https://www.iloveny.com/

Den 22.april 2022, “dirty bomb” i New York

1.2K visninger
16 minutter lesetid
9

Det gikk i flere år rykter om en kommende storsprengning av en atombombe i New York. Det skulle skje midt i byen, beboerne skulle bli truffet, lemlestet og helst drept, så mange som mulig. Hele verden skulle bli truffet av en sjelelig sjokkbølge, milliarder av mennesker skulle føle seg såret i sine innerste kjerner. For New York var byen de hatet mest av alt. Fordi byen hadde opptrådt så storsinnet, hadde ønsket alle slags menneskelige skjebner velkommen, en fordomsfri, gjestmild og varmhjertet storby, som strålte som en sol.

Men byen vakte også misunnelse, raseri, ergrelse og knyttede never. Fordi byen var iferd med å bli et symbol på den menneskelig kultur som alle elsket; enkeltmenneskets frihet, teater, maleri og skultur, biblioteker, konsertsaler, jazzklubber og store luftige parkanlegg. Dette avskydde maktfolket mere enn noe annet. De skuet at langsom svant deres makt dem ut av hendene, for deres makt var bygd på frykt og angst og penger. De iakttok med stor uro at tusenener av kunstnere strømmet til storbyen, regelrett svermet, som tiltrukket av en usynlig magnet.

De fremragende tårn opp mot himmelhøydene med 140 000 besøkende fra hele verden hver eneste dag, her.

Var byen var blitt et levende symbol (?), som viste seg i det ytre gjennom de to store tvillingstårne ble påbegynt i 1968, hele 110 etasjer høye, hver etasje ett dekar eller ett mål stort, et daglig gjennomsnitt på 50 000 mennesker arbeidet daglig i begge tårnene, hvert tårn var utstyrt med 99 heiser. Var det som om dette sentrum, denne magnet, World Trade Center, symboliserte nettopp velstand og New Yorks kulturelle makt, den blinket dengang vakkert i våre alles indre kosmos som en forlokkende betlehems-stjerne. Den vestlige verdens mektige, arkitektoniske kultur.

Men det var noen som ikke likte dette. De så utviklingen og denne plaget dem. De ville gjøre alt for å få dette ødelagt og fjernet fra jordens overflate. Og etter mange års innsats klarte disse av misunnelighet drevne maktfolk å invadere strukturene bak dette, helt systematisk og metodisk, slik de alltid har gjort gjennom tidene når det gjaldt destruksjon og ødeleggelse. Og uten at noen merket det, tok de over all makt og styring, for de hadde ikke klart å få lukten av gull ut av neseborene.

Slik lærte jeg historien om 9/11 å kjenne gjennom forfatteren Christopher Bollyn, han «connected the dots». Han har gjort et fremragende arbeide. Den var denne byen de hater som pesten. Fordi byen hadde blitt et mektig symbol på den vestlige verdens kulturelle muligheter, et strålende og sterkt, levende symbol, og det tålte de ikke. De hatet at en hel by med millioner av aktive, levende mennesker kunne få vokse frem. De følte seg så langt overlegen den vanlige mann, at de kalter ham for goyim.

Ble de motsagt, viste de et ubendig raseri og kunne komme til å oppføre seg som regelrette killervirus, slik de med jevne mellomrom gjorde ovenfor innbyggerne i Gaza, palestinerne. Hatet deres brant i deres hjerter. Det var derfor de holdt seg skjult, for kom de ut blandt vanlige folk, ville folk skjønt at de var fylt opp av hat; og de var ikke jøder, men kaltes for khazarer, de bare gjemte seg hos jødene: For byen, New York, skulle ødelegges, symbolet på frihet skulle jevnes med jorden, for enkeltmenneskers frihet var det verste de makt-ærgjerrige visste. New Yorks innbyggere var under press.


