Meningen med livet!

9.2K visninger
3 minutter lesetid
112

Min definisjon: Den mest grunnleggende motivasjon en person har for å leve, overleve og/eller utvikle seg som menneske.

Dette innebærer:
a) Hvis noen er dødelig lei av livet (kanskje også vurderer selvmord) og søker etter en mening, en grunn for å holde seg i live.
b) Hovedfokuset i et menneskes liv, altså vår viktigste substans i livet. Vår viktigste kilde, kjernen i måten vi faktisk lever våre liv på, den absolutt viktigste søken etter eksistensgrunn, det å leve, ha mening i livet og utvikle oss som mennesker.
c) Måten mennesker skal ta vare på seg selv, andre, moder Jord, universet og alt som finnes her.

Logikken starter med påstanden (I):

Alle mennesker søker alltid etter et godt liv og/eller noe som gjør livet bedre for seg selv. Her er jeg støttet av Aristoteles og Den nikomakiske etikk (Stigen 1999), hvor det sies at det høyeste målet for et menneske er å søke etter edaimonia, lykke.

Hvordan finner vi lykke?

Vi prøver å tilfredsstille våre behov. Når vi finner og forstår våre egentlige behov, er det lettere å ta de riktige valgene som tilfredsstiller dem.

Når våre egentlige behov er tilfredsstilt, er vi i stand til å oppleve lykke, og vi har mer eller mindre det livet vi ønsker. Martin (Martin 2005) hevder f.eks at behovet for å utvikle gode vennskap har stor betydning i forhold til hva som gjør folk glade. Han hevder også at folk som bryr seg om andre mennesker er gjennomsnittlig mer lykkelige enn de som er mer opptatt av seg selv og materielle verdier.

Oppfyllelsen av behov fører ikke nødvendigvis til lykke eller opplevelsen av lykke, og det jeg presenterer her er  en slags “hovedformel”, en slags matematisk-filosofisk grunnformel som jeg mener viser hovedlogikken i hvordan mennesket på langsiktig vis vil nærme seg et liv i mer og mer lykke. Det er mange oppturer og nedturer på denne veien, men slik jeg ser det, er dette veien å gå for å komme frem til den langsiktige kvalitetslykken, som da blir motsatt av f.eks hyppig bruk av narkotiske midler, som mer fremmer kortsiktige, kvantitative lykkeopplevelser med ekstreme opp- og nedturer, der den langsiktige lykkepilen peker i negativ retning.

Men hvordan finner vi våre behov? Hvordan kan vi være klar over hva slags behov vi faktisk har? Hva slags behov har duegentlig?

Her vil jeg presentere en annen påstand (II):

Vi  mennesker kjenner ikke oss selv godt nok!

Her henter jeg støtte hos Freud (Freud 1992), som hevder at det alltid er noe i underbevisstheten som vi ikke kjenner til eller har forstått. Jeg presenterer herved det jeg mener er den ene og alene meningen med livet:

Bli kjent med seg selv!

Denne formuleringen støttes av Walsch (Walsch 1997), som i sine bøker “Himmelske samtaler” hevder at det viktigste Gud ønsker mennesker skal gjøre, er å forsøke å finne ut hvem vi egentlig er.

Når du finner ut mer om hvem du er, så vet du bedre hva slags behov du har, og du kan lettere ta de valg som fører deg til et bedre liv – og du vil bli mer lykkelig!

Det er likheter mellom min idé og Maslows behovspyramide, den har bare fått et ekstra, åndelig trinn.  Det vesentlige i logikken jeg fremstiller, er å få mennesket til å forstå at det kun er en selv som kan finne ut av sine egne behov, og at de da bør begynne en prosess med å kjenne etter hva de egentlig har behov for. Og da er det snakk om de virkelige behov, ikke de innbilte. I dag lar de fleste mennesker seg altfor mye styre av familie, venner og ikke minst media- og markedskrefter.

