Bla i tag

Trilateral kommisjonen

Omfattes ikke globalist-organisasjoner av registreringsplikten for verv?

Bør det innføres meldeplikt for medlemskap i globalist-foreninger? Nyhetsspeilet ser her på noen aktuelle nordmenns deltagelse i globalistforeninger og hemmelige selskaper.

11 feil i statsminister Stoltenbergs nyttårstale

Statsminister Jens Stoltenberg holdt sin nyttårstale 1. januar.

Nyhetsspeilet tar her for seg deler av innholdet i talen, som er spekket med faktafeil, fortielser, logiske inkonsekvenser og åpenbar kunnskapsmangel.

Spørsmålet må nå stilles om Jens Stoltenberg er velinformert nok til å kunne fungere som ansvarlig leder for Norges opplyste befolkning. Vet han virkelig ikke, eller later han