Det er dette New Yorkerne idag bærer preg av, 21 år etter 9/11, de bærer angsten i sine hjerter, hver eneste dag. Angsten for trusselen som allerede ble satt ut i offentligheten, av ingen ringere enn George Bush’s visepresident, Dick Cheney, som gjorde sitt livs innsats for å holde angsten for hatets flamme ved like hos folk flest, nettopp gjennom trikset ved å skylde på alt som kunne komme til å skje, og nettopp ved å få etablert begrepet «dirty bomb» i offentligheten…

Foto om NEST fra artikkel på rense.com, her, https://rense.com/general25/nest.htm

Dette utgjør en skittende bombe ifølge NTI (Nuclear Threat Initiative): «Cesium-137 er en isotop brukt i medisinsk utstyr for bestråling av blod. Det er imidlertid også den farligste av alle radioaktive isotoper. Hvis dette skulle bli brukt i en skitten bombe, ville det svært lett spredbare pulveret forurense et område i årevis, koste milliarder av dollar i evakuering, riving og opprydding. Cesium-137 i bestråling av blod brukes i mange land rundt om i verden, og det er hundrevis bare i USA.» Men begrepet skitten bombe brukes også om nucleare sprengladninger, også mininukes eller større atomare sprengladninger. Det er motivet bak som utgjør forskjellen.

Vicepresident under George W. Bush, Dick Cheney

For å få et konsentrert bilde om hva Dick Cheney har representert er et utdrag fra boken Vice Dick Cheney and the Hijacking of the American Presidency, nyttig. Det snakkes om bruk av tortur etter 9/11:

«Der var han, Dick Cheney, naken amoralsk og drevet av frykt: «Vi synes det er viktig å huske at vi er i en krig mot en gruppe individer, en terrororganisasjon som faktisk slaktet tre tusen uskyldige amerikanere den 11. september (2001); at det er viktig for oss å kunne ha effektive avhør av disse menneskene når vi fanger dem, fortsatte Cheney. Uuttalt var bekymringen om at 9/11 bare var en begynnelse, et forspill til mye mer skremmende angrep – en skitten bombe, giftgass i en t-bane, frigjøring av et biologisk middel – der så mange som en halv million kunne dø» (s.206).

For meg er det opplagt at han dengang allerede visste hva som skulle komme. At Cheney nevner biologisk krigsmiddel viser etter min mening at Vicepresident Cheney måtte ha vært en medplanlegger og medløper for både 9/11 og anthraxterroren i New York, og i tillegg ha følt seg særdeles viktig, skjult bak en høy posisjon og bak hemmelighetene han og hans regjering dengang bar på. *Tekst fra artikkel om miltbrann (se lenke nederst). Men man må alikevel for høflighets skyld spørre seg om Dick Cheney kunne være en patzy, helt uintelligent og tåkelagt, en man kunne manipulere til å utføre hva som helst? Jeg tror ikke det. På meg virker han våken, intelligent og åndsnærværende, ingen mann som man kunne narre til noe som helst. Av den grunn mener jeg han var en bevisst medspiller, en som var begavet nok til å “fremstille seg” for media og pressen. Dette er noe av bakgrunnen: Cheney hadde fingrene dypt inne i 911, men også meget mere.

Etter min mening hadde de samme folkene fingrene også dypt inne i sarin-gassangrepene i Tokyo i sin tid (20.mars 1995), men også i Husseins bruk av giftgass i den kurdiske landsby (Halabja i 1988) før krigen mot Irak. Noen mener at gassen dengang ble levert fra USA, det som er fellesnevneren er det vanvittige, det sykelige. Dette er en voldsstrategi, de politiske sionisters (og Talmuds sentrale rabbiers) vei frem til det kokepunkt de ønsker å skape, først og fremst i de vestlige land. Vi husker tilbake til timene etter sprengningen av WTC; NORADs kommandosentrum skulle synes viktig for styringen av forsvar mot flyangrep, flykapringer og sabotasje i luftrommet, intervjuet med Dick Cheney skulle fremstå som om han var akkurat der kl. 0830 om morgenen den 11. september 2001. Vi husker tilbake til den (fiktive) samtale som ble lagt ut på internett: «The plane is getting closer, mr Vicepresident». Og det verste var, flyene var et bedrag; de fantes bare på film.

