Tabu-oversikten for norske redaktører

52.5K visninger
22 minutter lesetid
257

Hvis det har slått deg at den mystiske grunnen til at stadig flere opplyste nordmenn opplever at norske media forer oss med uvesentligheter,  følelsespornografi, pengemas,  desinformasjon og løgn kan være at NORSK PRESSE ER STRENGT SENSURERT så er svaret JA.

En gang besto samfunnet av de få som var opplyst; ”the illuminated ones” og de mange som var uvitende ”the masses of goyim”. Dengang var autoritetene i det norske samfunnet presten, doktoren, læreren og Aftenposten. Så kom NRK.

Men etter hvert som de uopplyste goyim ble stadig mer opplyste begynte ting å skje: Først mistet presten sin autoritet, så læreren og nå legen. Aftenposten og NRK har til nå holdt stand pga sine gode meritter: ”Noe kan ikke være sant hvis det ikke har stått på trykk i Aftenposten eller vært omtalt i Dagsrevyen på NRK. Info som har vært på trykk i Aftenposten eller omtalt i NRK må være sann; noe annet faller på sin egen urimelighet ”.

I den senere tid har også forskyvningen på mediefronten vært merkbar. Stadig flere illuminerte goyim erfarer og erkjenner nå at de ikke blir mer opplyst av informasjon fra tradisjonelle media, ikke engang fra Aftenposten eller NRK; det norske mediapublikum blir invitert på økt forståelse av sine vante medier, men blir avspist med økt forvirring, uke etter uke, år ut og år inn.

Hvordan svarer så norske redaktører og journalister på denne opplysthetens trussel som allerede er økonomisk merkbar ? Vinkler de sitt stoff i større grad i retning av å avsløre sannheter som gjør det lettere for folk flest å forstå hva som faktisk foregår, for å holde tritt med den økende graden av bevisstgjøring blant avislesere og TV-publikum ?

Ting tyder faktisk på at det motsatte skjer, hvor urasjonelt dette enn må fortone seg; medias  publiserte stoff vinkles nå i økende  grad mot et goyim-publikum som svinner hen. Snart er det bare medias goyim-journalister (uopplyste og uvitende journalister) som ikke har fått med seg denne viktige trenden.

Den mystiske grunnen til at stadig flere illuminerte opplever at norske media forer dem med svada, desinformasjon og løgn er at NORSK PRESSE ER STRENGT SENSURERT.

Norsk presse er strengt sensurert. Journalister er fullt klar over dette, men er redd for å miste sin jobb.
Norsk presse er strengt sensurert. Journalistene er klar over dette, men velger minste motstands vei.

Sensuren fungerer ved at det finnes en liste over TABUER som norske redaktører er blitt innprentet og slavisk følger, lydig lik avisen Pravda’s redaktører i det gamle Sovjet-Unionen. Hvis du lurer på hvilke tabu-temaer som norske media konsekvent unnlater å omtale, er det bare å lese videre. Kanskje vil du finne noe du selv har savnet informasjon om.

Nyhetsspeilet.no bringer nedenfor de første 8 punktene av de sensurerte norske medias TABU-OVERSIKT.

Medias samlede TABU-oversikt, med 74 TABU-temaer finnes her !

Tabu nr 1:  11. september anomalier

Hendelsene 11 september 2001 er dette tiårets største mediabegivenhet. I de fleste kriminalsaker settes dyptgravende journalister på saken i håp om at et eller annet funn kan brukes som forsideblikkfang som får fart på løssalget. Dette gjelder ikke for ugjerningene 11 september. Hvem som helst kan ved noen tastetrykk på en PC gå inn på YouTube og finne klare bevis for at den offisielle versjonen – den eneste som media har brakt – i hvert fall må modifiseres.

Her er noen 11 september anomalier; godt egnet til å avhjelpe avisenes pågående lesersvikt:

  • WTC7, det tredje tårnet som falt ble ikke truffet av fly, leg og lært er enige om at det har alle kjennetegn på en kontrollert sprengning, utført på under 9 sekunder:
    http://www.youtube.com/watch?v=LD06SAf0p9A
  • BBCs reporter Jane Standley rapporterte på direkten at WTC7, det 3. tårnet hadde falt, til tross for at seerne selv kunne se at bygget ennå stod der bak henne. http://www.youtube.com/watch?v=qHxOeNXSUcM
Det tredje tårnet WTC7 rapporteres å ha rast - men står ennå i bakgrunnen
Det tredje tårnet WTC7 rapporteres å ha rast – men står ennå i bakgrunnen

Denne anomalien forsvant for de fleste da WTC7 falt 23 minutter senere. TV-seere har som kjent kort hukommelse…

For en plen ! Like hel etter styrt-nedslag av et passasjerfly
For en plen ! Like hel etter styrt-nedslag av et passasjerfly
Merkverdige skader på parkerte biler - forårsaket av fallende støv fra fallende tårn ?
Merkverdige skader på parkerte biler – forårsaket av fallende støv fra fallende tårn ?
  • Biler parkert på gatenivå langt unna bygningene som falt fikk merkverdige skader.
Brennende flybensin er ikke varm nok til å smelte stål
Brennende flybensin er ikke varm nok til å smelte stål
  • Tårnene falt så likt, så vakkert og så raskt. 10 sekunder på 400 m. må da være verdensrekord i synkront tårnfall med tidsforsinkelse.
  • President Bush reiste seg ikke fra stolen da han fikk den sjokkerende meldingen. Ble han ikke overrasket ?

En intern diskusjon om TABU politikken i en norsk avisredaksjon kom for en sjelden gangs skyld til overflaten for noe tid siden. Kristin Aalen, journalist i Stavanger Aftenblad, begynte å undersøke 11. september anomalier og fant så mye interessant stoff at hun på eget initiativ og uten redaktørens ryggdekning satte seg ned og skrev en artikkel. Det kunne hun ha spart seg, ettersom 11. september anomalier er et viktig punkt på tabu-listen.

Etter at Aftenbladets sjefredaktør Tom Hetland blankt hadde avvist å trykke artikkelen, falt NRKs tabu-tro nyhetssjef Gro Holm inn med full ryggdekning til sin redaktørkollega:

”Gro Holm, nyhetsredaktør i NRK, ga klart uttrykk for at dette var en undersøkelse hun aldri ville latt egne journalister bruke tid på.”

I en kjapp replikk myntet på goyim-publikum tilføyde redaktør Holm:
”Det viktigste er at vi ikke ønsker å vite hva folk tror, vi ønsker å finne sannheten”.
http://www.journalisten.no/story/54364

Det som trolig er den virkelige historien om 11. september kan du lese her.

Puzzling evidence !

 

 

Tabu nr 2: Sannheten om mordet på Aldo Moro

I 1978 formidlet media fra dag til dag dramaet rundt Italias statsminister Aldo Moro, som ble kidnappet (og senere funnet myrdet) av en terrorist-organisasjon ved navn ”Røde Brigader”. Denne avskyelige kriminelle handlingen ble begått i ren mafia-stil. Mafia-operasjoner fungerer som kjent ved at de virkelige bakmennene forblir usynlige via diverse lag med buffere mens noen løpegutter må utføre de skitne jobbene.

Det barbariske drapet på Italias statsminister Aldo Moro rystet en hel verden
Det barbariske drapet på Italias statsminister Aldo Moro rystet en hel verden

Hvem var de virkelige bakmennene i Moro-mordet ? Mer enn 30 år senere er det nå kjent at det var det obskure maktsentrumet ved navn P2-losjen i Monte Carlo, med Henry Kissinger som et fremtredende medlem, som var oppdragsgiver for ugjerningen. De fleste mord har et motiv, og dagen Aldo Moro ble kidnappet var han på vei til Parlamentet for å danne ny regjering som det lå an til at  kommunistene kom til å bli med i. Kissinger, som tidligere hadde truet Aldo Moro i et annet anliggende, ønsket slett ingen kommunister i Italias regjering, og slik ble det i og med Moro’s  død.

