Meningen med livet!

9121 visninger
3 minutter lesetid
112

Min definisjon: Den mest grunnleggende motivasjon en person har for å leve, overleve og/eller utvikle seg som menneske.

Dette innebærer:
a) Hvis noen er dødelig lei av livet (kanskje også vurderer selvmord) og søker etter en mening, en grunn for å holde seg i live.
b) Hovedfokuset i et menneskes liv, altså vår viktigste substans i livet. Vår viktigste kilde, kjernen i måten vi faktisk lever våre liv på, den absolutt viktigste søken etter eksistensgrunn, det å leve, ha mening i livet og utvikle oss som mennesker.
c) Måten mennesker skal ta vare på seg selv, andre, moder Jord, universet og alt som finnes her.

Logikken starter med påstanden (I):

Alle mennesker søker alltid etter et godt liv og/eller noe som gjør livet bedre for seg selv. Her er jeg støttet av Aristoteles og Den nikomakiske etikk (Stigen 1999), hvor det sies at det høyeste målet for et menneske er å søke etter edaimonia, lykke.

Hvordan finner vi lykke?

Vi prøver å tilfredsstille våre behov. Når vi finner og forstår våre egentlige behov, er det lettere å ta de riktige valgene som tilfredsstiller dem.

Når våre egentlige behov er tilfredsstilt, er vi i stand til å oppleve lykke, og vi har mer eller mindre det livet vi ønsker. Martin (Martin 2005) hevder f.eks at behovet for å utvikle gode vennskap har stor betydning i forhold til hva som gjør folk glade. Han hevder også at folk som bryr seg om andre mennesker er gjennomsnittlig mer lykkelige enn de som er mer opptatt av seg selv og materielle verdier.

Oppfyllelsen av behov fører ikke nødvendigvis til lykke eller opplevelsen av lykke, og det jeg presenterer her er  en slags «hovedformel», en slags matematisk-filosofisk grunnformel som jeg mener viser hovedlogikken i hvordan mennesket på langsiktig vis vil nærme seg et liv i mer og mer lykke. Det er mange oppturer og nedturer på denne veien, men slik jeg ser det, er dette veien å gå for å komme frem til den langsiktige kvalitetslykken, som da blir motsatt av f.eks hyppig bruk av narkotiske midler, som mer fremmer kortsiktige, kvantitative lykkeopplevelser med ekstreme opp- og nedturer, der den langsiktige lykkepilen peker i negativ retning.

Men hvordan finner vi våre behov? Hvordan kan vi være klar over hva slags behov vi faktisk har? Hva slags behov har duegentlig?

Her vil jeg presentere en annen påstand (II):

Vi  mennesker kjenner ikke oss selv godt nok!

Her henter jeg støtte hos Freud (Freud 1992), som hevder at det alltid er noe i underbevisstheten som vi ikke kjenner til eller har forstått. Jeg presenterer herved det jeg mener er den ene og alene meningen med livet:

Bli kjent med seg selv!

Denne formuleringen støttes av Walsch (Walsch 1997), som i sine bøker «Himmelske samtaler» hevder at det viktigste Gud ønsker mennesker skal gjøre, er å forsøke å finne ut hvem vi egentlig er.

Når du finner ut mer om hvem du er, så vet du bedre hva slags behov du har, og du kan lettere ta de valg som fører deg til et bedre liv – og du vil bli mer lykkelig!

Det er likheter mellom min idé og Maslows behovspyramide, den har bare fått et ekstra, åndelig trinn.  Det vesentlige i logikken jeg fremstiller, er å få mennesket til å forstå at det kun er en selv som kan finne ut av sine egne behov, og at de da bør begynne en prosess med å kjenne etter hva de egentlig har behov for. Og da er det snakk om de virkelige behov, ikke de innbilte. I dag lar de fleste mennesker seg altfor mye styre av familie, venner og ikke minst media- og markedskrefter.

Deretter kommer det som er minst like viktig, og det er at alle har muligheten til å ta sitt eget frie valg; altså menneskene må begynne å forstå at de har autonomi, at de har et fritt valg til å velge det livet de selv vil leve (med mindre de er i ulike variasjoner av strenge fangenskap). Problemet her er at de fleste ikke tør å velge selv: de lar «de andre» velge for seg.

Hovedbudskapet

Kjernen i min idé er å bevisstgjøre mennesker og å stimulere dem til å forstå at dersom de begynner å kjenne etter sine egentlige behov og drømmer, og så begynner å ta de valgene som kan føre til at disse behovene og drømmene kan nås, da vil de på lang sikt blir mer lykkelige; og verden vil bli et bedre sted å være.

Dette handler også om åndelighet! Ved å vende fokuset innover og lytte til vår indre stemme, kommer vi også bedre i kontakt med Gud, eller det guddommelige i oss selv. Jeg tolker det å være religiøs først og fremst som en kommunikasjon mellom mennesket og Gud. Religion kan praktiseres alene eller sammen med andre; men dersom en bare lytter til regler og prester uten å lytte til seg selv og sin indre stemme, handler det ikke for meg om religion, men om å underkaste seg et system eller en autoritet, ofte fordi en er redd for å ta ansvar og ta livet i egne hender.

 

Referanser:

 

Aristoteles, Stigen A.: Den nikomakiske etikk. Oslo: Gyldendal, 1999. 3. utg.

Freud, S.: Nytt i psykoanalysen: nye forelesninger til innføring i psykoanalysen. Oslo: Gyldendal, 1992.

Martin, P.: Making happy people: the nature of happiness and its origins in childhood. London: Fourth estate, 2005.

Walsch, N. D.: Himmelske samtaler; en uvanlig dialog. Oslo: Hilt & Hansteen, 1997.

