STEDET: I denne bygningen på Orderud gård i Sørum fant trippeldrapet sted 22. mai 1999

Operasjon Orderud og stat i staten

7.2K visninger
12 minutter lesetid
7

Trippeldrapet som fant sted på Orderud Gård i mai 1999 er igjen kommet i fokus. 2. mai i år kom informasjon om at denne saken blir begjært gjenopptatt.
Er det tilfeldig at noen uker etter at myndighetene etterlyste hovedmistenkte i Lillehammer-saken i 1998, så ble Anne Orderud Paust utsatt for det første attentatet?

Privatetterforsker Tore Sandberg bekreftet dette i Romerikes Blad. Han har gjort funn som er “oppsiktsvekkende.”

Avisen utfyller videre:
«Like etter påske leverte Sandberg og forsvarer Frode Sulland en begjæring om gjenopptakelse av trippeldrapssaken der Per og Veronica Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drapene som fant sted på Orderud gård i 1999.» [1]

Men pussig nok, 4. mai det bråk på nettopp Orderud Gård. VG melder:
«I går kveld ble en bekjent av Per Orderud oppsøkt av fem truende personer på Orderud gård i Sørum.» [2]

Henger dette sammen? Ja, sannsynligvis er det mektige krefter i Norge som ikke vil ha søkelys på Orderud-saken. Det er ikke rart når vi igjen studerer sakskomplekset.

Men først noen korte fakta om Orderud-saken:

1998:
15. juli: Anne Orderud Paust, forsvarsministerens personlige sekretær, oppdager at en gjenstand er festet under bilen hennes. Senere samme dag konstaterer politiet at hun hadde kjørt på jobb med et halvt kilo sprengstoff under bilen. Sprengstoffet var imidlertid ikke utstyrt med tennsats.

12. august: Det blir gjort forsøk på å tenne på i oppgangen i Oslo der Anne Orderud Paust bor sammen med sin ektemann, Per Paust.

OMTALE AV ATTENTATFORSØKET: Også attentatforsøket i 1998 skapte overskrifter i avisene.

3. september: Det blir kjent at Anne Orderud Paust og Per Paust har flyttet til New York, hvor Per Paust vikarierer som generalkonsul i fire måneder. Politiet betegner situasjonen for ekteparet som utrygg.

1999:
Medio januar: Ekteparet Paust er tilbake i Oslo. Etterforskningen av attentatene er fortsatt resultatløs.

Mars 1999: De fleste sikkerhetstiltakene politiet satte i verk rundt ekteparet Orderud Paust etter de to attentatforsøkene blir opphevet, men kontakten mellom ekteparet og Oslo politidistrikt opprettholdes.

6. mai: Per Paust dør av kreft i Oslo, etter kort tids sykeleie.

23. mai: Anne Orderud Paust (47) og hennes foreldre, Kristian Magnus (81) og Marie Orderud (84), blir funnet drept på gården Orderud i Sørum. [3]

I juni 1999 ble fire personer siktet, og disse blir til slutt dømt for ugjerningen:
Anne Orderud Pausts bror Per Kristian Orderud (f. 1954), hans kone Veronica Orderud (f. 1972), Veronica Orderuds halvsøster Kristin Kirkemo (senere Kristin Kirkemo Haukeland; f. 1973) og dennes tidligere samboer Lars Grønnerød (f. 1958).

Store norske leksikon forklarer:
«Bakgrunnen for drapene mente påtalemyndigheten var en konflikt om Orderud gård. Marie og Kristian Orderud stod fortsatt som eiere av gården selv om deres sønn i mange år hadde drevet denne og ønsket å overta den. Påtalemyndigheten mente at alle fire var involvert i drapssaken, men verken etterforskningen eller de påfølgende rettssakene gav svar på hvem som skjøt.»

ETTERFORSKER: Den kjente etterforskeren Tore Sandberg er igjen på sporet. Nå begjæres Orderud-saken gjenopptatt. Bildet viser Sandberg sammen med Veronica Orderud.

