammet:

– Den planlagte raseringen av lokalsykehusene har avstedkommet en folkeaksjon.

De uføretrygdede har fått sine ytelser redusert i det nye pensjonssystemet:
Bønnen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til statsministeren om å droppe levealdersjustering for uføres alderspensjon ble møtt med døve ører.”

Stoltenberg fortsetter:
De eldste blant oss er derfor med rette kalt «den fremste generasjonen.» «Den fremste generasjonen» vil også bli husket for en annen innsats. Det var nemlig mye å glede seg over i Norge frigjøringsvåren 1945. Resultatet så vi på de høye fødselstallene i 1946.

De store etterkrigskullene er nå i ferd med å bli pensjonister, og vi lever stadig lenger. Historikerne regner 30 år som en generasjon. I Norge har forventet levealder økt med nesten en generasjon på 100 år (FEIL 6).

Feil 6: De som er unge idag vil leve like lenge som dagens eldre

Statistiker Stoltenberg vet at aldersutvikling kan sjongleres med lik prosentvis fonds-avkastning i aksjemarkedet. Det gjelder bare å velge ut en tidsperiode og kriterier som gir ”ønsket resultat”. Går man lenger tilbake enn 100 år var levealderen igjen høyere. ”Knekken” i levealderskurven skyldes bl.a. helsesvekkende arbeidsforhold under den industrielle revolusjon, flere ulykker, kummerlige boforhold i byene, helsefarlige vaksiner, mangelfull sykehusinfrastruktur m.v.

For å kalkulere ”forventet levealder” for dagens nordmenn er det ikke nok ”å styre bilen ved å se ut gjennom bakvinduet”, ved å fremskrive trenden fra dagens (lengelevende) eldre generasjon.

Det er bl.a. et historisk sammenfall i tid mellom gjennomføringen av massevaksinering og krefteksplosjonen i nyere tid, som har rammet mange før de har nådd pensjonsalder. Det heter seg nå at ”en av tre nordmenn vil rammes av kreft”, noe som var utenkelig for bare 50 år siden. Under Stoltenbergs statsministerperiode har det dessuten funnet sted en økning i det som kalles ”de nye sykdommene”, som bidrar til å redusere såvel helse som livskvalitet:

De (diffuse) "nye sykdommene" skyldes naturlig nok miljøfaktorer. Myndigheter, media og Folkehelseinstituttet bidrar i fellesskap til å tåkelegge de reelle årsakssammenhengene. Nøkkelen er "endringer" som har inntruffet i samfunnet i løpet av de siste tiårene.

Stoltenbergs ”forventede levealder” er ikke stort annet enn ”tenk på et tall – som passer inn i det budskapet du ønsker å formidle”, ved at viktige helsepåvirkende kriterier er utelatt fra de kliniske tallene. F.eks. er det få som kjenner langtidsvirkningene av økningen i elektromagnetisk og annen stråling og svekket ernæringsverdi som dagens unge opplever, trolig og dessverre vil dette nok bidra til å redusere snarere enn å opprettholde «den forventede levealder”:

Det er mange miljøforhold som bidrar til å hemme nordmenns helse. Stoltenberg kaster blår i øynene på folk ved å velge å fokusere på dagens høye levealder fremfor å ta tak i de enkelte forhold som skaper helseproblemer.

Stoltenberg fortsetter:
Det at så mange av oss lever lenger er kanskje det fineste og flotteste uttrykket for fremgangen vi har opplevd. For 100 år siden fikk mange 65-åringer omsorg av sine barn. I dag gir mange 65-åringer omsorg til sine foreldre. Vi snakker om en helt ny form for alderdom.

I dag henger ikke de gamle i et horn på veggen, de henger over PC-en. De møtes på kjøpesenteret, i bridgeklubben, på golfbanen og på eldreuniversitetet.

Samfunnets syn på alder endrer seg med tiden. Og som jeg selv oppdaget da jeg fylte femti: Synet på alder endrer seg også med alderen.

Som samfunn må vi forandre holdningene til alder i takt med at vi lever lenger og er friskere enn før. Dette er årsaken til at vi fra og med i dag får et helt nytt pensjonssystem i Norge.

Da vi innførte Folketrygden i 1967 var pensjonsalderen 70 år. Forventet levealder var 74 år. Mange fikk ingen eller kun kort tid som pensjonist. I dag blir det mulig for alle å ta ut pensjon fra fylte 62 år, mens den forventede levealderen nå er 81 år. Nå kan de fleste regne med en langvarig tilværelse som pensjonist.

Det nye pensjonssystemet sikrer valgfrihet for de som ikke kan eller ikke vil jobbe mer. Mange har stått på hele livet og vil heller ha velfortjent tid til å roe ned, dyrke interesser og oppfylle drømmer. Det er dem virkelig vel unt.

Samtidig er det mange med verdifull erfaring som har helse og vilje til å stå på videre. Derfor blir det fra i dag lettere å kombinere pensjon og arbeid. Til glede for den enkelte og for fellesskapet.

Og til de som måtte være i tvil om at godt voksne har mye å bidra med:

Se på Egil «Drillo» Olsen. I året som gikk beviste han ettertrykkelig at erfaring er en kraft det er vanskelig å slå.

Men det er også en del av livet at helsa skranter med alderen. For ikke så mange tiår siden var omsorg for eldre stort sett et privat ansvar i Norge. Så sent som på 1960-tallet måtte de fleste tas hånd om av familien.

En av de viktigste bærebjelkene i et moderne velferdssamfunn er offentlig eldreomsorg av god kvalitet (FEIL 7).

Feil 7: Norges eldreomsorg har nok ressurser til å «være av god kvalitet»

Jens Stoltenberg vet utmerket godt at eldreomsorgen ikke bare er et offentlig, men et kommunalt anliggende. Kommuneøkonomien i det rike olje-Norge er blitt rammet av konsekvente politiske nedskjæringer de siste årene, noe som naturlig nok har gått utover eldreomsorgen mange steder. Tusenvis av eldre ”som har stått på hele livet” er blitt rammet i form av tap av verdighet og livskvalitet i det daglige på sine eldre dager. Dette er noe «alle» i Norge vet – inkludert statsministeren.

Stoltenberg fortsetter:
Vi skal gi de eldre den omsorgen de trenger. De aller fleste greier seg heldigvis selv, men ingen skal være redd for at de ikke får en hjelpende hånd.

For noen holder det med noen timer hjemmehjelp i uka. Andre trenger pleie hele døgnet. De aller fleste får den hjelpen de trenger. Hver dag gjør titusenvis av ansatte en fantastisk innsats. I kommunal hjemmehjelp, i sykehjem drevet av ideelle organisasjoner og i private omsorgsbedrifter.

De trøster og løfter. Vasker og steller. Handler mat og gir medisiner. Takk for den omsorgen og omtanken dere gir hver eneste dag!

Men vi må også gjøre noe med det som ikke fungerer. Ved å sette alle kluter til, fikk vi til full barnehagedekning. Nå er vi i gang med den neste store oppgaven: Alle eldre skal få den hjelpen de trenger. Derfor bygger vi nå ut tilbud om sykehjemsplass eller heldøgns omsorg til alle som trenger det.

