Fra opprydningsarbeidet, ulykke flygeaske-dammene, Kingston USA, 2008

Global oppvarming med flygeaske

3.4K visninger
9 minutter lesetid
39

Dimme for sollyset pga global oppvarming, hevdet de. Var det derfor de satte inn løgnen, var det for å få spillerom til å gjøre hva de ville; var flygeasken en av årsakene til temperaturstigningen; var ikke det kunstige skydekket over oss som en glassklokke? Skiheisene sto stille i vintermånedene, skibakkene fikk ikke snø og måtte stenge, langrenn og bruke av lysløyper var ikke lenger mulig. Hva var deres egentlige motiv, var det klimaendring? Var det global oppvarming? Vi har i Telemark siden 2015 analysert regnvann og har funnet et økende nedfall de følgende årene av de giftige metallforbindelsene aluminium, barium og strontium. Vi skjønte at dette kom ned med nedbøren og stammet fra metallsaltene i flygeaske (se her, se topp foto her).

I løpet av noen få timer forvandlet himmelhvelvet seg. Dagen den 21. februar 2020 startet med skyfri himmel og kl. 1600 var den fullstendig dekket av kunstige flyge-aske-skyer. Dette var forskeren som sto frem som ansiktet utad: David Keith fra Harvard University. De forårsaket dette i vitenskapens navn, sa de. Ihvertfall over USA, Europa og mange andre land. De stengte sollyset ute med flygeaske og folk i USA hvor dette ble kjørt ut i ekstreme mengder fikk i løpet av noen år D-vitaminmangel og pustevanskeligheter (respiratory diseases, her).

Klar morgenhimmel den 21. februar 2020
1,5 timer senere på samme himmelhvelv, Grenland i Telemark
2,5 timer senere samme dag over Grenland i Telemark

 

 

 

 

 

 

 

 

Flygeaske-skyene dekker hele himmelen kl. 1600 samme dag

Har du sett de hvit-, grå og mørkfarvede flygeaske-skyer dekke til himmelen? Noen vil at den skal hete contrails fra fly, andre caller den chemtrails; spor fra kjemi, US forskeren Marvin J. Herndon skjønte at dette var prosessert flygeaske; han leverte en rekke vitenskapelige og medisinsk humanitære studier om dette, om behandlet flygeaske fra kulldrevne kraftverk, på engelsk gikk dette under navnet ‘coal fly ash’ (se her, her og studier; her).

En av våre ungdommelige folkevalgte på Stortinget fra et tidligere regjeringsparti, mente eplekjekt at dette bare var konspirasjonsteori: “Takk for epost. Nei, dette vil vi ikke undersøke. Dette er en klassisk konspirasjonsteori, uten rot i virkeligheten,” skrev han. Det positive var at han forholdt seg til begrepet virkeligheten. Men var det nok? Var han ikke vitebegjærlig? Hadde han gått glipp av viktige opplysninger? Kanskje kjente han ikke til høringsnotatet fra et utvalg oppnevnt av kongen i statsråd i 2008. Det gjaldt en rapport om bærekraftig utvikling og klima som skulle til finansdepartementet. De mange flygeaske-stripene på himmelen gikk under navnet ‘geoengineering’. Sitat side 116 fra NOU 2009: «Med geoengineering kan temperaturstigningen begrenses selv om konsentrasjonen av CO²-ekvivalenter i atmosfæren fortsetter å øke. Geoengineering har den fordel at det tilsynelatende er billig, kanskje så billig at det kan svare seg for en nasjon å gjennomføre geoengineering alene (se rapport her, nedlastning rapport her).» Så finansierer kanskje vårt eget finansdepartement værmanipulasjonene over Norge? Kanskje visste verken den unge stortingspolitiker, minister eller byråkratene i finansdepartementet at flygeasken var ekstremt giftig? Eller visste de det?

USA har over 9700 kraftverk som bruker kull som drivstoff for å lage elektrisitet (se her). Avfallet som er meget giftig, heter flygeaske. Men giften er snikende, først etter noen år slår den plutselig til med alvorlige, uforklarlige sykdommer, noen med sikker dødelig utgang. Noen i de høyere etasjer i kraftverkene visste om dette, men holdt kjeft, for det dreide seg om store penger, det hadde i en årrekke vært meget vanskelig ikke bare å lagre denne uhåndterlige flygeasken, men også å bli kvitt den. Så skjedde det en alvorlig ulykke, demningene brast: “Flere titalls arbeidere som hadde som oppgave å rydde opp nasjonens største kullaskeutslipp i Kingston, Tennesse, er i ferd med å dø. Mer enn 17 er døde” (video fra ulykke i Kingston, USA i 2008, her, hør også hva resident i Juliette, Georgia, Mark Goolsby forteller om flygeaskens virkninger (22:14, her).