Børge M. Oftedal er født i 1974 og er opprinnelig fra Sandnes i Rogaland. Han har i en årrekke interessert seg for filosofiske spørsmål og forfattet ideer om f.eks meningen med livet og årsaker til sykdom og homofili.

Børge er dobbelt norgesmester i taekwon-do og utdannet idrettsfilosof (mastergrad) ved Norges idrettshøgskole. Han har også mellomfag i psykologi fra Universitet i Oslo, to-årig etatsutdanning fra forsvaret, samt ett års utdanning som klarsynt og healer ved en alternativ privatskole i Oslo.

Børge bor nå på Bali der han utvikler og underviser i sitt Dr. PhiloArt International Creative Academy, hvor ideen er å veilede elevene i deres utvikling av sitt fulle potensial som menneske.

Høsten 2009 gav han ut bøkene "Filosofiske ideer, et historisk paradigmeskifte,"Kampen mellom knock out og menneskelig velferd," og "Visdomstekster og bilder," alle på Kolofon forlag.

Abonnere
Varsle om
guest

112 Kommentarer
Eldste
Nyeste Mest populær
Inline Feedbacks
View all comments
no problem
11 år siden

eg kan svare deg på din påstand, for du stillte ikke et spørsmål selv om du svare

og jeg kan si det til deg med en gang og tipper, der er veldig få her som er erlig nok med seg selv til å god ta, det jeg skriver.

Jeg når aldri opp til din utdanels eller erfaring utfa profilen din men kansje dette også gjør forskjellen på vårt syn, jeg er en enkel skjel uten noen utdanelse.

Grunn til at vi lever og er

Grunen er DNA vider føring av gene våres og den sterkeste over lever som alltid i naturen.
GUD er og har gitt oss vår veiledning til livet og vi kan følge han eller ikke og det er lett og bli distrahert av SATAN på alle mullige måter men der er kun en sanhet og ikke rom for tolkninger.

Geir Raastad
Geir Raastad
11 år siden

Fantastisk bra svar Børge.

Menneskets snevre syn på seg selv tror jeg ofte kan være roten til mentale lidelser.
Hvis man velger å se utover seg selv og la egoet ligge, så mener jeg det åpner seg enormt med potensiale i oss.

Troen på Gud, sjel, inkarnasjon eller andre åndelige aspekter er valg man kan ta, eller valg man kan la ligge som uforløst potensiale, og jo flere valg man tar, jo mer innsnevrer man mulighetene.

Det

no problem
11 år siden
Svar til  Geir Raastad

klart børge alt du skriver er riktig men tenk på det om du ikke er velyket eller har en good plass i samfunet en solid job eller en goodt prosjket du holder på med ( så vil du falle av) om du ser en herioin avhening på gaten en dame etter som du e mann vil du tenkt å hun vil jeg leve livet med bli lykkelig få barn og med bygget hus og bla bla NEI på ingen måte du vill heller søke en partner som kan ha likke interser til deg og felse intresser så uansett, må du ha en good balanse i livet du lever, for å finne en bedre livs partner og dine partner vil ikke falle for deg om du ikke har ting hun ser etter,

Så ikke ver blind alle ser etter kjarlighet og trygghet i livet og det finner du kunn i et samfun du trives i og et samfunn er en samensluttning av personer som lever under same regler og normer på et sted så om du reiser forskjellig steder i verden vil samfunnen skifte form til det stedet og du må tilbasse deg til det samfunnet du befinner deg i, og gjør du ikke det vil du misse trives og bli ulykkelig, så klart har du ikke lykke eller kjærlighet med deg, vil det være mye vannskeliger å oppnå kjærlighet og uten den kan du ikke forblandte deg.

Når du snakker om personer ikke kan få barn har de fleste en nevø eller en niese de verd setter veldig høyt og på den måten bekytter familien gener går videre, og selfølgelig er det mange som tar selvmord men det er enten mistrivsel utfra samfunnet eller (ja eg skriver det) dårlige gener

mange som tar selvmord i ung alder kunne nok funnet en ny lykke i livet om de hadde flyttet til et nytt samfun men folk vet ikke alt hvor forskjellig ting i denne verden er fra land til land eller kontinet til kontinet eller by til bygd osv

Personlig lykke og selv utvikling skjer gjenom familien 2 voksne og barn og intresen for å ivareta familien intresse og skape et tryggt samfunn for familien alt annet er selvopptathet.

hart men sant du spør meg om det er han eller hun min GUD vel det vet strengt tatt hmm gud er på jorden i følge bibelen noe ganger og han går med en mann i en av angivelsen så om det hvar en dame ville vell gud gått med en dame oggud skapte mannen først og kvinnen av riben til mannen
Så og svare på spørsmåle må vel jeg si at gud er en mann eller noe uten at jeg vet
Du snakker om å be – har du tenkt på at i norge ber vi til GUD meens på engelsk thay pray to GOD og når alle er ferdig å be sier de AMEN
hmm det hvar 3 forskjellige det
kansje det ikke er så lett som allt første ser ut og når du ber det er ikke den hellig ånd du tilber ikke det at jeg tror det om deg eller sier det om deg men der er mangen i vårt samfunn som tror de snakker med onder eller noe og det kan ofte hvere sant tror jeg men det er ikke alltid på rett side for Satan løper rundt her på jorden med sine demoner og det er ikke sånn at de fremstår direkte ond ved første intrykk de kan være veldig skjmeren ta David Icke for eksempel først trode han at han var jesus nr 2 og holder vell egentlig den endog men sanheten er jo at der er demoner som har gitt han allkunskap han har og defor er stein hakke gal og en komplett idiot selv om mye han sier er riktig og han forstårr en utrolig mye så erdet jo rein faen skap det han holder på med.