Hensikten med kidnappingen av og mordet på Moro var å bringe kommunistene i vanry, derav navnet RØDE Brigader. Men hvorfor skulle kommunister ønske å spenne ben på og gjøre det av med mannen som var villig til å dele sitt maktgrunnlag med dem, den selvsamme dagen som dette kunne ha skjedd…? I nyere tid har et fremtredende medlem av P2-losjen bedt Aldo Moro’s datter om unnskyldning for det som skjedde med hennes far. Dette er en eksepsjonell innrømmelse av at det var P2-losjens maktmenn og ikke ”kommunistiske terrorister” som var de ansvarlige for denne ugjerningen som rystet Italia og verden forøvrig.

Puzzling evidence !

 

 

Tabu nr 3: Bilderberg

Bilderberg er det sterke makt-nettverket som fjernstyrer norsk politikk og næringsliv, også kalt «den skjulte verdensregjeringen». Enhver nordmann som blir kontaktet av Bilderberg vil instinktivt gå inn i Bilderberg-folden som nyttig idiot og wannabe landssviker pga. sitt provinsielle ønske om å spise kirsebær med de store. Bilderberg omtales i visse miljøer som The Quisling Factory. Hva er da mer naturlig enn at Norge, som gav verden Quisling, ønsker å stille med maksimal deltagerkvote på Bilderberg-møtene hvert eneste år, som om det dreier seg om VM på skøyter ?

Hvem blir årets norske Bilderberg-deltagere ? Aktuelle kandidater er StatoilHydro-sjef og medlem av The Trilateral Commission Helge Lund, nyutnevnt NHO-sjef og Bilderberger John G. Bernander og utenriksminister Jonas Gahr Støre. Bernander er forlengst inne i Bilderberg-folden, men litt detaljinstrukser kan vel være på sin plass for å forstå den «gleichschaltung», dvs. samordning, som nå pågår i det skjulte på mange plan. Det er naturlig å anta at Bilderberger Bernander som NHO-sjef vil se til at ordrene fra sine overordnede i Bilderberg vil bli utført, uavhengig av om dette vil gavne NHO’s medlemsbedrifter eller ei.

Jonas Gahr Støre har gjort et solid inntrykk i Norge, noe som neppe har gått Bilderbergs headhuntere helt hus forbi. Støre virker vesentlig mer vital og velartikulert enn den til tider åndsfraværende og litt robotaktige Bilderberger Stoltenberg. Arbeiderpartiet kan nok trenge en ny Bilderberger i regjeringen for å få videreført sin nåværende Bilderberg-politikk etter valget til høsten.

Bilderberg-møter har høyest politi-tetthet i hele verden ?
Bilderberg-møter har høyest politi-tetthet i hele verden ?

Den økende folkelige motviljen mot Bilderberg begynner å bli merkbar, til tross for inntrykket av arbeidsro som medias tabu-taushet bidrar med.

Henry Kissinger og David Rockefeller er primus motor duoen på Bilderberg-møtene. Kissinger ankommer gjerne i en limo bak sorte vinduer som om han er  en mafia Don, flankert av et voldsomt politioppbud.

Med så mye politi tilstede er det store spørsmålet hvorfor ikke Kissinger for lengst er blitt arrestert på flekken under et Bilderberg-møte, det være seg for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten eller det som skjedde med Aldo Moro.

Et spedt forsøk i så måte ble utført av Sveriges statsminister Olof Palme, som nektet Kissinger visum til Sverige for å delta på Bilderberg-møtet i 1986  fordi Palme anså Kissinger for å være en krigsforbryter. Snipp, snapp, Olof Palme…

Epilog: Bilderberg-møtet 2009 fant sted i Hellas i mai. At Bilderberg ennå er tabu for norske media ble bevist av det faktum at det kun er Nyhetsspeilet som har dekket møtet, inkl. å presentere deltagerlisten fra møtet:
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/05/arets-bilderbergm%c3%b8te-er-over-og-deltagerne-er/

Puzzling evidence !

Tabu nr. 4: Vaksine-skader

Vaksiner er mistenkt nr. 1 for den økende graden av autisme og ADHD-tilfeller, noe som er blitt påvist av fremragende forskere som er forsøkt tiet i hjel. Det er kvikksølvelementet i vaksiner (thimerosal/thiomersal) eller elementer i den kvikksølvfrie MMR-vaksinen som forårsaker dette. Folkehelseinstituttet skyver alt ansvar de måtte ha under teppet ved å hevde at autisme er en psykologisk lidelse, til tross for at det er en nevrologisk lidelse; autister fødes som friske barn fysisk som psykisk.

Media, myndigheter og politikere tier om vaksineskader
Media, myndigheter og politikere tier om vaksineskader

Enhver vaksinasjon er i realiteten et eksperiment med uvisst utfall. Det er viktig å holde skjult de reelle hensiktene bak og  effektene av vaksineprogrammet GAVI som de vaksineproduserende Rockefellerne via Stoltenbergerne Camilla og Jens har fått den norske staten til å betale for via Folkehelseinstituttets og Utenriksdepartementets budsjetter:
http://whitewraithe.wordpress.com/2007/11/25/startling-evidence-mercury-preservative-in-vaccines-responsible-for-autism

Hensikten med vaksiner rekvirert av Henry Kissinger for bruk i Latin-Amerika var  f. eks.  sterilisering av kvinner.  Det er lagt inn penger i årets statsbudsjett for en vaksine ved navn Gardasil som er tiltenkt 13-årige norske jenter. Dette påstås å beskytte mot kreft i livmorhalsen, en sykdom de ikke vil være i risikosonen for å få før et tyvetalls år senere. Effekten av vaksinen varer i kun 5 år. Hva er egentlig hensikten, i og med at vaksinen må gis 4 ganger før den kan gjøre noen forskjell fra eller til ? Hvorfor ikke hoppe over de første tre rundene og vente i minst 15 år, til risikoalderen nærmer seg…? Hva er  egentlig effektene av dette nye hi-tech serumet fra Merck ?

I USA fikk Gardasils TV-reklameslagord ”One less” etter hvert en emmen bismak, da et titalls tenåringspiker døde etter å ha fått i seg serumet. Det samme skjer nå i Europa.

For den norske pressen med følelsespornografi som rådende hovedstrategi måtte jo tåredryppende intervjuer med de stadig flere Gardasil-ofrenes etterlatte komme som bestilt før offer-bølgen skyller inn over Norge.  Nå blir slike tragiske historier å lære av gjemt bort på nettet hvor de forties av media:
http://www.nypost.com/seven/07202008/news/regionalnews/my_girl_died_as_guinea_pig_for_gardasil_120737.htm

I Norge er vaksinering en helt frivillig sak og mange foreldre ville sikkert sette stor pris på kvalifiserte råd formidlet av norske media om hva dette nye, som mange  fremstående norske leger har gitt uttrykk for åpenbar skepsis til, er for noe og ikke minst hvilke risiki som injisering med Gardasil innebærer.

Vaksiner som gis i Norge, ikke minst influensavaksiner som Folkehelseinstituttet propaganderer så sterkt for, inneholder aluminium. Forskere har funnet en sammenheng mellom vaksine-aluminium og den sterke økningen av alzheimer (aluminumzheimer).

I de senere årene har selv vanlige influensavaksiner eller reisevaksiner vært nok til å få ellers sunne mennesker til å begynne å hangle i ukevis.

For mer info om ingredienser i vaksiner og deres effekter, se f.eks.
https://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/vaksinering-er-ikke-immunisering/

Puzzling evidence !

 

 

Tabu nr. 5: Overgrep fra psykiatrien og PST

Det er ikke tabu å skrive at psykiatrisk innesperring ble brukt som makthavernes våpen mot opposisjonelle i Sovjet-Unionen. At norske myndigheter jevnlig bruker dette som effektiv fengsling uten lov og dom av personer som de ikke ønsker  skal stikke kjepper i hjulene for pågående aktiviteter er derimot tabu.

