UFOer og utenomjordisk liv: Medias øredøvende taushet

15.5K visninger
6 minutter lesetid
104

Det ser ut som om ulike deler av ”The Establishment” støtter hverandre og kjører en felles agenda når det gjelder hemmeligholdet av UFO-saken. Hver gruppe ser ut til å gjøre dette ut fra sine egne motiver, men med felles front utgjør de en nesten ugjennomtrengelig mur… Hva er motivene for hver av disse gruppene og hvordan ser det hele ut til å fungere i praksis?

Det offentlige og den etablerte vitenskap

Den amerikanske forskeren, vitenskapsmannen og zoologen Ivan T. Sanderson (1911-1973), var på mange måter en pioner som var forut for sin tid. Blant annet var han den første som hadde med seg levende dyr i studio i forbindelse med de radio og TV programmer han deltok i. Han skrev 18 bøker, mange av dem om emner  utenom det vanlige, som Yeti, UFO fenomenet e. t.c. En av de siste bøkene han rakk å skrive het: ”Invisible residents. The reality of underwater UFOs”. I denne boken kommer Sanderson med følgende betraktning: «Det finnes ingenting ‘det offentlige’ misliker mer enn det å måtte innrømme at de egentlig ikke vet hva som skjer eller hva det dreier seg om. De forstår ikke hva som skjer mer enn det vi gjør. Kanskje vitenskapen gjør det, men på grunn av dens posisjon, blir det som ikke passer med dens teorier og hensikter avfeid» (1).

I forbindelse med det fåtall av alle UFO-observasjoner som blir rapportert i media, blir ofte representanter for etablert vitenskap kontaktet og får anledning til å komme med sine (bort)forklaringer. En annen gruppe som og deltar ivrig i tåkeleggingen og som brukes flittig av media, er den type UFO organisasjoner som har redusert dette viktige fenomenet ned til et vitenskapelig spørsmål.

Kontrolleres informasjonsstrømmen i media?

Etter hvert som livet gir en nye erfaringer og en prøver å forstå og finne ut hvordan verden stor grad fungerer, vil en kunne oppdage at det er penger, makt, prestisje og den sterkestes rett som rår, og ikke de prioriteringer som er fornuftige, rettferdige og til det beste for oss alle. Dette gjelder ikke minst i UFO saken!  Det er liten tvil om at den finansielle ‘eliten’, som blant annet er eierne av oljeselskaper, våpenfabrikker og farmasøytisk industri, har stor interesse av å opprettholde status quo og forhindre at deres posisjon trues. Disse særinteressene har eierskap/innflytelse over media og i følge Richard Dolan finansierer de og deler av etterretningstjenesten (2), (4).

Et lands etterretningstjeneste har som oppgave å holde oppsyn med og å infiltrere grupper som utgjør en mulig trussel mot den etablerte samfunnsorden. Amerikansk etterretningstjeneste som har forgreininger til alle Nato land, og har for lengst skaffet seg solid innflytelse over media. (2), (4), (5).

Se og Hans Gaarders artikkel: Operation Mockingbird.  Dette er et verdensomspennende CIA-foretak som har infiltrert media, særlig de vestlige, i den hensikt å spre amerikansk propaganda og desinformasjon.

Noen sitater fra den amerikanske ‘gravejournalisten’ Alex Constantines bok Virtual government: CIA Mind Control Operations in America: «De fleste konsumenter av ‘CIA kultur’ har vært, og er, fullstendig uvitende om hva de som står bak Mockingbird har tillatt seg når det gjelder å forme folks oppfatninger. Det finnes ingen måter en kan måle de politiske og kulturelle skadevirkningene av denne form for sensur og oppkonstruert politisk journalistikk».

"I 1978 hadde CIA 3000 ansatte som drev med mediepropaganda. Dette året var utgiftene som gikk med til å desinformere verden anslått til å være 278 millioner dollar, finansiert av amerikanske skattebetalere". Alt tyder på at dette fremdeles pågår.
«I 1978 hadde CIA 3000 ansatte som drev med mediepropaganda. Dette året var utgiftene som gikk med til å desinformere verden anslått til å være 278 millioner dollar, finansiert av amerikanske skattebetalere». Alt tyder på at dette fremdeles pågår.

Andre og mer utviklede sivilisasjoner innehar/bringer ny teknologi som kan gjøre alle energikilder vi i dag bruker overflødige. De kan og hjelpe oss å reorganisere verdenssamfunnet slik at fornuft, rettferdighet og forstand gjenopprettes på denne kloden og utgjør derfor en stor trussel mot de bestående særinteresser som ser ut til å kjempe mot med nebb og klør… I det øyeblikk vi blir inspirert til å se oss som en menneskehet og begynner å fordele de ressursene denne planeten har, vil vi vel og se det tåpelige i våpenproduksjon og militær opprustning?

En annen faktor som og bør nevnes, er at utenomjordiske sivilisasjoner kommer med ikke-medikamentelle  løsninger på våre helseproblemer. [Kilde: Varsleren Dr. Michael Wolf (5).]

I sin bok: ”The Missing Times. News Media Complicity in the UFO Cover-up«, tar gravejournalisten Terry Hansen opp de ulike årsakene til den strenge sensuren og tåkeleggingen temaet UFO er blitt og fremdeles blir utsatt for.

newsmediacomplicity

Terry Hansens konklusjon er at de teknologiske, politiske, økonomiske og vitenskapelige endringene som kontakt med sivilisasjoner som er kommet lenger enn oss i utvikling kan medføre, sees på ‘som en trussel mot rikets sikkerhet’ og derfor som uønsket.  Her er et foredrag med Terry Hansen, ”Keeping UFOs Secret”, hentet fra UFO Crash Conference i 2012:

Et lands militære ser ut til å ha vanskelig for å innrømme overfor sin egen befolkning at fartøyer fra andre sivilisasjoner kan komme og gå over landets luftrom uten at de er i stand til å forhindre det. Mye tyder på at de både anser det som forsmedelig og som en sikkerhetstrussel. Særlig var dette tilfelle på begynnelsen av 50-tallet, da USA mistet både fly og piloter i forsøk på å tvinge ned utenomjordiske fartøy. For å unngå å skape panikk i befolkningen ble det da bestemt at alt omkring dette måtte hemmeligholdes (9).

Sitat fra en av de ansatte ved det Hvite Hus under Kennedy-administrasjonen som foretrekker å være anonym: «Det er tydeligvis en internasjonal avtale mellom myndigheter om å holde tilbake informasjon om utenomjordiske og UFO-fenomenet» (8).

Her kan det og være på sin plass å nevne sitatet fra tidligere direktør for Disney Corp. Michael Eisner, som han kom med i introduksjonen til dokumentaren: «Alien Encounters From New Tomorrowland». .«For myndigheter som ønsker å opprettholde sin autoritet, er kontakt med utenomjordiske ren dynamitt«.

Denne dokumentaren ble lansert i mars 1995 og ble merkelig nok tatt av plakaten etter meget kort tid. Den dukket så først opp igjen i 2011. Her er den uredigerte versjonen:

https://www.youtube.com/watch?v=Z-gP51lssbg

Out of the Blue gir en god beskrivelse av hvordan fakta omkring UFO fenomenet er blitt holdt skjult. Den inneholder blant annet intervjuer med de tidligere NASA astronautene Gordon Cooper og Edgar Mitchell, samt oberst Philip Corso, forfatteren av boken «The Day after Roswell«.

 

Egne erfaringer

Exopolitics pioneren Michael Salla kommer i sin artikkel Galactic Cointelpro (5)  med informasjon om hvilke metoder etterretningstjenestene bruker for å forhindre at informasjon om UFO-fenomenet og kontakt med utenomjordiske kommer ut til folk flest.

En av de metodene han beskriver har jeg selv stiftet bekjentskap med. Det som nå fortelles var det selvfølgelig ikke meningen at jeg noen gang skulle få vite. For noen år siden var jeg i kontakt med redaksjonen i en mindre lokalavis her på Vestlandet i forbindelse med et video opptak jeg hadde gjort av en stjernelignende UFO (se denne artikkelen i Nyhetsspeilet: «Hva er dette pulserende lysobjektet på himmelen?«).

Det ble ingen artikkel i lokalavisen om dette selv om opptaket var gjort i deres nærområde. Hva var grunnen? En venninne av redaktøren (R) i lokalavisen fortalte meg at (R) (her kan jeg dessverre ikke gå i detalj p.g.a nødvendig anonymisering) hadde fått beskjed fra redaksjonen i vestlandets største avis at ”TW måtte man for all del ikke ha kontakt med fordi han var en meget vanskelig person som lå i konstant strid med alle naboene sine”. Dette kalles character assassination og gjøres i følge Terry Hansen (7) av en person i media som er på etterretningens lønningsliste og etter ordre fra dem. Hensikten er å hindre en i å komme gjennom i media, og gjøres på det tidspunkt en begynner å bli «brysom og bråkete» (?!) fordi en har vært en del fremme i media med ny og spennende informasjon…

 

Etterord

Vær klar over at uttrykket «konspirasjonsteori» idag benyttes for å avvise enhver påpeking av faktiske, men skjulte og bakenforliggende årsakssammenhenger. Her ser vi eksempler på at det ligger en skjult maktelite i kulissene og trekker i trådene i den hensikt å fremme sin egen agenda. Hva har dette med demokrati å gjøre?

 

Bibliografi

1. Sanderson, Ivan” Invisible residents. The reality of underwater UFOs”.  Adventures Unlimited Press, 2005.

2. Dolan, Richard: «UFOs and the National Security State, Vol. 1«, Keyhole Publishing Company, 2002.

3. Constantine. Alex. «Virtual goverment: CIA Mind Control Operations in America«. Feral House 1997.

4. Komarek, Ed. «A comprehensive briefing«. Kan lastes ned gratis herfra.

5. Salla Michael E. «Galactic Cointelpro. Exposing U.S. Government Policies on Extraterrestrial life.» The Exopolitics Institute, 2009. http://exopoliticsjournal.com/vol-2/vol-2-3-Salla.htm

6. Wolf, Michael. «Catchers of Heaven«. Dorrance Publishing, 1996.

7. Hansen, Terry. ”The Missing Times. News Media Complicity in the UFO Cover-up«,
Xlibris Corporation, 2000.

8. Good, Timothy. «Need to know. UFOs, the Military and Intelligence«.  Pan books, 2006.

9. Stanley, Robert. «Covert Encounters in Washington D.C.» Unicus press 2011.

Internett: http://ufologi.net

Terje Wulfsberg

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om våre utenomjordiske venner.

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

104 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Dole
Dole
Abonnent
10 år siden

Meget god og informativ artikkel fra Terje Wulfsberg. Stå på Terje, snart må søppelet slippe taket på verdens styrende organer. Benytter også anledningen til å reklamere for Grant Cameron sin siste bok (Ufos, Aria 51, ans Goverment Informants) Det merkes at mye arbeid og godt matriale er lagt ned her.
Boken kan bestilles her: http://www.presidentialufo.com/

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  Dole
10 år siden

Nytter ikke hvor mye bøker det skrives om dette. Sannheten er at hverken du eller noen har klart å gi 1 ugjenstridelig bevis som det ikke kan være fnugg av tvil i, og som vil ryste grunnvolene på hva vi tror/ikke tror. Fremdels er ufosaken egentlig hva en velger å tro på, å uansett side man velger, vil det alltid finnes noe som kan støtte opp om ens valg av tro ang. dette

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
10 år siden

nei, dette dreier seg IKKE om å ha et åpent sinn, det har jeg så det monner. Hvis det faktisk eksisterer ustridelige bevis, så ber jeg deg nå om 1, så det ikke lenger er tvil. Bevis er ikke beslektet med et åpent sinn. Jeg har ikke sagt nei til noe ang dette, og hvis det finnes enkle bevis tar jeg med glede imot dem. Jeg er ikke interessert i hva hverken astronauter eller andre sier de har sett, eller igjen har hørt at andre har sett…

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
10 år siden

Kjell L, tror det kan være lurt å definere hva slags bevis du vil ha, for ellers risikerer du å bruke masse tid til å lete etter bevis som ikke finnes.

