Vrangforestillingen som tar livet av oss

7.4K visninger
18 minutter lesetid
51

Med referanse til rettsprotokollen for ABB nå nylig, kvalifiserer ”ekstreme vrangforestillinger” til en psykisk sykdomsdiagnose i dagens psykiatrisk helsevern. Jeg tar det for gitt at ABB og resten av menneskeheten er tjent med hans helbredelse. La oss for all del være løsningsorientert. Først må vi da vite hva sykdommen hans er – hva han har blitt smittet av.

Jeg ønsker å sette fokus på essensen av vrangforestillingen til ABB. Jeg har plukket den fra hverandre og sett på dens systemisk struktur. Jeg har funnet tankeviruset som gjorde hans handlinger mulig, tenkelig og nødvendig i hans verden. Dessverre har jeg funnet det samme tankeviruset å være tilstede hos de aller fleste i større eller mindre grad. Den kommer til uttrykk overalt i samfunnet ellers. Tankeviruset er  åpenbart svært smittsomt.

Jeg søker derfor også løsninger for oss alle. Det som skjedde 22.7 – er bare et forsmak av hva galskapen fører til. Sykdommen må stoppes nå – enda mens vi kan.

Det har hittil ikke lykkes å utrydde terror og ondskap fra vår verden. Det er fordi kampen mot terror er bare en mangfoldiggjøring av terror. Terror er dessuten bare et avkom av noe annet – ondskap, og ondskapen er avkommet fra noe annet igjen og dens identitet er det ikke mange som kjenner til.

Selve ”faenskapen” har kamuflert seg for lenge siden. Den lever åpenlyst under flotte forhold i vår verden i dag – men under en annen ”identitet”. I sin andre ”drakt” er den spennende, forførende, sexy, attraktiv og fengende. Den får all verdens støtte av samfunnets førende krefter. Når viruset har satt seg fast, begynner den å ta livet av deg, bit for bit – helt til du er for utslitt til å merke hva som skjedde. I praksis gjør viruset deg til å gå med full fart fremover mens du enda har bremsen på. Har du hørt om ”kronisk utmattelse”?

Menneskeheten har i uforstand satt ondskapens opphav på en pidestall. Da kaller vi den for ”KONKURRANSE”. Det er den samme tronen som ABB mener seg fortjent til i sin verden. Det begynner med et spennende spill. Etter hvert blir spillet regelmessig, så blir det mer organisert. Den tar litt mer ”profesjonelle” former og spilleregler, lover og restriksjoner blir lagt til for å passe på at alle er trygg i spillet – så oppdager spilleren at spillet er intet annet enn en psykopatisk helvete.

Når konkurranseforhold er til stede i en del av livet, kan det gjør livet ekstra spennende. Det kan faktisk beskrives som noe godt. Når de samme forhold er til stede i alle deler av ditt liv har du det direkte ulevelig. Det er konkurransens breddevirkning på sitt beste og verste. Det er ikke min intensjon å angripe spill blant mennesker som ondskap. Jeg peker heller på prinsippene som ligger bak og hva de gjør.

Jeg ønsker å vise en rekke logiske, rasjonelle grunner til at konkurranse som et fenomen i vårt liv er egentlig ikke annet enn ”terror” og ”ondskap” i sakte kino. Resultatene er presis de samme. Holdningene som står bak alle er også presis de samme.

”Terror” er å innstille med hensikt til ekstrem skade, frykt og/eller smerte, eller forventning om det samme. Det er et ekstremt eksempel av å tjene sin egen agenda på andres bekostning.

”Ondskap” er å handle med hensikt for å skape forvirring, smerte, frykt, tap eller livet. Det er et ekstremt vanlig eksempel av å tjene sin egen agenda på andres bekostning. Forskjellen mellom ondskap og terror er subjektiv. Den som er overlegen kaller ofte sin atferd for konkurranseorientert, mens den som mottar virkningen kan ofte oppleve det som ren terror.

”Konkurranse” er en skjult eller åpenlyst og avtalt ramme rundt atferd som har til hensikt å tjene sin egen agenda på andres bekostning. I en konkurranse er det bare en eller et lag som vinner. Alt som kan gjør en mer konkurransedyktig eller konkurrenten mindre konkurranse dyktig synes å være tillat i konkurranse. Overgangen mellom konkurranse og ondskap er flytende. Som regel er den utmålt i mengden med smerte involvert. Det kan være økonomisk, emosjonell, mental eller fysisk.

Alle disse kategoriene har til felles at de ivaretar den enes agenda på en annens bekostning. I de aller fleste tilfeller brytes også fri vilje gjennom disinformasjon, P.R., reklame, utelatelse, og ren manipulasjon. Tilgang til sannheten forringes jo mer konkurranse har gjort sin entre i samfunnet. Ensidig tilgang til helhetlig informasjon fører til konkurransefordeler som utnyttes til det meste. I en konkurranseverden er innsikt aldri delt fritt ut til alle.

Samarbeid og konkurranse

To motstridende sosiale paradigmer fletter seg sammen i vårt samfunn og sloss for dominans og posisjon. Dynamikken mellom disse holdningene er avgjørende for utformingen av det samfunnet vi lever i. Den ene holdningen beskriver jeg som ”Samarbeid” mens den andre kalles, ”Konkurranse”. Ved å plukke disse to begrepene fra hverandre og forstå prinsippene som ligger bak kan vi vårt kjerneproblem identifiseres – og ryddes ut en gang for alle.

I Norge har de fleste sett TV-programmer slik som 71-grader Nord der alle som deltar knytter først bånd til hverandre i samarbeid for så å bryte disse i konkurranse på et eller annet tidspunkt. Med stadig økende innsats som en investering for å bli i spillet, opplever den ene etter den andre en eller annen form for ”svik” eller brudd på tilliten i utvelgelsens øyeblikk. Det er ikke underholdning, men et studie av konkurransens evner til å påføre smerte og livsfare i jakten på en illusjon. Spenning rundt det hele setter fokus på den som vinner for å lede oppmerksomheten vekk fra alle aspektene av tap.

Om du er i stand til å se det, forstår det og akseptere det er det sjans for din egen helbredelse. Jeg inviterer deg derfor til å bruke noen minutter til å se litt mer nøye på forholdene mellom samarbeid og konkurranse. Du vil kanskje oppdage noe viktig.

Samarbeidets fordeler og muligheter

De mest geniale løsninger til menneskets problemer er å finne ved å studere naturen. Alle former for liv på denne Jorden består av mange unike deler som funger sammen under en felles agenda – om å støtte vekst og trivsel. I menneskekroppen er det nesten like mange celler som individer som lever på Jorden – 7-milliarder celler. Alle opptrer som individer med egne grenser og integritet. De har personlig egenskaper og ferdigheter. De spiller sammen som et orkester. Resultatet er det vi kaller ”livet”, vitalitet og helse.

Et dypere studie av utvikling og vekst i biologi viser at ekspanderende vekst støttes med maksimal tilgang til ressurser fra de stedene som har ressurser i overflod. Det som er minst utviklet får alltid tilgang til de mest betydningsfulle ressurser – men ikke på bekostningen av resten. Alle deler får det de trenger når systemet er i balanse og ingen deler holder tilbake ressurser som andre har behov for.

Det er ikke naturlig å finne konkurranseforhold innenfor grensene for integritet i et levende vesen. Mange former for liv har selvforsvarssystemer for å kjempe ned en hver form for organisme som har konkurende intensjoner. I biologien til et levende vesen er konkurranse innenfor systemet det samme som sykdom, motstand, slitasje eller verre. Konkurranse vil si at deler har en intensjon som er i strid med intensjonen hos fellesskapet.

De samme forholdene eksister i vår psyke. Et menneske uten konflikter er en psyke uten konkurrerende deler eller konkurrerende trossystemer. En sunn psyke lever fra innsiden ut. Den er i kontakt med seg selv og kjenner seg selv. Den responderer til den ytre verden i forhold til det indre.

Fordelene med samarbeid mellom mennesker og mellom mennesker og naturen er opplagte – på sitt beste er det teoretisk mulig å ha det slik at alle trives i fellesskap. Så hvorfor har vi konkurranse inn i livet vårt? Er det noe vi må ha? Har vi blitt lurt til å tro vi må ha det, eller kan vi si nei til det?

