Police Barricades

Ikke-voldelige demonstrasjoner

2.1K visninger
8 minutter lesetid
16

Ikke la Den Nye Verdensordens agentur vinne. De kloke avholder seg fra voldelige demonstrasjoner og hærverk.

Det kan bli ufred og bråk i de fleste land som følge av de prioriteringer Den Nye Verdensordens agentur gjør, og ikke gjør. Den nye bevissthet brer om seg, mer og mer folk våkner til realitetene, – på slik måte at det kommer til handling på mange områder, – ikke bare som svar på finans-‘krisen’, men de fleste andre skapte ‘kriser’ i tillegg.

Redaksjonen fikk tilsendt følgende linker til hva vi kan vente oss etter som finans-‘krisen’ utvikler seg. Gateslagsmål mellom borgerne og politiet, blant annet, er hva han var redd for. Da vil politiet vise sitt ansikt som borgerskapets beskyttere, mer enn det vanlige folks representanter og beskyttere.

Det er ingen som helst grunn til at politiet i Norge er noe mindre den rådende maktelites beskyttere, mer enn vanlige folks, enn i andre land. Hva denne maktelite har gjort gjennom siste 50-60 er er den mest gedigne økonomiske kriminalitet en kan tenke seg, men fri går de, – og det går utover oss. Men la oss protestere mot dem ad intellektuell og åndelig vei, og ikke gjennom gatas parlament.

Her er noen artikler som gir en pekepinn på alvorlighetsgraden i det som er i ferd med å ramme oss“…, skrev vår tipser.

Britain faces summer of rage – police fear Middle-class anger at economic crisis could erupt into violence on streets
http://www.freedomsphoenix.com/Find-Freedom.htm?EdNo=001&At=046214

Ukraine Teeters as Citizens Blame Banks and Government
http://www.nytimes.com/2009/03/02/world/europe/02ukraine.html

British Army Prepared For Economic Riots On UK Streets
http://www.freedomsphoenix.com/Find-Freedom.htm?EdNo=001&At=046567

athen1Vi som har studert på disse sakene en tid, vil nok lett klare å holde hodet klart og kaldt, fordi vi vet hva som skal skje, men de som blir styrt av ubevisste emosjoner og ikke vet noe som helst om dette på forhånd, vil være der i fremste rekke og ta ut dette raseriet ovenfor dem de TROR er ansvarlige. Ikke nødvendigvis de vi som har studert på sakene VET har ansvaret.

Disse kasuser som deltar i opptøyene har rett og slett ikke mer vett og forstand (det er naturlig reaksjon derimot – når de ikke vet hva som ligger bak, og ingenting annet ser ut til å hjelpe), og spiller alt i hendene tilbake på de som planla det nettopp slik; Illuminatet – eller Nye Verdensorden agenturet, som vi kaller dem. Denne metoden blir kalt Hegeliansk dialektikk

De bruker en teknikk som kalles, Problem – Reaksjon – Løsning. Eller Tese, Anti-tese. og Syntese. Det første de gjør er å implementere frykt i menneskene, i deg og meg. Skap en krise (problem), skap frykt, lag kaos, innfør kamp mot terror (reaksjon), gi opp dine rettigheter, overgi deg til lederne, la dem beskytte deg (løsning), – Så innfører de lover som under dekke av å beskytte oss, som gjør dem til diktatorer,og til vårt lederskap ‘for alltid’, tror de, for historien viser at alle riker som er grunnet på slik ledelsesstandard har gått til helvete, fra Atlantis/Lemuria, til Babylon og Romerriket. Alle som en faller de, nettopp på grunn av lederskapets dekadanse og syke korrupte mentalitet. Enkelte er rett og slett for dum til å lære av historien.

Voldelige demonstrasjoner er ikke tingen – det er nettopp hva Den Nye Verdensordens agenturet vil ha, for på grunn av nettopp disse uroligheter, vil de kunne få gjennomført ennå flere ‘big brother’ lover, som skal ta sikte på å beskytte borgerne mot vold og ufred i samfunnet.