Vi kan jo starte med viteskapelig bevis:
Vitenskap handler ikke om hvem eller hva vi skal tro på, men om å vurdere de bevisene som ligger til grunn for påstanden. Det er viktig å være klar over at vitenskapen har store svakheter, og at vitenskapen kun vurderer en del av bevisene. Bevisene må være observerbare, målbare og repeterbare. Man må også være klar over at bevisene i et vitenskapelig eksperiment ofte er gjenstand for tolkning, og at denne tolkningen sjeldent er entydig. En annen ting er at vitenskapen ofte endrer seg, det som er “umulig i dag” blir “mulig i morgen”, men du finner ingen vitenskapsmann som tar hensyn til dette. Vitenskapen mener også at avstandene er for store til at utenomjordiske kan besøke jorden, og ufo-observasjoner er heller ikke målbare og repeterbare. Anekdotisk bevis er i følge skeptikerne en form for tankefeil der en «viten» bygger på et enkeltstående tilfelle som ikke kan bestrides. Beviset er dermed i logisk forstand et ugyldig argument. Forstå det den som kan. :-)

Skeptikernes syn på ufo-fenomenet blir da slik:
Avstandene i verdensrommet er for store og derfor har ingen utenomjordiske noensinne besøkt jorda. Selv om en fremmed farkost lander utenfor det hvite hus, foran tusenvis av mennesker, så vil skeptikerne benekte dette, fordi fremmede farkoster eksisterer ikke i deres verden. Alle bevis som legges fram, uansett hvor gode disse er, avvises av skeptikerne. Vitenskapen er et veldig godt verktøy på enkelte områder, men fullstendig ubrukelig på andre, det tror jeg de fleste kan si seg enig i.

Hva så med juridiske bevis:
Bevisvurderingen er det som avgjør de fleste saker, og hvem som vinner, vil i de fleste sakene avgjøres ut fra hvem som klarer å bevise det påståtte faktum. I Norge har man en fri bevisvurdering, hvilket innebærer at retten fritt vurderer hvilke bevis som er relevante og hvilken beviskraft selve beviset skal ha. Det finnes mange typer bevis som kan fremlegges, og man kan dele bevisene opp i tre hovedgrupper.

Forklaringer: vitner eller sakkyndige
Tekniske bevis: fotografier-film-gjenstander
Dokumentbevis: forskjellige dokumenter

Legger man så fram en statistikk over de sikreste observasjonene, gjort av flyvere og militære, i fullt dagslys, så ville bevismaterialet til slutt bli så overveldende, at de fremmede farkostene ville bli kjent skyldige, i uautorisert flyging på planeten vår. ;-)

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Kjell L
10 år siden

Det finnes mange bevis, kjell, men tanken om at fremmede farkoster flyr omkring på jorden er så sjokkerende at de fleste mennesker velger å overse de bevisene som faktisk finnes. Etter min mening beviser videolinken under at fremmede farkoster eksisterer. Denne saken er fra det portugisiske flyvåpenet, fra 4 minutter og utover i videoklippet.

http://www.youtube.com/watch?v=rgrkdU3Z-9k

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  faxluri
10 år siden

Jeg er helt nøytral i saken, men selv om millioner av mennesker tror på Gud, har sett Gud, snakket med Gud, betyr det ikke at jeg gjør det av den grunn.

Dole
Dole
Abonnent
Svar til  Kjell L
10 år siden

Du snakker om tro? Her er det snakk om massive observasjoner helt fra militære og sivile radarinnstallasjoner til utallige vitnemål fra generaler til menigmann. Her er det snakk om mange mennesker som har alt å tape og risikerer både pensjon og familie for å fremme sannheten som de personlig går og bærer på. Du snakker om tro, hva med tillit? Når ting blir massivt nok og uavhengige kilder sier det samme? Hvilken vei svinger vektskålen? Og hva skal til før man føler tillit til en sak?

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Kjell L
10 år siden

Kommentaren til Kjell L viser hvorfor vi har som prinsipp at NyS’ grunnsyn ikke skal diskuteres i kommentarfeltet. Vi avstår fra å gå inn i en ABC-diskusjon om gyldigheten av våre paradigmer i hvert ENESTE kommentarfelt, hver ENESTE gang en ignoramus eller skepsiser dukker opp. Dokumentasjonen er så overveldende at det holder å referere til denne EN gang.
http://www.nyhetsspeilet.no/paradigmer/

Dole
Dole
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
10 år siden

Må kommentere deg Rolf Kenneth. Kan ikke se at vi bryter noen av NyS’ paradigmer.
Hva skal vi da kommentere…? når vi leser mellom linjene at Kjell L roper om hjelp.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
10 år siden

Dole,
Man skal diskutere artikkelens innhold INNENFOR det overordnete paradigmet. Man skal diskutere (og krangle) om idéer, teorier, «skoler», bøker og filmer som ligger INNENFOR paradigmet. Ellers kommer vi aldri videre, hvis vi skal begynne fra Start hver eneste gang en ignoramus/skepsiser snubler innom for å ha litt moro eller bare kjeder vettet av seg.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
10 år siden

Det du sier er at det ikke er LOV nærmest å være KRITISK her inne, eller skeptisk til en fenomen jeg selv ikke har sett eller opplevd? Har DU selv sett reptiler, ufoer, Nibiru og alt dette, eller tror du bare fordi det på nett kan finnes informasjon om absolutt alt du kan tenke deg..hva gjør deg så sikker at DU har en mer korrekt sannhet enn min? Jeg er helt nøytral, og det florerer nok med utallige livsformer i universet, men jeg har enda ikke sett noen..jeg spør spørsmål, på samme måte som du også antagelig må det…ellers kan vi jo bare slutte å søke noenting, å bare tro alt vi hører. Dere er en hyhetskanal, så idet minste prøv å opptre som det, det skal da vel ikke være en sirkuskanal som alle «utenfor» denne bare ler av ved navnet..Hvor er den minste lille grad av nøytralitet og seriøsitet.

Rolf Kenneth Myhre
Forfatter
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
10 år siden

Kjell L,
Det er hyggelig at du er nøytral. Men det er ikke saken. Spørsmålet er om du har gjort hjemmeleksene dine innen et emne før du begynner å kverulere og forlange å få servert all evidensen på et sølvfat.

Her er en begynnelse for dine hjemmelekser:
http://www.rolfkenneth.no/ET-V-fenomener.html
http://www.nyhetsspeilet.no/2011/02/nyhetsspeilets-30-etv-artikler/

Abenaki
Abenaki
Abonnent
Svar til  Rolf Kenneth Myhre
10 år siden

Hvis NS har et ønske om å spre sannheten så må dere nesten vise litt tålmodighet med deres besøkende. Ikke be de om å gjøre hjemmeleksen sin. Prøv heller å svare på det slike som Kjell L spør om. Gjerne ved å linke til artikler. Folk har andre ting å gjøre på (jobb, familie, barn etc) enn å saumfare nettet for disse tingene, og en av rollene til NS må da kunne være å hjelpe til med å opplyse folk. Uten å være superarrogant og nedlatende i språkbruken sin.

Personlig blir jeg veldig skeptisk til informasjon fra folk som åpenbart lar seg løpe bort av følelsene sine og kommer med følelseladde utsagn. Tror ikke det er personlig ment fra Kjell L, Myhre.

Hva med å la folk få lov til å diskutere uten at du kommer inn i diskusjonen som en slags diktator?

Maarit M. Hanssen
Forfatter
10 år siden

Dr.Rauni Kilde, «The Grande Dame of Consciousness». Age of Truth TV, Lucas Alexander. 2013
Denne er en kinofilm om Rauni-Leena.Mye informasjon.

http://www.citizenhearing.org/
«Folkets disclosure høring om UFOer» på National Press Club in Washington DC, 29.april – 3.mai 2013.
Bl.annet følgende vitner:
Stephen Basset, Richard Dolan, Stanton Friedman, Paul Hellyer, Linda Moulton Howe, Dr.Jesse Marchel Jr, Dr.Edgar Mitchell og Nick Pope.

Fin artikkel Terje. Sannheten om utenomjordiske og deres UFOer skal fram. Det er mye, som skjer i år på UFO-fronten. Citizenhearing i Washington den 29 april – 3.mai kan man følge med via Internett. 40 vitner over 5 dager! Kanskje det skjer gjennombrudd og media intresserer seg endelig!

Dole
Dole
Abonnent
Svar til  Maarit M. Hanssen
10 år siden

Hei Maarit, nå gleder vi oss til 29 april og kan kose oss med Dr. Steven Greer sin avslørings video litt i forkant den 22 april. Klaffet rimelig bra i forhold til disclosure høringen den 29 april. Her er linken til Dr.SG for de som ikke har den: http://www.disclosureproject.org/

Maarit M. Hanssen
Forfatter
Svar til  Dole
10 år siden

Dole, interessant, at Greer kaller filmprosjektet sitt for «Sirius disclosure». Alltid gode vibber med Sirius :-)

En mann med åpenbar agenda
Abonnent
10 år siden

Who are they? They are the master propagandists: the fallen angels and their demonic followers. Over the centuries of man’s existence, they have posed as various demigods, superhumans, human-animal aberrations, fish-gods, forest-gods (HULDRA), tree-gods, bird-gods, etc. They are willing to take on any form that will be accepted by the society of the day.

Now, they are “spacemen,” come here to save mankind. But, in reality, they are dark overlords in the service of Satan, come forth to corrupt mankind, producing a race of pseudo-humans who can represent them in this dimension.

They did it before, as described in Genesis 6:4-6:

“There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown.

“And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.

“And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.”

Commentators too numerous to mention have seen in this passage the miserable story of a humanity corrupted by dark forces of spiritual wickedness in the heavens. They broke God’s law by descending into this dimension to mate with humans, producing a mutant race called, “giants.” These were the nephilim, Hebrew for “the fallen ones.”

They were unclean and genetically corrupt creatures whose total preoccupation was evil in all imaginable forms. God determined that they were irredeemable; they had to be destroyed. “But Noah found grace in the eyes of the LORD.

“These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God” (Genesis 6:8, 9).

Quite simply, the righteous Noah and his family had escaped the filth dumped upon mankind by the intruders from on high. Noah was generationally (genealogically and genetically) perfect. The Lord brought him through the judgment flood to start a new race. Our Lord prophesied that this horrifying scenario would break forth once again … in the latter days:

“But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. “But as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of man be. “For as in the days that were before the flood they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark, “And knew not until the flood came, and took them all away; so shall also the coming of the Son of man be” (Matthew 24:36-39).

