Tabu-oversikten for norske redaktører

52.6K visninger
22 minutter lesetid
257

Hvis det har slått deg at den mystiske grunnen til at stadig flere opplyste nordmenn opplever at norske media forer oss med uvesentligheter,  følelsespornografi, pengemas,  desinformasjon og løgn kan være at NORSK PRESSE ER STRENGT SENSURERT så er svaret JA.

En gang besto samfunnet av de få som var opplyst; ”the illuminated ones” og de mange som var uvitende ”the masses of goyim”. Dengang var autoritetene i det norske samfunnet presten, doktoren, læreren og Aftenposten. Så kom NRK.

Men etter hvert som de uopplyste goyim ble stadig mer opplyste begynte ting å skje: Først mistet presten sin autoritet, så læreren og nå legen. Aftenposten og NRK har til nå holdt stand pga sine gode meritter: ”Noe kan ikke være sant hvis det ikke har stått på trykk i Aftenposten eller vært omtalt i Dagsrevyen på NRK. Info som har vært på trykk i Aftenposten eller omtalt i NRK må være sann; noe annet faller på sin egen urimelighet ”.

I den senere tid har også forskyvningen på mediefronten vært merkbar. Stadig flere illuminerte goyim erfarer og erkjenner nå at de ikke blir mer opplyst av informasjon fra tradisjonelle media, ikke engang fra Aftenposten eller NRK; det norske mediapublikum blir invitert på økt forståelse av sine vante medier, men blir avspist med økt forvirring, uke etter uke, år ut og år inn.

Hvordan svarer så norske redaktører og journalister på denne opplysthetens trussel som allerede er økonomisk merkbar ? Vinkler de sitt stoff i større grad i retning av å avsløre sannheter som gjør det lettere for folk flest å forstå hva som faktisk foregår, for å holde tritt med den økende graden av bevisstgjøring blant avislesere og TV-publikum ?

Ting tyder faktisk på at det motsatte skjer, hvor urasjonelt dette enn må fortone seg; medias  publiserte stoff vinkles nå i økende  grad mot et goyim-publikum som svinner hen. Snart er det bare medias goyim-journalister (uopplyste og uvitende journalister) som ikke har fått med seg denne viktige trenden.

Den mystiske grunnen til at stadig flere illuminerte opplever at norske media forer dem med svada, desinformasjon og løgn er at NORSK PRESSE ER STRENGT SENSURERT.

Norsk presse er strengt sensurert. Journalister er fullt klar over dette, men er redd for å miste sin jobb.
Norsk presse er strengt sensurert. Journalistene er klar over dette, men velger minste motstands vei.

Sensuren fungerer ved at det finnes en liste over TABUER som norske redaktører er blitt innprentet og slavisk følger, lydig lik avisen Pravda’s redaktører i det gamle Sovjet-Unionen. Hvis du lurer på hvilke tabu-temaer som norske media konsekvent unnlater å omtale, er det bare å lese videre. Kanskje vil du finne noe du selv har savnet informasjon om.

Nyhetsspeilet.no bringer nedenfor de første 8 punktene av de sensurerte norske medias TABU-OVERSIKT.

Medias samlede TABU-oversikt, med 74 TABU-temaer finnes her !

Tabu nr 1:  11. september anomalier

Hendelsene 11 september 2001 er dette tiårets største mediabegivenhet. I de fleste kriminalsaker settes dyptgravende journalister på saken i håp om at et eller annet funn kan brukes som forsideblikkfang som får fart på løssalget. Dette gjelder ikke for ugjerningene 11 september. Hvem som helst kan ved noen tastetrykk på en PC gå inn på YouTube og finne klare bevis for at den offisielle versjonen – den eneste som media har brakt – i hvert fall må modifiseres.

Her er noen 11 september anomalier; godt egnet til å avhjelpe avisenes pågående lesersvikt:

  • WTC7, det tredje tårnet som falt ble ikke truffet av fly, leg og lært er enige om at det har alle kjennetegn på en kontrollert sprengning, utført på under 9 sekunder:
    http://www.youtube.com/watch?v=LD06SAf0p9A
  • BBCs reporter Jane Standley rapporterte på direkten at WTC7, det 3. tårnet hadde falt, til tross for at seerne selv kunne se at bygget ennå stod der bak henne. http://www.youtube.com/watch?v=qHxOeNXSUcM
Det tredje tårnet WTC7 rapporteres å ha rast - men står ennå i bakgrunnen
Det tredje tårnet WTC7 rapporteres å ha rast – men står ennå i bakgrunnen

Denne anomalien forsvant for de fleste da WTC7 falt 23 minutter senere. TV-seere har som kjent kort hukommelse…

For en plen ! Like hel etter styrt-nedslag av et passasjerfly
For en plen ! Like hel etter styrt-nedslag av et passasjerfly
Merkverdige skader på parkerte biler - forårsaket av fallende støv fra fallende tårn ?
Merkverdige skader på parkerte biler – forårsaket av fallende støv fra fallende tårn ?
  • Biler parkert på gatenivå langt unna bygningene som falt fikk merkverdige skader.
Brennende flybensin er ikke varm nok til å smelte stål
Brennende flybensin er ikke varm nok til å smelte stål
  • Tårnene falt så likt, så vakkert og så raskt. 10 sekunder på 400 m. må da være verdensrekord i synkront tårnfall med tidsforsinkelse.
  • President Bush reiste seg ikke fra stolen da han fikk den sjokkerende meldingen. Ble han ikke overrasket ?

En intern diskusjon om TABU politikken i en norsk avisredaksjon kom for en sjelden gangs skyld til overflaten for noe tid siden. Kristin Aalen, journalist i Stavanger Aftenblad, begynte å undersøke 11. september anomalier og fant så mye interessant stoff at hun på eget initiativ og uten redaktørens ryggdekning satte seg ned og skrev en artikkel. Det kunne hun ha spart seg, ettersom 11. september anomalier er et viktig punkt på tabu-listen.