Konkurransens salgsargumenter

Menneskets evner til kritisk tenkning er ofte bedøvet og underutviklet. Et slikt sinn er så mye lettere å manipulere. Vi serveres en kakofoni av budskap gjennom massemedia som er skapt for å villede oppmerksomheten vekk fra de underliggende løgnene som ligger i bunnen av hele budskapet. Blant mennesker som verdsetter samarbeid må konkurranse ”selges inn” som en ”tilleggsgode” på en eller annen måte. Lokkemiddelet er ofte uttalt som, ”større mangfold”, ”bedre tilbud”, ”rimeligere varer og tjenester”, større effektivitet, også videre.

Ingen av disse argumenter er faktisk sanne. De må selges inn i bevisstheten til massene som ledes til å akseptere konkurranse som, ”sin beste venn”.

Fetteren til Sigmund Freud var verdens første selvutnevnt P.R. konsulent for staten og næringslivet. Barneys var mannen som fikk kvinner til å røyke og alle andre til å bli lykke jegere på shopping sentere og andre status symbol serveringssteder. Med hans hjelp ble samfunnet transformert til å være basert på ”behov” til ”ønsker” for umiddelbar konsum. Det gjorde at fabrikkene kunne produsere for full hals og søppel haugen ble skapt på alvor.

Bernays skapte begrepet P.R. (Public Relations) fordi begrepet ”propaganda” bar med seg negative assosiasjoner. Det vil si at folk visste det betydde løgn og manipulasjon. Så nå kaller det det P.R. og ikke B.S. og den norske staten bruker en milliard kroner på å produsere B.S. De vil selge deg noe som du egentlig ikke ønsker i utgangspunktet.

Norges entre inn i EU var bl.a. solgt inn til nordmenn som en fordel for næringslivet og dermed en fordel for alle. Sannheten er at Norge som stat mister sin integritet. Under et teppe av tilsynelatende samarbeid til fordel for alle, er situasjonen den at konkurranse fikk et mye større innhugg i din hverdag. Flere regler, reguleringer og påbud er blitt resultatet for å gi plass for konkurranse og ”sosial dumping”.

I min tid som reklamefotograf i Oslo har jeg tilbragt mange timer i møte med tekstforfattere og kreative ledere for å koke sammen en finurlig og fengende måte å lede kunden til å kjøpe en vare, ide eller tjeneste. Senere i livet som utdannet i hypnosens kunst ser jeg hvordan forføringen er komplett og styrt med hensikt for å skape et miljø i konkurranse for din oppmerksomhet, sympati, lojalitet, empati, penger, tid og energi.

Forvirring på toppen av markedsføring gjør manipulasjon og styring utenfra enkelt

En av de mest skjulte formene for massemanipulasjon som baner veien for konkurranse er forvirring – gjerne ikledd en drakt som kalles ”objektivitet”. Det vil si at to motstridende meninger gis like mye vekt uten antydning til hva som er sant og riktig. Det sies at denne formen for kommunikasjon er åpen og ærlig og det gjør det lettere for deg selv å gjøre opp din egen mening.

I praksis fører metoden til fullstendig forvirring om hva som er riktig og sant. På denne måten kan ekspertene strides om uvesentligheter mens løgner og fantasi bytter plass med sunn fornuft. Du ledes i alle fall vekk fra å gjør en grundig analyse av forholdene på egen hånd og meningen din har lite å si for den endelig ”folkekonklusjonen”.

Konkurranse oppmuntrer til splittelse, separasjon og isolering.  Konkurranse skaper behovet for det vi kaller ”compartmentalization” eller ”need to know” flyt av informasjon slik at ingen bortsett fra de få på toppen har oversikt og helhetlig perspektiver. I den ideale konkurransebanen er det alltid en fordel at motstanderen er uklar, forvirret og rådvill – det gir en konkurransemessig fordel.

Konkurransens kunst oppmuntrer til splitt og hersk som den største av alle metoder for å seiere over en overlegen motstander. Det finnes ingen bedre metode for å splitte en befolkning som ellers helst vil samarbeide på enn ved å igangsette kunstig splittelse, konflikter og forskjeller slik at de bruker mest mulig tid på umiddelbare utfordringer skapt av disse – og ikke den underliggende strategien som ligger bak – å dele folk opp i mindre grupper, gjør de svakere som en kollektiv styrke ved å få dem til krangle seg i mellom.

På en harmonisk og velfungerende arbeidsplass, kan introduksjon av en medarbeider som er ”konkurranseorientert”, ”psykopatisk”, eller ”ond” – snu fullstendig opp ned på et slik sted ved å igangsette falske rykter som skaper konflikter mellom medarbeidere som ellers står sterke sammen. I kaoset som oppstår kan psykopaten gjennomføre sin egentlig agenda og manøvrere fritt omkring uten å bli oppdaget før det er ”for seint”. Det blir som å slippe en veps inn i en uorganisert samfunn av honningbier. De blir tatt ned en og en av gangen.

Jeg tør påstå at denne situasjonen råder i dagens storsamfunn helt ned til lokalplanet mange steder. Det er så mange økonomiske, politiske, religiøse, og personlig konflikter mellom folk flest at Jordens befolkningen blir bare en mikrokosmos av en arbeidsplass under angrep.

Clif High som skriver på ”Halfpasthuman.com” om akkurat det samme fenomenet. Menneskeheten er nå utsatt for en usynlig splitt og hersk angrep som er skapt for å skape distrahering vekk fra en mye større og langt mer alvorlig sak – nemlig din fremtid i frihet. Konkurransens glidende overgang til ondskap og terror gjør seg nå åpenbart når nasjoner som kaller seg ”demokratiske” går systematisk til verks fra nasjon til nasjon for å plyndre naturressurser, ødelegge infrastrukturen, utsette befolkningen for terror og installere eget økonomisk grep på alt som er igjen. Om ikke vi begynner å slå oss sammen mot disse kreftene vil vi gå en mørkt fremtid i møte.

Se bare på forsidene til Norske aviser, så ser du spor av kognitiv dissonans og forvirring over alt. Den presenteres ikke samtidig – side om side, men etter hverandre –  over tid slik at du ikke blir bevisst hva som skjer. For eks. – Den ene dagen skrives det at 10-90 og kanskje flere barn lider av narkolepsi som følge av svine influensa vaksinen. Den neste dag sies det at staten anbefaler alle småbarn å bli vaksinert mot forkjølelse slik at foreldre slipper å være vekk fra jobben når barna er syke.

Hvordan kan det ha seg at vaksiner proklameres til å være helseskadelig den ene dagen, mens den neste proklameres at alle småbarn må ha nye vaksiner? I psykiatri, ville dette være et tegn til schizofreni – delt personlighet – spaltet samfunn! Det eneste som kan ha grunn til å være stolt over å være spaltet er avisene. Mellom oss mennesker betyr det krise. Det er nettopp det som har skjedd. Vi har blitt spaltet fordi det tjener noen andre at vi er svake og isolerte i forhold til hverandre.

Konkurransen om din tid på arbeidsplassen skal vinne i konkurransen over den tiden du har til rådighet for dine egne barn. Samtidig bes du gi dine barn sprøyter som kan gjør dem alvorlig syke! Situasjonen er skapt for å gjør deg handlingslammet. Penger er mer viktig enn mennesker nå får du vite at det er den underlagte antagelsen som alle synes å ha kjøpt på tilbud.

Vi jobber, arbeider og lever ikke for hverandre lengre. Vi jobber, arbeider og lever for penger. Om det ikke er en vrangforestilling som kvalifiserer til psykiatrisk diagnose som ”syk” så vet ikke jeg.

Vrangforestillinger om konkurransens fordeler

Vi blir fortalt at, ”Konkurranse drar det beste ut av mennesker”. Det er ikke sant. Konkurranse får mennesker til å gå i veien for andre og tjene sin agenda på andres bekostning. Jo sterke konkurransen, desto styggere eksempler av at konkurranse drar det verste ute av mennesker vil du finne. Nå nylig på handletur i USA på Thanksgiving, var det en kvinne som betrakter seg som en ”konkurranseorientert shopper” – tok til å bruke Pepper Spray på 20-andre kunder i butikken, i kampen om å komme først til tilbudsdisken.