Julia
Julia
11 år siden

Jeg tror vi er skapt med fri vilje, og dette er målet vårt… å bestemme selv, for så å selv finne ut hva vi skal bruke livet på – og ja, kanskje dreier det seg om å bli kjent med seg selv. Å oppdage seg selv og erfare og gjenkjenne. Jeg tror jo på sjeleutvikling eller ånderlig oppvåkning. Jeg tror Kjærligheten er meningen med livet!

Julia
Julia
11 år siden

Vel, hvis du ser på kjærlighet som en tilstand i sinn og hjerte. Når noen skriver at meningen med livet er lykke, og det å finne seg selv, så er kjærlighet selve nerven i dette. Kjærlighet til seg selv, samfunnet, naturen, Gud osv. Men må innrømme at du overumplet meg litt med spørsmålet :-) Ikke alt som er definert og gjennomtenkt så grundig. Vanskelig egentlig når man skal bruke ord på dette. Jeg har opplevd «åpent hjertechakra» for så å miste det igjen. Å ha åpent hjertechakra betyr for meg å klare å føle kjærlighet til alle, uansett hvor uenig og fientlig vi er. Det betyr ikke å være venner med alle, men å klare å se forbi situasjonene.

Cavalli
Cavalli
11 år siden

Jeg tror meninga med livet er å nyte det, til siste åndedrag :)

BelzeBob
11 år siden
Svar til  Cavalli

Gjør deg selv glad – gjør andre glad.

Cavalli
Cavalli
11 år siden
Svar til  BelzeBob

Helst i den rekkefølgen ja ;)

BelzeBob
11 år siden
Svar til  Cavalli

Eller kanskje omvendt? Uansett, jeg tror de to hører sammen.

Apoteose
Apoteose
11 år siden

En julegave av en tekst!

Jeg har imidlertid et spørsmål:

I definisjonen brukes ordet «person».

Vil definisjonens mening forandres i forfatterens øyne dersom «person» erstattes av «menneske»?

Takk for en treffende tekst.

BelzeBob
11 år siden

Hei Børge

Person kommer av det greske «persona» som betyr maske. Altså, i bestemte sammenhenger tar man av praktiske grunner på seg en maske for å bedre relatere til omgivelsene. Dette er roten til «person.»

Thunderdahl
Thunderdahl
11 år siden

Din person er et f fiktive som staten bruker for å undertrytkke og eie deg.
Det er din stråmann.
Får å forstå hvordan det fungerer se vid og nettside:

http://www.lawfulrebellion.org/

Lars Thorsen
11 år siden

Hei Børge, takk for en god artikkel.

Det å finne sitt virkelige Jeg i dagens samfunn er ikke lett. Mange vil nok kalle karrieren på jobben for personlig utvikling, aktiviteter/underholdning med venner for glede og kjærlighet. Men dette er jo bare basert på å dekke Selvets behov for å få anerkjennelse, bekreftelse og personlig vinning.

Det virkelig sanne mennesket er til for helhetens skyld, ikke for å bygge sitt ego. Personlig utvikling er å nå en høyere bevissthet. Glede og kjærlighet er å gjøre noe godt for andre. For vi er selv fra helheten. Vi er selv fra ALTET som vi bærer i oss som en gnist fra den guddommelige ilden.

Kroppen vår er tempelet hvor sjelen bor. Menneskets oppgave er å ta vare på kroppen slik at den kan tjene ånden. Kroppen skal ta ordre fra ånden, ikke ånden fra kroppen. I dagens samfunn bestemmer kroppen i stor grad over de fleste mennesker, der de jager etter å tilfredsstille sine sanslige behov og begjær.

Mennesker er feilinformert over hva som menes med å kjenne seg selv. Å kjenne seg selv er å få kontakt med sitt høyere jeg og ta avstand fra egoismens umettelige behov.

Som det står i joh 12:25: Den som elsker sitt liv, mister det, og den som hater sitt liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.

Den som elsker sin kropps begjær, skal miste livet. Den som tar avstand fra kroppens begjær og lever i harmoni med sitt sanne jeg etter Guds ønske, skal leve for evig.

Geir Raastad
Geir Raastad
11 år siden
Svar til  Lars Thorsen

Om jeg kan få komme med en liten presisjon, så har jeg et innspill Iazarius.

Personlig utvikling KAN være å nå en høyere bevissthet.
For mennesker uten interesse for bevissthetsnivået, så er ikke personlig utvikling der.

For veldig mange, så er ikke sjelen en del av regnestykket, og da er jordlige verdier, omsorg og det å få det beste ut av en «vanlig» hverdag det som styrer de personlige utviklingene i livet.

I så tilfelle, så faller både joh 12:25 og alle bilbelske assosisasjoner til jord, og det å elske blir en benyttelse av livets goder på jorden.

Det er vanskelig å akseptere den andre siden av saken når man har et standpunkt, men jeg mener at også det er en del av meningen med livet.

Lars Thorsen
11 år siden
Svar til  Geir Raastad

Takk for fint innspill, Geir. Ja det er ikke alle som tror på det samme eller har ønske om å utvikle sjelen til en høyere bevissthet. Min sannhet trenger ikke å være din sannhet. Det er vår frie vilje å velge vår egen sannhet, vår egen vei.

Men det er vel kanskje også det som er selve kjernen i problemet med verden vi lever i idag? Om alle verdens innbyggere kun skal bygge opp sin egen egoisme, nyte livets frukter, så får vi nettopp de problemene vi har i dag?

For meg er valget enkelt. Når jeg ser på den fysiske verden slik den er i dag, forstår jeg at den er et resultat av materiell tankegang og levesett. En åndelig vei vil gitt et helt annet resultat.

Så, for å finne lykken i livet er man også avhengig av sine omgivelser, derav helheten. Mitt poeng er da at man kan ikke bli lykkelig i egoismen i det lange løp, fordi man er avhengig av helheten. Og for å tenke, reflektere og kunne bry seg om helheten, må man også som menneske heve seg over sine egne kroppslige behov og begjær, derav den åndelige utvikling.

