/

Er en ny lærer for menneskeheten nå på vei til å stå fram?

7K visninger
5 minutter lesetid
25

Bakgrunn

Opp gjennom historien har det vært en rekke individer som med sin visdom og innsikt har satt store spor etter seg. Blant de mest kjente kan nevnes Buddha, Zoroaster (Zarathustra), Krishna, Jesus, Muhammed og Confucius. Deres formål ser alltid ut til å ha vært et ønske om å inspirere og hjelpe oss fremover i vår utvikling, men vår måte å ivareta den visdommen de formidlet har som regel vært å gjøre deres lære om til en religion.

Da det i tidligere tider ikke var noe media eller særlig kommunikasjon mellom ulike deler av verden, nådde læren de kom med kun et begrenset antall mennesker. I dag er situasjonen helt annerledes. På grunn av media som knytter verden sammen, vil en ny slik lærer i løpet av kort tid kunne formidle sin visdom og inspirasjon til omtrent hele menneskeheten. Vedkommende vil således være her for alle, uavhengig av om en har noen religiøs tilknytning eller ikke.

En ny tidsalder

Omtrent hvert 2000 år beveger hele solsystemet vårt seg på en slik måte at vi flytter oss fra et stjernebilde over til et annet. Dette er et astronomisk faktum og har ingenting med astrologi å gjøre. Mer konkret beveger vi oss nå fra Fiskenes til Vannmannens tidsalder. Historien viser at i forbindelse med et slikt tids skifte kommer det alltid en ny lærer som bidrar med sin visdom og inspirasjon. Innen de store religionene er denne nye læreren ventet under forskjellige navn som Messias, Imam Mahdi, Kristus og Maitreya.

Share International

Tidsskriftet Share International

Informasjon om tilsynekomsten av en ny lærer for menneskeheten har i mange år blitt formidlet av det internasjonale tidsskriftet Share International som ble startet i 1981 av den nå avdøde kunstneren og forfatteren Benjamin Creme(1922- 2016).  I årenes løp har Share International blant annet formidlet mye informasjon om ulike mirakler og tegn som er en av de mange måtene denne nye læreren som kalles Maitreya eller Verdenslæreren, bruker for å vise at han nå er her. Informasjon om abonnement.

Det dreier seg blant annet om bilder av Jomfru Maria som gråter blod, lyskors som kommer til syne i vindusruter, hindu statuer som drikker melk, et regnbuefarget bilde av Jomfru Maria på en bankbygning i Florida(se hovedbildet), etc.

Video som gir en oversikt:

Et annet av disse tegnene som nå kan sees på kveldshimmelen, er et stjernelignende objekt som hele tiden blinker kraftig og skifter farge.I klarvær kan dette objektet ofte observeres lavt mot sør.

Tatt i Samnanger utenfor Bergen

Her er en video om dette fenomenet:

https://www.youtube.com/watch?v=hX2ujTDVdII&t=247s

Et annet fenomen som finnes overalt i verden, også her i Norge, er helt spesielle refleksjoner som kommer fra enkelte vindusruter. Disse kommer til syne når solen står i en slik vinkel at refleksjonen treffer motstående husvegg. Her er et eksempel fra Bergen sentrum. Legg merke til firkanten nede til venstre som er den vi vanligvis ser. Etter hvert ha det dukket opp så mange av dem at hvis du på en solskinnsdag ser i nabolaget ditt, vil du kanske sikkert oppdage en eller flere.

Lys sirkler i Valkendorfsgaten, Bergen

Hvem er Kristus?

De siste 2000 årene har Maitreya eller Verdenslæreren som han også  kalles, hatt stillingen som Kristus. Dette er et embete i vår planets åndelige hierarki som i forskjellige tidsaldre innehas av ulike Mestre. I Østen kalles dette individet Bodhisattva, i vesten brukes benevnelsen Kristus.