At den asken de sprer utover himmelhvelvet over sentrale strøk i Norge er prosessert ser man på de kunstig farvede “donald-duck-skyer”; de ble tilpasset publikum. Tidligere var de mørkeblåe sky truende, fulle av lyn, torden og regnvær. De tider er for lengst over. De truende flygeaske-skyene er faktisk tomme, hvis de ikke lå så tett over oss at de kunne såes av fly som fløy over i lav høyde. Nå er det bare den kunstige farven igjen. Har de ikke lov til det, sier du? I USA fikk de faktisk lov til å bruke dette av miljømyndighetene i det de omtalte som geoengineering (EPA, se her). Om ikke dette på godt norsk kalles for korrupsjon?

 

Forskeren som allerede på 90-tallet gikk ut med påstanden om at man må dimme for solen pga global oppvarming, var David Keith fra Harvard university i USA (se her og her). Målbar han påskuddet de trengte for å forgifte befolkningen, i forskningen og vitenskapens navn? David Keith var ansiktet utad i fronten for et miljø hvor også FNs IPCC var et tyngdepunkt i propagandaen. Lot han seg bruke? Fikk han sin formue gjennom dette? For David Keith var en nøkkelfigur. Og det de holdt på med var helseskadelig for millioner av mennesker, et prosjekt som skulle gjelde mange nasjoner. Se David Keiths foredrag fra 2007 (her); det virker som han trodde på teorien om menneskeskapt CO², teorien som var allerede i 1972 ble lansert av Club of Rome og eugenikeren Maurice Strong for å jevne veien for at FN skulle bli maktens smørøye på jorden.

 

Om Maurice Strong og FN

“Som formann for FNs Stockholm-konferanse på Earth Day fra 1972, fremmet Strong en agenda om befolkningsreduksjon og senking av levestandarden rundt om i verden for å ‘redde miljøet’ (se her)”. “Denne koordinerte lanseringen av IPCC ble ikke drevet av vitenskap, men av eugenikk (se her).” “FNs IPCC og dens agenda for global oppvarming er et politisk og ikke et vitenskapelig prosjekt. Deres siste rapport er, som de forrige, basert på falsk vitenskap og direkte svindel”, skriver F. William Engdahl (her). Kunne det hende at maltusianeren og FN-leder Maurice Strong brukte argumentet om den globale oppvarming (og FNs klimakomité IPCC) som falsk flagg for å redusere befolkning i de forskjellige land (se her)?

Falskhet og løgn var FNs varemerke fra dag én. Det var samme type bedrag som verden måtte vederfares under den russiske såkalt ‘kommunistiske’ revolusjon. Spørsmålet bør formuleres da menneskeforakten er påtagelig: Når man har satt inn så store anstrengelser på å hjernevaske millioner unge, engasjerte mennesker med dubiøse hersketeknikker (les; gretathunbergere ) over hele den vestlige verden om global oppvarming, er det klart at målt etter innsatsen må slikt ligge noen tungt på hjertet. Kanskje er det på andre siden av vektskålen en utligning å ta i bruk kunstig skapte orkaner, massive regnvær og jordskjelv, men også snikende sykdommer, pandemier og kreftutløsende virus skjult i obligatorisk vaksinering eller lignende obskure metoder for å tvangsredusere befolkningene uten at noen skjønner hva som er på ferde? Som følge av særlig MMR-vaksinen fra Merck&Co kan man forvente at 1 av 2 barn får autisme i 2032 (hør Del Bigtree 17:10, her). I 2016 var det, ifølge Del Bigtree en million barn i USA med autisme (17:30 i samme video). Er MMR-vaksinen en vaksine som beskytter barna? Eller skjuler det seg eugenetiske ideer bak? Var det den oppdagelsen US forskeren og medisineren Dr. Judy Mikowits tilfeldigvis snublet over i 2011 (se her)?

10 år igjen, FNs Maurice Strong i Stockholm 1972 (Dr.Tim Ball lynintervju 3:02, om Strong, her).

Kanskje er det meget alvorlig det som skjer? Skal vi virkelig vente til vi har 5 ganger så mange barn med autisme, vente til vi har 5 ganger så mange med de mest uventede og merkeligste sykdommer, mange med dødelige utganger? Kanskje er bruk av flygeaske en eugenetisk metode, bare tildekket bak et skalkeskjul? Kanskje er det et bedrag, meget intelligent konstruert; for det heter seg at det er miljø og klimaet vi redder og det toget hopper mange unge på med entusiasme, for de vil bidra til en forandring og “redde” verden. Og mens de redder verden, blir i det virkelige liv flere og flere av oss invalidiserte, forkrøplet og dødssyke. For prosessert flygeaske er nærmest usynlig og virker dødelig på lengere sikt. Kan det hende at dette i sentrale strøk i Norge allerede har forårsaket sykdommer, elendighet og død? I førstningen fløt flygeasken omkring på luftlag langt over oss, i stor høyde og lot som om de var ekte skyer. Det var så uvirkelig langt borte. Mange av oss gadd ikke engang å se opp. Så kom avfallet ufravikelig ned, svingende på vindpustene som usynlige høstblad, men uten at vi var det bevisst fordi vi ikke kunne se dette med det blotte øye. Men vi pustet flygeaskens usynlige støv inn i våre lunger og det vandret gjennom lungene inn i våre blodårer og ut i våre legemer og ble lagre der.

