Andre del av oversikten over norske medias tabu-temaer

Tabu-oversikten – Del 2

7.7K visninger
26 minutter lesetid
23

Tabu nr. 9: Robin Cooks død

Tabu nr. 10: AIDS er menneskeskapt

Tabu nr. 11: Osama Bin Laden og Al-Qaida tilhører CIA

 Tabu nr. 12: CIA dominerer klodens narkobusiness       

Tabu nr. 13: Afghanistan, Norge, opium og 11/9  

Noen tror ennå at media anser som sin oppgave å avslører desinformasjon, drive folkeopplysning og være samfunnets samvittighet. Nå er det den nye tid som gjelder; tabu-tiden. 

Tabu nr. 9: De mystiske omstendighetene rundt Robin Cooks død

Robin Cook var den forhenværende britiske utenriksministeren som tok sin hatt og gikk fra Tony Blairs regjering i protest mot Storbritannias deltagelse i Irak-krigen. I sin avskjedstale begrunnet han sin beslutning blant annet med moral og prinsipper:
– I cannot support a war that has neither international agreement nor domestic support.
– Iraq probably has no weapons of mass destruction. In the 1980s US companies sold Saddam anthrax agents and the then British Government approved chemical and munitions factories. Why is it now so urgent that we should take military action to disarm a military capacity that has been there for 20 years, and which we helped to create?
– The British people suspect that they are being pushed
too quickly into conflict by a US Administration with an agenda of its own.

I 2005, da Cook var vel ute av regjeringen og britiske styrker var vel inne i Irak, tok Cook  bladet fra munnen nok en gang, dagen etter 7/7 terroren i London. I sin spalte i avisen The Guardian, skrev han bl.a. at al-Qaida og CIA har hørt sammen helt siden hine hårde dager i kampen mot Sovjet-maktens okkupasjon av Afghanistan:

Al-Qaida, literally “the database”, was originally the computer file of the thousands of mujahideen who were recruited and trained with help from the CIA to defeat the Russians

Se: http://www.guardian.co.uk/uk/2005/jul/08/july7.development

Da den turglade Cook den 6 august gikk fottur i Skottland til toppen Ben Stack sammen med sin andre kone Gaynor, falt han plutselig om. Området eies av generalmajor Gerald Cavendish Grosvenor, kjent som The Duke of Westminster, som er militær langt inn i ryggraden og bl.a. har besøkt Irak 4 ganger etter okkupasjonen.

Cook hadde sendt en SMS-melding til sin sønn og snakket med journalisten Jonathan Oliver fra Mail on Sunday fra sin mobiltelefon i løpet av den siste timen før det tragiske inntraff.

I et intervju med avisen Daily Mirror beskrev Cooks enke sin 59-årige manns kollaps slik:

” ROBIN Cook’s grieving widow said yesterday the former Foreign Secretary dropped dead next to her without saying a word. Gaynor Cook said: “Robin didn’t say anything. He was only 10 feet away from me when he just collapsed.”

Like etter Cooks kollaps dukket det opp en tilfeldig forbipasserende som velvillig lånte Gaynor sin mobiltelefon og fikk ringt nødnummeret 999. Han hjalp henne med å rekvirere et redningshelikopter og forgjeves gjenopplivningsforsøk.

Avisen The Scotsman intervjuet nødhjelpspersonalet som mottok telefonhenvendelsen like etter:
Heather MacKintosh, 29, took the initial emergency call at the Inverness HQ of the Scottish Ambulance Service from a man who came across the couple on Ben Stack, in north-west Sutherland.  The first call came at 2:23pm from a man saying Robin Cook had suffered a heart attack 1,500ft up Ben Stack. It is believed Mr Cook had been unconscious for several minutes before the emergency call was received.  Miss MacKintosh said: “Neither Mr or Mrs Cook had a mobile. I don’t know who the man who called was – he didn’t give his name. But he said the casualty was Robin Cook. He remained very calm.  When he handed the phone to Mrs Cook I spoke to her and she was very upset.” Mrs MacKintos’s boss, Graham MacKenzie, said: “At the time of the call we were told it was Robin Cook, the MP, by the caller, who didn’t give his name. He said Cook had suffered a cardiac arrest.”

http://thescotsman.scotsman.com/robincook/Cook-was-poised-for-high.2649731.jp

Da helikopteret ankom ble den livløse Cook heist om bord og brakt til sykehuset i Inverness, hvor han ble konstatert død kort tid etter.

I den offisielle erklæringen het det seg at Cook hadde dødd av ”hjertesykdom relatert til høyt blodtrykk”.

Cook var veltrent gjennom sykling og turgåing. Høyt blodtrykk er ikke  i seg selv en akutt dødsårsak, i motsetning til hjerteslag. Var det den tilfeldige forbipasserende, som ikke ville oppgi sitt navn og var så påfallende rolig på telefonen, til tross for at han befant seg i en nødsituasjon som gjaldt liv og død  for en av Storbritannias mest kjente politikere, som var nærmest den kliniske sannheten; mao. at Cook døde av cardiac arrest, mao. hjertestans ? Hva kan årsaken ha vært til at dette rammet Cook  akkurat der og da ?

Høyteknologi i form av såkalte strålevåpen er en mulighet. Dette kalles Directed Energy Weapons (DEW). DEW kan være både håndholdt og fastmontert i terrenget som ”intelligente antenner”.
(Se f.eks. http://www.mikrowellenterror.de/english/mw-weapon.htm)

 Pussig nok befant det seg en obskur antennestruktur på toppen av Ben Stack da Cook døde. Kan dette ha vært en antenne med en militær funksjon, i stand til å operere direkte eller via noens mobiltelefon ? Hva skjedde egentlig med mobiltelefonen til Cook som fungerte få minutter tidligere, siden hans frue ikke fikk benyttet den til å ringe etter hjelp ?

En annen mulighet er at mannen som lot fru Cook få låne sin mobiltelefon men ikke ville si hva han het også bar med seg annet stråle-utstyr. Hvorfor ble den ukjente mannen aldri identifisert eller forhørt ? Og hvorfor har ikke britiske media, som har for vane å endevende hver minste detalj knyttet til kjente personers dødsfall, fokusert på den ukjente forbipasserende ? Bare sannsynligheten for at denne personens nærvær i den kritiske situasjonen skulle være en tilfeldighet er next to nothing:
Dette fjellet ligger i det ødeste av Skottlands ødemarker og at fotturister her møter andre fortturister er en sjelden foreteelse. Som vertinnen på Scourie Lodge, hvor ekteparet Cook tilbrakte sin siste natt uttrykte det:
“You could be on Ben Stack ninety times and not see a soul, so for someone to be within shouting distance and with a mobile phone was very fortunate.”