Etter at Aftenbladets sjefredaktør Tom Hetland blankt hadde avvist å trykke artikkelen, falt NRKs tabu-tro nyhetssjef Gro Holm inn med full ryggdekning til sin redaktørkollega:

”Gro Holm, nyhetsredaktør i NRK, ga klart uttrykk for at dette var en undersøkelse hun aldri ville latt egne journalister bruke tid på.”

I en kjapp replikk myntet på goyim-publikum tilføyde redaktør Holm:
”Det viktigste er at vi ikke ønsker å vite hva folk tror, vi ønsker å finne sannheten”.
http://www.journalisten.no/story/54364

Det som trolig er den virkelige historien om 11. september kan du lese her.

Puzzling evidence !

 

 

Tabu nr 2: Sannheten om mordet på Aldo Moro

I 1978 formidlet media fra dag til dag dramaet rundt Italias statsminister Aldo Moro, som ble kidnappet (og senere funnet myrdet) av en terrorist-organisasjon ved navn ”Røde Brigader”. Denne avskyelige kriminelle handlingen ble begått i ren mafia-stil. Mafia-operasjoner fungerer som kjent ved at de virkelige bakmennene forblir usynlige via diverse lag med buffere mens noen løpegutter må utføre de skitne jobbene.

Det barbariske drapet på Italias statsminister Aldo Moro rystet en hel verden
Det barbariske drapet på Italias statsminister Aldo Moro rystet en hel verden

Hvem var de virkelige bakmennene i Moro-mordet ? Mer enn 30 år senere er det nå kjent at det var det obskure maktsentrumet ved navn P2-losjen i Monte Carlo, med Henry Kissinger som et fremtredende medlem, som var oppdragsgiver for ugjerningen. De fleste mord har et motiv, og dagen Aldo Moro ble kidnappet var han på vei til Parlamentet for å danne ny regjering som det lå an til at  kommunistene kom til å bli med i. Kissinger, som tidligere hadde truet Aldo Moro i et annet anliggende, ønsket slett ingen kommunister i Italias regjering, og slik ble det i og med Moro’s  død.

Hensikten med kidnappingen av og mordet på Moro var å bringe kommunistene i vanry, derav navnet RØDE Brigader. Men hvorfor skulle kommunister ønske å spenne ben på og gjøre det av med mannen som var villig til å dele sitt maktgrunnlag med dem, den selvsamme dagen som dette kunne ha skjedd…? I nyere tid har et fremtredende medlem av P2-losjen bedt Aldo Moro’s datter om unnskyldning for det som skjedde med hennes far. Dette er en eksepsjonell innrømmelse av at det var P2-losjens maktmenn og ikke ”kommunistiske terrorister” som var de ansvarlige for denne ugjerningen som rystet Italia og verden forøvrig.

Puzzling evidence !

 

 

Tabu nr 3: Bilderberg

Bilderberg er det sterke makt-nettverket som fjernstyrer norsk politikk og næringsliv, også kalt “den skjulte verdensregjeringen”. Enhver nordmann som blir kontaktet av Bilderberg vil instinktivt gå inn i Bilderberg-folden som nyttig idiot og wannabe landssviker pga. sitt provinsielle ønske om å spise kirsebær med de store. Bilderberg omtales i visse miljøer som The Quisling Factory. Hva er da mer naturlig enn at Norge, som gav verden Quisling, ønsker å stille med maksimal deltagerkvote på Bilderberg-møtene hvert eneste år, som om det dreier seg om VM på skøyter ?

Hvem blir årets norske Bilderberg-deltagere ? Aktuelle kandidater er StatoilHydro-sjef og medlem av The Trilateral Commission Helge Lund, nyutnevnt NHO-sjef og Bilderberger John G. Bernander og utenriksminister Jonas Gahr Støre. Bernander er forlengst inne i Bilderberg-folden, men litt detaljinstrukser kan vel være på sin plass for å forstå den “gleichschaltung”, dvs. samordning, som nå pågår i det skjulte på mange plan. Det er naturlig å anta at Bilderberger Bernander som NHO-sjef vil se til at ordrene fra sine overordnede i Bilderberg vil bli utført, uavhengig av om dette vil gavne NHO’s medlemsbedrifter eller ei.

Jonas Gahr Støre har gjort et solid inntrykk i Norge, noe som neppe har gått Bilderbergs headhuntere helt hus forbi. Støre virker vesentlig mer vital og velartikulert enn den til tider åndsfraværende og litt robotaktige Bilderberger Stoltenberg. Arbeiderpartiet kan nok trenge en ny Bilderberger i regjeringen for å få videreført sin nåværende Bilderberg-politikk etter valget til høsten.

Bilderberg-møter har høyest politi-tetthet i hele verden ?
Bilderberg-møter har høyest politi-tetthet i hele verden ?

Den økende folkelige motviljen mot Bilderberg begynner å bli merkbar, til tross for inntrykket av arbeidsro som medias tabu-taushet bidrar med.

Henry Kissinger og David Rockefeller er primus motor duoen på Bilderberg-møtene. Kissinger ankommer gjerne i en limo bak sorte vinduer som om han er  en mafia Don, flankert av et voldsomt politioppbud.

Med så mye politi tilstede er det store spørsmålet hvorfor ikke Kissinger for lengst er blitt arrestert på flekken under et Bilderberg-møte, det være seg for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller det som skjedde med Aldo Moro.

Et spedt forsøk i så måte ble utført av Sveriges statsminister Olof Palme, som nektet Kissinger visum til Sverige for å delta på Bilderberg-møtet i 1986  fordi Palme anså Kissinger for å være en krigsforbryter. Snipp, snapp, Olof Palme…

Epilog: Bilderberg-møtet 2009 fant sted i Hellas i mai. At Bilderberg ennå er tabu for norske media ble bevist av det faktum at det kun er Nyhetsspeilet som har dekket møtet, inkl. å presentere deltagerlisten fra møtet:
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/arets-bilderbergm%c3%b8te-er-over-og-deltagerne-er/

Puzzling evidence !

