11 feil i statsminister Stoltenbergs nyttårstale

12.9K visninger
18 minutter lesetid
118

Nyhetsspeilet gjennomgår her Jens Stoltenbergs nyttårstale, med vekt på å få frem faktisk informasjon om enkelte temaer som han omtalte i talen.


Stoltenberg innledet slik:

Kjære alle sammen!
I disse dager er det 100 år siden Roald Amundsen ankret opp i Hvalbukta. Fra vinterbasen «Framheim» forberedte han framrykkingen mot Sydpolen og den siste etappen i kappløpet mot britene. Verden ventet i spenning.

Etter en eventyrlig ekspedisjon nådde fem menn fra nord det sørligste punktet på kloden den 14. desember 1911. (FEIL 1)

Feil 1: Roald Amundsens Sydpolen-ekspedisjon var ikke “eventyrlig”, men en nesten-katastrofe som urettmessig rammet Norges polarhelt Hjalmar Johansen svært hardt

Vel vitende om kappløpet med den britiske Scott-ekspedisjonen trosset  Roald Amundsen råd og “tjuvstartet” ekspedisjonen i den ekstreme kulda. Dette utålmodige stuntet resulterte i at alle deltagerne måtte returnere til basen samme dag, ikke uten problemer.

Selv om Amundsen var gruppens leder tok han det beste hundespannet og satte kursen tilbake mot Framheim, mens han overlot til enhver å klare seg selv og komme seg tilbake på egenhånd, noe som ikke var like lett for alle.

Løytnant Kristian Prestrud, den yngste deltageren, hadde fått forfrysninger og var sterkt hemmet. Han fikk hjelp av Hjalmar Johansen som praktisk talt slepte og bar Prestrud de mange kilometrene som retretten varte. Johansen og Prestrud kom forkomne tilbake til Framheim klokka ett om natta etter å ha funnet veien tilbake på ski, uten drahjelp fra noe hundespann.

Amundsens reaksjon på at Hjalmar Johansen hadde reddet både en deltager og ekspedisjonen fra katastrofe før den var kommet ordentlig igang var voldsomt provoserende for den vanligvis så sindige og ydmyke Johansen. Ved frokostbordet i Framheim neste morgen falt replikkene slik:

Amundsen: – Og hva har så dere bedrevet tiden med?
Johansen: – Dette kaller jeg ikke en ekspedisjon. Dette kaller jeg panikk.

Resultatet av denne replikkvekslingen var at Roald Amundsen nektet Hjalmar Johansen, deltageren som trolig mestret de ekstreme polforholdene aller best, å bli med inn til Sydpol-punktet. Dette var “takken” fra lederen Amundsen for at Johansen hadde reddet en av deltagernes liv og ekspedisjonen fra å bli en skandale, i det første møtet med sydpolisen.

Dette var et tungt slag for Hjalmar Johansen. Han gikk fra borde ved første anledning under tilbaketuren med polskipet “Fram” (i Australia) og sto over ”hyldningsferden” tilbake til Norge, etter den ydmykelsen han var blitt utsatt for. I januar 1913, mindre enn et år etter at sydpol-ekspedisjonen var fullført, valgte Hjalmar Johansen å ta sitt eget liv. (For mer info om Hjalmar Johansen og Sydpolferden, se f.eks. her, her eller her)

Nordmenn på Sydpolen i desember 1911. På basen Framheim ved isens utkant satt en sønderknust Hjalmar Johansen, som hadde reddet en ekspedisjonsdeltager fra kuldedøden under det første forsøket på å ta seg frem til polpunktet.

Som det lakonisk er konstatert i Wikipedia:
Hjalmar Johansens rolle i norsk polarhistorie er ofte kommet i skyggen av Fridtjof Nansen og Roald Amundsens bragder, som mye skyldes nettopp Hjalmar Johansen.”

Hjalmar Johansens sydpol-sorti og tragiske skjebne kaster også en slagskygge over norske helter i nyere tid. Nesten 100 år etter Sydpol-“eventyret” har de norske nordsjødykkerne, som fikk mer eller mindre ødelagt helse som en direkte konsekvens av det krevende arbeidet med å legge grunnlaget for det norske olje-“eventyret”, erfart at de blir nektet erstatning av den norske staten for skadene de har pådratt seg fra dykkingen.

Stoltenberg fortsetter:
Amundsens bragd fylte en ung nasjon med stolthet. Sammen med Fridtjof Nansens ekspedisjoner ble det en del av vår identitet som nordmenn. Da Roald Amundsen plantet det norske flagget på Sydpolen satte han Norge på verdenskartet.

I år skal vi derfor feire et viktig årstall i vårt lands historie (FEIL 2).

Feil 2: Hvorfor prøver Stoltenberg, som arbeider for å bringe Norge under fremmed herredømme, å vise at han er stolt av “vårt land”?

Jens Stoltenberg deltok på Bilderberg-møtet i 2002, som påtroppende partileder og etter å ha gjort et historisk dårlig valg som sittende statsminister høsten før. De årlige Bilderberg-møtene er en topphemmelig sammenkomst der vestens mektigste menn innenfor politikk, bankvesen, industri, media, utdanning m.v. møtes bak lukkede dører for å bli enige om et felles handlingsprogram for kommende år på veien mot en verdensregjering, og det blir fattet (udemokratiske og overnasjonale) “executive” vedtak som hver deltager vil være forpliktet til å følge (ved å trumfe endringene gjennom i eget parti/regjering og bak folkets rygg ved basal bruk av makt).

I praktisk talt all sin gjerning som norsk statsminister har Jens Stoltenberg vist at han prioriterer å være en lydig nikkedukke (“puppet“) for den vestlige verdens globale maktelite, ved ukritisk og upatriotisk å hoppe på enhver agenda som bidrar til å legge Norge under fremmed makt (EU-medlemskap, EØS-avtale, NATO-deltagelse, Afghanistan-kriging, FN-operasjoner, WHO-vaksinering, “terrorsamarbeid” med USA, Datalagringsdirektiv osv. osv.)

Som Bilderberg-far så Bilderberg-sønn: Thorvald og Jens Stoltenberg er globalister som i årevis har arbeidet for å bringe Norge under fremmed herredømme, både i det stille og i all offentlighet

Stoltenberg fortsetter:
Isødet formet Norge. Et lite land viste verden at det kunne utrette store ting. I desember vil jeg delta i feiringen av 100-årsdagen på polpunktet. Der skal vi minne hverandre om at hver generasjon må sette seg nye djerve mål: Antarktis i 2011 handler ikke lenger om kappløp, men om samarbeid.

Forskere fra mange land arbeider sammen for å forstå de farlige klimaendringene som truer hele verden. Nansen og Amundsen erobret isen. Vår bragd skal være å hindre at isen smelter. (FEIL 3).

Feil 3: Det er paranoid på grensen til det overtroiske å frykte at polisen skal smelte. Men jordens miljø trues av andre menneskeskapte påfunn.

Året 2010 har vært det kaldeste i manns minne ikke bare i Norge, men også i langt sydligere strøk.

Også Jens Stoltenberg må ha erfart at 2010 var rekordkaldt

Er det rasjonelt at statsminister Stoltenberg ser ut til å være notorisk bekymret for ”at isen skal smelte”, selv midt oppi den verste sprengkulda?

Ingen fare for nedsmelting av sydpolisen! Temperaturbildet for Sydpol-platået noen tilfeldig valgte sommerdager. Ikke så mye som en plussgrad er å se. Resten av året er det kaldere.

Ville det ikke ha vært mer naturlig om Stoltenberg var bekymret for at enorme matavlinger i mange land inkl. Norge skal gå tapt pga. frostskader, ettersom tegn i tiden (inkl. forrige vinters fyringsregninger) kan tyde på at en ny istid kan være på gang?

Hva om Stoltenberg hadde tatt for seg et økende globalt miljøproblem som er helt uavhengig av “for varmt eller for kaldt”-fokusering: Vår bragd skal være å hindre at biene forsvinner!

Jens Stoltenberg og hans regjering fokuserer like lite på å hindre at biene skal forsvinne som på iverksetting av tiltak for å hindre at norske barn skal bli spist av krokodiller. Frykt for issmelting midt under sprengkulda er derimot et viktig anliggende. Er Stoltenberg programmert på mental autopilot eller har han særs dårlige rådgivere?

Stoltenberg fortsetter:
Over 1200 av dagens nordmenn var født da Roald Amundsen nådde Sydpolen. I hundreåret som har gått siden den gang har de deltatt i en fantastisk forvandling av Norge.