Våre årlige analyser av regnvann fra Telemark i anerkjente laboratorier bekreftet at regnvannet var forgiftet og at konsentrasjonen av giften økte for hvert år. Så var kanskje hele globale klimakampen et fordekt befolkningsreduksjons-projekt, et langsomt forferdens massemord hvor alle gretathunbergere, MDGere og lignende folk uvitende hadde blitt deltagere i en massiv utryddelseskrig mot den delen av befolkningen som av de førende hadde blitt stemplet som opposisjonelle, unyttige og syke.

Arbeider Folkehelseinstituttet ennå for Rockefeller? (Foto her, info her)

En av sykdommene var Alzheimer. I 2017 var det ca 77 000 tilfeller av Alzheimer i Norge, frem til 2027 forventes en 100 % økning (se her). Noen miljøer vil ha årsaken til å være livsstil og høyere levealder. Men til det er antallet etter min mening for høyt. Jeg mener det ikke kan skyldes naturlige årsaker, men må være forbundet med ytre faktorer som hadde sin begynnelse på 1990-tallet. Og se, det var da utflyvning av flygeaske over sentrale strøk i Norge begynte. Men så ser vi i øyenvinkelen at det er noen som vil lefle med statistikk. Kanskje har det akkurat med dette å gjøre? Kanskje bekrefter det akkurat antagelsene? For statistikk er betydningsfullt. Statistikk over dødsårsakene i en nasjon er en sentral nøkkel for å forstå hva som foregår i undergrunnene av det norske folks samfunn. Det private institutt, FHI – folkehelseinitituttet, grunnlagt og fra starten av finansiert av Rockefeller-penger, fikk av Statistisk Sentralbyrå overta definisjonen av dødsårsaker og statistikk (i 2014, se her). Var ikke det merkelig? Hvorfor ønsket de det? Hadde ikke familien Rockefeller også finansiell interesse av høy omsetning av piller og vaksiner i Norge (se her)?

At den politisk familie Stoltenberg har styringen av FHI akkurat nå er kanskje heller ikke tilfeldig? De som skulle garantere for korrekte opplysninger om det norske folk, Statistisk Sentralbyrå, gav dette særdeles viktige oppdrag fra seg, ikke til Oslo Universitet eller en forskningsinstitusjon, men nettopp til FHI, et privat helseforetak som opptrer under en smilende sauepels som beskytteren av folkets helse. Vi hadde tillit til SSB, hvordan kunne de gjøre noe slikt? Ble de tvunget til det, skjedde det frivillig? Var politikerne på Stortinget klar over dette? At dette virkelig har skjedd, ble idag 24. februar 2020 på forespørsel bekreftet fra SSB. Den som studerer hva FHI skriver om dødsårsaker ser tydelig at her er det noen som skriver med bred penn. For mitt blikk synes det som om FHI fra første øyeblikk har begynt å tåkelegge tallenes tale gjennom begrep som “sykdomsbyrde, tapte leveår og helsetap” i befolkningen, eller som de skriver “når helsetap og tapte leveår legges sammen, kommer vi fram til sykdomsbyrde, som måles i DALY; fra engelsk: disability adjusted life years, norsk: helsetapsjusterte leveår” (se her). En tilsynelatende ny målestandard, antagelig i bruk av alle lands Rockefeller-FHIs, hvor det er overtydelig at man kan skjule mangt og meget…kan det være det som er hensikten? Slik at man kan utøve sine helvetesoppdrag i ro og mak, uten å bli forstyrret av noen som plutselig roper stopp og varsko her?

God helse er viktig, god helse gir livskraft og livskraft gir godt fraspark. Det motsatte er som å ligge under bordet i årevis, en sann plage for de som må tåle det. Det er avgjørende å ha korrekt informasjon for å få et godt grunnlag for beslutninger som berører samfunnets helhet. Politikere, lærere og andre beslutningstakere trenger sann informasjon for å kunne erkjenne vårt samfunns reelle behov og utfordringer. Kanskje er kreft, kols og alzheimer bare i liten grad alders- og livsstilsykdommer, men meget mere helseskader som har en langsom forgiftning som årsak? Forgiftning gjennom noe vi puster inn i oss? Kanskje ser vi i Norge snart en eksplosiv forekomst av den heller skjeldne blodkreftformen Polycythemia Vera som folk fikk som var tvunget til å puste inn kullstøv og flygeaske fra nærtliggende kullfyrte kraftverk? For den ekstreme utbredelsen av både alzheimer, kols og kreft synes meg å være på tvers av det som naturlig kan forventes. Menneskets legeme er robust, men kan selvfølgelig ikke håndtere å bli forgiftet. Kan det hende at årsakene er såpass langt borte fra den daglige bevissthet at vi ikke umiddelbart ser sammenhengene?