Hierarkiet – Visdommens Mestre

Ordene Hierarki og Mester må ikke misforstås som om noen står over oss og bestemmer. En Mester er et individ som er ferdig med alle erfaringer vi gjør her på vårt plan og som derfor ikke lengre trenger å inkarnere. Det dreier seg altså om et individ som ikke har noen selvbevissthet eller ego, kun gruppebevissthet. Selv om fellesnevneren for alle disse individene er at de ikke har noe mer her å lære eller erfare, er dette likevel ikke en homogen gruppe hvor alle står på samme utviklingstrinn. Derav betegnelsen Hierarkiet.

Hvor holder de til?

Gruppen av Visdommens Mestre som holder oppsyn med utviklingen her på planeten, holder til i øde fjell og ørken områder. Når vi så går inn i en ny tidsalder, tar de kontakt med en disippel som fungerer som en representant. Slik formidles deres lære og informasjon.

Overskygging

Den frivillige samarbeidsprosessen mellom en Mester og en disippel kalles overskygging og har vært tatt i bruk en rekke ganger opp gjennom historien. En større og mer utviklet sjel er på den måten kontinuerlig i telepatisk kontakt med en disippel som er egnet for dette formålet. Slik ble Bahaullah overskygget av Maitreya, Muhammed ble overskygget av Mesteren Jesus og Prins Gautama ble overskygget av Buddha for å nevne noen eksempler. Denne informasjonen kommer fra Mesteren Djwhal Khul (D.K.) eller tibetaneren som han også kalles.

Mesteren Djwhal Khul

Selv skapt legeme

Denne gang brukes ikke overskygging, da Maitreya har valgt å bruke en kropp han selv har skapt og som han vil ha i hele Vannmannens tidsalder(ca. 2000 år).

Hvorfor er ikke dette mer kjent?

Mange vil gjerne spørre seg: Hvorfor er dette enda relativt ukjent? Grunnen er at folk flest får sin informasjon fra vanlige nyhetsmedia. Til tross for mange henvendelser i form av pressemeldinger, har media stort sett valgt å latt være å formidle denne informasjonen. Hvorfor? Vil ikke et slikt kraftfullt individ med sin påvirkningskraft og innflytelse forstyrre status quo og være en trussel mot ”the establishment” som media ser det som sin oppgave å opprettholde? Maitreyas hovedbudskap er nemlig en mer rettferdig fordeling av denne planetens ressurser, med andre ord, vi i den rike tredjedelen av verden vil ikke kunne fortsette med å kjøpe opp og sløse vekk det meste av verdens matressurser. Passer dette de mektige multinasjonale selskapene som i dag styrer løpet og som fortsatt ønsker å ha kontroll?  Eller alle som ikke kan tenke seg tilstrekkelighet, men absolutt skal ha overflod? Som mange av Nyhetsspeilets lesere er oppmerksomme på, så utøves mye skjult makt gjennom media i form av fortielser, desinformasjon og propaganda. Se for eksempel: Lures du av den offisielle versjonen? og Tabuoversikten for norske redaktører.

Loven om den frie vilje

Utenomjordiske sivilisasjoner som holder oppsyn med oss, overtrer aldri vår frie vilje eller prøver å presse seg på. Nøyaktig det samme gjelder for Mestrene.

Kunngjøringsdagen

På kunngjøringsdagen når Maitreya gir seg til kjenne for hele menneskeheten, er planen hans å komme i telepatisk kontakt med alle som ser ham på TV skjermen. De som er over en viss alder (ikke barn), vil oppfatte det han sier telepatisk, med andre ord innvendig på sitt språk.

En lærer for alle

Maitreya som også kalles The Lord of Love, vil den dagen sende ut sin enorme kjærlighetsenergi på en måte mange vil merke helt fysisk. Samtidig vil det skje hundretusener av spontane helbredelser. Slik vil han vise at han er den nye læreren for hele menneskeheten.

 

Kilder

Bailey. Alice Ann. Hierarkiets tilsynekomst. Ashramenes eksternalisering. Esoterisk Center Forlag 1992.

Creme, Benjamin. The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom. The Tara Press, London 1980.

Creme, Benjamin. Maitreya’s Mission, Vol 1. Share International Foundation, London 1986.

Creme, Benjamin. Maitreya’s Mission, Vol 2. . Share International Foundation, London 1993.