For øvrig var statsminister Tony Blair ikke tilstede i begravelsen til sin mangeårige og nære politiske medarbeider Robin Cook. Jack Straw, Cooks etterfølger som utenriksminister, omtalte Cook som “the greatest parliamentarian of his generation”. Dessuten var Cooks innsats uvurderlig forut for  suksessvalget som brakte Tony Blair til makten i 1997.

Puzzlin’ evidence  !

Tabu nr. 10: Informasjon som stiller HIV/AIDS i et nytt lys 

Tidlig på 1980-tallet ble verden oppmerksom på en ny fryktelig epidemi: AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) ! Det var særlig homoseksuelle fra USAs storbyer som ble rammet. Så kom illevarslende meldinger om at Afrika var verst rammet, også barn.

Media informerte om at AIDS smittet gjennom sex, og at det var funnet et virus ved navn HIV som var kilden til utvikling av AIDS.

Da AIDS-epidemien eksploderte i 1980-årene fryktet mange at det skulle bli den nye svartedauden. Fremskrivninger av antallet forventede AIDS-døde indikerte en mulig desimering av verdens befolkning hvis ikke en kur ble funnet fort.

En av de første medisinene mot HIV-infeksjon var Azidothymidine (”AZT”), senere kjent under merkenavnet Retrovir. Til tross for utstrakt behandling med AZT fortsatte antallet AIDS-ofre å øke, og det ble søkt etter forbedrede behandlingsformer.

Det er nå gått mer enn 20 år siden ”AIDS-panikken” var på topp. Media skriver nå lite eller ingenting om AIDS, og statistikk viser at antallet AIDS-tilfeller i Norge nå er next to nothing:

Det ble i 2007 registrert 9 nye tilfeller av AIDS i Norge, og 248 ”HIV-infeksjoner” samt 22847  tilfeller av genital chlamydiainfeksjon. Det siste er et tegn på at kondomfri sex florerer, men skulle ikke dette ha medført flere tilfeller av AIDS, dersom AIDS faktisk er hva media i sin tid fikk folkeflertallet til å tro det er; en seksuelt overførbar sykdom ?

Hvordan oppsto AIDS, hva forårsaker AIDS og hvordan bør AIDS behandles ?

”Kickstarten” for AIDS-epidemien var at ”noe” ble puttet i vaksiner produsert i USA; i hepatitt B vaksiner som ble gitt til frivillige homoseksuelle i New York og California, og i koppervaksiner som ble gitt i Afrika. Mottagerne av disse vaksinene utviklet AIDS-symptomer og en stor andel av dem døde.

Kjennetegnet på AIDS er som kjent sviktende immunforsvar, noe som kan forårsakes på en rekke måter.  Eksempler på dette er alvorlig feilernæring, narkotika- og eller alkoholmisbruk eller medikamenter. Eksempler på immunsvekkende medikamenter er glukokortikoider, kortikosteroider, proteasehemmere samt AZT.

Den anerkjente molekylærbiologen professor Peter Duesberg ved Berkeley-universitetet påviste allerede i 1980-årene at HIV ikke forårsaker AIDS og at AZT er giftig og immunsvekkende, mao. AIDS-fremkallende: 

“According to Duesberg, HIV is a benign passenger virus, and HIV “infection” is nonpathogenic …AZT hits all DNA that is made. It is hell for the bone marrow, which is where the T and B cells and all those things are made… AZT kills normal cells quite, quite extensively.”

http://www.duesberg.com/media/jltrial-2.html

Ingen HIV-tester måler forekomsten av HIV-viruset; testene registrerer bare forekomsten av ”antistoffer (antibodies) mot HIV”. Dette er et punkt som er vektlagt og ble nedfelt allerede i ”The HIV/AIDS blueprint”, som ble benyttet av amerikanske laboratorier i 1970-årene. (se bildet)

AZT benyttes ikke lenger ved behandling av HIV-tilfeller i Norge:

”Ved utvikling av aids-sykdom eller prognostiske dårlige immunologiske eller virale markører vil kombinasjonsbehandling med antivirale midler bli tilbudt. Tre typer antivirale midler finnes; reverstranskriptasehemmere, proteasehemmere og fusjonshemmere.”

Ved at ”HIV-infeksjon” nå for tiden ”behandles” med medisiner som IKKE bidrar til svekket immunforsvar, mao. AIDS-lignende symptomer, er alle happy; ”kampen mot AIDS i Norge er praktisk talt vunnet”:

”Pr. nov. 2008 er det meldt  11 tilfeller av aids i Norge, mot sju tilfeller på samme tid 2007. Det lave antallet skyldes at effektiv hivbehandling gjør at færre hiv-positive utvikler aids, men også at legene nå er blitt mer tilbakeholdne med å gi pasientene aidsdiagnosen…”

Kan pavens nylige utsagn om at ”kondom beskytter ikke mot AIDS” skyldes at  han er klar over det faktum at AIDS nok ikke er en seksuelt overførbar sykdom ?

Sannheten om HIV/AIDS finnes i ”kontrollgruppen” bestående av HIV-positive som ikke mottar noen som helst form for HIV/AIDS-behandling. Ville det ikke være naturlig at media foretok en undersøkelse av denne gruppen for så å kringkaste resultatene…? Dersom de ikke fører en immunsvekkende livsstil (feilernæring, medikamentbruk, narkobruk etc.) og det viser seg at svært få eller ingen av dem har utviklet AIDS, mange år etter at de ble erklært HIV-positive, ville det ikke da være naturlig at media omtalte dette ?

Tabu nr. 11: Al-Qaida og Osama bin Laden tilhører CIA

Etter at de sovjetiske troppene hadde trukket seg ut av Afghanistan var det ingen grunn for CIA til å slette databasen eller avslutte samarbeidet med Osama bin Laden. Et hemmelig nettverk i en fremmed del av verden kan være kjekt å ha.  

http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=3836

Al Qaeda – The Database

Wayne Madsen Report – November 18, 2005

Shortly before his untimely death, former British Foreign Secretary Robin Cook told the House of Commons that “Al Qaeda” is not really a terrorist group but a database of international mujaheddin and arms smugglers used by the CIA and Saudis to funnel guerrillas, arms, and money into Soviet-occupied Afghanistan

Etter bombeangrepene mot USAs ambassader i Kenya og Tanzania i august 1998 ble Osama bin Laden plassert på listen over USAs 10 mest ettersøkte personer. Så fulgte selvmordsangrepet mot det amerikanske marinefartøyet USS Cole i Yemens havneby Aden i oktober 2000. Media utpekte Osama bin Laden, den saudi-arabiske rikmannssønnen som ble trent av  og innrullert i CIA i 1980-årene til hovedmistenkt for aksjonene:

CIA Talks About bin Laden Being Trained By CIA on CNN: http://www.youtube.com/watch?v=Wn61PJQGCUo

FBI’s John O’Neill, som etterforsket alle tre aksjonene, pekte imidlertid i en helt annen retning enn bin Laden og det såkalte al-Qaida. Da han ville returnere til Jemen tidlig i 2001 for å fortsette etterforskningen ble han imidlertid nektet å dra (!). Noen måneder senere sluttet han i FBI. I september 2001 ble O’Neill tilbudt jobben som sikkerhetssjef ved World Trade Center. Om han rakk å tiltre stillingen er noe uklart, da han forsvant den 9/9. En drøy uke etter at WTC hadde kollapset ble han funnet død i ruinene, en av de få omkomne som lot seg identifisere.

http://edition.cnn.com/2001/US/09/21/vic.body.terror.expert/

Mindre enn et halvår før 11 september 2001 oppsøkte et TV-team fra CNN bin Laden i hans base i Afghanistan og fikk et intervju med ham. http://www.youtube.com/watch?v=Zy4EyBstOsA.
Pussig at ikke USAs allestedsnærværende CIA-agenter eller en liten elite strike force prøvde samme fremgangsmåte for å få ”tatt ham ut”, siden de anså ham for å være så farlig for noen og enhver. Men en som er WANTED av FBI kan jo være selve jokeren i ermet for CIA, en CIA-agent kan jo fylle mange roller.

Kanskje var grunnen til at ingen med licence to kill gadd å ta turen inn i karrige Taliban-Afghanistan at de visste de ville få anledning til å møte ham ikke lenge etter, i vesentlig mer komfortable omgivelser. Mellom 4 og 14 juli samme år  fikk bin Laden medisinsk behandling for sin nyrelidelse ved det amerikanske militærsykehuset i Dubai. Under dette oppholdet fikk han et koselig besøk av en representant for CIA, alt var bare fryd og gammen, lissom :http://www.guardian.co.uk/world/2001/nov/01/afghanistan.terrorism

Det faktum at CIA og de amerikanske militære sykehusvertene ikke uskadeliggjorde MOST WANTED-listens globale fugleskremsel nr. 1, men i stedet hjalp ham så mye til hektene at turen tilbake til Afghanisten gikk greit avslører bin Laden som CIAs mann.

Noen sitater fra ansvarlige amerikanske myndigheter som viser at bin Laden trolig har vært medias syndebukk og ”terrornarr” i større grad enn han har vært ansett som hovedmannen  fra offisielt hold:

Former CIA official Milt Bearden talks about bin Ladens non-existent involvement in 911 and how the CIA trained Usama bin Laden. I would like to add that everything stated in this video by Mr.Bearden has now been admitted by the white house and here are some quotes to confirm that claim;

“We’ve never made the case, or argued the case that somehow Osama bin Laden was directly involved in 9/11. That evidence has never been forthcoming.”
—Dick Cheney, “Interview of the Vice President by Tony Snow”, March 29, 2006www.whitehouse.gov/news/releases/200 6/03/20060329-2.html

“9/11 is not mentioned on Usama in Laden’s Most Wanted page. He has not been formally indicted and charged in connection with 9/11 because the FBI has no hard evidence connected Bin Laden to 9/11.”
 —FBI agent Rex Tomb, June 6, 2006

“The goal has never been to get Bin Laden.” —General Richard Myers, chairman, US Joint Chiefs of Staff

Read what Bin Laden himself said concerning 911 one week after 911 at CNN’s official site: 
http://archives.cnn.com/2001/US/09/16/inv.binladen.denial

http://www.youtube.com/watch?v=Wn61PJQGCUo&feature=channel_page

At Bin Laden senere har stått frem i videoer og tatt på seg ansvaret for 11. september terroren kan ha flere årsaker. Noen hevder at dette er videoopptak som er bekreftet forfalsket og produsert av CIA. En annen mulighet er at Bin Laden, som CIA-agent, fikk ordre om å bidra til at de aktuelle videoklippene så dagens lys, for fortsatt å få stå på lønningslisten og unngå avskjed i unåde fra CIA.

Flere personer, bl.a. Aaron Russo https://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/historisk-intervju-med-aaron-russo har uavhengig av hverandre hevdet at det var planlagt en ”War on Terror” lenge før 11. September.

Fordelen med at USA gjennom CIA kan bidra til å styre terroraktiviteten er at ”krigen mot terror” kan pågå så lenge som USAs reelle makthavere selv ønsker det. Ved at de er puppet masters som styrer trådene til de fleste nikkedukkene i medias store karneval- og dukketeaterforestilling i dette århundret; narre-terroren som media så velvillig bringer inn i de flestes stuer. 

Tabu nr. 12: CIA dominerer verdens narkotikahandel       

CIA er USAs hemmelige tjenester, og hemmelig aktivitet gir visse muligheter for organisert lyssky virksomhet, siden den slags ikke lett blir avslørt. Lukrative bransjer hvor hemmelighold er en stor fordel er våpenhandel og narkotrafikk, samt drap.

Det ser ut til å være et pussig sammenfall mellom kriger og narkotikaproduksjon. Under Vietnamkrigen fikk opiumsproduksjonen i rundt krigssonen et oppsving, og begrepet ”Det gylne triangel” ble velkjent. Under borgerkrigene i Latin-Amerika i 1980-årene fant det sted en merkbar økning av kokaintrafikken. Under Sovjet-Unionens okkupasjon av Afghanistan i 1980-årene ble det boom i opiumsproduksjonen i landet. Historien gjentok seg på nytt etter at USA okkuperte Afghanistan i 2001. Før innsettelsen av USAs nye regime var det dyrkede arealet nede i kun 7600 hektar etter at Taliban-regimet hadde forbudt opiumsproduksjon i år 2000. Regimeskiftet brakte  raskt ”Enduring Freedom” for opiumsdyrkerne. Bare i løpet av det første halvåret økte prodksjonen med over 600% http://www.prisonplanet.com/us_bombing_of_afghanistan_restores_trade_in_narcotics.htm.
 USAs bomber ble fruktbare for opiumsåkrene som slo ut i full blomst etter at toktene var over.

”The Golden Crescent” (Den Gylne Halvmåne) i og rundt Afghanistan er nå verdens nye opiums-mekka, med over 90% av verdensproduksjonen. CIAs lokale nærvær har vært et element  i alle disse kriger som har vært så fruktbare for opiumsavlingene.                                             

CIAs ble kjent med narkotrafikken under Vietnam-krigen. Formålet med krigen, het det seg, var å unngå en domino-effekt av kommunistiske maktovertagelser i landene i Sørøst-Asia. CIA-personell ble utplassert i naboland som Burma og Laos, ikke bare for å spionere, men også for å rekruttere og organisere lokale kommandosoldater som kunne settes inn i kampen mot kommunismen.