Den 26. februar 2020 kom svar fra FHI på min forespørsel:

Hei, FHI hadde dataansvaret for Dødsårsaksregisteret fra tidlig på 2000-tallet og hadde en databehandleravtale med SSB slik at SSB leverte ut og publiserte data for Dødsårsaksregisteret på vegne av FHI. Så bestemte HOD (Helse og Omsorgsdepartementet) at FHI skulle overta Dødsårsaksregisteret fra 2014 og da opphørte databehandleravtalen med SSB. Så nå er det vi som publiserer statistikk fra Dødsårsaksregisteret og leverer ut data bl.a. til forskning.

Vennlig hilsen Datatilgang v/Yngve P. Seniorrådgiver (etternavn forkortet av forf.)

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

39 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Alt som utgår fra en løgn er derfor løgn.Dere Tilber GammelEriks skaperverk i varierende grad.Det gjør vondt å våkne opp,det er lettere å bøye nakken.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Så må jeg få takke Nyhetsspeilet for deres glimrende artikkel om frølageret på Svalbard,udødelig,men ikke mye kommentert.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

I dag fikk jeg mappa mi fra POLISEN I Sverige,sekretessbelagt,sekretessbelagt bla bla bla,noen som er interessert ?.
Neste gång i dinna bolken ska je fortelje om vår utenriksminister INE MARIE ERIKSEN SØREIDE,her er mye dynamitt for de som forstår.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Lyckliga gatan,du finns inte mer,borta er grinden ,vart enda kvarter.Lyckliga gatan ja,ved siden av meg bor en journalist,godt forankret i venstrerørelsen,dere vet den rørelsen som er finansiert av SOROS.3 hus lenger opp bor det en SMITH,dere vet den rørelsen som fører zionistenes sak.Så her er det fritt å leve.dadiirrridatteen da,dadirridadatenho.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Mr nonsence,kristendommen ble påført oss med makt,prester og lensmenn,konger og nonsensere voldtok og drepte,du er en av dem,nå forsvarer du løgnene med gud.tarittentattentei og tattenfjompen deg.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Så hjelp meg da,dere samfunnsrefsere dere som har lagt all deres makt i andres hender,hjelp meg mot samfunnets overgrep.
Mappa mi,som jeg har krevd utlevert fra den Svenske polisen har Diarienummer A 252.493/2020
Kom ikke til meg med ingen røyk uten ild.
Europa brenner,men alle vender seg til brannstifterne for hjelp.
Jesusene blir trampa ned av brannstifterne,med sauenes godmodige samtykke.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Mr sjetteklassing.
JESUS avslørte makten,han tilslørte den ikke.Alle dere som tilber makten,dere går til valg,dere stemmer og er fornøide.I kirkene jubler sauene ,de skal komme til himmelen.Barnehage,skole,utdanning og arbeid,alt er et slit,men i himmelen skal vi få høre harpemusikk og guds faderlige kjærlighet.Hva mer er i himmelen ?.Tja,si det.Uten pikk og penger,da blir det ganske trist,tenker jeg.Jeg tror nok paradiset er her på jord ,noe sjetteklassinger og frimurere har stengt adgangen til.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Mr sjettesans,jeg har blitt angrepet av gjengen din,i snart 4 år har jeg ramla rundt i mørket,jeg forsto ikke hva som skjedde.Sakte men sikkert kom lyset tilbake,jeg begynte å forstå hva som hendte.Nå er jeg igang med å sirkle inn dine venner,det er politi og kommunearbeidere innvolvert.9 henvendelser til politiet måtte til før de godkjente at jeg hadde en sak.Navnene på dine frimurervenner har jeg,litt for tidlig å offentliggjøre dem,jeg venter på innsyn i sakspapirene fra politiet.De innvolverte er alle sammen frimurere,det er advokater,kommuneansatte og politi.,så mappa jeg har krevd utlevert er nok tynn.Så be du til din fader,jeg har mer enn nok med å støtte de Jesuser som lever her i dag..

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Jan
4 år siden

janosorlie – nå virker det som ikke alt er helt vel med deg. Om dette har betydning for leseferdighetene dine kjenner jeg ikke til. Derimot om du innbiller deg at jeg er medlem av frimureriet burde du lese samtlige av mine kommentarer her inne, en gang til. Selv som barn var jeg aldri medlem av noen gjeng.

Siden du ikke virker være i (til)stand til å logisk resonnere, har jeg forståelse for at skaperverket til Yahweh ikke er mulig å begripe. Videre later det til at du sammenligner deg selv og flere andre med Yahshua. Det er direkte blasfemi! Og ikke nok med det. Dette er kjent frimurervås, hvor man opphøyer seg selv til en gudeposisjon.