Per og Veronica Orderud er ikke enige i dommen og har fått med seg Tore Sandberg som har etterforsket saken i flere år, og nå er altså saken begjært opptatt.

Ulike teorier:

Alternative teorier har vært mange, vi tar med noen:

* Orderud gård var tenkt benyttet som narko-lager.

* Trippeldrapet skyldtes Norges engasjement på Balkan, og Per Paust jobbet med serbere via UD.

* Trippeldrapet fant sted fordi Anne Orderud Paust visste for mye om NATOS indre liv. Intervju med Kay Griggs i 1998: NATOs lyssky aktiviteter – de styrer en global våpen- og narkotikahandel gjennom samarbeid med mafia og marine. Og: NATO trener opp folk til å ta livet av alle som er til hinder for dette.

* Mafia-drap: Et hovedvitne, Kristin Kirkemo, var angivelig involvert i kriminelle miljø der jugoslaver var sentrale. En privatetterforsker har tidligere jobbet fram en teori om at trippeldrapet skal være utført av personer i Oslos underverden som har en tilknytning til den eksjugoslaviske mafiaen. Og en opplysning er at drapene ble begått at to unge jugoslaver fra Sverige.

* Den friskeste fra privatetterforsker Harald Olsen: «Terrorgrupper, muligens med forbindelser til Midtøsten og al-Qaida, skal først ha klart å påføre Per Paust en uhelbredelig kreftsykdom. Deretter skal terroristene ha sørget for at trippeldrapet i kårboligen ble utført… Motivet skal ha vært en angivelig tilknytning mellom CIA og Per Paust, eller sensitive opplysninger som Paust skal ha fanget opp under ett av sine Midtøsten-opphold for Utenriksdepartementet.» [4]

FLERE TEORIER: Rett skal være rett, også i de store mediene kom det fram alternative forklaringer. Her fra Aftenposten, merk “Brussel-sporet” og “Torpedo-bestillingen”. Dette kan likevel ha vært plantede blindspor.

Selv om trippeldrapene fant sted natt til 22. mai 1999, startet Orderud-saken i mediene 16. juli 1998, Aftenposten: «Politiet slo full alarm da en bombelignende gjenstand i går ble funnet festet under bilen til en av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvolls nære medarbeidere.»

Videre:
«Hverken Anne Orderud Paust eller ektemann Per Paust – som besitter sentrale stillinger i henholdsvis Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet – ønsket i formiddag å uttale seg til Aftenposten Aften.»

Det var tydelig at det var viktige medarbeidere i den norske stat som var rammet, knyttet til sentrale organ som Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

PAUST-EKTEPARET: Anne Orderud Paust og ektemannen Per Paust ble fotografert 15. juli 1998, dagen etter at det første attentatet mot dem ble gjennomført. Var det et forsøk på utpressing av den norske staten som hadde vært frekk nok til å etterlyse den sannsynlige lederen av mordet på Lillehammer i 1973?

Mike Harari og Mossad
Hvem hadde størst grunn til å være sinte på Norge og myndighetene på dette tidspunktet? Jo, Mike Harari og Mossad pluss deres norske medhjelpere.

Var det på tide å sette norske myndigheter under press?

Opptakten til attentatene kan ha vært slik:
1989: Overvåkningen sendte informasjonen til Riksadvokaten om at Harari stod bak Lillehammer-drapet, men Riksadvokaten ville likevel ikke gjenoppta etterforskningen.

1997: Mike Harari “kjenner identiteten til mulige norske medvirkere”.

27. januar 1998: Anmeldelser av riksadvokatene Rieber-Mohn og Busch ble henlagt av setteriksadvokaten.

5. februar 1998: Stortingsrepresentant Erik Solheim er kritisk overfor justisministeren: Overvåkingspolitiet skal allerede i 1973 ha pekt ut Mike Harari som leder av Mossad-aksjonen på Lillehammer. Stortinget har ikke blitt kjent med dette.