Here, Jesus is clearly speaking of future judgment, the Tribulation, Second Coming and certain events that will surround it.

He says that His coming will happen at a time when social conditions will resemble those that plagued the world in the days of Noah. From Genesis 6, we now discern that these will include an invasion of dark forces from the heavens.

Is it premature to say that this has already begun to happen? And if so, does it not tell us that end-time events are very, very close?

The UFO abduction phenomenon is only a mask for fallen angels who have departed from their natural domain to engage in the filthy work of creating an alternate race that will act as their proxies.

UFO researchers deduce that they are trying to genetically produce versions of themselves that will be able to function in this environment. But this doesn’t logically fit what we know to be true about mankind.

Man was created by God, not aliens from outer space. Satan attempted to thwart God’s redemptive purpose in the Garden of Eden. Later, his servants succeed in corrupting very nearly the entire race.

Satan, the liar, is recognizable in the deceitful activities of the “space brothers” and their UFOs. First they claim to be one thing, then another. But all along, their motive is to destroy humanity before it can be redeemed by God. Satan has many servants.

As Jesus told the Pharisees, “Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it” (John 8:44).

The devil’s chief method is the lie. In the current UFO abduction activity, we can recognize it once again. Hybrid human/aliens are nothing more or less than the corrupt progeny of the fallen angelic host. For over 5,000 years, their method has not changed.

Now, as then, they pry into the forbidden areas of human procreation. Lascivious and power hungry, they seek to set up their own race, and their own province of control.

But only in the last fifty years have their activities acquired a speed and purpose that tells us what time it is, prophetically speaking. Jesus told us, in effect, that when we begin to see such things come to pass, His appearance would not be far behind.

Now, as never before, we must be watchful, and attentive to that momentous event. The program of the Antichrist is almost in place.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Terje Wulfsberg
10 år siden

Yin/yang Terje :)

Sånn jeg ser det så har dere begge rett, det er Snille Aliens og slemme Aliens.

Dracos er falne engler.

Det er mange raser og sub-raser reptiler kryss. Eliten er kjent av UFO forskere som Draco. Dette er de «store gutta» i hver retning og er vanligvis mellom sju og tolv fot (2,14 til 3,66 meter) høye. Har vinger som støttes av huden membraner lange ribbeina. Vingene kan foldes tilbake mot kroppen og er opphavet til begrepet «vinger slange». De er også opprinnelsen til begrepet «falne engler» og bevingede gargoyles er symbolsk for disse Draco. Kapp båret av Count Dracula er symbolsk for disse vingene og karakteren av Dracula i Bram Stoker historier sies å være en fallen engel. Den bevingede Draco er også kjent som the Dragon Race og noen av de gamle gudene ble beskrevet og avbildet som Birdmen. Dette kan være en av opprinnelsen til Phoenix og ørn i Brotherhood symbolikk, samt flere esoteriske betydninger. Den bibelske Satan er portrettert som en reptil, también.Algunos av Draco krypdyr hierarkiet er tilsynelatende hvit eller albino hvit og ikke vanlig grønn eller brun, og dette kobles med beskrivelsen av den merkelige humanoid lizard «albino» i bygningen i Aurora , i nærheten av Denver. Den Draco er «kongelige» av reptiler og den høyeste kasten er albino hvite, som tilsynelatende har koniske horn midt mellom fronten og toppen av skallen. Det slo meg at «gudene» gamle og royalties ble framstilt som iført en horn hodeplagg, et symbol på disse reptilian «kongelige», er jeg sikker på. Andre arter, som soldaten klasse og forskere, kalles Reptoids. De har vinger, men de er alle kaldblodig. Sine vekter er mye høyere i ryggen og har tre fingre med en motstander tommelen. De har tre tær med en fjerde på siden av ankelen og klørne er små og kjedelig. De har store øyne som lyser som rød katt og en munn som ser mer ut som et slit. Noen har øyne som er beskrevet som svart og andre er hvit med flamme farget vertikale elever. Igjen er dette hva damen beskrevet i tilfellet av Aurora. Reptiler har fem på tolv fot (1,5 til 3,66 m) høy og er «kjemper» så vidt beskrevet i gamle legender og poster. Noen har haler, andre ikke. En av hans andre planeter påvirker lenge er estimert og Mars og krypdyr ble det krysse mellom den hvite Martians selv før du kom hit?. Zecharia Sitchin spekulerer også at Anunnaki gikk til Mars før du kommer til Jorden. Dette vil sikkert passe i boksen, og det kan godt være at den hvite Martians i Brian Desborough og Anunnaki har blitt genetisk koblet lang. En prestinne for Brotherhood hierarkiet som har rømt sine clutcher, i hvert fall for den tiden han snakket til henne, sier reptilian Anunnaki invaderte Mars for lenge siden og den hvite rase av Martians venstre enden av den planeten inn jorden. Anunnaki on Mars fulgt, sa han, selv om jeg har ingen tvil om at noen er der nå i underjordiske baser. Når en sonde av NASAs Mars står i fare for å la publikum se noe de ikke skal se, koblingen er brutt eller sonde forsvinner på mystisk vis helt. Hva er udiskutabelt er at den hvite rase, uansett opprinnelse, har vært den viktigste biten i Anunnaki kryssing programet for å ta over jorden. Forskere mener at reptiler er kontrollerne kalt Greys, den klassiske utenomjordisk figur i moderne tid med sine store svarte øyne ……….

Tak for nok en fin artikkel Terje :)

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  smurfen
10 år siden

Du har ikke et fnugg av bevis Smurf. Har du sett noen reptilians selv da? Hvis ikke, snakker du veldig selvsikkert..det som er sikkert er at dette kan være en av de største konspirasjonsteorier som med vilje er skapt for å skape frustrasjon og angst der ute..isåtilfelle er den særdeles vellykket

smurfen
Redaksjonen
Svar til  smurfen
10 år siden

Er du komiker Kjell ?

Du kan umulig være seriøs vist du mener jeg skal hoste opp beviser som tilfredsstiller en som er hjernevasket til å tro han er en apekatt og alt som beveger seg der ute bare er sumpgass og vær ballonger.

Antar at det eneste beviset du godtar er vist en flokk reptiler holder pressekonferanse der det sier : Hei jordboere vi er onde Rom Øgler og nå skal vi utrydde dere :)

Vel da kan jeg glede deg med at det kommer til å skje ganske så snart ;)

Verdens fremste astronom Broder Guy Consolmagno sier at nå kommer dem, The Return of The Nephilim

http://en.wikipedia.org/wiki/Nephilim

De fleste Aliens reiser heller ikke rundt i romskip fra planet til planet, de er interdimensjonale vesener som reiser fritt gjennom dimensjonene, jeg ville kanskje ikke kalle de Aliens men demoner sånn som Tom Horn og Cris Putnam.

Bare i USA er det over 5 millioner bortføringer fra slike demon/Aliens vesener

Siden Astronomen Guy Consolmagno er Jesuitt så dreier det seg nok om en fake Aliens med Area 51 skip og genmanipulerte Zeta hybrider som de fremstiller nede i hulene sine.

Nå tror jo ikke jeg du eller andre fra din fornekter sekt er interessert i å studere Aliens fenomenet, men skulle jeg ta feil så kan du jo bare se de snart 100 episodene med Ancient Aliens ( De fleste som deg ser lyset og blir omvendt etter bare en episode, The Mission og The Evidence er veldig bra )

http://www.history.com/shows/ancient-aliens

Tror nok informasjonen Tom Horn kommer med her ligger litt over hodet på deg, men for andre med kunnskap så er det absolutt verdt å sette av 30 min.
Verdens største Teleskop er et Infrarødt super teleskop som heter Lucifer, med det så ser en alt som er skjult for det vanlige øye.
Tviler på at der er det Second Coming of Jesus Christ Jesuittene speider etter ;)

Part 1: Tom Horn & Cris Putnam on It’s Supernatural with Sid Roth – Petrus Romanus

Over hele verden er det funnet skjeletter og spor etter de gamle Anunnakiene, Thor Heyerdahl er bare en av mange som har brukt mye tid på vår ukjente forhistorie, ukjent blir kanskje feil å si siden hver eneste losje i verden er spekket med Anunnaki symboler, men ukjent for slike som deg..

Her er noen fine artikler med bilde og beviser fra Thor Heyerdahl.

http://www.sydhav.no/giants/georgia_history.htm

http://www.sydhav.no/giants/overview.htm

Si fra vist du ikke blir tilfredsstilt etter å ha sett de 100 Ancient Aliens episodene da så skal jeg hoste opp litt mer beviser til deg etterpå Kjell :)

Du kan få en forsinket påskenøtt av meg også: Hva blir de fem første bokstavene i navnet til den første mannen på månen baklengs ?

Vist du svarer rett så kanskje jeg kjøper et slikt til deg i premie, det er vist en bestselger på skepisis.no he he

http://www.ghostmeter.net/

Anunnaki & Nibiru – Everything you need to know

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=29HCv_8kNM4

En mann med åpenbar agenda
Svar til  Terje Wulfsberg
10 år siden

Jeg tviler ikke på observasjonene. Bare på hva som egentlig står bak.
Mange av mine venner har sett overnaturlige ting.

En kamerat har sett et slags romskip da han var barn. Med blinkende lys.

Min sønn har selv sett det som kalles black flying orbit. En totalt svart ball flygende over Fredrikstads hustak. Mange har sett det over hele verden. Masse bilder av dette fenomenet ligger ute på nettet.

Mange norske menn har sett sex-demonen Huldra i skogen. En fyr klarte til og med å filme det. Det ble lagt ut på VG for noen år siden, men bildene var uklare.

Mange har sett små nisser. Noen har sett romskip som tallerkener, andre som sigarer. Veldig mange har sett gjenferd. Under krigen ble det observert foo fighters.

Hva er dette?
Mye av det er åndsmakter som viser seg i ulike former.

Disiplene trodde de så en ånd da Jesus kom gående på vannet.
Ghost = ånd.

Men det er ingen grunn til å frykte. Jesus Kristus har seiret over alle åndsmakter, over hele satans velde, over døden og dødsriket.

Anbefaler filmen Ancient Knowledge fra Killuminatet på youtube.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  En mann med åpenbar agenda
10 år siden

Verden er magisk, man har alver på Island og Skogsånder og dverger, men som Roald Dahl sier så klokt: Those who do not believe in magic will never find it.

Det er ikke så lenge siden lokalavisa her hadde et stor oppslag om et Sigarskip som en rekke vitner hadde observert over feltet her, sigarskipene kan man spore så langt bakover i historien som det er mulig å komme, Sigarskipene er nok befolket av snille Aliens, en rase som driver overvåking av oss og som griper inn når det er helt nødvendig.

Militære kilder melder også om sigarskip som har avverget atomkatastrofer, atomkraftverk og A-våpen er blitt deaktiverte av elektromagnetiske pulser like etter at sigarskip har dukket opp.

Bare nå i 2013 er store mengder av dem blitt observert og filmet.

http://www.youtube.com/results?search_query=cigar+ufo+2013&oq=cigar+ufo&gs_l=youtube.1.3.0l6.1613.3646.0.11495.9.7.0.2.2.0.62.362.7.7.0…0.0…1ac.1.G0b2Gcl-O_U

Mye tyder på at de får travle dager fremover, for bare få timer siden ble alle utlendinger i Sør Korea best om å forlate landet for at en Atomkrig VIL bryte ut hver minutt følge Nord Korea.
UD stoler vist på gjengen i sigarskipene for de har ingen planer om å evakuere de 900 nordmenn som bor i Sør Korea.

