Bla i tag

Wtc

https://www.iloveny.com/

Den 22.april 2022, “dirty bomb” i New York

Det gikk i flere år rykter om en kommende storsprengning av en atombombe i New York. Det skulle skje midt i byen, beboerne skulle bli truffet, lemlestet og helst drept, så mange som mulig. Hele verden skulle bli truffet av en sjelelig sjokkbølge, milliarder av mennesker skulle føle seg såret i sine innerste kjerner. For

Osama bin Laden erkjente aldri 11. september

Osama fra 2001 likner ikke særlig på Osama 2002.

Det er nå det skjer

Ideer er farligere enn noe annet på jorden, for de kan lett få flere hundre tusen tilhengere.