Bla i tag

bin Laden

Lures du av de offisielle versjonene?

Formidler massemedia en versjon av virkeligheten som tjener en spesiell gruppe eller agenda? Er det da slik at fakta enten forties eller at vi lures til å tro noe som slett ikke er tilfelle?

Osama bin Laden – litt fiksjon og mye fakta

Osama bin Laden omtales ennå mye i media. Men hva er fakta og hva er fiksjon? Nyhetsspeilet gjennomgår her en del fakta om bin Laden som forties av vestlige media. Hovedårsaken til dette er at media er styrt av vestlig etterretning, i likhet med moderne terroraksjoner og bin Laden. Det er ikke bevist at bin

Operation Mockingbird: CIA-styring av vestlige media

For 60 år siden ble det etablert et topphemmelig prosjekt med sikte på at CIA skulle påvirke og kontrollere den "frie" pressen i vestlige land. Forholdet mellom pressen og etterretningen har i alle disse årene vært et TABU-område som er vel verd et studium. Mye tyder på at etterretningen i tiår etter tiår har holdt

Osama bin Laden har vært død lenge

Norske nyhetsmedier melder at Osama bin Laden nettopp er blitt drept i et amerikansk kommando-angrep utført på pakistansk territorium. Dette er åpenbart løgn.

Et symbol om det sakrale ved livet

For en tid vi lever i

Av og til oppstår det følelser som er vanskelig å sette ord på, når en leser og ser nyheter fra verdens usensorert Internett. Det oppstår kontraster fra to sett med krefter som sloss om herredømme. Verden er midt opp i en kamp for bevissthetens utvikling. Den ene siden vil holde bevisstheten nede, undertrykket i trelldom.

Andre del av oversikten over norske medias tabu-temaer

Tabu-oversikten – Del 2

Norsk presse er strengt sensurert. Vi tar her for oss 5 nye tabuer som norske media konsekvent unnlater å omtale.