Vi er på randen av atomkrig

Nord-Korea ber utlendinger om å evakuere fra Sør-Korea.

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10102234

Russland advarer, en kjernefysisk konflikt i Korea vill få Tsjernobyl til å se ut som et eventyr i sammenligning.

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2013/04/08/russia-warns-nuclear-conflict-in-korea-would-make-chernobyl-seem-like-a-fairy-tale/

Det finnes 2 typer Alien Agenda, en fra Satanistene og en fra de gode.

Satanistene legger overhodet ikke skjul på planene sine, de sier rett ut at de vil fase ut alt dyre og planteliv samt menneskene for å leke guder og skape nye egne «perfekte» genmanipulerte raser, en master rase som skal herske og en slaverase som er lettere å kontrollere en det vi er.

Det er ikke noe fremtidsvisjon men allerede godt i gang, Chemtrail sprayes ut over store deler av kloden, strålingen øker dag for dag og herper vårt DNA, FNs Codex Aliementarius tar seg av resten med massiv forgifting gjennom vann, mat, medisiner og vaksiner.

Aliens hybridene ser vi nesten hver eneste dag sånn som her.

OBAMA’S ALIEN SECRET SERVICE spotted at 2012 AIPAC Conference!!?? 3 angles (HD)

http://www.youtube.com/watch?v=Tb8mU_g_f2w

ANOTHER alien spotted at AIPAC 2011???? You be the judge!!!

http://www.youtube.com/watch?v=BaF7FGexmDM

Kampen mellom det onde og det gode handler om balanse, det er en evig kamp, til nå er det de onde som har styrt verden, nå er det på vei til å snu, 28 mars startet en æra der det gode vil herske i tusener av år.
De neste årene vil de mørke kreftene miste mer og mer makt, avsløringer kommer daglig nå i økende grad, folk blir mer og mer opplyste for hver dag ( Med unntak fra en kjent sekt )

Planene til Satanistene som de ikke vil klare å få satt ut i live kan enn se her der de selv forteller om de syke psykotiske planene sine.

The Great Deception: Obama and the Coming War *PLEASE SHARE*

http://www.youtube.com/watch?v=Wxavh18amsQ

Flere og flere troende som Tom Horn mener også at Jesus var en Alien, et stjernebarn som var sendt for å føre oss på rett vei.

Det har vært en enorm økning i UFO aktivitet de senere tid, jeg tror det er de gode kreftene som er på vei til å hjelpe oss med å etablere en ny og bedre verden for oss alle før det er for sent :)

Men det betyr ikke at vi ikke skal bidra selv, det er vel ingen som gidder å hjelpe en rase som ikke er interessert i å endre den destruktive og selvutslettende måten vi lever på nå med å tømme planeten for ressurser for å tilfredsstille eget ego, stadig større krav til bolig, hytter, biler og båter.
«Alle» vil bli rike og grabbe til seg til størst mulig biter av den globale kaken, vist ikke vi grabber til oss så er det noen andre som gjør det er den rådende mentalitet til mange.

Media forteller oss daglig at man blir ikke vellykket og klarer ikke å finne den store lykken før man har minst 1 privatfly, alt av aviser, TV kanaler og magasiner viser oss kjendiser 24/7 som lever i sus og dus. bare gjennom hardt arbeid så kan vi bli like lykkelige og vellykkede som kjendisene.

En ting er vi vel alle enige om, ingenting kan vokse evig, vi har nådd et kritisk punkt der vi ved hjelp av fri vilje selv velger veien videre. forsette som nå og gå vår egen undergang i møte eller endre oss og gå en ny æra i møte til det beste for Hele menneskeheten og de andre medskapningene våre :)

Velger vi det siste så vil våre venner der ute hjelpe oss, vist ikke så vil de sitte og se på at vi utsletter oss selv.

Valget er ditt :)

Aliens have deactivated British and US nuclear missiles, say US military pilots

http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/ufo/8026971/Aliens-have-deactivated-British-and-US-nuclear-missiles-say-US-military-pilots.html

«Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.»
~Martin Luther King, Jr.

«Julen er når barna ønsker noe fra Julenissen, og foreldrene må betale for det…
Statsunderskudd er når foreldrene ønsker noe fra staten, og barna må betale for det»
Arnold Schwarzenegger

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Ett tips til de som lengter etter bevis for ufoer. Jeg har vert i Hessdalen nord for Roeros kun to ganger og bare noen timer hver gang. Begge gangene fikk jeg merkelige bilder med vanlige rimelige diditalcamera. Den foerste ganden i 2009 fikk jeg noe som ser ut som flere fartoyer med orange flamme po toppen som kommer imot oss po ca 300m avstand og det nettopp po et sted der vi ble henvist av en bonde. Ett sted han sa at for i tiden brukte folk a motes der for a se ufo, men ikke no lenger. Hvorfor? Vi sag ingen ting med oynene. Sa reis til Hessdalen folkens og knips i vilden sky og slutt a krangle. Bildene jeg fikk var midt pa lyse dagen.

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Men det merkelige er at jeg har kjentfolk som ikke vil se bildene mine.

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Rabalder
10 år siden

Har du en link til bildene?

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

Jeg har desverre ikke lagt de ut på internett. men hvis du er veldig interressert kan jeg se om jeg ikke kan ordne noe på en eller annen måte når jeg kommer hjem om et par mndr. Har du email adr? problemet er vel at da avslører vi hvem vi er. men det burde vi kanskje ha mot til?? Sksal tenke på det . Skal huske på deg faxluri.

Peacefulwarrior
Peacefulwarrior
Abonnent
10 år siden

Jeg skjønner ikke at det går an å være skeptisk til ufo fenomener av forskjellige slag og det at vi har blitt besøkt.Selfølgelig en sunn skepsis er bra og vel, men dog tror jeg mye er menneskeskapt, men det finnes ikke snev av tvil om at vi har vært besøkt hyppig gjennom historien- å tro at vi kanskje er alene i universet blir naivt. Det er så mange plasser på jorden der man fysisk finner matematiske presisjons formasjoner/strukturer/osv av ypperste klasse. Selv den dag i dag, med alt det «avanserte« verktøyet menneske innehar i dag, ville det by på mange problemer og gjenskape for eks pyramidene i egypt. Hvordan oppsto stonehenge? Ingen vet egnetlig helt sikkert, men det fins mange teorier. En bør ikke avfeie at noe er skapt av aliens, som indiarnene i nord amerika kalte dem « stjernefolket« Og malinger/tegninger/innrissinger mange plasser avslører en rød tråd gjennom det hele.

Vi har jo også bermuda triangelet, jeg mener det i seg selv er et meget godt bevis på elektromagnetisk aktivitet. Der båter og fly har forsvunnet. andre beskriver tiden står stille, eller kompasset løper løpsk. Kan det være en åpning til en annen dimensjon? Who knows…Im just saying!

Ancient Aliens på history channel er en av få kvalitets dokumentarer som sendes jevnlig.kanskje noe uenighet der, men jeg liker den dokumentaren. Der blir historien gjennomgått grundig og teorier luftet flittig. Av seriøse astro teoretikere. og div andre. Går også gjennom jordens unike plasser som har stått urørt i tusener av år. Som sagt tidligere laget med matematisk presisjon og universal nøyaktighet! Keep an open mind, you never know!

MortenB
MortenB
Abonnent
10 år siden

Det som jeg føler er annerledes for tiden er at nesten hver eneste kveld ser minst en i husstanden en «UFO», eller det som kan være en. Objekter som kommer raskt eller sakte over himmelen, bråstopper, endrer regning. Forskjellige størrelser, og aldri særlig nært.
Slik var det ikke for bare noen år tilbake. Jeg har selv speidet og forsøkt å se en UFO etter beste evne (og ønske) men ikke sett enn eneste en før for et par år siden da en oval «glødende» rimelig stor sak gled forbi soveromsvinduet om kvelden. Og da forsøkte jeg ikke å se etter dem.

Jeg tror selvsagt at dette kan være flere ting:
* Satellitter og hemmelige våpensystemer (men ikke de som bråstopper/endrer fart og retning raskt)
* Eliten UFOer. Jeg er sikker på at de fleste observasjoner opp gjennom årene er nettopp dette. Jeg ville vel sagt dette er et negativt fartøy vi ikke bør søke kontakt med.
* Jord-sivilisasjoner som helder seg for seg selv. Det finnes fjell i California, i Afrika og i Østen der folkegrupper som «ga opp» menneskeheten da Atlantis gikk i havet har søkt tilholdssted. Også inne i kloden skal sivilisasjoner som Arianni og Agartha finnes. Disse har alle et «skip» som forlater Jorda eller kommer tilbake.
* Og så kommer alle de utenfor kloden. De fleste av disse passerer uten at de kan sees. Så når vi ser dem så er det fordi de ØNSKER at vi skal det. Mitt inntrykk er at de ønsker å bli sett for å fortelle at «Ja, vi er her» og at mye av det vi hører om den nye tiden stemmer.

Uansett, at vi nesten hver kveld de siste ukene her på Vestlandet kan se minst en UFO (etter rimelig kort tids kikking) er høyst uvanlig og for meg betyr det at ting nå starter å endre seg. Så lenge dette er «lysets side» sier jeg bare «Ja takk !». Enten blir det endringer til en ny positiv verden, eller så fortsetter det som før og planeten er ubebodd om 30 år…

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

På project Hessdalen til venstre i menyen kan man klikke seg inn på kamera som tar bilde hvert sekund og hvert 5 sek og hvert 10 sek. Imidlertid virker aldri det på hvert sek for meg. Det virket for flere år siden en liten stund etter at dette var startet opp for første gang men så var det slutt. En kveld såg jeg da på dette camerat et stort lys som beveget seg over fjellkanten i horisonten fra venstre mot høyre i sakte fart. Og man så jo selvfølgelig ofte billys da biler kjørte forbi på veien nedenfor Cameraet Jeg lurer på om det er kommet for mye kontroll inn i Hessdalen fenomenene? Sist jeg var der i 2010 og snakket med folk der, ventet de på en stor kontainer med teknisk utstyr fra et firme eller organisasjon et sted i Europa. Og det var også snakk om at Nasa ville etablere seg der. Så da legges vel lokkk på hele fenomenet?

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Terje Wulfsberg (FW):
UFO og ET finnes helt opplagt, og dette er en udiskutabel sannhet. Masse juks og bedrag, men en filtrering av informasjonen som finnes viser tydelig at det er NOE. Forskjellen på mennesker som tror og har interesse for fenomenet UFO/ET består består i tilnærmingen og holdningen man har til disse fenomenene. Artikkelforfatteren med flere ser på disse utenomjordiske som våre venner, hjelpere og redningsmenn. FighterForTruth og andre mener det er onde åndsmakters fysiske manifestasjoner og forberedelser på virkelig tilsynekomst og deltagelse i vår verden.

FW står med begge beina solid plantet i New Age, og ser på UFO/ET som redningsmenn. Når han i sitt gjensvar til FighterForTruth skriver «Denne fremstillingen med et fundamentalistisk religiøst tilsnitt er ingenting annet enn skremselspropaganda» skurrer det voldsomt i mine ører. FW sitt ståsted og hans beundring for Benjamin Creme og hans Maitreya er i sannhet det diametralt motsatte av hva FighterFortruth står for.

http://www.youtube.com/watch?v=7N6u_TlHNeA

Og hvem er så denne Meitreya / Raj Patel? Skal han virkelig bli den Antikrist som Bibelens åpenbaringsbok forteller om.