Det har til alle tider vært kvinnene som har tatt de største omsorgsløftene. For de oppvoksende slekter, og for familiens eldste. Derfor er det fullt fortjent at vi i det nye pensjonssystemet i større grad belønner kvinners omsorgsinnsats.

De som har vært hjemme med barn, vil når de nå blir pensjonister, få et større tillegg i pensjonen for dette.

Lave inntekter og deltidsarbeid vil også gi mer i pensjon. Samlet gjør dette at langt færre kvinner blir minstepensjonister. Gode barnehager og god eldreomsorg er viktig for barna og de eldre, men det har også gjort det mulig for flere kvinner å ta utdanning og gå ut i arbeidslivet.

Det som gjør Norge rikt, er at så mange er i jobb. Og det som særlig skiller oss fra de fleste andre land, er at så mange kvinner velger å være yrkesaktive. Mange sier ofte til meg at Norge er heldig som har oljen. Det er riktig; men mye viktigere: Norge er heldig som har norske kvinner.

Og med dette er vi tilbake til en av mine kjepphester. Det er hverandres arbeid vi lever av. Jo flere som er i arbeid, jo mer velferd.

Roald Amundsen ble nasjonens helt for det mot han viste i isen. Våre fremste helter i dag, er de norske kvinner og menn som tjenestegjør i Afghanistan (FEIL 8).

Feil 8: Norges fremste helter idag kriger i Afghanistan

En klassisk hersketeknikk som makthavere benytter fra tid til annen er å skyve en upopulær krig helt frem i offentligheten ved å gjøre de som risikerer liv og helse på oppdrag for uansvarlige og hensynsløse makthavere til ”helter”. Dette knepet er tidligere blitt benyttet av USAs George W. Bush og Donald Rumsfeld i forbindelse med olje-okkupasjonen av Irak.

Med all respekt for norske Afghanistan-krigeres profesjonalitet og moralske integritet, så er de likevel ikke stort mer enn ”nyttige idioter” i et stort sjakkspill, som lojalt utfører de ordre de måtte få. Krigens erfaring om at vold avler vold gjelder også i det krigsherjede Afghanistan, og rammer også de norske deltagerne med full tyngde, på tross av norske medias forsøk på å rosemale situasjonen ved å peke på at ”uten vestlig okkupasjon ville kvinnene hatt det verre” (sic), slik de er blitt instruert om av sin «mentor» CIA.

De vestlige landenes krigføring i Sentral-Asia – som inkluderer Afghanistan – ble beskrevet og begrunnet i detalj i ”sjefskrigsarkitekten” Zbigniew Brzezinskis bok The Grand Chessboard, som som kom ut for flere tiår siden og er tilgjengelig her i pdf-format. Brzezinskis krigerkollega Henry Kissinger har uttrykt sitt syn på bruken av vestlige lands soldater slik:
«(Soldiers are) dumb, stupid animals to be used as pawns for foreign policy
(Se Woodward og Bernstein’s bok  “The Final Days”, kap. 14)

Det er ikke lov å være naiv som deltagende nasjon i en krig, og det er et faktum at Norges forsvarsminister Grete Faremo, i likhet med kriger-herrene Brzezinski og Kissinger er medlem av den krigerske Trilateral-kommisjonen, i likhet med statsministerpappa Thorvald Stoltenberg, som er trilateralt æresmedlem.

Det er følgelig naturlig å legge til grunn at Norges Afghanistan-krigende forsvarsminister Faremo nå utfører ordre fra sine overordnede trilateralister. (At Faremo har ”permisjon” fra Trilateral-kommisjonen en stakket stund mens hun er forsvarsminister endrer ikke dette faktum. Under krig erstattes gjerne åpenhet av hemmelighold).

Stoltenberg fortsetter:
Jeg hadde gleden av å feire 17. mai med våre styrker i Meymaneh og Mazar-E-Sharif og ble fylt av stolthet over å se hva norske soldater utretter i et land langt borte. Sorgen var desto større da jeg få uker senere fikk meldingen om at en veibombe hadde tatt livet av Andreas Eldjarn, Simen Tokle, Trond André Bolle og Christian Lian.

Tidligere har vi også i dyp sorg mottatt budskap om at vi mistet Claes Joachim Olsson, Trond Petter Kolset, Kristoffer Sørli Jørgensen, Tor Arne Lau-Henriksen og Tommy Rødningsby.

Sendt av Norge, på oppdrag for verdenssamfunnet. De ga sine liv for fred i Afghanistan, en tryggere verden og for Norges sikkerhet (FEIL 9).

Feil 9: Norges falne Afghanistan-soldater har ikke dødd for Norges skyld

De ansvarlige utøverne av en krig vil alltid ha behov for å berettige de gjerninger som de begår. Jens Stoltenberg er ikke noe unntak, da folkelig aksept anses for å være en forutsetning for fortsatt kriging på fremmed grunn.

Afghanistan er ikke og har aldri vært en trussel mot Norges sikkerhet. Norge deltar i en uberettiget okkupasjonskrig i en fremmed del av verden på oppdrag fra den globalistiske makteliten under dekke av NATO. Stoltenbergs forsøk på rettferdiggjøring av den langvarige Afghanistan-krigingen er en grov fordreining av fakta og en betydelig logisk kortslutning, mao. en løgn.

Stoltenberg fortsetter:
La oss derfor minnes våre falne. Vi tenker på deres familie og venner, og vi retter en stor takk til våre styrker ute. Det er i år ti år siden terrorangrepene mot amerikanske byer førte til aksjonen i Afghanistan. (FEIL 10)

Feil 10: Terror-aksjoner i USA – som ble gjennomført med medvirkning fra vestlig etterretning – forsøkes benyttet for å rettferdiggjøre fortsatt Afghanistan-okkupasjon.

Sannelig ble verden tatt på sengen og mange ble lurt den gang da i september 2001. Ikke nok med at det nå er slått fast (selv i vestlige media) at Irak-krigen i 2003 ble gjennomført på basis en en løgn (påstander om at Irak hadde masse-ødeleggelsesvåpen, hvilket ikke var tilfelle).

Norge deltar nå i en annen okkupasjonskrig som også er basert på en løgn, nemlig at ”krefter i Afghanistan” stod bak den profft gjennomførte sprengningsaksjonen mot World Trade Centre i 2001, noe som selv på papiret fremstår som en logisk og logistisk umulighet, lik en Donald Duck-historie.

Det er ingen skam å snu. Derimot er det en stor skam at Norge som et hodeløst lydig NATO-land fortsetter å misbruke sine beste kvinner og menn i en okkupasjonskrig som har opiumsproduksjon og narkohandel som et av sine viktigste formål…!

Som i Vietnam så også i Afghanistan: Der USA kriger skyter opiumsproduksjonen i været. Hvor lenge skal NATO-landenes myndigheter og media fortsette å lukke øynene for det åpenbare? Til globalist Thorvald Stoltenbergs forslag om "fri heroin" (produsert i Afghanistan og distribuert av CIA) blir innført i Norge?

Stoltenberg fortsetter:
Jeg forstår at mange har opplevd dette som et urolig tiår for verden. Men sannsynligvis er det tiåret vi har bak oss det beste tiåret i menneskenes historie.