Bondevik-regjeringen fikk vedtatt en lov om adgang til tvungen psykiatrisk innesperring, mao. fengsling uten lov og dom, med eller uten bruk av tvangstrøye mot hvem det måtte være i 2003.  Norge har nå over 10000  psykiatriske tvangsinnleggelser årlig, mens Sverige har kun 2000. Med tanke på at Sverige har nesten dobbelt så mange innbyggere skulle de hatt vesentlig flere enn oss. Nå er ubalansen ca 1 til 10 i Norges disfavør.

Det er viktig at det offentlige medvirker for at tvungen innesperring skal få den ønskede effekt på de utvalgte
Det er viktig at det offentlige medvirker for at tvungen innesperring skal få den ønskede effekt på de utvalgte

Toppen av dette syndige norske isfjellet av maktmisbruk er tilfellet Synnøve Fjellbakk Taftø, som arbeidet som jurist i Utenriksdepartementet under EØS-forhandlingene. Hun var så utidig profesjonell  at hun ytret  ”Hallo, vi bør vel kanskje følge den norske  grunnloven ?” Da bar det rett inn på lukket psykiatrisk avdeling.

Mens russiske fløyteblåsere som Andrej Sakharov ble sperret inne i en viss periode for så å slippe ut og fungere som en viktig moralsk kraft og et verdifullt korrektiv i politiske prosesser, gjelder i Norge en svingdør-politikk. Hver gang Synnøve Fjellbakk Taftø får slippe ut i friluft og begynner å ymte noe juridisk-politisk vranglære i retning av at ”loven er til for å følges” så bærer det rett inn igjen for forsterket medisinering. Fjellbakk Taftø’s bok «Nornens Beretning» er naturlig nok tabu (tabu nr. 5A).

Den norske foreningen FAMPO (”Folkeaksjonen mot maktmisbruk, politistat og overgrepskultur”) har på sett og vis sprunget ut av tabu nr. 5 (og behandles naturlig nok som et tabu av media, tabu nr. 5B). Utvalgte medlemmer av FAMPO er over lang tid blitt utsatt for bestråling av sine private hjem. Dette er noe PST naturlig nok benekter å stå bak, da all PST (PSTAPO) virksomhet er unntatt offentlighet, ”av hensyn til nasjonens sikkerhet”.

Puzzling evidence !

 

 

Tabu nr. 6:  Chemtrails

Har du sett noen rare flystriper som ikke blir borte etter noen minutter men i stedet utvider seg og blir til en slags strimmelaktige eller slørlignende skyer ? Da er du en av de stadig flere chemtrails-observatørene som undrende spør seg: Hva i huleste ER egentlig chemtrails ? Som så mye annet kommer også chemtrails fra USA. Der har de holdt på med det så lenge at det er begynt å vokse mangefargede fibre ut av huden på mange, og som det klør. Dette kalles morgellons disease, og med tanke på den massive chemtrails-sprayingen som har funnet sted over Norge de siste 12 månedene, er det naturlig å anta at Norges første morgellons-pasienter snart vil innfinne seg på legekontorene. Fibrene som vokser ut av huden er skapt av de inhalerte nanopartiklene i nedfalls-støvet fra sprayflyene. Disse partiklene har funnet sammen og organisert seg inne i kroppen etter at de først har kommet inn i kroppen hver for seg. Dette er en teknologi så sofistikert at Dr. Strangelove, Dr. Jekyll og Mr. Frankenstein neppe ville ha klart å klekke det ut i fellesskap.

Å spre Morgellons Disease i epidemiske proporsjoner er på ingen måte en hemmelig målsetting bak chemtrails-programmet, snarere en uønsket utvekst (bokstavelig talt) som truer med å velte hele nano-delen av chemtrails-prosjektet, hvis sannheten skulle komme ut. ALLE offisielle og medisinske kilder er derfor tvunget til å delta i spredningen av løgner og desinformasjon om årsaken til Morgellons (f.eks. http://www.morgellons.eu), noe ikke minst den enslige uavhengige forskeren Clifford Carnicom har erfart: http://www.carnicom.com/morgobs1.htm

Forøvrig er det 100% korrelasjon mellom forekomsten av Morgellons og chemtrails-spraying, mao. at alle Morgellons-ofre har utviklet symptomene etter å ha oppholdt seg i chemtrails-sprayede områder.

Chemtrail over Aftenposten-redaksjonen: Vil ikke se - vil ikke vite - vil ikke skrive
Chemtrail over Aftenposten-redaksjonen: Vil ikke se – vil ikke vite – vil ikke skrive

Chemtrails-flyene opererer i det skjulte utifra militære flyplasser som NATO-basen på Ørland i Trøndelag. Med tanke på at chemtrails er helsefarlig og til dels sykdomsfremkallende kvalifiserer det til betegnelsen biovåpen. Uidentifiserte fly som angriper oss med biovåpen må defineres som fiendtlige og følgelig bør de angripes og ”tas ut” av det norske Luftforsvaret, det være seg med bakke-til-luft våpen eller skytes ned av F16-fly over ubebodde strøk. Haken ved det hele er at chemtrails-flyene er under NATO-kommando, slik at everything has been taken care of.

Innholdet av chemtrails-pulveret varierer i henhold til et spekter av ulike programmer, symbolisert ved kodenavnet «Operation Clover Leaf».

Kodenavn på enkeltprogrammer er «Operation Raindancer» og «Operation Red Sky». Sistnevnte må ikke forvekslet med «Operation Agent Orange», som var pionerprosjektet for chemtrails som ble utprøvd i Sørøst-Asia under Vietnamkrigen. Erfaringen derfra som ble tatt med videre er at chemtrails bør være mye mindre merkbart enn Agent Orange for å unngå folkelige protester. Som kjent ble folk, dyr og planter forgiftet i hopetall dengang, og synlige resultater av Agent Orange er ennå å se i mottagerlandene i form av mennesker med misdannelser forårsaket under svangerskap. Alle vet ihvertfall dengang som nå at all elendigheten var og er Agent Orange sin skyld. Red Sky og Raindancer er chemtrails-programmer som har værmanipulering (Weather modification) som formål.

Chemtrails fungerer også i samspill med stråle-bølgene fra HAARP (se neste tabu).  Samspillet ivaretas av barium-elementene som slippes ut for å ionisere (dvs. gi bedre elektrisk ledeevne i) atmosfæren, mao. en plasma-skapende effekt. Tidlig i august 2008 ble dette testet gjennom overdoser av barium-utslipp over Østlandet. Resultatene lot heller ikke vente på seg, da 91 personer ble truffet av lynet under et rallystevne på Finnskogen:

«Det ble slått katastrofealarm da 91 personer på NM i rallycross ble rammet av  lynet på Finnskogbanen i dag.» http://www.dagsavisen.no/innenriks/article362221.ece?

Chemtrail over Østlandet juli/august 2008 - trolig massive utslipp av barium
Chemtrail over Østlandet juli/august 2008. Tidssekvensbilder med varighet 30 minutter. Trolig massive utslipp av barium.

De norske meteorologene var målløse av et slikt lyn- og tordenvær og hadde ikke annet å si enn at slikt vær hadde de aldri før opplevd fra naturens side. En naturlig observasjon, siden været var skapt av barium-utslippene fra sprayflyene og ikke av naturen selv, en slags spesialutgave av Raindancer-programmet, med «Dancing in the lightning rain» som et mulig kodenavn.

Puzzling evidence !

Tabu nr 7: HAARP

HAARP er en rekke topphemmelige høyteknologiske anlegg som benytter såkalt Tesla-teknologi. HAARP fungerer ved at massive energimengder på utvalgte frekvenser sendes opp i den øverste delen av atmosfæren som kalles ionosfæren. Herfra reflekteres så strålingen tilbake til jorden på ymse måter som kan gi ymse effekter, tilsiktet eller som bieffekter. Bienes mystiske forsvinning i den senere tid ser ut til å være en av bieffektene.