Geir Raastad
Geir Raastad
11 år siden
Svar til  Lars Thorsen

Gode poenger.

Jeg kjenner veldig mange som er mer opptatt av fasade enn indre ro, og så kan man jo selv definere hva man mener med indre ro.

Selv er jeg tilfreds med en tilværelse hvor jeg har barn som har det godt, hvor jeg selv trives i en jobb og hvor vi kan utforske naturen og verden sammen som et nysgjerrig folk.
Omgivelsene er kjempeviktig, og jeg omringer meg stort sett bare med mennesker som gir noe av seg selv og som deler med sin visdom og sine opplevelser.

Å bygge lykke på livsinnhold og glede er bedre enn å bygge det på dyre biler og masse gjeld.
Det er i hvertfall min mening, og jeg har muligheten til å velge begge deler selv, så jeg vet hva det vil si.

Den fysiske verden slik den er i dag er alt for konkurranseutsatt.
Alle skal bli best og tjene mest og ha de dyreste flotteste tingene, og så blir de hule inni når de oppdager at det ikke bringer noe lykke.

For meg er livet selv lykke. Kjærlighet, musikk, natur, barnelek, samt gode forhold til venner og familie er de viktigste ingrediensene.

jegeryo
jegeryo
11 år siden

Bra kommentar Lazarius.

Å finne seg selv på nytt. En psykologisk revolusjon.

For å begynne med så er jeg en utlenning , så noen eller mange feil i språket vil dere oppdage. (smiller)

Lykkelig er den, hvis hode samarbeider med hjertet.

Den sanne og virkelig identitet av vårt vesen er en harmonisk utvikling av essensen og personlighet.
Mennesker er født med essensen, men ikke født med personlighet. Sistnevnte er nødvendig å skape.
Personlighet og essensen bør utvikles på en harmonisk og balansert måte.
I praksis har vi kunnet verifisere at når personligheten utvikles overdrevet
på bekostning av essensen, er resultatet det skurken. Og observasjoner og mange års erfaring har gjort oss i stand til å forstå at når
essensen er fullt utviklet, uten å utvikle personligheten, er resultatet det mystiske uten intellekt, veldig godt i hjerte men helt mistilpassete.

En harmonisk utvikling av personlighet og essens gir som resultat fantastiske menn og kvinner.
I essensen har vi alt som er oss, kjærlighet uten grenser, ømhet, skjønnhet også videre… I personligheten har vi alt som er lånt, det vi har lært av våre eldste, hjemme, på skolen, på gaten.
Derfor er det så utrolig viktig at personligheten får næring av gode eksempel fra våre eldste, de kloke, riktige skoler, riktige omgivelser ect…
Noe som ikke skjer i dagens samfunn og som gir alvorlige konsekvenser for velferden i samfunnet.

En falsk og uvitende bilde av oss selv gir som resultat existensen av en kjøtt klump som vet den må spise, sove, og pule mye.
Den ignorere sin essens og den riktige personligheten. Derfor må den utrykke seg som et dyr.

Gjennom dette, vil menneskene ignorere den sanne kjærligheten for seg selv og sine medmennesker, ha en veldig dårlig selvbilde, ha feil forhold til sine kjønnsorganer, en absolutt uvitenhet om hva seksuell energi er, feil foreldre, rett og slett IKKE riktige menn og kvinner og katastrofal samfunn.

Å finne seg selv på nytt, vil være å vite hva vår essen er og hva vi har lært som er feil.

OMPROGRAMERING,
Dette vil kreve en mentalt trening. Underbevisstheten programmeres under oppveksten, men kan også programmeres senere i livet.

Dette temaet er veldig bred, siden det er mange aspekter som gjelder.

Jeg kan bare si at, den Guddommelige gnisten er latent i dere og den ventet på å bli oppdaget og rørt.

Lars Thorsen
11 år siden

Kjempefint og vakkert innspill jegeryo. Vi formes av våre omgivelser og er i stor grad produktet av vår egen oppvekst. I dagens samfunn er man praktisk talt omgitt av reklame og medier som vil bestemme våre handlinger, verdier og levesett, til enhver tid. Man formes av omgivelsene og blir som alle andre, sauer som går i flokk og godtar alt og tror det er normalt.

Men det betyr ikke at vi må være slik hele livet, som du beskriver. Det er muligheter for å endre seg, omprogrammere underbevisstheten og bli den vi virkelig er. Bli harmoniske, bli forbilder for barna og skape et samfunn basert på sunne verdier og gode handlinger.

jegeryo
jegeryo
11 år siden
Svar til  Lars Thorsen

Ja, helt riktig Lazarius.
Selv tenker jeg ofte på hva som hviler bak de forskjellige maskene og ansiktsuttrykkene, smilene og de triste blikkene. Alle de sauene som løper på Oslo S eller sitter på toget. Alle de ungdommene som kler seg likt og skrikker som ulver, jentene som kler seg som,( her er jeg ta meg). Jeg har lurt mange ganger på om det er bare meg som tenker annerledes, men Nei. Jeg er helt sikkert på at noen andre har sett meg som en sau også. Vi er trost alt sauer i andres øyne.

Vi Mennesker må bare forsette å bruke alle ressursene vi har og forsette å hjelpe hverandre gjennom denne utviklingen eller oppvåkningen.

jegeryo
jegeryo
11 år siden

Hi hi…Ja! det er en fin og ganske alternativ måte å spørre mennesker om hvordan de har det. Det skal jeg bruke framover. Takk for tipsen Børge.

jegeryo
jegeryo
11 år siden

En siste ting, Mening med livet, det er det egentlig artikkelen handler om.