Til tross for Afghanistan og Irak, har antall væpnede konflikter og drepte i kamp gått ned. Flere mennesker enn noen gang lever i frie samfunn. Til tross for finanskrisen har gjennomsnittsinntekten i verden aldri vært høyere. Den samlede produksjonen er nesten dobbelt så stor som for ti år siden.

Til tross for jobben som gjenstår for å hindre global oppvarming (FEIL 3)

Global oppvarming er en løgn som fremmes som en del av globalistenes agenda. Planen er bl.a. at påstanden om «global oppvarming» skal benyttes som påskudd for å innføre nasjonale og  overnasjonale  skatter (CO2-avgift) som er tenkt å utgjøre et grunnelement for en planlagt verdensregjering (New World Order). I land som Nederland er dette kommet langt, gjennom planlegging av bil-beskatning basert på CO2-utslipp (”klimaovervåkning av bil”).

.
Stoltenberg fortsetter:
…er vi i ferd med å løse andre miljøproblemer som sur nedbør og nedbryting av ozonlaget.

Flere hundre millioner mennesker er løftet ut av fattigdommen. Rett før jul fikk vi meldingen om at HIV-epidemien nå for første gang er på tilbaketog. Og vi kan være i ferd med å utrydde noen av de farligste smittsomme sykdommene. Takket være økt vaksinering av barn er om lag 5 millioner menneskeliv reddet på ti år (FEIL 11).

Feil 11:  Vaksiner hemmer mer enn fremmer god helse

At vaksiner ”redder” millioner av liv i løpet av få år er luftige svindel-kalkulasjoner som vaksineindustrien, som ledes av Bilderberg-nestor og Stoltenberg-venn David Rockefeller,  har utarbeidet og som statsminister Stoltenberg i årevis har vært en viktig ambassadør for å kringkaste.

Mange vaksiner har helse-hemmende langtidsvirkninger, og det foreligger historiske beviser for at depopulasjonister som Henry Kissinger aktivt har benyttet vaksineprogrammer (særlig i land i Afrika som Nigeria) til befolkningsreduksjon, gjennom vaksinepåført sykdom og/eller sterilisering.

Det foreligger også erfaringer med at nesten-utryddete sykdommer som polio har fått et oppsving pga. polio-viruset som er benyttet i polio-vaksinen:
«Polio, the dreaded paralyzing disease stamped out in the industrialized world, is spreading in Nigeria. And health officials say in some cases, it’s caused by the vaccine used to fight it.”

Forbedret ernæring, rent vann og bedret hygiene er de viktigste årsakene til redusert barnedødelighet. Å tro at vaksiner har bidratt til dette er forrykt religiøs overtro. Hvorfor er det så viktig for statsminister Stoltenberg å bekjenne seg til vaksine-troen sånn i all offentlighet?

Stoltenberg avslutter:
Over hele verden går barnedødeligheten ned og levealderen opp. Jeg begynner derfor det nye året i optimismens tegn og minner om at «menneskeheten skaper sin egen historie.» Som de eldste blant oss kan skrive under på: Verden går fremover, hvis vi vil. Og vi vil.

Jeg vil takke Kongehuset for innsatsen i året som gikk. Med tro på fremtiden og hva det nye året kan bringe, ønsker jeg dere alle et riktig godt nytt år!
.
.
Statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale ligger her og kan sees på nett-TV her.

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Abonnere
Varsle om
guest

118 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
Armin Bahrami
Skribent
12 år siden

Også var det talen til hans majestet Kongen sin tur:

Oslo. Publisert 3.1.2011

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ). (Arkivfoto: IMR)

Norske politikere skal ha at de er flinke til å reise rundt å spre all slags propaganda på skattebetalernes bekostning om vårt «velfungerende» norske demokrati.. Derfor trekker også landet vårt til seg alt som kan krype og gå fra mange verdenshjørner, og hvor mange av dem ikke engang har til hensikt å arbeide, men i stedet utnytte norske velferdsgoder. Som takk for hjelpen skaper mange av dem store problemer ved å begå alvorlige kriminelle handlinger.

Nyttårstalen til HM Kongen inneholdt også en del porsjoner med ren sannhet, og som langt på vei bekrefter at vi ikke har et velfungerende demokrati i Norge. Vår monark følger godt med på hva som skjer i det norske samfunnet.

Du behøver heller ikke være i besittelse av så fælt mye IQ for å se at Kongeriket Norge, slettens ikke har verdens beste demokrati som ”undersøkt” og påstått av The Economist (EIU). Om så var tilfelle, hadde blant annet behovet for kritiske medier ikke vært tilstede. Ei heller hadde landet hatt behov for menneskerettsorganisasjoner og andre interessegrupper som stadig må kjempe mot et tilsynelatende arrogant og delvis korrupt maktapparat.

Et meget godt bevis på stor demokratimangel i Norge har selveste rikspressen klart å skaffe tilveie. Ja – du leste helt riktig. Når NRK sentralt nekter registrerte politiske partier å slippe til med sine politiske budskap, og fordi ansvarlig redaktør kanskje er redd for å få på pukkelen av pamper innen et spesielt parti eller to. da er det virkelig ille.

Enhver motstander til diktatoren Kim Jong-il i Nord Korea får heller ikke slippe til i landets radio eller på fjernsyn. Og i akkurat dette lukkete landet går makten i arv, noe enkelte norske politiske partier også ønsker at den skal gjøre i Norge.

Den såkalte EIU undersøkelsen som også ble slått stort opp på http://www.dagbladet.no på formiddagen 29.12.2010, er ikke troverdig. Man kan driste seg til å spørre hvilket demokrati i Norge EIU egentlig snakker om. Videre om de som har drevet denne forskningen, har glemt å få med seg alle justismord og hensynsløse rettsovergrep som kongeriket Norge har begått siden 2. verdenskrig. Noe må ha gått i arv i enkelte forvaltninger fra denne grusomme og mørke tiden under nazister.

Det begås fortsatt stygge justismord og grove rettsovergrep i Norge. Den norske staten driver fortsatt med kynisk barnehandel gjennom Barnevernet, og til ”beste” for barnet. Derfor dukker det stadig opp nye krav om skadeerstatninger fra slike ofre i ettertid. Kanskje er det slik Norge fortsatt ønsker å ha det.

Mange mennesker bor også på gaten i det ”demokratiske” Norge. Landet huser også tusener av fattige barn og familier i ”demokratiets” navn.
Vi har også vår egen form for Talibanisme (ekstrem islamisme). Landet vårt har fortsatt ikke lik lønn for likt arbeid. Kvinner er fortsatt dårligere betalt i mange yrker enn menn. Hvem kan kalle noe slikt for demokrati?

Dette er iskalde fakta som alle politikere også vet om, men som de aller fleste til stadighet underslår. Så til dere forskere i EIU: Dra andre steder med denne «undersøkelsen» om et velfungerende demokrati i Norge. Og! Ta på dere briller neste gang dere besøker Norge og start i stedet forskning på reelle fakta, og server siden sannheten i stedet for ren løgnpropaganda som man kan mistenke for å være et rent bestillingsverk!