Creme, Benjamin. Maitreya’s Mission, Vol 3. Share International Foundation, London 2001.

Messages from Maitreya, The Christ. The Tara Press, London 1981.

http://share-international.org

http://shareno.net (norsk)

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

25 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
TheChristenedViking
TheChristenedViking
Abonnent
6 år siden

Det vil snart stå frem en entitet som vil redefinere den tradisjonelle virkelighetsforståelsen verdens befolkning har i dag. Men dette er antikrist. Bibelen har nedtegnet alt som skjer nå, og er i ferd med å skje, med unektelig presisjon. Den beskriver også “forblindelsen” som gjør at de fleste ikke kan se dette. Man skulle tro at når de gamle profetiene oppfylles som perler på en snor, så ville de fleste konkludere med at det validerer autensiteten til de bibelske skriftene. Likevel er dette altså ikke tilfellet.

Men først vil det iverksettes en krise som kommer til å ryste verden til sin kjerne. Ut fra denne asken vil antikrist stige frem og tilby en løsning for varig fred. Alt vil føles logisk og se veldig bra ut på overflaten for dem som velger å sette sin lit til ham. Og det vil være en reell fred for en kort tid. Men det er intet nytt under solen, og verden vil igjen stå i fare for å kastes ut i kaos.
Da vil 1/3 av befolkningen utryddes, og det er primært oss kristne som må fjernes før “dyrets” system kan implementeres ordentlig. Da vil alle chippes, overvåkes og leve i en dystopisk verden hvor personlig frihet er ofret i bytte for trygghet og fred.
Etterhvert så vil det kreves at man lar sin jordlige kropp dø pga av miljø/klima/gaia og at sjelen må opplastes til en form for digital virkelighet.
Da er det sjakk matt. Welcome to hell.

Ken
Ken
Anonym
Svar til  TheChristenedViking
6 år siden

TheChristenedViking – Du skriver om NASA`s fake Blue Beam Project…?!

“The spaceshow… The result of these deliberately staged events will be to show the world the new ‘christ,’ the new messiah, Matraia (Maitreya), for the immediate implementation of the new world religion. Enough truth will be foisted upon an unsuspecting world to hook them into the lie. “Even the most learned will be deceived.”

Then the projections of Jesus, Mohammed, Buddha, Krishna, etc., will merge into one after correct explanations of the mysteries and revelations will have been disclosed. This one god will, in fact, be the Antichrist, who will explain that the various scriptures have been misunderstood and misinterpreted, and that the religions of old are responsible for turning brother against brother, and nation against nation, therefore old religions must be abolished to make way for the new age new world religion, representing the one god Antichrist they see before them”…http://educate-yourself.org/cn/projectbluebeam25jul05.shtml

TheChristenedViking
TheChristenedViking
Abonnent
Svar til  Ken
6 år siden

Ja, mer eller mindre. Det er en grei og kort beskrivelse det du postet der.

TheChristenedViking
TheChristenedViking
Abonnent
6 år siden

Det vil snart stå frem en entitet som vil redefinere den tradisjonelle virkelighetsforståelsen verdens befolkning har i dag. Men dette er antikrist. Bibelen har nedtegnet alt som skjer nå, og er i ferd med å skje, med unektelig presisjon. Den beskriver også “forblindelsen” som gjør at de fleste ikke kan se dette. Man skulle tro at når de gamle profetiene oppfylles som perler på en snor, så ville de fleste konkludere med at det validerer autensiteten til de bibelske skriftene. Likevel er dette altså ikke tilfellet.

Men først vil det iverksettes en krise som kommer til å ryste verden til sin kjerne. Ut fra denne asken vil antikrist stige frem og tilby en løsning for varig fred. Alt vil føles logisk og se veldig bra ut på overflaten for dem som velger å sette sin lit til ham. Og det vil være en reell fred for en kort tid. Men det er intet nytt under solen, og verden vil igjen stå i fare for å kastes ut i kaos.
Da vil 1/3 av befolkningen utryddes, og det er primært oss kristne som må fjernes før “dyrets” system kan implementeres ordentlig. Da vil alle chippes, overvåkes og leve i en dystopisk verden hvor personlig frihet er ofret i bytte for trygghet og fred.
Etterhvert så vil det kreves at man lar sin jordlige kropp dø pga av miljø/klima/gaia og at sjelen må opplastes til en form for digital virkelighet.
Da er det sjakk matt. Velkommen til helvete.