Vi skal gjøre som Gandhi, sette oss rett ned i gatene, eller helst på trappen til Stortinget, og ikke bevege oss før vi blir bært bort. Ingen vold er nødvendig.

Ha Island som forbilde, hvor de kun slår på kasseroller. Kasserolleopprøret ble det kalt, for å få kastet Bilderberger sentralbanksjef og eks statminister David Oddsson blant andre. Islenderne setter standarden. Kast de utro tjenere i systemet, som tjener sine internasjonale venner, mer enn oss, på hodet og ræva ut fra sine posisjoner. Ta ifra dem all makt, og alle penger de i sin tid som offentlig ansatte – har urettmessig fått utav systemet de skulle tjene, – ikke robbe (på vegne av sine Bilderbergvenner, Trilateral Commission og andre).

A banner hung from a government building read “Iceland for Sale: $2,100,000,000,” the amount of the loan the country will receive from the IMF (International Monetary Fund). Gudrun Jonsdottir, a 36-year-old office worker, said: “I’ve just had enough of this whole thing. I don’t trust the government, I don’t trust the banks, I don’t trust the political parties, and I don’t trust the IMF. “We had a good country and they ruined it.”

http://www.prisonplanet.com/iceland-riots-precursor-to-us-civil-unrest.html

De skaper en falsk trygghet hos borgerne, ved å late som de ordner opp i det som de selv har skapt av djevelskap. Det er samme som skjedde med World Trade Center den 9 september 2001, som Hitler gjorde ved brannen av den tyske Riksdagsbygningen, som han selv satte fyr på og innførte ”Enabling Law / Fatherland Security Act”, og som ledet til slike tragiske resultater for hele det tyske folk. Vel fikk lederen folket bak seg ved hjelp av løftet om å beskytte dem, som skulle frita dem for deres frykt, men det var ikke til folkets beste. De lider under det ennå. Han truet til seg uinskrenket makt fra det tyske ”storting”, samme som Bush har klart av den amerikanske kongressen. Der er intet nytt under solen, helt fra Keiser Nero som satte fyr på byen for å skylde på de kristne, som hadde blitt en slik populær minoritet, brukte samme teknikk som Hitler, m.fl. og dagens ledere brukte og bruker.

Det ser ut som om dette er innebygget mekanisme som alt lederskap går mot, som om det skal være en innebygget lovmessighet, men mest kommer det av mekanismen som heter at makt korrumperer, 100 % makt korrumperer 100 %. Middelet mot maktmisbruk er å hindre at noen leder får sitte mer enn maksimalt 4 år, og at vi får direkte representasjon, og ikke indirekte som nå via partikraturet.

kissinger_rockefeller
Henry Kissinger og David Rockefeller

Det er i Amerika det skjer mest, men vasallstatene som Norge følger etter. De kreftene som instruerer Bush og Obama instruerer også våre makthavere. Under dekke av ”kampen mot terrorisme”, en terrorisme som i realiteten er skapt av dem selv, så vil en rekke, om ikke alle, borgerrettigheter måtte vike. Sensur og forfølgelse av dem som ikke støtter det herskende hegemoniet, les; makteliten ved puppetene i front, vil bli forfulgt og bragt til taushet. I Amerika har de allerede laget ”The Patriotic Act” og ”The Homeland Security Act”, under dekke av å beskytte befolkningen, men som i virkeligheten er innført for å undertrykke befolkningen og gi lederne uinskrenket makt og skape en politistat, gjøre borgerne 100% lojale til myndighetene, etc.

Vi har sett at våre myndigheter også har lagt seg flat for mange av planene deres, den internasjonale kriminelle kabalen, som sitter på pengesekken og sine tilranede formuer fra både Islendere og andre. La oss håpe at ikke den norske borger er like lett å forlede som den amerikanske.