24. Juni 1998: Pressemelding: Oslo statsadvokatembeter: Det har kommet fram mistanke mot Mike Harari, og han vil etterlyst via Interpol. Og det ble han. [5]

Wikipedia omtaler det slik: «Førstestatsadvokat Lasse Qvigstad sendte, etter at politiet i 1996 hadde igangsatt en fornyet granskning av saken, en rettsanmodning til Israel om avhør av Harari. Norske myndigheter mente med sikkerhet å vite at Harari befant seg i hjemlandet Israel. Etter dette ble han etterlyst internasjonalt i juni 1998. Oslo forhørsrett har utferdiget pågripelsesbeslutning 28. juni 1998. Men landet fulgte vanlig kutyme med å ikke utlevere egne borgere, og viste dessuten til ‘nasjonens sikkerhet’».

Harari og Mossad ble jaktet på av Norge. Hvis de satte i gang et motangrep, hjulpet av sine norske venner, var målet enkelt: Norge måtte trekke etterlysningen så fort som mulig.

Noen linjer om Lillehammer-drapet i 1973:
21. juli 1973 ble marokkaneren Ahmed Bouchiki drept av Mossad-agenter på Lillehammer. De trodde at han var Ali Hassan Salameh, angivelig lederen av terrorgruppen Svart September som stod bak drapet på 11 israelske idrettsmenn under München-OL i 1972. Flere har påstått at Mossad, som etter alt å dømme ble ledet av Harari, hadde hjelp av innflytelsesrike nordmenn.

Teori sommeren 1998: Attentat med storpolitiske overtoner

Men i juli 1998 kom politiet hurtig opp flere teorier om hva som var årsakene til sprengstoffet under bilen til ekteparet Paust, en pekte på: Attentatforsøk med storpolitiske overtoner.

Slik ble det også framstilt: «Den politiske teorien: Kan ekteparets relativt sentrale stillinger i henholdsvis Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet ha utløst et attentat, eventuelt fra utlandet?»

Dette er teorien som følges i denne artikkelen og som ble borte i mediesurret i forbindelse med rettssaken.

MEDIEDEKNING: De norske mediene har skrevet mye om personene som ble dømt for trippeldrapet – men svært lite om den politiske maktkampen som etter all sannsynlighet pågikk i kulissene. Bildet viser Per og Veronica Orderud.

 

OVERSKRIFTER: Hvor mange overskrifter Orderud-saken har skapt har vel ingen oversikt over. Merk fokus: “Huset med det fæle i”. Ikke et ord her om “storpolitiske overtoner”.

Og det var flere som ble truet slik NRK har omtalt det: «Mellom sommeren 1998 og drapene på Orderud gård kom det trusler også mot forsvarsminister Eldbjørg Løwer, som overtok ministerposten fra Fjærvoll og statsminister Kjell Magne Bondevik.» [6]

Og når fikk Bondevik sin depresjon? Etter sommerferien 1998. [7]

Bondevik ble sykmeldt i slutten av august 1998, og gikk dermed glipp av en utenlandstur i starten av september samme år. Hvor gikk den tro? Til Midtøsten, Mossads nærområde.

4. mars 1998 stod denne overskriften i VG: “Bondevik vil be Netanyahu respektere Oslo-avtalene”. Det gikk på fredsprosessen i Midtøsten. VG skriver i samme artikkel: “Det finnes ikke noe troverdig alternativ til en fredsprosess bygd på Oslo-avtalene, sa Bondevik. Han understreket at Norge har et moralsk ansvar for å følge opp fredsavtalene, ikke bare når det går fremover, men også når partene har det vanskelig.” [8]

Netanyahu var sittende statsminister i Israel i 1998 og 1999.

Det er liten tvil om det var en spenning mellom Norge og Israel på denne tiden. Hvordan reagerte forresten Israel på den norske etterlysningen av sin etterretningssjef Mike Harari?