Vi er vell vitende om at Norge også har mange blåøyde og naive mennesker, og som helt enkelt nekter å tro at norske myndigheter begår noen som helst former for lov- og regelbrudd. Enten er slike mennesker totalt døve og blinde, eller så er sannheten den at de helt enkelt ikke vil vite om fakta. Ikke før den dagen de selv eller noen av deres aller nærmeste faller som offer for makt- og myndighetsmisbruk. Da kan det være forsent å skrike etter hjelp fra mennesker som engang advarte dem, men som de ikke ville tro på. Det er som kjent forsent å snyte seg når nesen er borte.

Falcon
Falcon
12 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Dagbladet er en nazistisk, marxistleninistisk, fascistisk og folkefiendtlig avis og institusjon i kulørt innpakning, etter sigende et noe dopet miljø

baugen
baugen
12 år siden

Hør hvorfor Bill Gates «liker» vaksineringer!

http://www.youtube.com/watch?v=6WQtRI7A064

Peter
Peter
12 år siden
Svar til  baugen

Kjære deg; grunnen er så enkel som at når barn vaksineres vil barnedødeligheten reduseres, noe vi har sett hele verden over! Og når barnedødeligheten går ned trenger ikke familier få like mange barn for å ha en garanti for at noen av dem overlever, noe som vil føre til at befolkningsveksten etterhvert går ned. Dette er en positiv ting, og å fornekte vaksiner og deres positiv virkning på verdenssamfunnet er galskap!

Uffda
Uffda
12 år siden
Svar til  Uffda

Hvordan noen kan få seg til å tro at det kan være den minste helsegevinst å sprøyte vaksiner/spesialavfall direkte inn i kroppen er uforståelig – huff og huff.

http://www.youtube.com/watch?v=oIsFW5phHas

Peter
Peter
12 år siden
Svar til  Uffda

Det er svært enkel kjemi. Når du sprøyter inn reduserte versjoner av viruset som gir deg en sykdom vil kroppen naturligvis jobbe imot dette, på samme måte som den vil gjøre om du blir naturlig infisert. Forskjellen mellom de to er at om du blir naturlig infisert er viruset som infiserer deg svært mye sterkere, og du kan derfor risikere å miste livet. Vaksiner gir deg et naturlig forsvar mot sykdommer, og hvordan noen kan få seg til å tro at kroppen ikke har et naturlig forsvar som kan trenes effektivt er for meg uforståelig.

NightHawk
NightHawk
12 år siden

Hehe. Denne er bra :-)

Singoalla
Singoalla
12 år siden

FLOTT artikkel. Bra du tar tak i dette for maken til selvskryt og selvgodhet har jeg aldri hørt. Det var BARE det fra ende til annen. Hvor fortreffelig alt er, i Norge, i verden, regjeringens arbeid osv osv. Vi er verdensmestere vi!
Det var faktisk helt uvirkelig mye skryt..

Synes bare det er rart at ikke du Hans Gaarder, ulven og smurfen her har fått juling for lenge siden, hvordan har dere unngått det, egentlig?

Selv kan jeg ikke huske å ha sagt noe stygt om stoltenberg, annet enn å stille et spørsmål en gang ang etnisitet, men for det så fikk jeg skikkelig med juling av to menn den 23 november..

Ble også truet med politiet og overgripernes kontakter i politiet, og med Stoltenberg og tollvesnet. I ettertid hindret disse gode kontaktene til overgriperne meg faktisk i å anmelde saken, og etter at jeg endelig fikk gjort det -. har jeg ikke hørt noe, og heller ikke svarer de på henvendelser..

Men i dag hørte jeg på radioen om et stort oppslag i lokal-avisen her og intervju med politiet og etterlysning etter vitner i en sak der en 18 åring hadde fåt juling utenfor et utested, tror det var i går… øyeblikkelig setter politiet igang og gjør noe, for å finne gjerningsmennene i den saken..

DETTE BEKREFTER BARE SÅ TIL DE GRADER AT DET ER FORSKJELL PÅ FOLK I DETTE LANDET..

VISSE FOLK FÅR ALDRI HJELP, UANSETT HVOR MYE LIVET ER I FARE. POLITIET HAR ORDRE OM Å IKKE GJØRE NOE FOR Å HJELPE UANSETT.. FOR ET SYKT SAMFUNN VI HAR, HVOR DE MENNESKER SOM VET FOR MYE OG TØR OG SNAKKE OM DET, BLIR JULT OPP, TRAKASSERT OVERVÅKET OG HERJET MED, UTEN NOEN SOM HELST RETTIGHER TIL PRIVATLIV ELLER TIL Å KUNNE FÅ SE MAPPA SI ELLER NOE ANNET.. OG IKKE FÅR HJELP UANSETT.

ALT ER IKKE BRA I DETTE LANDET FOR ALLE STOLTENBERG, OG SPESIELT IKKE NÅR MAN FÅR JULING FOR Å VÆRE KRITISK OG DERE HAR ORDRER TIL POLITIET OM Å IKKE HJELPE SELV OM DET OGSÅ FAKISK VAR ET REGELRETT DRAPSFORSØK, DA DE FORSØKTE Å KJØRE PÅ MEG MED BIL, ETTER AT JEG KOM MEG LØS VED EN GLIPP!

NightHawk
NightHawk
12 år siden
Svar til  Singoalla

Tommel opp for den Singoalla. Maken til kriminell stat skal man lete lenge etter (i forhold til hva som synes utenpå).

snupi
snupi
11 år siden
Svar til  Singoalla

Kan bare skrive under på at det er stor forskjell på hvilken hjelp politiet – og rettsapparat – yter. Loven lik for alle? Rettssikkerhet? Nei… ikke helt. Ikke for dem som våger å sette fingeren på patokrati, korrupsjon o.l.

kjell108
kjell108
12 år siden

Stoltenberg
«I 1911 var vi et fattig jordbrukssamfunn som mange flyttet fra. I 2011 er vi et rikt, moderne samfunn som mange vil flytte til.»

Norge1900 – 2000

Spedbarnsdødelighet
1900 0.95%
2000 0.04%

Forventet levealder: blant 20-åringer
1900 65 år
2000 79 år

Selvmord
1900 101 år (202 mer dobbelt folketall)
2000 583 år

Døde av kreft pr. år
1900 2008
2000 10447

http://tekniskmuseum.no/gamlewebben/medisinskmuseum/sunn_sjel/tidsbilder1900.htm

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

597 sykepleiere og hjelpevaksinatøreri (1900)
Omfanget av tuberkulosen økte imidlertid skremmende mye (1900)
——————-

Med minimalt tilbud for akuttbehandling vil jeg tro at mange døde på den måten.
Mange druknet med robåter?
Mange omkom i uvær på fjellet?
Vi hadde epidemier.
Folk med hjerteinfark fikk ikke rare hjelpen p.g.a. kommunikasjoner?

Folk var like frisk år 1900 som idag?

OMI
OMI
12 år siden
Svar til  kjell108

Rom sier:
>> Norge1900 – 2000
>> Spedbarnsdødelighet
>> 1900 0.95%
>> 2000 0.04%

Prosentregning er ikke så lett, men 95 av 1000 gir 9.5%, når man legger til 24 av 1000 som var dødfødte blir det altå 11.9% av alle fødte som levde mindre enn 1 år.