Deretter kommer det som er minst like viktig, og det er at alle har muligheten til å ta sitt eget frie valg; altså menneskene må begynne å forstå at de har autonomi, at de har et fritt valg til å velge det livet de selv vil leve (med mindre de er i ulike variasjoner av strenge fangenskap). Problemet her er at de fleste ikke tør å velge selv: de lar “de andre” velge for seg.

Hovedbudskapet

Kjernen i min idé er å bevisstgjøre mennesker og å stimulere dem til å forstå at dersom de begynner å kjenne etter sine egentlige behov og drømmer, og så begynner å ta de valgene som kan føre til at disse behovene og drømmene kan nås, da vil de på lang sikt blir mer lykkelige; og verden vil bli et bedre sted å være.

Dette handler også om åndelighet! Ved å vende fokuset innover og lytte til vår indre stemme, kommer vi også bedre i kontakt med Gud, eller det guddommelige i oss selv. Jeg tolker det å være religiøs først og fremst som en kommunikasjon mellom mennesket og Gud. Religion kan praktiseres alene eller sammen med andre; men dersom en bare lytter til regler og prester uten å lytte til seg selv og sin indre stemme, handler det ikke for meg om religion, men om å underkaste seg et system eller en autoritet, ofte fordi en er redd for å ta ansvar og ta livet i egne hender.

 

Referanser:

 

Aristoteles, Stigen A.: Den nikomakiske etikk. Oslo: Gyldendal, 1999. 3. utg.

Freud, S.: Nytt i psykoanalysen: nye forelesninger til innføring i psykoanalysen. Oslo: Gyldendal, 1992.

Martin, P.: Making happy people: the nature of happiness and its origins in childhood. London: Fourth estate, 2005.

Walsch, N. D.: Himmelske samtaler; en uvanlig dialog. Oslo: Hilt & Hansteen, 1997.

Børge M. Oftedal

Børge M. Oftedal er født i 1974 og er opprinnelig fra Sandnes i Rogaland. Han har i en årrekke interessert seg for filosofiske spørsmål og forfattet ideer om f.eks meningen med livet og årsaker til sykdom og homofili.

Børge er dobbelt norgesmester i taekwon-do og utdannet idrettsfilosof (mastergrad) ved Norges idrettshøgskole. Han har også mellomfag i psykologi fra Universitet i Oslo, to-årig etatsutdanning fra forsvaret, samt ett års utdanning som klarsynt og healer ved en alternativ privatskole i Oslo.

Børge bor nå på Bali der han utvikler og underviser i sitt Dr. PhiloArt International Creative Academy, hvor ideen er å veilede elevene i deres utvikling av sitt fulle potensial som menneske.

Høsten 2009 gav han ut bøkene "Filosofiske ideer, et historisk paradigmeskifte,"Kampen mellom knock out og menneskelig velferd," og "Visdomstekster og bilder," alle på Kolofon forlag.

0 0 stemmer
Artikkelvurdering
Varsle om nye kommentarer
Varsle om
guest

112 Kommentarer
Nyeste
Eldste Mest populær
Inline Feedbacks
Vis alle kommentarer
Falcon
Falcon
Abonnent
12 år siden

Leo Sayer – The Show Must Go On, playlist

* To my NySp-friends * Otto’s best choice

devachan
devachan
Abonnent
12 år siden

Lykke,meningen med livet,hvor kommer jeg fra, hva er min misjon , og hvor går jeg når min tid er omme? Spørsmål som mennesker til alle tider har undret seg over..
“Løsninger” og “svar” på disse livsgåtene, har det heller ikke vært mangelvare på! Religionene har vært en maktfaktor i så måte, og da særskilt de monoteistiske.
Vår egen kristne historie er jo et meget godt eksempel på det.
I våre dager har en oppblomstring av alternative svar og løsninger funnet sted..
Et sammensurium av esoteriske varianter, ofte godt blandet med det “beste” i hver enkelt utgave.
Aviser, tidsskrifter,bøker ,ja i alle informasjonskanaler kan man finne løsninger på sine spørsmål vdr temaet. Midt oppi all denne “fagkunnskapen”, med sine respektive fasitsvar, er det betimelig å spørre: Hvorfor??.. Hvorfor MÅ det være noen mening med livet ?, Hvorfor MÅ det være noe etter døden? Hvorfor kan det ikke være så enkelt at vi fødes, lever og dør?…. Kanskje er et slikt alternativt for sterk kost?

gjoken
gjoken
Abonnent
12 år siden

Bruk enegi til å skape god energi for å øke grensen for det positive i den totale balanse i alt rundt oss.

gudfrid
gudfrid
Abonnent
12 år siden

Mine favoritter:

Meningen med livet er å være lykkelig!