Samtidig med at polfarerne reiste sørover med Fram, reiste tusenvis av norske tjenestejenter og husmenn vestover med Amerikabåten. I det nye landet var det bedre muligheter for arbeid og jord. En av de norske utvandrerne skrev begeistret hjem at i Amerika «¿ spiser vi julemat hver dag.»

I 1911 var vi et fattig jordbrukssamfunn som mange flyttet fra. I 2011 er vi et rikt, moderne samfunn som mange vil flytte til. De mange svenskene som holder hjulene i gang i Norge, sier at Norge frister enormt med høye lønninger og gode jobbtilbud.

For en reise våre eldste har vært med på! De ble født inn i en ung nasjon som var blant de fattigste i Europa. I ungdommen gikk mange av dem arbeidsledige i «de harde trettiåra», den forrige store økonomiske krisen i verden. De ble voksne i kampen mot nazismen (betinget FEIL 4).

Feil 4: Stoltenberg legger til grunn at nazismen forsvant med nazi-Tysklands fall

At nazi-Tysklands soldater trakk seg ut av Norge betydde ikke at nazismen var utradert fra jordens overflate. Nazismen fikk leve videre godt beskyttet av mektige krefter i årene etter krigen, bl.a. gjennom Operation Paperclip (kompetanse og prosjekter) og Bilderberg (ideologi og skjult makt-utøvelse).

Operation Paperclip var et omfattende hemmelig amerikansk prosjekt i kjølvannet av andre verdenskrig som gikk ut på å hjelpe ledende nazi-kriminelle i sikkerhet i USA ved i stedet å tilby dem godt betalte stillinger hvor de kunne benytte sin nazi-kompetanse. Dette har bl.a. medført at CIA, USAs mest kjente etterretningsorgan, er blitt organisert som en nazi-enhet (hvor bl.a. overvåking og overgrep  – inkl. drap – på landets egne borgere er en akseptert del av virksomheten). Bilderberg-gruppen sprang ut av jesuitt-ordenen, som også hadde vært med på å starte og utvikle nazismen.

Viktige elementer i nazismen er manipulasjon av massene (mind control), statlige overgrep mot annerledestenkende og opposisjonelle (psykiatrien), overvåking av egne borgere, hemmelig politi/etterretning som terroriserer egne borgere som vet for mye eller er aktive på andre måter, en kontrollert presse, uprovoserte militæraksjoner mot nære eller fjerne land og en forakt for svakhet, også hos eget folk.

Stoltenberg fortsetter:
Resten av livet brukte de til å bygge opp et velferdssamfunn ingen andre folk, noe sted i verden, noensinne i historien, har opplevd maken til (FEIL 5).

Feil 5: Raseringen av den norske velferdsstaten er igang

Dersom det norske velferdssamfunnet er så ”perfekt”, hva kan grunnen være til at statsministeren er i full gang med å rive det ned, tilsynelatende under mottoet ”la de svakeste rammes først”? Pleietrengende, førstehjelpstrengende, fødende og uføre er planlagt rammet:

– Den planlagte raseringen av lokalsykehusene har avstedkommet en folkeaksjon.

De uføretrygdede har fått sine ytelser redusert i det nye pensjonssystemet:
Bønnen fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon til statsministeren om å droppe levealdersjustering for uføres alderspensjon ble møtt med døve ører.”

Stoltenberg fortsetter:
De eldste blant oss er derfor med rette kalt «den fremste generasjonen.» «Den fremste generasjonen» vil også bli husket for en annen innsats. Det var nemlig mye å glede seg over i Norge frigjøringsvåren 1945. Resultatet så vi på de høye fødselstallene i 1946.

De store etterkrigskullene er nå i ferd med å bli pensjonister, og vi lever stadig lenger. Historikerne regner 30 år som en generasjon. I Norge har forventet levealder økt med nesten en generasjon på 100 år (FEIL 6).

Feil 6: De som er unge idag vil leve like lenge som dagens eldre

Statistiker Stoltenberg vet at aldersutvikling kan sjongleres med lik prosentvis fonds-avkastning i aksjemarkedet. Det gjelder bare å velge ut en tidsperiode og kriterier som gir ”ønsket resultat”. Går man lenger tilbake enn 100 år var levealderen igjen høyere. ”Knekken” i levealderskurven skyldes bl.a. helsesvekkende arbeidsforhold under den industrielle revolusjon, flere ulykker, kummerlige boforhold i byene, helsefarlige vaksiner, mangelfull sykehusinfrastruktur m.v.

For å kalkulere ”forventet levealder” for dagens nordmenn er det ikke nok ”å styre bilen ved å se ut gjennom bakvinduet”, ved å fremskrive trenden fra dagens (lengelevende) eldre generasjon.

Det er bl.a. et historisk sammenfall i tid mellom gjennomføringen av massevaksinering og krefteksplosjonen i nyere tid, som har rammet mange før de har nådd pensjonsalder. Det heter seg nå at ”en av tre nordmenn vil rammes av kreft”, noe som var utenkelig for bare 50 år siden. Under Stoltenbergs statsministerperiode har det dessuten funnet sted en økning i det som kalles ”de nye sykdommene”, som bidrar til å redusere såvel helse som livskvalitet:

De (diffuse) "nye sykdommene" skyldes naturlig nok miljøfaktorer. Myndigheter, media og Folkehelseinstituttet bidrar i fellesskap til å tåkelegge de reelle årsakssammenhengene. Nøkkelen er "endringer" som har inntruffet i samfunnet i løpet av de siste tiårene.

Stoltenbergs ”forventede levealder” er ikke stort annet enn ”tenk på et tall – som passer inn i det budskapet du ønsker å formidle”, ved at viktige helsepåvirkende kriterier er utelatt fra de kliniske tallene. F.eks. er det få som kjenner langtidsvirkningene av økningen i elektromagnetisk og annen stråling og svekket ernæringsverdi som dagens unge opplever, trolig og dessverre vil dette nok bidra til å redusere snarere enn å opprettholde “den forventede levealder”:

Det er mange miljøforhold som bidrar til å hemme nordmenns helse. Stoltenberg kaster blår i øynene på folk ved å velge å fokusere på dagens høye levealder fremfor å ta tak i de enkelte forhold som skaper helseproblemer.

Stoltenberg fortsetter:
Det at så mange av oss lever lenger er kanskje det fineste og flotteste uttrykket for fremgangen vi har opplevd. For 100 år siden fikk mange 65-åringer omsorg av sine barn. I dag gir mange 65-åringer omsorg til sine foreldre. Vi snakker om en helt ny form for alderdom.

I dag henger ikke de gamle i et horn på veggen, de henger over PC-en. De møtes på kjøpesenteret, i bridgeklubben, på golfbanen og på eldreuniversitetet.

Samfunnets syn på alder endrer seg med tiden. Og som jeg selv oppdaget da jeg fylte femti: Synet på alder endrer seg også med alderen.

Som samfunn må vi forandre holdningene til alder i takt med at vi lever lenger og er friskere enn før. Dette er årsaken til at vi fra og med i dag får et helt nytt pensjonssystem i Norge.

Da vi innførte Folketrygden i 1967 var pensjonsalderen 70 år. Forventet levealder var 74 år. Mange fikk ingen eller kun kort tid som pensjonist. I dag blir det mulig for alle å ta ut pensjon fra fylte 62 år, mens den forventede levealderen nå er 81 år. Nå kan de fleste regne med en langvarig tilværelse som pensjonist.

Det nye pensjonssystemet sikrer valgfrihet for de som ikke kan eller ikke vil jobbe mer. Mange har stått på hele livet og vil heller ha velfortjent tid til å roe ned, dyrke interesser og oppfylle drømmer. Det er dem virkelig vel unt.

Samtidig er det mange med verdifull erfaring som har helse og vilje til å stå på videre. Derfor blir det fra i dag lettere å kombinere pensjon og arbeid. Til glede for den enkelte og for fellesskapet.

Og til de som måtte være i tvil om at godt voksne har mye å bidra med:

Se på Egil «Drillo» Olsen. I året som gikk beviste han ettertrykkelig at erfaring er en kraft det er vanskelig å slå.

Men det er også en del av livet at helsa skranter med alderen. For ikke så mange tiår siden var omsorg for eldre stort sett et privat ansvar i Norge. Så sent som på 1960-tallet måtte de fleste tas hånd om av familien.

En av de viktigste bærebjelkene i et moderne velferdssamfunn er offentlig eldreomsorg av god kvalitet (FEIL 7).