Selvmordsstatistikk har alltid vært forbundet med svært stor usikkerhet, og selvmord har i større eller mindre grad vært forbundet med skam. Tidligere (vet ikke hvordan dette var i 1900) hadde man ikke lov å gravlegge de som hadde tatt sitt eget liv i vigslet jord.

Kreftstatistikk var heller ikke god. I dag blir vært eneste tilfelle registrert. Om du bodde på landet er det lite trolig at død pga kreft kom i statistikk.

Barnedødlighet 1 leveår ned fra 9.5% til 0.4% og forvetet levealder for 20-åringer økt fra 65år til 79 år … det er vel ganske imponerende, er det ikke??

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  kjell108

Spedbarnsdødelighet
1900 9.5%
2000 0.4%

Behandlede pasienter på somatiske sykehus
1900 17.000
2000 1.016.000
—————————-
Utgiftene til helse har økt fra 1 til 60 (absolutte tall)

Pillebruk 1 til 100 ?

Bra å få korrigert feilen om spebarnsdødelighet, fordi det ble uklart hva unge folk døde av i 1900. Spebarnsdødelighet forklarer det.

Som vi skjønner var sykehus omtrent ikke-eksisterende i 1900.
900 sykepleiere og vaksinatører.

Akuttskadde måte roes eller kjøres med hest til lege, eller lege måtte komme seg til akuttskadde på tilsvarende måte. Legen hadde formodentlig med seg veske med utstyr for akuttbehandling, iallefall høreapparat, men ingen sykepleier?. Ved alvorlig skade kunne man ta hurtigruta til Bodø eller Trondhjem?

At færre drukner idag legger legene i båsen «medisinske framskritt». Samme for vei, bil og telefon.

«Selvmordsstatistikk har alltid vært forbundet med svært stor usikkerhet»

Det gjelder fortsatt, og barmhjertighetsdrap registreres ikke. Når det gjelder depresjoner er jeg ganske sikker på at det har utviklet seg parallelt med antall selvmord. Folk er mere deprimerte idag enn før i tida.

Økning i levealder fra 65 til 79 er ikke større enn at det kan skyldes forbedret akuttebehandling (ikke-eksisterende i 1900) og epidemiske sykdommer.

Er det mulig at helsekostnadene vil gå opp og levealder vil gå ned?
Jeg regner det som sannsynlig i vår tid. Helsa til folk forfaller.

nackastrand2010
nackastrand2010
12 år siden

«Oss som vet for mye». Det høres nesten ut som et heroisk forsøk å sette seg selv i en klasse over oss andre dødlige vesener ;-)

Jeg beklager volden du ble utsatt for, men (uten å kjenne saken i detalj) tror jeg du er vel paranoid når du valgte å ikke anmelde forholdet. Hadde noe tilsvarende skjedd i korrupte land som jeg for en stor del oppholder meg i fjerne østen, ville også jeg betenkt meg et par ganger å komme på gal fot med folk «som har kontakter». Men i et åpent samfunn som Norge, ville jeg ikke betenkt meg i det hele tatt….

At de ikke svarer på henvendelsen, er nok mer et tegn i tiden, hvor praktisk talt alle forhold blir henlagt p.g.a bevisets stilling («manglende ressurser»). Drapsmenn går fri, narkotikagjenger gjør som de vil etc

MortenB
MortenB
12 år siden

Han avslutter iallefall med noe som er helt sant «menneskeheten skaper sin egen historie». Og da må vi passe på hva vi skaper også og ikke bare skylde på personer som eksponerer seg mellom oss og den skulte eliten fordi de tørster etter makt og penger.

Haakon88t
Haakon88t
12 år siden

Leste en del på denne siden tidligere, og var meget engasjert i hva Alex Jones mente, samt Jordan Maxwell osv.
Jeg prøvde å overbevise mine venner og familie om hvor gal verden egentlig er, hvor kynisk å ond Obama egentlig er og at de måtte begynne å lese mer om dette!
Men etter jeg begynte å studere(Høgskole) så har jeg endelig innsett hvor tåpelig mitt syn på verden og regjeringer egentlig var! Det å møte nye mennekser med gode livsstiler, å et godt syn på livet var for meg en milepæl i mitt liv!

Jeg har faktisk funnet ut at jeg lever mye lykkeligere idag, som et resultat av høgskole/universitet studier, det å stille meg mer kritisk til artikler, og folks meninger. Såklart også det å være kritisk til staten/politikken og ikke minst legemiddelindustrien!
Husk det er mulig å være positiv OG kritisk! Noe jeg mener nøkkelen til et godt å sunt liv!

Til dere som tror blindt på dette burde tenke nytt, og prøve å komme dere ut av den onde sirkelen. Tenk nytt, tenk positivt, still deg kritisk, tenk på kilder/referanser når du leser en artikkel! (Wikipedia blir ikke seriøst nok).

Husk at det å tilegne seg kunnskap og erfaring er som å klatre i fjell, jo høyere du kommer jo mer ser du!

På denne siden ligger det ingen form for kunnskap. Punktum.

Lars-Roger Moe
12 år siden
Svar til  Haakon88t

Takk for at du så tydelig demonstrerer effekten av «god utdanning». Helfrelst på egen nyervervet kompetanse, ser jeg. Jeg kan huske fra min egen utdanning at en av de viktigste nøklene var å finne ut hva lærerne ville høre og så gjengi dette. Poenget med utdanning er å lære deg hva du kan tenke og hvordan du kan tenke, men s du blir berømmet og belønnet ut fra hvor godt du klarer å huske det du blir fortalt.

Jeg har personlig erfart at kritisk spørring, omkring faglige «sannheter», kan resultere i at noen av disse flinke lærerne forsøker å skvise studenter ut.

Det finnes mennesker her inne med svært mye kunnskap. Også av den offentlig sertifiserte sorten. Noen av oss har imidlertid, av ulike grunner, enten bevart, eller utviklet, en bedre evne til å stille kritiske spørsmål enn det offentlig utdanning lærer deg.

Jeg er enig i at nøkkelen til et godt og sunt liv er å tenke positivt, være positiv. Men, det rekker bare et stykke på vei.

Jeg vil også trekke frem evnen til å sortere som et godt verktøy. Det å kunne sortere skitt fra kanel. Fakta fra teori. Løgn fra sannhet. Det å kunne se alle disse elementene relativt til kontekst og profitt. I hvilken sammenheng er «dette » relevant? Hvem profiterer på at «dette» er det rådende paradigmet?

For å kunne gjøre noe med et problem må du først identifisere det. Skal du behandle brannsår hjelper det ikke kun å tenke positivt. Det første du må gjøre er å få rompa ut av bålet. Deretter iverksett andre nødvendige tiltak – og du må kunne velge blant flere mulige tiltak, der noen er gode og andre ikke er d et, og hvem tjener hva på at du velger det ene eller det andre?

Lykke til med utdanningen din. Etter at jeg har gått min utdanning nærmere etter i sømmene og sjekket grunnlaget for, og holdbarheten til, den doserte kunnskapen, så kan jeg kun karakterisere det hele som svindel.

Monica Waade
Skribent
12 år siden
Svar til  Lars-Roger Moe

Som ei som gikk psykiatriskolen sa det, de fikk beskjed om aldri å stille spørsmålet hvorfor.