Blant effektene kan nevnes påvirkning av vær og klima, skaping av naturkatastrofer som orkaner og jordskjelv og jamming av menneskelige hjernebølger samt naturens øvrige frekvensbaserte styringssystemer. Dette brukes ikke bare av biene, men også av hvalene:

«Myndighetene aner ikke hvorfor hundrevis av grindhvaler har strandet på King Island i den australske delstaten Tasmania. 140 av de 200 strandede hvalene skal allerede være døde, melder BBC. Mer enn 400 hvaler har omkommet i tasmansk farvann i løpet av de siste månedene. Men forskere har ennå ikke noe svar på hvorfor så mange hvaler strander i området.»

En teori er at
”…hvalenes ekkolokasjon, som er fastsettelse av avstand ved hjelp av ekko, blir forstyrret av menneskeskapte lyder ute til havs.”
http://www.nettavisen.no/utenriks/article2561797.ece

Hva slags menneskeskapte lyder er egentlig å høre i Sørishavets enorme ødehav ? Motordur ? Hosteanfall fra  kjederøykende skippere ? Lyd er relativt enkle bølger som ikke engang inngår i det elektromagnetiske spektrum, neppe de viktigste båndbreddene i hvalenes avanserte styringssystem. HAARP-skapte frekvenser med global dekning derimot, bør være mistenkt nr. 1 i den tragiske hval-gåten.

Verdens viktigste HAARP-anlegg befinner seg i Poker Flats i Alaska og ble åpnet i 1995. Ikke lenge etter utkom boka ”Angels dont play that HAARP” som avslørte teknologiens virkemåte og resultater. Ikke lenge etter ble mesteparten av HAARP-teknologien unntatt fra offentligheten med påskriften Above Top Secret. Av hensyn til nasjonens sikkerhet, naturlig nok. Etter at HAARP-anleggene kom igang har ikke USA gjort noen nye gjennombrudd på den militærteknologiske fronten. Kanskje har dette ikke vært nødvendig.

HAARP er nå i stand til å dekke et enormt frekvens-spektrum, inkludert skalare frekvenser, som ligger utenfor det elektromagnetiske spektrum. Ved etter hvert å  beherske hele EM-skalaen samt den skalare skala er en enorm mengde forstyrrende og ødeleggende effekter innenfor HAARP-rekkevidde, mao. våpeneffekter; «ingen nevnt og ingen glemt». Det er nok å legge til ordet VÅPEN etter ordet SKALAR, og vips så har man SKALARVÅPEN, som gjør atomvåpen avlegs.

HAARPS topphemmelige topprosjekt kalles TORSION FIELD VORTEX IMAGING. Smak på det og Google «torsion fields» hvis dette lyder ukjent. Torsion Vortex Imaging er et multidimensjonalt prosjekt, som i første omgang benyttes til kartlegging av fenomener som er ufattelige for de fleste av oss.

De høyenergetiske HAARP-anleggene er blant klodens verste miljø, vær- og klimaforstyrrere.

Den eneste mulige skyen på HAARP-himmelen er at det er nødvendig med HAARP-stasjoner plassert rundt om på kloden for å få max effekt med full global dekning (dekning på den måten at energistrålene som returneres mot jorden bør kunne styres til ethvert ønskelig sted på kloden).

Her kommer Norge inn i bildet. På grunn av Norges nærhet til klodens nordpol og øvrige strategiske lokalisering er de norske HAARP-anleggene viktige brikker i det globale HAARP-nettverket. At ikke norske media har omtalt de norske HAARP-anleggene, betyr ikke at de ikke finnes og fyller sine viktige roller i det store HAARP-nettet. De norske HAARP-anleggene befinner seg på Ramfjordmoen ved Tromsø (EISCAT), på Svalbard (EISCAT) og i Vardø (Globus II).

HAARP-anlegget EISCAT ved Tromsø - skikkelig høy teknologi
HAARP-anlegget EISCAT ved Tromsø – skikkelig høy teknologi

Offisielt er ikke bare de norske EISCAT-anleggene, men alle HAARP-anleggene kun koselige nordlys-observatorier, siden de er plassert så langt mot nord, liksom:
” …HAARP er et forskningsprosjekt på ionosfæren og nordlys, fornuftig nok plassert i Alaska.” http://skepsis.no/?p=551

Ved å gå på inn nettsidene til USAs høyteknologiske militærmyndigheter,  Department of Defence, http://www.dtic.mil og søke på ”HAARP” kom det opp 249 dokumenter på første søk. Et søk på ”EISCAT” ga en stund 71 dokument-treff. Nå er dette redusert til 35 treff på første-søket, kanskje fordi noen holder på å stramme inn tilgjengeligheten etter å ha merket interesse fra utenforstående snushaner i nordlige strøk.

Som god Norges-patriot gir det jo en viss følelse av stolthet å vite at  våre nordlysobservatorier verdsettes så høyt av Big Daddy, som jo sørger for vår alles sikkerhet.  Men søk samme sted på andre norske turistattraksjoner som ”Polarsirkelen”, ”Finnmarksvidda”, ”Hvalsafari”, ”Holmenkollen” eller ”Tøyen Botaniske Hage” gir heller nedslående resultater.

Derimot gir «Svalbard» hele 1942 treff. Dette kårer Svalbard til Norges desiderte turistattraksjon for amerikanske militærmyndigheter; ingen over og ingen ved siden. Så øde og så unntatt fra enhver offentlighet som Svalbard  er, kan det være bedre enn selv Alaska…? Hva er det egentlig som foregår i det skjulte på Svalbard ?

HAARP spilles som et instrument av sine operatører og oppdragsgivere med stadig større virtuositet. Syntes du det var noe rart med sprengkulda på 17. mai i 2008…? At kulda inntraff unormalt plutselig, og gav en helt uvanlig kulde-opplevelse, som om evnen til å reflektere varme var blitt suget ut av luftmolekylene ? Se da ikke bort fra at noen EISCAT-spillere prøvde å  få til et samspill med de norske skolekorpsene som måtte gå med vanter denne dagen.

For å teste myndighetenes mediebrakte påstander om at EISCAT kun benyttes til å observere nordlyset, ville et greit eksperiment være å slå av alle EISCAT-HAARP-anleggene i Norge, for eksempel for en periode på 2 måneder. Påskuddet for dette kunne være mangel på nordlys, vedlikehold eller at myndighetene ønsker å finne ut mer om effektene av EISCATS HAARPE på helse og miljø utifra en føre var politikk. Det interessante vil være å konstatere hvilke  miljøer som ramaskrikene først ville komme fra, en slags «follow the trail towards the smoking gun of HAARP abusers». Neppe fra grindhvalene som stadig oftere strander langs Australias kyster.

HAARP-teknologiens oppfinner Nikola Tesla hevdet at HAARP kan utløse jordskjelv. Han forklarte det så enkelt at selv goyim-journalister uten teknisk bakgrunn kan få det med seg.

Jordskorpen vibrerer i egensvingninger, dens ulike lokasjoner har egne frekvenser. Dersom det «jukses litte granne» ved at jordskorpens registrerte svingefrekvens på den aktuelle lokasjonen forsterkes av kunstig produserte bølger (HAARPS bidrag) som sendes inn i den tektoniske platen med den selvsamme frekvens, vil det oppstå en resonans-effekt som gjør at svingningene blir gradvis sterkere. Dette vil bli stadig mer merkbart og «irriterende» for de tilgrensende tektoniske platene som svinger på andre frekvenser. Denne frekvensdifferanse-spenningen som bygges opp vil til slutt bli utløst ved at jordskjelvet inntreffer,  noe a la når en falsett-sanger synger så høyt at glass brister, fordi frekvens-differansen blir uutholdelig.

Jordskjelv som fremkalles ved «Tesla-metoden» er kjennetegnet av at de er grunne (episenteret er få kilometer under jordoverflaten. 10 km. anses for å være et grunt skjelv) og at det mangler en forutgående pulse-wave, som kommer i forkant av naturlige skjelv. Et tredje kjennetegn kan være lokale kommentarer av typen «Men her har det da ikke vært jordskjelvfare før !».

