Lures du av de offisielle versjonene?

4.6K visninger
9 minutter lesetid
11

Formidler massemedia en versjon av virkeligheten som tjener en spesiell gruppe eller agenda? Er det da slik at fakta enten forties eller at vi lures til å tro noe som slett ikke er tilfelle?

I så fall – hvorfor?

Flere og flere innser at verden ikke styres av rettferdighet, fornuft og av det som er til alles beste. Tvert imot er det slik at de som har mest penger, makt og innflytelse sørger for å sikre sine interesser. Følgene av dette er mer omfattende enn mange er villige til å ta inn over seg. Blant annet har disse mektige gruppene stor påvirkningskraft og innflytelse over vanlige nyhetsmedia.

Et stikkord er Perception managment. Dette utrykket stammer fra USAs militære og kan i korte trekk beskrives slik. Vi former din oppfatning og presenterer den versjon av saken som tjener våre interesser og som vi derfor ønsker at du skal tro på.

Alt som på en eller annen måte kan true det etablerte og svekke marked, posisjon og innflytelse holdes derfor unna eller debunkes.

Hvem eier media?

Dersom en undersøker nærmere, viser det seg at amerikanske storbanker har en aksjepost på godt over 30% i Schibsted gruppen. Schibsted eier som kjent de fleste norske aviser. Slik er det også internasjonalt. Hvor lett er det ikke å holde kontroll når det meste av aviser og TV stasjoner eies av noen få store selskap?

Hvordan lures vi?

En av strategiene som brukes (og som får de fleste på limpinnen), er nyhetsoppslag med store fete overskrifter hvor samme ’informasjon’ gjentas fra mange ulike media omtrent samtidig. Når dette skjer overveldes vi og det som hevdes prentes inn i bevisstheten vår uten at vi får reflektert og tenkt over om det egentlig forholder seg slik. Her er et godt eksempel som de fleste fremdeles husker, selv om det nå er 13 år siden.

”Saddam Hussein er tatt til fange”

I desember 2003, ble det kunngjort at ’esset i kortstokken’ nemlig Saddam Hussein, var blitt tatt til fange. Således fikk det amerikanske militæret og særlig da president Bush, en fjær i hatten.

Vel, var det så egentlig Hussein? Ingen medier fikk mulighet til verken å intervjue eller fotografere. All informasjon inkludert bilder, kom utelukkende fra amerikansk militære/etterretning! Saken var så helt ute av mediabildet i over 1 år. Hvorfor? Les videre….

Hva da med den egentlige Saddam Hussein?

Informasjon gitt i tidsskriftet Share International(1) hevdet at SH ble drept i mars umiddelbart etter at invasjonen startet. Her er informasjon som bekrefter dette. I følge CBS korrespondenten David Martin, hadde USA veldig god etterretning om hvor SH befant seg da krigen startet. Sammen med andre av Iraks ledelse befant han seg nemlig i en bunkers som så ble fullstendig ødelagt av et amerikansk flyangrep(2). I følge informasjon fra Share International, ble den hardt skadde SH fraktet vekk på en båre og døde av skadene kort tid etter.

Lureriet

’Kompositten’ et photoshoppet bilde satt sammen av den egentlige SH og hans fetter.

Made by photoshop
Made by photoshop
Photoshop bilde
Photoshop bilde

Den egentlige Saddam. Som det fremgår av disse bildene av den ekte SH og fetteren, kan den observante leser se at dette ikke kan være samme person. Øynene er den del av et ansikt som endres minst og som er lettest gjenkjennbare. Derfor sladdes de på bilder nettopp for å hindre gjenkjennelse.

Saddamreal2
Et annet autentisk bilde
Den egentlige Saddam Hussein
Den egentlige Saddam Hussein
Fetteren - fake
Fetteren – the faked Saddam
Et annet bilde av fetteren
Et annet bilde av fetteren. Den egentlige Saddam hadde normal tannstilling, men fetteren som ble hengt i 2006, hadde underbitt.

The Saddam capture was a hoax:

Professor Michel Chossudovsky, leder for Global Research, beskrev det slik:

Michel Chossudovsky
Michel Chossudovsky

”Omstendighetene slik det ble rapportert der han ble arrestert i et gjørmehull, ubarbert og med 1000 vis av nye 100 dollarsedler og to Ak 47 samt en pistol ved siden av seg, peker mot et nøye planlagt media bedrag”(4).  Her er en serie fra Global Research: Doubts regarding capture of Saddam.

