Bla i tag

ondskap

Hva vi kjemper for alle sammen

Kontrastene i samfunnet er blitt sterke og klare de siste årene. De blir enda mer tydelige for hver dag som går. Samfunnets og kulturens tilsynelatende kompleksitet er avgjort innviklet og forvirrende for folk flest. Ulike grupperinger står på for å forsvare sine hjertesaker og fremme oppmerksomhet på urett, overgrep, uforstand og fortvilelse. Det er opplagt

Vrangforestillingen som tar livet av oss

Noen ganger opptrer onde ting som gode. Det er da at ondskapen er på sitt verste. ABB ser seg som rett til å besitte tronen - han vant - i konkurransen om hva eller hvem? Kan det være at konkurranseånden er ondskapen som har besatt ABB? Hvor mange flere er da smittet?