Feil 7: Norges eldreomsorg har nok ressurser til å “være av god kvalitet”

Jens Stoltenberg vet utmerket godt at eldreomsorgen ikke bare er et offentlig, men et kommunalt anliggende. Kommuneøkonomien i det rike olje-Norge er blitt rammet av konsekvente politiske nedskjæringer de siste årene, noe som naturlig nok har gått utover eldreomsorgen mange steder. Tusenvis av eldre ”som har stått på hele livet” er blitt rammet i form av tap av verdighet og livskvalitet i det daglige på sine eldre dager. Dette er noe “alle” i Norge vet – inkludert statsministeren.

Stoltenberg fortsetter:
Vi skal gi de eldre den omsorgen de trenger. De aller fleste greier seg heldigvis selv, men ingen skal være redd for at de ikke får en hjelpende hånd.

For noen holder det med noen timer hjemmehjelp i uka. Andre trenger pleie hele døgnet. De aller fleste får den hjelpen de trenger. Hver dag gjør titusenvis av ansatte en fantastisk innsats. I kommunal hjemmehjelp, i sykehjem drevet av ideelle organisasjoner og i private omsorgsbedrifter.

De trøster og løfter. Vasker og steller. Handler mat og gir medisiner. Takk for den omsorgen og omtanken dere gir hver eneste dag!

Men vi må også gjøre noe med det som ikke fungerer. Ved å sette alle kluter til, fikk vi til full barnehagedekning. Nå er vi i gang med den neste store oppgaven: Alle eldre skal få den hjelpen de trenger. Derfor bygger vi nå ut tilbud om sykehjemsplass eller heldøgns omsorg til alle som trenger det.

Det har til alle tider vært kvinnene som har tatt de største omsorgsløftene. For de oppvoksende slekter, og for familiens eldste. Derfor er det fullt fortjent at vi i det nye pensjonssystemet i større grad belønner kvinners omsorgsinnsats.

De som har vært hjemme med barn, vil når de nå blir pensjonister, få et større tillegg i pensjonen for dette.

Lave inntekter og deltidsarbeid vil også gi mer i pensjon. Samlet gjør dette at langt færre kvinner blir minstepensjonister. Gode barnehager og god eldreomsorg er viktig for barna og de eldre, men det har også gjort det mulig for flere kvinner å ta utdanning og gå ut i arbeidslivet.

Det som gjør Norge rikt, er at så mange er i jobb. Og det som særlig skiller oss fra de fleste andre land, er at så mange kvinner velger å være yrkesaktive. Mange sier ofte til meg at Norge er heldig som har oljen. Det er riktig; men mye viktigere: Norge er heldig som har norske kvinner.

Og med dette er vi tilbake til en av mine kjepphester. Det er hverandres arbeid vi lever av. Jo flere som er i arbeid, jo mer velferd.

Roald Amundsen ble nasjonens helt for det mot han viste i isen. Våre fremste helter i dag, er de norske kvinner og menn som tjenestegjør i Afghanistan (FEIL 8).

Feil 8: Norges fremste helter idag kriger i Afghanistan

En klassisk hersketeknikk som makthavere benytter fra tid til annen er å skyve en upopulær krig helt frem i offentligheten ved å gjøre de som risikerer liv og helse på oppdrag for uansvarlige og hensynsløse makthavere til ”helter”. Dette knepet er tidligere blitt benyttet av USAs George W. Bush og Donald Rumsfeld i forbindelse med olje-okkupasjonen av Irak.

Med all respekt for norske Afghanistan-krigeres profesjonalitet og moralske integritet, så er de likevel ikke stort mer enn ”nyttige idioter” i et stort sjakkspill, som lojalt utfører de ordre de måtte få. Krigens erfaring om at vold avler vold gjelder også i det krigsherjede Afghanistan, og rammer også de norske deltagerne med full tyngde, på tross av norske medias forsøk på å rosemale situasjonen ved å peke på at ”uten vestlig okkupasjon ville kvinnene hatt det verre” (sic), slik de er blitt instruert om av sin “mentor” CIA.

De vestlige landenes krigføring i Sentral-Asia – som inkluderer Afghanistan – ble beskrevet og begrunnet i detalj i ”sjefskrigsarkitekten” Zbigniew Brzezinskis bok The Grand Chessboard, som som kom ut for flere tiår siden og er tilgjengelig her i pdf-format. Brzezinskis krigerkollega Henry Kissinger har uttrykt sitt syn på bruken av vestlige lands soldater slik:
“(Soldiers are) dumb, stupid animals to be used as pawns for foreign policy.”
(Se Woodward og Bernstein’s bok  “The Final Days”, kap. 14)

Det er ikke lov å være naiv som deltagende nasjon i en krig, og det er et faktum at Norges forsvarsminister Grete Faremo, i likhet med kriger-herrene Brzezinski og Kissinger er medlem av den krigerske Trilateral-kommisjonen, i likhet med statsministerpappa Thorvald Stoltenberg, som er trilateralt æresmedlem.

Det er følgelig naturlig å legge til grunn at Norges Afghanistan-krigende forsvarsminister Faremo nå utfører ordre fra sine overordnede trilateralister. (At Faremo har ”permisjon” fra Trilateral-kommisjonen en stakket stund mens hun er forsvarsminister endrer ikke dette faktum. Under krig erstattes gjerne åpenhet av hemmelighold).

Stoltenberg fortsetter:
Jeg hadde gleden av å feire 17. mai med våre styrker i Meymaneh og Mazar-E-Sharif og ble fylt av stolthet over å se hva norske soldater utretter i et land langt borte. Sorgen var desto større da jeg få uker senere fikk meldingen om at en veibombe hadde tatt livet av Andreas Eldjarn, Simen Tokle, Trond André Bolle og Christian Lian.

Tidligere har vi også i dyp sorg mottatt budskap om at vi mistet Claes Joachim Olsson, Trond Petter Kolset, Kristoffer Sørli Jørgensen, Tor Arne Lau-Henriksen og Tommy Rødningsby.

Sendt av Norge, på oppdrag for verdenssamfunnet. De ga sine liv for fred i Afghanistan, en tryggere verden og for Norges sikkerhet (FEIL 9).

Feil 9: Norges falne Afghanistan-soldater har ikke dødd for Norges skyld

De ansvarlige utøverne av en krig vil alltid ha behov for å berettige de gjerninger som de begår. Jens Stoltenberg er ikke noe unntak, da folkelig aksept anses for å være en forutsetning for fortsatt kriging på fremmed grunn.

Afghanistan er ikke og har aldri vært en trussel mot Norges sikkerhet. Norge deltar i en uberettiget okkupasjonskrig i en fremmed del av verden på oppdrag fra den globalistiske makteliten under dekke av NATO. Stoltenbergs forsøk på rettferdiggjøring av den langvarige Afghanistan-krigingen er en grov fordreining av fakta og en betydelig logisk kortslutning, mao. en løgn.

Stoltenberg fortsetter:
La oss derfor minnes våre falne. Vi tenker på deres familie og venner, og vi retter en stor takk til våre styrker ute. Det er i år ti år siden terrorangrepene mot amerikanske byer førte til aksjonen i Afghanistan. (FEIL 10)

Feil 10: Terror-aksjoner i USA – som ble gjennomført med medvirkning fra vestlig etterretning – forsøkes benyttet for å rettferdiggjøre fortsatt Afghanistan-okkupasjon.

Sannelig ble verden tatt på sengen og mange ble lurt den gang da i september 2001. Ikke nok med at det nå er slått fast (selv i vestlige media) at Irak-krigen i 2003 ble gjennomført på basis en en løgn (påstander om at Irak hadde masse-ødeleggelsesvåpen, hvilket ikke var tilfelle).

Norge deltar nå i en annen okkupasjonskrig som også er basert på en løgn, nemlig at ”krefter i Afghanistan” stod bak den profft gjennomførte sprengningsaksjonen mot World Trade Centre i 2001, noe som selv på papiret fremstår som en logisk og logistisk umulighet, lik en Donald Duck-historie.

Det er ingen skam å snu. Derimot er det en stor skam at Norge som et hodeløst lydig NATO-land fortsetter å misbruke sine beste kvinner og menn i en okkupasjonskrig som har opiumsproduksjon og narkohandel som et av sine viktigste formål…!