«Den sterkeste mann i verden det er han som står mest alene» – Henrik Ibsen

God bedring!

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  MrSixxthsense
4 år siden

Dadiirridatten didadiirridadadiiriiran jo hei,Heii Sexløpern.Fint at du exponerer deg.Mørkemenn er mørkemenn.Har du noen gang møtt din skaper ?.Har du noengang lest de skrivne ord ?.Ta på deg nye briller,Jesus var en aktivist,han avslørte makten.
Jostemikk med hans 79 følgere har tatt ett grep om makten,alle skjelver når dutten sier noe,secondleutnantan Vapaus sørger for retningen,Vapaus er navnet på en tidligere Finsk kommunistisk avis,bra nickname jostemikk er godt forankret i RENA militærleir.Dadirriditten de o hoi.Jarle Johansen,Øvrebø mm har jeg knekt før,nå er det din tur.
Du skjønner det mr sexkjøper,jeg leser dere,alle som en.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Jan
4 år siden

jansorlie – nei, jeg har ikke møtt min skaper. Den anledningen kommer ved dommedag. Om du tror du kan knekke meg aner du ikke hvilket arbeidet du begir deg inn på. Den oppgaven er fullstendig umulig. Noen brukte nesten 40 år av livet sitt på den oppgaven og mislyktes. Stålet herdes kun mer over tid. Men for all del, jeg liker le:-)

Du snakker kun i forbisetninger og gåter hvilket gjør det totalt uninteressant diskutere med deg. Ta kontakt med noen venner som kan lytte til deg med den tålmodigheten som behøves under din nåværende tilstand. Vil sannsynligvis gjøre deg meget vel.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Igår bestemte jeg meg for å åpne min FB side igjen,Årsaken var at jeg er blokkert fra å bruke min telefon for å kontakte Ola Nordmann.FB ønsket meg velkommen tilbake,det var bare ett par hinder på veien,jeg måtte,sa de bekrefte meg selv med bilde,vigselsattest blablabla.Jeg ramla ut,så OLA,om du leser,jeg driver og pakker bilen,jeg skal ikke snylte på deg,jeg har med sovepose,telt mm.Opplysning er farlig det,men noen må gjøre drittjobben,det finnes mange troll,noen med ett hode,de kapper vi av lett,det er verre med de mangehodete,de har penger og makt,de er avslørt,ikke så vanskelig,men å bli trodd av sauene,det er det vanskeligste.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Du vet Sven Inge.Denne jesus døde på korset,så langt henger jeg med,men Jesus var en aktivist,han spredde sannhet om systemet,det er mange idag som lider samme skjebne.Han hadde nok kontakt med sitt hjerte og hjerne,gud derimot,det finnes det ingen bevis for.

MrSixxthsense
MrSixxthsense
Anonym
Svar til  Jan
4 år siden

jansorlie – Yahshua døde naglet til staken. Korset og navnet Jesus er begge okkulte. Yahshua spredte sannheten om sin Fader og derav ble det okkulte systemet fullstendig blottlagt siden man står fullstendig avkledd igjen. Man kan faktisk undres over hvordan historien om ‘Keiserens nye klær’ faktisk oppstod og under hvilke omstendigheter. Godt mulig det er pinlig nøyaktig 2000 år siden.

Om du ikke finner bevis for at Yahweh (YHWH) sin eksistens oppfordrer jeg til noen enkle tankeeksperimenter. Kroppen har vel blodåresystem som strekker seg omtrent tre ganger rundt Jorden om man skal bruke den heliosentriske mattematiske referansen. Blodet til hjertet har like stor hastighet inn til det som ved utgangen, slik at hjertet i praksis stopper blodetomløpet. Videre stopper blodet fullstendig opp nede i beina før det skyter farter igjen. Alstå blodet går fra stillstands i bunnen av kroppen til at det akselrerer til lik hastighet igjen ved inngangen som ved utgangen. Dette kan ingen lege eller noe menneske forklare hvordan skjer. Ingen har peiling for kroppen foretar seg noe som er fysisk umulig. Man trenger ikke IQ mye over hva som grensen for at man er strafferettslig tilregnelig for at man innser at her har man med vår Skaper Yahweh å gjøre. Hvordan mattematisk interessert folk ikke tilber Yahweh er ganske utrolig. Istedet velger de seg en middelmådig fyllik som Einstein og fester lit til teorien hans. En ting vet vi med sikkerthet; det spant rundt i hodet hans.

Videre kan man se til dyreverdenen. Samtlige rovdyr ville utradert menneskeheten om Darwin hadde rett med sin teori. Derimot er disse dyrene livredde mennesket som de er fysisk overlegne. Svaret ligger skrevet i Skriften.

