Både de politiske og helsemyndighetene viste sin fullstendige mangel på kunnskap og innsikt under Covidpandemien, vi har ikke sett lignende noen gang, en for mange katastrofal virkende vaksinering har satt dype spor i befolkningen, var dette et bevisst feilskjær? Foto fra Dagbladets undersøkelse om virkning av glattis: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FP6MzVBeYXI

Myndighetene på glattisen i håndtering av pandemien

528 visninger
5 minutter lesetid
5

Coronahåndteringen i Norge har vært preget av å være utført på oppdrag fra overnasjonal styring (WHO) (grunnlovsstridig), og har vært preget av en ukritiskhet og naivitet inntil det infantile, ufaglig og uvitenskapelig på alle punkt og plan.

Høringssvar til Koronakommisjonens rapport av dr. Einar Eskeland

Dr Einar Eskeland legger ikke fingeren imellom, det er mere enn gledelig, han peker i sitt høringssvar på helt vesentlige punkter både hos våre politiske- og våre helsemyndigheter.

Vanlig influensa erklært som farlig pandemi

Premissene for håndtering av infeksjonen som en helsekrise av internasjonal betydning har ikke foreligget. Dødeligheten var lokalisert til de eldre og syke, og svarte til noe under en vanlig influensa. Det var intet kritisk ved denne pandemien, og det var ikke behov for verken lock-downs, maskepåbud, stenging av skoler osv. eller noen av de andre tiltak,- heller ikke meter, to meter, detaljregulering av julebesøk og antall deltagere, nekt av besøk av eldre og døende, segregasjon ved maskemandater, forbud mot håndhilsning, reiserestriksjoner osv.

Uten mydighetenes håndtering hadde coronapandemien gått under radaren som en helt vanlig influensasesong, sogar med redusert dødelighet under den første runden våren 2020 og ut året. Man så vekk fra nasjonale retningslinjer for pandemihåntering, og fulgte som små barn instruksene fra de overnasjonale organer. Dette var ikke bare dypt pinlig og skremmende, men direkte farlig,- langt farligere enn pandemien i seg selv.

Myndighetenes propaganda

All propaganda ble rettet inn mot vaksine som eneste løsning. Dette var mot bedre vitende. Vi hadde adekvat og meget god behandling å tilby under pandemien, både ved vitamin D, Zinktilskudd, vitamin C, Hydroxychloroquin, Ivermektin og Budesonid som systemisk og lokal nehandling i luftveiene. Med disse tiltakene ville vi kunne reddet mange liv dokumentert ved gjentatte studier. I stedet ble dette nærmest demonisert, og statforvalterne satt klar med «delete-knappen» vis a vis leger som forsøkte å gjøre sin plikt som leger med adekvat behandling, eller ved å ytre motforestillinger mot vaksinediktaturet og andre sider av det medisinske diktaturet som ble innført i sakens anledning.

I stedet for rask, lindrende behandling ble alt fokusert inn mot vaksiner, og med et propagandaapparat bak som fratok enhver muligheten for informert samtykke. Hele statsapparatet fra og med statsministeren, Guldvog, FHI med Camilla Stoltenberg, E R Nakstad og ned til alle kommuneleger og innleide «sprøytesvingere» brøt effektivt og raskt alle Nurnberg-kodens 10 punkter, og ikke en vaksine ble satt på adekvat grunnlag.

Løgn om vaksinekomponentene

Statsminister Erna Solberg sto i spissen for håndteringen av pandemien og de for mange dødelige vaksiner, foto, her.

Man løy om at vaksinekomponentene forble i deltoidmuskelen og i regionale lymfeknuter. Dette visste Pfizer ikke var sant (deres egne opplysninger).