Konkurranse oppfordrer oss til å tenke på å ”vinne”. En statistisk analyse av konkurransens form for gevinst er at 99.999% av alle deltakerne er tapere på en eller flere måter. Til slutt, tør jeg påstå at konkurransens endelig tapstall ligger på 100% fordi alene, uten understøttende miljø, er det ingen som vinner.

Når det sies at, ”Alle liker en ”vinner type”. Tenk at det du kjøper her er ideen om at den som alltid vinner er likendes. Den som alltid vinner i konkurranse, ondskap og terror er psykopaten som har absolutt ingen omtanke for deg overhodet. Derfor burde ordtaket hete, ”Alle avskyr en ”vinner type”.

Vitenskapens teorier om evolusjon også synes å støtte opp om en tilværelse i naturen basert på konkurranse. Det kommer til uttrykk som, ”Den sterkes rett” eller ”Survival of the Fittest”. Når vi ser nøye etter finner vi også feil i denne tenkningen. I naturen, finner du samarbeid og symbiose over alt der det er mulig.

Konkurranseforhold er faktisk noe som alle livsformer søker å unngå der det er mulig. Naturens kretsløp er symbiotisk. Det er slik at menneskeheten har bare to år å leve når biene forsvinner. Vi er avhengig av vårt miljø og trenger derfor å samarbeide med den. Konkurranse mot naturen tar livet av oss alle.

Konkurranse fremmes mye rundt en tro eller illusjonen om ”utilstrekkelighet”. Det vil si at det er ikke nok ”penger” til alle, eller nok ”naturressurser” til alle. Derfor er det alltid noen som taper i livets spill når musikken slutter. Jeg stiller store spørsmål ved argumenter om utilstrekkelighet når det gjelder hva som helst. Grunnen til det er at konkurranseforhold skaper total sløsing med ressurser gjennom bruk og kast forbruk i stadig mer hurtig sykluser. Konkurranseforhold i livet gjør at mennesket må arbeide gjennom enorme mengder motstand og anstrengelser for å ”bli det en har lyst til å bli” i sitt liv. De aller fleste når aldri målet fordi de blir for sliten av anstrengelsene underveis. Derfor er et konkurransesamfunn et samfunn som sløser med ressurser på alle mulig måter. Du ser aldri naturen lage søppelhauger etter seg. Det er det bare konkurransebaserte mennesker som gjør.

Konkurranse ånden har det med å erstatte noe som er tilstrekkelig og gjør det til en mangelvare. Det øker etterspørselen, og hever prisen sier økonomene. Er ikke det egentlig en nokså syk tanke? Der det før var drikke fontener, er det nå automater med flaskevann til 20-kr flasken, eller mer.

I en (konkurranse) økonomisk debet basert samfunn må regningene betales før du kan investere i deg selv eller samfunnets beste interesser. Du kjøper varer med kort levetid. Maten din har mistet mesteparten av sine næringsverdier. Ditt miljø er forgiftet, forpestet og døende. Dine infrastrukturer er blitt privatiserte og nå tjener de penger på din avhengighet. Du kan aldri bli fri for dine infrastrukturer, så du kan aldri bli fri fra de regningene du får hele tiden fordi du lever. Du må alltid arbeide for å ivareta noen andres beste interesser. Alt dette gjør konkurranse for deg.

Det er også slik som konkurranse ødelegger for samfunnets egne beste interesser  som støtter opp rundt mangfold på alt som er bra. I Norge, før i tiden hadde alle byer sitt særpreg av tilbud. I dag heter alle butikkene det samme. Mangfold har blitt borte. Kjører du bil i Sverige er du nesten nødt til å ”raste” på McDonalds. Det eksisterer svært få andre tilbud. Det er på grunn av konkurranse – som har vunnet sin dominans inn landskapet. I konkurranse i næringslivet vil vinneren utslette all annen konkurranse som kommer etter. Den vil bevare sin status med tilgang til din energi gjennom avhengighet. Du har ingen andre valg.

Konkurranse mellom mennesker gjør dem mer isolerte. Konkurranse fører til behov for forsvar som er aktiv og på vakt mot konkurrerende interesser. All tid og energi som brukes på forsvar, på motstand og slitasje er egentlig tid og energi som kunne ha blitt brukt til å investere i egne og samfunnets beste kollektive interesser – dersom det var trivsel og vekst som var målet.

En av de lureste salgstriksene som får deg til å kjøpe konkurranse mot dine beste interesser er ved å påstå at for mye samarbeid gjør mennesker late, dumme og uproduktive. Jeg vil heller påstå at disse symptomene hører til et konkurranse samfunn. Mennesker blir late fordi de blir utslitt av motstand i livet. De blir late når de ikke finner mening med sin hverdag.

De gidder ikke gjør mer enn det de må når det de gjør ikke også er i sine beste interesser. De hater sitt arbeid. De blir dumme fordi deres skoler utfordrer dem aldri til å bli intelligente, men heller tilpasset arbeidskraft i konkurranse med andre. Konkurranseutsatt media sloss om de mest primitive av oppmerksomhets signaler, nemlig sex og frykt – eller fordummende underholdning. De blir uproduktive fordi de sliter på naturressurser og seg selv i forbruk og motstand.

Effektive mennesker er lidenskapelig opptatt mennesker som elsker det de gjør og gjør det de elsker – på godt og ondt – Det er mye som motiverer et menneske til å bidra med å støtte et samfunn som støtter dem.

Er et samfunn uten konkurranse en utopi?

Jeg vil påstå at tanken om et samarbeidssamfunn som utopi er en tankevirus i seg selv. Det eneste som stopper utviklingen av et samarbeidssamfunn er de individene som insisterer på konkurranse som en livsstil. Jeg tør påstå at det er et lite fåtall av mennesker som vil ha det slik.

Synes du det er et intelligent valg å la en ytterst liten gruppe individer som insisterer på konkurranse i samarbeid å gå i veien for et samfunn som lever i harmoni med hverandre på et nivå som er hundrede høyere enn nå?

Konkurransetenkning har fortløpende hemmet innføring av teknologi som løser alle de forurensningsproblemene som plager oss i dag. I dag lever menneskeheten på et nivå som er deprimerende lav i forhold til det som er potensialet. Teknologien har gjort at ”naturmennesket” har blitt en gjeldsslave hensatt til konsum og meningsløs aktivitet som skaper lite av real verdi for selv og andre.

Frigjøring av eksisterende hemmeligholdt teknologi – for konkurranse i militær dominans – kunne fullstendig transformere jordens overflate til fordel for oss alle. Dersom økonomien var basert på kreditt og lidenskapelig interesser var fri til å dyrke hadde de aller fleste mennesker på naturlig vis funnet plasser i samfunnet. Dersom skolering ble erstattet med fri utdanning av kvalitet der elevene oppmuntres til kreativitet, intelligens og aktivisering av sine ressurser hadde utdanning fått en helt ny plass i samfunnet. Med ny teknologi til energi og all transport, matproduksjon, helse, bygging, utdanning – hadde vår sivilisasjon opplevd vekst som aldri før, men på en intelligent måte.

Nå er tiden inne til å kvitte seg med den egentlige fienden

Ondskap i alle sine former handler om å tjene sin egen agenda på andres bekostning. Samtidig er det viktig å vite at alt som er vondt ikke er ondskap. Noen ganger er mye av smerte i endringsprosesser skapt ved å nekte å slippe tak i det gamle. Det kan virke smertefullt å strekke seg etter nye og bedre måter å være på, men disse gir tilgang til langsiktig glede.

Ondskap er det som gir langsiktig smerte og motstand. Samtidig tilbyr ondskapens smerte svært betydningsfull lærdom. Den gir oss anledning til å undersøke dens opphav for så å navigere rundt ved neste korsvei.

Konflikter er ikke det samme som ondskap. Konflikter kan føre til ondskap men de er ikke ondskapens opphav. Konflikter eksisterer fordi vi tenker forskjellig på forskjellig ting og begge tror at sin tenkning er mer riktig enn den andres. I samarbeidets navn, kan konflikter løses opp i ved å se nærmere på tenkningen som ligger bak. Det er alltid noe som er feil som skaper selve grunnlaget for konflikten. Det er ikke ondskap, men feiltenkning. Det er menneskelig.

Du kan faktisk løse konflikter uten konkurranse. På grunn av konkurransen på alle plan er det også mange konflikter som trenger å bli løst. Det lar seg fint gjøre når folk snakker sammen og i fellesskap. Sky derfor ikke konflikter. Søk heller å løse de frem for å gå i konkurranse.