1. Yahweh
2. Yahshua
3. Mannen
4. Kvinnen
5. Barnet
6. Dyrene

Dette er hierarkiet! Av den grunn vet jeg satanistene har en evig pine mange ikke er klar over. De proklamerer det ‘All seeing eye’ med sine illuminati-ablegøyer. Derimot er det en ting vi kan fastslå uten tvil; Yahweh ser alt hele tiden. Dermed vil det totalitære overvåkningssystemet som blir forsøkt implementert aldri komme i nærheten. Dette fordi man rett og slett ikke har mannskap nok til at dette vil fungere i praksis. Derav handler man som tryllekunstneren. Man forsøker skape en illusjon, slik at folk blir redde for noe som ikke eksisterer. Konklusjonen blir dermed at satanistene lever i et eget selvpåført torturvelde ettersom Yahweh ser alt hva de foretar seg og de kan ikke komme unna med noe. Dette krever imidlertid noe refleksjon innen man evner dra slutningen, hvilket mennesker ala Erna, Jonas, Jens, Ole Gunnar, Nils Arne, Kjell Inge, Øystein, Petter, Raymond etc. tydeligvis mangler kapasitet til å begripe dimensjonen av. Hvilken psykisk forfatning disse menneskene befinner seg i ville nok skremt mange, da Yahweh straffer oss i livet vi lever nå lever, for disse menneskene har det ikke godt med seg selv. ‘Uta blank, inna krank…’

Har som deg opplevd det alternative media som ikke eksisterende. Resett er styrt av F-gjengen og Document av Mikke Mus jødene. Tok meg tid til sende innlegget mitt vedr. virus til alternative-media.com siden jeg syntes hun som ble ‘sparket’ fra Trondheim Kommune (hun er innvolvert med dette mediet) hadde troverdighet lik Erna Solberg. De trykket ikke dette og kom heller ikke med tilsvare til innsendelsen. Hvilket ikke var overraskende for meg. Hedningene liker ikke faktum.

Kanskje man skulle se til hva et medie faktisk er. Noe som aggerer i mellom to enheter. Slik vi er vant til at dette blir tolket er det mellom tingenes tilstand i verden og vanlig folk. For de som sjekker litt mer nøysomt i sømmene levnes det liten tvil om at det er i mellom satan og folket. Husk John 14:6 “Yahshua answered, “I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.”

Yahshua er den eneste som kan sørge for at vi kommer til Faderen. Mediene er kun en distraksjon fra realtitene, selv om de etter beste evne forsøker skape disse realitetene selv vi ulike show. Gjerne sendt via TV-skjermen, gjerne i den mest destruktive formen satan kan komme opp med. Enten via sport eller andre ulike varianter av “realtity shows”.

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  MrSixxthsense
4 år siden

Nå får du slutte med våset ditt mr sjettesans.Faderen din som ingen har sett eller hørt,untatt slike som deg er bare visvas,Jesus derimot er grunn til ettertanke.Han var en aktivist,han viste folket hva makten drev på med og ble drept.Dagens Jesuser blir også drept,opplysning er farlig det.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Hva er det som foregår i din redaksjon Sven Inge,hvor havner mine innlegg ?.
Hva er galt med dere i alternativ media ?.Hvorfor er bare deres hjertesaker aktuelle ?.
Jeg brenner for Ola Nordmann og idag gråt jeg for Ola,jeg kan kjenne hans smerte som min egen.
I nyhetsspeilets,jostepikks og andre alt media er han ikkeeksisterende,hvorfor det ?.
Akilleshælen til hele systemet ligger i det Ola promoterer.Men nei,han prater vi ikke om.
Du hevder Sven Inge at du ikke sensurerer,du er for yttring,sannhet og fri informasjon.Hvor blir mine innlegg av ?.

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
4 år siden

Si din mening…Mange Jesuser dør i dag,ingen bryr seg.Jo forresten Ola Nordmann bryr seg,men ingen bryr seg om han.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Statan tar vare på oss fra vugge til grav,du blir født inn i hjernevaskingprogrammet,barnehage skole utdanning for å tjene statan,når du har jobbet til du er 70,ødelagt av Statans krav får du takkebrev fra Black Rock,Nestle eller Coca Cola,du kan nå gå til graven,du får din lønn i himmelen.
Hvor blir det av mine innlegg ?.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Hei Sven Inge.
I dag er jeg bare trist,på svensk tv,morgennyhetene får vi se bilder fra bønder som bruker gammelmetoden for å unngå frostskader på nysådde åkrer.De har satt ut halmballer,dynker de i diesel og setter fyr på skiten.Tanken er da at røyken skal legge seg som et beskyttende lokk over åkrene for ikke slippe varmen ut.Hehehe,gammeldags chemtrails altså.Tristheten kommer av at det panhysteriske svenske folket er i panikkmodus,tenkeevnen er borte,det lokket chemtrails skaper finnes ikke,visstnok.