Som i Vietnam så også i Afghanistan: Der USA kriger skyter opiumsproduksjonen i været. Hvor lenge skal NATO-landenes myndigheter og media fortsette å lukke øynene for det åpenbare? Til globalist Thorvald Stoltenbergs forslag om "fri heroin" (produsert i Afghanistan og distribuert av CIA) blir innført i Norge?

Stoltenberg fortsetter:
Jeg forstår at mange har opplevd dette som et urolig tiår for verden. Men sannsynligvis er det tiåret vi har bak oss det beste tiåret i menneskenes historie.

Til tross for Afghanistan og Irak, har antall væpnede konflikter og drepte i kamp gått ned. Flere mennesker enn noen gang lever i frie samfunn. Til tross for finanskrisen har gjennomsnittsinntekten i verden aldri vært høyere. Den samlede produksjonen er nesten dobbelt så stor som for ti år siden.

Til tross for jobben som gjenstår for å hindre global oppvarming (FEIL 3)

Global oppvarming er en løgn som fremmes som en del av globalistenes agenda. Planen er bl.a. at påstanden om “global oppvarming” skal benyttes som påskudd for å innføre nasjonale og  overnasjonale  skatter (CO2-avgift) som er tenkt å utgjøre et grunnelement for en planlagt verdensregjering (New World Order). I land som Nederland er dette kommet langt, gjennom planlegging av bil-beskatning basert på CO2-utslipp (”klimaovervåkning av bil”).

.
Stoltenberg fortsetter:
…er vi i ferd med å løse andre miljøproblemer som sur nedbør og nedbryting av ozonlaget.

Flere hundre millioner mennesker er løftet ut av fattigdommen. Rett før jul fikk vi meldingen om at HIV-epidemien nå for første gang er på tilbaketog. Og vi kan være i ferd med å utrydde noen av de farligste smittsomme sykdommene. Takket være økt vaksinering av barn er om lag 5 millioner menneskeliv reddet på ti år (FEIL 11).

Feil 11:  Vaksiner hemmer mer enn fremmer god helse

At vaksiner ”redder” millioner av liv i løpet av få år er luftige svindel-kalkulasjoner som vaksineindustrien, som ledes av Bilderberg-nestor og Stoltenberg-venn David Rockefeller,  har utarbeidet og som statsminister Stoltenberg i årevis har vært en viktig ambassadør for å kringkaste.

Mange vaksiner har helse-hemmende langtidsvirkninger, og det foreligger historiske beviser for at depopulasjonister som Henry Kissinger aktivt har benyttet vaksineprogrammer (særlig i land i Afrika som Nigeria) til befolkningsreduksjon, gjennom vaksinepåført sykdom og/eller sterilisering.

Det foreligger også erfaringer med at nesten-utryddete sykdommer som polio har fått et oppsving pga. polio-viruset som er benyttet i polio-vaksinen:
Polio, the dreaded paralyzing disease stamped out in the industrialized world, is spreading in Nigeria. And health officials say in some cases, it’s caused by the vaccine used to fight it.”

Forbedret ernæring, rent vann og bedret hygiene er de viktigste årsakene til redusert barnedødelighet. Å tro at vaksiner har bidratt til dette er forrykt religiøs overtro. Hvorfor er det så viktig for statsminister Stoltenberg å bekjenne seg til vaksine-troen sånn i all offentlighet?

Stoltenberg avslutter:
Over hele verden går barnedødeligheten ned og levealderen opp. Jeg begynner derfor det nye året i optimismens tegn og minner om at «menneskeheten skaper sin egen historie.» Som de eldste blant oss kan skrive under på: Verden går fremover, hvis vi vil. Og vi vil.

Jeg vil takke Kongehuset for innsatsen i året som gikk. Med tro på fremtiden og hva det nye året kan bringe, ønsker jeg dere alle et riktig godt nytt år!
.
.
Statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale ligger her og kan sees på nett-TV her.

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

118 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Statsministerens Nytårtale 2009

Sitat: Min redigerede version af Anders Foghs nytårstale 2009

Falcon
Falcon
Abonnent
10 år siden

Honey Bees Die of Electrosmog by Cell Phones; Monsanto with Georgia Guidestones get Total Control http://www.youtube.com/watch?v=6IIUSCoiV7s&list=PLqQQFOVUZBLjWJDGeT4pmuxVYh9iqr5US

Quote: THE BEES FIND THEIR BEE HIVE THROUGH THE EARTH`S MAGNETIC FIELD, AND BECAUSE OF ELECTRO MAGNETIC DISTURBANCE BY MANKIND GOSSIPING IN THEIR PORTABLE PHONES, THE BEES MASSIVELY DIE UNABLE TO FIND BACK HOME DYING A MISERABLE DEATH SOMEWHERE IN THE DIRT IN TOTAL EXHAUSTION.

The pharaoh lineage, the priest of Amon Ra and the connection to Switzerland, QL Tv, Santos Bonacci + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1886&start=1

Viktigste nyheter, most important news http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/forum-view.asp?fid=102

“Food Pyramid Conspiracy ..” http://www.nyhetsspeilet.no/2010/03/kjernesunn-familie-noen-tips/comment-page-3/#comment-101033

Erik Disen
Erik Disen
Abonnent
10 år siden

Dagens reisebrev

Legger igjen mitt reisebrev fra det okkulte Vestfold, under denne artikkelen. Stoltenberg burde kunne fremstå som en russisk ortodoks (katolsk) agent for romerkjerka, og ikke for russisk kommunisme.
En hypotese, altså.

Har i lengre tid undret meg over det gamle Aetat, og omstrukturering til det nye Nav.
Noen få har kanskje stusset over hvorfor det heter Nav.
Her kommer kanskje svaret på det, for de som er interessert i å lese min skildring av det underlige okkulte Norge. Følg med, følg med.

Som man kan legge merke til, så har Nav fått en betydelig kosmetisk oppussing. En rekke av de nye bygningene bærer preg av moderne arkitektur. De nye romersøyler kan muligvis skimtes, blant stål, glass og betong. Hvor mye som staten har bevilget til de nye Nav byggene, vites ikke. Jeg vil anta at velferdssatsningen likevel er så omfattende, at man kan stille spørsmål til hva som egentlig er den skjulte agenda bak “velferd”. Å få alle nordmenn under striks kontroll, når rentesats snart skal settes opp til et himmelhøyt nivå? Har man ikke råd til å nedbetale resten av sin gjeld på nåværende bolig, så må man selge. Spesielt hvis man er blittt arbeidsløs. D.v.s. ” economically viable”. Arveavgift, salgsgebyrer, samt diverse utgifter til salg, vil spise opp mye. Allerede skyhøye og kunstige boligpriser sikrer umuligheten til å få salgets avkastning til å forrente seg, med investering i ny og mindre bolig for mange. Et ledd i romerkirkens planlagte “orden ut av kaos?” Som om romerkjerka vil at vi skal sluke agnet som hives ut i NAVERFJORDEN i Larvik, av pressen: Det står “tilfeldigvis” så dårlig til med verdensøkonomien, at nå MÅ renta settes opp. Ellers vil det bli “inflasjon”. Jamfør IMF- verdensbanken. Nav “sikkerhets nett” vil plukke opp alle de falne, og la dem forbli i dette “sikkerhets” nettet. Rettere kalt: Slaveri. Naveri?

Det er jo bemerkelsesverdig hvor mye staten soper inn, på gebyrer og annen ufrivillig avlat. Man betaler moms, bare for å få lov til å betale den. Man må snart søke om å få slippe å betale for slikk og ingenting. Men saksbehandlings gebyr for dette, slipper man ikke unna. Noen som forstår mitt okkulte metaforiske budskap?