Den beste utdannelsen får man gratis i livets skole, bare man stiller spørsmål ved hvorfor.

Armin Bahrami
Skribent
12 år siden
Svar til  Haakon88t

«Når man er meget ung og vet en smule, er fjell et fjell, vann er vann, og trær er trær. Når man har studert og blitt lærd, er fjell ikke lenger fjell, vann er ikke lenger vann, og trær ike lenger trær.
Når man er blitt vis er, er fjell igjen fjell, vann er vann, og trær er trær.»
– Gammelt Zenbuddhistisk ordspråk

Du kommer tilbake til den virkelige verden snart Haakon.

Velg med omhu, den jobben ser kansje søt ut, men for barn i pakistan eller andre jordskjelvsrammede områder, er det kansje bedre å velge å være fattig og kunnskapsorientert, istedenfor å lage HAARP komponenter på NTNU.

Choose well beloved sleeping angel, chose freedom, then choose love.

Ole-John Saga
12 år siden
Svar til  Haakon88t

Haakon88t du er ironisk nå ?

ola
ola
12 år siden
Svar til  Haakon88t

Jeg har lest veldig mye de siste 4-5 årene, og gjør det samme som deg, prøver å fortelle folk sannheten, jeg ble deprimert, sinna osv, så begynte jeg på skole, studerte blant annet nyere historie, hadde en veldig flink historie lærer, og sto veldig på selv (fikk 6 på eksamen i juli 2010) fikk også veldig gode karakterer i andre fag, over gjenomsnittet. Og jo mer jeg studerte jo mer ser jeg at alt det jeg følte, hadde funnet ut av og så, men ikke ble fortalt faktisk var sant.

Så for meg virker det som du har valgt overfladisk lykke fremfor den virkelige sannhet

kjell108
kjell108
12 år siden

Stoltenberg
«Til tross for finanskrisen har gjennomsnittsinntekten i verden aldri vært høyere. Den samlede produksjonen er nesten dobbelt så stor som for ti år siden.»

Dette er ikke så enkelt
Idag trenger man 4 ganger så mye dollar for å kjøpe gull som i 2000.
Idag trenger man 3.5 ganger så mye dollar for å kjøpe råolje som i 2000.

Produksjonen av olje, korn, kjøtt, fisk, kaffe, kakao, sukker er heller fallende per innbygger.

Marius Tobiassen
12 år siden

Mente Jens kampen mot Nationalsozialismus? den kampen ble vel tapt da siden en en sosiopat som han sitter på tronen 60 år etter.

http://clubofnow.wordpress.com/2010/11/09/makt-har-et-ansikt-jens-chr-hauge/

ciagov
ciagov
12 år siden

‘”–>

Lynx Veritas
Lynx Veritas
12 år siden
Svar til  ciagov

spøkefuglene begynner å ramle fra himmelen. eller er det CIA-wannabe kaptein krøkke på sin septiktanker ?. eg vart iallefall fruktelig skræmt ja

Armin Bahrami
Skribent
12 år siden
Svar til  Lynx Veritas

Hitler jugend. Obamas Jugend, Stoltenbergs Jugend. Disse ungdomsfrontene, jeg skjelver i buksen av dem, de er mange, de er hjernevaska til å blindt følge landsforæderne, og snart plukker de opp våpen i kampen mot sine egne landsmenn.

stakkars barn, har ingen ting bedre å finne på , så de steller seg i veien for verdensfrelserne.

ciagov
ciagov
12 år siden

‘”–>alert(‘Stoltenberg er O.K statsminister.’)

Monica Waade
Skribent
12 år siden

Veldig bra Hans, her dokumenterer du hvordan selve sjefshøvdingen for dette landet lar seg lure av sine bakmenn til å fremstå som en kunnskapsløs dust for hele folket. De hadde vel håpet på at den sovende massen skulle ta alt dette også for god fisk, for sånn har det vært lenge, og de på Løvebakken med sine konsulenter har tydeligvis enda ikke skjønt fullt ut at folket ikke lenger så lett lar seg bedra.

Dette du sier i artikkelen din Hans, det beviser at landets ledere er nikkedukker som ikke sjekker hva de blir fortalt, og på dette mangelfulle grunnlaget sitter de altså og tar viktige avgjørelser. Høyst betenkelig og ja er det rart alt kommer til å gå til helvete hvis vi ikke snarest mulig får inn på stortinget individer som er i stand til å tenke sjøl, kjenne seg sjøl og sparke ut sine rådgivere som har sittet i årevis hvor de har blitt mer og mer korrupte underveis.

Fra min artikkel om helseterroren i dette landet, http://www.nyhetsspeilet.no/2010/01/helseterror-i-offentlig-regi/

Kjære folkevalgte, dere må få vite at i virkeligheten er dere på ingen måte hevet over oss andre, dere må bli fri fra denne illusjon for å innse at den universelle loven gjelder for alle, en lov dere heldigvis ikke har makt til å forandre til egen fordel.
_______

Jeg har studert dere fra sidelinja over flere år og er sannelig ikke sikker på hvem dere er, tror ikke dere vet det selv en gang. Kanskje gikk dere inn i politikken med gode intensjoner og selv ble slaver underveis, eller dere går denne veien under et sterkt ønske om maktspill for egen vinnings skyld. Kan det hvile en ond makt over Løvebakken, hvor dere bare er stakkarslige marionetter for denne ondskapen, eller er det dere selv som er ondskapsfulle? Dessverre synes dere å være svake nikkedukker for onde krefter som jobber aktivt gjennom sine…
_______

Den 1. september 2009 hadde jeg og Lidvard Gjersdal (bildet) en lengre samtale med tidligere Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. Under denne samtalen kom det fram at han selv visste ikke noe, så han måtte bare forholde seg til rådgivere under seg. Da er vi ved sakens kjerne, statsrådene lytter til sine rådgivere som Kjell Røynesdal, avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet og Liljan Smith Aandahl i Helsedirektoratet, begge tannleger og således som allerede nevnt langt fra uhildede. Dette er personer som meler sin egen kake uavhengig av hvilket parti man stemmer på, de sitter der en mannsalder for ingen kan gjøre noe annet enn avsløre hva de bedriver og de forblir i stillingene sine uansett hvor mange skadelidte de etterlater seg.

Herr Stoltenberg du har greid å drite skikkelig på draget, faktisk så åpenlyst at selv ditt eget talerør NRK har sett seg nødt til å omtale denne flausen din.

– Burde Stoltenberg hatt en bedre historielærer på skolen?
– Han burde i alle fall ha en bedre historisk konsulent da han skrev talen, ler Engen.

http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7446680

Armin Bahrami
Skribent
12 år siden

Kjære Hans Gaarder, her har du gjort jobben til norske medier for hele dette året. Disse 11 punktene bør være nok til å stille mannen til riksrett. Jeg vil stå ved din side om den dagen kommer-.