Den beste måten å utrydde konkurranse er ikke ved å gå i konkurranse mot den, men heller nekte å delta i spillet. Det er samtidig viktig å vokte ryggen din for bakholds angrep fordi du melder deg ut av energistrømmen.

Endringsprosessene som skjer for tiden i samfunnet, økonomien, i forhold til klima, geologi og miljøet er ikke tilfeldigheter i forhold til tid. Menneskeheten er i ferd med å avslutte en lang syklus med utvikling på Jorden i en tilstand av begrenset bevissthet – og forvirring. Mens denne syklusen avsluttes, vil strukturene som samfunnet var basert på også avsluttes. Energien som erstatter den som har vært vil ikke lenger støtte konkurransetenkning og heller ikke handlinger som går på andres bekostning. Den energien har allerede begynt og vil fortsette helt til et nytt system som erstatter den gamle er godt etablert.

Tro det eller ikke, er utviklingen i ferd med å gå i en positiv retning. Den trenger din deltakelse og aktiv engasjement. Om du ønsker å delta aktivt og velge en sak som er dekkende å stå for, vil jeg invitere deg til å stå for samarbeid uten konkurranse. Det er konkurranse i dens mange former som er vår felles fiende i forhold til å ha det godt i fellesskap – det er egentlig ingenting annet som går i veien enn en gedigen vrangforestilling!

Ha en god fremtid.

 

 

 

 

Mike Cechanowicz

Om forfatteren: Mike Cechanowicz er Norsk statsborger, tidligere prisbelønnet reklamefotograf og kunstmaler. Han har viet sitt liv til forsking rundt bevissthetens essens siden 1987. Han er sertifisert NLP-instruktør siden 1994. Han har holdt en omfattende praksis med psykoterapi siden 1990 og undervist NLP, hypnose og systemtenkning. Han har skrevet en rekke bøker. Den første var ”Den Psykososial Arbeidsplassen” for LO-Industri, ”Livets Håndbook” 2007, ”Skjult Agenda” og ”Spillet” - 2008.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

51 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ulven
Ulven
Abonnent
12 år siden

Bistandsadvokater ber ikke om ny psykiatrisk rapport!

Trosser uttalt ønske om ny vurdering.

De tre koordinerende bistandsadvokatene etter terrorangrepene 22. juli vil ikke be om en ny rettspsykiatrisk vurdering av Anders Behring Breivik.
Ønsker ny vurdering

Flere av de 172 bistandsadvokatene som er oppnevnt i terrorsaken, har tatt til orde for en ny rettspsykiatrisk vurdering av Breivik.

Mette Yvonne Larsen, Siv Hallgren og Frode Elgesem, som er tildelt rollene som koordinerende bistandsadvokater, har derimot besluttet at de ikke vil kreve en alternativ utredning etter rapporten som slår fast at Breivik er psykotisk.

http://www.adressa.no/nyheter/terrorangrepet/article1742181.ece

Har bistandsadvokatene fått “stallordre” om å være med og bidra mer aktivt til dekkoperasjonen etter 22. juli-terroren?

Spørsmål: Dersom ABBs karakter +2 blir stående (+10 kreves som kjent for å være i stand til å knyte sine egne sko – noe som er enklere enn å lade og bruke et håndvåpen) så kan ABB UMULIG ha skrevet manifest-makkverket på 1.500 sider på flytende engelsk, med alt sitt omfattende innhold, inkludert historisk informasjon som er ukjent for de aller, aller fleste.

+2 til ABB innebærer mao. at NOEN ANDRE må ha skrevet “manifestet”. HVEM skrev ABB-manifestet? Skal vi sette en knapp på CIA – de er jo også flinke på sånn derre mind-kontrollering…?

RuneL
RuneL
Abonnent
12 år siden

“Er et samfunn uten konkurranse en utopi?”

Om man f.eks bare dropper å kalle det å få bli sammen med den fineste dama klassen på barneskolen for en kunkurranse og at vi bare omgjør all sport til aerobik lingende øvelser så begnner vi jo å nærme oss.

Fotball kunne jo bare blitt til syncron-sentring!

Nei, Det er veldig synd å se at såpass lite gjennomtenkte tanker publiseres her. Vil faktisk anklage deg for å være endel av det du snakker om drive med forviring og feilinformasjon.

Konkuranse som fenoment kan sees mange steder i naturen i alt mattilgang til hvem som er leder i flokken.
De fleste slosskamp og spill er også type konkurranser.

Men det er jo derimot veldig sant at det ikke nødvendigvis er veldig bra drive med konkuranse på våre mest nødvendige ting særlig ikke når vinnereren kontrolere alt som er nødvendig. Og kanskje særlig ikke når spillet spiilles store firmaer hvor folk som tjener penger på spillet ofte har et begrenset ansvar.

– Vi mennsker er ofte gansek egoistiske samtidig som vi har et ganske kort tidsperspektiv. Dette gir nesten aldri noen god løsning på litt lengre sikt. Denne effekten forsterkes i Det store spillet (aksjer o.l.) som jo er designet slik at man fint kan tjene masse på kort sikt særlig om man bare tenker bra kortsiktig.

At ca ALT i værden spilles om, vinnes og arves vidre gir jo mulighet for at noen en gang i fremtiden kanskje vil komme til å eie ALT.

Er det først da spillet er slutt?
Er i vertfall slutt for aksjespillet da.

Finnes det egenltig noen alternativer til konkurranse?
Komunisme, diktaturkontroll og diverse andre metoder er prøvd.
Men skal ha veldig gode argumenter for å overtale de som ligger ann til å vinne Det store spillet om at vi skal “Finne noe annet å gjøre”.

Men hvordan kom egentlig Det store spillet i gang i det heletatt, hvem satset ALT??
Er jo stort sett ikke akseptert og satse barnebarna sine i poker o.l..
Men joda satse ALT var vist greit!!!

Tape alt pluss endel mer enn det slik at man blir sittende med å jobbe og betale “renter” på det negative tallet skrevet inn av en bankansatt og som lagres på en datamaskin.

Blir nok gøy! !

Hvem er tøffest?

Anonymbychoice
Anonymbychoice
Abonnent
12 år siden

TAKK!!!!!
Det er som du har lest tankene mine….og fått det ned i tekst…
Det er oppløftende å se jeg ikke er alene… Det gir meg håp.
Også vittig( man må faktisk le…) å se at budkapet glemmes iløpet av kun få kommentarinnlegg og konkurransen er i gang.. Merket at viruset begynnte å livne til her selv…men så tok latteren meg..og jeg betemmte meg for å heller applaudere ditt verk.

Forrige uke så jeg min første og eneste Robinson episode i år…
Var stor fan første sesongen i 98/99 da jeg likte konseptet å måtte overleve i ukjennt natur… Ble dog skuffet da det viste seg å ikke være friluft skills som avgjorde vinner men konkurranse mennesket(diplomatisk sagt av meg)…siden den gang har det bare gått nedover med programmet.

Grunnen til at jeg nevner det er at jeg tenkte… hvor morro det hadde vært om ingen ble stemt ut men skulle leve sammen og utfolde for engangs skyld…mer som en dokumentar….evt at konkurranse elementet bestod i form av survival og ikke sosialt spill… og antydning til slikt medførte diskvalifikasjon…
Istedet finner TV3 nye metoder å “bryte ned” mennesket til den værst mulig utgaven av seg selv og fremme konkurranse og intriger…all in the name of ratings/competition

En ting bare… jeg ville trukket dette litt lenger… spiren til konkurranse ligger i grådighet. Sammarbeid er den direkte motpol til grådighet i mine øyne.

Innlegget ditt burde vært obligatorisk lesing for folk flest…….

Takk igjen.

rexrudi
rexrudi
Abonnent
12 år siden

Meget bra artikkel :)

Hans Gaarder
Forfatter
12 år siden

Psykiatriens diagnosesystem er utformet for å skjule etterretningens ugjerninger ifølge lege og suksessforfatter Rauni-Leena Luukanen Kilde.

Dette gjelder ikke minst diagnosen “paranoid schizofreni”.

Innholdet nedenfor er hentet fra denne artikkelen her på Nyhetsspeilet.