Dagbladet 27. juni 1998:
«- Vi har sett papirene fra Norge. Det kommer ikke noe israelsk svar, sier Benjamin Netanyahus talsmann, David Bar-Illan til Politiken.» [9]

Eller kom svaret via attentatet mot Paust-ekteparet og dermed mot Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, og deretter videre trusler mot statsminister og forsvarsminister forkledd som aggresjon fra kosovo-albanere? I så fall ikke første gang et etterretningsorgan organiserer en dekkoperasjon.

(NRK omtalte truslene fra kosovo-albanere blant annet i 2009).

Paust og tungtvannet
Hvilke forbindelser hadde ekteparet Orderud Paust til Lillehammer-aksjonen og Midtøsten?
Flere.

Per Paust var talsmann for Utenriksdepartementet. I siste halvdel av 1980-tallet var han og Utenriksdepartementet i klinsj med Israel over tungtvann som sannsynligvis var blitt benyttet i landets atomvåpenproduksjon.

Per Pausts kollega Kjeld Vibe i utenrikstjenesten var blant annet ansatt i den norske ambassaden i Washington, og Vibe skal ha vært involvert i dramatikken på Lillehammer, via den israelske ambassaden og en attaché og sikkerhetsoffiser og Mossad-agent, oppgitt å hete Yigal Eyal. Hvis dette er forstått riktig, skal Vibe som ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet ha kommet med en tilrådning i forbindelse med Lillehammer-saken. Justisminister Kristin Halvorsen skal i oktober 1998 ha reagert med brev til statsministeren.
Forsvarer for Per Orderud var Cato Schiøtz, og han har jobbet under Annæus Schjødt som var forsvarer under Lillehammer-saken. [10] [11]

I juni 1988 inngikk Norge en avtale med Israel om Norges eksport av tungtvann. Da hadde det vært forhandlinger i noen år om inspeksjon. Og mannen som uttalte seg på vegn av den norske ambassaden i USA var Per Paust. Slik er det gjengitt i New York Times:
“Norway does not know precisely how much heavy water remains and how much has been expended through normal operations, said Per Paust, a spokesman for the Norwegian Embassy here.”

”We can control how the residual heavy water is used in the future,” said Mr. Paust, who asserted that this was an important benefit of the agreement.

Med andre ord, Norge kunne tross alt kontrollere hvordan det gjenværende tungtvannet ville bli benyttet i framtiden. [12]

Var Pausts død cirka 11 år etterpå en måte å presse norske myndighet fra å kontrollere tungtvannet videre, spesielt siden Israel var koblet til Indias prøvesprengning i mai 1998? [13]

Sannsynligvis ikke. Det virker mer troverdig at det handlet om Lillehammer-drapet og etterlysningen av Mossad-sjef Mike Harari.

Den fjerde tjeneste
I det offentlige dokumentet om “Lillehammer-saken. Omstendigheter rundt drapet på Ahmed Bouchiki den 21. juli 1973 og sakens senere håndtering av norske myndigheter” (Norges offentlige utredninger 2000:6)” informeres det om:
* “Den fjerde tjeneste” og påstander om at den skal ha bistått Mossad i forbindelse med drapet på Lillehammer.
* Den fjerde tjeneste er et hemmelig nettverk som opererer hele tiden, i motsetning til Stay Behind.
* Den fjerde tjeneste, kalt “Alfa”, var med å bygge opp Mossad, ” som etter hver etablerte sitt eget nettverk i Norge.”
* Den fjerde tjeneste “har et solid feste i den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA, samt at nettverket er nært tilknyttet Arbeiderpartiet”.