De lokale kreftene trengte sårt penger til sin virksomhet, og produksjon og salg av opium ble en naturlig kilde for dette. For at ikke opiumskaravanene skulle returnere tomhendt, ble det en innarbeidet praksis at de hadde med våpen og andre forsyninger tilbake. CIA hadde som representant for en okkupasjonsmakt grei tilgang til våpen. Gradvis begynte våpen å fungere som betalingsmiddel for narkotikaen, og slik ble ”våpen-for-narkotika” praksisen etablert, til glede for alle  parter, ikke minst CIA som fikk varene uten selv å måtte betale for det.  Våpen er som kjent like naturlig innen narkobusiness som slips er i finansbusiness:

”Chao La is a businessman whose main interests are his lumber mill, gunrunning and the narcotics traffic. In fact, there are some American officials who believe that Chao La only works with the CIA to get guns (which he uses to buy opium from Burmese smugglers) and political protection for his opium refineries.”    http://www.drugtext.org/library/books/McCoy/book/57.htm

CIA ble vitne til hvordan de lokale opiumsavlingene ble solgt til kinesiske oppkjøpere som sendte narkotikaen til Europa med korsikanske charterfly og ble styrtrike. Gradvis gikk det opp for CIA at ”they could do even better” ved å benytte sitt eget flyselskap Air America som var fritatt for såvel toll som  narkokontroll, ”av hensyn til nasjonens sikkerhet”:

“Back in the 1960s and ’70s, the CIA had conducted a secret war in Laos, which was predominantly funded by the sale of opium. The CIA’s private airline, Air America, became notorious for its dope shuttle flights in and out of Southeast Asia’s “Golden Triangle” opium region.”

http://www.larouchepub.com/other/1995/2241_golden_crescent.html

CIA er trolig den mest lyssky aktøren i narkotrafikken, I motsetning til f.eks. opiumskongen Khun Sa:
The Burmese warlord Khun Sa was one of the world’s leading exporters of raw opium, housed in the centre of the “Golden Triangle”. In an interview captured on camera, the warlord stated that his primary contact in the heroin business was the CIA’s very own Ted Shackley Shackley worked closely with Mafia chief Santos Trafficante, according to Khun Sa.

http://www.whale.to/b/guyatt.html#SECRET_GOVERNMENT_APPARATUS_

Etter at sandinist-revolusjonen i Nicaragua hadde fjernet det USA-tro Somoza-regimet oppsto den væpnede motstandsbevegelsen Contras. Contras problem var at den manglet to ting: Penger og våpen. Siden USA støttet contras ”av ideologiske årsaker” fikk CIA oppgaven med å hjelpe contras. En frontmann for amerikanske myndigheter var oberstløytnant Oliver North. Fra TV huskes han som en staut offiser med press i uniformen og sveisen lugg. Hadde kameraet vist litt mer av den godeste North ville det fremkommet at han vasset i kokain til over knærne.

Bølgen av crack-kokain som oppsto i byer som Los Angeles tidlig på 80-tallet; ”coke for fattigfolk” oppsto som ”et nødvendig tannhjul” i maskineriet som skulle sikre contras våpen og penger, noe som  i ettertid ble avdekket av journalisten Gary Webb:

“…a San Francisco Bay Area drug ring sold cocaine in South Central Los Angeles, then funneled profits to the contras for the better part of a decade. The drugs were traced to dealers Danilo Blandon and Ricky Ross, leaders of a CIA-run guerrilla army in Nicaragua.

http://www.mega.nu:8080/ampp/webb.html

Gene ”Chip”Tatum, en av CIAs deep undercover agenter, som i tillegg til mange tvilsomme oppgaver han måtte utføre for sin arbeidsgiver også var pilot for CIAs kokain-flygninger gjorde en oppsiktsvekkende oppdagelse:

On 26 February 1985, Tatum and his crew were instructed to fly two individuals to one of the larger Contra camps on the Honduran border. Following a meeting between the CIA agents and Contra leaders, Tatum was given a sealed cooler marked “Vaccine” weighing approximately 200 lbs and instructed to deliver it to a USAF C 130 transport plane at La Mesa airport, Honduras. Two crew members off-loading the cooler accidentally dropped it breaking the seal. Inside was over 100 bags of Cocaine. Tatum resealed the cooler and later watched as it was transferred aboard the C-130 outward bound for Panama.

On his return to Palmerola Air Base, Tatum phoned Col. North advising him of his discovery. North replied that it was “a trophy of war” and that the “Sandinistas are manufacturing Cocaine and selling it to fund the military.” North closed the conversation by saying that “the Cocaine was bound for the world courts as evidence” against the Sandinistas.

Den slikke North var blitt godt skolert I nytale, også kalt løgn, ved å hevde at det var Nicaraguas nye regime og ikke contras-opprørerne som tydde til narkohandel for å finansiere sine våpenkjøp, som en bortforklaring av det faktum at narkotikaen faktisk ble fraktet med fly tilhørende USAs myndigheter.

http://www.stewwebb.com/Murder%20Bush%20orders%20Ross%20Perot’s%20During%201992%20Pres.%20Elections.html

Tatum arbeidet for den topphemmelige “Operation Pegasus”, som bl.a. ble navngitt av fløyteblåseren Michael Ruppert i hans edsvorne redegjørelse til den amerikanske Kongressen:

“On November 15, 1996, I stood at a town hall meeting at Locke High School in Los Angeles and said to Director of Central Intelligence John Deutch, “I am a former Los Angeles Police narcotics detective. I worked South Central Los Angeles and I can tell you, Director Deutch, emphatically and without equivocation, that the Agency has dealt drugs in this country for a long time.” I then referred Director Deutch to three specific Agency operations known as Amadeus, Pegasus and Watchtower.”
Kan også sees live på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=4t3pl5Wxgyg 

http://www.fromthewilderness.com/ssci.shtml

Ruppert arbeidet opprinnelig som narkoetterforsker ved LAPD, inntil han innså at det var CIA som brakte narkotikaen han arbeidet for å bekjempe inn i landet.