Depatterning

Det er en kjent sak at Saddam hadde flere dobbeltgjengere eller såkalte look alikes. En av dem var altså Saddam Husseins fetter. For å ta ny identitet gjennomgikk han et omfattende hjernevaskprogram. Dette er grunnen til at saken vekke fra nyhetsbildet i over 1 år.

Det kan gjøres på flere måter, men metoden som ble brukt tidligere, var en kombinasjon av søvnmangel, vedvarende elektriske støt mot hjernen, samt medikamenter. Slik oppnår en det som kalles depatterning, dvs. personens hukommelse blir visket ut.

Her en en dokumentar fra History Channel som beskriver hvordan tusenvis av mennesker gjennomgikk slike Mind control eksperimenter.

Mind Control – America’s Secret War 

Fra 27. 44 forteller Linda McDonald, en av de som ble utsatt for denne grusomheten, at hun etterpå ikke gjenkjente sine egne barn!

Repatterning

Personen gjenomgår så en repatterning prosess hvor den nye identiteten preges inn ved hjelp av kontinuerlige beskjeder som personen må høre på gang på gang hele døgnet.

Da all hukommelse ble slettet, hadde 99% av de som ble utsatt for disse eksperimentene ingen anelse om hva de hadde blitt utsatt for(se  dokumentaren)

Det ‘snedige’ sett fra de som står bak disse overgrepene sin side er altså:

  1. Offeret husker ikke at dette har skjedd.
  1. Vedkommende husker heller ikke sin gamle identitet. Saddams fetter var således ikke klar over hva han hadde gjenomgått. Han var blitt Saddam Hussein og gikk i døden som ham.
  1. Siden personen ikke vet om noe annet og fordi det har vært utsatt for meget intensiv de og repatterning, tar de med 100 % overbevisning sin nye identitet.

Til de som fortsatt tviler på at det er mulig å endre en persons identitet på denne måten. 

En dyktig hypnotisør kan for eksempel innbille en person som har blitt hypnotisert at et kronestykke som ligger på gulvet veier et tonn og ikke kan plukkes opp. Hva kan en ikke da gjøre med en person hvis en behersker mind control teknikker som har blitt perfeksjonert i over 60 år!

Ingen etterforskere har klart å finne ut noe om CIA sine Mind Control eksperimenter etter 1975. Det vi kan være ganske så sikre på er at metodene siden den gang har blitt mye mer raffinerte, blant annet med bruk av avansert elektronikk.

Rettsaken

Etter et års tid var ”jobben gjort” og rettsaken mot ”Saddam” kunne begynne. Sitat fra Share International, desember 2005: ”Foran øynene våre finner det nå sted et ondskapsfullt og tragisk bedrageri. Mannen i retten er ikke Saddam Hussein da han er død, men en stand in som ikke engang ligner så veldig.

Det er grunnen til at han har skjegg for å dekke over forskjellen. Dette er fetteren til Saddam. Det er heller ikke å undres over at han ikke vil gi opp navnet sitt”(3).

OV:”Navy Seals drepte Bin Laden i Pakistan i 2011″

Her skulle Obama ha sin fjær i hatten, og få økt sin popularitet som da var nedadgående.

Benazir Bhutto (1953 -2007) 2. november 2007, forteller hun på Al Jazeera: ”Osama Bin Laden har vært død i flere år”. En måned senere ble hun drept i et attentat. Tilfeldig?

Hva media i sin tid fortalte

CNN
CNN
Fox News
Fox News
BBC
BBC

Kommentar: Hvorfor skulle disse nyhetskildene først fortelle dette og så senere lyve om det samme ?

Det siste sikre bildet av den ekte Osama bin Laden, tatt 7. desember 2001.

Den egentilge Osama Bin Laden
Den egentilge Osama Bin Laden

Denne ”terrortrusselen” måtte jo holdes ved like!

Bin Laden etterligning
Bin Laden etterligninger.
Osama_deadfake
Fake bilde av den døde “Bin Laden”
Et annet forfalsket bilde
Et annet forfalsket bilde

Speilvendt bilde tatt fra filmen: Blackhawk Dawn.

Bildet som ble brukt
Bildet som ble brukt
Forfalskningen
Forfalskningen

Offisiell versjon(OV): ”Vi leter etter liv der ute”

Fakta er at vi har blitt og blir besøkt av en rekke andre sivilisasjoner fra ulike planeter i kosmos. Se NSpeilet sine mange artikler. Dette oppleves truende for de fleste lands myndigheter, militære samt for energi industrien. Derfor holdes det skjult, dvs. ingen informasjon eller vi fores med bortforklaringer.