Tabu nr. 4: Vaksine-skader

Vaksiner er mistenkt nr. 1 for den økende graden av autisme og ADHD-tilfeller, noe som er blitt påvist av fremragende forskere som er forsøkt tiet i hjel. Det er kvikksølvelementet i vaksiner (thimerosal/thiomersal) eller elementer i den kvikksølvfrie MMR-vaksinen som forårsaker dette. Folkehelseinstituttet skyver alt ansvar de måtte ha under teppet ved å hevde at autisme er en psykologisk lidelse, til tross for at det er en nevrologisk lidelse; autister fødes som friske barn fysisk som psykisk.

Media, myndigheter og politikere tier om vaksineskader
Media, myndigheter og politikere tier om vaksineskader

Enhver vaksinasjon er i realiteten et eksperiment med uvisst utfall. Det er viktig å holde skjult de reelle hensiktene bak og  effektene av vaksineprogrammet GAVI som de vaksineproduserende Rockefellerne via Stoltenbergerne Camilla og Jens har fått den norske staten til å betale for via Folkehelseinstituttets og Utenriksdepartementets budsjetter:
http://whitewraithe.wordpress.com/2007/11/25/startling-evidence-mercury-preservative-in-vaccines-responsible-for-autism

Hensikten med vaksiner rekvirert av Henry Kissinger for bruk i Latin-Amerika var  f. eks.  sterilisering av kvinner.  Det er lagt inn penger i årets statsbudsjett for en vaksine ved navn Gardasil som er tiltenkt 13-årige norske jenter. Dette påstås å beskytte mot kreft i livmorhalsen, en sykdom de ikke vil være i risikosonen for å få før et tyvetalls år senere. Effekten av vaksinen varer i kun 5 år. Hva er egentlig hensikten, i og med at vaksinen må gis 4 ganger før den kan gjøre noen forskjell fra eller til ? Hvorfor ikke hoppe over de første tre rundene og vente i minst 15 år, til risikoalderen nærmer seg…? Hva er  egentlig effektene av dette nye hi-tech serumet fra Merck ?

I USA fikk Gardasils TV-reklameslagord ”One less” etter hvert en emmen bismak, da et titalls tenåringspiker døde etter å ha fått i seg serumet. Det samme skjer nå i Europa.

For den norske pressen med følelsespornografi som rådende hovedstrategi måtte jo tåredryppende intervjuer med de stadig flere Gardasil-ofrenes etterlatte komme som bestilt før offer-bølgen skyller inn over Norge.  Nå blir slike tragiske historier å lære av gjemt bort på nettet hvor de forties av media:
http://www.nypost.com/seven/07202008/news/regionalnews/my_girl_died_as_guinea_pig_for_gardasil_120737.htm

I Norge er vaksinering en helt frivillig sak og mange foreldre ville sikkert sette stor pris på kvalifiserte råd formidlet av norske media om hva dette nye, som mange  fremstående norske leger har gitt uttrykk for åpenbar skepsis til, er for noe og ikke minst hvilke risiki som injisering med Gardasil innebærer.

Vaksiner som gis i Norge, ikke minst influensavaksiner som Folkehelseinstituttet propaganderer så sterkt for, inneholder aluminium. Forskere har funnet en sammenheng mellom vaksine-aluminium og den sterke økningen av alzheimer (aluminumzheimer).

I de senere årene har selv vanlige influensavaksiner eller reisevaksiner vært nok til å få ellers sunne mennesker til å begynne å hangle i ukevis.

For mer info om ingredienser i vaksiner og deres effekter, se f.eks.
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/vaksinering-er-ikke-immunisering/

Puzzling evidence !

 

 

Tabu nr. 5: Overgrep fra psykiatrien og PST

Det er ikke tabu å skrive at psykiatrisk innesperring ble brukt som makthavernes våpen mot opposisjonelle i Sovjet-Unionen. At norske myndigheter jevnlig bruker dette som effektiv fengsling uten lov og dom av personer som de ikke ønsker  skal stikke kjepper i hjulene for pågående aktiviteter er derimot tabu.

Bondevik-regjeringen fikk vedtatt en lov om adgang til tvungen psykiatrisk innesperring, mao. fengsling uten lov og dom, med eller uten bruk av tvangstrøye mot hvem det måtte være i 2003.  Norge har nå over 10000  psykiatriske tvangsinnleggelser årlig, mens Sverige har kun 2000. Med tanke på at Sverige har nesten dobbelt så mange innbyggere skulle de hatt vesentlig flere enn oss. Nå er ubalansen ca 1 til 10 i Norges disfavør.

Det er viktig at det offentlige medvirker for at tvungen innesperring skal få den ønskede effekt på de utvalgte
Det er viktig at det offentlige medvirker for at tvungen innesperring skal få den ønskede effekt på de utvalgte

Toppen av dette syndige norske isfjellet av maktmisbruk er tilfellet Synnøve Fjellbakk Taftø, som arbeidet som jurist i Utenriksdepartementet under EØS-forhandlingene. Hun var så utidig profesjonell  at hun ytret  ”Hallo, vi bør vel kanskje følge den norske  grunnloven ?” Da bar det rett inn på lukket psykiatrisk avdeling.

Mens russiske fløyteblåsere som Andrej Sakharov ble sperret inne i en viss periode for så å slippe ut og fungere som en viktig moralsk kraft og et verdifullt korrektiv i politiske prosesser, gjelder i Norge en svingdør-politikk. Hver gang Synnøve Fjellbakk Taftø får slippe ut i friluft og begynner å ymte noe juridisk-politisk vranglære i retning av at ”loven er til for å følges” så bærer det rett inn igjen for forsterket medisinering. Fjellbakk Taftø’s bok “Nornens Beretning” er naturlig nok tabu (tabu nr. 5A).

Den norske foreningen FAMPO (”Folkeaksjonen mot maktmisbruk, politistat og overgrepskultur”) har på sett og vis sprunget ut av tabu nr. 5 (og behandles naturlig nok som et tabu av media, tabu nr. 5B). Utvalgte medlemmer av FAMPO er over lang tid blitt utsatt for bestråling av sine private hjem. Dette er noe PST naturlig nok benekter å stå bak, da all PST (PSTAPO) virksomhet er unntatt offentlighet, ”av hensyn til nasjonens sikkerhet”.