Sann styrke er å bøye seg som et aks i vinden

‘The Soviet Art of Brainwashing’ en bok som var brukt i kommunistiske treningssenter i både USA and Russland fra 1930-årene: “In order to induce a high state of hypnosis in an individual, a group, or a population, an element of terror must always be present on the part of those who would govern.” (Part II, kap.6)

En ondsinnet plan fra Club of Rome (i slekt med Bilderbergerne, Trilateral Commission, International Monetary Fund) om verdensherredømme til en liten elite, innen bank og økonomi, har sett dagens lys. Det har jo alltid vært slik at lederne har konspirert og kjempet for sin makt og sine taburetter, men i informasjonsalderen kan det ikke skjules like lett, så nå må det med finurlige midler og metoder, skapes rom for at dette kan åpent bli slik.

De bruker hegeliansk dialektikk og med økologisk og økonomisk propaganda prøver dei å skape en stemning av global nødsituasjon og så som syntese foreslår de en løsning … Den Nye Økonomiske Verdensorden, Verdensregjerning, Verdens sentralbank, el.l. som skal redde menneskeheten fra å ‘ødelegge seg selv’ … Club of Rome sier det slik:
Den felles fiende til menneskeheten er mennesket !”. I sitt søk etter en felles fiende som flest mulig kan enes om, så kom vi opp med ideen om forurensning, trusselen om global oppvarming, vann mangel, sult og lignende som kan passe til formålet.” – side 75, 1991 – The First Global Revolution. Club of Rome (Gorbachew, Queen Beatrix I, Vaclav Havel, David Rockefeller, Edurd Schevardnadze, King Juan Carlos, Kissinger, etc..).

Og sist og ikke minst har de nå altså lagt økonomisk krig mot vanlige folk, til sitt våpenarsenal, i sin krig mot oss… gammelt verktøy det også.

David Icke skrev i sitt Februar-2009 nyhetsbrev:

VÆR SÅ SNILL OG IKKE GJØR OPPRØR ……. DET ER AKKURAT DET DE VIL !

Hva du slåss mot, – det er hva du blir.’ – David Icke.

Den globale økonomiske kollaps er skapt for å trigge en strøm av ‘fordeler’ til Illuminatets agenda. En, som jeg sa i et tidligere nyhetsbrev, er å bruke den som en unnskyldning til å tvinge på oss et globalt økonomisk diktatur kontrollert av en verdens sentralbank. Men der er mange andre ‘løsninger’ og tilhørende ‘fordeler’ som er planlagt og vi trenger å være observant på dem.

Hva jeg ønsker å legge vekt på her er behovet for å beholde roen og reagere med fredsommelige midler til hva som skjer. Dette er ikke enkelt når der er så mye stress og frykt rundt oss i forbindelse med det økonomiske kaos i nåtid og fremtid, men vi trenger ikke å gjøre akkurat det som er planlagt for oss, og gå rett inn i den fella som har blitt satt opp for oss.

La oss ha dette helt klart for oss: De ønsker at du skal gjøre opprør og lage kvalm i gatene som svar på den økonomiske krisen og vi ser allerede mennesker som går i denne fella.

Hvorfor skulle myndighetene ønske at borgerne deres gjør opprør ? Leserne av mine bøker vil vite svaret øyeblikkelig. De ønsker en unnskyldning til å lage en politistat for oss, og over hele verden, og folk som gjør opprør i desperasjon er akkurat unnskyldningen de er på jakt etter og trenger.

Vær veldig, veldig oppmerksom på hvem som starter voldelige opprør, eller som oppfordrer andre til å gjøre det, i fredsommelige demonstrasjoner. Hvem er de og hvorfor gjør de dette når de med det legger alt til rette for systemet å gjennomføre en politistat agenda ? De er enten idioter eller de er kjøpt og betalt av myndighetene til å gjøre dette.

Jeg har stresset dette poeng om planen å stimulere til sivil ufred og opprør så ofte jeg kan og nå har innsiderne begynt å skape dette inntrykk i opinionen; ‘Der kan bli opprør’ er tenkt å kommunisere sublimt nettopp å ‘gå ut og gjør opprør’. Det er enkelt og greitt påvirkning maskert som ‘bekymring’.