TheChristenedViking
TheChristenedViking
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
6 år siden

Det er for så vidt riktig at det er en form for “energi”. Og ja, den er snart ved veis ende. Men den er sterkere enn den noen gang har vært akkurat nå, og den vil manifestere seg fysisk ganske snart.
Forskjellen mellom oss er at du tror det skal komme en leder som skal hjelpe oss med å lage en slags “utopisk himmel” her på jorden. Men det har alltid vært(siden fallet), er og kommer alltid til å være umulig så lenge satan ikke er fengslet for all evighet.
Det som er i ferd med å utspille seg er “sluttspurten” på en åndelig kamp som har pågått lengre enn vi mennesker evner å forstå.

Men for all del. Det er jo bare å ignorere advarslene og ta i mot denne Maitreya-figuren med åpne armer. Gud har gitt oss fri vilje. Og dem som velger ham vil tilbringe evigheten med universets arkitekt, YHWH. Resten vil tilbringe den i lucifer`s “alternative virkelighet”.

“Gå inn gjennom den trange porten! For vid er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den”

CMS
CMS
Abonnent
6 år siden

Dette med at TV’n skal bli brukt skremte meg… Jeg har nemlig vært igjennom mye stoff i det siste om det som ser ut til å være en plan om å narre folk til å tro på en hendelse ved bruk av f.eks TV, som en alien-invasjon eller Jesu’ tilbakekomst. Uansett hva de gjør vil svært mange av dagens “våkne” bli narret. For teknologien de har må være spektakulær med tanke på hva de faktisk viser oss, og pga et sinnssykt forarbeid og evt artikler som dette…

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
6 år siden

Det er sikkert ikke noen mangler ved Maitreyas bevissthetsnivå eller åndelige egenskaper. Men av og til er jeg fristet til å tvile litt på resten av. Opp gjennom tidene har vi sett mange guruer, profeter og lærere som har gitt seg ut for å være våre frelsere. Det er på tide å innse at vi må frelse/redde oss selv og slutte å sette vår lit til krefter/personligheter utenfor oss selv. Vi har det som trenges for å lage en bedre verden. Ingen andre kan gjøre dette for oss. Kollektivt og individuelt må vi ta det fulle ansvar for verdens tilstand i dag, og deretter snakke sammen om hva vi bør gjøre for å skape en bedre fremtid for både oss selv og planeten.

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
6 år siden

Du har helt rett; flere og flere av oss blir klar over problemene og også hva de skyldes. Hvordan vi skal løse disse problemene vi strir med er for meg det eneste interessante. Inspirasjon til handling får vi aldri for mye av. Amen.
For meg ser dagens politiske system ut til å være den største flaskehalsen som hindrer dyptgripende endringer. Systemet inneholder en mengde mekanismer (og personligheter) som er til hinder for positiv forandring. Jeg vil arbeide med et nytt politisk parti hvor det er liten plass til yrkespolitikere og folk uten en solid forankring i borgernes, det vil si din og min virkelighet.