Tusen takk for alt du gjør, og gratulerer med artikkel 50 ! :D

Mole
Mole
12 år siden

Feil 5: Raseringen av den norske velferdsstaten er igang

Brukte 220 000 kr på fri bar og seminar til helseledere
Like etterpå kuttet de 104 stillinger.
http://www.dagbladet.no/2011/01/04/nyheter/sykehus/innenriks/helse_norge/14938279/

huskarlahvot
huskarlahvot
12 år siden

«Feil 3: Det er paranoid på grensen til det overtroiske å frykte at polisen skal smelte. Men jordens miljø trues av andre menneskeskapte påfunn.

Året 2010 har vært det kaldeste i manns minne ikke bare i Norge, men også i langt sydligere strøk.»

Her er det dessverre artikkelforfatteren som tar feil, og jeg kan ikke se at han har annen dokumentasjon på dette enn egen synsing om lokale forhold nå i vinterkulda.

De globale dataene for desember er ikke klare enda, men i følge målingene fra januar t.o.m. november lå 2010 an til å bli det varmeste året som noensinne er målt. Det er mulig at desemberkulda i Europa og Nord-Amerika gjør sitt til at «rekordåret» 2005 ikke blir overgått, men 2010 vil likevel bli et ekstremt varmt år.
Og den alarmerende trenden er veldig tydelig;
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2010november/

Angående polisen så er det er verken overtro eller paranoia som får Stoltenberg (og andre) til å frykte at den smelter. Smeltingen er forlengst en realitet.

Her er polisen i 2000:
http://newshour.s3.amazonaws.com/photos/2010/12/31/ice-2000_slideshow.jpg

Her er den i 2010:
http://newshour.s3.amazonaws.com/photos/2010/12/31/ice-2010_slideshow.jpg

Her er begge bildene lagt over hverandre for sammenligning:
http://newshour.s3.amazonaws.com/photos/2010/12/31/ice-overlay_slideshow.jpg

BiggusD
BiggusD
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

Mens den gjennomsnittlige temperaturen på jorden har gått opp, har den gått ned på den nordlige halvkule.

Les denne:
http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=9763

Det å samle sammen alle værdataene for hele kloden og dele på antall for å få et gjennomsnitt er sikkert gøy for en statistiker, men det resulterende tallet har liten betydning for det globale klimaet og den globale økonomien. Faktum er at den nordlige halvkule, hvor de fleste mennesker bor, har hatt dårlige kornhøster to år på rad nå, og hvis den påfølgende sommeren blir like kort og kald som de foregående står vi foran en global matmangel som kan forårsake mer enn bare sult og nød. Og du mener dette bare er oppspinn? At det ikke er en trend? Siden den sørlige halvkule hvor det stort sett bare er vann har blitt varmere så kan det ikke bli istid her oppe i nord? Alt vi behøver å gjøre er å skatte mer Co2-utslipp?

Når det gjelder «bevisene» du kommer med i form av to bilder som kan ha blitt tatt når som helst på året og ute av kontekst, så er de svært lite overbevisende med tanke på den manipulasjon av fakta som «warming-nutsa» har brukt i en årrekke.

Dessuten:

Og:
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1720024.ece

huskarlahvot
huskarlahvot
12 år siden
Svar til  BiggusD

BiggusD:

Jeg mener det er oppspinn at «året 2010 har vært det kaldeste i manns minne ikke bare i Norge, men også i langt sydligere strøk.» Det er det jeg argumenterer mot.

Det er heller ikke riktig slik du påstår at den nordlige halvkule generelt opplever en kaldere trend mens den sørligere halvkule er varmere. Studer dette kartet og du vil se at situasjonen er langt mer nyansert;
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/2010november/fig1.gif

Og det er tørke i Russland, samt flom i Canada, som har medført dårlige kornavlinger i disse områdene. Ikke kulde.

Det blir meningsløst å snakke om klima uten å ha konkrete målinger å vise til. De fleste på Østlandsområdet vil sikkert hevde at sommeren 2010 var den verste noensinne, men på landsbasis var faktisk gjennomsnittstemperaturen 1.4 grader over normalt:
http://www.yr.no/nyheter/1.7436256

Det er disse gjennomsnittstemperaturene over lang tid som kan si noe fornuftig om klimaet.

BiggusD
BiggusD
12 år siden
Svar til  huskarlahvot

Der er den siste setningen der som gjør at du tar feil. Gjennomsnittstemperaturer kan ikke si noe som helst fornuftig om klimaet.

Å beregne et gjennomsnitt av noe så komplekst som det globale klimaet vil i realiteten si å polere bort alle toppene og alle bunnene for å få et forenklet bilde. Dette bildet stemmer ikke med virkeligheten av den enkle grunn at det er ekstremvær over hele kloden.

Om man absolutt skal beregne noe statistisk, kan man heller sette i gang med å telle topper og bunner og se om det er noen trender der. At temperaturen i gjennomsnitt landet over er 1.4 grader høyere enn «normalen» har utrolig liten betydning når det var den korteste sommeren i manns minne og alt som folk opplever som «normalt» vær er snudd på hodet. Det har knapt vært plussgrader her i vest siden begynnelsen av november – omtrent som i 2009-10, her hvor det «normale» var 5-10 plussgrader vinteren igjennom for ti år siden? Og så skulle jeg ha interesse av å vite hva de måler på det sentrale østland og på Jæren? Eller i Florida, Sidney og Rio? Vinteren har ikke vært så streng i Europa, Russland og USA på mange år – og så får jeg beskjed om at de samme landene aldri har vært varmere i gjennomsnitt?

Hypotetisk situasjon: Hvis hele den nordlige halvkule ikke ser snurten av varmegrader fra november til april, men vi får rekordvarme fra juli til oktober slik at gjennomsnittet øker littegrann, har vi da et problem?

Har det slått deg at en varmere jord fører til mer fuktighet i luften, som fører til mer nedbør, og at den nordlige halvkule ikke nødvendigvis blir så varm at den økte nedbøren ikke kommer ned som snø?

På hvilket tidspunkt fører det økte skydekket og nedkjølingen via regn og snø til en global nedkjøling?

Armin Bahrami
Skribent
12 år siden

Var ikke nordpolen omtrent isfri i 2008?
Hva skjedde da med vannstanden?
Hvorfor får vi ikke fly over nordpolen som vil kutte ned reisetiden betraktelig og spare masse drivstoff og klimautslipp?

Hva er der som de ikke vil vi skal se?

Isfri?

Quark
Quark
12 år siden
Svar til  Armin Bahrami

Kjære Armin. Dette lærte du om på barneskolen og du kan prøve det selv med isbiter i et glass. Vannstanden hever seg ikke når flytende is smelter. Grønlandsisen derimot kan gjøre utslag, og smelting av den kan bidra til at det blir kaldere her nordpå fordi den presser golfstrømmen sørover.