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden

Mens vi er inne på UFOs.
Hemmelig 5000 år gammel «flyvende farkost» funnet i Afghanistan. Er dette aprilsnarr eller fakta?
http://www.youtube.com/watch?v=qBlwhVyZxmQ

Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Jens
10 år siden
Jens
Jens
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
10 år siden

TW:
UFO — Maitreya eller Verdenslæreren —> men Benjamin Creme er nå redigert bort i det lille resyme under her —HVORFOR har du nå redigert bort Benjamin Creme??? Benjamin Creme er jo den samme for Maitreya som døperen Johannes var for Jesus…………..

Terje Wulfsberg driver som homeopat i Bergen, og har lenge vært opptatt av det alternative. Han har i en årrekke arbeidet med å spre informasjon om den nye læreren for vår tid, kalt Maitreya eller Verdenslæreren. http://shareno.net. Har i mange år og studert Den Tidløse Visdomslære, særlig informasjonen som kommer fra Djwahl Kuhl eller tibetaneren, via Alice A. Bailey. Bruker nå mye tid og energi på å informere om UFO-fenomenet og da særlig om våre rombrødre.

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Jeg skjønner nå at her inne blir man regelrett korsfestet mm man ikke er enig i alt som skrives..man skal for guds skyld ikke stille spørsmål eller være kritisk, for da har man enten ikke gjort hjemmeleksa si, ellers er man selvfølgelig hjernevasket robot som tror alt er sumpgass. Ingen av dere kunne vært lenger fra sannheten ang meg. Jeg merker også fra mange her, særlig stedets mange forfattere, at kritikk fører til en egen syrlighet mot kritiker, det brukes underliggende hersketeknikker og bruk av ord/setninger, som hvis mening er å kue samt ydmyke vedkommende..Så for meg har dette stedet vist/bevist sin egentlige hensikt. Jeg er en søkende som alle andre mennesker, både i mitt eget sinn og utenfor. Denne basen er blitt det som dere egentlig jobber imot…trist, dere kunne uttad blitt sett på som en viktig, seriøs kanal til temaer som ikke veldig ofte sees i vanlig media..stedet har i realiteten blitt en farse, en parodi på seg selv

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Kjell L
10 år siden

Neida, du blir ikke korsfestet Kjell, men når du spør etter bevis, så må du fortelle hva slags bevis du er ute etter. Som jeg skrev i et tidligere innlegg finnes det mange typer bevis, har du et skeptisk livssyn så vil du avfeie alle bevis angående ufo, for slike ting eksisterer ikke i en skeptikers verden. Fortell meg hva slags bevis du vil ha og jeg skal fortelle deg hvem du er, brukte en venninne av meg og si. ;-)

Hvis du interesserer deg for dette omfattende emnet vil jeg foreslå at du begynner med observasjoner gjort av flyvere og militære. Slike mennesker er trent til å observere, de trekker ikke vidtgående konklusjoner, de bare observerer.

Fløyteblåsere og andre som forteller de «mest utrolige» ting bør man i hvert fall ikke høre på for CIA har hatt flere desinformasjons-kampanjer for å forvirre og villede fienden og folket. Jo større løgnen er desto lettere blir den trodd er CIA`s motto. Flere pensjonerte CIA-agenter har også innrømmet å vært med på slike kampanjer. ;-)

Kjell L
Kjell L
Abonnent
Svar til  faxluri
10 år siden

Takk, slike svar setter jeg pris på. Nå er jeg ikke en skeptiker i den ekstreme forstand, for jeg tror, jeg føler på meg det yrer av liv, uoppdaget liv både her på jorden, og Universet. Jeg har lest masse bøker om dette emnet, snakket med folk som har vært i Hessdalen og bevitnet spesielle lysfenomen. Jeg har hørt en haug med intervjuer av både astronauter, sett på vitneforklaringer i Disclosure Project, og har en god del filmer om emnet..også Ancient Astronauts har jeg sett det meste av..så jeg er ikke helt grønn. Men, det jeg savner, er 1 bilde, som jeg uten tvil kan slå fsst MÅ være ekte, 1 film som ikke er en av uendelig mange som er faket på nettet..jeg er kritisk ja, men samtidig ekstremt åpen på det meste. Jeg tenker at Universet er en lekeplass som er gitt oss, og som i teorien kan manifistere de mest sinnsyke ting, sett fra vårt litt begrensede sysnpunkt her på til tider tunge moder Jord. Men jeg kan ikke ta for god fisk ord, som ofte blir ord, gjenfortalt fra andre igjen, eller noen som har sett noe uten kunne vise til konkrete ting. Jeg savner den lille ekstra «piffen», som fjerner ikke min tvil, men som snarere bekrefter uten tvil det jeg føler må være korrekt på en del felt her.
Jeg tenker at slik vil jeg nærme meg nye sannheter, ved at jeg er søkende, men også kritisk i min søken..jeg er min egen djevelens advokat for å si det slik Så, et foto som i offentlige rom, med det mener jeg nøytrale forskere, som uten tvil ikke kan bestrides er falsk.
Ord er tomhet hvis det aldri gis noe håndfast.
Jeg har også i en årrekke observert månen med en 16″ kikkert jeg har, og har enda ikke sett lysfenomne, farkoster, noe jeg har måttet klødd meg i øyene for å tro..og der er det også mye snakk om hva andre har sett…Men sluttpoenget er at jeg gjerne vil se noe selv, en kule, et lysfenomen som beveger seg uforklarlig intelligent:) Noe..

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Kjell L
10 år siden

Kjell:
Det er veldig enkelt å manipulere både bilder/film så dette er dårlige bevis. Vitneforklaringer fra flyvere er langt sterkere bevis, det finnes bortimot 20 000 observasjoner fra trafikkflyvere. Mange marinefartøy observerer også disse farkostene, men disse observasjonene får vi sjelden innblikk i.
Her er en hendelse som ikke er så lett å bortforklare:
http://www.tv2.no/nyheter/utenriks/-norsk-og-britisk-marine-hadde-ufokontakt-under-vinteroevelse-3432532.html

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Kjell L
10 år siden
Monica Waade
Forfatter
10 år siden

Enda et mystisk lys over Tromsø…

Ekspert: – Har aldri sett lignende
http://www.nordlys.no/nyheter/article6593845.ece

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Monica Waade
10 år siden

Spennende, og veldig gode bilder!
Har du noen ide om hva dette er for noe, monica?

Monica Waade
Forfatter
Svar til  faxluri
10 år siden

Ja det var gode bilder og ut fra dem ser det ut til å være noe ganske stort som er fotografert. Lyset skal ha kommet og gått i ett par tre timer og da tenker jeg litt på en opplevelse vi hadde i 2009, jeg har fortalt om den i en kommentar her…
http://www.nyhetsspeilet.no/2009/10/haarp-lager-en-%e2%80%9cbullseye%e2%80%9d-oppe-i-himmelen/comment-page-6/#comment-12499

Jeg tror det som var over Tromsø er utenomjordiske eller et hologram.

iPad 2 Hologram Setting

NGO News: The sky is an LCD Screen / Hologram
http://www.youtube.com/watch?v=82W3XYs4jjU

Fukushima fallout decays into BARIUM & STRONTIUM = Blue beem.mp4
http://www.youtube.com//watch?v=rLmpqh1dIlE

Peacefulwarrior
Peacefulwarrior
Abonnent
10 år siden

http://www.dagbladet.no/2013/04/09/nyheter/verdensrommet/romvesener/dokumentar/sirius/26577776/

Utrag fra artikkel i dagbladet (se link) : Videre tyr dokumentaren til den gode gamle konspirasjonsteorien om at det er verdens energiherrer som holder «sannheten» skjult for folket.

Gode gamle konspirasjonsteorien….her bruker jo media samme teknikk som alltid, og avviser blankt tingt uten å gidde noe mer analyse dybde osv. Dette er jo en konspirasjon ikke en konspirasjonsteori, da dette har skjedd og pågar i stor skala den dag i dag. Det kalles et faktum.

Dette gjelder da en dokumentarfilm som har premiere 22. april. som vil bevise at vi ikke er alene i universet. Den er i godt selskap mao. Filmen heter sirius, som i stjernen sirius!

Dagbladet som jeg opplever som konspirasjons allergisk og alternativ fjern de lux. Viser i ny og ne en sjeldent mer opplysende artikkel, selv om dem ikke klarer og unngå å bruke begrepet «konspirasjonsteori« på alt som ikke er filtrert gjennom klassisk vitenskap skepsisskapens proffesorer. Vet ikke om det var VG ELLER DB som i dag skrev om mye sopp i korn osv. jammen på tide….men det er en helt annen sak!

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
10 år siden

Ekspert: – Har aldri sett lignende

Hobbyfotograf fanget mystisk lysfenomen på himmelen. Nå strides både de lærde og ulærde om hva det er.

Mvh Tom

http://www.nettavisen.no/nyheter/article3604584.ece

Kjell L
Kjell L
Abonnent
10 år siden

Jeg levner ingen tvil om at det eksisterer mye merkelige fenomen på natthimmelen, også på dagtid. Men jeg velger enda å bruke ordet Ufo som nettopp det, noe uforklarlig..ikke nødvendigvis intelligent styrte skip fra en annen verden eller dimensjon..og skulle sistnevnte være tilfellet at de opptrer intelligent og unnvikende mht avskjæring fra eks jagerfly, noe det i mange eksempler virker som, kan dette likså godt være menneskeskapte teknologier, såvel som utenomjordisk..Jeg anser dette som langt større sannsynlighet. Da jeg gikk på NTNU, var jeg med på prosjekter som dreide seg om avanserte hologrammer, og det vi gjorde der var ganske high tech..regner med selskaper som kan ha unlimited pengestøtte for feks på forskning i 1 felt, kan ha nådd nivåer som ligger muligens titalls, hundre år foran det kommersielle aktører/vanlige dødelige har tilgang til..

Jens
Jens
Abonnent
10 år siden

Interessant og dagsaktuelle betraktninger omkring UFOs. En hel rekke mennesker har blitt bortført i UFOs, derav en del som aldri er kommet tilbake. Flere av de som er kommet tilbake melder om at det er blitt foretatt inngrep på dem, og noen har faktisk fått implantert mikrochip. Slike mikrochips er blir analysert og de er laget av ukjent metall/legering, der de synes å endre form og funksjon når de kommer i kontakt med blod. Forsøker disse ETs å endre vårt DNA – finnes det blandt oss krysninger/bastarder mellom mennesr og ETs -reptiler? Hva er hensikten? Skal disse ETs overta styringen her når de har fått bitene på plass? Har de underjordiske installasjoner der de driver å forbereder sin tilsynekomst i stor skala?

http://www.youtube.com/watch?v=muAQyAR-GEQ

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  Terje Wulfsberg
10 år siden

Forskerne antar at det finnes 17 milliarder jordlignende planeter i vår galakse, og mange av disse planetene huser høyteknologiske sivilisasjoner. Noen av disse sivilisasjonene er nomader, planeten deres er ubeboelig og de reiser rundt i verdensrommet på jakt etter en ny planet, eventuelt ressurser som de kan ta med videre på reisen. Hvis jorden blir besøkt av utenomjordiske, så er det mest sannsynlig at det er en “nomade-sivilisasjon”. ;-)

Vi mennesker er tilpasset miljøet her på Jorda, og hvis vi besøker en fremmed planet, så vil vi støte på en rekke problemer. Det første problemet er lufttrykket, hvis trykket er for lavt risikerer vi at blodet vårt begynner “å koke”. Den kjemiske sammensetningen av atmosfæren er neste problem, vi ville neppe overleve uten oksygenapparat. Strålenivået vil være ulikt det vi er vant til og dette krever selvsagt beskyttelse. Virus og bakteriefloraen er helt ukjent for oss og vi måtte ha veldig strenge sikkerhetstiltak. Vi måtte selvsagt bruke en «romdrakt» tilpasset planeten vi skulle besøke.