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Nitupsar
6 år siden

Systemet [hele verdens] er totalt korrupt og perfekt beskyttet med “lovverk”, massemedier, militærmakt, politi, domstoler osv. Man vil tape hvis man prøver å kjempe mot systemet på dets premisser etter dets spilleregler. Det skal et virus/en haker til som skal etse/undergrave systemet innenfra hvis man skal vinne.
Slik den “guds utvalgte” mafia har knekket Sovjet ved å plante korrupte forrædere i regjeringen og KGB (som burde fungere som systemets immunforsvar), pluss hjernevasking av populasjon med vestlig propaganda.
Systemet [hele verdens] er skapt for å beskytte herskeklassens interesser på bekostning av masser som det mener er bare søppel som skal ryddes bort. Problemet er det at systemet er godt organisert, mens masser blir splittet stadig mer. Systemet avskaffet store arbeids-virksomheter med arbeids fellesskap, det sørger for å oppdra individualister som konkurrerer om en vikar-stilling. Nasjoner blir revet fra sine tradisjoner/røtter ved blanding og utvanning, hjernevask med syke “verdier” via iPhone.
Jeg tror ikke at enda et politisk parti kan endre noe som helst. Det blir infiltrert og korrumpert som alle andre strukturer med medlemskap. Kun partisan-bevegelse, et nett der 3-4 personer kjenner hverandre og er “på tråd”. Lykke til !

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
Svar til  Russia Today
6 år siden

Hvis en starter et politisk parti vil en i alle fall etter hvert få publisitet og tilslutning. Før partiet kan bli infiltrert må det først blomstre og bli lagt merke til. Jeg er klar over problemet med infiltrasjon, men jeg kan rett og slett ikke se noen annen mulighet for å bli hørt. Partiet kan bli en eneste stor partisanbevegelse, kanskje Partisanpartiet ville være et bra navn? En ting er sikkert og det er at “markedet” er der i og med et Ap som befinner seg i fritt fall og et Høyre som viser seg mer og mer usosialt. Det skal ikke være et parti for særinteresser, men for flertallet. Det skal ikke være et parti som må anstrenge seg for å tiltrekke seg velgere, men et part som borgerne (jeg liker det ordet bedre enn velgere) gjenkjenner som et part som reflekterer deres synspunkter og ønsker. Forslag til programposter mottas med takk!

PS Jeg tror Maitreya vil se med velvilje på et slikt tiltak. ;)

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Nitupsar
6 år siden

Nitupsar – Bortkastet tid! “Ditt” parti kommer ALDRI innenfor Stortingets lukkede herredømme. Kun hvis du tjener elitens agenda… http://www.nyttnorge.com/ikke-stem-ved-noe-valg-demokratiet-styrt-skuespill.html
Del ut flyers, skriv “google chemtrails” etc på pengesedler og lignende. “Jungeltelegrafen” kan gjøre underverker.

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
Svar til  Ken
6 år siden

Har vi ikke en slags demokrati da? ;)

Ken
Ken
Anonym
Svar til  Nitupsar
6 år siden

Nitupsar – Nei, dessverre! Demokratiet er satt ut av funksjon… Tuller du med spørsmålet ditt? ;-) Om ikke, så spør deg selv: Hva ville vi vite om verden uten media (MSM)? Svaret er sannsynligvis «ikke så mye». Vi har lest våre skolebøker og muligens andre bøker. Vi har gjort oss noen reiser og hørt reisehistorier fra venner og bekjente i vårt leie, men det er muligens alt… Påvirkningen fra media (MSM) på verdenssynet er derfor enorm. Nesten alt vi vet om samfunnet, livet, hjemlandet og andre land, verdenshistorie og alt som er kom til oss gjennom media (MSM). Med andre ord, hvis alle mediene jobbet sammen, kan de få oss til å tro på noe som ikke eksisterer i det hele tatt, og skjule ting for oss som eksisterer? Det høres ikke troverdig ut, men det er godt mulig.

For å sette det i det store perspektiv… Visste du at de største mediene og pressebyråer som Reuters og Associated Press eies av en svært liten gruppe mennesker som alle kjenner hverandre veldig godt? Og Norge som så å si alle andre land kopierer slavisk fra (se eksempelvis TV2 nyhetene og CNN). Den samme lille gruppe mennesker eier også eksempelvis Federal Reserve Bank (Fed) og de største farmasøytiske selskapene i verden. Disse institusjonene er alle i hendene på familier som Rockefellers, Rothschilds, Morgans og noen flere. Hvem tror du grunnla de store internasjonale organisasjonene som De Forente Nasjoner, NATO, Verdensbanken, Det Internasjonale Pengefondet og Verdens Helseorganisasjon? Tro det eller ei, det er de nøyaktig samme navnene! Og for å gjøre det enda «sprøere»: Hvem tror du utgjør toppen av hemmelige samfunn som frimurere, direkte religiøse institusjoner som Vatikanet og egenhendig har utdannet nesten alle nåværende verdensledere? Hm…