Ellers flyr du ganske nær nordpolen hvis du flyr til Tokyo.

smurfen
Moderator
12 år siden

Her var det mye feil huskerlahvot :)

Jensemann er ble kritisert av press og politiske motstandere for total mangel på fremtidsvisjoner i sin tale

Kanskje ikke så rart i grunn i og med at fremtidsvisjonen hans består i å krype ned i en bunkes snart, men det kan han jo ikke fortelle i en nyttårstale :)

Her kan en se litt flere feil i Jensemans tale

Planeten vår vil være på linje med det galakstiske sentrum ( The dark rift ) for første gang på 27 000 år som også er avstanden inn til sentrum ( lysår)
Dommedag er ondesinnede rykter

Det er ikke noe undergang med derimot en overgang

Mayaene mm så ut til stjernene for å få sine svar sammen med avansert matematikk

De siste 20 årene har vi hatt en svak akslererende mengde kosmisk stråling

Kosmisk ståling komme fra stjerneeksplosjoner og sorte hull som det er stor tetthet av i det galaktiske sentrum som vi når i slutten av 2012
Forskning og funn i ispraver fra olene har vist at i tidligere tider med store mengder kosmisk stråling så har livet på jorden eksplodert og blonstret som aldri før
Sist vi så en topp i kurven var for 10 000 år siden da Atlantis og Lemuria var på topp

Kosmisk ståling er høyenergi partikler som treffer oss med lysets hastighet eller kinetisk energi som det også heter

Kosmisk ståling endrer vårt DNA og aktiverer Pineal kjertlen vår ( det tredje øye )
Den plassen det er mest kosmisk ståling i dag er høyt opp i fjellene, Budistmunkene er et eksempel på virkningene av kosmisk ståling der de kan sveve, heale, telepatere, flytte gjenstander med tankekraft osv

Jo lengrer inn mot galaksens sentrum en kommer jo høyere mulighet for inteligent liv

Så litt mer fakta

Hva sier forskerene om hvordan kosmisk ståling påvirker planeten vår ?
De siste 20 årene har vi hatt en veldig lav solaktivitet som gir økt kosmisk stråling
De sier også at havet blir varmere ( Havtemperaturen har steget med 2 grader og den nordlige og sørlige halvkule fryser til ) , det blir kaldere på land grunnet økt skydannelse, det fører til flommer, orkaner og ekstremvær, mange mener også at kosmisk ståling også påvirker selve kloden med sine intense energier som gir seg utslag i økt jordskjelv og vulkan aktivitet, magnetfeltet vårt svekkes fort, de øvre atmosfærelagene forsvinner

Så mao så kan vi forvente oss kaldere vintrer fremover, mer flom og orkaner, mer jordskjelv og vulkaner, mer nordlys

Virkningen på folk er at de blir mer opplyste, tiden virker som om den går fortere, mange blir forvirret og føler seg missforstått
Slapphet, sår hals, hodepine

Alt dette vil øke i intensistet fremover

Mye tyder på at dette også er hensikten med chemtrail som inneholder barium og Alu
Barium brukest i kontrasvesker på sykehus for å blokere ståling så det gjør det også når det sprøytest ut i de høyere atmosfærelag

Alu som man finner i alt av deodernter, vaksiner osv lammer vår pinealkjertler sammen med fluor som blant annet Rudolp Steiner har forklart gang på gang

Tydligvis ønsker toppeliten og forhindre at vi våkner så de kan opretholde sin makt og syke velstand

Vi tror vi er fri men egentlig er vi fengslet fra å utvikle oss på et høyere plan
Kornsirklene forteller oss at vi får endret vårt DNA som skal ta oss opp til et høyere nivå der de vil hjelpe oss med overgangen

Kanskje vi snart vil bli klekket ut som larver og bli til sommerfugler på et høyere nivå :D ?

For de som ikke ble overbevist så ligger bevisene her :)

http://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Svensmark

http://no.wikipedia.org/wiki/Kosmisk_str%C3%A5ling

http://ungmann.vgb.no/2008/04/04/svensmarks-kosmiske-stralingsteori-er-pa-hell-ipcc-hadde-rett/

NASA forteller om økt kosmisk ståling

http://www.youtube.com/watch?v=XVrARlqnoLw

Cosmic rays can change DNA!! Human DNA change in 2012 explained..

http://www.youtube.com/watch?v=rm1HRr-7Tcc&feature=related

De som enda ikke er overbevist får se utover året at nyaktig det som jeg beskrev over vil intreffe oftere og oftere :)

Wilton Windmill Crop Circle 2010, Euler’s identity crop circle, DNA, code cracked!, 2012

http://www.youtube.com/watch?v=G5KSOzEOS_8

Armin Bahrami
Skribent
12 år siden
Svar til  smurfen

Kanskje vi snart vil bli klekket ut som larver og bli til sommerfugler på et høyere nivå :D ?

Amen to that brother.

Wher were headed, everything is trancelucid, you cant hide a lie in my face :D

stå på smurf, du er fulgt med av mange!

Ulven
Ulven
12 år siden

Roald Amundsen lot seg hylle etter å ha «ofret» Hjalmar Johansen for sin suksess, en suksess som kanskje ikke ville vært mulig uten HjalmarJ sin innsats.

Jens Stoltenberg lar seg hylle som leder for «verdens rikeste land olje-Norge», etter at Nordsjødykkerne er blitt «ofret», en (olje-)suksess som kanskje ikke ville vært mulig uten dykkernes innsats.

Har Jens Stoltenberg ved noen anledning tatt til orde for at dykkerne bør få en klekkelig kompensasjon/erstatning, og at dykkernes krav ikke dreier seg om juridiske spissfindigheter men om enkel anstendighet? En erstatning til dykkerne med noen millioner til hver kunne enkelt ha vært bevilget over statsbudsjettet.

Jeg fatter og begriper ikke at Jensemann internt i Arbeiderpartiet har en status på linje med hva Kim Il Sung hadde i Nord-Korea.

Ikke engang i sykehussaken var det fylkesledere som gikk ut mot APe’s (mao. Jens sin) politikk. Det virker som om hver og en som har pådratt seg et verv i APartiet tror at blind lojalitet, lydighet, underkastelse og fravær av kritiske spørsmål / krav om endret kurs er ufravikelige plikter som følger med å være underkastet Stoltenberg-dynastiet.

Hva godt kan det komme ut av slike strutseholdninger? APartiet er nå i fritt fall på meningsmålingene, det virker som selv ikke det gjør at noen tør å ta til orde mot «han Jens» i åpent terreng. Noen ganger virker det som at nordmenn er som skapt til å leve i et totalitært samfunn a la Sovjet-Unionen…

Glem Sovjets kommunistparti – nå har Norges Arbeiderparti overtatt rollen med å herske over partikadrene rundt om i distriktene: Ordnung muss sein! Hvem etterspør vel litt mer fornuft, eller bedret informasjonsgrunnlag før viktige APe-valg foretas?

Han Jens veit nok bæst –

Monica Waade
Skribent
12 år siden

FEIL 7:
– Alle eldre skal få den hjelpen de trenger, sa statsminister Jens Stoltenberg i nyttårstalen. I dag ble krigshelten Kåre Tendø (88) sendt hjem fra sykehjemmet – mot sin vilje.

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/kaare-88-maatte-forlate-sykehjemmet-mot-sin-vilje-3378678.html

kjell108
kjell108
12 år siden
Svar til  Monica Waade

Husker da noen donerte alt som ble til overs av festmat til et gamlehjem (Sofienberg?). Personalet spiste opp maten. «Vi tolket det slik at maten var en påskjønnelse til personalet» hette det etterpå :-(

« Forrige artikkel

Island er ute av finanskrisen?

Neste artikkel »

Naturkatastrofer av Bibelske proporsjoner