Med tanke på de okkulte, og strengt hemmelige antall ordener som befinner seg i beltet Vestfold, Buskerud, og Telemark.
(Egentlig over hele Norge)

Kan det være seg, at Nav navnet stammer fra Naverfjorden i Larvik Kommune?
https://no.wikipedia.org/wiki/Naverfjorden

Jeg vet at frimurerne liker å kalle sosialklienter for “navere”. Et nedverdigende begrep som naturligvis ikke inkluderer de aktverdige antall skipsredere i det okkulte Norge, “inkluderingssamfunnet” som Arbeiderpartiets gode gamle Jens fabler om, i sine tempelridder drømmer. Både avdøde og nålevende mektige finansfyrster som eier det meste, ER faktisk en del av det lite håndgripelige, og uidentifiserbare KATOLSKE “Illuminati”. I mitt reisebrev fra Vestfold vil jeg påpeke skipsredernes gravstener der. Obelisker inngravert med det altseende øyet, og den klassisk katolske “Alladins lampe”. Katolikkene i Norge har mye rart på sine gravstener, og de har mange svin på skogen. Det skal jeg respektere dem for, og heller undre meg over deres religion og verdensomspennende kultur. Den er virkelig fascinerende, endog truende satanisk i sitt manifest.
De som har luktet litt på deres hemmelige verden, kan også lukte deres bekymring og skrekk, i forhold til at deres verden KAN falle snart, som et korthus. Hvordan dette kan ha seg, er opp til de klarsynte å predikere, og ikke opp til meg. Jeg kan likevel avsløre fra strengt hemmelige samtaler, at mange på innsiden av romerkirken i Norge nå er dypt bekymrede, og pessimistiske. Deres økonomi og forretninger står også på spill, og mange av dem har begynt få mistillit til pavemakten. Ergo kan dette være en indikasjon på at pavemakten kan feile. Og det på relativt kort sikt. En bulldozer fungerer dårlig i ulendt terreng. Pavens taler vil fungere dårlig i forhold til lukkede ører. De norske narraktige politikernes løfter vil fungere dårlig, for en voksende folkelig skepsis. Økt undertrykkelse av nordmenn vil ikke forbli upåaktet. Er romerkirken i ferd med å ete seg fete, av sin egen hale?
Stiller et undrende spørsmål til dette.

Den som ikke forstår de uttallige symbolene til romerkirken, vil neppe forstå hvilken makt den har hatt, og ønsker seg, og hvor mange blindspor og “åter” den har lagt ut, for å avlede folkets oppmerksomhet fra den. Gjennom århundrer, faktisk.

Nå vet ikke jeg om folk flest, d.v.s om syvsoverne har merket seg, hvor omfattende den okkulte aktivitet i Larvik kommune egentlig er. Noen spankulerer forbi både sjømannskirke (overspekket med okkultisme) og samtlige andre kirker og mystiske reisverk i Larvik. Selv politihøgskolen i Larvik ligger mistenkelig nært opp til den hemmelige katolske orden. Kan det være seg slik, at ordenspolitiet i Norge er katolsk, og at konspirasjonsteoriene om at Jens Stoltenberg i det hemmelige vil få Norge under fremmed verdensherredømme, kan nedgraderes til en hypotese? Norge er vel allerede under fremmed herredømme, men arbeidet med å forsterke MAKTEN og KONTROLLEN forsterkes. Simpelthen?
Et rike er ingenting verd, uten total kontroll over sitt skattebetalende folk.
Som heller vil studere seg fine og fjonge, enn å studere diverse kirkebygg i Larvik. Da kunne de faktisk se at både Satan og demoner er blitt udødeliggjort visuelt på vindusglasset. Diverse sakristi/alter er prydet med avguder, hodeskaller, og blasfemiske gjenstander/kors/statuer, under korset med Jesus. Dette tror intetanende gjester og besøkende, korresponderer med deres historielære. De påkostede sataniske glamourier er åpenbart betalt av uvitende skattebetalere. I god tro.

Før var de fattige rett og slett kalt “de fattige” og måtte overleve på fattigkassa. I dag kalles de “navere”, og har gjennom flere hundre år med slit og strev i Norge, opparbeidet seg ærestittelen “sosialklienter”.
Jeg vil herved få overrekke de katolske frimurerne i Norge, inklusive den katolske Norske kongefamilien ærestittelen “ålsleip”. JA, kongefamilien i Norge er katolsk. De sympatiserer med katolske svenskerinne Dronning Sylvia og hennes familie, og er såvisst medlemmer av Illuminati. De opplyste, hvis navn på avgud ikke skal nevnes her, i respekt for deres hemmelighets kremerier.
Paven beskyttes av Sveitsergarden. Kongen beskyttes av en liknende bataljon. Garden bærer romerkirkens symbol på sine uniformer. Dette er et faktum. Norske ungdommer tvinges til å avtjene og beskytte romerkirken med ett- til flere års militær tjeneste. De får intet igjen for dette, men de refses, og får ærestittel “militærnekter” hvis deres fredelige preferanser foretrekker redskap fremfor våpen. Og slikt bifalles av Kong Harald, og av dronning Sonja? De som lever på toppen av kransekaka, og nyter fantastiske eventyr og seilturer, med avgang fra Dronningen på Bygdøy? Vel, vel. Får jeg tilsmøre dem litt ekstra søt krem, og marsipan? Det fortjener monarkiet i Norge, synes jeg. Bilderbegerne er nok enige med meg, der. Creme de la creme.

Jeg kan nevne ett eksempel på katolsk okkultisme. Av hensyn til den katolske “sikkerhet” og respekt for katolikkenes kultur, så unnlates fotografering. Slik jeg selv bemerker hvordan alle blir filmet, over alt i byer og i tettsteder i Norge. Ett skjult kamera her, et annet synlig der. Til uviss fremtidig bruk og nytte? I stedet lenker jeg til et bilde av en kirke i Larvik

http://media4.origo.no/-/cache/image/640803_hfb43e52ca7606d729cf9_647x.jpeg

Vimpelen på spiret er umiskjennelig. Flagget peker “mot Rom”
Solens rike. Søndags riket. Hvis noen forstår min okkulte metafor?

Rute symbolene på kirkens porter er også umiskjennelige. Dette er ett av romerkirkens/ pavemaktens symboler. Som jeg også har sett på de mektige presters bekledning i Vatikanet

I dette henseendet ville jeg egentlig bare stille spørsmål ved det gamle navnet til Aetat. Dog kunne jeg ikke dy meg for å nevne følgende:

Er det slik at romerkirken i Norge har full forkjørsrett, og at den lille mann og kvinne har vikeplikt i forhold til alt, av hva romerkirken nå vil foreta seg?

http://wiki.fetskolene.no/images/3/3e/Vikeplikt.jpg

I mitt reisebrevs skildring av den norske kultur, som har fått aktiv dødshjelp; De katolske frimurerne i Norge som er noe tess, d.v.s. de som har høyere sjefs- posisjoner, har faktisk tilgang til det norske kassa apparatet. Vi har m.a.o tillatt bukken å passe havresekken. Norges bank, pensjonsfondet, lånekassen, oljefondet, forsikringsselskap, etc. etc. Å la høna sparke, eller å la bukken være vaktbikje, er vel egentlig en og samme sak?

Så vil jeg med mitt sommerlige okkulte reisebrev, ønske den sataniske ålsleipe overklasse i Norge, en fortsatt behagelig drømmeboble. Som snart vil sprekke, i økonomiske ruiner, og med økende folkelig aversjon og mistillit.

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Achtung: En ny istid?

Interessant det du nevner om en ny istid, Hans. Ros for interessant artikkel skal du ha.

Jeg tror at dette med en ny istid kan være en realitet, men at det ikke er naturlig. Jeg har i lang tid fulgt med på “klimadebatten”, og om golfstrømmen som vil kunne kollapse, grunnet CO2- utslipp, som “påståelig” vil medføre dramatisk havis-smelting, og at dette vil medføre at ferskvann og saltvann vil blande seg så mye, at golfstrømmen til slutt vil kollapse. Jeg er redd sannheten er en annen. Jeg er åpen for at eliten i lang tid har manipulert golfstrømmen, med hensikt.

I denne bloggen illustreres det hvordan British Petroleum bevisst lot enorme mengder med olje lekke ut i Mexicogulfen, under kodenavn “Project Omega”

http://sirburton.wordpress.com/2010/07/16/breaking-news-bp-oil-gusher-has-broken-the-gulf-stream-loop-current/

Våre opplevelser av varme somre i Norge, og i Europa forøvrig, er helt avhengige av golfstrømmen. Uten denne intakt, så vil jeg anse Norge og Europa generelt, som ubeboelige i fremtiden, fordi vi ikke er forberedt på dramatiske temperaturendringer (istid).

Forøvrig har jeg i lang tid lurt på om Svalbard Globale Frølager (doomsday vault), Agenda 21, bienes utryddelse, og den bevisste destruksjonen av norsk og internasjonal landbruk har en sammenheng. Nå forsterkes mine teser om at alle disse faktorene også har en sammenheng med angivelig kollaps av golfstrømmen. Et bevisst forsøk på destruksjon av planeten Jorden, har jeg nå lagt meg bak i mente.

Det er etter min oppfatning en svært alvorlig tid vi befinner oss i, og jeg er fristet til å bruke det mørke ordtaket: “I krig og kjærlighet er alt tillat”.