Det må ha vært en lydproduksjon i et anonymt lydstudio, men med hans statistrolle og da også selvfølgelig hans tillatelse…hvilket tilsier at han måtte han stått tett opp i sentralstyringen av ikke bare 9/11, men også anthraxangrepene. Dr Richard Tubb, «livlegen til George W. Bush delte ut Ciproxin (Ciprofloxacin), antibiotika-tabletter mot miltbrannforgifting, til alle på flyet tilbake fra barneskolen i Florida og kommenterte: ’Ta dette profylaktisk. Vi kan jo ikke vite hva som var i luften i barneskolen i Florida,’»* Det var dødelige miltbrannsporer (anthrax), produsert i US armys egne kjemilaboratorier ved Fort Detrick. De er gjennomkorrupte, snyter skattebetalerne der hvor de tror de kan komme unna med det, og gnir seg i hendene for hver dollar som kommer inn på konto. Dr. Tubb har i dag finansiell tilknytning (evtl også eierandeler ) til et selskap som produserer covidvaksiner.


New Yorks dengang viktigste bygninger, symbolet på den vestlige verdens lovende velstand, WTC, i tårnene hadde en gjennomsnittlig arbeidsdag 50 000 mennesker sine arbeidsplasser. Dette ble sprengt av skjulte, meget kraftige og sterkt varmeutviklende sprengstoff, noen mener mininukes, som i et bombeangrep, tatt ned (taken out) og erstattet av Khazarenes speilglatte og glinsende symbol (toppfoto), som om de fra nå av hadde tatt makten over New York med sitt nye Center, foto, her.

“Jeg vet ikke hvor effektivt dette ville vært hvis det hadde vært en bombe et sted,” sa en senior polititjenestemann, som uttalte seg på betingelse av anonymitet, om NESTs post-sept. 11 aktiviteter. ”Du kan ikke søke i alt, og det finnes måter å skjerme kjernefysiske materialer fra detektorer på. Faktum er at vi lever i et vidåpent samfunn. Vi er sårbare. Det er begrenset hva du kan gjøre, men du må alltid gjøre det du kan.” Tekst fra NTIs-hjemmeside (lenke nederst).

Hvem er NEST

«Helikoptrene og forskerne er blant de viktigste ressursene til et lite kjent byrå i det amerikanske energidepartementet kalt Nuclear Emergency Support Team. NEST er et lite program med et budsjett på 77 millioner dollar. Forskerne, som teller rundt 750, er alle frivillige fra Energidepartementets våpenlaboratorier, og jobber i et telefonvarslende roterende vaktssystem. Men deres oppdrag – å beskytte de utallige broene, tunnelene, havnene, skyskrapere og monumentene i amerikanske byer fra en terrorists atomangrep – er nesten ufattelig skremmende i denne tiden med permanent beredskap.»

«Dick Cheney hadde tenkt på de verste tenkelig hendelser i nesten et halvt århundre. Hva annet ville få en ung mann som støttet Vietnamkrigen til å hele fem ganger søke utsettelse av sin militærtjeneste enn frykt for den personlig verste hendelse? Cheneys første hjerteinfarkt da han var trettisju stilte ham ansikt til ansikt med sin egen dødelighet. Som visepresident levde han med det hver dag. En enhet implantert nær hjertet hans hindrer ham fra en plutselig død. En ambulanse fulgte ham uansett hvor han gikk, og det samme gjorde et team av de mest sofistikerte bevæpnede vakter på planeten. Han reiste med en heldekkende drakt i kofferten i tilfelle biologisk terrorangrep og tilbrakte my tid på hemmelige steder dypt under jorden, og øvde for å være forberedt på det kommende Armageddon.» Fra boken Vice Dick Cheney and the Hijacking (s.207).

Skrekken sitter ennå dypt

Skrekken sitter dypt i sjelen etter 9/11, særlig hos New-Yorkere, men også hos andre våkne og engasjerte i USA. Det er i denne sammheng man får politikere til å ville bevilge midler til trygghets- og mottiltak. NEST er et resultat av dette, å lete etter radioaktive sprengladninger, mininukes med helikopter, gjennom aksjoner mot lastebiler og undersøkelser av flyplasser, broer og havnområder var deres hovedoppgave. NEST var nok ikke det produkt som Dick Cheney ville ha støttet, for han ville ha drivkraften satt inn for å få det ultimate samfunnskaos. Hva var egentlig Dick Cheney for slags politisk figur? En talsmann for terror? For bruk av tortur? For å få innført NWO? Var det bare hans egen paranoia som drev ham til dette? Kanskje var paranoiaen et skuespill for det offentlige publikum og media? Var han en av de politiske sionisters mannskaper i forberedelsene av det kommende totale kontrollsamfunn?