Det finnes nok ikke noe konkret eller riktig svar. Hvert menneske i verden kommer til å forklare det på sin egen måte ut i fra sin religion, personlig erfaring, utdanning, bosted også videre. Noen vil si at meningen med livet er å nyte hvert sekund, men hva er å nyte hvert sekund?
Andre vil si at det er kjærligheten, men hva er kjærlighet?
Hadde vi mennesker vært primater, hadde vi brukt den primitive delen av hjernen så hadde meningen med livet vært å føre genene videre, det hadde vært hovedoppgaven.
Alle mennesker er forskjellige, og alle mennesker har forskjellige tanker, det derfor vanskelig å si eksakt hva meningen med livet generelt er, siden det er så mange forskjellige meninger om dette og mange aspekter som henger sammen.

Men min egen mening om livet er, først og fremst er å ha en sann identitet av meg selv, gjennom dette kan jeg leve i fred og kjærlighet/harmoni med meg selv og mine medmennesker. Da vil jeg nyte mitt eget liv med mine medmennesker på den måte som mitt eget vesen vil/føler riktig uten å ha en fast regel på hva meningen med livet er.

Konklusjonen er er hvert mennesker har sin egen oppgave her i verden, og det er opp til hvert menneske å finne sin egen meningen med livet ved å finne sitt eget vesen.

jegeryo
jegeryo
11 år siden

«Dagen idag skjuler noe – hva kan det være? Det er noe merkelig, noe stille, noe mystisk . Det er veldig rart, uvanlig – jeg mener det. det som ligger i luften … og inni meg.»

Å finne meg selv er å finne min sanne identitet. Det er den største og første oppgave her i livet. Etter dette vet jeg ikke hetl hva som vil skje, da livet ikke er statisk.
Det å ha en identitet betyr å vite hvem man er. Det betyr også å elske seg selv slik man er og å være i harmoni med det miljøet hvor man lever. Den som finner sin sanne identitet er trygg på seg selv. I følge likhetsloven, det er kun den som er trygg på seg selv som kan finne tryggheten i den ytre verden.
Den som har utviklet sin sanne natur vil bestandig motta trygghet tilbake, fordi han søker ubevisst de som forsterker hans indre evne. Derimot, den som ikke har utviklet sin sanne natur vil oppleve å bli fratatt denne trygghet. Dette skjer fordi han søker ubevisst de som forsterker hans indre mangel.

For meg er dette så udiskutabelt, fordi uten dette første og viktigste steget vil man ikke kunne komme til Kjærlighet, meningen med livet.

Meningen med livet er kjærlighet. Men jeg vil komme med en bredere komentar om dette senere. Da jeg synes at noe er rart med dette fysiske og materielle verden og den anti-materielle verden.

Theaitetos
Theaitetos
11 år siden

Det forundrer det meg at du ikke bruker primærkilde på kjæreste Aristoteles. Dog det kan forklare at du forenkler hans eudaimonia med vårt begrep av «lykke» – det blir vel neppe korrekt. Begrepet, det meget innholdsrike begrepet, betyr så mye mer enn «lykke». Si meg, hva er nå lykke? Er det en øyeblikkelig følelse? Er den vedvarende? Kan den komme av små ting? Eller er det å finne meningen med livet som gir oss lykke? Eller sikter du til tilfredshet, kanskje?
Jeg finner også et lite paradoks i begynnelsen din hvor du snakker om å søke etter meningen med livet – neste punkt omtaler du livet som skal fylles med mening: «ha mening i livet» som du skriver. Ser du disse om ulike? Og vil du dermed også mene at enhver har sin egen mening – og opptil flere, mens en annen stakkar ikke finner noen?

Mot slutten raser du avgårde. Du parafraserer det delfiske imperium «kjenn deg selv» og ber oss se innover, samtidig som du nettopp har fortalt oss at i dagens samfunn skjønner vi ofte ikke at vi har fri vilje og lar oss lede/påvirkes av utenforstående stemmer. Så hva mener du vi må gjøre for å finne denne meningen, som enkelte kanskje har mange av og andre ingen ?Og er så denne meningen oppskriften på lykken, hva om det viser seg at livet er uten mål og mening? Kan man ikke være lykkelig uten mening?

Personlig er jeg av den tro at vi ikke må la oss rive for mye med av søken, av bråket og av stresset – men huske å nyte hvert sekund. Og ikke minst huske og nyte de gangene det bobler (min definisjon av lykkefølelse). Samt å føle på rosen og tilfredsheten – de er former for lykke. En norsk vis filosof svarte så fint på spørsmålet om meningen med livet «Meningen med livet? Jamen, det er jo å gi livet mening!» DET tror jeg også!

Jeg synes det du skriver er fint, det er litt som troen – så lenge vi har den gir vi ikke opp. Hva vi tror på er ikke like relevant, men _noe_ tror vi på hvertfall. Jeg er enig med deg i at vi må «finne seg sjæl», se innover, høre på den indre stemmen fremfor alle de ytre. Og ja, du har rett – det er ikke lett i dag. Jeg håpet du skulle gi et svar, noe konkret – for spørsmålet om mening og lykke og å kjenne seg selv har blitt stilt i flere tusen år. Det var ikke mange som kom tilbake fra Oraklet i Delfi…:)

Hilsen filosofen

Uenur
Uenur
11 år siden

Jeg tror mye av meningen med livet ligger i å ikke bare leve dette livet som et forspill for det som skal komme etterpå. Det blir litt som at mye vil ha mer. Vi må leve dette livet for det det er,og gjøre det beste ut av det vi har her og nå.Det som kommer etterpå,tar vi da.
Ikke noe galt i å forberede seg,noe som det meste av religion går ut på,men jeg mener det blir feil å leve sitt liv kun som på et venterom for det neste. Da får man mindre tid til å gjøre noe godt i dette livet,samt at man kontinuerlig er opplært til å ha dårlig samvittighet for det meste man gjør i dette livet.Lev og la leve.Det er det vi er her for!

jegeryo
jegeryo
11 år siden

Helt riktig Børge og takk!