Robert Dave Myrland
Svar til  Menneske
11 år siden

Istid… Det var ikke istid slik vitenskapen skal ha det til 10000 år siden, at det har vært såkalte istider benekter jeg ikke, de oppstår ofte pga enorme vulkanske utbrudd. Men for omlag 12400 år siden roterte planeten såpass mye at isen som den gang var på nordpolen kom nærmere ekvator. Dvs det ble en ny ekvator og en ny nordpol. Der Miami er i dag har en gang vært der sørspissen av Grønnland er i dag. Dette har med Atlantis å gjøre, noe jeg tror jeg har fortalt om her før hvordan det skjedde og har jeg ikke det så er det vel på tide at jeg gjøre det?

Menneske
Menneske
Abonnent
11 år siden

Jeg synes Jens Stoltenberg begynner å ta en noe ynkelig/patetisk form, jeg da.
På meg fremstår han som en nikkedukke for oppdragsgivere som har lovet Jens og hans familie gull og grønne skoger. Garantert sikkerhet, og immunitet mot straffeforfølgelse. Av de taler som jeg har studert av Jens Stoltenberg, så virker han svært lite troverdig. I dette intervjuet, som forøvrig ikke har noe med det dødelige vaksinerings-prosjektet å gjøre, så kan vi alle se hvor kynisk, glatt, styrt og manipulert Jens Stoltenberg egentlig er:

Jens Stoltenberg snakker her om “Romfolket”, og at de norske myndigheter ikke respekterer brudd på norsk lov. Jens har forøvrig omtalt Litauere som “Litrauere”, og er beviselig en rasist, og har absolutt ikke respekt for menneskeverd. Fyren må jo være helt skrudd i topplokket.

En oppfatning av Jens Stoltenberg som “statsminister”, d.v.s. en politiker som har hovedansvaret for Norge, er en misoppfatning. Jens er som nevnt bare en brikke i dette spillet. Selv Arbeiderpartiet kan bare regnes som en brikke, sett i sammenheng med den skjulte makten som opererer i det aller hemmeligste i Norge. Jeg er noe spent på hva slags skjebne som venter dette NWO- nettverket.

Deres forbrytelser vil ikke gå upåaktet hen, med mindre de klarer å slakte alle de vitner som er klar over ståa. Jens Stoltenberg og den rødgrønne regjering jobber aktivt for Agenda 21. D.v.s. depopulering av det norske folk.
De jobber i det hemmelige med å øke mengde med GMO, og ytterligere fordobling av mengder med giftsprøytning i landbruket. På dette feltet er målet en 100 ganger sterkere “dose” med de dødelige giftstoffene Glyfocat og Roundup, som ikke bare kverker mennesker. Disse midlene kverker biene også. I tillegg jobber de med å snikinnføre smartmeters i de private hjem. Dette har stortinget allerede vedtatt, fra sine oppdragsgivere. Stoltenberg et Co. vil utsette nordmenn for enda mer helseskadelig elektromagnetisme. Regner også med, at drikkevann og generell mat fra industrien blir tilsatt ytterligere giftstoffer.

Jeg kaller en spade for en spade, og mener at disse personene skal holdes ansvarlige for drapsforsøk, muligvis med døden til følge, for en rekke uskyldige mennesker. Vi skal heller ikke glemme terror- operasjonen som Stoltenberg familien, og toppene i arbeiderpartiet sannsynligvis er delaktige i.

Dette er farlige personer. “Public enemies”, som fremstår som troverdige “politikere” for uvitende personer.

Jenz, nå må du gå, da. Ta med deg Støre i samme slengen, og stikk hodet ditt ned i sanden, sammen med resten av mafiaen du elsker å omgi deg med. Dere må jo være sprengt i hodet hele gjengen.

Mole
Mole
Abonnent
11 år siden

Stoltenberg sa i sin tale nå at å nekte vaksiner er å fornekte fremskritt og vitenskap,
dette ble nevnt i forbidelse med det som skjedde i Pakistan.

Pussig å ivrig Stoltenberg er på vaksiner.

Bill Gates, en av styrelederne av Bill og Melinda Gates-stiftelsen, og statsminister Jens Stoltenberg møttes i Oslo i dag. Tema for møtet var å styrke arbeidet for vaksinering av barn i fattige land.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/aktuelt/nyheter/2011/gates.html?id=643484

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Så til en hjertesak for meg.

Hvert andre minutt dør en fødende kvinne et sted i verden. Dette er et av de mest brutale uttrykk for kvinnediskriminering jeg vet om. Og hvert femte sekund dør et barn. Som kunne vært reddet.

Derfor har Norge gjennom mange år vært en pådriver for livsviktige og billige medisiner. Det skal vi fortsette med, for resultatene er svimlende gode.

Små sprøytestikk gir millioner av barn hele livet i gave. Et strøk salve kan redde mor. At så mange mødre og barn får leve, mener jeg er et mirakel i vår tid.

Like før jul ble åtte helsearbeidere drept mens de vaksinerte barn i Pakistan mot polio. De ble drept fordi ekstreme fundamentalister vil hindre vaksinering av barn.

Det er så avskyelig. De brutale drapene speiler menneskeforakt, intoleranse og er en fornektelse av kunnskap og fremskritt.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.10857763

Eddvin
Eddvin
Abonnent
Svar til  Mole
11 år siden

Vet ikke helt hvor du vil med sitatet, men det er kjent at vaksinene nå bla inneholder Polysorbat80 som får eggstokkene til jentene til å utvikle seg feil, og derfor blir sterile. Så jeg synes det ikke er rart at noen “opprørere” tar det drastiske skrittet å vise hva de mener. Senere er det for sent…

Jens sier også: “På 40 år tok 600.000 kvinner steget ut i lønnet arbeid. I dag er det jentene som dominerer statusfag som jus og medisin. Utdanning var og er nøkkelen til valgfrihet for kvinner. Nøkkelen til framtiden.” Fremtid for hvem? med en skilsmissestatistikk på over 50% og økende, så er det barna som blir taperne. Det var menn som stod bak kvinnefrigjøringen, Her er agendaen:

«Man kan ikke tillate underkastelse til foreldrenes myndighet hvis man ønsker å få til dyptgripende sosial endring …. For å få effektuert raske endringer må de sentraliserte regimer skape et kraftig angrep på familietradisjonene, for at nåværende generasjoner skal bevares. Det er nødvendig med andre ord, kunstig å skape en eksperimentell kløft mellom foreldre og barn, å isolere det siste slik at de lettere kan bli indoktrinert med nye ideer. Et ønske kan være å føre en enda mer total underkastelse til staten, men hvis man ønsker å forme barn for å oppnå noen fremtidige mål, må man begynne å vise dem som overlegne dette, i den grad de er nærmere dette fremtidige mål. Man må også studere deres behov med forsiktighet for å oppnå disse vanskelige forberedelser for fremtiden. Man må lære dem å ikke respektere deres tradisjon-bundne eldste [foreldre], som er bundet til fortiden, og vise bare hva som er irrelevant.»

Warren Bennis og Philip Slater i boken «The Temporary Society» (Det Midlertidige Samfunn) (1968)
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/den-nordiske-modellen-for-verden/

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Eddvin
11 år siden

Sitatet er Stoltenberg sitt.

Falcon
Falcon
Abonnent
11 år siden

Going forward heavily in new poll http://tinyurl.com/czzanxw Original article: Går kraftig frem i ny meningsmåling http://e24.no/makro-og-politikk/arbeiderpartiet-gaar-kraftig-frem-i-ny-meningsmaaling/20259720 Sitat: I en ny meningsmåling går Ap frem 5,4 prosent. Høyre har en tilbakegang på 3,4 prosent, mens SV igjen ligger under sperregrensen. .. * Both polls and voting systems corrupt at this time or soon?

Både meningsmålinger og avstemningssystemer korrupte nå eller snart? Jeg har funnet ut at korrupsjonsprosenten ofte er 99+% i disse tider, bekreftet innafor bl.a. massemedia
.
Månedens og «Dagens tips, lag en stor bunke a5-ark med informasjon og referanser , inklusive www-lenker, til de viktigste tema du kjenner til, hvor alle eller trolig de fleste ikke er lov å informere om i dagens korrupte og folkefiendtlige massemedia. ..» http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/nyhetsspeilet-er-pa-facebook/comment-page-2/#comment-87648

Fler personer, samt entiteter, er klar for rettsforfølgelse, reprimander, bøtelegging og fengsling http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88244 I min forrige kommentar ble mange utelatt som må etterforskes og straffeforfølges http://www.nyhetsspeilet.no/2012/01/videovisning-av-tabu-foredraget/comment-page-6/#comment-88270

tralle20
tralle20
Abonnent
12 år siden

Jeg vil også minne om da Anne Grossvoll i 2010 hadde et langt intrvju av Gro landsmoder og sosialistenes opphøyde dronning ble spurt et siste spørsmål om hva hun var mest stolt av i sin regjeringsperiode svarte hun kort og kontant etter litt tenkepause ABORTLOVEN.