Offer for etterretningens kriminalitet blir diagnostisert som paranoia for å beskytte de hemmelige tjenester sin sabotasje og terrorisme mot sivilbefolkningen. 9

I Norge ifølge Sintef Helse 2008 er de aller fleste som tvangsinnlegges i psykiatrien ikke ansett for å være en fare verken for seg selv eller andre.8

DSM – amerikansk Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorders.
I neste opplag av DSM blir nesten alle normale menneskelige erfaringer diagnostisert som mental sykdom. DSM nr. 5 kommer til å øke psykiatriske diagnoser med millioner innen 2013 sier psykiatriprofessor F. Allen, han var var leder av DSM 4 komiteen.

Psykiatrisk DMS-diagnoseklassifikasjonssystem er en virkelig strålende psykiatrisk dekkoperasjon for de amerikanske etteretningsorganisasjonene, som på 20 språk allerede får menneskers normale psykiske erfaringer med det å være et menneske til å fremstå som en sykdom. Psykiatrien må virkelig endre seg, dersom ønsket er å hjelpe mennesker til å forstå seg selv og sin mangesidighet, for ikke å snakke om vår sjels multidimensjonalitet, vår bevissthet og vår sjels udødelighet.166

Den psykiatriske sykdomsklassifiseringen er langt på vei utviklet i USA. Skremselsmetodene som etterretningstjenestene bruker tilhører psykiatriske sykdomsklassifiseringer. Normale menneskers paranormale opplevelser, f.eks. telepati og kontakter med døde, anses å være symptomer på schizofreni. Helt feil. 98

Etterretningsorganisasjonene har i all hemmelighet rekruttert kjente vitenskapsmenn og universitetsprofessorer til sine rekker. Derfor har kontakter med andre dimensjoner blitt klassifisert som symptomer på en psykisk lidelse. På denne måten forsikres det om at etterretningstjenestens ofre ikke får hjelp når de forteller om forfølgelsen! De blir straks klassifisert som psykisk syke!

I Sverige, med dobbelt så mange innbyggere, 9,5 millioner, sender man bare 2000 pasienter til psykiatriske institusjoner pr. år. Nordmenn kan vel ikke være 5 ganger mer psykisk syke enn andre skandinaver? Eller kan de? Årsaken må være at på mange områder har Norge blitt eksperimentlandet for amerikansk og New World Order-kontroll. Skolesystemet er offisielt et av de dårligste i OECD-landene. 12

Det offentlige Norge begår hvert år 10.000 psykiatriske tvangsinnleggelser. Hvor mange av dem skjer for å dekke over overgrep begått av etteretningstjenestene?

Når etterretningstjenestens offer forteller at det er blitt installert mikrofoner i hans hjem…gjør igjen en lege som er uvitende om etterretning, en feildiagnose og tror at offeret plages av paranoia eller forfølgelsesvanvidd! Slike metoder blir brukt av etterretningstjenester i alle land. Av og til installererer de også en liten sensor som måler om det er bevegelse i en leilighet. Da vet man om leiligheten er tom eller ikke. 99

Elektromagnetiske stråler kan rettes inn mot og virke inn på sentralnervesystemet.

Jeg setter spørsmålstegn ved den amerikanske psykiatriske sykdomsklassifikasjon. Det finnes for mye likheter, spesielt i Nato-landenes etterretningstjenesters metoder hvor offeret blir stemplet som psykisk syk. Dette kunne være en praktfullt planlagt internasjonal dekkoperasjon som hadde som mål å dekke over etterretningstjenestenes kriminelle virksomhet. Hva kunne være mer genialt enn å få alle legestudentene under opplæring til å gi mennesker som forteller om etterretningstjenestens operasjoner diagnosen ”psykisk syke”? Om dem vet mennesker ingen ting. Deres agenters virksomhet er usynlig og hurtig.

Legen Rütta Kauppinen ble sperret inne på asyl da hun fikk mistanke om at et legionellavirus som kunne spre seg i forurenset vann, ev. hadde blitt forurenset med hensikt. 142

For å kamuflere denne kriminelle aktiviteten blir leger undervist på medisinstudiet om at folk som beretter om disse (etterretningsutførte) operasjonene er paranoide.

Dette i sin tur dobler offerets lidelse ettersom det ikke blir trodd og denne kriminaliteten slik kan fortsette som før. 174

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
12 år siden

Såvidt meg bekjent er faget psykologi bygger på internasjonal empirisk forskning. De ulike etterretningstjenester er knyttet til de enkelte land de tilhører, og jeg kan ikke forstå annet enn at din påstand ikke kan forsvares utfra annet argument en det rent konspiratoriske.

Rauni-Leena Luukanen er meget spesiell, omstridt, kontroversiell og hennes historie gjør at den slags argumentasjon fra hennes side neppe kan kalles objektiv.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  maranata
12 år siden

Objektiv er et ord som bør strykes fra ordboka. Det er et tulleord uten rot i virkeligheten. At du med øvet religiøs hengivenhet omfavner også troen på uhildet internasjonal empirisk forskning får så være, men påstanden til Hans kan forstås ut fra kritisk tenking og undersøking. Det er et punkt der undersøkelsen av en teori medfører så solide beviser at teorien ikke lengre er noen teori.

hagbart
hagbart
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
12 år siden

I Norge brukes WHOs ICD-10 diagnosesystem, så påstanden om amerikansk etterretnings kontroll over psykiatrien stemmer nok ikke helt. Eventuell forskjell i antallet personer med psykiske lidelser/problemer/diagnoser har nok andre årsaker.

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  hagbart
12 år siden

Og hvem utformet så den smørbrødlista for WHO, som vi ellers kjenner fra Codex Alimentarius og globale vaksineprogrammer? Hvilke fagmiljø står som utformer av ICD serien med diagnosetøv. Hvem besørger forskningen som dette fagmiljøet er utdannet innenfor? Det siste nye nå er at alminnelig sorg er gjort til medisinerbar psykiatri (sammen med alle andre naturlige menneskelige følelsesyttriger) – unntaksbestemmelsen som angav et vesentlig lengre tidsforløp før sorg kunne deffineres som patologisk ble fjernet. Så, om du to uker etter din kjæres bortgag fortsatt savner og sørger, så er du psykisk syk må vite, og trenger piller. Hilsen WHO og ICD.

LilleVi
Skribent
12 år siden

Takk for en meget tenkt og velskrevet artikkel Mike. Jeg er så enig så enig. Jeg observerer også med glede at ting & tang er begynt og svinge i det globale samfunn. Faktisk sterke svingninger. Er fram til å lese dine framtidige betraktninger.
Fra hjertet
Tor Andreas

BelzeBob
Abonnent
12 år siden

Anyway, det kan være bra for oss å lese om hvordan schizofreni defineres. Her er Wikipedia-artikkelen: http://no.wikipedia.org/wiki/Schizofreni

maranata
maranata
Abonnent
12 år siden

Vårt EGO er en del av vår natur, og en helt nødvendig del for å ha et godt liv. Alle mennesker har behov for at andre og en selv pleier dette ego. Vi kan ikke overleve en utslettelse av vårt eget ego, og dette er faktisk en og kanskje den viktigste bestanddelen for menneskehetens overlevelse og utvikling. Men når det er sagt kan vårt eget ego i tillegg bli vår største fiende dersom vi dyrker dette på bekostning av alt annet. Vi består som kjent av ånd, sjel og legeme og ulike mennesker har ulikt fokus på disse bestanddelene. De aller fleste har størst fokus på legemets vel, fordi vårt samfunn i dag har satt dette så fullstendig i fokus. Hvis vi alle hver dag kunne repetere for oss selv denne enkle setningen før vi går til dagens gjøremål, ville dagen bli mye bedre: Den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad :-)

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  maranata
12 år siden

Mulig du burde se nærmere på forskjellen mellom “ego” og “selv”.
Et menneske med sterkt ego er et menneske i ubalanse, destruktiv for sitt “selv” og sine omgivelser. Ego er en fasade som man etableres der mennesket ikke kjenner seg selv. Et menneske som derimot kjenner sitt “selv” – vet hvem det er på godt og vondt og har et bevisst forrhold til alle sine facetter trenger ikke noe ego. Alle mennesker har et behov for å bli sett og verdsatt, men om du kun ser et menneskes ego så ser du ikke mennesket bak masken. Alle emennesker har et behov for å verdsette seg selv og bli sett av andre, men det har ingen ting emd ego å gjøre. Du trenger å få noen hårfine nyanser på plass her, ellers er vi faktisk mye enige.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  Lars-Roger Moe
12 år siden