Men hva med de utenomjordiske som besøker jorden?
Det finnes jo mange rapporter om utenomjordiske som besøker jorden. Etter at romskipet deres har landet så kommer disse utenomjordiske skapningene ut. De beveger seg rundt uten beskyttelsesdrakt og uten oksygenapparat. De puster inn luft som er skadelig for dem, de eksponerer seg for skadelig stråling samt farlige bakterier og virus. Når de undersøker mennesker inne i romskipet, skjer dette også helt uten beskyttelse. Menneskene som blir undersøkt blir selvfølgelig eksponert for farlige bakterier og virus.

Et romskip blir skutt ned, de militære stormer fram og arresterer de utenomjordiske, en lege ble til og med klort til blods av et slikt vesen, og ingen bruker beskyttelsesdrakt? Hvordan er dette mulig? De militære, vitenskapsfolkene, og legene som er med på dette må være bortimot hjernedøde. Ingen av disse tenker på å bruke beskyttelse? Jeg tror riktignok på mye rart, men dette blir litt for mye. Hvis noen kan forklare dette mysteriet for meg ville jeg bli veldig glad. :-)

En forklaring kan være at ufoène «stammer» fra jorden. De «fremmede» er da tilpasset det jordiske miljø og trenger derfor ingen form for beskyttelse. Det finnes selvsagt andre forklaringer, men de kan jeg ta en annen gang! ;-)

LeifRino
LeifRino
Abonnent
10 år siden

Finnes UFO`er?

Noen mennesker vil gjerne tro på en Gud, men finner aldri sin kirke. Det vil ikke si at dem ikke slutter å tro på at èn dag skal dem finne ut av det. Når da denne hedningen oppsøker en menighet, så ville det være ille om Presten forkastet vedkommende fordi han var en tviler.

Jeg har vært så heldig å oppleve UFO i Spania. Ingen skal komme å fortelle meg at det jeg så ikke var hinsidig all flyvning som er kjent per i dag. Derfor så er det skuffende å lese at Nyhetsspeilet har et hiraki blant sine medlemmer «Ikke snakk med han. Han er en dum skeptiker». På en måte så vil jeg alltid være nysgjerrig på hva jeg så, men jeg vil heller ikke la meg lure av en narr fordi jeg ønsker meg et svar så inderlig at jeg tar et hvilket som helst svar.

Så tilbakle til bevisene for at UFO`er eksisterer. Noen bruker lengre tid for å bli overbevist, rett og slett fordi det er jævli mye falskt der ute. For det kan ta en stund før man klarer å skille i mellom det som er ekte og falskt. Det som er ennå verre er hvis man blir erklært dum fordi man kan ha reservert oppfatning om ting er jordisk eller utenomjordisk.

Det andre er at det er mange som aldri har viet emne en tanke tidligere. De er faktisk ikke klar over hvor omfattende dette UFO greiene har blitt. Ei heller hvor dokumentert UFO `er er i dag. Som Nyhetsspeilet sier selv – Myndihetene gjør alt for å dekke over det. UFO som den 9. juli 2010 hang over Hangzhou-flyplassen i Kina, noe som førte til at flytrafikken var stengt i over en time er nytt for meg. Det skal bli spennende å se nærmere på den artikkelen, for så gjøre seg en mening om dette er fakta, altså ekte UFO, eller om hele saken har en enkel forklaring.

Selv så har jeg vært UFO-fan siden 1979, den gangen så eksisterte ikke Internett. Men det har blitt avslørt så mange juksemakere at man har lært seg at disse går ikke på en bestemt måte, eller har en spesiell samfunnsposisjon. Men det er allikevel filmet/registrert så mange tilfeller av UFO`er at det begynner å bli vanskelig å komme utenom at dette er noe vi bør ta på alvor.

Og sånn er det å være skeptiker. Jeg er ikke redd for at hoppe ut av skapet som en UFO-troende tulling. Men hjernen nekter å sette seg fast i en bestem løsning, i hvert fall så lenge vi kun kan stole på det vi ser. Er det et hologram? Et speilbilde? Er det noen som lyser en film rett inn i øynene på oss? Har jeg en hallis? Er det massesuggasjon? Er bildet forfalsket? Tjener noen masse kreditt på at jeg tror på det jeg ser uten at jeg egentlig ser det jeg tror jeg ser?

Der i mot så går andre inn i det med hud og hår. Akkurat som andre gjør med relgion. All tvil er fjernet. Enklere enn det kan det ikke bli. Alt Presten sier slukes rått og kritikerne blir utvist til spott og spe. I stedet for å bruke litt tid på hva kritikeren har av erfaringer hvor man enkelt prøver å fylle på litt forsiktig sånn at han selv kan bestemme tempo for hva som er mulig å fordøye underveis.

Men jeg hadde satt pris på om noen her i Nyhetsspeilet faktisk kunne legge frem 1-2 beste dokumenterte fakta på UFO. Nå kommer det jo snart en dokumentarfilm som skal være rimelig godt sammensatt rundt emne. Det gleder jeg meg til :-)

Rabalder
Rabalder
Abonnent
10 år siden

LeifRino har du noe navn på den dokumentaren som skal komme? hvem lager den ? Hvordan får man tak i den?

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  Rabalder
10 år siden

The recent press release about the UFO documentary Sirius which will feature Dr. Steven Greer and his research on a tiny ET they call the “Atacama Humanoid,

Mvh Tom

http://www.openminds.tv/background-of-ufo-documentary-humanoid-alien-revealed-964/

Tom Rosland
Tom Rosland
Abonnent
Svar til  Tom Rosland
10 år siden

Her er det en Trailer fra dokumentaren Sirius
Premiering April 22 2013

Mvh Tom

http://www.sirius.neverendinglight.com/

LeifRino
LeifRino
Abonnent
Svar til  Rabalder
10 år siden

Det står ikke hva dokumntaren heter, det står bare at den kommer 22. April. Jeg så den annonsert i Dagbladet sammen med ET funnet som ble gjort for 2 år siden. Jeg vet heller ikke hvilken kanal den kommer på osv. Dog skal dokumentaren vare mer beskrivende og detaljert enn tidligere filmer/dokumentarer om emnet UFO og hvorfor alt er så «hemmelig». Mer enn det vet jeg faktisk ikke ;)

LeifRino
LeifRino
Abonnent
Svar til  Rabalder
10 år siden

Jeg svarte på feil sted, men her har du utrdag av tekset i fra Dagbladet.

«Nå kommer en dokumentarfilm som heter «Sirius» med de siste «bevisene» for at jordkloden har fått besøk, skriver Huffington Post.

I videoen øverst i denne saken kan du se smakebiter fra dokumentaren. Der vises det blant annet fram et knøttlite «vesen», som ifølge dokumentarskaperne er et romvesen.

Den lille poden er på størrelsen med hånda til et av menneskene som undersøker den. I dokumentaren blir det hevdet at romvesenet ble funnet i Atacama-ørkenen i Chile for et par år siden.

– Aldri tidligere
Dokumentaren prøver tilsynelatende også å bevise at alternative enegi-kilder er blitt tatt i bruk av romvesenene i deres ferd mot jorden.

– Aldri tidligere har en så massiv pakke med informasjon og bilder blitt vist fram til folket, heter det i en pressemelding.»

Så dette blir spennende ;)

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  LeifRino
10 år siden

Den lille skapningen er fra jorden og ikke fra en annen planet, det er bare en av de små underjordiske skapningene, de finnes stort sett over hele jorden.

http://funstuffcafe.com/img/funny-images/fairy/fairy04.jpg

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  LeifRino
10 år siden

Her er et intervju med en gammel dame har god peiling på dette med ufoèr og «underjordiske»:

http://magic.no/magic-magasin/reportasjer/de-usynlige-blant-oss

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
10 år siden

Sjekk ut «Into the universe» – en dokumentar av Stephen Hawking på Netflix. Utrolig spennede!

Jeg er overbevist om at det finnes masse forskjellig liv rundt omkring i universet, men tror neppe «aliens» har besøkt vår klode. Men hvem vet….

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mr Oslo
10 år siden

Blir litt oppgitt over dommedags konspirasjonsteoriene som konspirasjonsteoretikeren Stephen Hawking sprer rundt seg i dag …… sukk …..
Han sier at alt liv på jorden vil bli utsletter og ber oss rømme til nærmeste planet.

Vanskelig å ta en slik fyr seriøst.

http://rt.com/news/earth-hawking-mankind-escape-702/

Hva er det som skjer med skepsis da siden dere strømmer til NS og plutselig er begynt å tro på Aliens ?
Har dere sett lyset alle mann? er vel knapt nok mer en noen få mnd siden vi fikk beskjed om at vi var ko ko, måtte ta medisinene vår, søke mental hjelp og det som verre er når vi antydet at det kunne være liv andre steder i Universet.
Noen uker til så ber dere oss vel om å vende oss til Jesus he he

Men for all del, det er jo bare hyggelig at dere kommer etter og blir med i debatten :)

Tror du på super helter og stjernebarn da Mr Oslo ?
Her er en ekte super helt, synd man ikke finner slike i Norge :(

Ex-Military Bio-Environmental Engineer | Kristen Meghan | Blows Whistle On Air Force | Chemtrails

Ups …Dere gikk vist på nok en smell, Chemtrail er nå offisielt, en av hensiktene er å gi oss kreft, kanskje de vil fase oss ut og erstatte oss med gen manipulerte humanoider ?

WTF! Declassified Docs Reveal Genocide Caused By Chemtrail Testing

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XlH6srJPDoo

Etter det jeg har forstått så har du litt peiling på foto Mr Oslo … ? Her er humanoiden fra den kommende Sirius filmen som har premiere 22 April, kanskje du kan se om den er ekte eller fake ?
Her er en smaksprøve, en før premiere på det man får se i Sirus filmen, humanoiden ble funnet av KGB og dissekert her.
Kanskje en alv eller fe ?

Hva tror du ?