Det minner om en skremmende mangel på fremsyn og respekt for Guds skapte liv.

tralle20
tralle20
Abonnent
12 år siden

takk for en god artikkel Gaarder.

Det er med sorg i hjertet vi blir påmint om det faktum at statsministeren , norsk presse og maktpersonenes i samfunnet serverer massene en kulasj av løgner og historieforfalskning som desverre svært mange sluker rått.

I dette dystre forsøk på en fremstilling av halvsannheter og usannheter vil jeg minne det norske folk og statsministeren på det faktum at APs politikk blandt annet gjennom kvinnelige sosialistenes kamp for fri abort for over 30 år siden har bidratt til at hundretusener av fostere de siste vel 30 år er blitt frarøvet livet.

Det var nemlig stoltenbergs mor og statsministerens landsmoder Gro som var arkitektene bak denne ufyselige loven om selvbestemt abort.

Det anntas med rimelig sikkerhet at vel 500 000 fostere ble nektet eksistens i 30årsperioden abortloven har blitt praktisert , mye på grunn av en frisluppet abortlov der mange av disse fostrene om de hadde fått leve opp idag hadde hatt kanskje flere barn selv.

Ap har i samme 30årsperiode hardnakket sagt at Norge er avhengig av utenlandsk arbeidskraft , noe som bekrefter at abortloven var og er et et demonisk feilgrep begått av hans eget parti og nære venner og slektninger.
Disse fostere hadde i stor grad kunnet dekke etterspørselen etter arbeidskraft idag , og jeg pressiserer at det vil være naturlig på et etisk og medisinsk grunnlag vil være naturlig med endel aborter men frislepp har vært og er et tragisk feilgrep.

Statsministeren med sin tvilsomme fremferd av selvskryt og halvsannheter kan ikke nekte for at det er en sterk økning av fattige i Norge idag særlig av fattige barnefamilier og det er et tankekors at de siste 20 år har det vært en enorm pris og avgiftseksplosjon på alle felt i samfunnet mens barnetrygden har omtrent stått stille alle disse årene, SKAMMELIG om sosialistene har noe skamfølelse overhode.

Woina Guerilla
Abonnent
12 år siden

Jeg håper Hans Gaarder lager en tilsvarende om Stoltenberg sin Nyttårstale av i år selv om jeg ikke er enig i alt Gaarder sa for den i fjor:) På de fleste punktene kunne han etter mitt syn ha gått lenger.

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Visste dere at en rød rose er et internasjonalt symbol for marxistsosialisme, samme system som ble konstruert i Sovjet parallelt med nazismen i Tyskland for å starte 2. verdenkrig, hegelian dialectic. Korrupsjonen i Norge, EU, Japan, USA og fler land er nå så omfattende at all tvil er borte, vi har et system basert på en new worrld order agenda basert på marxistsosialisme, det fjerde rike er under utvikling, så langt med kommunisme og nazisme light sett i forhold til under 2. verdenskrig. Statsminister Per Borten sa for mange år siden, visstnok i samtale med en av mine onkler, ca sitert: ‘Demokratiet har utpilt sin rolle’. Jeg forsto ikke dengang hva han mente, men synes nå å se det tydelig

Bill Cooper in California – The Porterville Presentation – Part 1 of 6

Open Your Eyes: Obama Signs NDAA Martial Law! (Civil Liberties Are Being Taken) http://www.nyhetsspeilet.no/2011/12/usa-pa-vei-mot-diktatur/comment-page-7/#comment-79489
Den såkalte svineinfluensaen forårsaket av blant annet vaksine. Swine flu and vaccine, a global crime. Information in english language http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1540&start=1
9/11 and related: Intelligence reports http://abeldanger.net/ Technical documentation http://ae911truth.org/

JohnnyWalker
JohnnyWalker
Abonnent
12 år siden

Ja, Jens Stoltenberg syns at vi skal bli like fritttalende som Jonas Gahr Støre:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/midtosten/artikkel.php?artid=10040493

smurfen
Redaksjonen
Svar til  JohnnyWalker
12 år siden

Det gjelder nok bare ytringer som støtter sittende regime og den store leder Jenz

Personlig så har jeg fått slettet over 50 kommentarer på DB på noen timer nå utelukkende for at jeg nevner at det faktisk var 2 terroraksjoner den 22/7

En liten i Norge og en Gigantisk i Libya

http://libya360.wordpress.com/2011/07/27/nato-bombs-the-great-man-made-river/

http://www.folkets.info/component/content/article/10801-nato-signerte-libyas-dodsdom-22072011

Jens mener med mer demokrati at EU skal styre landet vårt sammen med en FN ledet verdensorden, med mer åpenhet mener han å forby og straffe ytringer som er skeptiske til sittende regime, med mer personvern mener han DLD :)

Litt sånn som forbildet sitt Obama som vil sikre det frie nettet med PIPA og SOPA

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Stoltenberg oppfordret til å bli gode internett nabokjerringer og å tørre å si imot ekstremisme i de “mørke” krokene på internett i sin nyttårstale 1.1.2012.
Vil det si at de skal oppsøke disse “mørke” krokene å starte debatt?

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Internett på sitt verste er når totalitære forførere får snakke uimotsagt i mørke kroker på nettet.

Dette må vi møte med fasthet. Vi skal drive dem ut med kunnskapens lys. Å ta til motmæle mot ekstremisme er å ta ansvar for fremtiden.

Jeg oppfordrer alle til å bli gode digitale nabokjerringer.

Ikke for å sensurere meninger eller kvele debattene. Vi skal tåle det ubehagelige. Det som irriterer, provoserer og endog sjokkerer. Men – vi skal ta igjen. Vi skal svare.

Det er å vise ytringsansvar å si:

«Nei, du tar feil».

Vi gjør det ved lunsjbordet på jobben. Nå er tiden inne for også å gjøre det på nettet.
http://www.dagbladet.no/2012/01/01/nyheter/nyttarstale/stoltenberg/19627642/

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Angående ytringsfrihet, får allergi av dagbladet, ble sensurert og stengt ut når jeg kommenterte på deres nettsted, skrev bl.a. om 9/11 falskflagg terroraksjonene og relatert med beviser, det var ikke lov, massiv motstand, faktisk fikk jeg skrive ganske fritt i Aftenposten i ca 1,5 år, ære være dem for det. Tidligere TV2 nettavisen veggavisen debattforum var en psyop operasjon, mildt sagt ufyselig, tok kopi av deler av forumets innhold og sendte til ca 2000 personer og organisasjoner for uttalelse. Noen anmeldte dette forumet, og det ble nedlagt

Nå virker det som media generelt er på hæla, de fleste har vel stengt for kommentarer fra leserne. Jeg forstår det, folk flest har blitt mer opplyst, har gjennomskuet den sensurerte og kontrollerte pressen, noe som er fullstendig uakseptabelt ut fra naturlige demokratiske prinsipper. Sensur og kontroll slik vi ser det er diktatur

Vennligst, ikke kjøp aviser og tjenester fra sensurerte og kontrollerte massemedier, kjøp er som å støtte en felles fiende, blir bare enda verre for oss

9/11 and related:
Intelligence reports http://abeldanger.net/
Technical documentation http://ae911truth.org/

Beate Szanday
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Et riktig godt nytt år til deg, Mole og alle andre her inne på Nyhetsspeilet og takker samtidig for freske debatter i det forrige!

Oxford
Oxford
Anonym
12 år siden

God jul alle sammen!!