Television programming: Fear ebola, fear today, fear each other, fear for your kids, fear ISIS, fear tomorrow, fear Russia, fear climate change… Fear, fear, fear, fear, fear. Fear everrything and then give us the power so we can save you… – den samme «lille gruppen av psykopatiske mennesker»

Ikke frykt noe som helst! Det meste er bare patetisk! Vi må bare få folk til å våkne opp!!! :-)

PS! Apropos forslag til din «programpost» i anledning eventuell «jungeltelegraf»… En lege i Danmark bekrefter at 90 % av alle pasienter med hjernekreft har kreft på den siden av hjernen hvor mobiltelefonen har gjort sitt virke. Google… Har ikke linken her og nå, men fy f… så logisk! Det handler om å tenke selv!

Peace and love! 

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
Svar til  Ken
6 år siden

Du har nok rett i at demokratiet i stor grad er satt ut av funksjon. Jeg mente det litt ironinsk det jeg sa. Men vi skal få demokratiet til å fungere igjen!
Vi har ikke bitt på alle bløffene, løgnene og skremslene de har foret oss med. Vi er midt oppe i en gigantisk oppvåkning som vil gå sin seiersgang over hele kloden. Folk har allerede begynt å tenke selv og det er ingen vei tilbake. La oss legge all naivitet, håpløshet og alt det negative til side å ta tilbake kontrollen over våre liv og omgivelser!
Peace & love 2u2!

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Ken
6 år siden

Ken – Mark Twain har sagt: “om massene hadde noen innflytelse på valgresultater, ville de aldri få tilgang til valglokaler.” Såkalt “demokrati” er et billig spill for galleriet.
Joseph Gebbels har sagt: “Gi meg massemedier i hender og jeg skal få folk til å gjøre hva som helst for meg.” Propagandamedier stapper massenes hode med søppel slik at masser ikke ser utvei.
I dag produserer den psykopat-gjengen som står for det meste av faenskap på Jorden, fake-news for zombie-TV med profesjonelle regissører og skuespillere for å hisse/stresse massene opp.
Qaddafi som har gjort Libya til et blomstrende land med gratis utdanning (inkludert utenlandsk), gratis helsevesen og gratis første bolig for de nygifte, ble kalt for en diktator av vestlige propaganda-medier. Da heiet vestlige masser på teppe-bombing av Libya og drap på Muammar Qaddafi.
I tillegg til zombi-TV og iPhone benytter psykopatene kabbalistisk hekseri til manipulering av massenes oppfatning av virkeligheten med demonenes hjelp. [samme hva du synes om min mentale helsetilstand.]
Disse demonene krever blodige ofringer som ble sist gjennomført i Sibir da flere titalls barn ble levende brent, sperret i kinosaler som var låst utenfra. Brannvesenet halte ut tiden bevisst.
“I alle land hvor jøder bosetter seg i stort antall, setter de ned moralske standarder, nærings ærlighet og nekter å integreres. De spotter den kristne religionen. De etablerer en stat i staten, og hvis de møter motstand, forsøker de å kvele landet økonomisk.
Hvis vi, ved grunnloven, ikke ekskluderer dem / fra USA /, vil de på mindre enn to hundre år spre seg, ta over, sluke landet og forandre styreformen til vår regjering. Hvis vi ikke ekskluderer dem, vil våre etterkommere jobbe for å mate dem, mens jødene vil gni hendene sine i vekslekontorer. Jeg ADVARER DERE, mine Herrer, at hvis vi ikke ekskluderer jødene for alltid, vil deres barn forbanne dere i deres kyster.” BENJAMIN FRANKLIN (1706-1790) /fra en tale under diskusjon av den amerikanske grunnloven i 1787.