RUSSIAN ALIEN AUTOPSY VIDEO??? REAL OR FAKE???

http://www.youtube.com/watch?v=syBXuMFF9Zo

Men du får skynde deg å se, for bare noen minutter siden satte USA sin DEFCON status til nivå 3.

http://www.secretsofthefed.com/us-alert-upgraded-to-defcon-3-as-chinese-troops-mass-at-north-korean-border/

Hallvard Volden
Svar til  smurfen
10 år siden

Nå ble strengt tatt den humanoiden de viser frem i Sirius-filmen funnet i Atakaørkenen i Chile da Smurfegutt ;) Ikke i Russland. Hadde vunnet mye mer respekt for det du skriver, om du slutter å finne på, og er litt mer nøye med kilder…ihvertfall fra meg. Og den arrogansen og sarkasmen du sender i trynet mot folk som åpner seg, den sier vel det meste om hvor du selv står…Lett å være stor i kjeften under et pseudonym da vettu ;)

LeifRino
LeifRino
Abonnent
Svar til  smurfen
10 år siden

LOL

Er det sånn at enten så er du med oss, eller så er du i mot oss Smurfen? Jeg liker sagn og gammel historie. Jeg liker også myter og eventyr. Jeg tror ikke på alt av den grunn. Ergo jeg liker også mysteriene rundt UFO osv. Så dette er ikke komplisert for meg, sikkert ikke for mange andre heller. Men det må da være greit at vi allikevel kan være med på diskusjonene rundt emnene. For det handler ikke alltid om ting er ekte eller ikke, men heller om hvilken opplevelse vi har/får rundt de forskjellige tingene. Så kan alt det andre få være det det er ;)

faxluri
faxluri
Abonnent
Svar til  LeifRino
10 år siden

Ufoène er veldig ekte, LeifRino!
Vet du ikke at USA har forsvarsplanene klare for en utenomjordisk invasjon. De har gjort seg klar for å møte trusselen fra en nomade-sivilisasjon som nærmer seg jorda. Nomadene har i flere 10-år sendt ubemannede droner hit for å se hvilke ressurser vi råder over og for å kartlegge jordas forsvarsevne.

Prognosene våre er dårlige, nomadene har en overlegen teknologi og sivilisasjonen slik vi kjenner den vil bli fullstendig ødelagt. Vi mennesker må ut i villmarka for å overleve. Nomadene er like rundt hjørnet så du får gjøre deg klar til å dra. ;-)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  LeifRino
10 år siden

LOL ?? hvor gammel er du Leif Rino ? 14 ?

Sikker på du ikke er kommet inn på feil forum ? Er vel denne chatten du skulle til.

http://www.justinbiebermusic.com/#/chat

Forresten er dette deg Rino ? he he

Vær så snill å ikke drep oss Leif Rino, vi vet det ikke er noen mening med livet :P

Låta di: Satanisten Rino dreper unger var faktisk veldig bra :)

Du og kameraten din burde kanskje jobbe litt med paranoian deres, jeg skrev da virkelig over at jeg overhodet ikke har noe mot at isklumpene er begynte å tine, ingenting gleder med mer enn at vi kan debattere på en seriøs og saklig måte, Mr Oslo er klok og grei, dermed fikk han en pluss tommel av mei.

Det som skepsis sekten ikke er klar over er at jeg er deres beste venn, det er ikke jeg som er fienden, men deres egne sekt ledere som utnytter dem på det groveste og bruker dem som nyttige idioter for egen agenda.
Hadde de kjent fakta om sine ledere så ville de sluppet alt de hadde i hendene sine og løpt ut og klynget dem opp i lyktestolper.

Isteden for å terrorisere folk med et åpen sinn så burde de kanskje heller studere Jim Jones og se på likheten?

Dødens dag i Jonestown.

Sektlederen Jim Jones lokket mer enn 900 mennesker til Sør-Amerika med løfter om en bedre verden. For nøyaktig 25 år siden endte de sine liv i et masseselvmord. 276 av de døde var barn.

http://www.dagbladet.no/magasinet/2003/11/18/383861.html

Mens sektmedlemmene blir jaget ut på på WWW for å debunke magi og det overnaturlige så sitter lederne og danser nakne i pentagramer og utfører satanisk Sex magi med tryllestaver i rompa.
I de mørke lokalene sine så sitter de å koser seg med bøker som Esoteric sosialisme, liberalisme og feminismens magiske okkulte røtter, The Devil’s Notebook, Aleister Crowley’s Illustrated Goetia: Sexual Evocation, The Original Rider Waite Tarot Pack, The Sorcerer’s Secrets: Strategies in Practical Magick, Practical Sigil Magic: Creating Personal Symbols for Success, The Kabbalah Unveiled (Dover Books on the Occult), A Practical Guide to Qabalistic Symbolism , Liber Kaos, The Secret Doctrine, Vol. 1 of 2: The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy (Forgotten Books), Konx Om Pax, The New Encyclopedia of the Occult, The Essential Zohar: The Source of Kabbalistic Wisdom, Qabalah, Qliphoth and Goetic Magic, Condensed Chaos: An Introduction to Chaos Magic Hands-On Chaos Magic: Reality Manipulation through the Ovayki Current, The Dictionary of Demons: Names of the Damned, The Works of Aleister Crowley, The Secret Doctrine, The Secret Teachings of All Ages, Liber Aleph Vel CXI: The Book of Wisdom or Folly, in the Form an Epistle of 666, the Great Wild Beast to His Son 777, Being the Equinox, Vo, The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy, Foundations of Practical Magic: An Introduction to Qabalistic, Magical and Meditative Techniques, Tarot of Ceremonial Magick: A Pictorial Synthesis of Three Great Pillars of Magick, The Equinox: The Review of Scientific Illuminism, The Bahir, Cosmic Doctrine, nitiation in the Aeon of the Child: The Inward Journey, Initiation in the Aeon of the Child: The Inward Journey, The Law Is for All: The Authorized Popular Commentary of Liber Al Vel Legis Sub Figura Ccxx, the Book of the Law, Melchizedek and the Mystery of Fire, The Secret Destiny of America, The Eye in the Triangle: An Interpretation of Aleister Crowley, The Complete Enochian Dictionary: A Dictionary of the Angelic Language As Revealed to Dr. John Dee and Edward Kelley, The Clavis or Key to the Magic of Solomon: From an Original Talismanic Grimoire in Full Color by Ebenezer Sibley and Frederick Hockley, The Training & Work of an Initiate, John Dee’s Five Books of Mystery: Original Sourcebook of Enochian Magic, Transcendental Magic: Its Doctrine and Ritual, The Hermetica: The Lost Wisdom of the Pharaohs, Necronomicon Spellbook, The Complete Picatrix: The Occult Classic Of Astrological Magic Liber Atratus Edition, Low Magick: It’s All In Your Head … You Just Have No Idea How Big Your Head Is, Magick without Tears, Cosmic Trigger I: Final Secret of the Illuminati, The Key of Solomon the King: Translated from Ancient Manuscripts in the British Museum (Forgotten Books), Tarot: Mirror of the Soul: Handbook for the Aleister Crowley Tarot , Godwin’s Cabalistic Encyclopedia: A Complete Guide to Cabalistic Magic, Magick in Theory and Practice , The Kybalion: A Study of The Hermetic Philosophy of Ancient Egypt and Greece, The One Year Manual: Twelve Steps to Spiritual Enlightenment, The Satanic Rituals: Companion to The Satanic Bible, Sefer Yetzirah: The Book of Creation, The Mystical and Magical System of the A .’. A .’. – The Spiritual System of Aleister Crowley & George Cecil Jones Step-by-Step, The Emerald Tablet Of Hermes & The Kybalion: Two Classic Bookson Hermetic Philosophy, Raja-Yoga, The Lesser Key of Solomon, The Key of the Mysteries, Arbatel: Concerning the Magic of Ancients, Enochian World of Aleister Crowley, The Essential Golden Dawn: An Introduction to High Magic, The Hermetic Tarot, The Lost Keys of Freemasonry (Also Includes: Freemasonry of the Ancient Egyptians / Masonic Orders of Fraternity), Golden Dawn Magical Tarot, Abrahadabra: Understanding Aleister Crowley’s Thelemic Magick, Aleister Crowley And the Practice of the Magical Diary, Transcendental Magic, Moonchild, The Book of Abramelin: A New Translation, The Satanic Bible, Aleister Crowley Thoth Tarot, Self-Initiation Into the Golden Dawn Tradition: A Complete Curriculum of Study for Both the Solitary Magician and the Working Magical Group, Liber Null & Psychonaut: An Introduction to Chaos Magic, The Chicken Qabalah of Rabbi Lamed Ben Clifford: Dilettante’s Guide to What You Do and Do Not Need to Know to Become a Qabalist, The Necronomicon, Perdurabo, Revised and Expanded Edition: The Life of Aleister Crowley, The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage (Dover Occult), The Blue Equinox: The Equniox, Volume III No. 1 (Equinox S.), Enochian Vision Magick: An Introduction and Practical Guide to the Magick of Dr. John Dee and Edward Kelley, Three Books of Occult Philosophy, A Garden of Pomegranates: Skrying on the Tree of Life, Modern Magick: Twelve Lessons in the High Magickal Arts, The Middle Pillar: The Balance Between Mind and Magic, The Complete Magician’s Tables, he Diary of a Drug Fiend, Grimorium Verum, The Key of Solomon the King: Clavicula Salomonis, The Magick of Aleister Crowley: A Handbook of the Rituals of Thelema, Book 4, The Tree of Life: An Illustrated Study in Magic, Understanding Aleister Crowley’s Thoth Tarot, Aleister Crowley Thoth Tarot Deck, The Goetia: The Lesser Key of Solomon the King: Lemegeton – Clavicula Salomonis Regis, Book 1, The Golden Dawn: The Original Account of the Teachings, Rites & Ceremonies of the Hermetic Order (Llewellyn’s Golden Dawn Series), Mystical Qabalah, Gems from the Equinox: Instructions by Aleister Crowley for His Own Magical Order, Magick: Liber ABA (Book 4), The Book of Thoth: A Short Essay on the Tarot of the Egyptians, Being the Equinox Volume III No, The Book of the Law: Liber Al Vel Legis, Book of the Law, The Book of Lies, The Devil’s Notebook, The Satanic Rituals: Companion to The Satanic Bible,
The Christian Satanic Bible, The Devil’s Bible.

Du som er så opptatt av hvem jeg er Hallvard, du kan jo bare spørre dine venner Adrian og Bård ;)

Jeg syns jo det er rart at jeg leverer de 3 mest avslørende og oppsiktsvekkende linkene som mest sannsynlig er levert på NS men det nevner dere ikke med et ord.

For å være litt grei så kan jeg legge ved en film som kanskje kanskje faller litt mer i deres smak.

Meet the Russian woman with the strongest vagina in the world.

http://www.youtube.com/watch?v=7hvoMgKE1k0

Nei, Halvard jeg er overhodet ikke ute etter respekt, jeg er ute etter å gi respekt til slike super helter som fortjener det som Kristen Meghan.

Angående artikkelen her, Som en tommefinger regel så kan man si at det som eliten mest desperat prøver å skjule er det som er mest sant.
UFO filmer som Sirius filmen som kommer 22 April er ikke noe tabu, den skriver alle medier om samt en del UFO observasjoner.

Angående UFO så er det ingenting som heter det siden Militæret for lengst har identifisert alt som flyr over hodene våre for lenge siden, FO blir mer korrekt.

Det som er totalt forbudt og tabu så det holder i Media er Anunnaki.

Anunnaki, the movie filmen ble stoppet fra høyeste hold og alle spor slettet av CIA før den var ferdig produsert.