Våknet opp til at aviser og tv-kanaler hyller Stoltenberg i dag. Spesielt for innsatsen rundt 22/7. Nyhetskanalen (TV2 Nyheter) trillet akuratt terningen til 6 for Stoltenbergs innsats. Dagbladet har en web-forside med overskriften “Alle elsker Jens”. db.no

Dette begynner å bli nåkså flaut. Utviklingen går fort. Hørte noen nevne at propagandaen begynte å likne Kina og Nord-Korea. hehe.
Kanskje bare med en annen innpakning. Den vestlige falske, overfladiske innpakning.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Oxford
12 år siden

Flaut er en mild beskrivelse, det er ikke noe mindre enn en gedigen tragedie. Min erfaring er at dagbladet og TV2 er to av de verste propagandakildene i Norge, under TV2 var det tidligere et forum som het nettavisen veggavisen, et ufyslelig propagandaorgan, var aldri mulig å skrive noe vettugt der, skrev man f.eks. om committee of 300 eller sannheter om 9/11 falskflagg terroraksjonene og relatert, ble man først trakassert og så stengt ut. Nettavisen veggavisen hadde meget avansert forum programvare, dyrt prosjekt. Dagbladet oppførte seg likt, med absolutt sensur og utestenging. Disse to tjener ikke folket men en fremmed makt, man lyver og forleder ikke sine kunder, et ufravikelig prinsipp

JohnnyWalker
JohnnyWalker
Abonnent
Svar til  Oxford
12 år siden

Det som kjennetegner et demokrati er:
1. At man har stemmerett
2. At man har frihet til å si å skrive det man vil
3. Rett og mulighet til å skifte ut lederne

Alt dette har vi her i Norge.
Vi kan si og skrive det vi vil uten risiko for å bli fengslet og drept. Skjønner ikke at dette er så vanskelig å se! Kina, Nord Korea, Iran, Egypt, osv har ikke demokrati, der risikerer man å bli fengslet eller drept hvis man har gale meninger. Vær glad for at dere bor i Norge og ikke i Nord Korea!
GOD JUL.

Ulven
Ulven
Abonnent
Svar til  JohnnyWalker
12 år siden

Har du hørt om politiske fanger, ikke i Kina, Nord-Korea eller Sovjet, men i kongeriket Norge?

Da kan du begynne her:
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/politiske-fanger-i-kongeriket-norge/

I Norge brukes psykiatrien (tvangsinnleggelser) idag som et aktivt middel for å bringe “kritiske røster” til taushet – 10.000 årlige tvangsinnleggelser her i Norge (mot bare 2.000 i Sverige) er en indikator på at det er store mørketall.

Drøm videre JohnnyW og God Jul til deg med nisselua foran eller ovenfor øynene.

PS. Stemmeretten er en vits. Politikerne gir likevel blaffen i folkemeningen, slik vi så i saken om DatalagringsD.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  JohnnyWalker
12 år siden

Det er mye å rydde opp i, sensur har vi en mass i media, og arbeiderpartiet og høyre driver med grunnlovsforandringer for letter å melde Norge inn i EU selv om over 80% av befolkninga for tiden er imot EU-medlemskap

Fru, Mrs Synnøve Fjellbakk Taftø skrev følgende artikler, wrote the following articles .. Så ble hun tvangsinnlagt på en psykiatrisk institusjon, then she was forced hospitalized in a psychiatric institution, det er ikke første gang, it’s not the first time http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1569&start=351#M6287

tralle20
tralle20
Abonnent
Svar til  Oxford
12 år siden

Minner om massedyrkelsen i Norkorea av demoniske despoter.

devachan
devachan
Abonnent
12 år siden

Det var litt av en slutning!
Selv om kreft-gåten pr i dag ikke har noen løsning, så må vel de behandlingsformer man faktisk har benyttes??
Det er mange som er blitt friske etter cellegiftbehandling, og lever i beste velgående.
At prosessen dreper friske celler i tillegg, ligger i kortene.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

«Nå har de drept meg»
Therese-Louise ventet 10 uker på kreftbehandling
I natt sovnet hun stille inn.
http://www.dagbladet.no/2011/11/28/nyheter/kreftbehandling/innenriks/19198734/

Fra artikkelen her,
Feil 6: De som er unge idag vil leve like lenge som dagens eldre

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Tillat meg å være uenig. Om en ung dame døde av kreft før den vanlige kreftbehandlingen så hadde hun gjerne dødd enda fortere hadde hun fått behandlingen. En kropp som allerede er kjempesvak skal bli bedre av å fylles med gift og få en strålebehandling et friskt menneske hadde blitt sykt av?

Nei, problemet er vel snarere at helseapparatet i dag rett og slett ikke vet hva de kan gjøre for mennesker med kreft. De vet ikke engang hvordan man forebygger sykdommen.

Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

“Arbeid til alle” har blitt brukbart gjennomført i Norge. En grell bakside av dette ser jeg daglig fra mitt sete i Trondheims busser. Nesten daglig ser jeg hundrevis av barn fra barnehager på tur, som regel bytur. De er iført trafikk-vester og går i flokk. Vi har oppnådd å få et samfunn som gjør det alt fra vanskelig til umulig for foreldre å passe og ha samvær med sine barn på dagtid. En av årsakene er høye boligpriser, som ingen egentlig er tjent med. Unge må idag punge ut med millioner av kroner for å etablere seg i bolig, med det resultat at de må låne mesteparten til denne mest nødvendige investeringen. At Norge er et rikt land er på mange måter en utopi, spesielt for de unge. De blir ikke rike av å betale på store lån i flere tiår, samt slite med å utvikle sin familie med barn til et godt liv i de relativt få timer de har til rådighet til dette utenfor arbeidstid.
*
Paradoks: for noen tiår tilbake hadde en familie som regel råd til å ha en forelder hjemme sammen med barna. Idag er det godet forsvunnet.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Elektronisk heimehjelp er framtidas eldreomsorg.

Eldrebølgja er snart over Noreg og Europa for fullt, og det er som kjent mangel på omsorgsarbeidarar som skal ta seg av dei eldre.
http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.7880233

Akkurat hva de eldre trenger, mindre menneskelig kontakt og mer elektronikk, men de sparer sikkert masse penger på å innstallere en slik innrettning hos de eldre, samt slipper de å se de stakkars menneskene i øynene.

Fra artikkelen her.
Feil 7: Norges eldreomsorg har nok ressurser til å “være av god kvalitet”

Å hvor varmt samfunnet vårt skal/kan bli.

Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Dagbladet ditcher juge-jens til fordel for janus-jonas!

Dagbladet sier over hele forsiden i dag at Jonas Gahr Støre er:
– elsket av Høyre (partiet han forlot da janus-jonas ble lovet makt i partiet APe)
– kledd i fancy dresser
– svigermors drøm

Å “slå i hjel” Jens Stoltenberg – som har vært svigermorsdrøm nr. 1 helt siden han var AUF-leder i unge år – med at JONAS ER DEN VIRKELIGE SVIGERMORSDRØMMEN er en slik lemfeldig omgang med sannheten at det smaker av rigging i kulissene. Har “noen” bestemt at Jonas skal overta for Bilderberg-Jens?

Hvis det er en ting som Jens ennå fyller kravet til så er det at han er en SVIGERMORSDRØM. Ifølge siste utgave av bladet HER & NÅ er Jens kåret til verdens mest sexy statsleder, noe robot-monsteret Støre (monSTØRE) bare kan drømme om. For en stund siden ble janus-jonas utplassert som bartender på fritiden for at hans PR-rådgivere skulle få avisene til å skrive at “Jonas er da folkelig, han”…

Hvilke egenskaper har Jonas Gahr Støre (“super-Jonas” i følge D-bladet)?
1. Han er 100% udemokratisk.
2. Han er 0% lyttende.
3. Han har alltid en analyse og en kommentar klar for enhver situasjon.
4. Han er 100% fri fra å ta hensyn til interne diskusjoner i APe.
5. Han er nesten 100% styrt av den globale makteliten.

En liten “hvor menneskelig er egentlig Støre?”-test får man av å fokusere på de sivile lidelsene i Libya.

Støre er tidligere president i Norges Røde Kors. Nå er Støre sjefs-bomber av Libya (et land som på ingen måte har truet eller angrepet Norge militært). Har Støre ytret så mye som et beklagende ord om de sivile lidelsene som 3 måneders massiv teppe-bombing med norske F16-fly har forårsaket på hjelpeløse mennesker på bakken i Libya? Er det mulig at Støre er en CYBORG, liksom sånn Terminator Støre?

Kanskje er det en slik leder som sheeple-Norge trenger; en gjeter som VET, en som kan vise veien og som alle kan dilte etter fordi jatte-pressen sier at det er det de må. En virkelig FØRER for nordboere med hodet langt ned i sanden… Sieg Janus-Jonas!

« Forrige artikkel

Island er ute av finanskrisen?

Neste artikkel »

Naturkatastrofer av Bibelske proporsjoner

118
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x