Puzzling evidence !

 

 

Tabu nr. 6:  Chemtrails

Har du sett noen rare flystriper som ikke blir borte etter noen minutter men i stedet utvider seg og blir til en slags strimmelaktige eller slørlignende skyer ? Da er du en av de stadig flere chemtrails-observatørene som undrende spør seg: Hva i huleste ER egentlig chemtrails ? Som så mye annet kommer også chemtrails fra USA. Der har de holdt på med det så lenge at det er begynt å vokse mangefargede fibre ut av huden på mange, og som det klør. Dette kalles morgellons disease, og med tanke på den massive chemtrails-sprayingen som har funnet sted over Norge de siste 12 månedene, er det naturlig å anta at Norges første morgellons-pasienter snart vil innfinne seg på legekontorene. Fibrene som vokser ut av huden er skapt av de inhalerte nanopartiklene i nedfalls-støvet fra sprayflyene. Disse partiklene har funnet sammen og organisert seg inne i kroppen etter at de først har kommet inn i kroppen hver for seg. Dette er en teknologi så sofistikert at Dr. Strangelove, Dr. Jekyll og Mr. Frankenstein neppe ville ha klart å klekke det ut i fellesskap.

Å spre Morgellons Disease i epidemiske proporsjoner er på ingen måte en hemmelig målsetting bak chemtrails-programmet, snarere en uønsket utvekst (bokstavelig talt) som truer med å velte hele nano-delen av chemtrails-prosjektet, hvis sannheten skulle komme ut. ALLE offisielle og medisinske kilder er derfor tvunget til å delta i spredningen av løgner og desinformasjon om årsaken til Morgellons (f.eks. http://www.morgellons.eu), noe ikke minst den enslige uavhengige forskeren Clifford Carnicom har erfart: http://www.carnicom.com/morgobs1.htm

Forøvrig er det 100% korrelasjon mellom forekomsten av Morgellons og chemtrails-spraying, mao. at alle Morgellons-ofre har utviklet symptomene etter å ha oppholdt seg i chemtrails-sprayede områder.

Chemtrail over Aftenposten-redaksjonen: Vil ikke se - vil ikke vite - vil ikke skrive
Chemtrail over Aftenposten-redaksjonen: Vil ikke se – vil ikke vite – vil ikke skrive

Chemtrails-flyene opererer i det skjulte utifra militære flyplasser som NATO-basen på Ørland i Trøndelag. Med tanke på at chemtrails er helsefarlig og til dels sykdomsfremkallende kvalifiserer det til betegnelsen biovåpen. Uidentifiserte fly som angriper oss med biovåpen må defineres som fiendtlige og følgelig bør de angripes og ”tas ut” av det norske Luftforsvaret, det være seg med bakke-til-luft våpen eller skytes ned av F16-fly over ubebodde strøk. Haken ved det hele er at chemtrails-flyene er under NATO-kommando, slik at everything has been taken care of.

Innholdet av chemtrails-pulveret varierer i henhold til et spekter av ulike programmer, symbolisert ved kodenavnet “Operation Clover Leaf”.

Kodenavn på enkeltprogrammer er “Operation Raindancer” og “Operation Red Sky”. Sistnevnte må ikke forvekslet med “Operation Agent Orange”, som var pionerprosjektet for chemtrails som ble utprøvd i Sørøst-Asia under Vietnamkrigen. Erfaringen derfra som ble tatt med videre er at chemtrails bør være mye mindre merkbart enn Agent Orange for å unngå folkelige protester. Som kjent ble folk, dyr og planter forgiftet i hopetall dengang, og synlige resultater av Agent Orange er ennå å se i mottagerlandene i form av mennesker med misdannelser forårsaket under svangerskap. Alle vet ihvertfall dengang som nå at all elendigheten var og er Agent Orange sin skyld. Red Sky og Raindancer er chemtrails-programmer som har værmanipulering (Weather modification) som formål.

Chemtrails fungerer også i samspill med stråle-bølgene fra HAARP (se neste tabu).  Samspillet ivaretas av barium-elementene som slippes ut for å ionisere (dvs. gi bedre elektrisk ledeevne i) atmosfæren, mao. en plasma-skapende effekt. Tidlig i august 2008 ble dette testet gjennom overdoser av barium-utslipp over Østlandet. Resultatene lot heller ikke vente på seg, da 91 personer ble truffet av lynet under et rallystevne på Finnskogen:

“Det ble slått katastrofealarm da 91 personer på NM i rallycross ble rammet av  lynet på Finnskogbanen i dag.” http://www.dagsavisen.no/innenriks/article362221.ece?

Chemtrail over Østlandet juli/august 2008 - trolig massive utslipp av barium
Chemtrail over Østlandet juli/august 2008. Tidssekvensbilder med varighet 30 minutter. Trolig massive utslipp av barium.

De norske meteorologene var målløse av et slikt lyn- og tordenvær og hadde ikke annet å si enn at slikt vær hadde de aldri før opplevd fra naturens side. En naturlig observasjon, siden været var skapt av barium-utslippene fra sprayflyene og ikke av naturen selv, en slags spesialutgave av Raindancer-programmet, med “Dancing in the lightning rain” som et mulig kodenavn.

Puzzling evidence !

Tabu nr 7: HAARP

HAARP er en rekke topphemmelige høyteknologiske anlegg som benytter såkalt Tesla-teknologi. HAARP fungerer ved at massive energimengder på utvalgte frekvenser sendes opp i den øverste delen av atmosfæren som kalles ionosfæren. Herfra reflekteres så strålingen tilbake til jorden på ymse måter som kan gi ymse effekter, tilsiktet eller som bieffekter. Bienes mystiske forsvinning i den senere tid ser ut til å være en av bieffektene.