Det finnes ingen mening med livet, livet er for stort for mening!

Du er her for å skape!

gudfrid
gudfrid
Abonnent
Svar til  Børge M. Oftedal
12 år siden

Jeg tenkte på Guds/skaperens faktiske intensjon med hans skaperverk. Jeg mener han laget oss, sine barn for at han og vi skulle være lykkelige. Som foreldre flest ønsket han også at vi skulle få de samme skapende evnene som han selv har.

Dalai Lama sier også at meningen med livet er å være lykkelig :-)

Det er bare litt vanskelig å være takknemlig og lykkelig når jorda ser så gudsforlatt ut.

Uffda
Uffda
Abonnent
Svar til  gudfrid
12 år siden

Finner man meningen med livet vil meningen være meningsløs. :-)

Uffda
Uffda
Abonnent
12 år siden

Har kjøtt og bein bervissthet? :-)
Kommer tanker og ideer fra hjernen, eller fra deg? Kan hjernen ta en avgjørelse?
Hjernen fungerer vel kun på basis av de elektriske signaler den mottar fra photon, altså fra deg eller? Betyr det at alle dine minner og tanker ikke befinner seg i hode før du eventuelt bestemmer deg for å plassere de der?

Hvordan er det mulig at hele vår bevissthet finnes i en liten lyspartikkel kalt for Photon?
Hvordan kan store mengder elektriske element finnes i en chip? En hjerne fostret i vår primitive kultur kan lage chips(microprosessorer) med millioner av elektroniske element. Hva vil så Gud kunne få til? ;-)

Henning Michael
Abonnent
12 år siden

Men hva er riktig og galt i forhold til hva et annen menneske føler og ønsker seg. Jeg er overbevist om at det finnes ingen gud som straffer en for de valg man tar.

Vi er meget flinke til og straffe oss sjøl. Jeg har en sterk anelse om at vi gjør det en liten stund også etter at døden intreffer. Vi går igjennom en form for avrusning fra det jordiske. Selvsagt faller noen i fra og blir jordbundet. Men alt er et personlig valg hele veien.

Så hvorfor skal man da ikke bestemte sin egen tid? Mot sett med jordiske øyne føler jeg er litt trangsynt. Hva vet vi egentlig? Jo eldre jeg blir jo mer skjønner jeg at det er ting jeg aldri vill forstå på denne jord uansett hvor mye jeg går i dybden av det.

Henning Michael
Abonnent
12 år siden

En ting som jeg synes er helt feil på denne jord er at man blir “straffet” om man blir tatt i selvmords forsøk. Han man mot til og bestille billett til den andre siden på egenhånd, ser ikke jeg noe galt i det.

jokko
Abonnent
12 år siden
jegeryo
jegeryo
Abonnent
Svar til  Børge M. Oftedal
12 år siden

Helt riktig Børge!

Det passer kanskje ikke så mye i det du sier, men jeg vil også si at visualisering hjelpe mye.

Kraften av visualisering når det gjelder healing brukes ofte av pasienter som ikke ønsker å dø, fordi de forestille seg å være tilbake og friske og de ​​ulike kroppens celler reagerer på disse forventningene og ofte reduserer sykdommen eller helbrede. På samme måte fungerer det med vår psykologisk system. Å tenke seg en sunn kropp som fungerer perfekt eller visualiserer at man er glad og fornøyd med livet.