26.  desember, kjent som «Boxing day», ser ut til å ha blitt den årlige jordskjelvdagen. Kjente jordskjelv fant sted 26 desember 2003 og 26. desember 2004 (2005 var friår). Så fulgte Boxing day-skjelv i 2006, 2007 og 2008. Boxing day betegnelsen stammer fra en tradisjon som går ut på å levere gaver som mottagerne ikke vet hva rommer til dem som ikke er så godt stilt (derav fokuset på the box som skjuler innholdet).

Ved forrige årsskifte  pågikk et stort prosjekt med kodenavnet ”NISSE” ved EISCAT-anleggene. Tro hva dette prosjektet gikk ut på ? Kan det ha dreid seg om levering av ”strålegaver” med medfølgende innpakning til utvalgte lokasjoner ? Hvor og hvem var i så fall de heldige mottagerne og hva var den valgte dagen for utdelingen ? Siden prosjektet heter nisse antyder det at det både har med julen og med gaver å gjøre. Og hvorfor er det ikke lagt ut informasjon om det nusselige nisseprosjektet på EISCAT sine nettsider ? http://www.eiscat.uit.no/index.html

Norge er verdens HAARP supermakt nr. 2 etter USA, med et mulig unntak for Russland på en teoretisk annenplass. Russland kjenner til og behersker HAARP-teknologien inkludert skalarvåpen og velger derfor ikke å benytte dette.

Enhver god norsk goyim-journalist skriver ikke noe mer enn at det dreier seg om nordlys-observering dersom det skulle bli nødvendig å omtale HAARP. De beste norske journalistene, inkludert teknologi-, klima- og miljøjournalistene, omtaler konsekvent ikke EISCAT-HAARP eller Chemtrails-HAARP. Dette gjelder såvel Teknisk Ukeblads sjefredaktør Tommy «norsk teknologi er i verdensklasse»  Rudihagen som Aftenpostens journalister Stine «så uvanlig varmt jeg mener kaldt det har vært i vinter» Barstad og Ole «vi må redde jordens  miljø» Mathismoen.

Puzzling evidence !

Tabu nr 8: Jordskjelv- og tsunami-anomalier

Den canadiske journalisten Benjamin Fulford (http://www.benjaminfulford.com),
som er en illuminert frimurer av ganske så høy grad, tok sin hatt og gikk som sjefsredaktør for Forbes Asia-kontor da han ble bedt om å underkaste seg TABU-reglene. Han anså det for å være under sin illuminerte verdighet å opptre som en goyim-redaktør som publiserer goyim-snutter for goyim-massene.

Noe av det journalisten Fulford har gravet i etter at han gjenvant sin frihet fra Forbes er HAARP, og da særlig sammenhengen mellom HAARP og jordskjelv, et interessant tema for mange som lever i Asia. I forkant av det fryktelige jordskjelvet som rammet Kina i mai 2008 ble det bl.a. observert nordlys i nærheten av episenteret, få minutter før jordskjelvet inntraff:
http://www.youtube.com/watch?v=0VX0JvpW5q0

Like forut for jordskjelvet i Kina i mai 2008 ble det observert nordlys
Like forut for jordskjelvet i Kina i mai 2008 ble det observert nordlys

Det voldsomme tsunami-jordskjelvet 26. desember 2004 var ikke noe vanlig HAARP-skjelv, til det var episenteret altfor dypt (mer enn 20 kilometer).

Anomaliene ved jordskjelv-tsunamien ble først registrert i etterkant, noe svært få er klar over, siden dette er et tabu-tema.

Da et kraftig jordskjelv med styrke 8.7 og dybde 30 km. fant sted utenfor vestkysten av Indonesia 29 mars 2005 ble tsunami-varsler sendt ut i øst og vest. Dette var jo en god ting, som kjent ble ingen varslet om Boxing Day-tsunamien, bortsett fra amerikanske militære som befant seg på baser i Det Indiske Hav. Det som var pussig var at det aldri kom noen tsunami, knapt nok bølger som fra et passerende passasjerskip.
http://www.news24.com/News24/Technology/News/0,,2-13-1443_1681982,00.html

Den tsunami-løse historien gjentok seg 12 september 2007 da nok et kraftig jordskjelv inntraff. Denne gang utenfor vestkysten av Sumatra med styrke 7.8 og dybde bare 10 km. (hmm – det var da svært så grunt – hvordan stod det til med the pulse wave…?). Til tross for nye tsunami-varsler kom det heller ikke denne gang noen tsunami.
http://agamsgecko.blogspot.com/2007/09/tsunami-alert-bengkulu-quake.html

Det er da pussig at hverken grunne eller dype skjelv lever opp til sine forventninger som tsunami-skapere, slik Boxing Day skjelvet i 2004 satte standarden for. Dette til tross for at de tsunami-løse skjelvene ble utløst i den samme kystsonen og under praktisk talt de samme rammebetingelsene som The Big One.

Hvor sikkert er det egentlig at det virkelig var et naturlig jordskjelv som utløste tsunamien i 2004 ? Sett at jordskjelvet var menneskeskapt, ikke av HAARP, men av en god gammeldags nuke, plassert mellom to tektoniske plater utenfor kysten av Sumatra. Litt vel pussig ville det jo ha vært om tsunami-skjelvet på 9,3 på Richters skala, verdenshistoriens nest kraftigste jordskjelv, skulle inntreffe på Den Store Jordskjelvdagen 26. desember uten noen form for menneskelig innblanding. En kryssjekk av denne hypotesen vil være å sende et fartøy til jordskjelvsonen for å måle radioaktiviteten i området. Hvorfor er ikke dette blitt foreslått…?

Puzzling evidence!

Se Tabu-oversikten del 2 (punkt 9 – 13).

Hans Gaarder

Hans K. Gaarder er utdannet siviløkonom og svært tverrfaglig av legning og mest interessert i det som ikke har med økonomi å gjøre.

Hans har arbeidet i mange år med etterforskning i det offentlige og med fri og uavhengig forskning i privat regi. Er frontlinjeforsker på skjulte maktstrukturer, utenomjordisk liv og helse (Teoretisk Fysiologi og vaksiner).

Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

257 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
J.Johansen
Forfatter
14 år siden

Kjempebra Hans.
Lurer på om disse ‘profesjonelle’ journalistene og alle de hundremillionene i pressestøtte de får, og som har kjøpt taushet fra deres side, føler de seg av og til litt som prostituerte ?

Føler de noen skam når vi må gjøre jobben deres på dugnad ?

Kan jeg foreslå ett tabu til, siden du er økonom ?

Finanskrisen.
Media behandler saken som det er et utslag av tilfeldigheter at dette har skjedd, – ingenting om at denne ‘krisen’ som mange andre er skapt slik for et formål og en agenda.

– Hvor havner de pengene som Island og andre land taper i denne skapte finanskrisen ? Hvor noen taper, er det vel andre som vinner, er det ikke det ? *Pengene’ forsvinner vel ikke bare.
– Hvorfor og hvordan er finanskrisen skapt ?
– HVEM sitter på alle disse pengene de ikke lenger vil låne ut til vanlige folk.
– Husker noen Elliot Spitzer ?