Blant effektene kan nevnes påvirkning av vær og klima, skaping av naturkatastrofer som orkaner og jordskjelv og jamming av menneskelige hjernebølger samt naturens øvrige frekvensbaserte styringssystemer. Dette brukes ikke bare av biene, men også av hvalene:

“Myndighetene aner ikke hvorfor hundrevis av grindhvaler har strandet på King Island i den australske delstaten Tasmania. 140 av de 200 strandede hvalene skal allerede være døde, melder BBC. Mer enn 400 hvaler har omkommet i tasmansk farvann i løpet av de siste månedene. Men forskere har ennå ikke noe svar på hvorfor så mange hvaler strander i området.”

En teori er at
”…hvalenes ekkolokasjon, som er fastsettelse av avstand ved hjelp av ekko, blir forstyrret av menneskeskapte lyder ute til havs.”
http://www.nettavisen.no/utenriks/article2561797.ece

Hva slags menneskeskapte lyder er egentlig å høre i Sørishavets enorme ødehav ? Motordur ? Hosteanfall fra  kjederøykende skippere ? Lyd er relativt enkle bølger som ikke engang inngår i det elektromagnetiske spektrum, neppe de viktigste båndbreddene i hvalenes avanserte styringssystem. HAARP-skapte frekvenser med global dekning derimot, bør være mistenkt nr. 1 i den tragiske hval-gåten.

Verdens viktigste HAARP-anlegg befinner seg i Poker Flats i Alaska og ble åpnet i 1995. Ikke lenge etter utkom boka ”Angels dont play that HAARP” som avslørte teknologiens virkemåte og resultater. Ikke lenge etter ble mesteparten av HAARP-teknologien unntatt fra offentligheten med påskriften Above Top Secret. Av hensyn til nasjonens sikkerhet, naturlig nok. Etter at HAARP-anleggene kom igang har ikke USA gjort noen nye gjennombrudd på den militærteknologiske fronten. Kanskje har dette ikke vært nødvendig.

HAARP er nå i stand til å dekke et enormt frekvens-spektrum, inkludert skalare frekvenser, som ligger utenfor det elektromagnetiske spektrum. Ved etter hvert å  beherske hele EM-skalaen samt den skalare skala er en enorm mengde forstyrrende og ødeleggende effekter innenfor HAARP-rekkevidde, mao. våpeneffekter; “ingen nevnt og ingen glemt”. Det er nok å legge til ordet VÅPEN etter ordet SKALAR, og vips så har man SKALARVÅPEN, som gjør atomvåpen avlegs.

HAARPS topphemmelige topprosjekt kalles TORSION FIELD VORTEX IMAGING. Smak på det og Google “torsion fields” hvis dette lyder ukjent. Torsion Vortex Imaging er et multidimensjonalt prosjekt, som i første omgang benyttes til kartlegging av fenomener som er ufattelige for de fleste av oss.

De høyenergetiske HAARP-anleggene er blant klodens verste miljø, vær- og klimaforstyrrere.

Den eneste mulige skyen på HAARP-himmelen er at det er nødvendig med HAARP-stasjoner plassert rundt om på kloden for å få max effekt med full global dekning (dekning på den måten at energistrålene som returneres mot jorden bør kunne styres til ethvert ønskelig sted på kloden).

Her kommer Norge inn i bildet. På grunn av Norges nærhet til klodens nordpol og øvrige strategiske lokalisering er de norske HAARP-anleggene viktige brikker i det globale HAARP-nettverket. At ikke norske media har omtalt de norske HAARP-anleggene, betyr ikke at de ikke finnes og fyller sine viktige roller i det store HAARP-nettet. De norske HAARP-anleggene befinner seg på Ramfjordmoen ved Tromsø (EISCAT), på Svalbard (EISCAT) og i Vardø (Globus II).

HAARP-anlegget EISCAT ved Tromsø - skikkelig høy teknologi
HAARP-anlegget EISCAT ved Tromsø – skikkelig høy teknologi

Offisielt er ikke bare de norske EISCAT-anleggene, men alle HAARP-anleggene kun koselige nordlys-observatorier, siden de er plassert så langt mot nord, liksom:
” …HAARP er et forskningsprosjekt på ionosfæren og nordlys, fornuftig nok plassert i Alaska.” http://skepsis.no/?p=551

Ved å gå på inn nettsidene til USAs høyteknologiske militærmyndigheter,  Department of Defence, http://www.dtic.mil og søke på ”HAARP” kom det opp 249 dokumenter på første søk. Et søk på ”EISCAT” ga en stund 71 dokument-treff. Nå er dette redusert til 35 treff på første-søket, kanskje fordi noen holder på å stramme inn tilgjengeligheten etter å ha merket interesse fra utenforstående snushaner i nordlige strøk.

Som god Norges-patriot gir det jo en viss følelse av stolthet å vite at  våre nordlysobservatorier verdsettes så høyt av Big Daddy, som jo sørger for vår alles sikkerhet.  Men søk samme sted på andre norske turistattraksjoner som ”Polarsirkelen”, ”Finnmarksvidda”, ”Hvalsafari”, ”Holmenkollen” eller ”Tøyen Botaniske Hage” gir heller nedslående resultater.

Derimot gir “Svalbard” hele 1942 treff. Dette kårer Svalbard til Norges desiderte turistattraksjon for amerikanske militærmyndigheter; ingen over og ingen ved siden. Så øde og så unntatt fra enhver offentlighet som Svalbard  er, kan det være bedre enn selv Alaska…? Hva er det egentlig som foregår i det skjulte på Svalbard ?

HAARP spilles som et instrument av sine operatører og oppdragsgivere med stadig større virtuositet. Syntes du det var noe rart med sprengkulda på 17. mai i 2008…? At kulda inntraff unormalt plutselig, og gav en helt uvanlig kulde-opplevelse, som om evnen til å reflektere varme var blitt suget ut av luftmolekylene ? Se da ikke bort fra at noen EISCAT-spillere prøvde å  få til et samspill med de norske skolekorpsene som måtte gå med vanter denne dagen.