Visualisering fungerer bra når man trenger å omprogramere sin underbevisstheten.
Yoga og meditasjon er også en viktig middel for både fysisk og psykisk helse.

herrnimrod
herrnimrod
Abonnent
Svar til  Børge M. Oftedal
12 år siden

Må bare legge til at psykologbesøk i dette landet er et særdeles risikabelt foretak og bør unngås hvis problemene er relatert til det vi snakker om på sider som NS. Fengsel og død er en ting, frarøvelse av personlig identitet og medikamentinduserte sykdommer i psykiatrien er noe helt annet.

Jeg har selv en kamerat som jobber i dette systemet. Han er som de fleste helt i det blinde på hva han faktisk holder på med. Og dette er en kar som omgås en dreven konspirasjonsteoretiker.

jegeryo
jegeryo
Abonnent
Svar til  herrnimrod
12 år siden

Å besøke psykologen i Norge er å bortkaste tid.
Mange psykologer og helsevesenet generelt mangler empati for sine pasienter. De vil ha penger bare, og de fleste leger har ikke en samtale med sine pasienter, men datamaskinen som ligger foran dem.

Mens en lege eller psykolog forsetter å ignorere menneskets sjel og det eteriske kroppen , vil aldri kunne hjelpe å helbrede sine pasienter.

Når det gjelder medisin, jeg har jobbet på en legekontor, og vet en del av korrupsjonen som driver disse stedene med medisiner. Jeg synes det er veldig trist at vi mennesker vil ødellege for andre på grunn av penger.

Konklusjonen:
Mennesker kan helbrede deg selv, Mennesker er mesteren i sitt liv. Denne planeten har alle ressursene for god helse og god livstil. og husk at alt starter med tankene sine. Mennesker trenger bare kunnskap for å bruke disse resurssene og for å begynne å forandre tankesystemet.

Jeg drar til lege kun for å skaffe en sykemelding å ha FRIIII fra slaverien.
Jaaaaaaa… litt koko må man være noen ganger, men med fornuft!

jegeryo
jegeryo
Abonnent
Svar til  jegeryo
12 år siden

Livet venter tålmodig oppvåkning av bevisstheten min,
Luften bære med seg duften av mine tanker,
Uendelige universer krysser daglig i mine veier.
Ay av meg om ikke jeg våkner!

Mens jeg lever sover jeg
Nei og nei, det vil ikke jeg
Ay av meg om jeg ikke våkner,
Fordi mens jeg lever og jeg drømmer,
livet glir av mine hender,

Jeg vil leve og le
Jeg vil elske meg selv
Jeg vil gi kjærligheten i meg
Jeg vil elske ærligheten i deg

Er ærligheten veien til Gud?
Ja vel, la oss å gjøre det NU
Vi er sammen i dette,
La oss å gjøre det rette,

La oss å elske hverandre,
Å gi hverandre en bønn,
Jeg ber for deg, du ber for meg,
og sakte, men effektivt kan vi våkne til liv!

rekeer
rekeer
Abonnent
12 år siden

Hei. Nå som vi er i ende tiden. Noe vi alle merker ser og føler på oss. Har mange kompiser og venninner som sitter fast, er redde, Blitt suicidal, traumer, angst etc. Og det værste har såvidt begynnt. :'( Gjør meg veldig trist.. Så om det er flere av mine brødre og søstre som trenger en sterk hånd. Look no further! Vi har “Mind-Tech- “Musikk” Du vil bli forbløffet over hvor godt det hjelper. Ment med gode hensikter. Hjelpe brødre og søstre. Vi må stå sammen! Got love for yall! <3 Jeg dør for dere! BOKSTAVELIG talt! <3
SUTTER KAIN IS A PRO-mindTECH! PEACE n LOVE! Taler på vegne av alle mine brødre og søstre. LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVEE!!!!!!!!!! HEAR US!

1.

2. http://www.youtube.com/watch?v=UaJoIulvnec – L.O.V.E. – (Life's Obsessive Violent Emotions)

3.

3.

– Attention is important watching this.

4. http://www.youtube.com/watch?v=Tbrxa0EJ_Gs GET BACK IN IT! <3 DETTE ER HVA FOLKET TALER! Jeg dør for dere BOKSTAVELIG talt! <3 :')

5.