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
Svar til  Russia Today
6 år siden

Joda, det har blitt gjort mye horribelt i vår verden og det er mennesker som sitter med makt de aldri skulle hatt. Og det kan se håpløst ut ansikt til ansikt med folk med så store materielle resurser. Men det betyr ikke at vi ikke med litt tålmodighet og innsats vil kunne endre på staus quo. Jeg for min del vil i alle fall gjøre et tappert forsøk! Er du med?

Russia Today
Russia Today
Abonnent
Svar til  Nitupsar
6 år siden

nei, takk. Jeg har ikke hode av stål for å prøve å slå i hjel en betongvegg med det.

Man skal ikke gripe kniv en psykopat kaster seg på med, men skal prøve å ta tak i psykopatens hånd eller hals. OBS! Psykopatene er jævla sterke som alle galninger.
Hva er vitsen å kaste bort tid og energi i kamp med faenskapens følger uten å fjerne dens røtter?
Aaron Russo gir oppskrift hvordan psykopatene skal bekjempes: http://antimatrix.org/Convert/Books/Aaron_Russo/Reflections_and_Warnings_Full_Transcript.html
Kort sagt, bankeiere og FRS er faenskapens rot. De kjøper politikere, produserer bestialske våpen og GMO, gjennomfører debiliserende skolereformer, starter kriger, forgifter bevissthet og planeten vår. Man skal ikke være en nyttig idiot for dem, men sette pinner i hjulene på satans maskineri.
En og hver må våkne opp og sabotere psykopatenes planer om total kontroll.
jeg er enig med Aaron Russo at “demokrati” er flertalls (50%+1) diktat over mindretalls del som er mer motstandsdyktig mot mind kontrol.

Fiona Barnett forteller om satanistiske barne ofringer, seksuelle og kannibalske orgier disse psykopatene gjennomfører for å skaffe seg enda mer makt fra satan:

(det er litt forstyrrende med oversettelse, men…)

Nitupsar
Nitupsar
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
6 år siden

Det økonomiske krakket vil etter det jeg har forstått bli litt mindre dramatisk enn enkelte har forestillt seg. Det vil inneholde forskjellige aspekter. Hvis du vil ha mer informasjon forslår jeg Bill Holter og andre på Youtube. Han forklarer på en enkel måte at alle papirverdier vil bli “marked to market”, hvilket vil si at den reelle verdien blir gjort gjeldende. Det finnes idag et hav av derivativer som er overvurdert, det samme gjelder obligasjoner og aksjer. Disse verdiene vil i et fritt, ikke-manipulert marked (det motsatte av det vi har i dag) finne en verdi som er en brøkdel av pålydende. Det samme vil også gjelde for papirvalutaer uten gull-dekning og da snakker vi om USD, Euroen og liknende valutaer. De vil alle synke kraftig i verdi.

Krakket er allerede i full gang; men det manifesterer seg langsomt, det ser ut til å bli en soft landing for verdensøkonomien. Mange vil lide. En kan da spørre seg hvor ens penger er trygge. Vel, gull har steget 300% i verdi over de siste 30 årene. Kryptovalutaer vil etter det krasjet vi ser nå sannsynligvis igjen stige i verdi, men dette er mer usikkert. Bruk hodet og play it safe, det er mitt råd.

BT
BT
Anonym
6 år siden

Dette teosofiske våset er bortkastet tid. Hvis man ønsker å gjøre verden til et bedre sted, må man hjelpe folk som sliter.
Den instruksen er ikke ny, men blir glatt oversett til fordel for overtro og løgn om “mestere” som liksom skal gjøre alt så mye bedre for menneskeheten. Lovlig sent ute er “de” også. Voks opp og ta ansvar.

Arn
Arn
Abonnent
6 år siden

Babaji passer vel til denne beskrivelsen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahavatar_Babaji
Jeg har selv hørt en mester (Prem Baba) snakke om et møte med Babaji som skal ha funnet sted for 15-25 år siden. Babaji er bl. a. kjent gjennom den berømte selvbiografien til Paramahansa Yogananda.

« Forrige artikkel

Nextgentels hemmelige salg av kundeopplysninger

Neste artikkel »

Fra 3D til 5D livsstil Workshop i Bergen 28 april

25
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x