Livets viktigste prosessen slutter ikke ved å finne seg selv. Det er bare begynnelsen. Og som du sier man forsetter å skape i ren kjærlighet sammen. Herlig er å utvikler seg gjennom denne kraften bare.

Men jeg tror det finnes høyere bevisstheter som skaper ondt også. Vi skapninger har jo den største guddommelig gave som er fri vilje.

Men Kjærligheten vinner over alt ondskapen.

jegeryo
jegeryo
11 år siden

Så fantastisk Børge! Det var det jeg mente. Denne filmen er fantastisk. Det er mye viktig informasjon for oss takk!

Jeg har bare lest en av bøkene til Walsch, disse bøkene er veldig interessante.

På den annen side. De onde kreftene skal
ikke lamme verdens samfunnet, men det litt opp til oss mennesker. HOLD ØYNENE ÅPNE MITT FOLK.

jokko
11 år siden

hei nå nærmer det seg jul igjen.
sporsmål man stiller seg hve er juj
hva er det vi feirer hva er det som skjer
hvaer det som er i fokus
hva tenker du på
jeg tenkte plutselig hva skal jeg kjøpe til min kjære
hva skal jeg kjøpe til den og den
hva skal jeg kjæpe
er det å kjøpe lage eller tenke på noenen gave
er den ultimate gave den perfekte gave
er det en perfekt gave
er det en eller noen som helst mening i noen gavnåe noen mene det å gi en gave er å få noe igjen
jeg ga deg noe.jeg forventer noe igjen
men vent jeg elsker å gi elsker at du blir glad for det jeg gir
så da er det jo for min skyld at jeg gir
jeg ønsker å gi deg den ultimate gaven uansett
den som gir meg følelsen av at jeg elsker deg at jeg bryr meg om deg
at jeg tenker på deg
b bryr meg
elsker deg
men hvordan kan jeg gi deg en slik gave uten å tenke på meg
uten ego
uten å tenke jeg gir deg og dermed får
jeg ønsker det skal være slik men hvordan blir det
det ultima må jo være jeg gir deg alt jeg trenger
og jeg trenger ingen ting jeg har alt jeg trenger jer er perfekt hel og fullkommen
jeg elsker deg som meg jeg sekv og jeg elsker meg selv som fullkommen,jeg er perfekt hel og fullkommen,jeg er elsket godtatt akuyrat slik jeg er alt er perfekt helt og fullkoment.jeg er.
det er den perfekte gaven du er den perfekte gaven for de du er den du er den perfekte fullkomne gaven til livet som er ded
det er ikke noe mer enn det å være du bare er du kan ikke bli noe mer uansett du kan håpe du kan tro du kan gjøre du kan osv mwn du er ikke mer enn du er akkurat no
det du gjør akurat no er det du er godta det og dermed er du perfekt hel og fulkommen
noe vi alle er hele tiden og vi kan ikke bli noe mer….

jegeryo
jegeryo
11 år siden

Jokko, det var en vakkert refleksjon, tusen takk!

Og jeg vil våge å si noe om dette.

Jul er en dag som ble oppfunnet for å selge, for å underholde. For å holde sauene underholdende.

La meg fortelle dere egentlig hva jeg mener om den dagen. Selv om jeg synes den dagen er så koselig som alle andre vanlige dager, så er det trist samtidig å se at mennesker er avhenge av sånne dager for å ha en koselig familie sammenkonst.
Men hva er det som motiverer mennesker til å samles? Gavene og den gode fettete maten? Jeg har sett at etter de har spist den gode jule maten så fort som mange gjør, og etter åpningen av gavene, sammekonsten blir kjedelig. kl 10 på kvelden har de ikke noe mer å si. Mennesker ligger på sofaen med masse luft i systemet og skuffelse av gavene de fikk.

Når det gjelder alle de dagene mennesker feirer, som San valentin, og mors dag, fars dag og alt det tulle, er bare for å selge. Det er manipulasjon, kontroll og penger i action.

Jeg mener ikke at det galt å feire den dagen, men jeg mener at den dagen kunne bli mer fornuftig, basert på kjærlighet, gaver fra hjerte og ikke plastiske eller udnødvenige ting, bønn med ønske på god helse og bedre familie relasjoner. Etc..

jokko
11 år siden

masse skrive feil.og mye rart. men det jeg kanaliserer med er ikke så opptatt av det, for som det sier det er ingen budskap det er ingenting, alt er en ilusjon du skaper i din egen hjerne,du er du bare er,alt og ingenting.perfekt hel og fullkommen.ikke noe mer.ikke noe uten for,ikke noe borten for,ikke noe mer ikke noe mindre.du er alt som er,du kan ikke bli noe mer,er det ikke herlig å bare være kjærlig,elske alt å alle som det de er…..ikke noe mer ikke noe mindre…..

Jostein Wold
11 år siden

Meningen med livet, er kanskje så enkelt, som rett og slett å Leve det!
Livet, er for mange begrensninger, i en verden som kan virke vanskelig samt fæl til tider, men som samtidig er uendelig vakker. Er vi her for å erfare begrensninger?
Å » overvinne » begrensningene, og kunne se seg selv som noe Mer, noe Verdifullt, Vakkert, er kanskje litt av utfordringen. Disse vil takles på forskjellige måter, noen ytre måter hvordan vi forholder oss til mennesker osv.., men de fleste virkelig store forandringene skjer når vi åpner vår indre tilstand, transformerer den til det å bare Være..Være i øyeblikket, og nyte dens kraft, lykke og skjønnhet. Vi er hverken form, vår kropp, våre tanker eller følelser, vi er bevisstheten, vi ER Liv. Gleden ved å være til kan ikke komme i noen form, eiendeler eller i noe utenforstående. Den kan ikke KOMME til oss..vi er allerede glede og liv, dette stråler utifra oss, fra en formløs dimensjon, og den er ett med den vi er. Gud er oss, og alt som Er.. Vi kan heller ikke finne kjærlighet, vi ER dette..så da igjen er det opp til oss hvor bevisst vi er, i og være denne kjærligheten i møte med alle mennesker, i alle handlinger vi gjør, tanker, og hvordan vi manifisterer den ubetinget ut, uten tanke på å få noe som helst igjen.

jegeryo
jegeryo
11 år siden
Svar til  Jostein Wold

Vakkert skrevet Crusis!

Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.
Og hva er Gud?
at Gud er Alfa og Omega, begynnelsen og slutten, alt sammen, da må vi nødvendigvis konkludere med at Gud eksisterer inni oss. Mange mennesker tror at Gud er overalt, men tror ikke at Gud befinner seg på innsiden av dem selv. De sier kanskje dette ut av ydmykhet, men faktisk er det toppen av arroganse å innbille seg at Gud eksisterer overalt i Universet unntatt i deg selv. Det ville gjort din kropp, sinn og sjel til en temmelig eksklusiv eiendom. Gud og jeg er ett. Med dette menes ikke at “jeg er Gud” dette menes at ”jeg er det Gud er, Gud er hva jeg er.”
Du ønsker kjærlighet? Du er kjærlighet. Du ønsker overflod? Du er overflod. Du ønsker medfølelse, tilgivelse, forståelse? Du er medfølende, tilgivelse også. Du er du trenger.

Vi må begynne fra oss selv, det er den eneste måte å leve virkelig.
Gud i dere!

Jostein Wold
11 år siden

Takk for et fint svar Børge, jeg er enig med deg…er sant som du sier, løsningen kan være veldig enkel, men til tider vanskelig i praksis. Det er vel fordi egoet vårt ønsker å hindre oss i å se hvem vi virkelig er, da egoet alene ikke kan overleve på en slik bevissthetsforandring/oppfatning som følgelig skjer i menneskene. Vi må gjøre det til en dedikasjon, og handle i kjærlighet, samt være bevisst hvert gitte øyeblikk. Når vi har våknet opp og sett vår essentielle natur som bevissthet, vil vi gjenkjenne denne i alt vi møter..så herlig:)
… tilslutt blir denne transformasjonen uungåelig.

jegeryo
jegeryo
11 år siden
Svar til  Jostein Wold

Helt sant Crusis! Det er så fantatisk å lese dere!

Kjærlighets største fiende. Den uvitende heter Ego.

Egoets ressurser og oppfinnsomhet er nesten uuttømmelig, og i alle faser av den åndelige utviklingen kan egoet sabotere og fordreie vårt ønske om å bli fri fra det.
Sannheten er enkel og belæringene er ytterst klare, men med bedrøvelse har jeg sett, igjen og igjen. Det er smertefull for de fleste.
Så snart belæringene har fått begynne å virke, så begynner egoet å forvanske og komplisere dem, fordi det vet at det på en grunnleggende måte er truet.
Nå begynner vi å bli sinte for alvor og klager bittert. Og hvor er egoet da? Trofast står det skulder til skulder med oss og hisser oss opp.
Når så egoet lystig betrakter oss bli sittende mer og mer fast i sitt nett, begynner det å gi skylden for smerten, ensomheten og vanskelighetene som vi går gjennom, fordi vi begynner å lære oss selv å kjenne, på belæringene og til og med på ens åndelige lærer.

Egoet er så smart at det kan fordreie belæringene til sin egen fordel og det sies jo at «djevelen kan sitere skriftsteder for å oppfylle egne hensikter.

På den annen side, uansett hvor hardt egoet prøver å sabotere dine åndelige anstrengelser, så vil du, hvis du virkelig fortsetter og arbeider dypt med meditasjonstreningen, etter hvert langsomt begynne å forstå hvor lett du har falt for egoets tomme løfter, falske forhåpninger og unødvendige frykt.

jegeryo
jegeryo
11 år siden

Hei Børge! Gud i deg og mye kjærlighet til dine medmennesker har du i deg. Så vakkert det du skrev her!
Jeg skal repetere Kjære Gud kjære Gud når jeg skal fly, for da er jeg skikkelig REDD…(smiler)
Ikke bok nei. Kanskje en vakker dag. Jeg er forsatt i den oppvåknings prossesen, derfor ikke klar for å gi noe ufullkommen (smiler)

Det du lengter etter er du nå
Det er fantastisk, det er hvert øyeblikk.
Det er ubestridelige: det er dette, dette her, og dette NÅ.

For et privilegium å sitte her og tenke samme med deg,
Og se med disse øynene som egentlig ikke er bare «mine».
men samtidig «dine»,’

Du er allerede det du lengter etter.
Den guddommelig deg, det virkelig deg.
Det er dette, dette her… og dette NÅ.

I vårt hjerte, det er sted.
Nåde og kjærlighet.
Kristus i meg og Kristus i deg.

Nåde og kjærlighet…
nåde og kjærlighet…
Nåde og kjærlighet..

Du er allerede det du lengter etter.
Det er dette, dette her, og dette NÅ.

ye
ye
11 år siden

Børge sier:
Gud har gitt oss fri vilje, slik at vi selv kan bestemme hvilken vei vi vil gå, Hjem til Gud, naturliigvis.
og
Hvem er du og hva vil du … egentlig?

Takk for et utrolig viktig tema du bringer på banen gjennom din artikkel.