For å teste myndighetenes mediebrakte påstander om at EISCAT kun benyttes til å observere nordlyset, ville et greit eksperiment være å slå av alle EISCAT-HAARP-anleggene i Norge, for eksempel for en periode på 2 måneder. Påskuddet for dette kunne være mangel på nordlys, vedlikehold eller at myndighetene ønsker å finne ut mer om effektene av EISCATS HAARPE på helse og miljø utifra en føre var politikk. Det interessante vil være å konstatere hvilke  miljøer som ramaskrikene først ville komme fra, en slags “follow the trail towards the smoking gun of HAARP abusers”. Neppe fra grindhvalene som stadig oftere strander langs Australias kyster.

HAARP-teknologiens oppfinner Nikola Tesla hevdet at HAARP kan utløse jordskjelv. Han forklarte det så enkelt at selv goyim-journalister uten teknisk bakgrunn kan få det med seg.

Jordskorpen vibrerer i egensvingninger, dens ulike lokasjoner har egne frekvenser. Dersom det “jukses litte granne” ved at jordskorpens registrerte svingefrekvens på den aktuelle lokasjonen forsterkes av kunstig produserte bølger (HAARPS bidrag) som sendes inn i den tektoniske platen med den selvsamme frekvens, vil det oppstå en resonans-effekt som gjør at svingningene blir gradvis sterkere. Dette vil bli stadig mer merkbart og “irriterende” for de tilgrensende tektoniske platene som svinger på andre frekvenser. Denne frekvensdifferanse-spenningen som bygges opp vil til slutt bli utløst ved at jordskjelvet inntreffer,  noe a la når en falsett-sanger synger så høyt at glass brister, fordi frekvens-differansen blir uutholdelig.

Jordskjelv som fremkalles ved “Tesla-metoden” er kjennetegnet av at de er grunne (episenteret er få kilometer under jordoverflaten. 10 km. anses for å være et grunt skjelv) og at det mangler en forutgående pulse-wave, som kommer i forkant av naturlige skjelv. Et tredje kjennetegn kan være lokale kommentarer av typen “Men her har det da ikke vært jordskjelvfare før !”.

26.  desember, kjent som “Boxing day”, ser ut til å ha blitt den årlige jordskjelvdagen. Kjente jordskjelv fant sted 26 desember 2003 og 26. desember 2004 (2005 var friår). Så fulgte Boxing day-skjelv i 2006, 2007 og 2008. Boxing day betegnelsen stammer fra en tradisjon som går ut på å levere gaver som mottagerne ikke vet hva rommer til dem som ikke er så godt stilt (derav fokuset på the box som skjuler innholdet).

Ved forrige årsskifte  pågikk et stort prosjekt med kodenavnet ”NISSE” ved EISCAT-anleggene. Tro hva dette prosjektet gikk ut på ? Kan det ha dreid seg om levering av ”strålegaver” med medfølgende innpakning til utvalgte lokasjoner ? Hvor og hvem var i så fall de heldige mottagerne og hva var den valgte dagen for utdelingen ? Siden prosjektet heter nisse antyder det at det både har med julen og med gaver å gjøre. Og hvorfor er det ikke lagt ut informasjon om det nusselige nisseprosjektet på EISCAT sine nettsider ? http://www.eiscat.uit.no/index.html

Norge er verdens HAARP supermakt nr. 2 etter USA, med et mulig unntak for Russland på en teoretisk annenplass. Russland kjenner til og behersker HAARP-teknologien inkludert skalarvåpen og velger derfor ikke å benytte dette.

Enhver god norsk goyim-journalist skriver ikke noe mer enn at det dreier seg om nordlys-observering dersom det skulle bli nødvendig å omtale HAARP. De beste norske journalistene, inkludert teknologi-, klima- og miljøjournalistene, omtaler konsekvent ikke EISCAT-HAARP eller Chemtrails-HAARP. Dette gjelder såvel Teknisk Ukeblads sjefredaktør Tommy “norsk teknologi er i verdensklasse”  Rudihagen som Aftenpostens journalister Stine “så uvanlig varmt jeg mener kaldt det har vært i vinter” Barstad og Ole “vi må redde jordens  miljø” Mathismoen.

Puzzling evidence !

Tabu nr 8: Jordskjelv- og tsunami-anomalier

Den canadiske journalisten Benjamin Fulford (http://www.benjaminfulford.com),
som er en illuminert frimurer av ganske så høy grad, tok sin hatt og gikk som sjefsredaktør for Forbes Asia-kontor da han ble bedt om å underkaste seg TABU-reglene. Han anså det for å være under sin illuminerte verdighet å opptre som en goyim-redaktør som publiserer goyim-snutter for goyim-massene.

Noe av det journalisten Fulford har gravet i etter at han gjenvant sin frihet fra Forbes er HAARP, og da særlig sammenhengen mellom HAARP og jordskjelv, et interessant tema for mange som lever i Asia. I forkant av det fryktelige jordskjelvet som rammet Kina i mai 2008 ble det bl.a. observert nordlys i nærheten av episenteret, få minutter før jordskjelvet inntraff:
http://www.youtube.com/watch?v=0VX0JvpW5q0

Like forut for jordskjelvet i Kina i mai 2008 ble det observert nordlys
Like forut for jordskjelvet i Kina i mai 2008 ble det observert nordlys

Det voldsomme tsunami-jordskjelvet 26. desember 2004 var ikke noe vanlig HAARP-skjelv, til det var episenteret altfor dypt (mer enn 20 kilometer).

Anomaliene ved jordskjelv-tsunamien ble først registrert i etterkant, noe svært få er klar over, siden dette er et tabu-tema.