Send oss gjerne navn og gjør oss oppmerksom på kroniske ‘bråkmakere’, eller som oppmuntrer andre til bråk i vårt land i slike sammenhenger. Disse er kjøpte og betalte destabiliserings agenter. De skal bidra til at politistaten blir den endelige løsning på verdens problemer, les; makthavernes syke korrupte mentalitet.

‘The limitation of riots, moral questions aside, is that they cannot win and their participants know it. Hence, rioting is not revolutionary but reactionary because it invites defeat. It involves an emotional catharsis, but it must be followed by a sense of futility.’ Martin Luther King

J.Johansen

Forfatteren er sjømann; ”Recte faciendo neminem timeas” .........................
Artikkelen er Copyright © J.Johansen 2008-2013 .........................
"Du blir ikke en 'dissident' bare fordi du bestemmer deg for en dag å starte opp denne mest uvanlige karriere. Du blir kastet inn i det ved din personlige ansvarsfølelse, kombinert med et komplekst sett av ytre omstendigheter. Du er kastet ut av de eksisterende strukturer og plasseres i en posisjon i konflikt med dem. Det begynner som et forsøk på å gjøre arbeidet ditt godt, og ender med å bli merket som en samfunnsfiende." Vaclav Havel
...........

Vennligsinnede må gjerne legge meg til sitt Facebooknettverk:
Facebook

http://www.riksavisen.no/
http://www.dissident-net.info

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

16 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Queen humiliates President Obama at Buckingham Palace by refusing toast – May 24 2011

Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden
Falcon
Falcon
Abonnent
Svar til  Falcon
12 år siden

Fikk følgende melding angående referert video: no humiliation, normal english protocol, no one moves during the anthem and a person being toasted accepts the toast but never joins it. don’t know how it works in the u.s. ,-{D

Otto
Abonnent
14 år siden

Usosiale eliter anvender alltid Hegelian dialectic, splitt og hersk strategi http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=62&ThreadID=258480&page=1 . Det er alltid om å gjøre å nøytralisere deres strategi ved å anvende metoder og midler med motsatt polaritet, og i dette står evnen til samarbeid sterkest.

ye
ye
Abonnent
14 år siden

FN og Interpol starter nå samarbeid. Avtale inngått for å “styrke freden”.

Ser vi her den spede begynnelsen på et enormt verdenspoliti?? Da er det i så fall helt i tråd med planen til TheProtocols of The Learned Elders of Zion.

GLOBAL ACTION
Strengthening the role of police in peacekeeping operations
12 October 2009, Singapore

Faktaark:
http://www.interpol.int/Public/ICPO/IntLiaison/FactsheetUnIp.pdf

Fra Singapore:
http://www.interpol.int/Public/ICPO/PressReleases/PR2009/PR200992.asp

Terje
Skribent
15 år siden

Dette har ikke noe med saken og gjøre, men dette handler om at de prøver og fremprovosere til opprør. Det er jo nettopp det de prøver på i dette tilfellet, her har de tatt fra en ung gutt lappen på bil for at han fester for mye. De har tatt fra han lappen i 3 år for at han drikker og fester i helgene. Vet ikke hva de vil oppnå med dette men holder de på slik må jo til slutt reagere og slå hardt ned på slik handheving av lovverket.
Her er artikkelen om dette http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=576175

Thorrde
Thorrde
Abonnent
15 år siden

Takk, det rører meg like mye med positive tilbakemeldinger og det at mine ydmyke ord strakk seg inn og rørte ved noens, i dette tilfellet ditt, sinn er også en veldig oppmuntrende og fin tanke.

Det at disse egoistene på tronen ikke ser hvor det kommer til å sprike, har jo gjerne med å gjøre det faktum at de velger å se forbi historiens kalde fakta. De er besatt av tanken om verdensherredømme og nå som de er så nær målet, kan de ikke gi seg, akkurat som klatrere på vei opp Mt. Everest.
Som klatrere som hadde kommet til det punktet at de var tomme for luft i beholderne mens forholdene på toppen var på sitt verste, men som fortsatt klatret som om de var besatt. NWO toppen, Illuminati, kall dem for hva du vil, lider av høydesyke, de ser ikke at forholdene på toppen er for farlige, men allikevel så klatrer de.
De kommer mest sannsynlig til å kverke hverandre helt til at bare en sitter med makta, det er deres svakhet sammen med den blindende besettelsen. Og de ser på oss som blinde slaver, pøh! De burde ha tatt en kikk i speilet…