Tiden for å fokusere på meningen med livet har alltid vært tilstede, men slik verdensbegivenhetene utfolder seg mener jeg at det nå er ingen tid å miste om vi vil være med å skape den verden vi vil ha gjennom bevisste valg og ikke bare la oss flyte med. Handling gjennom erkjennelse om hva vil stå for bør da komme til utrykk for å skape de forandringer vi kommer fram til bør gjøres.
Ingenting skjer tilfeldig. Å ikke gjøre noe er også å gjøre noe, nemlig et valg om å være passiv til tingenes tilstand. Da vil de aktive få uttrykt seg mest og de passive vil være hengitt tingenes tilstand aktivt skapt av de aktive.
Å finne ut hva vi mener er meningen med livet fordrer jo å søke både på det indre og det ytre planet. Den veien kan være lang, men dog nyttig. Hva vi finner innbefatter også kjennskap til hva vi velger å ikke stå for.

Bertram Dybwad Brochmann så tydelig at religioner hadde ødelagt og villedet enkeltmenneskets kontakt og søken.
http://www.samfunnsliv.no/broch.htm
Bokanmelselse:
http://www.samfunnsliv.no/kunstlarsen.htm

Hvem er du og hva vil du … egentlig?
Denne boken utfordrer spørsmålet på et glimrende måte:
The Way Home
http://thewayhomeorfacethefire.net/

«en kommunikasjon mellom mennesket og Gud» som det står i artikkelen, mener jeg må foregå helt uten mellomledd. Religion har skapt ufattelige skader både for enkeltmennesker og nasjoner imellom med deres ledere som forfører menigheten og politiske ledere med hykleri ved å utgi seg for noe de ikke er.

Den altomfattende kjærligheten vi er ment å etterstrebe i daglige uttrykk gjennom et liv, blir lett borte i egoets streben etter selvrealisering, selvforherligelse og søken etter andre menneskers beundring.

jegeryo
jegeryo
11 år siden
Svar til  ye

Fantastisk Ye!

Når det refereres til religion, tror jeg det eneste religion gjør er å begrense menneskenes sine egne tanker og identitet. Ettersom religion er basert på flere unødvendig regler.
Jeg betrakter enhver form for religiøs tro som irrasjonell og derved uforenelig med fornuft. Sel om noen reliogioner eller filosofier nærmer seg mer enn andre til sannheten, som Gnostisime og buddhisme.
Menneske er ett med Gud, Derfor må kommunikansjonen være mellom Gud og menneske bare.
På en annen side, er kunnskap nødvendig for å komme til Gud.

jegeryo
jegeryo
11 år siden

Forsett denne oppgaven Børge, Gud ga deg styrke og makten for å gjøre dette, derfor skal du fullføre. Vi er med deg!

Å spred Guddomelig kunnskap er en enorm og viktig oppgave for menneskeheten i vår tid.

Vi må være sammen i denne prossesen.

Uffda
Uffda
11 år siden

Jeg forstår ikke din artikkel og bør derfor holde munn. Meningen med livet er et sentralt tema som alle bør reflektere over.

Kortversjon:
1. Balansere karma.
2. Finne og fullføre den Guddommelige plan med livet.
3. Oppstå fra «kroppens» begrensinger.

Spørsmålet er hvordan?
Sterke indikatorer viser at det gjøres ved å ødelegge orginalen, slik at kopien kan teleporteres til destinasjon.
Derfor er det viktig å lære seg hva slags kropp/instrument bevisstheten bor i, og hvordan man ved hjelp av den kan bli lyset.

jegeryo
jegeryo
11 år siden

Ja, du har flere poenger der Uffda!

Vakkert navn forresten!

jegeryo
jegeryo
11 år siden

Du, ikke vær som alle de andre
Som ser det samme landskapet
Hør! vinden som rister bladene
Jeg tror at de mumler bønner!

Du, ikke vær blind og døv som de andre
Som ser det emsomme og stille landskapet
Hvor faktisk det er liv, bevegelser, musikk
Og mye latter…

Du, som antar å kjenne deg selv
Og likevel nekter å være med deg selv
Du, som skylder på andre og på alt annet,
På ting å gjøre, arbeidet som skal utføres
Du, som skylder på hastverk og tretthet
Og som nekter kjærlighet
Din beste venn har ventet på deg

Så mange ting, så mange ting…
Uten mening og uten grunn

Du, sterk utrettelige kriger
Slipp den tunge ryggsekken
Og stopp og se!
Ser du universet?
Tenk på at du er Guden i det.

Vær ydmyk og lær mens du går
For ditt liv har ikke begynt ennå!

rekeer
rekeer
11 år siden
Svar til  jegeryo

Hei. Nå som vi er i ende tiden. Noe vi alle merker ser og føler på oss. Har mange kompiser og venninner som sitter fast, er redde, Blitt suicidal, traumer, angst etc. Og det værste har såvidt begynnt. :’( Gjør meg veldig trist.. Så om det er flere av mine brødre og søstre som trenger en sterk hånd. Look no further! Vi har “Mind-Tech- “Musikk” Du vil bli forbløffet over hvor godt det hjelper. Ment med gode hensikter. Hjelpe brødre og søstre. Vi må stå sammen! Got love for yall! <3 Jeg dør for dere! BOKSTAVELIG talt! <3
SUTTER KAIN IS A PRO-mindTECH! PEACE n LOVE! Taler på vegne av alle mine brødre og søstre. LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVEE!!!!!!!!!! HEAR US!

1.

2. http://www.youtube.com/watch?v=UaJoIulvnec – L.O.V.E. – (Life's Obsessive Violent Emotions)

3.

4.

– Attention is important watching this.

5. http://www.youtube.com/watch?v=Tbrxa0EJ_Gs GET BACK IN IT! <3 DETTE ER HVA FOLKET TALER! Jeg dør for dere BOKSTAVELIG talt! <3 :')

6.

TIDEN ER INNE! VÅKNE OPP NÅ!

« Forrige artikkel

Finnes det jordengler?

Neste artikkel »

Døden er bare en synsrand