Men ikke overraskende er konklusjonen slik:
“Etter en gjennomgang av dokumentene fra 1973 og nyere dokumenter, er det min bestemte oppfatning at det ikke foreligger grunnlag for å hevde at norske myndigheter eller andre har medvirket til Lillehammer-drapet. Derimot er det på det rene at av gruppens 15 deltagere unnslapp 9. Man har i dag identifisert ytterligere en av disse 9 – Mike Harari som ble etterlyst gjennom Interpol. Etterlysningen er nå avlyst. Jeg tillater meg å foreslå at saken mot ham henlegges etter bevisets stilling. 25. januar 1999. Lasse Qvigstad (Oslo statsadvokatembeter) [14]

Vi merker oss datoen, og at Lillehammer saken ikke var henlagt januar 1999. Drapene på Orderud gård fant sted 22. mai dette år. Når ble saken mot Harari henlagt?

Den endelige beslutningen om å innstille etterforskningen mot Harari ble tatt av setteriksadvokat Henry John Mæland 18. oktober 1999. Det var fem måneder etter drapet på Orderud gård.

For den uinnvidde som ikke har kunnskap om skyggeregjering-påvirkning, nettverk av militær etterretning og hemmelige grupperinger, tar vi med dette fra Wikipedia (norsk tekst finnes ikke, derfor på svensk):

“Stat i staten (franska: L’État dans l’État) är ett politiskt begrepp. Det syftar på en organisation som uppträder som om den vore en statlig myndighet och som verkar inuti en annan statsapparat, i strid med statliga myndigheters vilja.”

Hvilken mann var det som virket å være strengest mot Israel når det gjaldt tungtvann/atomvåpenproduksjon – eller i alle fall var symbolet på det? Jo, det var Per Paust. Hvem var sekretær for fem forsvarsministere, inkludert Johan Jørgen Holst, en av arkitektene for den omstridte Oslo-avtalen mellom Israel og PLO? Det var Anne Orderud Paust.

Johan Jørgen Holst døde for øvrig brått av hjerneslag 13. januar 1994. [15]

Hvis norske myndigheter fikk arrestert Mike Harari via Interpol eller satte i gang full etterforskning av Lillehammer-saken, hva ville da skje? Saken kunne ha blitt rullet opp i all sin brede med den fjerde tjeneste/Stay Behind, israelske agenter og deres muldvarper i det norske statsapparatet, pluss andre hemmelige gruppering som Knights Templar med koblinger til Arbeiderpartiet og Jerusalem.

Hvordan skulle dette kunne forhindres? Statsapparatet med byråkrater og ministere måtte presses. Å ta knekken på Per Paust med radioaktivitet, slik at han døde hurtig, ville være en sterkt symbolsk handling som ville bli forstått på innsiden av det norske maktsystemet. Mannen som sammen med deler av utenrikstjenesten la hindringer i veien for Israels bruk av tungtvann ble selv rammet av radioaktivitet som er hva tungtvann er med på å frambringe. Skjebnens ironi for å si det pent.

Et dødsraid mot ektefellen til Per Paust, altså Anne Orderud Paust med foreldre, ville også blitt forstått i det norske systemet: La Lillehammer-saken være i fred! Det gjaldt bare utad å dekke over det, og derfor ble farsen med Per Orderud pluss frue og de to kriminelle igangsatt.

Allerede da den lokale lensmannen en eller to dager etter trippeldrapet kom fram til at det var en gårdstvist som lå bak, måtte de fleste tenke at dette var en dekkoperasjon.

Men med all respekt: Om det virkelig forholder seg slik som det framkommer her burde nærmere etterforsking vise. Men siden mektige aktører i landet har mye å tape hvis dette ble gjennomført, er det ikke vanskelig å gjette hva utfallet vil bli:
Orderud-saken kommer ikke til å bli gjenopptatt.

Hva betyr vel sannhet når det er statens ære som står på spill eller kanskje mer presist makten til stat i staten?

Og et justismord eller to plager neppe dem som trekker i trådene.