TIDEN ER INNE! VÅKNE OPP NÅ!

jegeryo
jegeryo
Abonnent
Svar til  rekeer
12 år siden

kjære bror Eirik!

Når noen i min familie eller venner har det vanskelig, så ber jeg flere ganger daglig fra hele mitt hjerte. Å be er ikke noe religiøs.

Bønn har en stor makt og det er ikke kjedelig på noen som helst måte. Det er helt motsatt av kjedelig!
Vi får samtidig utvikle et vennskapsforhold til den levende Gud som har skapt oss, det vil si den Guden i oss.

Jeg synes du kan be for dine venner, og hjelpe dem på den måte. Samtidig som du hjelper deg selv når du blir trist på grunn av deres situasjon.

Å snakke om dette i Norge, er rart for noen, men de som tror på det må være sterke, og de som ikke har prøvd.. PRØV! Det er fakta at bønn har en stor kraft.

Det finnes mange bøker om bønn. For eksempel bønnens kraft som jeg ikke har lest, men jeg kan Bønn er såå
kraftig og fungerer på alle aspekter av livet.

Tusen takk bror Børge! og i like måte!
Det er så fint å dele sine tanker med poetisk folk, som tror også på at man kan oppleve Glede selv om i denne fysiske kroppen.

Gleder meg til den dagen jeg dør også!
Noen blir nesten lammet når jeg sier dette ha ha…

jegeryo
jegeryo
Abonnent
Svar til  Børge M. Oftedal
12 år siden

Du, ikke vær som alle de andre
Som ser det samme landskapet
Hør! vinden som rister bladene
Jeg tror at de mumler bønner!

Du, ikke vær blind og døv som de andre
Som ser det emsomme og stille landskapet
Hvor faktisk det er liv, bevegelser, musikk
Og mye latter…

Du, som antar å kjenne deg selv
Og likevel nekter å være med deg selv
Du, som skylder på andre og på alt annet,
På ting å gjøre, arbeidet som skal utføres
Du, som skylder på hastverk og tretthet
Og som nekter kjærlighet
Din beste venn har ventet på deg

Så mange ting, så mange ting…
Uten mening og uten grunn

Du, sterk utrettelige kriger
Slipp den tunge ryggsekken
Og stopp og se!
Ser du universet?
Tenk på at du er Guden i det.

Vær ydmyk og lær mens du går
For ditt liv har ikke begynt ennå!

rekeer
rekeer
Abonnent
Svar til  jegeryo
12 år siden

Hei. Nå som vi er i ende tiden. Noe vi alle merker ser og føler på oss. Har mange kompiser og venninner som sitter fast, er redde, Blitt suicidal, traumer, angst etc. Og det værste har såvidt begynnt. :’( Gjør meg veldig trist.. Så om det er flere av mine brødre og søstre som trenger en sterk hånd. Look no further! Vi har “Mind-Tech- “Musikk” Du vil bli forbløffet over hvor godt det hjelper. Ment med gode hensikter. Hjelpe brødre og søstre. Vi må stå sammen! Got love for yall! <3 Jeg dør for dere! BOKSTAVELIG talt! <3
SUTTER KAIN IS A PRO-mindTECH! PEACE n LOVE! Taler på vegne av alle mine brødre og søstre. LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOVEE!!!!!!!!!! HEAR US!

1.

2. http://www.youtube.com/watch?v=UaJoIulvnec – L.O.V.E. – (Life's Obsessive Violent Emotions)

3.

4.

– Attention is important watching this.

5. http://www.youtube.com/watch?v=Tbrxa0EJ_Gs GET BACK IN IT! <3 DETTE ER HVA FOLKET TALER! Jeg dør for dere BOKSTAVELIG talt! <3 :')

6.

TIDEN ER INNE! VÅKNE OPP NÅ!

« Forrige artikkel

Finnes det jordengler?

Neste artikkel »

Døden er bare en synsrand

112
0
Vi vil gjerne ha din mening. Fritt og anonymt.x
()
x