Nå vet jeg ikke om du har studert psykologi, men det du skriver her er ikke riktig innenfor psykologi. Psykologi betyr enkelt og greit sjelslære, og din sjel er den samme som selvet. Selvet er det samme som ditt ego som betyr jeg. Ditt ego er faktisk din mentale eksistens. Uten ditt ego er du kun en tom kropp uten sjel. Å fortrenge ditt ego innebærer altså å fortrenge din mentale eksistens, og dette er ikke bra for din mentale helse. Å ha en bra mental helse innebærer å være et integrert og harmoniskt menneske, og dette forutsetter faktisk at man er egoist. Egoisme innebærer å integrere sine handlinger med selvet; å uttrykke sitt ego i sine handlinger, d.v.s. å integrere kropp og sjel. Det innebærer at man ikke er i konflikt med seg selv. Et integrert og harmoniskt menneske er altså egoist.

maranata
maranata
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Alvorlig talt Mike : du skriver at “I livet er menneskesinnet mer begrenset enn i døden”. Det er med respekt å melde det reneste sprøyt! Jeg håper din profesjon ikke har noe med slike ting å gjøre, for da vil du lett kunne stemplet som kvakksalver!

Du skriver også: “Når det bevisste sinnet blir kjent med det ubevisste sinnet oppstår det en samkjøring i fellesskap mot høyere intensjoner”. Hvis man oppsøker en sinnstilstad med sitt sinn som et åpent hus vil det lett kunne invaderes av en hvilken som helst åndsmakt. Hvis dette endatil er hensikten leker man med noe man ikke aner konsekvensen av

Lars-Roger Moe
Skribent
Svar til  maranata
12 år siden

Ditt “ego” er som Mike skriver et begrep oppfunnet av plagiatisten Freud. Passende navn på en mannen forresten, som i “svindel”.

Offentlig korrekt psykologi har dessverre alt for lite med virkeligheten å gjøre, men har alt å gjøre med å tolke tanker/følelser/bevisstet inn i det reduksjonistiske paradigmet.Skivebom med rifle mot fotballmål. Psykolkogien som doseres på universitetet er gjennomgående ubrukelig, og psykologer som forholder seg til essensen i dette faget slik som det der formidles er grunnleggende ubrukelige. Det finnes flinke psykologer, for all del, men de vokser ikke på trær. Jeg har sagt mye ufordelaktig om helsevesenet generellt her før, og det meste kan med et pennestrøk overføres til psykologien som helsedisiplin også. Det er herved gjort. Jeg bruker innimellom å si at for å få èn kompetent psykolog så må man ha ett kull psykologistudenter gjennom universitetet – problemet er at vi må prakkes med alle kullingene også…

Man kan selvsagt bruke mange av elementene og begrepene og lære mye av psykologien. Men det er et interessant puslespill. For å få det til må brikker som er klippet til for å passe i det offentlige bildet som fallbys rekonstrueres. Der puslespillet er fikset med formtre og ekstra maling må brikker skilles og renses. De brikkene som ikke passet, som er gjemt under teppet, må opp på bordet igjen. De brikkene til venstre på bordet der, alle som det finnes noe blått på, hører også med i bildet – selv om ingen av de andre brikken ehar noe blått på seg.

Jeg har jobbet 20 år i psykiatrien – jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier – og har jobbet freelance med helse og bevissthet, så langt i 7 år etter jeg evakuerte det synkende skipet. Jeg er også sjaman og har studert bevissthet fra den siden også. Vet du hva? Det var den vestlige psykologien som falt igjennom for sjamanismen, og ikke omvendt – slik det ellers ville vært naturlig å tro i vårt opplyste oligarki. Bevissthet er faget mitt. I denne sammenhengen er jeg ikke bare kvakksalver, jeg er også kjetter – jeg kommer innenfra og mener noe annet en keiser Freud og hans skreddere.

Det Mike skriver under her ikke “det reneste sprøyt”, men et konkret faktum. Å være offentlig sertifisert til å hjelpe mennesker tilbake til en normal og velfungerende tilværelse i et fundamentalt sinnsykt samfunn kan forstås på ulike vis.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  maranata
12 år siden

Jeg har også jobbet i psykiatri i mange år, psykologer og psykiatere har kanskje ikke den beste og mest helhetlige utdannelsen, men selv de sier at Freud er avlegs og at ingen bruker hans teorier i behandling.

JohnnyWalker
JohnnyWalker
Abonnent
12 år siden

God og sannferdig artikkel!
Konkurranse-samfunnet skaper noen få vinnere og veldig mange tapere. Det fører også til at kynismen øker i samfunnet.

På sikt så fører konkurranse-samfunnet til at beslutningsmyndigheten i et land flyttes fra politikerne og over til det private næringsliv, og dette er en svært uheldig utvikling. Politikerne blir tilslutt bare galionsfigurer uten reell myndighet, og folket i Norge mister sin selvstendighet til et eller annet mulitnasjonalt selskap. Vi vet jo alle hvem som eier disse store mulitnasjonale selskapene. ;-)

Dette er faktisk i ferd med å skje i Norge. Politikerne skal stadig vekk konkurranse-utsette forskjellige deler av det offentlige næringsliv.
De selger faktisk landet vårt, bit for bit. Vi ser jo at dette skjer, men vi har jo ikke makt til å gjøre noe med dette. Eller?

Apoteose
Apoteose
Abonnent
12 år siden

Takk for en meget god artikkel.

Apropos Edward Bernays. Her er en informativ mini-dokumentar om ham:

Edward Bernays: Propaganda

http://www.youtube.com/watch?v=CFXLLopp8jc&feature=related

Det sies at Bernays lot seg fascinere av Freuds beskrivelser av menneskets skjulte irrasjonelle krefter og at han ved å appellere til disse følgelig fikk mennesker til å opptre irrasjonelt.
Han viste amerikanske selskaper hvordan å få folk til å ville ha noe de ikke trengte ved å knytte masseproduserte varer til “underbevissthetens begjær”.

Ideen om at informasjon styrer atferd gjorde seg gjeldende.

Ut av dette kom også en politisk ide om hvordan å kontrollere massene, noe som kan sies å ha hatt en nokså fordelaktig effekt for de høye herrer.

En representant for Lehman Brothers skal ha uttalt i 1920-årene engang, at folk må trenes opp til å begjære.
“Menneskets begjær må overskygge dets behov.”

Når egoet vårt pleies eksternt, hemmes kritikeren internt.

kjemisk
kjemisk
Abonnent
12 år siden

oppsiktsvekkende innlegg, Mike!
Men det vil få motbør av skeptikerne siden de ikke lærte dette da de skulle opp til eksamen pilosophicum ved universitetet. Å tenke nytt og danne seg nye forståelser av hva som rører seg i menneskenaturen er fy og fysj. For de bare vet at de gamle hadde det hele bildet av hva mennesket består av, selv om jeg også har en del motforestillinger av hva antikkens filosofer sto for..

evilbug
evilbug
Abonnent
12 år siden

Jeg er vel stort sett enig med Cechanowicz, men jeg TROR at dersom myndighetene hadde sørget for at alle hadde lik mulighet til å delta i klima der konkurransen er sunn, hadde den heller ikke blitt så enormt grisete. Men, det er jo nettopp det de IKKE gjør etter min mening. Det handler mer om gi mange muligheter til noen få store, slik at disse kan skaffe seg en monopollignende situasjon. Dette gjelder ikke bare i næringslivet, slik jeg ser det, men også innenfor det politiske (politisk ”korrekthet”) og akademiske (”vranglære”) liv.

Beklager gjørmehuet mitt – jeg har ikke noen bedre filosofiskt kommentar å gi.

yra
yra
Abonnent
12 år siden

Takk for enda en utvidelse av fokus-horizonten, mike!enig i mye av artikkelen.

rent praktisk så kan det være nyttig å se på eget ego litt nærmere og gi det en nyttig rolle, f.eks.å hjelpe deg til åt a vare på deg selv. da kan du være glad i egoet ditt, takke det, og trenger ikke å prøve å skule det, være flau det – og ego få sin anerkjennelse og trenger ikke å føle seg sterk gjennom all det tull og tøys som fører til konkurranse etc.

skogsfilosofen
skogsfilosofen
Abonnent
Svar til  yra
12 år siden

Trist å se hvor mange som kjøper budskapet om at alt skal lønne seg Det virker som at høy fart i alle sammenhenger blir brukt for at folk ikke skal tenke for mye. takk for inspirerende artikkel

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

– Breiviks vrangforestillinger vanlig i høyreekstreme miljøer

– Dette er en subkultur med sterk konspirasjonsforståelse av verden, hvor det skilles mellom onde og gode krefter, med en ytre fiende og indre sviker.