Da et kraftig jordskjelv med styrke 8.7 og dybde 30 km. fant sted utenfor vestkysten av Indonesia 29 mars 2005 ble tsunami-varsler sendt ut i øst og vest. Dette var jo en god ting, som kjent ble ingen varslet om Boxing Day-tsunamien, bortsett fra amerikanske militære som befant seg på baser i Det Indiske Hav. Det som var pussig var at det aldri kom noen tsunami, knapt nok bølger som fra et passerende passasjerskip.
http://www.news24.com/News24/Technology/News/0,,2-13-1443_1681982,00.html

Den tsunami-løse historien gjentok seg 12 september 2007 da nok et kraftig jordskjelv inntraff. Denne gang utenfor vestkysten av Sumatra med styrke 7.8 og dybde bare 10 km. (hmm – det var da svært så grunt – hvordan stod det til med the pulse wave…?). Til tross for nye tsunami-varsler kom det heller ikke denne gang noen tsunami.
http://agamsgecko.blogspot.com/2007/09/tsunami-alert-bengkulu-quake.html

Det er da pussig at hverken grunne eller dype skjelv lever opp til sine forventninger som tsunami-skapere, slik Boxing Day skjelvet i 2004 satte standarden for. Dette til tross for at de tsunami-løse skjelvene ble utløst i den samme kystsonen og under praktisk talt de samme rammebetingelsene som The Big One.

Hvor sikkert er det egentlig at det virkelig var et naturlig jordskjelv som utløste tsunamien i 2004 ? Sett at jordskjelvet var menneskeskapt, ikke av HAARP, men av en god gammeldags nuke, plassert mellom to tektoniske plater utenfor kysten av Sumatra. Litt vel pussig ville det jo ha vært om tsunami-skjelvet på 9,3 på Richters skala, verdenshistoriens nest kraftigste jordskjelv, skulle inntreffe på Den Store Jordskjelvdagen 26. desember uten noen form for menneskelig innblanding. En kryssjekk av denne hypotesen vil være å sende et fartøy til jordskjelvsonen for å måle radioaktiviteten i området. Hvorfor er ikke dette blitt foreslått…?

Puzzling evidence!

Se Tabu-oversikten del 2 (punkt 9 – 13).

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

257 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
berit
berit
Abonnent
8 år siden

Hva med TISA?

Hans Gaarder (@HansGaarder)
Anonym
8 år siden

Gå ikke glipp av TABU-foredraget onsdag 4. november!

En “honningkrukke” av spennende info blir presentert i Oslo i på onsdag :)

Spennet av temaer er vidt, og vil bl.a. omfatte informasjon om krig før og nå, terror, historie, skjult makt, Norge, helse, romfart, ukjent høyteknologi, besynderlige og betenkelige statlige forordninger av ny dato og mye annet.

Frisk og ukjent info i kombinasjon med nytt lys på kjente saker vil fortløpende rulle over lerretet i gamle Eldorado kino i creme-de-la-creme format (kompakt info og de beste bevisene) i nærmere 3 timer, ispedd korte pauser.

Presentasjonen vil være visuell med utstrakt bruk av ukjente fotografier, korte og informative videoklipp, førstehånds vitnemål , utdrag fra statlige dokumenter og andre kilder. Det hele blir sydd sammen med fyldig bakgrunnsinformasjon.

NB! Lydbåndopptak er tillatt uten tillegg i prisen.

Sted: Eldorado Bokhandel i Oslo, adr. Torggt. 9A
Tid: Onsdag 4. november kl. 17-20
Entré: Kr. 100,- (Bill. i døren – kontant, ikke kort)

Velkommen!

Observatøren
Observatøren
Abonnent
8 år siden

Dette var jeg faktisk ikke klar over fra før, men kan ikke si jeg er det grann overrasket. “Konspirasjonsteorier” er jo som vi vet blitt stigmatisert i offentlig presse over lang tid. Snowden “Data dumps” som bl.a. David Wilcock refererer til må til for å få den konvensjonelle pressen til å sperre opp øynene en gang for alle. Hvis avsløringene er overbevisende nok har de ikke lengre noe valg. La oss bare håpe det kommer noen store Snowden avsløringer snart slik at vi får et paradigmeskifte i den konvensjonelle pressen!

Valgeir
Valgeir
Abonnent
8 år siden

Gårsdagens avisskandale – Journalist Daniel Butenschøn sier opp etter å ha blitt tatt i plagiat, og det har blitt påvist at det har vært gjentatte ganger.

Til dem som måtte tro at Mr Buttbeauty sier opp i skam så melder Dagsavisen om ting som tyder på noe helt annet. Han har fått jobb i Tinius stiftelsen (navngitt etter Tinius Nagell -Schiebstedt lederen) hvilket er Schiebstedts største aksjonær, hvor journalisten skal jobbe med digital kvalitet og troverdighet.

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Hans Gaarder
9 år siden

Massemedia er etter min erfaring 100% folkefiendtlige, intern justis på sensur og propaganda utforming er à la SS type, og som man ser publiserer de som vanlig bare sprøyt i.f.t. informasjonen som er tilgjengelig

The pharaoh show, alien predators in human appearance, stop the criminal swiss nazi templars, giureh http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1875&start=1

Massemedia er beviselig bl.a. 100% nazi, uten avvik, swiss ordnung muss sein, de trår over lik, beviselig, som kjent barnelik prioritert, hvis Kurt Oddekalv skulle komme til å bli oppdatert på temaet chemtrails, vil han ikke få gjennomslag med sin kunnskap via massemedia, forøvrig er det oppsiktsvekkende at såkalt kjendis miljøaktivist Kurt Oddekalv fremstår som om han knapt vet hva dette handler om, typisk for hele såkalte miljøbevegelsen, planlagt useriøse, og kriminelle

Still waiting for mainstream media to report the truth

2Q11
2Q11
Abonnent
Svar til  Falcon
9 år siden

Rett fra hjertet der Falcon. Og du har så rett. Menigmann/kvinne har en lang vei å gå før hen innser at jorda er rund.
1) Vi blir lurt trill rundt
2) De vi har mest tiltro til kan være de som lurer oss mest
3) Når vi innser at forholdene er ille, så viser det seg at ting er mye verre enn det
4) Vi lever i matrix, en medieskapt verden som knapt nok eksisterer
5) Politisk og vitenskaplig elite/ekspertise tar feil, men vet bedre
6) Mange viktige avsløringer kommer fra de involverte selv. Falske innrømmelser for å grumse vannet. (eks. noen pedofile innrømmelser falske, andre reelle..)
7) Markedsførte historiske hendelser hvor mainstream og konspirasjonsteorier kjemper om sannhetsmonopol, viser seg å være “ikke hendelser”. Premissene er feil. Alt fra at John F. Kennedy ikke ble drept til at antall drepte 22/7-2011 i Norge var svært nær null. Ja, en lang vei å gå før jorda blir det den er og ikke den pannekaken vi har trodd på.