OV: ”Mobilstråling er helt ufarlig”

En rekke forskningsresultater og undersøkelser viser det motsatte.  Se for eksempel denne informasjonen fra Barry Trower.  Denne OVen er selvsagt veldig bekvem for mobilindustrien.

OV: ”Bin Laden og 19 flykaprere fra Saudi Arabia stod bak terroraksjonen i New York, 11. september 2001”.

Se Speilets mange artikler om dette.  For eksempel denne.

OV: ”CO2 er årsak til klimaendringer og ekstremvær”

Lekkede dokumenter fra amerikanske myndigheter viser at værmodifikasjon har vært i gang siden 1948 og fra 1999 i verdensomspennende omfang. Dette har dramatiske virkninger på både klima og miljø. Se: ”Hva har skjedd med været, del 1 og 2”.

OV: “Homeopati er placebo”

SH
Foto av homeopatiens grunnlegger, Samuel Hahnemann, tatt i 1841

Jeg har nå praktisert denne metoden i 36 år og blant annet brukt 10 000vis av kroner på etterutdanningskurs. Dette hadde jeg selvsagt ikke gjort dersom metoden ikke fungerte! Dessuten, hvorfor sidestiller nå Sveits homeopati med vanlig medisin hvis metoden er uvirksom(5)?

I løpet av alle disse årene har jeg mange ganger observert hvordan både barn og ulike dyr blitt kvitt sine symptomer og plager. Her er det altså ikke snakk om troen på at dette skal hjelpe. Det samme gjelder skeptikere som i utgangpunktet heller ikke hadde noen tro på metoden.

OV tjener her legenes posisjon og innflytelse, samt legemiddelindustrien. Mer info om homeopati.

 

OV: “Vaksiner er bra for helsen og forebygger sykdom”

Sannheten er at ingen har oversikt over utilsiktede virkninger av å passere de naturlige smitteveiene og sprøyte sykdomskim fra flere sykdommer inn i kroppen samtidig. Dette er altså et gigantisk eksperiment med helsen vår som ingen egentlig aner konsekvensene av.

https://www.youtube.com/watch?v=K1m3TjokVU4 (Video er dessverre blitt fjernet, red. kommentar).

OV: “Gadaffi var en brutal diktator som måtte styrtes”

Faktum er at han gjorde veldig mye positivt for Libya, men ønsket et fritt og uavhengig Afrika som ikke var preget av USAs innflytelse. Derfor måtte han demoniseres og fjernes. Her spilte som kjent Norge en viktig rolle som USAs trofaste støttespiller. Vi var som kjent hovedansvarlig for bombingen.

OV: “Irak hadde masseødeleggelsesvåpen og var delaktig i 11. september”

Kommentar overflødig.

Sitat fra etteretningseksperten Andreas Von Bülow, forfatteren av boka: In the Name of the State: “95% av arbeidet som etterretningstjenestene rundt omkring i verden gjør, består av bedrag og desinfromasjon. Vanlige nyhetsmedia fremmer så i stor skala den aksepterte versjonen av hendelsene”.

Legg merke til hvilken vri main stream media gir dette intervjuet(Der Spiegel), med tittelen: Questioning 9/11: The Politician Turned Conspiracy Theorist”.

andreas-von-bulow
Andreas von Bülow

Kommentar: Vet ikke denne svært kompetente insideren hva han snakker om? Er det ikke nettopp fordi han påpeker massemedia sin rolle i bedrageriet at Der Spiegel betegner han som såkalt ‘konspirasjonsteoretiker’?

OV: ”Uvanlig lyssterk Jupiter/Venus”

I desember 2008 sendte Share International ut en pressemelding om at et strålende lyssterkt himmellegeme snart ville komme til syne og bli sett over hele verden og at dette var et tegn på at Maitreya, en ny åndelig lærer for menneskeheten, var klar til å stå frem. Disse stjernelignende objektene, som hver er på størrelse med fem fotballbaner, har siden 2009 befunnet seg i jordens atmosfære. De kan derfor sees både når det er overskyet, samt i nesten fullt dagslys. Den ene ‘henger som en lykt’ på himmelen, den andre sees ofte lavt på horisonten i sør utpå kvelden, mens den hele tiden blinker og skifter farge.