KILDER:
1. Kilde Romerikes Blad: https://www.rb.no/nyheter/orderud-saken/rettssaker/begjarer-orderud-saken-gjenopptatt-det-vil-komme-opplysninger-som-i-mitt-hode-er-oppsiktsvekkende/s/5-43-489839
2. Kilde VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krim/volden-paa-orderud-gaard-ble-slaatt-i-ansiktet-og-rispet-med-kniv/a/23990411/
3. Kilde fra VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/trippeldrapet-paa-orderud-gaard/dette-er-orderud-saken/a/1160007/
4. Kilde: http://frittforum.diskusjoner.com/per-paust-drept-av-al-qaeda-t2350.html?sid=348644a996416359d1852119b3f6c3be&mforum=frittforum
5. Kilde Mike Harari og Lillehammer-saken: https://www.regjeringen.no/contentassets/dfe61a56c81946989cabf12f673e276d/no/pdfa/nou200020000006000dddpdfa.pdf
6. Kilde om trusler om forsvarsministeren og statsministeren: https://www.nrk.no/dokumentar/sporene-til-balkan-1.6581867
7. Kilde: Bondeviks depresjon etter sommerferien 1998: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/krf/bondevik-om-depresjonen-foelte-meg-handlingslammet/a/135913/
8. Kilde fredsprosessen i Midtøsten: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/bondevik-vil-be-netanyahu-respektere-oslo-avtalene/a/6164/
9. Kilde: http://www.dagbladet.no/nyheter/1998/06/27/118310.html
10/11. Kilde advokater: https://no.wikipedia.org/wiki/Annæus_Schjødt_d.y.
https://no.wikipedia.org/wiki/Cato_Schiøtz
Kilde advokater og Vibe: https://clubofnow.wordpress.com/category/dirty-rotten-politics/page/24/
12. Kilde Paust og tungtvannet: http://www.nytimes.com/1988/06/11/world/norway-reaches-pact-with-israel-to-inspect-nuclear-chemical.html
13. Kilde prøvesprengning indisk atomvåpen med mulig israelsk deltagelse: http://www.jcpa.org/jl/vp386.htm
14. Kilde: Lillehammer-saken: https://www.regjeringen.no/contentassets/dfe61a56c81946989cabf12f673e276d/no/pdfa/nou200020000006000dddpdfa.pdf
15. Kilde: Johan Jørgen Holst: https://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Jørgen_Holst

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

7 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Hans Gaarder
Forfatter
5 år siden

Onsdag 22 mai blir det KRIM-SAFARI I DEN SKJULTE MAKTENS Norge i KulturLåven på Gran.

Praktisk info:
http://www.hansgaarder.info/arrangementer/krim-safari-i-den-skjulte-maktens-norge-2/

Facebook: https://www.facebook.com/events/442373619857670/

Russia Today
Russia Today
Abonnent
5 år siden

Det finnes bare en terrorist i verden med opphav fra Midt Østen, og det finnes ikke annen måte å bekjempe terror på dette nivå enn annen terror. Det visste Stalin godt. Han var jo halv-jude selv.
“Mossad, som ble ledet av Harari, hadde hjelp av innflytelsesrike nordmenn.”
Hvilke nordmenn? som riksadvokater Rieber-Mohn og Busch? Eller PST-ansatte som Davidsener og Isaksener med øvrige Jakob`er?
“NRK omtalte truslene fra kosovo-albanere…” Og hvem bemanner NRK?
Beslutningen om å innstille etterforskningen mot Harari ble tatt av setteriksadvokat Henry J.Mæland, “ekte norsk” selvsagt.

“Hvis norske myndigheter fikk arrestert Harari via Interpol оg satte i gang full etterforskning av Lillehammer-saken, hva ville da skje?
Saken kunne ha blitt rullet opp med den fjerde tjeneste/Stay Behind, israhellske agenter og deres muldvarper i det norske statsapparatet, pluss andre grupperingеr som Knights Templar med koblinger til Arbeiderpartiet og Jerusalem.
Hvordan skulle dette kunne forhindres?”
Jo, ved deres universelle metoden – TERROR.
Et dødsraid mot ektefellen til Per Paust, altså Anne Orderud Paust med foreldre, ville også blitt forstått i det norske systemet: “la Lillehammer-saken være”…

Slaget mot judisk terror på Jord-kloden er tapt takket være elendig innsats høyere makter burde utføre.
Anklagene sendes dit. De må gripe inn nå.