Om folket virkelig ønsket sannhet, kunne de bare skrive to ord i søkefeltet Google: “ebola hoax” og lese med interesse. Men det er et umulig ønske så langt. Vildanden (Ibsen) ..

Konkrete eksemplerl på narrespill og kriminell atferd i media med agenda, hentet fra Google: “ebola hoax” (lignende tøys har jeg sett massevis av fra før; glem tilfeldihgheter) :
Ebola Survivor Nancy Writebol Returning to Liberia

 
 http://www.nbcnews.com/storyline/ebola-virus-outbreak/ebola-survivor-nancy-writebol-returning-liberia-n312131
http://postimg.org/image/neq0mtcfz/
Tilfeldig navn?
25 people in the U.S. have this name
http://names.whitepages.com/last/Writebol

Today’s Ebola epidemic, the largest in history, has killed 2,900 people out of 6,200 infected. Did you know that every single year, according to the same WHO, 250,000-500,000 people die of the flu?
So what do we have in conclusion? We have poor African countries, where Ebola – no doubt a terrible disease – is only one of the symptoms of a major social disease known as the failed state. We also have the international bureaucracy, incapable of quickly approving new drugs and vaccines because of its large size and incompetence, while at the same time screaming, “Give us more money so we can save humanity from destruction!” And we have President Obama, who can’t even cope with real problems – whether it’s the 50 million Americans on food stamps, or the Islamic Caliphate, or Vladimir Putin – and instead, declares the major problem to be Ebola, which has no chance to become endemic in the United States.
When one doesn’t know how to solve real problems, it becomes necessary to invent fake ones. Those are easier to solve.
That is why the Islamists, instead of confronting their own squalor and barbarism, are fighting America. That is why Putin, instead of confronting theft and corruption in Russia, is fighting America and Ukraine. And Obama, instead of confronting Putin and the Islamists, is fighting against Ebola.
http://www.americanthinker.com/articles/2014/10/ebola_in_america_and_other_fake_problems_our_leaders_love_to_fight.html

Som om n(d)orske medier skulle informere om hver og en av de tusener av nordmenn rammet av den mer alvorlige årlige influensa:
Who are the American Ebola patients?
http://edition.cnn.com/2014/10/06/health/american-ebola-patients/

Illuminati Ebola Virus to Kill Millions 2015 Exposed NWO Warning(Redsilverj)
https://www.youtube.com/watch?v=5LNfV2DWb64

‘Ebola in America’ and other fake problems our leaders love to fight
By Yulia Latynina
Originally published in Russian in Novaya Gazeta, Sept. 27, 2014
Speaking at the United Nations, President Obama called Ebola a major threat to humanity. The second place in this Threat-to-Humanity Olympics went to President Putin, with the Islamic Caliphate taking the bronze.
I’m naturally offended that my Russia didn’t finish first, but I’d rather talk about Ebola than about Putin. The Western TV commentators are as terrified of Ebola as the Russian TV commentators are terrified of what they call “Ukrainian fascists.” “The mortality rate is 90%,” claims the WHO. “The virus attacks the soft tissues of the body, kidneys, liver, blood vessels, literally melting everything into one bloody mess.” “There are no drugs or vaccines from Ebola.” The horror!
Let me ask a few inconvenient questions.
http://drrichswier.com/2014/10/09/yulia-latynina-ebola-america-fake-problems/
http://theconspiracyzone.podcastpeople.com/posts/58375

Fox Doc’s Racial Rant: Obama Welcomes Ebola Because His “Affinities” Are With Africa
Ablow: Americans Got Stockholm Syndrome And Elected Obama Because His Names Are “Very Similar To Two Of Our Archenemies”
http://mediamatters.org/blog/2014/10/15/fox-docs-racial-rant-obama-welcomes-ebola-becau/201168
( ordspill i ordspillartikkel: ABLOw=”-doubleve-bola)

Here we go again America. Another false flag campaign designed to pass more laws to take away your freedoms and establish a New World Order. This time, it’s the dreaded “Ebola virus.” This is just another “swine flu” hoax but most people don’t seem to be catching on. This is yet another lie using crisis actors to try and fool the American public into thinking there is yet another “threat” we need protection from. The government is always trying to pass more and more laws to take away our freedoms so they are always trying to create some tragedy to justify the continual erosion of our Constitution and Bill of Rights.
http://theconspiracyzone.podcastpeople.com/posts/58375

https://lunaticoutpost.com/showthread.php?tid=452669
http://henrymakow.com/2014/08/Ebola-another-illuminati-psyop.html
http://exopolitics.blogs.com/ebolagate/2014/10/russian-promoting-vaccines-is-russia-working-with-the-cabal.html
http://www.thisdaylive.com/articles/patrick-sawyer-ebola-and-the-illuminati-connection/187054/
ebola på “norsk”:
http://www.nyhetsspeilet.no/2013/06/verdens-ledende-bankfamilier-krig-as/comment-page-28/#comment-111761

Falcon
Falcon
Abonnent
9 år siden

Prison for Giureh Sean Hross for making videos for truth and justice and for expressing his opinion + http://www.navigate3d.no/mbbs22/forums/thread-view.asp?tid=1956&start=1

Quote: THE MOST WICKED PEOPLE ON EARTH UNDER NEUTRALITY DECEPTION HIDING IN THEIR UTOPIA IN THE ALPS RULING OVER MANKIND BRINGING WARS AND MISERY http://www.blick.ch/news/ausland/das-macht-die-deutschen-wild-schweiz-beschlagnahmt-erbe-von-datendieb-id2949259.html

« Forrige artikkel

Ikke-voldelige demonstrasjoner

Neste artikkel »

Språk – det største våpnet mennesket har oppfunnet

257
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x