CIA utgjør hjertet av den kreftsvulst som verdens narkohandel utgjør. At CIA har kunne holde på så lenge i narkobusiness praktisk talt upåtalt skyldes ikke minst at The Agency har kunnet operere med full ryggdekning fra USAs rettsmyndigheter; ”forbrytelse uten straff”:
The revelation: just prior to both the Contra drug deals and the CIA’s ramping up in Afghanistan, which now provides 80% of the world’s heroin under US administration, the CIA and Justice concluded a Memorandum of Understanding that gave CIA carte blanche in the drug business… http://fromthewilderness.com/free/ciadrugs/bush-cheney-drugs.html

Modus operandi fra Sørøstasia som ble gjentatt i Mellom-Amerika var som følger:
1. USA iverksetter en militær aksjon, direkte eller indirekte, slik at en krigssituasjon oppstår
2. CIA etablerer seg i krigssonen for å bidra til å bekjempe hva USA hevder er ”fienden”
3. For å sikre og utvide lokal støtte, aksepteres det at ”den riktige siden” produserer og selger narkotika ”som et våpen i kampen”.
4. Det etableres en byttehandels-business: Våpen (skaffet av USA) mot narkotika (som tas hånd om av CIA).  Den fysiske transporten skjer ofte av typen; narko ut og våpen tilbake.
5. CIAs narkoflyvninger skjer i all hemmelighet.
6. CIA får egne inntekter fra narkohandelen. I en årrekke har dette utgjort mer enn The Agencys offisielle årsbudsjett

Denne oppskriften ble også benyttet av USA under Sovjet-Unionens okkupasjon av Afghanistan:

ClA-supported Mujahedeen rebels engaged heavily in drug trafficking while fighting against the Soviet-supported government . The Agency’s principal client was Gulbuddin Hekmatyar, one of the leading druglords and a leading heroin refiner.

CIA-supplied trucks and mules, which had carried arms into Afghanistan, were used to transport opium to laboratories along the Afghan/Pakistan border. The output provided up to one half of the heroin used annually in the United States and three-quarters of that used in Western Europe. U.S. officials admitted in 1990 that they had failed to investigate or take action against the drug operation because of a desire not to offend their Pakistani and Afghan allies.

Arms were funneled to the Afghan mujahedin via the same routes that heroin was smuggled out. Often the trucks carrying arms to the mujahedin returned to Karachi loaded with heroin. 

( The Real Drug Lords A brief history of CIA involvement in the Drug Trade by William Blum) http://www.serendipity.li/cia/blum1.html

USA startet en ”war on drugs”(klassisk nytale –betyr det ”war to profit from drugs” ?) under narko-presidenten George ”Poppy” H W Bush i 1980-årene.  George W. Bush startet en ”war on terror” (ny nytale –betyr det ”war to profit from terror ?”) i 2001.

Har det seg slik at den indre sammenheng mellom ”narkokrigen” og ”terrorkrigen” til syvende og sist går ut på at CIAs terror-avdeling skaper terror i aktuelle områder for at så CIAs narko-avdeling skal få den ønskede tåkelegging av sin lukrative multi-milliard narkotikavirksomhet…?
Puzzling evidence ! 

Tabu nr. 13: Norske NATO-soldater på tokt i narkoland

Det er nå 10 år siden forsvarsalliansen NATO ble en angreps- og okkupasjonsallianse, i og med bombingen av Serbia. Siden den gang har kontingent etter kontingent av norske NATO-soldater vært okkupasjonssoldater i Afghanistan, opiumsproduksjonens nye Mekka. Et aktuelt spørsmål i den forbindelse er HVORFOR ?

Et naturlig sted å søke svaret på dette spørsmålet er på det norske Forsvarets nettsider, hvor spørsmålet er besvart slik:

”Akkurat nå er det i Afghanistan at det er flest militære fra Norge. Her kan du lese om bakgrunnen for det og lese mer om landet.

Terrorangrep mot USA

 
 

11. september 2001 var det terrorangrep mot World Trade Center i New York og Pentagon i Washington i USA. Over 3000 mennesker ble drept. NATO kunngjorde at angrepet var å regne som et angrep på alle alliansens medlemmer. Amerikanerne mistenkte at den islamske aktivisten Osama bin Laden og hans nettverk sto bak. Osama bin Laden skulle oppholde seg i Afghanistan. Afghanistans talibanstyre nektet imidlertid å utlevere bin Laden og derfor angrep amerikanske og britiske militære styrker utvalgte mål i Afghanistan oktober 2001. Talibanstyret ble avsatt.

http://www.mil.no/familieweb/start/barn/utlandet/afghanistan/article.jhtml?articleID=132012

Sannelig har ikke Forsvarets Overkommando www.mil.no klart å smøre opp et bilde av CIA-agenten og fugleskremselet Osama bin Laden for å supplere hovedbegrunnelsen for at Norges militære styrker – som har til oppgave å forsvare Norges land og folk – er på tokt i langtvekk-landet Afghanistan. Skal vi le eller gråte ved synet av CIAs hoffnarr Osama bin Laden som en stor trusel mot Norges land, folk og frihet, så stor at den rettferdiggjør kostbare og blodige militæroperasjoner et helt annet sted i verden ?

For sikkerhets skyld har det norske Forsvaret lagt inn en lenke til CIA’s faktabok som kilde til Afghanistan-info:  CIA – The World Factbook – Afghanistan

Her finnes informasjon om forgangen narko-aktivitet, bl.a. denne:

https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/cocaine/contra-story/findings.html

Og om crack-bølgen I California i 80-årene:

https://www.cia.gov/library/reports/general-reports-1/cocaine/report/background.html

Et søk på “CIA drugs Afghanistan” gir imidlertid 0 treff, så ting tyder på at CIAs tilgjengelige fakta-informsasjon om tokt-terrenget ikke er helt komplett, for ikke å si uetterettelig. Naturlig nok, siden det siste CIA ønsker er at   den hemmelige hovedvirksomheten skal bli avslørt med det resultat at støttetroppene føler seg lurt og reiser hjem igjen.

Hvis det norske Forsvaret har benyttet CIA som sin “veiviser” i Afghanistan uten å ha klart å lukte narkotika kan de da anses for å være rustet for oppgaven og alt ansvaret det medfører ?

Den norske investoren Øystein Stray Spetalen anfører at den som ikke åpner øynene i finansmarkedet må åpne lommeboka. Dette uttrykket kan utvides til krigssituasjoner: Den som ikke åpner øynene i en krigssituasjon må ikke bare må åpne lommaboka, men også førstehjelpsskrinet og  etterhvert kistelokket.

Å kjenne forhistorien til et tokt-terreng er en stor fordel, for ikke å si en nødvendighet for en okkupasjonshær. Dette gjelder kanskje særlig for Afghanistan som har gjennomlevd 30 års sammenhengende krigstilstand, noe som har skapt en krigskultur som kan skape kulturkollisjoner for  geværmenn utenfra som er blitt fortalt stort mer enn at de er kommet for å ”hjelpe” og at de blindt må lystre enhver instruks de måtte få fra sin storebror Uncle Sam inkludert deres CIA-agenter som er  på stedet ”for å trygge deres sikkerhet”.