Ord som våpen, uten å være så alt for pirkete, er kanskje en “feil” fremstilling, man reparerer jo ikke et synkende skip med ei hagle.
Men kanskje et verktøy ville vært den “riktige” definisjonen på ordets makt, for det er mye makt i få ord. Makt som kan forandre fremtiden og vårt syn på fortiden samt presens. En makt som kan gå begge veier, destruktivt eller kontruktivt, men som kun kommer ann på forfatteren eller taleren som ytrer ordene og ikke ordene i sin essens.

Men ja, det viktigste vi gjør er kanskje å røre ved hverandre, dele vår kunnskap og gi etter for våre egne, selvsentrerte personlige mål til fordel for sammarbeid og ubetinget kjærlighet, i allefall for en stund.
Persolige mål er jo også viktig, men alt har sin tid. Nå er tiden inne for å snu skuta der vi navigerte feil, fikse seilet og tette lekasjene, da først finner vi kanskje nytt land.

Alltid hyggelig med nye venner, i sær pga av noe man har skrevet, det gir en viss selvtillit til ens mange, foretrukne virkemiddler til målet. Men også essensen av vennskap er noe som er ubeskrivelig bra, det er sterkere enn essensen av fiendeskap som kan beskrives med veldig få ord.

Thorrde
Thorrde
Abonnent
15 år siden

Fin artikkel, leste den først på Riksavisen.no, men tenkte jeg skulle lufte noen tanker her også.

Vi KAN fortsatt mildne effekten av det som kommer til å skje og kanskje, hvis vi er virkelig flinke, stoppe det helt.

Massiv boikot er en fin måte å gjøre det på, men da må det være planlagt og lagt opp til alle plustelig skal stoppe maskineriet på samme tidspunkt.
Andre måter å boikote på er jo å la være å kjøpe ting man ikke trenger helt nødvendigvis eller å begrense innkjøpet av det man så som nødvendig før, som feks: Olje, som er fin en inntekt til de grådige, ved å kjøre mindre bil. Også hvis man kan dyrke sin egen mat eller lage sin egen strøm har man et pluss…

Plakater hengt opp i gatene med budskap, linker og tips på er også fine demonstrasjons metoder, som jeg oppfordrer flere til å begynne med, skal selv snart mekke opp noen fine for å så henge de rundt i byen sammen med noen kamerater. Grafitti hadde funket bedre om ikke det ble fremstilt som ugjennomtenkt hærverk av media og massene, men håper det har funket da, på andre enn de som allerede skjønner tegninga.

“Sitt ned” demonstrasjoner er kanskje en fin måte å gjøre det på, men det kan tenkes at det trekkes til bråkmakere til sånne møter også, og før man vet ordet av det så er “svartemaja” på plass med hundrevis av hjernevaksete politimenn med skjold og batonger som kun er ute etter å fortsette bråket som disse få startet.

Men men, vi kan sitte her og snakke om hvem, hva og hvor, rundt og rundt NWO grøten, men det vi må gjøre er å samle oss, vise at massenes ord er strekere enn elitens knyttneve.
Tiden er knapp og fascismen banker på døra, men hvor er vi?
Ligger hemligheten til hvordan vi kan oppnå frihet i sinnet også?
Alt jeg vet er at knyttneven vil alltid vike for den hand som skaper.
Kanskje vi kan starte å skape noe i nær fremtid, kanskje i morgen…?
Det avhenger av oss, både som individer og som en kollektiv bevissthet, vi er like avhenging av hverandre uansett!

H
H
Abonnent
15 år siden

Å drive folkeopplysning ved å spraye viktige budskap på bruer ol. ser jeg ingen ting galt ved, særlig da media ikke tjener folket. “Google: Chemtrails” liker jeg, da det oppfordrer folk til å gjøre egne undersøkelser omkring noe skummelt man kan observere med egne øyne – og media ikke vil ta i med ildtang.