Her er en video jeg tok opp for noen år siden:

Etterord

Listen kan selvsagt gjøres mye lengre, men essensen er vel at en bør være kritisk til alt en blir servert, samt bruke ens evne til selvstendig tenkning? Spørsmålet en bør stille: “Hvem har interesse av at denne saken fremstilles slik?”

En bør også sjekke andre informasjonskilder som Nyhetsspeilet, Common Dreams,  Global Research, Steigan.no, etc.

Virker ditt?
Virker ditt?

Konklusjon. Alle som uten videre aksepterer en OV, lider av den illusjon at vanlige nyhetsmedia er en objektiv og nøytral informasjonskilde som alltid formidler fakta.

Kilder

  1. Kapital, mediemakt og tankekontroll http://steigan.no/2014/05/25/kapital-mediemakt-og-tankekontroll/
  1. Saddam, Dead or Alive? http://www.911hoax.com/Saddam_Dead_CBS_News_03_20_2003.html
  1. http://www.share-international.org/media/dec2003.htm
  2. War Propaganda and the Capture of Saddam Hussein. http://www.globalresearch.ca/articles/CHO312B.html
  3. Swiss to recognise homeopathy as legitimate medicine http://www.swissinfo.ch/eng/complementary-therapies_swiss-to-recognise-homeopathy-as-legitimate-medicine/42053830

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

11 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Ken
Ken
Anonym
7 år siden

Supplement til “HVEM EIER MEDIA?”

“Spør deg selv: “Hva skulle jeg vite om verden uten media?” Svaret er trolig: “Ikke så mye”. Du har lest dine skolebøker, kanskje også noen andre bøker, du har foretatt noen reiser og hørt historier om reiser fra dine venner og bekjente, men det er omtrent alt. Påvirkningen fra media i anledning ditt verdensbilde er derfor enorm. Nesten alt du vet om samfunnet og livet i ditt land samt andre land, verdenshistorien og alt som finnes der ute har du tilegnet deg gjennom media.

Med andre ord, om alle medier skulle samarbeide, så kanskje de får deg til å tro på noe som aldeles ikke eksisterer og skjuler saker for deg som virkelig eksisterer. Det lyder ikke logisk, men det er absolutt mulig. Sant eller falskt?

Visste du at de største medieforetakene og nyhetsbyråer som Reuters og Associated Press eies av en meget liten gruppe mennesker hvor alle kjenner hverandre meget godt? Og at det er eksakt samme lille gruppe av mennesker som eksempelvis eier The Fed (American Federal Reserve Bank) og de største legemiddelforetakene i verden?

Dette er ikke oppspinn, undersøk det selv. Nevnte institusjoner er alle i hendene på familier som Rockefellers, Rothschilds, J P Morgans og flere med den slags familienavn.

Neste spørsmål… Hvem tror du har grunnlagt de store internasjonale organisasjonene som FN, NATO, Verdensbanken, internasjonale valutafond og Verdens Helseorganisasjon WTO? Tro det eller ei, men det er de eksakt samme navnene!

Og for å gjøre det enda mer skjørt… Hvem tror du utgjør toppen av de hemmelige selskapene som Frimurerne, direkte religiøse institusjoner som på egenhånd har utdannet nesten alle de nåværende verdenslederne? Nemlig, du har allerede gjettet det, de er til syvende og sist den samme lille gruppen mennesker som nevnt ovenfor.

Hvem kan det være…? Illuminati (makten bak makten/etablissementet)!

Denne lille gruppen danner et broderskap som kaller seg selv “Illuminati”. I deres kjerne eksisterer det bare 13 enormt rike familier. Når det kommer til velstand, får de Bill Gates til å se ut som en fattig djevel, men til tross for det dukker de så og si nesten aldri opp i nyhetsbildet (pussig eller hva, om de fikk bestemme hva mediene rapporterer…). De har dannet et verdensomspennende nettverk som omfatter nesten hver eneste organisasjon som innehar en viss makt. Fra regjeringsledere til underretningstjenester og fra universiteter til restaurantkjeder som eksempelvis McDonald’s. Du hadde ikke trodd dine egne øyne om du hadde fått ramset opp den uendelige lange listen med Illuminati-institusjonene.

Nåvel, denne kabalen kontrollerer også alle de store mediene (utenom Internet) og sørger for at ditt verdensbilde er begrenset til kun de saker og forhold som de vil at du skal kjenne til. Men den oppfattelsen er ikke sann. Sannheten er mye større, hvilket du kan lese om i anledning teser på “vår” hjemmeside (www.thegreaterpicture.com). Faktum er at sannheten er så mye større at for de aller fleste mennesker skulle livet forandres totalt om den kom ut helt og holdent på en gang.