Fra hans selvbiografi In My Time, s. 431: «Etterretningskravene til krigen mot terror er helt forskjellige og på egentlig vanskeligere enn vanlig. Det er veldig komplisert å oppdage og spore nitten menn med boksåpnere som har til hensikt å ødelegge bygninger ved å kjøre fly inn i dem. Teknologien var på vår side under den kalde krigen, men situasjonen har på noen måter endret seg. Nå er det mulig for et individ eller en håndfull mennesker å skaffe seg de teknologiske midlene – en skitten bombe eller en våpeninfisert miltbrann – for å drepe i massiv skala.»

Han lot som om han ennå trodde på historien om de 19 menn med boks-åpnere, «the boxcutters», han trodde ennå på «the dirty bomb», og utelot å nevne at slikt bare kunne gjennomføres av folk som hadde spesialkunnsakpene, som disponerer teknikken og materialene og som er brutale og kyniske nok til å ville gjennomføre slikt, som hadde makt og kunnskap nok til å få utstyret gjennom politi- og NEST-kontroller og fikk dette plassert slik at søkehelikoptrene fra NEST ikke kunne finne det … han nevnter også anthrax, men skrev selvfølgelig ingenting om de dødelige sporer i 2001 kom fra Fort Detrick, noe han måtte ha visst, Pentagons eget giftproduserende laboratorium.

At Netanyahus Israel, de er ikke-jødene (kpt 2 og 3) fra Johannes Åpenbaring, både avviser og innrømmer at de har kjernevåpen (også NATO bruker dette tvetydige språk, som slangen som taler med to tunger) og hvis nødvendig akter å bruke dem, er ikke uten grunn. Og det de har fore er så ille, at mange politikere i den kommende tid vil ønske å få landet utslettet fra jordens overflate; for de har til hensikt å bygge ut sitt terrorregime til å strekke seg over ikke bare de nærmeste land rundt Israel, men også over Europa, USA og ASIA, med terror, med frykt og angst. De vil bygge mange lignende gigantiske konsentrasjonsleire slik Gaza er idag. Våre politikere vil anta at det er jøder som står bak, men slik er det ikke. De som gjemmer seg bak jødene, går under navnet khazarer.

«Israel nekter å innrømme offisielt at de har atomvåpen – en politikk kjent som “tvetydig svar” eller “tåkelegging av svar på spørsmålene.”[3] Dette til tross for at regjeringstjenestemenn gjentatte ganger – og av og til innrømmet – at det var et faktum. Og dette til tross for at den israelske atomvarsleren Mordechai Vanunu offentliggjorde smuglede bilder av atomvåpen og produksjonsutstyr på 1980-tallet.[4] Israel kan nå ha så mange som 400 atom- og hydrogenatomvåpen,[5][6] samt muligheten til å skyte dem opp via langdistansemissiler, ubåter og fly.[7] De kan bruke dem i et nytt angrep selv om militæret er avvæpnet.» Tekst fra artikkel: Israel Nuclear bully (lenke nederst).

The Samson Option
Resultatet av Israels bruk av Samson Option mot Beirut den 4rde august 2020, det forårsaket store ødeleggelser, ufattelig at de gjør slikt, men det gjør de og det må vi ta på alvor, jo før jo heller. Rakettinnslaget ble filmet, det ble forberedt gjennom en “tilfeldig” brann i havnelageret…foto og artikkel, her.

Raketten med en mininuke sprenghode som traff Beirut den 4. august 2020, som etterlot seg hundrevis av drepte, skadene og lemletsede, ødela havn og mange boliger, var etter min forståelse bruk av Israels stående trussel the Samson Option. De har aldri ikke engang vært i nærheten av å ta på seg ansvaret for dette, selv om nedslaget av raketten ble filmet. Og de har forbudt andre mediahus å gjøre det også, annerledes kan jeg ikke forklare hvorfor ingen mediahus gikk dette etter i sømmene. Deres språk er trusler, kun trusler, ufattbart ensidig, men det har alltid vært slik.