Ved demonstrasjon er det viktig at flere har med seg videokamera som snurrer film om politiet lager kvalm. Det er vel typisk om krever at kameraene skrus av, men det tror jeg ikke de kan kreve, så lenge det er på offentlig plass og de er offentlige tjenestemenn.

Så er spørsmålet om vi fortsatt lever etter 2012, da. Med tanke på artikkelen deres om hemmeligholdte underjordiske baser verden over, og Planet X som vil gjøre grusomme herjinger på jorda. Blir spennende å se.

Armin Bahrami
Forfatter
15 år siden

Vi trenger Sit-ned-aksjoner og utekonserter. Vi må vise dem at det er ikke nødvendig for dem å møte opp i stort antall med full utrustning og folkemengdebrøytebiler, hvorfor har de på gassmasker? vi skal da ikke gasse dem ;)

Det er nok for oss.

Hvorfor skal vi være redd staten? når grunnloven har gitt oss makt til å demonstrere mot tyranni?

Vi må møte opp og være fredelige, i agree 100%..

Jed Dye
Abonnent
15 år siden

“Vær veldig, veldig oppmerksom på hvem som starter voldelige opprør, eller som oppfordrer andre til å gjøre det, i fredsommelige demonstrasjoner.
De er enten idioter eller de er kjøpt og betalt av myndighetene til å gjøre dette.”

Jeg synes Mr Icke definitivt er inne på noe veldig viktig. Om man ikke skjønner dette, så sjekk den universelle loven “loven om tiltrekning”. Eller last ned spillefilmen om Gandhi, eller finn ut hva en demonstrasjon (av typen som har potensiale til å bli riot og gatekamper) har løst.

Å demonstrere i slike tog med hat og avsky som våpen, gjør bare vondt verre. Det finnes andre veier å gå om man vil oppnå nogen lunde nestekjærlighet i verden. Noen mediterer for fred og noen kasster flasker.. Ha forståelse og ydmykhet til alt. Husk alle mennesker er egentlig gode, de har bare på en merkelig måte retferdiggjordt sin handling utifra sin trosretning eller virkelighetsbilde.Noen er for opptatt av matrix, og holder for hardt på kontrollen og er redd for å miste den. Og glemmer at vi alle er intergalaktiske udødelige skapninger her for å lære. Det kan hjelpe å se det store bildet ofte..

Om man noen gang lurer på om man gjør noe galt, så “tenk med hjertet” det lyver aldri. Det høres kanskje så søtt ut. Men det er å være inspirert av fred jeg snakker om. Hat avler hat, vold avler vold, krig avler krig. Loven om tiltrekning.. Det er bare slik det er.

Vær den forandring i verden som du selv ønsker å se.(M.Gandhi)

Armin Bahrami
Forfatter
15 år siden

Når ble hærverk på byggninger karakterisert som vold?

Demonstrasjonene blir kalt voldlige-demonstrasjoner når vinduer blir knust og søppelbøtter veltet.

Vold er rettet mot mennesker, ikke materiell. De kan alltid byttes ut og fikses.. Når alle vinduene i gatene ble knust 8januar sendte det ut et signal, en brå oppvåkning om at noe er galt, en slags Break-the-Spell vi alle har lidd under lengere perioder.

Politiet i Oslo er godt rustet med folkemengdebrøytebiler og anti-riot CS gass granater. De har trent mye og er klare til flere sammenstøt, samtidig som våpenammnestiet har dratt inn flere titusner av ulovlig registrerte våpen rundt om i oslo og akershus – så venter jeg på en revolusjon hvor de har alle våpenene og vi har ingen ting.

Det virker som politikken vil være så forskrudd fremover, at de forventer at vi går til demonstrasjon.

peaceful protest please….. La oss vise dem at makten er så råtten – at de går løs på fredelige mennesker.

« Forrige artikkel

Historisk intervju med Aaron Russo

Neste artikkel »

Tabu-oversikten for norske redaktører

16
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x