Knut Holt
Knut Holt
Abonnent
6 år siden

Alle de uventede dødsfallene i tilknytning til norsk utenrikstjeneste i en viss periode gir tilsammen en sterk indikasjon på at et hemmelig nettverk er operativt for å beskytte egne interesser eller oppdragsgiveres interesser.

Men hypotesen om at besittelse av tungtvann er stridskilden har den svakheten at Israel neppe lenger er avhengig av dette tungtvannet. Det må være noe annet av mer moderne opprinnelse som striden gjaldt. Isreal kan være involvert, men det overnasjonale diktaturet under oppbygging i regi av EF og FN er kanskje en like aktuell kandidat som ansvarlig.

Kolcito
Kolcito
Abonnent
Svar til  Knut Holt
5 år siden

Jeg ser heller ikke bort ifra det. Israel og USA er jo nært tilknyttet hverandre. Kanskje USA og deep state der ville ha baser i Norge og det stred mot den norske holdningen med “ingen utenlandske baser på norsk jord…” Vi vet hva som har skjedd og hva som er i vente videre angående dette. Selv om regjeringen velger å kalle det noe annet for å kaste blår i øynene på oss. Hvorfor plutselig denne 180 graders bråsnu?

Gunnar Hagen
Gunnar Hagen
Anonym
7 år siden

Uten tvil så er Mosad innblandet i mordene på Orderud gård
Jeg anbefaler alle å lese boken til Elaine Davenport/Paul Eddy/Peter Gillman skrev om hvordan Israel fikk hånd om uran og Norske myndigheter via Noratom delaktighet til dette. Det er samme saken som en her snakker om.

“Den 17. november 1968 la den lille lastebåten ‘Scheersberg A’ ut fra Antwerpen med kurs for Genoa. Lasten var 200 tonn uran, nok til 20 atombomber. Skuta nådde aldri fram til bestemmelsesstedet. Etter to uker i sjøen dukket den opp igjen i en tyrkisk havn. De to siste sidene i loggboken var revet ut, og lasten til en verdi av 3,7 millioner dollars var forsvunnet. Det som hadde skjedd, var i flere år et uløselig mysterium for sikkerhetstjenesten i EF- og Nato-landene.

En lørdag kveld i juli 1973 ble Ahmed Bouchiki skutt ned og drept i Lillehammer. Det viste seg at det var den israelske organisasjonen Mossad som stod bak, og mindre enn et døgn senere var flere av agentene arrestert av det norske politiet. En tilfeldig bemerkning under avhørene av Dan Ærbel, en av de tiltalte i Lillehammer-saken, satte den franske kontraspionasje på sporet av ‘Scheersberg A’-mysteriet og førte til at saken til syvende og sist fant sin løsning.

Dette er den sannferdige og sensasjonelle beretningen om Israels urankupp. Forfatterne, som er tre erfarne journalister, bygger sin fremstilling på undersøkelser i 17 land og mer enn 200 intervjuer. Resultatet er blitt en thriller fra virkeligheten – mer spennende enn den mest fantastiske spionroman.”

Les boken ;
https://nydalenbokstue.no/produkt/hemmelige-tjenester/urankuppet-elaine-davenportpaul-eddypeter-gillman

Kolbjørn Alstad
Kolbjørn Alstad
Abonnent
7 år siden

Kan denne saken også ha en tilknytning til det som skjedde på Utøya? Det hevdes jo at det var flere enn Breivik som skjøt pluss mange andre merkelige “tilfeldigheter” og hendelser.

Kolbjørn Alstad
Kolbjørn Alstad
Abonnent
Svar til  Kolbjørn Alstad
5 år siden

De samme reflekssjonene har jeg gjort meg…

« Forrige artikkel

1. mai er de lukkede losjers dag

Neste artikkel »

Rockefeller-medisinens syke fremvekst og dominans

7
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x