Heldigvis finnes det nå tilstrekkelig mange andre måter å tilegne seg nyttig informasjon fremfor “vanlig” media takket være Internet…”

TheGreaterPicture er en internasjonal gruppe med forskere som ikke hindres av dogmer eller profesjonell desinformasjon. Deres eneste verktøy er deres sunne fornuft. De kommer fra alle samfunnslag (fra leger til lærere og fra oversettere til malere) og den største likheten mellom dem er at de er nysgjerrige og har et åpent sinn. I årevis har de gjennomført studier av alle disse kilder som nevnt ovenfor. Som så mange andre mennesker innså de at det er bedre å stenge av TV-en og annullere avisa hvis man virkelig vil lære seg noe. De kom også frem til konklusjonen om at det bildet mediene tegner for oss aldeles ikke er riktig. Måten saker og ting fungerer på i vår verden og alt som finnes omkring den utgjør et stort puslespill som viser seg å passe perfekt sammen.

http://www.thegreaterpicture.com

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
8 år siden

Først og fremmst må man lære å utvikle og deretter stole på ens egen dømmekraft. Det er absolutt ingen erstatning for dette. Deretter kan en begynne å veie og vurdere der andre sier og har sagt. Folk (og institusjoner, bedrifter, organisasjoner og individer) lyver når det passer dem. Og for mange passer det dessverre nesten hele tiden. Ta for eksempel 22/7 hvor deltagere ble intervjuet og fortalte at det hadde vært mer enn en skytter på øya. Buskerud TV sendte dette intervjuet som en kan finne på Nyhetsspeilet. Alle andre media valgte å hoppe bukk over denne svært viktige vitneobservasjonen. Det gjør dem alle til løgnere og bedragere i det de unnlater å fortelle sannheten om det som skjedde. Å lyve er ofte ikke bare det å fortelle en usannhet; det er minst like ofte å unnlate å si det en vet. De som farer medløgn må konfronteres. De vil nok ikke endre sin politikk, men de skal vite at de er avslørt som bedragere og deretter boikottes og ikke støttes ved at vi dumsauene fortsetter å abonnere og betale for å høre på en evig strøm av løgn. Boikott og latterliggjøring er sterke virkemidler og bør brukes uopphørlig. Når noen forteller deg en skikkelig skrøne, hva gjør du da? Tar du på deg et alvorlig ansikt og begynner å argumentere saklig og i dybden? Nei, du gapskratter! Det er den sunne og naturlige reaksjon. Ha en fortsatt fin sommer!

Radiv
Radiv
Abonnent
8 år siden

Ja hvem kan man stole på;)

https://m.youtube.com/watch?v=4sKTe6hzlio

Ken
Ken
Anonym
8 år siden

Terje,
jeg vil gjerne ha din kommentar på dette? Virker som en av kildene du refererer til er mildt sagt “dodgy”..? Er det du som er lite troverdig eller er det vedlagte nettside?

https://www.quora.com/Journalistic-Ethics-and-Norms-How-legitimate-is-The-Centre-for-Global-Research

Ollik
Ollik
Anonym
8 år siden

Hei terje, har du en oppdatering på om det skjedde noe den 28 mai?

Og til kildene dine; burde du ikke være mer kritisk? Hva sier du til dette om Global Research?

https://www.quora.com/Journalistic-Ethics-and-Norms-How-legitimate-is-The-Centre-for-Global-Research

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
8 år siden

Ok, vi er etter hvert blitt 100% overbevist om at media, myndigheter og firmaer lyver når det passer dem. Det eneste interessante spørsmålet nå er hvordan vi kan få en slutt på det. Jeg kan ikke annet enn å foreslå boikott og ikke-samarbeid. Jeg har sagt opp Aftenposten og det har ikke vært noe savn. Særlig ikke etter at kommentarfeltene forsvant. I tillegg til å avsløre løgnene på alle mulige og umulige måter. Nyhetsspeilet er viktig i denne forindelse. Hvis andre har gode forslag om hvordan uvesenet kan bekjempes vil jeg gjerne høre om det!

« Forrige artikkel

Tror du på selvmordsbombere?

Neste artikkel »

Chemtrails – hva i all verden er det de sprayer?

11
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x