Sirus
Sirus
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden
skulb
skulb
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden

I tillegg er jo historiefaget stappfullt av hvitvasking og bortforklaringer.
Ta for eksempel amerikanske og engelske bankers finansiering av Hitler, og det enda de hadde drevet økonomisk krigføring mot tyskerne i årtier. En kan mistenke dem for å ha presset tyskerne til desperasjon for deretter å kunne sponse løsningen Hitler representerte.
Ingenting av dette skal skrives om i historiebøker sevfølgelig. Hitler ble jo bare sponset af IG Farben og Krupp, og støttet av farlige tyske nasjonalister og prøyssiske offiserer som var bitre etter å ha tapt første verdenskrig. At Prescott Bush, Averill Harriman, Rockefeller og Bank of England betalte for SA unfirmer og maskinpistoler er selvfølgelig totalt tilfeldig og irrellevant. At Allen Dulles` jobb under andre verdenskrig var å vaske penger fra New York og London på vegne av Hitler, og at han på grunn av dette ble kompetent til å lede OSS (senere CIA) er også totalt uniteressant. Det samme er det faktum at store selskaper som Standard Oil og IBM ikke bare drev forretninger med nazistene før krigen men at de gikk til ytterligheter for å fortsette dem under krigen. Helt til russerne nådde Berlin.
Tar man med i samme slengen at de fleste kongelige i Europa støttet nazistene og at flere av dem faktisk tjenestegjorde som SS offiserer, deriblant prins Bernhard av Nederland som grunnla Bildeberg etter krigen, har man en herlig suppe av tabuer rundt dette temaet som aldri kan nevnes.
Tvert imot er det nå en hel indusrti av «akademikere» som tar seg betalt for å gjenfortelle den offisielle versjonen igjen og igjen.
Når de i tillegg greier å forkludre den svake forståelsen folk måtte ha hatt ved å ignorere kjent informasjon, for eksempel slik Ian Kershaw gjorde i sin siste boh om Hitler ved å hevde med brask og bram at Marinus van der Lubbe satte fyr på Riksdagen, blir de adlet. Ingen annen informasjon om hendelsen blir beskrevet av Kershaw, det til tross for at det er alment kjent at Gøring fikk Gestapo til å gjøre dette for å skaffe et påskudd til å undertrykke politiske motstandere.
Kanskje er det Kershaws innsats for å holde slike hersketeknikker ukjente for en ny generasjon lesere som gjorde at han ble adlet. Personlig synes jeg han fortjener tjære og fjær.

Otto
Abonnent
Svar til  J.Johansen
13 år siden
Armin Bahrami
Forfatter
14 år siden

Tenkte akkurrat det samme om Hvalene som strandet.
Det strandet også mange hvaler i Sør Iran og flere steder rundt den persiske bukt. Her var skylden den økte tilstedeværelsen av Amerikanske krigsskip med massive sonarer og radarer, som «grillet» hvalene.

Men nå tror jeg ikke det er like mange Krigsskip utenfor Madagaskar.

Takk for denne Hans, hva sier du til at vi tar med et videokamera o stikker innom et par mediehus i Oslo og poster opp VÆR VARSOM – TABULISTE PLAKATER ? og deler ut Tabulisten til journalister og starter et lite opprør hos den «Fjerde Statsmakt» !

hotspot
hotspot
Abonnent
Svar til  Armin Bahrami
12 år siden

En liten kjapp kommentar:
Radarstråler reflekteres av havoverflaten og kan derfor ikke påvirke hval under vann. Det er derfor man bruker radar for å unngå isfjell når man navigerer. Radar brukes også innen meteorologi for se hvor regnværet befinner seg. Dette kan du lese om dersom du gidder å sjekke litt rundt om på nettet.

Suzy Snowflake
Suzy Snowflake
Abonnent
14 år siden

Finanskrisen er et helt klart tabutema. Tåkeleggingspolitikken ligger tjukt som graut. Krisepakker, gavepakker og kjøpossfri pakker hagler, men ingen stilles til ansvar. Er flertallet så naivt at de ikke engang ønsker se seg omkring? Ja da ber de jo bare om det. Savner litt skepsis til annet enn postens pakkelevering..

Elles er det jo bare å sparke fra seg der man kan, sette spørsmål ved usakligheter og særlig ved våre politikere og deres opptreden. Husk selvpåført uvitenhet er til skade for alle rundt deg..

opfor
opfor
Abonnent
14 år siden

Jeg hang meg litt opp i en detalj; dere nevner hosting og motordur som menneskeskapte lyder, og så sier dere at lyder er kun en lite del av EM skalaen. Lyd er da mekaniske bølger og har like lite til felles med EM som havbølger. Detaljene øker troverdigheten, men da må man få sånne ting riktig.

lobo
lobo
Abonnent
Svar til  opfor
13 år siden

”Hva slags menneskeskapte lyder er egentlig å høre i Sørishavets enorme ødehav ? Motordur ? Hosteanfall fra kjederøykende skippere ? Lyd er relativt enkle bølger som ikke engang inngår i det elektromagnetiske spektrum”

Slik jeg leser det fikk de denne rett.
Ps.
Lydbølger er fortetninger og fortynninger som forplanter seg i stoff og inngår ikke i det elektromagnetiske spekter.

nonsia
nonsia
Anonym
Svar til  opfor
13 år siden

Forplantningsevnen til elektromagnetisk bølger i sjøvann avtar med frekvensen til signalet, dvs at EM-bølger med lav frekvens har bedre forplantningsevne i sjøvann enn EM-bølger med høyere frekvens.

Det er ikke utenkelig at med de store energimengdene som blir brukt til HAARP kan forårsake mekaniske oscillasjoner (lydbølger) som en ren konsekvens av energiabsorbasjon, påfølgende varmeutvikling og utvidelse.

lurer
lurer
Abonnent
14 år siden

Ser at mine tidligere innlegg har blitt sensurert bort fra deres side. Dere er like glad i sensur av meninger dere ikke liker selv så dette blir så dobbeltmoralsk at det er pinlig.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  lurer
13 år siden

Det spørs vel helt hva det etr du skriver gjør det ikke det?
Dersom du ønsker å forsvare den offisielle versjonen er vel dette neppe nødvendig siden hele massemedia allerede holder på med det.
Såvidt jeg vet er dette den eneste norskpråklige siden på nettet for alternativ infirmasjon mens motstanderne av slik nyhetsformidling har en samlet presse å boltre seg i.
Dersom du har meningfylte synspunkter er jeg sikker på at de ikke blir sensurert, så det er nok mest sannsynlig at feilen ligger hos deg.

lobo
lobo
Abonnent
Svar til  skulb
13 år siden

Yup… det er bra å sensurere de meningene som er feil. Meningene til det andre laget, de der mainstream folka må sensureres, slik at folk ikke må få to sider av saken og avgjøre selv. De har jo feil meninger uansett;-) all sensur er sensur, men man kan jo fjerne usaklige elementer kun ment for å trakassere

hotspot
hotspot
Abonnent
Svar til  skulb
12 år siden

Så du mener at dersom man skal forsvare objektive og påviste vitenskapelige teorier som et svar på deres meninger får man finne et annet sted å gjøre det?

Dersom dere virkelig vil finne sannheten, må dere akseptere at dere også kan ta feil. Det er det som driver den virkelig vitenskapen fremover. Man kommer opp med en tese, for så å prøve å motbevise den. Dersom den ikke lar seg motbevise, så aksepterer man den eller prøver enda hardere. I motsatt fall forkastes den, eller den endres. Det man derimot ikke gjør, er å overse påviste sannheter eller «overser» resultater som ikke passer med forventningene.

Poenget mitt er: For å kunne finne den fulle og hele sannhet må man se saken fra alle synspunkter. Har også lest flere steder på NS at det er viktig å tenkte utenfor den berømte boksen. Det gjelder alle. Også dere i den boksen som kulminerer ut i nettstedet nyhetsspeilet.no

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  skulb
12 år siden

hotspot, du har fått to svar her
http://www.nyhetsspeilet.no/2010/12/911-%E2%80%93-naive-verdensbilder-i-fritt-fall/#comment-52214

«Det er det som driver den virkelig vitenskapen fremover.»