Before 1980, Afghanistan produced 0% of the world’s opium. But then the CIA moved in, and by 1986 they were producing 40% of the world’s heroin supply. By 1999, they were churning out 3,200 TONS of heroin a year ­ nearly 80% of the total market supply. But then something unexpected happened. The Taliban rose to power, and by 2000 they had destroyed nearly all of the opium fields. Production dropped from 3,000+ tons to only 185 tons, a 94% reduction! This enormous drop in revenue subsequently hurt not only the CIA’s Black Budget projects, but also the free-flow of laundered money in and out of the Controller’s banks.

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=4102

Kan dette være en medvirkende årsak til at daværende president George W. Bush fikk det så travelt med å invadere Afghanistan i 2001 – at det plutselige bortfallet i CIAs narkotikainntekter rammet The Agency hardt, da off budget-inntektene fra narkohandel som kjent benyttes til å holde diverse lyssky aktiviter, kjent som black projects i gang ? Og at han som en ansvarlig amerikansk president også måtte ta hensyn til denne aktiviteten, selv om vel verken Kongressen eller media ofrer det en tanke.

Det offisielle påskuddet for å ta Afghanistan er tanketomt gjengitt på Forsvarets nettsider: At Osama bin Laden mistenkes for å stå bak 911-aksjonene. Å okkupere og voldta et land i jakten på én mann, er ikke det litt vel…overkill ? Og hva om den mistenkte ikke engang er skyldig ? De 3 WTC-bygningene ble alle sprengt fra innsiden. Pussig hvis én mann med turban og hvit kjortel ikke ble stoppet på vei oppover i etasjene for å plassere eksplosivene. Og Pentagon ? Alle funnene på treffstedet indikerer at det ihvert fall ikke var et passasjerfly som hadde forårsaket skaden og dødsofrene. Hvis FBI hadde en hypotese om at noen hadde fraktet en improvised explosive device (IED) ut fra Tora Bora fjellene med kamel og  plassert denne inne i Pentagon før 11 september, burde ikke da Mr. Bush ha avventet resultatene av denne etterforskningen ?

Allerede i mai 2002 publiserte den anerkjente professor Michel Chossudovsky ved University of Ottawa en artikkel med tittelen:
Hidden Agenda behind the “War on Terrorism”: US Bombing of Afghanistan restores Trade in Narcotics

Her fremgår  det bl.a. at:
“…the bombing of Afghanistan also served to restore the multibillion drug trade, which is protected by the CIA. Immediately following the installation of the US puppet government under Prime Minister Hamid Kharzai, opium production soared, regaining its historic levels. According to the UNDCP, opium cultivation increased by 657 % in 2002 (in relation to its 2001 level).”

Som kjent var det USA som helt på egenhånd tok Afghanistan I 2001. NATO-soldatene, inkl. de norske, kom ikke til Afghanistan før flere år senere, da opiumproduksjonen var på topp.

Mange har tenkt som narkoman-terapeuten Roger, mens de kanskje venter på at media skal kunngjøre konklusjonen på tallenes klare tale…:
After achieving almost total eradication during the reign of the Taliban there has been a resurgence of opium farming in Afghanistan. Afghani opium now accounts for 87% of the world’s opium supply, up from less then 2% in early 2001.

 … som er noe mange liksom ikke helt klarer å uttrykke på egenhånd:


It’s shocking to read about this,  passing from less than 2% to 87%  just in few years is A LOT and I can’t understand how this was possible considering that American troupes are there from 2001. What am I supposed to believe about this? That Americans go hand in hand with Afghans in developing an opium industry. You draw the conclusion.

 

http://www.teachenglishinasia.net/image-galleries/afghanistan/opium-field#comment-1207

I professor Alfred McCoys ved University of Wisconsin sin bok The politics of heroin, er noe av narkovirksomheten fra hine hårde dager under Sovjets okkupasjon av Afghanistan beskrevet:

According to Alfred McCoy, in his outstanding book The Politics of Heroin (Lawrence Hill Books, 1972, 1991), Hekmatyar controlled no less than six heroin refineries in the Khyber District of Pakistan alone. At his side was Osama bin-Laden.
http://fromthewilderness.com/free/ww3/08_01_98_osama_bin_laden.html
Den andre viktige hovedregelen lyder:
Jo mer lønnsom narkobusiness – jo lenger vil krigen vare. Dette kan snus til:
Jo lengre krigen varer – jo mer lukrativ vil narkobusinessen være.

Syretesten for denne viktige politics of heroin er Gulbuddin Hekmatyar. Hva er DEN VIRKELIGE SANNHETEN om Hekmatyars forhold til CIA-agentene som nå  er i Afghanistan.

Hva sier CIA selv om sin engang så viktige forbundsfelle Hekmatyar ?
Et kjapt søk på Gulbuddin Hekmatyar  i CIA factbook gir 0 treff. Pussig.

Hva sier så media om Hekmatyar ? Ifølge Radio Free Europe er Hekmatyar den fanatiske islamske fundamentalisten som bidrar til å holde Talibans geriljakrig mot ISAF-styrkene igang:

Hekmatyar’s Hizb-e Islamai is the larger and more radical of two Islamist mujahedin movements with the same name, which translates as “Party of Islam.” Forced underground during the 1970s and 1980s, Hekmatyar fled to Pakistan, where he fought against the Soviet occupation of Afghanistan by carrying out isolated raids. Those raids later developed into the kind of modern guerrilla warfare that helped end the Soviet occupation. After the collapse of the Taliban regime in late 2001, Hekmatyar continued to wage war as a renegade figure, fighting against Afghan government and the international security forces in Afghanistan. In 2006, Hekmatyar appeared in a video aired on the Arabic language Al-Jazeera television station and declared he wanted his forces to fight alongside Al-Qaeda. Hekmatyar has said in the past that he will not join the political process in Kabul until all international forces have left Afghanistan.

http://www.rferl.org/content/Article/1077707.html

Hekmatyar fremstår som en fanatisk islamist som med alle midler ønsker å bekjempe den USA-ledede okkupasjonsstyrken til den er fordrevet fra landet. Et modus operandi som er dejà vu …? Dette handlingsmønsteret minner da om…Osama bin Laden ?

Det finnes flere slående likheter mellom Hekmatyar og bin Laden: Erklærte radikale islamister med al-Qaida-sympati samt fortid innen geriljakrigføring, narkohandel og CIA-samarbeid…!