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
4 år siden

Det må kriser til for å se hva folk er byggd av,Ett eu direktiv sier nå at man ikke kan motta pensjon fra to forskjellige land,om ryktene er sanne,det betyr at om du har jobbet 30 år i Norge og 20 år i Sverige,da mister du ditt opptjente i (velg fritt)i ett av av ditt opptjente fra ett av landende.I skyggen av Corona bygges nå en totalitær stat,folket sover.
Som vanlig når jeg poster,så går ikke alt igjennom redaksjonens sensur.Kan det skyldes at jeg tidligere(mange år på speilet)har gått til angrep på Frank Aune(kesslesaken)Han ba iallefall om unskyldning,Gaarder for hans forsøk på å gjøre profitt på å selge gammelt nytt og ufo stoff.Jeg har gitt bidrag til speilet,men ikke om profitører skal hanke inn.Mike og hans dimensjonsteorier likeså.Det blir som å tro på ……..
En fugl i hånden er bedre enn ti på taket.
Så hvorfor forsvinner mine innlegg som Mike,Gaarder og Frank Aune håndterer?.

Jan
Jan
Abonnent
4 år siden

Hei,det er tydeligvis ikke alle innlegg som blir godkjent,jeg sendte inn ett innlegg for noen dager siden som jeg fikk kvittering på,men som tydeligvis var for sterkt for redaksjonen.
Nå forsøker jeg meg med ett annet tema,håper den går igjennom.
Chemtrails som er umulig å overse for den som gidder å løfte blikket har mange formål,ett som jeg aldri har sett blitt diskutert er chemtrails og skogbranner,Dette alustøvet vil fungere som rene gjødselbomba om det blir antent og da kommer jeg inn på gatelys,i de lampene finnes det en kondensator,stort sett på 380 volt som liksom trengs for å booste antenningen av lampa,den er så sterk at den kan antenne mer enn lampa.I vedklyvern min sitter en lignende kondensator,hadde ikke den vært der,hadde sikringene gått i ett sett,men for å tenne en lyspære ?.
Alt henger sammen med alt sa Gro,det stemmer nok det.

Jan
Jan
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
4 år siden

En Otto Lund som jobber aktivt med dette,kan fortelle mer.Jeg er ikke på fjøsboka lenger,men det er sikkert greit å komme i kontakt med han for den som bruker FB.

espen helverschou
espen helverschou
Abonnent
4 år siden

Javisst det du sier stemmer ,det har vært kjent en stund ,men mye annet er brukt og ,desverre,Tesla tass er endel av Sionistsatanisteliteglobalist rakker pakket .Elektriske biler en miljøkatastrofe ,Anders Pedersen ,tar nok feil ,snudd det hele opp ned i forvirring og fragmenterings kaoset ,,he he ,Order out off chaos ,Action,reaction,solution,omatt og omatt,Historien gjentar seg .Nok en gang disse kommunist Bolsjevikene,dvs Erna & co,som igtjen er styrt og kontrolert av Sionist Frimurer vatikan pakket .Som vanlig ,omatt og omatt .til folk fatter greia .

smurfen
Redaksjonen
4 år siden

Takk for ny viktig, grundig og glimrende artikkel Sven-Inge :)

Supereliten omtaler oss som mennesker, svar som: Hvorfor bryr du deg ? Det er jo bare mennesker.
Eliten hater oss og ser på oss som dyr, skadedyr de vil kontrollere og teste ut dritten sin på, dyr som skal slave for dem til de ikke har bruk for oss lenger.

De ser på seg selv som de utvalgte, utvalgte til å herke til evig tid, en rase av utvalgte med Nefilimer blod fra de falne i seg.
Som FNs agenda 21 sier så skal vi reduseres med generelle elendighet, sykdommer, hungersnød, krig og ikke minst så skal vi drepe hverandre, splitte oss og sette oss opp mot hverandre, blande oss med andre som har ekstreme ideologier som islamister, ateister mot kristne osv osv.

Nå er de sinte for at vi snakker med hverandre og deler informasjon de ikke ønsker vi skal ha, vi ser en intens sensur overalt på alle nivåer.
Som alle skjønner så når de sier: ikke se dit så er det akkurat det du skal gjøre, dermed så nytter ikke de gamle hersketeknikkene med ikke les ditt, ikke se den, ikke hør på han, det er bare løgn, det er bare konspirasjonsteorier, det er fake news osv, der får bare motsatt effekt.
Sannheten trenger ingen beskyttelse, det er det kun løgner som gjør!

Den store flaggsaken deres heter 60 GHZ, innføres for fult i hele verden i rekordfart uten en eneste offisiell biologisk test. Uoffisielle finnes det tusenvis av og hver eneste en er mildt sagt katastrofal.
Ikke i hele verden da, ikke i Brussel der NATO og EU ligger, Ikke i NY der FN ligger, Ikke i Washington i nærheten av det hvite hus, ikke i Israel og ikke i Jesuittens hjemland Sveits.