Hva slags «vitenskap» er KT ??

hotspot
hotspot
Abonnent
Svar til  kjell108
12 år siden

Feil. Jeg har ikke fått noen svar. Jeg har blitt servert noen påstander.

no1: Du hevder å ha en video som flyr gjennom en bygning. Den vil jeg gjerne se. Teoretisk sett, ihht kvantemekanikk, er det stor avstand mellom atomkjerner og elektronene rundt. Det skulle tilsi at noe kan «fly» gjennom. Men materie, slik vi kjenner det idag, vil ikke kunne gjøre det. På samme måte som at du ikke faller inne til jordas sentrum. Det vi derimot har, er såkalt mørk materie. Det finnes overalt og flyr gjennom alt. Men ingen vet hva det er. Dersom du påstår at du kan forandre et flys materie til mørk materie og tilbake, tror jeg vitenskapen gjerne vil ha tak i deg. Dersom du i det hele tatt tror at du forstår noe av det, vær så snill å skriv litt om det og kontakt CERN.

no2: Du kommer med to påstander som en mann som planla og angrep WTC, samt drepte litt over 2700 mennesker. Ja, han er født i Kuwait en gang. Og han har en utdannelse… and then???

Kim
Kim
Abonnent
14 år siden

Grei artikkel. Hva med DUMBs? Deep Underground Military Bases.

Mange av disse sies å ha tunneler til flere land. Savner en god artikkel om dette emnet :) Vi ska jo ha flere her til lands.

Flying_Dutchman
Flying_Dutchman
Abonnent
Svar til  Kim
13 år siden

Ja du vet, det er American Survival Society som står bak dette.
D.U.M.B – A.S.S. :-)

vidar
vidar
Abonnent
14 år siden

Glimrende artikkel. Har ennå ikke lest del 2, bare skummet overskriftene der. Og det slår meg at verken UFO (der Uen står for utenomjordiske, ikke uidentifiserbare) eller kornsirkel fenomenet ser ut til å være nevnt. Vil påstå at i hvertfall UFO fenomenet (som forøvrig ser ut til å være tett knyttet til kornsirkel-fenomenet) hadde fortjent en plass her. det er få saker som står for et større paradigmeskifte enn det.

veldig bra at du linker til kilder osv. saklighet og objektivitet er den beste måten å vinne fram på (få flere interessert) og der har forfatter gjort en god jobb i mine øyne.

skulb
skulb
Abonnent
Svar til  vidar
13 år siden

Nå har jo Stevn Spielberg laget en hel miniserie om UFO fenomenet i USA som heter Taken. Dette har han neppe gjort fordi han er en alternativ rebell tenker jeg.
Mitt inntrykk er stikk motsatt: at myndighetene ønsker at folk skal se etter UFOer slik at de ikke legger merke til at fascisme blir etablert før det er for sent. Amerikanerne kaller dette Psy-Ops og information warfare.
Det er jo ikke sikkert at det er slik, men jeg mener at man ihvertfall bør holde øynene åpne for det. Rent generellt er det ihvertfall min mening at det Hollywood presenterer er det siste vi bør være bekymret over.

Spør deg selv hvorfor false flag aldri forekommer i en Hollywood produksjon for eksempel og du vil begynne å forstå hva et tabu virkelig innebærer.

trackback
14 år siden

[…] Tabuoversikten for norkse redaktører – del #1 […]

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Journalist-oppfør på gang ? Det ser nå ut til at noen av Norges journalister nå begynner å få nok av å være underlagt munnkurv. En mulig forklaring kan være at stadig flere journalister i papirpressen nå erfarer hvordan sviktende leserinteresse og salg, kanskje pga. manglende avsløringer som selger, setter deres arbeidsplasser i fare:

«Flere journalister knyttet til forskjellige norske medier, har også overfor sfm.no og anonymt, gitt klart uttrykk for at friheten for journalister generelt er blitt innskrenket. Stadig flere hevder at medieeierne styrer redaktøren som igjen styrer dagsorden. Sfm.no kan av hensyn til kildevernet ikke navngi noen av de journalistene vi har hatt kontakt med.»

Se: http://www.sfm.no/Arkiv-2009/Art-Mai-2009/22.5.2009.Innskrenket_frihet_for_journalister.htm

Balle Clorin
Balle Clorin
Abonnent
14 år siden

Så har en 10-åring fått brystkreft.

http://www.digitaljournal.com/article/272733

Dette er en rekordtidlig. Med tanke på at en 10-åring ennå ikke har utviklet bryster, så er ikke bra i det hele tatt. Det forteller vel mest om alle de tilsetningsstoffene amerikanerne tillater?

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Ble tsunamien utløst av en atombombe ?

Jeg har stusset litt over formuleringen i artikkelen:
«Hvor sikkert er det egentlig at det faktisk var et jordskjelv som utløste tsunamien i 2004 ? Hva om det ikke var et jordskjelv, men en annen form for tsunami-skapende rystelse ?»

Idag kom jeg over denne bloggen
http://richardtomlinsonandtherussians.blogspot.com/

Den omhandler en avhoppet MI6-agent. Som kjent er det The Crown, City of London, som styrer britisk etterretning, inkludert MI6. Her fremgår det at tsunamien, som drepte over en kvart million mennesker, ble forårsaket av en atombombe som var plassert mellom to tektoniske plater, mao. et nuke-fremkalt jordskjelv. Teknisk sett er formuleringen i artikkelen upresis – det var et jordskjelv som utløste tsunamien – men likevel så to the point, to the point:

«The operation was code-named ‘METE’.

The gist of OP METE was as follows:

The implantation of a nuclear bomb (ESSO were employed to do the drilling) between the tectonic plates under the seabed – just off Aceh, Indonesia.

MI5 were to send a military ship into the area after the explosion had occurred, in order to check radiation levels. They had miscalculated. The radiation levels are now affecting all of the surrounding islands, including the Arabian peninsular.

The explosion occurred on the 26th December 2004.»

Hva med litt uavhengig måling av radioaktiviteten i området hvor jordskjelvet fant sted ? Noen er vel ennå interessert i å komme til bunns i omstendighetene rundt denne fryktelige katastrofen ?

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Ojjjjjjjjjjjj ikke lett og blogge her, inlegga blir sletta før jeg får lagt dem ut og mus og sider hopper bananas….. nå kopierer jeg hver setning sånn at jeg slipper og skrive nytt og nytt…….
Mange smartinger her men alt er jo kjempe logisk da.
Finans krisen ble jo skapt av akkurat dem samme som ivrer for en stor verdens bank akkurat som i Georgia Guidestones.
Chemtrails suppa over oss er jo for og beskytte oss mot stålinga i 2012 da magnetfeltet på jorda holder på og snu og da er vi uten beskyttelse mot stålinga som kommer da vi får solmax samtidigt, Barium, Alminium binder seg til Barium som da blir værende i kroppen i opptil 20 år
Klart dem ikke kan si sånn offentligt for det ville skapt masse panikk
FN som er I David Rockefeller lomme tar inn masse masse invandrere i Auropa noe dem vet vil skape masse hat til Muslimene og da gråter ingen da 6 milliarder dør i landa som ikke er blitt sprøyta med Chemtrails
Nå skal alle tvangsvasinerest, vi som har avslørt dem vil jo seff nekta og ta vaksina selv om dem truer med gunner……
Poff så har David og Henry fjerna alle uønska ellementer.
At Bier, Veps; hvaler osv dør i hopetall skyldes at jordas magnetfelt har gått amokk sidem dem bruker det til og orientere seg etter og ikke finner veien hjem igjen.
Biledberg gutta har jo seff bestemt at Siv Jensen skal bli statsminister her i foregångslandet Norge, det er det jo 4-5 inslag om hver dag i media
Siv skal jage ut invandrerene, Siv Skal gi oss mindre skatt, Siv skal få orden på helse Nore, Siv skal bygge motorveier for 350 milliarder igjennnom hele Norge, Siv har fått en hær av private livakter og er bedre beskytta en Obama, Siv skal betale bompengene våres men ikke fjerne overvåkinga siden det vistnok er umuligt og avikle et AS ..
Det er vel bare det jeg har lest i dag i media
For noen år siden så kritiserte alle media FRK, nå roser alle dem opp i skyene.
Allle rikingene som var på Biledberg møte og nære vennene ders som var på Biledberg møte sponser FRK med enorme summer, Media som var på sammme møte roser ho opp i skyene og samtidigt så fyller dem avisene sine med at nå kommer muslimene i flertall og muslimer raner folk i gåstol osv……. for noen år siden ville sammme avisene havna i fengsel for og nøste opp om rasehat…..
Rare samentreff he he
9/11 er da ingen hemlighet…… CIA skapte jo Al Quida under Afganistan/russland krigen og er en gren av CIA…… dem gjør jo nyaktig det Haukene i Biledberg gruppa vil dem skal gjøre og si for og skremme vannet av folk for og inføre en masiv og extrem overvåkning av folk for og beskytte oss mot terroriser som enda ikkke har skada et eneste menneske i landet her siste 1000 åra.
Er ikke noen hemlighet at Biledberg gruppa vil få alle styrkene sine inn i Irak,Iran, Afganistan og Pakistan for og få dem ut av landet så dem kan ta makta uten inblanding fra det millitæret.
Siste var jo at Al Quida/Taliban gikk ut og sa dem skulle ta Pakistans atomvåpen og bruke dem mot USA.
En gavepakke seff til Henry og Davis (gutta fra Calkutta)
All det vaksine og medesin greiene er jo seff på grunn av pengene…… dem som styrer pengestrømmen styrer verden….osv
Pappa og sønn stoltenberg kjøper vaksiner for noen milliarder av David og får en masse mill tilbakers i fondet til Camilla som seff er untatt offentligheten……
PS prøvd og blogge litt i nettaviser om Siv Jensen og Biledberg guttas tilknytningen og inlegga blir sletta med en gang….. ikke så rart kanskje siden dem sammme avisereierene har vært på Biledbergmøter, men alt annet hets og rasehat er seff beskytta av ytringsfriheten.