Anunnaki, the movie Have TPTB prevented it from being released

https://www.youtube.com/watch?v=jx4c7qXUcHk

Dermed så kan vi slå fast at Anunnaki og Nephilimer delen i historien helt korrekt.

http://en.wikipedia.org/wiki/Nephilim

Her kan en se Jostein Bever ( Justin Bieber ) utfolde seg og dale ned fra himmel som en fallen engel.

http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/her-er-din-store-bieberkonsertguide-4022688.html

Vingene er fra den vingede anunnaki solskiven, murernes mest prominente symbol. Den vingede solskive er et bilde på Nibiru. de tukler med mørke krefter her som alltid i sine ritualer.

Det er Anunnaki gudene eliten og de sataniske brorskapene dyrker.
Comit of 300, alle deres hellige tall og guder, oksen og Isthar osv .. Epic of Gilgamesh er en 4000 år gammel Summerisk beskrivelse av hva som skjedde like før, under og etter floden.
Enkidu er en hybrid skapning produsert av selveste Enki.
Medias øredøvende taushet er ekstrem når det gjelder de gamle Anunnaki kjempene og deres Nephilim avkom.

Vi er alle Aliens, vi er Admauer som ble skapt av at de blandet inn litt av eget DNA med Cro-Magnon-mennesket for å få frem en slaverase og så har vi Nephilimere som er en rase som ble til av at Anunnakiene parret seg med mennesker, de ble til store kjemper med overnaturlige egenskaper, det er denne rasen som super eliten hevder å være i blodslinje til.

Innsidere fra toppnivå sier at 7 personer styrer verden, de møtes regelmessig der de planlegger vår skjebne.
Anunnakiene nevnt i The Epic of Gilgamesh forteller historien om de sju dommerne i helvete kalt Anunnaki som skal sette verden i flammer når stormen nærmer seg.
Ser ut som om hele styresettet i verden er bygd opp på samme måte som Anunnakiene for 6000 år siden.

Også omtalt i :
Atra-Hasis
Sumerian creation myth
Deluge (mythology)
Gilgamesh flood myth
Girugamesh
Panbabylonism
The Tower of Druaga
Book of Giants

http://gilgamesh.psnc.pl/index.html

There is a storm coming

http://www.youtube.com/watch?v=v_WHRj8wzZk

LeifRino
LeifRino
Abonnent
Svar til  LeifRino
10 år siden

Jøss?

Vet du hva Smurfen, du er lite inteligent. Også trenger du å lære deg folkeskikk. Det andre er at du babler, mest sannsynlig pga en psykose. Mer er det ikke å si om det. Ellers så bryr jeg meg skvada om pjatte ditt, men jeg anbefaler deg å skaffe deg hjelp. Fortell legen din om dette innlegge, legg det gjerne frem for han, så finner han sikkert riktig medisin til deg smurf. Ikke vær blyg nå, gjør som jeg sier så skal du se at du kommer til å føle deg bedre om èn uke eller to! ;)

smurfen
Redaksjonen
Svar til  LeifRino
10 år siden

Det er bra Leif, nå liker jeg deg :)

Litt friske spark og sterke meninger i debatten gir det hele bare litt mer farge.

Siden du faktisk er litt kul så skal jeg fortelle deg noen hemmeligheter ;)

Debatten her handler om Aliens og nå kommer de snart og redder deg fra den onde eliten Mr Rino.

Angående Boston bombene så var det aldri snakk om det var falsk flagg eller ikke men hva som var agendaen med å sprenge bomber, man får jo ikke våpenkontroll med å sprenge bomber.

Nick Vogt som fikk foten sin sprengt av som blir kjørt bort i rullestol her, mistet også samme fot i Afghanistan i 2011, makan til uflaks men denne gangen så blør den ikke da heldigvis :)

Boston Bombing False Flag Another Sandy Hook 04-15-2013

http://www.youtube.com/watch?v=SUxPRhwCR4M&list=FLsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=2

Her ser du han fra et bilde i 2011 i militæruniform og uten fot.

Alle har vist uflaks i USA, Dawn som ble drept i Sandy Hook var på nippet til å bli drept igjen i Boston.

Er det mulig å ha sånn uflaks ?

Hele greia er så latterlig at selv main stream sier det var falsk flagg.

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/04/16/mann-pa-tak-i-boston-skaper-store-spekulasjoner

http://www.dagbladet.no/2013/04/16/nyheter/utenriks/boston-bombene/boston_maraton/boston/26694349/

Det var seff også en terrorøvelse da bombene smalt sånn som alltid, det er blitt så ille nå at når folk hører det skal holdes terrorøvelser så slipper de alt de har i hendene sine og rømmer byene ..
En mengder bilder av folk uten føtter viser ofrer som smiler og ler mens de taster på mobil og ingen av dem blør.

Det hele er så latterlig at det er ingen tvil om at de ønsker å bli avslørt, så hva er Agendaen med å bli avslørt ?

For å gjør en lang historie kort så er det gått over i en ny fase, nå skal alt snus på hodet, eliten ønsker å bli avslørt som onde jævler så verden kan bli reddet av snille Aliens som kommer for å redde oss og planten vår.

Nå er det vi som skal bli nyttige idioter med å forteller venner og kjente at verdens styres av psykopater, en ny æra for oss der alle vil si at : Jøss dere hadde jo rett hele tiden. New Age miljøet vil hylle de kommende Aliensene som guder og rope halleluja i gatene.

Nå blir det vi som blir deres viktigste støttespillere, uten oss blir dere planer umulige.

Neste punkt på programmet er å skape total kaos der ondskapen ikke lenger vil prøve å skjule sitt ansikt, alt vil gå fortere og fortere og mer og mer åpenbart, Den kommende Aliens invasjonen inntreffer bare timer etter at den store krigen bryter ut.
Vatikanet går ut å sier at de er våre brødre og søstre, ..og at Gud har skapt dem også.

Alt er løgn, løgn og atter løgn som DR Carol Rosin sier og Illuminati kortene viser.

Nå vet vi hvem som blir deres allierte, mao nyttige idioter som ikke skjønner at vi løper deres ærend.
Men hvilken gruppe er deres største trussel ?
De kristne seff, de vil jo aldri falle for noe Aliens invasjon siden de ikke tror på Aliens

De fikser dem greit med etnisk rensing av verdens kristne, fyll opp Fema Camps og kutt hodene av dem i et globalt holocuast når Marital Law illuminati kortet er spilt ut. neide det er ikke en fremtidsvisjon, der er allerede på gang.

Alle kristne er terrorister. Ateistene og humanistene vil bli brukt som nyttige idioter på samme måte som da de ble sendt mot jødene.
Som Albert Pike og St Malacay sier så venter en en grusom skjebne de kristne og ellers alle som ikke vil takke ja til en chipp.

Army Taught Christians Are Terrorist

http://www.youtube.com/watch?v=ocVtG53r0mw&list=FLsqOo2YgH0cnpiQZnrz6tew&index=1

Denne her burde vel gjerne all tvil om hva som er på gang.
Der er ikke gull alt som glitrer ;)

Sounds – UFO’s – HAARP – Chemtrails ??? NASA INSIDER – «ALIEN DECEPTION IS REAL !!!» Message

Så hva kan vi vente oss nå fremover ?

De fleste kjenner nok til PSY og Gangnam Style som rundet en milliard klikk kl 11 den 21-12-2012. og som fikk hele verden til å danse Heste Dansen.

For noen dager siden kom han ut men en film som forteller hva som er på gang, konsentrert ondskap kamuflert som humor, den starter med at de 4 rytterne i Åpenbaringen slippes løs ledet av Satan, 1.35 ut i filmen så ser vi en jente med en Frimurer G i rødt på magen som symboliserer krig.

Vi går mao mot kaos ( Hvit hest Pandemi ) VG skriver: Fugleinfluensa sprer seg, har 80% dødelighet, slik kommer den til Norge, sist så døde 100 millioner.

http://www.vg.no/helse/fugleinfluensa/artikkel.php?artid=10109144

Sort Hest ( økonomisk kolaps ) børsene stuper sammen med gull, sølv og olje for 5 fag på rad.

Rød Hest = krig og terror.

Gul hest symboliserer hungersnød, opptøyer og kaos.

PSY – GENTLEMAN MASON/Vorld Maria.

Vi får så klart også store naturkatastrofer i alle formater. neste på programmet vil bli store Vulkanutbrudd.

Er du en av dem som er skeptisk til symbolikk så sier verdens lederne det rett ut i denne videoen her.

Peace & Security :D

http://www.youtube.com/watch?v=TDivG4l_3rs

Men for alle del, dette er jo bare planene deres, de kan jo ikke klarer å gjennomføre det uten støtte fra sånne som deg Lei Rino :)

Så du bestemmer helt og holdent din egen skjebne og din egen fremtid ;)

Men for all del ikke missforstå meg, klart det yrer av liv der ute og kanskje vil noe av dem hjelpe oss, men da ikke som en invasjon som skal etablere en verdensorden og en verdenleder på topp.

Man må prøve å se det positive i det, vi som har advart i alle år vil bli sett på som helter av de som før lo av oss og ikke minst så får vi et råkult fake aliens show :)

» No one will enter the New World Order unless he or she
will make a pledge to worship Lucifer. No one will enter the New Age
unless he will take a Luciferian Initiation »

FN Director David Sprangler

«Today, America would be outraged if UN troops entered Los Angeles to restore order [referring to the 1991 LA Riot]. Tomorrow they will be grateful! This is especially true if they were told that there were an outside threat from beyond [i.e., an «extraterrestrial» invasion], whether real or promulgated that threatened our very existence. It is then that all peoples of the world will plead to deliver them from this evil. The one thing every man fears is the unknown. When presented with this scenario, individual rights will be willingly relinquished for the guarantee of their well-being granted to them by the World Government.»

Dr. Henry Kissinger, Bilderberg Conference, Evian, France, 1991

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
Svar til  smurfen
10 år siden

Jeg skriver et innlegg, og du begynner med dette «skepsis» – tullet, igjen!
Jeg er en vanlig fyr som synes dette temaet er veldig spennende, men det er tydeligvis ikke mulig å skrive et innlegg uten å få kastet dritt etter meg.

Jeg tar Stephen Hawking seriøst. Han har mange spennende teorier.

smurfen
Redaksjonen
Svar til  Mr Oslo
10 år siden

Så du er også Paranoid Mr Oslo ?

Jeg har ikke slengt dritt etter deg, jeg sa jeg var skeptisk til Stephen Hawking, du hører vel selv hvor dum konspirasjonsteorien din er når jeg tomler deg opp ?

Jeg var vel den eneste på Speilet som gratulerte deg som småbarnsfar, ønsket deg velkommen tilbake på NS og så frem til å debattere med deg igjen.

Angående Stephen Hawking så har jeg sikkert studert og lest mer av han enn det du har, jeg syns han var kjempe spennende før og ikke minst at han lovet å forene den generelle relativitetsteorien med kvantemekanikken før han dauet.
Men med årene så har jeg blitt mer og mer skeptisk til mange av teoriene hans.

At jeg trodde du hadde mye kunnskap om film om foto må jeg bare beklage, eneste jeg etterlyste var din mening som jeg trodde var proft på om det var en ekte eliten eller ikke på filmen jeg la ut …

Er det så vanskelig å si ja, nei eller tja ?

Mr Oslo
Mr Oslo
Abonnent
Svar til  smurfen
10 år siden

Jeg har null peiling på foto…. :)

« Forrige artikkel

Påskekrim: Som romturister til den onde Jorden

Neste artikkel »

Mars: Biovennlig med vegetasjon og gnagere

104
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x