Med tanke på hvor viktig ”bad guy” Hekmatyar er for geriljakrigføringen mot ”the good guys” ISAF-styrkene er det jo pussig at ikke NATOs samlede Afghanistan-hær, i samarbeid med CIA og lokale afghanske soldater og politi ikke har maktet å ”ta ut” Hekmatyar. Nok en likhet med bin Laden… Ikke minst med tanke på hvor lett attentatet som drepte den afghanske motstandshelten Ahmad Shah Massoud; Shir-e-Panjshir, ”Løven fra Panshir”, lot seg gjennomføre den 9/9 2001.

Nøkkelen til å forstå kjernen i dagens Afghanistankrig er å kjenne til våpen-for-narko logistikken, samt CIAs historiske record med å støtte alle sider i en konflikt. Narko flyter fra Hekmatyars opiumsimperium og til deres årelange samarbeidspartner CIA. Hva slags betaling mottar Hekmatyar og hans narko-kolleger…? All praksis og alle ”landemerker” tilsier at dette er VÅPEN. Våpen som ”Taliban-geriljaen” så kan benytte mot ISAF-troppene slik at narko-karusellen snurrer videre.

Geriljakrig er som mye annet også en vaneaktivitet. Dette gjør det jo fullt mulig at ”same procedure” som i 1980-årene nå gjentar seg: Hekmatyar, med eller uten bin Laden, forestår geriljakrigføring mot en utenlandsk okkupasjonhær, godt assistert av CIA som mottar narkotikaen og sender våpen tilbake som betaling. Forskjellen er at de onde sovjet-styrkene nå er erstattet av de gode NATO-styrkene. Men smaken av penger er den samme, smaken av opium likeså…

Under et besøk i Kabul måtte utenriksminister Jonas Gahr Støre åpne kistelokket for Dagbladets journalist Carsten Thomassen.  Burde ikke dette være en spore for alle gjenværende norske journalister, til å trenge til bunns i alle omstendigheter knyttet til situasjonen i Afghanistan av betydning for Norges nærvær der ? Ville ikke dette være deres minste moralske multiplum for å hedre minnet om norske medias martyr Carsten Thommassen ?

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

23 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Cell Phones: Just Like Cigarettes? +

Quote: Shows teens talking with teens about cell phone health risks and offering safety tips for safer use.

Mole
Mole
Abonnent
12 år siden

Norsk presse på sitt beste, men på den annen side er kanskje osloborgere mer redde enn eikerborgere?!

Ikke opplevd at pendlere er skremt av ulykken

Leder i Eiker pendleforening, Erling Havik, har ikke opplevd at pendlerne i distriktet nå har blitt skremt fra å ta toget.

– Nei, det er ikke min erfaring. Men nå må vi se hva som er årsaken til ulykken, og om det er skinnegang eller tekniske årsaker, sier Havik.
http://dt.no/nyheter/minimale-forsinkelser-etter-togulykken-pa-vestfoldbanen-1.6777742

– Ulykken skremmer pendlere
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/vestfold/1.7998663

ye
ye
Abonnent
14 år siden

“redaktør i Klassekampen Bjørgulv Braanen viste til at mangfoldet sikrer demokratiet, offentligheten og potensialet for den kritiske journalistikken”

~Ja, det var da godt å vite at demokratiet og offentligheten blir ivaretatt!
Potensiale for kritisk og undersøkende journalistikk i media er ihvertfall fremdeles høyt.

“…slik situasjonen er nå har mediehusene…. ikke nok ressurser til å drive med grundig, undersøkende journalistikk.”

~Utrolig hva Nyhetsspeilet får til uten stats og pressestøtte.

Fra seminaret “Journalistikkens kår”
http://voxpublica.no/2010/02/apokalypse-eller-romantikk/

http://voxpublica.no/2010/02/hvordan-sikre-kvalitetsjournalistikk-i-fremtiden/

Vox Publica, Magasin om demokrati og ytringsfrihet

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Presse, eierskap og raseutrenskning, en forbudt bok, penger og skjult agenda.

Ralph Harris (1924-2006), a former president of the British Eugenics Society, was a director of Rupert Murdoch’s Times Newspapers company from 1988 to 2001.
FOX News television host Glenn Beck also works for Rupert Murdoch, the owner of Fox News. Strangely, Glenn Beck’s August 11, 2009 program was entirely about eugenics, and how eugenics is part of Barack Obama’s health care package in some form.
So Ralph Harris, member of the British Eugenics Society which inspired Hitler’s death squads, formerly worked for Rupert Murdoch, but Glenn Beck now rails on Murdoch’s Fox News about Obama’s eugenics/health care rationing program.
How is it that Beck’s handlers at Fox promoted the very crime he exposes on their News Channel?

http://watch.pair.com/synarchy-4.html

According to Eustace Mullins, “The New York Times” is owned by the Kuhn Loeb while “The Washington Post” is owned by Lazard Freres. In Europe the Rothschilds own Reuters as well as the French and German news services.

I presume US publishers, TV networks and movie producers are similarly beholden.
Rockefellers, Carnegies and the Fords endow the nations’ libraries and universities. Journalists and professors dutifully parrot fantasies about democracy and freedom. Mind control laboratories run by the CIA and the British army (TheTavistock Institute) dream up ways to manipulate and undermine the population.

Boken som U.S. Military Government konfiskerte og brente i 1955 da den ble utgitt i Tyskland. Ingen forlag turte utgi den i USA.

“The Secrets of the Federal Reserve” by Eustace Mullins
Boken kan fritt lastes ned herfra

http://www.apfn.org/apfn/reserve.htm

Omtale av boken
http://www.henrymakow.com/260602.html

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Pressen har drevet frem Zionistenes agenda….?

Murdochs ukjente(?) jewish familiebakgrunn og kontakter kan forklare pressens dekning(?) av den absurde offisielle 911 historien .

“Keith Rupert Murdoch’s support for Zionism extremists is well known and a matter of record.”

“New York Governor George Pataki said “There is no newspaper in the U.S. more supportive of Israel than the [Murdoch’s] New York Post.”

Murdochs venner…
Larry Silverstein
Benjamin Netanyahu
Ariel Sharon
Henry Kissinger
Mortimer Zuckerman

Kontakter…
Anti-Defamation League (ADL),
The United Jewish Appeal (UJA),
New York-based Museum of (counterfeit-)Jewish Heritage – A Living Memorial to the Holocaust.
American Australian Association, medlem inkluderer James Wolfensohn, the president of World Bank, who raised cash for Rupert Murdoch.

Ikke alle journalister hadde sansen for Murdoch….
Sam Kiley, The Times (UK) veteran journalist on the Middle East.

“Kiley said Murdoch’s friendship with the Israeli prime minister had caused senior staff at the paper to rewrite important copy.”