Sannheten er at det som ble servert på bakgrunn av kontraktene mellom legemiddelfirmaene og helsemyndighetene med statsministeren i første rekke (60 års hemmelighold, – når blir vi myndige i dette landet og når forventes vi å kunne tåle sannheten!) verken var dekket av begrepet vaksine eller medisin, og når man grov litt dypere i denne materien viste deg seg at den heller ikke var undersøkt i hht medisinske produkter, men som «countermeasures», hvilket er noe helt annet, og som representerer helt andre referanserammer for kvalitetssikring og produksjon langs medisinske kvalitetskriterier.

Man visste på forhånd, at Lipid nanopartikler (LNP) var toksisk (man var tidligere ikke kommet forbi dyreforsøkene av etiske grunner), og man visste at mRNA var toksisk og vevsfremmed, og man visste at spike proteinet var et toksisk protein med alvorlige virkninger i den meneskelige organisme, så det var en kriminell ukritiskhet bak utviklingen, som til alt overmål i det hele tatt ikke var testet for reduksjon av smittsomhet.


Man visste i hht Pfizers egen dokumentasjon at det var terratogene produkter som ikke kunne anbefales for gravide, man visste om hjertetoksisiteten hos barn og unge, man visste om den onkogene evnen, og det er så mye å si om dette at det kan fylle hele bokhyller.


Saken er at man med denne viten hadde klar innsikt i at dette verken var vaksine eller medisin, men et biovåpen rettet mot egen befolkning (biovåpen er et genprodukt eller medisinsk produkt uten noen påviselige positive egenskaper,- kun alvorlige bivirkninger). Og resultatene har ikke latt vente på seg, og kan kun beskrives som en katastrofe.

Myndighetenes manglende logikk

Vi så etter ca 6 uker med vaksiner at vaksinasjonene ikke hadde noe rasjonale, idet målgruppen (de eldre og syke) døde av vaksinene i større omfang enn av sykdommen. Etter dette har den fortsatte vaksinasjonen vært en kriminell handling som krever etterforskning og juridisk oppfølgning. Det finnes ingen unnskylding for denne type håndtering som savner sidestykke i uprofesjonalitet, ufaglighet, løgnaktighet og propagandadrevet vrøvl.

Riksbekymrer og assisterende Helsedirektør dr Espen Rostrup Nakstad, Helsedirektoratet, foto fra video, her.

Og forbrytelsen fortsetter til denne dag, og det er ikke gitt signal om avslutning av vaksinasjonsprogrammet. I stedet for å ta signalet, og i stedet for å bruke de kliniske data, begynte man å vaksinere yngre og yngre aldersgrupper, stikk i strid med normal cost/benefit skulle tilsi.

Dette var aldersgrupper der sykdomsrisikoen var grensende til 0, og der vaksinen ikke hadde noe rasjonale, men tvert om burde vært kontraindisert, idet det ikke var mulig å bedre prognosen, som allerede var 100% sykdomsfrihet, og der fallhøyden i form av potensielt alvorlige bivirkninger (en rent netto-kostnad for denne aldergruppen) var enorm.

Dette er ennå ikke gjort. Riksbekymreren Nakstad forteller gladelig, men uten ettertanke at det er i de vaksinerte landene dødeligheten er størst, og der statistikken viser at 95% av dødsfallene av covid-19 nå skjer hos de multippelvaksinerte.

I tillegg til direkte bivirkninger av vaksinene, så man reduksjon i intelligens og læring hos den yngre gruppen, og man hadde rikelig med tid til å besinne seg, og erkjenne hva man hadde gjort seg skyldig i, og rygge ut av den kollektive galskapen.


Man så dødelighet av vaksinen nå absurde nivåer. Sammenliknet med tidligere praksis der vaksiner ble stanset etter 25-50 dødfall på verdensbasis, teller vi nå over 10.000 bare i Norge, og for verden viser ekstrapoleringer at vi snakker om millioner. Siste tall som har kommet meg for øre er 20 millioner. Antagelig er tallet vesentlig høyere, men er foreløpig ikke dokumenterbart.