“Israelske Israel Shahak (prof. organisk kjemi i Jerusalem) skrev i 1997: ‘Israel forbereder seg tydelig på å åpenlyst søke et hegemoni over hele Midtøsten … uten å nøle med å bruke alle tilgjengelige midler, inkludert atomvåpen til formålet.’ [33] Zeev Schiff (journalist og militært korrespondent Haaretz) mente i 1998 at ‘Israelske atomtrusler utenfor den politiske allfarvei har blitt et problem.’ [34] I 2003 bemerket David Hirst (tidl. Guardian reporter) at ‘trusselen om vill, irrasjonell vold, som svar på politisk press, har vært en israelsk impuls fra de aller tidligste dager’ og kalte Israel en kandidat for ‘rollen som en ‘atomgal’ stat..[35] Noam Chomsky (jødisk US-forfatter) sa om Samson-alternativet ‘statens galskap er ikke fordi folket er gale. Når du velger en politikk som velger utvidelse fremfor sikkerhet, det er det dette du ender opp med å bli sittende fast med.’ “[36]

De er de verst tenkelige pøbler og bøller, men på statsnivå og tar uten å nøle ibruk moderne våpen de har fått fra Tyskland og USA, her om Iraks 24 millioner mennesker før Irakkrigen i 2003, de er ikke-jødene fra Åpenbaringen, kjenner ikke sannhet, de lyver alltid:

“Den israelske forsvarsanalytiker Zeev Schiff forklarte: ‘Israel kan svare med en kjernefysisk gjengjeldelse som vil utrydde Irak som land.’ Det antas at president Bush ga Sharon grønt lys til å angripe Bagdad som gjengjeldelse, inkludert med atomvåpen, men bare hvis angrepene kom før den amerikanske militærinvasjonen.”[27] Den tidligere israelske utenriksministeren Shimon Peres har innrømmet at atomvåpen brukes av Israel til “tvangsmessige formål” – det vil si å tvinge andre til å akseptere israelske politiske krav.[28]

I 1998 ble Peres sitert for å si: ‘Vi har bygget et kjernefysisk alternativ, ikke for å ha et Hiroshima, men for å ha et Oslo,’ med henvisning til å påtvinge palestinerne en bosetting.[29]” (fra artikkel om bullying Israel, lenke nederst). Men det er et varemerke til Israel politiske ledelse å terrorisere sine omgivelser, det har de holdt på med i mange år allerede, ikke minst de som er tvungne til å bo i Gaza, verdens største konsentrasjonsleir. Vi bør merke oss at de er ikke-jøder og politiske sionister, ateister og materialister, jødene lider like mye under at terror er et instrument til deres stats ledelsen (sentrum i dette er også i Oslo, som han uttrykte det: Slangens hode i Oslo, se lenke video av Mr Kvamme, nederst).

Olav Njølstads biografi om Jens Chr. Hauge har på ingen måte bidratt til å peke på Hauges egentlige rolle i Norge, å mate slangens hode, kanskje Njøstad ikke visste noenting om det, om Olav Njølstad, her.

Om The Samson Option: «Opprinnelig en strategi for siste-utveis-gjengjeldelse – selv om det skulle betyr Israels utslettelse – har dette utviklet seg til å bli en kjernefysisk mobbestrategi for å fremme Israels territorielle mål gjennom trusler og utpressing. Israel har mobbet ikke bare arabiske og muslimske nasjoner, men også USA og Russland med sine Samson Option-trusler. Mordechai Vanunu har påstått at Israel bruker trusselen til å “bombarde enhver by over hele verden, og ikke bare de i Europa, men også de i USA,” for å få tvunget igjennom sine høyst urimelige krav[8]». Holdningen bak er denne, formulert av General Moshe Dayan: Han reklamerte for Israels atomvåpenprogramm: “Israel must be like a mad dog, too dangerous to bother.” Men det han dengang unnlot å si var at den hunden han omtalte var dødssyk, den hadde hundegalskap (rabies).

