Jed Dye

"The ultimate ignorance is the rejection of something you know nothing about, and refuse to investegate." Dr. Wayne Dye

De sovendes gud

Religion har blitt brukt som et våpen for å oppnå makt. Bruk heller din frie vilje.