Konkrete eksempler på vrangforestillinger er ifølge de sakkyndige Breiviks opplevelse av å være i «ekte krig». Han mener det foregår etnisk rensing i Norge, og at krigen føres mot alle vesteuropeiske regimer – for å bekjempe hjernevask, infiltrasjon og ødeleggelse av det etnisk norske:

«Observanden har omfattende tanker om infiltrasjon og bakenforliggende konspirasjoner hos sentrale samfunnsdebattanter og samfunnsinstitusjoner.
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7901282

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

“– Dette er en subkultur med sterk konspirasjonsforståelse av verden, hvor det skilles mellom onde og gode krefter, med en ytre fiende og indre sviker. ”
På venstresiden er det en sterk konspirasjonsforståelse av verden, hvor det skilles mellom onde (kapitalistiske) og gode (sosialistiske) krefter, med en ytre fiende (USA) og en indre sviker (høyresiden). På høyresiden er det en sterk konspirasjonsforståelse av verden, hvor det skilles mellom onde (sosialistiske) og gode (kapitalistiske) krefter, med en ytre fiende (Russland) og en indre sviker (ytre venstresiden).

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Hadde jeg kunnet gitt et svar til Bjørgo. måtte det blitt noe slikt som:

”Den som fisen først er var, er fisens beste far”

Eller hva nå man sier…

BelzeBob
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

Akkurat som i gamle Sovjet altså. Alle som har alternative syn på ting regnes som sinnslidende og sperres inne på institusjon.

yra
yra
Abonnent
Svar til  Mole
12 år siden

disse “vrangforestillinger” er typiske kjennetegn for en psykopat, uansett fra hvilket miljø den kommer fra. sammen med disse kjennetegn kommer: jeg er og vet best, og:jeg gjør absolutt alt som trengs for å få statussen til dem som vet best i praksis = ubegrenset makt over alle og alt.
Så enkelt er det.
Tilskerne/de omkring/sammfunnet må husket at de har selvbestemmelse (eller kall det makten)til å velge seg ut av dette spillet. Det er bare en ting som forhindrer det: frykt (og: “å tenke at du er noe bedre enn en psykopat…”)

Mole
Mole
Abonnent
Svar til  yra
12 år siden

Psykopati
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Opprydning: Denne artikkelen trenger en opprydning for å oppfylle Wikipedias kvalitetskrav. Du kan hjelpe Wikipedia ved å forbedre den.
http://no.wikipedia.org/wiki/Psykopati

Ja denne artikkelen krever nok en opprydning etter 22-7.

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
12 år siden

Flott filosofisk artikkel, Mike. Tror det er få som kan si seg uenig, bortsett fra økognomer og idrettsutøvere.

“Tro det eller ikke, er utviklingen i ferd med å gå i en positiv retning. Den trenger din deltakelse og aktiv engasjement. Om du ønsker å delta aktivt og velge en sak som er dekkende å stå for, vil jeg invitere deg til å stå for samarbeid uten konkurranse.” Å delta i dette med engasjementet er enkelt, som du beskrev noe før i artikkelen, er å melde seg ut. Det letteste er å begynne å dyrke mat selv, fiske sjømat, kjøpe lokalt, skru av TV, si opp abonnement i aviser, si nei til reklame i posten, jobbe svart, sette seg inn i praktiske ting for å gjøre mer selv ect.

evilbug
evilbug
Abonnent
Svar til  Balle Clorin
12 år siden

Når vi har et styringssystem som ikke forstår annet språk enn vold, tvang, fiksing, løgner og skuespill (som gråtekonene til AP, som flyr på gangen og tuter fordi noen våger å kritisere Stoltenbergguden og saueflokken hans), hvilket annet valg har vi enn å danne et alternativt samfunnssystem? Vi har jo ikke noe annet valg.

Det er vel kanskje på tide å bli litt ”greske” (de som er så ”late” vet du), og kanskje dette samfunnet burde ha litt mindre ”slaktekonkurranse” slik Cechanowicz mener(?)

Hvor mye og hvor lenge gidder vi å føye oss for folk som er regelrett ondskapsfulle? Bare se på Janne Kristiansen som skal overvåke folk under et så vidt begrep som ”potensiell soloterrorisme”. Man kan jo tenke seg hvem som er offeret nå. og mange risikerer nok å få plantet sprengstoff i garasjen eller lignende, kun fordi man er enslig mann, går med T-skjorte påtrykket Gadsdenflagget og yttrer sin misnøye med det norske sosialistfascistiske terrorregimet. Fruen er jo så ”beistlig” at selv folk innad i PST må begynne å lure på om noen har hevet Helvete i korridorene.

Jaja, de får bare føre meg opp på dødslistene de opererer med. Som nevnt før; Systemet forstår ikke annet enn vold og tvang.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Veldig bra artikkel! Jeg har alltid tenkt at konkurranse er det motsatte av å hjelpe hverandre frem.

Michelle
Skribent
12 år siden

Hvorfor og hvem har så sterkt behov av å neddope ABB før rettssakene starter?
Hvor er alle vitnene som beskrev flere gjerningspersoner?
Hvorfor ble det trent på 22. juli scenario rett før?
Hvem sørget for Stand Down og la kjepper i hjulene?
Hvorfor deltar Norge fremdeles i kriger basert på løgnen 9/11?
1 http://helpfreetheearth.com/news9_FixedElections.html
2 http://spirituallysmart.com/ron_paul.html
3

4

5

6

7

8 http://y2u.be/_tARBVWpp18

Ole-John Saga
Skribent
Svar til  Mike Cechanowicz
12 år siden

Tusen takk for noe jeg tror er den beste artikkelen jeg noensinne har lest Mike <3

PST
PST
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Sutt å tro du kan så mye. De du linka titta jeg litt på. Fy faen for noe vås.

Etter at du har “eksaminert” deg selv, med hjemmelagde konspirasjon sider(Der han som skriver, kan så å si skrive hva faen han har lyst til, og du tror på det)+YouTube videoer(Som er irrelevante bevis på noe som helst), så betyr det ikke at du vet noe mer enn andre mennesker. Ikke alt er som på en film, der staten driver med en konspirasjon/undercover operation. Dette er den virkelige verden Michelle. Slutt å ha så noia, få deg en hobby/jobb/utdanning i stedet, og lev livet ditt! Det å låse seg fast i konspirasjoner ødelegger _friheten_ din.

1: ?????
2: Det var ikke flere gjerningspersoner. Når du får panikk(Sånn som dere konspirasjonsbarna har), så kan man tro masse rart. De trodde de så flere, noe som viste seg å være feil.
3. SELVFØLGELIG trener beredskapstroppene på scenarioer hele tiden!!!!! Er du helt forvrengt i toppen eller? De har øvelser hele tiden, slik at de er best til å gjøre det de gjør! Kjenner personlig personer som jobber innenfor beredskap i forsvaret, der har de øvelser hele tiden. Slik at man ikke nøler eller tviler på hva man skal gjøre hvis et slikt scenario først skjer. DETTE ER EN TILFELDIGHET AT DE TRENTE PÅ DETTE RETT FØR 22 JULI.
4. ????????
5. Fordi Afghanistan er en trussel mot verdensfreden(som dere konspirasjonsbarn er veldig opptatt av, så dere burde jo støtte den) og sikkerheten(SOM GJELDER DEG OG DINE MICHELLE!). I tillegg hjelper vi det Afghanske folk vekk fra elendighet(Der fks; jenter får gå på skole). Nå vet jeg du kommer til å svare som alle konspirasjonskålhoder; “ER DET Å BOMBE Å DREPE DEM Å HJELPE DEM??!?!?! BLABLABLA NÅ ER JEG SMART!111one.” Selvfølgelig vil sivile liv gå tapt, dessverre. Men dette er en krig-sone, ting skjer fort, beslutninger må tas fort. Fienden gjemmer seg blant de sivile, og bruker dem som sitt “skjold”. Derfor er krigen i Afghanistan så vanskelig.