Stadig flere reagerer på det nye “viruset” som ikke gir feber, en influensa som ikke gir feber ? Som tusenvis av filmer viser så faller bare folk om og besvimer midt på gaten. En influensa som får folk til å svime av på sekundet? hmm….
Flere cruiseskip som ikke har vært i “virus” utsatte områder blir infisert ? Eneste de har til felles er at de akkurat har installert 60 GHZ ombord eller 60 milliarder hertz per sekund om du vil.

60 GHZ fører til at kroppen ikke klarer å ta opp oksygen og du svimer av, alt dør på 60GHZ, insekter, trær, dyr, fugler, fisk …
Skulle nesten tro det var fanden selv som sto bak.
Dermed så kan de ta ut hele land, bygder, enkeltpersoner, ja hva dem vil og alt de ser på som en trussel mot sitt globale diktatur.

Ser du at det kommer opp en 5G mast i nærheten av der du bor så har du noen muligheter.
1.Finn straks frem hekksaksen og klipp ned masten umiddelbart
2. Dra til hytta på fjellet og bli der.
3.Bygg et faradaybur rundt huset. Det er ikke verre enn å pakke huset inn i hønsenetting og jorde det.
https://en.wikipedia.org/wiki/Faraday_cage

De vil bruke 60GHZ til å gjøre folk syke og skylde på virus så de kan isolere og stenge ned byer slik vi ser i Kina, Italia og snart resten av Europa. dermed kan de innføre unntakstilsand og ta ut hvem de vil og innføre hva det enn skal være av ekstreme tiltak og lover.

Her er en langt intervju med Robert David Steele, en tidligere Marine Corps infanteribetjent og CIA-spion samt en aktivist for Open Source Everything Engineering (OSEE).

Han avslører at det ble plantet et virus i nærheten av Wuhan som det skulle se ut som om USA sto bak, de som sto bak er Zionistene, agendaen var/er og få det til å se ut som om USA står bak for å få Kina og USA til å gå til krig mot hverandre, sånn som alltid så får de andre til å utkjempe krigene sine for seg. Det startet med et virus, men 5G tok fort over.

Du får også rikelig med informasjon om hva 60GHZ er og hva det skal brukes til.

https://www.tehrantimes.com/news/445094/Interview-A-Counterintelligence-Perspective-on-the-Wuhan-Virus

I denne korte filmen her får du fortalt i detalj hvordan 60GHZ reagerer med oksygen og Hemoglobin.

My work now backed up on Brighteon.com. (more below) Is this truly Viral or is to do with the fact that F.I.V.E.-G? C.H.I.N.A has unleashed 60 Ghz all throughout the country with WU-HAN as the PILOT CITY. Unbelievable comparisons to symptoms ‘showing’ as a V-Irus compared vs what happens when one is hit with 60GHz waves, and it’s impact on the uptake of oxygen via the hemoglobin. This specific frequency is absorbed by oxygen. 60GHz causes the rotation of the electrons around the oxygen molecule to spin, thus inhibiting the ability of hemoglobin to properly uptake these oxygen molecules. What would be the ultimate ‘solution’ to such a problem as this “V.I.Rus”?

https://www.youtube.com/watch?v=CtfqUtW_8AA

Flygeaske og 60GHZ vil redusere oss på rekordtid om ikke folk snares tar til seg kunnskap fra annet hold enn informasjonskanalene til de som vil redusere oss, makteliten.

Telemark
Telemark
Anonym
4 år siden

Fin artikkel.
Bor selv i Telemark og husker jeg stusset over været denne dagen.
Vil anta at dette påvirker drikkevann Ect.
Er vannprøver tilgjengelig ?

Reidun Carstens
Reidun Carstens
Abonnent
4 år siden

Tusen takk for ypperlig artikkel !

anders
Skribent
4 år siden

Med Tesla hadde vi hatt fri og forurensningsfri energi i 30-årene. Men Satanistene i “Committee of 300” forhindret dette på vegne av sin ide om “Den Nye Verdensorden” styrt av Jøder (Det Utvalgte Folk) slik de selv greide å manipulere teksten i Bibelen.

KRISTUS sendte en viktig melding til Menneskeheten i 2014, fordi han er her nå, med en oppfordring og oppmuntring til de MODIGE av oss:

“På dere MODIGE mennesker ligger ansvaret for å øke den globale oppvåkning. Dere vil bli reddet ifra den kommende konflikt, med fornyet styrke og med klare hensikter, for å bane vei i skapingen av en ny type Verden med en fornyet Bevissthet. Dere vil innlede begynnelsen på spirituell, teknisk og økonomisk fremgang og forbedring og Verdensfred i de mange hundre-år som kommer”.

« Forrige artikkel

Bevis for ekstrem miljøkriminalitet på himmelen

Neste artikkel »

Fall of the Cabal

39
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x