Dragens hode i Oslo

At nordmannen Jens Chr Hauge var avgjørende for Israels atomvåpenprogramm er klart. Han transporterte personlig tungsvann til Israel helt på egen hånd, våre rikpolitikere var skjaltet ut av denne beslutning. Kan Kvamme fra Hedmark ha rett? Gjorde Hauge dette, fordi dem vestlige verdens dypstats sentrum ligger i Oslo, og at det var derfra ordren kom om å levere tungtvann til Israel? Hauge lystret straks. Kvamme er en av vårt lands modige frihetskjempere som dukket opp straks covid-pandemien var et faktum, 50-åringen fra Hedmark; han formulerte i vedlagte video noe ganske særdeles viktig: «Vær klar over: Dragens hode og senter er i Oslo».

Sheikh Imran Hosein sa det ganske enkelt slik om det å måtte drikke den samme gift som man har tilberedt andre, 5. mai 2021: «I have one last coming to me, and i hope the zionists are listening to me…and when you hear this coming you can take it and put in in your pipe, and smoke it: You know..(the) russian president Putin he said those who are preparing poison for us to drink, will one day drink their own poison. It is much truth in those words, because thats whats going to happen with this virus.
This virus has come from the zionist laboratory. And this virus was created to try to facilitate Pax Studeica to replace Pax Americana. So that Israel can become, more easily, the ruling country in the world without the obstruction of a hostile arab population in Israel and around Israel. So using the virus as a biological weapon; but dont you know that Allah can do also, have you forgotten when you give someone posion to drink, one day you have to drink the same poision. »

Statlig pressemelding fra Israel 9. mars 2020 (kom meg ihende den 18/6-21) om video, «conference with European leaders and discussed with them the challenges,» her.
Sebastian Kurz fortalte i etterkant av konferansen med Benjamin Netanyahu: «Jeg husker at vi hadde telefonsamtaler i mars (2020) hvor han sa at dere tar ikke pandemien alvorlig nok i Europa, særlig i Østerrike, og det måtte det bli en forandring på, mente Netanyahu. Det var en slags oppvåkning for meg, fortalte Kurz, for etter denne kraftige påminnelsen, kunne han ta den særdeles vanskelige beslutning.»

 

 

Den 22. april 2022

Vi kan med temmelig avgjørende sikkerhet slå fast: Benjamin Netanyahu er den internasjonale dypstatens ansikt utad. Han har gjennom sine pressemeldinger (se her) gjort det klart at han styrer covid-pandemiens utvikling i Europa. Det betyr at den muslimske lærer muhammedanske lærer Sheikh Imran Hosein i Islamabad hadde rett; pandemien var utviklet i de politiske sionisters kjøkken. At det var Netanyahus folk som sto bak 9/11 er også klart (se bollyn.com). Så begynner de politiske sionister og Talmuds ekstremrabbier å få mange stygge flekker på sine kapper. Skulle det detoneres en atomar sprengladning i New York den 22. april 2022, slik så mange new-yorkere etter det forferdelige 9/11 er redde for, vet alle oppegående folk at bare Netanyahu og hans folk har hatt alle nødvendige tilganger for å kunne gjøre slikt. I tillegg må vi være åpne for at nordmannen som er en verdig representant for den kristne kultur i Norge, mannen fra Kvammelia, har rett. Slangens hode er i Oslo: Skulle noe skje i New York, ble det bestemt i Oslo.


Alle oversettelser er min egne, boken “Vice Dick Cheney and the Hijacking of the American Presidency” kan lastes ned her, Dick Cheneys selvbiografi kan lastes ned, her: Seymour Hersh, Samson Option, kan lastes ned, her, om konsekvensene av nukesprengningen i Beirut i 2020, her, tekst om Netanyahu, Sheik Imran Hosein og Sebastian Kurz er hentet fra følgende artikkel på nyhetsspeilet, her, «Vær klar over: Dragens hode og senter er i Oslo» (20:23), Mr Kvamme på Bitschute her, Israel Nuclear bully, her, om WTCs størrelser, her, om NEST, artikkel på rense.com, her, tekst fra NTI-hjemmeside, her, tekst fra artikkel om miltbrann/anthrax, her, Nuclear Threat Initiative (etablert i 2001, etter 9/11), her, NTI, årsrapport 2021, kan lastes ned, her. Statlig pressemelding fra Israel 9. mars 2020 (kom meg ihende den 18/6-21) om video, «conference with European leaders and discussed with them the challenges,» her. Sheik Imran Hosein om de politiske sionister, “take it in  your pipe and smoke it”, her (22:46).