“Murdoch’s executives were so afraid of irritating him that, when I pulled off a little scoop of tracking down and photographing the unit in the Israeli army which killed Mohammed al-Durrah, the 12-year-old boy whose death was captured on film and became the iconic image of the conflict, I was asked to file the piece ‘without mentioning the dead kid.’” Kiley wrote. “After that conversation, I was left wordless, so I quit.”

Les mer her om Murdochs involvering i 911..og hva han fikset for Larry Silverstein….

http://www.100777.com/node/1577

Hvem sier det ikke er kontroll og tabu over media?
Hvis Reuters er eid av Rotshilds…hva slags policy er det der, mon tro?
Har noen noe svar??

Er det flere eksempler om journalister som har tatt sin hatt og dratt pga. tabu i norsk presse??

Otto
Abonnent
14 år siden

Internettet er styrt med brannvegger, og filter i søkemotorer, slik at informasjonsutveksling mellom ulike områder på kloden er alt fra umulig til vanskelig. Afrika ser ut til å være isolert. Kina likeså, også Sør-Amerika, og trolig Russland. Noen har tatt full kontroll over dette, og vi kjenner mønsteret fra mange andre forhold.

Det betyr at det ikke er bare mainstream media som styres med kløkt og jernhånd men også internettet. Spørsmål, utfordring: Hvordan kommunisere med og mellom de verdensdelene som jeg har nevnt?, via internettet. De som kontrollerer dette har sine egne regler i informasjonssystemet inklusive vpn, virtual private networks. For en EDB-ingeniør med respekt for utøvelsen av sitt yrke og med sans og forståelse for god kommunikasjon, ser dette mildt sagt ille ut.

Otto
Abonnent
14 år siden
Otto
Abonnent
Svar til  Otto
14 år siden

Sammendrag, Hvordan hjernvaske en nasjon, marxistleninisme,

1. Demoralisering, 15 til 20 år, utdannelse av en generasjon, ..
2. Destabilisering, 2 til 5 år, økonomi, forsvar, søppelmat, ..
3. Krisemaksimering, noen uker, svineinfluensa, lavkonjunktur, terror, ..
4. Normalisering, kan vare evig, voldelig forandring, nwo, verdensregjering, fascisme, kommunisme ..

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
14 år siden
Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
14 år siden

Jeg kan komme på en bråte gode grunner til å avslutte krigen i Afganistan, men disse er nok fånyttet. Det er så mange penger i krig og narkoforbund at her blir det ingen stans på laaaang tid. Det vil først skje når folket krever soldatene hjem. Vi kan jo håpe dollaren sprekker, og at soldatene amerikanske soldater ikke lenger før lønn. Det vil medføre en del reaksjoner.

arifkarim
arifkarim
Abonnent
14 år siden

Ja dette merket jeg også nå! Fiks plz Hans Gaarder!

Thor
Thor
Abonnent
14 år siden

Noen av dere her inne som har samme problem? Jeg kommer rett og slett ikke inn på : thetruthseeker.uk..i flere dager prøvd å komme inn,men ikke,,siden er under cyberattack skulle jeg tro..!!

Burre
Burre
Abonnent
Svar til  Thor
14 år siden

Hei Thor.
Det stemmer. Det er min erfaring også, og det har vart mellom 1 – 2 uker nå. Jeg fant en “forklaring” her forleden på denne bloggen som the thrutseeker også poster jevnlig:

“You’ve noticed the relentless and sustained attacks against What Really Happened and The Truthseeker which have put them off the air for the last several days and which are being orchestrated by American and Israeli intelligence cyber-hit squads. When they get this dead earnest, it is an indication that a shitnami is on the way.”
http://smokingmirrors.blogspot.com/2009/09/well-all-be-rewarded-when-shit-hits-fan.html

Kanskje Nyhetsspeilets redaktører bør sikre seg med tilstrekkelig back up av denne siden!!!! Sikkert noen der ute som ikke liker et og annet følsomt tema som blir tatt opp her også.

Thor
Thor
Abonnent
Svar til  Burre
14 år siden

Stermmer bra det Burre,en av 4 steder jeg alltid sjekker info fra dagelig: den siden er av de mest seriøse i info innen” alternative” nyheter som er nyheter i forhold til mainstream media..:) Nyhetsspeilet,camelot,truthseeker,rense.com..som også har problemer med siden..

ye
ye
Abonnent
14 år siden

Her er den eneste artikkelen i Norge som beskriver det som ingen andre i media vil si, men som mange av oss lesere vet:

Tabu nr.14: At media er sensurert

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Her fant jeg 5 eksplosive nyheter som media bør ta tak i nå i agurktiden:

1. Robin Cook, en av Europa’s største politikere i etterkrigstiden ble drept av et strålevåpen etter at han sa fra om at al-Qaida er Made in the USA, 2. HIV/AIDS er made in the USA, men på sett og vis eksisterer ikke sykdommen slik media har hjernevasket oss til å tro
3. Osama bin Laden er en CIA-agent
4. CIA dominerer verdens narkobusiness og
5. Ola Soldat er kommandert til Afghanistan av NATO i en skjult narko-krig for å opprettholde leveransene av billig heroin til verdens storbyer inkl. Oslo.

Hvorfor er det så få kommentarer her ?
Hvorfor tier media – fordi de ikke får lov til å skrive om sannheten ?!
Hvorfor er det ingen som bryr seg ?

Jeg tror jeg logger meg av –

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Den Lille Snille Ulven
14 år siden

He he så rart…. du kommer med 5 punker som alle er enige med deg i og vet fra før ;)
Så lenge du ikke får minustomler trenger du ikke bekymre deg.
Vil du ha komentarer så får du prøve deg med at et lysskip landa på tinget i dag og skjøt med strålepistol mot Jens Stoltenberg eller noe sånt så får du nok kommentar :)
Noen av sakene der har da stått i media siste dagene og media har kun som oppgave og tene penger og da kan dem ikke presentere saker som kan skade dem….
Sikkert ikke fått så mange interjuver og pressestøtte vist dem hadde skrevet at forsvarsministeren sender norske soldater til Afganistan for og få opp opiumsproduksjonen og sikre alle verdens land tilgang på heroin ;)

trackback
15 år siden

[…] Tabuoversikten for norkse redaktører – del #2 […]

trackback
15 år siden

[…] for norske redaktører http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-for-norske-redaktorer/ http://www.nyhetsspeilet.no/2009/03/tabu-oversikten-andre-del/ “Avisens styrke er den brede informasjon som springer ut av sidene. Man føler seg oppdatert […]

« Forrige artikkel

Nyhetsspeilet TV presenterer: Per-Aslak Ertresvåg

Neste artikkel »

Det ”gode” og det ”onde” – hva betyr det egentlig?

23
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x