Dere konspirasjon-folk må slutte å ha panikk! ikke alt her i verden har en “masterplan-konspirasjon” bak seg.

Sigr Huginsson
Forfatter
Svar til  PST
12 år siden

: Nå har jeg ikke sett på de linkene til michelle så de skal jeg ikke kommentere, men jeg la merke til følgende kommentar:

“Der han som skriver, kan så å si skrive hva faen han har lyst til, og du tror på det”

I følge ordlyden din virker som om du er motstander av frie og uavhengige medier/nettsider/blogger, og ønsker en regulering av informasjon. Er det riktig?. Isåfall, hvem skal regulere og hvilken politikk skal reguleringen bygges på?. Har ikke alle rett til å “skrive hva faen de vil” så lenge man ikke oppfordrer til vold og lovbrudd?

Rainbow
Rainbow
Abonnent
Svar til  PST
12 år siden

PST:

Her må jeg si meg enig med deg. Her inne blir absolutt alt tatt for å være en gedigen konspirasjon av mange kommentatorer, hvor det hele tiden _må_ være en ond elite som står bak alle onde hendelser.
I den virkelige verden er vi mennesker helt kapable til å gjøre onde handlinger helt på egen hånd, enten ved å ha et forskrudd og sykt sinn eller ved egoisme og grådighet. Dette ser enkelte kommentatorer her inne til å velge å se bort fra fullstendig. Det er tragisk å lese hva slags verdenssyn mange har.

Michelle:

Til punkt 1: “Hvorfor og hvem har så sterkt behov av å neddope ABB før rettssakene starter?”

Neddope? Å bli underlagt psykiatrisk behandling er ikke det samme som å bli neddopet. Har han en psykose så er han antakelig usammenhengende, irrasjonell, har uttalte vrangforestillinger og muligens en underliggende sterk angst. Da vil han kunne få antipsykotiske medikamenter som gjør at han klarner opp og får et bedre grep om virkeligheten i stedet for å sløves ned.

Hvem? Det er jo en rettighet alle har, inkludert ABB, å få helsehjelp når man er syk. Mener du det er etisk og moralsk riktig at han skal forbli i en psykotisk vrangforestillingsverden resten av sitt liv? Mener du det tjener ham og samfunnet at han forblir syk og farlig for andre? Til opplysning så innebærer en psykose som oftest at man ikke har innsikt i egen sykdom.

Michelle, du ser en konspirasjon der det ikke finnes en!
Jeg kan forstå at man rett etter hendelsene 22/7 kunne se for seg det ene og det andre, men etter som stadig ny kunnskap om ABB og hendelsene kommer fram, så blir det rett ut tull og vås det du hele tiden hevder her inne. Det er et hundretalls mennesker som befatter seg med denne saken fra forskjellige vinkler, i tillegg så finnes det opplysninger fra hans familie og venner. Alt støtter at han var og er syk og var alene om handlingene. Dine påstander om at så mange mennesker skulle inngå i en konspirasjon blir bare latterlig.

no problem
Abonnent
Svar til  PST
12 år siden

oi oi du er en naiv tulling
tenkt du ut allt det selv, eller hadde du hjelp

5 – klart i afganistan produser de ikke heroin, det er riktig de produser opium
det er jo ingen jeg kjenner nå som bruker herion enten er dau eller så har de klart å slutte så det betyr vell egentlig at om ikke jeg vet om noen som bruker herion så gjør vell ingen det!
3 – trening og tefeldigheter ja skjønner det at for deg er det telfeldig om du går på trenning og det er sikkert veldig tilfeldig hva du gjør når du trener
2 – riktig det at de fleste av oss er bekymret for barna våres og likker ikke vaksine programet som foregår og er meget skeptiske til det greit dt at du godtar og hopper når du blir fortallt å gjøre det men det betyr ikke at vi andre må følge ditt eksempel
sitere Bill Gats the vacination program is a tool for reduction off the world popelaision

og jo abeselutt alt rener ut i NWO og ingen ting av det som forgår er tilfeldig alt er styrt ikke hver så naiv og tro at det hvar hitler som hvar den siste til o maniupler dominer styre folke masser eller brukke propaganda den er sterker i dag en noen gang det kun du av mange som ikke greie å se igjenom den.

BelzeBob
Abonnent
Svar til  no problem
12 år siden

no problem

Er dette muligens “Aurelio” fra Esonett? Hva er det med dere som ikke klarer å installere stavekontroll? Tenk på at andre skal kunne klare å forstå det dere skriver. Mulig du har ADHD eller noe eller kom til Norge forrige vår, men du fremstår som en tulling når du ikke klarer å skrive norsk.

PST
PST
Abonnent
Svar til  no problem
12 år siden

Jeg er en “naivtulling” fordi jeg er “HJERNEVASKETTTTTT” og ikke bruker en tin foil hat. CIA/NWO styrer meg!!! neiiiiiiiii!!!

Men du som er en smart oppegående person, bruker vel en slik en 24/7. Du vil vel ikke at CIA og NWO skal lese og kontrollere tankene dine?
http://en.wikipedia.org/wiki/Tin_foil_hat

Paranoia+konspirasjoner= sant.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  PST
12 år siden

Det er vel ikke svært sannsynlig at en Oslo-gutt fra Frogner har praktisk erfaring og fingerferdigheter til å lage en bombe, for så å time og detonere den. Dette virker mer som en US Delta operasjon, organisert med bla black ops helikopter støtte fra Stuttgart. Vi nærmer oss Libya status.
Politiet stiller ABB spørsmål og redigerer svar. Det er sannsynlig de som i første omgang har mest å tape om mind controll bobla skulle sprekke. Deposprøyter i ræva er betryggende for alle parter, så slipper man å stille flere ubehagelige spørsmål.

PST
PST
Abonnent
Svar til  Uffda
12 år siden

Hahahaha, du kan ikke være seriøs nå?

Tar på meg http://en.wikipedia.org/wiki/Tin_foil_hat min og legger meg med lættis.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  Uffda
12 år siden

Dette ligger over ditt klareringsnivå. :-) PST er bare en fasade etablert for å skjule the real devils delusions noe din kommentar og hendelser bekrefter. æda bæda…

Leste du innholdet på linken, kan referer noe her om det behager:
“Humans are able to detect modulated radio-frequency electromagnetic signals in the microwave range, hearing them as sounds. The perceived source of induced sound is located inside of or directly behind the head of the recipient, regardless of the location of the transmitter. The effect is believed to be caused by thermoelastic expansion of the brain exposed to microwaves.[9]” osv… As a declassified National Ground Intelligence Center document points out:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tin_foil_hat

Oxford
Oxford
Anonym
Svar til  PST
12 år siden

PST. Trodde de fleste interesserte hadde sett igjennom illusjonen om at aggressiv krigføring er til for å hjelpe det angrepne lands sivilbefolkning. ??

Det foregår ingen konkurranse her på speilet om hvem som vet mest.
Det foregår derimot et samerbeid om å finne sannheter.
Det er jo du som påstår at du vet så mye i og med at du kan avskrive alt som skrives her.

Hadde det ikke vært for sannhetssøkere og deres gravende arbeid, hadde verden vært enda mer skakk-kjørt og overfladisk enn den er i dag. Regner med du skjønner det. :)

Hvorfor har det seg sånn at dere skeptikere må være så nedlatende og stygge i munnen? Eier dere ikke folkeskikk? Mulig du bare er ute etter å provosere, men alikevel. Hvis du endrer litt på tonen din så blir alt så mye hyggeligere. Først da kan vi starte diskusjonen. Og da kan vi lære av hverandre. Vi kan alle ta feil, og det gjelder i begge leirer.

La oss bytte ut konkurranse med samarbeid :)

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Michelle
12 år siden

Sitat: “Hvorfor deltar Norge fremdeles i kriger basert på løgnen 9/11?”

9/11 løgnen er som en stor global kreftbyll, og massemedia samt lands myndigheter har fremdeles ikke presentert de tusentall av bevis som foreligger

http://ae911truth.org

http://abeldanger.net

« Forrige artikkel

«Ulvenes dal: Palestina» filmanmeldelse

Neste artikkel »

Thrive: Dokumentaren som vekker deg opp

51
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x