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

9 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
jonas@fjeld.no
jonas@fjeld.no
Anonym
1 år siden

Jeg ser New York står fortsatt. Kan vi få en oppdatering i denne saken?

e
e
Anonym
Svar til  jonas@fjeld.no
1 år siden

Jonas Fjeld og Lynni :)

kjell108
Abonnent
1 år siden

– Vi kan med temmelig avgjørende sikkerhet slå fast: Benjamin Netanyahu er den internasjonale dypstatens ansikt utad. Han har gjennom sine pressemeldinger
https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_foreign_affairs/govil-landing-page

Linken er til den isrealske regjeringens nettsted og bekrefter ingenting.
Både Norge og Sverige er dypstat. Dagbladet og NRK er like rabiat som CNN. Norge har sendt 100 Mistral antitank-raketter til Ukraine (?)

Vi har nettopp lært at USA-fly var med på senkingen av “Moskva” … ikke israelske fly

Amerikanske jernbane-operatører oppgir at de ikke har kapasitet til å levere kunstgjødsel til bøndene. Bibi som ønsker å skape matvarekrise i USA?

Aradorn
Aradorn
Anonym
Svar til  kjell108
1 år siden

Ja, se på flaggene : sverige : BLÅTT – gult, rothchild merkevare farger, samme med ukraina.

Norge er eid av rockefeller, som da eier all oljen, og pengene, som da mange tror er norges penger, hahaha…

Norske befolkning har ingen pensjonspenger, og der er nada oljepenger.

Så, hva kommer så til å skje her i djevelens(staten) norge ?!!!!

Trenger folk til å sette opp landet norge.

kjell108
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
1 år siden

Jeg husker det tok noen dager og så var verden enige om å erklære Covid-19 som en trussel mot menneskeheten … dels begrunnet med video fra Kina hvor en mann faller om på gata.
Ingen makt i verden kan få dette til med mindre de allerede har ministrer og politikere i lomma … dvs. frimurerne. Normal skulle frykt for Covid-19 komme gradvis med skrekkhistorier i Media, for til slutt å nå hele verden etter en 6 mnd.

Hvis vi skal tro Bibi er det han som styrer i Washington DC, og hvis vi skal tro Statsminister (Sebastian) Kurz er det Israel som bestemmer i verden. Hvis vi skal tro Protokollene gjelder det for frimurerne å fremme at jødene er de som egentlig står bak alt mulig [nedskrevet lenge før VK1].

Her må vi bruke hodet. I Sverige har de 1-3 biler per familie. I Israel blir det mere 0.3-0,5 biler per familie. Når turisme er hva man skal leve av, slik som Hellas, og turistene betenker seg vel på å reise til en krigssone … da har man ikke funnet høna som legger gulleggene.

kjell108
Abonnent
Svar til  kjell108
1 år siden

Hvis vi skal tro timesofisrael driver Israel Washingtons DCs største lobby-organisasjon med et budsjett på $6 mill. Pengene fordeles på 326 Kongress-politikere – $18.000 per politiker
(fond for å drive valgkamp for gjenvalg)
https://www.timesofisrael.com/aipacs-new-pac-is-now-the-uss-biggest-pro-israel-pac

Mer skal ikke til for å ta over verden? Israel kan snart kjøpe opp Kina?

Eg. høysterettsbygningen i Jerusalem er finansiert med donasjoner.

kjell108
Abonnent
Svar til  Sven-Inge Johansen
1 år siden

comment image
Downtown Jerusalem at night

« Forrige artikkel

Den 22ende april 2022 og Shanghai

Neste artikkel »

Skal innbyggerne sultes og tørstes ihjel, nå i Shanghai og Beijing?

9
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x