smurfen
Redaksjonen
14 år siden

Glemte og legge til at Barium beskytter mot stråling og at det dem sier selv er at trenger bare en stor katastofe til for og få igjennnom RFID, satelitt overvåkin osv….skal vistnok skje en atomkatastofe i storbritania snart men leste her for noen dager siden at vaskehjelp avverget atomulykke i siste sekund på atomkraftverk i storbritania, alle alarmer og varslinger var ødlagt merklig nok men ho så at all kjølevannet rant ut og fikk varsla så er vistnok håp enda, beklager noen ordleifer i inlegget over men gadd ikke lese over og redigere……
Gjør som i USA gå mann av huse og kjøp våpen til og beskytte oss med når dem skal ta over snart og inføre 1 relgion, 1 bank, 1 leder,500 000 mill mennesker på jorda osv
Dem har Black Hawk Stelt Bombere og Triangel sattelittene som dem skal skyte opp i 2010 som ser den minste varmeforandinger på jorden
så kjøp inn alu-folie duker så dem kan dekkest til med kamuflasje så ikke varmesøkende satelitter og fly kan se deg når det starter og vi skal begynne og sloss mot faenskapet…..

TruthHunter
TruthHunter
Abonnent
14 år siden

Vi går en actionfylt tid i møte hvis alle disse spådommene fram mot 2011/2012 faktisk er sannheten. Handleliste for neste blir da som følger
– 50 stk hermetikkmat
– 2 Glock 9mm ( i got an 9mm!!)
– 200 skudd
– 1 Mp5
– Aluminumsfolie:)

And I am ready for battle!

Hahaha

sjokomelk
Abonnent
Svar til  TruthHunter
13 år siden

Er ikke mye man får utrettet med 200 skudd. Med tanke på at en MP-5 har et 30-skudds magasin og du kan klemme det ut på full auto på 1.5 sekund sier det seg selv at det vil gå fort unna hvis panikken tar deg. :D

Otto
Abonnent
Svar til  TruthHunter
13 år siden

Det beste våpenet er støtte til og samarbeid med alle lands befolkninger. USA er en viktig front, blant annet fordi den fascistiske og generisk psykopatiske eliten legger stor vekt på ta fra befolkninga deres rettmessige og selververvede frihet og velstand, men ingen land er unntatt, Arnulf Øverland «Du må ikke sove»

Svartravn Sorgtung
Svartravn Sorgtung
Abonnent
14 år siden

Jeg oppdaget nettopp Nyhetsspeilet gjennom en link påfacebook der en venn bare hadde skrevet noe til en annen venn. Jeg ble redd når jeg begynnte å lese. :|

Jeg visste det var mye lugubert som skjedde rundt som ble lagt lokk på og som vi «vanlige dødelige» ikke fikk vite noe om, men nå er jeg rett og slett sjokkert.

Jeg er en musiker og en artist innen forskjellige musikkarter og instrumenter, men samtidig, kan man kalle meg for en potensiell budbringer, da jeg har muligheten til å skrive om ting som media helt klart IKKE tør/har lov til å ta opp, noe jeg tenker å gjøre heretter.

Jeg er ennå for grepet av følelser om endel av tingene jeg har lest, så jeg klarer ikke skrive så veldig bra kommentar akkurat nå, men jeg kommer til å bli et aktivt medlem her etterhvert, og ville ha satt pris på hjelp til hvordan jeg best mulig kan hjelpe DERE og deres sak… Ja, whatever. Jeg må få samlet meg litt, dette var en VIRKELIG tankevekker (ikke bare denne artikkelen).

På gjenhør

hotspot
hotspot
Abonnent
Svar til  Svartravn Sorgtung
12 år siden

Det første du bør gjøre er å grundig faktasjekke alle påstander du ønsker å skrive om.
Det andre du bør gjøre er….. å vent. Det er ikke noe punkt to. Forklaring: Alle radikale påstander her inne er som tatt ut av luften. Dersom det i det hele tatt finnes noen kilder artiklene, er det andre semireligiøse new-age-nettsteder. I beste fall kommer det fra troverdige kilder, men da tatt ekstremt langt ut av kontekst.

kjell108
kjell108
Abonnent
Svar til  Svartravn Sorgtung
12 år siden

hotspot, du har fått 3 svar allerede.

Vandalf
Vandalf
Abonnent
14 år siden

Jeg er av den oppfatning at dette handler mer om hva som selger aviser enn at noe mainstreammedia er sensurert.

Dersom man gidder å lete finner man forøvrig mye stoff om de såkalte tabuemnene listet opp her, også i mainstreammedia. At de kanskje ikke harmonerer med skribentens verdenssyn er forøvrig noe annet.

Senest i dag kan man lese dette i Dagbladet, ref tabu nr 4;

http://www.dagbladet.no/2009/07/11/nyheter/innenriks/vaksiner/rettssak/pasientskader/7124963/

Kanskje ikke så tabu likevel?

Den Lille Snille Ulven
Den Lille Snille Ulven
Abonnent
14 år siden

Det er så patetisk og utrolig å legge merke til i hvilken grad media serverer mange små og store drypp som har til felles at de publiseres med sikte på
1. Å øke frykten for svineinfluensa
2. Å øke vaksineringsviljen blant folk flest

Det kan se ut som at media blir spilt som et instrument av NOEN, som kontrollerer såvel tabu-listen som WHO, FHI og legemiddelindustrien.
Hvordan klarer norske aviser å være så dumme og direkte uansvarlige ?!

Hvis norske aviser ville selge litt mer aviser nå i den tynne agurktiden kunne de f.eks. bryte tabuet om vaksineskader ved å påpeke det historiske faktum at den forrige store «influensa-pandemien», den såkalte spanskesyken i 1918 var skapt av masse-vaksinasjon.

Resultat av datidens masse-vaksinasjoner: 20 millioner døde. Hvorfor døde ingen i Hellas av «spanskesyken» (kamuflasjeord for VAKSINEFORGIFTNING)? Fordi greske myndigheter nektet å la sine borgere vaksinere.

Les den sjokkerende beretningen fra virkeligheten her:
http://spktruth2power.wordpress.com/2009/07/11/the-1918-influenza-epidemic-was-a-vaccine-caused-disease/

« Forrige artikkel

Ikke-voldelige demonstrasjoner

Neste artikkel »

Språk – det største våpnet mennesket har oppfunnet

257
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x