VAERS (vaxine adverse event reporting system) i USA fremviste en «ishockeykølle-kurve», og en mange ganger høyere dødelighet enn alle andre vaksiner til sammen, sammennliknet med data samlet inn siden 1965. Vitenskapelige studier viser at kun ca 1% bivirkninger inklusive dødfall rapporteres til dette og tilsvarende meldesystemer, og man kan trygt gange det oppgitte dødstallet i VAERS med 70-100 for å få et nogenlunde reelt tall. Vi snakker således om depopulasjon og en forbrytelse mot menneskeheten som ikke har sammenligningsgrunnlag noe sted noen gang i kjent historie.

Bare i Norge hadde vi i 2022 en overdødelighet svarende til en 200 års katastrofe med tall rundt 12%, der dødstallene ikke representeres av covid-dødsfall.

Myndighetenes statistikksvindel

I Norge registreres nå ikke lengre vaksinedødsfall som vaksinedødsfall, men som covid-dødsfall. Man er altså åpen om at man jukser med tallene, og at vi derfor aldri vil få sannheten på bordet uten uavhengig etterforskning og juridiske prosesser.

Dette er en oppsummering av tidenes statsdrevne svindel, og ordet svindel er en grov avdramatisering. Man kan ikke gå stille forbi dette som om det ikke eksisterer. Gjør man det vil samfunnskontrakten være opphevet, man vil ikke ha noe samlende juridisk grunnlag for en sivilisert sameksistens i dette landet, folket er forsøkskaniner som kan behandles etter forgodtbefinnende og mot bedre vitende. Det sier seg selv at dette ikke kan passere, og det er også selvforklarende at vi nå har et anarkistisk (lovløst) og grunnlovsstridig og menneskerettsstridig styre, og dette må det bringes orden i.


Det sier seg også selv at koronakommisjonens konklusjon er tannløs, svikefull og unnfallende, og at kritikken mot myndighetene må skjerpes meget betydelig.


Dette innlegget ble sendt inn som høringssvar og ble publisert på Facebook-veggen til Einar Eskeland til fri videreformidling. Overskrifter, foto og fremhevd tekst fra redaksjonen.

Sven-Inge Johansen

Hvis du synes min tekst var av betydning, gi gjerne et lite eller større bidrag for fremtidige artikler, hvis du kan: Vipps til 41743388 eller konto 6250 12 02377.

5 1 stemme
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

5 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
BunnyWabz9000
BunnyWabz9000
Anonym
7 måneder siden

Litt offtopic mørk end-game humor: Tenk når de som blir syke fordi du nekter å ta imot sprøyte fra eugenikkforeningen switcher over mot “jeg er sulten fordi du har mat” haha

Heads up! Killgrid angrep på matproduksjon på US livestock/farming godt igang, ved psychobabbel-lover i Euro, sheeple på andre siden av dammen er noen måneder inn i convid/clot-shot realisering, next up helsevesenkollaps, litt vk3 for å slippe unna med clot-shotten/velte matprod helt osv Killgrid er 1. pri, mener jeg…

BunnyWabz9000
BunnyWabz9000
Anonym
7 måneder siden

Bra innlegg, akkurat i tide til kollapsen av narrativet. Det er på tide med tidenes dinglefest. Godt å vite at ALLE de nyttige forræderne er i mikrobølgeovnen med oss denne gangen ha fvking HAA!
btw hvorfor trenger du vippspenger for å forhindre/advare om megafolkemord….?

Lise Skaalerud
Lise Skaalerud
Anonym
7 måneder siden

Meget forfriskende og modig!

ArcticFreeSpeech.com
ArcticFreeSpeech.com
Anonym
7 måneder siden

Flott og informativ artikkel Sven-inge Johansen!

« Forrige artikkel

Det globale helsetyranniet

Neste artikkel »

Hamas og Israel i Det store spillet

5
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x